Lista ogłoszeń z dnia 5 września 2011 601 ogłoszeń

274114Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek
Przebudowa przepustu na drodze leśnej nr 28 na rzece Brzeźnica
274112Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych pn. -Warsztaty informatyczne- w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców w Krakowie
274110Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek
Bieżąca konserwacja dróg gruntowych leśnych równiarką samojezdną w Nadleśnictwie Brynek
274108Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców
Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców w Krakowie
274106Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek
Roboty budowlane z zakresu konserwacji dróg wewnątrzzakładowych w Nadleśnictwie Brynek, leśnictwie Górniki w roku 2011: zadnie nr 1: Remont drogi nr 73 i 73A zadanie nr 2: Remont drogi nr 75
274096Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki
Remont małej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu
274092Gmina Koprzywnica
Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego
274090Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi
ochrona osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi
274088Urząd Gminy Wierzchowo
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo - etap I
274084Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ROBOTY DEKARSKIE NA BUDYNKU MIESZKALNYM W POLICACH PRZY UL. KOŚCIUSZKI 16
274082Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Świadczenie usług noclegowych podczas konferencji zorganizowanej w ramach realizacji projektu pt. Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich w województwie lubelskim
274078Szkoła Podstawowa Nr 3
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie w ramach programu Radosna Szkoła
274056Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
Dostawa odczynników chemicznych w roku 2011 (DZ-2401/48/11).
274054Gmina Koprzywnica
ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW WRAZ Z SYSTEMEM OPERACYJNYM I OPROGRAMOWANIEM ANTYWIRUSOWYM, SERWIS,
274048Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
Dostawa i montaż mebli na zamówienie (DZ-2401/47/11).
274044Urząd Miejski w Wyrzysku
Udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Wyrzysk pn: Remont drogi gminnej, Wyrzysk - ul. Szpitalna.
274042Urząd Gminy Smyków
USŁUGI EDUKACYJNE OBEJMUJĄCE PROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W RAMACH PROJEKTU RÓWNE SZANSE W GMINIE SMYKÓW
274038Urząd Miejski w Wyrzysku
Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Wyrzysk.
274034Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
Dostawa i montaż mebli na zamówienie w ramach projektu BIO-CENTRUM - zwierzę, żywność i człowiek (DZ-2401/46/11).
274032Gmina Czosnów
Przebudowa dróg gminnych, asfaltowych we wsiach: Kazuń Polski, Dębina, Pieńków, Cebulice Małe, Czosnów, Cząstków Polski, Łosia Wólka, Adamówek, Janówek, Dobrzyń, Palmiry
274030Urząd Miejski w Wyrzysku
Udzielenie kredytu długoterminowego na dotację na pokrycie kosztów realizacji inwestycji Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku w zakresie przebudowy kotłowni.
274028Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Przebudowa drogi gminnej relacji Ksawerów - Jastrzębniki nr 321011T /długości 0,340 km/ w km. 2 + 060 do km. 2 + 400 w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie wsi Jastrzębniki
274022Urząd Miejski w Wyrzysku
Udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Wyrzysk pn: Młotkówko - budowa drogi Dobrzyniewo - Młotkówko (droga dojazdowa do gruntów rolnych).
274018Urząd Miejski w Wyrzysku
Gmina Wyrzysk - place zabaw i elementy zagospodarowania terenu na place zabaw.
274016Urząd Miejski w Wyrzysku
Czas na relaks - miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych - place zabaw i elementy zagospodarowania terenu na place zabaw.
274012Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inspektora Nadzoru przy realizacji projektu pn Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
274006Urząd Gminy Żabia Wola
Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola
274002Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla uczestników zajęć dydaktycznych projektu: Wyspiański - akademia młodych, aktywnych i przedsiębiorczych
274000Urząd Gminy w Psarach
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i wykonanie prac porządkowych w ramach zadania Nr 9 projektu: Tata, mama, przedszkole i ja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
273990Gmina Czerwonak
Zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie Gminy Czerwonak w sezonie 2011÷2012
273986Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
Roboty budowlane wykończeniowe oraz roboty instalacyjne w zakresie nagłośnienia i audio-wideo w budynku Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej
273984Województwo Małopolskie
Pozyskanie i wprowadzenie treści turystycznych do systemu informatycznego MSIT.
273982Zespół Szkół Nr 11
Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11
273980Park Narodowy "Ujście Warty"
Dostawa sprzętu optycznego dla Parku Narodowego Ujście Warty
273972Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Wykonanie wzmocnienia wiaduktu WD-1 na zadaniu Budowa węzła Parłówko wraz z obwodnicą miejscowości Troszyn i miejscowości Ostromice w ciągu drogi krajowej nr 3 według projektu Konsultacyjnego Biura Projektowego Krzysztof Żółtowski pn. Wykonawczy projekt naprawy wiaduktu drogowego WD-1 oraz dokończenie robót związanych ze wznoszeniem wiaduktu WD-1 po naprawie zgodnie z projektem pierwotnym.
273964"EKO DOLINA" Sp. z o.o.
OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁKI EKO DOLINA SP. Z O.O. W ŁĘŻYCACH
273960Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
Zagospodarowanie trzech zbiorników wodnych będących w centrum miejscowości i jednego centrum wsi celem poprawienia estetyki poszczególnych miejscowośc
273958Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim na rok 2011
273956Izba Celna w Kielcach
Budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56
273950Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenia osób bezrobotnych, w podziale na VI części, finansowane ze środków EFS.
273946Urząd Gminy
Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach gminnych w Gminie Siepraw w sezonie zimowym 2011/2012r
273940Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Remont nawierzchni na drodze krajowej nr 45 na odcinku od km 76+700 do km 78+950
273936Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu
Badania ruchu turystycznego przyjazdowego (krajowego i zagranicznego) w południowej części Województwa Małopolskiego w Polsce oraz w Kraju Preszowskim na Słowacji.
273928Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Remont dla odnowienia klasy dwóch pchaczy oraz trzech promów transportowych należących do Wydziału IK Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej: -Pchacz typu Bizon III - Bizon-A-01 - IK-Wrocław -Pchacz typu Łoś-Krakus - Castor - IK-Wrocław -Prom Transportowy typu WII - GP1/RZGW - IK-Wrocław -Prom Transportowy typu WII - PP-O-08 - IK-Wrocław -Prom Transportowy typu WII - W2 - IK-Opole
273924Centrum Usług Logistycznych
Postępowanie na świadczenie usługi dzierżawy (rentalu) odzieży roboczej, serwisu odzieży i wynajmu szaf ubraniowych dla pracowników CUL
273912Instytut Technologii Elektronowej
Dostawa trzech sztuk zestawów symulatorów modułów fotowoltaicznych wraz z dedykowanymi interfejsami GPIB
273908Zespół Szkół Nr 1
Dostawa żywność do stołówki ZS Nr 1 i Przedszkola Miejskiego
273904Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
273892Gmina Szemud
Budowa chodnika i zatoczki w Jeleńskiej Hucie (do SP Jeleńska Huta ul. Szkolna)
273882Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
wykonanie remontu 3 klatek schodowych w budynkach położonych w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 oficyna, ul. Żółkiewskiego 2 oficyna oraz ul. Ks. P. Ściegiennego 61 oficyna, stanowiących własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
273878Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Przygotowanie i wdrożenie kursów e-learningowych.
273876Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Organizacja turnusu rehabilitacyjnego wraz z kursem komputerowym, treningiem radzenia sobie ze stresem oraz warsztatami aktywnego poszukiwania pracy dla osób niepełnosprawnych - numer 3
273874Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Usuwanie pojazdów z terenu Miasta Bielska-Białej oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym
273870Województwo Łódzkie
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Kultury i Edukacji
273862Gmina Zblewo
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Zblewo w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2011/2012, obsługa wyjazdów na zawody sportowe, konkursy, warsztaty i inne imprezy organizowane dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów oraz dzierżawę pojazdu GIMBUS. Dowóz uczniów do placówek odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zmianami), w okresie od 01 października 2011 r. do 29 czerwca 2012 roku,
273858Gmina Kościelisko
Remont nawierzchni i odwodnienia drogi Rysulówka w Kościelisku w km 0+915 - 2+175 (etap I)
273854Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i częścią kosztową oraz dostarczenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na wykonanie Przystosowania magazynu na podstawie Programu Inwestycji oraz Ekspertyzy Technicznej - Skład Mosty wraz z wykonaniem obwałowania budynku oraz pełnieniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej.
273848Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Dostawa stoisk multimedialnych wraz z ich rozmieszczeniem i montażem w budynku pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie przy ul. Haffnera 63 (ZP/20/2011)
273840Gmina Kołaczyce
Odbudowa drogi gminnej nr 113407 R Bieździedza-Łazy km 1+475 - 2+375
273836Gmina Szemud
Budowa chodnika w Łebieńskiej Hucie od szkoły do ul. Jeziornej - etap końcowy
273832Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawa artykułów spożywczych - powtórka
273828Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi
Organizacja szkoleń dla 74 beneficjentów w ramach projektu systemowego pt.: Zacznij od nowa - aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi polegającym na organizowaniu szkolenia w zakresie - zarządzania budżetem
273824Gmina Ujście
Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Staszica i ul. Chodzieskiej w Ujściu po deszczach nawalnych w roku 2010
273812Areszt Śledczy w Płońsku
Dostawa urządzeń telewizji przemysłowej
273806Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu.
273804Gmina Krzczonów
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Krzczonowie ul. Żeromskiego 21
273800Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych na trasie planowanej drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi
273796Gmina Ujście
Dostawa węgla i miału węgla kamiennego na sezon grzewczy 2011/2012.
273794Gmina Cyców
Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktów przedszkolnych w miejscowościach: Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek, Świerszczów w ramach projektu Punkty przedszkolne szansą edukacyjną dla dzieci wiejskich z Gminy Cyców
273792Gmina Brańszczyk
Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego dł. 745m w m. Nowa Wieś dz. nr 345, gmina Brańszczyk
273790Miasto Ełk
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Ełku i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt
273788Nadleśnictwo Milicz
Dostawa sprzętu komputerowego dla Nadleśnictwa Milicz
273780Burmistrz Miasta Turku
BUDOWA DROGI ZBIORCZEJ W TURKU OD ULICY UNIEJOWSKIEJ DO ALEJ JANA PAWŁA II, ZWIĘKSZAJĄCEJ DOSTĘPNOŚĆ TERENÓW TURECKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ - NASADZENIE ZIELENI IZOLACYJNEJ
273774Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
NAPRAWY DRÓG LESNYCH W NADLEŚNICTWIE CZARNE CZŁUCHOWSKIE W 2011 ROKU- OBRĘB MIĘDZYBÓRZ
273770Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roczynach - ul. Graniczna Górna - etap II
273768Urząd Gminy Granowo
Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule -Indywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Granowo
273764Urząd Gminy Nowe Piekuty
rozbudowa drogi gminnej Nr 107611B Kostry Noski - Kostry Litwa
273762Gmina Trzciana
Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Kamionna Gmina Trzciana.
273760Gmina Miasto Reda
Przebudowa ul. Brzozowej etap 1 - od ul. Wiejskiej do ul. Modrzewiowej od hm 0+00,0 do hm 2+17,5
273756Sąd Rejonowy we Włocławku
Dostawa i montaż mebli biurowych i sądowych dla potrzeb Sądu Rejonowego we Włocławku
273746Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy zestawów zastawkowych
273742Jednostka Wojskowa 2420
usługa przewozu koni dla batalionu reprezentacyjnego WP dla Jednostki Wojskowej 2420.
273740Gmina Polkowice
Kalendarze ścienne na rok 2012
273734Straż Miejska
Roboty budowlane w postaci remontu elewacji budynku Straży Miejskiej w Bielsku Białej
273732Gmina Nur
Termomodernizacja stropodachów budynków szkolnych B i C w Nurze
273724SOLNE MIASTO Sp. z o.o.
Usługa transportowa - przewóz uczniów na zajęcia nauki pływania na basenie w Wieliczce ze szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w roku szkolnym 2011/2012
273722Urząd Gminy Nowa Sucha
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOZŁOWIE BISKUPIM - ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI PRACY OCZYSZCZALNI - ETAP I
273720Urząd Miejski w Dobrzanach
Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu oraz zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na punkt powiadamiania przeciwpożarowego w miejscowości Biała, Gmina Dobrzany
273718Urząd Skarbowy w Płocku
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU DRUKUJĄCEGO DLA URZĘDU SKARBOWEGO W PŁOCKU
273716Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Graniczna Woda - udrożnienie cieku, gm. Wińsko
273706Miasto Łuków
DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU DLA KAŻDEGO COŚ INNEGO - INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I - III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE ŁUKÓW
273696Powiat Makowski
Udzielenie kredytu w wysokości do 8.500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Makowskiego na 2011 r. oraz spłatę przypadających na 2011 rok zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu
273694Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Remont nawierzchni jezdni - warstwy ścieralnej ul. Witczaka w Bytomiu, odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Kędzierzyńskiej.
273686Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Miejka Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią
Dostawa paliwa dla pojazdów MSPR Sopot
273684Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
NAPRAWA DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE CZARNE CZŁUCHOWSKIE W 2011 ROKU - OBRĘB CZARNE
273680Gmina Włoszczowa
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 36000 l. do kotłowni własnej Urzędu Gminy Włoszczowa, w ilości do 5 000 l. do kotłowni WZWiK, w ilości do 10 0000 l. do budynku po byłej szkole w Silpi Dużej na sezon grzewczy 2011-2012
273676Gmina Przeworsk
Budowa Placu Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Mirocinie
273670Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wieluń
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia - Obsługa zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych w zakresie ich napełniania
273666Gmina Ustrzyki Dolne
prowadzenie zajęć dydaktycznych w 2-ch szkołach z Gminy Ustrzyki Dolne w ramach projektu Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycja.
273664Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawa piasku sezonie zimowym 2011/2012
273662Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odczynników chemicznych oraz innych materiałów dla Laboratorium WIOŚ w Lublinie
273658Przedszkole Nr 37 w Lublinie
Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu: Program Adaptacyjny - Wybieram Przedszkole!, nr POKL.09.01.01-06-067/10 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
273654"Administrator" Sp. z o.o.
Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz terenach zarządzanych przez Spółkę z o.o. Administrator w Giżycku. Prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP oraz terenu wokół w okresie od 01.10.2011r. do 30.09.2012r
273646Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
Dozorowanie obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzyce
273644Gmina Nowa Sól - Miasto
Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli w ramach rządowego programu Radosna Szkoła
273640Gmina Kadzidło
Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie
273638Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej
Wykonanie, dostawa i montaż nietypowych gablot muzealnych dla Zamku Królewskiego w Warszawie (sygn. ZZ - 2110 - 21/2011)
273636Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
Dostawa paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością ZGK przy UG Człuchów.
273628Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem"
Świadczenie usług psychologicznych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem z siedzibą w Myszyńcu w ramach projektu Wszystko zaczyna się od przedszkola współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
273622Gmina Wręczyca Wielka
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 215 000,00 złotych na budowę kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Podgaj
273618Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Serwis central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, klimakonwektorów, klimatyzatorów w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Słubicach, Gnieźnie
273610Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Przetarg nieograniczony na organizację usług hotelarskich
273608Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Modernizacja szkolnego placu zabaw tworzonego w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła - przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie, przy ul. Katowickiej 24.
273604Urząd Miejski w Nowogrodzie
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2011-2012
273602Urząd Gminy w Drwini
Modernizacja dróg gruntowych do pól w miejscowościach Dziewin i Drwinia
273594Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna
18.PN.2011
273590Nadleśnictwo Chojnów
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego budynku gospodarczego na szkółce Stefanów
273584Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie
Roboty konserwacyjne na cieku KANAŁ OLSZYNKA w km 11+100-14+200 gm. Czempiń, pow. kościański, woj. wielkopolskie
273582Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"
Dostawa mleka i produktów mleczarskich
273578Gmina Biłgoraj
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ BIŁGORAJ P.T. JA TEŻ POTRAFIĘ - PROGRAM WSPARCIA UCZNIÓW KLAS I- III W GMINIE BIŁGORAJ
273564Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 30/PN/11 NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJĄCY
273556Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Budowa drogi dojazdowej Nr 15 do pól od zjazdu ze Starodroża DK 7 (km 0+152) do działki Nr ew. geod. 105/2 obręb Dąbrowa, gmina Masłów, w ciagu drogi krajowej S-7
273550Gmina Secemin
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 600 000,00 złotych na zadania inwestycyjne pod nazwą Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne oraz Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek przyległych w miejscowości Brzozowa- Gabrielów, gm. Secemin
273528Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej
Dostawa siłowni telekomunikacyjnych
273524Gmina Wadowice Urząd Miejski
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Wadowice - Wysoka - ul. Wałowa w Wadowicach - kontynuacja
273522Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni
Modernizacja klatek schodowych i łazienek w internacie przy ul. Śmidowicza 71 w Gdyni
273520Publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny
Zakup art. spożywczych.
273518Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Przetarg nieograniczony na dostawę przyrządów do badania właściwości fizycznych wraz z transportem dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz na potrzeby Projektu Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna - studia międzywydziałowe.
273512Miasto Malbork
Odbudowa i wprowadzenie nowych funkcji na terenie Szkoły Łacińskiej w Malborku
273508Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia szkoleń
273506Gmina Hajnówka
Wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w Mochnatem i Starym Berezowie.
273500Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
Dostawa odczynników do Pracowni Mikrobiologii. Znak sprawy: SZP/380/31/2011
273484Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU INTERNATU ZSCKR W CHROBRZU 1. Pokoje mieszkalne w budynku internatu 2. Pokoje cichej nauki w budynku internatu 3. Aneks kuchenny w budynku internatu 4. Hol w budynku internatu 5. Korytarz w budynku internatu 6. WC w budynku internatu
273480Gmina Lubicz
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5.215.559 PLN
273478Izba Celna w Kielcach
Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Izby Celnej w Kielcach
273476Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy
Dostawa kaniul do długotrwałych wlewów dożylnych do magazynu szpitala
273474Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie
Roboty konserwacyjne na cieku KANAŁ SARNKA w km 0+000-9+000 gm. Wijewo, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie
273472Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Budowa drogi dojazdowej do pól między zjazdami publicznymi z drogi dojazdowej nr 5 od km 0+746 do km 1+042 na terenie Gminy Zagnańsk, w ciagu drogi krajowej nr 7
273454Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
dostawa narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku, narzędzia ginekologiczne, narzędzia laryngologiczne, zestaw instrumentów do operacji naczyniowych i operacji laryngologicznych na okres 1-go roku dla SPSW w Suwałkach
273452Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Robota budowlana polegającą na przebiciu w ścianie konstrukcyjnej pomiędzy dwoma pomieszczeniami na parterze oraz remont izolacji przeciwwilgociowej wieży budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2
273450Powiat Tucholski
Przygotowanie i wykonanie gadżetów promocyjnych i materiałów szkoleniowych dla uczestników projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
273448Gmina Samborzec
Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Samborzec w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego
273442Gmina Ciasna
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
273434Gmina Sulechów
Dostawa piasku w ramach zadania pn: Budowa drogi ul. Wiejska, St. Lema, J. Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa - II przetarg
273426Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wykonanie usługi drukarskiej dla Instytutu Muzyki Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
273424Urząd Miejski
Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych w 20 obrębach miasta Jaworzna.
273422Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Opracowanie projektu zamiennego na wykonanie wymiany sieci cieplnej na terenie tutejszego szpitala
273418Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
Przebudowa pomieszczeń w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia szatni dla pracowników oddziałów odwykowych i sali terapii - II etap
273408Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem
Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła
273406Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Budowa chodnika wraz z oświetleniem w Borzysławiu
273398Gmina Szydłowo
Dostawa i montaż ogrodzenia cmentarza w m. Róża Wielka
273396Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Usuwanie szkód powodziowych - zabezpieczenie wyrw w obrębie śluz wałowych - lewy wał Wisłoki
273394Wójt Gminy Niebylec
Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych oraz fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i elektronicznego dla szkół z terenu Gminy Niebylec objętych projektem pn. Indywidualizacja procesu nauczania kluczem do sukcesu
273390Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
Roboty budowlane obejmujące wykonanie termomodernizacji budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kaliszu
273386Powiat Wielicki
Zakup usług organizacji zajęć z zakresu kompetencji kluczowych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - zajęcia matematyczne
273384Szkoła Podstawowa im. H. Dąbrowskiego w Bolimowie
dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej w Bolimowie
273380Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
Remont przychodni przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie
273378Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH, DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, ZASILACZY AWARYJNYCH UPS ORAZ DYSKÓW TWARDYCH SAS
273376OSP Braszowice
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP BRASZOWICE
273370Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Dostawa odczynników i materiałów dodatkowych do analizatorów Advia Centaur i Advia Centaur CP
273364Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w związku z organizacją wizyty studyjnej dla 63 pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
273360Dom Pomocy Społecznej
Dostawa mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie.
273356Gmina Suchowola
Demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2011 roku z terenu Gminy Suchowola
273354Gmina Opatówek
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kobiernie, gmina Opatówek.
273352Gmina Firlej
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Firlej
273350Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych na lata 2011-2013
273348Urząd Gminy Rutki
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki
273346Polski Związek Szermierczy
Dostawa specjalistycznego sprzętu szermierczego
273344Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
Dostawy kruszywa do lokalnych utwardzeń dróg leśnych.
273342Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja - potok Olszynka w km 1+400 - 3+000
273340Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Dostawy paliw płynnych poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów Komendy Miejskiej PSP w Katowicach
273338Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO DLA ZUK sp. z o.o. w WĘGORZEWIE
273336Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Dostawa defibrylatorów oraz specjalistycznych materacy przeciwodleżynowych - 2 pakiety
273322Gmina Stoszowice
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Rudnica
273316Kieleckie Centrum Kultury
PRZEBUDOWA FONTANNY PRZED BUDYNKIEM KIELECKIEGO CENTRUM KULTURY
273306Gmina Waganiec
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych do miejscowości Michalin-Wiktoryn-Brudnowo w gminie Waganiec
273300Urząd Gminy w Radziemicach
Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Łętkowicach
273298Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dostawa węgla dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
273294Urząd Miasta Szczecin
Dostawa piór i długopisów z odpowiednim znakowaniem, przeznaczonych do celów reprezentacyjnych miasta, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2012 r.
273292Gmina Łęka Opatowska
Wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęka Opatowska
273280Urząd Gminy Popów Zawady
Budowy odcinka Ciągu Pieszo Rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 491 od DP S2066
273278Jednostka Wojskowa 2063
Zakup i dostawa sprzętu i materiałów audio-video dla instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej Nr 2063
273274Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń
Usługa na profesjonalne i kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na podstawie koncepcji programowo - przestrzennej modernizacji Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
273272Prezydent Miasta Świdnicy
Oczyszczanie jezdni dróg gminnych miasta Świdnica w sezonach letnich i zimowych
273270Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2011/2012 do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów.
273264Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Remonty dróg gminnych w Gminie Grójec
273262Urząd Gminy Oświęcim
Przebudowa zatok autobusowych wraz z przebudową poboczy na perony i odcinki chodników z przejściami dla pieszych w rejonie skrzyżowania DW 948 z ul. Adolfin i ul. Zerwisko w miejscowości Grojec
273256Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA WYDZIAŁÓW TECHNOLOGII - LABORATORIÓW DROGOWYCH W PODZIALE NA 8 CZĘŚCI
273254Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach
273250Gmina Miasto Lębork
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY ULIC: POMORSKIEJ (od ul. Kanałowej do końca zabudowy) oraz ARTYLERZYSTÓW (odcinek od ul. Śląskiej do ul. Powstańców Warszawy) W LĘBORKU
273246Sąd Rejonowy Bytom
Wykonanie instalacji wentylacji pomieszczeń piwnicznych w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1 Nr sprawy: SG 226-1/11
273244Gmina Stoszowice
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Grodziszcze
273238Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Węgierska Górka
Zabezpieczenie osuwiska murem oporowym w leśnictwie Boracza - Żabnica Naprawa drogi leśnej Niesłychane w leśnictwie Kalonka - Lipowa
273232Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o.
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy transportem wykonawcy w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy ogumienia (opon i dętek) do pojazdów należących do PGK w Płońsku Sp. z o.o.
273230Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zorganizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych
273226Gmina Swarzędz
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Moniuszki i Chopina w Gruszczynie gm. Swarzędz
273224Łódzki Zakład Usług Komunalnych
Usługa mechanicznego koszenia traw w dzielnicach Łódź - Bałuty i Górna
273222Gmina Parczew
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Parczew
273210Zespół Opieki Zdrowotnej
Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej (ZOZ/ZP/PN/USL/12/9/2011)
273208Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny we Wrocławiu
Wykonanie usługi mycia pojazdów Poczty Polskiej S.A. Centrum Logistyki Oddziału Regionalnego we Wrocławiu.
273204Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
dostawa pH-metru dla Laboratorium Biomateriałów w ramach Projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE
273194Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu
Dostawa oleju napędowego
273192Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek
Usługa rozdrabniania samosiewów i krzewów na poboczach dróg w Nadleśnictwie Brynek w roku 2011
273188Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
Okresowe przeglądy serwisowe sprzętu medycznego
273180Miasto Brańsk
Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta w Brańsku na okres grzewczy 2011/2012
273178Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Przebudowa istniejącego ciepłociągu kolidującego z projektowaną Salą Koncertową na Jordankach w Toruniu
273174Gmina Koźminek
Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek
273158Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
Dostawy pieczywa, mleka i produktów mleczarskich
273154Zakład Karny w Rzeszowie
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu - brukarz oraz zajęć aktywizacyjnych do wymienionego kursu w ramach projektu współfinansowanego przez UE - Poddziałanie 1.3.4 POKL.
273152Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Malowanie sali dydaktycznej wraz z montażem rolet, konserwacją okien i remontem drzwi wejściowych w budynku Instytutu Geologii przy ul. Maków Polnych 16 w Poznaniu
273150Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dostawa środków dezynfekcyjnych
273148Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" sp. z o.o
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KOSTNICY SZPITALNEJ
273146Zespół Obsługi Finansowej
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ GMINNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012.
273142Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu
Zakup z dostawą artykułów kancelaryjnych do siedziby I Oddziału ZUS w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 12.
273140Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Zakup sprzętu i aparatury medycznej II
273138Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
sukcesywne dostawy sprzętu do zabiegów na Bloku Operacyjnym oraz pojemników na zużyty sprzęt jednorazowy i pojemników na materiały do badań histopatologicznych
273134Komenda Główna Policji
Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego związanego z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmigłowców
273124Gmina Dębno
AKTUALIZACJA OPŁAT ZA WIECZYSTE
273120Gmina Łomianki
Zakup paliwa do samochodów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Łomiankach
273116Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Przetarg nieograniczony na zakup i montaż w siedzibie Zamawiającego myjni-dezynfektora
273110Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr 157 w Gorzanowicach
273102Gmina Karczmiska
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG I CIĄGU PIESZO JEZDNEGO W KARCZMISKACH PIERWSZYCH.
273100Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wykonanie wycen określających wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa pod drogi krajowe i Województwa Zachodniopomorskiego pod drogi wojewódzkie w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)
273098Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Dostawa Serwera Windows wraz z licencją MS SQL SERWER 2008 na dwa procesory dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
273096Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Budowa piwnic grobowcowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie - w podziale na 3 części
273094Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 20 03 01 POPRZEZ STACJĘ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
273092Burmistrz Zdzieszowic
Remont przepustów i mostów (OŚiGW) - remont przepustu w Krępnej w drodze transportu rolnego dz. nr 485.
273078Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu włamaniowego w 104 pompowniach melioracyjnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
273076Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim
Usuwanie szkód powodziowych na potoku Grodziecki w km 0+000-0+250, 2+700-2+900
273074Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Opracowanie projektu podziału nieruchomości dla zadania pn.: Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Iną, Gowienicą i Kanałem Żarnowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Szczecińskiego i jeziora Dąbie
273072Powiatowy Urząd Pracy
Zakup i dostawa serwera oraz sprzętu komputerowego
273064Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Jeleniewo
273054Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń chłodniczych do przechowywania składników krwi
273050Urząd Gminy Milanów
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 000 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Milanów w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
273046Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Organizacja wycieczki do Warszawy
273034Nadleśnictwo Gniewkowo
Modernizacja odcinka drogi leśnej p-poż leśnictwo Otłoczyn, oddz. 298
273032Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa czujników MetOne (deszczomierze, czujniki wiatru i części zamienne) na potrzeby Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej
273030Poczta Polska S.A. ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, adres do korespondencji: Poczta Polska S.A., Centrum Infrastruktury, ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa
Produkcja i dostawa trójdzielnych kalendarzy reklamowych na 2012 rok
273010Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
SYSTEM MONITOROWANIA Z CENTRALĄ INTESYWNEGO NADZORU - WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
273006Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla kandydatów na autorów zadań.
273004Krowoderska Biblioteka Publiczna
Dostawa książek
273002Urząd Gminy Zabierzów
Budowa zabezpieczenia skarpy przed osunięciem budynku mieszkalnego w Balicach, ul. Krótka 18.
273000Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach
Wykonanie izolacji pionowej fundamentów oraz odwodnienia budynków szkoły i internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach.
272996Prezydent Miasta Tychy
Remont bramy wraz z ogrodzeniem od strony ul. Cmentarnej - Cmentarz Wartogłowiec
272994Gmina Włodawa
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie Gminy Włodawa
272986Zespół Szkół im. Armii Krajowej
Zakup i dostawa węgla dla Zespołu Szkół w Brańsku na okres grzewczy 2011/2012
272982Gmina Tarczyn
Pełnienie funkcji kierownika projektu Internet szansą na lepszą przyszłość - Gmina Tarczyn
272976Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Nadzór geodezyjny dla zadań: 01030 - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie stadionu EURO 2012 02063 - Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka na Ostatnim Grosz ze Stadionem EURO przez osiedle Kozanów 03330 - Budowa parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ we Wrocławiu 03242 - Budowa Łącznika Żmigrodzkiego 03440 - Przebudowa torowiska w ul. Pułaskiego wraz z remontem jezdni i chodników we Wrocławiu 03500 - Remont ul. Avicenny
272974Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy
Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
272960Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu
Ochrona fizyczna osób i mienia, monitoring i konserwacja systemów alarmowych antywłamaniowych i przeciwpożarowych w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu i podległych placówkach terenowych.
272958Gimnazjum im. Jana Pawła II
Olej grzewczy
272956Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Kamieńskiego i jego dopływów
272954Jednostka Wojskowa 1749
Dostawa opon do pojazdów STAR 266
272948Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
Dostawa wraz z montażem części do aparatu RTG .
272944Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Dostawa myjni-dezynfektor z wyposażeniem wraz z systemem do archiwizacji parametrów dezynfekcji i sterylizacji
272940Gmina Tłuszcz
Budowa odcinków sieci wodociągowej z przełączeniem istniejących przyłączy w ulicach Kościuszki, Grzelaka o Warszawskiej w Tłuszczu
272936Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Polesie
Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nr 6, nr 7 i serwerowni w budynku Filii MOPS-POLESIE przy ul. Lipowej 28 w Łodzi
272928Urząd Gminy
BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W ŁYCZANCE
272910Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim
Dostawa jednego fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego wsparcia działań ekologicznych z wyposażeniem (SLKw) dla KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim.
272908Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest dostawa książek zamówionych przez Zamawiającego do siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej 37-700 Przemyśl przy ul. J. Słowackiego 15.
272902Gmina Łososina Dolna
Dostawa strojów teatralnych na potrzeby projektu Dzieci przyszłości realizowanego przez Gminę Łososina Dolna
272900Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Tuwima
Dostawa opału w postaci brykietu trocinowego z drzew liściastych na okres grzewczy 2011/2012
272898Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego
dostawa warzyw i owoców do Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie.
272892Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim
PRZETARG NIEOGRANICZONY.
272890Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych
Bieżące utrzymanie czystości dróg, placów i hal produkcyjnych na terenie ZUSOK.
272884Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1382 R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna w miejscowości Łukawiec i Nr 1377 R Przybyszówka - Rudna Wielka - Rudna Mała - Zaczernie - Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś
272880Nowohucka Biblioteka Publiczna
Wykonanie remontu w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej położonej przy os. Stalowe 12 w Krakowie
272870Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Termomodernizacja ścian budynku biurowego TTBS w Trzciance, ul. Żeromskiego 15
272858Gmina Kęty
Remont i modernizacja obiektu sportowego ŁKS SOŁA w Łękach etap II.
272854Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
Przetarg nieograniczony na dostawę jednej sztuki silnika zaburtowego doczepnego z napędem śrubowym dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej(sprawa nr 37/ZP/WTiZ/11)
272850Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Sporządzenie operatu wodnoprawnego w zakresie piętrzenia i poboru wody i instrukcji gospodarowania wodą na 3 (trzech) budowlach rzeki Potopka I
272848VITO-MED Sp. z o.o.
Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD
272846Uniwersytet Jagielloński
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ
272840Gmina Kaliska
dostawa węgla kamiennego transportem Dostawcy na okres zimowy 2011/2012 dla Gminy Kaliska.
272836Gmina Olsztyn
wykonanie robót budowlanych zabezpieczających zabytkową komorę w Al. Wojska Polskiego w ramach zadnia Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów - Wojska Polskiego
272832Gmina Siemień
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁKÓW (działka nr geodezyjny 207), NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 417,00 m, SZEROKOŚCI 3,80 m, KILOMETRAŻ OD KM 0+000 DO 0+417,00 OBEJMUJĄCA WYKONANIE PODBUDOWY STABILIZOWANEJ CEMENTEM - ETAP I
272816Gmina Dębno
Remont rowu melioracji szczegółowej R-79 w Dębnie
272812Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku
272810Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Sporządzenie operatu wodnoprawnego w zakresie piętrzenia i poboru wody i instrukcji gospodarowania wodą na 3 (trzech) budowlach rzeki Zuśnianki.
272804Gmina Ludwin
Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja nauczania KL I-III realizowanego przez szkoły podstawowe z terenu Gminy Ludwin
272794Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia
PRACE Z ZAKRESU UZUPEŁNIANIA I KONSERWACJI SŁUPÓW ODDZIAŁOWYCH W NADLEŚNICTWIE JELEŚNIA
272792Administracja Nieruchomości Łódź-Polesie "Konstantynowska"
konserwacje ogólnobudowlane
272788Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA
Uszczelnienie instalacji gazowej
272782Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Sporządzenie operatu wodnoprawnego w zakresie piętrzenia i poboru wody i instrukcji gospodarowania wodą na 2 (dwóch) budowlach rzeki Czarna Hańcza.
272776Akademia Morska w Szczecinie
Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych AutoCAD 2 D w ramach projektu KIERUNKI ZAMAWIANE - Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie BZP/BC/10/2011
272766Zakład Karny w Łowiczu
Dostawy produktów mleczarskich do Zakładu Karnego w Łowiczu
272764Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 70.000 litrów do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie
272756Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Sporządzenie operatu wodnoprawnego w zakresie piętrzenia i poboru wody i instrukcji gospodarowania wodą na 1 (jednej) budowli Kanału Rynie.
272754Zespół Szkół Technicznych w Kole
częściowe wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na płycie boiska sportowego
272748Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
272742Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
USŁUGA OPRACOWANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WROCŁAW, ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP. Z O.O., ZNAK POSTĘPOWANIA: WM/NZ/PN/68/2011/B
272738Gmina Podgórzyn
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Podgórzyn
272730Gmina Nowe Ostrowy
Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowe Ostrowy
272724Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach
Dostawa soli drogowej wg normy PN-C-84081-1:1999 do zimowego utrzymania dróg w ilości 600 ton na Bazę Obwodu Drogowo- Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20.
272718Dom Pomocy Społecznej
Dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej w Muszynie
272706Gmina Jasionówka
na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, w wysokości 400 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu
272704Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Sporządzenie operatu wodnoprawnego w zakresie piętrzenia i poboru wody i instrukcji gospodarowania wodą na 1 (jednej) budowli rzeki Czerwonka.
272698Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku
sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, znak zp/21/2011
272694Urząd Gminy
Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
272690Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Dostawa licencji oprogramowania bazodanowego w ramach projektu - Wdrożenie e-Usług dla mieszkańców wschodnich regionów Polski w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie- Zadanie II-A/1- Zakup licencji oprogramowania bazodanowego.
272688Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
REALIZACJA PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU W UL. MIĘDZYNARODOWEJ (ODC. AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH - ZWYCIĘZCÓW).
272686Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Słupki żeliwne Syrenka
272676Zarząd Dróg Powiatowych
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krasnostawskiego w latach 2011 - 2013 (dwa sezony zimowe) przy wykorzystaniu nośników wykonawcy
272674Powiat Kłobucki
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
272668Urząd Gminy Kiszkowo
Przebudowa drogi gminnej do wsi Brudzewko km 0+000 do km 0+500
272660Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Sporządzenie operatu wodnoprawnego w zakresie piętrzenia i poboru wody i instrukcji gospodarowania wodą na 5 (pięciu) budowlach rzeki Wiatrołuża.
272656Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
272654Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g oraz świadczenie zagranicznych, krajowych, miejskich (lokalnych) oraz podmiejskich usług kurierskich
272650Powiatowy Urząd Pracy
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie
272644Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Wykonanie holograficznych naklejek legalizacyjnych dla Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie.
272636Urząd Gminy Gorlice
Rozbudowa budynku wiejskiego w Szymbarku.
272632Gmina Wałcz
Remont placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Wałcz
272622Izba Celna w Gdyni
dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Izby Celnej w Gdyni przy ul. Północnej 9A w Gdynijako wyposażenie stanowisk pracy Krajowego Centrum RTG
272620Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
272618Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
272606Rejonowy Zarząd Infrastruktury
jest aktualizacja mapy numerycznej i Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Garnizonie Gdynia, Wejherowo, Władysławowo, Malbork, Chojnice, Pruszcz Gdański, Siemirowice, Ustka, Czarne.
272598Miasto i Gmina Olkusz
Załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
272590Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2011/2012 do Obwodów Drogowych w Celinach, Łagowie i Strawczynku (oraz ich baz), w przewidywanej ilości 1740 Mg.
272586Miasto Nowy Sącz
PRACE ZWIĄZANE ZE SPORZĄDZANIEM OPERATÓW SZACUNKOWYCH
272584Uniwersytet Warszawski Biblioteka Uniwersytecka
Sprzedaż usługi polegającej na udostępnieniu serwisu umożliwiającego przeszukiwanie elektronicznych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
272580Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowe Ramuki
Dostawa mieszanki kruszywa łamanego wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem
272578Urząd Gminy w Przewozie
Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Bucze i Dobrochów
272552Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
Budowa placu zabaw w miejscowości Kluszkowce w ramach programu radosna szkoła.
272548Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Żółta taśma odblaskowa i klej podkładowy do tymczasowych poziomych oznakowań dróg
272528Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PAM
Dostawę systemu do analizy EKG HOLCARD 24 W - 1 szt. oraz rejestratorów holterowskich ASPECT 702 - 2 szt. dla Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego do SPSK NR 1 PUM. OS/ZP/95/11
272514Ministerstwo Sprawiedliwości
Rozbudowa środowiska macierzy Celerra NAS NS41
272504Miasto Białystok
Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego w ulicy Liniowej w Białymstoku
272500Gmina Piaski
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabonogu
272498Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 9, Chorzów , ul. Powstańców 51
272494Urząd Miejski w Kórniku
usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik - pierwszym krokiem w lepszą przyszłość.
272488Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze
272480Zarząd Dróg Powiatowych
Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 3096P w m. Sławsk
272472Główny Urząd Miar
Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów, tj.: zestawów komputerowych, notebooków, monitorów, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, nośników danych, akcesoriów sieciowych i serwerów
272470Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przyjmowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pilchowice dostarczanych własnym transportem
272466Zarząd Dróg Powiatowych
Remont drogi powiatowej nr 3217P w m. Krzymów
272464Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim
Dostawa opału na sezon grzewczy 2011/2012 dla placówek zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie Gminy Tarnów Opolski
272460Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem"
Świadczenie usług logopedycznych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem z siedzibą w Myszyńcu w ramach projektu Wszystko zaczyna się od przedszkola współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
272448Sekcja Dróg Miejskich
Przebudowa sięgacza ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy
272446Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej im. prof. Mieczysława Walczaka
ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO NA POTRZEBY URUCHOMIENIA ODDZIAŁU REHABILITACJI DZIENNEJ
272426Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Organizacja i przeprowadzenie spotkań i warsztatów realizowanych w ramach Projektu Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych
272420Gmina Chojnice
Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Jakubowo - przebudowa 0,23 km drogi gminnej nr 239003G Jeziorki-Sternowo.
272416Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacja zasięgu użytków gruntowych terenów zabudowanych dla obrębów ewidencyjnych Podgórze, Sławęcin i Śródmieście w jednostce ewidencyjnej Miasto Hrubieszów
272410Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy asortymentu RTG
272406Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
272402Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Dostawa oleju opałowego lekkiego
272398Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce
Przeprowadzenie kursu przyuczającego do pracy w zawodzie:malarz-tapeciarz wraz z aktywizacją zawodową, dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, w związku z realizacją projektu Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności
272396Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
Remont drogi powiatowej nr 1917 Jadwiżyn-Samostrzel na odcinku Bnin-Samostrzel
272394Gmina Płoskinia
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 254 890 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011.
272388Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu
Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 do kotłowni olejowej W Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu
272384Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek wraz z serwisem
272368Powiat Gostyniński
Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1414W Bierzewice-Lucień w m. Gorzewo - Kryk
272362Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Dostawa kołków i zastrzałów do mocowania siatek przeciwśnieżnych przy drogach wojewódzkich. CPV 03419100-1
272348Gmina Biskupiec
Udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 505 412,00 zł na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Łąkorzu
272346Gmina Nielisz
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nielisz i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
272342Zespół Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej
Remont wewnętrzny Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Puławach
272334Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Wykonanie projektu graficznego, składu, druku oraz dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z promocją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
272332Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego
Zakup i dostawa gazu medycznego Entonox wraz z dzierżawą osprzętu i opakowań dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
272324Zakład Karny w Nysie
Artykuły mleczarskie - nabiał
272320Zakład Energetyki Cieplnej
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego EKOTERM do Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach
272308Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych
Dostawa - II Samochodów 2 części 2011r.
272300Szpital Specjalistyczny w Pile
Rozszerzenie systemu informatycznego Eskulap/Simple
272296Gmina Miasto Sieradz
Wykonanie remontów nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych w Sieradzu w 2011 roku
272292Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego
Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
272286Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Skora - km 9+200 - 9+270, gm. Chojnów
272278Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze.
272276Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla instalacji hydrantowej w Tychach przy ul. Czystej 31-35, Niepodległości 40
272264Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACJI PODSTAWOWYCH: 1. Rzeka Jemielnica, 2. Rzeka Trzciniec, 3. Rzeka Ligocki m. Balcarzowice, 4. Rzeka Ligocki m. Komorno, 5. Rzeka Dzielniczka m. Błażejowice, 6. Rzeka Ligocki m. Pociękarb, Bytków, 7. Rzeka Cisek m. Landzmierz, Sukowice, 8. Rzeka Jędrynie, 9. Rzeka Łęcka Woda wyrwa, 10. Rzeka Krępna, 11. Rzeka Sonia, 12. Rzeka Stradunia, 13. Rzeka Swornica - oprysk, 14. Rzeka Miejsce, 15. Rzeka Zieliński, 16. Rzeka Jordan
272262Kielecki Park Technologiczny
Dostawa łącza ISDN PRA (30B + 1D) oraz świadczenie usług telefonii stacjonarnej
272254Gmina Kalisz Pomorski reprezentowana przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego
Budowa oświetlenia Drogowego w m. Biały Zdrój, Poźrzadło Wielkie, Pomierzyn.
272250Gmina Miasto Częstochowa
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17 przy Alei Wojska Polskiego 13 przez inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
272248Agencja Rezerw Materiałowych
Dostawa ciągnika komunalnego z oprzyrządowaniem dla Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu
272244Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Kongregację Sióstr Boromeuszek
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Nysie Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Nysie Etap II Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Inwestujemy w Twoją przyszłość.
272238Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawa materiałów budowlanych
272212Gmina Bojszowy
Remont odcinka ul. Złoty Łan w Świerczyńcu
272204Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
Dostawa i montaż dwóch placów zabaw na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie
272196Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby COZL
272188Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ
Remont pomieszczeń pediatrii w budynku nr 2
272184Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
78/P/2011 Podłączenie do sieci wodociągowej istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 3
272178Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Wykonanie projektu technicznego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wewnętrznych instalacji dla nieruchomości przy ul. Narcyzów 24 w Tychach
272174Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy
Wykonanie usług w Nadleśnictwie Kolbudy z hodowli lasu, ochrony lasu i nasiennictwa w leśnictwach: Babi Dół, Borowiec, Przywidz, Sarni Dwór, Trzepowo
272172Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz
Przebudowa wejścia do Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7 w Warszawie z budową ciągu pieszego od strony dworca Warszawa Gdańska w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7 w Warszawie - I etap.
272160Wojskowy Instytut Łączności
DOSTAWĘ KOMPUTERÓW I OSPRZĘTU DLA WIŁ
272148Gmina Marianowo
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2011/2012 do obiektów będących własnością komunalną Gminy Marianowo
272144SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę videobronchoskopu dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej
237155Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów sp. z o.o.
Dostawa słomy na teren Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o. o. w Czarnówku
237153Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Buczkowicach
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
237151Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Remont budynków garażowych i laboratoryjnych na posesji Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
237149Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
BUDOWA ŚCIANY WSPINACZKOWEJ W RAMACH ZADANIA ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KROBI NA POMIESZCZENIA SIŁOWNI I KLUBU FITNESS
237147Gmina Kolonowskie
Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Kolonowskiem
237145Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi szkolenia polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów zawodowych dla osób uczestniczących w projekcie Aktywność się opłaca realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- MOPS.921-9215-4/2011
237143Gmina Niedrzwica Duża
Przebudowa drogi gminnej Nr 107082 L (Dr. pow. 2254 L - Niedrzwica Kościelna ul. Lipowa - ( w tym łącznik od skrzyżowania z ul. Lipową - Załucze - do drogi krj.19) - Sobieszczany - Sobieszczany Kolonia - dr. pow. 2253 L ) na dł. 2038 mb na odcinku wsi Niedrzwica Kościelna i Załucze
237137Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach
Wykonanie posadzek z PCV w budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach
237133Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
OBJĘCIE FUNKCJI KIEROWNIKA IT BIOCENTRUM OCHOTA (INFRASTRUKTURA SYSTEMU OBLICZEŃ RÓWNOLEGŁYCH I ROZPROSZONYCH GRID BCO)
237125Gmina Duszniki
Usługa edukacyjna w ramach indywidualizacji procesu nauczania dla uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w Dusznikach, Grzebienisku i Sędzinku
237123Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Remont pomieszczeń sanitarnych oraz gospodarczych w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie
237111Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych, szkoleń w formie treningu umiejętności i kompetencji społecznych w dziedzinie rozwoju osobistego, doradztwa zawodowego i poradnictwa prawnego oraz szkolenia wyjazdowego z zakresu treningu umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego dla podopiecznych MOPS, w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS pt. Bez ograniczeń. Program zwiększenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w ramach PO KL 2007 - 2013 w 2011r.
237105Gmina Dąbie
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, administrację platformą e-learningową wraz z dyżurami w salach komputerowych oraz szkolenie z zakresu wykorzystania e-learningu i multimediów w ramach projektu Z Dąbia wszędzie blisko w roku szkolnym 2011 i 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
237103Nadleśnictwo Skwierzyna
Budowa wieży telewizji przemysłowej o wysokości 42m w na działce nr ew.357 , obr ew Glinik w miejscowości Glinik58A, leśnictwo Międzylesie.
237093Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
PCFE.272.101.2011 Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki i biologii w ramach projektu pn. Możemy Więcej
237087Zespół Obsługi Przedszkoli
Adaptacja lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na organizacje i funkcjonowanie klubu dziecięcego
237083Wrocławski Zespół Żłobków
WZZ/ZP/R2/2011
237081Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Remont elewacji budynku administracyjno-gospodarczego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3 w Warszawie
237065Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby SWD KMP w Krakowie
237059Gmina Miejska Żory
Wykonanie: a)robót budowlanych obejmujących przebudowę i zmianę sposobu użytkowania segmentu przedszkola publicznego na żłobek w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie miejskiego żłobka w Żorach współfinansowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH b)robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku P-16 i żłobka w Żorach.
237055Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Skarżyńskiego
237053Wrocławski Zespół Żłobków
WZZ/ZP/R1/2011
237047Zespół Obsługi Przedszkoli
Adaptacja wyodrębnionych pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 6 w celu utworzenia żłobka
237043Gmina Miasta Zakopane
BZP.271.105.2011 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych polegających na rozbiórce muru oporowego zabezpieczającego chodnik ul. Makuszyńskiego i budowę nowego muru oporowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/106 Modernizacja muru oporowego chodnika przy ul. Makuszyńskiego.
237041Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń dla zadania pn.: Docieplenie dachu pawilonu A-0 wraz z niezbędnymi pracami naprawczymi
237039Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Szkolenie dla Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy
237035Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Przeprowadzenie kursów zawodowych oferowanych uczniom Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini w ramach realizacji projektu MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
237029Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego
237017Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Usługa obsługi szatni w obiekcie UKSW w Warszawie mieszczącym się przy ul. Dewajtis 5
237009Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
znak 02/NFZ/WAG/ 2110 / P/ 4 /11 wykonanie usługi telekomunikacyjnej na rzecz K-P OW NFZ w Bydgoszczy
237007Zespół Obsługi Przedszkoli
Dobudowa części budynku Przedszkola Publicznego Nr 9 ( ul. Paryska 223) wraz z adaptacją i wyposażeniem istniejących pomieszczeń w celu utworzenia żłobka
237005Biuro Ochrony Rządu
Dostawa zestawów radiotelefonów nasobnych, samochodowych oraz konsoli dyspozytorskiej
236997Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicach: Gębarzewskiej, Tartacznej, Osiedlowej.
236995Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zakup 15 szt. wag analitycznych, legalizowanych, wzorcowanych w zakresie ważenia oraz 5 szt. stołów wagowych
236989Gmina Miasto Rzeszowa
Przeprowadzenie 5620 godzin zegarowych zajęć logopedycznych w 36 rzeszowskich przedszkolach w ramach projektu Szczęśliwe przedszkolaki- program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach
236983Miasto Mińsk Mazowiecki
Przebudowa ulicy Widok w Mińsku Mazowieckim
236977Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
DOSTAWA SAMOCHODU OPERACYJNEGO Z NAPĘDEM 4X4
236975Gmina Miasto Rzeszowa
Opracowanie materiałów przedprojektowych i kompletnej dokumentacji wraz z zawarciem umów użyczenia terenu na prawne dysponowanie nim dla potrzeb wykonania regulacji przeciwpożarowej potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do ul. Witosa w Rzeszowie z uwzględnieniem przepływu wód potoku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do ul. Witosa - projekt.
236967Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód
Wiaty na cele edukacji i informowania o projekcie - budowa dwóch wiat o konstrukcji drewnianej na cele edukacji leśnej o powierzchni zabudowy każda do 35 m2
236965Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu przedsiębiorczości
236961Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zakup terenowego zestawu do pomiaru pH, przewodności i tlenu - 11 szt.
236959Burmistrz Miasta Skoczowa
Ubezpieczenie majątku oraz ryzyk związanych z działalnością Gminy SKOCZÓW wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
236955Gmina Chorzele
Wdrożenie E-Usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach
236951Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie wagowej powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym w 2012 roku dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
236947Powiat Łaski
UBEZPIECZENIE POWIATU ŁASKIEGO W OKRESIE OD 01.10.2011 R. DO 30.09.2012 R.
236945Miasto Gorzów Wlkp.
Wybór Operatora Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp.
236941Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Przebudowa (remont, modernizacja) budynku pływalni rekreacyjno - sportowej, przy ul. Jagiellońskiej 7 w Warszawie
236935Uniwersytet Jagielloński
wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/484/2011
236933Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Przebudowa istniejącego kanału deszczowego o średnicy 500 mm, na odcinku D1 - W1 w ul. Batalionów Chłopskich w Pruszczu Gdańskim
236929Gmina Olsztyn
Organizacja części artystycznej oraz logistyki Warmińskiego Jarmarku Świątecznego - edycja 2011
236927Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku Szpitala w Wieluniu przy ul. Szpitalnej 16 .
236921Gmina Miejska Zgorzelec
Modernizacja budynku po Urzędzie Pracy przy ul. Mickiewicza na Dom Seniora.
236919Ośrodek Przetwarzania Informacji
Remont pomieszczeń OPI (znak sprawy: remont-245-2011)
236917Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia SPZOZ w Lubartowie.
236913Miasto Gorzów Wlkp.
Łącze Internet i Intranet
236909Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Wymiana okien PCV - elewacji północnej, wschodniej i zachodniej w budynku administracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie, ul. Zakładowa 4.
236907Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zakup 40 szt. chłodziarek laboratoryjnych
236905Zakład Karny nr 1 w Łodzi
przeprowadzenie jednej edycji kursu kwalifikacyjnego p.n. - Monter okien, dla grupy 10 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi,
236901Gmina Kcynia
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w punktach przedszkolnych w gminie Kcynia w ramach projektu Bliżej do przedszkola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
236895Związek Gmin Ziemi Kujawskiej
Budowa budynku sortowni odpadów na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie.
236887Warszawski Uniwersytet Medyczny
Świadczenie usług konserwacji i naprawy urządzeń stomatologicznych, w jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Znak sprawy AEZ/S-238/2011
236885Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług cateringowych, tj. przygotowanie i dostarczenie poczęstunku dla uczestników i wykładowców szkoleń: Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
236881Gmina Miastko
Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy, będących w zarządzie Zamawiającego
236879Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawa sprzętu komputerowego i zasilaczy laboratoryjnych dla ISE PW
236877Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę notarialną polegającą na sporządzeniu aktu notarialnego.
236859Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej "PIAST"
SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘS I PRODUKTÓW MIĘSNYCH
236857Nadleśnictwo Kościerzyna
Przebudowa pożarowej drogi leśnej PODRĄBIONA w Leśnictwie Podrąbiona
236855Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie
Dostawa toreb i portfeli na listy
236839Śląskie Centrum Rehabilitacji
Zakup wraz z dostawą warzyw i owoców na potrzeby Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu, w podziale na 6 części
236835Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Wymiana 8 bram wejściowych do budynków magazynowych nr 76 i 129, wymiana drzwi zewnętrznych w budynku nr 11, wymiana stolarki okiennej w budynku nr 2 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka - postępowanie 170/RB
236831Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety, Pakiet 1. System do pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych. Pakiet 2 Moduł do unitu laryngologicznego, znak sprawy: AEZ/S-234/2011
236823Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
Wykonanie robót remontowych szaletu miejskiego przy ul. Lektykarskiej w Gdańsku
236821Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zakup 13 szt. zmywarek do naczyń laboratoryjnych.
236815Gmina Miękinia
Usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Projektu - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miękinia
236811Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rozbudowa szpitala psychiatrycznego w Suwałkach
236809Gmina Szczucin
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 700 000,00 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania pn.: Przebudowa płyty rynku wraz z infrastrukturą na działkach nr 926 i 928 położonych w m. Szczucin
236801Gmina Miasta Bochnia
Budowa sieci wodociągowej ul. Karasia w Bochni
236797Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Dostawą sprzętu komputerowego
236795Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dla modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej Nr 258 przy ul. Brechta 8 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap I.
236785Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Odbudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T na odcinku od km 0+750 do km 1+580, długości 830 mb
236781Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych
236767Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Dostawa kompleksowego wyposażenia do laboratorium materiałoznawstwa i laboratorium obróbki cieplnej Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
236763Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
W-5 ZP/15/2011 dostawa wyrobów laboratoryjnych i rękawic jednorazowych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
236753Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zakup wyposażenia uzupełniającego dla Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego - Etap I
236751Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego
Remont sanitariatów w segmencie D w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Hipolita Cegielskiego na osiedlu Rusa 56 w Poznaniu - II etap
236747Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 6 Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
dostawę materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu stomatologicznego
236745Starostwo Powiatowe w Grójcu
Budowa Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce wraz z parkingiem.
236741Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla jednostki OSP w miejscowości Piekielnik
236739Gmina Olsztyn
Przeprowadzenie renowacji wiat i przejścia podziemnego na Dworcu Zachodnim w Olsztynie
236735Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Zbiornik wodny Pokrzywnica, gm. Opatówek
236725Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
Wykonanie tablic informacyjnych oraz folderów o projekcie w ramach projektu Ochrona in situ żubra w Polsce - część południowa
236721Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim
Wymiana stolarki okiennej - 3 szt.
236713Uniwersytet Jagielloński
wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na dostawie i wymianie dwóch sprężarek oraz wymianie czynnika chłodniczego R22 w instalacjach czterech sprężarek agregatów wody lodowej, w budynku WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/451/2011
236707Gmina Suchedniów
ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU - INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA KLAS I-III W GMINIE SUCHEDNIÓW
236703Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie projektu i nasadzeń wzdłuż ogrodzenia o długości 1080m. oraz nasadzeń wzdłuż parkingu pracowniczego na terenie STP Kabaty.
236701SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
20/PN/DEG/AK/2011 - modernizacja dachu budynku mieszkalnego M i wykonanie prac elewacyjnych na budynku centralnej kotłowni dla potrzeb SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku
236699Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych - Ośrodka Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego oraz wykonanie portalu internetowego stanowiącego platformę promocji
236697Centrum Integracji Społecznej
Dostawa biletów komunikacji miejskiej dla Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu na potrzeby Centrum Integracji Społecznej oraz projektów Edukacja i praca bez barier, Praca bez barier Do zatrudnienia 1 krok, Europrzedsiębiorca 45+ oraz Połączeni sportem realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
236695Wojskowa Akademia Techniczna
DOSTAWA I MONTAŻ STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO SPAWANIA, CIĘCIA ORAZ TEKSTUROWANIA
236691Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Dostawa Odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów biochemicznych oraz dzierżawa analizatora z podziałem na pakiety Pakiet Nr I Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora PRESTIGE 24i Pakiet Nr II Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi
236687Zarząd Komunikacji Miejskiej
Świadczenie na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni usług dostępu do sieci Internet - łącze symetryczne i asymetryczne
236685Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
Dostawa oleju opałowego
236683Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Dostawa rocznej licencji na pakiet Maintenance (usługa wsparcia, zwana także odnowieniem) dla produktu Symantec Endpoint Protection 12.1 wraz z instalacją i konfiguracją.
236675Zarząd Komunikacji Miejskiej
Przeprowadzenie badań marketingowych dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w 2011 roku
236669Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
Dostawa produktów medycznych jednorazowego użytku - 4 pakiety.
236665Instytut Hematologii i Transfuzjologii
IHiT/P/60/2011- DOSTAWA TESTÓW DO POTWIERDZANIA OBECNOŚCI PRZECIWCIAŁ ANTY- HCV
236663Zakład Zieleni Miejskiej
Budowa placu zabaw przy ul. Kowalówki ( boczna Stellera) w Katowicach - III.
236657Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Dostawa sprzętu laboratoryjnego elektrotechnicznego do laboratoriów Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
236653Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Wykonanie map akustycznych hałasu komunikacyjnego na drogach na terenie Miasta Kielce w roku 2011
236645Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 4 z drogą powiatową Wola Dębińska - Sterkowiec w m. Wola Dębińska w ok. km 490+600 wraz z zatokami autobusowymi i budową ciągów pieszych na odcinku od ok. km 490+450 do ok. km 491+650
236641Gmina Pyskowice
Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Pyskowicach - etap II
236639Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Inwestycji i Remontów
Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy: 1) ul. Herberta i ul. Jasińskiego, 2) ul. Pokucie, 3) ul. Królowej Jadwigi.
236637Gmina Niedrzwica Duża
dostawa wyposażenia szkół podstawowych prowadzonych prze Gminę Niedrzwica Duża w ramach projektu pt. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Niedrzwica Duża POKL.09.01.02-06-483/10 w roku szkolnym 2011/12.
236635Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg wojewódzkich w województwie zachodniopomorskim
236633Powiat Starachowicki
Dostawa: 1. Serwera wraz z systemem i zasilaczem UPS 2. Serwer bez systemu
236631Zarząd Oczyszczania Miasta
Dostawa samochodów osobowych
236629Instytut Hematologii i Transfuzjologii
IHiT/P/63/2011 - Dostawa odczynników do sekwencjonowania (zadania 1-6)
236625Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
DOSTAWY RĘKAWICZEK MEDYCZNYCH
236619I Szpital Miejski im. dr E. Sonnenberga
PRZETARG NIEOGRANICZONY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA, WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH, RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH, NR SPRAWY 17/2011
236613Powiat Aleksandrowski
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu aleksandrowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruch drogowym
236609Gmina Stepnica
Przebudowa drogi- budowa chodnika przy ul. Adama Mickiewicza w Gąsierzynie, Gmina Stepnica
236603Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
236601Izba Celna w Toruniu
Dostawa samochodu służbowego oznakowanego dla potrzeb Grupy Mobilnej Wydziału Zwalczania Przestępczości Izby Celnej w Toruniu
236599Słowiński Park Narodowy
Przebudowa pomostu widokowego nad jeziorem Łebsko w Klukach
236595Gmina Suwałki
Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102006B Płociczno-Gawrych Ruda
236593Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ZP 16/2011 Zakup olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
236581Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Zakup wraz z dostawą oprogramowania III
236577Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Zakup wraz z dostawą oprogramowania II
236573Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Usługa konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni olejowych Komendy Powiatowej Policji w Żywcu
236571Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Bałuty Nowe"
Przetarg ZP/10/2011 na WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
236569Skarb Państwa Tatrzański Park Narodowy
remont zapory przeciwrumowiskowej nr 6 w Kuźnicach na potoku Bystra
236567Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
REMONT DACHU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSTOWIE
236559Areszt Śledczy
Przeprowadzenie kursu pt. Technolog robót wykończeniowych (pakiet 1) połączonego z seminarium pt. Zajęcia aktywizacyjne (pakiet 2)
236557Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Zakup wraz z dostawą oprogramowania I
236553Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie
DOSTAWA ELEMENTÓW OŚWIETLENIOWYCH DO TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE
236547Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
236543Zakład Karny Nr 1
Ucyfrowienie aparatów RTG z systemem zarządzania i archiwizacji obrazów medycznych.
236541Wojskowa Akademia Techniczna
DOSTAWA I MONTAŻ MOBILNEGO LASERA CO2 TEA WRAZ ZE SPECJALISTYCZNYM OPRZYRZĄDOWANIEM
236539Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Dostawa 220 kompletów materiałów szkoleniowych
236537Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Dostawa jednorazowego sprzętu do laparoskopowych operacji żołądka i jelit.
236527Nadleśnictwo Oborniki
Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Oborniki
236525Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala
zakup 18 samochodów osobowych
236523Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
Modernizacja boiska sportowego wraz z przyległym terenem na cele kulturalno - sportowe
236519Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Zarszyn na rzece Pielnica w miejscowościach Nowosielce i Pielnia, gm. Zarszyn oraz Jędruszkowce, gm. Sanok, woj. podkarpackie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
236513Urząd Gminy w Gnieźnie
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gniezno.
236509"Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul.Rakowiecka 26, 00-940 W-wa, KRS: 0000334972 Sąd Rej. dla m.st. W-wy, kapitał zakł.774 140 000 zł w całości wpłacony.Jednostka prowadząca post. w im. "Poczty Polskiej S.A." Centrum Infrastruktury Oddz. Regionalny
Dostawa sprzętu biurowego, AGD i wentylatorów
236507Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
Likwidacja pęknięć ścian wraz z robotami towarzyszącymi na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Floriana 3 w Poznaniu
236505Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Bieżąca obsługa i eksploatacja zbiorników wodnych: Cedzyna, Rejów, Maleniec, Borków i Szymanowice
236495Rejonowy Zarząd Infrastruktury
: okresowe przeglądy serwisowo-konserwacyjne kotłów olejowych wbudowanych dla JW. 2031 Lipowiec w miejscowości Szelment 3 16-400 Suwałki.- postępowanie nr 87/U/PN/2011
236493Powiat Zduńskowolski
Zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
236485Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo CAD
236471Gmina Kolbuszowa
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 450.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. Rewitalizacja miasta Kolbuszowa Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego wewnętrznych linii zasilających i kanalizacji teletechnicznej w rejonie Placu Wolności w Kolbuszowej oraz instalacji monitoringu
236467Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański Centrum
236463Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Montaż grzejników, zaworów i głowic termostatycznych w jednostkach podległych KWP zs.w Radomiu
236461Gmina Tuchola
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie w zakresie utwardzenia zjazdu w ul. Słoneczną w Tucholi
236459Rejonowy Zarząd Infrastruktury
: obsługa serwisowa i konserwacja zespołów prądotwórczych wraz z automatyką sterowania wbudowanych dla JW. 2031 Lipowiec w miejscowości Szelment 3 16-400 Suwałki. - postępowanie nr 86/U/PN/2011
236449Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bardo Śląskie
dostawa fabryczne nowego ciągnika rolniczego (rok produkcji 2011r) przystosowanego do prac leśnych i dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Ruch Drogowym
236441Rejonowy Zarząd Infrastruktury
obsługa serwisowa i konserwacja central wentylacyjnych, instalacji wentylacji i klimatyzacji wbudowanych dla JW. 2031 Lipowiec w miejscowości Szelment 3 16-400 Suwałki - postępowanie nr 85/U/PN/2011
236439Politechnika Śląska
Dostawa oprogramowania CAM do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Oznaczenie sprawy: OZ/D/266/AS/11
236437Gmina Suwałki
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102006B Płociczno-Gawrych Ruda
236427Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Obsługa serwisowa i konserwacja elektronicznych systemów: wykrywania i sygnalizacji pożaru, gaszenia pożaru, wideodomofonu zainstalowanych dla JW. 2031 Lipowiec w miejscowości Szelment 3 16-400 Suwałki - postępowanie nr 84/U/PN/2011
236421Politechnika Koszalińska
Dostawa urządzenia przeznaczonego do realizacji precyzyjnego dosuwu wgłębnego w skład którego wchodzą: liniowy siłownik piezoelektryczny, wzmacniacz siłownika piezoelektrycznego oraz regulator Fuzzy Logic CNC
236415Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
Dostawa komputera przenośnego dla Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach
236413Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
Zakup z dostawą soli kamiennej drogowej niezbrylającej gatunku DS.
236411Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Remont DK nr 11 na odcinku od skrzyżowania z drogą lokalna w m. Glinica do km 535+900
236407Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Remont dachu krytego papą na budynku przy ul. Szobiszowickiej 14-14a wraz z uporządkowaniem przewodów kominowych przy ul. Szobiszowickiej 14 w Gliwicach.
236403Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Roboty remontowe w budynku administracji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanym przy ul. Czystej 21. Nr zamówienia: DZP-0431-1577/2011
236399Urząd Gminy w Gnieźnie
Budowa sieci wodociągowej we wsi Jankowo Dolne dz. nr 141/3; 321; 11/85; 11/84, na terenie Gminy.
236393Urząd Komunikacji Elektronicznej
Budowa w ramach Krajowego Automatycznego Systemu Monitoringu Widma Radiowego, masztów antenowych dla Regionalnych Stacji Kontroli Emisji Radiowych w Bydgoszczy i Koszalinie
236391Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu
Bieżąca dostawa miału węgla kamiennego dla potrzeb Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu w ilości 250 ton, przez okres od daty obowiązywania umowy do dnia 15 kwietnia 2012 r
236383Gmina Łapsze Niżne
Dostawa oleju opałowego w okresie wrzesień - grudzień 2011r.
236381Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
Rozbiórka obiektów budowlanych na terenie gmin: Morzeszczyn, Wicko, Potęgowo i Główczyce z możliwością składania ofert częściowych
236377Województwo Łódzkie
DOSTAWA, INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ WIFI
236371Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Dostawa materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
236369Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
Rremont sali gimnastycznej oraz wejścia głównego do budynku Gimnazjum nr 49 przy ul. Smoczej 19  w Warszawie - (znak sprawy: 59/ZP/11)
236367Gmina Miejska Kwidzyn
Remont izolacji ścian piwnic i wykonanie odwodnienia budynku Niepublicznego Przedszkola SMYK przy ul. Piłsudskiego 28 w Kwidzynie
236359Zakład Zagospodarowania Odpadów
Zamknięcie i rekultywację kwatery P2 zlokalizowanej na terenie Składowiska Odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie, przy ul. Meteorytowej 1.
236353Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic z parkingami w kwartale między ul. Kościuszki, Chłodna, Noniewicza, Dwernickiego w Suwałkach.
236351Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew
Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Złoczew - Znak sprawy:SA2-2710-6/2011
236347Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego Rejów, gm. Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
236311Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wykonanie uporządkowania i dobudowy przewodów kominowych wraz z remontem dachu w budynku przy ul. Toszeckiej 34 w Gliwicach.
236309Zarząd Dróg Powiatowych
Remont drogi powiatowej nr 0195T (Małoszyce) gr. woj. święt.-Dąbrowica-Obiechów-Węgrzynów-Raszków odcinek OBIECHÓW-WĘGRZYNÓW od km 5+810 do km 7+510 długości 1700 mb szerokości 5,0 mb.
236307Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
dostawa upgradeu oprogramowania do stanowiska XPert PANalytical w ramach projektu Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej- SPINLAB
236305Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie
Przebudowa sieci wod-kan. w ul.Obrońców Pokoju w Radzionkowie
236303Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej HOSPICJUM, do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
236291Zarząd Dróg Powiatowych
świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie .
236283Uniwersytet Zielonogórski
Wynajem agregatu kogeneracyjnego i elektrowni wiatrowej.
236277Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części pomieszczeń biurowych w obiekcie Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku przy ul. Plażowej 17
236275Zakład Komunalny "PGM"
Wykonanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach będących w zarządzie Z.K. PGM
236271Jednostka Wojskowa nr 3293
Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu lotniskowego
236269Politechnika Poznańska
Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu multimedialnego dla Politechniki Poznańskiej.
236259Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
WYKONYWANIE STAŁEGO NADZORU TECHNICZNEGO I OKRESOWYCH KONSERWACJI DŹWIGÓW EKSPLOATOWANYCH W BUDYNKACH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ODDZIAŁU ZUS W GDAŃSKU: INSPEKTORAT W PUCKU, INSPEKTORAT W WEJHEROWIE, INSPEKTORAT W GDYNI, INSPEKTORAT W SOPOCIE, INSPEKTORAT GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE, ODDZIAŁ ZUS W GDAŃSKU, INSPEKTORAT W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, INSPEKTORAT W SZTUMIE, INSPEKTORAT W KWIDZYNIE, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W GDAŃSKU, UL. MARYNARKI POLSKIEJ 146
236251Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.
6ZP/11 Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach oraz ich otoczeniu, obiekty ZOS położone przy ul Jedności 4, Głowackiego 3-5, ul. Orląt Lwowskich 26 w Koszalinie
236245Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły w m. Kępa Nagnajewska, gm. Łoniów, pow. Sandomierz
236239Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie w ramach projektu systemowego Pan Samochodzik.
236237Uniwersytet Zielonogórski
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych.
236233Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich
Izolacja fundamentów części podpiwniczonej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Oświęcimiu, ul. Śniadeckiego 26
236229Gmina Przyrów
Trasy rowerowe - modernizacja dróg na terenie Gminy Przyrów
236207Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa konserw mięsnych
236203Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
Remont lokali mieszkalnych /pustostanów/ oraz lokali użytkowych znajdujących się w Tarnowie
236201Izba Celna w Przemyślu
wykonanie remontu tarasu
236199Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza
Zakup i dostawa endoprotez
236191Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna
Remont pomieszczeń laboratorium na I i II piętrze oraz wykonanie pomieszczenia magazynu w piwnicy pod schodami w budynku Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 25.
236187Miejski Zarząd Dróg
Budowa kanału opadowego w ul. Węgierskiej w Nowym Sączu
236179Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Dostawa leku IVHEBEX
236177Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawa mikroskopów biologicznych i mikroskopu stereoskopowego dla Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
236155Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
REMONTY I PRZEBUDOWY OBIEKTÓW I INFRASTRUKTURY BUDOWLANEJ (ZADANIE 5/2011)
236151Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: Potok Fugas - regulacja, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego potoku Fugas w km 0+000-0+235 w miejscowości Brzozów, gmina Brzozów, woj. podkarpackie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę
236141Gmina Kartuzy
Dostawa kruszywa mineralnego na terenie Gminy Kartuzy w 2011 roku
236137Uniwersytet im. A. Mickiewicza
remont budynku magazynowego Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM, Biała Góra 6, Międzyzdroje remont pokoi 116 i 117 w Ośrodku Sanatorjno-Wypoczynkowym w Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 1
236127Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
236109Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie w likwidacji
Dostawa wyrobów medycznych wg 10 zadań
236103Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Dostawa wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach;
236093Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Dostawa materiałów budowlanych i sanitarnych na potrzeby remontowe Oddziału Okulistycznego
236091Nadleśnictwo Augustów
Budowa magazynu łowieckiego
236077Gmina Wałcz
Remont dachów w budynku głównym i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szwecji Gm. Wałcz
236075Gmina Tarnówka
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Piecewie
Wygenerowano dnia 28 marca 2017 02:32:03