Lista ogłoszeń z dnia 3 stycznia 2012 367 ogłoszeń

3630Gmina Bodzentyn
Dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM (lub równoważnego o nie gorszych parametrach) w roku 2012 do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn (CVP 10.30.00.00-3)
3626Urząd Gminy Sypniewo
Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Gąsewie Poduchownym
3624Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie robót związanych z budową oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w 2012r. ( dla siedemnastu obiektów)
3622Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie robót związanych z remontem oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w roku 2012
3608Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków
WYKONANIE USŁUG LEŚNYCH W LEŚNICTWIE KRZYWINA W 2012 ROKU
3600Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość
Dostawa oleju napędowego (ON) i etyliny bezołowiowej 95 na rok 2012
3590Powiatowy Zarząd Dróg
DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA POTRZEB POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ŁASKU
3586Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie
Prowadzenie zajęć e-learningu z uczniami szkoły w ramach Projektu: Szkoła przyjazna, szkoła równych szans.
3584Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A.
Dostawa dwóch samochodów dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio Kielce SA
3580Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum II"
Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie ekspertyzy technicznej istniejących instalacji , ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej, inwentaryzacji , audytu energetycznego oraz projektu budowlanego i wykonawczego dla budynków położonych w Łodzi przy ul. Kilińskiego 84 i Wólczańskiej 108
3576Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Organizacja dwóch wizyt na Międzynarodowe Targi Güne Woche 2012 w Berlinie dla przedstawicieli lokalnych grup działanai (LGD)
3562Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
dostawa wideogastroskopów -PN 01/12
3558Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Remont pokoju nauczycielskiego w Katolickim Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży ul. Sadowa 12
3532Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Usługi z zakresu medycyny pracy
3520Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - III procedura
3496Gmina Puszcza Mariańska
Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 4-63 mm i o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem
3488Przedszkole Nr 2
Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe Przedszkola Nr 2 im.Małych Odkrywców w Sulęcinie
3486Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
3472Gmina Wicko
Wdrażanie i koordynowanie projektu pn. Zielone światło dla edukacji - rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjn. uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
3460Zespół Szkół w Dąbrowie Zielonej
Zakup oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej - styczeń 2012r
3458Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Szkolenie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w zakresie - Centrum Aktywizacji Zawodowej w 2012 roku - profesjonalne podejście do klienta z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia
3456Urząd Gminy Płośnica
Zakup usługi edukacyjnej w ramach realizacji projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płośnica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3452Województwo Małopolskie
wykonanie badania stopnia wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego w ramach dedykowanego systemu monitoringu - III etap prac
3448Uniwersytet Wrocławski
Przegląd techniczny, konserwacja, naprawa i modernizacja sprzętu komputerowego oraz naprawa i modernizacja sieci komputerowej dla jednostek administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Wrocławskiego
3442Gmina Odrzywół
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
3440Gmina Kondratowice
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Gołostowice, Grzegorzów, Kowalskie, Żelowice, Zarzyca, Podgaj, Stachów - Gmina Kondratowice
3432Dom Pomocy Społecznej w Foluszu
Dostawa nowego samochodu osobowego (mikrobusu), który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
3426Urząd Gminy w Warlubiu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie
3420Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SPZOZ w Pułtusku
3418Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
Świadczenie usług kurierskich z materiałami egzaminacyjnymi na obszarze kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województw dolnośląskiego i opolskiego, dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
3398Sąd Rejonowy
Pomocnicze usługi biurowe
3396Powiatowy Zarząd Dróg
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej na rok 2012
3390Gmina Krośniewice
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO
3386Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
dostawa oleju opałowego do kotłowni ZSP w Solcu nad Wisłą
3372Jednostka Wojskowa 2414
Świadczenie bieżącej obsługi prawnej na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 2414 w tym dwóch instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu finansowo - gospodarczym. Numer postępowania 01/2012/PN/JW2414
3352Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie
3346Urząd Gminy Władysławów
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni jednostek organizacyjnych Gminy Władysławów w ilości 49.500 litrów o parametrach jakościowych zgodnych z norma PN -C-96024:L1
3340Starostwo Powiatowe
Oszacowywanie w 2012 r. wartości pojazdów Powiatu Mrągowskiego
3336Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
Opracowanie projektów wnętrz w powstających budynku A, budynku B oraz budynku G Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy
3334Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
Sprzedaż i dostawa leków oraz wyrobów medycznych i stomatologicznych dla potrzeb tutejszego Domu.
3330Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Świadczenie usług biurowych i pomocniczych na rzecz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22
3320Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa mięsa wołowego niepełnowartościowego i serc wołowych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie,znak NH-1/12
3306Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PAM
Dostawa leków do SPSK Nr 1 PUM. OS/ZP/02/12
3302Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 g oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rok 2012
3294Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.
3288Miasto Oleśnica
Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy w latach 2012-2013
3268Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
Dostawa środków dezynfekcyjnych
3266Gmina Kobierzyce
Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Kobierzyce dla potrzeb Urzędu Gminy Kobierzyce w roku 2012
3260Urząd Gminy Iłowo-Osada
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci z klas I - III szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo - Osada w ramach realizacji projektu systemowego Nasza szkoła współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3256Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
realizacja poligraficzna czterech numerów kwartalnika Kronika Wielkopolski w 2012
3250Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego dla SPZOZ Krotoszyn
3244Zespół Szkół w Osieku n/Wisłą
Dostawa oleju opałowego do ZS w Osieku n/Wisłą
3242Sąd Okręgowy w Sieradzu
Usługa całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie sądów w Sieradzu ul. Al. Zwycięstwa 1.
3238Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo
Dostawa zbóż, ziemniaków, warzyw, owoców i orzechów
3236Gmina Miejska Giżycko
Wybicie giżyckiego dukata okolicznościowego z okazji 400 - lecia miasta w ramach projektu - Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach
3230"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony nadostawę leków, środków farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych i szewnych
3216Miasto i Gmina Kańczuga
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2012 roku
3208Szpital Ogólny w Kolnie
Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie.
3188Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Zamość
Zakup z dostawą oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Zawadzie na 2012 rok.
3178Muzeum im. Przypkowskich
Dostawa oleju opałowego w okresie do 31.12.2012 do Muzeum im. Przypkowskich w szacunkowej ilości ok. 30.000 l.
3172Teatr Muzyczny Capitol
Sprzątanie pomieszczeń w obiektach Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu oraz terenów zewnętrznych
3170Szpital Specjalistyczny Nr 2
Usługi ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu
3158WZDW Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie
Dostawa części zamiennych do osprzętu Unimoga U300 eksploatowanego w RDW Czarnków
3148Miejska Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie
wykonywanie robót budowlanych: konserwacyjno-eksploatacyjnych i remontowych (murowe, betonowe, tynkowe, posadzkowe, izolacyjne, wykończeniowe, malarskie) w budynkach zarządzanych przez MABK sp z o.o. w Ostródzie - 298 budynków na terenie miasta Ostródy
3132Urząd Gminy Bledzew
Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Bledzew w roku 2012
3130Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Przebudowa i remont budynku mieszkalnego w miejscowości Żelowice 4, gm. Kondratowice, pow. Strzelin, działka nr 70/7
3122Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH
310226 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809
Czyszczenie separatorów, osadników i innych urządzeń znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu wraz z odbiorem i utylizacją odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi
3098Gmina Chmielno
Remont Sali widowiskowej i sali wystawienniczej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie
3080Gmina i Miasto Środa Śląska
Dostawa żywności Zespołu Żłobkowo - Przedszkolnego w Środzie Śląskiej, Przedszkola Nr 3 w Środzie Śląskiej i do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Śląskiej oraz do Przedszkola w Ciechowie: w roku 2012r.
3078Gmina Kisielice
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Kisielice oraz umieszczenie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w 2012 roku
3066Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
DOSTAWA ANALIZATORA WIELOKANAŁOWEGO
3046Powiat Makowski
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych do Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim
3026Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wykonanie ekspertyz technicznych dla budynków gminnych
3020Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dostawa talonów (bonów) żywieniowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w roku 2012
3018Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Łabuń, Roskoszy, Dęblina, Jagodnego, Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie i Białej Podlaskiej
3011Uniwersytet Rzeszowski
Zakup nowych podręczników na studia podyplomowe w projekcie Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu
3010Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
Usługi ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
3005Gmina Nadarzyn
ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB NA TRASIE PL. PONIATOWSKIEGO W NADARZYNIE - PRUSZKÓW PKP
3000Gmina Horyniec-Zdrój
Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Horyniec-Zdrój
2996Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Wyroby z fizeliny, pieluchomajtki, akcesoria medyczne jednorazowe
2994Zakład Karny w Rzeszowie
Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z terenu Zakładu Karnego w Rzeszowie
2989Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Usługi ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dla ZOZ MSWiA w Bydgoszczy
2988Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
2986Przedszkole Publiczne w Rogowie
Wykonania robót budowlanych w zakresie malowania pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego w Rogowie ul. Szkolna 2a - po wymianie instalacji elektrycznej
2980Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych"Prząśnik"
Dostawa artykułów żywnościowych
2973Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Osprzęt do badań i optycznej rejestracji zjawisk szybkozmiennych
2972Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
Organizacja i prowadzenie kursu obsługi programu AutoCAD, kursu kosztorysowania , kursu przedsiębiorczości, kursu florystyki, kursu montażu klimatyzatorów, pomp ciepła i systemów solarnych w ramach projektu Szkoła XXI w. - partnerem na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2969Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór
Kompleksowe sprzątanie powierzchni biurowych, utrzymanie terenów zielonych w siedzibie Nadleśnictwa Kobiór - Piasek ul Katowicka 141 oraz kompleksowe sprzątanie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Jankowicach ul. Żubrów 151
2965Instytut Chemii Organicznej PAN
DOSTAWA SUCHEGO LODU dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
2964Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu
Dostawa oleju napędowego i benzyny dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu
2959Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi składu, druku i dystrybucji 11 - stu edycji Radomskiego Informatora Kulturalnego
2948Gmina Rząśnia
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAMAWIAJĄCEGO
2947Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Przebudowa stacji redukcyjno pomiarowej gazu wraz z gazową instalacją zewnętrzną oraz wewnętrzną w budynku kotłowni na działce 5765 w Bochni przy ul. Krakowskiej 31 w ramach modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem układu kogeneracji wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz układem solarnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy (IV). W ramach realizacji projektu Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE poprzez modernizację źródła ciepła oraz montaż solarów dla SPZOZ w Bochni. Projekt nr: MRPO.07.02.00-12-270/10
2942Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach
Usługi edukacyjne -I Ty możesz być mistrzem.
2940Gminny Zespół Oświaty
Dostawa oleju napędowego do autobusu szkolnego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie
2932Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
Przetarg nieograniczony ZP-01/12 na dostawę przyrządów do endoskopii dla ZOZ MSWiA w Krakowie
2931Gmina Firlej
Dostawa przyczepy i pługa odśnieżnego
2927Gmina Nowa Dęba
Dostawa pomocy dydaktycznych i świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Nowa Dęba
2924Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Przeprowadzenie badania rynku funduszy kapitału zalążkowego oraz funduszy venture capital w Małopolsce wraz z analizą barier i ograniczeń w dostępie do tego typu finansowania dla innowacyjnych firm
2917Warszawski Uniwersytet Medyczny
Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy Fermentas; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy New England Biolabs; Pakiet 3: Dostawa odczynników firmy Cell Signaling Technology; znak sprawy: AEZ/S-319/2011
2914Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy kruszywa drobnego 0/2 mm do mieszanek z solą przy zimowym utrzymaniu dróg.
2912Dom Pomocy Społecznej "Leśny"
Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Leśny.
2909Gmina Terespol
1. Dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy strażnicy Państwowej Straży Pożarnej z zapleczem treningowym oraz sprawowanie nadzoru autorskiego - część I. 2. Dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego - część II.
2905Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Remont i wymiana oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Opolu w latach 2012 - 2015 z podziałem na 5 części
2901Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
Zakup i dostawa myjni-dezynfektora do basenów dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
2894Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze
ZADANIE I - Zakup benzyny bezołowiowej Pb95 w punkcie sprzedaży Sprzedawcy do samochodów SPZZOZ w Przysusze Kod CPV - 09132100-4 - benzyna bezołowiowa ZADANIE II - Zakup oleju napędowego ON w punkcie sprzedaży Sprzedawcy do samochodów SPZZOZ w Przysusze Kod CPV - 09134100-8 - olej napędowy
2890Zakłady Techniki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Na całodobową dostawę paliwa PB 95 do pojazdów służbowych na potrzeby Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach
2889Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-01/2012)
2885Miasto Katowice
Druk i dystrybucja informatora miejskiego Nasze Katowice w 2012 roku
2879Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla ICHF PAN
2871Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Zajęcia psychologiczne PO KL Zagrajmy o sukces
2864Zarząd Geodezji , Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocław
Dostawa art. higienicznych w okresie styczeń 2012 - grudzień 2012.
2857Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
2853Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Zajęcia informatyczne PO KL Zagrajmy i sukces
2845Gmina Miasto Ustka
Opracowanie dokumentacji budowlanych przebudowy ul. 9-go Marca i budowy drogi dojazdowej do przedszkola przy ul. Polnej w Ustce
2838Burmistrz Miasta Wągrowca
Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości
2831Uniwersytet Rzeszowski
Korekta i wydruk monografii - Wokół mechatroniki, w ramach projektu UR - nowoczesność i przyszłość regionu
2827Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawa KOMORY HODOWLANEJ- inkubatora dla WFiIS AGH- ZP/1092/2011
2825Wyższa Szkoła Policji
dostawy ryb i konserw rybnych
2815Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
Całodzienne wyżywienie uczestników szkoleń
2814Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
2806Gmina Białobrzegi
Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy w 2012 roku
2799Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
DOSTAWA URZĄDZEŃ DO KUCHNI SZPITALNEJ dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu im. J. Bednarza ul. Sądowa 18 oznaczenie sprawy ZP-PN-1/ORG/2012
2795Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie
Remont 2 szt. lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Oświęcim
2785Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Terka i Polanki
2784Gmina Kołbaskowo
Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo
2782Urząd Gminy Wieniawa
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Kochanów
2778Środowiskowe Centrum Pomocy
Dostawa artykułów żywnościowych dla Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej
2775Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa wraz z instalacją aparatury badawczej i laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2763Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do urządzeń komputerowych wraz rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibach OR KRUS Kraków i podległych Placówkach Terenowych KRUS w Tarnowie i Nowym Sączu
2762Przedszkole Publiczne
Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Dworcowej 19
2759Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do analizatora SYSMEX K-4500 wraz z serwisowaniem oraz dzierżawa analizatora kompatybilnego z posiadanym SYSMEX K-4500 dla SPZOZ w Sanoku, część I
2755Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy
Zakup analizatora elektrolitów wraz z dostawą niezbędnych odczynników i materiałów eksploatacyjnych przez okres 24 miesięcy
2752Gmina Skaryszew
Budowa remizy ze świetlicą wraz ze zjazdem publicznym w miejscowości Gębarzów
2750Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
OCHRONA OBIEKTU
2747Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych powyżej 50g oraz świadczenie na rzecz Zamawiającego krajowych, miejskich oraz podmiejskich usług kurierskich.
2746Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz.
Sprzedaż i dostarczanie środków żywnościowych od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012r
2744Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Przewóz wykładowców na trasie Słubice - Rzepin, Rzepin - Słubice
2740Gmina Złotów
Dostawa żużla paleniskowego przeznaczonego do remontu dróg gminnych
2726Gmina Miasta Rypina
Dostawa materiałów eksploatacyjnych - tuszy, tonerów i taśm barwiących
2724Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2717Gmina Wojnicz
Wykonanie usługi odśnieżania chodników gminnych na terenie Gminy Wojnicz.
2715Gmina Firlej
Dostawa urządzeń w ramach operacji Zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacyjnej w Gminie Firlej
2711Instytut Nafty i Gazu
Dostawa rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II do Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, ul. Łukasiewicza 1
2710Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
Wykonanie przeglądów okresowych aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
2706Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Konserwacja, utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz awaryjny remont sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg krajowych nr 16, 65 administrowanych przez Rejon w Ełku.
2705Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Bezpośrednia ochrona fizyczna budynku, mienia i pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 10 wraz z terenem przynależnym do nieruchomości
2697Szpital Powiatowy
Dostawa środków czystościowych dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu - 5 pakietów.
2691Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa
Prace pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych znajdujących się na międzywalu Wisły będących we władaniu m.st. Warszawy - Służba Brzegowa
2690Szpital Specjalistyczny w Pile
Dostawa bielizny i odzieży jednorazowego użytku
267920 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
Dostawy pieczywa, jaj i ryb.
2673Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dostawa materiałów biurowych przeznaczonych na potrzeby projektu pt.: Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeństwie Informacyjnym - studia podyplomowe dla nauczycieli
2668Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Dostawy łat osierdziowych i protezek do wszczepów wewnątrzusznych.
2666Zespół Szkół
Dostawa oleju opałowego
2664Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
Usługi geodezyjne
2659Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
2657Gmina Chorzele
Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu na tymczasowe przedszkole samorządowe w Chorzelach
2649Gmina Niedźwiada
Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Pałecznica
2646Gmina Jędrzejów
Świadczenie usług związanych z odbiorem surowców wtórnych z nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2012 roku
2642Łódzki Zakład Usług Komunalnych
Dostawa cementu
2636Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Usługa publikacji ogłoszeń oraz artykułów prasowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
2634Powiat Kamiennogórski
Wynajem koparko - ładowarki na potrzeby powiatu kamiennogórskiego
2632Gmina Krzykosy
dostawa żużla do naprawy dróg na terenie gminy Krzykosy w 2012r.
2631Centrum Usług Wspólnych
Dostawy produktów mleczarskich na potrzeby Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego Łańsk
2626Dom Pomocy Społecznej
Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Koninie w 2012 roku
2625Miejski Zakład Oczyszczania
Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku biurowym Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie przy ul. Łukasiewicza 4
2615Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Obsługa prawna Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i jego ośrodków. Znak sprawy: N1-ZP/271/2/2012
2613Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu w ramach śrokdów z budżetu państwa, w okresie od 25.01.2012 do 27.01.2012 - część 2, przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę.
2611Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
TZP/2-23/233/112/2011 Wykonywanie usługi skutecznej dezynsekcji i deratyzacji przez okres 36 miesięcy
2608Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie
Dostawa oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej 42,8 MJ/kg do kotłowni w Adampolu, Lubartowie, Parczewie, Sosnowicy i Suchowoli w ilości 126 000 dm3
2606Instytut Matki i Dziecka
Świadczenie usług pocztowych
2603Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce
Świadczenie usług konsultacyjnych, serwisowych i usług związanych z aktualizacją oprogramowania aplikacyjnego i programów towarzyszących systemów informatycznych ESKULAP i IMPULS
2599Dom Pomocy Społecznej
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANCE NA ROK 2012
2595Urząd Miejski w Zabłudowie
Indywidualizacja nauczania w Gminie Zabłudów - zajęcia pozalekcyjne
2594Gmina Inowrocław
Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów należących do Gminy Inowrocław
2592Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
USŁUGI PRALNICZE
2589Politechnika Świętokrzyska
Dostawa książek drukowanych dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt: Program podnoszenia atrakcyjności kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach istotnych dla GOW Umowa UDA-POKL.04.01.02-00-147/09-00
2587Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Modernizacja stacji transformatorowej MST-559 w Szpitalu Wojewódzkiego w Poznaniu.
2585Zespół Opieki Zdrowotnej
Ubezpieczenia komunikacyjne
2580Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z obiektów Narodowego Banku Polskiego znajdujących się w Warszawie i Zalesiu Górnym
2579Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawa materiałów do separatorów komórkowych
2578Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Wykonanie operatów szacunkowych i ich aktualizacja dla SGGW
2577Gmina Drawsko Pomorskie
Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie
2568Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu
Usługi ubezpieczeniowe dla Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu
2566Urząd Miejski
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach
2559Urząd Miejski w Wyrzysku
ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE ODŚNIEŻANIA DRÓG I ULIC GMINNYCH Zadanie 11: Rejon odśnieżania 11 i Zadanie 12: Rejon odśnieżania 12
2554Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim
Zorganizowanie wyjazdów integracyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych, Publiczna szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim w ramach projektu Wiejski Klub Artystyczna Zawierucha.
2553Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w obrębie 0010 numerem działki 208/10 o pow. 0,1119 ha dla potrzeb przedłożenia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym ustalenia odszkodowania za przejęcie ww. nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego
2550Dom Pomocy Społecznej
Dostawa węgla i miału dla Domu Pomocy Społecznej w Bejscach
2549Urząd Miejski w Zabłudowie
Indywidualizacja nauczania w Gminie Zabłudów - pomoce dydaktyczne
2539Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Zajęcia matematyczno-przyrodnicze (matematyka, biologia, fizyka) PO KL Zagrajmy o sukces
2538Gmina Borzechów
Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Borzechów.
2537Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala
2536Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Dostawa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy pieczywa w okresie od 01.02.2012r. do 30.06.2012r.
2534Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
Dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu ul. Nojego 2B, 32-600 Oświęcim oraz jej Filii nr 2 w Oświęcimiu, ul. Nideckiego i Filii nr 3 w Oświęcimiu, ul. Obozowa 20
2530SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Dostawa leków do Apteki (powtórka oraz uzupełnienie) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
2522Gmina Pszczółki
Dostawa doposażenia bazy dydaktycznej w ramach projektu Pszczółkowska Akademia Juniora - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dla dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki.
2519Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
Dostawa produktów leczniczych - do żywienia do i poza jelitowego oraz żywienia niemowląt dla Szpitala Specjalistycznego.
2508Urząd Gminy w Małej Wsi
ZAKUP I DOSTAWA EKOGROSZKU NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W MAŁEJ WSI ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.
2506Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Ochrona fizyczna obiektów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi wraz z monitoringiem w okresie od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 31 stycznia 2013 r.
2503Gmina Stara Kiszewa
Dostawa autobusu do przewozu dzieci na terenie gminy Stara Kiszewa
2501Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.
Dostawy materiałów dla Zakladu Sterylizacji
2500Zarząd Powiatu Garwolińskiego
Zakup i dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Garwolinie
2495Szpital Chorób Płuc Orzesze
UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SZPITALA CHORÓB PŁUC W ORZESZU 2
2492Gmina Manowo
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami w miejscowości Bonin
2491Uniwersytet Jagielloński
wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu spektrofotometru stopped-flow dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/858/2011
2481Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
Analizator azotu i węgla a także całkowitego węgla organicznego z zestawem komputerowym i oprogramowaniem z wyposażeniem dodatkowym.
2479Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW DO ORGANIZACJI PRZERW KAWOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
2477Gmina Piła
Naprawy eksploatacyjne oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Piła
2475Gmina Niechanowo
Dostawa oleju opałowego w 2012r.
2469Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
Dostawa akumulatorów do zasilaczy UPS, znak postępowania ZP-252-61/11
2467Gmina Biały Bór
Wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie Gminy Biały Bór na rzecz Gminy w roku 2012
2462Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach
Remont drogi powiatowej 1714W Głowaczów-Lipskie Budy, odcinek o dł. 1350mb
2461Zakład Zagospodarowania Odpadów
Wykonywanie napraw bieżących i okresowych przeglądów technicznych maszyn należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie.
2457Urząd Gminy
Modernizacja dróg płytami drogowymi
2455Wrocławski Park Technologiczny S.A.
Dostawa - Pompy HPLC do nadkrytycznego CO2 i Licznik komórek
2445Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Domu Pomocy społecznej w Czerewkach w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 roku w ilości szacunkowej 70 000 l.
2441Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Zajęcia z języka angielskiego PO KL Zagrajmy o sukces
2440Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
prace budowlano - remontowe polegające na przestawieniu i postawieniu pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin
2435Urząd Gminy w Świerczowie
Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
2430Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
2428Sąd Okręgowy
Sprzątanie pomieszczeń - świadczenie usług z zakresu bieżącego utrzymywania czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Radomiu
2423"TK Telekom" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawa betonowych studni telekomunikacyjnych.
2420Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Przeprowadzenie audytów weryfikujących standardy w podmiotach świadczących usługi pilotażowe - w zakresie ochrony środowiska, doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej, oraz w zakresie finansowania zwrotnego
2419Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
KOMPLEKSOWA USŁUGA OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I USŁUGĘ DYSTRYBUCYJNĄ DO BUDYNKÓW SP ZOZ W CHOSZCZNIE
2417Gmina Śliwice
DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO KOSTKI DO BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚLIWICE
2416Gmina Gołdap
Budowa centrum kuturalno - rekreacyjnego we wsi Galwiecie Gmina Gołdap
2412Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Eksploatacja, obsługa i konserwacja obiektów przeciwpowodziowego zbiornika retencyjnego Połczyn Zdrój na rzece Wogrze - zapory czołowej wraz z budowlą upustową i drogą dojazdową, czaszy zbiornika i Małej Elektrowni Wodnej oraz utrzymanie koryta rzeki Wogry w km 8+120 - 8+500 w m. Połczyn-Zdrój, powiat świdwiński.
2409Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
PCFE.272.2.2012 Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby projektu pn.: Akademia organizacji pozarządowych
2402Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych
Dostawa - Samochodu RDLP radom 2012r.
2397Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Zajęcia sportowe PO KL Zagrajmy o sukces
2394Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach
Dostawa oleju opałowego
2390Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
Dostawa leków do apteki szpitalnej
2375Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.
2361Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
Ochrona obiektu , osób i mienia Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 225
2359Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety. Pakiet 1- nasadka biopsyjna do sondy PVT 350 BTP, Pakiet 2-neurostymulatory z wyposażeniem, Pakiet 3-kardiomonitor, Pakiet 4- aparat do EKG oraz głowica sektorowa do aparatu Vivid-i, znak sprawy: AEZ/S-004/2012
2355Powiat Pszczyński
Przebudowa budynku usytuowanego przy ul. Korfantego w Pszczynie - etap II.
2354Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie
Dostawa szkolnych materiałów biurowych i instrumentów perkusyjnych dla potrzeb projektu PRZEDSZKOLE DLA WSZYSTKICH, z podziałem na 2 zadania
2351Gmina Połczyn-Zdrój
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń komunikacyjnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Połczyn-Zdrój w latach 2012-2015.
2347Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa mebli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2342Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Sprawa 1/2012
2340Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PREPARATU DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
2330Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim
usługa szkoleniowa pn.: Pracownik centrum logistycznego
2329Wojewódzki Szpital Zespolony
EZ/ZP/02/2012
2325Wrocławski Park Wodny S.A.
Dostawa elementów do systemu monitorowania obecności i obsługi klienta w obiekcie.
2321Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Przebudowa i remont III piętra budynku wydzielenie pożarowe wewnętrznej klatki schodowej oraz wykonanie dźwigu osobowego wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podbrzezie 3 w Krakowie.
2319"Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PZP/Nr3/PN/12
2310Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego
Dostawa warzyw i owoców
2297Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
dostawa urządzeń komputerowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
2291Zespół Szkół
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Ryjewie
2283Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego
Usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej z dezynfekcją wraz z transportem w okresie 24 miesięcy dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach
2282Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Dostawa czynników stymulujących erytropoezę do podawania dożylnego i podskórnego u pacjentów dializowanych
2273Gmina Lipno
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla zadań prowadzonych przez Urząd Gminy Lipno
2265Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jędrzejów
USŁUGI Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ NA TERENIE LEŚNICTW MAŁOGOSZCZ I CACÓW W NADLEŚNICTWIE JĘDRZEJÓW W ROKU 2012
2261Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
IDENTYFIKACJA ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ ANTROPOGENICZNYCH WRAZ Z OCENĄ WPŁYWU TYCH ODDZIAŁYWAŃ NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE W REGIONIE WODNYM DOLNEJ WISŁY
2254Komenda Wojewódzka Policji
USŁUGI KONSERWACJI, DIAGNOZOWANIA AWARII I NAPRAWY KSEROKOPIAREK W JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
2251Nadleśnictwo Augustów
Dostawa paliw
2240Dom Pomocy Społecznej
dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bejscach
2238Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego
Dostawa żywności do stołówki szkolnej
2236Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
Dostawa 3 sztuk samochodów osobowych 9 miejscowych (mikrobusów) dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
2222Gmina Wilkowice
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Wilkowice oraz 8 jednostek organizacyjnych Gminy Wilkowice na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użyteczności, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej
2202Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych w zakresie Technologii Budowy Dróg.
2192Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Dostawa artykułów spożywczych w rozbiciu na 5
2189Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
dostawa środków opatrunkowych i jednorazowego sprzetu medycznego
2185Gmina Mszana
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Mszana
2183Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawa tyrystorowego STEROWNIKA MOCY dla WEAIiE AGH- ZP/1093/2011
2179Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Zakup paliw do pojazdów i urządzeń Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu - III postępowanie.
2171Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Konserwacja i utrzymanie fontanny na Placu Niepodległości w Przemyślu
2167Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Ubezpieczenie na rzecz pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu od zdarzeń medycznych
2162Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
KF PN 01 12
2157Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z.
Dostawa pościeli, poduszek i koców dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ ( nr sprawy 69/2011)
2154Gmina Ustrzyki Dolne
dostawa paliw polegająca na zakupie paliw do samochodów służbowych używanych przez : Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.
2145Gmina Olszanica
Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy
2143Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych
2135Gmina Krośnice
Zakup wyposażenia schroniska młodzieżowego w Krośnicach przy ul. Parkowa 14
2131Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie
Personel projektu MŁODZI - PROFESJONALNI
2119Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
92/12/011 spoż. III
2113Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego przez okres 1 roku, nr sprawy 907/PN/03/12
2111Burmistrz Miasta
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA BRANIEWA - PLAC PIŁSUDSKIEGO - PLAC PRZY ULICY SIKORSKIEGO - ELBLĄSKIEJ
2107Urząd Miejski
Usługi geodezyjne na potrzeby Gminy Drezdenko
2105Urząd Gminy Oświęcim
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sołectw Gminy Oświęcim.
2099Zakład Usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim
Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów szkolnych bedących w dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim
2096Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Przegląd i konserwacja sprzętu medycznego w SPZOZ w Łukowie
2092Urząd Gminy
Zagospodarowanie centrum Grywałdu poprzez przebudowę parkingu, chodnika oraz przebudowę boiska ogólnodostępnego i placu zabaw.
2090Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice
Remont i modernizacja Dworu Myśliwskiego Ustronie - etap II
2086Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim
2076Urząd Miasta Szczecin
Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych oraz usługi reklamowe dla Urzędu Miasta Szczecin
2075Szpital Specjalistyczny Nr 1
Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zdarzeń medycznych
2065Przedszkole pod Topolą
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OLEJU OPAŁOWEGO W 2012 ROKU
2056Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
2055Gmina Nowa Dęba
Realizacja w formule zaprojektuj - wybuduj zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa ulicy Chemicznej zlokalizowanej na terenie gminy Nowa Dęba
2048Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie
dostawa oleju opałowego Ekoterm Plus do kotłowni Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie
2045Zarząd Dróg Powiatowych
Bezgotówkowy zakup paliw i olejów do samochodów służbowych oraz sprzętu drobnego dla Obwodu Drogowo - Mostowego w Ostrołęce oraz ZDP w Ostrołęce ul. Lokalna 2 na rok 2012.
2031Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Dostawa kontroli międzynarodowych , pasków testowych do czytnika Clinitek Adwentus, dostawa odczynników chemicznych i testów paskowych oraz dostawa testów do oznaczania stężenia elektrolitów w pocie do aparatu Nanoduct firmy PRO SCIENTIUM wg pakietów 1 - 4.
2029Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.
usługa transportu i utylizacja odpadów medycznych
2012Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w budynkach Skarbu Państwa w rejonie działania OReg WAM Bydgoszcz.
2009Magurski Park Narodowy
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w roku 2012 na terenie Magurskiego Parku Narodowego.
2008Dom Pomocy Społecznej
dostawy artykułów spożywczych, nabiału, drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul.Szpitalna 1
1982Urząd Miejski w Morągu
Stałe utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg w latach 2012 - 2014 o łącznej powierzchni 12,6738 ha.
1978Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
Przewóz dzieci do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku w 2012 r.
1969Gmina Brenna
Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Brennej
1949Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o.
Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp. z o.o.
1943Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie
Zakup i sukcesywna dostawa nowych opon bezdętkowych do autobusów.
1939Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa bezpośrednio z nim połączonego funkcjonalnie, wyniesionego nad budynkiem, lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze dla projektu pt. Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze
1937Dom Pomocy Społecznej w Kalince
Dostawa lekkiego oleju opałowego
1933Gmina Uścimów
Detaliczna dostawa paliw w formie tankowania samochodów i sprzętu silnikowego dla potrzeb Gminy Uścimów
1927Gmina Głogówek
Rewitalizacja ulic Zamkowej oraz Mickiewicza w Głogówku. Dokończenie etapu I - ul. Mickiewicza w Głogówku.
1915Politechnika Wrocławska
Przetarg nieograniczony na dostawę karty przetworników analogowych i cyfrowo/analogowych na potrzeby projektu Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń. ZNAK SPRAWY: ZP/CIS/IV/126/11/P.
1891Gmina Tłuchowo
Dostawa 4 000,0 ton żużla na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Tłuchowo w 2012 roku
1857Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wyroby medyczne jałowe, jednorazowego użytku ogólnego przeznaczenia oraz stosowane w anestezjologii
1855Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek
Dokumentacja projektowa modernizacji drogi leśnej wewnątrzzakładowej na odcinku około 13 km w Nadleśnictwie Brynek
1847Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej
świadczenie usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych dla 35 osób na przelot samolotem na trasie Polska - Montreal (Kanada) - Polska.
1819Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawa półki HP MSA 2000 z dyskami twardymi jako rozbudowa do macierzy dyskowej HP MSA 2312fc zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1807Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
Zakup wraz dostawą pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Szczekociny dla projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Szczekociny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1793Szpital Specjalistyczny w Pile
Dostawa siatek ginekologicznych oraz taśm do korekty nietrzymania moczu
1791Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych)dla Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddzaiłami Integracyjnymi w Rudzie Sląskiej przy ulicy Szramka 7.
1773Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Wykonanie usług PRALNICZYCH dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
1757Gmina Mogilno
Rozbudowa oraz remont świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno.
1753Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Dostawa olejów i płynów samochodowych
1739Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
Zakup i dostawa zestawów do porodu i cesarskich cięć, sterylnych, jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
1735Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
Dostawa paliw płynnych do pojazdów PBGiTR w Rzeszowie
1721Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
DOSTAWA PRODUKTÓW SYPKICH, KASZEK I SOKÓW DLA NIEMOWLĄT, PRZETWORÓW OWOCOWYCH I WARZYWNYCH, KONSERW, SŁODYCZY - 4 PAKIETY
1719Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
DOSTAWĘ JAJ KURZYCH
1711Wójt Gminy Ustka
Sukcesywne dostawy wraz z transportem: kruszywa mineralnego - mieszanki tłucznia łamanego, kruszywa betonowego, piasku podsypkowego, na nawierzchnie gruntowe dróg gminnych Gminy Ustka
1703Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
Dostawa graniczników dla PBGiTR w Rzeszowie
1683Miasto Białystok
Dostawa kart SIM i świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych, oraz przesyłania SMS-ów
1681Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
DOSTAWA PIECZYWA I CIAST DLA WOJEWÓDZKIEGO PODKARPACKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. EUGENIUSZA BRZEZICKIEGO W ŻURAWICY.
1675Zespół Opieki Zdrowotnej
ODPŁATNE ŚWIADCZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ USŁUG OCHRONY UBEZPIECZNIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZIEJ
1669Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Dostawa produktów leczniczych w tym płynów do ciągłej terapii nerkozastępczej do systemu Miltifiltrate firmy Fresenius Medical Care
1655Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie
1639Uniwersytet Jagielloński
Zakup i dostawa komputerów przenośnych (2 szt.) oraz laserowego urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Zespołu ds. Likwidacji Zbędnych Składników Majątkowych UJ, mieszczącego się przy ul. Straszewskiego 27, 31-113 Kraków
1631Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o.
Sprzątanie nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Piaskowej 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,49, 51, 53, 55
1617Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ubezpieczenie armatora tj. Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35 -105 Rzeszów promu o nazwie Bartek służącego do przewozów międzybrzegowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - Kosin - Chwałowice - Gorzyce na odcinku w km 23 + 275 - 23 + 399 na rzece San (km 3 + 900) w miejscowości Czekaj Pniowski
1591Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
1581Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Dostawa drutu stalowego w kręgach
1543Gimnazjum w Opatowie
Dostawa oleju opałowego na rok 2012 dla Gimnazjum w Opatowie.
1533Urząd Miejski w Libiążu
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Libiąż w 2012 roku
1521Burmistrz Miasta Piastowa
Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i technicznych oraz wycinka drzew przy ulicach, w parkach i skwerach miejskich w Piastowie
1517Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
Dostawa materiałów papierniczych dla Starostwa Powiatowego w Pile
1509Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1
Usługi związane z utylizacją odpadów
1481Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach i na terenie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój
1473Centum Kultury Filmowej Stylowy
Dostawa sukcesywnie w 2012 roku opakowań do popcornu na potrzeby baru Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu
1461Komenda Powiatowa PSP w Ostródzie
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni mieszczącej się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Morągu
1451Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o.
Świadczenie usług w zakresie konserwacji nieruchomości położonej w Osielsku przy ul. Tymiankowej 5,7,9,11,13,15, woj. kujawsko- pomorskie
1425Urząd Gminy Szczytno
Profilowanie dróg gruntowych i żwirowych na terenie gminy Szczytno w 2012 roku równiarką mechaniczną samojezdną
1415Gmina Lubenia
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku przy przystanku autobusowym na działce nr ewid 1020/1 w miejscowości Siedliska
1411Starostwo Powiatowe
Usługi doręczania przesyłek listowych o wadze powyżej 50 gram na terenie miasta Lubsko
1409Miasto Katowice
Dostawa teczek, segregatorów, skoroszytów dla Urzędu Miasta w Katowicach
1389Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Wykonanie usługi związanej z monitoringiem systemu alarmowego z uruchomieniem grupy interwencyjnej oraz kwartalną konserwacją systemu powiadamiania o napadzie i włamaniu budynku Magazynu przeciwpowodziowego w Kępie Chwałowskiej gm. Dwikozy
1371Gmina Człuchów
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu sportowego w Polnicy
1367Gminny Zakład Komunalny
Usługa ochrony obiektów i mienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie ul. Jastrzębia 62, 86-031 Osielsko
1361Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec
1357Gmina Lesznowola
Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lesznowola współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
1343Wójt Gminy Ustka
Mechaniczne profilowanie dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej na terenie Gminy Ustka w 2012 roku
1337Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Dostawa bielizny szpitalnej jednorazowego użytku - dogrywka
1333Zarząd Komunikacji Miejskiej
Świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, tj. komunikacji miejskiej, organizowanego przez Zamawiającego) na linii 85 w Rumi we wszystkie dni tygodnia maksymalnie dwoma autobusami miejskimi niskopodłogowymi
1305Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku
1301Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Usługa unieszkodliwiania z możliwością odzysku odpadów o kodach: 15 02 03 i 17 02 02 zbieranych lub wytwarzanych w Olsztyńskim Zakładzie Komunalnym sp. z o.o. w Olsztynie
1299Gmina Osiek
Przedmiotem zamówienia jesy wykonanie usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów segregowanych z terenu Gminy Osiek w 2012 roku
1297Zarząd Komunikacji Miejskiej
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, tj. komunikacji miejskiej, organizowanego przez Zamawiającego) na linii J w Rumi,Redzie i Wejherowie w dni powszednie od poniedziałku do piątku jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym
1291Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Działoszyce w latach 2012 i 2013
1283Burmistrz Leśnicy
Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica
1277Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Sprzedaż pszenicy konsumpcyjnej
1271Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
1267Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Dostawa materiałów biurowych i papierniczych
1263Miasto Rybnik
Publikacja ogłoszeń, nekrologów i kondolencji w prasie ukazującej się codziennie o zasięgu wojewódzkim (śląskie) - maksymalnie do 2 000 cm2.
Wygenerowano dnia 28 marca 2017 02:27:52