Lista ogłoszeń z dnia 25 kwietnia 2012 677 ogłoszeń

94439Polska Agencja Prasowa S.A.
Usługa wsparcia i update produktów Fotoware
94437Gmina Mirsk
Budowa kanalizacji burzowej ul.Bocznej i ul.Łąkowej w Mirsku.
94435Wójt Gminy Słupsk
Remont przychodni lekarskiej w miejscowości Jezierzyce - Gmina Słupsk
94433Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Wykonanie usługi szkoleniowej pn.: Międzynarodowy Mistrz Spawalnik
94431Rejonowy Zarząd Infrastruktury
WYMIANA BRAM MAGAZYNOWYCH I KRAT STALOWYCH W MAGAZYNIE NR 69, 70, 71, 75, 80, 81, 82, 85, 86, 94, 97, 105, 106, 107 W JW. 4229 W KRAPKOWICACH
94423Krakowskie Biuro Festiwalowe
Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w hotelu w kategorii 5 gwiazdek
94419Zarząd Dróg Powiatowych
Remont DP 1321O Kluczbork - Jakubowice na odcinku od km 0+130,00 do km 0+379,00 -ul. Karola Miarki w Kluczborku.
94417Gmina Niemce
Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Niemce w roku 2012
94413Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Opracowanie i zamieszczenie na e-platformie materiałów dydaktycznych do wykładów i laboratoriów na I stopniu studiów na kierunku matematyka - specjalność Biomatematyka w ramach projektu Programowa i strukturalna reforma systemu kształcenia na wydziale Mat-Fiz-Inf (oznaczenie sprawy: PN/06-12/WMFI)
94411Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Dostawa środków czystości
94409Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie dźwigów w budynku Rektoratu UMCS w Lublinie Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 (oznaczenie sprawy: PN/09-2012/DTI)
94407Politechnika Opolska
Publikacja ogłoszeń oraz akcja informacyjno-promocyjna z wykorzystaniem ekranów ledowych na potrzeby projektów unijnych oraz Działu Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/31/2012)
94401Gmina Zakliczyn
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Lusławice, Faściszowa, Kończyska, Zakliczyn - etap II
94397Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń na gabinety lekarskie i pomieszczeń sanitarno-higienicznych w budynku S na IV pietrze CSKMSWIA
94395Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Dostawa materiałów budowlanych.
94387Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
ZP/153/018/U/12 Usługa pozyskania studentów z Indii oraz Nepalu
94383Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Projekt, wykonanie i montaż zespołu pomieszczeń czystych (CLEANROOM) w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMiN) AGH
94381Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze
Wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z remontem lokali mieszkalnych w miejscowości Wędrzyn
94367Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Remont pokryć dachowych na budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce (w 2012 roku)
94363Gmina Nidzica
Remont drogi gminnej nr 190007N Nidzica - droga gminna nr 190005N Piątki-Borowy Młyn
94357"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o.
Dostawa sprzętu medycznego IV dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
94355Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w OWR w Kobylnicy
94351Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i Prokuratur Rejonowych okręgu bydgoskiego
94349Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 7 oraz w Toruniu przy ul. Fałata 39
94347Publiczne Przedszkole nr 3 z grupą żłobkową
Termomodernizacja budynku głównego Publicznego Przedszkola Nr 3 z grupą żłobkową NIEZAPOMINAJKA położonego przy ul. Spokojnej 2 w Świebodzicach
94343Gmina Góra
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych p.n. ,, Utwardzenie placu przy ul. Głogowskiej w m. Góra ,, ,, Budowa kanalizacji deszczowej na placu przy ul. Głogowskiej w m. Góra ,,.
94339Miasto Stołeczne Warszawa
Dostawa wody mineralnej na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy
94335Komenda Stołeczna Policji
CZĘŚCI ZAMIENNE DO SAMOCHODÓW MARKI VOLKSWAGEN T -4
94333Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego w podziale na 2 zadania
94331Muzeum - Zamek w Łańcucie
Prace konserwatorskie rzeźby parkowej Kleopatra
94329Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawa 1 szt. układu wielokanałowej synchronizacji akwizycji danych wizyjnych dla WIMiR
94327Urząd Gminy w Radziemicach
Budowa chodnika wraz z budową zatoki postojowej w miejscowości Radziemice
94321Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
dostawa produktów spożywczych
94319Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Opracowanie ekspertyzy technicznej mostu przez rzekę Ulenka w miejscowości Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 44+115 wraz z opracowaniem Projektu Zmiany Stałej Organizacji Ruchu
94317Burmistrz Siechnic
Zakup i dostawa mebli biurowych i wyposażenia wraz z montażem przeznaczonego do budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Siechnicach, gmina Siechnice
94315Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Świadczenie usług kurierskich przesyłek materiału biologicznego w suchym lodzie, przesyłek dokumentów i sprzętu, przesyłek materiału biologicznego na ratunek życia oraz usług pocztowych
94309Biblioteka Narodowa
Termomodernizacja obiektów wchodzących w skład Biblioteki Narodowej w Warszawie, al. Niepodległości 213 w ramach przedsięwzięcia -Zarządzanie energią w budynkach Biblioteki Narodowej- dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach konkursu Programu Priorytetowego -System Zielonych Inwestycji- (GIS - Green Investment Scheme) Część 5) - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych
94305Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarosław
Budowa dróg leśnych w km 0+000 - 2+765,94 oraz 0+034,65 - 2+299
94301Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
Dostawa ciągnika komunalnego wraz z osprzętem dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
94293Gmina Baranów Sandomierski
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
94289Archiwum Państwowe m.st. Warszawy
Usługa fizycznej ochrony osób i mienia obiektu Archiwum Państwowego m.st. Warszawy przy ul. Krzywe Koło 7
94287Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
Dostawa urządzeń w ramach projektu -Wzbogacenie potencjału usług turystycznych w Skorochowie- współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
94281Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Sukcesywna dostawa świeżych warzyw i owoców dla Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Politechniki Gdańskiej w Sopocie w okresie od czerwca do września 2012 - ZP/149/055/D/12
94275Jednostka Wojskowa 4228
Dostawa maszyn i urządzeń biurowych
94273Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
94271Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wymiana nawierzchni z kostki brukowej we wjeździe na posesję Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy Pl. Wolności 17
94265Powiat Wadowicki
Organizacja staży - wizyt zawodoznawczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Działanie 9.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
94261Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego dla UCMMiT
94257Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach
Sprzedaż betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla kat ruchu KR 3 w ilości 60 Mg
94253Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy - kanalizacja deszczowa - os. Cisowa etap I (od wylotu do rowu do studzienki D19)
94247Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
Remont schodów prowadzących do parku w bloku C na terenie szpitala
94245Miasto Ostrołęka
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostrołęce
94241Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Zakup materiałów biurowych
94239Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
Wyposażenie gabinetu okulistycznego NZOZ PORD w Gdańsku
94235Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Budowa chodnika w Parku im. Maćka i Doroty
94229Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
roboty budowlane - naprawy i udrożnienia kanalizacji zewnętrznej na terenie ośrodków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
94227Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
Dostawa urządzeń i osprzętu komputerowego, sieciowego informatycznego oraz oprogramowania dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy.
94225Gmina Miejska Zgorzelec
Nadzór inwestorski nad realizacja zadania pn.: Odbudowa kładki na rzece Czerwona Woda ul. Cienista nr 109257D w Zgorzelcu - powódź 2010r.
94221Jednostka Wojskowa Nr 4653
dostawa agregatów i części zamiennych do statków powietrznych oraz części do sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych
94219Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUBIANA, GM. KOŚCIERZYNA - Etap I
94217Instytut Metali Nieżelaznych
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do IMN w Gliwicach i OML w Skawinie.
94215Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawa dysków do macierzy i urządzeń sieciowych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH
94211Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
94209Zarząd Dróg Miejskich
Projekt budowlano - wykonawczy na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego - Złota w Kaliszu
94207Zakład Karny
Bieżące dostawy mięsa wołowego i konserw mięsnych do Zakładu Karnego w Czarnem
94205Nadleśnictwo Narol
Budowa i przebudowa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Narol
94203Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Budowa strony internetowej promującej Projekt Strategiczny pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, Zadanie nr 4 - Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych na potrzeby Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze środków pozyskanych z projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
94197Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Dostawa reflektorów oświetlenia scenicznego wraz z montażem i uruchomieniem
94193Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
Usługa digitalizacji zbiorów czasopism naukowych NIZP-PZH
94191Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Budowa dwóch boisk sportowych, bieżni 60 mb , siłowni i urządzeń rekreacyjnych oraz toru do jazdy na rolkach wraz z odprowadzeniem wód opadowych i oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 53, ul. Skośna 8 w Krakowie Etap I: Budowa boisk i bieżni z torem do jazdy na rolkach.
94179Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica
Dostawa zestawów komputerowych ,laptopów ,drukarek ,tablic multimedialnych oraz rzutników multimedialnych ,aparatu fotograficznego , urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Adobe Web Premium CS.5 oraz oprogramowania Microsoft Office Profesional Plus 2010 w projekcie Patrzymy w Przyszłość 2
94175Gmina Miasto Darłowo
Remont nawierzchni bitumicznej ulicy Świętej Gertrudy na części działki oznaczonej geodezyjnie numerem 14/7 położonej w obrębie ewidencyjnym 13 oraz ulicy Młyńskiej na części działki oznaczonej geodezyjnie numerem 489/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 10 miasta Darłowo.
94173Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIANY BALKONOWEJ BUDYNKU PRZY UL. STACHA KONWY 6 W ŁOMŻY
94171Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o. o. w Grudziądzu w okresie trzech lat
94167Burmistrz Miasta Skoczowa
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO KINA W SKOCZOWIE NA MIEJSKI DOM KULTURY - W STARYM KINIE
94161Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy
94159Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dróg leśnych w Nadleśnictwie Kańczuga.
94157Gmina Trzydnik Duży
Budowa boiska sportowego w ramach utworzenia centrum organizacji imprez sportowych i społeczno-kulturalnych w Trzydniku Dużym etap I.
94155Wojskowa Akademia Techniczna
DOSTAWA ARTYKUŁÓW KONFERENCYJNYCH NA KONFERENCJĘ MRW 2012
94153Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Mickiewicza 19 w Kalwarii Zebrzydowskiej
94151Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 Ząbki przy ul. Batorego11
94149Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
Remont dróg gminnych materiałem kamiennym
94147Gmina Bogatynia
Budowa Skateparku przy ul. Sportowej w Bogatyni w ramach zadania: 3-Styk-Lig budowa turystycznego wizerunku Bogatyni
94143Gmina Grodzisk Mazowiecki
Wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki i umieszczanie ich w schronisku. ZP.271.36.2012
94141Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ
Roboty budowlane i instalacyjne zabezpieczeń oddymiających i instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18.
94139Gmina Dziwnów
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów
94129Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach
Budowa drogi w ul. Wrzosowej (039KD) w os. Górna Niwa w Puławach
94127Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Odciąg przeznaczony do sieciowania radiacyjnego przewodów z zakresu średnic 3-8 mm usytuowanych w ósemkę
94125Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Dostawa materiałów opatrunkowych oraz obłożenia pól operacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej (III)
94121Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego.
94115Miasto Opole
Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót instalacyjnych wod-kan, c.o., gaz w budynkach i lokalach , stanowiących zasób komunalny miasta Opola
94113Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
WYKONYWANIE USŁUGI TRANSPORTU ŻYWNOŚCI DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W JASTRZĘBIU - ZDROJU PRZY Al. JANA PAWŁA II7 DZP/38/382-28/12. .
94111Powiat Lubiński
Konwersja baz danych opisowych i geometrycznych do systemu EWID2007
94109Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
Termomodernizacja Pawilonu F Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13.
94107Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto
Wykonywanie usług ochrony osób i mienia oraz porządkowych w budynku Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto
94101Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Dostawy opakowań i testów do sterylizacji
94095Politechnika Świętokrzyska
Zatrudnienie ekspertów, trenerów trzech edycji szkoleń ( 8h x 3 dni x 3 szkolenia) organizowanych w ramach zadania nr 4 Instalacje w budownictwie sprzyjające efektywnemu wykorzystaniu energii Projektu Efektywne wykorzystanie energii - szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim.
94093Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z podziałem na 2 zadania
94091Burmistrz Miasta Kraśnika
Przebudowa ul. Chłodnej i wykonanie nawierzchni asfaltowej na łączniku od ul. Granicznej do ul. Chłodnej w Kraśniku
94089Gmina Lipnica
DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU W TYM ZAGROŻONYCH RYZYKIEM DYSLEKSJI; PRZYRZĄDÓW GIMNASTYCZNYCH, PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPNICY, ZESPOŁU SZKÓŁ W BOROWYM MŁYNIE , I ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE SZLACHECKIM
94075Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji pięciu budynków Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Belsku Dużym (nr ref. sprawy: ZP/20/12)
94065Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZY UL. SPOKOJNEJ 7A W ŁOMŻY
94061Gmina Błonie
Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu Przepis na edukacyjny sukces - ugotuj z nami swoją przyszłość! - wdrożenie programów rozwojowych szkół Gminy Błonie.
94049Nadleśnictwo Oleszyce
Przebudowa dróg leśnych nr 20 i 21
94041Areszt Śledczy w Hajnówce
Wyroby Mleczarskie
94039Burmistrz Miasta Bielawa
Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej - etap II w Bielawie
94033Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
Dostawa urządzeń sieciowych
94025Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A.
Dostawa nowego lub używanego remontera drogowego do wypełnienia pęknięć i ubytków w nawierzchni drogowej mieszanką emulsji asfaltowej i kruszywa
94021Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa sprzętu gospodarczego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
94019Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim
Dostawa sprzętu komputerowego
94015Gmina Lipie
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Lipiu przy ul. Częstochowskiej 31
94013Gmina Góra Św. Małgorzaty
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
94011Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie
Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń grupowych pn.TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
94005Gmina Krosno
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
94001Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Wykonanie wentylacji, wymiana bram garażowych, naprawa dachu - budynek Nr 15 - garażowy w kompleksie wojskowym ul. Mazurska 2 w Elblągu - postępowanie 57/RB
93999Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Zakup oprogramowania wraz z licencjami na potrzeby projektu Geoportal 2: ZP/BO-4-2500-32/IZ-5049/G2-19.44/2012
93997Wojskowa Akademia Techniczna
DOSTAWA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH
939955 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
DOSTAWY MIĘSA I WYROBÓW WĘDLINIARSKICH
93989Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych i sieciowych dla potrzeb Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - Nr AG-3211/7/12
93979Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Dostawa artykułów radiologicznych wg pakietów 1- 4
93973Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
DOSTAWA TAŚM MAGNETYCZNYCH LTO-4 DLA ACK CYFRONET AGH
93965Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Miasta Krakowa. Znak sprawy: 20/IV/2012
93961Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Konserwacja szkolnej strzelnicy garnizonowej typu A w JW. 2980 w Braniewie - postępowanie 55/RB
93959Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie.
93953Uniwersytet Jagielloński
Ustne tłumaczenia konsekutywne i tłumaczenia pisemne - z języka angielskiego/ szwedzkiego/niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język angielski/ szwedzki/niemiecki - podczas zagranicznych wizyt studyjnych, organizowanych w terminach wskazanych w treści SIWZ
93951Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
TUSZE I TONERY DO DRUKAREK
93945Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych
93943Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZY UL. SPOKOJNEJ 7 W ŁOMŻY
93933Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dostawa rurek intubacyjnych, drenów oraz innych akcesoriów medycznych dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi
93929Uniwersytet Jagielloński
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24.
93927Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
93915Publiczne Gimnazjum Nr 1
Utworzenie Zespołu Edukacyjno-Sportowego w Zawadzkiem - rozbudowa zespołu istniejących obiektów szkoły podstawowej . Remont i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej, budowa budynku gimnazjum oraz Sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap I - Rozbudowa szkoły podstawowej o część gimnazjalną wraz z zakupem wyposażenia Projekt współfinansowany jest z EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013
93913Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby informatyki Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.
93907Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Usługa badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych podejmowanych w ramach unijnych projektów na rzecz wzrostu konkurencyjności Opolszczyzny.
93905Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z.
Pierwsze wyposażenie Oddziału Intensywnej Opieki i Anestezjologii - urządzenia
93903Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych
93901Jednostka Wojskowa Nr 1156
USŁUGA UTRZYMANIA GRUNTÓW
93895Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Kompleksowe oczyszczenie chodników usytuowanych w dzielnicy Śródmieście w Gdyni
93893Zakład Karny w Tarnowie
Dostawy mięsa i wędlin
93891Gmina Łask
Świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego polegających na przygotowaniu kompleksowej analizy dotyczącej możliwości optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez Gminę Łask
93889Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
KOSZENIE TRAWNIKÓW, PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZGKIM W ZIELONEJ GÓRZE
93885Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby uczestników VI Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich w Białymstoku
93881Miejski Zarząd Dróg
Przebudowa ul. Bulwary im. M. J. Piłsudskiego - przeprowadzenie wyprzedzających ratunkowych badań archeologicznych metodą wykopaliskową
93877Urząd Gminy Przeciszów
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Przeciszów
93875Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru Natura 2000 oraz 4 rezerwatów przyrody w województwie warmińsko-mazurskim
93867Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa błon i odczynników RTG dla Działu Diagnostyki Obrazowej Pracownia RTG Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, II edycja.
93865Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze
93857Gmina Września
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
93855Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi z podziałem na zadania: Zadanie I: Odbudowa mostu w ciągu DW 946 w m. Stryszawa odc. 020 km 3+468. Zadanie II: Odbudowa mostu w ciągu DW 946 w m. Sucha Beskidzka odc. 060 km 0+013.
93849Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego: /Zarządzanie budżetem domowym/
93847Powiatowy Urząd Pracy
ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
93843Komenda Wojewódzka Policji
Wykonanie remontu i termomodernizacji części budynku Nr 3 Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3
93839Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Remont podłóg korytarzy I i II piętra w Szkole Podstawowej nr 215, ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie
93837Wójt Gminy
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją , realizowaną przez Gminę Bukowina Tatrzańska pn.: Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej, przedszkole, sala gimnastyczna, przy Zespole Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej.
93833Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych
93831Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
Wykonanie projektu przebudowy ul. Uzdrowiskowej na odcinku od ul. Parkowej do granicy powiatu
93829Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce
Roczna, sukcesywna dostawa produktów spożywczych do Szpitala im. Fr. Raszei w Poznaniu
93823Politechnika Śląska
Zamontowanie klap zwrotnych przeciwpowodziowych na przykanalikach kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Krzywoustego 8 w Gliwicach. Oznaczenie sprawy: OZ/B/12/AS/12
93813Wójt Gminy Wiązownica
ROZBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADAWA
93811Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Leki i wyroby medyczne.
93807Poczta Polska S.A. w imieniu której działa Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Szczecinie
Usługi ochrony osób i mienia w formie gotowości do interwencji oraz bezpośredniej interwencji załogi grupy interwencyjnej, po otrzymaniu powiadomienia o konieczności jej wykonania w obiektach UP Tczew 1 oraz UP Stargard Szczeciński 2.
93801Opolskie Centrum Rehabilitacji
Zakup i dostwa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji
93799Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych
93797Urząd Gminy w Jedlińsku
MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO ORZEWANIA W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEDLIŃSKU
93789Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
dostawa leków stosowanych u pacjentów dializowanych - węglan lantanu.
93785Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WCZ/ZP/U-3/2012
93783Prezydent Miasta Świnoujścia
Dostawa płyt żelbetowych drogowych na potrzeby remontu dróg w Świnoujściu
93781Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
Wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Brzeźno, Gronowo (gm. Lubicz, pow. toruński, województwo kujawsko-pomorskie)
93779Urząd Gminy w Promnie
Przebudowa dróg na terenie gminy Promna
93767Chrobry Głogów S.A. (dawniej Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.)
Przebudowa pomieszczeń budynku - zaplecza zawodników - A3
93759Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Gospodarowanie odpadami komunalnymi
93757"TK Telekom" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Remont dachu i roboty budowlane w budynku
93753Miasto Stołeczne Warszawa
Rozbudowa macierzy dyskowej IBM SYSTEM STORAGE N3600
93747Uniwersytet Jagielloński
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 komputerów stacjonarnych dla potrzeb Instytutu Socjologii UJ, ul. Grodzka 52 w Krakowie.
93745Zespół Opieki Zdrowotnej
transporty pacjentów dializowanych bez nadzoru medycznego
93743Powiatowy Urząd Pracy w Turku
Przedmiotem niniejszego postępowania jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie Robotnik budowlany robót wykończeniowych dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku
93741Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
Wykonanie odbudowy drogi gminnej /Zoki/ o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Ciche uszkodzonej w wyniku klęski żywiołowej
93739Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych
93737Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Najem osmometru wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych
93735Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawa i montaż wyposażenia sali dydaktycznej nr 356 w budynku L-29 z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
93733Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
Dostawa odczynników w rozbiciu na 2 samodzielne części.
93729Urząd Gminy Dubiecko
Remont mostu wraz z drogą dojazdową w km 0+100 w m-ci Iskań dz. nr ewid. 328,486,146
93725Ministerstwo Skarbu Państwa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla pracowników i emerytów Ministerstwa Skarbu Państwa
93721Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/14-2012/DOP-a)
93719Gmina Sułkowice
Remont kanalizacji sanitarnej w Biertowicach dł. 560m
93717Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy bębnów napędowych i napinających oraz zespołu łożysk do przenośników linii technologicznej.
93713Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawa krzeseł, foteli, zlewu, baterii zlewozmywakowej oraz mebli biurowych pod wymiar wraz z montażem Postępowanie nr WEiTI/63/BZP/2012/1030
93707Miasto Opole
Usługi konserwacji i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach, lokalach otaz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób komunalny miasta Opola
93705Uniwersytet Rzeszowski
Dostawa programu komputerowego lub pakietu programów komputerowych do komputerowego wspomagania nauczania matematyki ze szczególnym uwzględnieniem geometrii, w ilości 177 sztuk licencji bezterminowych - wersja box, do szkół zlokalizowanych na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego według rozdzielnika Zamawiającego w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pod nazwą Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
93701Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Elblągu
Dostawa i sprzedaż artykułów spożywczych - sypkich dla Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Elblągu
93695Gmina Miasteczko Śląskie
Budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych przy ulicy Metalowej w Miasteczku Śląskim
93683Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części
93673Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawa drobnego sprzętu, szkła laboratoryjnego i materiałów zużywalnych dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; UM-ZP-262-28/12
93669Wójt Gminy w Dębicy
Budowa budynku sanitarno- szatniowego wraz z chodnikiem wewnętrznym, przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej, zalicznikową instalacją elektryczną, w ramach zadania: Budowa kompleksu boisk szkolnych w Brzeźnicy .
93665Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa paliw płynnych
93643Jednostka Wojskowa Nr 4352
Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, czopuchów oraz podłączeń do przewodów w kotłowniach na terenie kompleksów obsługiwanych przez SOI: NR 1 Giżycko, NR 2 Bemowo Piskie, NR 3 Suwałki, NR 4 Gołdap, NR 5 Węgorzewo.
93641Urząd Miasta Szczecin
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości na terenie Miasta Szczecin
93635Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Świadczenie usług poligraficznych
93631Wójt Gminy Stary Targ
Kształtowanie terenu działek Nr 336; Nr 337 w Starym Targu
93629Urząd Miejski w Łabiszynie
Remont Przedszkola Miejskiego im. Juliana Tuwima w Łabiszynie
93627Urząd Miejski w Koluszkach
Przebudowa odcinka linii napowietrznej wysokiego napięcia oraz odcinka linii średniego napięcia przy ulicy Nasiennej w Koluszkach.
93623Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów szewnych dla SPZOZ - Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju
93615Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polska Akademia Nauk
Dostawa zwierząt laboratoryjnych - myszy
93613Urząd Miejski w Strumieniu
Dostarczenie, montaż mebli i elementów wyposażenia wnętrz oraz pomieszczeń biurowych zgodnie z projektem aranżacji meblowej i wyposażenia wraz z wykonaniem robót budowlanych towarzyszących montażowi w ramach zadania Modernizacja Ratusza w Strumieniu
93609Urząd Miejski w Wyrzysku
Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie
93599Uniwersytet Rzeszowski
Dostawa fabrycznie nowych, nie używanych, krzeseł biurowych obrotowych dla Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, stołów i krzeseł dla Domu Studenckiego LAURA i krzeseł biurowych obrotowych dla Domu Studenckiego FILON i Rejonu Administracyjnego Centrum
93587Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
Zakup z dostawą materiałów do poziomego cienkowarstwowego oznakowania dróg
93581Jednostka Wojskowa 3811
Obsługa kotłowni parowej na paliwo stałe zlokalizowanej na terenie kompleksu wojskowego w miejscowości Rząska, pracującej na potrzeby ciepłej wody użytkowej i pary technologicznej
93567Jednostka Wojskowa Nr 1156
DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH I KONSERWACYJNYCH
93563Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Remont drogi 560751 K - ulica Akacjowa w km 0+000 - 0+778
93561Gmina Besko
Remont dróg gminnych w miejscowości Besko oraz remont parkingu w miejscowości Mymoń
93559Gmina Gózd
Dopasażenie bazy dydaktycznej oraz dostawa sprzętu niezbednego do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. Realizujemy wymagania i stawiamy na nowoczesne metody nauczania i wychowania uczniów klas I - III w szkołach z terenu gminy Gózd
93555Gmina Miasto Rzeszowa
Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych w związku z realizacją przez Gminę Miasto Rzeszów projektu systemowego nr identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-149/11 pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
93553Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Bieżące utrzymanie chodników z płytek betonowych oraz kostki brukowej na terenie miasta Rzeszowa
93549Polska Agencja Prasowa S.A.
Świadczenie usług najmu systemu obsługi technicznej środowiska dokumentowego wraz z obsługą serwisową
93545Gmina Dziemiany
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Raduń
93537Zarząd Dróg Powiatowych
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0155T BRZEGI - SOKOŁÓW DOLNY - SOBKÓW - STANIOWICE - CHOMENTÓW - JAWOR - LIPA - gr. powiatu (WŁOSZCZOWICE) W KM OD 7+760 DO KM 8+410 (STANIOWICE), OD KM 13+710 DO KM 13+790; OD KM 14+040 DO KM 14+200 (JAWÓR) ORAZ REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0159T CHWAŚCICE-KOTLICE W KM OD 2+740 DO KM 2+810 W MIEJSCOWOŚCI KOTLICE
93531Akademia Morska w Gdyni
CRZP 29/2012/AEZ Usługa publikacji artykułów sponsorowanych w prasie ogólnopolskiej
93523Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Obsługa multimedialna transmisji telewizyjnej wybranych meczów EURO 2012
93521Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie
Remont elewacji budynek hali sportowej ul. Kościuszki 24, 78-600 Wałcz, realizowane przez Jednostkę Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie. Znak postępowania 147-2012
93511Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Przetarg nieograniczony na dostawy stymulatorów dla Oddziału Kardiologicznego ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.
93497Gmina Czarna
Dostawa wyposażenia dla budynku Gminnego Centrum Kultury w Borowej
93483Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t oraz powyżej 3,5 t i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez Komendę Miejska Policji w Świętochłowicach lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach
93477Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU POGWARANCYJNEGO DLA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
93473Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych po byłej Ciepłowni komunalnej , stanowiących własność Gminy, zlokalizowanych na działce Nr 70/2 przy ul. Mickiewicza w Wolinie oraz sprzedaż złomu z rozbiórki
93471Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przygotowanie i zrealizowanie programu badań na Zalewie Wiślanym w roku 2012, polegającego na ocenie stanu zasobów ryb, ze szczególnym uwzględnieniem populacji leszcza i sandacza oraz sporządzenie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego raportu z realizacji programu badań
93469Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
AM/AZ/PN-43/12 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w projekcie pn. Rewitalizacja Zespołu Zabytkowej Architektury Klinik Akademii Medycznej we Wrocławiu
93463Zakład Karny w Łupkowie
Bezgotówkowe tankowanie paliw
93457Zakład Karny w Opolu Lubelskim
3.2012
93455Powiat Wołomiński
Realizacja szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie
93449Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Dostawa analizatora cząstek do badania wielkości ziaren proszków ceramiczno-metalicznych w roztworach wodnych i nie-wodnych
93447Powiat Wołomiński
Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - zagospodarowanie zabytkowego parku, ogrodu przypałacowego, wykonanie ciągów komunikacyjnych, oświetlenia terenu, systemu nawadniania z wyłączeniem obszaru przy piwniczce terenowej
93437Politechnika Śląska
Malowanie elewacji budynku przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach - IV etap końcowy. Oznaczenie sprawy OZ/B/11/EK/12
93435Departament Administracyjny MON
Robota budowlana polegająca na remoncie klatki schodowej w budynku nr 1 / 4 przy al. Niepodległości 218 w Warszawie, nr sprawy: 45/ZP/12
93431Gmina Miasto Grudziądz
Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od przejazdu PKP do granic miasta
93429Instytut Nawozów Sztucznych
Wykonanie robót budowlanych, wraz z rozruchem mechanicznym i technologicznym, w branżach: montażowej, instalacyjnej, pomiarowej, elektrycznej i technologicznej w ramach projektu Instalacja doświadczalna do badań procesów otrzymywania i formowania mas katalitycznych i innych mas ceramicznych oraz procesów dalszej ich obróbki.
93427Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Przeniesienie Pomnika ku czci Bohaterów Odrodzenia Ojczyzny i Krzyża poświęconego upamiętnieniu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Wilkowicach w ramach zadania pn.: Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek węzeł Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec
93423Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Dostawa szaf metalowych na odzież BHP.
93419Zarząd Dróg Miejskich
Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę ulicy Dobrzeckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Harcerskiej do al. Wojska Polskiego oraz od al. Wojska Polskiego do Ronda Dobrzeckiego
93415Gmina Lubań
Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubań na rok 2012
93411Gmina Miasto Grudziądz
Budowa zadaszenia trybuny głównej (pozostałej części) stadionu GKS Olimpia
93409"Uzdrowisko Iwonicz" S.A.
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DLA MODERNIZOWANEGO ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO W IWONICZU ZDROJU
93399Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
Zakup paliwa w tym benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do samochodów służbowych w Oddziale ZUS Olsztyn, w terminie: od 01.07.2012r. do 31.12.2012r.
93387Gmina Chojna
Budowa dachu między korpusem nawowym a wieżą - Kościół Mariacki w Chojnie
93381Gmina Goleniów
Wycena działki nr 64 położonej w obrębie ewidencyjnym Tarnówko w celu ustalenia opłaty (renty planistycznej) o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).
93377Gmina Świlcza
Przebudowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej na działce nr ewid. 611 gm. Świlcza
93373Gmina Ulan-Majorat
Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ulan-Majorat w zakresie terenów zurbanizowanych oraz sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ulan-Majorat - część II
93371Akademia Morska w Gdyni
CRZP 31/2012/AEZ Usługa drukowania
93365Gmina Miasto Częstochowa
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji miejskich w Częstochowie - 2 części
93361Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
93355Zarząd Dróg Miejskich
Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę ulicy Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu - odcinek od Ronda Dobrzeckiego do granicy miasta
93351Jednostka Wojskowa nr 2697 Brzeg
Zakup odzieży i sprzętu sportowego na potrzeby JW2697 w Brzegu .
93349Gmina Terespol
Remont dróg gminnych
93333Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa odczynników do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów. Znak sprawy ZP/PN/47/12
93329Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
Usługa doradcza (coaching) w ramach Podziałania 6.1.1 PO KL projekt Czas na młodych
93327Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Realizacja projektów organizacji ruchu na terenie m. st. Warszawy, dla następujących lokalizacji: ul. Międzynarodowa, ul. Szwoleżerów, ul. Wąwozowa, Al. Zjednoczenia.
93323Gmina Nowa Dęba
Remont drogi nr 100335R Łąki w km 0+795 - 1+ 176
93317Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych
93311Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz
Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych w Szymanowie, Masłowie, Rawiczu i Dąbrówce
93307Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach gminnych mieszkalnych i niemieszkalnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM nr 3 w Gorzowie Wlkp.
93299Powiat Goleniowski
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej składającej się z dwóch budynków zamieszkania zbiorowego
93295Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o.
Dostawa znaków drogowych, tablic informacyjnych odblaskowych I i II generacji, progów zwalniających, słupków do oznakowania pionowego, farby do oznakowania poziomego i mikrokul szklanych
93287Gmina Goleniów
Oszacowanie wartości 159 nieruchomości gruntowych na potrzeby aktualizacji wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego
93281Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa Oddział Regionalny w Poznaniu
Wywóz odpadów komunalnych
93277Dom Pomocy Społecznej
Dostawa warzyw i owoców oraz jaj kurzych do DPS w Węgorzewie
93273Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie
Remont łaźni w budynku zakwaterowania osadzonych E w Zakładzie Karnym w Kamińsku
93271Gmina Miejska Hrubieszów
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW, KANAŁEM TŁOCZNYM, PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRZYŁACZAMI DO BUDYNKÓW NR 41, 41A i 41B (stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów) W ULICY ŻEROMSKIEGO W HRUBIESZOWIE
93267Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
93259Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
Dostawa środków dezynfekcyjnych
93253Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Dożynkowej, Szklarniowej, Sadowniczej, Owocowej i Łąkowej oraz drogi zbiorczej we wsi Sierakowo
93245Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dostawa produktów farmakologicznych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu Depresja - mechanizmy - terapia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 - Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
133312Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Ochrona obiektów będących w posiadaniu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie i poza Warszawą
133310Środa XXI Sp. z o.o.
Renowacja elewacji frontowej i bocznej (od ul. Senatorskiej) budynku nr 16, położonego w obrębie Starego Rynku na działce nr ewid. 1826 w Środzie Wielkopolskiej
133308Miasto i Gmina Człopa
Wykonywanie usług porządkowych na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z ich zimowym utrzymaniem.
133288Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka"
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej konstrukcji stalowej i żelbetowej nowoprojektowanej zabudowy inwestycji realizowanej w ramach projektu Budowa Muzeum T. Kantora oraz siedziby ODSTK Cricoteka przy ul. Nadwiślańskiej 2-4 w Krakowie, dla której wydano pozwolenie na budowę (decyzja Nr 355.09 z dnia 23.02.2009)
133286Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Wykonanie instalacji systemów: sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu dla ochrony obiektów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
133282Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Pełnienie funkcji asystenta rodziny w gminach powiatu łobeskiego.
133280Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawa papieru białego do urządzeń biurowych oraz kopert dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
13327813 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
DOSTAWA TONERÓW I TUSZY DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH
133276Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawa testów immunoenzymatycznych ELISA do diagnostyki zespołu rozrodczo-oddechowego świń PRRS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
133274Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawa testów immunoenzymatycznych ELISA do wykrywania przeciwciał swoistych dla antygenu gE wirusa BHV-1 zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV); testów immunoenzymatycznych ELISA typu blocking do wykrywania przeciwciał swoistych dla glikoproteiny gB wirusa BHV - 1 zakaźnego nosa i tchawicy/otręt u bydła (IBR/IPV) dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
133270Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Zapewnienie infrastruktury informatycznej dla biura projektu 1.12 na zasadzie usługi Infrastructure as a Service
133268Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawa testów immunoenzymatycznych ELISA do wykrywania specyficznych przeciwciał przeciwko białku P-80 wirusa wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD) dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
133266Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
Usługa organizacji letniego obozu naukowego dla 120 uczniów - uczestniczących w projekcie Mazowieckie Centra Talentu i Kariery współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
133256Gmina Żabia Wola
Usuwanie wyrobów /odpadów (demontaż, zbiórka, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola.
133248Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy
Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
133244Gmina Boguchwała
Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała
133240Administracja Nieruchomości Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto"
Robota budowlana w zakresie remontu i przebudowy wraz z infrastrukturą techniczną budynków nieruchomości przy ul. Legionów 31 dla zadania inwestycyjnego pn.: MIA 100 KAMIENIC w nieruchomościach gminnych administrowanych przez AN Nowe Miasto
133236Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa płytek, śruby, gwoździe do zespoleń kości wg II grup, zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
133234Muzeum Zamkowe
Rozbudowa instalacji telewizji dozorowej oraz sygnalizacji włamania i napadu w budynku Muzeum Zamkowego w Pszczynie
133222Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
DOSTAWA SPRZĘTU BIUROWEGO I KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO. NUMER POSTĘPOWANIA 10/UCMMIT/AW/12
133216Gmina Nowy Duninów
Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
133210Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Jana Sawy w Lublinie, odcinek od skrzyżowania z ul. Tomasza Zana do rejonu skrzyżowania z ul. Kaliską oraz pełnienie nadzoru autorskiego
133200Gmina Sobolew
Ulepszenie drogi gruntowej Nr 3643014 Pogorzelec - Krępa - Polik, gmina Sobolew
133198Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie
Obsługa kotłowni, eksploatacja i serwisowanie kotłów grzewczych w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie
133196Gmina Brzeźnio
Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
133194Gmina Szemud
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników, drogi pieszo - jezdnej i dróg na terenie gminy Szemud
133188Gmina Alwernia
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do placówek oświatowych szkół podstawowych z terenu Gminy Alwernia w ramach projektu p. n Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów z klas I - III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego.
133186Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
na świadczenie usług związanych z obsługą szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w zakresie zapewnienia uczestnikom szkolenia: zakwaterowania, wyżywienia, sal szkoleniowych oraz środka transportu
133182Gmina Sobolew
Ulepszenie drogi gruntowej wewnętrznej w miejscowości Sobolew - ul. Wspólna, gmina Sobolew
133180Park Narodowy Gór Stołowych
Remont i modernizacja ścieżki dydaktycznej im. K. Klimowicza
133176Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej Kaleje-Luciny
133174Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład Budżetowy
Odbudowa i zabezpieczenie skarpy wiślanej wraz z infrastrukturą cz.2 - w ramach zadania pn. Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - Etap II.
133166Urząd Miejski
Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca do 31.12.2014 r.
133162Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ROPS-PSO/3321/19/12 - Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej obejmującej obsługę dwudniowego szkolenia dla liczby osób nie większej niż 60
133154Gmina Miejska Kętrzyn
Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Kętrzynie
133148Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz Pomorski
Projekt i przebudowa drogi A009.P16 w leśnictwie Cybowo, Nadleśnictwo Kalisz Pomorski
133144Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Dostawa do siedziby zamawiającego wraz z rozładunkiem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
133138Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej na terenie wyjazdu w parkingu P1 na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach
133136Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Zamówienie na dostawę akcesoriów i odczynników laboratoryjnych
133134Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Poddębice
Grodzenie upraw leśnych 2012
133132Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawa znaków drogowych pionowych oraz słupków z rur stalowych ocynkowanych
133128Centrum Technologii Audiowizualnych - CeTA
Świadczenie usług dystrybucji i sprzedaż energii elektrycznej dla Centrum Technologii Audiowizualnych.
133126Straż Miejska w Łodzi
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Straży Miejskiej w Łodzi
133118Gmina Słońsk
Udzielenie Gminie Słońsk kredytu długoterminowego w kwocie 1, 2 mln zł /słownie jeden milion dwieście tysięcy zł/
133114Gmina Sośno
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Sośno w 2012roku.
133110Sąd Okręgowy w Poznaniu
świadczenie usługi ochrony nieruchomości Sądu Okręgowego w Poznaniu położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 7 w Lesznie
133106Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Zapewnienie przelotów, noclegów i ubezpieczenia dla uczestników oraz merytorycznej organizacji 3 wizyt studyjnych - w Danii, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii dla kadry OHP w ramach realizacji projektu -Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo-wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy- wdrażanego ze środków EFS w ramach Poddziałania 1.3.3 PO KL. Znak sprawy: 30/OHP/2012
133100Gmina Poświętne z siedzibą w Urzędzie Gminy w Poświętnem
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w Gminie Poświętne z podziałem na etapy w następujących miejscowościach: I Etap: Wola Ręczajska, Kielczykowizna, Kolno, II Etap: Ręczaje Polskie, Nowe Ręczaje
133092Urząd Miejski
REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI PRZY ULICY NOWEJ W SULMIERZYCACH
133090Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
przeprowadzenie szkoleń ułatwiających dostęp do pracy osobom wykluczonym społecznie poprzez instrumenty aktywnej integracji w ramach projektu systemowego Aktywność w Gminie Jeziora Wielkie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .
133084Zarząd Powiatu w Bochni
Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wykonaj pod klucz wraz z dostawą i montażem osprzętu sanitarnego i elektrycznego zadania w ramach projektu pn. : Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bochni w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego. Schemat B: Opieka Społeczna, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
133082Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
Druk albumów promujących inwestycje prowadzone na dworcach kolejowych: Wrocław Główny oraz Gdynia Główna
133080Tatrzański Park Narodowy
obsługa parkingów na Palenicy Białczańskiej oraz dawnym przejściu granicznym na Łysej Polanie.
133078Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Rozbudowa drogi krajowej nr 63 Pisz - Kolno - Kisielnica - Łomża - Siedlce na odcinku od km 118+205,81 do km 118+905 w Kolnie wraz z budową skrzyżowania typu rondo na połączeniu drogi krajowej z ulicami Dębową i Towarową oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
133076Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju
Dostawa kopert dla O/ZUS w Biłgoraju
133072Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Remont nawierzchni DK 74d w km 0+231-0+528 m.Sitaniec w DK 17 Stary Zamość -Sitaniec w km 162+500-172+210 ,DK 74 Gorajec -Zamość km 242+200-271+300 DK Zamość -Karp w km277+200-288+830 w technologii mas mineralno - bitumicznych
133066Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
Wykonanie badania ewaluacyjnego: Analiza potrzeb infrastrukturalnych w obszarze dziedzictwa kulturowego, szkolnictwa artystycznego oraz infrastruktury kultury w Polsce w kontekście finansowania w ramach przyszłej perspektywy UE oraz zgodności z celami Strategii Europa 2020 i Inicjatywami Flagowymi
133062Województwo Łódzkie
Dostawa wraz z transportem i montażem fabrycznie nowych mebli biurowych oraz tablic informacyjnych do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego na ul. Moniuszki 7/9
133060Miasto i Gmina Działoszyn
SUKCESYWNY WYWÓZ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DZIAŁOSZYNIE ORAZ W TRĘBACZEWIE
133056Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
Przebudowa drogi nr 5309P w miejscowości Biskupice Ołoboczne - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 100m
133054Gmina Stęszew
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć uczennic i uczniów w klasach IV-VI oraz nauczycieli w ramach projektu pn. Mój lepszy start
133050Gmina Dolsk
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk masą bitumiczną na gorąco (recykler drogowy) oraz emulsją asfaltową i grysami (remonter drogowy typu patcher) i Remont drogi gminnej Dobczyn - Rusocin w Rusocinie
133044Szpital Powiatowy w Radomsku
Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych (benzyny bezołowiowej oleju napędowego i gazu ) w systemie kart flotowych
133040Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
Zakup i montaż mebli do gabinetów prezydenckich w Urzędzie Miasta Chorzów
133038Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Tczew.
133036Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Roboty budowlane w zakresie budowy przyłącza wodno - kanalizacyjnego dla budynków i pawilonów handlowych na Cmentarzu Komunalnym Północnym
133034Miasto Białystok
Sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku
133032Gmina Góra Kalwaria
Kopanie i czyszczenie rowów oraz wykonanie przepustów przy drogach gminnych w 2012 roku
133024Gmina Stare Miasto
Zakup 9 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i 1 wózka inwalidzkiego Zakup jest dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu pn.: Program wyrównywania różnic między regionami
133022Gmina Trzciel
Remont obiektu sportowego mieszczącego się na działce 337/22 przy ul. Kościuszki 10 w Trzcielu.
133016Gmina Sośnicowice
Projekt przebudowy nawierzchni drogowej ul. Nowowiejskiej w Tworogu Małym
133010Powiatowy Urząd Pracy
dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania
133008Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologoczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
Dostawa artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 6
133002Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
Inwentaryzacja pałacu znajdującego się na dz. nr 4/20 obręb Kotowo, gmina Dębnica Kaszubska, powiat słupski wraz z określeniem powierzchni użytkowej
133000Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów komunikacyjnych w ruchu międzynarodowym oraz rezerwacji hoteli za granicą RP
132998Teatr Wielki - Opera Narodowa
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej Bloku Garderób w Teatrze Wielkim- Operze Narodowej
132992Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę podzespołów do gąsienicy spycharki TD-20 HLA nr seryjny 52645.
132986Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury medycznej
132984Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Usługa cateringowa dla PWSZ w Chełmie.
132982Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 w ilosci ok. 70 ton
132980Urząd Skarbowy w Sieradzu
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA URZĘDU SKARBOWEGO W SIERADZU
132976Powiatowy Urząd Pracy
Realizacja 2 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych oraz dla osób poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie finansowanych z Funduszu Pracy
132974Miejski Zakład Komunalny Pilzno Spółka z o.o.
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PILZNO UL. KWIATOWA
132970Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wkrętów ortopedycznych
132964Urząd Gminy
Dokończenie budowy toalety w Pobierowie, Gmina Rewal
132962Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie
Dostawa wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ MSW w Lublinie.
132958"Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Poznaniu
Organizacja weekendowej imprezy rekreacyjnej w Skorzęcinie dla pracowników Zamawiającego i członków ich rodzin
132956Województwo Małopolskie
Wykonanie materiałów informacyjnych Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT).
132954Gmina Kołbaskowo
Realizację usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo
132952Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawa materiałów do zabiegów neuroradiologii interwencyjnej
132950Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu
CAZ.URP.2710.4.2012 Przetarg nieograniczony na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych
132948Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej - Kasjer kas fiskalnych z elementami fakturowania dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie. Usługa szkoleniowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
132944Gmina Długołęka
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI NAWIERZCHNI I KONSTRUKCJI DROGI ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI DOMASZCZYN, UL. RÓŻANA, DZ. NR 256, 129/2, 130/19, GM. DŁUGOŁĘKA
132940Holdikom Spółka Akcyjna
Publikacja artykułów i ogłoszeń w prasie obejmującej subregiony: kaliski, leszczyński i koniński
132934Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - powtórka DZP/38/382-27/12
132930Burmistrz Miasta Turku
BUDOWA ULICY MIŁOSNEJ NA OSIEDLU MUCHLIN W TURKU
132916Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
ZORGANIZOWANIE KOLONI LETNICH Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM ORAZ PROGRAMEM SPORTOWO - REKREACYJNYM
132914Gmina Obrzycko
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla potrzeb boiska sportowego w Gaju Małym
132902Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawa nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach
132900Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi
Usługi ubezpieczenia na rzecz pacjentów ZOZ MSW w Łodzi z tytułu zdarzeń medycznych
132898Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
Dostawa osobistych pomp insulinowych wraz z przeszkoleniem personelu i pacjentów w zakresie obsługi tych pomp
132894Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
Organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. C dla uczestników projektu pod nazwą Wykwalifikowany absolwent w Powiecie Krotoszyńskim realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
132892Miejski Zarząd Nieruchomości
Wykonanie organizacji ruchu na istniejącym parkingu wraz z projektem, wymiana balustrady, montaż nawiewników ściennych, nasadzenie roślinności oraz roboty towarzyszące - przy ul. Kościelnej 1A w Jastrzębiu-Zdroju
132890Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Opracowanie planu urządzeniowo - rolnego dla gminy Tłuchowo
132886Powiat Zawierciański Starostwo Powiatowe
Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Zawierciańskiego w roku szkolnym 2011/2012
132878Urząd Statystyczny w Gdańsku
dostawa ręczników i koców dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku przy ul. Danusi 4
132870Polski Komitet Normalizacyjny
Usługi ochrony mienia i osób w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie. Numer sprawy WAD-212-01/2012
132868Politechnika Lubelska
PN/42/PL/PKAero/2012 - Dostawa narzędzi skrawających (frezów)
132864Gmina Bychawa
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rejonie Podzamcze w Bychawie - etap II
132862Gmina Długołęka
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI NAWIERZCHNI I KONSTRUKCJI DROGI ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI KĄTNA, DZ. NR 214, 215, GM. DŁUGOŁĘKA
132858Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Nr postępowania SZP V-T/Z/IV/2012 - świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie całodziennego żywienia pacjentów - cateringu
132856Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
132848Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
dostawa części zamiennych i podzespołów do aparatów hemodializacyjnych Gambro AK 95S i AK200S dla Potrzeb Stacji Dializ SZW w Suwałkach
132844Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych: potok Głęboki w km 0+000-2+100, wał lewy w km 0+000-1+340, wał prawy 0+000-1+340, wał rowu Garłowiec w km 0+000-0+500, wał lewy rowu Zawisłocze w km 0+000-1+300, wał lewy cieku Graniczny w km 0+000-1+200 i wał prawy 0+000-1+200, Jaćmierz, Posada Jaćmierz, Posada Zarszyn gm. Zarszyn i Besko, gm. Besko - zadanie nr 22/S6/2012
132842Starostwo Powiatowe w Opatowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie - Organizacja i przeprowadzenie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego
132832Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie konserwacji cieków i urządzeń melioracji podstawowych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Oddział w Częstochowie
132830Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego będącego na gwarancji i po gwarancji znajdującego się w Oddziale ZUS w Szczecinie i podległych Inspektoratach
132824Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacja pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Krótka 8 w Suwałkach wpisanego do rejestru zabytków pod Nr 202
132820Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć Wychowania Fizycznego dla szkół na terenie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie przy ul. Korsaka 4
132818Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ MODUŁU RADIOWEGO TRP-20C-2.4GHz-RS232/WiFi
132810Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Dostawa generatora azotu wraz z instalacją zasilającą linię technologiczną i silos. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych WND-POIG.01.03.01-06-030;09 w ramach Priorytetu 1., Działanie 1.3. PO IG, Poddziałanie 1.3.1. PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA LATA 2007 - 2013 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
132800Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Usługa przygotowywania gorących dwudaniowych (zupa i drugie danie ) posiłków obiadowych oraz ich dostarczania do znajdujących się na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy miejsc zamieszkania klientów Zamawiającego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 Euro.
132792Rejonowy Zarząd Infrastruktury
REMONT OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W GARNIZONIE OLEŚNICA
132788Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
AZP/261/U/11/TIN/SRM-213/C. Pat./102/2012 - Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i remont korytarzy bloku A, B i łączników, podjazdu i zadaszenia bloku B oraz tarasu i schodów zewnętrznych bloku A budynku Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 13, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
132786Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.
Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie
132784Politechnika Śląska
Dostawa stanowiska do pomiaru własności elektrycznych ogniw fotowoltaicznych w warunkach naturalnego promieniowania słonecznego (in situ) Oznaczenie sprawy OZ/D/102/BC/12
132778Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Całosezonowe koszenie trawników na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu - sezon 2012.
132776Gmina Jeżowe
Odbudowa drogi Gminnej od km 0 + 000,00 do km 2 + 200,00 w miejscowości Cholewiana Góra
132770Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu
CAZ.URP.2710.3.2012 Przetarg nieograniczony na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych
132768Gmina Bochnia
Remont infrastruktury drogowej - Proszówki - Rajszula, Siedlec - pod Barana
132756Powiat Kamiennogórski
Letnie sprzątanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich wraz z wywozem odpadów na wysypisko
132754Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dostawa materiałów zużywalnych i akcesoriów do systemu ELLIPSE ANDROMEDA dla Oddziału Dializ
132746Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
20/04/012 glukometry
132744Gmina Ciasna
Remont ul. Stasiowe w Zborowskiem
132742Gmina Piekoszów
Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych w Gminie Piekoszów poprzez zakup samochodu - mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
132740Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu oraz budynku hali sportowej.
132738Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby PUP w Rybniku.
132736Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Dostawa papieru biurowego i identyfikatorów osobistych dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu
132734Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE W BRANŻY INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OGÓLNOBUDOWLANYCH W OBIEKTACH ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH NA TERENIE OŚRODKÓW W KATOWICACH, ZABRZU, BYTOMIU I W SOSNOWCU
132726Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Sosnowiec
Dostawa kopert dla Oddziału ZUS Sosnowiec.
132724Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład Budżetowy
Dostawa podsypki cementowo-piaskowej
132722Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie konserwacji cieków wodnych tzw. wód publicznych pozostałych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Oddział w Częstochowie
132714Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Krakowie
Organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy
132712Urząd Gminy w Godzianowie
Remont dróg wewnętrznych w Kawęczynie i Płyćwi.
132706Gmina Wadowice Urząd Miejski
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice - place zabaw dla dzieci
132700Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Środek ochrony roślin OLBRAS 88 EC lub równoważny
132698Gmina Nowy Dwór Gdański
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Nowy Dwór Gdański
132696Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie
dostawa materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek dla dorosłych
132690Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
Usługi w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej oraz wymiany i wyważania opon do samochodów użytkowanych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
132686Gmina Supraśl
Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Jodłowej w Grabówce
132684Instytut Badań Edukacyjnych
Dostawa sprzętu konferencyjno - nagłaśniającego dla Instytutu Badań Edukacyjnych. Znak sprawy: IBE/22/DM/2012.
132682Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Środek ochrony roślin GRANSTAR ULTRA SX 50SG lub równoważny
132678Miejski Zarząd Dróg Opole
Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu - Trasy Średnicowej - zadanie nr 1 - Trasy Bolkowskiej - zadanie nr 2 - Obwodnicy Południowej - zadanie nr 3 wraz z analizą oddziaływania na środowisko
132674Gmina Pisz
Wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych
132670Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach
Przeprowadzenie treningu interpersonalnego oraz warsztatów psychologicznych dla uczestników projektu - 30 osób
132668Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Środek ochrony roślin STELLAR 210 SL lub równoważny
132664Gmina Mosina
Budowa chodników w ciągu ulicy Kasprowicza, Słonecznej, Sosnowej w miejscowości Mosina oraz Szerokiej w miejscowości Mieczewo
132650Gmina Krosno Odrzańskie
Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jednostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie w latach 2012 - 2013
132644Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
Przebudowa drogi nr 5311P w m. Sieroszewice - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 260m
132642Powiat Bielski
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla realizacji projektu pn. Sprawny samorząd - kompetentny urzędnik, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
132638Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wymiana okien w budynku Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach
132634Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
roboty budowlane - 016/POZ/20/2012
132628Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie
132626Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach
Dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (barier) N2/W5/A na drogach powiatowych powiatu pyrzyckiego
132624Gmina Miasta Gdyni
dzierżawy łączy transmisji danych
132622Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
Budowa chodnika w m. Dubów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw o dł. 0,330 km
132614Gmina Bądkowo
Przebudowa drogi gminnej nr 160741 C Toporzyszczewo Stare - Jaranowo Duże od km 0+000,00 do km 0+850,00
132608Gmina Żegocina
Odbudowa dróg gminnych w Bełdnie, Rozdzielu i Żegocinie
132604Urząd Gminy Biały Dunajec
REMONT ZABEZPIECZEŃ KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W KM 12+000 DO 11+800 POTOKU BIAŁY DUNAJEC
132602Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4526 E na odcinku od granicy powiatu bełchatowskiego do miejscowości Dąbrówki Kobylańskie
132600Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Organizacja szkoleń wyjazdowych w ramach projektu Firma z energią
132598Muzeum Niepodległości w Warszawie
Druk i oprawa katalogu wystawy IGNACY JAN PADEREWSKI (1860-1941) POLAK, EUROPEJCZYK, MĄŻ STANU I ARTYSTA.
132590Gmina Miasto Złotów
Roboty budowlane - przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego położonego przy al. Piasta 57;59 w Złotowie
132586Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
Konserwacja klimatyzacji i urządzeń chłodniczych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie Sp. z o.o.
132584Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) dla łącznie 180 beneficjentów w II edycjach, w tym po 90 beneficjentów na każda edycję w ramach projektu NOWE PERPSEKTYWY- kompleksowe wsparcie odchodzących z rolnictwa.
132576Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Dostawa macierzy i serwera konsolowego na potrzeby Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
132572Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy
Wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod wały przeciwpowodziowe dla zad. pn. Wały rzeki Piławy - Mościsko remont wałów przeciwpowodziowych gm. Dzierżoniów
132570Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Wykonywanie napraw i kalibracji urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek policji podległych KWP zs. w Radomiu Nr spr.46/12
132566Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
ZRB Jarosław: Termomodernizacja budynku nr 27 na terenie JW 2474 w m. Białobrzegi k/Zegrza
132562Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Śruta sojowa poekstrakcyjna Hipro o zawartości białka min. 46%
132558Zarząd Powiatu Nakielskiego
Przetarg nieograniczony na remont budynku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Ks. P. Skargi 6 w Nakle nad Notecią
132540Publiczne Przedszkole Samorządowe
Dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Tymbarku.
132532Gmina Świdnica
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie
132522Miejski Dom Kultury "Południe"
Naprawa pokrycia dachowego w budynku filii nr 3 Miejskiego Domu Kultury Południe w Katowicach
132512Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Organizacja turnusów: usprawniająco-rekreacyjnego w Zakopanem z warsztatami z psychologiem, szkoleniem z doradcą zawodowym oraz prelekcją i pokazem z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz usprawniająco-rekreacyjnego w Ciechocinku z kursem bukieciarsko-florystycznym
132510Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"
Dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej POGODNA JESIEŃ ul. Leśna 3 w Jeleniej Górze
132508Nadleśnictwo Kaczory
Utwardzenie powierzchni przy Leśniczówce Liszkowo
132504Gmina Krasiczyn
Remont kładki pieszo-jezdnej w Krasicach
132502Jednostka Wojskowa 4651
10/ŁĄCZ/4651/2012
132500Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku
Wykonanie systemu sygnalizacji alarmu pożaru w obiekcie NBP O/O w Białymstoku
132498Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Szczecinie
Wycena nieruchomości
132486Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich Gdańsk
Wykonanie oznakowania poziomego na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Gdańsku w roku 2012
132482Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Dostawa środków dezynfekcyjnych
132474Urząd Gminy
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Klasztorem Misjonarzy św. Rodziny a Kościołem p.w. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim jako element planowanego parku kulturowego na terenie gminy Kazimierz Biskupi - etap I
132472Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu finansów w ramach projektu Firma z energią
132470Starostwo Powiatowe
Sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych z określenia wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na obszarze Powiatu Lubińskiego dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
132468Urząd Gminy
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NIECZAJNA DOLNA OD KOŚCIOŁA DO DOMU LUDOWEGO - I ETAP W KM 0+000 - 1+650
132466Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarzysku-Kamiennej
Dostawa środków dezynfekcyjnych
132464Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap
132460Administracja Zasobów Komunalnych
BIEŻĄCA EKSPLOATACJA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU
132458Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej.
132454Burmistrz Miasta Łaziska Górne
Zagospodarowanie terenu Zaplecza Sportowego przy ul. Sportowej w Łaziskach Górnych
132450Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Dostawa urządzeń medycznych
132442Jednostka Wojskowa 4228
Napełnianie i legalizacja butli do RSKP GROM
132440Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Przebudowa - adaptacja pomieszczenia w budynku M na serwerownię w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie
132432Gmina Gołuchów
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś ul. Polna
132430PGL LP - Nadleśnictwo Lipka
Remont mostu przez rzekę Gwda w ciągu drogi leśnej Radawnica-Podgaje w m. Grudna
132424Areszt Śledczy
Dostawa różnych art. spożywczych, produktów przemiału ziarna
132416Gmina Jasło
1. Remont drogi Nr 113340R Niegłowice przez wieś w kier. Berdechowa w miejscowości Niegłowice w km 0+000- 1+020 2. Remont drogi Nr 113356R Niepla - Bierówka w miejscowości Niepla w km 0+000-0+560
132414Gmina Gościeradów
budowa hydroforni Gościeradów Folwark Osiedle POM
132410Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 393
132408Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie
SZKOLENIE OSÓB BEZROBOTNYCH
132392Urząd Gminy Mędrzechów
Odbudowa mostu na rz. Żabnica w miejscowości Wola Mędrzechowska.
132390Gmina Nowy Dwór Gdański
Budowa boiska o nawierzchni trawiastej wraz z podium i trybunami w miejscowości Marzęcino.
132388Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Przebudowa chodnika w ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (jednostronnie)
132386Jednostka Wojskowa 4228
Dostawa benzyny lotniczej
132382"TK Telekom" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Remont dachu i roboty budowlane w budynku - Oława ul. Cicha 18 Postępowanie nr LALL 6/03/2012
132380Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa mostu przez rz. Ślinę w m. Stypułki Święchy wraz z dojazdami.
132378Uniwersytet Warszawski
Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej UW - postępowanie 6
132376Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew- budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 300m (z czego w roku 2012 odc. dł. ok. 200m)
132374Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu
BUDOWA PLACU MANEWROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
132370Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Remont wiaduktu nad autostradą i torami kolejowymi w ciągu ul. Zakopiańskiej w Krakowie. Znak sprawy 10/IV/2012
132368Wójt Gminy Dobra
Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Skrzydlna
132366Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Naprawa sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w rejonie ul. Górniczej, Wąskiej oraz Orzechowej w Pawłowicach - etap III
132362Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Dobrzynianka
132356Urząd Miasta i Gminy
REMONT DROGI WĄSOSZ - ŁYSAKÓW NA ODCINKU 0+000 DO 1+250
132338Dom Pomocy Społecznej w Warzynie
Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczowych dla Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
132324Urząd Miejski
Odwodnienie budynku Przedszkola nr 3 w Puszczykowie
132322Gmina Knurów
Przeprowadzenie kampanii w internecie na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4
132318Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
wykonanie remontu elewacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej oraz izolacją przeciwwilgociową poziomą ścian budynku usługowego przy ul. Górnych Wałów 9 (front) w Gliwicach
132314Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.
Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku i drobnych materiałów medycznych na Oddział Intensywnej Terapii i Blok Operacyjny
132312Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
dostawa masy bitumicznej na gorąco
132310Gmina Czeremcha
Rozbudowa i przebudowa istniejącej części budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole w Czeremsze, Gmina Czeremcha
132308Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu zamykania naczyń LigaSure/Valeyllab, pojemników wielkoobjętościowych, pojemników na wycinki chirurgiczne
132306Jednostka Wojskowa 4784
Dostawa środków czystości dla 34 WOG i jednostek pozostających na zaopatrzeniu.
132302Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP we Wrocławiu
Wykonanie badań archeologicznych w poszukiwaniu miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego na uroczysku Hubertus
132300Gmina Gorzków
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzków w 2012 r.
132294Zarząd Powiatu Garwolińskiego
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wsi Górzno i Górzno Kolonia gm. Górzno, powiatu garwolińskiego.
132292Gmina Miejska Kamienna Góra
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie i dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych neorenesansowego budynku Ratusza Miejskiego w Kamiennej Górze.
132290Areszt Śledczy w Wałbrzychu
DKW - 220/1/12 OGŁOSZENIE NA DOSTAWĘ MIĘSA I WĘDLIN
132288Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Remont wiaduktu nad linią PKP Rzeszów - Jasło w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 6+405
132274Gmina Olsztyn
Budowa drogi pożarowej do budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Spożywczych przy ul. Żołnierskiej 49 w Olsztynie
132270Gmina Miasto Sieradz
Wykonanie remontów nawierzchni chodników dróg gminnych w Sieradzu
132268Urząd Gminy Koszarawa
Budowa dostępu do Internetu w Gminie Koszarawa w w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu - eInclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, pt. Rozwój Internetu w Gminie Koszarawa szansą dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców
132262Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie: ABC przedsiębiorczości - II Grupa
132254Prezydent Miasta Legnicy
Zakup usług edukacyjnych- prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych w klasach I-III - projekt DOBRY START W SZKOLE współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kontynuacja zadania z 2011 roku - prowadzenie zajęć w 4 szkołach
132252Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
16/P/2012
132248Rejonowy Zarząd Infrastruktury
wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej na budowę myjni samochodowej w kompleksie wojskowym Gdynia Babie Doły, Lotnisko - Oksywie.
132244Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
132240Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
Przeprowadzenie zajęć seminaryjnych dla nauczycieli gimnazjów województwa mazowieckiego, uczestniczących w projekcie współfinansowanym ze środków UE: Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu.
132238Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie konserwacji cieków i urządzeń melioracji podstawowych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Biuro Terenowe w Raciborzu
132236Jednostka Wojskowa 4228
Dostawa zestawu narzędzi roboczych do uniwersalnej maszyny inżynieryjnej UMI
132234Gmina Borzęcin
Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury sieci Internetowej w ramach projektu pn.:Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin
132228Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Dostawy paliw dla potrzeb pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o.
132224Urząd Skarbowy w Pile
Zorganizowanie dla pracowników Urzędu Skarbowego w Pile i ich rodzin dziewięciodniowej wycieczki do Chorwacji, finansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
132222Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Przetarg nieograniczony na dostawę elementów wyposażenia mundurowego i specjalnego
132216Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Usunięcie przełomów typu ciężkiego na drodze wojewódzkiej Nr 379 Wałbrzych - Świdnica
132214Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Usługi zamieszczania (publikowania) ogłoszeń reklamowych w czasopiśmie branżowym o tematyce optycznej o zasięgu ogólnopolskim, ogłoszeń bannerowych na portalach internetowych oraz drukowania etykiet samoprzylepnych i bannera reklamowego roll-up promujących projekt : Zintegrowany program wspierający rozwój Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie Nauk fizycznych: Proinnowacyjne kształcenie, kompetentna kadra, absolwenci przyszłości w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
132212Gmina Miasto Sieradz
Wykonanie remontów dróg gminnych nieutwardzonych w Sieradzu - etap II
132210Gmina Michów
Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią w Michowie
132206Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi
Dostawa wideonystagmografu z fotelem obrotowo-wahadłowym i stymulatorem kalorycznym powietrznym
132198Zarząd Dróg Powiatowych
Ścinanie poboczy dróg powiatowych: nr 1729Z Dalewo - Czarnkowo, nr 1714Z Stargard Szczeciński - Strzebielewo, nr 1775Z od Strzebielewa do drogi nr 1716Z, nr 1741Z Ognica - Wapnica, na terenie powiatu stargardzkiego w ilości całkowitej 38 520 m2
132196Gmina Biała
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina, gmina Biała
132194Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli Gminy Słupca
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SŁUPCA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
132190Urząd Miasta Bydgoszczy
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CENTRUM DEMONSTRACYJNEGO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH ZLOKALIZOWANYM W BYDGOSZCZY PRZY UL. SŁONECZNEJ 19, W RAMACH PROJEKTU CEC5 DEMONSTRACJA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH PUBLICZNYCH
132182Urząd Gminy Mogilany
Remont instalacji elektrycznej w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Bukowie.
132172Muzeum Sztuki w Łodzi
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia wszystkich obiektów Muzeum Sztuki w Łodzi
132170Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stuposiany
Przebudowa drogi leśnej nr DL/02/14 w leśnictwie Dźwiniacz
132160Urząd Gminy
Dostawa ciągnika rolniczego do wywozu nieczystości płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim
132158"Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy"
WYNAJEM ŚRODKA TRANSPORTU DO PRZEWOZU PACJENTÓW
132156Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jaszczwi
132152Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Aktualizacja map cyfrowych, Spr. nr 25/PN/WNiZW/2012
132148Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa, ul. Chałubińskiego 3A, Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w budynkach Skarbu Państwa w rejonie działania OReg WAM Bydgoszcz
132146Nadleśnictwo Szczebra
Remont dróg leśnych w leśnictwie Jaśki i Topiłówka
132142Gmina Dąbrowa
Remont drogi wewnętrznej ul. Warszawskiej w m. Żelazna
132138Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dostawa tonerów dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
132136Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.
Dostawy sprzętu jednorazowego użytku.
132128Jednostka Wojskowa 1158
Zakup i dostawa specjalistycznych artykułów chemicznych
132126Gmina Strzegowo
Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Strzegowie
132122Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej
Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w terminie 01.06.2012-31.05.2014.
132118Gmina Miasto Sieradz
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Sieradzu - etap II
132116Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
Termomodernizacja budynku Oddziału ZUS w Lublinie przy ul. T. Zana 38A
132114Śląskie Centrum Chorób Serca
Paliwo do pojazdów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
132110Urząd Gminy Mędrzechów
Odbudowa dróg gminnych 1. Odbudowa drogi gminnej K 180148 Mędrzechów Tonia Mała w miejscowości Mędrzechów Km 0+000 - 0+900 wraz z przepustem. 2. Odbudowa drogi gminnej Kupienin k. Zawady - Odmęt w miejscowości Kupienin, Odmęt w Km 0+000 - 0+350. 3. Odbudowa drogi gminnej Wola Mędrzechowska - Dąbrówki Breńskie w miejscowości Wola Mędrzechowska w km 0+000 - 1+090.
132102Urząd Miejski w Sokółce
Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i Żytniej w Sokółce etap II
132096Urząd Miasta w Słupcy
Przebudowa ulicy Kraszewskiego w Słupcy
132094Gmina Borzęcin
Odbudowa drogi Koło boiska sportowego w Przyborowie w km 0+000 - 0+410. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
132092Dom Pomocy Społecznej w Warzynie
Sukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
132084Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3117L Łopiennik Górny - Orchowiec od km 9+471 do km 9+819 (dł. 0,348 km).
132080Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie: Księgowość z elementami kadrowo - płacowymi - kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu asystent księgowości dla bezrobotnych, poszukujących pracy lub innych uprawnionych osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie dla grupy 15 osób.
132072Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy heparyn i leków uzupełniających
132070Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Lubuski Zakład Przewozów Regionalnych
Dostawa wody mineralnej lub źródlanej
132064Miasto i Gmina Lubień Kujawski
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kaliska i Gole, gmina Lubień Kujawski - I etap
132062Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
wykonanie robót budowlanych: Przebudowa i modernizacja budynku biurowego RARR S.A. w Rzeszowie pełna nazwa zadania: Wdrożenie nowych usług szkoleniowo-doradczych dla MŚP poprzez przebudowę i modernizację budynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, realizowane w ramach projektu Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
132060Gmina Widawa
Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Widawa z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej
132058Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Naprawa przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznej na drogach krajowych nr 19 i 74 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon Kraśnik
132056Miasto Suwałki
Modernizacja pomieszczeń w budynkach Przedszkola Nr 1, 2, 3 i 8 w Suwałkach w ramach realizacji inicjatyw lokalnych w 2012 roku
132042Gmina Tuszyn
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Domowicza i Chłopickiego
132022Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Dostawa artykułów biurowych, tuszy i tonerów dla Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
132020Jednostka Wojskowa Nr 2305
Dostawa materiałów biurowych
132010Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę implantów ortopedycznych, wyrobów ortopedycznych, narzędzi i akcesoriów chirurgicznych, akcesoriów endoskopowych do SPZOZ - Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju
1320086 Dom Pomocy Społecznej
Docieplenie budynku IV etap
132006Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Papowo Biskupie powiat chełmiński
131998Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi
Zakup samochodu typu Bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich w ramach projektu Dobry wybór - Lepsza przyszłość
131984Gmina Miejska Kamienna Góra
Konserwacja polichromii ściennej i elementów sztukatorskich w holu neorenesansowego budynku Ratusza Miejskiego w Kamiennej Górze.
131976Urząd Gminy
Odnowa i renowacja centrum Krościenka poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w tym remont i przebudowa płyty Rynku- II przetarg.
131970Gmina Łękawica
Odbudowę dróg gminnych w gminie Łękawica
131966Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych
REMONT UL.KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W MIKOŁOWIE, ODWODNIENIE I CHODNIK - ODCINEK OD UL.NOWY ŚWIAT DO UL.DAMROTA
131962Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3142L Fajsławice - Ksawerówka od km 3+713 do km 4+400 (dł. 0,687 km).
131960Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Świadczenie usługi połączenia Urzędu Dzielnicy Mokotów w Urzędzie m. st. Warszawy z siecią Internet przez 24 godziny na dobę
131956Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0365T Suków-Marzysz-Wojciechów odcinek w m. Radomice II od km: 8+215 do km: 8+727.
131946Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie
REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU NR 4 W M. BUCIERZ
131932Zespół Opieki Zdrowotnej
MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY CHIRURGII JEDNEGO DNIA
131928Województwo Małopolskie
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-upowszechniającej dla projektu Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski
131926Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Zaprojektowanie i budowa dziesięciu domków letniskowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w miejscowości w Czarlina, gmina Kościerzyna
131902Gmina Baligród
Remont stadionu sportowego , budowa ogrodzenia i wiaty rekreacyjnej w Baligrodzie
131898Urząd Gminy Dębowiec
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze k/Bieleckiego w Łazach Dębowieckich
131896Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Usługa transmisji danych pomiędzy siedzibami Urzędu Dzielnicy Mokotów w Urzędzie m. st. Warszawy
131894Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO - 2012r.
131892Zarząd Powiatu Zambrowskiego
Usługa w zakresie prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków - założeniem ewidencji budynków i lokali dla 21 obrębów z części południowo wschodniej gminy Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie
131890Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
DIALIZATORY POLIAMIDOWE STERYLIZOWANE PARĄ WODNĄ DLA STACJI DIALIZ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
131886Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
Ubezpieczenie OC oraz majątku WSSE w Poznaniu
131884Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Dostawa regałów magazynowych stacjonarnych i przesuwnych przeznaczonych do Ośrodka Studyjno Magazynowego w Głogowie w ramach projektu współfinansowanego ze środków MKiDN.
131882Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Rękawy z folii do kiszenia
131870Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Holowanie i parkowanie pojazdów do celów procesowych dla KPP Lębork
131868Urząd Miejski w Łabiszynie
Usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych budynków, położonych na terenie gminy Łabiszyn
131856Urząd Gminy Tychowo
Przebudowa budynku wraz z ociepleniem i kolorystyką elewacji świetlicy wiejskiej w Warninie nr 8, gm. Tychowo, działka nr 53/1 , obręb Warnino.
131854Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DOSTAWA MATERIAŁÓW RTG DO POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
131852Urząd Gminy Lipinki
Odbudowa dróg gminnych: droga nr 630 Kiełtykówka w m. Wójtowa w km 0+450-0+700, droga nr 21/6, 21/7 Koło Szurka w km 0+000-0+210 w m. Lipinki, droga nr 1300/2 Rola w km 0+400-0+500 w m. Lipinki, uszkodzonych w wyniku obfitych opadów atmosferycznych w 2010r.
131844Nadleśnictwo Gołdap
Usługi z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej w Nadleśnictwie Gołdap w 2012 r.
131842Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektu OR KRUS w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 12
131836Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3102L Markiewiczów - Koszarsko - Gany od km 3+815 do km 4+615 (dł. 0,800 km)
131830Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Dostawa artykułów biurowych dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy - trzecie postępowanie.
131824Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dostawa materiałów biurowych
131820Urząd Miejski w Łabiszynie
Dostawa rowerów wodnych wraz z kamizelkami asekuracyjnymi i ratunkowymi dla Łabiszyńskiego Domu Kultury
131812Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody na pływalni
131808Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Dostawa aparatu do pomiaru wskaźnika szybkości płynięcia (plastometru) oraz spektrometru FTIR przeznaczonego do identyfikacji w podczerwieni
131806I Liceum Ogólnokształcące
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - uzupełniających termomodernizację I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim
131790Areszt Śledczy w Grójcu
Dostawa artykułów żywnościowych - mięso, wędliny, konserwy.
131782Zarząd Dróg Powiatowych
Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego i ulic powiatowych miasta Stargard Szczeciński, łączna powierzchnia oznakowania poziomego 6 190 m2
131780Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące
ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE W BUDYNKACH SZKOŁY I INTERNATÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO i VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W TORUNIU, UL. GRUNWALDZKA 33/35
131778Urząd Miejski
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji danych oraz dostawy telefonów komórkowych i modemów dla Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
131776Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
02/NFZ/WAG/2110/P/1/12 dostawa materiałów biurowych dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy
131774Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji gazów medycznych w SOR wraz z wykonaniem rozbudowy instalacji gazów medycznych w SOR Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-57/2012)
131772Gmina Kobylnica
Przebudowa boiska trawiastego w Zębowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ramach zadania p.n. budowa placu zabaw i renowacja nawierzchni boiska trawiastego na działkach nr 76 i nr 77 w miejscowości Zębowo - etap II
131770Zakład Karny w Krzywańcu
Nr spr. 5/DD/POKL/12 WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI W ZAKŁADZIE KARNYM W KRZYWAŃCU
131768Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Dostawa do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie warzyw i owoców
131762Gmina Wolsztyn
Budowa placu zabaw - SKATE PARKU przy ul. Komorowskiej w Wolsztynie
131758Urząd Gminy Iłów
Przebudowa dróg dojazdowych do wału w miejscowościach:Pieczyska Łowickie o dł. 370 mb, Łady o dł. 240 mb, Bieniew o dł. 310 mb, Suchodół o dł. 300 mb, Suchodół o dł. 550 mb, Kepa Karolińska o dł. 650 mb.
131748Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wymiarki
Remont budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu - leśniczówka Leśnictwa Jedliniec, Gozdnica, ul. Leśna 33, dz. nr 900
131746Gmina Granowo
Budowa trybuny oraz placu tanecznego na terenie istniejącego kompleksu sportowego w Granowie-Współfinansowana ze środków UE. Realizowana w ramach działania 413 -WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU W ZAKRESIE OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA -ODNOWA I ROZWÓJ WSI- OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013
131742Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice
Wykonanie nowego ogrodzenia szkółki leśnej w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice
131740Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie
Remont nawierzchni bitumicznej na drodze 2202Z m. Choszczno, ul. Energetyków
131736Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach
Dostawa samochodu dla Komendy Straży Miejskiej w Polkowicach.
131726Gmina Gołdap
Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w gminie Gołdap
131722Urząd Gminy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: 1.Wykonanie rowu zakrytego w ciągu rowu B-1 w Poraju 2.Wykonanie odwodnienia w ul. Wiejskiej w Żarkach Letnisko
131716Gmina Miasto Grudziądz
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze Miasta Grudziądza - obiekt nr I
131714Sąd Rejonowy w Kutnie
świadczenie powszechnych usług pocztowych
131708Gmina Miejska Kamienna Góra
Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych neorenesansowego budynku Ratusza Miejskiego w Kamiennej Górze
131706Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Świadczenie usług transportowych dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w zakresie przewozu osób.
131704Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku UGiM Nowe Skalmierzyce oraz modernizacja budynku gospodarczego
131702Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego
Remont partii suteren pomieszczenia nr 01,03,016 ,016A w budynku dydaktyczno - administracyjnym Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7
131686Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Stanowisko rozwojowe bezprzewodowych sieci komunikacyjnych i procesorów sygnałowych - nr postępowania FE/04/03/12
131682Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni
Przebudowa drogi leśnej Graniczna w L.Zwierzyniec, Cisowa, Rogulewo o długości 4km
131680Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich sp. z o.o.
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie
131676Szpital Powiatowy w Radomsku
Dostawa środków kontrastowych do badań tomografii komputerowej
131674Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie
Remont nawierzchni brukowcowej droga nr 2234Z miejscowość Barnimie
131670Gmina Gorzyce
Opracowanie projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/12/2006 o nazwie: Obszar Wielofunkcyjny - Gorzyce i Motycze Poduchowne.
131668Miasto i Gmina Trzemeszno
Budowa ulicy Siennej w Trzemesznie
131666Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizacji
131656Starostwo Powiatowe w Kole
REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY ULICY SIENKIEWICZA 27 ORAZ WYMIANA DRZWI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU PRZY ULICY SIENKIEWICZA 21/23
131646Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gubin
Remont osady leśnej Dzikowo 2
131642Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa, Oddział w Elblągu
Zakup i dostawa kopert dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych.
131636Nadleśnictwo Jastrowie
Zaprojektuj i wykonaj przebudowę drogi leśnej TA17 w l. Zacisze
131632Klub Żak
Świadczenie usług hotelowych w obiektach spełniających wymogi hotelu, co najmniej 4 gwiazdkowego
131624Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa kamery cyfrowej oraz dwóch aparatów fotograficznych
131616Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa, Oddział w Elblągu
Ochrona obiektów ZUS Oddział w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych.
131608Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej, szybkorozpadowej K1-65
131604Zarząd Powiatu Starogardzkiego
Wykonanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów na podstawie wykazu zmian gruntowych zawartych w uproszczonych planach urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu na 119 działkach ewidencyjnych w 10 obrębach ewidencyjnych w gminach Czarna Woda i Osiek na szacowanej powierzchni łącznej 121,50 ha jak również opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencyjnych.
131592Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Dostawa sprzętu komputerowego oraz fabrycznie nowych (nie regenerowanych) tonerów do drukarek dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej PN/04/04/2012
131590Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej na działce nr 1782 obr.5 Śródmieście przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.
131586Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJA KUCHNI Z ZAPLECZEM W BUDYNKU INTERENATU - ETAP I
131584Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
Remont mostu nad rzeką Dzierżęcinką w ciągu ul. Zwycięstwa w Koszalinie
131580Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przetarg nieograniczony nr M-25/2012 na dostawę art.biurowych
131576Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Serwis i konserwacja wraz z nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego Eskulap oraz Impuls dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim
131574Gmina Łagów
Modernizacja oświetlenia ulicznego- etap II
131572Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa preparatów do dezynfekcji
131568Gmina Wolsztyn
Budowa drogi w Obrze - ul. Wąska i ul. Kręta
131564Urząd Miejski w Kowarach
Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Parkowej w Kowarach
131562Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi
Rozbudowa sieci teleinformatycznej w kompleksie wojskowym w m. Bydgoszcz - przygotowanie dokumentacyjne
131558Nadleśnictwo Rozwadów
Przebudowa drogi Jodłowa w leśnictwie Pysznica i Huta Deręgowska o długości 4750 mb.
131554Urząd Gminy Słupia
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zbiornika wodnego w miejscowości Czerwona Wola na potrzeby stworzenia skwerku rekreacyjnego
131546Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Remont budowli regulacyjnych RL/486 i 1/486 na lewym brzegu Wisły w m. Piaski (gm. Konstancin-Jeziorki, pow. Piaseczno, woj. mazowieckie)
131544Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny we Wrocławiu
CI OR 10/23/2012 Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznie wytworzonych przez Centrum Logistyki Wydział Techniczny we Wrocławiu i Działy Techniczne w Legnicy, Jeleniej Górze i Kłodzku.
131540Gmina Kołaczkowo
Dokończenie budowy drogi gminnej w Sokolnikach -ul. Rolna
131538Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Dostawa sprzętu, narzędzi wielokrotnego użytku dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
131536Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa mięsa i wędlin dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim
131530Gmina Poniec
Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Poniec
131522Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
roboty remontowo - wzmocnieniowe na drogach powiatowych położonych na terenie powiatu biłgorajskiego
131520Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin
Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie pomieszczeń w budynku nr 14 w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego w HRUBIESZOWIE
131516Mościckie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W TARNOWIE SP ZOZ
131512Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa laboratoryjnego pieca muflowego
131506Nadleśnictwo Ostrołęka
REMONT NAWIERZCHNI NA PLACU MANEWROWYM NADLEŚNICTWA OSTROŁĘKA NA DZIAŁCE NR 40736/1 i 40736/2 ORAZ PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU OD STRONY ULICY ZAWADZKIEGO W OSTROŁĘCE
131504Gmina Drawsko Pomorskie
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
131502Nadleśnictwo Lutówko
Remont dróg gruntowych leśnych na terenie Nadleśnictwa Lutówko
131492Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Baonu Zośka, Palmowa, Agawy, Kaktusowa w Łomiankach
Wygenerowano dnia 26 marca 2017 20:47:39