Lista ogłoszeń z dnia 11 października 2013 732 ogłoszeń

415712Urząd Gminy w Żaganiu
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w m. Trzebów, gm. Żagań
415706Zespół Szkół Specjalnych
doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Grajewie w sprzęt i oprogramowanie w ramach projektu Podaj rękę w taki czas w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.
415704Gmina Krośnice
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie basenu w ramach centrum edukacyjno - turystyczno - sportowego w Krośnicach
415700Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu opolskiego w sezonie zimowym 2013/2014 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg przy wykorzystaniu nośników Wykonawcy...
415696Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
39/1013/DN/UE - Sukcesywna dostawa artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej na potrzeby projektu `Akademia Wspierania Fachowców`
415690Zespół Żłobków Nr 4
Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu do wymogów przeciwpożarowych budynku Zespołu Żłobków nr 4 położonego na Os. Rzeczypospolitej 77 w Poznaniu
415682Stowarzyszenie "Aktywnie Przeciw Depresji"
Sukcesywna dostawa oleju opałowego do DPS w Garbarach
415676Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
ZP/GOSP/17/13/PN Świadczenie usług sprzątania
415674Gmina Tczów
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Tczów
415672Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
WYKONANIE I DYSTRYBUCJA RAPORTU Z KOŃCOWEGO BADANIA EWALUACYJNEGO PROJEKTU PN. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO W ZAKRESIE WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO U PRACUJĄCYCH MĘŻCZYZN W WIEKU OD 45 ROKU ŻYCIA (45+) UKIERUNKOWANEGO NA PRZECIWDZIAŁANIE ICH DEZAKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY, CO DO KTÓRYCH ISTNIEJE WYŻSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO NARAŻENIA NA CHOROBY NOWOTWORÓW UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO) ; znak sprawy : ZZP-159/13
415670Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego dla Gminy Miasta Płońsk
415666Nadleśnictwo Ełk
Dostawa produktów spożywczych do OSW w Malinówce przy Nadleśnictwie Ełk w IV kwartale 2013 r. i w I kwartale 2014 r.
415664Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadzór inwestorski nad modernizacjami dróg i budynków
415660Sąd Okręgowy w Katowicach
Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ul Chorzowskiej 14
415658Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze
Montaż węzłów cieplnych c.w.u. w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa nr 48, 49, 51 i 53 w Wędrzynie wraz z wykonaniem przyłączy wody zimnej na potrzeby tych węzłów oraz montaż zaworów podpionowych w instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z regulacją w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa nr 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51 i 53 w Wędrzynie
415650Muzeum Narodowe w Krakowie
Wykonanie usługi konserwacji szklanych negatywów.
415646Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim
Zakup, dostawa i montaż mebli szkolnych (fabrycznie nowych) dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim
415636Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Przeprowadzenie badania społecznego pn.: Opiekunowie rodzinni osób starszych- problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej - w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I
415632Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.
Udzielenie kredytu Spółce Celowej AQUA - ZDRÓJ w kwocie do 5 400 000,00 zł na dokonanie końcowych płatności na rzecz Wykonawców za wykonane roboty budowlane, usługi i dostawy realizowane w ramach budowy Centrum Turystyczno - Sportowego AQUA - ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu.
415630Jednostka Wojskowa 1128
Zamontowanie systemu ogrodzeń ochronnych - elektrycznych na terenie kompleksu lotniskowego w Królewie Malborskim
415628Urząd Miejski w Przemkowie
Zimowe Utrzymanie Dróg Gminnych w sezonie 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 na obszarze gminy Przemków
415626Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
DOSTAWA ZESTAWU DO WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ HPLC Z UNIWERSALNYM DETEKTOREM WYŁADOWAŃ KORONOWYCH W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANEGO I SKOMPUTERYZOWANEGO W MIEJSCE WSKAZANE W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
415624Sąd Rejonowy we Włocławku
Zadanie I - Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku A Sądu Rejonowego we Włocławku. Zadanie II - Remont instalacji odgromowej w budynkach Sądu Rejonowego we Włocławku.
415614Urząd Gminy Skrzyszów
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach gminy Skrzyszów w sezonie 2013/2014
415612Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o.
Ubezpieczenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. w okresie 16.11.2013r. - 15.11.2014r.
415602Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania szkoleń w zakresie: 1) Profesjonalne sprzątanie (dla 4 osób); 2) Kurs archiwizacji (I i II stopnia) (dla 3 osób); 3) Kurs pielęgnacji terenów zielonych (dla 2 osób); 4) Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia elektryczne - D i E do 1kV (dla 1 osoby); 5) Monter instalacji sanitarnych - kurs przygotowujący do zawodowego egzaminu czeladniczego (dla 1 osoby).
415594Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
sprawa nr 275/WNS/SGGW/2013 Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i komputerów przenośnych dla Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
415590Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie renowacji i malowania słupów trakcyjnych, trakcyjno-oświetleniowych oraz oświetleniowych zlokalizowanych w ciągu ul. Towarowej na odcinku od Placu Zawiszy do ul. Chłodnej w Warszawie
415588Sąd Rejonowy w Białymstoku
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na ogólne potrzeby Sądu Rejonowego w Białymstoku Nr postępowania przetargowego: G-3710-9/13
415586Gmina Dobrzyniewo Duże
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014
415584Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Florysta
415578Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Realizacja szkolenia grupowego pn. Księgowość małych firm z elementami kadr i płac w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją
415576Główny Instytut Górnictwa
Dostawa: CZĘŚĆ I - sprzętu komputerowego: 2 laptopów z urządzeniami peryferyjnymi oraz komputera stacjonarnego do modelowania numerycznego CZĘŚĆ II - aparatu cyfrowego z pokrowcem podwodnym CZĘŚĆ III - aparatu cyfrowego iskrobezpiecznego
415570Sąd Okręgowy w Elblągu
Opracowanie projektów, dostawa i montaż regałów jezdnych na potrzeby Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Iławie (dot. Wydziału Zamiejscowego w Nowym Mieście Lubawskim)
415564Jednostka Wojskowa Nr 4246
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH ORAZ NAPRAWA SYSTEMU INSTALACJI SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH W BUDYNKU NR 2, 5 i 6
415560Zakład Usług Komunalnych
PRACE PORZĄDKOWE NA TERENIE INWESTYCYJNYM DUNIKOWO W SZCZECINIE
415558Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Wykonanie przebudowy i adaptacji istniejących budynków wraz z otoczeniem na potrzeby apteki szpitalnej oraz bazy okołoturystycznej wraz z utworzeniem parku tematycznego na terenie Centrum Pulmonoilogii i Torakochirurgii w Bystrej
415554Wójt Gminy Brzuze
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzuze
415552Rejonowy Zarząd Infrastruktury
opracowanie programu inwestycji oraz programu funkcjonalno-uzytkowego na montaż klap oddymiających w budynkach nr 1 i nr 29 dla potrzeb Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy
415548Gmina Lublin
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby realizacji projektów: Już czas na staż, Razem możemy więcej i Kreatywnie w przedsiębiorczość - IV części
415546Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
Izolacja ścian fundamentowych i wymiana studni naświetlających w budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20 w Warszawie
415544Zakład Karny w Rzeszowie
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów leczniczych do Apteki Zamawiającego mieszczącej się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.
415540Urząd Gminy Lipnica Wielka
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LIPNICA WIELKA 2013/2014
415528Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
zakup wyposażenia dla Instytutu Sztuk Pięknych UJK DP/2310/193/13
415526Jednostka Wojskowa 4784
Roboty budowlane związane dostosowaniem obiektów Nr 85, 90, 91, 92 do przepisów p.poż., 37-400 Nisko, ul. Sandomierska 20. Znak sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/121/2013
415520Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawa probówek i statywów do probówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
415506Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
DOSTAWA NAGRYWAREK I PŁYT DVD DLA KLINIKI GASTROENTEROLOGII I HEPATOLOGII CMKP, NA POTRZEBY PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU TEAM FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, nr sprawy: ZP - 1135/13
415504Zarząd Zieleni Miejskiej
Budowa Placu Zabaw w Parku Klecińskim we Wrocławiu
415500Jednostka Wojskowa 4784
Roboty budowlane obejmuje remont pomieszczeń magazynowych w budynku nr 53 kompleks 3566 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego. Znak sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/112/2013
415492Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim
Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego treningu kompetencji społecznych w Górach Świętokrzyskich dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu Aktywność szansą rozwoju współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
415486Gmina Repki
Przebudowa sanitariatów i modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy
415484Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń laboratoryjnych
415480Powiat Świecki - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu
Usługa zorganizowania szkolenia ABC przedsiębiorczości realizowanego w ramach projektu Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
415476Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Przebudowa ul. Kossutha w Katowicach
415468Warszawski Uniwersytet Medyczny
znak sprawy: AEZ/S-239/2013 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety
415450Gmina Wądroże Wielkie
REALIZACJA PRAC PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY WĄDROŻE WIELKIE
415446Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego KP PSP w Czarnkowie
415442Gmina Somonino
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino
415440Ośrodek Przetwarzania Informacji
Kompleksowa organizacja i obsługa trzech forów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 1.3 (znak sprawy: nauka-biznes-350-2013)
415438Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych

ZP/91/2013 - Dostawa i montaż mebli biurowych dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu CZMP
415436Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"
Dostawy środków czystości oraz naczyń i opakowań jednorazowych dla Miejskiej Jadłodajni U Świętego Antoniego we Włocławku (znak sprawy: MJ.AZ.2420-16/2013).
415434Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Usługa druku kalendarzy
415430Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 266 596 500,00 zł
wykonanie badania Badanie programów informacyjnych 2013
415418Szpital w Szczecinku sp. z o.o.
Dostawa artykułów higieny gospodarczej
415414Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dostawa materiałów do ujawniania śladów traseologicznych i urządzenia do weryfikacji zabezpieczeń stosowanych w dokumentach
415406Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ZP-2380-48892/2013 Zakup i dostawa umundurowania oraz kurtek typu Szwedka
415404Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie
Wynajem telebimów, mobilnej sceny estradowej wraz z nagłośnieniem oraz wynajem z montażem hal namiotowych: HNS, VOB - znak postępowania 834/2013
415402Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Świadczenie usług polegających na konserwacji, naprawie i kalibracji przyrządów do pomiaru prędkości w ruchu drogowym oraz urządzenia Impulse 200 LR stanowiących wyposażenie komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, a następnie organizowanie i przeprowadzanie zalegalizowania prędkościomierzy przez przedstawicieli Okręgowego Urzędu Miar lub Punktu Legalizacyjnego. Nr spr. 146/13
415400POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU
Odbudowa mostu na rzece Kalinówka w miejscowości Skaratki w ciągu drogi powiatowej nr 2745 E (km 3 + 552)
415398Zarząd Zieleni Miejskiej
Dostawa i montaż elementów małej architektury na tereny rekreacyjne będące w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
415392Izba Skarbowa w Gdańsku
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Izby Skarbowej w Gdańsku
415388Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
1. Oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz posypywanie nawierzchni przystanków komunikacji miejskiej miasta Piły 2. Prowadzenie akcji zimowej na ciągach pieszych, kładkach i schodach w obrębie miasta Piły
415382Gmina Nowogród Bobrzański
Zakup energii elektrycznej
415378Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino
Budowa drogi wewnętrznej pożarowej w Leśnictwie Ciecholub - etap II
415376Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla studentów III roku kierunku budownictwo objętych projektem pt.: Inżynier budownictwa - zawód z przyszłością.
415372Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Dostawa wraz z instalacją i konfiguracją urządzeń do systemu łączności radiowej i wizualnej
415366Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
Sprawa 120/P/2013 Remont pokryć dachowych wraz z wymianą obróbek blacharskich w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich w Bydgoszczy
415364Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
Usługa przeprowadzenia kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz szkolenia
415362Urząd Miejski w Wołowie
Remont chodnika przy ulicy Piłsudskiego i Ścinawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w Wołowie
415360Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej Nr 16 przy ul. Siennickiej 40
415358Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
415350Gmina Skarbimierz
Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Skarbimierz na okres 24 miesięcy.
415348Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawa pożywek do linii komórkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
415346Gmina Sobótka
Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka - ul. Strażacka w Będkowicach km 0+275 ÷ 0+465,00
415342Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
PCFE.272.49.2013 Organizacja i przeprowadzenie kursu nauki jazdy konnej oraz egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką Polskiego Związku Jeździeckiego w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
415340Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Budowa oświetleniowej linii kablowej w m. Cisew gm. Turek - etap I
415334Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Prace naprawcze tarasu oraz elewacji budynku położonego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5.
415332Kancelaria Sejmu RP
Obsługa techniczna samochodów Toyota
415330Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawa urządzeń faksowych do wyposażenia budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Znak sprawy AEZ/S-236/2013
415328Nadleśnictwo Komańcza
Dostawa karmy dla celów minimalizacji szkód oraz dokarmiania żubrów i jeleniowatych w sezonie zimowym 2013 r. w ramach realizacji projektu: Ochrona in situ żubra w Polsce - część południowa oraz na potrzeby gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Komańcza (DZ-2710-8/13)
415324Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego PRZYSTANEK REDA
415322Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia
415320Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
zakup sprzętu medycznego w ramach zadania Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budowę oddziału Neurologicznego wraz z administracją - realizacja prac niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania nowego obiektu
415318Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego
Zakup i dostawa Laronidasum
415312Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
Dostawa środków do uzdatniania wody dla Instytutu CZMP - ZP/129/2013
415306Zespół Szkół nr 1
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Nr 1w Nowym Miasteczku PO KL Priorytet IX. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2
415304Powiat Częstochowski
Sporządzenie pełnej dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do odłączenia nieruchomości Skarbu Państwa z Rep. Hip. - 11 zadań
415302Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
PCFE.272.51.2013 Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi i konserwacji urządzeń ogrodniczych w ramach projektu pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
415300Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Rozpoznanie potrzeb i zakresu prac regulacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: Regulacja koryta rzeki Wierznicy w km 6+000 - 6+355, gm. Osjaków, pow. wieluński
415298Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
415296Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
Szkolenia dla osób bezrobotnych: 1. Kierowca kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną - grupa 6 osób, 2. Kierowca kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną - grupa 6 osób
415294Instytut Kardiologii
dostawa systemów do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej oraz drobnego sprzętu medycznego - znak spr. 079/2013
415292Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
Ustawienie barier energochłonnych U-14a przy drodze wojewódzkiej nr 807 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
415286Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
415282Gmina i Miasto Ulanów
Przebudowa drogi gminnej nr 102839 w miejscowości Bukowina Stok w km 0+000-0+775
415280Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Dostawa mieszanki piasku z 10% solą dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 2 zadania
415276Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie
415274Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wykonanie projektu wykonawczego instalacji ppoż. w budynku Logistyki WUM przy ulicy Pawińskiego 3 w Warszawie, znak sprawy: AEZ/S-247/2013
415272Gmina Jemielnica
Usługa polegającą na pełnieniu funkcji nauczyciela w ramach projektu pod nazwą Nauka to przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
415270Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
Usługa polegająca na całodobowej ochronie budynku administracyjno-biurowego (wraz z terenem przyległym) zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 38 w Ostrołęce
415268Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie
Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie
415264II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
Rewitalizacja terenu przed budynkiem II LO w Augustowie
415254Szpitale Tczewskie S. A.
21/PN/2013
415250Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
sprawa nr 252/WOBiAK/SGGW/2013 Świadczenie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników spotkania Advisory Board w ramach Projektu Warsaw Plant Health Initiative współfinansowanego z 7PR UE
415248Uniwersytet Rzeszowski
Dostawa podłóż do wzrostu nanostruktur na systemie MBE - Riber Compact 21
415246Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Wykonanie czynności geodezyjnych i kartograficznych związanych z geodezyjnym wyniesieniem nowo powstałych działek w terenie oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla: 1.Rozbudowy skrzyżowań w m. Prądocin i Chmielniki w ciągu drogi krajowej nr 25 od km 162+640 do km 163+600, 2.Rozbudowy drogi krajowej nr 25 w m. Tarkowo Dolne od km 168+580 do km 169+560
415244Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza
Przetarg nieograniczony na remont segmentu A - I piętro w internacie Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
415242Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Dostawa sprzętu do edukacji ekologicznej realizowanej w ramach Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej Eko Żaczek
415238Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
Remont pomieszczeń laboratorium wraz klatką schodową w budynku głównym Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie przy ul. Niepodległości 44-48
415236Uniwersytet Jagielloński
Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/554/I/2013)
415234Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Usługa cateringu podczas konferencji pracodawców i studentów DZP.381.55.2013.UG
415224Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
Dostawa i montaż hali namiotowej
415222Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
Dostawę aparatu EKG ,systemu holterowskiego EKG, systemu do zbiorowego monitorowania zapisów EKG, bronchofiberoskopu oraz myjni- dezynfektora do bronchofiberoskopu do SPSK Nr 1 PUM. OS/ZP/96/13
415218Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO
415216Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie
Remont przepompowni Zagórów, Warcica, Żrekie, Krzykosy, Powiercie, Piersk, Izabelin, pow. Słupca, Koło, Konin
415214Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Remont i adaptacja części pomieszczeń na pomieszczenia biurowe oraz archiwum w budynku przy ul. Smolenia 35 w Bytomiu
415208Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Usługa opracowania merytorycznego, zaprojektowania graficznego i druku 2500 egzemplarzy Informatora dla uczniów szkół gimnazjalnych.
415206Gmina Mikołajki
Dostawa oleju opałowego
415204Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni cytostatycznej wraz z zestawem mebli biurowych, witryny chłodniczej oraz zestawem komputerowym z drukarką termotransferową.
415202Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o.
Wykonanie remontu 3 lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Krakowie przy ul. Cieślewskiego 5,13,17
415198Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH ORAZ ELEKTRYCZNYCH
415192Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Spółka z o.o.
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. na okres 36 miesięcy
415180Gmina Wodzisław
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem kotła c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach
415176Powiat Częstochowski
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Częstochowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
415170Gmina Malechowo
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MALECHOWO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
415164Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze w tym także pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz funkcjonujących rodzin zastępczych w powiecie łobeskim dla maksymalnie 24 osób, zgodnie z zakresem programowym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).
415162Gmina Kamienna Góra
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH w sezonie 2013/2014 Rejon II
415160Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawa: Czujników ciśnienia, materiału modelowego, olejów do pompy próżniowej, materiałów do drukarki strumieniowej, materiałów do technologii cienkowarstwowej, mieszarki laboratoryjnej, butli z helem, zestawu do rejestracji obrazu, wagi laboratoryjnej, płytek pomiarowych aluminiowych, rurek ceramicznych, czujnika temperatury, drutu na termoelementy, żywicy epoksydowej, wałka ze stopu niklu oraz narzędzi skrawających.
415158Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Świadczenie usług prania bielizny szpitalnej.
415156Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Dostawa materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych oraz kalendarzy i publikacji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
415150Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawa testów PCR w kierunkach Salmonella spp i Listeria monocytogenes dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
415148Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Budowa odcinka sieci dróg gminnych pomiędzy ulicami Sukienną a Bohaterów Modlina-Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim
415146Urząd Miejski
Utrzymanie czystości na terenie miasta Nowy Tomyśl - dwa Rejony
415144Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno
Konserwacja rowu melioracyjnego na terenie Nadleśnictwa Dębno
415134Politechnika Opolska
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Dziecięcej Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/82/2013)
415132Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawa różnych produktów do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DZP-AB-271-250/2013)
415126Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o. o.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Podbrzezie Dolne
415120Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie i terenowych komórek organizacyjnych.
415114Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald
Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia, obiektu i posesji Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald,
415110Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI KOTŁOWNI dla osiedla mieszkaniowego w Woli Bykowskiej gmina Grabica
415106Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n.: Kwiatkowice - Rogów Legnicki - odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice.
415084Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Rozbiórka budynku przy ul. Młynarskiej 11 w Wałbrzychu
415068Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Usługa szkoleniowa - szkolenie zamknięte dla pracowników powiatowych urzędów pracy z zakresu nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz usługa cateringowa, z możliwością składania ofert częściowych
415066Instytut Kardiologii
Opieka Serwisowa w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania dla systemu informatycznego SIMPLE.ERP . Znak sprawy 56/2013
415060Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
Dostawa materiałów do terapii respiracyjnej dla Neonatologii
415056Zarząd Dróg Powiatowych
PRZEBUDOWA USZKODZONEGO MURU OPOROWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3145D W M. LASKÓWKA
415054Urząd Gminy w Maciejowicach
Zatrudnienie nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania klas I - III szkół podstawowych z terenu gminy Maciejowice.
415052Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Modernizacja systemu łączności radiowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
415044Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
415040Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji pn. Podsumowanie wdrażania XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, która odbędzie się dnia 21 listopada 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie
415038Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Badanie społeczne pt. Sytuacja społeczno-bytowa rodzin wielodzietnych w województwie lubelskim w opinii ich samych oraz mieszkańców regionu [DSP.KM.2311.51.2013]
415030Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Naprawa aparatu RTG firmy SHIMAZU
415028Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
Dostawa leków antywirusowych do Apteki Szpitalnej dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Nr postępowania 20/E/P/2013
415026Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
TLZP/2-23/233/123/13 zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
415020Dom Pomocy Społecznej
Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach
415014Uniwersytet Medyczny
Dostawa systemu do badania funkcji komórek krwi dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
415012Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Dostawa artykułów spożywczych
415002Gmina Chełmża
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I CHODNIKÓW W SEZONIE 2013/2014R. NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA
415000Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Rozbiórka obiektów budowlanych na działkach nr: 8/1, 94/1 i 190/1 w m. Stodólno, w ramach rozbudowy i wzmocnienia drogi krajowej nr 62 na odcinku Strzelno - Kobylniki od km 0+000 do km 11+500.
414996Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie grupowe dla 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. w dwóch grupach po 10 osób bezrobotnych, w ramach Projektu suKURS współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie: Podstawy obsługi komputera
414992Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Kampania informacyjno-promocyjna
414988Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych dot. PO KL
414986Prokuratura Generalna
Świadczenie usług pomocy prawnej i doradztwa prawnego w ramach realizacji projektu Wdrożenie oceny okresowej prokuratorów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Działanie 5.3
414980Miasto i Gmina Buk
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Szamotulskiej w Wielkiej Wsi - gmina Buk - etap I
414976Gmina Nisko
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NISKO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
414974Zakład Karny w Iławie
Pieczywo i wyroby ciastkarskie
414972Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
Dostawa materiałów biurowych dla Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie
414968Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
świadczenie usług opiekuńczych
414964Gmina Potok Górny
Usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych w ramach projektu Moja szkoła - tu się rozwijam
414962Gmina Lubartów
Budowa oświetlenia w m. Wólka Rokicka Kolonia, Annobór Kolonia, Lisów, gm. Lubartów
414958Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Przetarg nieograniczony na usługę aktualizacji dokumentacji projektowej DSO dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: OPZ-381-14A/13).
414954Sąd Rejonowy
AG-351/4/2013
414952Politechnika Warszawska
Zakup aparatury - urządzenie do cięcia elektroiskrowego
414948Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Komopal" Sp. z o. o.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Opalenica w ulicach: Farna, 26 Stycznia, Powstańca Kozaka, Wyzwolenia, 5 Stycznia, Ogrodowa
414944Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Opracowanie wybranych materiałów do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla projektowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo
414940Gmina Miasta Gdyni
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, budowa i odtworzenie nawierzchni drogowej w ul. Rybaków w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
414938Politechnika Śląska
Usługa transportowa na przewóz studentów kierunku Energetyka. Oznaczenie sprawy: OZ/U/91/NC/13
414936Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości nieruchomości do celów ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność gminy w trybie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
414934Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku
Dostawa tokarki uniwersalnej CNC
414924Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i sprzętu patomorfologicznego; USK/DZP/PN-148/2013
414918Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
Sukcesywna dostawa węgla typu orzech, eko groszku, miału węglowego oraz oleju opałowego - postępowanie nr 016/POZ/138/2013
414914Jednostka Wojskowa 5286
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWY WARZYW GR. I, WARZYW GR.II I OWOCÓW GR. I DO JW 5286 I JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU. SPRAWA NR 114/PN/2013.
414912Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Rowie Trzcińsku
Dostawa materiałów dydaktycznych - podręczniki dla uczestników projektu
414910Instytut Hematologii i Transfuzjologii
DOSTAWA PROTEZ DO ZAOPATRYWANIA TĘTNIAKÓW AORTY (ZADANIA 1-3)
414904SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka
DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH GCR/75/ZP/2013
414898Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na dostawę podręczników i literatury metodycznej, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013
414896Gmina Osina
Przebudowa drogi dojazdowej około 300 m na działce nr 216 w miejscowości Osina.
414894Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Remont i udrożnienie koryta potoku Pustyński w km 3+470 - 3+700 w m. Nagawczyna, gm. Dębica.
414892Miasto Racibórz
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z sięgaczami do granicy nieruchomości przy ul. Wschodniej 29,42,44 w Raciborzu
414890Gmina Stryszawa
DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STRYSZAWIE
414888Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
PZD.3210.17.2013 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2013/2014
414884Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Dostawa palików do siatki przeciwśnieżnej dla Rejonów podległych GDDKiA O/Opole w ilości 6600 szt. w 2013 roku
414878Wójt Gminy
Remont kotłowni gazowej w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubomierzu
414874Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę szkła i materiałów laboratoryjnych do jednostek UAM wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do wskazanych pomieszczeń, nr sprawy 907/PN/64/13
414872Muzeum Mikołaja Kopernika
MMK 3/2013 Dostawa i montaż drzwi oraz okien antywłamaniowych w budynkach należących do Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
414870Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy
Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, wzorców i materiałów pomocniczych.
414866Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy opatrunków i leków uzupełniających
414864Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dostawa soczewek okulistycznych oraz materiałów medycznych
414860Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Prenumerata czasopism krajowych dla Collegium Medicum UMK na rok 2014
414858Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie
Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki dla potrzeb Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie
414856Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda
Bezgotówkowa dostawa artykułów żywnościowych dla OSiW w Człuchowie w 2014 r.
414848Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu
Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.
414846Nadleśnictwo Lubaczów
Remont dróg leśnych i chodnika w Nadleśnictwie Lubaczów
414844Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów
sukcesywne dostawy implantów do zabiegów ortopedycznych wykonywanych w UCZ
414842Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki
DRUK KATALOGÓW DO WYSTAW pt.:
1. XVI SOSNOWIECKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE - plener fotograficzny Miasto. Sacrum Profanum 2. XVI SOSNOWIECKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE - plener plastyczny
414836Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Remont budynku gospodarczego na terenie WIW w Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. Chopina 11
414830Gmina Lubsko
Przystosowanie budynku przy ul. Bohaterów 2 w Lubsku dla osób niepełnosprawnych
414824Gmina Ośno Lubuskie
Przebudowa ul. Piaskowej w Ośnie Lubuskim
414820Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn
DOSTAWA PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
414816Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.
dostawa sprzętu w ramach projektów pn.: TWOJA SZKOŁA - TWÓJ SUKCES realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ!, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
414812Miasto Rybnik
Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 7 billboardów na terenie Rybnika.
414806Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Usługa badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań informacyjno-promocyjnych RPO WO 2007-2013 i PO KL z rekomendacją do przedsięwzięć w okresie 2014-2020. Nr postępowania: DOA-IV.272. 60.2013
414798Gmina Rościszewo
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Rościszewo w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pt. (Indywidualizacja z Gminą Rościszewo)
414796Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Dostawa i montaż Dygestorium metalowego dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Kielcach (Nr postępowania: 91/PN/2013)
414794Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej
Zakup psów specjalnych dla potrzeb SZ RP - sprawa 74/2013
414790Powiat Kaliski
Przebudowa drogi powiatowej nr 4580 P na odcinku Dzierzbin - Bogusławice
414788Miasto i Gmina Olkusz
Przebudowa dróg i chodników w Gminie Olkusz.
414780Gmina Izabelin
ZP/D/13/RI/2013 - DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PROJEKTU WSPIERANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, DZIAŁANIE 9.1.2.
414778Politechnika Warszawska
Budowa pracowni rentgenowskiej w Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19
414776Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Dostawa komputerów i urządzeń peryferyjnych
414758Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawa kompletów bielizny termoaktywnej
414752Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ubezpieczenie mienia należącego do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
414750Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Dostawa systemu wibracyjnego zgodnie z normą PN-EN 60068-2-30
414744Agencja Rezerw Materiałowych
Dostawa macierzy.
414740Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Kompleksowa organizacja jednodniowej konferencji dla 70 osób pn. Autoprezentacja -Praca- Satysfakcja
414738Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego w miejscowości Srebrzyszcze w gminie Chełm
414734Nadleśnictwo Suwałki
Modernizacja lokali mieszkaniowych położonych w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 102B lokal nr 1 i lokal nr 3
414730Burmistrz Ryglic
Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Ryglicach oraz pojazdów pożarniczych OSP z terenu gminy Ryglice
414728Jednostka Wojskowa 2063
Druk broszury z kalendarium i Religijnego Kalendarza Żołnierza Polskiego dla potrzeb Ordynariatu Polowego.
414722Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego
ZAKUP NOWYCH PRZEŁĄCZNIKÓW BRZEGOWYCH I DYSTRYBUCYJNYCH WRAZ Z SERWISEM WSPIERAJĄCYM OBSŁUGĘ
414716Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ, Szpital Powiatowy
Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
414714Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ostatniego odcinka drogi leśnej nr 29 w Leśnictwie Okocim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad robotami budowlanym
414706Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. małopolskiego
414702Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Budowa i przebudowa dróg gminnych - przebudowa drogi wewnętrznej w ulicy Środkowej o długości 450 m i Współczesnej o długości 178 m wraz z przebudową kolizji energetycznych i budową oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze Mazowieckim
414690Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 140 oraz budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 109 na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
414686Szpital Barlinek Sp. z o.o.
Dostawa systemu KS- OBCHÓD stanowiącego rozszerzenie funkcjonującego w szpitalu systemu KS- MEDIS oraz serwis systemów informatycznych funkcjonujących w szpitalu.
414678Gmina Kłoczew
Modernizacja drogi gminnej w Woli Zadybskiej
414674Gmina Wałbrzych
Publikacja ogłoszeń, informacji i komunikatów Prezydenta Miasta Wałbrzycha w dzienniku ogólnopolskim o sprzedaży minimum 100 000 egzemplarzy
414662Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Budowa dojazdu wraz z oświetleniem ulicznym do posesji nr 21-23 z ul. Pułaskiego w Konstancinie-Jeziornie
414660SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka
DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKÓW GCR/71/ZP/2013
414658Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i kurierskich oraz zwrot do zamawiającego przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich dostarczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 roku Prawo Pocztowe (Dz.U. z dnia 29.12.2012r. poz. 1529) dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie
414656Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury w Lublinie
Dostawa środków ochrony osobistej - kamizelek i hełmów kuloodpornych
414650Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
DOSTAWA AKCESORIÓW, LAPTOPÓW I OPROGRAMOWANIA DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
414648Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP Włoszczowa
414646Instytut Nafty i Gazu
Dostawa 18 sztuk zewnętrznych szaf kontenerowych oraz usługa adaptacji 26 miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M dla potrzeb Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu - 2 zadania
414640Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
414614Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostosowanie istniejącego lądowiska dla śmigłowców przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich do obowiązujących przepisów
414610Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy
414608Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu
Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu
414604Bursa Szkolna w Miechowie
Przygotowywanie, dowożenie i wydawanie posiłków dla wychowanków Bursy Szkolnej w Miechowie w okresie od 4 listopada 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.
414602Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn
DOSTAWA DROBIU I WĘDLIN DROBIOWYCH DLA GARNIZONU WĘDRZYN I GARNIZONU MIĘDZYRZECZ
414600Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Dostawa bonów towarowych w postaci elektronicznych kart płatniczych dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi.
414596Nadleśnictwo Podanin
Roboty budowlane polegające na konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Podanin
414592Rejonowy Zarząd Infrastruktury
wykonanie programu inwestycji oraz programu funkcjonalno - użytkowego na: - budowę obiektów sportowych - budowę sali konferencyjnej - budowę parkingu wielopoziomowego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Szubińskiej 105 dla potrzeb Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy
414590Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZAMOTUŁACH
414588Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim
414584Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Wykonanie robót naprawczych związanych z kontraktem: Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko, w podziale na 2 części
414580Areszt Śledczy
Dostawa warzyw 2013-2014
414578Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o.
Wybór Wykonawcy, któremu zostanie powierzone dokończenie robót budynku nr 8 posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103; Z-66/X/2013/PNT
414574Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1112N na odcinku Elbląg - Helenowo od km 1+000 do km 2+000.
414568Gmina Wieprz
ZP/PN/13/2013 Dostawa energii elektrycznej w roku 2014 na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Wieprz i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieprz oraz na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wieprz .
414566Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
123/P/2013
414560Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa i instalacja nowego sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
414558Gmina Chybie - Wójt Gminy Chybie
Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Chybie - etap II zad. 2
414552Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
Dostawa detektora promieniowania gamma
414550Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach
Sprzedaż i sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych, w ramach realizacji projektu Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
414548Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY DUBISKIEGO W OLSZTYNIE
414532Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM przed ponownym zasiedleniem w podziale na 5 części.
414528Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do D-lab 2 dla Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
414524Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Remont pomieszczeń biurowych przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie
414518Gmina Poronin
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Poronin w sezonie zimowym 2013/2014.
414510Gmina Rzezawa
Budowa zaplecza socjalnego przy ogólnodostępnym boisku sportowym w Borku
414502Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Remont pomieszczeń Kuchni Szpitala w Kępnie - Etap II
414496Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
Dostawa mebli wraz z ich montażem do wybranych pomieszczeń w budynku Gantry Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) w IFJ PAN w Krakowie
414490Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Nowoczesny sprzedawca
414488Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu
Instalacja zestawów hydroforowych w placówkach oświatowo- wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański
414484Urząd Gminy Łodygowice
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Pietrzykowice w sezonie 2013/2014
414482Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Konserwacja cieków istotnych dla rolnictwa i melioracji podstawowych Zadanie XXXI, gm. Gołdap, Banie Mazurskie, Wieliczki woj. warmińsko-mazurskie
414476Powiat Gryfiński
Dostawa soli drogowej kamiennej do zimowego utrzymania dróg.
414470Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z.
Dostawa wszczepów do stabilizacji odłamów na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 34/2013)
414462Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Miejka Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią
Dostawa aparatu rentgenowskiego, mobilnego ramię typu C
4144607 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku
Dostawa mebli medycznych dla potrzeb oddziału chirurgii (46/2013)
414454Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dostawa leku Trastuzumab a 150 mg
414448Jednostka Wojskowa 3711
Dostawa sprzętu audiowizualnego i akcesoria do sprzętu
414446Powiatowy Urząd Pracy
Dostawa bonów towarowych na zakup artykułów spożywczo-przemysłowych.
414444Akademia Morska w Gdyni
CRZP/66/2013/AEZ/ Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i rozbudowy instalacji hydrantowej w budynku C
414440Gmina Łęczyce
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania ul. Długiej z ul. Jana Pawła II w Łęczycach
414438Urząd Gminy Prażmów
Budowa Sieci wodociągowej w ul. Różanej w miejscowości Prażmów
414434Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Remont budynku socjalnego na Bazie materiałowej w Ruszelczycach
414430Gmina Sobolew
Dostawa kruszywa do naprawy dróg na terenie gminy Sobolew
414428Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Zakup wraz z dostawą glukometrów z paskami dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
414426Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.
sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i wyrobów pomocniczych dla budownictwa na potrzeby własne ARL Sp. z o.o. oraz w celu realizacji projektów: TWOJA SZKOŁA - TWÓJ SUKCES realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ!, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
414420Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyszkowie
Catering dla uczestników projektu pn. Od diagnozy do metamorfozy - profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim
414414Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
Dostawa energii elektrycznej w ilości 723,592 MWh na potrzeby : I. Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C22a, II. Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej C11, III. Szpitala Ogólnego Wysokie Mazowieckie, w grupie taryfowej G11.
414406Gmina Czersk
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czersk
414400Urząd Gminy Zgierz
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, eksploatacji budynków, lokali oraz obiektów użytkowych na terenie Gminy Zgierz.
414394Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6
Remont z przebudową Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6 przy ul. Piotra i Pawła 2 w Bolesławcu - etap I
41438614 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Roboty budowlane w budynku nr 9 - szkoleniowym, przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu
414376Sąd Okręgowy w Gdańsku-Oddział Gospodarczy
Usługi konserwacji i napraw drukarek i kserokopiarek Sądu Okręgowego w Gdańsku.
414374Muzeum Śląskie
Druk cyfrowy z efektem rastra offsetowego i wykonanie oprawy publikacji Na granicy iluzji. Malarstwo Reginy Jędrzejkowskiej
414370Gmina Stryków
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec Pieńki - obręb Sosnowiec
414364Prezydent Miasta Świnoujścia
Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu
414360Agencja Wywiadu
Dostawa i rozładunek gotowych betonowych barier ochronnych w ilości 138 szt. wraz z osprzętem niezbędnym do ich połączenia oraz zakup i dostawa kruszywa kamiennego łamanego (sortowanego) - kliniec o uziarnieniu 4 - 31,5 m.
414356Uniwersytet Medyczny
ZP/93/2013 - Dostawa odczynników laboratoryjnych Bio-Rad Laboratories lub równoważnych
414354Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Odtworzenie - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Reszel, gm. Reszel, woj. warmińsko-mazurskie
414350Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miechów
Remont ogrodzenia osady leśnej Przysieka 73, L-ctwo Tunel
414348Gmina Kąty Wrocławskie
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. RADOSNEJ, UL. POGODNEJ I UL. SŁONECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MOKRONOS GÓRNY
414340Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku
Dostawa i montaż kamer IP w obiekcie Oddziału Okręgowego NBP w Gdańsku przy ul. Subisława 20
414338Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM przed ponownym zasiedleniem w podziale na 4 części.
414324Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
sukcesywne dostawy oleju opałowego dla ZDR w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie w 2014 r.
414318Powiat Batroszycki
Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bartoszycach
414316Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
PN 34/10/2013-serwis klimatyzacji
414310Gmina Klembów
WYMIANA LAMP OŚWIETLENIA DROGOWEGO
414308Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
opracowanie projektu na budowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1
414302Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego
Remont pokrycia dachu oraz naprawa tynku na kominach w budynku ZDS nr 1 - DS. OAZA część A i B przy ulicy Madalińskiego 39 43 w Warszawie
414294Gmina Miasta Bochnia
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Bujaka w Bochni - realizowanego w ramach zadania budżetowego pn.: Kanalizacja opadowa ul. Bujaka
414276Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysł. Koło w Lesznie
Termomodernizacja elewacji - poniżej poziomu gruntu i powyżej wraz z pracami towarzyszącymi - obiektu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie
414272Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym 2013/2014
414270Gmina Wrocław, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Opracowanie dok. proj. na wymianę rozjazdów i torów tramwajowych we Wrocławiu dla następujących zadań:Z.1 -wymiana dwóch rozjazdów dwutorowych pojedynczych wraz z łukami na skrzyżowaniu ulic Świdnicka - Podwale, Z.2-wymiana rozjazdu dwutorowego podwójnego na ul. Borowskiej od ul. Ślężnej, Z.3-wymiana rozjazdu dwutorowego pojedynczego na pl. Powstańców Warszawy, rozjazd od strony mostu Pokoju, Z.4-wymiana rozjazdu dwutorowego pojedynczego na pl. Legionów, rozjazd od strony ul.Sądowej, Z.5-wymiana torów tramwajowych na ul.Kujawskiej, tor od pl. Wróblewskiego do estakady
414268Gmina Kąty Wrocławskie
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ALEI RÓŻ, UL. LILIOWEJ, UL. AZALIOWEJ, UL. NARCYZOWEJ, UL. KONWALIOWEJ I ALEI MAKÓW W MIEJSCOWOŚCI MOKRONOS GÓRNY
414256Gmina Bogatynia
ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ PRZEPOMPOWNI PRZEWAŁOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W BOGATYNI
414252Gmina Miasto Sieradz
Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie miasta Sieradza
414250Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli LPG .
414248Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda
Przeprowadzenie warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych oraz zakup wyprawek edukacyjnych dla uczestników projektu,
414234Zespół Szkół nr 2
Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie ul. Dworcowa 11
414232Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice
Sukcesywna dostawa 300 ton słomy dla potrzeb Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
414228Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek SP ZOZ w Warszawie ul. Koszykowej 78
414220Miasto Stołeczne Warszawa
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie dwudziestu programów e-learningowych w ramach realizacji projektu CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej - Decent Work - Poland Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego
414216Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
ZP-2401-22/13 PACS
414214Gmina Godów
Przebudowa odgałęzienia ul. 1 Maja w Godowie etap 1 - zabudowa kanalizacji deszczowej.
414210Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
Wykonanie wycen nie więcej niż 37 nieruchomości gruntowych zabudowanych lub niezabudowanych, które zostały podzielone łącznie na 108 nowych nieruchomości w oparciu o decyzje zatwierdzające podział, celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości - etap II
414202Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży ochronnej i obuwia, ścierek i ręczników dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.
414200Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Remonty na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. CZĘŚĆ III - Remont budynku ptaszarni
414194Gmina Łaziska Górne
Dowóz 6 uczniów z terenu Łazisk Górnych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 12 wraz z opieką nad nimi w czasie dowozu
414192Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników powiatowych na terenie powiatu lidzbarskiego w sezonie 2013/2014
414190Gmina Kaliska
roboty budowlane dot. remontu drogi gminnej - ul. Poprzeczna w Piecach, oraz budowy utwardzenia drogi w miejscowości Iwiczno
414188Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Remont nawierzchni istniejących ciągów pieszych na terenie rekreacyjnym STARORZECZE w Skawinie
414186Gmina Kąty Wrocławskie
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. SŁONECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KĄCKA
414184Urząd Gminy
Budowa linii kablowo-napowietrznej 0,4kV oświetlenia punktowego wraz oprawami w m. Piotrówka -Hanobry
414182Biebrzański Park Narodowy
Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-klasyfikacyjnej wykonanej w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych
414176Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla zadania pn: Odbudowa koryta cieku Wapienica wraz z nadbudową obwałowań w km 1+200 - 5+600 w m. Ligota, gm. Czechowice - Dziedzice, pow. bielski, woj. śląskie
414174Miasto Zduńska Wola
Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarkami i opieką serwisową w ramach realizacji projektu Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli
414172Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
ZP-2401-21/13 zestaw do hipotermii wewnątrznaczyniowej
414170Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku
Remont instalacji elektrycznej, remont nawierzchni placu, wymiana instalacji teleinformatycznej, wymiana ogrodzenia w budynku i na posesji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku.
414164Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miechów
Roboty remontowo rozbiórkowe w osadzie leśnej Zagórowa 71, L-ctwo Trzyciąż, podzielone na 2 niepodzielne zadania
414162Urząd Miejski
Wykonanie kompletnego oświetlenia w ramach zadania pn. Jaworznickie Planty
414160Zespół Szkół Budowlanych
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu: Niezawodni Uczniowie współfinansowanego przez EFS w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
414158Gmina Zaklików
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Budowa dróg publicznych - ul. Lipowa oraz ul. Świerkowa w miejscowości Lipa
414150Urząd Miejski w Łapach
Dostawa worków plastikowych do selektywnej zbiórki odpadów dla uczestników projektu pn.: Ekologiczne mrówki z Łap - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych
414148Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne
Odtworzenie ogrodzenia w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 221/223
414146Województwo Mazowieckie
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych kopiujących (kolor) wraz z eksploatacyjnym pakietem startowym, tonerów oraz komputerów wraz z dostawą i montażem
414110Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce
Wymiana skorodowanych balustrad na obiektach mostowych droga- wojewódzka nr.780
414108Ministerstwo Skarbu Państwa
Przedmiotem zamówienia jest audyt środowiska IT oraz usługi konsultacyjne dla Ministerstwa Skarbu Państwa.
414106Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w kwaterach i lokalach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed kolejnym zasiedleniem w podziale na 4 części.
414102Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
Dowóz węgla kamiennego do kotłowni ZSP w Lipsku
414100Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
ZP-2401-20/13 echokardiograf wraz z głowicami
414092Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina
Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), instalacja wczesnego wykrywania pożaru (SAP), instalacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego (OE)
414090Zespół Szkół Budowlanych
Organizacja i przeprowadzenie zajęć dodatkowych, praktyk oraz usługi doradztwa zawodowego dla uczniów w ramach realizacji projektu: Niezawodni Uczniowie współfinansowanego przez EFS w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
414086Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Dostawa przeciwciał, odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej, tostów, probówek, zestawy do OB
414084Gmina Miasto Szczecin
Budowę sieci zakątków wodnych w rejonie jeziora Dąbie w Szczecinie - inwestycja typu zaprojektuj i wybuduj
414074Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
Oświetlenie uliczne ul. Ks. Ciuby i ulic przyległych w Jaworznie
414072Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE 2013/2014 DLA POTRZEB KOTŁOWNI OLEJOWYCH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
414064Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Roboty budowlano - odgrzybieniowe i izolacyjne budynku oraz wentylacja sali ćwiczeń w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Łąkowej 13 w Toruniu.
414062Zakład Komunalny w Pobiedziskach
Remont elewacji budynku użytkowego w Biskupicach ul. Dworcowa 3
414048Gmina Lipce Reymontowskie
Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w sezonie 2013/2014
414032Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
Dostawa 8000 litrów oleju napędowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
414030Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Dostawa energii elektrycznej
414028Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
dostawa warzyw mrożonych do kuchni szpitalnej
414026Zakład Komunalny "PGM"
Wykonanie remontu dachu Hali nr 3 przy ul. Targowej na terenie Śląskiego Centrum Targowego w Chorzowie
414024Politechnika Częstochowska
DOSTAWA KONSTRUKCYJNYCH PROFILI STALOWYCH DO BUDOWY PROTOTYPOWEGO BIOREAKTORA DO UPRAWY MIKROGLONÓW
414016Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Remont sali klubowej i świetlicy w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przy ul. Kadetów 1
414006Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla społeczności romskiej - uczestników projektu Lepsza droga do przyszłości - działania na rzecz zawierciańskich Romów, o numerze: POKL.01.03.01-00-409/11, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej.
414002Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie
Usługi dla ZZOZ w Ostrzeszowie w zakresie nadzoru, napraw sprzętu i aparatury medycznej - uzupełniające nr sprawy ZZOZ/ZP-14 /2013
414000Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wywóz nieczystości stałych z terenu Cmentarza Komunalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z dzierżawą kontenerów.
413996Zakład Komunalny "PGM"
Wykonanie remontów pustostanów w budynkach mieszkalnych - XVIII
413994Gmina Barcin
Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie
413990Urząd Gminy w Małej Wsi
PRZEBUDOWA UTWARDZONEGO POBOCZA NA CHODNIK PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2953W MAŁA WIEŚ - GŁÓWCZYN W MIEJSCOWOŚCI MAŁA WIEŚ, MIĘDZY URZĘDEM GMINY A CMENTARZEM
41398417 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Usługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń dźwigowych UTB zainstalowanych w kompleksach jednostek wojskowych administrowanych przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 71/WOG/Infrastr./13
413982Jednostka Wojskowa 3811
Zakup i dostawa produktów żywnościowych pieczywa i wyrobów cukierniczych przeznaczonych na bieżące żywienie żołnierzy jednostek wojskowych znajdujących się w rejonie zaopatrywania w 2014 roku
413972Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH NA BLOK OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
413964Instytut Ochrony Przyrody PAN
wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich realizowanego przez IOP PAN w Krakowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie
413962Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
Dostawa odczynników chemicznych dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34
413952Uniwersytet Rzeszowski
Dostawa sprzętu laboratoryjnego: inkubatora z wytrząsaniem i zestawu do homogenizacji komórek dla Uniwersytetu Rzeszowskiego
413950Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa bonów towarowych
413942Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Mycie i odkurzanie pojazdów służbowych dla KPP Człuchów
413938Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
Dowóz miału węglowego do kotłowni ZSP w lipsku
413934Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie
Zakup i dostawy nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych i siatek ginekologicznych dla ZZOZ w Ostrzeszowie
413930Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie konserwacji cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Biuro Terenowe w Bieruniu, Gliwicach, Zawierciu
413924Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Remont i udrożnienie żłobu na potoku Trzemeśnianka w km 0+000 - 0+550 w m. Droginia, pow. myślenicki, woj. małopolskie
413916Gmina Ropczyce
Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Gnojnicy Woli w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła
413910Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce
REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICY I INSTALACJI WRAZ Z ZEWNĘTRZNYM REMONTEM ŚCIAN PIWNIC BUDYNKU BIUROWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W OSTROŁĘCE
413902Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda
Bezgotówkowa dostawa artykułów żywnościowych dla ROSZM w 2014 r.
413894Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze
Remont i odbudowa urządzeń wodnych, oraz zabezpieczenia przecieków koryta Młynówki Gierałtowickiej km 0+028 - 0+580 obręb Wieprz - Gierałtowice powiat Wadowice
413892Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
ZRB Jarosław: Wynajęcie sprzętu do robót drogowych na zadaniu 43640 Chełm -strzelnica garnizonowa
413890Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim
Usuwanie szkód powodziowych na potoku Radoczanka w km 1+260 - 2+390 w msc. Radocza, gm. Tomice, pow. wadowicki.
413880Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Dostawa rękawiczek
413874Zakład Gospodarki Komunalnej
ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
413870Powiat Opolski
PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ, MONTAŻ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ ORAZ ADAPTACJA ŁAZIENKI DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SIEDZIBIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
413866Gmina Drohiczyn
Nabór personelu merytorycznego do prowadzenia dodatkowych zajęć w ramach realizacji projektu pt. Prosimy o szansę, a rozwiniemy skrzydła - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Drohiczynie - IV przetarg.
413858Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy
Przebudowa budynku byłej remizy OSP w Łebuni z przeznaczeniem na siłownię
413856Gmina Wałbrzych
Sporządzanie i wydawanie gorących posiłków w placówce gastronomicznej pracownikom Zamawiającego
413854Centrum Badań Kosmicznych PAN
Dostawa komputerów jonosondy olsztyńskiej
413850Pogotowie Ratunkowe
Dostawa manekina ALS niemowlęcia dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
413848Zespół Szkół w Gródkach
Przeprowadzenie kursu lakiernika samochodowego w ramach projektu POKL prorytet IX działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, tytuł projektu Atrakcyjny start dla młodych..
413834Ministerstwo Gospodarki
Tłumaczenia ustne w ramach obsługi protokolarnej wizyt delegacji zagranicznych oraz członków kierownictwa w roku 2014
413830Urząd Gminy w Gdowie
Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem na działce nr 702 w miejscowości Marszowice gm. Gdów - etap II: łącznik - ściany parteru i piętra, strop nad parterem, schody z parteru na piętro
413812Zarząd Dróg Powiatowych
Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika ul. Kościelna w msc. Dębe Wielkie w ciągu drogi 2221W Dębe Wielkie - Górki - Poręby
413810Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Adaptacja nieruchomości przy ul. kpt. S. Pogonowskiego 34 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
413806Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
Kompleksowe dostawy gazu ziemnego obejmujące sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby Placówki SG w Mielniku (sprawa nr 65/ZP/WTiZ/13)
413804Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
wykonanie i dostawa materiałów reklamowych
413800Gmina Siennica Różana
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SIENNICA RÓŻANA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
413798Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
Dostawy wybranych produktów farmaceutycznych (4 pakiety) (zamówienie: LAS-1142-PN/46-2013)
413796Gmina Nekla
Budowa drogi w ulicy Jana Pawła II w miejscowości Nekielka - etap III
413794Powiat Nowotomyski
Remont drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka
413792Wojskowy Instytut Łączności
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ
413782Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Przeprowadzenie szkolenia i warsztatów dot. turystyki kulinarnej terenów przygranicznych Polski na pograniczu Polsko - Słowackim w ramach projektu pn. Smaki pogranicza: Polsko - Słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno - krajoznawczej
413776Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SP ZZOZ Szpitala w Iłży.
413772Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Przeprowadzenie szkolenia i warsztatów dot. turystyki kulinarnej terenów przygranicznych Słowacji na pograniczu Polsko - Słowackim w ramach projektu pn. Smaki pogranicza: Polsko - Słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno - krajoznawczej
413766PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz powiązanych z nim czynności dla realizowanych prac i robót w specjalności telekomunikacyjnej do umowy pn: Zaprojektowanie i wykonanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na stacji Poznań główny wraz z podłączeniem i skonfigurowaniem z istniejącym systemem zintegrowanego centrum komunikacyjnego w ramach zadania pn: System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
413760Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Przebudowa instalacji elektrycznej i rozdzielni nn w czterech pompowniach (Rządza, Popielarze, Kania I, Gąsiorowo) Stopnia Wodnego Dębe położonych wokół Jeziora Zegrzyńskiego
413754Gmina Zambrów
WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODŚNIEŻANIEM ORAZ ZWALCZANIEM ŚLISKOŚCI NA DROGACH GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014
413750Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dostawa oprogramowania tworzącego graficzne środowisko do akwizycji i analizy danych pomiarowych
413746Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja - rzeka Stary Breń w km 8+350 - 19+633 tj. 11 283 mb
413738Miejski Zarząd Dróg
Przebudowa ul. Szczęśliwej w Toruniu - sięgacz
413732Jednostka Wojskowa 4228
dostawa wyrobów przemysłu chemicznego
413728Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu Stadion Śląski w Chorzowie
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIE POJAZDÓW WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU STADION ŚLĄSKI W CHORZOWIE
212619Gmina Szastarka
przeprowadzenie zajęć dodatkowych oraz dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Kompetencje kluczowe - klucz do sukcesu
212609Gmina Pacyna
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 800 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych, który będzie spłacany w latach 2017 - 2019
212599Gimnazjum Nr 9
Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia pod tytułem Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? w ramach projektu Klucze do sukcesu - nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu.
212595Gimnazjum Nr 9
Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia pod tytułem Ja i mój uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu Klucze do sukcesu - nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu
212593Gimnazjum Nr 9
Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia pod tytułem Promocja i budowanie wizerunku szkoły w ramach projektu Klucze do sukcesu - nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu
212591Gimnazjum Nr 9
Pełnienie funkcji Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia pn. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK w ramach projektu Klucze do sukcesu - nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu.
212589Gimnazjum Nr 9
Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia pod tytułem Jak radzić sobie ze stresem i zapobiec wypaleniu zawodowemu? w ramach projektu Klucze do sukcesu - nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu
212587Wrocławski Zespół Żłobków
Dostawa sprzętu AGD do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na trzy części Znak postępowania: ZP-54/WZŻ/2013
212585Gimnazjum Nr 9
Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia pod tytułem Skuteczne metody zachęcania uczniów do czytania w ramach projektu Klucze do sukcesu - nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu
212583Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej
Szkolenia i warsztaty kadry Służby Więziennej w ramach realizacji Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych.
212573PGL LP Nadleśnictwo Krotoszyn
Usługi z zakresu ochrony lasu planowane do wykonania w Nadleśnictwie Krotoszyn w 2013 roku
212571Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Budowa budynku Oddziału RCKiK w Bielsku Podlaskim w technologii modułowej ZP/PN-46/13
212569Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.
Odbiór i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpadów o kodzie 19 12 12
212561Gmina Jabłonna Lacka
Dostawa pospółki żwirowej do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Jabłonna Lacka o uziarnieniu ciągłym 0,00-25 mm w ilości 1000 ton
212559Politechnika Śląska
Naprawa dachów budynku Politechniki Śląskiej w Katowicach. Oznaczenie sprawy: OZ/B/45/AS/13
212557Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa materiałów wszczepialnych dla Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.MSB/PN/61/09/2013
212551Gmina Dopiewo
Nr sprawy ROA.271.56.2013 Budowa chodnika Dopiewo-Dopiewiec
212547Ministerstwo Zdrowia
Publikacja ogłoszeń
212541"EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi
Analiza dotycząca możliwości rozszerzenia zakresu wykorzystania powierzchni użytkowych w budynku EC-1 - Wschód (Centrum Sztuki Filmowej), rewitalizowanego w ramach projektu pn. Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne oraz opracowanie projektu umowy pomiędzy Miastem Łódź a Instytucją Kultury EC-1 Łódź - Miasto Kultury na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) wraz z ustaleniem zasad obliczania rekompensaty z tytułu świadczenia UOIG.
212539Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Wymiana stolarki okiennej w budynku KS Prądniczanka przy ul. Majora 12A w Krakowie. Numer sprawy NZ.273.159.2013.AMA
212535Gmina Grębków
dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Grębków w sezonie grzewczym 2013/2014
212533Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej
212531Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV , wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej z aluminium w lokalach użytkowych stanowiących 100% własność Miasta Stołecznego Warszawy
212529Gmina Annopol
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu Po ścieżkach wiedzy nr wniosku POKL.09.01.02-06-220-13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
212517Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dostawa tabletów i routera sieciowego w ramach realizacji Projektu Technologie informatyczne w rolnictwie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
212515Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim
Termomodernizacja dachów budynków w Chojnie i Ognicy
212509Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
odbiór i transport odpadów komunalnych
212507Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
usługa gastronomiczna w dniach 28-29.10.2013
212497Politechnika Śląska
Dostawa analizatora spalin wraz z dymomierzem. Oznaczenie sprawy: OZ/D/222/AS/13
212495Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej Adaptacji bud. nr.3 wraz z budową skomunikowanego z nim obiektu z salami audytoryjnymi na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w Kompleksie Szpitalnym przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie w zakresie usytuowania w projektowanym obiekcie szeregu pracowni jak również pomieszczeń administracyjnych związanych z obsługa studentów.
212491Miasto Malbork
Wyłonienie dostawców - w ramach pięciu części zamówienia - akcesoriów do 4 Gimnazjów Miasta Malborka w ramach projektu pn. Gimnazjalna Planeta Umiejętności, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
212485Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
sukcesywna dostawa worków dwukomorowych i trzykomorowych, nici chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
212483Uniwersytet Ekonomiczny
Przeprowadzenie akredytowanych szkoleń z zarządzania projektami przygotowujących do egzaminu certyfikującego PRINCE2 oraz przeprowadzenie akredytowanego egzaminu certyfikującego dla pracowników przedsiębiorstw sektora MSP.
212481Gmina Dobre
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Południowej w Dobrem
212477Gmina Szczecinek
Budowa chodnika w miejscowości Parsęcko III, gm. Szczecinek
212475Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Geodezji i Nieruchomości
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
212463Gmina Pruchnik
Remont parkingu przy stadionie w Pruchniku
212461Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej
Wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów
212457Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Przetarg nieograniczony na docieplenie dachu na części budynku D SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-56/10/13
212445Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ZP-2380-493-93/2013 Zakup i dostawa kombinezonów motocyklowych, butów motocyklowych, rękawic motocyklowych i kasków motocyklowych dla policjantów Komend Miejskich i Powiatowych garnizonu śląskiego
212443Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Wykonanie instalacji monitorującej przebieg uszczelniania szybu górniczego wraz z jego zabudową w szybie Kościuszko do poziomu I
212441Urząd Gminy w Lipowej
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014, położonych na terenie gminy Lipowa
212439Gmina Spytkowice
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na potrzeby Centrum kultury w Spytkowicach- II etap
212435Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
dostawa i montaż wykładziny podłogowej
212429Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
Zakup sprzętu medycznego - APARAT EEG
212427Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 3 części: 1) dostawa mobilnej stacji roboczej (notebooka) - szt. 1, 2) dostawa mobilnej stacji roboczej (notebooka) - szt. 1, 3) dostawa serwera - szt. 1
212421Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Remont zabezpieczający z wymianą pokrycia eternitowego i części konstrukcji dachu na budynku zabytkowego spichlerza nr inw. 65_136A w Strzybniku, gmina Rudnik, pow. raciborski, woj. śląskie. Postępowanie nr: OP.SO.ZP.016.II.123.2013.RB
212419Urząd Gminy Pawłowice
Usługę bankową dotyczącą udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie 4.000.000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu
212415Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do ronda
212413Gmina Dąbrówka
Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie
212409Zakład Karny Nowogard
8/POKL/2013
212407Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu
Usługi Liderów Szkolnych Programów Rozwojowych na rok 2013-2014 w Projekcie pn. Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II
212405Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przedmiotem zamówienia ZM 54/230/2013 jest zakup wraz z dostawą materiałów szewnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na osiemnaście zadań. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do siwz.
212401Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Zorganizowanie dwudniowego szkolenia pt.: Prawa i obowiązki mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej, finansowanie zadań
212399Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Dostawa wraz z instalacją i przeprowadzaniem przeglądów gwarancyjnych systemu deponowania kluczy w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Mazowieckiej 15, ul. Mazowieckiej 17 i Wyb. J. Słowackiego 12-14 we Wrocławiu.
212395Gmina Miejska Duszniki Zdrój
Segregujmy odpady i dbajmy o czystość miast
212391Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Wspomaganie zarządzania ruchem drogowym poprzez realizację usługi polegającej na: dostarczaniu informacji o czasie przejazdu dla podróżujących po drodze krajowej nr 7 i 47 na odcinku Kraków - Myślenice - Rabka Zdrój - Nowy Targ - Zakopane oraz dostarczaniu obrazu on-line z 4 kamer poglądowych
212389Gmina Sztutowo
Opracowanie merytoryczne i graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku materiałów promocyjnych do projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure
212387Urząd Gminy Kowale Oleckie
Doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół w Gminie Kowale Oleckie
212385Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
DOSTAWA LAMPY RENTGENOWSKIEJ Z ANODĄ MIEDZIANĄ - DZP.381.129.2013.DW
212379Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dostawa kriostatu oraz wirówki laboratoryjnej dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Komórki Macierzystej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
212373Urząd Miejski w Radzionkowie
ZIMOWE UTRZYMANIE JEZDNI DRÓG KATEGORII I i II W RADZIONKOWIE W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014
212371Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa wytrząsarki, numer sprawy: BP/03/2013
212369Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Wykonanie robót drogowych budowy al. KEN - etap III (ul. Nowobukowińska) w Warszawie na odcinku od ul. Domaniewskiej do al. Wilanowskiej związanych z aktualizacją w 2013 r. projektu stałej organizacji ruchu zadania inwestycyjnego pn. Budowa al. KEN - etap III (ul. Nowobukowińska)
212367Gmina Chojna
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie (z przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jagiellońskiej) - opracowanie projektu
212355Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawa wraz z montażem i obróbką stolarki okiennej w budynku biurowym GDDKiA Rejonu w Szczytnie przy ul. Mrongowiusza 2; 12-100 Szczytno
212351Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
ZAKUP I DOSTAWA KARDIOTOKOGRAFU
212347Gmina Biskupiec
Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Kamionka
212343Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-095/10-00.
212339Gmina Miasta Czarnków
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO JEDNOSTEK
212335Urząd Gminy w Waśniowie
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WAŚNIÓW W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014
212333Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zakup i dostawę soli drogowej - 465 ton do sporządzania mieszanek dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014
212331Urząd Gminy Wieniawa
Rewitalizacja parku w Wieniawie
212329Gmina Sokołów Podlaski
Pełnienie funkcji eksperta ds. prawnych projektu pn. Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz w Mieście Nowojaworiwsk
212327Urząd Gminy Wejherowo
Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo
212325Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach
Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014
212323Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach
dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb jednostek oświatowych z terenu MiG Jelcz-Laskowice
212321Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Organizacja i przeprowadzenie działań edukacyjno - społecznych dla klientów MOPS Biała Podlaska
212313Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Sprzęt medyczny do wykonywania zabiegów diagnostyczno - leczniczych ECPW
212311Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Rozbudowa serwera telekomunikacyjnego Halo-Box NQ
212305Gmina Kłodzko
Świadczenie usługi kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienia świadczenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego usługi dystrybucji energii elektrycznej do miejsca dostarczenia na potrzeby Zamawiającego
212303Gmina Olszewo-Borki
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami (rejon ulic Wyspiańskiego i Armii Krajowej) w Olszewie Borkach
212301Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Ściegiennego w Poznaniu na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Arciszewskiego - strona południowa
212299Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM E-USŁUGI W OCHRONIE ZDROWIA
212297Gmina Susz
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
212283Gmina Września
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września Akcja zima 2013/2014
212279Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
UMW/AZ/PN-61/13 Dostawa narzędzi laparoskopowych wymienionych w zał. 2 do Siwz do I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
212277Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
Budowa ściany ćwiczeń (wspinalni treningowej) w Ośrodku Szkolenia PSP w Słupsku
212275Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
dostawa bielizny pościelowej, ścierek, bieżników i ręczników
212273Gmina Ciasna
Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie Gminy Ciasna w sezonie 2013/2014.
212269Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Św. Elżbiety 1-2 we Wrocławiu
212267Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie
212263SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
PN/506/ZP/RB/2013: Pakiet nr 1 Przeniesienie rozdzielni głównej nn-0,4 kV zlokalizowanej w obiekcie USK im. WAM - CSW w Łodzi przy ul. Sterlinga 1/3 w związku z koniecznością budowy nowej stacji transformatorowej. Pakiet nr 2 Modernizacja rozdzielni głównej nn-0,4 kV budynku nr 5 zlokalizowanej w budynku nr 5 w obiekcie USK im. WAM - CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113 wraz z wykonaniem linii kablowej dla potrzeb zasilania rezerwowego do budynku nr 1.
212261Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Wykonywanie usługi polegającej na całodobowej ochronie siedziby Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/34/13)
212257Gmina Gościno
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Gościno poprzez zakup specjalistycznego samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego
212255Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Dostawa artykułów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek oraz produktów przemysłowych z podziałem na pakiety - sprawa 10/2013
212253Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Poprawa stanu technicznego nawierzchni: Zadanie 1 - ul. Legnicka /na odcinku od ul. Kwiskiej do ul. Małopanewskiej/ Zadanie 2 - ul. Toruńska Zadanie 3 - ul. Obornicka /na wysokości Jednostki Wojskowej/ Zadanie 4 - ul. Poświęcka Zadanie 5 - ul. Ślężna /od ul. Dyrekcyjnej do ul. Kamiennej/
212251Urząd Gminy w Waśniowie
ZADANIE 1: DOBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ZADANIE 2: KONSERWACJA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA OBSZARZE GMINY WAŚNIÓW W ROKU 2014 - 2015
212247Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Usługi sterylizacji wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego - sprawa 7/2013
212241Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Bieżące utrzymanie potoków komunalnych
212237Gmina Pińczów
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych
212233Urząd Gminy Wąsewo
Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków na działce nr ew.283/1 w miejscowości Wąsewo.
212231Gmina Sławno
Dostawa sprzętu informatycznego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Szadkowicach
212229Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Realizowanie w 2014 roku recept lekarskich klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
212221Gmina Sędziszów Małopolski
Dostawa pomocy dydaktycznych realizowana w ramach Projektu pn.: Per aspera ad astra w Gimnazjum w Sędziszowie Małopolskim.
212219Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi
DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DO SIEDZIBY ODDZIAŁU INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ - KŚZpNP W ŁODZI
212215Gmina Terespol
Remont świetlicy w Zastawku, Gmina Terespol.
212211Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW KPWiK SZUBIN
212209Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnic Miasta Krakowa (z podziałem na 7 części). Znak sprawy 2/X/2013
212207Gmina Świebodzin
Kompleksowe wykonanie usługi p.n.: Bankowa obsługa budżetu gminy Świebodzin i jednostek organizacyjnych gminy
212197Kancelaria Senatu
dostawa 120 sztuk komputerów do Kancelarii Senatu
212195Jednostka Wojskowa 3294
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKACH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ŚWIDWINIE
212185Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemu telewizji przemysłowej wysokich rozdzielczości dla potrzeb zabezpieczenia nieruchomości wyremontowanych w ramach Programu Mia100 Kamienic
212171Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
Dostawa sprzętu komputerowego
212163Gmina Mszczonów
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Marianka - Pieńki Strzyże, gm. Mszczonów
212161Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
Wykonanie wymiany (demontaż, dostawa, montaż) istniejących central systemu sygnalizacji pożaru wraz z terminalami w budynku nr 4 na Wawelu - sprawa nr XX/ZKnW/13
2121591 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Dostawa materiałów jednorazowego użytku
212157Uniwersytet Szczeciński
Dostawa 900 sztuk paczek choinkowych dla dzieci pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego
212149Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Zabezpieczenie przed erozją przeciwskarp drogi S7 i pobocza drogi DGS oraz wykonanie rowu przydrożnego wzdłuż drogi dojazdowej nr 10 - II postępowanie
212147Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usługi dystrybucji do budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach ulica Szkolna 43 dla punktu poboru gazu B516258
212145Gmina Kluczbork
Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2013/2014
212143Zespół Opieki Zdrowotnej
Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu (ZOZ/ZP/PN/DOS/23/10/2013)
212137Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa oprogramowania do obsługi laboratorium weterynaryjnego (wersja dwustanowiskowa) i kliniki weterynaryjnej (wersja dwustanowiskowa) na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach realizacji projektu Badania nad innowacyjnym lekiem o działaniu immunostymulacyjnym u zwierząt UDA-POIG.01.03.01-28-108/12
212135Zespół Opieki Zdrowotnej
Kompleksowe ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
212129Gmina Olszewo-Borki
Zakup używanego autobusu do przewozu osób, w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej
212125Gmina Brześć Kujawski
Rewitalizacja Brześcia Kujawskiego poprzez zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta
212113Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Usługa szkoleniowa w zakresie spawania dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie
212111Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usługi dystrybucji do budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach ulica Szkolna 43 dla punktu poboru gazu B516257
212107Gmina Opalenica
Przebudowa i rozbudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Opalenicy, przy ul. Poznańskiej 37
212103Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Remont umocnienia brzegowego rzeki Regi w km 16+000 - 16+130 w Trzebiatowie
212099Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Roboty budowlane pn. Remont szatni i korytarza na niskim parterze bloku 1D oraz remont korytarza budynku 1H z fragmentem klatki schodowej i korytarza budynku 1G na niskim parterze; Remont kanału komunikacyjnego między budynkami 1B i Kuchni-Pralni. Sprawa znak: ZP.3522/6/13
212095Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.
DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH I STAPLERÓW
212093Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Szkolenie programowanie sterowników PLC II - projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowany w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2, część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
212085Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Dostawy implantów ortopedycznych
212079Areszt Śledczy Warszawa Mokotów
Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu: Malarz, Technolog robót wykończeniowych (wymiana stolarki okiennej) oraz Glazurnik
212071Muzeum Wojska w Białymstoku
Usunięcie zagrzybień oraz wykonanie membrany przeciwwodnej w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku
212069Gmina Wolbrom reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom
MODERNIZACJA OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW POPRZEZ ZAŁOŻENIE KOMPUTEROWEJ BAZY DANYCH EWIDENCYJNYCH GRAFICZNYCH I OPISOWYCH BUDYNKÓW I LOKALI DLA OBRĘBU EWIDENCYJNEGO BOŻA WOLA, MIECHÓWKA, PODLESICE II, ŁOBZÓW, SULISŁAWICE GMINY WOLBROM
212063Jednostka Wojskowa 4620
Dostawa akumulatorów, sprzętu informatycznego oraz sprzętu topograficznego - nr referencyjny P/96/IW/13
212061Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawa mebli biurowych - DZP.381.122.2013.DW
212059Centrum Sztuki Współczesnej
Dostawę systemowych opraw oświetleniowych i szynoprzewodów do galerii wystawowych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
212055Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola
Kompleksowe świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć sportowo rekreacyjnych na obiektach OSIR WOLA w Warszawie na 2014 rok
212049Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
SPZZOZ.ZP.II/23/2013 Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
212047Jednostka Wojskowa 3294
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA PCV W BUDYNKACH NR 2 i 14 JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 3937 W MRZEŻYNIE
212045Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej w Gliwicach
212043Zakład Usług Komunalnych w Górnie
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GÓRNO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014
212039Gmina Niedrzwica Duża
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zalesie w miejscowości Niedrzwica Kościelna Gmina Niedrzwica Duża
212035Urząd Gminy Sitno
Adaptacja budynku dawnej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Czołkach
212031Żłobek Samorządowy
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka Samorządowego
212029Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III.
212015Gmina Wojcieszków
Zaciągnięcie kredytu bankowego o wartości 1 300 000,00 (jeden milion trzysta tysięcy) PLN na sfinansowanie planowanego w budżecie gminy deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, głównie na budowę infrastruktury gminnej.
212005Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu do zawodu technik hodowca koni w projekcie pt.:Zdobądź doświadczenie zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
211999Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Kurs wizażu i charakteryzacji w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
211997Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Wykonanie zasilania awaryjnego na bazie agregatu kontenerowego KEP 300 wraz z przebudową sieci energetycznej w JW 4101 Lubliniec ul. Sobieskiego 35
211991Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa projektora wraz z wyposażeniem
211983Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Dostawa odzieży i obuwia roboczego, odzieży i obuwia ochronnego
211979Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Usługa udzielenia pożyczki/kredytu na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą zapadalnośc na choroby nowotworowe
211971Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1467 K (ul. Sikorskiego) na odcinku od 0+000 do 1+245 i od 1+245 do 2+265 droga na terenie gminy Gorlice wraz z rozbudową skrzyżowania z DW 977, z ul. Korczak - Wspólna (rondo), ul. Wyszyńskiego. Rozbudowa ul. Wincentego Pola w km 0+000 do 0+250 oraz ul. Kołłątaja od ronda (DW977) do skrzyżowania z ul. Krakowską, Stróżowską
211965Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku i bielizny szpitalnej
211963Gmina Ostrowice
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Ostrowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ostrowice, tj.: 1. Zespół Szkół w Ostrowicach, Ostrowice 3, 78-506 Ostrowice 2. Zespół Szkół w Nowym Worowie, ul. Chopina 9, 78-523 Worowo
211961Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawa bazy systemu elektronicznej informacji prawnej dla Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UAM.
211959Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Dostawa sprzętu telekomunikacyjnego niezbędnego do wyposażenia modernizowanego budynku nr 107 na terenie Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie
211957Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Dostawa kompleksowego systemu kształcenia teoretycznego do ATPL(A) w języku angielskim wraz z dostępem do platformy szkoleniowej i systemu zarządzania nauczaniem - numer Zp/pn/74/2013
211947Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Gminy Gorzkowice w ramach projektu Od jutra zacznij żyć lepiej realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
211941Zespół Szkół nr 6 im. M. Reja
Dostawa i montaż okien PCV
211939Gmina Leżajsk
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zalewie w Brzózie Królewskiej
211933Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Ustalenie linii brzegu morskiego dla wybranych portów i przystani morskich
211931Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa : Implanty neurochirurgiczne, Stymulatory rdzenia, Zakres nr 1 do 11 dla Oddziału Neurochirurgii-Blok Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
211929Starostwo Powiatowe w Białymstoku
wykonanie prac geodezyjnych
211923Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Dowóz dzieci w wieku 3 - 5 lat do Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem - Nidzie III
211911Szpital Miejski w Przemyślu
Dostawy leków
211909Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Dostawa zestawów komputerowych i serwera komputerowego z oprogramowaniem oraz bazy danych SQL Serwer do realizacji zadania: Tworzenie systemów infrastruktury informacji przestrzennej, w zakresie tematu danych przestrzennych, obiekty rolnicze oraz akwakultury
211905Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Usługi leśne polegające na wycince, cięciach pielęgnacyjnych drzew oraz wykonaniu nasadzeń zastępczych drzew - zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi
211903Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Zapewnienie światłowodowych łącz internetowych na potrzeby Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
211897Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
Modernizacja systemu wielkoobszarowej łączności radiowej analogowo-cyfrowej dla Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej SPPR w Krośnie
211895Zarząd Inwestycji Miejskich
Usuwanie awarii i wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót sanitarnych wewnętrznych w placówkach oświatowych, Radach Osiedli oraz innych obiektach podległych gminie Wrocław
211891Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
Remont łazienek na parterze w budynku Przedszkola nr 253 przy ul. Antka Rozpylacza 2 w Warszawie (sprawa nr 124/ZP/13)
211887Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W TARNAWATCE W ROKU SZKOLNYM 2013 - 2014 W RAMACH PROJEKTU PT. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY TARNAWATKA
211885Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
Dostawa pomp laboratoryjnych, zestawów próżniowych, suszarki laboratoryjnej i akcesoriów
211883Uniwersytet Rzeszowski
Druk i dostawa materiałów dydaktycznych do przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości w ramach projektu Być przedsiębiorczym- nauka przez praktykę
211881Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Dostawa:Zakup oprogramowania do prowadzenia baz danych w ramach systemu informacji geograficznej oraz zakup oprogramowania do utworzenia metadanych dla serii oraz zbiorów danych o obiektach rolniczych oraz akwakultury zgodnie z przyjętymi specyfikacjami technicznymi do realizacji zadania:Tworzenie systemów infrastruktury informacji przestrzennej, w zakresie tematu danych przestrzennych, obiekty rolnicze oraz akwakultury
211879Zakład Komunalny "PGM"
Wykonanie remontów pustostanów w budynkach mieszkalnych - XIX
211877Zakład Karny w Łowiczu
Podstawy fryzjerstwa męskiego - kurs przyuczający do wykonywania zawodu dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Łowiczu
211871Powiat Wodzisławski
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
211867Gmina Kielce
Wykonanie prac geodezyjnych w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
211863Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa, montaż i uruchomienie mineralizatora mikrofalowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
211861Gmina Raszyn
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Ładach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
211859Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Dostawa nowych kontenerów do liści i trawy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu
211851Powiat Sieradzki
Sporządzenie operatów szacunkowych - październik
211849Areszt Śledczy
Dostawa ziemniaków jadalnych 2013-2014
211847Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
DOSTAWA LASERA YAG WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
211843Samorząd Województwa Pomorskiego
Wykonanie usług projektowych oraz drukarskich dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
211839Zakład Karny w Łowiczu
Kurs przyuczający do wykonywania zawodu montera stolarki ogólnobudowlanej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Łowiczu
211835Gmina Siewierz
Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Siewierz
211833Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego środków dezynfekcyjnych do dezynfekcji skóry, narzędzi i powierzchni w ilości i asortymencie zgodnej z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ
211829Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, przeniesieniem numerów oraz świadczeniem usług Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą modemów na potrzeby UMCS w Lublinie. (oznaczenie sprawy: PN/38-2013/DOP-p)
211821Urząd Miasta Radlin
Zakup stołu multimedialnego dla potrzeb projektu pn. Dynamizacja rozwoju społeczno-gospodarczego Radlina dzięki kompleksowej, międzynarodowej promocji terenów inwestycyjnych.
211819Gmina i Miasto Mirosławiec
Przebudowa pomieszczenia magazynowego na poddaszu na pomieszczenie socjalne wraz z modernizacją sali narad w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu
211809Urząd Komunikacji Elektronicznej
Dostawa generatora sygnałów telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T wraz z wymaganymi akcesoriami dodatkowymi umożliwiającymi uruchomienie generatora
211803Gmina Strzegom
Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu - etap II
211801Nadleśnictwo Złotów
Dostawa karmy dla zwierzyny na potrzeby Nadleśnictwa Złotów - II postępowanie
211799Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinków sieci kanalizacyjnej stanowiących uzupełnienie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Działoszyce
211797Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
211787Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
NE-3/223/575/13/MK - dostawa aparatury laboratoryjnej
2117815 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
DOSTAWY ZESPOLEŃ
211775Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
Dostawa sprzętu specjalistycznego (kamizelka taktyczna ŻW, ustniki jednorazowe do AlcoSensor IV).
211773Powiat Głogowski
Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz stałego dostępu do internetu dla Starostwa Powiatowego w Głogowie
211771Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
Remont chodnika przy ul. Augustowskiej w Olsztynie - etap II i III (od ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Białostockiej strona zachodnia)
211769Urząd Gminy Sokoły
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Sokoły w sezonie zimowym 2013/2014r
211755Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na ...części: część 1) dostawa ..., część 2) dostawa ...
211741Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego
Dostawa opału do Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Żmigrodzie
211739Urząd Gminy Huszlew
Dostawę lekkiego oleju opałowego Ekoterm plus do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Huszlewie
211737Gmina Kluczewsko
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 000 l do kotłowni własnej Urzędu Gminy Kluczewsko, w ilości do 70 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w ilości do 30 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w ilości do 25 000 l. do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon grzewczy 2013/2014
211735Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Konserwacja koryta nieuregulowanej rzeki Modły w km 2+800 - 9+100, gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie
211733Miasto Poznań
Realizacja zadania: Ochrona powietrza w Poznaniu- inwentaryzacja źródeł niskiej emisji wraz z utworzeniem bazy danych
211731Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Usługi pocztowe
211725Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej
211721Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie RDW w Elblągu
211715Gdański Uniwersytet Medyczny
ZP/97/2013 Dostawa wraz z montażem mebli
211713Gmina Sławatycze
Budowa( modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 101107 w miejscowości Mościce Dolne od km 0+550 do km 0+750 ,55
211703Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna sp. z o.o.
Remont budynku Zespołu Szkół w Korzennej
211695Gmina Dobroszyce
Usługi inspektora nadzoru dla realizacji robót budowlanych pn.: ZAGOSPODAROWANIE RYNKU W DOBROSZYCACH w ramach projektu pn.: Rewitalizacja placu rynkowego w Dobroszycach
211693Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Melioracje użytków rolnych wsi Doliwy, gm. Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
211687Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Wykoszenie roślinności z koryt rzek: Ciek od Szańca w km 0+000-6+500 i Strugi od Strzeleckiej w km 6+500-9+500 w m. Kotki, Podgaje, Wygoda Kozińska, Mikułowice, Strzelce, Czyżów gm. Busko-Zdrój i Staszów
211679Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
Remont nawierzchni chodnika przy ul. Pana Tadeusza w Olsztynie - etap II (od zjazdu za budynkiem nr 6 do zjazdu przed budynkiem nr 16)
211669Urząd Gminy Pawłowice
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu - Zdroju i w Gminie Pawłowice.
211667Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Budowa zbiornika retencyjnego w m. Biskupiec, gm. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
211663Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kompleksowa obsługa rachunków bankowych w walucie polskiej (PLN)
211661Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu
Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu
211657Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu
ADAPTACJA I MODERNIZACJA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁÓW PIECA GAZOWEGO C.O.
211647Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej klasy Z, na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. J. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, realizowanej w ramach przedsięwzięcia -Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J. Samsonowicza.
21163926 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809
Wykonanie usługi polegającej na wycince, frezowaniu, pielęgnacji, usunięciu samosiewów oraz wykonaniu nasadzeń zastępczych w kompleksach wojskowych
211633Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Zakup odczynników do badań z zakresu serologii grup krwi dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35
211623Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Usługa wsparcia technicznego dla licencji oprogramowania Oracle dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
211619Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Wycinka zakrzaczeń z terenu międzywala rzeki Kamiennej na terenie gminy Ćmielów, pow. ostrowiecki z wywozem wyciętych zakrzaczeń
211607Miasto Białystok
Likwidacja wybojów w nawierzchniach bitumicznych na ulicach miasta Białegostoku z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej i wbudowywanej na zimno bez wykuwania i obcinania krawędzi
211601Gmina Skołyszyn
Remont dróg gminnych - wykonanie nawierzchni bitumicznych - II etap
211599Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Dostawa worków i pokrowców foliowych oraz profesjonalnej chemii podłogowej. Nr sprawy 604/P/2013
211591Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja
Dostawa i montaż wyposażenia oraz próbne uruchomienie pracowni diagnostyki samochodowej dla potrzeb Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
211585Starosta Jasielski
Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizację osnowy poziomej dla obrębów; Folusz i Wola Cieklińska gm. Dębowiec
211581Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów
DOSTAWA MIĘSA ŚWIEŻEGO, WĘDLIN ORAZ DROBIU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW W KRAKOWIE, UL. HELCLÓW 2 zgodnie z Wykazem Asortymentu w OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2014r. DO 31 GRUDNIA 2014r.
211577Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 505 na odcinku Spędy - przejazd kolejowy
211573Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Dostawa bonów towarowych w formie elektronicznych kart.
211571Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
dostawa projektora multimedialnego oraz ekranu projekcyjnego - KC-zp.272-700/13
211561Komenda Stołeczna Policji
Dostawa części zamiennych do samochodów marki Volkswagen T-4
211557Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków rodzin pracowników MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu
211555Gmina Podedwórze
Prowadzenie zajęć w ramach interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego w szkole podstawowej - Nauka przez ciekawość(świadomość i ekspresja kulturalna)
211551Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Wykonanie badania regionalnego pn. Dostępność usług publicznych w województwie podlaskim
211547Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
dostawa materiałów opatrunkowych
211533Urząd Gminy Osielsko
Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
211525Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu
Fabrycznie nowy oznakowany samochód specjalny-ratowniczy
211521Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
PRZEPROWADZENIE KURSU NA MAKLERA GIEŁDOWEGO W ZAKRESIE OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI DLA STUDENTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE ATRAKCYJNY PROCES KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MATEMATYKA (POKL.04.01.02-00-103/09-02), WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
211519Gmina Świątniki Górne
Chodnik przy drodze gminnej na dz. nr 479 w Rzeszotarach wraz z odwodnieniem etap I
211503"Szpital Międzyrzecki" Spółka z o.o. w Międzyrzeczu
Dzierżawa analizatora hematologicznego 5 diff z dostawą odczynników, materiału kontrolnego i materiałów zużywalnych zapewniających wykonanie 60 000 morfologii krwi 5 diff w okresie 3 lat
211501Jednostka Wojskowa 1158
Usługi kompleksowego utrzymania czystości budynków i terenów zewnętrznych w kompleksach administrowanych przez JW. 1158 w Łasku
211499Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
211487Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Usługa naprawy siedzisk audytoryjnych
211479Gmina Podedwórze
Prowadzenie zajęć w ramach interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego w szkole podstawowej - Nauka przez ciekawość (informatyka)
211477Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dostawa telewizorów
211475Gmina Trzebnica
Zakup projektora cyfrowego dla Kina Polonia w Trzebnicy
211471Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego drogi publicznej kategorii powiatowej nr 07572 Gąsiorowo - Winnica
211469Gmina Bełchatów
Modernizacja kotłowni olejowych na pellet w budynkach oświatowych
211467Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
DOSTAWA 4 SZT. KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH Z OPROGRAMOWANIEM DLA INSTYTYTU INFORMATYKI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH
211463Gmina Biskupiec
Przebudowa chodnika i drogi w msc. Łąkorek
211461Urząd Miasta Lędziny
Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych na terenie miasta Lędziny w 2013/2014 roku.
211457"Szpital Międzyrzecki" Spółka z o.o. w Międzyrzeczu
Dostawa : Kardiomonitorów, lamp zabiegowych, pomp strzykawkowych, łóżek do transportu pacjenta i innego drobnego sprzętu medycznego
211455Urząd Miejski w Pszczynie
Roboty i usługi w zakresie utrzymania dróg w gminie Pszczyna dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny
211451Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Organizacja oraz przeprowadzenie kursu pod nazwą Uprawnienia SEP w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do napięcia do 1kV wraz z egzaminem organizowanego w ramach Projektu Zaprogramuj swoją przyszłość - kierunki zamawiane w Łomży nr POKL.04.01.02-00-047/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
211447Gmina Podedwórze
Prowadzenie zajęć w ramach interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego w szkole podstawowej - Nauka przez ciekawość (przyroda)
211433Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie
wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w zasobach WAM Szczecin
211423Gmina Okonek
BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LOTYNIU - II ETAP
211415Gmina Podedwórze
Prowadzenie zajęć w ramach interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego w szkole podstawowej - Nauka przez ciekawość (matematyka)
211413Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Wykonanie i umieszczenie w terenie tablic informacyjnych o rezerwacie przyrody i obszarze Natura 2000 oraz wykonanie i dostarczenie tablic stref ochrony ostoi zwierząt i grzybów
211407Gmina Trzebinia
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 714 280,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
211405Powiat Wschowski
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Wschowskiego, Gminy Jemielno i Gminy Wąsosz
211403Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obiektów przy przystankach PKM Brętowo i Jasień
211401Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury klimatyzacji precyzyjnej wraz z usługą serwisową
211399Gmina Miejska Duszniki Zdrój
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 360 000 zł.
211393Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Wykoszenie roślinności z koryta rzeki Kinety w km 0+000 - 9+394 oraz ze starorzeczy, w m. Maśnik, gm. Połaniec, m. Budziska, Czarzyzna, Słupiec, Szczebrzusz, Gace Słupieckie, gm. Łubnice
211391Gmina Podedwórze
Prowadzenie zajęć w ramach interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego w szkole podstawowej - Nauka przez ciekawość( - język rosyjski)
211389Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów pomocniczych do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.
211387Gmina Szypliszki
ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINY SZYPLISZKI W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014
211383Gmina Kobylnica
Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Kobylnica, stanowiącego własność Gminy Kobylnica i jej Jednostek Organizacyjnych w latach 2014 - 2015
211371Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zakup i dostawa pojazdu specjalistycznego do odbioru i transportu odpadów komunalnych
211369Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej
211357Starostwo Powiatowe w Lęborku
Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2013/2014 w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
211355Gmina Podedwórze
Prowadzenie zajęć w ramach interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego w szkole podstawowej - Nauka przez ciekawość (język angielski)
211353Gmina Skarszewy
Dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Skarszewy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy
211347Gmina Luzino
ROZBUDOWA PARKINGU PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY ORAZ REMONT NAWIERZCHNI PLACU APELOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUZINIE
211345Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
ZP-20/2013 ZABUDOWA CZĘŚCI TARASU WEJŚCIOWEGO DO WYSTAWY STAŁEJ W BUDYNKU DYREKCJI BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO - PUNKT INFORMACYJNO-KASOWY
211335Nadleśnictwo Maskulińskie
Przebudowa nawierzchni drogi leśnej w leśnictwie Turośl i Zaroślak, na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie, Gmina Ruciane Nida i Pisz
211331Gmina Miasto Grudziądz
Sukcesywne, bezgotówkowe dostawy paliwa do pojazdów służbowych eksploatowanych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu
211327Wojskowa Akademia Techniczna
ELEMENTY LASEROWEGO UKŁADU EKSPERYMENTALNEGO
211325Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Górna
Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane i instalacyjne nieruchomości
211323Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dostawa profesjonalnych środków czystości.
211317Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na wybranych przejściach granicznych położonych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
211315Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
WYKONANIE PRAC BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ BUDYNKU SALI KONCERTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W ŁODZI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.
Wygenerowano dnia 28 marca 2017 02:28:50