Lista ogłoszeń z dnia 12 czerwca 2013 948 ogłoszeń

226582Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
Zakup i dostawa papieru toaletowego oraz ręczników papierowych.
226580Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Wykonanie remontu łazienki przy pokoju nr 26 w siedzibie Akademii Muzycznej w Łodzi
226576Gospodarka Komunalna w Błażowej sp. z o.o.
Odbiór odpadów w celu ich zagospodarowania
226574Gmina Górowo Iławeckie
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY GÓROWO IŁAWECKIE
226572Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
Świadczenie usług prania i wynajmu odzieży operacyjnej dla SP WZOZ MSW w Bydgoszczy
226568Urząd Gminy Adamów
Budowa drogi gminnej w m. Suchowola (ulica) -dostawa materiałów budowlanych
226566Zespół Szkół im. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie
Wymiana i montaż 4 kotłów centralnego ogrzewania w budynku kotłowni
226558Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"
Sukcesywne prowadzenie zajęć rekreacji ruchowej
226556Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Dostawa i montaż instalacji wentylacyjnej w budynku bazy transportowo-materiałowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim
226552Gmina Limanowa
Budowa kanalizacji w Męcinie, Mordarce, Pisarzowej
226548Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki
świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w granicach norm sanitarno-epidemiologicznych na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu
226544Urząd Gminy w Tworogu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tworóg
226536Państwowa Galeria Sztuki
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie (redakcyjne i graficzne) oraz publikacja dodatków reklamowych oraz recenzji w tytułach o zasięgu lokalnym i krajowym dla Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
226534Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
USŁUGA SPRZĄTANIA NA RZECZ MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE Znak postępowania: 17/MSN/PN/2013
226532Gmina Prusice
Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach - etap I
226530Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dostawa środków barwiących do urządzeń teleinformatycznych
226528Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie
Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w części objętej zasięgiem działania zamawiającego - Przetarg nr 4 na 2013 r
226524PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Ocena dokumentacji przedprojektowej z zakresu ekspertyz geodezyjnych przedsięwzięcia do projektu POIiŚ 7.1-2.2 Studium Wykonalności - dokumentacja przedprojektowa dla Modernizacji linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice -Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń
226522Miasto Racibórz
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 w Raciborzu wraz z likwidacją azbestu na osłonie gzymsu
226518Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Dostawa wraz z montażem przegród przeciwpożarowych, okien napowietrzających i oddymiających w klatkach schodowych w budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a w
226514Starostwo Powiatowe
DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ KATIONOWEJ
226510Zakład Karny w Hrubieszowie
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego Spawanie elektryczne wraz z modułem aktywizacji zawodowej
226506Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadzór modernizacji dróg leśnych
226502Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Będzinie - prace termomodernizacyjne
226500Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE BIERUŃ DRZEWA I KRZEWY- PIELĘGNACJA
226496Gmina Turośń Kościelna
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
226494Medyczna Szkoła Policealna Nr 3
Dostawa i instalacja wyciągów protetycznych, palników gazowych, pomp i kompresorów stomatologicznych stanowiących uzupełnienie wyposażenia dla potrzeb Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12
226488Uniwersytet Opolski
Zakup systemu pamięci masowych oraz urządzeń aktywnych sieci na potrzeby Wydziałów Uniwersytetu Opolskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności użytkowanych systemów informatycznych i baz danych
226484Gmina Góra Kalwaria
Wykonanie miejsca czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży przy ul. Dominikańskiej
226478Gmina Stare Babice
Budowa budynku szatni przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697 stan surowy zamknięty
226476Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie
Dostawa lasera dermatologicznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
226474Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - pielęgnacyjnych, w domach podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 7 dni w tygodniu w tym niedziele i święta.
226466Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu
Odnowa oznakowania poziomego i pionowego na drogach wojewódzkich i drogach powiatowych
226462Urząd Gminy Kowal
Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowal
226460Gmina Sobolew
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokół, gmina Sobolew w km 0 + 008 ÷ 0 + 208, dz. nr ew. 661
226454Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
dostawa 1 sztuki niszczarki w ramach zadania pn. Przystosowanie części pomieszczeń w I DS. - Alfa dla potrzeb BON na terenie AGH w Krakowie
226450Nadleśnictwo Celestynów
Budowa dwóch budynków garażowych związanych z gospodarką leśną
226448Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
przebudowa sieci ciepłowniczej na skrzyżowaniu ulicy Polnej i Kozietulskiego w Grójcu
226446Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Zakup i dostawa stanowiska do legalizacji i kontroli odmierzaczy LPG (przepływomierz masowy).
226444Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Remont dźwigu osobowego D2 w celu przystosowania dla studentów niepełnosprawnych w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy al. Piastów 42 w Szczecinie
226442Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wykonanie remontu płyt balkonowych i zadaszenie balkonów ostatniej kondygnacji w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Działkowej 3 w Piotrkowie Trybunalskim
226440Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku
Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla uczestników projektu systemowego Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim
226438Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SP ZOZ/remont dachu/06/13
226430Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Modernizacja skateparku Placu Krakowskiego w Gliwicach II
226426Gmina Lubraniec
DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
226424Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Robota budowlana remontowa polegająca na malowaniu pomieszczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
226420Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
wywóz odpadów z obiektów GDDKiA Oddziału w Łodzi i Rejonów w Kutnie, Łowiczu, Radomsku , Wieluniu i Opocznie z podziałem na 9 zadań
226418Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej
Wykonanie robót malarskich i posadzkowych w budynkach Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiejul. Jagiellońska 5 na I piętrze oraz Plac Szczepański 1 /ul. Jagiellońska 3 na II piętrze
226416Gmina Tuchomie
Usługi w zakresie Odbierania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w graniach administracyjnych gminy Tuchomie.
226414Gmina Sobolew
Modernizacja drogi Nr 3643014 Pogorzelec - Krępa - Polik, na długości 600 m
226408Nadleśnictwo Grójec
Budowa osady, lesniczówki lesnictwa Modrzewina
226406Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Wykonanie pomiarów torów tramwajowych w Gdańsku.
226402Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DOTYCZĄCEGO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ WPROWADZENIE SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ (PANELI FOTOWOLTAICZNYCH) W POŁĄCZENIU Z TERMOMODERNIZACJĄ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH) GMINY BIELINY
226400Województwo Mazowieckie
Zakup usługi doradczo - eksperckiej w zakresie wdrożenia systemu informatycznego i infrastruktury technicznej do monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pn. Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza
226398Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Wykonanie przebudowy przepustu umożliwiającego przejście małych zwierząt w miejscowości Sawica, w ciągu drogi krajowej nr 58 w km 50+916 wraz z przebudową drogi od km 50+800 do km 51+050 na odcinku Jedwabno-Szczytno - II postępowanie
226396Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
226390Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
Dostawa urządzeń komputerowych oraz oprogramowania
226388Urząd Miasta Radlin
Prowadzenie zajęć edukacyjnych i sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami na obozie naukowym w ramach projektu LEPSZY START NA PRZYSZŁOŚĆ z podziałem na 4 zadania
226386Jednostka Wojskowa 4620
ZAKUP i DOSTAWA OZNAK ROZPOZNAWCZYCH I IDENTYFIKACYJNYCH. Numer referencyjny P/49/IW/13
226382Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonanie redakcji językowej 61 podręczników akademickich w języku angielskim dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach projektu MŁODZI PROJEKTUJĄ ZARZĄDZANIE, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa o dofinansowanie: UDA-POKL.04.01.01-00-108/10-00
226380Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie
226378Gmina Olsztyn
Dostawa sprzętu w ramach zadania Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu Miasta
226374Gmina Kleszczów
Dostawa koparko-ładowarki - nr zam. IZP.271.10.2013
226364Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
dostawa odczynników laboratoryjnych do NIZP-PZH
226362Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SP ZOZ w Warszawie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności (branży): instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (elektrycznej), przy realizacji zadania Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - Przebudowa i modernizacja Pawilonu IV
226360Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Wymiana okien drewnianych na drewniane i PCV oraz wstawienie drzwi płytowych drewnianych i aluminiowych w budynkach Kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie
226356Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Zakup i dostawa szczepionek, w 2013r. dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie SPZZOZ.
226354Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej
Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego
226352Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
DOSTAWa TESTÓW ANALITYCZNYCH ORAZ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNO-CHEMICZNYCH
226350Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOLINIE Z WYKORZYSTANIEM POMP CIEPŁA
226346Instytut Technologii Elektronowej
Dostawa systemu reflektometrycznego do kontroli szybkości wzrostu i naprężeń w warstwach epitaksjalnych i strukturach wielowarstwowych hodowanych metodą MBE
226344Tatrzański Park Narodowy
remont zapór przeciwrumowiskowych nr 1, 2, 3, 4, 5, w Kuźnicach na potoku Bystra
226342Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenie usług szkoleniowych dla 30 osób (15 osób w roku 2013 oraz 15 osób w roku 2014) zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Jeziorany zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
226340Wójt Gminy w Dębicy
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębica
226338Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Remont dachu łącznika w Zespole Szkół nr 12 przy ul. Siennickiej 15
226334Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.
przetarg nieograniczony na dostawy odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego
226326ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ
226318Urząd Miejski w Orzyszu
ZAKOŃCZENIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH PRZY SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ W ORZYSZU
226316Politechnika Częstochowska
Dostawa mebli dla Instytutu Maszyn Cieplnych
226310Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu
wywóz odpadów komunalnych -stałych i płynnych ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański w II półroczu 2013r
226308Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawa emulsji szybkorozpadowej C65B3 PU/RC dla Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gd w roku 2013 w ilości 40 ton.
226296Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawa środków czyszczących i polerujących dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
226294Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku
Remont dróg gminnych w miejscowościach Solina, Zawóz, Bukowiec, Berezka, Bóbrka, Polańczyk, Myczków.
226290Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Organizację i przeprowadzenie kursu operatora koparki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
226288Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1716W Brzóza - Przejazd do drogi 737 (I Etap)
226286Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawa produktu leczniczego Denosumab, Pn-112/13/EK
226284Miasto Rybnik
Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości: zad. 1- wykonanie podziałów 32 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. zad. 2- wykonanie maksymalnie do 30 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 3- wykonanie maksymalnie do 50 opracowań składających się z rzutów kondygnacyjnych budynku i wycen lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu. zad. 4- wykonanie maksymalnie do 50 wycen nieruchomości gruntowych
226280Gmina Połczyn-Zdrój
Montaż instalacji solarnej w Publicznym Gimnazjum przy ulicy Mieszka I-go 19 w Połczynie-Zdroju wraz z przebudową instalacji zimnej i c.w.u.
226278Uniwersytet Jagielloński
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia terenu oraz obiektów Kampusu w Witkowicach UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/232/2013
226276Powiat Będziński
Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B dla 53 uczestników projektu Mam zawód, mam pracę w regionie w Powiecie Będzińskim.
226274Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawa odczynników, czynników, kultur mikrobiologicznych i wyrobów laboratoryjnych
226270Dom Pomocy Społecznej "Ostoja"
Dostawa artykułów nabiałowych dla Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Sośnicowicach
226268Gmina Gierałtowice
Przebudowa pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach
226264Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
Zakup i dostawa oprogramowania STATISTICA dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
226256Gmina Zaręby Kościelne
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
226254NOVA Sp. z o.o.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej NOVA Sp. z o.o.
226250"TK Telekom" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla stanowisk ds. projektowania
226242Średzka Woda Spółka z o.o.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ŚWIĘTE I PRZEDMOŚCIE.
226232Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
226228Urząd Gminy Ceranów
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zbieranych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, częściowo zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych w granicach administracyjnych Gminy Ceranów oraz prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i zagospodarowaniu odpadów komunalnych segregowanych dostarczanych do Punktu przez mieszkańców gminy
226226Gmina Tuchomie
Usługa polegająca na wyposażeniu w pojemniki wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Tuchomie
226224Politechnika Częstochowska
Dostawa mebli dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
226222Gmina Głuchołazy
Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy
226216Województwo Mazowieckie
Zorganizowanie wydarzenia pn. Mazowieckie Dni Twórczości, Designu i Innowacyjności 2013 w związku z realizacją projektu systemowego pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)
226212Ośrodek Pomocy Społecznej
Przeprowadzenie warsztatów psychospołecznych, wsparcia terapeutycznego i poradnictwa indywidualnego z zakresu rynku pracy w ramach aktywnej integracji
226210Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Konserwacja, obsługa i eksploatację agregatów prądotwórczych: SKODA 608kVA i CAT GEH 250 kVA wraz z przynależnymi urządzeniami i instalacjami związanymi z pracą agregatów w Centrum Onkologii- Instytutu przy ul. W.K. Roentgena 5 i ul. Wawelskiej 15 w Warszawie, PN- 57/13/EK
226206Zarząd Powiatu w Szydłowcu
Remont pracowni dydaktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu na potrzeby szkół specjalnych
226200Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
dostawa przyczepy dekontaminacyjnej
226196Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
Dostawa elementów do systemu pomiarowego Time Resolved PIV - 3D
226194Gmina Radomyśl nad Sanem
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy Okrągłej
226192Gmina Września
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
226186Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawa części komputerowych
226182Gmina Nowe Warpno
Remont parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Dworcowej w Nowym Warpnie na dz. nr 1053
226178Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach
226176Instytut Dendrologii PAN
Wykonanie pomiaru zawartości stabilnych izotopów węgla delta 13C (13C vs 12C) w 1450 próbach oraz tlenu delta18O (18O vs 16O) w 1100 próbach względem standardów odpowiednio PDB oraz SMOW w materiale roślinnym.
226174Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"
P/18/MAT.OP 4/2013 na dostawę materiałów opatrunkowych
226172Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
Dostawa produktów farmaceutycznych w 2 pakietach.
226170Gmina Rzezawa
Zakup usług szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu: Czas na zmiany. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Rzezawa
226168Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
wykonanie usługi prania wraz z uzupełnianiem ilości bielizny szpitalnej (dzierżawą) oraz jej serwisem i transportem zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu, skażenia bielizny oraz technologii i warunkami obowiązującymi w placówkach ochrony zdrowia dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej i jego filii
226166Powiatowa Spółka Infrastrukturalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Bieżące utrzymanie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Zgierza
226164Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoskini
Przeprowadzenie warsztatów aktywizacji społeczno-edukacyjnej oraz poradnictwa zawodowego dla podopiecznych GOPS w Płoskini w 2013 roku
226162Urząd Miejski w Przemkowie
Termomodernizacja budynku Przemkowskiego Ośrodka Kultury w Przemkowie
226160Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
Dostawa IMPLANTÓW DO ZESPOLEŃ KOŚCI dla SP ZOZ KRAŚNIK.
226156Urząd Miasta Płocka
Konserwacja rowów wodno - ściekowych (wraz z zimowym utrzymaniem), zbiorników retencyjnych, rzek oraz terenów oczyszczalni wód deszczowych (z wylotami) na terenie miasta Płocka w latach 2013 i 2014.
226152Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim
Dostawa leków .
226148Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
DOSTAWA ENDOPROTEZ KŁYKCIOWYCH STAWU KOLANOWEGO DO SPSK Nr 1 PUM.OS/ZP/54/13
226146Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę druku wizytówek dla radnych Rady Miejskiej
226144Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
Usługi rolnicze na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie WRSP - OT ANR w Olsztynie, położone na terenie gminy: Kozłowo, Nidzica, Działdowo, Miasto Działdowo, Lidzbark, Rybno i Płośnica.
226140Gmina Cybinka
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Cybinka
226138Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Biuro Realizacji Inwestycji w Centrum Rozwoju Miasta
Dostawa mobilnej sceny z pełnym nagłośnieniem i mobilnym oświetleniem do wykorzystania na zewnątrz i wewnątrz budynku do Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie przy ul. Słowackiego 1
226136Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa licencji, przeprowadzenie migracji licencji oraz świadczenie wsparcia technicznego do posiadanego przez Zamawiającego centralnego systemu kopii bezpieczeństwa
226134Urząd Gminy Jaśliska
Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Daliowej
226132Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
Dostawa implantów i narzędzi ortopedycznych
22613013 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
DOSTAWA OBUWIA I ODZIEŻY SPORTOWEJ ORAZ SPRZĘTU I AKCESORIÓW SPORTOWYCH- sprawa nr 40/2013
226128Gmina Zambrów
Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Starym Skarżynie
226126Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjne w technologii GSM
226124Sąd Rejonowy
Świadczenie usługi pracy tymczasowej w zakresie obsługi biurowej na rzecz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
226122Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wymiana pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Krochmalnej 10,11 oraz ul. Okrężnej 97 w Głogowie
226114Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice
Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego - leśniczówki, wykonanie utwardzenia terenu, ogrodzenia, oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Podlas 26, Gm. Rawa Mazowiecka , nr ewid. działki 137/1205, obręb 0027 Podlas.
226112Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Dostawa koncentratów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
226106Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Wykonanie podziałów nieruchomości
226104Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego
Organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach w ramach Realizacji Projektu /Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
226100Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie siedziby IBDiM przy ul. Instytutowej 1 w Warszawie w związku z budową Laboratorium Badań Nieniszczących
226092Starostwo Powiatowe w Słupcy
dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania
226090Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Świadczenie usług noclegowych w 2013 r.-2
226088Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie
Dostawa urządzeń komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych i materiałów technicznych
226086Zakład Karny
W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 130 000 euro, na sukcesywne dostawy mrożonek do Zakładu Karnego w Chełmie
226084Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
Remont schodów w budynku przy ul. Powstańców 31 w Katowicach
226082Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
27/2013 Videokolonoskop
226074Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z oprogramowania AutoCAD 2D, 3D i Revit Structure dla studentów kierunku Budownictwo objętych realizowanym przez Zamawiającego projektem pt.: Budownictwo - kierunek zamawiany
226070Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Remont, adaptacja i modernizacja pomieszczeń na parterze i I piętrze w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
226068Województwo Śląskie
Opracowanie projektu merytorycznego i graficznego, składu i wydruku oraz dystrybucja dwóch numerów Biuletynów informacyjnych
226066Warszawski Uniwersytet Medyczny
Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
226058Gmina Miejska Giżycko
Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, na okres 12 miesięcy
226056Gmina Chrzanów
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów
226052Szpital Powiatowy Limanowa
Dostawy worków na odpady, fartuchów, prześcieradeł, pantofli z folii PE oraz koszy na odpady w 4 zadaniach
226050Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o.
Usługa załadunku i transportu odpadów z terenu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajdującej się w Głogowie przy ul. Krochmalnej 1 do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajdującej się w Głogowie obręb Biechów przy użyciu pojazdów należących do Wykonawcy.
226042Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu aktywizacji edukacyjnej dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, które są osobami nieaktywnymi zawodowo, bezrobotnymi lub pracującymi - rolnicy - zagrożeni wykluczeniem społecznym
226036Powiat Chełmiński
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1613C ROBAKOWO - PNIEWITE
226034Gmina Zembrzyce
Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Zembrzyce
226032Powiat Oleski
Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim - silnik do ciągnika rolniczego- do montażu i demontażu.
226026Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
226018Miasto Ruda Śląska
Budowa parkingu przy ul. Solidarności 10 - roboty budowlane
226016Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Usługi pocztowe
226012Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy olejów, smarów i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń eksploatowanych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o. o. z podziałem na zadania Sygn. akt 20/PN/2013
226008Gmina Września
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
226002Powiat Sejneński
Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Remieńkiń, Ryżówka, gm. Krasnopol, powiat Sejny woj. Podlaskie.
225998Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Dostawa warzyw i owoców dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
225996Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta dla pracowników Zamawiającego, numer sprawy PN 106/13/MM
225994Jednostka Wojskowa 4213
DOSTAWA NISZCZAREK. NR SPRAWY: INFR/262/2013
225992Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Matejki
Zaprojektowanie i wykonanie małego placu zabaw o powierzchni minimum 240m2 w ramach Rządowego programu Radosna szkoła na terenie SZkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie
225990Miasto Międzyrzec Podlaski
Budowa Centrum Szkoleniowego Sportów Wodnych w Międzyrzecu Podlaskim - II etap - Konstrukcja i pokrycie dachu
225988Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie
Dostawa oprogramowania antywirusowego do ochrony 1 serwera plików oraz 45 stacji roboczych wraz z konsolą do centralnego zarządzania oraz przedłużenie subskrypcji i wsparcia technicznego dla 1 urządzenia sieciowego FortiWifi-60C dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie
225986Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawa narzędzi endoskopowych dla potrzeb Pracowni Endoskopowych WSZ w Płocku
225984Teatr Wielki - Opera Narodowa
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie sterowań i monitorowań urządzeń i instalacji realizowanych przez system sygnalizacji pożaru POLON w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej realizowanego w ramach projektu Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego -Opery Narodowej w Warszawie. Etap IV-VIII
225982Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
Zakup i dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe - licencji umożliwiających wznowienie aktualizacji programu antywirusowego F-Secure dla Powiatowego Urzędu Pracy
225978Urząd Gminy Wielkie Oczy
Podniesienie efektywności zarządzania energią w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wielkie Oczy
225974Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
225972Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości, wraz z usługami porządkowymi, zlokalizowanej w Grzmiącej, al. Lipowa 9, 96-321 Żabia Wola, woj. mazowieckie
225970Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
225968Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Stefana Rowińskiego
cyfryzacja szkoły w zakresie rozbudowy lokalnej sieci komputerowej kablowej oraz bezprzewodowej, dostawy klienckich urządzeń systemu sieciowego wraz z serwerem, tablicy interaktywnej wraz z rzutnikiem, wizualizera oraz pilotów do testów w Szkole Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
225966Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Sukcesywna dostawa obłożeń jednorazowych do zabiegów operacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
225962Nadleśnictwo Jedwabno
Przebudowa i remont drogi zakładowej oraz ułożenie chodników z kostki betonowej przy siedzibie Nadleśnictwa w Jedwabnie, ul. 1 Maja 3, pow. szczycieński
225958Województwo Mazowieckie
Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem
225952Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Usługa odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów opakowaniowych.
225950Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 W M. KONRADOWA W KM 0+380 - 2+140,23
225948Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu
225946Sąd Okręgowy w Gdańsku-Oddział Gospodarczy
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU W ROKU POLISOWYM 2013/2014.
225944Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dostawa aparatu fotograficznego z akcesoriami i studyjnym sprzętem oświetleniowym oraz kamery
225938Teatr Narodowy
Wykonanie robót ogólno - budowlanych oraz remont toalety w Teatrze Narodowym
225936Powiat Oleski
Dostawa wyposażenia pracowni Technika urządzeń i systemów energii odnawialnej dla Zespołu Szkół Pomadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce
225930Zakład Energetyki Cieplnej
Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Brzozowej i ul. Hubala w Końskich
225928Gmina Pułtusk
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku
225926Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
Usługi rolnicze na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie WRSP - OT ANR w Olsztynie położone na terenie gminy: Sorkwity, Szczytno i Wielbark.
225924Teatr Narodowy
Dostawa urządzeń i programów komputerowych
225922Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Remont konserwatorski zabytkowego budynku Sądu przy ul. Franciszkańskiej 9/10 w Gnieźnie
225920Gmina Miasto Pruszków
Wykonanie remontu pomieszczeń po Starostwie Powiatowym oraz Urzędu Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miasta w zakresie robót budowlanych w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16.
225918Areszt Śledczy w Bytomiu
Dostawa leków 2
225914Instytut Hematologii i Transfuzjologii
IHiT/P/35/2013 - Prace remontowe polegające na przekładce dachu, rynien i obróbek blacharskich na budynku C na terenie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5
225912Miasto i Gmina
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
225910Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o.
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem w Bielsku Białej przy ul. Solskiego
225906Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Zakup systemu elektronicznego działającego w środowisku GIS do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów- dostarczenie 14 sztuk odbiorników GPS wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem.
225904Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Pobór opłat na terenie Giełdy Samochodowej w Gliwicach
225902Gmina Radków
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Radków
225898Jednostka Wojskowa 4620
Dostawa środków czystości, artykułów do sprzątania oraz gospodarczych
225890Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawa pomp infuzyjnych: objętościowych i strzykawkowych z wyposażeniem dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
225884Gmina Zgorzelec
Dostawa i montaż wyposażenia Publicznego Przedszkola w Jędrzychowicach oraz Gminnego Żłobka w Jędrzychowicach w ramach projektu pn. Krasnoludki - przedszkola bez granic
225880Burmistrz Miasta Bielawa
Audyt w zakresie rozliczeń podatku VAT za lata 2008-2013
225878Gmina Żmudź
Przebudowa drogi gminnej nr 104997L od km 0+433 do km 1+428 w miejscowości Wołkowiany gm. Żmudź
225874Zakład Karny w Garbalinie
dostawy artykułów spożywczych z grupy CPV 15400000-2 (oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne)
225866Gmina Biała Rawska
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Tuniki - Wilcze Piętki - Byki, oraz Biała Rawska ul. 15 - go Grudnia - Marchaty
225864Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
roboty budowlane polegające na wymianie instalacji gazu w budynkach mieszkalnych przy ul. Barcickiej 53, Cegłowska 73, Fontanny 22, Fontanny 24, Kleczewska 22, Przybyszewskiego 57, Swarzewska 55, Swarzewska 76 w Warszawie zgodnie z dokumentacją projektową
225862Jednostka Wojskowa 4213
Wymiana bram wjazdowych, wymiana okien, odnowienie elewacji w budynku nr 23 w kompleksie wojskowym 2847 przy ul. Hallera we Wrocławiu. Nr sprawy: INFR/261/2013
225860Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Remont ubezpieczeń skarpy na dolnym stanowisku przyczółka jazu Kąty. Etap I.
225858Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku reprezentowany przez Dyrektora szkoły
ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK PROJEKTU PRACA Z PASJĄ - SZOK
225854Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie
Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Imielno
225852Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
E-biznes z modułem tworzenia stron www
225846Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o.
Wymiana pokrycia dachu
225842Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Remont drogi krajowej nr 20 na odcinku Stargard Szczeciński -Dalewo od km 3+230 do km 10+800 (w wybranych odcinkach)
225840Gmina Ostrów Wielkopolski
Remont i modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w miejscowości Czekanów, Gmina Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, woj. wielkopolskie
225838Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
wymiana podłogi w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Ogrodowej 55
225836Gmina Przeworno
Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Przeworno.
225832Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Spółka z o.o.
Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANE
225830Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach
Sukcesywna dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów
225828Starostwo Powiatowe
Opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów dla 117 działek ewidencyjnych położonych na terenie powiatu włoszczowskiego, zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia wynikających z opracowania projektu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.
225822Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Remont korytarza przy barze i schodów wejściowych od strony Kampusu, remont komina na dachu oraz remont dwóch studzienek telekomunikacyjnych budynku B SGH w Warszawie ul. Rakowiecka 22b
225820Instytut Ogrodnictwa
Budowa ogrodzenia na polu nr 5 w kompleksie pól doświadczalnych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
225818Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Napisanie i publikacja artykułów na temat realizowanego projektu w prasie ogólnopolskiej i w prasie subregionalnej województwa mazowieckiego
225814Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie
Dostawa barierowej bielizny operacyjnej wielokrotnego użytku
225812Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przebudowa ul. Parkowej w Ociążu
225810Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
dostawa systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi
225798Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Dostawa urządzeń do Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego w GDDKiA Oddział w Poznaniu
22579632 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
Remont dróg, chodników i placów w kompleksie wojskowym w Zamościu, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36.
225790Powiat Jarosławski - Zarząd Powiatu Jarosławskiego
Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawczej na realizacje robót remontowo - budowlanych mających na celu wykonanie zalecenia wynikających z przeprowadzonej kontroli okresowej dwóch budynków
225780Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi
Dostawa materiałów jednorazowych dla SP ZOZ MSW w Katowicach Nr ref. 14/13
225774Politechnika Śląska
Dostawa zestawu komponentów mechanicznych do budowy pojazdu gąsienicowego. Oznaczenie sprawy: OZ/D/115/NC/13
225772Burmistrz Miasta
Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Tysiąclecia i Wojska Polskiego w Lublińcu
225770Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie grupowe dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. w zakresie: Księgowość komputerowa
225768Urząd Gminy Białe Błota
Zakup i dostawa równiarki drogowej, walca stalowego i koparko- ładowarki
225766Ochotnicza Straż Pożarna w Radymnie
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radymnie
225764Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie
Dostawa sprzętu RTV (odbiorników telewizyjnych, radiomagnetofonów), nagłaśniającego, projekcyjnego, kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
225760Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Maszynista offsetowy - etap I i II
225758Gmina Solec - Zdrój
Remont drogi gminnej nr 384003T Włosnowice-Piestrzec-Wójeczka
225756Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego do patrolowania dróg
225744Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Sukcesywna dostawa skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile - zgodnie z wykazem.
225740Zakład Karny nr 2
Przetarg nieograniczonym na dostawę materiałów budowlanych do Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu
225736Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Wykonanie hydroizolacji i odwodnienia terenu wokół budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej 2 gmina Konstancin-Jeziorna
225732Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
wykonanie robót rozbiórkowych budynków przy ul. Jana Długosza, Twardej 10, Starowiejskiej 19, Małoogrodowej 58, Zaścianek 37, Kopalnianej 19, T. Kościuszki 8A, Kolonia Ochota 5 w Gdańsku
225728Miasto i Gmina Gołańcz
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz
225724Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów biurowych, druków i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
225720Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
Zagospodarowanie terenu przy źródełku w miejscowości Kozłów.
225718Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o.
Dostawa błon i materiałów RTG
225698Gmina Kunice
Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Ogrodowej w Ziemnicach
225696Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim
Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych
22569411 Wojskowy Oddział Gospodarczy
USŁUGI PRZEGLĄDU, KONSERWACJI I NAPRAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO.
225690Zarząd Zasobu Komunalnego
Sprzątanie powierzchni biurowych w nieruchomościach użytkowanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego. ZZK-WP/3400/70/13
225688Urząd Gminy Czermin
likwidacja barier architektonicznych w budynkach szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czerminie poprzez wybudowanie windy dla niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdów w ciągach komunikacyjnych
225686Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Kompleksowa organizacja dwudniowej konferencji w ramach X Mazowieckiego Forum Partnerstwa Lokalnego
225684Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie pt. Udział w projekcie szansą na lepsze jutro, które Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: realizacja szkoleń i kursów zawodowych: kurs prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy kat. C, kurs prawa jazdy kat. C + E oraz kurs prawa jazdy kat. D.
225676Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Sukcesywne dostawy podzespołów i akcesoriów komputerowych
225670Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKACH WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU - NOSKOWSKIEGO 23 I LIBELTA 36
225664Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenie usługi asystenta rodziny, w ramach projektu pt. Udział w projekcie szansą na lepsze jutro, które Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
225660Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.
225658Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Skarszewy w roku szkolnym 2013/2014
225654Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705L w m. Korolówka - Etap II
225644Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadlesnictwo Rzepin
Budowa drogi leśnej Biały most
225640Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Znak sprawy: 5/VI/2013
225634Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
Usługi naprawy i konserwacji urządzeń zabawowych dla Urzędu Miasta Łodzi
225632Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
Sukcesywna dostawa mięsa, podrobów i wędlin drobiowych.
225628Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Wierzchowo - Szczecinek od km 84+300 do km 89+000 ( w wybranych odcinkach)
225622Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Hotelarskie usługi noclegowe
225620Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz kosmetyków na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
225618Jednostka Wojskowa Nr 1155 Kraków - Balice
23/STN/2013 - Dostawa farb, materiałów jednorazowych oraz komponentów do statków powietrznych
225610Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
57/P/2013
225608Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
Dostawa oprogramowania do modelowania molekularnego inhibitorów
225602Politechnika Opolska
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektów współfinansowanych przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/51/2013)
225600Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów - 9 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/16/13
225596Urząd Miasta
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ekologicznych (SP22) w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 22.
225588Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wykonanie badania techniką PAPI lub CAPI- pn. Polska wieś i rolnictwo 2013
225584Powiat Oleski
Dostawa wyposażenia pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych dla Zespołu Szkół Pomadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce
225582Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę chodnika oraz zjazdu publicznego na terenie miasta Chełm.
225580Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim
Dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Piotrków Kujawski w roku szkolnym 2013/2014
225578Urząd Gminy w Trzebieszowie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzebieszów
225576Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Kole
WYKONANIE DOSTAWA I MONTAŻ WIAT STALOWYCH SŁUŻĄCYCH JAKO BOKSY DO PRZECHWYWANIA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE DLA MZUK SP. Z O.O. KOŁO
225572Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa projektorów wraz z wyposażeniem
225570Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
Dostawa wyrobów medycznych tj. kompresy, lignina, opaski, wata i opatrunki w rozbiciu na 4 samodzielne części.
225562Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
dostawę warzyw, owoców i innych dla SPZOZ Sanok
225560Gmina Kąty Wrocławskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu
225558Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Roboty remontowo-konserwacyjne w budynkach B6 i B7
225556Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO PROPAN
225554Gmina Milówka
Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szarem
225550Gmian Książ Wlkp.
Modernizacja świetlic wiejskich w Konarzycach i Kiełczynku
225546Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Świadczenie usług telekomunikacyjnych
225544Politechnika Lubelska
BZP/PN/61/2013 Dostawa sprzętu komputerowego dla PL.
225538Gmina Siemianowice Śląskie
Remont pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 29 w Siemianowicach Śląskich.
225534Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Modernizacja sali gimnastycznej SP 46 ul.Prusa 10 w Bytomiu
225532Gmina Świebodzin
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Budowa ul. Sosnowej, części ul. Jaśminowej i ul. Lipowej na Os. Południowym w Świebodzinie
225530Miejski Zarząd Dróg
Remonty cząstkowe, naprawy oraz bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
225522Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Robota budowlana - izolacja fundamentów budynku - izolacja frontu i szczytów budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11.
225514Gmina Pieszyce
Dostawa wyposażenia- sprzętu dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wraz z rozładunkiem i montażem, w ramach zadania Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istniejącego budynku kina w Pieszycach na Ośrodek Kultury, Pieszyce ul. Kopernika 37 w ramach projektu pn. Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i Dolnym Śląsku
225510SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
Przeglądy oraz naprawy aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi PN/369/ZP/U/2013
225508Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
Porządkowanie terenów wraz z likwidacją nielegalnych składowisk odpadów na obszarze Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (znak sprawy 32/ZP/13)
225504Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Remont nawierzchni chodników al. Marcinkowskiego w Poznaniu
22550214 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Wykonanie robót budowlanych w budynkach nr 2, 3, 5, 13, 14, 15 oraz nr 6 i 11
225500Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
ZAKUP I DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ
225498Augustowskie Centrum Edukacyjne
organizacja wyjazdów edukacyjnych na targi branżowe i do zakładów pracy w ramach Projektu Dziś Uczeń - Jutro Pracownik
225494Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Świadczenie usług transportu sanitarnego
225492Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
WYKONANIE INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, WYMIANY INSTALACJI ZIMNEJ WODY ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU PRZY UL. STACHA KONWY 2 W ŁOMŻY
225488Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Budowa ogrodzenia w Oddziale Terenowym WORD w Rybniku przy ul. Ekonomicznej 21
225482Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie
Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych
225478Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
DOSTAWA PAKIETU OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO DO PROJEKTOWANIA I MODELOWANIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 40/ichpw/2013
225458Gmina Pisz
Oznakowanie lokalu Informacji Turystycznej w Piszu
225456Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Starych Babicach
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do biura projektu oraz przedszkoli biorących udział w projekcie Wszystkie dzieci Nasze są w Gminie Stare Babice
225452Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie w roku szkolnym 2013/2014
225450Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
Dostawa rurek intubacyjnych, filtrów elektrostatycznych, łączników, rurek CPAP, zestawów do drenażu klatki piersiowej, rurek Biesalskiego, systemów do odsysania, zestawów do tlenoterapii, nebulizatorów, masek krtaniowych, nagłośniowych i anestetycznych, zestawów do konikotomii, obwodów, worków i masek oddechowych, wapna granulowanego oraz lejców - szelek silikonowych
225448Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej w Warszawie ze zjazdem na osiedle komunalno-socjalne, w ramach zadania pn.: Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ulicy Jagiellońskiej.
225442Powiat Radomszczański
Przebudowa mostu na rzece Warcie w ciągu drogi powiatowej nr 3900E w km 2+821 w miejscowości Pławno .
225438Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POCZĘSTUNKU DLA UCZESTNIKÓW ĆWICZENIA MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZOWANEGO W DNIU 25.06.2013R.
225436Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach
Odbudowa drogi leśnej DL08/5, z dostosowaniem jej do potrzeb ppoż.
225434Gmina Chybie - Wójt Gminy Chybie
Remont ulicy Rybnej w km 0+000 do 0+270 oraz 0+305 do 0+415 w Chybiu
225426Gmina Pieszyce
Dostawa wyposażenia- mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wraz z rozładunkiem i montażem, w ramach zadania Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istniejącego budynku kina w Pieszycach na Ośrodek Kultury, Pieszyce ul. Kopernika 37 w ramach projektu pn. Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i Dolnym Śląsku
225424Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Świadczenie usług księgowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej - beneficjentów projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I
225422Urząd Gminy i Miasta
Remont chodników z odwodnieniem przy ul. Kajki w Bisztynku
225420Urząd Gminy Kiszkowo
Remont dachu budynku Szkoły Podstawowejw miejscowości Sławno gm. Kiszkowo
225408Tyski Sport S.A.
Przegląd sprężarek tłokowych MYCOM N8L-HS
225406Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU
225398Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
zorganizowanie i przeprowadzenie Treningu kompetencji wychowawczych w ramach Programu aktywności lokalnej dla osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
225394Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
wykonanie adaptacji pomieszczeń administracyjnych na gabinety lekarskie w budynku B-Ł na I pietrze wraz z dokumentacją projektową oraz remont pomieszczeń na I piętrze w budynku A
225388Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
POMALOWANIE ŚLUSARKI STALOWEJ ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU PRZY ULICY JAGIENKI 31 W ŁODZI
225374Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Dostawa kosiarki samojezdnej, pilarki tarczowej oraz urządzenia do prób ciśnieniowych zbiorników
225370Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie
PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 20 03 01 - NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE
225368Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawa odczynników do reakcji immunohistochemicznych dla Katedry Patomorfologii UJ CM w Krakowie. DZP/CM/242/3-66/ZP/13
225364Politechnika Lubelska
Dostawa i montaż mebli dla PL
225362Miasto Ruda Śląska
Modernizacja chodnika-dojazdu do budynku Gimnazjum nr 6 przy ul. Gwareckiej 2 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie Etap 1
225358Sąd Rejonowy
Świadczenie usługi pracy tymczasowej w zakresie obsługi techniczno-biurowej na rzecz jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Gliwicach
225354Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa sukcesywna pożywek i suplementów do badań mikrobiologicznych do Katedry Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
225352Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów
225348Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Sukcesywne dostawy gazów technicznych dla laboratoriów Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie.
225336Miasto Zamość
Zakup powierzchni reklamowej, opracowanie treści, skład komputerowy, przygotowanie graficzne oraz publikacja 6 (różnych) artykułów sponsorowanych na temat projektu pn. Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
225334Przedszkole Nr 4
WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 4 WROCŁAWIU
225332Urząd Gminy Czermin
Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie
225330Urząd Gminy Korycin
Modernizacja drogi rolniczej - obręb Kumiała i Zabrodzie, gmina Korycin.
225328Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik
Przebudowa dwóch dróg leśnych w Leśnictwie Pokrzywna
225322Gmina i Miasto Przysucha
Dostawa energii elektrycznej
225318Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
Remont pomieszczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia - I etap
225314Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
SUKCESYWNA DOSTAWA DREWNA OPAŁOWEGO DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU
225306Gmina Moszczenica
Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzkiej, ul. Rzemieślniczej, ul. Szkolnej i ul. Sosnowej - etap I
225300Gmina Chorzele
Budowa parkingu przy ul. Komosińskiego w mieście Chorzele
225296Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Usuwanie szkód powodziowych na potoku Błotnia w km 8+600-8+650 w m-ci Giedlarowa, gm. Leżajsk.
225292Gmina Siedlce
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki, Grubale
225290Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Zakup 220 sztuk laptopów celem przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego oraz sprawdzianów wiedzy na wszystkich rodzajach aplikacji
225284Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
BUDOWA PODŁĄCZEŃ DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI KIELECKIEJ - CZĘŚĆ I współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w ramach Programu - Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
225282Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawa wraz z montażem krzeseł i foteli dla jednostek Policji woj. małopolskiego.
225276Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu
WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ODDZIAŁU ZUS W TORUNIU
225268Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
Sukcesywna dostawa mięsa, podrobów i wędlin wieprzowych.
225262Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie
Dostawa karty wyjściowej do krosownicy automatycznej L-Band
225254Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA ORKIESTRY
225252Stacja Pogotowia Ratunkowego
Dostawa umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
225248Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Przeprowadzenie cyklu szkoleń i seminariów mentoringowych oraz doradztwa dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Letniej Szkoły Młodych Przedsiębiorczych na potrzeby realizacji projektu pt. Rozwój systemu wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i Mazur dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.
225246Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
225238Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Wykonanie wykazu synchronizacyjnego
225232Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy
Studew w m. Grochów, Brzeźnica (gm. Bardo) - usunięcie szkód
225230Burmistrz Miasta Wągrowca
Usługa transportowo-dźwigową, związaną z organizacją w Wągrowcu żeglarskiej imprezy sportowej - Regat Jakubowych 2013
225226Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Dostawa 2 sztuk pojazdów bazowych pod przyszłą zabudowę jako ambulansów specjalistycznych S
225222Miasto Ełk
Opracowanie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, zwanego Ełk - Piękna - Koszykowa
225210Jednostka Wojskowa 1128
Dostawę materiałów budowlanych dla Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1128 w Pruszczu Gdańskim
225208Miasto Zabrze
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu:Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze-w ramach działania 2.2.Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w zakresie zadania: Teren III - Wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Ogrodu Botanicznego działki nr: 1730/49, 5500/124, 5390/122, 5388/119,1729/49 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.
225204Powiat Batroszycki
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bartoszyckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
225202Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Świadczenie usługi hotelowo-gastronomicznej na potrzeby realizacji Letniej Szkoły Młodych Przedsiębiorczych w ramach projektu pt. Rozwój systemu wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i Mazur dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.
225198Urząd Gminy Czernichów z/s w Tresnej
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czernichów
225196Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją poniższych inwestycji: 1. Wykonanie instalacji do pracowni szkoleniowych: pomp ciepła, kolektorów i systemów słonecznych oraz systemów wentylacji znajdującej się w budynku nr 4; 2. Dokończenie budowy budynku biurowo - usługowego z pomieszczeniami laboratoryjno - wdrożeniowymi (budynek nr 8); posadowionych w Katowicach przy ul. Ligockiej 103. Numer zamówienia: Z-34/VI/2013/PNT
225194Gmina Miejska Złotoryja
Udzielenie kredytu długoterminowego bankowego w wysokości 2 836.555 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych) na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach programu Operacyjnego dla Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz
225192Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
Część 1 zamówienia - Stacja pomp Mędrzechów - naprawa pompy nr 1 typ 80P17 - naprawa pompy nr 2 typ 80P17. Część 2 zamówienia - Stacja pomp Zabrnie 1 - naprawa pompy nr 1 typ 50P17.
225190Akademia Morska w Gdyni
CRZP/42/2013/AEZ/ Remont mieszkań i zsypów zewnętrznych w budynku Studenckiego Domu Marynarza nr 3 przy ul. Beniowskiego 15/17 w Gdyni
225186Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Zakup systemu elektronicznego działającego w środowisku GIS do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z wykonaniem cyfryzacji danych melioracji podstawowej i opublikowaniem danych w internecie.
225184Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie
Roboty budowlane: Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem
225172Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej
225170Powiat Bytowski
ORGANIZACJA USŁUG NOCLEGOWYCH WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW STAŻY ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU W ZAWODZIE JAK RYBA W WODZIE WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, DZIAŁANIE 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
225162Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności
Dostawa prasy krajowej do Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Mali
225156Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Wykonanie instalacji hydrantowej oraz wymiana przewodów rozdzielczych wody zimnej w poziomie piwnic w budynku B SPWSZ w Szczecinie
225154Gmina Banie
Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1379 Z Banie - Dłużyna oraz skrzyżowania dróg powiatowych: nr 1373 Z ul. Kunowska i nr 1371 Z ul. Sosnowa
225152Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Roboty remontowo - budowlane (wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien, wykonanie tynków zewnętrznych) w budynku mieszkalnym przy ul. Piotra Ściegiennego 24, obręb Stanowice Gm. Czerwionka Leszcznymy, pow. rybnicki, woj. opolskie, nr inw. 110/4-BM 4R.
225150Zespół Szkół Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego
Usługi edukacyjnyjne dotyczące przeprowadzenia kursu SEP zakończonego egzaminem państwowym w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców
225144Akademia Morska w Gdyni
CRZP 43/2013 Dostawa mebli biurowych oraz hotelowych dla AMG w roku 2013 cz.1.
225138Miasto Gorzów Wlkp.
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
225136Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
Dostawa testów i opakowań do sterylizacji
225134Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa dr.pow. nr 1306R Pilzno-Szynwałd km 0+735-1+350
225130Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Budowa sieci wodociągowej zasilającej budynki mieszkalne w ul. Zamkowej oraz Białowieskiej w Bielsku Podlaskim
225128Gmina Wąbrzeźno
zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżajacych do Szkół na terenie gminy Wąbrzeźno
225124Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu
1. Przedmiotem zamówienia jest : dostawa wapna nawozowego do : a/ COBORU, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, ul. Podzamcze 2, 39-320 Przecław, pow. Mielec b/ COBORU, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian Skołoszów, 37-716 Orły, pow. Jarosław c/ COBORU, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian Nowy Lubliniec, 37-611 Cieszanów pow. Lubaczów
225120Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Dostawa przyrządów do badań oraz sprzętu dydaktycznego dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
225106Gmina Kępno
Budowa drogi tłuczniowej w Pustkowiu Kierzeńskim
225100Gmina Kościelisko
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Szlak pieszo-rowerowy szansą rozwoju regionu pogranicza polsko-słowackiego w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu TATRY w ramach Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013
225094Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Materiały medyczne
225092Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Jerzego Żurawlewa
Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bochni
225090Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Południe"
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w nieruchomości w Łodzi, przy ul. Pabianicka 222 m. 1
225088Gmina Zaleszany
Docieplenie ,instalacja elektryczna i grzewcza budynku zaplecza boiska sportowego w Turbi
225086Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Liściastą z ul. Złotych Kłosów w Bielsku - Białej
225084Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
Dostawa leków
225082Zakład Komunalny w Sicienku
Dostaw paliwa w latach 2013-2014
225074Szpital Powiatowy w Radomsku
Dostawa implantów ortopedycznych.
225066Gmina Brwinów
Zadanie I.Wymiana wykładzin podłogowych PCV w pomieszczeniach i korytarzu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16, Zadanie II.Wymiana wykładzin podłogowych PCV w pomieszczeniach i korytarzu w Zespole Szkół w Żółwinie oraz naprawa elewacji frontowej budynku, Zadanie III.Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w Przedszkolu nr 3 przy ul. Słonecznej nr 6 w Brwinowie
225064Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
DOWÓZ DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 DO GIMNAZJUM NR 1 POŁOŻONEGO W RYGLICACH
225052Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Remont sal komputerowych nr 8 i 229d i kompleksu sal dydaktycznych (sale nr 06b, 5, 15, 24b, 24c, 119c, 203b, 206f, 208b, 215, 229c, 230, 321) w pawilonie A-0.
225048Burmistrz Michałowa
Budowa targowiska stałego w Michałowie
225042Powiat Szczecinecki
Przystosowanie ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku i w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinku dla potrzeb niepełnosprawnych.
225040Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
dostawa warzyw i owoców
225038Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy
Usunięcie szkód powodziowych powstałych na potokach: Sadowa, Cieszyna
225036Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Oznakowanie obszarów wodnych - pow. piotrkowski i bełchatowski w ramach zamówienia pn: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
225032Szpital Powiatowy im. M. Kajki
Dostawa materiałów szewnych
225030Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces - projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
225028Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja potoku Młynówka Przewrotne w km 1 + 800 - 7 + 900 w miejscowości Przewrotne, gmina Głogów Młp.
225024Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Ochrona fizyczna terenów administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania: Zad. 1. Ochrona fizyczna terenu przy ul. Pod Lasem 50 b w Rybniku Zad. 2. Ochrona fizyczna terenu przy ul. Patriotów 32 w Rybniku
225022Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
13/13
225020Urząd Miejski w Łapach
Rozbudowa drogi gminnej Nr 106575B w m. Łapy-Szołajdy od drogi powiatowej Nr 1525B do drogi powiatowej Nr 2347B od km 0+197,5 do km 0+314
22501432 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
Naprawa nawierzchni dróg w Jednostce Wojskowej 4228 w Jawidzu
225012Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Wymiana urządzeń dylatacyjnych na estakadzie w c. S69 w km 0+544 nad doliną Kameszniczanki w m. Kamesznica
225010Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO
225008Urząd Gminy Malbork
III przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w Lasowicach Wielkich AgroLawi..
225002Gmina Sławno
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kraków
224996Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Premiks LK 0,5% mineralno-witaminowy dla loch karmiących
224992Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych oraz całego cokołu budynku mieszkalnego przy ul. Witosa 70 w Ciechanowie.
224982Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce
Dostawa: warzywa i ziemniaki, młode
224980Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Usługa polegająca na naprawie i konserwacji sprzętu gaśniczego.
224974Gmina Dobre
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami ul. Mickiewicza (przedłużenie ul. Sienkiewicza i Moniuszki) w miejscowości Dobre oraz Poręby Nowe, Antonina, Rąbierz Kolonia gmina Dobre- Numer referencyjny: GKI 271.9.2013
224968Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie
wykonanie zadań ujętych w planie remontów i konserwacji NBP p.n.: O/O Lublin -czyszczenie filarów lastrykowych, O/O Lublin - renowacja wyposażenia
224966Urząd Miejski w Łapach
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Duże
224962Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
Wykonanie usługi audytu zewnętrznego w związku z realizacją Projektu (SPPW) KIK -34 Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
224958Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzegu
Remont pokrycia dachowego oraz kominów budynku usługowego przy ul. Jana Pawła II nr 20 w Brzegu
224954Gmina Wicko
Organizacja wyjazdów edukacyjnych na potrzeby projektu Zielone światło dla edukacji - rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko realizowanego przez Gminę Wicko i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
224952Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, dodatkowych, sportowych i tanecznych oraz zajęć wyrównawczych dla klas III w ramach projektu Nasza szkoła jest fajna, współfinansowanego ze środków UE- Europejskiego Funduszu Społecznego- PO KL- Priorytet IX - działanie 9.1. poddzialanie 9.1.2. Zadanie nr 3: Zatrudnienie nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 4 - ul. Walerego Sławka nr 9, 02-495 Warszawa - do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, dodatkowych, sportowych i tanecznych oraz zajęć wyrównawczych dla klas III w podziale na 30 części.
224950Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. - Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisły w km 215+050-215+700 w m. Maśnik, gm. Połaniec, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie
224948Gmina Kąty Wrocławskie
Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziołowej w Krzeptowie -oświetlenie drogowe
224944Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa mostu wraz z odcinkami drogi dojazdowej-ul. Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim
224942Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Wschód"
Usługi inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej nieruchomości
224938Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Zakup i dostawa łóżek szpitalnych dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu
224932Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
Przetarg na naprawę źle wykonanej izolacji w piwnicy pod aulą.
224928Gmina Łask
Budowa ul. Łącznej, Pięknej w Kolumnie - I etap: kanalizacja deszczowa
224926Zespół Szkół Nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki
Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces - projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
224924Gmina i Miasto Przysucha
Przebudowa alei Jana Pawła II w Przysusze
224920Miasto Międzyrzec Podlaski
Wykonanie projektu budowlanego budowy ul. Adamki w Międzyrzecu Podlaskim
224912Miejski Zarząd Dróg
Wykonanie remontów, napraw, bieżące utrzymanie nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych, brukowcowych w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego 2013/2014r
224910Powiat Stalowowolski
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
224904Gmina Kłodzko
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy w Gminie Kłodzko
224898Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
Wykonanie, dostawę oraz montaż tablic dla osób z upośledzoną funkcją wzroku dla projektu partnerskiego pn.: ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie
224892Gmina Kąty Wrocławskie
Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie
224890Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawa sprzętu biurowego i komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi nr PN 97/13/KE
224888Powiat Bolesławiecki
Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku II LO w Bolesławcu
224886Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
SDOO-4/2013
224878Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
opracowanie dokumentacji na usunięcie namułu z dna rzeki w ramach zamówienia pn: Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
224866Uniwersytet Warszawski
Dostawa zwierciadła do systemu CRDS i systemu Multipass, postępowanie nr WF-37-37/13
224864Zakład Karny
Dostawa łóżek szpitalnych do szpitala Zakładu Karnego w Czarnem
224862Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
GRUPOWE UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH
224858Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
Przebudowa obiektu mostowego o numerze ewidencyjnym (JNI): 30000607 w km 4+574 w ciągu drogi powiatowej nr 0730T w miejscowości Nikisiałka Mała i przebudowa drogi powiatowej nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin od km 0+000 do km 2+800 i od km 3+940 do km 7+480 na odcinku o łącznej długości 6,34 km
224856Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Modernizacja sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4
224852Wojewoda Podlaski
Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony na potrzeby obrony cywilnej województwa podlaskiego.
224848Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach
Roboty remontowo-malarskie w pomieszczeniach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach
224846Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych
224836Uniwersytet Warszawski
Sukcesywna dostawa pakowanych w pudełka podłoży szafirowych do epitaksji GaN - WF-37-32/13
224832Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Dzierżawa pojemników na odpady komunalne segregowane i niesegregowane
224828Gmina Miasta Gdyni
wykonanie i dostawa 800 tysięcy szt. torebek papierowych do usuwania psich nieczystości
224826Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Dostawa leków do programu lekowego - Oddział Reumatologii.
224818Powiat Koszaliński
DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W KOSZALINIE
22480026 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809
REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I NAPRAWĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ W CZĘŚCI NADZIEMNEJ BUDYNKU NR 4 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W POMIECHÓWKU
224798Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ZAŁADUNEK, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ZE SZLAMOWANIA STAWÓW STABILIZACYJNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WOLBROMIU
224788Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Zabezpieczenie brzegów pot. Ustrzyzna w km 0+000-0+350 w m. Stryszawa, gm. Stryszawa, pow. suski, woj. małopolskie.
224786Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Świadczenie usług dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, ich współmałżonków, partnerów, pełnoletnich dzieci oraz pracowników korzystających z urlopu wychowawczego
224776Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
dostawa sprzętu angiograficznego i wewnątrznaczyniowego na okres 3 miesięcy
224770Lasy Państwowe- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
Dostawa komputerów i sprzętu komputerowego dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
224752Gmina Skierbieszów
Remont budynku Zespołu Szkół w Skierbieszowie
224748Urząd Gminy Rychtal
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżowniki
224742Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej nr 1872P Kaźmierz - Tarnowo Podgórne na długości 2,066 km
224740Gmina Dąbrowa Górnicza
Przedszkole nr 17 - remont kuchni
224736Akademia Muzyczna w Krakowie
Całodobowa ochrona osób i mienia oraz pełnienie usługi portierskiej w budynku Akademii Muzycznej przy ul. św. Tomasza 43 w Krakowie.
224734Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.
Dostawa opakowań kartonowych do pakowania wód leczniczych w workach 5 litrowych typu bag in box dla Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica- Zdrój
224732Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą w ramach zamówienia pn: Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
224730Burmistrz Miasta w Tomaszowie Lubelskim
Dostosowanie klatki schodowej do warunków ochrony Ppoż - budynek Przedszkola Nr 5 w Tomaszowie Lubelskim
224726Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Zabezpieczenie brzegów pot. Palczyca w km 0+000-0+200 w m. Marcówka, gm. Zembrzyce, pow. suski, woj. małopolskie.
224724Instytut Elektrotechniki
Dostawa materiałów elektrotechnicznych i akcesoriów pomiarowych do projektu POIG dla NWM
224716Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
Budowa doziemnej instalacji wodnej do budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 1
22471226 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809
REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU NR 228 W ZEGRZU
224710Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.
Dostawa worków 5 l do produkowania wody w opakowaniach typu bag in box przeznaczonych do napełniania wodą leczniczą dla Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój
224698Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Remont zabudowy oraz lokalne zabezpieczenie brzegów pot. Hucisko w km 0+000-3+000 w m. Stryszawa, gm. Stryszawa, pow. suski, woj. małopolskie
224690Komenda Portu Wojennego
WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH ORAZ REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU NR 1/4370
224686Zakład Karny nr 1
Dostawa mięsa
224664Jednostka Wojskowa 4213
Dostawa środków czystości oraz drobnego sprzętu
224660Gmina Stary Dzików
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ KOMPLEKSU OŚWIATOWO - KULTURALNEGO W STARYM DZIKOWIE
224648Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Zabezpieczenie brzegów pot. Stachorówka w km 0+000-0+800 w m. Skawa, gm. Raba Wyżna, pow. nowotarski, woj. małopolskie
22464613 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
DOSTAWA NISZCZAREK DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4503 - SPRAWA NR 51/2013
22463826 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809
Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynkach koszarowych JW 4539 Białobrzegi
224632Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty utrzymaniowo- interwencyjne wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Lidzbarku Warmińskim z podziałem na 3 CZĘŚCI.
224622Dom Pomocy Społecznej
DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH na II półrocze 2013 roku
110035Wójt Gminy Zbuczyn
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbuczyn
110031SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjny MSW w Górznie
Termomodernizacja budynku pałacowego SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie, polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
110029Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina
REMONT SALI KONCERTOWEJ - PSM W OLSZTYNIE - REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SALI KONCERTOWEJ W TYM OŚWIETLENIE DROGI EWAKUACYJNEJ ORAZ ZAKUP REFLEKTORÓW
110027Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie
Prace remontowo budowlane dla potrzeb Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie przy ul. Nanickiej 22
110023Nadleśnictwo Tuszyma
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: 1. Przebudowa (remont z modernizacją) drogi leśnej: Przez oddz. 77-44 w Leśnictwie Wojsław; 2. Odnowienie istniejących rowów melioracyjnych na terenie Nadleśnictwa Tuszyma.
110021Samorządowa Szkoła Podstawowa
Prace remontowo budowlane dla potrzeb Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie przy ul. Szkolnej 7
110019Gmina Krzywcza
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRZYWCZA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I JEDNOSTKAMI KULTURY
110017Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, znak MODR/PN/2013/4
110011Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Roboty budowlane i konserwatorskie w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a.
110005Urząd Transportu Kolejowego
Sprzedaż i dostawa 7 samochodów osobowych
109997Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Organizacja pikniku integracyjnego w ramach projektu Twoja przyszłość w Twoich rękach
109995Narwiański Park Narodowy
MODERNIZACJA WYBRANYCH OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA OBSZARZE NATURA 2000 BAGIENNA DOLINA NARWI
109993Nadleśnictwo Chojnów
Modernizacja 2 budynków mieszkalnych: leśniczówki Chojnów i leśniczówki Dobiesz
109991Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Pozyskanie i zrywka drewna oraz hodowla i ochrona lasu w lasach gminnych w roku 2013
109987Gmina Miejska Starogard Gdański
PSP 4 - modernizacja
109985Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Dostawa, montaż i uruchomienie optycznego mikroskopu pomiarowego dla IMBiGS
109983Gmina Krzywda
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krzywda
109979Szkoła Podstawowa nr 6
Dostawa żywności dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie w podziale na zadania
109977Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wykonanie usługi audytu procesu inwestycyjnego w zakresie zadania pod nazwą: Rozbudowa Szpitala Klinicznego nr 1 - Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 - etap IV I V
109973"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o.
Usługa udzielenia promesy i kredytu w wysokości 5 000 000,00 PLN na prefinansowanie działań związanych z realizacją projektu pn: Zapewnienie kompleksowego leczenia nowotworów w regionie poprzez rozbudowę istniejącej bazy onkologicznej szpitala o ośrodek radioterapii oraz wprowadzenie badań screeningowych w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
109971Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
Dostawa laboratoryjnych mieszadeł i akcesoriów do mieszadeł, wytrząsarek i wirówek
109969Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie prac modernizacyjno-remontowych w lokalu socjalnym położonym w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 33A/15
109967Zespół Szkół Nr 3
CPV 45.21.42.20-8 roboty budowlane w zakresie szkół średnich
109963Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Modernizacja pomieszczeń Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej w Warszawie przy ul. W.K.Roentgena 5 nr Pn-110/13/IM
109961Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6
109959Zarząd Mienia Komunalnego
wykonanie dokumentacji dla zasobów zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji.
109957Gmina Gubin o statusie miejskim
Rozwój turystyki wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin - Guben - wschodnie nabrzeże Nysy Łużyckiej
109955Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Przeprowadzenie szkolenia Kurs koparko-ładowarki dla 1 osoby niepełnosprawnej - uczestnika projektu Aktywni Mogą Więcej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
109951Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
wykonanie prac modernizacyjno-remontowych w lokalu socjalnym położonym w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 33/11-11A
109949Gmina Łobez
Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Dziecięca Akademia Rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług eduk. świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans eduk. uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług eduk
109947Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykonanie map prawnych
109943Gmina Stara Błotnica
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stara Błotnica.
109941Akademia Morska w Szczecinie
Wykonanie remontu toalet wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Pływalni Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 9A
109933Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego
WYKONANIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W WYNAJĘTYCH POMIESZCZENIACH KUCHNI Z ZAPLECZEM DLA WYCHOWANKÓW PRZEBYWAJĄCYCH W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W GRABONOGU
109931Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy świeżych owoców sezonowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura
109923Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Organizacja wyjazdu terapeutyczno -edukacyjnego w formie rejsów po Morzu Bałtyckim dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)
109917Gmina Laszki
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki
109907Administracja Budynków Komunalnych nr 4 Zakład Budżetowy
Remont wentylacji mechanicznej w części podziemnej Miejskiej Hali Targowej pod halą płaską i łukową
109901Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza
Dostawa mięsa, przetworów mięsnych oraz wędlin
109887Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jawor
PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE KACZORÓW
109883Placówka Wielofunkcyjna Słoneczny Dom
Świadczenie usługi Cateringu - zestawy obiadowe dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Słoneczny Dom w Radomiu wraz z wyliczeniem wartości odżywczych i dowozem
109871Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
dostawę oprogramowania komputerowego z podziałem na 2 części
109869Jednostka Wojskowa 4217
Zadanie nr 1: Odbiór i wywóz odpadów stałych segregowanych i niesegregowanych z kompleksów wojskowych administrowanych przez SOI Opole. Zadanie nr 2: Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. z kompleksów wojskowych administrowanych przez SOI Opole
109861Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Wykonywanie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych z niezamieszkałych budynków gminnych oraz koszy ulicznych i pojemników zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Wronki
109857Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO Pokaż na co Cię stać - Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo
109855Gmina Sośnicowice
Zakup kontenerów na boisko w Bargłówce
109853Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz nadzoru przy użyciu alarmu budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy zlokalizowango w Płocku przy ul. Królewieckiej 27
109851Urząd Gminy Brzyska
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Razem przeciw wykluczeniu! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
109843Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wykonanie operatów szacunkowych
109839Gmina Jeżowe
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeżowe.
109835Gmina Dobczyce
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skrzynka - Stadniki - Kędzierzynka
109833Nadleśnictwo Strzebielino z/s w Luzinie
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Paraszynek i Godętowo
109829Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawa mebli laboratoryjnych Postępowanie nr WEiTI/56/BZP/2013/1030
109823Główny Urząd Miar
Sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów na wykonanie: 1) remontu dachów i elewacji; 2) ocieplenia stropów; 3) remontu instalacji elektrycznej; 4) remontu przyłącza wody; 5) remontu pomieszczeń pod przejściem bramowym; 6) modernizacji wejścia od ul. Elektoralnej 7) remontu budynku garażowego; wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę po przednim zatwierdzeniu projektów przez Stołecznego Konserwatora Zabytków dla projektów wymienionych w poz. 1-6
109819Kuratorium Oświaty
Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty
109815Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu systemowego Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
109813Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/18-2013/DOP-a)
109809Izba Skarbowa w Poznaniu
Dostawa paliwa, olejów, środków czystości oraz usługi mycia samochodów służbowych Izby Skarbowej w Poznaniu
109805Przedsiębiorstwo Budowlane Budico Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej osiedlowej oraz sieci wodociągowej od ulicy Stokrotki do ulicy Szerokiej, w miejscowości Murowaniec, w ulicach projektowanego osiedla domów jednorodzinnych, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
109797Gmina Lubochnia
Przebudowa drogi Małecz - Moczydła, gmina Lubochnia
109793Prokuratura Okręgowa w Toruniu
Usługa prokuratorskiego przewozu zwłok.
109787Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowych wraz z dzierżawą urządzenia do wykonywania biopsji
109779Jednostka Wojskowa Nr 2573
Dostawa opon, dętek i akumulatorów - nr sprawy 58/ZP/13
109773Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE CODZIENNEGO UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI BUDYNKÓW I TERENÓW ZIELONYCH ZAMAWIAJĄCEGO W LUSŁAWICACH
109771Gmina Obsza
Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obsza - Kolonia
109769Gmina Zbrosławice
Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej
109767Nadleśnictwo Strzebielino z/s w Luzinie
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Leobór
109765Powiat Kaliski
Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków - Żychów
109763Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Remont drogi powiatowej nr DP 1131 O w miejscowości Domaszowice, ul. Kolejowa.
109759Gmina Polanów
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Polanowie
109757Komenda Wojewódzka Policji
Zakup wraz z dostawą samochodu w wersji policyjnej - osobowo - terenowy nieoznakowany
109755Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. POSTĘPOWANIE NR 0160.16.2013
109749Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Nożyki do sterylnych połączeń do zgrzewarki TSCD II firmy Terumo będącej na wyposażeniu Zamawiającego
109745Jednostka Wojskowa 2063
Usługa stałego monitoringu opartego na założeniach systemu HACCP kompleksów wojskowych przy ul. Ostroroga 35, Pirenejskiej 5, ul. Radiowej 2, ul. Krzywickiego 34 oraz wykonywanie doraźnych dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w kompleksach wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063
109741Urząd Gminy Przytuły
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do pól we wsi Wilamowo w km 0+000 - 0+980 (działka nr 300)
109739Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
Dostawa krzeseł i stołów
109737Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych w ZDP Myślenice - 2013 r.
109735Gmina Hażlach
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2621S - ulicy Głównej w Zamarskach
109733Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Usługa konserwacji i naprawy sieci telefonicznej z podziałem na 2 części: część 1: konserwacja i naprawa sieci telefonicznej w obiektach dydaktycznych i domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, część 2: konserwacja i naprawa sieci telefonicznej w obiektach dydaktycznych i domach studenckich Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu.
109731Instytut Logistyki i Magazynowania
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla ILiM
109729Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących zainstalowanych w pomieszczeniach użytkowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
109727Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA
109721Rybnickie Centrum Kultury
Druk 11 numerów miesięcznika społeczno-kulturalnego Gazeta Rybnicka o numerze ISSN 1232-437X
109719Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
Pełnowymiarowa technika cyfrowa projekcji filmów kina Wolność w Szczecinku Program operacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin-Cyfryzacja.
109713Uniwersytet Jagielloński
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia (pH-metr cyfrowy przenośny wraz z elektrodami) w ramach modernizacji Pracowni Ekologii, Zadanie 12 (Działanie 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia. Zakres zamówienia obejmuje usługę transportu aparatury do siedziby odbiorcy i użytkownika.
109711Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie
USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW, ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI UTWARDZONYCH ORAZ TERENÓW ZIELONYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE DZIAŁANIA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 3378
109707Komenda Portu Wojennego Gdynia
DOSTAWA URZĄDZENIA WYDRUKU WIELKOFORMATOWEGO - PLOTER, sprawa nr 65/KPW/ŁĄCZN/2013
109703Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
Remont osadnika wstępnego, zbiornika osadu surowego oraz zbiornika pompowni C-TECH
109699Pomorski Urząd Wojewódzki
Kompleksowe zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji do obiektów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku WAG-VIII.272.23.2013.AD
109685Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Gródku nad Dunajcem - adaptacje pomieszczeń na punkt przedszkolny
109683Gmina Kowiesy
Nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Turowej Woli, budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe.
109675Urząd Gminy Jakubów
Przetarg nieograniczony na Zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym Gmina Jakubów
109667Przedszkole Nr 3 w Stalowej Woli
Wymiana instalacji wod.-kan. w łazienkach przy salach zajęć /Gumisie/ i /Krasnale/ oraz w piwnicach budynku oraz remont łazienek w budynku Przedszkola nr 3 w Stalowej Woli
109665Urząd Miasta Zielonka
Wymiana podłóg na parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Staszica 56 w Zielonce
109663Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Operator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
109661Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zakup i dostarczanie artykułów biurowych dla Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
109659Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
USTAWIENIE SIATKI WYGRODZENIOWEJ WZDŁUŻ WYZNACZONYCH ODCINKÓW DRÓG DOJAZDOWYCH DO NOWEJ PRZEPRAWY MOSTOWEJ PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W OKOLICACH KWIDZYNA
109653Urząd Gminy Stare Pole
Poprawa estetyki wsi Stare Pole poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego
109641Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Zakup (dostawa) produktów farmaceutycznych: leki i preparaty do żywienia pozajelitowego - 8 pakietów
109639Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w ramach organizacji szkoleń liderów i warsztatów z projektu Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej - szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ
109635Gmina Lublin
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych zabudowanych,stanowiących własność Gminy Lublin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:- 71/1(obr.36,ark.4) o pow.397 m2, położona w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 39, zabudowana budynkiem frontowym mieszkalno- usługowym, w celu oddania w użytk.wieczyste,-71/3 (obr.36,ark.4) o pow.536 m2, położona w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 39a, zabudowana dwoma oficynami o charakterze mieszkalno-użytkowym, w celu oddania w użytk.wieczyste
109633Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP
Roboty elewacyjne, dekarskie i remontowe budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy w Otwocku DZP/76/2013
109621Gmina Sośno
Przebudowa i rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Sośnie
109617Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wykonanie remontu pomieszczeń administracyjno-biurowych: - pom. nr 1-73 na parterze korpusu głównego Pałacu Branickich - Dziekanat Lekarski; - pom. nr 2-28, 2-29, 2-30, 2-31, 2-32 i 2-33 - I piętro lewego skrzydła Pałacu Branickich - Dział Zamówień Publicznych i Sekcji Wyposażenia Inwestycyjnego; - pom. nr 2-34 - I piętro lewej części korpusu głównego Pałacu Branickich - magazyn Biblioteki UMB.
109613Instytut Metali Nieżelaznych
Dostawa odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych w II półroczu 2013 r. do IMN
109611Nadleśnictwo Bytów
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na cele administracyjne oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku administracyjnego Nadleśnictwa
109609Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych oraz korytarzy w budynku KMP ul. Hubska 29-31
109607Urząd Gminy Borowie
Obsługa prawna Urzędu Gminy Borowie i jednostek podległych
109599Gmina Nieborów
Przebudowa drogi Nieborów - Piaski
109593Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy
109591Wojskowa Akademia Techniczna
PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ORAZ KOMINÓW W DOMU STUDENCKIM NR 1
109587Powiat Głubczycki
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do kwoty 1.200.000,00 złz przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych dot. inwestycji drogowych z terminem spłaty w latach 2014 - 2023.
109575Powiat Płoński
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku
109571Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
Rozbudowa stadionu miejskiego w Wolinie.
109569Białostocki Ośrodek Kultury
Remont pomieszczeń części administracyjnej w budynku Białostockiego Ośrodka Kultury przy ul. Legionowej 5 w Białymstoku
109567Gmina Liniewo
Wymiana pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Garczynie
109563Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia -Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia - miejscowość Miękinia
109561Gmina Rząśnik
Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Rząśniku
109555Gmina Adamów
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Adamów
109553Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa sukcesywna alkoholu 99,9% skażonego bitrexem i metylo-etylo-ketonem do jednostek organizacyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
109543Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ZM 37/230/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ REJONOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA NR 1 SP ZOZ w PUŁAWACH
109541Zakład Usług Leśnych
Dostawa - zakup mieszanki 0-31,5 mm do budowy drogi leśnej
109537Gmina Miastko
,Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna Przęsin, Świerzenko, Świeszyno, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
109535Gmina Wałbrzych
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica w Wałbrzychu
109533Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu - Kardiomonitor na salę POP Klinicznego Oddziału Laryngologii z wyposażeniem sygn. sprawy DZP/22PN/2013
109531Gmina Nieborów
Przebudowa drogi Nieborów - Piaski
109527Przedsiębiorstwo Budowlane Budico Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w ulicy Stokrotki od skrzyżowania z ulicą Wierzbową w miejscowości Murowaniec, w ulicach projektowanego osiedla domów jednorodzinnych, ul. Szeroką do skrzyżowania ulicy Kolejowej z ulicą Sosnową w Białych Błotach wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
109525Gmina Subkowy
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położonych w ul. Za Dworcem w Subkowach
109519Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy
Przeprowadzenie Kursu operatora wózków podnośnikowych spalinowych i akumulatorowych dla 30 osób uczestniczących w projekcie Edukacja w naszej szkole szansą na zdobycie ciekawego zawodu i dodatkowych kwalifikacji, uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
109517Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Poprawa stanu technicznego chodników przy ul. T. Kościuszki, ul. Radosnej i ul. Obornickiej we Wrocławiu
109515Sąd Okręgowy w Poznaniu
Usługa konwojowania wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego
109513Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
Wykonanie usługi utrzymania czystości w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i ich otoczeniu, zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu.
109511Jednostka Wojskowa nr 4198
Wykonanie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 4198 w Warszawie
109507Gmina Miejska Jarosław
Modernizacja ulicy Słonecznej w Jarosławiu
109503Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
Przeprowadzenie szkolenia |Profesjonalna asystentka- sekretarka z językiem angielskim|
109497Lubuski Urząd Wojewódzki
Organizacja wycieczki dla pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp
109495Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Wykonanie obserwacji stacjonarnych poziomu zwierciadła wód podziemnych w 46 punktach badawczych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w strefie granicznej z Niemcami (rejon Gubin - Łęknica) na terenie kraju w latach 2013-2015
109487Politechnika Wrocławska
Remont Domu Studenta w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego - elewacja i instalacja wodno-kanalizacyjna - 2 zadania, znak:AC/BZP/105/2013
109483Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
remont pustostanu, w budynku mieszkalnym przy ul. Leonarda 14 m 21.
109481Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawa żwirów kruszonych
109479Krajeński Park Krajobrazowy
Budowa trzech wież widokowych w Krajeńskim Parku Krajobrazowym
109477Gmina Miasto Gniezno
Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Leśnej i ulicach przyległych w Gnieźnie - I etap
109475Państwowe Muzeum na Majdanku
Wykonanie robót budowlanych pn. Impregnacja poobozowego budynku krematorium oraz baraków na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku
109473Powiatowy Urząd Pracy
Kurs spawania MAG (135) dla 12 osób
109471Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Staszów
DOSTAWA KONTENERA SANITARNO - SOCJALNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
109467Gmina Ostrów
Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników dla pieszych z podziałem na części (zadania) : Zad. Nr 1 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1225R Kosowy-Kamionka-Sędziszów w miejscowości Kamionka. Zad. Nr 2 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1228 R Ocieka-Kamionka w miejsc. Ocieka
109463Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
Kierowca prawa jazdy kat. C z kwalifikacja wstepna przyspieszona
109461Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
dostawę interferonu beta w programie leczenia stwardnienia rozsianego do SPSK Nr 1 PUM. OS/ZP/55/13
109459Powiat Żarski
Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach przy ul. Spokojnej 2.
109457Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Remont dróg krajowych Nr 53, 58 i 59 z podziałem na 3 części - Rejon w Szczytnie
109455Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie
Zakup kart do obsługi programu TVP INFO
109451Urząd Gminy
Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Posadzie
109449Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Krakowskiej w Rabce-Zdroju
109445Gmina Subkowy
Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Małym Garcu oraz wokół boiska sportowego w Radostowie
109437Gmina Marcinowice
Gola Świdnicka droga dojazdowa do gruntów rolnych
109435Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
sygn. akt 52/B/NI/2013 Budowę Ściany Pamięci ofiar Hitleryzmu na terenie cmentarza - Pomnika Bohaterów Zaspa w Gdańsku.
109431Zarząd Transportu Miejskiego
DOSTAWA KOMPUTERÓW
109423Politechnika Śląska
Remont kapitalny pokoi, przedpokoi i łazienek w pionach 17,18,21 DS. Babilon Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: OZ/B/21/KW/13
109419Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Usługi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
109415Wójt Gminy Krypno
Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Krypno
109413Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH
109407Zarząd Dróg Powiatowych
ZDP.7.252.20.2013- REMONT DRÓG POWIATOWYCH NR 2379N UL. RYNEK I NR 2378N UL. ORNECKA W PIENIEŻNIE
109403Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTU ZAMAWIAJĄCEGO W LUSŁAWICACH
109401Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawa i uruchomienie zestawu przyrządów do pomiarów dyfrakcyjnych dla Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
109399Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Roboty budowlane w Domach Studenta 1F i 2F w al. Kaliskiego 12-14
109395Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Zaawansowane operacje komputerowe w MS Office
109393Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Dostawa (zakup) kosiarki bijakowej do ciągnika typu METRAC G6
109389Nadleśnictwo Jugów
Ogrodzenie terenu Szkółki Leśnej w miejscowości Jugów
109387Gmina Przemęt
Przebudowa i remont boiska sportowego w Solcu
109385Park Narodowy "Bory Tucholskie"
Robota budowlana: Modernizacja zaplecza edukacyjnego w budynku siedziby Parku Narodowego Bory Tucholskie.
109383Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Sukcesywne dostawy form do precyzyjnego odtwarzania dużych i skomplikowanych ubytków kości czaszki wraz z cementem
109381Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Zakup i dostawa samochodu osobowego
109379Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety:Pakiet 1 - Dostawa strzykawkowej pompy infuzyjnej; Pakiet 2 - Dostawa prostnicy i kątnicy chirurgicznej; Pakiet 3 - Dostawa aparatu do badań sEMG, ćwiczeń biofeedback i elektrostymulacji. Znak sprawy: AEZ/S-133/2013
109375Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawa emulsji asfaltowej do usuwania ubytków w nawierzchniach bitumicznych
109373Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku zamawiającego oraz remoncie instalacji elektrycznej (z wyłączeniem punktów świetlnych)
109371Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
DOSTAWA URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI WRAZ Z MONTAŻEM
109361Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywne dostawy szczepionek do przychodni lekarskich Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście.
109359Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
109355Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Dostawa podłoży do przeprowadzania badania jałowości produktów leczniczych oraz podłoży do kontrolowania powierzchni i powietrza
109353Gmina Marcinowice
Tworzyjanów droga dojazdowa do gruntów rolnych
109349Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
109347Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawa sprzętu informatycznego
109337Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu
Remont pomieszczeń Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu
109335Gmina Nieborów
Przebudowa parkingu w Mysłakowie jako dojście i dojazd do parku oraz stawów rybnych w Arkadii
109329Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakup i dostawa aparatu USG kardiologicznego znak sprawy SPL/24/PN/2013
109325Jednostka Wojskowa 2063
zakup i dostawa osprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063
109323Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg
109321Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
Dostawa fortepianu - sztuk 2 dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
109319Wyższa Szkoła Policji
Dostawa papieru, kartonu oraz tektury.
109309Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla warsztatów szkolnych i internatu szkolnego Zespołu szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej
109307Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego Znak sprawy: SP ZOZ IV.2/241-4/2013
109305Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dostawa pomp insulinowych dla SP ZOZ Szpitala Klinicznego Nr 4 w Łodzi przy ulicy Spornej 36/50 postępowanie II
109303Publiczne Gimnazjum w Białej
Remont sanitariatów w bloku sportowym Publicznego Gimnazjum w Białej
10930126 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809
Zakup artykułów metalowych i okuć
109297Gmina Stęszew
Usługi pocztowe
109295Gmina Gołymin-Ośrodek
Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Gołymin-Ośrodek.
109293Jednostka Wojskowa 2063
zakup i dostawa osprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej 2063
109291Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
Remont dachów - BOM2
109289Gmina Radzanów
Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radzanów
109285Urząd Gminy Tarnawatka
Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnawatka w 2013 i 2014 roku
109283Zespół Szkół Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego
Usługi edukacyjnyne dotyczące przeprowadzenia Kursu obsługi kasy fiskalnej zakończonego wydaniem odpowiedniego świadectwa w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców
109281Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji przy szybie Daniłowicz wraz z rozdzielnią elektryczną
109279Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Sprawa 94/2013
109273Gmina Zagnańsk
Budowa ogrodzenia terenu działki nr 869/5 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu w ramach rewitalizacji poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, skatepark oraz nasadzenie zieleni, ekspozycję zabytkowej kolejki wraz z budową oświetlenia terenu w ramach programu RPO WŚ na lata 2007-2013 - Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej złożonego do osi priorytetowej 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast do działania 6.2. Rewitalizacja małych miast gm. Zagnańsk.
109271Gmina Jastków
Rozbudowa ujęcia wody w Płouszowiach - Kolonii
109269Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach
świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
109263Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich we wnętrzu budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16 oraz wykonanie prac związanych z wymianą i remontem ogrodzenia terenu przy budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16
109261Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Dostawa akcesorii do aparatury firmy STORZ i ERBE z podziałem na 2 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/ 34 /2013
109255Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy rękawiczek i opatrunków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim Nr sprawy 6/2013
109253Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Opiekun medyczny osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
109251Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawa Książek i podreczników dla jednostek organizacyjnych UAM (Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części)
109245Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego
Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem detali architektonicznych-Budynek auli i sali gimnastycznej Zespołu SzkóL Ponadgimnazjalnych Nr 1 82-200 Malbork ul.17 marca 6
109241Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
remont dachów
109239Gmina Chocianów
Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 40 użytkowników w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Chocianów
109235Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce
Przebudowa drogi leśnej położonej w Nadleśnictwie Strzelce, Leśnictwo Gołębowiec
109231Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
Usługi rolnicze na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie WRSP - OT ANR w Olsztynie położone na terenie gmin: Miasto Kętrzyn, Węgorzewo, Reszel, Srokowo, Kętrzyn.
109225Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1863L Siennica Różana - Maciejów od km 3+280 do km 3+623 i do km 3+693 do km 4+180 łącznie o dł. 0,830 km.
109221Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Dostawa drobnych artykułów laboratoryjnych
109219Urząd Gminy Pcim
Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu. Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb m w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
109217Gmina Radzyń Podlaski
Budowa placu zabaw w Płudach
109215Gmina Linia
Wywóz odpadów stałych z obiektów użyteczności publicznej, oczyszczalni ścieków w Tłuczewie oraz terenów letniskowych na terenie gminy Linia
109211Gmina Miasto Zgierz
Remont dachu na budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zgierzu, ul. Ossowskiego 26- etap III
109203Powiatowy Zarząd Dróg
Przebudowa mostów na rzece Pomianka w ciągu dróg powiatowych nr 5692P w m. Kużnica Trzcińska i nr 5690P w m. Pomiany praz przebudowa drogi powiatowej nr 5682P w m. Bralin - I Etap
109199Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługa adaptacji (zabudowa + wyposażenie medyczne) pojazdu bazowego marki VOLKSWAGEN Crafter na Drogowy Ambulans Medyczny typu B.
109197Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE
109193Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Wykonanie alei spacerowych oraz montaż ławek w zabytkowym parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Parku przy ul. Rycerskiej
109191Urząd Miasta
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Zespole Edukacyjnym nr 1.
109187Województwo Lubelskie
Sprawowanie funkcji nadzoru nad realizacją usługi polegającej na usuwaniu wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (zarządzanych, użytkowanych) do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i samorządów położonych na terenie Województwa Lubelskiego w 2013 roku w ramach projektu pn. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania [OP-IV.272.61.2013.EB]
109185Ministerstwo Zdrowia
Dostawa i montaż mebli
109179Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
Likwidacja usterek w ramach gwarancji -Przebudowa ciągu dróg powiatowych Przeworsk-Zarzecze-Siennów o długości 16,924 km
109175Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
Dostawa gazu płynnego propan - butan.
109173Gmina Tychowo
Budowa PLACÓW ZABAW DLA DZIECI w miejscowościach: Kowalki i Sadkowo oraz Smęcino - Gm. Tychowo, w ramach PROW 2007-2013, Odnowa i Rozwój Wsi oraz Małe Projekty.
109165Gmina Gaworzyce
KŁOBUCZYN II droga dojazdowa do gruntów rolnych
109161Gmina Nowa Ruda
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Ruda
109153Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ
Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi, dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do pracowni analitycznej oraz mikrobiologicznej.
109149Ośrodek Pomocy Społecznej
Dożywianie dzieci z terenu gminy Cedynia
109143Gmina Rząśnik
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rząśnik
109141Urząd Gminy w Biszczy
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biszcza
109139Wójt Gminy Świerklaniec
Nadbudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu wraz z wymianą kotłowni węglowej na gazową, wymianą centralnego ogrzewania oraz robotami wodno-kanalizacyjnymi
109137Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Wykonanie robót budowlanych na dworcach autobusowych polegających m.in. na malowaniu, kładzeniu glazury, podwieszaniu sufitów, malowaniu tynków zewnętrznych
109127Regionalny Szpital
system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
109125Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku
przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pomorskim Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
109123Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Dostawa samochodów, maszyn oraz urządzeń dla Działu Utrzymania Miasta Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
109121Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ZP30/2013 Dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie wizualno-dźwiękowego systemu powiadamiania
109119Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dostawę aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 13 części.
109117Powiat Kozienicki
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach
109115Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa zorganizowania 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego nad polskim morzem dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami oraz 10 dniowego obozu aktywnej integracji dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi nad polskim morzem.
109113Jednostka Wojskowa 4217
Dostawa różnych artykułów gospodarczych dla Jednostki Wojskowej Nr 4217 oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu
109109Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Serwis sprzętu komputerowego.
109107Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Rudniki w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/206
109099Jednostka Wojskowa 4213
Przetarg nieograniczony na dostawę środków opatrunkowych, drobnego sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu. Nr sprawy: MED/300/2013
109095Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
dostawa sprzętu laboratoryjnego
109093Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Poznaniu - Rejon w Koninie
Usługi wywozu i utylizacji odpadów komunalnych niesegregowanych z Obwodu Drogowego w Kłodawie, ul. Sportowa 10.
109091Gmina Miejska Kłodzko
Wybór Operatora Podziemnej Trasy Turystycznej im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Kłodzku.
109087Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługa zorganizowania działań w ramach aktywnej integracji dla uczestników projektu Otwieramy Drzwi w Przyszłość - USŁUGA ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
109081Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W GDAŃSKU.
109079Gmina Zakrzew
Budowa Centrum Wsi Zatopolice
109077Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o.
Renowacja elewacji ścian budynku mieszkalnego z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą balkonów na balkony dostawne, renowacją bramy przejazdowej wraz z robotami towarzyszącymi. Lokalizacja: Będzin, ul. Plac 3 Maja 11.
109073Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy
wykonanie remontów 6 mieszkań w Gdyni przy ul. Dickmana 30/11, Harcerskiej 15/5, Śmidowicza 33/1, Wiśniewskiego 11/13, Żeglarzy 5/10, Żeglarzy 5/27
109071Miasto Sokołów Podlaski
PARK PRZEMYSŁOWY SOKOŁÓW PODLASKI - I etap
109069Gmina Horyniec-Zdrój
Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju w ramach projektu Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza polsko-ukraińskiego
109061Gmina Grabów nad Pilicą
Przebudowa odcinka ulicy Polnej w Grabowie nad Pilicą.
109059Gmina Bielany
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bielany
109055Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
Dostawa diatermii elektrochirurgicznej z przystawką argonową oraz systemem zamykania dużych naczyń wraz z wyposażeniem
109051Powiatowy Urząd Pracy
Organizacja szkolenia spawanie metodą MAG i TIG dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie. Postępowanie oznaczone nr CAZ.4231.130.2013.RI
109047Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
Nr sprawy 72/ZP/2013. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy opakowań do leków recepturowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
109043Rejonowy Zarząd Infrastruktury
zbadanie wpływu hałasu na środowisko naturalne dla obiektu Jednostki Wojskowej Pruszcz Gdański - lotnisko
109041Gmina Lublin
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lublin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
109039105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa tonerów, atramentów oraz innych materiałów eksploatacyjnych.
109037Gmina Liniewo
Budowa placów zabaw na terenie Gminy Liniewo - etap II
109035Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego na potrzeby Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, współfinansowana ze środków pozyskanych z projektu realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego Działania koordynujące i wspierające pt. Rolnictwo i efektywność energetyczna
109033Szpital Solec Sp. z o.o.
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych
109027Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
Dostawa znaków drogowych pionowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
109021Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch boisk szkolnych do gier zespołowych wraz z infrastrukturą tych boisk oraz ich wyposażeniem w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6
109017Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dostawa fartuchów do cytostatyków.
109015Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
Usługi rolnicze na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie WRSP - OT w Olsztynie, położone na terenie gmin: Morąg, Susz i Ostróda.
109013Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
ZRB Jarosław: Wykonanie dróg , placów , chodników, terenów rekreacji, wyposażenia zewnętrznego oraz terenów zieleni w ramach zad. 1734 Nisko
109011Nadleśnictwo Żołędowo
Przebudowa drogi pożarowej w Leśnictwie Jagodowo
109003Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Przeprowadzenie wyjazdowego kursu budowania stron internetowych dla osób niepełnosprawnych oraz warsztatów z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych
109001Gmina Bobowo
Budowa targowiska stałego w Bobowie
108997Publiczna Szkoła Podstawowa im.Filipa Roboty
Przebudowa elewacji budynku szkolno- przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku.
108993Muzeum w Łowiczu
Fizyczna ochrona osób i mienia obiektów Muzeum w Łowiczu wraz z przejęciem pracowników w trybie art. 23.1 kodeksu pracy
108987Gmina Międzyzdroje
Organizacja imprezy promocyjnej o charakterze sportowo -muzycznym w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego
108985Urząd Gminy
Budowa szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Poraju przy ul. Sportowej
108983Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Dostawa, montaż i uruchomienie plotera - urządzenia do druku wielkoformatowego w technologii lateksowej do Centrum Dydaktyczno-Socjalnego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie w ramach projektu p. n. Et Labora -rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa
108981Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
PRÓŻNIOWA POMPA KRIOGENICZNA
108979Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
wykonanie docieplenia ścian w systemie docieplenia bezspoinowego w budynkach mieszkalnych przy ul. Swojskiej 16 i ul. Malczewskiego 97 i 98 w Gdańsku
108977Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
Remont klatki schodowej II oraz wykonanie spadków w łaźni ul. Wolności 406 Hala Sportowa POGOŃ
108975Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu systemowego Twoja przyszłość w Twoich rękach
108971Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120L Stężyca Łęczyńska - Krasnystaw od km 19+600 do km 20+576 dł. 0,976 km.
108969Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Odcinkowe zabezpieczenie koryta potoku Majdan w km 0+000 ÷ 1+000 w m. Obidza, gm. Łącko, pow. nowosądecki, woj. małopolskie
108961Gmina Żnin
Modernizacja odcinka drogi gminnej Sarbinowo - Jaroszewo
108953Powiatowy Urząd Pracy
ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
108949Urząd Gminy Borowie
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Borowie
108947Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
Remont chodników w ciągu dróg powiatowych
108943Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Budowa oświetlenia przy ul. Śląska, Łowicka, Mazurska w Jastrzębiu-Zdroju
108939Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie ul. Szkolna 7.
108937Gmina Kalisz Pomorski reprezentowana przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 3 LATKI NA START-KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA EDUKACJI DZIECI W GMINIE KALISZ POMORSKI
108935Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
Wykonanie do 10.09.2013r. dokumentacji projektowej wielobranżowej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, wymiany instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, grawitacyjnej oraz wodno-kanalizacyjnej wraz z opracowaniem - nowej technologii kuchni - w budynku Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego zlokalizowanym przy ul. Świętojerskiej 12a w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w terminie do 20.12.2013r.
108931Powiatowy Urząd Pracy
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia grupowego pod nazwą: KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII
108929Gmina Żnin
Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo
108925Komenda Wojewódzka Policji
Wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego
108923Ośrodek Pomocy Społecznej
świadczenie usług asystenta rodziny
108921Gmina Grodków
Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszów
108917Gmina Olszanica
Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Gminie Olszanica w roku 2013
108915Politechnika Częstochowska
Realizacja usług dla WIPMiFS PCz: 1 Montaż osłon termicznych i chłodni, 2 Regulacja klatki walcowniczej, 3 Dostosowanie stołów podawczo-odbiorczych klatki walcowniczej do samotoków o regulowanej wysokości
108913Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH, ZEWNĘTRZNYCH USŁUG PRALNICZYCH NA RZECZ SPSzW im. JANA BOŻEGO W LUBLINIE I OSK SP ZOZ W LUBLINIE.
108911Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
Docieplenie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Roosevelta 73 (dz. nr 4768/53) i 75 (dz. nr 4770/53) w Zabrzu wraz z kolorystyką i remontem elewacji.
108909Gmina Żnin
Przebudowa odcinka ulicy Górskiej w m. Żnin
108905Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
Zakup i dostarczanie sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku oraz rękawic i fartuchów jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala
108901"Uzdrowisko Rabka" S.A.
Przetarg nieograniczony na dostawy MAKARONÓW 2 -jajecznych/ wyprodukowanych wyłącznie z jaj świeżych
108897Gmina Ścinawa
Przebudowa pompowni wody na stacji uzdatniania wody w Wielowsi w ramach zadania przebudowa stacji uzdatniania wody w Wielowsi i Dziesławiu.
108893Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
Dostawa analizatora do identyfikacji substancji chemicznych
108891Nadleśnictwo Trzebciny
Przebudowa budynku gospodarczego przy Nadleśnictwie Trzebciny etap II
108889Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
SPRZĘT LABORATORYJNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
108881Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Zakup (dostawa) paliwa do kosiarki do koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Zawichost przez RO Sandomierz
108873Zakład Karny
Kurs konserwator urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, wraz z aktywizacją zawodową.
108871Wigierski Park Narodowy
Termomodernizacja budynków mieszkalnych Lipniak 23 i Maćkowa Ruda 55
108869Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego testów do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi tj. testy wirusologiczne HBsAg wraz z testami potwierdzenia, anty- HCV,anty-HIV1/2 oraz testów do wykrywania przeciwciał do antygenów krętka bladego do jednoczesnego wykonywania badań seryjnych, pojedynczych ,,Cito,, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą aparatury niezbędnej do automatycznego przebadania 135 000 donacji wraz z podłączeniem aparatury do posiadanego przez Zamawiającego systemu komputerowego.
108867Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące
Przetarg - na dostarczenie artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie
108863Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY w PIEKARACH k. JELCZA-LASKOWIC
108861Jednostka Wojskowa Nr 1156
USŁUGA CATERINGOWA 2
108855Wyższa Szkoła Policji
Dostawa uchwytów do projektorów i telewizorów
108853Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie
Przeprowadzenie usługi szkolenia dla 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie na następujące szkolenie: magazynier z obsługą wózków jezdniowych.
108849Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A.
Wielokanałowy rejestrator audio oraz montażu wideo dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio Kielce SA.
108845Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Zakup (dostawa) paliwa do kosiarki do koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Sandomierz przez RO Sandomierz
108841Gmina Lelkowo
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lelkowo
108839"Uzdrowisko Rabka" S.A.
Przetarg nieograniczony na dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich , mąki pszennej.
108837Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych i akcesoriów do sprzątania dla potrzeb Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - Nr AG-3211/26/13
108835Gmina Siemień
WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W SPRZĘT DO AKTYWNEGO WYPOCZYNKU ORAZ DOPOSAŻENIE MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W OGÓLNODOSTĘPNYCH MIEJSCACH REKREACJI I WYPOCZYNKU.
108833Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Usunięcie przełomów typu ciężkiego na drodze wojewódzkiej nr 389, km 21+300 - 21+587, Mostowice oraz odmulenie rowów ze ścinką pobocza w km 20+900 - 21+900 str. P.
108831Gmina Ostrowite
Remont świetlicy wiejskiej w Mieczownicy
108829Zarząd Dróg Wojewódzkich Lublin Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie
Remont przepustów położonych pod drogami wojewódzkimi Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin km 75+902 m. Wołczyny, Nr 819 Parczew - Sosnowica - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska km 27+128 m. Pieszowola i km 45+172 m. Szcześniki
108827Gmina Mielec
Opracowanie sześciu analiz na rzecz Partnerów Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.
108825Szkoła Podstawowa im. J. Pawlikowskiego
Dostawa żywności dla stołówki szkolnej
108823Zespół Szkół w Bliżynie
Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2013/2014 tj.: od 2 września 2013 roku do 27 czerwca 2014 roku codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci.
108821Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Sprawa 95/2013 PI i DP-K dla zadania: Przebudowa budynku nr 30 wraz z dostosowaniem na potrzeby symulatora samolotu MiG 29 w Mińsku Mazowieckim
108815Gmina Dąbrowa Zielona
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona w oparciu o technologię ultrafiltracji membranowej - MBR (Membrane Biological Reactor) przez inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej; b) drogowej; c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych , kanalizacyjnych , cieplnych , wentylacyjnych; d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych.
108809Gmina Żelazków
Przebudowa drogi gminnej nr 4738P w miejscowości Kolonia Kokanin.
108805Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Przeprowadzenie specjalistycznego kursu z języka angielskiego dla pracowników i doktorantów Wydziału Fizyki UAM, realizowanego w dwóch obszarach tematycznych: astronomia oraz fizyka z biofizyką, w dwóch następujących po sobie edycjach w ramach projektu: Zintegrowany program wspierający rozwój Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie nauk fizycznych
108803Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Zakup (dostawa) paliwa do kosiarki do koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie Rejonowego Oddziału w Sandomierzu przez RO Sandomierz
108799Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla APS
108791Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce
Dostawa filmów do zdjęć rentgenowskich, kopert do przechowywania zdjęć rentgenowskich dla Samodzielnego Publicznego Zakąłdu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce ul. Mickiewicza 18
108789Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Piastów Śląskich
Wymiana podłóg w salach
108787Gmina Święciechowa
Utworzenie Paku Fitness w miejscowości Gołanice
108783Gmina Miasta Bochnia
Renowacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Bochni
108765Gmina Wymiarki
Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wymiarki
108759Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wykonanie pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji i skuteczności zerowania instalacji wewnętrznych, natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 3 części
108755Gmina i Miasto Mirosławiec
Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
108751Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
EZ/215/52/2013 Udzielenie kredytu na okres 48 miesięcy na zabezpieczenie udziału własnego w projekcie współfinansowanym z funduszy norweskich i EOG II
108749Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców świeżych do jednostek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
108747Ośrodek Pomocy Społecznej
ŚWIADCZENIE USŁUG -PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GMINIE DĘBNICA KASZUBSKA W OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
108745Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Zakup (dostawa) paliwa do kosiarki do koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie Rejonowego Oddziału w Jędrzejowie przez Rejonowy Oddział w Busku Zdroju
108739Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
Usługi rolnicze na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie WRSP - OT ANR w Olsztynie położone na terenie gmin:Tolkmicko, Wilczęta, Pieniężno, Braniewo, Frombork.
108737Nadleśnictwo Ruszów
Dostawa siatki grodzeniowej
108731Politechnika Częstochowska
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej.
108725Gmina Potworów
Dostawa artykułów spożywczych do placówek oświatowych na terenie gminy Potworów
108723Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice - Grodków na odcinku w km 0+750,00 ÷ 0+950,80 w m. Magnuszowice w zakresie budowy zjazdów i stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych
108715Politechnika Poznańska
Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej
108713Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Owoce warzywa i podobne produkty
108711Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Zakup (dostawa) paliwa do kosiarki do koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu Staszów przez Rejonowy Oddział w Busku Zdroju
108699Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawa sprzętu medycznego dla UCK
108685Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Dostawa do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie odczynników i podłoży mikrobiologicznych oraz wymazówek bakteriologicznych - 5 części (pakietów)
108683Urząd Gminy Lipinki
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipinki oraz ich zagospodarowanie
108679Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
Usługi rolnicze na nieruchomościach znajdujących się Zasobie WRSP - OT ANR w Olsztynie położone na terenie gmin: Barczewo, Purda, Stawiguda.
108677Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Modernizacja terenu JRG-8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - etap II
108675Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych
108673Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Zakup (dostawa) paliwa do kosiarki do koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu Busko Zdrój przez Rejonowy Oddział w Busku Zdroju
108667Gmina Tuszyn
UTWORZENIE PLACU ZABAW PRZY SP NR 2 W TUSZYNIE
108663Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi
Dostawa i wymiana folii basenowej w basenie sportowym
108661Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Wykonywanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: Remont polegający na wymianie więźby dachowej wraz z niezbędnym wzmocnieniem stropu I piętra budynku Kapitanatu Portu w Elblągu ul. Browarna 82, 82-300 Elbląg
108653Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
Sukcesywne dostawy sterylnego sprzętu urologicznego jednorazowego użytku.
108647Starostwo Powiatowe
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
108639Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Dostawa żaluzji, rolet oraz folii mlecznej wraz z montażem dla domu studenckiego nr 12 Politechniki Gdańskiej
108635Szpital Morski im. PCK
Dostawa odzieży i obuwia dla personelu medycznego, artykułów higienicznych z papieru oraz zestawów jałowych dla noworodka.
108633Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
Dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno - próżniowego do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
108631Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Zakup (dostawa) paliwa do kosiarki do koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie Rejonowego Oddziału w Starachowicach
108627Zakład Wodociągów i Kanalizacji Olesno
Usunięcie kożucha fermentacyjnego z osadników Imhoffa na oczyszczalni ścieków w Oleśnie
108615Gmina Miejska Ostróda
Usługa promocji Gminy Miejskiej Ostróda podczas Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej w Starych Jabłonkach
108611Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
WYMIANA SKORODOWANYCH RUR SIECI WODOCIĄGOWEJ MIĘDZY UJĘCIEM WODY A HYDROFORNIĄ
108607Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Kompleksowe prace związane z uporządkowaniem śmieci i wywiezieniem odpadów komunalnych z nieruchomości położonej w Jaworznie, powiat Jaworzno, woj. śląskie dz. nr 207/1, 214/3 km 4 obręb 1022. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.016.II.73.2013.U
108595Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Zakup (dostawa) paliwa do samochodu służbowego Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rejonowy Oddział w Sandomierzu
108589Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli
Dostawa leków
108587Zarząd Dróg Powiatowych
Remont nawierzchni jezdni w ciągu dróg powiatowych : 5621S na odcinku ulicy Górniczej i 5627S na odcinku ulicy Rybnickiej w Czerwionce Leszczynach.
108585Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
świadczenie usług zabezpieczenia medycznego akcji policyjnych
108583Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
BOF-II.272.1.36.2013 - Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego dla pracowników Zamawiającego pt.: Pomoc publiczna, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
108581Gmina Jawor
Odmulenie kolektorów Młynówki na długości 0,8 km w ramach zadania pn. Przebudowa kanału odnogi Młynówki odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Jawora oraz odmulenie kolektorów - 0,8 km
108579Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Remont i modernizacja dachu budynku biurowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przy ul. Grabowej 3
108571Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Dostawa mieszanek dla niemowląt
108569Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie
dostawa podłoży i odczynników 2013r
108555Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ROPS.PSO.3321.21.2013 - Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu przeprowadzenia szkolenia: Kontrakt socjalny jako narzędzie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
1085535 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
Obsługę bankowa 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie wraz z dostarczeniem oraz zainstalowaniem bankomatu na terenie Szpitala wraz z jego obsługą w czasie realizacji zamówienia
108549Gmina Starogard Gdański
Budowa sieci wodociągowej w Siwiałce
108547Urząd Miejski
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach realizowanego przez Gminę Żary o statusie miejskim projektu systemowego: Bawimy się ucząc i poznając świat
10854511 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Remont pokrycia dachowego i częściową wymianę stolarki okiennej, remont pomieszczeń i piętra w budynku nr 65 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy. oraz Remont pomieszczeń w budynku nr 13 w kompleksie wojskowym przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy .
108539Powiat Wadowicki
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi drogowymi pn. remont drogi powiatowej nr 1773K Spytkowice - Miejsce w m. Spytkowice- Miejsce w km 0+850 - 1+800
108537Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów
108535Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Zakup (dostawa) paliwa do samochodu służbowego Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rejonowy Oddział w Sandomierzu
108527Komenda Portu Wojennego Gdynia
Dostawa sprzętu kuchennego, w tym: Część I: sprzęt gastronomiczny i chłodniczy Część II: sprzęt stołowy kuchenny Część III: środki higieny i estetyki Część IV: akcesoria do ekspresów do kawy
108525Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o. o. w Uniejowie
Zakup samochodu do zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Uniejów
108523Zarząd Dróg Powiatowych
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1317 L Jakusze - Kurów dł. 960 m
108521Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Dostawa materiałów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej (I)
108519Gmina Miejska Mielec
Dostawa wyposażenia stadionu MOSIR w Mielcu
108507Jednostka Wojskowa 4620
Remont budynku nr 82 na terenie Jednostki Wojskowej Nr 4620 w Toruniu
108505Nadleśnictwo Toruń
Przebudowa drogi leśnej przeciwpożarowej nr 10/2 leśnictwa Strzyżawa i Wałdowo
108501Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Usługi dezynfekcji, prania, suszenia i maglowania bielizny szpitalnej oraz dezynfekcji materaców i poduszek w komorze dezynfekcyjnej.
108499Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Dostawa książek
108495Urząd Gminy
Remont drogi gminnej Siemiechów w kierunku Zubek (początek km od dr. gminnej - nr dz. 533, 164, 534/1, 190) w miejscowości Siemiechów w km 0+250-0+950
108493Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Zakup (dostawa) paliwa do samochodu służbowego Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rejonowy Oddział w Jędrzejowie
108489Oświęcimskie Centrum Kultury
Dostawa reflektorów scenicznych
108473Gmina Uniejów
Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku OSP Spycimierz
108471Gmina Puszcza Mariańska
Wykonanie prac remontowo-budowlanych w następujących obiektach: Urząd Gminy ( stara i nowa część), Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Bartnikach, Gminny Ośrodek Kultury w Puszczy Mariańskiej, Szkoła Podstawowa w Michałowie, Szkoła Podstawowa w Walerianach, Ośrodek Zdrowia w Puszczy Mariańskiej.
108463Miasto Ostrołęka
Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem (od km 0+227 do km 0+287) w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza w Ostrołęce
108459Powiat Iławski
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
108455Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna
Przebudowa drogi leśnej SZENAJDA - STAWISKA w Leśnictwie Debrzyno wykorzystywanej jako dojazd pożarowy
108451Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"
Dostawa świeżych warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej im. MATYSIAKÓW przy ul. Arabskiej 3 w Warszawie
108447Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Zakup (dostawa) paliwa do samochodu służbowego Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rejonowy Oddział w Busku Zdroju
108439Gmina Korczyna
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminy Korczyna w Komborni
108435Powiat Puławski
Urządzenie parkingu i wjazdów na nieruchomości przy ul. 6 Sierpnia 5 w Puławach
108431Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Remont zaplecza technicznego w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 90 - budynek administracyjny
108429Gdański Uniwersytet Medyczny
ZP/56/2013 Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Tuwima 15 w Gdańsku
108423Urząd Gminy Porąbka
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000 PLN na potrzeby gminy Porąbka
108421Państwowa Bursa Szkół Artystycznych
Dostawy żywności do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014
108419Sekcja Dróg Miejskich
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Oleśnicy
108413Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
ZP-9/2013 OCHRONA NAJCENNIEJSZYCH SIEDLISK NA OBSZARZE BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO POPRZEZ NAPRAWĘ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
108411Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Zakup (dostawa) paliwa do samochodu służbowego Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rejonowy Oddział w Starachowicach
108409Urząd Gminy
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SŁAWOBORZE.
108407Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno
108397Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze
Usługi szkoleniowe oraz kursy zawodowe przyuczające do określonego zawodu w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Kańczuga współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
108387Gmina Woźniki
Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 908 w Drogobyczy - ul. Gliwicka, gmina Woźniki
108385Burmistrz Miasta Grajewo
wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych na terenie miasta Grajewa od 1 sierpnia 2013 do końca 2013r.
108381Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Sorkwitach i Zespołu Szkół, Zyndaki 2 poprzez zakup biletów miesięcznych.
108375Wójt Gminy Wiązownica
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIĄZOWNICA
108361Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Zakup (dostawa) paliwa do samochodów służbowych Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz Rejonowego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
108357Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
Likwidacja przełomów ciężkich na drodze wojewódzkiej nr 522 na odcinku Prabuty - Jaromierz
108355Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy opatrunków i materiałów do sterylizacji
108353Dom Pomocy Społecznej
Dostawa produktów spozywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
108351Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
SUKCESYWNE DOSTAWY OPAKOWAŃ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ
108345Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ZP-24/FRSE/2013
108341Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie, dostawę i wydawanie posiłków dla wychowanków SOSW w Braniewie.
108337Powiatowy Zarząd Dróg
Bieżąca konserwacja dróg polegająca na pojedyńczym i podwójnym powierzchniowym utrwaleniu dróg na terenie powiatu krotoszyńskiego
108331Uniwersytet Jagielloński
na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu do badań dla WBBiB UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/243/2013
108327Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
Dostawa niszczarek i wentylatorów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
108313Gmina Miejska Wysokie Mazowiecki
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji parku przy ul. Rynek im. Piłsudskiego w Wysokiem Mazowieckie oraz projektu fontanny w miejskim parku przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem.
108307Gmina Barwice
Budowa miejsca aktywnej rekreacji w Barwicach
108301Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego
108299Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Zaprojektowanie i budowa placu zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach rządowego programu Radosna szkoła
108289Uniwersytet Jagielloński
na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy rzutników i laptopów dla WBBiB UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/242/2013
108281Zarząd Zasobu Komunalnego
Remont i przebudowa budynku przy ul. Wysokiej 3 stanowiącego własność Gminy Wrocław
108275Gmina Bodzentyn
Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku studnia na pow. 1 ar na Rynku Górnym w Bodzentynie w związku z realizacją inwestycji Rewitalizacja Miasta Bodzentyn - przebudowa Rynku Górnego oraz ulic Licealnej i Słonecznej w Bodzentynie wraz z opracowaniem wyników tych badań.
108261Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o.
ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB MEDYCZNYCH
108259Gmina Tereszpol
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Tereszpol ich zagospodarowanie w okresie 01.07.2013 do 31.12.2015 r
108253Gmina Wilków
Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków poprzez odbudowę infrastruktury drogowej.
108249Szpital Powiatowy
Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu - 2 pakiety.
108231Powiatowy Zarząd Dróg
Przebudowa drogi powiatowej nr 3216 P w miejscowości Ochle
108219Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Usługa wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z COZL
Wygenerowano dnia 30 marca 2017 08:39:29