Lista ogłoszeń z dnia 1 kwietnia 2011 642 ogłoszeń

62668Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
Wybór inwestora zastępczego inwestycji Budowa nowych obiektów i obiektów zabytkowych w ramach projektu Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie
62664Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
Prowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki w ramach projektu Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia
62660Urząd Gminy
II etap rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej ze sfinansowaniem inwestycji przez Wykonawcę w okresie 5 lat
62658Gmina Wola Mysłowska
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Świder, Ciechomin, gm. Wola Mysłowska.
62654Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
Przeprowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego w ramach projektu Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia
62648Urząd Gminy
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii dla Gminy Dąbrowa Tarnowska
62646Gmina Lututów
Modernizacja i rewitalizacja centrum Lututowa - etap II
62628Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarosław
Zaprojektowanie i budowa elementów ścieżki dydaktycznej Od drzewa do drewna
62618Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych
Dostawa Urządzenia Wielofunkcyjnego
62616Ministerstwo Edukacji Narodowej
Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z obiektu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie
62610Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc
Rozbudowa i modernizacja systemu radiologii cyfrowej polegająca na: - upgrade oprogramowania stacji diagnostycznej Agfa IMPAX DS 1000, - wdrożeniu systemu archiwizacji i dystrybucji badań PACS, dla potrzeb Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc, 15-950 Białystok ul. Warszawska 18.
62598Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki
Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej
62596Gmina Liw
Pełnienie funkcji trenera -realizatora zajęć pozalekcyjnych bazujących na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w ramach projektu: Dzieci maja skrzydła, pomóżmy im je rozwinąć.
62590Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby GDDKiA Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89 oraz płatnej usługi odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego i dostarczania lub zwrotu przesyłek do siedziby Zamawiającego - II postępowanie.
62588Małopolski Instytut Kultury
Druk specjalistycznego czasopisma Autoportret nr 1/2011 oraz 2 ulotek dla Małopolskiego Instytutu Kultury
62586Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oława
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Szkółkarskim
62582Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
Świadczenie usługi regularnego przewozu osób relacji Polkowice - Żelazny Most - Polkowice
62572Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz
Zakup materiału sadzeniowego dla Nadleśnictwa Siewierz.
62568Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
RZP/2/2011 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń telefonicznych dla Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście
62562Gmina Bircza
Remont pomieszczeń sanitariatów oraz wymiana ślusarki okiennej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Birczy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007- 2013.
62550Centrum Szkolenia Policji
Wykonanie gumek do pieczątek i pieczątek dla Centrum Szkolenia Policji
62546Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Modernizacja systemu elektroenergetycznego Szpitala w celu zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię i stworzenie bezpieczeństwa na wypadek awarii w WSSz im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
62534Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
dostawa materiałów eksploatacyjnych dla wykonania 35 000 zgrzewów wraz z dzierżawą zgrzewarki do sterylnego łącznia drenów.
62532Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dostawa środków kontrastowych.
62528Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
62526Przedszkole Miejskie Nr 175
Dostawa artykułów spożywczych do przedszkola
62522Gmina Małkinia Górna
Wykonywanie bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2011 roku
62512Gmina Pilzno
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁOTOWEJ
62508Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Usługa ochrony i dozoru mienia.
62506Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dostawa leków.
62502Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Sukcesywne, bezgotówkowe dostawy paliwa do samochodów służbowych eksploatowanych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
62488Areszt Śledczy
06/POKL/2011
62486Administracja Nieruchomości Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto"
CZĘŚĆ I - konserwacja w branży ogólnobudowlanej w nieruchomościach administrowanych przez A.N Nowe Miasto CZĘŚĆ II - konserwacja w branży elektrycznej wraz z pogotowiem technicznym w nieruchomościach administrowanych przez A.N. Nowe Miasto.
62482Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Rozbudowa ulicy Dmowskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Sempołowskiej, Kierowej, Kołłątaja do skrzyżowania z ulicą Stojałowskiego wraz ze skrzyżowaniem z Placem Ratuszowym i budową zatok autobusowych w Bielsku-Białej
62476Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dostawa warzyw i owoców, świeżych i kiszonych w II kwartale 2011 roku do placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
62460Instytut Technologii Elektronowej
Dostawa targetów
62456Szpital Miejski Murcki w Katowicach
Usługi ochrony fizycznej mienia i osób w na terenie Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach oraz usługi portierskie
62450Zarząd Powiatu we Włodawie
Przetarg - zakup i dostawa mebli biurowych
62442Areszt Śledczy w Płońsku
Dostawy mleka i produktów mleczarskich
62424Gmina Pilzno
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ZWIERNIKU
62422Teatr Polski w Warszawie
Wykonanie drewnianych elementów scenicznych do inscenizacji Cyd dla Teatru Polskiego w Warszawie.
62412Koniński Dom Kultury
Wyżywienie dla uczestników 32 Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2011
62408Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
rozszerzenie zadania badawczego nr 3.5: Zaawansowana diagnostyka chorób nowotworowych poprzez wprowadzenie nowych kamieni milowych. w ramach projektu BioMed Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne.
62402Gmina Liszki
Przebudowa drogi gminnej nr G000001 w zakresie: remont jezdni drogi gminnej wraz z budową chodnika, wraz z odwodnieniem w miejscowości Rączna, Ściejowice, Jeziorzany Gm. Liszki
62398Burmistrz Miasta Łaziska Górne
Przebudowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie terenu na działkach nr 1273/12, 593/12, 597/12 przy ul. Przysiółki w Łaziskach Górnych
62386Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
dostawa 1 szt zestawu komputerowego dla WIMiIP - ZP/0033/2011
62384Zespół Szkół w Lubomierzu
Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu ul. Chopina 9 polegająca na remoncie więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia i obróbek blacharskich oraz termomodernizacji.
62378Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Dostawa materiałów biurowych dla Rejonu w Opocznie. Dostawa wody mineralnej dla Rejonu w Opocznie
62374Instytut Badań Edukacyjnych
Dostawa mebli biurowych dla Instytutu Badań Edukacyjnych
62370Zarząd Zasobu Komunalnego
Roboty budowlane w zakresie prac tynkarskich, posadzkarskich, stolarskich, okładzinowych, malarskich oraz instalacji sanitarnych wraz z wymianą osprzętu i instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu i zabezpieczeń w pustostanach: nr 22 w budynku przy ul. Hallera 131/133 oraz 9, 11, 17, 40 w budynku przy ul. Hallera 135/137 we Wrocławiu - zamówienie uzupełniające ZZK-WP/3400/48/10 zad 1
62362Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Oddział w Gdańsku
Usługi w zakresie sprzątania obiektów Oddziału TVP S.A w Gdańsku
62358Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawa materacy szpitalnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
62354III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera
Dostawa osprzętu do plazmaferezy do aparatu MULTIFILTRATE BASIC 7 MUG 3020. (Sprawa nr: 09/2011)
62352Miasto Chełm
Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Trubakowskiej 59 w Chełmie
62348Lubuski Urząd Wojewódzki
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp..
62346Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Konserwacja i serwisowanie systemów zabezpieczeń elektronicznych w obiektach IPN-KŚZpNP w Warszawie
623441 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów laboratoryjnych i testów diagnostycznych
62338Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Kuźnica
62326Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Miasta Leszna albo Skarbu Państwa, polegającego na wydzieleniu z jednej nieruchomości przed podziałem dwóch działek gruntu
62320Zespół Placówek Oświatowych
Zorganizowanie wycieczek edukacyjnych dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach w roku 2011 i 2012
62318Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dostawa kart zleceń i barkodów do identyfikacji próbek materiału do badań diagnostycznych.
62316Powiatowy Zarząd Dróg
Zakup emulsji asfaltowej
62306Szpital Powiatowy
Dostawa systemu do pobierania krwi dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Pyskowicach
62302Miasto Chełm
Budowa terenowych urządzeń sportowych w Chełmie - kompleks boisk do gier sportowych
62294Gmina Koprzywnica
Odbudowa drogi gminnej nr 4222026 Koprzywnica Wieś ul. Zarzecze od km 0+000,00 do km 0+700,00
62292Powiat Opolski
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2237L Poniatowa - Kraczewice - Szczuczki, na odcinku od km 3+800 do km 9+847 o łącznej długości 6047 m.
62290Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dostawa szpatułek mózgowych.
62284Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
62282Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
Świadczenie usług kompleksowego specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w Oddziałach Szpitalnych, w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładzie Mikrobiologii i Przychodni p/gruźliczej oraz współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem.
62280Gmina Nowa Sól - Miasto
Budowa miejsc postojowych wraz z remontem ulicy Kaszubskiej, wykonanie ciągów pieszych na istniejącym boisku przy ul. Kaszubskiej oraz remont nawierzchni placu postojowego na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli
62276I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 w Mławie
622741 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych oraz dzierżawa analizatorów hematologicznych i biochemicznych
62266Powiat Kartuski
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kartuzach
62264Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ZGK 2/2011
62256Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawa drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego dla potrzeb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
62250Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, Oddziału Zamiejscowego w Koninie przy ul. Zakładowej 4, Oddziału Zamiejscowego w Pile przy al. Niepodległości 24, Oddziału Zamiejscowego w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5, Oddziału Zamiejscowego w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 5 w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów, o masie powyżej 50 g w 2011 roku.
62246Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37 oraz Oddziału Zamiejscowego w Pile przy al. Niepodległości 24, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów, o masie poniżej 50 g w 2011 roku.
62244Gmina Łubnice
Termomodernizacja Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Łubnice - Budynek nr 1 - roboty dodatkowe dotyczące kotłowni i instalacji c.o
62242Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć programowych z przedmiotów: Etyka zawodu nauczyciela, Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu, Warsztaty rytmiczno-taneczne, Organizacja i zarządzanie przedszkolem oraz Pedagogika miedzykulturowa w przedszkolu prowadzonych w ramach studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w przedszkolu i punktach przedszkolnych realizowanych w ramach projektu pt.: Wychowanie przedszkolne- studia podyplomowe dla nauczycieli II edycja.
62236Dom Pomocy Społecznej
Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Szpitalnej 3.
62232Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Dostawa materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek dla Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.
62230Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Świadczenie usługi asysty technicznej, konserwacji oprogramowania użytkowego oraz bazy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO
62210Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek wraz z usługą serwisową drukarek dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach
62204Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Usługa wyżywienia uczestników i osób zaangażowanych w realizację szkolenia: Dotacje unijne dla firm leśnych na terenie RDLP Zielona Góra.
62200Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w starej części szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie
62194Gmina Tuszyn
Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego przeznaczonego do remontu dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Tuszyn w 2011 r.
62184Urząd Miasta Milanówka
Konserwacja dróg gruntowych żużlem paleniskowym na terenie miasta Milanówka
62182Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Dostawa do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie pieczywa i wyrobów piekarskich i ciastkarskich
62178Gmina Biała Piska
Zakup pospółki do wykonania bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchniach żwirowych.
62174Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych związanych z inwestycją Budowa autostrady A1 Toruń-Stryków, na odcinku Kowal - Sójki od km 215+850 do 245+800 wraz z opracowaniem wyników badań
62170Starostwo Powiatowe w Brzegu
Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu
62168Ośrodek Techniki Leśnej
Wykonanie usług transportowych w 2011. Sprawa ZP/2710/6/2011.
62160Jednostka Wojskowa 4430
Dostarczenie usługi dostępu do sieci Internet - 2/SZ/2011.
62156Gmina Dobre
Dostawa 3000 ton żwiru wraz z transportem oraz równaniem na wskazane drogi na terenie gminy Dobre
62152Województwo Śląskie
Dostawa energii elektrycznej dla jednostek edukacyjnych województwa śląskiego
62144Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Świadczenie całodobowych usług medycznych obejmujacych badanie osób zatrzymanych przez Policję na terenie Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie
62140Zarząd Portu Morskiego Darłowo
Dostawa łodzi patrolowej do kontroli toru wodnego i nabrzeży portowych na potrzeby Portu Darłowo
62128Uniwersytet Gdański
Wykonywanie zadań służby medycyny pracy wobec pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.
62126Uniwersytet w Białymstoku
Usługi druku i oprawy książek (publikacji) dla Uniwersytetu w Białymstoku (wydawanych za pośrednictwem Wydawnictw UwB) - Dzp-12/U/2011
62124Dom Pomocy Społecznej
Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Starogardzka 20
62122Gmina Pilzno
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łękach Górnych
62120Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
Dostawa sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego
62112Zarząd Powiatu Pułtuskiego
Świadczenie usług w zakresie rekrutacji, pozyskiwania personelu, organizacji staży i szkoleń uczestników projektu pn.: Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro
62090Szpital Miejski Murcki w Katowicach
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety
62088Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania podstawowego pod nazwą: Budowa mostu w miejscowości Dźwirzyno na Kanale Resko na odcinku drogi powiatowej 0152 Z Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg
62086Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Usługa dostarczania posiłków dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2011 roku
62078Gmina Mirsk
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 112716 D w Kotlinie
62076Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu
Ziemniaki
62070Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce
Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Strzelce w 2011roku
62068Ośrodek Pomocy Społecznej
Zapewnienie wyżywienia dla Domowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie w okresie od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2012r.
62066Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu
Dostawa paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu w okresie 12 miesięcy
62064Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku
WYKONYWANIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH TERENÓW SPORTOWYCH OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SZCZECINKU
62062Instytut Lotnictwa
dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
62058Zarząd Powiatu Pułtuskiego
Świadczenie usług w zakresie zarządzania projektem oraz poradnictwa zawodowego w projekcie pn.: Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro
62056Urząd Skarbowy Warszawa Wola
Usługa wprowadzania i analizy danych do systemu POLTAX i CZM, dodatkowe usługi biurowe w zakresie wprowadzania danych w Urzędzie Skarbowym Warszawa Wola
62050Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Dostawa oleju opałowego lekkiego (wspólny słownik zamówień (CPV - 09135100-5) w ilości 20 m 3 dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach przy ul. Stanisława Kaczyńskiego 7.
62046Zarząd Powiatu Grajewskiego
Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych
62042Zarząd Portu Morskiego Darłowo
Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w porcie Darłowo
62034Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu
Warzywa i owoce
62030Miasto Jelenia Góra
Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego - Inspektor Nadzoru Konserwatorskiego
62022Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Usługa wynajmu sali konferencyjnej oraz wyżywienia uczestników i osób zaangażowanych w realizację szkolenia : Dotacje unijne dla firm leśnych na terenie RDLP Szczecin
62016Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PRZETARG nr PM- 1/2011 NA DOSTAWY ELEKTROD DLA PS ZOZ W INOWROCŁAWIU.
62012Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Czersku
Dostawa nowego samochodu specjalistycznego (śmieciarki) do zbierania i transportu odpadów komunalnych.
62006Urząd Gminy Kuślin
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin
62002Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Ochrona i dozór obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu
61994109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Dostawa produktów drobiarskich oraz jaj do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
61988Politechnika Łódzka - Biblioteka
Całodobowa ochrona budynku Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej przy ul.Wólczańskiej 223 w okresie od 31.03.2011 do 31.03.2013
61978Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych, analogowo-cyfrowych przetworników sygnału selsynowego (np. typu SDC 1740-411B Analog Devices). Ilość - 40 szt
61976Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zawarcie umowy ramowej na sprzedaż i dostawę książek w 2011 roku dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
61962Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
04/0311/DR_11 - Dostawa biletów wstępu na spektakl teatralny pt. `Zdobyć, Utrzymać, Porzucić`
61960Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach
usługi ochrony i monitorowania obiektów oświatowych z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
61952Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Prowadzenie zajęć programowych z przedmiotów: Psychologia dla nauczycieli, Pedagogika zabawy w wychowaniu przedszkolnym, Metodyka edukacji środowiskowej i ekologicznej w przedszkolu oraz Wychowanie plastyczne w przedszkolu prowadzonych w ramach studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w przedszkolu i punktach przedszkolnych realizowanych w ramach projektu pt.: Wychowanie przedszkolne- studia podyplomowe dla nauczycieli II edycja.
61940Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
61926Powiatowy Urząd Pracy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania , przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz dokonywania zwrotu po wyczerpaniu możliwości ich doręczania
61906Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W ZAKRESIE KOMPUTERYZACJI PRAC W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
61902Samodzielny Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych "PALMA"
Dostawa materiałów stomatologicznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 2 - Materiały stomatologiczne; Pakiet 3 - Materiały stomatologiczne
61898Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki
Budowa instalacji kolektorów słonecznych na dachu budynku Pływalni Miejskiej Olimpijczyk w Aleksandrowie Łódzkim.
61892Gmina Szydłów
Dostawę kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Szydłów na 2011 rok
61888Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie
Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1670R dojazd do stacji PKP Oleszyce km 0+000 - 0+850 i nr 1671R Oleszyce-Borchów-Lubaczów km 0+000 - 5+984
61882Wyższa Szkoła Policji
świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
61880Urząd Miejski
Mechaniczne zamiatanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych oraz parkingów na terenie miasta Puszczykowa w roku 2011
61878Zarząd Dróg Gminnych
Wykonanie przebudowy odcinka ulicy Mórkowskiej w Krzycku Wielkim
61872Urząd Miasta Mszana Dolna
Remont ul. Starowiejskiej w Mszanie Dolnej - poprawa komunikacji w centrum Mszany Dolnej
61870Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy sp. z o.o.
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ORZYSZ ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ AUTOMATYCZNEJ STACJI ODBIORU ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH, ZE ZINTEGROWANYM URZĄDZENIEM ROZDRABNIAJĄCYM
61858Centrum Szkolenia Policji
Dostawa liczarki do banknotów
61852Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie
Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku..
61848Centrum Szkolenia Policji
Dostawa ryb do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach
61844Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenach gminnych poza pasem drogowym na terenie Gminy Bytom w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.08.2011r.
61842Urząd Skarbowy Warszawa Wola
Usługa wprowadzania i analizy danych do systemu POLTAX i CZM, dodatkowe usługi biurowe w zakresie wprowadzania danych w Urzędzie Skarbowym Warszawa Wola
61836Zarząd Portu Morskiego Darłowo
Zakup miniciągnika z kabiną i osprzętem na potrzeby Portu Darłowo
61832Zespół Szkół Morskich
Rejs szkoleniowy dla uczniów Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku
61828Miejski Zakład Komunalny Pilzno Spółka z o.o.
SPRZEDAŻ DROGOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ
61826Gmina Szemud
Wycena nieruchomości - usługi w zakresie nieruchomości
61816Urząd Miasta Marki
Budowa oświetlenia ulic Olsztyńskiej, Traugutta, Kordeckiego i Zagłoby w Markach
61810Gmina Jordanów
Remont drogi gminnej Za Zwierzyniec w Wysokiej o długości 400 m od km 0 + 000 do km 0 + 400, remont drogi gminnej Misiarzowa w Osielcu o długości 400 m od km 0 + 000 do km 0 + 400, w ramach usuwania skutków powodzi z roku 2010.
61808Nadleśnictwo Osie
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Średnik
61800Uniwersytet Wrocławski
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr przy pl. Uniwersyteckim 9-13 we Wrocławiu.
61796Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakup wraz z dostawą szczepionek
61792Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
usługa ochrony i dozoru mienia
61782Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
PRZEKŁADY PISEMNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI. CZĘŚĆ I
61780Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Warzywa - Owoce I-II 2011
61778Urząd Gminy Iwierzyce
Remont drogi gminnej Zagorzyce-Brzeźnik Płn. w m. Wiercany
61776Gmina Biała Piska
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich Gmina Biała Piska. Zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej Bemowo Piskie - Drygały
61768Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Usługi telekomunikacyjne i transmisji danych w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2011 r
61766Gmina Kleszczów
Utrzymanie zielenie na terenie gminy; IZP-3410/7/11
61762Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Warzywa - Owoce III-V 2011
61754Europejskie Centrum Solidarności
Wydruk zaproszeń dla Europejskiego Centrum Solidarności
61750Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Wykonanie usługi zamieszczania w prasie reklam Urzędu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
61746Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie
Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie Szczecińskim
61742Województwo Lubelskie
usługa opracowania Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2019, Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego do 2014 roku, Raportu z wykonania programu ochrony środowiska województwa lubelskiego za lata 2009-2010, Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego za lata 2009-2010 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki odpadami na środowisko.
61736Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowe Ramuki
Prace gospodarcze na szkółce leśnej Pluski na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki
61734Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Świadczenie obsługi prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie na potrzeby Projektu Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO K
61730Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Tarnowo Podgórne
61722Centralna Komisja Egzaminacyjna
Obsługa IT projektu Ogólnopolskiego dobrowolnego badania umiejętności uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej
61720Uniwersytet w Białymstoku
Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku- Dzp-13/D/2011
61710Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju
61706Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Wykonanie usługi zamieszczania w prasie reklam Urzędu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
61690Urząd Miasta Marki
Budowa oświetlenia ulic Krasińskiego, Brzechwy, Kurpińskiego i Środkowej w Markach
61682Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (nr sprawy ZP 3820 - 5/11)
61678Muzeum Narodowe w Kielcach
Remont pomieszczeń dawnego pałacu biskupów krakowskich Muzeum Narodowego w Kielcach
61676Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach
Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego
61674Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Węgierska Górka
Likwidacja szkód powodziowych na terenie nadleśnictwa Wegierska Górka
61666Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Przeszacowanie kosztorysów inwestorskich
61650Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
przeprowadzenie kursu magazyniera i kursu obsługi wózków widłowych dal beneficjentów pora na aktywność
61644Burmistrz Tykocina reprezentujący Gminę Tykocin
Transport pospółki żwirowo-piaskowej do remontu dróg na terenie Gminy Tykocin
61638Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim
61634Gmina Małomice
Przebudowa 7 dróg gruntowych o łącznej długości 3 108 mb na terenie Gminy Małomice
61630Zakład Komunikacji Miejskiej
Dostawa na potrzeby komunikacji miejskiej 1 sztuki kompletnego nowego autobusu miejskiego
61628Wójt Gminy Świerklaniec
Wykonywanie prac geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Świerklaniec w okresie 24 miesięcy.
61626Miasto i Gmina Trzemeszno
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno
61624Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej w związku z zadaniem 02090 Budowa Mostu Wschodniego
61612Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie
Dostawy sukcesywne artykułów mleczarskich i nabiału
61604Gmina Tuszyn
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Tuszyn w 2011 r.
61600Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
DOSTAWA UZBROJENIA - NR SPRAWY 3/KW/11
61584Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Ekspertyza hydrologiczna
61578Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
SUKCESYWNE DOSTAWY STYMULATORÓW SERCA I INTRODUCERÓW
61574Miasto Piotrków Trybunalski
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ UL. SŁOWACKIEGO OD TORÓW PKP DO POSESJI PRZY UL. SŁOWACKIEGO 23 Z PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z WPUSTAMI ULICZNYMI I PRZYŁĄCZAMI, PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH PROJEKTU TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.
61568Muzeum Powstania Warszawskiego
Wykonanie i sukcesywna dostawa gadżetów reklamowych dla Muzeum Powstania Warszawskiego
61566Zakład Produkcyjno Usługowy Handlowy Lasów Państwowych
dostawa akcesoriów do rejestratora PSION WORKABOUT PRO oraz akcesoriów do drukarek termiccznych
61558Gmina Józefów
Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego - wykonanie folderów, plansz informacyjnych, kierunkowskazów szlaku
61556Powiat Jasielski
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: Kurs praktycznej obsługi obrabiarek CNC dla 15 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle w ramach projektu pt. Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle
61554Fundacja Laurentius
Dostawa żywności do Fundacji Laurentius
61548Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina odc. III.
61546Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dostawa artykułów biurowych.
61538Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu realizowanym przy współudziale środków finansowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych : Rozbudowa ul. Paproci i Wrzosów w Koszalinie - etap I oraz remont ul. Kretomińskiej w Kretominie.
61536Urząd Gminy Zamość
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody w miejscowości Sitaniec, Sitaniec Wolica, Sitaniec Kolonia.
61532Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rozbudowa (doposażenie )aparatu USG MY LAb 25 Gold zinstalowanego w SP ZOZ w Nieporęcie.
61530Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawy leków
61524Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu
zakup usług szkoleniowych
61518Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
Organizacja sesji szkoleniowych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
61510Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Rejonu w Chełmie i administracyjno-socjalnym w Obwodach Drogowych w Cycowie Piaskach i Rudce
61500Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Starówki
REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PLAC ŚW. MIKOŁAJA 6 W BIELSKU - BIAŁEJ w ramach zadania pn.: REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PLAC ŚW. MIKOŁAJA 6 (REWITALIZACJA STARÓWKI - KWARTAŁ H)
61498Powiat Siemiatycki
Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Urzędu Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach
61496Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
Obsługa przeprawy promowej na rzece Wisła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 Busko Zdrój - Tarnów między miejscowościami Nowy Korczyn - Borusowa
61490Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach
remont korytarzy
61488Szpital Powiatowy im. M. Kajki
dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych
61480Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Dostawa i montaż zestawu do monitoringu wizyjnego.
61478Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
SUKCESYWNE DOSTAWY SOCZEWEK TORYCZNYCH ORAZ IMPLANTÓW PRZECIWJASKROWYCH WRAZ Z PRZEKAZANIEM DO UŻYTKOWANIA APARATU DO BIOMETRII
61476Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
470 nieruchomości gruntowych (gruntu), dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, - 250 nieruchomości gruntowych (gruntu), dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i aktualizacji opłaty rocznej, - 10 nieruchomości dla potrzeb naliczenia opłaty o której mowa w art. 36 ust 4 (opłata planistyczna) oraz odszkodowania, o którym mowa w art. 36 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - 2 nieruchomości zabudowanych, dla potrzeb zbycia, - 1 nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny)
61458Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda
Dostawa nawozu Polifoska 4 NPK (MgS) 4-12-32(2-9) - 48 t oraz dostawę nawozu Mocznik - 24 t
61446Politechnika Wrocławska
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej - 2 zadania
61444Centrum Kultury 105 w Koszalinie
Obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury 105 w Koszalinie
61442Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawa do zamawiającego artykułów biurowych i papierniczych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących
61440Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SP ZOZ
Modernizacja nawierzchni ciągów komunikacyjnych i wymiana oświetlenia zewnętrznego - II etap
61432Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
ZAKUP I DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO
61416Gimnazjum Nr 10 im. Jana Pawła II
Komleksowa dostawa gazu ziemnego do budynku Gimnazjum nr 10 w Rybniku istniejącą siecią gazową
61414Jednostka Wojskowa 1128
Przeprowadzenie kursu uzupełniającego języka angielskiego na poziomie I w wymiarze 240 godzin szkolenia oraz Przeprowadzenie kursu uzupełniającego języka angielskiego na poziomie II w wymiarze 240 godzin
61400Miasto i Gmina Olkusz
Serwis i nadzór autorski oprogramowania wchodzącego w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urząd_NT
61396Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Odbiór, transport i unieszkodliwianie (przez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych) wyrobów zawierających azbest, usuwanych z obiektów znajdujących się na terenie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu (województwa: opolskie, śląskie, małopolskie), Postępowanie nr: ZP-016/II/ 26 /2010/U
61392Wojewódzki Sąd Administracyjny
Całodobowa ochrona mienia.
61390Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie
61388Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o.
Ubezpieczenie dla Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o.
61386Miasto Białystok
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH LOKALI MIESZKALNYCH DSK-II.271.2.2011
61384Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie
Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Łobzie.
61380Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Dostawa mebli dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu Wyb. J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.
61378Starostwo Powiatowe
Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych powiatu monieckiego w 2011 r.
61374Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku
Dostawa drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-70 w ilości 160 ton
61372Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
renowacja parkietu w sali gimnastycznej i remont podłogi sportowej w hali sportowej wraz z wymalowaniem linii boisk
61370Zakłady Remontowo-Budowlane Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
ZRB Gniezno: Wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach nr 13, 52 i 53 w kompleksie wojskowym 6030 w Łasku
61364Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu
61362Gmina Rawa Mazowiecka
usługa przesyłki pocztowe na okres 3 lat
61360Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
Usługa przygotowania i wydawania gorącego posiłku dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie
61354Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji)
Wykonanie warstwy izolacyjnej posadzki w budynku B Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) - roboty dodatkowe
61348Zarząd Powiatu Rawskiego
Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrum kongresowego w m. Ossa - przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odc. Wólka Lesiewska - Ossa od km 0+500 do km 1+760 w ramach programu pn. ,, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
61346Gminne Centrum Kultury
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach
61344Szpital Pediatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów opatrynkowych dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Bialej
61340Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
61334Rejonowy Zarząd Infrastruktury
dotawa narzędzi ręcznych i kłódek
61332Poczta Polska S.A. ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa; adres korespondencyjny: Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi
ORGANIZACJA SZKOLEŃ OBOWIĄZKOWYCH DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY
61328Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi
Akcesoria komputerowe na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi w 2011 roku
61322Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Wynagrodzenie Wykładowcy w ramach realizacji projektu Popularyzacja osiągnięć nauki polskiej i światowej w zakresie przyszłościowych trendów w procesach spalania w silnikach tłokowych dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w ramach umowy UDA-POKL.04.02.00-00-085/09-00 temet:budowanie siatek ruchomych przy użyciu narzędzia FEN+ dla pełnego modelu cylindra z zaworami, analiza zbudowanego modelu siatki ruchomej, ustawienia solvera dla silnika ZS, ZI, wtrysku bezpośredniego.Stosowanie funkcji własnych-zamówienie częściowe.
61306Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
Dostawy błon RTG i odczynników do mammografii
61304Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów przebywających na Odziale Leczenia Uzależnień w SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie.
61302Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawa środków czystości i środków higieniczno - dezynfekcyjnych; Nr sprawy UM-ZP-262-6/11
61298Poczta Polska S.A. ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa; adres korespondencyjny: Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi
ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU OBSŁUGI TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
61296Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu
Usługi szkoleniowe.
61292Starostwo Powiatowe w Lęborku
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Moje okno na świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
61288Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wykonanie usługi wywozu: 1) odpadów komunalnych niesegregowanych o kodzie 20 03 01; 2) odpadów komunalnych segregowanych o kodach: papier - 20 01 01, szkło - 20 01 02, plastik - 20 01 39 (tworzywa sztuczne); 3) nieczystości gabarytowych o kodzie 20 03 07; 4) gruzu z rozbiórki wymieszanego z odpadami ceramicznymi i elementami wyposażenia, np. umywalki, sedesy itp. o kodzie 17 01 07; 5) gałęzi, trawy i liści o kodzie 20-02 01 (odpady ulegające biodegradacji) dla potrzeb jednostek organizacyjnych UM w Poznaniu.
61286Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Przygotowanie oraz wdrożenie ogólnopolskiej kampanii komunikacyjnej Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce.
61276Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim
DOSTAWY SZCZEPIONEK PRZECIW WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO HPV DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1
61264Gmina Szreńsk
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 978999,00zł.z przeznaczeniem na 1 .Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu2011 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn: wykonanie nawierzchni jezdnej ulicy Młyńskiej w miejscowości szreńsk 100 000,00zł.2. Na spłate wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek w wysopości 878 999,00zł.
61262Starostwo Powiatowe
Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych powiatu monieckiego
61260Urząd Miejski w Przemkowie
Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Przemkowie
61258Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Oborniki
61256Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. 02-097 Warszawa, ul. Wolnej Wszechnicy 5 Oddział Energetyki Cieplnej 00-892 Warszawa, ul. Elektoralna 24
Dostawa miału energetycznego do źródła ciepła w Warszawie, przy ul. Chruściela 110
61254Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
TC/03/2011 - Dostawy proszku cynku
61236Politechnika Częstochowska
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
61234Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "EKO-SKAWA" sp. z o. o.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla kontraktu Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Makowie Podhalańskim. Nr sprawy ES-JRP-ZP-1/2011
61232Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników WSZ w Płocku
61228Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
Dostawa lekkich pojemników plastikowych jednorazowego użytku do gromadzenia zużytego sprzętu medycznego.
61226Miasto Ruda Śląska
Rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania miastem
61224Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Odprowadzanie ścieków- posterunek Policji w Grabicy
61222Szpital Wojewódzki
DIZ-5-2011 Dostawa pasków pomiarowych do oznaczenia stężenia glukozy we krwi
61220Gmina Supraśl
Obsługa bankowa budżetu Gminy Supraśl i jej jednostek organizacyjnych
61218Urząd Skarbowy w Legionowie
Komputerowe wprowadzanie danych
61216Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dostawa ubrań jednorazowego użycia, odzieży niejałowej i jałowej, obłożeń operacyjnych oraz pieluchomajtek dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi
61206Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Przetarg na andaluzyt
61198Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
TG/02/2011 - Prace pomocnicze przy produkcji i sprzedaży materiału ściernego PolGrit
61196Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Dostawa dwóch silników asynchronicznych klatkowych na napięcie 6kV, 630 kW do napędu pomp głównego odwadniania.
61194Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku
Dostawa bielizny operacyjnej i szpitalnej
61192Województwo Śląskie
Dostawa i montaż regałów metalowych
61190Urząd Skarbowy w Ostródzie
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku oraz na posesji wokół budynku Urzędu Skarbowego w Ostródzie
61186Województwo Mazowieckie
Dostawa materiałów promocyjno-szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i warsztatów dotyczących obowiązków podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach w ramach akcji szkoleniowo - informacyjnej z zakresu ww. opłat
61184Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE W WAPNO PALONE MIELONE WYSOKOREAKTYWNE GRUPOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW Sp. z o.o. w Kutnie
61182Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Wiejska 55-61 w okresie od 01.04.2011r do 31.12.2011r
61174Jednostka Wojskowa 4938
Świadczenie usług sokolniczych dla JW 4938 w 2011 r.
61168Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sukcesywne dostawy czujników do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego, sterylnych zestawów jednokrotnego użytku do perforacji czaszki oraz drenów komorowych impregnowanych antybiotykiem
61164Wójt Gminy Stężyca
Zakup łódek na potrzeby Stężyckiej Akademii Żeglarskiej
61160Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
Uzupełniająca dostawa leku Etanercept 50 mg.
61144Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Pełnienie funkcji asystenta rodzinnego w okresie od podpisania umowy do 31.12.2012r.
61142Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce
Sukcesywna dostawa leków do Szpitala im. Fr. Raszei w Poznaniu
61140Uniwersytet Opolski
I etap realizacji inwestycji utworzenia siedziby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego na terenie KAU w Opolu
61134Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Świadczenie usług pocztowych.
61132Gmina Węgliniec
USŁUGI POCZTOWE NA POTRZEBY URZĘDU GMINY I MIASTA W WĘGLIŃCU
61126Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego
DOSTAWA I MONTAŻ APARATURY I URZĄDZEŃ BADAWCZYCH DLA CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA SGGW - CENTRUM WODNE W WARSZAWIE - ZADAŃ 5
61124Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Dostawa trzech ultratermostatów (urządzeń do chłodzenia i ogrzewania z cyrkulacją cieczy termostatującej) wraz z akcesoriami w podziale na 2 zadania.
61120Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do techniki biurowej dla Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
61118Burmistrz Gminy Kozienice
Załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Kozienice.
61114Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Przeprowadzenie iorganizacja szkoleń dlauczestników projektu Czas na aktywność w Gminie Nozdrzec związanych z realizacją kontraktów socjalnych.
61112Gmina Miasto Sochaczew
Sprawowanie nadzoru inwestorskieo nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Miasto Sochaczew w 2011 r. w branach: ogólnobudowlanej, drogowej, instalacji i sieci sanitarnych oraz instalacji i sieci elektrycznych
61110Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Dostawa aparatury oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
61106Zarząd Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Konserwacja i obsługa awaryjna systemów teletechnicznych na międzynarodowych drogowych przejściach granicznych w: Kużnicy, Bobrownikach i Białowieży
61102Zakład Usług Komunalnych
Dostawa fabrycznie nowego recyklera do przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych
61096Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Mechaniczne letnie oczyszczanie ulic miejskich w 2011 r.
61092Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Przetarg nieograniczony na: Podziały geodezyjne - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr: ZP-016/II/ 27 /2010/U
61090Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa w rejonie działania OReg WAM Bydgoszcz
61086Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku
Remont oświetlenia awaryjnego w budynku Oddziału na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
61084Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wyposażenie laboratorium dydaktyczno-technologicznego
61082Urząd Miejski
Przebudowa gminnych dróg publicznych w ciągu komunikacyjnym ulic: Odrodzenia, Sportowa, Ogrodowa, Polna i Działkowa w Brzegu Dolnym
61058Zakład Usług Komunalnych
Zakup kwiatów do obsadzeń miejskich
61052Gmina Miejska Wąbrzeźno
Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie
61048Miasto Zamość
Sporządzanie, sukcesywnie w 2011 r., operatów szacunkowych wartości rynkowych lokali mieszkalnych oraz dokumentacji niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o spełnianiu wymagań samodzielnych lokali mieszkalnych
61046Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
wykonanie robót budowlanych związanych z: 1.rozbudową wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej o system retencyjno - rozsączający; 2.wykonaniem laboratoriówTerapii Komórkowych i Przygotowania Tkanek do Przeszczepów na I p. budynku A, zlokalizowanych między osiami konstrukcyjnymi C÷G/2÷4..
61034Gmina Goszczanów
Przebudowa drogi gminnej Chwalęcice Chlewo
61030Gmina Rychwał
Dostawa kruszywa łamanego twardego melafir w ilości do 1250 ton.
61026Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku
Pranie i dezynfekcja bielizny szpitalnej
61024Instytut Nawozów Sztucznych
Dostawa niklu - nikiel katoda 5 000 kg
61018Wojewódzki Szpital Zespolony
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
61012Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Wykonanie robót dodatkowych do zadania pn. Dostawa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową linii kablowych.
61010Uniwersytet Zielonogórski
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Uniwersytetu Zielonogórskiego
61008Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Dostawa ostrzy chirurgicznych, siatek chirurgicznych i asortymentu do przetoczeń i transfuzji
61006Gmina Miasto Darłowo
Roboty dodatkowe podczas realizacji inwestycji p.n. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne na zapleczu ul. H. Wieniawskiego w Darłowie, zadania realizowanego zgodnie z zawartą umową zasadniczą Nr 081/EI/217/2010 z dnia 08 listopada 2010r.
61004Gmina Kozy
Wykonanie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Gminy Kozy
61002Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zakup i dostawa implantów do rekonstrukcji gruczołu piersiowego.
61000Gmina Kleszczów
wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej; IZP-3410/5/11
60992Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Dostawa samochodu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej
60990Żegluga Świnoujska
obsługa księgowa zakładu
60988Dom Pomocy Społecznej
Dostawa podstawowych artykułów spożywczych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym
60986Morski Instytut Rybacki w Gdyni
Dostawa sprzętu i szkła laboratoryjnego oraz odczynninków i certyfikowanych materiałów odniesienia w podziale na zadania
60978Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty
DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW
60972Uniwersytet Warszawski
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej w pomieszczeniach sal w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW przy ul. Browarnej 8/10 w Warszawie.
60970Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
Kontynuacja robót budowlanych w oparciu o Projekt budowlany robót malarskich elewacji budynku PUP w Zamościu
60968Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu
Wywóz nieczystości stałych
60966Urząd Gminy Rudziniec
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków w Gminie Rudziniec
60960Nadleśnictwo Ośno Lubuskie
Konserwacja dróg leśnych w 2011 roku.
60954Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach
Wycinka drzew przydrożnych na terenie administrowanym przez RDW w Kartuzach w podziale na części w ilości 91szt.
60950Zarząd Powiatu w Kętrzynie
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 3826 N ul. Limanowskiego, 3854 N ul. Reymonta, 3814 N ul. Kasprowicza, 3821 N ul. Kraszewskiego, 3840 N ul. Orkana w Kętrzynie
60946Gmina Lubicz
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kopaninie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy
60944Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa artykułów spożywczych
60942Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku
Roboty budowlano-montażowe - przebudowa deptaka ul. Wojska Polskiego w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015
60940Państwowe Gospodarstwo Leśne reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Barycz
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w 2011r.
60936Ośrodek Pomocy Społecznej
Dostawa artykułów żywnościowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby żywienia w placówkach podległych
60934Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Działu Energetycznego, Działu Mechanicznego, Działu Inżynierii Klinicznej i Kotłowni ze Spalarnią.
60928Urząd Gminy w Ciężkowicach
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1393 K w miejscowości Jastrzębia - etap I
60926Gmina Gogolin
dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie
60924Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Ryby mrożone, wędzone, solone oraz konserwy rybne
60922Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi
Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu deskowania połaci dachowej i demontażu odpowietrzenia instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi w Sieradzu
60916Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa w rejonie działania OReg WAM Bydgoszcz
60914Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
Przetarg - zakup używanej koparki kołowej
60908Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych dla Obwodu Drogowego w Morągu
60896Zakład Lasów Poznańskich
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Lasów Poznańskich
60894Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
60886Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w Cigacicach
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
60884Bielskie Centrum Kultury
Organizacja i realizacja koncertu Pożegnanie Lata
60880Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
zakup agar RPMI
60878Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nadzór autorski
60876Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa ubrań i obłożeń chirurgicznych z włókniny i flizeliny
60870Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Dostawa samochodu do wywozu odpadów
60866Zespół Obsługi Mienia Komunalnego
Pielęgnacja zieleni na terenach administrowanych przez Zespół Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie i utrzymanie czystości na placach zabaw w roku 2011
60864Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa artykułów ceramiki budowlanej
105023Gmina Czerwieńsk - Urząd Gminy i Miasta
Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji w miejscowościach Bródki i Nietków poprzez remont obiektów kulturalnych i urządzenie placów zabaw
105019Urząd Miejski w Maszewie
Doposażenie wykonanej w 2009r ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej w Dolinie rzeki Leśnicy w miejscowości Maszewo
105007Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa dyfraktometru rentgenowskiego .
105005Miejski Zarząd Oświaty
Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej
105003Miejski Zarząd Oświaty
Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej
105001Miejski Zarząd Oświaty
Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej
104999Miejski Zarząd Oświaty
Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej
104997Miejski Zarząd Oświaty
Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej
104995Miejski Zarząd Oświaty
Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej
104993Miejski Zarząd Oświaty
Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej
104989Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
104985Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu radiologii cyfrowej pośredniej RTG i Mammografu wraz z systemem archiwizacji i dystrybucji badań. SPZOZŁosice/ZP/5/2011
104975Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
MZN 04-2011 Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości dawnego szpitala im. Michała Okońskiego zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
104965Wielofunkcyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Elblągu
Dostawa i sprzedaż artykułów spożywczych dla Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Elblągu
104963Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Obsługa techniczna urządzeń medycznych znajdujących się w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
104957Ministerstwo Edukacji Narodowej
Remont pomieszczeń biurowych na parterze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie.
104955Politechnika Poznańska
Opracowanie podręcznika do przedmiotu Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w ramach Zadania nr 4: Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa, projektu Wiedza dla gospodarki nr: POKL.04.01.01-00-250/09.
104951Politechnika Poznańska
Opracowanie podręcznika do przedmiotu Niezawodność człowieka w ramach Zadania nr 4: Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa, projektu Wiedza dla gospodarki nr: POKL.04.01.01-00-250/09.
104947Politechnika Poznańska
Opracowanie podręcznika do przedmiotu Higiena pracy w ramach Zadania nr 4: Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa, projektu Wiedza dla gospodarki nr: POKL.04.01.01-00-250/09.
104943Politechnika Poznańska
Dostawa fabrycznie nowej laserowej kopiarki kolorowej dla Politechniki Poznańskiej
104935Gmina Krasnobród
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie - II postępowanie
104933Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
Wykonywanie konserwacji i napraw tomografu komputerowego
104931Politechnika Poznańska
Opracowanie podręcznika do przedmiotu Diagnozowanie środowiska pracy w ramach Zadania nr 4: Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa, projektu Wiedza dla gospodarki nr: POKL.04.01.01-00-250/09.
104925Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony na usługę administrowania nieruchomościami będącymi własnością Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Poznaniu, położonych w Lesznie przy ul. Rejtana 117-121 i Ks. Marciniaka 1-10.
104919Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dostawa jednorazowych materiałów medycznych wg 30 pakietów
104911Agencja Nieruchomości Rolnych - Biuro Prezesa
Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i produktów toaletowych dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych
104909Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi
Artykuły papiernicze, piśmienne oraz inne materiały biurowe
104905Województwo Śląskie
Usługa hotelarska
104893Uniwersytet Ekonomiczny
Dostawa Spektrofotometrów dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 2 zadania.
104883Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
Wykonywanie konserwacji i napraw rezonansu magnetycznego
104875Gmina Oława
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Oława
104871Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza / Wilanowska na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna
104867Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Ochrona osób i Mienia Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/1/2011
104865Uniwersytet Rzeszowski
Modernizacja Budynku D-1 Centrum Marketingu Produktów Spożywczych.
104863Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa samochodu ciężarowego
104861Urząd Gminy Brzeźnica
Remont dróg gminnych w miejscowościach : - Brzeźnica - Brzezinka droga nr K470009 (w km 0+700 - 1+567), - Łączany droga nr K 470021 (w km 1+400 - 1+700), -Paszkówka droga nr K470032 (w km 0+700 - 1+700), w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
104859Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
W-5 ZP/5/2011 - dostawa fabrycznie nowych urządzeń komputerowych dla:
Pakiet Nr 1 - Dziekanatu,
Pakiet Nr: 2, 3 - Instytutu Podstaw Chemii Żywności,
Pakiet Nr 4 - Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii,
Pakiet Nr 5 - Instytutu Biochemii Technicznej,
Pakiet Nr: 6,7, 8 - Instytutu Chemicznej Technologii Żywności
Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
104855Gminny Ośrodek Kultury
Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu.
104851Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Obsługa serwisowa urządzeń medycznych.
104847Zarząd Dróg Powiatowych
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
104845Urząd Gminy w Jabłonnie
Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego na utwardzenie i remonty dróg gminnych na terenie sołectw Gminy Jabłonna w 2011r - mieszanka sortowana frakcji 4 - 31.5 mm w ilości 2700 ton.
104837II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
dostawa leków
104835Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Mszczonowie
104833Powiat Wadowicki
Zakup i dostawa maszyn, urządzeń oraz sprzętu w celach edukacyjnych młodzieży szkolnej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce wg. 3 zadań. Zadanie nr 1 Zakup i dostawa maszyn i urządzeń do profesjonalnej obróbki drewna na potrzeby pracowni stolarskich przy ZS im. KEN w Kalwarii Z. i SOSW w Kalwarii Z. Zadanie nr 2 Zakup i dostawa maszyn i urządzeń na potrzeby pracowni krawieckiej przy SOSW w Kalwarii Z. Zadanie nr 3 Zakup i dostawa sprzętu i urządzeń na potrzeby pracowni gastronomicznych w różnych zawodach przy ZS nr 3 w Wadowicach oraz przy ZS RCKU w Radoczy
104831Gmina Sadlinki
POPRAWA STANU MIEJSCA WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKI
104825Komenda Główna Policji
Usługa modernizacji 20 szyfratorów ETA-VPN 100P w zakresie aktualizacji oprogramowania i konfiguracji w Systemie ETA VPN (Zadanie nr 1) oraz serwisu pogwarancyjnego dla 20 szyfratorów ETA-VPN 100P (Zadanie nr 2)
104823Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Remont pomieszczeń i boksów schroniska dla zwierząt w Dyminach
104819Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa aparatu do ilościowej detekcji i amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym typu real-time PCR wraz z wyposażeniem
104813Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
zakup drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
104811Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych
104801Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych
Obiekt nr 4 - Usuwanie skutków powodzi na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły - pow. Tczew
104799Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz podległych obiektów i infrastruktury
104791Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
Demontaż transport, przechowanie elementów obiektu sztucznego lodowiska, usytuowanego w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich / Górczewskiej oraz przywrócenie do stanu poprzedniego terenu, na którym umiejscowiony jest obiekt sztucznego lodowiska.
104787Ministerstwo Zdrowia
Usługi sprzatania
104775Zakład Usług Komunalnych
Dostawa oleju opałowego lekkiego do trzech kotłowni mieszczących się na terenie Warlubia w ilości około 60.000 litrów
104767Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota
Roboty uzupelniające: nakładki asfaltobetonowe na ulicach gminnych dzielnicy Ochota - ulica Włodarzewska
104763Wójt Gminy Stary Zamość
Budowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Udrycze-Koniec - roboty wykończeniowe, instalacyjne i drogi.
104757Gmina Zadzim
Przebudowa drogi gminnej nr 111011 E w miejscowości Piotrów, gm. Zadzim i Pudłówek, gm. Poddębice o długości 1 691 mb., pow. poddębicki, woj. łódzkie.
104751Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
DOSTAWA I INSTALACJA ORAZ WDROŻENIE SYSTEMÓW ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W TYM APLIKACJI ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA, OPTYMALNYCH MODELI, PROCEDUR I METOD ORGANIZACJI PRACY W STOSOWANIU TYCH SYSTEMÓW WRAZ Z OPRACOWANIEM INSTRUKCJI STOSOWANIA OPTYMALNYCH SYSTEMÓW ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW I SZKOLENIEM Z TEGO ZAKRESU W URZĘDACH BENEFICJENTÓW (Urząd Miasta Brzeg, Urząd Gminy Kornowac, Starostwo Powiatowe w Raciborzu)
104749Powiat Wadowicki
Zakupem i dostawą części wymiennych (dróg oddechowych, oraz części twarzowych) do siedmiu sztuk fantomów do resuscytacji w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
104741Gmina Borzytuchom
Przebudowa dróg gminnych, ulice: Jana Pawła II, Mickiewicza w miejscowości Borzytuchom, gm. Borzytuchom
104737Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Podziały geodezyjne - 5 zadań częściowych
10472917 Terenowy Oddział Lotniskowy
Wykonanie wycinki drzew kolidujących z trasą zaplanowanych sieci zadania nr 52095.
104727Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w zakresie wysyłki przesyłek reklamowych - EO-2730/15/11
104725Ministerstwo Zdrowia
Dostawa aktualizacji elektronicznego systemu informacji prawnej
104723Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p. n.: Budowa zbiornika retencyjnego Łączki Kucharskie na potoku Rzeczyna w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Wielopolki na terenie m. Łączki Kucharskie, Ropczyce Chechły, gm. Ropczyce woj. podkarpackie.
104721Starostwo Powiatowe w Płocku
Usługa szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku
104717Politechnika Poznańska
Dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie fabrycznie nowego sprzętu i specjalizowanego oprogramowania rozbudowującego system identyfikacji i ochrony materiałów bibliotecznych w technologii RFID (Radio Frequency Identification) w Bibliotece Politechniki Poznańskiej wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego
104715Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p. n.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Sielec na rzece Bystrzycy na terenie m. Sielec, Olchowa, gm. Iwierzyce, woj. podkarpackie.
104713Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Olsztyn
wyposażenie kwater internatowych w sprzęt kwaterunkowy
104709Zarząd Komunikacji Miejskiej
Świadczenie usług przewozowych na liniach 144 i 287 w Sopocie w niedziele i święta jednym autobusem miejskim niskopodłogowym
104705Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
Dostawa odczynników do badań naukowych
104701Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
Zamówienie uzupełniające - dostawa 3 łóżek szpitalnych typu SOLIDO 4 S, w trybie z wolnej ręki Zp/13/WR-2/11do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek szpitalnych - 99 sztuk - Zp/39/PN-31/09
104697Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Zakup systemów monitorowania pacjenta
104695Zarząd Komunikacji Miejskiej
Świadczenie usług przewozowych na linii 500 w Gdyni w niedziele i święta w okresie letnich wakacji szkolnych jednym autobusem miejskim niskopodłogowym
104693Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p. n.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego =Rzegocin= na rzece Wielopolce na terenie m. Brzeziny, Wielopole Skrzyńskie, gm. Wielopole Skrzyńskie, woj. podkarpackie.
104685Urząd Miejski
Organizacja i przeprowadzenie na terenie gminy Dąbrowa Górnicza zakończenia II Etapu 68. Tour de Pologne w dniu 01 sierpnia 2011
104677Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Animatorzy partnerstw regionalnych
104669Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Konserwacja urządzeń dźwigowych.
104665Gmina Olsztyn
wykonywanie prac geodezyjnych na terenie Miasta Olsztyna niezbędnych dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym w 2011r. - podziały nieruchomości wznawianie znaków granicznych, okazywanie położenia znaków granicznych, łączenie nieruchomości i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych
104659Gmina Biskupiec
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57
104655Zarząd Dróg Wojewódzkich
Na świadczenie usług w zakresie zamiatania ulic w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW - Toruń na terenie miast : Golub-Dobrzyń, Chełmno w 2011roku z podziałem na części
104649Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu
Autorskie przygotowanie koncepcji prezentacji artystycznej w ramach projektu Sztuka Współczesna Narodów Dawnej Monarchii Austro-Węgierskiej
104647Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa
Sprzęt jednorazowego użytku - zakup i dostawa do szpitala SP ZOZ Łasin
104643Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
104641Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
Sukcesywna dostawa oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu.
104639Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
Oczyszczanie ulic w granicach administracyjnych miast na terenie RDW Sztum
104637Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
ZP/14/BIO/2011 dostawa urządzeń komputerowych oraz aparatu fotograficznego dla potrzeb projektu pn. Zastosowanie Biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku
104635Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
roboty uzupełniające przy doposażeniu w urządzenia sanitarne lokalu mieszkalnego nr 43 w budynku przy ul. Mokotowskiej 65 w Warszawie
104631Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
Świadczenie usług sprzętem: koparko - ładowarka kołowa, koparka kołowa, wraz z obsługą operatora dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2011 roku
104629Areszt Śledczy
Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej do AŚ Piotrków Tryb.
104613Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
PRZEKŁADY PISEMNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI. CZĘŚĆ III
104599Urząd Morski w Szczecinie
Wyznaczenie zasad zarządzania bezpieczeństwem na obszarze Zatoki Pomorskiej w aspekcie budowy portu zewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu statków LNG.
104595Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
PRZEKŁADY PISEMNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK ANGIELSKI. CZĘŚĆ II
104593Gmina Kartuzy
Dostawa kruszywa mineralnego na terenie Gminy Kartuzy w 2011 roku
104585Miasto Terespol
Zakup i dostawa kostki brukowej
104583Gmina Żyrardów
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulicy Limanowskiego w Żyrardowie na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. 1 Maja - dr. gminna Nr 470727W
104581Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Śródmieście
Zakup twardego dysku do komputera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź - Śródmieście
104575Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
Wymiana okien na korytarzach i w salach dydaktycznych w ramach zadania Modernizacja Zespołu Szkół im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55A (znak sprawy: 5/ZP/11)
104569Gmina Żagań o Statusie Miejskim
Mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic, parkingów, placów gminnych oraz chodników w Żaganiu w okresie od dnia 01.04.2011 r. do 31.03.2012 r.
104561Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie
Usługi ochrony osób i mienia w obiekcie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie oraz stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych wraz z zabezpieczeniem technicznym polegającym na konserwacji i naprawach elektronicznych urządzeń systemów alarmowych i telewizji przemysłowej
104559Burmistrz Gminy Kozienice
Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą przy PSP Nr 3 w Kozienicach
104557Burmistrz Miasta Przeworska
Przebudowa dróg miejskich Oś. Za Stacją w Przeworsku.
104551Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. Przedmiot zamówienia podzielony został trzy części: Pakiet I-Ziemniaki,warzywa i owoce;Pakiet II-Różne artykuły spożywcze; Pakiet III- Jaja spożywcze chłodnicze
104549Gmina Biskupiec
Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej na mieszkania
104547Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
Usługa polegająca na pielęgnacji i konserwacji ogrodów Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki - nr sprawy IV/ZKnW/1
104543Gmina Mszczonów
Dostawa żwiru na drogi na terenie gminy Mszczonów w 2011 roku
104541Hale Targowe
Wywóz nieczystości stałych
104529Miasto Terespol
Remont cząstkowy nawierzchni dróg w Terespolu
104527Gmina Żagań o Statusie Miejskim
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ, REMONTEM I UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA ŻAGAŃ
104525Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Podziały geodezyjne i wznowienia granic - 6 zadań częściowych. ZP-016- II / 19 /2011/ U
104521Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny
Dostawa energii cieplnej dla potrzeb Biura Powiatowego ARiMR w Lubartowie
104511Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dostawa materiałów biurowych
104509Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wosno-kanalizacyjnej oraz teletechnicznej dla JW 1551 Sieradz.
104507Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
Wykonanie i dostarczenie dokumentacji geodezyjno - inwentaryzacyjnej reliktów odkrytych w trakcie nadzorów archeologicznych prac ziemnych zadania pn. Remont Dziedzińca zewnętrznego - sprawa nr II/ZKnW/11
104497Miasto Stołeczne Warszawa
Zakup licencji i wsparcia technicznego systemu HP Open View.
104495Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Tadeusza Kościuszki
Przetarg nieograniczony na przywrócenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 do stanu używalności sprzed powodzi - I ETAP - remont zalanych pomieszczeń.
104493Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej
Dostawa bonów towarowych
104491Wójt Gminy Stary Zamość
Wykonanie nawierzchni lub odbudowę dróg gminnych na terenie gminy Stary Zamość
104487Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców świeżych do jednostek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
104483Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych o wadze do 50 gramów dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
104481Urząd Miasta Knurów
Budowa miejsc postojowych przy ul. Legionów w Knurowie w ramach zadania pn.: Budowa miejsc postojowych na terenie miasta
104477Sąd Rejonowy w Chorzowie
ZP04/02/11 Dostawa artykułów biurowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie.
104475Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb Biura Powiatowego ARiMR w Lubartowie
104469Dom Pomocy Społecznej
Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego dla Doomu Pomocy Społecznej w Pakóce
104461Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
Dostawa emulsji asfaltowej K1-65 do RDW Sztum
104459Gmina Chojnice
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy - ul. Chojnicka, Zaciszna, os. Bączkowo, w ramach projektu pn. Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice
104457Gmina Dygowo
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego - Zespół Szkół w Dygowie - etap II
104455Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
WYKONANIE USŁUGI: NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
104449Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka
Dostawa środków czystości w 12 pakietach
104441Jednostka Wojskowa 3797
Dostawa busol, kompasów elektrycznych, krzywomierzy, dalmierze laserowe, wiatromierze (anemometr), lunety obserwacyjne, latarki taktyczne do broni, latarki taktyczne do hełmu, gogli taktycznych - 04/2011.
104439Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Usługi dostępu do sieci Internet z zapewnieniem dostępu do zasobów krajowych i międzynarodowych przy zachowaniu minimalnych parametrów określonych w zał. nr 1 - 3 SIWZ
104433Zarząd Budynków Komunalnych
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku: a) w budynkach - maksymalna powierzchnia 39.482,00 m2; b) na zewnętrznych terenach utwardzonych - maksymalna powierzchnia 127.074,01 c) terenów zielonych - maksymalna powierzchnia 169.472,85 m2; oraz pielęgnacja terenów zielonych, w podziale na 4 części (Rejon BOM-3, Rejon- BOM 4, Rejon Skarb Państwa i Rejon Przychodnie).
104429Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
Dostawa grysów granitowych do RDW Sztum
104427Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie
Świadczenie usług polegających na opróżnianiu pojemników i wywozie komunalnych odpadów stałych pochodzących z gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych z nieruchomości w zasobie OReg WAM Kraków w następujących miejscowościach: Gliwice, Katowice, Zabrze, Kielce, Tarnowskie Góry, Lubliniec, Nowy Glinnik, Tomaszów Mazowiecki, Kłaj, Kraków, Sandomierz, Nisko, Jarosław, Rzeszów, Przemyśl i Oświęcim
104421Gmina Miasto Grudziądz
Wykonanie instalacji systemu iluminacji świetlnej wybranych obiektów Starego Miasta w Grudziądzu
104413Miejski Urząd Pracy w Kielcach
DOSTAWA ZESTAWU WYSTAWOWEGO DLA MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH
104395Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc
Zakup samochodu ciężarowo - osobowego typu minibus
104383Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/2/2011
104381Gmina Pabianice
Kompleksowa Obsługa Bankowa Budżetu Gminy Pabianice Oraz Jej Jednostek Organizacyjnych w latach 2011 - 2015
104379Gmina Łabunie
Opracowanie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabunie.
104377Powiat Wadowicki
Wykonanie usługi związanej z opracowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w ramach projektu pn.: Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
104375Politechnika Lubelska
ZC/5/2011 - Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
104373Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota
Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży
104371Jednostka Wojskowa 3294
KONSERWACJA, NAPRAWA I OBSŁUGA SERWISOWA TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH OCHRONĘ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 3294 w ŚWIDWINIE
104369Dom Pomocy Społecznej
dostawa mięsa i wędlin
104367Jednostka Wojskowa 4224
Dostarczanie farb, lakierów i akcesoriów malarskich
104363Powiatowy Zarząd Dróg
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1233W Ościsłowo - Ojrzeń od km 0+000 do km 10+477.
104355Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
Przetarg nieograniczony na odbiór i składowanie odpadów komunalnych, odbiór i utylizację odpadów komunalnych segregowanych, medycznych i pozostałych, w tym niebezpiecznych..
104349Gmina Stare Babice
Równanie i profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Stare Babice
104347Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej
dostawa (zakup i tankowanie) oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej do zbiorników pojazdu
104345Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Tarnowskie Góry
104343Gmina Miasto Lublin
Dostawa paliw do samochodów służbowych Urzędu Miasta Lublin oraz Ochotniczej Straży Pożarnej - Głusk z siedzibą w Lublinie i Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Lublinie
104329Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów do Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu
104325Urząd Gminy Maków
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w kotłowniach budynków na terenie Gminy Maków z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w ramach zadania pn. Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków
104319Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
ZP/16/BIO/2011 - dostawa:
Różny sprzęt i artykuły biurowe,
Wkłady barwiące, głowice barwiące do maszyn drukujących,
Części, akcesoria i wyroby do komputerów
w projekcie pn. Zastosowanie Biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku.
104317Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza
Dostawa wideokolonoskopu i myjni do endoskopów
104305Urząd Miejski
Wykonanie uruchomienia i prowadzenia strefy płatnego parkingu na terenie miasta Nowy Tomyśl.
104299Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Dostawa książek
104285Urząd Gminy Czernica
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czernica do placówek szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu
104283Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawa kontraktów serwisowych firmy Juniper Networks dla urządzeń i oprogramowania Juniper Networks, będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
104279Ministerstwo Finansów, Departament Finansów Resortu, FR4
Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek
104277Powiat Łukowski
ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA POTRZEB POWIATU ŁUKOWSKIEGO
104269Dom Pomocy Społecznej
dostawa artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczy, wyrobów ciastkarskich, ryb przetworzonych i konserwowanych, artykułów i przypraw sypkich, owoców przetworzonych, napoi itp. dla Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 43 w okresie od 01.IV.2011r. do 31.XII.2011r.
104267Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Dostawa etyliny Pb 95 oraz Pb 98 dla pojazdów i maszyn PGK Sp. z o.o. w Koszalinie
104261Zarząd Dróg Wojewódzkich
Opracowanie aktualizacji projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego
104259Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogi powiatowej nr 3508W Radom - Dąbrówka Podłężna
104255Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Tomaszów gmina Żagań
Etap II- Budowa toru szkoleniowego.
Oznaczenie - WORD-WA-25-3/2011
104251Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej
104249Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa środków czystości.
104245Burmistrz Miasta Przeworska
Kredyt bankowy na pokrycie deficytu budżetu miasta Przeworska.
104243Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Remont drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska w km 4+800 - 4+950, 8+400 - 8+420, 9+320 - 9+480 - usuwanie skutków powodzi
104241Urząd Gminy Krupski Młyn
Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 5 i 3 na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie oraz Wymiana okien w Przedszkolu na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie
104233Burmistrz Kobylina
Wykonywanie usług komunalnych na terenie Gminy Kobylin.
104231Gmina Mogilno
Wykonywanie usług wywozu odpadów zbieranych selektywnie dla Gminy Mogilno w roku 2011.
104227Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice
PRZEBUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO BĘDĄCEGO DROGĄ LEŚNĄ POŻAROWĄ NR 2 NA TERENIE LEŚNICTWA ZAWAŁY OBRĘB LUBIENIA NADLEŚNICTWA STARACHOWICE.
104225Akademia Obrony Narodowej
Dostawa przetworzonych owoców i warzyw dla Akademii Obrony Narodowej
104221Powiat Lwówecki
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na realizacji doradztwa pedagogicznego w zakresie problemów społecznych oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i psychologicznej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lwówecki
104219Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sukcesywna dostawa sprężonego tlenu medycznego
104213Urząd Gminy Besko
Wykonanie oświetlenia drogowego : ul. Ogrodowej, ul. Długiej, ul. Wolskiej, ul. Nadwisłocze, ul. Kolejowej w miejscowości Besko
104209Burmistrz Kobylina
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach oraz remont świetlic wiejskich w miejscowościach Zdziętawy i Sroki.
104205Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Elblągu
Dostawa i sprzedaż wyrobów ciastkarskich dla Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Elblągu
104201Gmina Wielgie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Wielgie przy ulicy Dobrzyńskiej, Klonowej i Łącznej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowości Teodorowo do miejscowości Czarne Gmina Wielgie
104191Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ZPD 12/2011
104187Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.
Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp z o.o.
104181Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Elblągu
Dostawa i sprzedaż artykułów spożywczych - słodycze dla Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Elblągu
104173Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Opracowanie materiałów dydaktycznych do systemu e-Pracowni Fizycznej dla II stopnia studiów na kierunku fizyka w ramach projektu Programowa i strukturalna reforma systemu kształcenia na Wydziale Mat-Fiz-Inf (oznaczenie sprawy: PN/02-11/WMFI)
104163Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Skawina.
104159Jednostka Wojskowa Nr 1156
DOSTAWA FILTRÓW DO URZĄDZEŃ SPECJALNYCH
104155Powiat Mielecki
dostawa materiałów biurowych , tuszów i tonerów do drukarek oraz środków czystości do Starostwa Powiatowego w Mielcu w 2011 roku
104147Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
Usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku
104145Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
wykonywanie czynności konserwacyjno - eksploatacyjnych związanych z infrastrukturą oświetleniową znajdującą się przy ulicach, drogach oraz na innych otwartych terenach publicznych, obsługiwanych przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. na terenie okręgu kępińskiego.
104135Gmina Wielgie
Dostawa kruszywa łamanego na drogi gminne w 2011 roku
104133Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Obsługa serwisowa zautomatyzowanego systemu bibliotecznego Aleph.
104131Gmina Hańsk
Budowa drogi gminnej nr 104431 L wraz z parkingiem przy Gimnazjum Publicznym w Dubecznie
104127Uniwersytet Szczeciński
zakup sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego na potrzeby projektu UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
104125Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piwnicznej Zdroju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
104119Gmina Zbąszyń
Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Zbąszyń
104117Gmina Mikołów
Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów
104115Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
Sukcesywna dostawa owoców i warzyw celem dalszej odsprzedaży
104101Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Dostawa artykułów spożywczych
104097Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach
DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PODDĘBICACH
104083Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu
104075Jednostka Wojskowa Nr 1156
DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
104069Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
ZP WNZKS.2421.3.2011.AP
104067Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Wykonanie dokumentacji projektowej: Projektu wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 486 - ul. 18-go Stycznia z ul. Popiełuszki w Wieluniu w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 Wieluń - Działoszyn
104065Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
WNZKS.2421.2.2011.AP.
104063Urząd Gminy
Usługa wywozu odpadów komunalnych z budynków komunalnych i nieruchomości będących własnością Gminy Wyry
104059Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w Tarnowie
Dostawa mieszanki betonu i zaprawy betonowej
104057Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zakup i dostawa aparatury, szkła, plastików i odczynników do ćwiczeń z biologii molekularnej i genetyki na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW w Warszawie
104055Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
WNZKS.2420-4/2011.
104051Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
organizowanie i prowadzenie zajęć aerobik w wodzie dla pracowników AGH i ich rodzin ZP/0899/2010
104049Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
104047Gmina Nurzec-Stacja
Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji wraz z budową chodnika.
104037Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
Zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz programów i licencji dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Cieszynie
104031Gmina Gorzyce
Świadczenie usług obejmujących prowadzenie zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Gminy Gorzyce z jednoczesnym zapewnieniem połączeń z gminą Wodzisław Śl.
104025Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Wykonywanie czynności konserwacyjno - eksploatacyjnych związanych z infrastrukturą oświetleniową znajdującą się przy ulicach, drogach oraz na innych otwartych terenach publicznych, obsługiwanych przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
104023Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
Dostawa składanki komputerowej do siedziby Zamawiającego
104019Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Sosnowiec
Konserwację, naprawy i najem kopiarek dla O/ZUS w Sosnowcu i podległych Inspektoratów
104015Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Świadczenie uslug transportu matreiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch wojewodztw - podlaskiego i warmińsko-mazurskiegona rzecz OKE w Łomży w kwietniu i maju 2011 roku.
104003Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wyłonienie biegłego rzeczoznawcy majątkowego świadczącego usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod inwestycje drogowe, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowań
103995Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawa drukarek, skanerów, urządzenia wielofunkcyjnego dla jednostek Politechniki Krakowskiej.
103993Jednostka Wojskowa 4219
Dostawa materiałów budowlanych różnych dla Jednostki Wojskowej 4219 w Dęblinie Nr 8/11/N.
103989Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dostawa sukcesywna druków akcydensowych dotyczących przebiegu oraz ukończenia studiów
103979Miejski Zarząd Dróg
Przebudowa ul. Plebiscytowej w Toruniu - etap 2
103973Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawa routera, drukarek,dysków i klawiatury z myszą laserową dla Wydziału Inżynierii Lądowej
103971Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o
Dostawa odczynników bakteriologicznych.
103969Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
Przebudowa mostu w ciągu ulicy Krokusowej w Grudziądzu.
103967Szpital Powiatowy w Chmielniku
Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników
103965Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Ulica Gagarina i ulica Mariana Sołtysiaka ,Barabasza, w Kielcach.
103963Gmina Kroczyce
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Odnowa i przebudowa Centrum miejscowości Kroczyce
103961Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Dostawa nebulizera ultradźwiękowego
103959Politechnika Poznańska
Świadczenie usług w zakresie obsługi portierni w obiektach Politechniki Poznańskiej na okres 12 miesięcy
103957Dom Pomocy Społecznej
Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
103953Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
103951Miejski Zarząd Dróg
Przebudowa ul. Dalekiej w Toruniu
103937Centralne Biuro Antykorupcyjne
WYMIANA WYKŁADZIN W KLATKACH SCHODOWYCH W OBIEKCIE W ALEJACH UJAZDOWSKICH 9 W WARSZAWIE
103935Teatr Narodowy
Usługi reklamowe
103933Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dostawa 400 licencji oprogramowania systemu informacji prawnej - aktualizacja przez okres 1 roku
103931Gmina Rzgów
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RZGÓW NA ZADANIU NR 4
103927Powiatowy Urząd Pracy w Turku
Dwudniowe szkolenie zamknięte o nazwie Doskonalenie umiejętności pracowników urzędu pracy- zawodoznawstwo w ich pracy. Doskonalenie asertywnej komunikacji w sytuacjach słuzbowych dla 17 pracowników PUP w Turku,w ramach projektu Nowoczesna kadra- przyjazny urząd Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
103925Jednostka Wojskowa Nr 4646 Gdynia
wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw polowych central telefonicznych typu DGT3450WW-1 w PKW w Afganistanie
103923Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przygotowania strategii i realizacji kampanii promocyjnej Projektu
103921Instytut Włókiennictwa
Usługa transportowa zewnętrzna na terenie całego kraju
103919Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dostawa sukcesywna tuszów, tonerów, taśm do drukarek i faxów
103911Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego
przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych w 6 pakietach.
103905Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania objętego umową 70/W/RZ/2011 z dnia 04.03.2011r. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 707 na odcinku od km 39+958 do km 42+050 na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki, województwo mazowieckie. - postępowanie nr 049/11
103903Gmina Czersk
DOSTAWA KRUSZYWA I ŻWIRU WRAZ Z ROZPLANTOWANIEM NA POTRZEBY BUDOWY I REMONTÓW DRÓG W GMINIE CZERSK W 2011 ROKU
103899Gmina Sobków
Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa
103893Burmistrz Miasta Mławy
Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dla osób biorących udział w projekcie : Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej. (Przetarg V)
103885Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nadzór autorki i serwis nad systemem Hipokrates
103879Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Awaryjny popowodziowy remont umocnień brzegowych i dennych koryta potoku Dzik w m. Nowa Ruda - Słupiec oraz Dzikowiec - etap II
103875Gmina Gorzyce
Usługi transportowe dla potrzeb realizacji zadań gminnych
103873Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Dostawa preparatów do rentgenodiagnostyki, leków, preparatów do żywienia pozajelitowego, materiałów opatrunkowych , preparatów do dezynfekcji jamy ustnej, jałowych fartuchów chirurgicznych, pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy z podziałem na 15 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/ 13 /2011
103867Burmistrz Miasta Mławy
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów komputerowych w zakresie obsługi komputera i wybranych programów komputerowych oraz organizacji szkoleń w zakresie specjalistycznych aplikacji i oprogramowań informatycznych w ramach projektu Urząd z klasą - przez kompetencje do nowoczesności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
103865Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Myślenice w roku 2011
103863Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego
103859Gmina Mszczonów
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Mszczonów oraz podległych obiektów i infrastruktury
103857Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Dostawy sprzętu medycznego i wyrobów do badań endoskopowych 1 x użytku, aparatury medycznej, odzieży ochronnej oraz płytek CD.
103855Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak sprawy UD-IX-WZP-3401-14/11)
103853Gmina Czersk
Dostawa piasku na potrzeby budowy oraz remontów dróg i chodników w Gminie Czersk w 2011 roku
103851Gmina Słubice
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac polegających na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego dróg gminnych w roku 2011
103849Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Obsługa serwisowa urządzeń
103847Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Buczkowicach
Obsługa wyjazdów uczniów szkół w ramach realizacji projektu N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice
103843Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
Dostawa różnych produktów spożywczych do PDPS w Ostrowinie i filii Jemielna
103841Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
dostawa kapsuły do zatężania próbek wody
103839Miasto i Gmina Kańczuga
Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Łopuszka Wielka
103823Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
Przygotowanie i transport posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach
103821Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Postępowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę osób i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białysmtoku, polegająca na ochronie fizycznej i za pomocą systemu telewizji przemysłowej.
103817Urząd Gminy Besko
Remont nawierzchni i poboczy na ul. Błonie - droga gminna nr 117201R w miejscowości Besko
103815Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Dostawa oprogramowań, serwerów, zasilacza UPS i drukarki w podziale na części w związku z realizacją projektu /e-matura/ realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Projekty innowacyjne
103805Gmina Wałbrzych
Przebudowa z rozbudową instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w Zamku Książ zadanie zrealizowane będzie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe: Adres: ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
103803Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - kwatera nr I, II, III i IV w Łęczycy gmina Stara Dąbrowa, woj. zachodniopomorskie
103801Gmina Prudnik
Stworzenie regionalnej bazy turystyczno - noclegowej przedgórza Gór Opawskich - przebudowa budynku sztabowego byłej jednostki wojskowej na całoroczny obiekt hotelowy - dostawa wyposażenia do szafy multimedialnej - instalacje telefoniczno-komputerowe
103799Gmina Wisznice
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
103797Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz dokonywania zwrotu po wyczerpaniu możliwości ich doręczania.
103791Gmina Miejska Ostróda
Koncert argentyńskiej grupy NARCOTANGO w ramach koncertu promocyjnego Ostróda-2012 w dniu 15 lipca 2011r
103789Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ZPU2/2011
103787Gmina Wąbrzeźno
Dostawa kruszywa wapiennego
103785Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Dobór oraz dostawy polimeru-polimerów na potrzeby stacji odwadniania osadów oczyszczalni ścieków w Rawiczu
103781Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków
103779Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków
Wygenerowano dnia 28 marca 2017 02:29:17