Lista ogłoszeń z dnia 17 października 2012 766 ogłoszeń

404486Nadleśnictwo Łochów
Roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi leśnej wewnętrznej w leśnictwie Jagodne
404482Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z pracowni rachunkowo-informatycznej- projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2, część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
404480Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie
Dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu multimedialnego oraz urządzeń wielofunkcyjnych
404478Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach
ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ UDA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
404462Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Granty Kuratora
404460Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Zabezpieczenie przez lekarzy medycyny specjalistycznych usług medycznych na potrzeby działalności RCKiK w Wałbrzychu w mobilnym punkcie poboru krwi na bazie ambulansu, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00 według określonego kalendarza
404458Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania
Remont elewacji aluminiowo-szklanej budynku A Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - zamówienie uzupełniające
404456Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
Dostawa materiałów edukacyjnych i biurowych do projektu pt.: Jestem dobry, będę lepszy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
404454Spółdzielnia Mieszkaniowa Leśna w Dębicy
Remont boiska sportowego, ogrodzenia boiska, placów manewrowych, traktów pieszych i dróg dojazdowych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Leśna
404446Szkoła Podstawowa nr 32
Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 32 w Gliwicach przy ulicy Wrzosowej 14 w ramach programu rządowego Radosna Szkoła
404432Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu.
404430Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy
Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu
404418Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
sporzadzenie studium wykonalnosci
404416Miasto Racibórz
Przebudowa zadaszeń nad boksami targowiska miejskiego w Raciborzu - I etap
404408Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola
Organizacja stażu-wizyty zawodoznawczej dla uczestników projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
404404Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Dostęp do bazy aktów prawnych w zakresie prawa USA
404400Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przygotowania do wejścia na rynek pracy - projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2, część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
404380Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
404370Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu
Pogwarancyjne naprawy drukarek laserowych
404364Gmina Wiśniew
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 63 na odcinku Wiśniew-Wiśniew Kolonia od km 282+104,96 do km 282+740,00 - Etap II zadanie drugie
404354Gmina Boguchwała
Przebudowa drogi gminnej 108165r w Kielanówce - dostosowanie poboczy drogi gminnej w Kielanówce do ruchu pieszego
404352Gmina Starogard Gdański
Usługa w zakresie szkolnictwa przedszkolnego związana z realizacją projektu Przedszkole na wsi - Zespoły Wychowania Przedszkolnego ( ZWP ) w Gminie Starogard Gdański współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
404346Sąd Okręgowy w Legnicy
Dostawa urządzeń informatycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania dla sądów okręgu w legnickiego.
404330Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie
szkolenia zawodowe i edukacyjne
404328Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko
Usługi z zakresu gospodarki lesnej w Nadleśnictwie Radomsko
404318Gmina Wiśniew
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kaczory w zadaniach: Część I - Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kaczory; Część II - Dostawa cementu na drogę dojazdową do pól w miejscowości kaczory.
404314Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Usługa wytworzenia i utrzymania rozwiązania informatycznego dla potrzeb Biura ds. Transportu Międzynarodowego
404312Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników Projektu pn. Bliżej Pracy - Aktywizacja społeczna i lokalna mieszkańców miasta Słupska wymagających wsparcia i wzmocnienia umiejętności społecznych
404304Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego, w ramach projektu rządowego Cyfrowa Szkoła.
404300Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Przetarg nieograniczony PN/29UK/09/2012 o wartości poniżej 200 000 euro na dostawy urządzeń komputerowych
404296Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
Budowa poczekalni PKS w Margoninie
404292Gmina Hyżne
Modernizacja nawierzchni drogi Węgierka w m. Hyżne
404288Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
ZP/87/2012 Dostawa odczynników diagnostycznych do oznaczania parametrów związanych z zakażeniami WZW
404278Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Przetarg nieograniczony PN/30RB/09/2012 poniżej 5 000 000 Euro na roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania: modernizacja budynku Patomorfologii
404274Zespół Obsługi Szkół Samorządowych
Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Klwów w roku szkolnym 2012/2013
404272Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego
Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ( zestawy do przez skórnej nefrostomii, zestawy do wymiany kateterów do nefrostomii, cewniki Philipsa, rozszerzadła cewki moczowej) dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
404266Gmina Mońki
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach w ramach projektu W tę samą stronę.
404264Gmina Kobiór
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)
404262Urząd Miasta Radlin
Zamówienie uzupełniające do zadania Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy SP 4 przy ul. Wiosny Ludów w Radlinie.
404256Sąd Okręgowy w Warszawie
Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, transportowych oraz zapewnienie dostępności sal konferencyjnych/ wykładowych z wyposażeniem w związku z organizacją szkolenia dla Sądu Okręgowego w Warszawie
404248Gmina Przykona
Ciąg pieszo-rowerowy w miejscoowści Smulsko.
404244Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
Wystawienie spektaklu teatralnego pt.: Shosha autorstwa Isaaka Bashevisa Singera w reżyserii Tufana Imamutdinova w ramach II. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Klasyki Światowej
404240Gmina Kosów Lacki
Dostawa oleju opałowego do Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim oraz jednostek podległych w sezonie grzewczym 2012/2013
404238Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
Remont drogi leśnej asfaltowej nr P04L położonej w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie w leśnictwie Zwierzyniec.
404226Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SP ZOZ/pellet + węgiel/10/12
404224Burmistrz Miasta Grybów
Udzielenie i obsługa kredytu
404218Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Zajęcia z języka angielskiego technicznego - projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2, część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
404208Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego
404204Urząd Miasta Milanówka
Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka
404188Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Niżańskiego
404186Gmina Sadlinki
Modernizacja SUW w Glinie
404174Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra dla ośób bezrobotnych poniżej 30 roku życia (RM30-)I-2012
404172Izba Celna w Przemyślu
Dostawa energii elektrycznej
404158Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych
404152Sąd Rejonowy w Cieszynie
Remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej8
404150Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Wykonanie naprawy elementów przyziemia w budynku Kuchni oraz remontu instalacji odgromowej na budynkach Pralni, Kuchni i Kotłowni na terenie SPSK Nr 5 SUM w Katowicach.
404146Urząd Skarbowy w Radomsku
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Skarbowego w Radomsku
404132Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku. Dostawa i montaż kolektorów słnecznych odbywa się w ramach projektu Zakup autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG i montaż kolektorów słonecznych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 3, Funkcje miejskie i metropolitalne, Działania 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rozwoju Regionalnego.
404124Gmina Bielany
Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem dla Gminy Bielany, Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz Zespołu Oświatowego w Bielanach Jarosławach i Rozbitym Kamieniu
404120Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa 2 kompletów przepływomierzy profilujących ADCP zintegrowanych z systemem GPS RTK.
404114SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Dostawa rękawic do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
404110Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych
404108Szpital Powiatowy w Radomsku
Dostawa produktów leczniczych ( II procedura powtórzona)
404094Gmina Czerwonak
Wybudowanie chodnika w ul. Topolowej w Koziegłowach na odcinku ok. 360 m od ul. Gdyńskiej
404090Muzeum Pałac w Wilanowie
Zakup zabytkowego Astrolabium
404084Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego-Wykonanie remontu nawierzchni DK74 odc. Zamość-Hrubieszów w technologii mas mineralno-bitumicznych.
404082Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego.
404080Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Złotnicki" Sp. z o.o.
Roboty zduńskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8.
404078Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Realizacja warsztatów umiejętności społecznych dla uczestników projektu Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia.
404074Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
dostawa dozowników (2szt) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem - ZP/0366/2012
404072Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna
Zaprojektowanie i wybudowanie na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego budynku pogotowi specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu
404070Urząd Miejski w Radłowie
Wykonanie chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy DW 975 w m. Niwka, Gmina Radłów odc. 090 km 2+435 do km 3+170.
404054Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
wymiana stolarki okiennej na okna drewniane jednoramowe i zespolone w lokalach stanowiących 100% własności m. st. Warszawy na terenie ZGN Warszawa Śródmieście ADK- 4, 6, 9, 11, 14, 16
404048Jednostka Wojskowa 4213
Naprawa strzelnicy garnizonowej typu B na terenie kompleksu wojskowego nr 8673 we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego. Nr sprawy: INFR/245/2012
404046Gmina Polkowice
Świadczenie usług szkolnictwa podstawowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Polkowice.
404042Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Przywrócenie samolotu Turbolet L-410 UVP-E-LW do stanu użytkowego poprzez zamianę silnika
404040Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
(PAKIET I) Montaż wentylatorów dachowych na dachu budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 w Katowicach. (PAKIET II) Wykonanie robót budowlanych w budynku Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach oraz w jego otoczeniu
404036Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (RM 50+) I 2012
404034Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Zakup i sukcesywną dostawa artykułów biurowych, płyt DVD, CD.
404028Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 4764P w Święciechowie ul. Wschowska-etap II.
404024Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
Bezgotówkowa dostawa (zakup) pędnych paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu.
404022Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck
Dostawa i montaż metalowych szlabanów (rogatek), na terenie Nadleśnictwa Kłobuck.
404020Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp.z o.o.
Udzielenie pożyczki w wysokości 1 083 301,53 zł na realizację zadania inwestycyjnego tj. sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego w zakresie okulistyki ZP/08/2012
404016Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
PI-0420-14/12
404012Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania
404010Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej (III)
404004Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Remont korytarza wraz z klatka schodową na I piętrze w skrzydle północnym Pałacu Prezydenckiego w Warszawie
404002Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Udrożnienie koryta i remont budowli na cieku Czerwona Woda na długości 25 mb w m. Sulików, gm. Sulików - w zlewni rzeki Nysa Łużycka
403996Jednostka Obsługi Oświaty
Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolbudy do szkół w okresie od 01.11.2012 r. do 30.06.2013 r.
403992Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Złotnicki" Sp. z o.o.
Wymiana okien w mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Zduńska Wola wybudowanym przed 1950 , którego inwestorem jest TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8.
403988Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa 49 kompletów klatek meteorologicznych oraz 37 sztuk dachów do klatek meteorologicznych..
403986Gmina Piekoszów
Zaprojektowanie i budowa dwóch zbiorników retencyjnych (2 x V=200m³ każdy) na terenie ujęcia wody w miejscowości Szczukowice oraz jednego zbiornika o pojemności V=150m³ na przepompowni wody w miejscowości Łaziska wraz z niezbędną infrastrukturą
403982Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Dostawa wody i odprowadzenie ścieków dla obiektu Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej
403980Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Remont 3 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części
403978Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łagów
Budowa drogi nr 44 w Leśnictwie Planta o długości 2047 m
403974Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie grupowe w kierunku: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) i blach spoinami czołowymi metodą MAG (135) oraz spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)
403962Sąd Rejonowy w Elblągu
Remont korytarza na parterze budynku Sądu Rejonowego w Elblągu
403960Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
dostawę aparatu Blainea -ZP/0233/2012
403958Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Zakup i dostawa 56 pakietów narzędzi wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy w postaci poradników i publikacji multimedialnych, niezbędnych do wspierania rozwoju zawodowego i umiejętności planowania dalszej edukacji i kariery dla potrzeb tworzonych Młodzieżowych Centrów Kariery, Punktów Pośrednictwa Pracy i Ośrodków Szkolenia Zawodowego OHP w ramach projektu -OHP jako realizator usług rynku pracy-.
403954Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Udrożnienie koryta i remont budowli na ciekach w zlewni rzeki Bóbr
403948Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie
Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji podstawowych w 2012 r. na terenie powiatu słupeckiego - Bartosz, Noteć Zachodnia, Struga Ostrowicka oraz remont budowli 5 szt
403946Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym
Dostawa oleju opałowego do kotłowni budynków Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym w sezonie grzewczym 2012/13.
403944Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Remont dachu wraz z montażem instalacji odgromowej, remontem elewacji z dociepleniem i kolorystyką oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego przy ul. Różanej 12 w Gliwicach.
403938Gmina Borzechów
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kłodnica Górna
403934Gmina Pruszcz Gdański
Przebudowa ulicy Jesionowej w Przejazdowie
403924Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
TZP/2-23/233/94/12 Zakup i dostawa bielizny operacyjnej i zabiegowej wielorazowego.
403918Urząd Gminy Ciechocin
Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie
403916Urząd Miejski w Bierutowie
Przebudowa wewnętrznych dróg osiedlowych w miejscowości Gorzesław
403908Rejonowy Zarząd Infrastruktury
I część zamówienia: konserwacja dachu, stolarki oraz instalacji c.o. w budynku nr 4 w Malborku. II część zamówienia: konserwacja dachu, stolarki oraz instalacji c.o. w budynku nr 5 w Malborku.
403906Gmina Pokrzywnica
Budowa wodociągu wiejskiego w gminie Pokrzywnica, etap V - zamówienie uzupełniające
403902Gmina Radziejów
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Radziejów
403900"KOM-LUB" Sp. z o .o.
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI DRÓG W LUBONIU (Zadanie 2/2012)
403890Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Złotnicki" Sp. z o.o.
Wymiana okien w mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Zduńska Wola, którego inwestorem jest gmina Miasto Zduńska Wola, w imieniu którego działa TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 jako Inwestor Zastępczy.
403888Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Weryfikacja, naprawa oraz malowanie specjalne łopaty wirnika nośnego śmigłowca typu EC- 135P2+, SP-HXK
403880Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
Dostawa tonerów do drukarek laserowych dla potrzeb Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim
403872Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej
Przeprowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu w ramach Realizacji Projektu /Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
403868Zakład Energetyki Cieplnej
Naprawa pokrycia dachu części niskiej budynku kotłowni gazowej K-3 - roboty dodatkowe.
403864Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Wykonanie robót uzupełniających dla inwestycji pn. Wykonanie robót budowlano-montażowych dla projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia w zakresie robót wodno-kanalizacyjnych
403856Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu konkursowego: Teraz My - MŁODZI - aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z gminy Kurzętnik, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
403852Gmina Mircze
Prowadzenie zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu Edukacja przedszkolna z gminą Mircze
403848Jednostka Wojskowa 4620
NAPRAWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO W TORUNIU, UL. OKÓLNA KOMPLEKS 2069
403836Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
Rozbudowa drogi Lipniki
403822Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr
403820Wójt Gminy Siemiatycze
Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2012 r. II etap.
403814Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dostawa sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla MOPR w Bytomiu
403812Gmina Łyse
Dostawa żwiru drogowego w ilości 2000 m3 w roku 2012 z opcją dostawy 7000 m3 żwiru drogowego w roku 2013
403808Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Monitoring oraz ochrona obiektów SGGW
403802Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć muzyczno - ruchowych dla dzieci w wieku 3 - 5 lat w 17 punktach przedszkolnych na terenie gminy Halinów w ramach projektu POKL.09.01.01-14-005/10 Szansa dla Przedszkolaka
403800Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie nr 2 wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Zagłoby na odcinku od ulicy Orląt Lwowskich do budynku Nr 35 przy ul. Zagłoby w Warszawie oraz wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Faraona na odcinku od ul. Siłaczki do budynku nr 1 przy ul. Faraona w Warszawie.
403788Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Zakup i dostawa dwóch laptopów dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
403776Areszt Śledczy w Nisku
Postępowanie przetargowe na zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń dla osób pozbawionych wolności.
403768Miasto Rybnik
Remont ulicy Braci Nalazków
403764Gmina Łapanów
Remont drogi gminnej K 580195 Kobylec - Chrostowa w msc. Kobylec i Chrostowa w km 2+500 - 3+583
403758Szpital Chorób Wewnętrznych - "Hutniczy"
ZAKUP ZESTAWU DO TRENINGU CYKLOERGOMETRYCZNEGO ZE STANOWISKAMI MONITORUJĄCYMI DLA SZPITALA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - HUTNICZY W CZĘSTOCHOWIE
403756Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dostawa sprzętu do stomii.
403738Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawę, montaż i podłączenie projektorów
403736Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych, szkolenia w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B oraz zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie projektu Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej.
403734Urząd Gminy Strzelce
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 573000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie nakładek asfaltowych w miejscowościach gminnych: Wola Raciborowska, Muchnice, Sójki
403730Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
Remont 90 mb żelbetowego rurociągu wlotowego o średnicy Ø80 cm na obiekcie melioracyjnej stacji pomp w Przyborowie, gm. Nowa Sól
403728Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie
Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji podstawowych w 2012 r. na terenie powiatu kolskiego - Kanał Bylice, Kanał Krzykosy, Kanał Dzierzbicki, Kanał Lichenek
403722Gmina Łapanów
Remont drogi gminnej K 580191 Kobylec - Syberia w msc. Kobylec w km 0+000 - 0+370
403718Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego
dostawa 2 dzieł sztuki autorstwa Antoniego Kenara do zbiorów Muzeum Tatrzańskiego
403706Urząd Gminy Tychowo
Dostawę wyposażenia świetlicy wiejskiej w Warninie i w Kikowie - Gmina Tychowo..
403696Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Konserwacja cieków istotnych dla rolnictwa i melioracji podstawowych Zadanie XXXIV gm. Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie.
403694Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck
Remont i konserwacja dróg leśnych w leśnictwach: Bartkówka, Parzymiechy, Wapiennik, Zwierzyniec, Zagórze w Nadleśnictwie Kłobuck
403690Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Remont i przebudowa obiektów Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej - wykonanie robót dodatkowych
403686Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Świadczenie usług restauracyjnych-cateringu dla 50 uczestników Dni Adaptacyjnych dla niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
403678Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Udrożnienie koryta Kamiennej od km 69+500 do km 79+500 i wycinka drzew w międzywalu od km 78+250 do km 79+500
403676Gmina Konopnica
Przebudowa dróg na terenie Gminy Konopnica w części dotyczącej: Przebudowa drogi gminnej Nr 106945 L w miejscowości Kozubszczyzna
4036727 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ
Dostawa sprzętu medycznego w 7 pakietach (45/2012)
403668Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o.
Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu...
403666Zarząd Dróg Wojewódzkich
Przebudowa drogi woj. 546 w m. Bierzgłowona odc. od km 9+905 dokm 10+755 Etap I budowa kanalizacji deszczowej.
403664Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Mechaniczne wykoszenie porostów skarp,ław i korony II-go przekroju Kanału Wieprz-Krzna w km 102+880-125+500, pow. Radzyń Podlaski.
403658Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Przeprowadzenie kursów oraz szkoleń zawodowych dla uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze
403656SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
Dostawa : odczynników /testów paskowych, roztworów kontrolnych / wraz z dzierżawą dwóch analizatorów do badania ogólnego moczu oraz z dwoma zestawami urządzeń wspomagających, dostawa odczynnika do ilościowego oznaczania białka w moczu na aparacie Olympus 640, dostawa czteroparametrowych, zanurzeniowych testów do wykrywania narkotyków w moczu dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego WAM-CSW w Łodzi z podziałem na 3 pakiety PN/313/ZP/D/2012
403648Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
usługa szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu zawodowego z przeszkoleniem z BHP i kursem pierwszej pomocy przedmedycznej
403646Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
Zakup i montaż witaczy promujących walory turystyczne gminy Wolin
403642Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Konserwacja cieków istotnych dla rolnictwa i melioracji podstawowych Zadanie XXXIII gm. Kętrzyn, Kolno, Biała Piska, Bisztynek, woj. warmińsko-mazurskie.
403640Zarząd Powiatu Nakielskiego
Przetarg nieograniczony na budowę budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym - etap II, współfinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w ramach budowy przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią
403638Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
Wymiana drzwi oraz pokrycia podłóg w budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
403632Ośrodek Przetwarzania Informacji
Dostawa artykułów promocyjnych (znak sprawy: art. promocyjne-288-2012)
403630Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Mechaniczne wykoszenie kosiarką bijakową porostów ze skarp,ław i korony II-go przekroju Kanału Wieprz-Krzna w km 53+600-102+880, pow.Parczew.
403626Gmina Obrowo
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łążyn II dz. nr 52 na terenie Gminy Obrowo
403622Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała
403618Gmina Annopol
Przetarg nieograniczoy na remonty i modernizacje dróg gminnych
4036127 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ
Dostawa gwoździ śródszpikowych blokowanych, DHS, DCS oraz protez modularnych oraz systemu do rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego ACL (48/2012)
403610Gmina Moszczenica
roboty budowlane dodatkowe w ramach zadania p.n. Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
403608Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
Dostawa produktów mleczarskich oraz świeżych jaj kurzych klasa A, gatunek I, wielkość L dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach
403600Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
AZP/261/D/62/AI/P/5/2012 - dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB, z podziałem na dwie części.
403596Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
DOSTAWA FIREWALLI DO REALIZACJI SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SIECI ACK CYFRONET AGH
4035947 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ
Dostawa wyrobów stomatologicznych (50/2012)
403592Rejonowy Zarząd Infrastruktury
prace budowlane polegające na remoncie pomieszczeń I piętra budynku nr 304 Port Wojenny w Gdyni, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą
403590Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie
Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji podstawowych w 2012 r. na terenie powiatu konińskiego - Struga Ostrowicka, Kanał Kawnicki, Kanał Budzisławski
403588Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Dostawy materiałów branży wod-kan dla potrzeb PWiK Lidzbark Warmiński
403586Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Zakup systemu rozszerzenia cyfrowej diagnostyki obrazowej - zestaw kliencki na podstawie umowy nr 1/11/11/2012/318/743 na realizację zadania pn.: Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii, w ramach programu zdrowotnego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych
403576Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Mechaniczne wykoszenie kosiarką pływającą porostów rosnących w dnie Kanału Wieprz-Krzna w km 0+000-139+880.
403570Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bądkowie
DOSTAWA OPAŁU DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY BĄDKOWO W SEZONIE GRZEWCZYM 2012/2013
403560Areszt Śledczy w Białymstoku
dostawa warzyw, owoców, ziemiopłodów oraz warzyw przetworzonych i strączkowych
403552Gmina Obrowo
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo
403550Szpital Specjalistyczny
usługa: otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
403546Gmina Pisz
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz
403538Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dostawa wyposażenia oddziałów szpitalnych SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 UM w Łodzi
403534Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych w zlewni rzeki Bóbr.
403532Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Opracowanie oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania budowli hydrotechnicznej - wału przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy na długości 18,400 km w m.Lublin, pow. lubelski grodzki.
403530Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego, francuskiego, rosyjskiego i niemieckiego dla pracowników obsługujących fundusze europejskie w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSW
403528Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych
Dostawa - Samochodu DGLP 2012r.
403526Nadleśnictwo Cierpiszewo z siiedzibą w Cierpicach
Realizacja zadań gospodarczych z zakresu leśnictwa i pozyskania drewna w roku 2012 w Nadleśnictwie Cierpiszewo
403518Burmistrz Siechnic
Usługa geodezyjna - podział nieruchomości na terenie gminy Siechnice
403504Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bardo Śląskie
odbudowa drogi leśnej nr 70,71,72 leśnictwo Laskówka -Opolnica , gmina Bardo pow. Ząbkowice Śl woj. Dolnośląskie
403502Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Przebudowa drogi powiatowej nr 1062 R Ulanów -Podolszynka od km 0+318 do km 1+ 463 (strona prawa chodnik) , oraz od km 0+321 do km 1+302 nawierzchnia
403500Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty remontowe w budynku Zaplecza Technicznego w obiekcie socjalnym w Sianożętach przy ul. Ku Morzu 3
403498Sąd Rejonowy w Mielcu
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej polegająca na sprzedaży wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Mielcu przy ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec
403494Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni DW 783 na odcinku Kalina Lisiniec - Klonów
403492Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów prokuratur okręgu tarnobrzeskiego
403490Gmina Łęczna
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Witaniów tj. droga gminna 105176L.
403486Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Przeprowadzenie 1 szkolenia dwudniowego pn. Ekonomia społeczna w PO KL.
403484Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork
REMONT DROGI LEŚNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ - DROGA PAWŁOWICKA NR 46
403480Komenda Główna Policji
Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Taborowej 33B i 33C w Warszawie
403478Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Skład i druk plakatu, ulotek i zaproszenia na uroczystości - 11 Listopada
403474Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie
Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji podstawowych w 2012 r. na terenie powiatu tureckiego - Pokrzywnica, Kanał Folusz
403466Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim
Zorganizowanie 3 - dniowego wyjazdu szkoleniowo - integracyjnego w Bieszczady dla beneficjentów projektu systemowego pt. Aktywność szansą rozwoju PAL Wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
403458Komenda Wojewódzka Policji
Budowa przyłącza światłowodowego w relacji: budynek Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bogusława IV 21 do budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Warszawskiej 29 - tymczasowa siedziba KPP w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Staszica 27
403456Areszt Śledczy w Śremie
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla skazanych w ramach : - kurs technolog robót wykończeniowych - moduły: malarz, tynkarz, - kurs z zajęć aktywizacyjnych.
403448Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kup
Modernizacja drogi leśnej w leśnictwie Lubienie - oddz.50A-49/80.
403444Powiatowy Zarząd Dróg
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa - Szyk - Mstów - naprawa uszkodzonych zabezpieczeń korpusu drogowego w km 2 + 695 - 2 + 802 w m. Koszary
403440Zakład Produkcyjno Usługowy Handlowy Lasów Państwowych
Dostawa karmy dla ptaków
403438Powiatowy Zarząd Dróg
Ścinanie i uzupełnianie poboczy z podziałem na zadania
403436Nadleśnictwo Głogów
Dostawa i serwis sprzętu komputerowego dla Nadleśnictwa Głogów
403434Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli "Bochnia" z siedzibą w Bochni w likwidacji
9/2012 - Modernizacja maszyny wyciągowej szybu Sutoris
403430Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Remont drogi krajowej nr 64 na odcinku Kramkowo - Wizna w km 17+100 - 21+637 o długości 4537 m
403428Urząd do Spraw Cudzoziemców
wykonanie wymiany przyłącza cieplnego dla budynku starego hotelu w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku
403426Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu
Zatrudnienie nauczycieli na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu
403420Miasto Ruda Śląska
Przebudowa dachu budynku mieszkalno-usługowego przy placu Chopina 3 w Rudzie Śląskiej
403416Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Konferencje ZP-161/2012
403414Nadleśnictwo Szczebra
Przebudowa drogi leśnej - dojazd pożarowy nr 19
403410Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Budowa Komendy Powiatowej oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim - kontynuacja rozpoczętych robót budowlanych.
403408Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku
Dastawa paliwa gazowego- gazu ziemnego wysokometanowego do Inspektoratu ZUS w Raciborzu przy ul. Łąkowej 28
403402Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dzierżawę kanalizacji teletechnicznej na odcinku: Geofizyka (Toruń, ul. Chrobrego 50) - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 55) - umowa na 10 lat
403400Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała (MGR.271.23.2012.AR)
403396Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
ZDH/27/2012 - Wykonanie ścieżek gazowych i powietrznych do palników instalacji kotłów rafinacyjnych
403394Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
Dostawa węgla kamiennego do budynków komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach
403390Urząd Gminy Opatów
Udzielenie kredytu długoterminowego, w kwocie 1.350.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku
403384Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Remont i przebudowa dróg gminnych w gminie Ulanów (Bieliniec - nr 102833, Ulanów - ul. Podlądzie), zniszczonych w wyniku powodzi
403376Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Zakup odczynników laboratoryjnych do projektu Ochrona środowiska - Studia z pasją i przyszłością (numer POKL. 4.01.02-00-040-11, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki).
403374Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz
Budowa oświetlenia ulicznego
403372Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Bobrownikach w ilości około 24000 l
403368Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Wzmocnienie korpusu wału przeciwpowodziowego na dł. 250 mb w m. Smolnik, gm. Leśna.
403366Urząd Gminy Biesiekierz
Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w m. Biesiekierz, gm. Biesiekierz
403364Jednostka Wojskowa 4213
Świadczenie usług: utrzymania czystości w pomieszczeniach budynków, utrzymania terenów zielonych, czyszczenia dróg, placów, chodników w kompleksach wojskowych będących w administrowaniu jednostki wojskowej nr 4213 we Wrocławiu
403362Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Zakup i dostawa 40 nowych krzeseł
403360Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku sp. z o.o.
Przebudowa placu wewnętrznego wraz z odwodnieniem
403358Muzeum Narodowe w Szczecinie
Roboty dodatkowe związane z inwestycją budowlaną pn. Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy - I
403342Gmina Jabłonka
dostawę kruszyw loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka w roku 2012
403338Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Przetarg nieograniczony na dostawę echokardiografu. NZP-62/09/12.
403330Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Kompleksowa usługa cateringu podczas zjazdów słuchaczy studiów podyplomowych: organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi na potrzeby realizacji projektu POKL.02.03.04-00-038/12 Zdrowe zarządzanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.4
403314Gmina Nowy Targ
Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości: Trute, Lasek, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyna i Pyzówka, etap II - obejmujący miejscowości: Pyzówka, część Morawczyny i część Trutego
403312Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Udrożnienie koryta i remont budowli na ciekach w zlewni rzeki Bóbr
403310Województwo Małopolskie
Wykonanie usługi druku publikacji
403308Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawa laptopów i drukarek w podziale na pakiety
403304Komenda Wojewódzka Policji
Przebudowa i modernizacja obiektów wraz z infrastrukturą techniczną, II Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11
403302Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Dostawa i uruchomienie zestawu wirtualizacyjnego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
403294Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie
Dobudowa klatki schodowej w budynku P Oddziału Zewnętrznego w Kikitach
403290Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce
Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących barier drogowych w ciągu DW 949.
403288Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
Dostawa kaniul okulistycznych.
403284Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla bezrobotnych, poszukujących pracy lub innych uprawnionych osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie zwanych dalej osobami skierowanymi, w zakresie: spawanie metodą MAG i TIG według programu zgodnego z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
403282Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
KZB Gniezno: Wykonanie posadzek z wykładzin PVC w budynku nr 65 zlokalizowanym na terenie kompleksu wojskowego 1964 w Świdwinie
403274Szpital Specjalistyczny
Dostawa materiałów medycznych 1xużytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
403272Jednostka Wojskowa Nr 4352
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSERWACJI POLEGAJACEJ NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, TABLICY GŁÓWNEJ I CIĄGÓW W BUDYNKU NR 1 JW. 4222 W GIŻYCKU, UL. MONIUSZKI 7
403270Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Nysa Łużycka
403264Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
Dostawa samochodu osobowego z napędem 4x4 oraz osobowo-dostawczego z napędem 4x2
403256Gmina Pleśna
Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Pleśna (akcja zimowa) w sezonie zimowym 2012/2013, 2013/2014 w podziale na części
403254Centrum Usług Wspólnych
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów, kopiarek oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby KPRM.
403252Nadleśnictwo Miastko
Budowa drogi leśnej nr 5/14 i 9/14 w leśnictwie Słosinko
403250Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Świadczenie usług restauracyjnych - cateringu dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach
403244Centralny Ośrodek Informatyki - Politechnika Warszawska
DOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, SERWERA, ROZBUDOWA ŚRODOWISKA ADMINISTRACYJNEGO I DO WIRTUALIZACJI.
403238Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ZP-1/2012
403232Gmina Mielec
Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzędzianowice w km.0+000-0+480 dł 480 mb - FOGR
403230Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze
Wycena nieruchomości
403228Gmina Konopnica
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMONOWEGO.
403226Gmina i Miasto Środa Śląska
UTWORZENIE LOKALI SOCJALNYCH W BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRYNICZNIE
403220Publiczna Szkoła Podstawowa im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Skrzeszewie
Organizacja 14 wycieczek jednodniowych, 1 wycieczki 3-dniowej, 1 wycieczki 5- dniowej oraz 5-dniowego obozu matematyczno-językowego na potrzeby projektu Szkoła Równych Szans-programy rozwojowe szkół. IV edycja bis realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich przy Zespole Szkół w Skrzeszewie w okresie od 02 kwietnia 2012r. do 30 marca 2014r
403216Zespół Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej
Dostawa węgla kamiennego dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 6 w ilości 150 ton w okresie od 18.10.2012 r.do 17.10.2013 r.
403212Gmina Miasta Radomia
Przedmiotem zamówienia jest zakup podręczników dla uczniów/uczennic do realizacji projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość; zajęcia dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2013.
403206Gmina Wohyń
Dostawa węgla i miału.
403196Gmina Miasta Dębicy
Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 35 lokalizacji na terenie miasta Dębica w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy
403186Muzeum Historyczno-Archeologiczne
Dostawa gazu propan
403180Politechnika Lubelska
BZP/PN/56/2012 - Dostawa mebli dla jednostek Politechniki Lubelskiej
403176Komenda Wojewódzka Policji
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kostorysowej remontu kompleksowego budynku Komisariatu Policji w Koronowie
403174Polski Komitet Pomocy Społecznej Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki
Dostawa artykułów spożywczych - mięso, wędliny, drób
403172Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
Przetarg na dostawę żywności
403170Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr
403168Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.
Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w budynkach mieszkalnych gminnych administrowanych przez MZGM - TBS sp. z o.o. w Płocku
403166Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Opracowanie projektu wykonawczego na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego dla zadania pod nazwą: wykonanie konstrukcji oporowej (pale żelbetowe) oraz robót budowlanych polegających na wykonaniu odprowadzenia wód z terenu osuwiska i drogi i przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej na dz.44 2, 124 2, 136, 138 2, 145 8 obr. Wólka Hyżneńska, 1662 14, 1662 16, 1663 12, 1665 2, 1702 2 obr. Hyżne w km 62+632,5 - 62+850,32 w części w ramach inwestycji: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA I KORPUSU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 877 NAKLIK - SZKLARY W KM 62+692 - 62+737 W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA HYŻNSKA
403162Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Realizacja kursów zawodowych dla uczestników projektu Ja i moja przyszłość
403160Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach
Roboty budowlano-instalatorskie w XIV wiecznej Bramie Człuchowskiej w Chojnicach III etap prac przy zabytku - roboty dodatkowe
403156Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 11 uczestników projektu Społeczność aktywna realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
403148Leśny Ośrodek Szkoleniowy
Dostawa mięsa, wędlin i drobiu
403144Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim
usługa szkoleniowa pn.: Woźny/a oddziałowy/a w przedszkolu
403142Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Roboty konserwacyjne na rzece Myśla, rozmiar 18,2 km (85+290-94+520,94+845-100+345,100+660-104+670)
403132Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Zakup usług polegających na druku dwóch publikacji w formie książek pt.: Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania oraz Praca badawcza w zakresie przyrody.
403130Zakład Karny
PN o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29-01-2004r Prawo zamówień publicznych na dostawy warzyw, owoców i kiszonek
403126Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
Malowanie pomieszczeń bufetu wraz z wymianą wykładziny w pomieszczeniu składnicy akt w budynku Oddziału ZUS, ul. Pędzichów 27 w Krakowie
403118Regionalny Ośrodek Kultury
ZP WR 04/10/12 Autorskie opracowanie identyfikacji wizualnej XV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w tym logo typu imprezy oraz projektów graficznych.
403116Gmina Stryszawa
ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W KRZESZOWIE
403114Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.: Zapewnijmy dzieciom lepszy start, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno (SP2-Trening pamięci, kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia oraz technik uczenia się)
403112Gmina Żukowice
Budowa Placu zabaw w Nielubi
403110Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Zamówienie uzupełniające do zamówienia Usługi ochrony mienia w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy i podległe Rejony z podziałem na części: część 6 Rejon we Włocławku polegające na ochronie obiektu Laboratorium drogowego zlokalizowanego na terenie Obwodu drogowego w Odolionie
403098Areszt Śledczy w Poznaniu
Dostawa sprzętu medycznego: aparatu EKG, spirometru diagnostycznego, analizatora immunochemicznego, analizatora koagulogicznego, miksera recepturowego do Aresztu Śledczego w Poznaniu
403092Zespół do Spraw Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej
DOSTAWA I URUCHOMIENIE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ W SIECI INTRANETOWEJ SG
403088Urząd Miasta i Gminy
DOWOŻENIE DO SZKÓŁ UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŚWIERZAWA
403084Urząd Gminy Dzierzkowice
Zadanie nr 1 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 108525L w m. Dzierzkowice Góry gm. Dzierzkowice na odcinku długości 0,543 km Zadanie nr 2 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 108533L w m. Wyżnica Kolonia gm. Dzierzkowice na odcinku długości 0,260 km
403078Miasto Zamość
Usługa polegająca na opracowaniu operatów szacunkowych wartości nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Zamościa.
403076Starostwo Powiatowe w Miechowie
Ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE W OKRESIE OD 2010 - 2014 R. KURS OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI
403074Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
403070Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Opracowanie projektu wraz z drukiem ulotek i plakatów oraz wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu Przez praktykę do zawodu Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie..
403068Urząd Gminy Puck
Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.
403066Szkoła Podstawowa w Perlejewie
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Perlejewie w sezonie grzewczym 2012/2013
403064Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie
Rozbiórka dróg, budowa zatok postojowych, budowa ogrodzenia panelowego w Sanatorium Uzdrowiskowym MSW w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 63/65
403062Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
PZOZ.DZP.PN.280.3-45/2012 - LEKI 1
403060Centralny Ośrodek Informatyki - Politechnika Warszawska
Świadczenie Asysty Technicznej do oprogramowania Sun Java System Calendar Server, Sun Java System Messaging Server oraz do serwera Sun Fire V490 (SN 0619AN4318) i macierzy (SN 094BUD-0613099EEB).
403058Powiatowy Urząd Pracy
Jak założyć i prowadzić własną firmę
403052Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
Remont leśniczówki Grabowiec
403048Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Dostawa oprogramowania do ochrony antywirusowej sieci, stacji roboczych oraz serwerów, licencji oprogramowania filtrującego ruch sieciowy pod kątem bezpieczeństwa, licencji oprogramowania anty-szpiegowskiego oraz antywłamaniowego
403044Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie miasta Sopot
403040Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Zakup usługi polegającej na ocenie Wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, w tym merytorycznej ocenie biznes planów i harmonogramów rzeczowo-finansowych stanowiących załączniki do przedmiotowych Wniosków. Zakup usługi na potrzeby projektu: Załóż firmę z WUP III Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt realizowany przez Filię WUP w Ostrołęce
403038Urząd Gminy w Bogdańcu
Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu Lepszy Start w Nowe Jutro
403036Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego -Wyspa Pucka w km 3+420 - 5+420
403034IV Szpital Miejski im. dr H. Jordana
Wykonanie robót dodatkowych do prac realizowanych w ramach inwestycji - Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi - część II
403032Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
DOSTAWA SPRZĘTU DO CHEMOEMBOLIZACJI GUZÓW WĄTROBY
403028105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw do samochodów będących na wyposażeniu 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach przez okres 12 miesięcy
403026Komenda Wojewódzka Policji
Sukcesywne dostawy odczynników do badań DNA na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie.
403024Urząd Gminy Deszczno
Sukcesywne dostawy w 2012/2013 r. paliwa do wskazanych przez Zamawiającego samochodów eksploatowanych głównie na terenie gminy Deszczno
403022Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 8 na terenie działania Rejonu w Kłodzku
403016Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 112 odc. Krępsko - Kąty - zamówienie uzupełniające do postępowania nr ZZDW.6/391/65/8-3/7/2012 zakończonego umową Nr 240/8-3/7/2012 z dnia 16.05.2012 r.
403012Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
403008Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Tłumaczenie pisemne dla CPE.
403000Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim
usługa szkoleniowa pn.: Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektroenergetycznymi SEP do 1 KV
402996Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla noworodków do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie.
402990Dom Pomocy Społecznej w Jugowie
Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku głównego Domu Pomocy Społecznej - oddymianie
402988Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Naprawa, serwisowanie i wykonanie ekspertyzy sprzętu do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi w podziale na dwa zadania.
402986Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wyposażenie obiektu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT wybudowanego w ramach projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego (PPNT) - II etap, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - sprzęt komputerowy.
402984Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
Remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Złotoryi przy ul. Krasickiego Nr 5
402980Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Opracowanie i wdrożenie Programu Łączącego system fakturowania systemu RUZP z systemem finansowo - księgowym Buchalter
402978Gmina Miejska Złotoryja
Budowa chodnika w m. Złotoryja - ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328
402974Gmina Leśna Podlaska
Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2012/2013
402972Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
Spoinowanie elewacji od strony ulic Kaliny i 16 Lipca w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kaliny 61 w Chorzowie
402960IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka
Remont pomieszczenia biurowego
402956Gmina Nowa Karczma
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEJ SALI SPORTOWEJ W LUBANIU
402954Filharmonia Opolska
Sukcesywna dostawa mrożonek- lodów na potrzeby działalności Klubu Muzycznego Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu
402948Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Roboty remontowe w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.
402942Miejski Zarząd Dróg
Budowa chodnika i drogi rowerowej w ciągu ulicy Polnej, Ugory oraz Traktorowej w Toruniu
402940Jednostka Wojskowa Nr 4352
post. nr 117/2012 DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4352
402936Jednostka Wojskowa 3674
Roboty budowlane polegające na remoncie kuchni i zaplecza socjalnego w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym nr 251 w Olsztynie, ul. Saperska 1
402934Powiatowy Zarząd Dróg
Budowa zatoki postojowej w miejscowości Turkowy
402924Komenda Wojewódzka Policji
Remont poddasza budynku Komisariatu Policji w Chełmży przy ul. Sądowej 2.
402920Jednostka Wojskowa Nr 4101
Dostawa sprzętu narciarskiego, wspinaczkowego i sportowego dla Jednostki Wojskowej 4101 w Lublińcu- nr sprawy 31/3012
402916Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie
Dowożenie oraz odwożenie dziecka niepełnosprawnego mieszkańca Gminy Miasta Gdyni do placówki oświatowej we wszystkie dni nauki szkolnej od 04.10.2012 r. do 21.12.2012 r
402914Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Nowym Targu w ul. Sybiraków.
402912Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Produkty farmaceutyczne
402910Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
Dostawa serwet sterylnych , zestawów serwet i innych pochodnych
402908Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Dostawa urządzeń stanowiących część wyposażenia dla laboratorium litografii elektronowej
402906Gmina Dydnia
Remont elewacji Zespołu Szkół w Niebocku /Szkoła Podst. i Gimnazjum/, gmina Dydnia, woj. Podkarpackie.
402904Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
DOSTAWA APARATU DO ECHOKARDIOGRAFII W ZAKRESIE ZADANIA PN. ZAKUP ŚREDNIEJ KLASY APARATÓW DO ECHOKARDIOGRAFII DLA OŚRODKÓW WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH Z WYŁĄCZENIEM JEDNOSTEK AKADEMICKICH I INSTYTUTÓW BADAWCZYCH W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA DOSTĘPNOŚCI DO PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO NA LATA 2010-2012 POLKARD
402900Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
Materiały 1 x uzytku
402892Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn: Kanał Ulgi Bolkowice - melioracje podstawowe, gm. Paszowice. Operacje z zakresu odbudowy koryt cieków realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
402890Komenda Wojewódzka Policji
Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów do badań DNA na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie
402882Komenda Wojewódzka Policji
Remont części socjalno-biurowej oraz pomieszczenia sprężarkowni przy ul. Iłwaskiej 1 w Bydgoszczy
402880Urząd Miejski w Kowarach
Letnie utrzymanie dróg, ulic,chodników, placów, parkingów i terenów zielonych na terenie miasta Kowary
402878Urząd Gminy Bobrowniki
Rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia poprzez remont parkingu, chodnika i oświetlenia ulicznego
402874Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach
Dostawa węgla kamiennego
402868Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wykonanie powierzchniowej inwentaryzacji uproszczonej budynków znajdujących się na terenie Gminy Bielsko-Biała stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych
402864Powiat Brzeski
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
402852Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Sukcesywna odbudowa nawierzchni asfaltowej po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych
402848Urząd Miejski w Skwierzynie
Remont - termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Drzymały 1 w Skwierzynie.
402844Dom Pomocy Społecznej w Jugowie
Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku głównego Domu Pomocy Społecznej - roboty ogólnobudowlane
402842Powiatowy Zarząd Dróg
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH ZIMA 2012/2013
402836Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
Dostawę sprzętu komputerowego
402826Gmina Sadlinki
Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim
402824Zakład Karny
Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Karnego w Brzegu
402822Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Woli Uhruskiej
Dostawa oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Wola Uhruska w okresie grzewczym 2012/2013
402816Gmina Zaklików
Rewitalizacja centrów miejscowości Lipa i Zdziechowice Drugie w Gminie Zaklików.
402814Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
402812Gmina Sulechów
Utwardzenie nawierzchni placu przy ul. Tkackiej w Sulechowie
402802Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
ZIMOWE UTRZYMANIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 382 W SEZONIE 2012-2013.
402800Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wykonanie uporządkowania i dobudowy przewodów kominowych w budynku przy ul. Tarnogórskiej 146 w Gliwicach.
402796Warszawski Uniwersytet Medyczny
Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-206/2012
402794Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych.
402790Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
realizacja zadania pn. wykonanie chodnika w m. Torki od szkoły Podstawowej do osiedla przy drodze powiatowej Nr 1818R
402788Zespół Szkół Nr 2 w Niegowonicach
Dostawa oleju opałowego w ilości 50000 litrów na sezon grzewczy 2012/2013 dla Zespołu Szkół NR 2 w Niegowonicach
402780Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
UMW/AZ/PN-84/12 Sukcesywna dostawa pieczątek, na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
402778Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa w ciągu sezonu grzewczego 2012/2013 do kotłowni na terenie miasta i gminy Busko Zdrój węgla i miału opałowego.
402774Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Kurs języka migowego
402772Dom Dziecka Placówka Wielofunkcyjna w Górcu
Dostawa lekkiego oleju opałowego do Domu Dziecka - Placówki Wielofunkcyjnej w Górcu w sezonie 2012/2013
402770Gmina Grodków
Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Grodkowie
402768Gmina Sulechów
Utwardzenie nawierzchni między garażami - dojazd od strony ul. Chopina w Sulechowie
402766Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
Dostawa zestawu do pomiaru drgań ogolnych i miejscowych dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku Sekcji Badań Środowiska Pracy w Gdyni.
402762Gdański Archipelag Kultury
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego.
402758Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe
402754Burmistrz Gminy Pniewy
Wykonanie rekultywacji kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych położonej na działce 35/4 w miejscowości Dęborzcye Gmina Pniewy- etap II
402752Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Usługi holowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję i na jej koszt.
402750Uniwersytet Łódzki
Dostawa przyborów do pisania i galanterii biurowej dla Uniwersytetu Łódzkiego.
402748Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach
Remont drogi powiatowej Nr 1516L Żyrzyn - Baranów - Michów - dr. woj. 809 od km 3+223 do km 3+623 i od km 6+623 do km 7+869.
402746Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
Dostawa 3szt.zbiorników wody pitnej wykonanych z PEHD
402744Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
Dostawa i wymiana istniejącej oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej w adaptowanej części budynku ZS im. J. Koszczyc-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym.
402742Powiatowy Urząd Pracy
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych
402736Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim
Poprawa utwardzenia korony lewego wału rzeki Soły w Oświęcimiu.
402734Gmina Szreńsk
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Szreńsk etap I
402732Jednostka Wojskowa 4784
Dostawa drobnego sprzetu służby żywnościowej oraz sprzetu AGD dla 34 WOG i jednostek pozostajacych na zaopatrzeniu.
402728Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Organizacja szkolenia we Lwowie w dniach 29-31 maja 2012 r., w ramach POWT PL-BY-UA 2007-2013.
402722Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHLEBNIE
402720Gmina Pruchnik
Remont dróg i placów na terenie Gminy Pruchnik w podziale na 5 części
402716Regionalny Ośrodek Kultury
ZP WR 03/10/12 Autorskie opracowanie oraz pełnienie funkcji konferansjera koncertu w ramach V Międzynarodowej Parady Regionów w dniu 13.10.2012 w DMIT w Zabrzu.
402714Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy BALTICA
Dostawy energii elektrycznej na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego BALTICA w Zakopanem przy ul. Ogrodowej 6
402708Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku
Usługa szkoleniowa
402706Instytut Oceanologii PAN
Dostawa przyrządów do pomiaru promieniowania słonecznego i podczerwonego w atmosferze, przeznaczonych na platformę wiertniczą
402702Gmina Miasto Złotów
Budowa oświetlenia ulicy Mokrej w Złotowie
402694Powiat Starachowicki
Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Bór Kunowski, Ruda, Rudnik i Staw Kunowski (część) gm. Brody
402692Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Organizacja kursu prawa jazdy
402690Gmina Trzciana
Dostawa wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie.
402684Regionalny Ośrodek Kultury
ZP WR Autorskie opracowanie scenariusza oraz reżyserii koncertu w ramach V Międzynarodowej Parady Regionów w dniu 13.10.2012 w DMIT w Zabrzu.
402682Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
Dostawa opału ( węgiel- kostka , miał węglowy, EKO-groszek, ) na potrzeby Gminy Dobrzyń nad Wisłą i jednostki organizacyjnej Zespołu Obsługi Szkół
402676Publiczna Szkoła Podstawowa im.Filipa Roboty
Wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkolno - przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4b w Łączniku
402674Gmina Podgórzyn
Remont drogi dz. nr 629/1, 629/2 i 628 w Miłkowie w km 0+000 - 0+580
402670Powiat Gryfiński
Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie docieplenia stropodachu
402668Urząd Miasta i Gminy Żarki
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 729.935,00 zł dla Gminy Żarki na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą Termomodernizacja oraz modernizacja systemu grzewczego budynków Szkoły Podstawowej w Jaworzniku.
402664Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego
Dostawa sterylnych obłożeń jednorazowych.
402662Politechnika Warszawska
Świadczenie usługi cateringu w ramach realizacji Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)
402654Gmina Tuchomie
Modernizacja gminnych dróg gruntowych w miejscowości Kramarzyny - ul. Młyńska.
402644Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierowca - operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
402642Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Świadczenie usług tłumaczeniowych z języka migowego i na język migowy podczas zajęć, w których uczestniczą studenci AWF Katowice z dysfunkcją słuchu
402636Komenda Wojewódzka Policji
Zaprojektowanie i budowa linii światłowodowych pomiędzy węzłami OST-112 usytuowanymi w Komendach Powiatowych Policji a Komendami Powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubuskim.
402634Powiat Gryfiński
Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
402632Gmina Szczecinek
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMINY SZCZECINEK - etap I
402630Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
Udzielenie pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł dla SP ZOZ w Głubczycach PN / 17 / X / 12
402628Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim
Usuwanie szkód na prawym wale rzeki Wisły w km 2+850 - 3+668 msc. Lipowa, gmina Spytkowice, pow. wadowicki.
402624Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie
Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS nr 13 w Głogowie przy ul. Książąt Oleśnickich nr 26-46 osiedle Piastów Śląskich
402622Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
Dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Centrum Pediatrii KUBALONKA, Istebna 500, 43-470 Istebna
402618Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej.
402614Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Przebudowa ul. Głównej i ul. Przejazdowej na odcinku od ul. Trawowej do Tatrzańskiej w Częstochowie
402612Gmina Widawa
ZAKUP I DOSTAWA WĘGLA KAMINNEGO, MIAŁU I EKO - GROSZKU DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU GMINY WIDAWA GMINY WIDAWA
402610Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu
Prace remontowe w Inspektoracie ZUS w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 27/28
402608Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307
402604Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa na potrzeby SPZOZ w Augustowie sprzętu medycznego jednorazowego użytku
402600Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
402598Miasto Wodzisław Śląski
Przeniesienie kapliczki przy ul. Hożej.
402592Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi szkoleniowe dla klientów MOPS Biała Podlaska
402590Powiatowy Urząd Pracy
Operator koparko-ładowarki kl.III wszystkie typy
402588Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
402578Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
zakup i dostawę do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie termocyklera Real-Time PCR
402574Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Roboty remontowo-budowlane budynku administracyjno- mieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie
402572Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Dostawa błon RTG i odczynników chemicznych
402568Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
dezynfekcja
402564Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Sprawa 218/2012
402560Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego
402556Zakład Komunalny w Wilczętach
Zakup i dostawa cysterny do przewozu wody pitnej
402552Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dostawa drobnego sprzętu kuchennego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu w ramach programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania-doposażenie istniejących punktów
402550Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Utworzenie cyfrowej kopii Dokumentów powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego oraz uzupełnianie bazy operatów w programie EWID 2007
402548Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Przebudowa drogi wojewódzkiej 114 w odc. Nowe Warpno - Warnołęka oraz przebudowa chodnika w m. Nowe Warpno zamówienie uzupełniające do postępowania nr ZZDW.6/391/86/ 8-3/2/2012 zakończonego umową 281/8-3/2/2012 z dnia 12.06.2012 r.
402544Warszawski Uniwersytet Medyczny
Przebudowa i remont pomieszczeń na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1a w Warszawie w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na aptekę szkoleniową, Pakiet 2 - Remont pomieszczeń na potrzeby laboratorium w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz w Katedrze Leków i Biostruktury Farmaceutycznej
402542Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Zakup usług polegających na organizacji projektu Współpraca polskich i szwedzkich rolniczych organizacji związkowych w zakresie kształtowania polityki rozwoju obszarów wiejskich.
402540Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
Dostawa odczynników hematologicznych i materiałów zużywalnych do posiadanego analizatora XT-1800i
402536Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Dostawa opału w sezonie grzewczym2012/2013 do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jędrzejowie.
402532Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Usunięcie zatorów z koryta rzeki Bug na odcinku granicznym
402530Prokuratura Okręgowa w Katowicach
Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach: Prokuratury Rejonowej w Będzinie, Prokuratury Rejonowej w Bytomiu, Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej, Prokuratury Rejonowej w Jaworznie, Prokuratury Rejonowej w Mikołowie, Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, Prokuratury Rejonowej w Pszczynie, Prokuratury Rejonowej Sosnowiec -Południe, Prokuratury Rejonowej Sosnowiec -Północ
402528Miasto Poznań
roboty budowlane modernizacji dachu
402522Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa - Tychów Stary w m. Mirzec Ogrody.. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
402512Morski Oddział Straży Granicznej
Wykonanie remontu doraźnego jednostki pływającej typu SAR-1500 o numerze burtowym SG-212
402510Miejski Zespół Szkół Nr 5
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach programu CYFROWA SZKOŁA dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Krośnie
402508Zakład Usług Komunalnych
Konserwacja i utrzymanie zieleni na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie o powierzchni 166,53 ha
402506Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Sprawa 267/2012
402504Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
ZRB Jarosław: Roboty ogólnobudowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku nr 32 na terenie OSŻW w m. Mińsk Mazowiecki
402502Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Organizacja kursu obsługi koparki
402498Uniwersytet Medyczny
Usługa ubezpieczenia CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
402496PKP PLK S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu której działa PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowane przez PKP PLK S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
wykonanie robót uzupełniających dla zadania Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra, rewitalizacja urządzeń srk na odcinku Wałbrzych Miasto - Sędzisław-zamówienie uzupełniające
402494Gmina Łęczna
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa stołów handlowych oraz koszy na śmieci celem wyposażenia targowiska miejskiego przy ulicy Przemysłowej w Łęcznej.
402492Zespół Szkół nr 1 w Kościanie
kompleksowa dostawa i przesył paliwa gazowego do kuchnii Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie, ul. Mickiewicza 12
402490Gmina Świerklany
Wykonanie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Jana Kazimierza w Świerklanach, na odcinku prowadzenia robót kanalizacyjnych
402486Magurski Park Narodowy
Dostawa jednego samochodu terenowo-dostawczego z załączanym napędem na 4 koła, fabrycznie nowego dla Magurskiego Parku Narodowego
402484Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Dostawa błon, odczynników, kopert, środków do czyszczenia ekranów na potrzeby Pracowni RTG.
402482Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Usługi pralnicze w okresie od 01.11.2012 do 31.10.2013 roku dla potrzeb Jednostek Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
402478Nadleśnictwo Babimost
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Babimost w 2012 r. - część 10, pakiet nr 11 pn. Usługi z zakresu łowiectwa w Ośrodku Hodowli Zwierzyny
402476Uniwersytet Warszawski
Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Porektorskiego Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28
402472Telewizja Polska S.A. - Oddział w Bydgoszczy
Usługi sprzątania i stałego utrzymania czystości w obiektach Oddziału TVP S.A. w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 7 oraz w redakcji TVP S.A. Oddział w Bydgoszczy mieszczącej się w Toruniu przy ul. Kopernika 4.
402468Powiat Bielski
Wykonanie robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji umowy nr 397/2012 z dnia 25.07.2012r. dotyczącej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4440S Ligota - DK1 - Czechowice-Dziedzice, ul. Mazańcowicka w km 4+842 - 4+976.
402466Gmina Miasto Lębork
zapytanie o cenę
402460Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce
Dostawa: przetworzone owoce i warzywa
402458Gmina Trzciana
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Trzciana w kwocie 2.600.000,00 zł.
402454Jednostka Wojskowa Nr 4101
Usługi stomatologiczne i podobne dla żołnierzy Jednostki Wojskowej 4101 w Lublińcu- nr sprawy 34/2012
402450Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ
Świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie - znak sprawy ZP-62/12.
402448Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim
Usuwanie szkód na prawym wale rzeki Wisły w km 1+700 - 2+850 w msc. Spytkowice, gmina Spytkowice, pow. wadowicki. Usuwanie szkód na prawym wale rzeki Wisły w km 1+700 - 2+850 w msc. Spytkowice, gmina Spytkowice, pow. wadowicki.
402446Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Mielec
Budowa budynku gospodarczego, budowa ogrodzenia i przebudowa ogrodzenia
402440Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
Dostawa papieru ksero oraz składanki komputerowej dla Urzędu Miasta Włocławek
402438Gmina Korfantów
Usługa w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2012 2013
402434Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
zimowe utrzymanie dróg powiatowych płożonych na terenie powiatu biłgorajskiego w sezonie zimowym 2012/2013
402430Komenda Główna Policji
Organizacja pilotażowego programu Komendy Głównej Policji Profilaktyka a Ty Działanie PaTE (edukacja) w Warszawie pn. Warszawska Noc Profilaktyki
402424Jednostka Wojskowa 4219
Dostawa sprzętu audiowizualnego - Nr 55/12/N
402422Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Elektryczne artykuły i akcesoria
402420Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Obsługę cateringową beneficjentów ostatecznych projektu pn. Aktywna integracja szansą na lepsze jutro w roku 2012
402414Nadleśnictwo Sławno
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno w 2012 roku w leśnictwie Łetowo
402412Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Opracowanie graficzne, skład i łamanie tekstu broszur oraz wydruk materiałów informacyjnych na potrzeby Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
402410Dom Pomocy Społecznej w Jugowie
Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku głównego Domu Pomocy Społecznej - wykonanie ścianki p.poż.
402404Bałtycka Agencja Artystyczna BART
Przewóz słuchaczy autokarem turystycznym na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie: Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda (3 wyjazdy w okresie X-XII 2012
402396Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
Wykonanie przeorania nowych granic zaprojektowanych działek, rekultywacja i likwidacja odłogów na terenie obszaru scalenia gruntów, obiekt Brzeźnica obejmującego część wsi Stara Brzeźnica i Nowa Brzeźnica, Gmina Nowa Brzeźnica, powiat pajęczański.
402394Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej - przygotowanie infrastruktury pod montaż podciśnieniowej instalacji do destrukcji środków bojowych JOWISZ II pod istniejącą wiatę - bud. nr 19 oraz przygotowanie zaplecza socjalnego w bud. nr 7 w Gdyni.
402390Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
402388Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna
Zamówienie uzupełniające na dostawę środków farmaceutycznych
402386Gmina Korfantów
Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe - SUW Ścinawa Mała
402384Wyższy Urząd Górniczy
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w lokalu użytkowym, mieszczącym się na parterze budynku mieszkalnego przy ulicy Poniatowskiego 29 w Katowicach, wykorzystywanym na potrzeby działalności Wyższego Urzędu Górniczego
402382Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Powrót do zawodu pielęgniarki (przeszkolenie 5 m-cy)
402378Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych
dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół
402376Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
zimowe utrzymanie dróg powiatowych płożonych na terenie powiatu biłgorajskiego w sezonie zimowym 2012/2013
402372Gmina Krzeszów
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w miejscowości Krzeszów
402370Gmina Korfantów
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie
402360Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Różne wyroby medyczne-elektrody do EKG
402358Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dostawa wraz z montażem ław audytoryjnych dla Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
402356Miasto Gorzów Wlkp.
Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w szkołach w ramach realizacji projektu WND.POKL.09.01.02-08-057/11 pod nazwą Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości
402354Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Dostawa systemu pomiarowego na bazie sterowników PLC z graficznym panelem operatorskim dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
402352Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Budowa drogi powiatowej Nr 1422 B na odcinku granica drogi krajowej Nr 19 - Złota Wieś - Podratowiec - Etap I. od km 1+042,70 do km 1+251,80
402350Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji)
Świadczenie usługi obsługi ekspozycji na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji)
402348Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Przebudowa drogi gminnej nr 401045 T Wyspa - Słomianka
402346Gmina Olsztyn
Wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu pn. Antologia Warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu
402344Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć muzycznych i plastycznych realizowanych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w szkołach podstawowych w Pyskowicach
402342Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych
402334Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Marcule
REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG LEŚNYCH WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA MARCULE
402332Gmina Janów Lubelski
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zofianka Górna
402328Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Dostawa szczepionek z podziałem na 6 pakietów
402324Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zabezpieczenie prawego brzegu rz. Wisłok w km 136+090 - 136+337 w m. Krosno, gm. Krosno, pow. krośnieński, woj. podkarpackie - w ramach usuwania szkód powodziowych.
402320Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Kurs spawania blach i rur metodą MAG 136 - spoiny pachwinowe z egzaminem DNV
402312Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych
Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa stacji pomp Nr 64 Kąty, rzeka Tyna Dolna - odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 10,17 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku, rzeka Tyna Mała - odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 5,209 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku, gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie
402310Wojewódzki Inspektorat Trasnportu Drogowego
Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową, na użytek Inspekcji Transportu Drogowego
402308Urząd Gminy Bartoszyce
Remont pomieszczeńbiurowych I piętra budynku administracyjnego Urzędu Gminy Bartoszyce położonego przy Placu Zwycięstwa 2 w Bartoszycach
402300Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji)
Świadczenie usługi obsługi ekspozycji na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji)
402298Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Przebudowa ul. Pułaskiego od ul. Kopernika do ul. Św. Augustyna wraz z łącznicami do Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie
402296Gmina Nowogard
Wyłonienie kadry zarządzającej do realizacji projektu p.n. Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny
402294Miasto Białystok
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu wielopoziomowego do 400 miejsc postojowych z dopuszczeniem handlu i usług w części podziemnej obiektu, w Białymstoku przy ul. Lipowej (działki nr. 1652/2, 1652/3) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
402292Urząd Gminy
dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2012/2013
402290Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Wyrzysk.
402284Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Zakup i dostawa fabrycznie nowego(oryginalnego), nieużywanego samochodu osobowego terenowego spełniającego wymagania EURO 5, rok produkcji 2011-2012
402282Szpital Specjalistyczny Nr 1
Zakup i dostawa płynów infuzyjnych.
402272Gmina Przedbórz
Dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem zrębki drzewnej do budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych w Przedborzu przy ulicy Mostowej 37B
402270Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim
Usuwanie szkód na potoku Targaniczanka w km 1+500 - 3+000, msc. Sułkowice, gmina Andrychów, powiat wadowicki.
402266Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
PZOZ.DZP.PN.280.3-50/2012 PASKI do MOCZU
402264Uniwersytet Łódzki
Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego
402262Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Dostawa leku Ranibizumab, stosowanego do iniekcji doszklistkowych
402258Gmina Łęczna
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łęcznej wraz z budową kanalizacji deszczowej.
402254Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Wyrzysk.
402248Sąd Okręgowy w Siedlcach
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i podległych jednostek
402246Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Klisze i odczynniki rentgenowskie
402244Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawa artykułów elektroinstalacyjnych
402242Zakład Gospodarki Komunalnej
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku administracyjno-socjalnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach
402240Gmina Przemęt
Przebudowa ulicy Polnej w m. Solec wraz z odwodnieniem
402238Gmina Głubczyce
Dostawa opału do Urzędu Miejskiego w Głubczycach i sołectw gminy Głubczyce
402234Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Wykonanie remontu dalszego odcinka drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa-Żelichów.
402232Gmina Świerczów
Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2012r..
402230Gmina Babiak
Odwóz dzieci ze szkół z terenu gminy Babiak w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektów Wiedza naszym atutem i Zanim pójdę w świat dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
402228Urząd Gminy w Tymbarku
Remont Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku
402226Zarząd Dróg Powiatowych
ZDP.7.252.25.2012 - Naprawa nawierzchni jezdni DP 1342N na odc. Stygajny - Łozy oraz DP 1165N na odc. Drewnowo - Biedkowo
402224Dom Pomocy Społecznej
Dostawa, montaż, konfiguracja systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb.
402220Gmina Sanok
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w miejscowościach Mrzygłód i Strachocina
402218Gmina Przemęt
Remont świetlicy wiejskiej w Górsku
402216Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
ZIMOWE UTRZYMANIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 384 W SEZONIE 2012-2013 w km 22+200-36+981.
402214Gmina Świerczów
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
402210Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych
Rzeki i kanały w powiecie słupskim - konserwacja gruntowna
402208Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Modernizacja układu sterowania i regulacji kotłownią gazową w KMP w Bytomiu - 2
402206Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie
Sukcesywne dostawy preparatów myjących
402202Gmina Głubczyce
Dostawa opału do Urzędu Miejskiego w Głubczycach i sołectw gminy Głubczyce
402198Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO
402196Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Dostawa leku Ranibizumab, stosowanego do iniekcji doszklistkowych
402194Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Modernizacja układu sterowania i regulacji kotłownią gazową w KMP w Bytomiu - 2
402188Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach
Świadczenie usług pn. Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla beneficjentów projektu systemowego Aktywna integracja szansą dla Ciebie i Twojej Rodziny.
402182Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO
402180Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój z podziałem na części
402178"Opera Krakowska" w Krakowie
Usługi hotelarskie reallizowane w okresie od 30 września 2012r. do 15 października 2012r., niezbędne dla realizacji zadań statutowych Zamawiającego
402172Wójt Gminy Radecznica
modernizacja drogi gminnej 110114L Podborcze - Gorajec - Zagroble Kolonia
402168Urząd Miasta i Gminy Zawichost
DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST W ROKU 2012/2013
402164Poczta Polska S.A. ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa; adres korespondencyjny: Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do frankownic dla Regionu Sieci Łódź i Regionu Białegostoku
402162Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wymiarki
Remont odcinków dróg leśnych w Nadleśnictwie Wymiarki w II półroczu 2012
402160Gmina Mieszkowice
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mieszkowice
402156Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawa urządzeń audiowizualnych w zestawach dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, sprawa numer RAP.272.135.2012.
402152Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Dostawa zestawów komputerowych, monitora panoramicznego, zasilacza awaryjnego UPS, dysku zewnętrznego, czytnika karty pamięci oraz karty pamięci w podziale na pakiety: Pakiet I: Dostawa zestawów komputerowych (2 szt.) oraz monitora panoramicznego ( 1 szt.) Pakiet II: Dostawa zasilacza awaryjnego UPS (1 szt.) Pakiet III: Dostawa dysku zewnętrznego ( 2 szt.), czytnika kart pamięci ( 1 szt.) oraz karty pamięci ( 1 szt.)
402150Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Utwardzenie i zagospodarowanie placu Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku przy ul. Kolonia 1 - zakup i dostawa materiałów, wynajem sprzętu
402148Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1137D w miejscowości Trzebnice
402144Urząd Morski w Szczecinie
Uzupełniające prace czerpalno refulacyjne w 2012r.
402140Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
PCFE.272.49.2012 Dostawa materiałów biurowych i tonerów na potrzeby projektów realizowanych przez PCFE
402138Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2012 / 2013
402136Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku
Dostawa ambulansu typu C, nr sprawy PCZ/PN/10/2012
402132Zespół Szkół Plastycznych w Kole
ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWO - MODERNIZACYJNE W PAŁACU W KOŚCIELCU ADAPTOWANYM NA SIEDZIBĘ ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE - ETAP IV
402130Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ
Dostawa tonerów i kartridży
402128Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
przeprowadzenie kursu glazurnika
402126Zespół Szkolno-Przedszkolny
Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baborowie w 2013r..
221463Gmina Zwoleń
Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Nowej.
221459Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Udział aktorski w happeningu promującym spektakle znajdujące się w repertuarze Teatru
221455Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu
WYKONANIE OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW - BUDOWLI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO BIURA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU POŁOŻONYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO
221447Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Rozbudowa środowiska macierzy NetApp oraz wsparcie producenta
221441Gmina Latowicz
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie
221433Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Dostawa odczynników laboratoryjnych
221427Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Promocja Miasta Ostrowa Wielkopolskiego poprzez rozgrywki drużyny koszykarek Towarzystwa Sportowego Ostrovia w ramach I ligi koszykówki kobiet w 2012 roku w sezonie 2012/2013
221425Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych i kursu z języka angielskiego dla 50 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (numer sprawy: 45/ZP/12).
221409Państwowe Muzeum na Majdanku
Dostawa sprzętu komputerowego
221407Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety
221393Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawa testów do wykrywania pozostałości hormonów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
221383Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna
Zamówienia uzupełniające dotyczące wykonania wyprzedzającego przygotowania gleby na terenie Leśnictwa Strzelnica
221377Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
221373Zarząd Mienia Komunalnego
zad. nr 1 - remont i ocieplenie dachu budynku przychodni przy ul. Sienkiewicza 53 B w Białymstoku, zad. nr 2 - remont i docieplenie stropodachu budynku przy ul. Węglowej 8 budynek nr 7 w Białymstoku.
221357Centralne Biuro Antykorupcyjne
DOSTĘP DO USŁUG SPORTOWO-REKREACYJNYCH
221355Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. POSTĘPOWANIE NR 0160.38.2012
221349Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarosław
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy rowów melioracyjnych w Leśnictwie Bór - rozszerzenie
221335Rejonowy Zarząd Infrastruktury
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BITUMICZNEGO NA POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ NA BUDYNKU NR 101 W JW. 4229 JASTRZĘBIE.
221329Urząd Miejski
Zamówienie uzupełniające na przeprowadzenie dodatkowego badania ankietowego zachowań komunikacyjnych mieszkańców miasta tzw. Próby 500 - powtórzenie Fazy 1.3 zadania pn. Sporządzenie analizy rozwoju układu komunikacyjnego w kontekście zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.
221325Zakład Karny Nr 1
Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe
221319Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa drenów do pompy artroskopowej. Znak sprawy ZP-ZWR/94/12
221315Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Przeprowadzenie 2-dniowych wyjazdowych grupowych warsztatów kompetencji zawodowych oraz kompetencji społeczno-zawodowych - w ramach realizacji projektu pn.: Aktywizacja społeczno - zawodowa Brama Perspektyw współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2. - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 2 zadania
221311Urząd Gminy Brzeszcze
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzeszcze: Przecieszyn Południe- zadanie XI oraz rejon ul. Turystycznej w Jawiszowicach- zadanie IIA. Etap I: kanalizacja sanitarna w rej. ul. Turystycznej
221305Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Remont dachów budynków przy ul. Warszawskiej 25a oraz Narutowicza 2a w Katowicach.
221303Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie
Budowa sieci wodociągowej w m. Wincentów oraz Lisów - Gmina Lubartów.
221299Gmina Przemęt
Dostawę węgla I gatunku kostki do lokali gminnych w sezonie grzewczym 2012/2013
221295Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Organizacja imprez w ramach działań o charakterze środowiskowym
221283Nadleśnictwo Tuszyma
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH: CZĘŚĆ 1. BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTRONICZNĄ POLICZNIKOWĄ W LEŚNICTWIE PRZECŁAW CZĘŚĆ 2. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POMIESZCZENIA BIUROWE (KANCELARIĘ LEŚNICTWA KAMIONKA)
221271Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
Dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Dusznikach w ramach projektu CYFROWA SZKOŁA. Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnej.
221267Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
TZP/2-23/233/96/12 Zakup i dostawa lasera do endofotokoagulacji siatkówki z filtrem do mikroskopu Moller-Wedel oraz endosondami do zabiegów witreoretinalnych wraz z przeszkoleniem w zakresie obsługi aparatu.
221259Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
Usługa żywienia kuracjuszy przebywających w obiektach Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. w Jedlinie-Zdroju
221255Zarząd Powiatu Zgierskiego
Montaż, utrzymanie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego
221249Spółka Wodno-Ściekowa "GWDA" Spółka z o.o.
wymiana układu odpływowego mieszadła prętowego typu MPCp-7,5
221247Urząd Miejski
Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Żary
221239Politechnika Białostocka
Dostawa mebli w ramach projektu Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu.
221221Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
Promocja projektów unijnych realizowanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle- Opracowanie i emisja ogłoszeń radiowych.
221213Muzeum Powstania Warszawskiego
Koloryzacja kronik o Powstaniu Warszawskim
221211Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
Zakup sprzętu komputerowego w 2012 wraz z oprogramowaniem
221207Urząd Miejski w Libiążu
Modernizacja ul. Rouvroy w Libiążu.
221205Gmina Czersk
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Czersk- cz. 4 Budowa sieci wodociągowej w Gotelpiu - zamówienie uzupełniające.
221203Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowisk laboratoryjnych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
221199Nadleśnictwo Garwolin
Dostawa nadajników telemetrycznych dla zajęcy na potrzeby realizacji Program reintrodukcji kuropatwy, zająca i bażanta na terenie ośrodka hodowli zwierzyny Uścieniec w Nadleśnictwie Garwolin
221179Zespół Szkół Nr 4
Przeprowadzenie cyklu 8 szkoleń z zakresu wizażu i charakteryzacji, w IV edycjach, dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim, uczestników projektu:.
221171Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek - etap III w 2012
221153Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Przetarg nieograniczony na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15
221149Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu
Dostawa Energii Elektrycznej
221145Szpital Wojewódzki
DIZ /70/2012
221139Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bazyliańska-Ogińskiego
221137Muzeum - Zamek w Łańcucie
Obsadzenia uzupełniające na terenie zabytkowego parku w Łańcucie.
221127Gmina Tłuszcz
Przeprowadzenie kursów dla uczestników Projektu Tłuszczański KIS
221125Gmina Wolbrom reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom
Wykonanie wstępnego projektu podziału i projektu podziału wraz ze stabilizacją punktów granicznych w terenie działki położonej w Zabagniu
221113Gmina Wolbrom reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom
Wykonanie wstępnego projektu podziału i projektu podziału wraz ze stabilizacją punktów granicznych w terenie działki położonej w Wolbromiu
221111Rejonowy Zarząd Infrastruktury
WYMIANA ODCINKA SIECI C.O. OD BUDYNKU NR 15/2388 DO BUDYNKU NR 23/2390 PRZY UL. WALECZNYCH 59 W KŁODZKU
221101Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przedmiotem zamówienia ZM 43/230/2012 jest zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych z podziałem na 4 zadania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
221097Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa immunoglobulin dla Szpitala Wolskiego
221091Miasto Bielsk Podlaski
Budowa ulicy Batorego- zaułki (dz.ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim -część I
221083Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
zakup i dostawy środków czystości. ZOZ/ZP/13/09/2012
221081Województwo Śląskie
Badanie ewaluacyjne pt. Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim
221077Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Płochocińska- Przyrodnicza
221075Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Roboty remontowo-budowlane zabezpieczające budowe obiektu IMGW-PIB w Krakowie na okres zimowy
221071Zarząd Mienia Komunalnego
Wykonanie robót remontowych w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku (część XIX zamówienia) - nr sprawy TT/DZ/3412/86/12.
221069Gmina Główczyce
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na usługę edukacyjną świadczoną w ośrodkach przedszkolnych w ramach programu Ja też jestem przedszkolakiem - utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Główczyce. ZP.271.10.12
221065Zakład Karny Nowogard
16/żyw/12/13
221059MEGREZ Sp. z o.o.
Uzupełniająca dostawa leków
221057Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawa chemii basenowej na potrzeby Zamawiającego
221047Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
Remont nawierzchni asfaltobetonowej fragmentów ulic dojazdowych gen. Józefa Bema (odcinek od ul. Mazowieckiej do ul. Poznańskiej) i ks. Piotra Skargi (odcinek od ul. Hetmańskiej do ul. Jana III Sobieskiego), na powierzchni ca 1.900 m2, w Legionowie
221045Zarząd Mienia Komunalnego
Rozbiórka altan i urządzeń budowlanych znajdujących się na działce nr geod.23/5, obręb 22 w Białymstoku przy ul. Mickiewicza - nr sprawy TT/DZ/3412/87/12.
221043Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu
USŁUGI NA PRACE KONSERWACYJNE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI INSPEKTORATU REJONOWEGO W NOWYM SĄCZU REJON NADZORU URZĄDZEŃ W NOWYM TARGU
221041Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
Dostawy płynów infuzyjnych.
221037Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
realizacja projektu artystycznego PIOTRA UKLAŃSKIEGO na wystawę artysty w Galerii Zachęta
221033Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Dostawa zamrażarki programowalnej z funkcją schładzania stopniowego do temperatury -180st.C.
221021Instytut Hematologii i Transfuzjologii
IHiT/P/61/2012-DOSTAWA ZESTAWÓW DO SEPARATORA COBE- SPECTRA,SPECTRA - OPTIA i NALEPEK PROMIENIOCZUŁYCH (ZADANIA 1-2)
221013Zakład Karny w Łupkowie
Dostawa warzyw, owoców i jaj kurzych
221011Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Dostawa i montaż urządzeń oraz wdrożenie kompletnego systemu umożliwiającego monitorowanie i lokalizowanie 48 pojazdów Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. w Kielcach wraz z dwuletnią obsługa systemu - zamówienie uzupełniające.
221005Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
221001Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Dostawa mikroskopu odwróconego z kamerą i komputerem.
220995Gmina Kawęczyn
Usługa udzielenia długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego w wysokości 200 000,00 PLN
220993Akademia Morska w Gdyni
CRZP/64/2012/AEZ/ Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach AMG
220989Województwo Śląskie
Organizacja i przeprowadzenie trzydniowego szkolenia pod nazwą: Akademickie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich
220981Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach, Radio Katowice SA
Dostawa sprzętu komputerowego i audio dla Radia Katowice SA
220979Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego, wielofunkcyjnego systemu kolorowego druku cyfrowego - 1 kpl.
220977Miasto Ruda Śląska
Adaptacja wraz z przebudową budynku przy ul. Poniatowskiego 6 w Rudzie Śląskiej Halembie na Przedszkole Miejskie
220975Zespół Szkół Zawodowych
REMONT KORYTARZY W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W JASTRZĘBIU-ZDROJU
220967Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie
Zahamowanie strat bioróżnorodności biologicznej zagrożonych wyginięciem i rzadkich gatunków ryb w ochronie ex situ poprzez rozbudowę Ośrodka Hodowlano - Zarybieniowego PZW Liśnica w Kościernicy - II przetarg
220955Urząd Miejski w Bielsku-Białej
wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dawnej izby przyjęć na Dział Farmacji Szpitalnej w przyziemiu Pawilonu nr III Beskidzkiego Centrum Onkologii- Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, przy ul. Wyspiańskiego 21.
220949Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Podziały geodezyjne - 5 zadań częściowych. postępowanie nr OP.SO.ZP.016.II.103.2012.U.
220943Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Dostawa materiałów opatrunkowych dla COZL - 13 zadań
220935Gmina Liszki
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013
220931Gmina Dąbrówno
Rewitalizacja parku w Dąbrównie
220913Gmina Siedlce
Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Siedlce w okresie od 18.10.2012 do 17.10.2015
220909Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie
Sukcesywne dostawy soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Oławskiego w ilości od 100 do 250 ton, partiami po ~25 ton soli luzem
220901Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2012/2013.
220889Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego
220885Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Wykonanie dokumentacji pn: Aktualny stan zagrożenia wodnego wyrobisk Kopalni Soli Wieliczka wraz z określeniem koniecznego zakresu robót zabezpieczających dla ograniczenia zagrożeni
220879Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu znak postępowania: WM/SZP/PN/36/2012/G
220877Gmina Michałowice
Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie przy Al. M. Dąbrowskiej 12/20 w ramach programu Radosna Szkoła.
220875Gmina Wisznice
Eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wisznice
220873Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
ZP.272.21.2012 Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu nowosądeckiego (operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna)
220849Centrum Informatyczne Edukacji
Dostawa materiałów reklamowych z logotypami dla Centrum Informatycznego Edukacji
220847Gmina Hrubieszów
dostawa kontenera komunalnego do selektywnej zbiórki odpadów, przystosowanego do systemu hakowego w ramach realizacji operacji pn. Zakup zestawu do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Hrubieszów
220843Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Dostawa błon, odczynników i kopert RTG.
220841Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Opinia o poprawności wykonania operatów szacunkowych. Przedmiotem opracowania będzie ocena prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych, zgodnie z treścią art. 157 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych
220831Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok
Wykonanie robót uzupełniających dla zadania remontowego pn. Remont drogi leśnej w Leśnictwie Kręciwilk
220811Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku - II etap.
220809Jednostka Wojskowa 4224
Dostawa pomp i podgrzewaczy dla okrętownictwa
220805Miasto Zabrze
Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla Przedszkola nr 46 w Zabrzu przy ul. Pokoju 37 - zamówienie uzupełniające
22080310 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ultrasonograf z projekcją A, B, UMB, laser okulistyczny
220801Urząd Gminy Zamość
Opracowanie 4 spacerów wirtualnych w ramach projektu Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej
220797Gmina Miejska Kłodzko
Pogranicze online-Kłodzko-udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis
220793Powiat Lubelski
Podział nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bełżyce Rolne, ul. Przemysłowa 44
220791Zarząd Mienia Komunalnego
remont drogi przy ul. Skłodowskiej 7 w Białymstoku
220789Gmina Raszyn
Remonty kanalizacji deszczowych n aterenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania
220787Gmina Dobrzeń Wielki
Budowa sieci wod-kan i kan. deszczowej w Dobrzeniu Wielkim ul.Sienkiewicza - ul.Miłosza, ul.Mehla
220777Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia
Remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu
220775Powiat Lubelski
Sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Szymanowskiego
220773Urząd Miasta i Gminy Glinojeck
PRZEBUDOWA I REMONT ULICY TARGOWEJ W GLINOJECKU..
220769Agencja Rezerw Materiałowych
Wykonanie instalacji gazowej w budynku magazynowym nr 6 w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach BPzp-262-86/12
220765Gmina Chełm
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Chełm
220763Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pn. _Kursy wyrównujące zaległości edukacyjne_ w ramach projektu systemowego _Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność_
220759Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej
220757Powiat Lubelski
Sporządzenie i dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb projektu pn. Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3: Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4: Modernizacja treści i metod kształcenia.
220755Jednostka Wojskowa Nr 4352
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE: PRZYSTOSOWANIE ZABEZPIECZEŃ MECHANICZNYCH ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W OBIEKTACH MAGAZYNOWYCH NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO JW. NR 4226 SKŁAD SZEROKI BÓR.
220753Gmina i Miasto Nowogrodziec
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czerna
220749Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Usługa cateringowa dla ośrodka opieki nad dziećmi Mali Wynalazcy
220747Dom Pomocy Społecznej
Dostawa Opału do Domu Pomocy Społecznej w Miechowie
220745Urząd Gminy Zamość
Wykonanie strony internetowej i aplikacji w ramach projektu - Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej
220741Zakład Karny w Rawiczu
Sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych
220737Urząd Miasta i Gminy Glinojeck
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI OGONOWO.
220735Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
Zorganizowanie i przeprowadzenie _Zawodowych Warsztatów Aktywizujących_ w ramach projektu systemowego _Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność_
220733Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Dostawa oprogramowania routingu danych
220731Centralna Komisja Egzaminacyjna
Realizacja filmów edukacyjnych szkoleniowych dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
220723Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Podziały geodezyjne i wznowienie granic - 3 zadania częściowe: Postępowanie nr OP.SO.ZP.016.II.102.2012.U.
220721Nadleśnictwo Olecko
Wymiana pokryć z eternitu na blachodachówkę wraz z robotami towarzyszącymi na sześciu budynkach gospodarczych w osadach Nadleśnictwa Olecko
220715Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Dostawa spalinowej platformy mobilnej
220713Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
WYKONANIE NAPRAWY SCHRONOHANGARÓW
220711Gmina Turośń Kościelna
Remont dachu i części ścian wewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Tołczach
220709Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Dostawa dynamicznego (kinetycznego) zasobnika energii - flywheel z układem bezprzerwowego zasilacza UPS do laboratorium generacji rozproszonej w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej (w ramach dotacji FNiTP - decyzja 680/FNiTP/138/2011)
220703Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
Zamówienie dodatkowe do zadania pn.: Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Źródlana w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 - 0+285)
220697Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
Prace remontowe oraz modernizacja sieci strukturalnej w wybranych pomieszczeniach budynków Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 i 23
220689Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy paliw płynnych
220687Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Dostawa urządzeń elektronicznych i mechanicznych od stanowiska laboratoryjnego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
220685Uniwersytet Szczeciński
Dostawa książek oraz prenumerata czasopism dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego oraz Akademickiego Biura Karier na potrzeby projektu Uniwersytet Szczeciński - Lider Przyszłości, realizowanego w ramach POKL.
220683Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
Dostawa termocyklera real-time do Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
220679Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Usługa przygotowania, dostarczania i podawania posiłków dla uczestników konferencji naukowej organizowanej w ramach projektu Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy
220677Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Dostawa sprzętu komputerowego
220673Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawa przełączników sieciowych zarządzalnych dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; UM-ZP-262-82/12
220669Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok
Leśniczówka Dębowiec
220667Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dostawa produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 19 części
220655Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Dostawa sprzętu komputerowego
220649Zespół Obsługi Szkół Samorządowych
Zakup artykułów żywnościowych do szkół.
220645Warszawski Uniwersytet Medyczny
Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 24 miesięcy.
220643Politechnika Częstochowska
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej
220641Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Usługa wywozu i unieszkodliwiania odpadów stałych z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
220639Komenda Główna Policji
Zakup granatów hukowo - błyskowych typu NICO lub równoważnych oraz granatów hukowo - błyskowych treningowych wielokrotnego użytku typu NICO lub równoważnych
220637Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ZPD/11/12 dostawa przenośnego aparatu EKG, pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej, łaźni wodnej do rozmrażania osocza na 2 worki wraz z akcesoriami i głowicy USG typu convex
220633Powiat Pszczyński
Dobudowa zewnętrznej windy osobowej do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 10 w Pszczynie.
220631Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Realizacja projektu pn.: Przebudowa targowiska stałego przy ul. Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim
220629Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Przetarg nieograniczony na dostawę 15 000 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95 w temperaturze rzeczywistej dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z miejscem dostawy ul. Jana Styki 3
220627Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Podział geodezyjny działek gminnych polegający na wydzieleniu ich części celem przeznaczenia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz pomiary kontrolne i wznowienie granic
220623Powiat Wadowicki
Wykonanie operatów szacunkowych, podziału geodezyjnego oraz wznowienie granicy działek - według 4 zadań
220619Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb administracji i dydaktyki
220617Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
Usługa udzielenia pożyczki długoterminowej w kwocie 1 336 500,00 zł
220613PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Gdańsku
Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna - Tczew, dla części obejmującej zakres robót na terenie IZ Gdynia, szlak Pelplin - Subkowy.
220611Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
DZP/40/12 JEDNORAZÓWKA I OBŁOŻENIA
220609Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła i parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5
220607Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Rzeszowa
220605Centralne Biuro Antykorupcyjne
Dostawa 23 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych laserowych monochromatycznych A3-A5 oraz 15 sztuk drukarek przenośnych z wyposażeniem dodatkowym
220601Gmina Turośń Kościelna
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Turośń Kościelna
220599Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Wykonanie modernizacji sytemu alarmu pożaru w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu, ul. Długoszowskiego 83b.
220591Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Przetarg nieograniczony na usługę gastronomiczną świadczoną podczas transgranicznego Dnia Informacyjno-Rekrutacyjnego oraz Konferencji realizowanej na potrzeby Eures w Ząbkowicach Śląskich
220587Gmina Czersk
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Piaskowej i Blacharskiej w Czersku - zamówienie uzupełniające
220585Izba Celna w Olsztynie
Dostawy paliwa (oleju opałowego) do systemu grzewczego w obiekcie Urzędu Celnego w Olsztynie
220583Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników z matematyki i fizyki dla studentów, na potrzeby projektu pt: Budownictwo - kierunek zamawiany
220581Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wykonanie zabudowy stoiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na targach SIAL Paris w Paryżu, odbywających się w dniach 21-25 października 2012 r
220579Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Mam szansę - indywidualizacja nauczania | i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Chrzanów
220573Gmina Orzesze
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Orzesze o łącznej długości 102km
220571Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 13
220569Urząd Gminy
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników na terenie Gminy Dobra
220567Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
Dostawa materiałów biurowych dla Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie.
220565Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łosie
Przebudowa dróg leśnych: nr 13 w L-ctwie Stawisza, nr 20 w L-ctwie Uście Gorlickie, oraz remont drogi nr 220/219 w L-ctwie Bielanka i drogi do oddziałów 236A i 236B w L-ctwie Wysowa
220563Gmina Czudec
Remont i modernizacja dróg na terenie Gminy Czudec w 2012 roku
220559Powiat Piotrkowski
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie i dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów, w celu wypełniania przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim obowiązku ustawowego, związanego z rejestracją pojazdów.
220557Gmina Wilkowice
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilkowice w 2012 roku
220547Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
Przetarg nieograniczony na dostawę taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, klipsów tętniakowych, tytanowych typ L i typ Y, materiału ochronnego, jednorazowych akcesoriów do zabiegów laparoskopowych.
220543Województwo Śląskie
Dostawa i montaż mebli biurowych dla Wydziału FS
220539PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Gdańsku
Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna - Tczew, dla części obejmującej zakres robót na terenie IZ Bydgoszcz, stacja Laskowice Pomorskie.
220533Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa komputera przenośnego (netbooka) i oprogramowania.
220531Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Góra Ropczycka na rzece Budzisz, na terenie m. Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie.
220521Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
Przetarg nieograniczony na dostawę leków różnych oraz zestawów operacyjnych do angiografii.
220517Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki
W-11/P-27/2012
220513Urząd Gminy Puck
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych z pompownią scieków w miejscowości Starzyński Dwór.
220511Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku
Remont dróg powiatowych nr 2909G Dk 22 - Kraszewo - Parwark i nr 2907G Królewo - Klecie - Krzyżanowo o łącznej długości ok. 2,400km. ( dotyczy remont drogi powiatowej nr 2909G Dk 22 - Kraszewo - Parwark na odcinku o długości 1,300km ).
220509Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót na remont lokali i budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy Zalewo, Małdyty i Ostróda.
220507Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
Roboty uzupełniające-przebudowa drogi powiatowej nr 1955C Chomętowo-Góra
220503Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Wykonanie prac archeologicznych w ciągu drogi krajowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek z podziałem na 2 zadania
220499Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach
Roboty instalacyjne: montaż baterii kondensatorów mocy biernej, monitoring w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach z podziałem na 2 części
Wygenerowano dnia 28 marca 2017 02:26:54