Lista ogłoszeń z dnia 19 października 2012 730 ogłoszeń

409408Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Miejska
Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek przeciw grypie.
409404Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Miejska
Zakup i dostawa odczynników do wykonywania badań w laboratorium SPZOZ Przychodni Miejskiej 05-420 Józefów
409400Państwowe Gospodarstwo Leśne reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Barycz
Dostawa komputerów dla leśniczych (znak sprawy nadany przez Zamawiającego S-2710-13/12)
409398Zespół Placówek Oświatowych w Zajączkowie
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie w sezonie grzewczym 2012/2013
409376Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki
Przebudowa tablicy głównej w budynku A przy ul. Joannitów 6 we Wrocławiu
409372Powiatowy Urząd Pracy
Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych Powiatu nakielskiego o nazwie Pracownik usług gastronomicznych z obsługą klienta
409370Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.
Dostawa wraz z montażem automatycznego regału wysokiego składowania w Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach
409364Powiatowy Urząd Pracy
Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych Powiatu nakielskiego o nazwie Nowoczesny handlowiec
409360Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
PRZEPROWADZENIE KURSÓW EKSPLOATACJA, NAPRAWY I KONSERWACJE UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH CIĄGNIKÓW I MASZYN OGRODNICZYCH W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
409356Muzeum Sztuki w Łodzi
Wykonanie dostawy i montażu aranżacji do wystawy -Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm.
409350Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Kontrolny nadzór przyrodniczy nad realizacją przedsięwzięć pn.: 1.Lipki - Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W - 1 (OM), 2. Lipki - Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W - 4 (S).
409346Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu
Dostawa oleju opałowego
409338Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
PRZEPROWADZENIE KURSÓW PN. ANIMATOR CZASU WOLNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE
409332Gmina Wadowice Urząd Miejski
Obsługa transportowa prac interwencyjnych organizowanych w ramach ręcznego oczyszczania miasta i Gminy Wadowice w 2012r. - zamówienie uzupełniające
409330Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie
Dostawa i montaż systemu regałów przesuwnych do przechowywania dokumentacji w składnicach akt Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyświeciu i Raciborzu
409320Jednostka Budżetowa USŁUGI KOMUNALNE
Dodatkowe roboty budowlane związane z realizacją zamówienia sprzedaży, dostarczenia i montażu siedmiu prefabrykowanych, automatycznych toalet publicznych wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia
409318Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza
Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym
409300Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO ROKU 2020.
409298Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Realizacja kursów zawodowych dla beneficjentów projektu systemowego Ja i moja przyszłość
409292Zakład Karny
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: Fryzjer męski, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Blacharz-dekarz, Spawacz elektryczny w osłonie CO 2 połączonych z seminarium Aktywizacja zawodowa.
409278Miasto Oleśnica
Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno - rowerowych dla terenu pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego - Spacerowa - Brzozowa - stawy miejskie, odcinek C i D dla Miasta Oleśnicy polegające na wykonaniu dodatkowych robót budowlanych
409266Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SP ZOZ w Warszawie
Dostawa pierwszego wyposażenia do budowanego Pawilonu Nr VIII Szpitala Grochowskiego - system do badań wysiłkowych EKG z bieżnią oraz myjnia dezynfektor
409260Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
ZP/78/2012 usługa wysyłki, odbioru i zwrotu zaproszeń imiennych na badania cytologiczne do kobiet z województwa łódzkiego w ramach programu zdrowotnego Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
409258Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie projektu przebudowy łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
409256Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
ZP/57/2012 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wiertarki neurochirurgicznej oraz noża ultradźwiękowego dla Bloku Operacyjnego Pediatrycznego Instytutu CZMP
409242Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydrukowanie i dostarczenie 150.000 szt. wniosków o wydanie paszportu i 120.000 szt. druków opłaty paszportowej
409232Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Ochrona mienia na terenie parku Dreszera oraz zieleńca przy ul. Broniwoja
409226Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
Zajęcia rozszerzające wiedzę geodezyjną dla najlepszych uczniów - projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowany w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego-część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
409222Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
409216Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 223 Czerwonka - Ełk w km 56+462 w ciągu DK nr 16 w km 228+218 w msc. Mikołajki.
409214Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
: Zajęcia specjalistyczne z wykorzystania AutoCAD w geodezji - projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowany w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego- część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
409212Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Zagospodarowanie centrum wsi Śmiłowo na cele sportowo - rekreacyjne
409210Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
ZP/55/2012- dostawa asortymentu do badań urodynamicznych do aparatów Duet i Libra Plus dla Instytutu CZMP
409200Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy państwoweNadleśnictwo Nowogród
Remonty dróg leśnych Nadleśnictwa Nowogród w roku 2012
409198Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu TERAPII ZAJĘCIOWEJ
409190Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Dostawa urządzeń elektroakustycznych dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ( nr sprawy 06/10/2012 )
409186Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
Zajęcia aktywizujące przedsiębiorczość uczniów i przygotowujące do własnej działalności gospodarczej - projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowany w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2, część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu.
409172Gmina Kotlin
Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadań majatkowych
409164Wójt Gminy Zbuczyn
Zakup i dostawa pospółki w ilości 500 m3 do remontu gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Zbuczyn w 2012 roku - zamówienie uzupełniające
409158Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
Zajęcia wyrównawcze z matematyki - projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowany w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego-część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu.
409156Szkoła Podstawowa nr 5
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu cyfrowa szkoła
409134Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę broszury informacyjnej i materiałów promocyjnych na potrzeby Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
409132Straż Miejska w Łodzi
Ocieplenie części elewacji budynku Straży Miejskiej w Łodzi znajdującego się przy ul. Mokrej 10
409130Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
Zajęcia poszerzające wiadomości z geografii - projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowany w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2, część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu..
409124Gmina Tarnów
Wykonanie robót budowlano-wykończeniowych w budynku Przedszkola w Zgłobicach.
409122Urząd Miasta Płocka
Promocja miasta Płocka podczas meczu w piłkę ręczną mężczyzn Polska - Holandia w dniu 31.10.2012 r.
409120Gmina Krzywcza
Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c. o. w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie, Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Babicach i Świetlicy Wiejskiej w Babicach w sezonie grzewczym 2012/2013 oraz odśnieżanie terenów wokół wyżej wskazanych obiektów
409116Nadleśnictwo Lipusz
Przebudowa drogi pożarowej nr 29 położonej na terenie Leśnictwa Parchowo na odcinku F-G o długości 1850m
409110Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie
Prace remontowe oraz prace związane z przebudową i rozbudową lokali w Śląskim Oddziale Regionalnym ARiMR oraz Biurze Powiatowym ARiMR w Raciborzu.
409104Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów
Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku z podziałem na pakiety
409090Starosta Rzeszowski
Mapa numeryczna dla obrębu Racławówka
409088Gmina Zagnańsk
Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 750 w msc. Janaszów, gm. Zagnańsk oraz przebudowę infrastruktury technicznej
409086Gmina Sawin
Dostawa opału dla jednostek Gminy Sawin na sezon grzewczy 2012/2013
409084Szkoła Podstawowa nr 5
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu cyfrowa szkoła
409080Urząd Gminy
Remont budynku ośrodka zdrowia w Szaflarach zamówienia uzupełniające
409072Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Przebudowa ujściowego odcinka Większyckiej Wody w Kędzierzynie-Koźlu do rzeki Odry w km 103+880 - zmiana użytkowania działek
409070Muzeum Okręgowe w Sieradzu
Roboty dodatkowe w zadaniu inwestycyjnym wzmocnienie posadowienia ścian fundamentowych budynku Muzeum
409066Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Usługa godozru mienia - ochrony obiektu przed kradzieżą, włamaniem z zewnatrz, pożarem i dewastacją w 6 obiektach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
409064Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
świadczenie usług uzupełniających przeglądów, napraw i serwisu ogumienia samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie
409062Gmina Miasta Radomia
Modernizacja części budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53 - wymiana części stolarki okiennej drewnianej
409056Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
Zajęcia z języka angielskiego pod hasłem Zajęcia wyrównawcze w celu podniesienia umiejętności uczniów słabych - język angielski - projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowany w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego- część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu.
409054Urząd Gminy
Indywidualizacja z Gminą Trzcinica- usługa edukacyjnaw ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
409044Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Przetarg nieograniczony na zorganizowanie 1-dniowego stacjonarnego szkolenia zamkniętego dla pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na temat dostępu do informacji publicznej
409040Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wykonanie analizy opinii na potrzeby procesu cywilnego, którego stroną jest ARiMR
409032Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Dostawa środków czystosci.
409030"EKO DOLINA" Sp. z o.o.
SUKCESYWNE DOSTAWY FILTRÓW DO SPRZĘTU I POJAZDÓW SILNIKOWYCH
409022Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
Zajęcia z języka angielskiego pod hasłem Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowany w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu..
409012Województwo Mazowieckie
Opracowanie graficzne i wydruk kalendarzy na 2013 rok.
409010Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Remont dróg wewnętrznych na cmentarzu komunalnym w Węgorzewie
409002Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Dostawa sprzętu komputerowego - 27 szt. tabletów
409000Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Na dostawę kostki z zestawem filtrów fluorescencyjnych do obserwacji fluorochromów FITC oraz Spectrum Orange przeznaczona do mikroskopu Olympus (BX51) serii BX-2.
408998Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
408996Europejskie Centrum Solidarności
Wydruk plakatów dla gtrzech wykładów z cyklu Gdańskie Wykłady Solidarności
408990Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
Zajęcia wyrównawcze podnoszące umiejętności uczniów słabszych językowo - język angielski - projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowany w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego- część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu..
408988Urząd Miasta Płocka
Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich przy ul. Abpa Nowowiejskiego w Płocku.
408976Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
ZAKUP DANYCH STATYSTYCZNYCH
408968Zespół Szkół w Zakrzówku
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla jedenostek budżetowych gminy Zakrzówek
408958Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
Przebudowa budynku dydaktycznego nr 13 w Karolewie
408956Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Konstantynowo
Bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo w roku 2012 r.
408946Państwowa Straż Rybacka
Dostawa samochodu osobowego typu SUV dla państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu
408934Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA: Cześć I: Remont dachu, wykonanie opaski betonowej, przygotowanie pomieszczenia dla symulatora strzelań SK-1 w budynku nr 17 w JW 5700 m. Międzyrzecz;Część II: : Remont nawierzchni placu apelowego wraz z oświetleniem zewnętrznym - budowla w JW 5700 m. Międzyrzecz;Część III: Wymiana bramy, naprawa posadzki uzupełnienie tynków wewnętrznych, ułożenie kabla do stacji A, roboty malarskie i elewacyjne w budynku nr 8 w JW 5700 m. Międzyrzecz
408932Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Dostawa filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Płytkowych
408928Dom Pomocy Społecznej
Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie
408926Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
Zajęcia wyrównawcze z geografii- projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowany w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2, część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
408924Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piwniczna
Remont drogi leśnej Łomnica - Pod Reźnie
408920Nadleśnictwo Myślibórz
Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Nadleśnictwa Myślibórz
408918Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
dostawa projektora obrazu komputerowego- 1 szt.- ZP/0563/2012.
408906Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ZGK 14/2012
408892Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151
408890Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
dostawa samochodu osobowo- dostawczego wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem OC, AC, NW, ASSISTANCE
408888Zespół Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze
Sukcesywna dostawa paliw dla eksploatowanej przez zamawiającego kotłowni w okresie od 01.11.2012 r. do 31.12.2012 r.
408880Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Dostawa taserów
408864Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA: Część I: Remont drogi do PST-1 w JW 5700 w m. Wędrzyn Część II: Remont nawierzchni dróg i placów budowla nr 131 w JW 5700 w m. Wędrzyn Część III: Dostosowanie pomieszczeń stacji diagnostycznej do obowiązujących przepisów budynek nr 50 w JW 5701 w m. Wędrzyn Część IV: Remont pokrycia dachowego w budynkach nr 401,404,411,412,419,427,428, 431, 436,440,441,442 w JW 1986 w m. Wędrzyn Część V: Wymiana stolarki okiennej, bram wjazdowych, remont posadzek budynek nr 56 w JW 5701 w m. Wędrzyn.
408862Nadleśnictwo Szczecinek
Budowa drogi leśnej nr 8 w leśnictwie Janowo
408844Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Utrzymanie wód i urządzeń na obiekcie: 1. Grodzki - w. Kotla, Zabiele, Grodziec, gm. Kotla, głogów 2. Bogomicki - w. Chociemyśl, Ceber, gm. Kotla 3. Równik - w. Chocianowiec, gm. Chocianów.
408842Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i środków transportu ŚUW w Kielcach na rok 2012
408838Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Dostawa agregatu sprężarkowego dostosowanego do pracy w wyrobiskach podziemnych KS Wieliczka S.A.
408832Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja i udrożnienie potoku Mikośka w km 0+280-5+600 w m-ci Wola Dalsza, gm. Białobrzegi i w m. Łańcut.
408828Europejskie Centrum Solidarności
Wydruk książek dla Europejskiego Centrum Solidarności
408826Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
Szkolenie: Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac
408824Instytut Ogrodnictwa
Wykonanie serwisu internetowego i intranetowego
408814Nadleśnictwo Szprotawa
Zamówienie uzupełniające w zakresie prac pozyskaniowych w leśnictwach Długie oraz Witków
408778Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa odczynników laboratoryjnych
408776Gmina Włoszczowa
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 36000 l. do kotłowni własnej Urzędu Gminy Włoszczowa, w ilości do 5 000 l. do kotłowni WZWiK, w ilości do 10 000 l. do budynku po byłej szkole w Silpi Dużej na sezon grzewczy 2012/2013.
408768Dom Pomocy Społecznej "Borówek" im. Krystyny Bochenek
Dostawy wyrobów mięsnych oraz mięsa wołowego
408766Województwo Lubelskie
Nadzór i wsparcie merytoryczne projektu Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą [OP-IV.272.80.2012.WIR]
408760Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Przywrócenie właściwego przekroju poprzecznego kanału ulgi rzeki Warty w rejonie km 401+000 w Koninie po powodzi 2010 r
4087564 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 3: pakiet 1 - ultrasonograf wysokiej klasy z dwoma głowicami konweksową i liniową, pakiet 2 - bronchofiberoskop hybrydowy z monitorem LCD - 1 kpl. i pakiet 3 - bronchofiberoskop diagnostyczno - zabiegowy - 1 kpl.
408750Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Prace utrzymaniowe rowów i poboczy dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi w 2012 roku- Rejon II - teren dzielnicy Łódź - Górna- zamówienie uzupełniające
408742Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o
DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALNEGO DO CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNEJ
408738Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Remont poboczy drogi wojewódzkiej nr 396 i 455. CPV 45233142-6
408732Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
udzielenie zamówienia na wykonanie w ramach zadania: Konserwacja bieżąca potoku Przyrwa w km 0+950-9+240 (umowa Nr 101/EM/2012 z dnia09.07.2012 r.) robót uzupełniających, polegających na odbudowie ubezpieczenia na potoku Przyrwa w km 5+690- 5+895
408728Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Dostawa licencji
408718Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim
Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3902W w Tosiach - odcinek I o długości 0,345 km
408708Szpital Powiatowy w Kętrzynie
Dostawa opatrunków
408702Zespół Szkół Usługowych w Gdyni
Umowa sprzedaży ciepła i świadczenie usługi przesyłowej
408700Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Rozbudowa obiektu Hospicjum Palium o oddział stacjonarny C w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.
408696Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
EZ/215/93/2012 Zakup i dostawa odczynników serologii transfuzjologicznej
408688Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Przebudowa zieleni w Parku Miejskim im. F. Kachla w Bytomiu - etap II - Dostawa drzew wraz z usługą nasadzenia, dostawa krzewów, ziemi urodzajnej, podłoża ogrodniczego (ziemi uniwersalnej) oraz kory drzew iglastych w podziale na cztery zadania
408686Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Usługi pocztowe w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych i zagranicznych oraz nadawania telegramów w obrocie krajowym
408680Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie
Dostawy węgla kamiennego - ekogroszek
408674Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
Dostawę artykułów z włókniny jednorazowego użytku do SPSK NR 1 PUM. OS/ZP/110/12
408672Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera przemysłowego
408666Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawa opału (koksu i węgla) dla potrzeb jednostek Policji woj. małopolskiego
408658Starostwo Powiatowe
Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się sali lustrzanej pałacu w Damnicy
408656Teatr Polski we Wrocławiu
Modernizacja sceny im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu - wykonanie robót dodatkowych wykonanie i zatwierdzenie dokumnetacji projektowej wykonawczej zatwierdzonej przez rzeczoznawcę ppoz. dostawa i montaż czujek liniowych wraz z podłączeniami do istniejącego systemu montaż modułów przelotowych do czujek liniowych montaż bramy przesuwnej ppoż. zamiast drzwi dwuskrzydłowych ppoż. wraz z podłączeniem do instalacji SAP montaż koryt przewodów niepalnych napisanie nowego oprogramowania dla istniejącej centrali i konfiguracja z istniejącym systemem
408642Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA Oddział w Bydgoszczy
Zakup i dostawa tablic rozdzielczych na zadanie: Adaptacja budynku po PPO na pawilon penitencjarny na terenie ZK-1 w Grudziądzu
408638Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
Dostawa materiałów ściernych w postaci ściernic walcowych do obróbki materiałów trudnoobrabialnych
408634Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie: opiekun osób zależnych - profesjonalne szkolenie z nauką języka niemieckiego podstawy dla 10 osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub innych uprawnionych osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
408630Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Wykonanie i wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCW w budynkach Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2
408628Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa klawiatur i trackballi
408624Gmina Boćki
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108748 B Żołoćki - Wojtki od km 0+000 do km 0+798,33
408618Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dostawa akcesoriów i zestawów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie i podległych placówek
408610Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych dla Projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I Faza
408608Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU APARATURY W CELU DOPOSAŻENIA PRACOWNI BADANIA MUTAGENNOŚCI
408596Gmina Długołęka
Zamówienie uzupełniające do wykonania przy realizacji inwestycji pn. robota budowlana polegająca na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Długołęka
408590Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie konserwacji cieków i urządzeń melioracji podstawowych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Biuro Terenowe w Bieruniu
408584Gmina Baranów Sandomierski
Remont oraz doposażenie świetlic wiejskich szansą na aktywną integrację mieszkańców z terenu gminy Baranów Sandomierski
408582Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
Rozbiórka budynku kotłowni i komina murowanego wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie, ul. Narutowicza 57
408578Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów, utwardzony laptop typu GETAC S400 - 2 kpl
408574Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice
Modernizacja zsypu w Dworze Myśliwskim Ustronie - etap pierwszy
408572Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Wykonanie nasadzeń roślinnych na terenie parku im. Gen. Dreszera w Dzielnicy Mokotów
408560Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Szkolenie programowanie sterowników PLC - projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2, część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
408556Teatr Polski we Wrocławiu
Modernizacja Sceny w im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu - wykonanie robót dodatkowych wykonanie nowej posadzki betonowej wraz z jej malowaniem obniżenie stropu tyrystorowi uszczelnienie ścian w poziomie piwnic, chroniące przed wpływem wód gruntowych wykonanie ścianki ppoż. w podscenium w części proscenium
408552Zakład Karny w Tarnowie-Mościcach
Zamówienie na kurs przyuczający do zawodu i zajęcia aktywizacji zawodowej
408544Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Szkolenie uprawnienia SEP- projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2, część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
408542Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Poprawa warunków odwodnienia - zamówienie uzupełniające do Przetargu nr 12/R/2012
408538Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o.
Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest wykonanie naprawy aparatu RTG - Tomografu Komputerowego typu Light Speed Pro 32 (nr fabr. 3109YC6, nr syst. PL1345CT01) produkcji GE Medical Systems, rok produkcji 2006, poprzez wymianę części znak: SM/ZP/251/N/50/2012 - DO.
408536Gmina Miasta Czarnków
Budowa i remont oświetlenia ulicznego
408532Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.
Wykonanie remontu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Tuszyńska - Paderewskiego w Łodzi
408528Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim
Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3914W w Wężach, na odcinku o długości 0,26388 km.
408524Jednostka Wojskowa 4224
Dostawa technicznych środków materiałowych dla Warsztatów Sprzętu Ratowniczego Marynarki Wojennej.
408522Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie
Dostawa oleju opałowego
408514Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie: szwacz dla 15 osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub innych uprawnionych osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
408508Zespół Obsługi Szkół w Tokarni
Dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego do prowadzenia zajęć w Szkołach Podstawowych Gminy Tokarnia w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III w Gminie Tokarnia finansowanych ze środków UE
408506Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa światłowodowego systemu video
408502Gmina Lipowiec Kościelny
Budowa lokalnej oczyszczlni ścieków wraz z przyłączami położonej w miejscowości Lipowiec Kościelny przebiegającej przez dziłki o nr 833/1, 833/2, 656/2, 656/3, 835/7 i 835/11
408496Zarząd Mienia Skarbu Państwa
ZM.NZP.221-09/12 WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALI I ZAŚWIADCZEŃ O SAMODZIELNOŚCI LOKALI SKARBU PAŃSTWA ORAZ RZUTÓW KONDYGNACJI PODZIEMNYCH W WARSZAWIE.
408494Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Święta Faustyna
Remont łazienek i toalet oraz wymiana schodów wewnętrznych w budynku przy ul. Nowokościelnej 56 w Tychach
408486Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Dostawa słupków prowadzących U-1a, znaków U-1f, U-7 i U-8 oraz punktowych elementów odblaskowych do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp
408474Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Coaching jako narzędzie doradcy zawodowego i lidera klubu pracy-trening. Bank programów grupowych informacji porad zawodowych oraz zajęć aktywizacyjnych jako narzędzie pracy doradcy zawodowego i lidera.
408472Gmina Stary Dzierzgoń
Przebudowa mostu w miejscowości Zakręty i Latkowo gm. Stary Dzierzgoń
408470Gmina Piława Górna
Przemurowanie kominów na dachu budynku przy ul. Piastowskiej 45 w Piławie Górnej. Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPO: Renowacja zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67. w ramach Priorytetu 9, Działanie 9.2.
408466Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o.
zakup i dostawa soli kamiennej drogowej niezbrylowanej DR w sezonie zimowym 2012/2013 w ilości do 500 ton, o granulacji poniżej 0, 16 mm max 5%, do siedziby GPK- SITA Głogów Sp. z o.o. w Głogowie.
408462Gmina i Miasto Środa Śląska
Usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Projektu - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Środa Śląska
408460Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Dostawa liczników do zgrzewarki CompoDock w ilości 10.000 sztuk
408446Gmina Miasta Czarnków
Droga dojazdowa do terenów przemysłowych przy ulicy Chodzieskiej
408444Urząd Miejski w Golinie
Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Golina
408436Zarząd Powiatu w Szydłowcu
Budowa zatoki postojowej w m. Cukrówka
408434Gmina Baranów Sandomierski
1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 2919 w m. Wola Baranowska w km 0 + 000 - 1 + 095. 2. Remont drogi dojazdowej do drogi publicznej nr 100001R w m. Dymitrów Mały zlokalizowanej na działce nr 272/4. w km 0+000 - 0+205
408428Główny Inspektorat Sanitarny
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Głównego Inspektoratu Sanitarnego
408410Gmina Nur
Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaszków Kolonia
408408WZDW Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na drodze wojewódzkiej nr 182 na terenie działania RDW Czarnków
408406Gmina Raba Wyżna
Budowa szkolnego placu zabaw wg programu RADOSNA SZKOŁA w szkole podstawowej nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie na dz.nr. 3262/1.
408398Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie konserwacji cieków i urządzeń melioracji podstawowych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Biuro Terenowe w Zawierciu
408396Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Dostawy MIBG 131 I o aktywnościach terapeutycznych dla Oddziału Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35
408394Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy
Dostawa ciągnika rolniczego
408392Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
Wykonanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych na terenie powiatu sandomierskiego.
408384Komenda Wojewódzka Policji
Przygotowanie i podawanie posiłków profilaktycznych i napojów dla uprawnionych policjantów jednostek policji woj.kujawsko-pomorskiego
408380Sąd Okręgowy w Łomży
Dostawa sprzętu informatycznego dla sądów okręgu łomżyńskiego
408376Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
Dostawa węgla
408372Burmistrz Leśnicy
Przebudowa ciągu pieszo jezdnego w Wysokiej - działka nr 65/12
408368Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
Dostawa soli drogowej na potrzeby utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013
408360Gmina Baranów Sandomierski
Remont ul. Aleja Wierzbowa w Woli Baranowskiej w km 0+000 - 0+255
408350Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lipowej w Tarnowskich Górach
408346Sąd Okręgowy w Ostrołęce
ROZBUDOWA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W SĄDZIE REJONOWYM W WYSZKOWIE, UL. KOŚCIUSZKI 50, 07-200 WYSZKÓW
408344Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa
Pełnienie funkcji Kuratora i Komisarza dwóch wystaw składających się na program Gdynia Design Days 2012.
408332Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach
Remont kapitalny elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Rynek 32 w Szamotułach
408330Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Dzierżawa tomografu okulistycznego wraz z wyposażeniem
408324Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Dostawa warzyw,ziemniaków i jabłek ; przetworów owocowo- warzywnych oraz ryb mrożonych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
408316Teatr Polski we Wrocławiu
Modernizacja sceny im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu - wykonanie robót uzupełniających wykonanie konstrukcji podłogi w podsceniu - proscenium wykonanie komunikacji pionowej miedzy podlogą a podscenium wykonanie dodatkowego poziomu galerii
408312Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
zakup i sukcesywna dostawa oprzyrządowania do diatermi Liga Sure
408308Gmina Prusice
usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w Pawłowie Trzebnickim realizowanego w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012
408296Nadleśnictwo "Śnieżka"
Modernizacja drogi leśnej Droga Łącznik - Górne Budy nr inw. D/11/897 w leśnictwie Strużnica
408292Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
28a/W3/D/2012
408288Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Bieżąca konserwacja istniejącej nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn-Ostrzeszów
408280Zarząd Nieruchomości Miejskich
Budowa, przebudowa pokojowych pieców kaflowych oraz zakup i montaż przenośnych pieców stalowych typu ŻAR w komunalnych lokalach mieszkalnych.
408274Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 400.000 PLN na przebudowę i remont pomieszczeń budynków Przedszkola Nr 2 w Rawie Mazowieckiej.
408268Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń wodnych administrowanych przez DZMiUW Oddział w Legnicy: Wały przeciwpowodziowe rzek: Wierzbiak, Cicha Woda, Brochotka, Brenna, Nysa Szalona i Nysa Mała.
408262Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
DOSTAWA JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA SPZOZ W ŚRODZIE WLKP.
408250Sąd Rejonowy
Wykonanie usługi przeprowadzki Sądu Rejonowego w Olsztynie.
408246Tygodnik "Ziemia Sochaczewska"
Wydruk i dostawa gazety Tygodnik Ziemia Sochaczewska.
408240Gmina Baranów Sandomierski
Wykonanie projektów techniczno - wykonawczych na budowę chodników w miejscowości Skopanie, Knapy i Ślęzaki
408232Miasto i Gmina Mordy
Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego ze zbiornikiem wody min. 2500 dm3 z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wielgorz.
408228Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o.
Zakup i dostawa oleju lekkiego do celów opałowych o zawartości siarki nie większej niż 0,25% w ilości do 20 000 litrów na okres 3 lat.
408212Sąd Rejonowy w Chełmie
ZP-PN-6/12 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.
408208Gmina Oława
Remont elewacji południowej budynku Urzędu Gminy w Oławie przy pl. M. J. Piłsudskiego 28
408206Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Modernizacja budynku delegatury w Kaliszu
408196Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Przebudowa drogi powiatowej nr 9405 S ulicy Stefana Batorego w Chorzowie na odcinku od ul. Czempiela do ul. Szpitalnej - zamówienie uzupełniające.
408192Gmina Sieradz
Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego w ramach realizacji projektu pt.: Równym krokiem przez edukację współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty
408190Powiat Kamieński
Wykonanie prac geodezyjnych na działkach Powiatu Kamieńskiego oraz Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego z podziałem na 3 zadania
408182Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Dostawa warzyw i owoców
408172Gmina Baranów Sandomierski
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej strefy usług turystycznych Baranowa Sandomierskiego poprzez modernizację, adaptację i budowę infrastruktury turystycznej
408166Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa
Wymiana stolarki okiennej - 2 szt. - w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży w ramach realizacji zadania: Remont elewacji i pokrycia dachu budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży wraz z dostosowaniem wejścia budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana instalacji c.o..
408162Urząd Gminy Batorz
Odbudowa (remont) drogi gminnej nr 008701 L Batorz-Gwizdów-Węglinek w miejscowości Batorz Drugi na odcinku 0,900 km od km 0 +000 do km 0+400 oraz od km 0+900 do km 1+400
408158Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
wybór wykonawcy remontu pokryć dachowych wraz z malowaniem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych budynków I etapu osiedla mieszkaniowego Bulwary Rawy w Katowicach przy ul. St. Etienne 2-2a, 3-3a, 4-4a, 5-5a, 6-6a, 7-7a
408156Gmina Miejska Biała Podlaska
Budowa chodnika na ulicy Jana Długosza na odcinku od ul. Kruczej do ul. Jerzego Bajana w Białej Podlaskiej.
408152Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dostawa bioreaktorów
408144Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Remont ulicy Gabriela Narutowicza w Sosnowcu - fragment
408142Gmina Trzebielino
Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości Zielin
408130Gmina Brzeziny
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brzeziny oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
408126Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o. w organizacji
Stała obsługa eksploatacyjna i konserwacja kotłowni w Spychowie w sezonie grzewczym 2012/2013
408104Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu
Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 26 osób
408102Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieśie nad Pilicą
408098Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego
przetarg nieograniczony na dostawę artykułów farmaceutycznych do apteki ogólnodostępnej - receptura
408096Gmina Miejska Biała Podlaska
Budowa chodnika na ulicy Sidorskiej, na działkach o nr ewid. 1855-2 i 2054-2 w Białej Podlaskiej.
408094Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 roku - remont rurociągu odwadniającego L 20 w m. Nędza
408090Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Dostawa odzieży, podkładów, serwet, ocieplaczy i pościeli jednorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
408086Krakowskie Biuro Festiwalowe
Świadczenie usług hotelarskich w hotelu Ibis na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego (zamówienie uzupełniające)
408084Urząd Miasta Bydgoszczy
Organizacja autorskiej imprezy kulturalnej pn. Festiwal Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich Pejzaż bez Ciebie - Irena Jarocka, który odbędzie się w dniach 27-28 października 2012r. w Bydgoszczy
408082Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
Promocja Miasta Gdańska przez dyscyplinę sportową: piłkę siatkową
408080Zespół Składnic Lasów Państwowych
Dostawa dla ZSLP w Białogardzie wózka jezdniowego podnośnikowego,czołowego -II postępowanie
408078Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH
408072Gmina Baranów Sandomierski
Wymiana zniszczonej nawierzchni z kostki brukowej na części rynku i chodnikach wzdłuż ulic przyległych do rynku. Zagospodarowanie terenu przy wjeździe do zamku. Budowa deptaka spacerowego wzdłuż ogrodzenia zamkowego od strony wschodniej wraz z systemem informacji turystycznej
408070Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"
Remont lokalu mieszkalnego nr10 przy ul.Ogrodowej 10/26
408066Gmina Trzydnik Duży
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ewidencyjny 267 w miejscowości Rzeczyca Ziemiańska
408058Urząd Gminy Sobienie Jeziory
Dostawa oleju opałowego dla 3 niezależnych kotłowni położonych na terenie gminy Sobienie Jeziory
408034Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Produkty lecznicze - analogi somatostatyny.
408032Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz członków ich rodzin
408030Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
Wycena nieruchomości GO.SOP.016.44.12
408002Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Badań Naukowych i Funduszy Zewnętrznych
Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na laboratorium badań właściwości adsorpcyjnych, chemisorpcyjnych oraz mikroporowatościowych nanomateriałów funkcjonalnych
408000Miasto Kutno
Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w zakresie chodników, parkingów i zatok postojowych - odcinek od skrzyżowania z ulicą Troczewskiego do kościoła p.w. Królowej Jadwigi w Kutnie
407998Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Remont budowli na rzece Ślina: jazy w km 11+525 i 13+020, stopnie w km 9+660 i 10+330 na terenie pow. wysokomazowieckiego, woj. podlaskie
407994Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość jednostkową 1m2 141 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wykupu na rzecz Skarbu Państwa planowanych do zajęcia podczas inwestycji pt: Odbudowa koryta cieku Ożarowickiego w km 0+000 - 5+250 w gm. Ożarowice, pow. tarnogórski, woj. śląskie
407986Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
PN 46/09/2012-zestaw kontenerowy_2
407984Gmina Skomlin
Dostawa miału węglowego do kotłowni Gminy Skomlin
407968Gmina Miejska Kościan
Remont chodnika w części prawej ulicy Traugutta w Kościanie na odcinku od Pl. Paderewskiego do ul. M. Skłodowskiej Curie
407966Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Wykonanie elementów najazdowych barier oraz uzupełnienie przerw w barierach jako zamówienie uzupełniające przy realizacji umowy na Awaryjną wymianę barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg krajowych Nr 7, 15, 16 administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Ostródzie
407956Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Remont chodnika i zjazdów w ciągu drogi woj. nr 720 (ul. Biskupicka) w Brwinowie na odcinku od skrzyżowania z ulicami Piłsudskiego i Armii Krajowej do kościoła przy ul. Rynek tj. od km 10+245 do km 10+420. - nr postępowania 093/12.
407940Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Promocja Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt.: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875
407936Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczy Gmina Pilchowice
Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wilczy
407934Miasto Nowy Sącz
Dostawa pomocy dydaktycznych stanowiących doposażenie szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
407926Urząd Miejski
Dostawa sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu SIERPECCY BADACZE
407922Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dostawa artykułów chemii budowlanej dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
407918Izba Celna w Opolu
Bezgotówkowe bieżące zakupy paliwa do samochodów służbowych Izby Celnej w Opolu.
407916Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o.
zakup i montaż fabrycznie nowych opon i dętek oraz naprawa kół do samochodów będących własnością GPK- SITA Głogów Sp. z o.o. w Głogowie
407908Gmina Ostrów Wielkopolski
Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Słaborowicach w Gminie Ostrów Wielkopolski, w ramach projektu Podajmy sobie ręce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
407906Powiatowy Urząd Pracy
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C dla 10 osób
407896Gmina Barwice
Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach
407882Sąd Rejonowy
Remont zadaszenia, schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim.
407874Urząd Gminy Andrespol
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta w Justynowie
407872Ośrodek Pomocy Społecznej
remont mieszkania nr 4 przy ul. Wieczorka 14-16
407864Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego
407862Gminny Zespół Obsługi Oświaty
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w szkołach podstawowych w Gminie Brudzew-II edycja w roku szkolnym 2012_2013.
407860Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Usuwanie szkód powodziowych na cieku Koci Potok na dł. 53 mb w m. Zawidów - zlewnia rzeki Nysa Łużycka
407848Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
Wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją zadania pn. Przebudowa i remont budynków znajdujących się na nieruchomości przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi - II etap.
407844Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Brodnicy
Sprzątanie pomieszczeń i dbanie o tereny zielone na rok 2013
407836Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Usuwanie szkód powodziowych na cieku Krzywa Struga na dł. 300 mb w m. Działoszyn, gm. Bogatynia - zlewnia rzeki Nysa Łużycka
407834Gmina Miejska Mielec
Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mielcu
407830Urząd Gminy Batorz
Odbudowa (remont) drogi gminnej Nr 008706 L w miejscowości Błażek na odcinku 0,167 km od km 0 + 000 do km 0 + 167
407828Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy
407822Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
Zakup usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu Podstawówka na START współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
407818Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Usuwanie szkód powodziowych na cieku Iwnica na dł. 1740 mb w m. Niwnice, gm. Lwówek Śląski - zlewnia rzeki Bóbr
407816Areszt Śledczy
Dostawy warzyw do Aresztu Śledczego w Olsztynie
407806Areszt Śledczy
Kurs montera profili aluminiowych i płyt gipsowych
407804Instytut Technologii Elektronowej
Dostawa aparatury pomiarowej do badań kompatybilności
407802Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie - Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów - ETAP I..
407798Szkoła Policji w Słupsku
RZP-11/12 opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy ul. Kilińskiego 42 w Słupsku
407788Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku nr 2 zlokalizowanegona terenie JW. w Koszalinie, budynku nr 4 zlokalizowanego na terenie JW. w Szczecinie Podjuchach oraz budynku nr 4 zlokalizowanego na terenie JW. w Choszcznie (PKOB 1274).
407782Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Zorganizowanie 3-dniowych wyjazdowych warsztatów edukacyjnych dla 40 osobowej grupy młodzieży w ramach realizacji projektu 9.2 POKL /Uczyć się aby działać -warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS nr 27 w Warszawie/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.02.00-14-026/09-00 z dn. 12.07.2010
407780Administracja Szkół Gminy Skała
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Skała
407776Gmina Wólka
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turka (przez starą wieś)
407768Miasto Radomsko
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasto Radomsko
407766Urząd Gminy
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w poraju przy ul. Górniczej
407764Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Usuwanie szkód powodziowych na cieku Stróżka na dł. 262 mb w m. Mściszów, gm. Lubań i m. Gościszów, gm. Nowogrodziec - zlewnia rzeki Bóbr
407762Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wykonanie dokumentacji projektowej pn: Wykonanie lokalnych ubezpieczeń na potoku Korzeniecki w km 0+000 - 1+000 w m. Bircza, Gm. Bircza, pow. przemyski, woj. podkarpackie.
407754Gmina Długołęka
Zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Długołęka w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Długołęka
407750Gmina Wyszków
Budowa ul. Miłej w Wyszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I (km 0+000 - 0+160)
407746Gmina Starogard Gdański
Usługa w zakresie szkolnictwa przedszkolnego związana z realizacją projektu Przedszkole na wsi - Zespoły Wychowania Przedszkolnego ( ZWP ) w Gminie Starogard Gdański współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
407742Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Usuwanie szkód powodziowych na cieku Gruszkówka na dł. 980 mb w m. Gruszków, gm. Mysłakowice - zlewnia rzeki Bóbr
407740Gmina Żyrardów
Świadczenie usług dostępu do Internetu dla projektu - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa.
407738Jednostka Wojskowa 1128
WYKONANIE SERWISU OKRESOWEGO ROCZNEGO 2 SZT. URZĄDZEŃ BAK-12 W WERSJI STACJONARNEJ DLA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1128
407734Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa ulicy Wolności w miejscowości Golina - etap I.
407728Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Świadczenie usługi tłumaczenia ustnego.
407724Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Usuwanie szkód powodziowych na cieku Łupia na dł. 300 mb w m. Krogulec, gm. Mysłakowice - zlewnia rzeki Bóbr
407722Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna
Przebudowa dwóch węzłów cieplnych wraz ze zmianą parametrów istniejącego przyłącza wewnętrznej sieci ciepłowniczej.
407720Zarząd Powiatu w Krasnymstawie
Zakup miejsc na studiach podyplomowych w ramach projektu pn. Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
407712Gmina Mykanów
opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Mykanów - 5 zadań
407702Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
Usługi teleinformatyczne oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy
MKUO ProNatura/ZP/NO/05/12
407700Centrum Informatyki Statystycznej
CIS-5/2012
407694Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Przetarg nieograniczony na dostawę szkła i drobnego szprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nr sprawy: GI-BAD-231/07/12
407682Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód Las Gdański i Czyżkówko oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy Część 3-dokończenie robót- Część 3H, Część 3I, Część 3J.
407676Departament Administracyjny MON
Zakup samochodu osobowego klasy średniej - wyższej na potrzeby Ataszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Republice Korei
407674Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Usuwanie szkód powodziowych na cieku Kościelnica na dł. 100 mb w m. Pilchowice, gm. Wleń - zlewnia rzeki Bóbr
407672Gmina Rymanów
Wyposażenie sali gimnastycznej ZSP w Króliku Polskim w sprzęt i urządzenia sportowe
407670Sąd Rejonowy w Chełmie
ZP-WR-1/12 Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Sądu Rejonowego w Chełmie na okres 2 miesięcy
407664Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Na dostawę sprzętu laboratoryjnego określonego w 3 zadaniach.
407658Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie - Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów - ETAP II.
407656Urząd Miasta Jastarni
Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru (z możliwością składania ofert częściowych) dla projektu Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy
407648Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP
Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku
407646Powiatowy Urząd Pracy
SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC
407644Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń pn. Nowoczesne technologie w gastronomii z cateringiem; Opiekun/ka osób zależnych; Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi stali wysokostopowych elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą TIG-141 wraz z nauką szlifowania i czytania rysunku technicznego - dla osób długotrwale bezrobotnych
407638Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi cateringowe w trakcie realizacji operacji w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. Szkolenia w zakresie wymogów wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w województwie łódzkim i śląskim.
407636Gmina Bulkowo
Utwardzenie drogi gminnej poprzez nawiezienie żwiru na odcinku 1,5 km relacji Sochocino Czyżewo - Sochocino Praga.
407634Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Outplacement 2012/2013 oraz elastyczne formy zatrudnienia w praktyce. Prawo pracy oraz ZFŚS
407632Kancelaria Sejmu RP
Dostawa 80 szt. tabletów
407622Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Dostawa systemu prezentacji treści
407618Gmina Miasto Częstochowa
sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie: zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych oraz aktualizacji ewidencji budynków
407616Gmina Miejska Kościan
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W OSIEDLU WIATRAKI W KOŚCIANIE.
407610Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakup benzyny, oleju napędowego oraz oleju silnikowego do samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie za pomocą kart bezgotówkowego tankowania
407608Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Utrzymanie wód i urządzeń na obiekcie: 1. Bukownica - Stara Kraśnica 42a, gm. Świerzawa 2. Bukownica - Dobków 18, gm. Świerzawa 3. Bukownica - Dobków 49, gm. Świerzawa 4. Bukownica - Dobków 82, gm. Świerzawa 5. Bukownica - Dobków 101 i 103, gm. Świerzawa
407602Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
Konserwacja urządzeń melioracji podstawowych: 1. rz. Psina w km 24+100-25+700, 2. rz. Psina w km 28+550-31+650, 3. rz. Psina w km 43+100-44+200.
407598Gmina Twardogóra
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach rojektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Twardogóra
407596Zarząd Zieleni Miejskiej
Dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu
407592Gmina Wyszków
Przebudowa chodnika i zatoki postojowej przy ulicy 3-go Maja w Wyszkowie, na odcinku od obelisku Wazów do wejścia dla niepełnosprawnych, do Ośrodka Pomocy Społecznej - część socjalna
407590Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Usługi drukarskie dla jednostek organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.
407588Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
wykonanie remontu i oznakowania parkingu przy budynku Przychodni Specjalistycznej w Zawierciu ul.Powstańców Ślaskich 8
407586Zespół Opieki Zdrowotnej
: DOSTAWY HIGIENICZNYCH MATERIAŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH
407584Gmina Grodzisk Mazowiecki
. Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz dostarczenie i instalacja urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 294 stanowisk komputerowych na potrzeby Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki współfinansowanego z Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
407582Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5002S - w ramach usuwania szkód górniczych
407580Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Usuwanie szkód powodziowych na cieku Olszówka na dł. 2100 mb w m. Ubocze, gm. Gryfów Śląski - zlewnia rzeki Bóbr
407578Ochotnicza Straż Pożarna w Lubniu
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lubień
407572Zespół Składnic Lasów Państwowych
wykonanie uzupełniająceych usług transportowych w 2012 roku polegających na sukcesywnym transporcie drewna drogami leśnymi i publicznymi i załadunek na wagon
407570Urząd Gminy Batorz
Modernizacja (remont) drogi gminnej nr 109079 L w miejscowości Kolonia Stawce od km 0 + 290 do km 0 + 800
407568Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
dostawa leków
407562Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Usuwanie szkód powodziowych na cieku Ośna II na dł. 300 mb w m. Marczów, gm. Wleń - zlewnia rzeki Bóbr
407558Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni ulic miasta stołecznego Warszawy Al. KEN ul. Ciszewskiego - ul. Koncertowa (jezdnia wschodnia) - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr DZP/29/PN/23/12 część 2.
407552Miasto Białystok
Świadczenie usług cateringowych w trakcie konferencji inaugurującej projekt pn. Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku, realizowany w ramach 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
407550Nadleśnictwo Skrwilno
Zamówienie uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Zambrzyca
407548Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Koncert-spektakl z cyklu Centrum Łowicka
407544Nadleśnictwo Oleszyce
Przebudowa drogi lesnej nr 24 w km 0+000 - 1+124 - zamówienie uzupełniające
407540Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg
Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w Powiecie Przasnyskim
407534Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu choszczeńskiego w sezonie zimowym 2012-2013 z podziałem na 5 zadań
407532Powiat Kamiennogórski
Remont drogi powiatowej nr 3462 D w miejscowości Jawiszów w km 1+900 - 2+900
407530Politechnika Opolska
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do precyzyjnego końcowego polerowania zgładów metalograficznych metodą wibracyjną dla Politechniki Opolskiej, nr sprawy ZP/D/75/2012.
407528Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do szkół Gminy Koronowo w sezonie grzewczym 2012/2013 o parametrach zgodnych z PN-C-96024:2001 dla L1 w temperaturze referencyjnej 150C.
407520Gmina Wyszków
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Stary o długości 483,80m
407518Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA: WYKONANIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO PLANOWANIA, EWIDENCJI I ROZLICZANIA KOSZTÓW
407516Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
Zakup usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu SUKCES zależy tylko od CIEBIE współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
407510Nadleśnictwo Spała
Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych wraz z uprzątnięciem i niwelacją terenu w Nadleśnictwie Spała
407502Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu chemii klinicznej wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy 38/2012
407500Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
dostawa zestawów jednorazowego użytku do przeprowadzania zabiegów trombaferezy na posiadanym separatorze krwi - Trima
407498Gmina Lubin
Remont lokali mieszkalnych
407496Gmina Piła
Parking w rejonie ulic Salezjańska - Al. Wojska Polskiego w Pile
407494Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Eliminacja zastoiska wody w ciągu drogi powiatowej nr 1429G Lubiatowo - Choczewo, na odcinku Kierzkowo - Choczewo
407490Gmina Miasta Gdyni
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138 w Gdyni
407488Krowoderska Biblioteka Publiczna
Dostawa książek
407482Województwo Śląskie
Zamieszczenie baneru promocyjnego o wymiarach 750x100 px, na stronie www.katowice-airport.com
407474Miasto Chełm
Budowa ulicy Szarych Szeregów i drogi wewnętrznej w Chełmie
407472Gmina Kąty Wrocławskie
Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP w Gniechowicach
407466Urząd Gminy Łowicz
Remont dwóch mostów na rzece Uchanka w miejscowości Jamno, gmina łowicz
407460Województwo Śląskie
Świadczenie usług promocyjno-reklamowych podczas trwania IX Mistrzostw Świata i XVIII Mistrzostw europy w Biegu 24-godzinnym w parku Śląskiem w dniach 8-9.09.br w Chorzowie
407456Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych
Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V-VI, gm. Ustka, Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie
407454Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych oraz korytarza w budynku Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu przy ul. Parkowej 30
407452Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
ZRB/KZB/NDM: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części internatowej budynku nr 30 (wykładziny tekstylne) przy ul. Ostroroga 35 Warszawa
407450Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Realizacja kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) dla Zamawiającego na cele realizacji projektu /Daj szansę- pomóż sobie i innym/, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
407446Urząd Gminy Młynarze
Dostawa oleju opałowego do budynków: Urzędu Gminy w Młynarzach, Ośrodka Zdrowia w Młynarzach i Szkoły w Młynarzach.
407444Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i prowadzeniu w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej pracowni kontynuacji nauki dla 5 uczestników projektu Uwierz w siebie
407442Sąd Apelacyjny w Krakowie
Organizacja i Obsługa Konferencji.
407438Areszt Śledczy w Środzie Wielkopolskiej
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków
407434Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Realizacja kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) dla Zamawiającego na cele realizacji projektu /Daj szansę- pomóż sobie i innym/, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
407432Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Realizacja usługi cateringu (żywienia zbiorowego) dla Zamawiającego na cele realizacji projektu /Daj szansę- pomóż sobie i innym/, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
407430Muzeum Historii Katowic
druk i oprawa książki pt. Katowice. Środowisko, dzieje,kultura, język i społeczeństwo T.1 i 2
407418Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i c.w.u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 6 w Sierpcu
407416Zarząd Dróg Powiatowych
Odnowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych
407414SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
407412Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach gm. Nowe Miasto nad Pilicą, pow. grójecki, woj. mazowieckie
407410Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem fi 0,40m (km0+818) do potoku Marszewskiego w ul. Chabrowej w Gdyni
407406Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
Dostawa oleju opałowego do szkół w Nowym Mieście nad Pilicą
407400Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
waga samochodowa
407392Urząd Gminy Batorz
Odbudowa drogi gminnej dojazdowej do pól i gospodarstw zlokalizowanej na działce o nr ewid. 620 od km 0+160 do km 0+460 w m. Wólka Batorska, zniszczonej w wyniku powodzi w 2010 r.
407390Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
Usługa polegająca na wykonaniu druków administracyjnych i medycznych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza
407380Urząd Miejski w Policach
Zamówienie dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym realizowanym na podstawie umowy nr TI-272/12/2011 z dnia 09.09.2011r. na zadanie pn. BUDOWA TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU
407372Gmina Mochowo
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mochowo
407368Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Dostawa odczynników laboratoryjnych do diagnostyki mikrobiologicznej
407366Powiat Częstochowski
Zakup mebli do klasopracowni w szkołach ponadgimnazjalnych w Złotym Potoku i Koniecpolu
407364Gmina Toszek
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym) w Gminie Toszek przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku - kontynuacja przerwanego zadania inwestycyjnego
407362Urząd Gminy Łowicz
Dostawa oleju opałowego w ilości 79 500 litrów w sezonie grzewczym 2012-2013
407358Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Krakowie
Dostawa paczek mikołajkowych
407350SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Geriatrii.
407348Urząd Gminy
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ SZARWARK BRNIK PRZEZ LAS NR 180051K W KM 0+000-1+500
407346Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Przebudowa drogi krajowej nr 15 w zakresie wykonania zatoki do kontroli pojazdów w km ok. 222+000 (m. Suchatówka)
407340Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawa komputerów przenośnych i tablicy multimedialnej dla jednostek Politechniki Krakowskiej
407336Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu Pierwszym
Przebudowa drogi dojazdowej do parkingu i kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu.
407334Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulogicznego przez okres 24 miesięcy dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy 42/2012
407332Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
Budowa grobowców głębinowych
407330Powiatowy Zarząd Dróg
Zakup emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC
407328Gmina Wałbrzych
Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu w zakresie Remontu (modernizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 ul. Królewiecka 7 w Wałbrzychu
407324Gmina Gryfino
Wymiana tablic pamiątkowych na cmentarzu wojennym w Gryfinie - etap I
407322Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2012/2013
407320Gmina Rozprza
Część I: Wykonanie placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Milejowie, znajdującej się na działce o nr ewid. 66/2, 62 obr. Milejów gm. Rozprza. Część II: Wykonanie placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Mierzynie, znajdującej się na działce o nr ewid. 882 obr. Mierzyn gm. Rozprza
407318Nadleśnictwo Grotniki
Remont i modernizacja budynku biurowego i przyległego budynku gospodarczo-biurowego Nadleśnictwa Grotniki w Zgierzu przy ul. Ogrodniczej 6/8
407314Gminne Biuro Administracyjne Szkół
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego Ekoterm plus lub równoważnego
407312Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Udrożnienie koryta i umocnienie lewego brzegu p.Sitniczanka w km 1+370 - 1+400 w m.Biecz , gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie
407306Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Dostawa produktów farmaceutycznych z podziałem na 7 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy 39/2012.
407304Areszt Śledczy w Środzie Wielkopolskiej
Dostawa paliwa gazowego
407302Gmina Lipka
Przebudowa drogi dojazdowej do pól o nawierzchni gruntowej na drogę z tłucznia: - dolna warstwa z tłucznia ceglano- betonowego o gr. 15 cm i frakcji 0- 65 mm, - górna warstwa z tłucznia granitowego o gr. 5 cm i frakcji 0- 31,5 mm po zagęszczeniu, na długości 830 m. i szerokości 4 m. w Czyżkowie, Gmina Lipka.
407296Burmistrz Głogowa Małopolskiego
Wykonanie fundamentów Domu Ludowego w miejscowości Budy Głogowskie..
407294SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu ABL735 firmy Radiometr oraz oraz testów paskowych do diagnostyki moczu wraz z roztworami kontrolnymi do czytnika URYXXON RELAKS.
407292Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Publikacje artykułów studentów DP/2310/179/12
407288Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie
Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie na sezon grzewczy 2012/2013 w ilosci około 22.000 litrów.
407286Gmina Mochowo
Dostawa kamienia granitowego i pospółki na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo
407284Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
Zimowe utrzymanie chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów, przystanków autobusowych na terenie miasta Iławy w sezonie zimowym 2011/2012- zamówienie uzupełniające. Postępowanie znak ZKM-1/2012.
407282Gmina Połajewo
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanych w Tarnówku.
407280Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Udrożnienie koryta i umocnienie brzegów p.Siarka w km 1+500 - 1+650 w m.Siary, gm.Sękowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie
407268Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu
Dostawa przedmiotów mundurowych i odzieży specjalnej dla strażaków KM PSP w Zamościu
407266Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Usługa przeprowadzenia kursu języków angielskiego i rosyjskiego dla pracowników Władzy Wdrażającej Programy Europejskie
407262Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
Zakup usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu Liceum tuż przed NAMI! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
407258Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie
Dostawa komputerów przenośnych (laptopów),urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu wizualnego i szafek mobilnych do realizacji projektu Cyfrowa Szkoła w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie
407254Urząd Gminy i Miasta Błaszki
Dostawa pomocy naukowych i materiałów dla szkół podstawowych w Gminie Błaszki w ramach projektu pn. Fundament sukcesu.
407252Poczta Polska S.A. ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa; adres korespondencyjny: Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi
Świadczenie usługi w zakresie obsługi kotłowni węglowych centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym 2012/2013
407250Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
PRZEBUDOWA OFICYNY DWORU W KOŁUDZIE WIELKIEJ - roboty wewnętrzne wykończeniowe i instalacyjne
407248Starostwo Powiatowe w Kole
Nadawanie przesyłek listowych zastrzeżonych do 50 gram dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kole
407246Ochotnicza Straż Pożarna w Witnicy
Dostawa lekkiego samochodu terenowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witnicy..
407244Nadleśnictwo Wejherowo
Rozbudowa budynku mieszkalnego - leśniczówki Lisewo wraz z wymianą ogrodzenia wg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
407242Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Umocnienie lewego brzegu z odbudową zniszczonych skrzydeł bocznych stopnia wodnego na potoku Libuszanka w km 5+100 - 5 + 300 w miejscowości Libusza, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
407238Gmina Lichnowy
Sukcesywna dostawa opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych.
407234Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Odbudowa i remont opaski brzegowej w Rozewiu
407232Powiatowy Zarząd Dróg
Remont odcinka drogi Nr 1979B ul. Podedwornego Nr 1993B, remont studzienek na ulicach powiatowych w mieście Zambów, remont pzrepustu na drodze Nr 2014B
407230Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Dostawa dwóch samochodów dostawczych w klasie - o masie całkowitej do 3,5 t - przeznaczonych po dostosowaniu, do używania jako samochody pożarnicze do działań ratownictwa chemiczno - ekologicznego, wraz z dostawą sprzętu ratowniczego stanowiącego wyposażenie samochodów.
407226Zarząd Powiatu Rawskiego
obsługa szkolenia Gospodarka nieruchomościami dla 6 uczestników projektu STAROSTWO RAWSKIE - PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
407224Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika i drogi rowerowej w pasie drogowym al. W. Andersa w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
407218Nadleśnictwo Milicz
Usługi z zakresu zagospodarowania lasu na terenie Nadleśnictwa Milicz-zamówienie uzupełniające
407216Powiat Legionowski
świadczenie usług polegających na zapewnieniu usług hotelowych, restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych w związku z organizacją szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie, Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
407212Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Organizacja trzydniowego spotkania doktorantów oraz pracowników naukowych uczelni i jednostek naukowych (łącznie 70 osób) w dniach 19-21 października 2012r., polegająca na: wynajmie sali konferencyjnej, pokoi hotelowych oraz przygotowaniu obsługi cateringowej dla uczestników spotkania..
407208Województwo Lubelskie
Oprogramowanie komputerowe Lex dla Samorządu Terytorialnego [OP-IV.272.94.2012.PW]
407202Urząd Gminy Batorz
Odbudowa drogi gminnej dojazdowej do pól i gospodarstw zlokalizowanej na działce o nr ewid. 561 od km 0+005 do km 0+417 w miejscowości Węglinek zniszczonej w wyniku powodzi w 2010 r.
407200Powiatowy Urząd Pracy
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Powiatowego urzędu Pracy w Suwałkach
407190Szpital Specjalistyczny
dostawa: paliw płynnych, gazu (LPG) do samochodów służbowych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
407184Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
Dostawy wyrobów głęboko mrożonych oraz lodów dla DW WAM Sp. z o. o. Oddział WDW w RYNI
407182Areszt Śledczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Nr POKL - 220/001/P4/2012 Dot.: organizacji i przeprowadzenia 2 edycji kursu przyuczającego do zawodu Kucharz małej gastronomii
407180Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ
Dostawa 2 sztuk samochodów ciężarowych (pojazdów bazowych, przeznaczonych do adaptacji na ambulanse sanitarne typu C) dla Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ
407178Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
Roboty dodatkowe w zakresie położenia paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
407176Gmina Polkowice
Budowa polderu Sobin - etap I - roboty uzupełniające I
407172Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr18 przy ul. Żytniej 71 w Olsztynie.
407166Urząd Gminy w Drwini
Odbudowa drogi Drwinia - Kątnica dz. nr 1259 w km 1+000 - 1+700 w m. Grobla w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
407162Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
Dostawa jaj kurzych do punktów żywienia w obiektach Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
407158Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych oraz Internetu bezprzewodowego z dostawą modemów dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A
407154Areszt Śledczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Nr POKL - 220/002/P4/2012 Dot.: organizacji i przeprowadzenia 2 edycji kursu przyuczającego do zawodu Stolarz meblowy
407152Kuratorium Oświaty w Poznaniu
prace remontowe w pomieszczeniach biurowych Kuratorium Oswiaty w Poznaniu etap III a
407148Miasto Piotrków Trybunalski
1. Remont 20 szt. nagrobków ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej położonych na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Partyzantów w Piotrkowie Tryb, 2. Remont jednej mogiły zbiorowej żołnierzy WP znajdującej się na cmentarzu wojennym przy ul. Partyzantów w Piotrkowie Tryb..
407142Zespół Szkół Nr 1 w Janowcu
Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju opałowego w okresie od 15 października 2012 roku do 15 kwietnia 2013 roku
407140Miasto Suwałki
Odbiór bezdomnych kotów z terenu Miasta Suwałk
407138Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z zamówieniem podstawowym pn. Budowa obwodnicy południowej w Radomiu (utwardzenie nawierzchni gruntowych ulic w rejonie ww. budowy)
407136Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty remontowo-konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania Biur Terenowych K-PZMiUW we Włocławku - II etap
407132Gmina Miejska Rumia
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Miejskiej Rumia i jej jednostek organizacyjnych..
407130Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr18 przy ul. Żytniej 71 w Olsztynie
407128Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
Remont kapitalny pokoi na I i VIII piętrze Sanatorium Uzdrowiskowego PERŁA BAŁTYKU
407126Instytut Matki i Dziecka
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do hybrydyzacji do mikromacierzy aCGH wraz z dzierżawą urządzenia
407120Starostwo Powiatowe
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2012/2013
407118Gmina Wyszków
Przebudowa ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinku od ul. Centralnej do ul. Baśniowej - etap I
407116Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Wywóz nieczystości stałych
407110Gmina Ropczyce
Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 4 w Ropczycach w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła
407108Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Dostawę komponentów na potrzeby projektu dydaktycznego-Mobilne Studio Radiowe- dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
407104Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego wydawnictw albumowych o Bielsku-Białej
407102Zarząd Budynków Komunalnych
Przyjęcie do unieszkodliwienia lub odzysku odpadów z terenu Gminy Lądek - Zdrój
407098Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Modernizacja placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mieszka I
407096Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Remont drogi krajowej nr 19 na odcinku Sokółka - Czarna Białostocka w km 23+530 - 24+000 o długości 0,47 km - Zamówienie uzupełniające do zadania podstawowego realizowanego na podstawie umowy nr 24/D/2012 z dnia 14.09.2012 r.
407092Gmina i Miasto Pajęczno
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa domu tradycji i kultury w Gajęcicach Starych.
407086Gmina Daszyna
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Daszyna poprzez budowę systemu kanalizacji zagrodowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz system zaopatrzenia w wodę - przydomowe oczyszczalnie ścieków - I etap.
407082Gmina Jarosław
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: działka nr 1296 o długości 215 m, działka nr 1243 o długości 351 m, działka nr 1761 o długości 202 m, działka nr 1781 o długości 606 m i działka nr 548 o długości 440 m, położonych we wsi Wólka Pełkińska, gm. Jarosław
407078Nadleśnictwo Zielona Góra
Modernizacja leśniczówki Laski
407076Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Dostawa zestawu narzędzi P/N L642G4001101, dla śmigłowca typu EC135P2+
407066Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
przedłużenie i zakup nowych licencji ESET Endpoint Nod 32 Suite z abonamentem rocznym dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
407064Konsulat Generalny RP w Winnicy
WAKACJE NA OJCZYSTYM SZLAKU DLA POLSKICH DZIECI Z WINNICKIEGO OKRĘGU KONSULARNEGO
407062Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Malowanie pomieszczeń oraz dostawa i montaż lamp oświetleniowych w budynku dawnej szkoły w Kąkolewie gm. Osieczna.
407060Zarząd Powiatu Rawskiego
Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego
407058Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawa odczynników do 2 analizatorów INTEGRA 800 dzierżawionych przez SPWSZ w Szczecinie
407056Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy
407054Nadleśnictwo Zielona Góra
Remont dróg leśnych w leśnictwie Leśniów i Laski
407050Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dostawa leków
407042Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Dostawa samochodu specjalnego dowódczo-rozpoznawczego z napędem 4 x 4
407040Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Soczewki zwijalne, trzyczęściowe, tylnkomorowe
407038Gmina Góra
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goli Górowskiej,,
407036Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie
Ocieplenie wybranych ścian elewacji budynku szkoły oraz ocieplenie stropodachów budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Olsztynie przy ul. Żytniej 71
407030Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego z napędem 4 x 4
407026Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Wybór wykonawcy robót uzupełniających zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie prac wykończeniowych budynku administracyjnego dla Inspekcji Weterynaryjnej w Lidzbarku Warmińskim
407024Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Remont drogi krajowej nr 19 na odcinku Dziadkowice - Siemiatycze w km 142+500 - 144+150 o długości 1,650 km
407022Ochotnicza Straż Pożarna w Słomnikach
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Słomniki.
407020Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
Remont szkolnego boiska sportowego III Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Tadeusza Kościuszki nr 5 w Lesznie.
407018Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Pogwarancyjna obsługa serwisowa tomografu komputerowego
407012Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie
dostawa artykułów spożywczych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 18 przy ul. Żytniej 71 w Olsztynie
407000Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie
Wykonanie remontu budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie - część mieszkalna oraz skrzydło zachodnie oraz ogrodzenia od ul. Bielskiej
406998Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pińczów
Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Pińczów w 2012r.
406994Urząd Gminy Łowicz
Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach pilotażowego programu - Cyfrowa szkoła
406992Gmina Miejska Rumia
Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych i piwnicznych oraz remont pomieszczenia kotłowni w budynku Administracji Budynków Komunalnych w Rumi.
406990109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Dostawa bieżni do prób wysiłkowych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
406984Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
WYKONANIE NATRYSKU HYDROFOBOWEGO NA DS.-2, DK I CPPS.
40698012 Terenowy Oddział Lotniskowy
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Budowa płaszczyzny prób silników śmigłowców na lotnisku Warszawa-Okęcie
406978Urząd Miejski w Szczuczynie
Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4, typ GCBA 5/32 dla jednostki OSP Szczuczyn
406976Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania dwóch operatów szacunkowych, dotyczących określenia wartości prawa własności nieruchomości wraz z nakładami, zlokalizowanych przy ul. Prądzyńskiego i Struga w Radomiu
406972Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja - potok Jasienica w km 0+000-5+460
406968Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Dostawa zestawu do treningu cykloergometrycznego ze stanowiskami monitorującymi
406958Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja - potok Szewnia - Miłka w km 0+000-0+200, 0+396+0+408
406954Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
1. Dokończenie murowania ścian osłonowych na poziomie III piętra-pakiet I 2. Dostawa i montaż stolarki okiennej wraz roletami międzyszybowymi -pakiet II 3. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach- pakiet III
406942Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi
Przystosowanie sali operacyjnej RCZSiUT do potrzeb zarządzania systemami teleinformatycznymi - opracowanie projektów budowlanych i wykonanie robót budowlanych.
406940Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Rzeka Stobrawa poniżej zbiornika Kluczbork, etap I - wydzielenie koryta i podział działek
406938Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych
406936Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
223535Zarząd Dróg Powiatowych
Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2939S na odcinku Poniszowice - Widów
223533Zarząd Dróg Powiatowych
Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2912S Sarnów- Dąbrówka o długości 270 mb
223531Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Remont dachu w budynku dydaktycznym przy ul. Witosa 19 w Nowej Soli
223527Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Przygotowania roli do prób wznowieniowych spektaklu pt. Brat naszego Boga
223525Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Udział aktorski w spektaklu pt. Brat naszego Boga w reżyserii T. Piaseckiego.
223523Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ROCZNA,SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, PROBÓWEK I KONCÓWEK DO PIPET ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH ORAZ RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO
223519Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Przeprowadzenie kursów Profesjonalny wizerunek w biznesie w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
223501Ministerstwo Edukacji Narodowej
Usługa archiwizacji dokumentacji Ministerstwa Edukacji Narodowej
223497Instytut Adama Mickiewicza
Usługa druku - w podziale na 3 zadania zgodnie z warunkami Specyfikacji Technicznej.
223493Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wynajęcie sal wraz z usługą cateringową w Warszawie w celu przeprowadzenia 2 szkoleń z fotowoltaiki przez Wydział Elektroniki Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. WEITI/174/BZP/2012/1035
223491Gmina Lubraniec
Dostawa oleju opałowego
223487Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej
Zakup, dostawę i montaż urządzeń medycznych - 2 pakiety: Pakiet nr 1 - Laser terapeutyczny ze skanerem; Pakiet nr 2 - Defibrylator przenośny dwufazowy
223483Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
Dostawa wyposażenia w ramach projektu Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie parkingu i miejsc rekreacyjnych wokół budynku gminnego pełniącego funkcję kulturalno-turystycznej w Łomnicy Zdroju 2007-2013 w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013- cz.I
223477Gmina Złoczew
Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne
223475Izba Celna w Krakowie
Postępowanie o zamówienie publiczne nr 350000-ILGW-253-117/2012 na dostawę pakietu licencji na usługi wsparcia technicznego produktu JBoss Application Platform dla potrzeb utrzymania Systemu ECS/ICS.
223465Stare Miasto-Park Sp. z o. o.
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzawicach
223463Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Usługa polegająca na wykonaniu kompletu rzeźb, wg autorskiego projektu, które będą usytuowane na Rynku Psiego Pola w związku z jego przebudową.
223457Zarząd Zasobu Komunalnego
Rozbiórka gminnych obiektów budowlanych położonych we Wrocławiu. Zamówienie uzupełniające do postępowania nr ZZK - WP/3400/69/12.
223453Jednostka Wojskowa Nr 1156
Dostawa sprzętu komputerowego
223451Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SP ZOZ w Warszawie
Dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do aparatów Ciba Corning 248 i RapidLab 348 do oznaczania parametrów równowagi kwasowo - zasadowej, serwisowanie analizatorów, testów do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą analizatora bakteriologicznego, podłoża bakteriologicznego, krążków do oznaczania lekowrażliwości, testów diagnostycznych
223447Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/35-2012/DOP-a)
223445Nadleśnictwo Nowa Sól
Remont dróg leśnych w Leśnictwie Niwiska
223443Zarząd Zasobu Komunalnego
Modernizacja gminnego lokalu mieszkalnego (pustostanu) położonego przy pl. Legionów 7/17 we Wrocławiu
223433"Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Poznaniu
Dostawa i montaż szaf stalowych na ubrania
223427Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów mostowych i przepustów, elementów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
223421Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2012 r.
223415Zarząd Mienia Komunalnego
Wykonanie ogrodzenia po skarpie cieku wodnego i zbiornika retencyjnego, utwardzenie placu pod kontenery na śmieci z kostki betonowej, montaż trzepaka, wykonanie placu zabaw z montażem huśtawki drewnianej dwumiejscowej, piaskownicy drewnianej, kosza na śmieci i regulaminu placu zabaw oraz ogrodzenia placu zabaw z bali drewnianych przy dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ul. Borsucza w Białymstoku - nr sprawy TT/DZ/3412/88/12.
223407Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
zakup licencji oprogramowania w ramach umowy ramowej SELECT
223395Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
Usługi cateringowe na dwa spotkania Okrągłego Stołu Szerokopasmowego w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.
223393Gmina i Miasto Warta
Wykonanie inwestycji pn. Przystań jachtowa na zbiorniku wodnym Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki.
223389Polska Organizacja Turystyczna
Przedmiotem zamówienia jest realizacja sesji fotograficznej i przygotowanie materiałów do kampanii reklamowej Polskiej Organizacji Turystycznej na rynkach zagranicznych.
223381Nadleśnictwo Nowa Sól
Drugi przetarg na remont budynku mieszkalnego z wymianą pokrycia dachowego i dociepleniem oraz przebudowa budynku gospodarczego na kancelarię l-ctwa Nowa Sól na działce nr 1120 w Nowej Soli, ul. Graniczna 47
223379Jednostka Budżetowa USŁUGI KOMUNALNE
Budowa przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych do automatycznej toalety zaplanowanej przez Zamawiającego przy ul. Zielonej w Poznaniu
223377Powiat Jasielski
Wykonanie robót budowlanych na budynkach Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B - budynek A oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - II etap oraz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Nadbudowa dachów stromych nad budynkami użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego
223363Rejonowy Zarząd Infrastruktury
REMONT KONSTRUKCJI DACHU NA BUDYNKU NR 116 W KRAPKOWICACH
223361Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
Nr sprawy 109/12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi aktualizacji i rozbudowy oprogramowania RIS (ORION) dla potrzeb Zakładu Radiologii wraz z dwuletnim nadzorem autorskim dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
223359Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
Dostawa aparatu ultrasonograficznego
223357Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA DOSTAWIE I WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ W ZASOBACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SZCZECIŃSKIEGO TBS SPÓŁKA Z O.O..
223353Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
DOSTAWA OPON ZIMOWYCH
223351Rejonowy Zarząd Infrastruktury
WYMIANA BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKU NR 11 W KŁODZKU PRZY UL. WALECZNYCH 59
223333Nadleśnictwo Nowa Sól
Pozyskanie i zrywka drewna w Nadleśnictwie Nowa Sól
223331Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych
Obiekt nr 1- Rzeki i kanały- konserwacja bieżąca i gruntowna - gm. Bobowo, Skórcz; Obiekt nr 2 - Rzeki - konserwacja bieżąca i gruntowna - gm. Osiek, Lubichowo; Obiekt nr 3 - Rzeki - konserwacja bieżąca i gruntowna - gm. Starogard Gdański, Skarszewy; (określenie przedmiotu zamówienia)
223327Miasto i Gmina Buk
Świadczenie usług edukacyjnych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Buk w ramach projektu systemowego pt. Wsparcie na starcie - indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w gminie Buk
223313Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Zarządzanie projketem dla ukończenia Budowy drogi S5 Gniezno-Poznań (węzeł Kleszczewo) odcinek 1 : Gniezno- Czachurki , od km 0+420 do km 14+475 , odcinek 2 : Czachurki - Kleszczewo A2, od km 14+475 do km 34+615 oraz na kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia podstawowego w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.
223311Nadleśnictwo Żagań
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Żagań - wykonanie rabatowałków
223305Gmina Kłaj
Remont drogi dojazdowej do pól na działkach nr 257,312,339 w miejscowości Dąbrowa 625 m
223291Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
Dostawa środków czystościowych Znak sprawy: DZP-751/18/2012
223289Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Budowa chodnika ( ciągu pieszo - rowerowego ) przy drodze krajowej nr 11 od km 380+718 do km 383 +778, dł 3,07 km na odc. Krzywosądów - Żychlin - Sobótka.
223285Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wykonywanie prac geodezyjnych dla postępowań administracyjnych prowadzonych w ramach kompetencji Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
223281Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dostawa elektrod, przewodów tętniczo - żylnych, filtru dializatu, pipet automatycznych oraz kapilar, mieszadełek i zatyczek
223275Powiat Wadowicki
Prowadzenie zajęć dodatkowych pozalekcyjnych w ramach kompetencji kluczowych realizowanych w Zespole Szkół Specjalnych w Wadowicach, ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice w ramach projektu systemowego Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego wg 2 zadań.
223261Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Dostawa produktów farmaceutycznych dla SP ZOZ w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej (VI).
223255Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Dostawa czyszczarki do butli ciśnieniowych i czyszczarki do zbiorników ciśnieniowych - postępowanie nr 92/D/PN/2012.
223251Rejonowy Zarząd Infrastruktury
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW NR 17, 34 i 35 WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 3444 W GŁOGOWIE WRAZ Z WYSTĄPIENIEM O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ W DOLNOŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM I Z PÓŹNIEJSZYM PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZAMIERZEŃ z podziałem na poszczególne zadania.
223247Gmina Dziemiany
Dostawa oraz montaż komputerów i innych pomocy dydaktycznych w ramach programu CYFROWA SZKOŁA
223227Gmina Miejska Lubin
Remont dróg tymczasowych ul. Komara i Ul. Ślusarskiego w Lubinie
223217Urząd do Spraw Cudzoziemców
Wykonanie I etapu wymiany instalacji elektrycznej administracyjnej oraz wykonanie sufitów podwieszanych w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie
223215Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Roboty uzupełniające do umowy nr 221/W/WPI/2011 r z dnia 14.06.2011 dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362 - nr postępowania 098/12
223211Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu
223203Gmina Złoczew
Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne.
223201Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne
Zadanie nr 1 - Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwy ścieralnej BA 0/8 dla KR 1-2. Zadanie nr 2 - Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwy ścieralnej BA 0/12,8 dla KR 3-6. Zadanie nr 3 - Dostawa zaprawy naprawczej stosowanej na zimno na bazie asfaltu 0/2. Zadanie nr 4 - Dostawa zaprawy naprawczej stosowanej na zimno na bazie asfaltu 0/8
223199Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Świadczenie usług głosowych ISDN oraz analogowych dla potrzeb Policji na terenie województwa opolskiego
223193Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Usługa polegająca na dostawie i montażu urządzeń kontroli dostępu i urządzeń CCTV na terenie Akademii Marynarki Wojennej
223181Instytut Lotnictwa
Dostawa wyspecjalizowanego układu pomiaru przepływu oleju hydraulicznego
223177Nadleśnictwo Jugów
Konserwacja drogi lesnej nr 1 w leśnictwie Kalenica
223175Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Roboty dodatkowe do zadania polegającego na remoncie mieszkania przy ul. Przedwiośnia 11B/42 w Katowicach
223163Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania
223161Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania remontowego pn. Wykonanie remontu kompleksowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem przy ul. Jagiellońskiej 32
223159Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Odbudowa rowów wraz ze ścinką poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz w km 12+100 - 14+226
223153Gmina Kietrz
Zakup usługi edukacyjnej w ramach realizacji projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kietrz
223137Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Przebudowa ul. Bożeny i ul. Pustej na odcinku od ul. Bożeny do ul. Mogileńskiej w Poznaniu- zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92), udzielonego umową z dnia 01 kwietnia 2010 r. nr DZ/IB/3420/051/10
223131Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
Wykonanie systemu napowietrzania klatek schodowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ratusza- etap II
223129Urząd Miasta Szczecin
Obsługa kotłowni opalanych brykietem drzewnym w jednostkach oświatowych wraz z zakupem i dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013
223115Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica w km 177+565 - 178+220 w m. Jawornik Polski.
223113Zarząd Powiatu Zgierskiego
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów geodezyjnych, Z-140 w Zgierzu
223111Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
Przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kucharz dla 10 osób bezrobotnych
223107Gmina Radomyśl Wielki
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Q=0,6m3/d w Janowcu i Partyni
223105Nadleśnictwo Garwolin
Budowa wiaty edukacyjnej drewnianej z terenem utwardzonym i parkingiem IV.
223095Wyższa Szkoła Policji
dostawa papieru
223093Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
dostawa pojazdu osobowo-towarowego typu furgon
223081Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych
Obiekt nr 1 - Konserwacja bieżąca kanałów melioracji wodnych podstawowych polder nr 9 Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański Obiekt nr 2 - Konserwacja bieżąca kanałów melioracji wodnych podstawowych polder nr 17 Cedry Małe i nr 33 Wocławy, gmina Cedry Wielkie Obiekt nr 3 - Konserwacja gruntowna i bieżąca rzeki Bielawy, gmina Suchy Dąb, Pszczółki
223079Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawna bielizny i materacy Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego
223077Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
WYKONANIE MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU DSO DLA CZĘŚCI K OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ARENA URSYNÓW W WARSZAWIE PRZY UL. PILECKIEGO 122
223075Międzynarodowe Centrum Kultury
KOŚCIOŁY i KLASZTORY CZ. IV TOM I
223073Przedszkole Publiczne Nr 13
Budowa boiska do mini piłki nożnej o nawierzchni sztuczna trawa dla Przedszkola Publicznego Nr 13 w Rzeszowie w formule zaprojektuj i wybuduj
223065Wyższa Szkoła Policji
dostawa lampy UV
223063Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
Roboty remontowo-budowlane i konserwacyjne pomieszczeń w budynkach: Zakładu Przyrodoleczniczego, Sanatoriów Uzdrowiskowych Cis i Anka Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. w Szczawnie-Zdroju. wraz z finansowaniem wykonania zadania przez Wykonawcę.
223055Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Wynajęcie i utrzymanie Biura dla Zespołu Inżyniera i Weryfikatorów oraz Zespołu Nadzoru Nr 2 w okresie prowadzenia robót - Etap II dla Odcinka II w związku ze świadczonymi usługami konsultingowymi pn. Zarządzanie projektem w zakresie zaprojektowania i wykonania autostrady A-4 Rzeszów-Korczowa na odcinku Jarosław Węzeł Wierzbna - Korczowa - długości około 47 km w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót
223053Politechnika Białostocka
Dostawa mebli w ramach projektu Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej.
223041Jednostka Wojskowa Nr 4724
Zakup i dostawa sprzętu lawinowego.
223039Jednostka Wojskowa Nr 1156
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU SPECJALNEGO
223033Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
UBEZPIECZENIE MIENIA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO w 2013 roku
223031Urząd Miasta Szczecin
Przebudowa pomieszczeń toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 41 przy ulicy Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie - etap II (toalety męskie, umywalnie męskie i toalety dla niepełnosprawnych na parterze, I piętrze i II piętrze)
223029Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Przeprowadzenie zajęć dla uczniów II LO w ramach realizacji projektu pt. Dobry start-dobra przyszłość II
223025Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód
Rozbudowa z przebudową i modernizacją budynku administracyjno-biurowego Nadleśnictwa Międzychód w m. Przedlesie 12 na dz. 275/11 obr. Puszcza
223023Gmina Opatówek
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę Przedszkola Publicznego w miejscowości Opatówek.
223021Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Dostawa respiratorów dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń ( 1 sztuka ) oraz dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ( 2 sztuki )
223019Gmina Miasto Koszalin
Monitoring wizyjny Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza w Koszalinie - projekt i budowa
223015Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy
całodobowe zabezpieczenie przed wejściem osób trzecich i dewastacją lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Matejki 1/6 w Gdyni dozór bezosobowy
223013Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
WYPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO W SYSTEM REJESTRACJI OBRAZU Z POLA OPERACYJNEGO
223011Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
Dostawy Środków dezynfekcyjnych.
223009Burmistrz Dzierzgonia
Modernizacja drogi dojazdowej do pól i siedlisk ludzkich na trasie Ankamaty-Ankamaty gmina Dzierzgoń
223007Gmina Starogard Gdański
Usługa w zakresie nieregularnego transportu osób związana z realizacją projektu Przedszkole na wsi - Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP ) w Gminie Starogard Gdański współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
222999Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej
222997Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Części do stacji
222995Jednostka Wojskowa Nr 4352
DOSTAWA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA RZECZ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Nr 4352 GIŻYCKO.
222981Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Budowa przyłącza wodociągowego przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie, ul. Szkolna 7 - roboty dodatkowe
222979Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Sprzedaż i dostarczenie pieluchomajtek, pokrowców na aparaturę, torebek włókninowych i odzieży jednorazowej. Znak sprawy: 43/ZPN/12
222971Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2012 r.
222969Powiat Goleniowski
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego wraz z dostawą, montażem i szkoleniem personelu
222967Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarosław
Przebudowa, budowa, remonty dróg leśnych i szlaków zrywkowo-wywozowych oraz nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi.
222963Powiat Wodzisławski - Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
Opracowania geodezyjno-kartograficzne
222961Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy , zmieniających decyzję o warunkach zabudowy o odmowie ustalenia warunków zabudowy oraz o umorzeniu postępowania.
222957Gmina Dopiewo
ROA.271.38.2012 Zamówienia uzupełniające do zamówienia podstawowego nr ROA.271.4.2012- Bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Dopiewo.
222953Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika
Usługi pralnicze
222951Gmina Sicienko
remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1909C Krukówko-Witoldowo od km 12+200 do km 12+791 w miejscowości Trzemiętowo gmina Sicienko
222947Rejonowe Pogotowie Ratunkowe
Meble
222937Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 944.890 zł na spłatę kredytu inwestycyjnego udzielonego na zadanie p.n.: Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym
222935Powiat Konecki
Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka . Część 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska - Kołoniec -Maleniec w km 4+913 - 5+213 na długości 300 mb. Część 2 - Przebudowy drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice - Cis - Zychy - Podlesie w km 1+740 - 1+940 na długości 200 mb.
222929Szpital Powiatowy
Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej dla Oddziału Opieki Paliatywnej Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z montażem.
222921Wojskowa Akademia Techniczna
DOSTAWA ANEMOMETRU LASEROWEGO
222917Gmina Mszczonów
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu księgowości z wykorzystaniem technik informatycznych oraz kursu kadry i płace z wykorzystaniem technik informatycznych
222915Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o.
Dostarczenie nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową
222905Powiat Konecki
Część 1 - Remont bieżący nawierzchni tłuczniowych na drogach powiatowych. Część 2 - Montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych.
222903Sąd Okręgowy w Częstochowie
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń i naprawa elewacji w budynku Sądu przy ul. Śląskiej 8 w Częstochowie
222899Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Usługa szkoleniowa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla beneficjentów w ramach projektu KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
222891Gmina Świebodzice
Wyposażenie budynku szkoły - Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych przy ul. Ciernie 30 w Świebodzicach
222887Szkoła Podstawowa Nr 5
Dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu Dolnym
222885Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
USŁUGA W ZAKRESIE PRZENIESIENIA SPRZĘTU Z KATOWIC DO CHORZOWA
222883Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie jednego pionu sanitariatów w lewym skrzydle w budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie
222877Gmina Kęsowo
Modernizacja drogi rolniczego użytkowania w miejscowości Sicinki.
222873Gmina Miasto Mysłowice
Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia roku szkolnego - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej
222869Gmina Baranów
Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pt. Dobry start w roku szkolnym 2012/2013
222867Urząd Miejski w Śremie
Budowa oświetlenia ścieżki pieszorowerowej do Nochowa
222863Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
Przebudowa sal lekcyjnych wraz z zapleczami do prowadzenia zajęć z fizyki i chemii w Gimnazjum nr 1, nr 5 i nr 6 w Legionowie.
222857Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Etap III: Dostosowanie budynku B i F do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ulicy Wileńskiej 37 ZP 59 2012
222855Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
Dostawa środków czystościowych, myjących, worków foliowych i środków do zmywarek Nr sprawy EZP-252-27/2012
222853Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Ureterorenoskop i cystoskop dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; nr sprawy UM-ZP-262-84/12
222851Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawa zestawów laboratoryjnych do ośrodka dydaktycznego w Miękini w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa laboratorium edukacyjno-badawczego odnawialnych źródeł poszanowania energii polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie ośrodka dydaktycznego w WGGiOŚ AGH w Miękini - nr sprawy ZP/0601/2012
222847Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.
Roboty budowlane w branży elektrycznej i teletechnicznej
222845Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Modernizacja pomieszczeń toalet pionu nr 3 w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
222841Urząd Gminy Komorniki
Przebudowa ul.Słonecznej i ul.Spokojnej w Plewiskach
222827Gmina Brzostek
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA GRYGLEWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTEK KM 0+000,00÷0+374,00 W RAMACH LIKWIDACJI SKUTKÓW POWODZI
222825Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Zamówienie uzupełniające na dostawę elementów do rozbudowy sieci komputerowej
222823Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi
Dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla SP ZOZ MSW w Katowicach Nr ref. 26/12.
222815Miasto i Gmina Lubień Kujawski
Dostawa do szkół w Lubieniu Kujawskim oraz Kanibrodzie węgla kamiennego w łącznej ilości 440 ton
222811Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dostawa tonerów i taśm barwiących na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
222807Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Usługi nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach nad robotami budowlanymi budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 133, wraz z opracowaniem programu inwestycji, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
222803Uniwersytet Jagielloński
Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych (3 szt.) oraz komputerów przenośnych typu laptop (3 szt.) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Reymonta 4
222801Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ZSR w ramach realizacji projektu pt. Lepsza szkoła zawodowa-lepszym jutrem III
222797Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH
222795Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
222793Miasto i Gmina Lubień Kujawski
Dostawa do szkół w Kaliskach i Kłóbce miału węglowego w łącznej ilości 280 ton
222787Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi
Budowa zadaszenia podjazdu dla karetek oraz pomieszczeń dyspozytora i pomieszczeń ratowników medycznych w SP ZOZ MSW w Katowicach, Nr ref. 24/12.
222785Urząd Miejski w Policach
Roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa pompowni wody przy ul. Spacerowej i budowa pompowni wody przy ul. Warszewskiej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo.
222781Powiat Wadowicki
Prowadzenie zajęć dodatkowych pozalekcyjnych w ramach kompetencji kluczowych realizowanych w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach, ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice w ramach projektu systemowego Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego wg 6 zadań
222775Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ
Dostawa środków czystościowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie
222767"Zakład Zagospodarowania Odpadów" Sp. z o. o.
Sukcesywna dostawa ziemi (gleby) na przesypki technologiczne wraz z rozplantowaniem na składowiskach odpadów w Buczynach (gm. Trzebiel), Lubsku i Żarach
222763Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Sokoły na odc. Korycin - Knyszyn w km 31+830 do 33+100.
222759Urząd Miejski w Policach
Roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach-etap II
222753Zakład Karny
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów wraz z cyklami zajęć z aktywizacji zawodowej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Głogowie w ramach Projektu p.n. Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności realizowanego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej. W/w projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
222751Gmina Dzikowiec
Udzielnie kredytu długoterminowego w kwocie 850.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
222747Gmina Miejska Głogów
Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Andromedy w Głogowie
222727Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie
zakup i dostawa soli drogowej do potrzeb zimowego utrzymania dróg
222723Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych
Obiekt nr 1 - Konserwacja bieżąca Kanału Steblewskiego, Kanału D Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb, powiat Gdańsk ziemski, woj. pomorskie Obiekt nr 2 - Konserwacja bieżąca Kanału A, C, Kozi Rów polder nr 39 Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb, powiat Gdańsk ziemski, woj. pomorskie
222715Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie
Zakup i dostawa sprzętu geodezyjnego i oprogramowania na potrzeby nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego
222711Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polska Akademia Nauk
SZP.272-I.11/12 - usługa całodobowej ochrony fizycznej wraz z monitoringiem obiektów przez okres 12 miesięcy
222709Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi
UBEZPIECZENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM TOMYŚLU
222705Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013
222691Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łobez
Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Nadleśnictwie Łobez w ramach projektu pn. Ochrona gatunków i siedlisk in situ w Nadleśnictwie Międzychód i Nadleśnictwie Łobez dofinansowanego z EFRR
222687Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych w ramach realizacji projektu pt. Lepsza szkoła zawodowa - lepszym jutrem III
222685Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Dostawa niszczarki dokumentów dla celów projektu Matematyka dźwignią innowacyjnej gospodarki realizowanego przez Instytut Matematyki
222681Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
Stworzenie kodu programu sterującego elementami pompo-wodnymi i automatyki Fontanny Multimedialnej usytuowanej na terenie Pergoli przy Hali Stulecia we Wrocławiu ul. Wystawowa 1 podczas pokazów dziennych Fontanny wraz z wdrożeniem kodu.
222677Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi
UBEZPIECZENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM TOMYŚLU
222675Muzeum Narodowe w Krakowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa procesowego podczas postępowania przed sądem pracy
222673Urząd Gminy Zamość
Opracowanie graficzne i druk publikacji w ramach projektu Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej
222671Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Dostawa aparatu USG Doppler z głowicami 3,5MHz i 7,5MHz dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń w ramach programu zdrowotnego pn.:Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 - 2012
222669Województwo Podkarpackie
Pełnienie funkcji Doradcy Techniczno-Ekonomicznego przy realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
22266717 Terenowy Oddział Lotniskowy
Remont drogi i placów przy budynkach magazynowych nr 80 i 81 w Powidzu
222657Gmina Wisła
RGŚ.PTS.271.32.2012.PJ: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2
222655Urząd Miejski
Budowa siłowni zewnętrznej - alternatywnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku w Drezdenku
222651Zakład Karny w Rawiczu
Przeprowadzenie kursu technolog robót wykończeniowych w budownictwie, kursu malarz budowlany oraz kursów aktywizacji zawodowej
222645Wyższa Szkoła Policji
remont III piętra budynku hotelowego nr 52/I/8 w zakresie wymiany wykładzin podłogowych, malowania ścian pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznych
222643Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Świadczenie usługi gastronomiczno-hotelarskich dla IRZiBŻ PAN w Olsztynie II.
222639Zakład Karny w Goleniowie
Kurs przyuczania do zawodu
222629Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (III postępowanie)
222627Uniwersytet Medyczny
Dostawa zestawów komputerowych, spzętu peryferyjnego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
222625Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych
Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 13 w Kowarach
222621Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii VII pakietów
222611Jednostka Wojskowa Nr 4724
Zakup i dostawa przyborników: zadanie Nr 1 - przyborniki do broni kulowej 5,6 mm (długość lufy do 24 cali) i krótkiej kal. 9 mm, zadanie Nr 2 - przyborniki do broni krótkiej kal. 9 mm
222609Wyższa Szkoła Policji
rozbudowa i uzupełnienie instalacji teletechnicznych w związku z rozbudową i adaptacją budynku nr 52/I/IX/11 Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
222601Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Siedlce
Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Siedlce w 2012 r. II etap
222599Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
Remont dachów III-BOM2,BOM3,BOM6
222589Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W SEZONIE 2012/2013
222587Gmina Wola Krzysztoporska
Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania Budowa kompleksowego systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska - Etap II
222581SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
dostawa środków kontrastowych i produktów leczniczych na okres 3 miesięcy.
222577Szpital Powiatowy w Radomsku
II Odczynniki laboratoryjne- Lateksy
222567Miasto Nowy Sącz
REMONT I RENOWACJA KONSERWATORSKA ELEMENTÓW SALI REPREZENTACYJNEJ RATUSZA W NOWYM SĄCZU - CAŁKOWITA WYMIANA POSADZKI WRAZ Z PODBUDOWĄ.
222565Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawa komputera w projekcie Dr Inno 3. Studia doktoranckie.
222559Gmina Pińczów
Przebudowa drogi w Unikowie
222549Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Dostawa systemu do sterowania układem próżniowym wytwarzania nanostruktur dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
222547Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Roboty budowlane - Przebudowa części przyziemia Pawilonu Głównego Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu na zaplecze socjalne i pomocnicze etap II, III, IV
222545Gmina Jawor
Termomodernizacja budynku Rynek 38-42
222543Gmina Brójce
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla gminy Brójce.
222537Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Usługi autoryzowanego serwisu aparatów RTG i USG..
222531Nadleśnictwo Kołaczyce
Wykonanie robót przy remoncie szlaków zrywkowych w leśnictwie Lisów w 2012r.
222529Gmina Czersk
Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku -etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
222523Gmina Czyżew
Dostawa oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2012/2013
222521Urząd Gminy Brzeszcze
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.
222517Instytut Kolejnictwa
Dostawa zestawów komputerowych do zastosowań CAD/MES, komputerów przenośnych oraz oprogramowania biurowego
222515Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawa oprogramowań specjalistycznych
222511Nadleśnictwo Kołaczyce
Wykonanie robót przy remoncie szlaków zrywkowych w leśnictwie Pagorzyna w 2012r.
222505Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni DW 984 w m. Lisia Góra
222495Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
dostawa Artykułów do produkcji mebli
222491Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Roboty dodatkowe w ramach zabezpieczenia komory Lill Górny na międzypoziomie Kazanów
222489Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach będących w zarządzie GZNK SZB znajdujących się przy ulicach: Turystycznej 28 i Kolonijnej 2-2A
222481Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni DW 975 w m. Paleśnica
222477Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury medycznej (aparat ECMO, kardiomonitory stacjonarno-przenośne, pompy strzykawkowe ze stacjami dokującymi dla intensywnej terapii medycznej, pompy infuzyjne - wszystkie urządzenia - rok produkcji: 2012) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 45/12
222473Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
Roboty zduńskie
222471Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń VI piętra: biblioteka, toaleta, kawiarnia, zaplecze oraz jednostkowych mebli do pomieszczeń różnych
222463Szpital Wojewódzki
Dostawa implantów do zabiegów dyskopatii szyjnej z biomateriałem do wypełnienia oraz łytami stabilizujacymi ze śrubami
Wygenerowano dnia 30 marca 2017 08:38:34