Lista ogłoszeń z dnia 13 listopada 2012 755 ogłoszeń

448362Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych w ramach projektu Szansa na lepsze życie - uzupełnienie
448360Instytut Książki
Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych oraz cateringowych w ramach projektu Teraz MY - DKK dla dzieci i młodzieży w Warszawie
448358Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie
Szkolenia w projekcie Gąbiński Program Aktywizacji Kobiet
448352Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
wykonanie ogrodzenia strony południowej w ramach zadania: Modernizacja bocznej pyty boiska sportowego na stadionie OSIR przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie.
448348Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę jednej prasy do automatycznej preparatki krwi dla CKiK MSWiA
448336SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory
dostawa pasz doświadczalnych dla kurcząt wolno rosnących na cztery etapy odchowu oraz mieszanki paszowej pełnoporcjowej dla kur reprodukcyjnych Cobb x Zk, od 40 tygodnia do końca życia i kogutów reprodukcyjnych, od 24 do 64 tygodnia życia
448324SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory
dostawa mieszanki paszowej uzupełniającej dla cieląt na intensywny odchów
448322Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Euroguidance realizowanego w ramach programu /Uczenie się przez całe życie/ Komisji Europejskiej (nr sprawy: 29/2012)
448318Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Galerii JATKI w Nowym Targu
448308Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonie 2012/2013 na terenie Gminy Nowosolna.
448294Zakład Karny w Kwidzynie
Artykuły żywnościowe
448264Zarząd Powiatu w Limanowej
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu biurowego oraz systemu do drukowania numerów rejestracyjnych na nalepkach kontrolnych na szyby dla Starostwa Powiatowego w Limanowej.
448262Gmina Lelów
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Lelów
448254Szkoła Podstawowa Nr 137 im. A. Kamińskiego
Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi przy ul. Florecistów 3b.
448244Gmina Olszewo-Borki
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Drężewo, Grabowo, Grądzik, Kordowo, Kruki, Łazy, Nakły, Nowa Wieś, Olszewo-Borki, Żebry Ostrowy na terenie Gminy Olszewo-Borki
448240Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Wykonanie robót budowlanych w budynkach: nr 1 - Gdańsk, ul. Słowackiego 11, nr 77, 87,88 - Punkt Bazowania KPW Hel, nr 31,165, 246 - JW 4651 Gdynia - Babie Doły, ul. Zielona , nr 8 - JW w Siemirowicach
448230Gmina Sobolew
Remont świetlicy wiejskiej w Chotyni wraz z zagospodarowaniem terenu
448226Gmina Modliborzyce
Modernizacja drogi leśnej nr 108733L Stojeszyn-Świnki od km 0+000 -1+200
448224Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Wykonanie badania ankietowego metodą IDI w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza
448194Sąd Okręgowy w Łodzi
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5 z dostawą urządzeń i oprogramowania dla potrzeb czytelni akt i pomieszczenia odsłuchu taśm z protokółów sądowych
448192Urząd Gminy Baćkowice
Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - posadzka.
448190Gmina Niedźwiada
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Niedźwiada
448188Centrum Usług Logistycznych
Sukcesywna dostawa mleka i jego przetworów dla restauracji CUL w Warszawie
448186Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli okresowej: budowlanej , sanitarnej i elektrycznej.
448182Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych DU-Z.272.112.2012.
448176Narodowe Centrum Kultury
Zapewnienie udziału artystów: Jarosława Wasika i Igora Przebindowskiego podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Działań Nieobojętnych /Spoza chmur/ w Wieruszowie w dniach 19-21 października 2012 r.
448174Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów
Budowa czterech sal sportowych dla obiektów: CS-K, ZSE-U, ZSO nr 11, ZST-I - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
448172Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.
Kompleksowa usługa magazynowo - logistyczna wód mineralnych, leczniczych i opakowań dla Uzdrowiska Krynica Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju ul. Nowotarskiego 9/4
448168Gmina Wadowice Urząd Miejski
Dostawa kserokopiarki
448162Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynku MAiC
448160Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Informatyki
Zakup sprzętu komputerowego
448154Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
wyposażenie pomieszczenia bufetu w gmachu Wydziału Humanistycznego w sprzęt AGD i meble w ramach realizacji projektu pod nazwą Budowa budynku Wydziału Humanistycznego z Pracownią Rzeźby dla Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach przy ul. Żytniej - II etap
448144Urząd Gminy Zabierzów
Budynek zaplecza socjalnego klubu sportowego LKS Orlęta Rudawa: Drogi dojazdowe i uzbrojenie terenu, adres; Rudawa, dz. nr 702.
448136Urząd Gminy Baćkowice
Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach- ściany, sufity, montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej.
448132Gmina Miedziana Góra
Dostawa sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy w Miedzianej Górze
448126Gmina Lubasz
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,budynki SP w Lubaszu,SP w Miłkowie,SP w Jędrzejewie i U.G.Lubasz w Lubaszu -I etap
448118Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE IZOLACJI WODOCHRONNEJ DWÓCH BALKONÓW W BUDYNKU URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W SZCZECINIE PRZY UL. MAŁOPOLSKIEJ 44
448114Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń, etap I - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
448108Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia w Świętochłowicach
448106Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługa zorganizowania szkoleń w zakresie: 1) Kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym; 2) Kurs gospodarki magazynowej; 3) Kurs obsługi kasy fiskalnej; 4) Kurs opiekuna osób starszych i chorych; 5) Kurs archiwisty (I i II stopnia); 6) Kurs stylizacji paznokcia I stopnia; 7) Kurs stylizacji paznokcia II stopnia; 8) Kurs komputerowej obsługi programów biurowych; 9) Kurs florystyki I stopnia; 10) Kurs florystyki II stopnia 11) Kurs stylizacji (strzyżenia i pielęgnacji) psów.
448102Gmina Pułtusk
Dostawa 10 tablic interaktywnych z oprogramowaniem, montażem i szkoleniem na potrzeby realizacji projektu Nasza wiedza naszą wizytówką współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
448100Gmina Sztutowo
Odśnieżanie dróg w Gminie Sztutowo
448096Zakład Usług Komunalnych
REWITALIZACJA BYŁEGO CMENTARZA PRZY UL. SMUTNEJ W SZCZECINIE - ETAP I
448090Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
dostawa wyposażenia stacji serwisowych sprzętu ochrony dróg oddechowych.
448088Gmina Mirsk
Budowa remizy OSP Giebułtów III etap - roboty wykończeniowe oraz wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
448072Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Usługa cateringowa dla PWSZ w Chełmie w związku z organizacją VI Konferencji Naukowej GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce
448070Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Zakup usług wsparcia technicznego producenta (tzw. Usługi Maintenance) dla posiadanych licencji DataDirect SequeLink dla środowiska HP Unix 11 i bazy danych CA Ingres 2.6 na okres 12 miesięcy)
448064Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Konstantynowo
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie procesu inwestycyjnego dla przebudowy części dojazdu pożarowego o nr DL24 na terenie Leśnictwa Krajkowo
448062Urząd Miejski w Radzionkowie
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w zakresie indywidualizacji nauczania klas I-III w szkołach podstawowych Gminy Radzionków.
448056Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"
Dostawa, celem dalszej odsprzedaży JABŁEK do kantyn w Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym w Białymstoku.
448054Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
Usługi edukacyjne w ramach projektu Dziecięca akademia przyszłości w roku szkolnym 2012/2013 w Publicznej szkole Podstawowej w Modrzejowicach
448052Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
dostawa defibrylatorów
448050Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach
DOSTAWA OPAŁU NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIANOCICACH
448048Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu
Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć do Szkoły podstawowej nr 1 w Pcimiu w ramach projektu Indywidualizacja - szansą dla dzieci z Gminy Pcim
448046Miasto i Gmina Mikstat
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego pn. Dajmy dzieciom równe szanse w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mikstat.
448042Ełckie Centrum Kultury
Dostawa biletów lotniczych na trasie Warszawa- Seul-Warszawa w standardzie klasy ekonomicznej, dla 25 osób wraz z bagażem. Bagaż każdej z osób nie będzie przekraczać 20 kg. Przylot do Seulu w dniu 1 października 2012 r. do godz. 12.00 (czasu miejscowego ). Wylot z Seulu do Polski do portu lotniczego w Warszawie w dniu 9 października 2012 r. od godziny 16.00 ( czasu miejscowego)
448036Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Remont chodników na drogach pozostających we władaniu gminy Łódź, Część 1 - Rejon I- teren dzielnicy Łódź - Bałuty - zamówienie uzupełniające
448034Gmina Wadowice Urząd Miejski
Utrzymanie zimowe dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2012/2013
448030Wójt Gminy Ładzice
Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan oraz montaż i dzierżawa dwóch zbiorników naziemnych z wyposażeniem dla kotłowni gazowej przy Urzędzie Gminy w Ładzicach
448026Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie-Zdroju
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych.
448024Komenda Główna Policji
Zakup 2 szt. akumulatorów lotniczych typu F20/25H1CT2 i 12 szt. akumulatorów lotniczych typu 12SAM28
448022Powiat Kościerski
Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 EURO na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiajacego.
448014Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników olejowych znajdujących się w w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego na sezon grzewczy 2012/2013 w ilości 23 000 litrów.
448012Powiatowy Zarząd Dróg
Remont nawierzchni dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych i remont przepustu
447996Akademia Morska w Szczecinie
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu KIERUNKI ZAMAWIANE - Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie nr AG/AS/44/2012
447990Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"
Dostawa KONSERW MIĘSNYCH do kantyny w Zakładzie Karnym we Włodawie.
447988Miejski Zespół Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa
dostawa oleju opałowego do kotłowni Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa w Płocku
447986Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie
447974Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dostawy gazów medycznych
447970Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Dostawa elektronicznych rejestratorów zmiany poziomu wody, elektronicznego rejestratora zmiany ciśnienia powietrza wraz z elementami montażowymi i ich montaż
447966Powiatowy Zarząd Dróg
zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013
447964Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie
Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin do Polskiej Akademii Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie.
447962Nadleśnictwo Olsztynek
Przebudowa leśnej drogi dojazdowej w Leśnictwie Gąsiorowo
447960Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu
Dostawa materiałów zespalających stosowanych w chirurgi ręki
447954Gmina Czaplinek
Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 291/2 i 146 w obrębie Kluczewo. -Postępowanie II.
447950Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego Operator koparko - ładowarki kl. III dla 2 osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub innych uprawnionych osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie zwanego dalej szkoleniem. Osoby skierowane na szkolenie zwane są dalej osobami skierowanymi lub osobami szkolonymi. Szkolenie prowadzone będzie w formie kursu i winno zostać zorganizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót
447936Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Organizacja konferencji Innowacyjne rozwiązania w przygotowaniu preparatów biomedycznych i suplementów diety na bazie surowca jajczarskiego - podsumowanie projektu pt. Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj OVOCURA, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka 2001-2013 Priorytet 1 Działanie 1.3 POIG, Poddziałanie 1.3.1, nr Projektu: 01.03.01-00133/08 Sprawa RAP.272.154.2012
447930Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
Świadczenie usług cateringowych podczas kursów realizowanych w ramach projektu pt. Kreatywni.pl nr WND-POKL.08.01.01-20-223/11.
447928Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie
Przeprowadzenie kursów-szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu systemowego Daj Sobie Szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
447914Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Świadczenie usług usuwania pojazdów: o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t; o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t; o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t; przewożących materiały niebezpieczne; z dróg, na terenie Miasta Lublin na podstawie art. 50a oraz art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów
447912Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Oznakowanie rezerwatów przyrody oraz posadowienie tablic promujących projekt na terenie województwa zachodniopomorskiego
447906Powiat Jasielski
opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu wokół obiektów szkolnych przy ul. Staszica w Jaśle oraz przy budynku I LO przy ul. Czackiego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach szkolnych Powiatu Jasielskiego
447902Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
W12/ZP-17/2012
447896Zarząd Powiatu w Krasnymstawie
Zakup miejsc na studiach podyplomowych w ramach projektu pn. Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
447888Politechnika Wrocławska
Remont pionów i poziomów wodociągowych, kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych wraz z wymianą pionów i poziomów p/poż. w Domu Studenckim T-19 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wittiga 8 we Wrocławiu.AC/BZP/195/2012.
447880Zarząd Transportu Miejskiego
REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNO - INFORMACYJNYCH O SYSTEMIE PARKINGÓW PARKUJ I JEDŹ
447878Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakup wraz z dostawa i instalacją APARATURY MEDYCZNEJ z podziałem na 3 zadania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
447858Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
ZDH/40/2012 - Transport koncentratu Pb (kod 10 06 07*)
447832Gmina Święciechowa
Wybór Banku - kredytodawcy Gminy Święciechowa, kredyt w wysokości 750.000,- zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2012 r
447830Izba Skarbowa w Krakowie
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących
447824Burmistrz Wieruszowa
Dostawa opału do szkół i innych placówek Gminy Wieruszów w sezonie grzewczym 2012/2013
447820Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce
Przeprowadzenie kursu przyuczającego do pracy w zawodzie: malarz-tapeciarz wraz z aktywizacją zawodową, dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo Aresztu Śledczego Warszawa Białołęka, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
447818Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Świadczenie usług czystościowo-porządkowych w budynku i utrzymanie terenów zielonych. Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. i Obwód Drogowy w Kłodawie z siedzibą w Kłodawie, ul. Owocowa 2 Zadanie nr 2 - Obwód Drogowy w Drezdenku przy ul. Pierwszej Brygady 24
447814Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (w organizacji)
Zaprojektowanie części espozycji stałej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
447810Zarząd Powiatu Gryfickiego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach
447806Jednostka Wojskowa Nr 2573
odzież ochronna i robocza dla pracowników wojska
447802Zarząd Transportu Miejskiego
REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNO - INFORMACYJNYCH O SYSTEMIE PARKINGÓW PARKUJ I JEDŹ
447800Fabryka Sztuk
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla czterech punktów odbioru wskazanych przez Zamawiającego.
447792Nadleśnictwo Kłodawa
Utrzymanie i konserwacja leśnych dróg gruntowych w leśnictwie Łośno w Nadlesnictwie Kłodawa
447790Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów o funkcji osobowo-dostawczej dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
447780Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
ZDH/18/2012 - Transport koncentratu Pb-Zn (kod 10 06 03*)
447774Gmina Zbąszyń
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013
447772Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ustce
Budowa budynku mieszkalno-usługowego i budynku targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu - przy ul. Krótkiej
447770Ośrodek Kultury i Sztuki
Remont elewacji kamienic we Wrocławiu przy Rynek-Ratusz 24-27
447760Gmina Jaświły
Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Jaświły.
447758Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
W12/ZP-20/2012
447746Szkoła Podstawowa w Krzczonowie
USŁUGA RESTAURACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU, DOWIEZIENIU I WYDANIU POSIŁKÓW DO PRZEDSZKOLA W KRZCZONOWIE W RAMACH PROJEKTU POKL PN. MAGICZNY ŚWIAT MALUCHA
447742Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEDO DLA RDLP W ŁODZI
447730Gmina Stalowa Wola
Budowa urządzeń infrastruktury sportowej na terenie Publicznej Szkoły podstawowej nr 4 w Stalowej Woli
447726Gmina Barczewo
Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania realizowanego przez zamawiającego w ramach Projektu - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
447724Nadleśnictwo Lipusz
Budowa ogrodzenia Leśniczówki Zdroje oraz Leśniczówki Glinowo
447714Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu
Remont pokrycia dachowego z papy wraz z przemurowaniem kominów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poniatowskiego 6, i ul. Poniatowskiego 12/ul. Paderewskiego 2 w Grudziądzu
447712Śląskie Centrum Chorób Serca
Dostawa kompletnego systemu wspomagania oddechowego ECMO
447708Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
447704Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Dostawa sprzętu komputerowego - serwera
447698Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadlesnictwo Rzepin
Przebudowa drogi leśnej stanowiąca dojazd pożarowy nr 23 na odcinku 3,4 km w Leśnictwie Rzepin - dokończenie robót.
447696Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawa artykułów higienicznych i gospodarzcych
447694Powiatowy Zarząd Dróg
Ścinanie i uzupełnianie poboczy na drogach powiatowych z wywozem gruntu i oczyszczeniem terenu z podziałem na zadania
447688Gmina Wadowice Urząd Miejski
Zakup i dostawa papieru do drukowania, samokopiującego, kserograficznego A-4, A-3 oraz kartonu
447686Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakup wraz z dostawą materiałów szewnych dla SP ZOZ w Puławach.
447680Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych
447678Gmina Mońki
Wykonanie podłogi sportowej w Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach.
447668Wyższy Urząd Górniczy
Wykonanie robót uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, które ujęte były w zamówieniu podstawowym p.n. Roboty budowlane obejmujące remont dwóch pokoi, w tym adaptacja Sali Tradycji na pomieszczenia biurowe oraz zmiana aranżacji ściany (hall główny) w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach przy ulicy Poniatowskiego 31 w ramach umowy nr WUG 142/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
447664Gmina Jadów
WYKONANIE MODERNIZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY JADÓW - CZĘŚĆ II
447658Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
Przebudowa drogi powiatowej nr 5285P w miejscowości Przybysławice - budowa przejścia dla pieszych i chodnika w rejonie skrzyżowania z drogą 5287P - roboty uzupełniajace
447656Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie
Modernizacja bazy przechowalniczej zbóż.
447652Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów specjalistycznych wraz z usługą hotelarską, gastronomiczną, transportową oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr.
447648Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN sp. z o.o.
Sprzątanie Centrum Treningowego Nr 2 przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu
447642Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stara Droga 85 w Radomsku - elewacja północna
447632Powiat Jasielski
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych i kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pn. Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.
447626Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Rozbudowa parkingu obok budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
447624Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim
Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3918W w Rogowie, na odcinku o długości 1,601 km.
447622Nadleśnictwo Kłodawa
Utrzymanie i konserwacja leśnych dróg gruntowych w leśnictwie Kłodawa w Nadlesnictwie Kłodawa
447614Gmina Jadów
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY JADÓW
447612Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Dostawa materiałów malarskich i budowlanych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu..
447606Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja potoku Budzisz w km 4+300 - 6+200 w m. Sędziszów Młp.
447602Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
Dostawa ryb i przetworów rybnych - nr sprawy 3/ż/12
447598"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych
Usługa kompleksowego utrzymania w czystości i porządku pomieszczeń i obiektów służbowych
447594Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Własnymi siłami współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
447590Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bardo Śląskie
Roboty dodatkowe remont budynku administracyjnego Nadleśnictwo Bardo Śląskie. Bardo ul.Noworudzka 9a, gm.Bardo, pow.Ząbkowice Śl, woj.Dolnośląskie.
447586Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
Twardościomierz z automatycznym przesuwem stolika,oznaczenie sprawy WIM/ZP/18/2012
447582Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie przy ul. Kilińskiego 25 a
447580Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Daleszyce
Remont dróg leśnych w Leśnictwie Trzemosna
447578Wójt Gminy Skórzec
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków w m. Grala-Dąbrowizna oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach: Grala-Dąbrowizna, Żebrak, Trzciniec, Wólka Kobyla, Drupia
447576Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja i remont koryta potoku Pustyński w km 3+900 - 4+100 w miejsc. Nagawczyna gmina Dębica- etap II
447566Gmina Lubasz
Rekultywacja Jeziora Dużego w Lubaszu
447562Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Oczyszczenie kanalizacji deszczowej i studni rewizyjnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Ostrowie Wlkp
447556Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Usuwanie szkód powodziowych w korycie potoku Dulcza w km 2+580 - 2+680 w miejsc. Pilzno
447552Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ODPROWADZENIEM WÓD OPADOWYCH Z DACHU GARAŻY USYTUOWANYCH PRZY BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL WASZYNGTONA 4/8
447550Gmina Sławno
Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej w zakresie termomodernizacji i przebudowy budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno
447546Dom Pomocy Społecznej
Dostawy warzyw i owoców, ziemniaków i warzyw okopowych
447544Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest dostawa książek zamówionych przez Zamawiającego do siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej 37-700 Przemyśl przy ul. J. Słowackiego 15..
447536Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu stylizacji paznokci, wizażu, depilacji woskiem dla uczestnika projektu pn. Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
447534Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz materiałów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach
447520Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
Przetarg nieograniczony na dostawy środków dezynfekcyjnych.ZP/24/2012
447516Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie: CZĘŚĆ I zamówienia - /Kompleksowa obsługa biura z modułem archiwizacji dokumentów/, CZĘŚĆ II zamówienia - /Merchandising w handlu z programem do fakturowania i obsługą kasy fiskalnej/, CZĘŚĆ III zamówienia - Przewóz towarów niebezpiecznych ADR - kurs początkowy (szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas; szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach)
447512Gmina Janowiec Wielkopolski
Dostawa oleju opałowego do placówek gminy Janowiec Wielkopolski na sezon grzewczy 2012/2013.
447510Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Komisji Edukacji Narodowej
Dostawa oleju opałowego
447508Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na cieku wodnym Struga Trzcianka w miejscowości Radolin w ciągu drogi powiatowej nr 1332P
447506Urząd Miejski w Łapach
Usługa wykonania budynku socjalnego w systemie modułowym w Łapach przy ul. 3-go Maja 33 na działce o nr geod. 804.
447500Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26, 00-940 Warszawa, jednostka Zamawiającego prowadząca postępowanie: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddz. Regionalny w Białymstoku
Dostawa sprzętu AGD i drobny sprzęt gospodarstwa domowego
447496Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Dostawa sprzętu informatycznego
447492Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Roboty budowlane w zakresie dokończenia przebudowy pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii. Pakiet II: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Oddziału Intensywnej Terapii polegające na dokończeniu prac montażowych wraz z regulacją systemu. Pakiet III: Dostawa i montaż rolet wewnętrznych materiałowych w pomieszczeniach Oddziału Intensywnej Terapii.
447490Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Udrożnienie koryta i umocnienie prawego brzegu potoku Sękówka w km 1+500 - 1+800 w m. Gorlice, gm. Gorlice, pow. gorlicki, woj. małopolskie - w ramach usuwania szkód powodziowych
447480Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 130 tys. euro na dostawę bonów towarowych w formie elektronicznych kart podarunkowych, przeznaczonych dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa z okazji Świąt Bożego Narodzenia
447476Miasto Białystok
Wykonanie prac geodezyjnych
447472Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej
Dostawa kinowego projektora cyfrowego oraz systemu audio wraz z montażem i uruchomieniem dla Gminnego Centrum Kultury w Mrozach
447466Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Remont zabudowy pot. Muszynka w km 6+300 - 7+000 w m. Powroźnik, gm. Muszyna, pow. nowosądecki, woj. małopolskie - usuwanie szkód powodziowych
447464Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu
447462Urząd Miasta Płocka
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ulic: Cedrowej, Lipowej i Wiązowej wraz z brakującą infrastrukturą w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą.
447460Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota
zimowe ręczne i mechaniczne oczyszczanie, odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi ulic i chodników gminnych oraz utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy platnego parkowania Niestrzeżonego zlokalizowanego na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Ochota
447458Gmina Czaplinek
Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w m. Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Machliny, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec.
447452Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Świadczenie usług ochrony mienia z utrzymaniem czystości na posesji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wraz z obsługą parkingu z podziałem na trzy zadania
447446Gmina Lubanie
Uzyskanie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne w Lubaniu)
447444Gmina Wadowice Urząd Miejski
Sporządzenie operatów szacunkowych
447436Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie
Roboty budowlane i konserwatorskie przy zabytkowych obiektach Zespołu Parowozowni w Kościerzynie
447432Uniwersytet Łódzki
Świadczenie usługi szkoleniowej - prowadzenie lektoratu z języka rosyjskiego w ramach lektoratów obowiązkowych
447430Gmina Skała
Remont Skalskiej Drogi w miejscowości Sobiesęki i Minoga od km 1+ 132 do km 1+699
447426Główny Instytut Górnictwa
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż układu odzysku energii w oparciu o silnik gazowy w Centrum Czystych Technologii Węglowych - część technologiczna Mikołów - Hala technologiczna D Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie
447420Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo o łącznej długości 0,650 km
447416Centrum Nauki Kopernik
produkcja głównego koncertu finałowego podczas festiwalu Przemiany w dniu 8 września 2012 r., nr sprawy: PO ZP 46 2012 CNK IS
447412Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Magazynier z obsługą programu do fakturowania FPP dla 12 osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności
447408Gmina Ostrowice
Dostawa mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek, artykułów plastycznych i sprzętu RTV dla potrzeb realizacji projektu WESOŁE PRZEDSZKOLAKI W GMINIE OSTROWICE, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji przedszkolnej
447402Gmina Biskupiec
Dostawa węgla dla Gminy Biskupiec w sezonie grzewczym 2012/2013
447396Urząd Miasta Milanówka
Wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach miasta Milanówka
447392Jeleniogórskie Centrum Kultury
Świadczenie usług poligraficznych dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze
447386Gmina Lisków
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczennic i uczniów w klasach I-III przez nauczycieli w ramach projektu pn. Szansa na lepszy rozwój.
447380Jednostka Wojskowa Nr 5350
usługa w zakresie ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i porządku na terenie chronionym, realizowane na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 5350 w Świętoszowie w całodobowym systemie zmianowym przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) w formie bezpośredniej ochrony
447370Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie
Wykonanie dokumentacji projektowej systemów zabezpieczeń technicznych dla obiektów Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Rzeszowie
447362Urząd Gminy Ciechocin
Świadczenie usługi w zakresie odśnieżania dróg gminnych
447360Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa mebli dla potrzeb Centrum Alzheimera w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej
447356Bank Gospodarstwa Krajowego
Rozbudowa infrastruktury wirtualnych bibliotek taśmowych
447350Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Prawo jazdy kat. B - Miastko
447348Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Magazynier z obsługą programu do fakturowania FPP dla 12 osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności
447346Urząd Gminy Bobrowniki
Zakup wyposażenia pracowni montażowej na potrzebę realizacji zajęć ICT
447344Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Dostawa sterylizatora plazmowego oraz materiałów niezbędnych do 4-letniej eksploatacji dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji W.Sz.Z. w Elblągu
447342Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
Dostwa piasku do mieszanek piaskowo-solnych przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej na drogach wojewódzkich połozonych na terenie działania RDW w Zamościu w sezonie zimowym 2012/2013
447332Warmińsko-Mazurski Zarząd Przejść Granicznych z siedzibą w Grzechotkach
Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Przejść Granicznych z siedzibą w Grzechotkach
447318Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.
Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Jana Kochanowskiego 33 w Stargardzie Szczecińskim
447306Powiatowy Zarząd Dróg
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2012/2013
447304Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
Usługa wykonania okazjonalnych przewozów osób, na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ruchu krajowym
447302Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na obniżeniu poziomu posadzki w piwnicy Domu Dziennego Pobytu Senior 59-300 Lubin ul. Sienkiewicza 3.
447300Gmina Serniki
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Woli
447296Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Okrzesanie 125 szt. drzew przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 Kalisz- Opatów
447288Starostwo Powiatowe - Zarząd Powiatu
Przebudowa drogi powiatowej nr 0693T na odcinku od m. Małachowa do m. Łysowody
447282Gmina Piła
Dostawa i montaż 2 sztuk wiat przystankowych
447278Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
Zakup energii elektrycznej
447260Prezydent Miasta Tarnobrzega
Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Dekutowskiego 4 w Tarnobrzegu.
447256SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i sprzętu do żywienia dojelitowego w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.
447248Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych - lewy wał rzeki Wisły w km 11+800-12+870 w msc. Mętków, gm. Babice, pow. chrzanowski.
447244Urząd Gminy Dorohusk
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dorohusk w sezonie 2012 - 2013
447236Starostwo Powiatowe - Zarząd Powiatu
Przebudowa drogi powiatowej nr 0691T na odcinku Piaski Brzóstowskie - Czarna Glina
447232Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gorlice
Wykonanie remontu dróg leśnych
447230Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Rynek pracy w opinii młodych bezrobotnych
447228Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
Remont rynien, rur spustowych, kominów, malowanie konstrukcji stalowej - Inspektorat ZUS w Przeworsku ul. Dworcowa 1.
447220Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej
447218Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o. o.
Wykonanie studni odgazowujących wraz z obudowami, w zakresie rekultywacji składowiska w Osowie gm. Karsin, jako zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego, udzielonego w ramach przetargu nieograniczonego na Wykonanie prac rekultywacyjnych 11 składowisk wraz z opracowaniem projektów na rekultywację składowisk oraz promocją projektu, znak ZP-UDA-RPPM.05.01.00-00-003-09-00-1-2011
447216Gmina Miejska Mielec
Wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mielcu - I etap
447214Zarząd Budynków Komunalnych
Sukcesywna dostawa materiałów, narzędzi i wyrobów budowlanych dla Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku - Zdroju
447212Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Rozrzucanie obornika na pola
447206Gmina Dolice
Doposażenie Punktu Integracyjnego Zespołu Przedszkolnego w ramach realizacji projektu pt. Świat widziany oczami dziecka w Gminie Dolice.
447204Starostwo Powiatowe - Zarząd Powiatu
Przebudowa drogi powiatowej Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Św. w 2012r.
447202Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1447 O w Straduni w zakresie budowy chodnika
447184Samodzielny Szpital Miejski im. PCK
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH W PIWNICY BUDYNKU SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU
447180Muzeum Powstania Warszawskiego
Druk wraz z dostawą materiałów poligraficznych dla Muzeum Powstania Warszawskiego
447178Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Świadczenie usług cateringowych w formie szwedzkiego stołu podczas 2 kursów i 1 szkolenia, skierowanych do osób spoza społeczności akademickiej w ramach projektu Dialog międzykulturowy podstawą społeczeństwa obywatelskiego realizowanego przez Katedrę Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
447172Gmina Oporów
Przebudowa kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Szczycie
447170Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie IR Oświęcim - 2 części
447166Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji Asystentów dzieci niepełnosprawnych mających trudności z przystosowaniem się do pracy w grupie przedszkolnej w projekcie Przedszkole Równych Szans współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego w związku z wydłużeniem czasu trwania projektu do 31 marca 2013 r. na podstawie wniosku o sumie kontrolnej: 65C1-BAF8-0F32-B2D2.
447164Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z sieciami i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu w Toruniu przy ul. Szczecińskiej 15-33 i Szczecińskiej 35-51.
447162Zakład Karny w Łowiczu
Przeprowadzenie kursu o specjalności monter okien dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Łowiczu
447156Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa hemoglobinometrów do oznaczania stężenia hemoglobiny.
447154Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Dostawa materiałów opatrunkowych i drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
447152Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Rzeszowie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich. Zadanie jest planowane do współfinansowania z innych środków zewnętrznych.
447146PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie
Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych sieci trakcyjnej dla toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku.
447144Gmina Pawłosiów
Budowa parkingu z placem manewrowym w kompleksie boisk sportowych Orlik w miejscowości Wierzbna
447142Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
naprawa gzymsu koronującego i udrożnienia odpływu wód deszczowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy.
447140Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z sieciami i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu w Toruniu przy ul. Armii Ludowej 75.
447134Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
447128Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
Dostawa klasycznego fortepianu koncertowego
447122Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
sprzedaż samochodu osobowego dla Urzędu Skarbowego Kraków_Nowa Huta
447120Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o. o.
wykonanie robót dodatkowych w zakresie rekultywacji składowiska w Zblewie, jako zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie prac rekultywacyjnych 11 składowisk wraz z opracowaniem projektów na rekultywację składowisk oraz promocją projektu, znak ZP-UDA-RPPM.05.01.00-00-003-09-00-1-2011
447118Gmina Oporów
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102 369 E - OPORÓW-WOLA OWSIANA
447116Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zorganizowanie wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia w ramach realizowanego projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim
447096Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich
Organizacja kursów prawa jazdy kategorii B i C w ramach projektu Bądź aktywny - zmień swoje życie - 2
447090Gmina Miasto Ozorków
Przebudowa ulic: Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Malinowej, Morelowej, Wiśniowej w Ozorkowie - Etap I
447072Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
ZG-2715-25/12; Wykonanie usług z zakresu hodowli lasu (melioracji agrotechnicznych oraz czyszczeń późnych) w Leśnictwie Stefkowa
447064Gmina Godów
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Krostoszowicach w ramach projektu Uczę się i rozwijam.
447056Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim
Konserwacja bieżąca urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie RNU Wadowice
447046Uniwersytet Zielonogórski Dział Inwestycji
Budowa sieci światłowodowych na terenie Zielonej Góry - część II
447036Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Doposażenie WIOŚ w Gdańsku w urządzenia i sprzęt laboratoryjny
447028Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i zużywalnych do oznaczania hemoglobiny glikowanej A1C, z dzierżawą analizatora.
447026Gmina Miasta Gdyni
Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22
447020Uniwersytet w Białymstoku
Program szkoleniowy w ramach projektu Podlaski Fundusz Stypendialny (PFS) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw..
447018Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
DOSTAWA WARZYW, oznaczenie sprawy EZ/5/2012
447002Urząd Skarbowy w Biłgoraju
Ochrona obiektu, osób i mienia Urzędu Skarbowego w Biłgoraju
447000Gmina Biesiekierz
Remont chodnika w miejscowości Biesiekierz
446998Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
Roboty budowlane w zakresie wymiany okien w budynkach nr 139, 140, 151, 85, 9 w kompleksie wojskowym przy ul. Kruczkowskiego w Lublinie.
446996Instytut Geodezji i Kartografii
przetarg nr KP-ZP/4/12 na zakup serwerów zarządzających infrastrukturą sieciową oraz bazą danych wraz z oprogramowaniem bazodanowym
446994Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Wykonanie zastępcze naprawy systemu odbojowego na nabrzeżu Bazy Zwalczania zanieczyszczeń w Świnoujściu należącej do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
446992Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Ułożenie ścieków betonowych prefabrykowanych w ciągu dróg krajowych Nr 53, 57 i 58 administrowane przez Rejon w Szczytnie
446988Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Dostawa szwów chirurgicznych, nr sprawy: ZP/N/45/12
446978Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji)
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji)
446976Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
Dostawa sprzętu komputerowego
446974Urząd Miejski w Sokółce
Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów administracyjnych w roku 2013 na terenie gminy Sokółka
446972Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
MODERNIZACJA TERENU OGRODU PRZEDSZKOLA NR 18 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ, CHORZÓW, UL. KS.J.GAŁECZKI 17
446968Burmistrz Miasta Grajewo
Budowa ulicy Przekopka - etap I - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej w Grajewie.
446960Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.: -Wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, w 2010 roku (z podziałem na 5 części)- w zakresie określenia wartości nieruchomości gruntowej przed podziałem i po podziale w celu określenia podstawy do ustalenia opłaty adiacenckiej.
446956Gmina Dolice
Budowa ogrodzeń dla Gminy Dolice
446954Zespół Szkół Nr 20
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I INNEGO SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROGRAMÓW NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO -KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO -CYFROWA SZKOŁA - DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 20 W ZABRZU
446952Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAWY KSEROKOPIAREK, FAKSÓW I NISZCZAREK REALIZOWANA DLA POTRZEB SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU
446948Zarząd Powiatu Gryfickiego
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Wiedza i kompetencje kluczem do przyszłości w ramach POKL, współfinansowanego ze środków EFS
446944Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę pełnienia funkcji asystenta koordynatora w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Radomiu, w ramach projektu Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013
446940Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa mięsa oraz wyrobów mięsnych i garmażeryjnych do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder SPZOZ
446936Urząd Miejski w Sokółce
Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia ulicznego w roku 2013 na terenie gminy Sokółka
446932Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, eksploatacyjnych do oznaczania morfologii krwi z rozmazem, z dzierżawą analizatora oraz mikroskopu do oceny parametrów hematologicznych.
446930Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie Nadzieja
DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY BIECZ NA WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
446926Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Wykonanie oznakowań obszarów wodnych w ramach zamówienia pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
446920Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania
Zakup sprzętu komputerowego
446918Uniwersytet Łódzki
Roboty budowlane związane z kontynuacją utwardzeniem terenu i wymianą nawierzchni z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim
446908Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w roku 2012, w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej świadczone sprzętem Wykonawcy i materiałami do zwalczania śliskości Zamawiającego, z podziałem na 5 odrębnych zadań.
446902Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę ssaków próżniowych, aparatu do resuscytacji typu Neopuff i sprzętu oftalmologicznego.
446898Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"
Dostawy energii elektrycznej dla Miejskiej Jadłodajni U Świętego Antoniego we Włocławku ( znak sprawy: MJ.34310-13/2012 )
446894Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej w ramach zamówienia: Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
446892Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim
Konserwacja bieżąca urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie IR Oświęcim - 3 części
446890Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
Przetarg nieograniczony na dostawę części serwisowych, materiałów eksploatacyjnych, kompasów elektronicznych do Przewoźnych Jednostek Nadzoru (sprawa nr 52/ZP/WŁ/12)
446886Gmina Mochowo
Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 203W na odcinku Ligowo - Gozdy, gmina Mochowo
446880Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
Zakup ciagnika na potrzeby Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie.
446872Urząd Miasta Kołobrzeg
Remont korytarza administracyjnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu
446870Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
: PRZYGOTOWANIE, ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW PODNOSZĄCYCH KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN.: STAWIAM NA SIEBIE!, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ, REALIZOWEANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SIEDLCACH
446866Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Organizacja IV Ponadnarodowego Forum Partnerskiego oraz spotkania dla przedstawicieli instytucji Pośredniczących II stopnia w zakresie współpracy ponadnarodowej, polegającej na zapewnieniu sali konferencyjnej z wyposażeniem oraz wyżywieniem dla uczestników.
446858Urząd Gminy Dębowiec
Przetarg nieograniczony na usługę odbiór posegregowanych i nie segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych z terenu Gminy Dębowiec na 2013 rok.
446832Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Wymiana aparatury łączeniowej SN wraz z napędami oraz izolatorów w rozdzielniach SN-15 kV oraz uzupełnienie oleju transformatorowego w pompowniach Morzysław i Pątnów
446830Jednostka Wojskowa 4620
Remont pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku nr 1 na terenie kompleksu w Inowrocławiu.
446828Gmina Unisław
Stała konserwacja kotłowni olejowych w budynkach stanowiących własność Gminy Unisław
446824Gmina Czempiń
Kredyty długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych - część V i VI.
446816Wielkopolski Park Narodowy
24-godzinny monitoring przejścia dla zwierząt nad drogą krajową nr 5 Poznań-Wrocław na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego - odbudowa zdewastowanego systemu
446808Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Dostawa licencji oprogramowania dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej w związku z uzupełnieniem infrastruktury Zamawiającego i beneficjentów projektu Modernizacja systemu IT-GIS OKI dla KZGW i RZGW.
446806Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Zaprojektowanie i remont mostu na drodze krajowej Nr 8 Wrocław - Warszawa w km 277+083 w m. Krasowa
446804Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawa piasku i mieszanek piasku z solą
446802Gmina Podegrodzie
Odbudowa drogi gminnej nr 293881K Podegrodzie w km 0+440-1+100 w miejscowości Gostwica
446798Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
446796Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy instalacji awaryjnego zasilania w energię elektryczną w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie
446790Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, monitorów i drukarek dla jednostek UMP
446786Centrum Badań Kosmicznych PAN
Komputer - serwer bazy danych eksperymentów kosmicznych
446784Jeleniogórskie Centrum Kultury
Świadczenie usług hotelarskich dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze w okresie od 15.11.2012 r. -16.12.2012
446780Zarząd Powiatu w Olkuszu
Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1138K Łobzów - Swojczany w miejscowości Łobzów
446778Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego zabezpieczeń drzwi, ścian i narożników.
446766Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi - szkolenia zawodowego pn: Magazynier - fakturzysta z obsługą kas fiskalnych, - na rzecz uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
446764Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Dostawa systemu komputerowego do obróbki oraz przechowywania danych
446760Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
Dostawa i instalacja urządzeń i oprogramowania tworzących zestaw służący celom montażu i rekonstrukcji dźwięku w Zakładzie Montażu i Dźwięku w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ulicy Chełmskiej 21
446752Urząd Miejski
Wykonanie zabezpieczających robót budowlanych na zadaniu pn. Odnowa budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Zwycięstwa w Brzegu Dolnym
446748Opera Śląska
Dostawa ( zakup) energii elektycznej do obiektów Opery Śląskiej
446740Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy nr 142/ADM-1/2012 z dnia 21.09.2012 r. na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 38
446724Areszt Śledczy w Choszcznie
Kurs montera-składacza okien z PCV
446720Powiat Polkowicki
Świadczenie usług szkolnictwa w Liceum Ogólnokształcącym w Polkowicach w ramach projektu: Bądź kowalem swojego losu - program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach
446716Kancelaria Sejmu RP
Wymiana lokalnej instalacji klimatyzacyjnej typu Multisplit dla 8 pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku C-D Kancelarii Sejmu w Warszawie
446710Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach programu Cyfrowa szkoła
446708Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych wraz z przepustami i odcinkami zarurowanymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
446696Ochotnicza Straż Pożarna w Osinie
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osina
446694Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135
446692Gmina Przecław
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzemieniu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Rzemieniu etap II w ramach operacji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przecław, Podole, Rzemień - Gmina Przecław.
446688Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą
Modernizacja ulicy Plażowej na długości 320 m w km od 0+000 do km 0+320 oraz 80 m - zjazdy
446684Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Wykonanie robót związanych z dostosowaniem do wymagań ochrony środowiska, polegających na wykonaniu brakującego ogrodzenia drogi ekspresowej S7 na odcinku Występa - Wiśniówka zrealizowanego w ramach zadania: Budowa węzła komunikacyjnego Kielce Północ
446674Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Roboty uzupełniające do zamówienia: Przebudowa byłego przejścia granicznego w Budzisku - droga nr 8 stanowiące uzupełnienie do zamówienia podstawowego realizowanego w ramach zawartej umowy nr 16/D/2012 z dnia 30.07.2012 r.
446668Urząd Gminy w Babicach
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 348 000 złotych
446666Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
WYMIANA ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM - WIELORODZINNYM W TYCHACH, PRZY UL. BATOREGO 32 -36
446664Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Dostawa urządzeń multimedialnych w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w szkołach podstawowych w Pyskowicach
446662Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
dostawa zestawu do monitorowania i analizy jakości energii elektrycznej dla WEAIiE AGH - ZP/0656/2012
446660EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów
Eksploatacja składowisk II/2012
446658Zakład Karny
Dostawy artykułów medycznych (znak sprawy 23/2012)
446644Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Dostawa sprzętu do rehabilitacji ZP 882/12
446642Gmina Suchy Las
Modernizacja placu zabaw w Golęczewie, gmina Suchy Las
446640Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Na wykonanie usług polegających na świadczeniu usług restauracyjnych polegających na dostarczeniu i wydaniu posiłków podczas prowadzonych zajęć i spotkań w ramach projektu systemowego Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Partnera nr II.
446636Gmina Gnojno
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 do jednostek organizacyjnych Gminy Gnojno.
446634Tarnowskie Centrum Kultury
Widowisko pt. Kabaretowa Noc Listopadowa - Tarnów 2012
446630Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, programów komputerowych i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia Szkoły Podstawowej Nr 11 w Wejherowie w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienia uczniom Szkoły dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego, do korzystania na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, w ramach pilotażu rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli...
446628Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony nr 43/PN/12 na dostawę odczynników z dzierżawą analizatora koagulologicznego wraz z aparatem zapasowym
446624Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dostawa samochodu osobowego 5-cio miejscowego klasy średniej lub wyższej średniej z nadwoziem typu kombi, spr. nr ZP-68-LOG-2012
446622Centrum Nauki Kopernik
Dostawa sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Centrum Nauki Kopernik
446620Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w jednostkach podległych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach z podziałem na VII części
446616Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Szkolenie/kurs zawodowy Operator ładowarek jednonaczyniowych kl.II
446614Szpital Powiatowy w Radomsku
Dostawa protez połowicznych
446608Urząd Gminy Maków
Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół na terenie gminy Maków.
446602Szkoła Podstawowa nr 28
Dostawa pomocy dydaktycznych Cyfrowa szkoła
446596Powiat Międzychodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków - przetworzenie analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej, obręb: miasto Międzychód, gm. Międzychód.
446588Jednostka Wojskowa Nr 1511
Dostawa sprzętu warsztatowego służby czołgowo - samochodowej
446584Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wykonanie kalendarzy na rok 2013 oraz ich dostawa do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
446582Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
Produkty hematologiczne
446578Muzeum Górnictwa Węglowego
Ochrona łaźni łańcuchowej - usługi uzupełniające realizowane w ramach zamówienia podstawowego pn.: Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
446576Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Zakup i dostawa do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie routera wraz z systemem centralnego logowania i raportowania
446574Urząd Gminy w Górznie
Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Górzno w ramach projektu pn. Indywidualizacja szansą na sukces - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
446568Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawa termohigrometru, wagosuszarki, wagi analitycznej i przyrządu wielofunkcyjnego dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej
446566Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Budowa chodnika i kolektorów deszczowych na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Cieszków ul. Sikorskiego
446560Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Czarnogórskiej i ul.Kamyk w Olkuszu
446558Politechnika Wrocławska
Dostawa artykułów biurowych dla Politechniki Wrocławskiej.
446556Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej wraz z podniesieniem istniejącej niwelety na długości 182,80m w m. Józefów w ramach rozbudowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Grójec-Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380.
446552Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
Dostawa produktów nabiałowych
446546Gmina Pruszcz Gdański
Budowa ulicy Jesionowej w Lędowie
446544Gmina Regnów
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013.
446540Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
Zakup sprzętu komputerowego (6 ) i oprogramowania (5)
446536Gmina Miejska Żory
Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych w trybie § 54 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) dla obrębów ewidencyjnych miasta Żory.
446528Starostwo Powiatu Grodziskiego
Usuwanie i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Grodziskiego
446524Gmina Zakliczyn
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012/2013 i 2013/2014
446514Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
446510Województwo Śląskie
Wykonanie, druk oraz dostawa kalendarzy na 2013 rok
446508Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu
Świadczenie usług sprzętowo - transportowych (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, na terenie powiatu zwoleńskiego w sezonie zimowym 2012-2013
446506Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Dostawa sprzętu medycznego.
446504Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie: Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. C.
446502Urząd Gminy w Dywitach
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Dywity.
446500Ministerstwo Finansów, Departament Finansów Resortu, FR4
Zakup systemu zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych, opartego na technologii RFID, podłączonego do systemu Libra2000
446490Biblioteka Narodowa
Druk offsetowy i dostawa katalogu wystawy Świat Ptolemeusza - włoska kartografia renesansowa ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz publikacji Kosmografia czyli trzydzieści apokryfów tułaczych
446486Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawa zamiatarki drogowej
446482Gmina Czarna
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Czarna
446480Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację spektrometru FT-IR, nr sprawy 907/PN/52/12
446472Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie: Prawo jazdy kat. C.
446470Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
DOSTAWA NICI I SIATEK CHIRURGICZNYCH DLA SZPITALA SPZOZ W ŚRODZIE WLKP
446468Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
Robota budowlana polegająca na remoncie boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej przy Gimnazjum Nr 94 przy ul. Na Uboczu 9 w Warszawie
446462Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
446454Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie
Wykonanie dodatkowych prac remontowych, wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego w Filii PBP nr 3 przy ul. Komandosów 1.
446450Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wykonanie usługi polegająca na opracowaniu analizy pt. Podkarpackie dla inwestorów - analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012..
446444Powiat Częstochowski
Archiwizacja rejestrów pisanych ewidencji gruntów dla gmin Mykanów i Konopiska (2 zadania)
446440Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
Zakup powszechnych usług pocztowych- przesyłek rejestrowanych o wadze do 50 gram dla Urzędu Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy
446436Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników SPZOZ w Kole
446434Urząd Gminy Skrzyszów
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
446426Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Dostawa materiałów elektrycznych
446416Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych
446408Gmina Żabia Wola
Wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia Wola w sezonie zimowym 2012/2013
446406Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawa włókien tytanowych do pomp sublimacyjnych i zaworów pneumatycznych do systemu wysokopróżniowego
446404Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach
SDOO/ZP5/2012
446402Urząd Gminy Rudnik
ZP.271.010.2012 Rozbudowa sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej.
446398Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie: Prawo jazdy kat. C+E.
446394Powiat Częstochowski
Sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości położnych na terenie Powiatu częstochowskiego (13 zadań)
446392Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Centrum S.A.
wykonanie oględzin odgórnych w technologii prac pod napięciem (PPN) obejmujących odcinek linii 400 kV Miłosna - Narew, od stanowiska 52A do SE Narew (odcinek 361-391 - linia dwutorowa)
446386Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Dostawa sprzętu komputerowego
446380Miasto Rybnik
Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie Zadanie 1. Wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku - pracownia logistyczna. Zadanie 2. Wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. T. Kościuszki w Rybniku - pracownia techniczna dla technika mechanika. Zadanie 3. Wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku - pracownia mechatroniki.
446378Wydawnictwo Miejskie Posnania
dostawa i uruchomienie skanera dziełowego kolorowego o obszarze skanowania nie mniejszym niż format A1 oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji i administracji dostarczonego urządzenia
446374Areszt Śledczy
24/Ż/2012
446366Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
Nr sprawy 121/12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
446362Urząd Miasta
Przebudowa ul. Konwaliowej
446360Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
PRZEBUDOWA ULICY CZARNIECKIEGO NA ODCINKU OD UL. GŁOWACKIEGO DO UL. SIKORSKIEGO - roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/I/P2/11/36/39/2012
446356Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
Zamówienie uzupełniające w ramach zadania pn.: Budowa sieci cieplnej przesyłowej na odcinku od Ośrodka Pomocy Społecznej w kierunku kotłowni przy ul. Metalowców w Andrychowie
446354Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa 1 szt. echokardiografu
446348Gmina Dąbrowa
Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa w wysokości 930.000,00 zł.
446342Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
BOF-II.272.1.61.2012 - Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia zamkniętego dla pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Wielkopolsce pt.: Rachunkowość - rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
446338Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Remont budynków i placu GDDKiA-O/LU-Rejon Zamość Obwód Drogowy w Tarnawatce.
446336Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
DOSTAWA STEROWNIKÓW KASOWNIKÓW DWUFUNKCYJNYCH
446332Urząd Miasta
Przebudowa ul. Festiwalowej z chodnikiem.
446324Gmina Barczewo
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo - Nikielkowo - realizacja II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej, część 2
446320Gmina Raszków
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i niektórych powiatowych na terenie Gminy i Miasta Raszków w sezonie zimowym 2012/2013
446318Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Centrum S.A.
Wymiana odstępników w sekcji pięcioprzęsłowej od stanowiska 303 do stanowiska 308 oraz wymiana uszkodzonych izolatorów kołpakowych na wskazanych stanowiskach linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna-Narew w technologii bez wyłączania napięcia.
446316Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKACH SZPITALA IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. KAROWEJ 2 W WARSZAWIE
446300Areszt Śledczy w Białymstoku
Przeprowadzenie kursu stolarza i kursu komputerowego z modułem magazynowo- fakturowym
446298Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej
Realizacja bonów towarowych
446294Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
dostawa błon radiologicznych
446290Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Sporządzenie wycen nieruchomości położonych na terenie Gminy Tarnowskie Góry
446288Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Dotyczy przyłącza wodnokanalizacyjnego do posesji przy ul. Marsa 33, działka nr 142/2, obręb 3-07-09. Powyższe prace stanowią zamówienie dodatkowe do umowy nr DZP/6/PN/2/10 z dnia 21.12.2010 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska na odcinku węzeł Marsa - granica miasta - ETAP I.
446282"Przewozy Regionalne" sp. z o.o., Łódzki Zakład Przewozów Regionalnych
Usługi turystyczne
446280Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim
Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, w powiecie sokołowskim na terenie gmin: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń w sezonie 2012/2013 r.
446278Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
KONTRAKT NA ROZBUDOWĘ SYSTEMU STEROWANIA RUCHEM (UTCS) zamówienie uzupełniające - rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Balicka - Zielony Most w Krakowie.
446276Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przebudowa budynku szatniowego B na Torach łuczniczych, ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań, roboty uzupełniające do umowy ZP.5.212.35.2012
446274Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dystrybucja energii elektrycznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
446270Gmina Kozielice
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej stanowiących uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebórz
446268Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z przebudową części II piętra (dla potrzeb najemcy TAX CARE) w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu
446264Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.
Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Obrońców Pokoju 6 i Sienkiewicza 5 w Pruszkowie dz. nr ew. 95, 98/1
446262Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ROPS-PSO/3321/43/12 - Usługa hotelarsko-gastronomiczna obejmująca obsługę dwudniowej konferencji dla liczby osób nie większej niż 80
446260Gmina Raszków
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.100.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Raszków i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
446256Regionalny Ośrodek Kultury
ZP WR 09/11/12
446250Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z przebudową III piętra i części II piętra (dla potrzeb najemcy ZOJM) w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu
446248Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Dostawy mebli ZP 1188/12
446246Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Remont chodników w ciągu dróg krajowych Nr 57, Nr 58, Nr 59 oraz remont zatok postojowych w ciągu DK 59
446244Gmina Wągrowiec
Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Kobylcu, obejmującego: Część 1. Przebudowa istniejącego pomostu jednoelementowego o konstrukcji drewnianej nad jeziorem w Kobylcu Część 2. Budowa trybun i doposażenie kompleksu sportowego ORLIK we wsi Kobylec
446242Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.
Dostawa soli drogowej.
446240Zakład Usług Publicznych Z.B.
Dostawa miału węglowego
446238Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW
446232Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o.
1.1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych ( 130,40m2) na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. przy ul. Tartaczna 2. 1.2. Sprzątanie pomieszczeń socjalnych ( 192,30m2) na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. przy ul. Tartaczna 2. 1.3. Sprzątanie codzienne wewnątrz 24 autobusów w Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. przy ul. Tartaczna 2. 1.4. Kompleksowe mycie i sprzątanie wewnątrz 24 autobusów jeden raz w ciągu miesiąca w Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. przy ul. Tartaczna
446230Powiatowy Zarząd Dróg
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego w sezonie 2012/2013
446228Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa posiłków dla pacjentów szpitala w Paczkowie
446224Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy sukcesywne , gwoździ Gamma, groto wkrętów, systemów do szycia łękotki, im plant do rekonstrukcji ACL. na potrzeby Oddziału Ortopedii Szpitala SPZOZ w Międzyrzeczu.
446218Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ROPS-PSO/3321/44/12 - Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej obejmującej obsługę dwudniowego szkolenia dla liczby osób nie większej niż 60
446210Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Remont stalowych barier ochronnych typ SP-09-4 w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg krajowych i Autostrad, Rejon w Szczytnie
446204Urząd Gminy Dębowiec
kredyt długoterminowy dla Gminy Dębowiec
446202Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 20
Dostawa artykułów spożywczych pieczywo, wyroby piekarskie
446194Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Pomiar podstawowej osnowy magnetycznej na obszarze kraju - etap II
446192Zarząd Powiatu Pułtuskiego
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu podziału działki
446186Wojskowa Akademia Techniczna
DOSTAWA ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH I SPRZĘTU AGD
446184Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Wycinka drzew przydrożnych, wykonanie nasadzeń w ciągach dróg krajowych nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Szczytnie
446182Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie
Dostawa artykułów mleczarskich
446180"Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o.
dostawa drukarki medycznej (video-printer)
446178Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Dostawa oleju opałowego dla Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Oddziałów w Przysieku i Zarzeczewie
446176Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Usuwanie szkód powodziowych - pot. Bez Nazwy dopływ pot. Zakiczańskiego km 0+000-0+500 w m. Kicznia, gm. Łącko, pow. nowosądecki, woj. małopolskie
446174Gmina Dolice
Prowadzenie zajęć w projekcie pn: Ku sukcesowi z indywidualizacją skierowanym dla uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Dolice.
446168Gmina Czudec
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Przedmieście Czudeckie oraz budowa układu podniesienia ciśnienia sieci wodociągowej w miejscowości Babica
446166Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych umiejętności i kwalifikacji w zakresie: Obsługa programu AUTOCAD. Znak sprawy ZP/24/2012
446164ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
artykuły ogółnospożywcze.
446158Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli
wywóz nieczystości komunalnych ze szpitala
446150Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Remont chodnika w m. Grom w ciągu drogi krajowej nr 53
446148Gmina Przecław
Budowa kanalizacji sanitarnej w Podolu - rejon przepompowni P3 w ramach operacji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przecław, Podole, Rzemień - Gmina Przecław.
446144Gmina Koniecpol
Dokończenie remontu ul. Wąskiej na odcinku od 0+000 do 0+635 i ul. Łąkowej na odcinku od 0+486 do 0+821 w Koniecpolu
446142Instytut Nawozów Sztucznych
Dostawa aparatury laboratoryjnej - 5 części
446132Izba Celna w Olsztynie
Naprawa 3 szt. wideoendoskopów Olympus Iplex LTIV8620L2 oraz dostawa 7 szt. obiektywów do wideoendoskopów Olympus Iplex LT, należących do Izby Celnej w Olsztynie
446130Powiat Brzeski
Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Brzeskiego
446128Powiatowy Urząd Pracy
Kasjer-sprzedawca
446124Gmina Czudec
Remont i przebudowa budynku dawnej łaźni żydowskiej w Czudcu - Etap I
446112Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli
dostawa błon i odczynników RTG
446108Urząd Gminy w Dywitach
usługa polegająca na odśnieżaniu 8 obszarów dróg gminnych na terenie Gminy Dywity .
446104Urząd Miasta Płocka
Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 11 i przy Szkole Podstawowej Nr 13
446100Gmina Kępno
PROWADZENIE AKCJI ZIMOWEJ NA ULICACH I DROGACH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE MIASTA I GMINY KĘPNO (z wyłączeniem strefy płatnego parkowania)
446098Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Remont drogi gminnej w Wawrzeńczycach pod p. Ulickiego km 0+000-0+550
446096Urząd Gminy w Waśniowie
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WAŚNIÓW W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013
446092116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Myjka endoskopowa, ultrasonograf USG
446084Bytomskie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek/kserokopiarek) - DZP 14/2012
446078Urząd Gminy Widuchowa
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap III-wykonanie warstwy rekultywacyjnej.
446072Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
Remont sanitariatów w budynku I/ZUS w Kętrzynie, ul. Reja 10.
446070Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli
wywóz nieczystości komunalnych ze szpitala
446068Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
125/12 - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy: preparatów do konserwacji sprzętu medycznego, sprężonego powietrza, preparatu eksploatacyjnego do wiertarki chirurgicznej Anspach, kieliszków jednorazowych do podawania leków dla szpitala WSS im. M. Kopernika w Łodzi..
446054Powiatowy Urząd Pracy
Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
446052Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr K1636 Krościenko - Szczawnica od km 1+755do km 3+252..
446050Gmina i Miasto Środa Śląska
Budowa , modernizacja i dostosowania do potrzeb zamawiającego systemu teleinformatycznego w Zespole Szkól w Ciechowie , zgodnie z rządowym programem rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania programu technologii informacyjno - komunikacyjnych Cyfrowa szkoła
446048Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie
DOSTAWA I INSTALACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W ZIMNOWODZIE, ZIMNOWODA 7, 63-810 BOREK WLKP. W RAMACH PROJEKTU CYFROWA SZKOŁA RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ
446044Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zamiejskich w powiecie oleckim w sezonie 2012/2013
446042Śląskie Centrum Chorób Serca
Dostawa filtrów do eliminacji drobnoustrojów
446036Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Dostawa materiałów elektrycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
446030Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Remont pomieszczeń I piętra w bud. 9 (Izba Chorych) przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy
446028Sąd Okręgowy w Warszawie
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ELEMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH DRZWI PRZED USZKODZENIAMI W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE ZP/OG/60/12.
446026Powiatowy Urząd Pracy
PRACOWNIK REMONTOWO-BUDOWLANY
446022Nadleśnictwo Srokowo
Dostawa kruszywa łamanego zwykłego o frakcji 4-31,5 mm (kliniec) z rozmieszczeniem w leśnictwie Dąbrowa Nadleśnictwo Srokowo w 2012r
446018Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia operator koparek jednonaczyniowych kl. III
446012Wójt Gminy Tokarnia
Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Tokarnia
446010Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie
Profilowanie nawierzchni gruntowych oraz ścinanie i uzupełnianie poboczy na terenach zarządzanych przez MZDiM w Olsztynie - zamówienie uzupełniające
446008Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dożywianie dzieci w szkołach
446006Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku
sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowych, drobnych wielorazowych, znak zp/33/2012
446002Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego. Nr sprawy 139/2012.
446000Jednostka Wojskowa 4228
Świadczenie usług w zakresie wymiany urządzeń alarmowych i systemów cctv po przekroczonym resursie
445994"PGKiM" Sp. z o.o.
Roboty budowlane, w zakresie robót dekarskich, obróbek blacharskich i murarskich w 2 nieruchomościach położonych w Aleksandrowie Łódzkim.
445988Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Świadczenie usług ratowniczych na basenie krytym w Świdnicy , przy ul.Równej 9
445984Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
Kasjer - fakturzysta. Nr postępowania: DOR-271-39/12
445974Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
Przetarg nieograniczony pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym: 2012/2013.
445972Miejski Zarząd Nieruchomości
Roboty budowlane remontowe w budynkach użytkowych oraz na terenach wokół budynków
445968Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. św. Brata Alberta prow. przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek
Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. Św. Brata Alberta prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek przy ul. Jasnej 6 w Poraju.
445964Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
Druk i oprawa kalendarza książkowego Kalendarz Leśnika 2013
445962Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Ubezpieczenie brzegu rzeki Dunajec w km 47+700-47+750 w m. Wielka Wieś, gmina Wojnicz, powiat tarnowski, woj. małopolskie
445952Ministerstwo Gospodarki
Wykonanie badania ewaluacyjnego: Analiza i ocena tempa wydatkowania środków UE w ramach IX i X priorytetu PO IiŚ (sektor energetyka) w kontekście wystąpienia potencjalnego zagrożenia utraty środków zgodnie z zasadą n+2/n+3
445950Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Aparat USG Doppler TCD
445946Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na terenie gminy Kołaczkowo w m. Borzykowo - odcinek w km 15+574 -16+094
445944Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie
MODERNIZACJA AUTOBUSU JELCZ 120M
445938Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
zakup (dostawa) myjki dezynfektora dla Oddziału chirurgii Naczyń -1 szt.
445934SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę pieczywa oraz nabiału dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej.
240097Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia
Remont dróg osiedlowych w miejscowości Gola
240095Gmina Małomice
Udzielenie zamówienia uzupełniającego do zamówienia pn. Przebudowa dróg gminnych- ulice Jana Pawła II, T. Kościuszki, Fabryczna i Piastowska w Małomicach
240093Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok
Remont i konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Dębowiec i Kręciwilk
240091Nadleśnictwo Tuszyma
PRZEBUDOWA DRÓG LEŚNYCH NADLEŚNICTWA TUSZYMA W 2012 ROKU III ETAP
240089Nadleśnictwo Rudnik
Przebudowa budynku gospodarczego wraz z budową wewnętrznej instalacji elektrycznej na działce ewid. 2064 obr. Glinianka jedn. ewid. Ulanów usytuowanego w Leśnictwie Glinianka
240087Nadleśnictwo Tuszyma
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE TUSZYMA W 2013 R
240085Gmina Zwoleń
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwoleniu - od Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul. Puławskiej 88 do ul. Wiślanej.
240083Nadleśnictwo Tuszyma
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w Nadleśnictwie Tuszyma etap IV Część 1. Budowa wiaty magazynowej wraz z wewnętrzną instalacją elektroniczną policznikową w leśnictwie Przecław Część 2. Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenia biurowe (kancelarię leśnictwa Kamionka).
240081Nadleśnictwo Tuszyma
BUDOWA KANCELARII LEŚNICTWA PRZYŁĘK.
240077Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
1: Implanty do stabilizacji kręgosłupa w odcinku szyjnym. 2: Stabilizatory międzykolczyste-dynamiczne. 3:Lampa czołowa typu Luxtec z ksenonowym źródłem światła 150W. 4: Stabilizator międzywyrostkowy stosowany w stabilizacji dynamicznej w przestrzeni między wyrostkami kolczastymi L5/S1. 5: Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego. 6: Proteza ruchoma szyjnego krążka międzykręgowego.
240071Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
240059Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia
Dostawa leków i płynów infuzyjnych dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach
240051Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
Dostawa oprogramowania.
240049Kancelaria Senatu
wykonanie, dostawa i montaż stylowych mebli do pomieszczeń reprezentacyjnych Kancelarii Senatu
240043Gmina Lipie
Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu wraz z nadbudową budynku o sale lekcyjne w poddaszu- etap I.
240039Gmina Jarocin
Zimowe utrzymanie parkingów, chodników i ścieżek rowerowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy i miasta Jarocin
240037Miasto Stołeczne Warszawa
Wykonanie usługi zabezpieczenia i ochrony imprezy masowej - miejskiej zabawy sylwestrowej ZAKOCHAJ SIĘ W WARSZAWIE - SYLWESTROWA MOC PRZEBOJÓW
240031Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Oddziału ZUS we Wrocławiu.
240029Gmina Miasto Zgierz
Zamówienie uzupełniające do zamówienia - Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu, ul. Staffa 26 - część 4
240027Gmina Jarocin
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie gminy i miasta Jarocin
240025Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zamrzenica
Dostawa karmy dla zwierzyny do Nadleśnictwa Zamrzenica.
240017Gmina Lipie
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lipie
240015Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów
240013Zarząd Mienia Komunalnego
Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z doziemną instalacją kanalizacji deszczowej i drenażem oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia w lokalu użytkowym na pomieszczenie techniczne - węzeł cieplny zlokalizowanego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 13.
240001Gmina Lipie
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Lipie i jej jednostek organizacyjnych
239995Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
dostawa zestawu LIVE/DEAD - 1 szt.
239989Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
Roboty wykończeniowe klatki schodowej - Dobudowa klatki schodowej do budynku internatu oraz budowa łącznika pomiędzy budynkiem szkoły i internatu - etap drugi na 2012 rok
239983Narodowy Instytut Audiowizualny
Wymiana stolarki okiennej nr sprawy: NInA_WR_9_2012
239973Miasto Łomża
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III
239969Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
BOF-II.272.1.67.2012 - Organizacja XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
239963Gmina Kartuzy
Dostawa dodatkowych zestawów komputerowych i oprogramowania
239959Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawa generatora plazmy do modyfikacji powierzchni podłoży w technologii ink-jet printing WEiTI/167/BZP/2012/1033
239957Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Przebudowa składowiska odpadów komunalnych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych docelowych składowiska.
239953Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych na kierunku Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
239945Wójt Gminy Dragacz
Odśnieżanie ulic i dróg na terenie Gminy Dragacz w sezonie zimowym 2012/2013
239943Nadleśnictwo Nowa Sól
Remont drogi leśnej w Leśnictwie Jarogniewice
239941Miejski Zakład Komunikacyjny
Ubezpieczenie mienia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej
239933Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Wykonanie robót utrzymaniowo - konserwacyjnych na publicznych drogach gminnych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha
239931Województwo Śląskie
Usługa wydruku i dostawy kalendarzy na 2013 rok
239923Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej
Zakup, dostawa i montaż dynamicznego systemu odciążającego do nauki chodzenia dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu w zakresie realizacji zadania pn.: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD
239911Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
dostawa środków czystościowych
239909Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Montaż, eksploatację, demontaż i ubezpieczenie dekoracji iluminacji świątecznej w okresie od 01.12.2012 r. do 20.02.2013 r. w ulicy Emilii Plater (na odcinku Twarda - Al. Jerozolimskie) i na Placu Grzybowskim (dekoracja iluminacji - własność inwestora).
239905Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wykonanie robót budowlanych, instalacji wodno- kanalizacyjnych i c.w. na rozbudowywanym bloku operacyjnym Szpitala Powiatowego w Węgrowie
239901Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
239899Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawa zestawów aparatów USG III
239897Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1323K Czarkówka - Radgoszcz - Luszowice - Lipiny w m. Lipiny - etap II
239893Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce
Dostawy: produkty mleczarskie
239883Teatr Wielki - Opera Narodowa
Przygotowanie muzyczne premiery - prowadzenie kierownictwa muzycznego przez pana Wojciecha Michniewskiego spektaklu Qudsja Zaher , dyrygowanie spektaklem premierowym oraz spektaklami.
239873Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki
Dostawa spawarki światłowodowej wraz z wyposażeniem dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
239869Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy
przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego p.t. Autoprezentacja z etykietą jako pomoc w poszukiwaniu pracy
239863Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej w ul. Kiepury w Lublinie, odcinek od ul. J. Chęcińskiego do istniejącego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z al. M. Smorawińskiego w Lublinie
239857Gmina Łaszczów
Dostawa komputerów przenośnych i mebli w ramach projektu Dzięki indywidualizacji osiągamy sukces.
239839Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych
239837Gmina Lipie
Przebudowa i remont mostu na rzece Liswarcie w m. Rębielice Szlacheckie w km 0+220
239833Gmina Miasta Gdyni
założenie trawników i nasadzenie traw ozdobnych w rejonie przystanku Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana
239823Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie
Znak sprawy: DGiOZ-271-7/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę książek
239809Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
kurs prawa jazdy kategorii B
239803Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
Dostawy opon samochodowych przez okres 3 lat
239801Instytut Chemii Organicznej PAN
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
239799Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Usługa hotelarska i gastronomiczna wraz z wynajmem sal na potrzeby konferencji Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle Chemicznym i Rolnictwie -2013
239797Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatu ACCURUS 800 CS, soczewek oraz substancji do wybarwiania przedniej torebki soczewki
239787Gmina Biała Podlaska
Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Biała Podlaska oraz usuwanie śniegu sprzed siedziby Zamawiającego w okresie listopad 2012 roku- marzec 2013 roku
239785Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych
239783Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
ROZBIÓRKA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, ZLOKALIZOWANYCH W M. RZECZYN DZ. Nr 261/29, GMINA WOLIN.
239781Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie
Dostawa węgla i miału do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie
239775Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej Księżego Młyna w Łodzi
239773Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej w formie inwentaryzacji technicznej dla 3 budynków położonych w Warszawie w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz na wykonanie dokumentacji technicznej w branży budowlanej (inwentaryzacji) dla lokali m. st. Warszawy znajdujących się w 2 budynkach stanowiących współwłasność m. st. Warszawy.
239769Miasto Gorzów Wlkp.
Dostawa materiałów budowlanych na zadanie- Inicjatywy lokalne
239765Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Kurs stylizacji paznokci
239755Areszt Śledczy w Warszawie-Grochów
Dostawa przetworów i kiszonek do Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie
239751Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawa medycznego wyposażenia medycznego niezbędnego do poprawy dostępu do bazy dydaktycznej oraz urządzeń audiowizualnych ujętych w projekcie Poprawa dostępu do bazy dydaktycznej na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nr sprawy UM-ZP-262-55/12
239749Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
transport dzieł sztuki z Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie do Londynu i transport dzieł z Londynu do Zachęty na wystawę Piotra Uklańskiego oraz transport powrotny do użyczającego wraz z usługami towarzyszącymi.
239737Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz bielizny wielorazowego użytku
239733Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
BOF-II.272.1.66.2012 - Świadczenie usług drukarskich i dystrybucję materiałów informacyjno - promocyjnych, na potrzeby projektu: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej, (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.3 - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych)
239721Burmistrz Miasta Skoczowa
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM OSUWISKA W MIĘDZYŚWIECIU ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ PN. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYŚWIEĆ, GMINA SKOCZÓW, KDO 24-03-105-0078292-2
239717Administracja Nieruchomości Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto"
dostawa ciepła w wodzie gorącej
239715Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
TZP/2-23/233/103/2012 Roboty remontowe dachów budynków PS ZOZ WCM Opole
239713Gmina Krzyżanów
Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Krzyżanów
239709Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Kompleksowa organizacja i obsługa XXI Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej (drugie postępowanie)
239707Gmina Zwierzyniec
Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca - serca Roztocza. Czyszczenie stawu Kościelnego.
239693Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
1. Remont pustostanu w budynku przy ul. Walerego Wróblewskiego 12/3 w Koszalinie. 2. Remont pustostanu w budynku przy ul. Dzieci Wrzesińskich 17/8 w Koszalinie. 3. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ulicach: Kolejowej 15/10, 51/12, 47/21, 27/5, 63/25, 67/11 i Szerokiej 6/3 w Koszalinie. 4. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ulicach: Bolesława Krzywoustego18/6, Bartosza Głowackiego 11b/8, Placu Gwiaździstym 7/5, Bałtyckiej 7/1, Witolda Pileckiego 15/10, Księżnej Anastazji 7/11 w Koszalinie
239685Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Grójec - Nowe Miasto nad Pilica - Budowa mostu nad rzeka żelazna w ciagu drogi wojewódzkiej nr 728 w km 28+314,28 - nr postepowania 095/12.
239683Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie
Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Lublinie, zamieszkałych na terenie Lublina, na trasie: dom - szkoła - dom we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 02.01.2013r. do 31.12.2013r., z zapewnieniem opieki w trakcie przejazdu, kierowca nie może sprawować funkcji opiekuna
239679Miasto Jelenia Góra
Dostawa i montaż urządzeń Skate Parku przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - I etap
239661Gmina Godów
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół w Skrzyszowie - Szkoła Podstawowa w ramach projektu Uczę się i rozwijam.
239653Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Kurs języka angielskiego w stopniu zaawansowanym w Warszawie
239649Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Dostawę oprogramowania i sprzętu informatycznego
239647Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wykonanie wycen nieruchomości
239639Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej WBIHZ Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
239631Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Przetarg nieograniczony na organizację konferencji organizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie Wrocławia
239629Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Remont instalacji elektrycznych w Gimnazjum nr 3 w Katowicach przy ul. Sokolskiej 23.
239625Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie (montaŜ i demontaŜ) zabudowy stoisk wystawienniczych, ścian osłonowych w obiekcie Hala Stulecia we Wrocławiu na potrzeby imprezy Wrocławskie Spotkania Niezwykłości 2012 24-25.11.2012 r.
239617Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawa materiałów kancelaryjno- biurowych dla KWP w Gdańsku
239613Miasto i Gmina Połaniec
Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi:1) Odbudowa drogi gminnej nr 366138T w msc. Ruszcza ul. Przemysłowa od km 0+000 do km 1+000, długości 1 000 mb 2) Odbudowa drogi gminnej nr 366042T w msc. Tursko Małe od km 0+000 do km 0+650, długości 650 mb 3) Odbudowa drogi gminnej nr 366080T w msc. Rudniki od km 0+000 do km 0+500, długości 500 mb4) Odbudowa drogi gminnej nr 366081T w msc. Rudniki od km 0+000 do km 0+500, długości 500 mb5) Odbudowa drogi gminnej nr 366112T Połaniec-Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 0+900, długości 900 mb - roboty uzupełniają
239611Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wykonanie czynności asystenta kierownika projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego
239595Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Droga gminna łącząca ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Baligrodzka) - I etap
239591Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Dostawa materiałów reklamowych
239585Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2012 r.
239583Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Wykonanie opracowań geodezyjnych
239581Gmina Ornontowice
SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
239567Urząd Gminy Łomża
przebudowa drogi gminnej nr 105 766 B - ulica Ładna we wsi Stare Kupiski - ROBOTY DODATKOWE
239565Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Świadczenie usługi serwisowej oprogramowania systemu bibliotecznego Aleph. Znak sprawy ZP/BG/725/2012
239563Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Dodatkowe roboty budowlane w budynku ZHW w Koszalinie
239561Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dostawa termocyklera z blokiem 96 - dołkowym z gradientem temperaturowym.
239555Powiat Zgorzelecki
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013, 2013/2014 na terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz Gminy Sulików
239551Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa systemu do pomiaru wysokości i kierunku fali
239549Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawa zestawu kamer z jednostką sterującą. Postępowanie nr WEITI/175/BZP/2012/1035.
239541Nadleśnictwo Mieszkowice
Dostawa samochodu osobowego
239539Instytut Hematologii i Transfuzjologii
IHiT/P/71/2012-Prace remontowo adaptacyjne w obiektach na terenie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie na Ursynowie przy ul.I.Gandhi 14 i ul.Chocimskiej 5-podzielone na 5 zadań
239535Jednostka Wojskowa 4224
Dostawa podzespołów i części zamiennych do przyrządu GID - 3
239533Ministerstwo Finansów, Departament Finansów Resortu, FR4
Wymiana oświetlenia zewnętrznego Ministerstwa Finansów
239525Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
DOSTAWA POJAZDU - QUAD DLA KWP GDAŃSK
239515Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawa sprzętu i wyposażenia komputerowego VI
239513Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa wzorców i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej dla Uniwersytetu Techniczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
239505Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Dostawa produktów mleczarskich - numer Zp/pn/36/2012
239501Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Zaprojektowanie i wykonanie przyłączenia przewodem światłowodowym i kablem miedzianym do istniejącej sieci teleinformatycznej budynków Urzędu Miasta Rzeszowa
239499Gmina Żołynia
Dostawa urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej
239491III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera
Wykonywanie kompleksowych usług archiwizacyjnych (25/2012)
239481Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Biuro Gospodarki Komunalnej
Wycięcie drzew znajdujących się na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa, w tym w pasach drogowych
239479Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa zestawu do izolacji DNA
239477Gmina Łużna
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Łużna
239475Miasto Ostrołęka
Remont budynków Urzędu Miasta w Ostrołęce - remont II piętra w budynku przy ulicy T. Kościuszki 45
239473Gmina Miejska Nowa Ruda
Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu typu BUS dla Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie
239471Gmina Słupca
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Słupca przeznaczonego na sfinansowanie zadań majątkowych
239469Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.
Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym połozonym w Żyrardowie przy ulicy Limanowskiego 31b wraz z robotami towarzyszącymi
239467Uniwersytet Rzeszowski
Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego
239465Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji sanitarnej oraz naprawy pokrycia dachu budynku Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy przy ul. Jagiellońskiej 23.
239463Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach
Usługi szkolenia zawodowego osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Korszach.
239455Urząd Gminy w Kowali
Usługa odśniezania i likwidowania gołoledzi na drogach publicznych i drogach wewnętrznych na terenie Gminy Kowala w okresie od 1 listopada 2012 r. do 15 kwietnia 2015 r. - tj, trzy sezony zimowe
239451Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania projektami dostosowanymi do kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, tj. Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Budownictwo
239447Urząd Gminy Pawłowice
Całoroczne utrzymanie czystości dróg, ulic, parkingów, chodników i terenów zielonych na terenie Gminy Pawłowice na zadaniach: Zadanie I - sołectwa Pawłowice - I standard utrzymania, Zadanie II - sołectwo Pawłowice Osiedle i Pniówek - I standard utrzymania, Zadanie III - sołectwa Pniówek, Krzyżowice - II standard utrzymania, Zadanie IV - sołectwa Warszowice - II standard utrzymania, Zadanie V - sołectwa Golasowice i Jarząbkowie - II standard utrzymania , Zadanie VI - sołectwo Pielgrzymowice- II standard utrzymania
239445Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Prace konserwacyjno-malarskie i posadzkarskie w budynku nr 53 II-piętro w Jednostce Wojskowej 1328 w Bielsku-Białej ul. Bardowskiego 3
239435Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawa wibroizolatorów sprężynowych do posadowienia komory bezechowej - nr sprawy ZP/0629/2012
239431Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Remont pomieszczeń biurowych, magazynów, piwnic i klatek schodowych w budynku oraz roboty pozostałe na zewnątrz przy budynku administracyjno - mieszkalnym i gospodarczym w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego
239429Urząd Miejski
Roboty uzupełniające dla zadania Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna i Willowa - Etap II
239427"Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul.Rakowiecka 26, 00-940 W-wa, KRS: 0000334972 Sąd Rej. dla m.st. W-wy, kapitał zakł.774 140 000 zł w całości wpłacony.Jednostka prowadząca post. w im. "Poczty Polskiej S.A." Centrum Infrastruktury Oddz. Regionalny
Dostawa zgrzewarek kątowych
239423Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ
Modernizacja praskiej przestrzeni publicznej wraz z terenami wewnątrzosiedlowymi - rewitalizacja Osiedla Praga I w kwartale ulic: Ratuszowa, Targowa, Cyryla i Metodego, Jagiellońska
239421Zarząd Dróg Wojewódzkich
Przebudowa parkingu na drodze wojewódzkiej nr 241km 70+710 w miejscowości Nakło
239417Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl
Dostawa koszy ulicznych, pojemników do segregacji odpadów
239415Urząd Gminy Łomża
budowa dróg gminnych: ulica Sosnowa we wsi Wygoda i ulica Spokojna we wsi Wygoda
239413Gmina Krokowa
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013
239409Miasto Stołeczne Warszawa
Druk materiałów informacyjnych na potrzeby Centrum Komunikacji Społecznej oraz pozostałych biur Urzędu m.st. Warszawy na lata 2012-2013
239407Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Wykonanie robót dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Kędzierzyńską w Bytomiu
239395Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach
Usługi Edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu POKL pod nazwą Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
239389Gmina Ornontowice
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NA BOISKU SPORTOWYM
239385Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
Budowa chodnika w m. Dziembowo - zamówienie uzupełniające
239379Gdański Uniwersytet Medyczny
ZP/126/2012 Dostawa projektorów multimedialnych w 4 pakietach
239377Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2012 r.
239375Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
Bieżące utrzymanie i remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach jezdni: - rozbieralnych wraz z chodnikami i oznakowaniem pionowym i poziomym, - tłuczniowych i gruntowych wraz z budową i czyszczeniem studni chłonnych, na drogach będących w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek jako zamówienie uzupełniające.
239371Uniwersytet Ekonomiczny
dostawa czasopism polskich dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2013.
239367Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Przebudowa zbiorników retencyjnych ZI-116 w ramach odwodnienia drogi S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp
239361Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja rzeki Zielawy w km 0+000-3+300 i 43+300-46+100 gm.Biała Podlaska,Wisznice, pow.Biała Podlaska
239353Gmina Lesznowola
Remont budynku komunalnego w Łazach
239333Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO ORAZ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII.
239325Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie biurowym, zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58
239321Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Remont dachu budynku nr 71 w kompleksie wojskowym Kraków-Balice
239317Urząd Gminy w Damnicy
Przebudowa chodnika wzdłuż ul Konopnickiej w Damnicy
239313Kancelaria Prezydenta RP
Zakup oraz dostarczenie serwerów typu blade oraz macierzy dla Kancelarii Prezydenta RP
239309Gmina Staszów
Odbudowa dróg gminnych - nadzór inwestorski: Odbudowa drogi gminnej nr 003844T w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0+930 do km 1+600; Odbudowa drogi gminnej nr 003846T w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0+912 do km 1+500
239305Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Dostawa paliw płynnych do pojazdów COM w Jarosławiu
239303Politechnika Świętokrzyska
Usługa transportowa - przewóz osób dla uczniów i opiekunów szkolnych biorących udział w realizacji dodatkowych zajęć w formie warsztatów popularno-naukowych oraz usługę transportową dla uczniów i opiekunów szkolnych biorących udział w kursach informatycznych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach Numer umowy: UDA-POKL.09.02.00-26-119/11-00
239301Gmina Staszów
Odbudowa dróg gminnych: Odbudowa drogi gminnej nr 003844T w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0+930 do km 1+600; Odbudowa drogi gminnej nr 003846T w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0+912 do km 1+500
239295Zespół Szkolno-Przedszkolny
Jednorazowa dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu Wsi
239293Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
Dostawa specjalistycznych odczynników Applied Biosystems i Invitrogen do Instytutu Genetyki Roślin w Poznaniu
239291Urząd Miasta Płocka
Zakup sprzętu informatycznego
239287Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku
dostawa zastawek dla dzieci, pomp morfinowych, protez neurochirurgicznych oraz staplerów, ekspanderów
239283Politechnika Śląska
Realizacja platformy ForMath z modułem dla niewidomych i niedowidzących w ramach projektu Matematyka - interaktywne studia z przyszłością. Oznaczenie sprawy: OZ/U/62/KP/12
239281Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Opracowanie technologii testowania i zasilania wyzwalania zaworu HPV (High Performance Valve)
239277Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej
Zakup, dostawa i montaż zestawu do treningu cykloergometrycznego ze stanowiskami monitorującymi dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu w zakresie realizacji zadania pn.: Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD
239269Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
Zad. 1 - Remont podłóg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3 w Warszawie; Zad. 2 - Remont podłóg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 316 przy ul. Szobera 1 w Warszawie; Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części: 2
239253Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy: ul. Fordońska odc. od ul. Sochaczewskiej do ul. Pilickiej, ul. Fordońska odc. na dojeździe do ul. Łowickiej od strony ul. Traktorzystów.
239251Urząd Miejski Wąsosza
Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Bartków
239249Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
Wykonanie okresowych eksploatacyjnych pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych poszczególnych Jednostek Wojskowych.
239245Sąd Okręgowy w Krakowie
Dostawa bezprzerwowego zasilacza awaryjnego dla Sądu Okręgowego w Krakowie
239243Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników, droga woj. 344 ul. Koreańska
239241Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla zatrzymanych w Policyjnej Izbie Zatrzymań w jednostkach podległych KWP zs. w Radomiu nr sprawy 133_2012
239237Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dozymeterycznego dla Zakładu Radioterapii. NZP- 61/08/12
239233Urząd Gminy
Przez indywidualizację rozwijamy sie i uczymy - Doposażenie bazy dydaktycznej.
239215Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
Zabudowa systemu elektronicznej poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. 1 Maja w Trzebini.
239207Burmistrz Siechnic
Siechnice: Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Święta Katarzyna
239203Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Przetarg nieograniczony na: dostawę wyposażenia meblowego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika do Prorektoratu ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
239199Nadleśnictwo Mieszkowice
Przebudowa budynku biurowego siedziby Nadleśnictwa wraz z rozbiórką wiatrołapu
239197Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji garażu na potrzeby magazynów w budynku A II Oddziału ZUS w Poznaniu.
239195Urząd Gminy Pawłowice
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie sołectw w Gminie Pawłowice
239193Burmistrz Miasta Przeworska
Budowa przyłączy energetycznych ul. Budowlanych i Benbenka w Przeworsku.
239191Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej Nr 2814 W (ul. Starochylicka)..
239189Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Dostawa sprzętu i materiałów do Pracowni aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
239187Zarząd Transportu Miejskiego
Usługa druku faktur samokopiujących oraz wniosków o wydanie karty miejskiej
239185Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
sprzęt stomatologiczny i aparat do krioterapii
239175Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Remont Poradni Chirurgicznej
239171Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręczenia przesyłek pocztowych o wadze do 50 gram dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - nr postępowania 085/12
239167Jednostka Wojskowa 2063
Przedłużenia abonamentów w związku z korzystaniem z programów LEX SIGMA, LEX GAMMA, LEX OMEGA, LEX Prawo Europejskie, Vademecum Głównego Księgowego oraz programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i Informacji Prawnej oraz programu Zamówienia Publiczne dla potrzeb Instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063
239159Politechnika Białostocka
świadczenie bieżącej pomocy prawnej dla Politechniki Białostockiej
239157Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
Wykonanie i montaż okien aluminiowych w pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i na klatkach schodowych budynku żłobka przy ul. Chodeckiej 2 w ramach zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Chodeckiej 2 z przeznaczeniem na żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Dzielnicy Targówek w Warszawie jako zamówienie uzupełniające.
239155Samorząd Województwa Pomorskiego
Organizacja wyjazdu studyjnego dla pomorskich Lokalnych Grup Działania w związku z realizacją priorytetów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie wzmacniania efektywności realizacji zadań przez lokalne grupy działania oraz wsparcia rozwoju turystyki wiejskiej
239153Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
dostawa laptopów
239145Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Dostawa switcha i oprogramowania do wirtualizacji serwerów wraz z instalacją, konfiguracją i wdrożeniem oraz rocznym wsparciem technicznym
239141Gmina Dukla
Odbudowa drogi gminnej Teodorówka -Pałacówka nr ewid.dz. 1/6 w km 0 + 180 - 1 + 000
239137Gmina Kudowa-Zdrój
Dostawa urządzenia podnośnikowego, widłowego o napędzie spalinowym dla gminy Kudowa-Zdrój
239135Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
Dostawa słupków do znaków i tablic drogowych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku w roku 2012 - zamówienie uzupełniajace
239133Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczeń po byłej stołówce na pomieszczenia biurowe, szatnie służbowe i pomieszczenia siłowni z zapleczem sanitarnym w KMP w Chełmie
239131Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Cyklinowanie parkietów i malowanie pomieszczeń biurowych w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9.
239129Miasto Jelenia Góra
wykonania usługę polegającą na zabezpieczeniu i ochronie przed kradzieżą i zniszczeniem elementów rzeźb i detalu kamieniarskiego w ramach projektu p.n.: Rewitalizacja zespołu barokowych kapic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego
239123Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/44-2012/DOP-a)
239121Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz obłożeń jednorazowych
239117Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Przebudowa ul Cedzyńskiej w Poznaniu
239113Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
Ustawienie i rozebranie zasłon przeciwśnieżnych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie w sezonie 2012/2013: Zadanie Nr I - droga Nr 747 Chodel - Konopnica - 5,65 km - droga Nr 830 Lublin - Nałęczów - 2,90 km Zadanie Nr II - droga Nr 834 Bełżyce - Stara Wieś - 1,00 km - droga Nr 835 Lublin - Biłgoraj - 14,75 km - droga Nr 836 Bychawa - Kębłów - 0,25 km
239103Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
BOF-II.272.1.60.2012 - Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego dla pracowników Zamawiającego pt.: Zamówienia publiczne - zmiana przepisów, finansowanego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
239097Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Egzekucja świadczeń nienależnie pobranych w aspekcie ustawy o świadczeniach rodzinnych Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kodeks postępowania administracyjnego
239095Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Przygotowanie podłoża pod nasyp - wymiana gruntu w podłożu nasypu trasy głównej A-4 (Odcinek Rzeszów-Jarosław) wraz z utylizacją usuniętych gruntów antropogenicznych (śmieci): a) Wymiana gruntu antropogenicznego na trasie głównej autostrady A4 w km: 609+300, b) Wymiana gruntu antropogenicznego na trasie głównej autostrady A4 w km 588+600 (obręb MOP Łukawiec) w ramach budowy autostrady A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do km 622+450
239093Gmina Trzebinia
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do bloków przy ul. 1 Maja w Trzebini
239091Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
239083Nadleśnictwo Leżajsk
Budowa odchowalni dla głuszców
23907720 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
Dostawy produktów mleczarskich dla 20 WSZUR SP ZOZ w Krynicy-Zdroju
239075Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup dostawa , instalacja, i uruchomienie wg. N/w Zakresu dla Oddział Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie dla Zakresu nr 1, 2, max. Do 45 dni od daty podpisania umowy.
239073Rejonowy Zarząd Infrastruktury
WYKONANIE USŁUG OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO STACJI ZLEWNYCH ORAZ WYKONANIE USŁUG CZYSZCZENIA I OPRÓŻNIANIA SEPARATORÓW TŁUSZCZU I SEPARATORÓW SKROBII, TRANSPORT POZYSKANYCH ODPADÓW MIEJSC DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA, PRZEPROWADZENIE ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA POWSTAŁYCH ODPADÓW Z TERENU JEDNOSTEK WOJSKOWYCH.
239071Gmina Wolbrom reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom
Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych K120566 w Wolbromiu i drogi gminnej K120653 w Łobzowie - roboty dodatkowe
239067Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego - Gmina Nieporęt.
239065Gmina Lipnica Murowana
Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Lipnica Murowana
239063Urząd Kontroli Skarbowej
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
239055Powiat Zwoleński
Pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z przeprowadzeniem procedury przetargowej na Budowę budynku dydaktycznego i sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 , Priorytet VII - tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji.
239053Gmina Kobierzyce
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kobierzyce
239051Nadleśnictwo Giżycko
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg leśnych.
239045Zarząd Dróg Powiatowych
Ustawienie i demontaż barier ochronnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie
239039Zarząd Inwestycji Miejskich
Przebudowa lokalu usługowego w parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Pionierów 6 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia żłobka
239037Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Dostawę nawozów mineralnych dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy. Nawóz wapniowy o zawartości minimum 75% węglanu wapnia (CaCO3), w tym co najmniej 43% CaO całkowitego i zawartości 3% tlenku magnezu, w tym co najmniej 2,5% MgO rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz granulowany. Ilość 24t dostarczony w big-bagach po 600kg
239035SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
Dostawa sprzętu medycznego dla oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie - II Etap
239033Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Sukcesywne dostawy zestawów jednorazowych do dializ otrzewnowych ADO i CADO
239029Prokuratura Okręgowa w Gliwicach
Dodatkowe roboty budowlane polegające na wykonaniu obniżenia poziomu podłoża piwnic w budynku Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21
239023Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Roboty remontowe przy zespole budynków KMP w Lublinie ul. Północna
239017Urząd Morski w Szczecinie
Lodołamanie na torze wodnym Świnoujście- Szczecin, w terminie listopad 2012 - marzec 2013 rok.
239015Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
usługi autoryzowanego serwisu urządzeń medycznych..
239011Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Wykonanie kompleksowej usługi nawożenia organicznego (z zakupem nawozu), obszaru Natura 2000 PLH 060016 Popówka - rezerwat przyrody `Popówka` w miejscowości Kolonia Miączyn na powierzchni 27 ha, w ramach realizacji projektu POIŚ.05.01.00-00-228/09 `Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach sieci Natura 2000 w województwie lubelskim`
239001Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
Dostawa materiałów opatrunkowych i gazików dezynfekcyjnych dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
238995Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawa i montaż węzła cieplnego w budynku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o. o. przy Al. J. Piłsudskiego 88
238989Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Wykonanie i ustawienie 13 szt. tablic informacyjnych promujących projekt: `Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach sieci Natura 2000 w województwie lubelskim` POIŚ.05.01.00-00-228/09
238987Zarząd Zieleni Miejskiej
Dostawa koszy i ławek dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu
238979Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Zamówienie uzupełniające na wykonanie prac projektowych do zamówienia podstawowego pn. Opracowanie dokumentacji dla budowy i rozbudowy dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcenia Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK), udzielonego umową nr DZ/IB/3413/054/11, zawartą w dn. 01.04.2011r.
238977Gmina Krobia
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ- ULICY REJKA W KROBI
238975Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
Sprzedaż i dostarczenie oryginalnych nowych części zamiennych do krat Fontana wraz z ich wymianą dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej
238971Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Remont zapory bocznej Wistka
238967Jednostka Wojskowa 4224
Dostawa farb, lakierów i akcesoriów malarskich do JW 4224 Wałcz
238965Ośrodek Pomocy Społecznej
Organizacja i przeprowadzenie dwóch wyjazdowych treningów kompetencji społecznych dla uczestników/uczestniczek Projektu Kompas
238963Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Dostawa fabrycznie nowego serwera dla potrzeb Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
238961Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego
238955Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
DOSTAWA MEBLI LABORATORYJNYCH I BIUROWYCH DO INSTYTUTU ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W BALICACH
238953Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
Dostawa artykułów biurowych dla Oddziału ZUS w Olsztynie oraz podległych mu terenowych jednostek organizacyjnych w 2013 roku
Wygenerowano dnia 28 marca 2017 02:26:32