Lista ogłoszeń z dnia 23 listopada 2012 703 ogłoszeń

470396Gmina Czerniejewo
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
470394Powiatowy Zarząd Dróg
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu łaskiego w sezonie zimowym 2012/2013
470384Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.
Dostawa wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej
470382Nadleśnictwo Jabłonna
Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego osady Leśnictwa Skierdy
470376Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Sprzątanie pomieszczeń w budynkach oraz terenu na zewnątrz budynków Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, w okresie od 01.12.2012 r. do 30.11.2015 r.
470372Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Poprawa jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez rewitalizację, przebudowę i rozbudowę Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Etap I. Przebudowa istniejącej sieci energetycznej będącej w kolizji z planowaną rozbudową
470360Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie
wykonanie usługi polegającej na dowożeniu uczniów szkół podstawowych na basen w ramach projektu pn. W trosce o lepszą przyszłość- w ramach PO KL 2007 - 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
470336Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku
dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w ramach programu rządowego - Cyfrowa Szkoła- dla Szkoły Podstawowej im. królowej Jadwigi w Pniowie ul. Szkolna 4/1 44-120 Pyskowice
470324Ośrodek Pomocy Społecznej
Przeprowadzenie kursów, dla uczestników projektu Równe szanse - aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
470312Starostwo Powiatowe
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Konińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
470292Politechnika Śląska
Przygotowanie i przeprowadzenie kursu wyrównawczego z chemii i matematyki. Oznaczenie sprawy: OZ/U/82/OB/12
470286Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny
Usługa utrzymania czystości na powierzchni I piętra w lokalu Biura Powiatu Białogardzkiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
470278Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zamościu
Wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji pn. remont i modernizacja obiektu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zamościu
470274Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie
Usługi szkoleniowe
470272Gmina Biskupice
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Biskupice w sezonie zimowym 2012/2013 - III przetarg
470270Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
wyposażenie PZLPiT MAZOWSZE im. Tadeusza Sygietyńskiego - zakup instrumentów muzycznych.
470264Gmina Kamień
Wyposażenie bazy dydaktycznej Punktów Przedszkolnych w Strachosławiu i Kamieniu w ramach realizacji projektu systemowego pt. PRZEDSZKOLANDIA-SPOSÓB NA UDANE DZIECIŃSTWO.
470254Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Budowa piwnic grobowcowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części: Część 1 - 6 sztuk na Cmentarzu Rakowickim, Część 2 - 4 sztuki na Cmentarzu Podgórskim
470250Kancelaria Senatu
dostawa fabrycznie nowego urządzenia do druku monochromatycznego wraz z materiałami eksploatacyjnymi i częściami zużywającymi się w czasie pracy urządzenia
470238Uniwersytet Medyczny
Usługa - zastępstwo procesowe połączone z obsługą prawną UM w Łodzi
470236Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
Wymiana okien i drzwi w budynku przedszkola z adaptacją części pomieszczeń na parterze i piętrze budynku na potrzeby 2-ch sal zajęć w budynku Przedszkola Nr 376 przy ul. Admiralskiej w Warszawie - zamówienie uzupełniające
470226Gmina Dynów
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Laskówka i Ulanica.
470222Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
Świadczenie usług pralniczych
470220Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej zlokalizowanej przy Zespole Szkół Publicznych w Pisarzowicach - Pisarzowice 149, 58-400 Kamienna Góra
470214Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który będzie kontynuował sprawowanie funkcji Kierownika projektu pod nazwą Urząd Gminny - sprawny i przyjazny POKL.05.02.01-00-102 - 10.
470202Gmina Miasta Gdyni
Dostosowanie treści mapy zasadniczej do wymagań określonych w art. 2 pkt 7 i 14 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz prace mające na celu wdrożenie przepisów projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
470186Sąd Apelacyjny w Lublinie
Dostawa sprzętu komputerowego
470168Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie
Usługi przewozu zwłok lub szczątków ludzkich dla prokuratur okręgu rzeszowskiego
470158Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie
Dostawa sprzętu komputerowego do projektu CYFROWA SZKOŁA dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im.Polskich Noblistów w Kruszynie
470146Prokuratura Okręgowa w Sieradzu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego serwera komputerowego, dwóch drukarek laserowych i dwóch czytników kart mikroprocesorowych do Prokuratury Okręgowej w Sieradzu. Przedmiot zamówienia został podzielony na części tj. trzy zadania.
470130Gmina Miastków Kościelny
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Zwola
470124Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie
Organizacja imprezy rekreacyjnej dla pracowników Poczty Polskiej S.A.-II postępowanie -Chełm.
470122Sąd Rejonowy w Zakopanem
wykonanie robót remontowo- budowlanych w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem przy ul. Gimnazjlanej 13
470114Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie
WYMIANA KOSTKI BRUKOWEJ NA PLACU MANEWROWYM I W OTOCZENIU SZKOŁY Z WYMIANĄ BRAMY WJAZDOWEJ
470104Gmina Postomino
Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Postomino
470102Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO - REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA DWÓCH TOALET NA POTRZEBY OBSŁUGI OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE. DOSTOSOWANIE TOALET DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
470090Urząd Gminy w Morawicy
Dostawa i montaż urządzeń systemu monitoringu wizyjnego w budynku hali sportowej Bilcza w Bilczy - ETAP I
470086Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.: Zapewnijmy dzieciom lepszy start, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno (SP-2)
470084Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na wykonanie mapy podziału działki oznaczonej nr 5/103 położonej w Radomiu przy ul. Chrobrego
470078Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy
SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH NA WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH, BĘDĄCYCH W ZASOBIE ANR OT BYDGOSZCZ, POŁOŻONYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
470074Główny Urząd Miar
Dostawa systemu kalibracyjnego do wzorcowania kalibratorów akustycznych i mikrofonów pomiarowych wraz z instalacją i szkoleniem.
470070Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Remont posadzki hali generatorów na poziomie zerowym w elektrowni Jeziorsko polegający na wykonaniu posadzki z żywic epoksydowych
470068Komenda Wojewódzka Policji
Zamówienie uzupełniające związane z remontem pomieszczeń w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
470060Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Sprzęt do rejestracji badań i prezentacji wyników prac badawczych
470058Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie
Modernizację korytarzy szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie.
470036Urząd do Spraw Cudzoziemców
Dostawa bonów towarowych na zakup odzieży i obuwia sportowego dla dzieci i młodzieży do Urzędu do Spraw Cudzoziemców
470034Wójt Gminy Szczurowa
Dostawa energii elektrycznej
470026Międzynarodowe Centrum Kultury
Druk ksiązki Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym
470024Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
REWITALIZACJA OGRODU ORANŻERYJNEGO Z PRZEBUDOWĄ TARASU POŁUDNIOWEGO I WYKONANIEM POWIERZCHNI TECHNICZNYCH POD TARASEM NA POTRZEBY INSTALACJI P.POŻ. BUDYNKU STAREJ POMARAŃCZARNI WRAZ Z KONSERWACJĄ 38 OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY OGRODOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE OGRODU.
470016Sąd Rejonowy w Pruszkowie
ZP/SR/2/12
470014Opera Śląska
Wypozyczenie materiałów nutowych dla potrzeb Opery Śląskiej
470008Sąd Apelacyjny w Lublinie
Dostawa i uruchomienie kserokopiarek
470006Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Świadczenie usług serwisowych urządzeń kserograficznych
470004Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach
Dostawa wyposażenia , materiałów i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach w ramach projektu Dać szansę na starcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
470002Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Uszczelnienie fragmentów żelbetowego ekranu odwodnego zapory czołowej Jeziorsko w rejonie ujęcia wody do elektrowni (strona prawa) oraz wylot z elektrowni
470000Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie
Dostawa wyposażenia kuchni w celu realizacji I etapu projektu : Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
469996Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Usługa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych: spalinowych, dymowych i wentylacyjnych oraz ich czyszczenie i udrażnianie w budynkach jednostek instytucji i obiektów wojskowych podległych WAK: Szczecin, Szczecin Podjuchy, Stargard Szczeciński.
469994Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Remont pomieszczeń nr 19 i 20 w budynku laboratoryjnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zlokalizowanym przy al. 29 Listopada 56.
469992Starostwo Powiatowe
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej będącego własnością Powiatu Skarżyskiego, tj. budynku administracyjno - biurowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej
469990Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
469986Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.: Zapewnijmy dzieciom lepszy start, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno (SP-1)
469984Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Świadczenie usług poligraficznych dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie w grudniu 2012 r. i styczniu 2013 r.
469982Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w republice Macedonii
Dostawa zestawu do łączności telefonicznej w technologii IP do nowego budynku Ambasady RP w Skopje
469980Powiat Niżański
Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn.: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego Partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
469972Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
Dostawa materiałów eksploatacyjnych, wymiennych i pomocniczych do aparatury medycznej, oznaczenie spawy: DA-ZP-252-61/12
469970Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Wykonanie projektu, dostawa oraz montaż specjalistycznego oświetlenia dla wybranych wnętrz budynku Starej Pomarańczarni
469964Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila"
Dostawa zdigitalizowanych zdjęć i dokumentów
469962Komenda Wojewódzka Policji
Przystosowanie pomieszczeń magazynu KWP w Rzeszowie z/s w Zaczerniu na warsztat montażowo - naprawczy Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Rzeszowie
469956Powiat Słupecki
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku położonego przy Placu Szkolnym 14 w Słupcy przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy
469938Miasto Przasnysz
Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu sali gimnastycznej, zapleczu sali gimnastycznej i w jadalni oraz instalacji ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji, w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Przasnysz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI - GIS III: Cz.1 - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
469922Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Świadczenie usług czystościowo-porządkowych w budynku: ZADANIE nr 1 - RDW Zielona Góra ul. Nowa 1 ZADANIE nr 2 - OD Bobrowice Bobrowice 115 ZADANIE nr 3 - OD Babimost ul. Towarowa 4
469918Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w republice Macedonii
Dostawa i montaz zestawu do wideokonferencji w nowym budynku Ambasady RP w Skopje
469916Łódzki Zakład Usług Komunalnych
Wynajem, przewóz i serwis kabin sanitarnych
469912Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu: Jestem dobry, będę lepszy
469910Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wykonanie i dostawa do siedziby Zleceniodawcy folderów promocyjnych miasta Bielsko-Biała - zabytki sztuki sakralnej.
469904Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Przeprowadzenie cyklu spotkań o charakterze warsztatów grupowych wizerunku i autoprezentacji i indywidualnych konsultacji, oraz kursów umiejętności zawodowych ułatwiające znalezienie pracy lub podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach projektu systemowego pn. Mokotowski Program Integracji Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Poddziałanie7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w podziale na 9 części
469902Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Sprzedaż i dostarczenie materiałów opatrunkowych
469896Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
DOSTAWA STACJI ROBOCZYCH URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH, OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO.
469888Gmina Krzeszów
Budowa stałego placu targowego w miejscowości Krzeszów i dostawa namiotów handlowych
469880Gmina Łobez
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 370.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych
469878Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 200 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
469874Zarząd Powiatu Zgierskiego
Dostawa urządzenia do zabezpieczenia sieci (firewall)
469872Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Kurs spawania blach i rur metodą MAG 135 - spoiny pachwinowe z egzaminem DNV
469856Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oławie
Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych
469854Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Dostawa sprzętu komputerowego - monitory, notebook-i, urządzenia wielofunkcyjne
469848Dom Pomocy Społecznej w Tursku
Dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Tursku
469846Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Udział 20osób w Górskiej Konferencji Informatyków - Technologie , biznes, ludzie.
469840Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu
Rozbiórka 5 budynków i dwóch obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowego w Kędzierzynie-Koźlu
469836Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Remont pomieszczeń wraz z wymianą drzwi wewnętrznych przy portierni Domu Studenta DSN przy ul. Niemcewicza 8 w Cieszynie
469832Miasto Zabrze
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz pozostałych pracowników w tym członków władz oraz innych w trakcie wyjazdów służbowych na terenie RP.
469818Ministerstwo Skarbu Państwa
dostawa i montaż foteli do pomieszczeń biurowych Ministerstwa Skarbu Państwa
469816Gmina Miejska
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
469814Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Kurs spawania blach i rur metodą TIG 141 - spoiny pachwinowe na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (grupa materiałowa 1+8)
469812Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Dostawa automatycznego analizatora drobnoustrojów do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM.
469806Śląskie Centrum Chorób Serca
Dostawa przetworników do inwazyjnego pomiaru cisnień
469800Pieniński Park Narodowy
Dostawa oleju opałowego lekkiego
469796Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Rewitalizacja otoczenia pomnika Chopina w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
469794Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła
Budowa drogi leśnej nr 37 - roboty uzupełniające
469790Wójt Gminy w Dębicy
Utworzenie Centrum Wiejskiego w Paszczynie - budowa boiska do siatkówki, placów zabaw, wiaty wolnostojącej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz elementami małej architektury
469788Gmina Tarczyn
Oznakowanie Gminy Tarczyn
469782Jednostka Wojskowa Nr 2305
Dostawa 200 kompletów okularów ochronnych.
469774Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu ogólnomedycznego
469770Nadleśnictwo Żednia
Publikacja folderu informacyjnego pn.: Strategia ochrony żubra w Puszczy Knyszyńskiej w związku z realizacją projektu: Ochrona in situ żubra w Polsce - część północno-wschodnia
469766Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
ZOZ.III-270-21/MP/12.
469764Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1465 D, miejscowość Chełstówek
469762Muzeum Wojska w Białymstoku
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego do Muzeum Wojska w Białymstoku
469760Gmina Wodzisław
Pełnienie funkcji asystenta kierownika projektu Przedszkole z uśmiechem
469756Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Kurs spawania blach i rur metodą MAG 136 - spoiny pachwinowe z egzaminem DNV
469748Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Owies paszowy
469746Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Zakup i dostawa regałów oraz mebli magazynowych wraz z montażem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu
469744Zespół Obsługi Szkół w Szydłowie
Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Solcu Starym
469730Sąd Okręgowy w Przemyślu
Dostawa serwerów, komputerów i oprogramowania dla Sądu Okręgowego w Przemyślu.
469724Gmina Miejska
Dostawa urządzeń, montaż i uruchomienie punktów monitorowania nabrzeża jeziora Raduń na terenie Miasta Wałcza
469722Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Remont przystani kajakowej szkwał znajdującej się na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Wyspa 22 b, 47 - 200 Kędzierzyn - Koźle - Wyposażenie
469714Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawa subskrypcji do urządzeń firmy FortiNet
469710Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów dla Wydziału Biologii i Biotechnologii (dawniej Wydział Biologii i Nauk o Ziemi) UMCS w Lublinie w ramach projektu Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktyczno - badawczych Wydziałów Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki Fizyki i Informatyki i Chemii UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/7-2012/RPO-1)
469708Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Dostawa zestawów do monitorowania holterowskiego dla III Oddziału Kardiologii: Zad.1 - Zestaw do monitorowania holterowskiego (centrala komputerowa z oprogramowaniem, rejestratory 12 - kanałowe)
469702Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
Prowadzenie badań profilaktycznych dla pracowników i kandydatów na pracowników oraz innych osób świadczących pracę w Urzędzie Miasta Krakowa
469688Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Kompleksowa obsługa promocyjna Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
469678Województwo Małopolskie
zapewnienie obsługi technicznej imprezy oraz świadczenie usług cateringowych dla 190 osób w dniu 12 listopada 2012 r. na potrzeby organizacji Gali Młodego Biznesu w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2012.
469672Zarząd Powiatu Zgierskiego
OCHRONA UBEZPIECZENIOWA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU ZGIERSKIEGO
469670Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Dostawa czujników do magnetometru cezowego (kompatybilnych w pełnym zakresie z konsolą GEOMETRICS-858) 2 szt.
469668Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Kurs spawania blach i rur metodą MAG 136 - spoiny pachwinowe z egzaminem DNV
469662Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Korekta wyposażenia drogi i elementów brd na drodze ekspresowej S74 wylot wschodni z Kielc.
469656Gmina Krempna
Remont drogi gminnej Polany-Dobańce
469654Gmina Ropczyce
Dostawa pomocy dydaktycznych, programów edukacyjnych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, materiałów biurowych do Gimnazjum w Niedźwiadzie w ramach projektu pn.: Gimnazjum równych szans współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.2, gdzie zastosowano podział na zadania.
469650Centrum Usług Logistycznych
Sukcesywna dostawa ryb dla restauracji CUL w Warszawie
469646Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy: Część II - mięso wieprzowe i wołowe Część III - drób Część IV - wędliny Część VII - pieczywo Część VIII - ryby
469644Prokuratura Okręgowa
Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz sprzątania zewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu i w Prokuraturach Rejonowych.
469638Miasto i Gmina Połaniec
Zorganizowanie szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec w ramach projektu Urząd Miasta i Gminy Połaniec- profesjonalny, efektywny, dostępny z zakresu: Kurs języka migowego
469634Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Świadczenie usług czystościowo-porządkowych w budynku: ZADANIE nr 1 - budynek Rejonu Dróg Wojewódzkich Sulęcin ul. Daszyńskiego 49 ZADANIE nr 2 - budynek Obwodu Drogowego Sulęcin ul. Daszyńskiego 49 ZADANIE nr 3 - budynek Obwodu Drogowego Ośno Lubuskie ul. Sulęcińska
469630Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Szybkiej Diagnostyki Obrazowej w pawilonie nr 8 wg. formuły Zaprojektuj i Wybuduj.
469626Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
Promocja Miasta Gdańska przez dyscyplinę sportową: piłkę ręczną
469620Sąd Okręgowy w Płocku
Dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Płocku
469618Gmina Repki
USUWANIE Z TERENU GMINY REPKI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST- WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH - 2012 ROK
469590Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
Zamówienie uzupełniające w ramach zadania pn.: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych wzdłuż dróg i ulic w Gminie Andrychów
469588Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu do pielęgnacji dróg oddechowych
469586Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Transport drogowy taksówką
469582Gmina Lubasz
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubaszu
469572Gmina Czerwonak
Remont dróg gruntowych kamieniem łamanym na terenie Gminy Czerwonak
469570Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zajętych podczas realizacji zadań inwestycyjnych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
469568Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Remont chodnika przy drodze krajowej nr 63 w m. Biała od km 325+172 do km 325+939 str. prawa, polegające na wykonaniu remontu chodnika przy drodze krajowej nr 63 w m. Biała od km 325+150 do km 325+320 str. lewa.
469564Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Dostawa sprzętu komputerowego
469556Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko
Budowa budynku administracyjno-gospodarczego wraz z chłodnią na sadzonki i niezbędną infrastrukturą - roboty dodatkowe.
469548Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
Rozbiórka budynku biblioteki w Kutnie przy ul. Troczewskiego 2a
469540Gmina Wodzisław
Dostosowanie bazy lokalowej - wykonanie remontu pomieszczeń przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy
469538Gmina Borowa
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających i kompensacyjnych dla uczestników projektu Edukacja przedszkolna przyszłością Gminy Borowa współfinansowanego przez Unię Euro[perską realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
469536Gmina Opalenica
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH MIEJSKICH I ZAMIEJSKICH W PEŁNYM ZAKRESIE - ODŚNIEŻANIE I ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI POWSTAŁEJ W WYNIKU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013 - GMINA OPALENICA
469532Gmina Szczucin
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ do obiektów Gminy Szczucin i jej jednostek organizacyjnych
469530Gmina Paczków
Przetarg nieograniczony na realizację w placówkach oświatowych położonych na terenie Gminy Paczków projektu pn. W DRODZE DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
469526Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
Dostawa materiałów dydaktycznych (książek i podręczników) dla Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach Projektu Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu współfinansowanego przez UE.
469520Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Dostawa sprzętu niezbędnego do prowadzenia monitoringu migracji ryb przy wybudowanych przepławkach na rzece Wisłoce oraz Białej Tarnowskiej.
469512Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna
Remont pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych w budynku Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S. A w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej25
469502Starostwo Powiatowe w Żninie
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, druk i dostawa folderu z mapą turystyczną promującego największe atrakcje turystyczne Powiatu Żnińskiego oraz folderu z mapą turystyczną prezentującego zagadnienia z zakresu turystyki wodnej na terenie Powiatu Żnińskiego.
469500Nadleśnictwo Szprotawa
Zamówienie uzupełniające w zakresie wykonania prac pozyskaniowych w leśnictwach Szprotawka i Krzywczyce
469492Gmina Miasto Częstochowa
Dostawa materiałów papierniczo - biurowych, na potrzeby realizacji projektu pn: Samorząd-NGOs, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego.
469478Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Usługa polegająca na sprawdzaniu stanu technicznego przewodów kominowych: spalinowych, dymowych i wentylacyjnych oraz ich czyszczenie i udrażnianie w budynkach jednostek instytucji i obiektów wojskowych podległych WAK Mirosławiec.
469476Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego
469474Gmina Olsztyn
Aktualizacja koncepcji programowej i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Budowa ulicy Towarowej w Olsztynie, w ramach zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp
469470Gmina Papowo Biskupie
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Papowo Biskupie
469460Starostwo Powiatowe w Żninie
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Autostrada kompetencji i umiejętności współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia pozalekcyjne przeznaczone są dla uczniów szkół kształcenia zawodowego (technika i zasadnicze zawodowe), dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński. Zajęcia pozalekcyjne obejmować będą następujące zagadnienia: 1)Matematyczny omnibus 2)Doradztwo edukacyjno - zawodowe
469458Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Świadczenie usług szkoleniowych
469452Gmina Rozprza
Wykonanie prac pielęgnacyjnych w zabytkowym parku w Mierzynie
469450Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM)
Zakup samochodu osobowego 8-mio osobowego (1+7) z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych (w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim) w ilości 1 szt.
469440"Uzdrowisko Świnoujście" S.A.
Przebudowa wejścia głównego i technicznego w budynku Bałtyk przy ul. Słowackiego 23 w Świnoujściu.
469436Gmina Szamocin
Zakup energii elektrycznej
469428Zarząd Powiatu w Krasnymstawie
prowadzenie w roku 2012 i 2013 przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych Żyję zdrowo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, radzenie sobie ze stresem, podniesienie samooceny dla uczniów I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie w ramach projektu Równe szanse - lepsze wyniki. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
469424Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Dostawa wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu laboratoryjnego do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach przy ul. Raciborskiej 39.
469418Gmina Rzeczenica
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzeczenica w sezonie zimowym 2012/2013
469414Jednostka Wojskowa 5286
DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU GRUPY B
469408Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Świadczenie usług szkoleniowych
469402Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki
Wykonanie robót dodatkowych dotyczących zamówienia podstawowego na Wykonanie budowy nawierzchni utwardzonej ciągu drogowego ulicy Wąskiej w Aleksandrowie Łódzkim i Jana Kazimierza w Rudzie Bugaj.
469396Gmina Lwówek Śląski
Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 2 000 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski
469378Akademia Obrony Narodowej
WYKONANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZO-PROJEKTOWYCH WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA REMONCIE WĘZŁÓW CIEPLNYCH W TRZECH BUDYNKACH NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ: Cześć I -BUDYNEK NR 6 / HALA NR 1 / Cześć II - BUDYNEK NR 14 Cześć III - BUDYNEK NR 59
469370Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Świadczenie usług szkoleniowych
469368Gmina Słońsk
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY
469364Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Czterokrotna prezentacja spektaklu pt.: Tygrysek Pietrek
469358Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
PN 45/09/2012-rozbudowa systemu obliczeniowego
469344Urząd Gminy
Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku kolonijnego na funkcję mieszkalną wielorodzinną w Pogorzelicy - gmina Rewal
469338Starostwo Powiatowe w Żninie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych na potrzeby projektu Autostrada kompetencji i umiejętności realizowanego w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
469332Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
uzupełniająca dostawa ogólnoszpitalnego sprzętu jednorazowego użytku II/12 - 8 zad.
469330Gmina Łagów
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 1 470 000,00 zł z przeznaczeniem na spłate wczesniej zaciagnietych zobowiazań
469326Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach
Przetarg nieograniczony (dla wartości zamówienia powyżej kwoty 14 000 EURO) na świadczenie usług ubezpieczeniowych dla ZUO Sp. z o.o. w Siedlcach.
469312Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Remont chodników obok parkingu przy ul. Na Kozłówce w Krakowie. Oznaczenie sprawy: 14/X/2012
469310Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz
Utwardzenie terenu pod drogi dojazdowe w Gospodarstwie Szkółkarskim Pomorzany
469308Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Świadczenie usług szkoleniowych
469300Nadleśnictwo Torzym
Przebudowa 2 leśnych dostrzegalni ppoż. w Nadleśnictwie Torzym
469296Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
Wycena nieruchomości GO.SOP.016.49.12
469294Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Ubezpieczenie OC, AC. NNW i assistanse 3-ch samochodów i wózka widłowego
469292Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Budowa windy zewnętrznej do pawilonu numer 6 Szpitala Wolskiego wg. formuły Zaprojektuj i wybuduj
469290Burmistrz Zdzieszowic
Zakup 3 huśtawek typu konik oraz urządzenia zabawowego ze środków Samorządu Mieszkańców Stare Osiedle
469288Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu
DOSTAWA SZCZEPIONEK
469272Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na 12 części, sprawa znak: ZP.3520/37/12
469268Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Świadczenie usług szkoleniowych
469262Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Zakup (dostawa) leku - 1 pakiet
469260Areszt Śledczy
2/Ż/2012
469256Gmina Celestynów
UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU KOMERCYJNEGO W KWOCIE 1.679.715,37 zł.
469254Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu multimedialnego do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
469250Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Dostawa systemu hemodynamicznego do angiografu
469242Gmina Kazimierza Wielka
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Odonów, gm. Kazimierza Wielka
469240Starostwo Powiatowe w Żninie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów kuchennych na potrzeby projektu Autostrada kompetencji i umiejętności realizowanego w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
469234Uniwersytet Łódzki
Dostawa publikacji pn. Zarządzanie publiczne. Podręcznik akademicki dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego
469230Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ
Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów kontrolnych do badań serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu przystosowanego do wykonania tych testów oraz materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli jakości badań z zakresu chemii klinicznej
469228Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych
469220Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Świadczenie usług szkoleniowych
469200Gmina Paczków
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
469198Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa, Oddział w Elblągu
Zakup i dostawa różnego sprzętu i materiałów biurowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych
469196Nowy Teatr
Dostawa sprzętu oświetleniowego dla Nowego Teatru w Warszawie
469192Urząd Miasta Radlin
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: Remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ulicy Rybnickiej w Radlinie.
469188Muzeum Narodowe w Szczecinie
Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Muzeum Narodowego w Szczecinie
469180Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
Rozbiórka budynków wyłączonych z eksploatacji wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych, budynki nr 26; 29; 42; 43; 6 w CSWLąd Poznań ul. Bukowska.
469178Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
Zakup sprzętu do projekcji cyfrowej w standardzie DCI w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin - Cyfryzacja
469170Magurski Park Narodowy
Recenzje planów ochrony Magurskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska oraz projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Beskid Niski
469166Szpital św. Anny w Miechowie
47/2012
469158Miasto Krasnystaw
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Krasnystaw, w tym na pokrycie wydatków majątkowych.
469152Gmina Góra
,,Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Góra,,
469150Gmina Szczytniki
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Poręby o dłg. 0,930 km
469146Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach
WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową - stan surowy zamknięty - zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33.
469138Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Usługa polegająca na sprzątaniu pomieszczeń wewnętrznych budynku nr 49 w Mirosławcu.
469128Ambasada RP w Ankarze
zakup urządzenia RTG do kontroli paczek/bagażu
469122Powiat Mogileński
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek mieszkalny przy ul. Rynek 20 w Strzelnie.
469114Starostwo Powiatowe w Żninie
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kalendarzy książkowych i kalendarzy trójdzielnych na rok 2013. 2.Zamawiający udziela zamówienia w dwóch częściach: Część I zamówienia - Wykonanie kalendarzy książkowych na 2013 rok Część II zamówienia - Wykonanie kalendarzy trójdzielnych na 2013 rok
469106Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Dostawa Paliw płynnych
469102Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pińczów
Budowa zadaszenia turystycznego do celów rekreacyjno-turystycznych dla potrzeb gospodarki leśnej oraz budynku WC - roboty uzupełniające
469098Urząd Gminy Medyka
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Torkach na terenie Gminy Medyka warz z rozbudową sieci kanalizacyjnej
469096Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty uzupełniające do wykonanego przedmiotu zamówienia pn. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w 2012 r. z użyciem emulsji modyfikowanej i przy zastosowaniu remonterów: Zadanie 1 - Gmina Raciechowice, Miasto i Gmina Dobczyce, Gmina Wiśniowa, Gmina Siepraw (149,65 km)
469092Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WR-189/2012/MIMPARA
469088Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Osobowice - odbudowa wału m. Wrocław Zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj
469084Instytut Kardiologii
Materiały szewne do wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych
469078Ośrodek Przetwarzania Informacji
Dostawa sprzętu komputerowego (znak sprawy: komputery-327-2012)
469074Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego
469072Gmina Ułęż
Przebudowa stacji wodociągowej zlokalizowanej w Sobieszynie oraz budowa sieci wodociągowej dla terenów budowlanych w Sobieszynie.
469066Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Krośnie
469062Służba Wywiadu Wojskowego
zakup i dostawa komputerów
469046Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2
: Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń/korytarzy na terenie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2, mieszczącego się w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 69, zgodnie z dokumentacją projektową.
469036Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
- tunele na terenie zamkniętym PKP - Etap II - Drogi Zielonej z kładkami nad Drogą Zieloną oraz skrzyżowaniem ulic: Droga Zielona - Niepodległości - Grunwaldzka - Czyżewskiego - Etap III w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) - Budowa Drogi Zielonej na odcinku od Al. Niepodległości/ul. Grunwaldzkiej do skrzyżowania ulic Gospody i Łokietka wraz z rondem Gospody i fragmentem ul. Łokietka z tunelem
469034Urząd Gminy Huszlew
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Systemowego pn.: Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Huszlewie
469030Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
469024Starostwo Powiatowe w Żninie
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz w budynkach nr 48 i 49A w Podobowicach.
469012Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Publikacja ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, na potrzeby Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
469010Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Dostawa wyparki laboratoryjnej próżniowej obrotowej, wagosuszarki halogenowej oraz wagi analitycznej wraz z zestawem do oznaczania gęstości materiałów stałych dla Ośrodka Badawczego w Krakowie Instytutu Nauk Geologicznych PAN
469006Starostwo Powiatowe w Sławnie
Dostawa soli drogowej w sezonie zimowym 2012/2013 wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie
469004Szkoła Podstawowa Nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny
Dostawa bonów towarowych do Szkoły Podstawowej Nr 312
468996Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "Attis" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kompleksowe ubezpieczenie Centrum ATTIS w podziale na 3 pakiety
468994Gminne Centrum Kultury w Cewicach
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów artystycznych w ramach projektu pt.: Mam talent - rozwijanie zainteresowań mieszkańców gminy Cewice poprzez organizację warsztatów artystycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych operacji, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
468992Jednostka Wojskowa 4226
Dostawa oprogramowania na potrzeby platformy e-learning MON
468984Urząd Gminy w Radowie Małym
UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIAGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK DO KWOTY 520.727,00
468976Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w archiwach nr 06 do 011 w budynku Inspektoratu ZUS Warszawa-Wola przy ul. Wrocławskiej 20 w Warszawie
468964Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
sukcesywne dostawy sprzętu do zabiegów na Bloku Operacyjnym oraz pojemników na zużyty sprzęt jednorazowy i pojemników na materiał do badań histopatologicznych
468962Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach
Budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb sieci internetowej oraz przebudowa istniejącej infrastruktury teletechnicznej - usunięcie kolizji w os. Górna-Kolejowa w Puławach - III zakres, w ulicach: 19KL-20KL-21KL-22KL-23KL-24KL-18KL i 26KL
468960Nadleśnictwo Potrzebowice
Modernizacja pokrycia oraz konstrukcji więźby dachu wraz z korektą elewacji frontowej budynku Izby Edukacyjnej w Potrzebowicach - zamówienie uzupełniające
468958Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich usług pralniczych, dezynfekcji i czyszczenia chemicznego wraz z transportem
468948Wojskowa Akademia Techniczna
DOSTAWA JAJ KURZYCH
468940Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
dostawa 16 kanałowego zestawu do pomiaru temperatury dla WIMiR AGH - ZP/0680/2012
468938Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
Dostawa środków dezynfekcyjnych P-40-2012.
468936Gmina Miejska Zgorzelec
Strefy rekreacji w parku Błachańca w Zgorzelcu
468928Gmina Purda
usługi edukacyjne w zakresie prowadzenia specjalistycznych zajęć psychologiczno-pedagogicznych metodą podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu w ramach projektu Klub Młodych Omnibusów, w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Szkołach Podstawowych Gminy Purda.
468926Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
Dostawa przewodu jezdnego DJP 100.
468918Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Dostawy lekkiego oleju opałowego na 2013 rok dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Oddział Etnografii - Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku.
468902Urząd Miejski w Bielsku-Białej Biuro ds. Gospodarki Odpadami
Druk i dostawa do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej plakatów zawierających materiały informacyjne i promocyjne dotyczące wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami w mieście oraz propagujących selektywne zbieranie odpadów
468898Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieku Goławieckiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej, w m. Bieruń Nowy, gm. Bieruń
468894Urząd Gminy Dzierzkowice
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku administracyjnego Urzędu Gminy Dzierzkowice
468892Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Wykonanie projektów scenografii oraz nadzoru autorskiego podczas wykonywania scenografii do spektaklu pt. Bohaterowie
468890Gmina Gubin
Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 139, obręb Komorów, ul. Młyńska
468882Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Dostawa i znakowanie 600 sztuk toreb na ramię. Artykuły na potrzeby promocji projektu pt. -Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
468876Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
468874Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku
Usługi edukacyjne - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów - w ramach realizacji projektu Szkoła Młodych Inżynierów nr projektu WND-POKL.09.01.02- 20-745/12.
468864Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie
Program poprawy bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Potoku Drwinka.
468858Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Obiór, transport oraz utylizacja odpadów medycznych
468850Województwo Mazowieckie
Zorganizowanie Rocznej Konferencji Podsumowującej Wdrażanie PO KL w Województwie Mazowieckim
468848Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Dostawa sprzętu kwaterunkowego o konstrukcji drewnianej, metalowej oraz krzeseł
468842Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Aktualizacja ewidencji dróg - wykonanie aktualizacji systemu referencyjnego, w tym pomiar długości dróg, fotorejestracji, inwentaryzacji wraz z wprowadzeniem danych do posiadanego oprogramowania RoadMan i dokonanie aktualizacji w/w oprogramowania o dodatkową funkcjonalność niezbędną w zarządzaniu drogami.
468840Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny
postępowania o zamówienie publiczne poniżej 200.000 EURO w trybie zapytania o cenę zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.69 ustawy P.Z.P. organizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na dostawę kompletnych zestawów dla Strażaka Ratownika OSP do gaszenia ściółkowych pożarów lasów, łąk, nieużytków rolnych itp.. dla OSP Nr sprawy ZP/1/ZG/2012
468836Miasto Gorzów Wlkp.
Dostawa podręczników i ćwiczeń szkolnych, pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby realizacji projektu WND-POKL.09.01.02-08-057/11 Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości
468834Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2
Przedmiotem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowych urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem..
468814Urząd Gminy w Starej Błotnicy
Zakup wraz z dostawą używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kadłubie
468812"Uzdrowisko Świnoujście" S.A.
Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Uzdrowisko Świnoujście S.A. w Świnoujściu.
468810Gmina Pułtusk
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pułtusk w 2012 r.
468808Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie
Program poprawy bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Potoku Królewskiego.
468798Miasto i Gmina Skępe
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. oraz od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. w dni nauki szkolnej
468796Jednostka Wojskowa 4226
Dostawa części zamiennych do przyczep P2P WŁWD
468782Wojskowa Akademia Techniczna
DOSTAWA OBRANYCH I GOTOWYCH WARZYW
468778Urząd Miejski w Skwierzynie
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Skwierzynie w ramach projektu POKL 9.1.2 pn. Równy start.
468774Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Udział aktorski w próbach i spektaklach sztuki pt. Makbet w reżyserii R. Matusza.
468766Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawa samochodów patrolowo-osobowych, przyczepy samowyładowczej oraz ciągników rolniczych z osprzętem (uniwersalne hydrauliczne ramię robocze z głowicą do koszenia traw i krzewów) oraz chłodnic oleju hydraulicznego. Zadanie Nr 1 - dostawa 4 szt. samochodów patrolowo-osobowych, Zadanie Nr 2 - dostawa 1 szt. przyczepy samowyładowczej, Zadanie Nr 3 - dostawa 2 szt. ciągników rolniczych z osprzętem (uniwersalne hydrauliczne ramię robocze z głowicą do koszenia traw i krzewów) oraz 6 szt. chłodnic oleju hydraulicznego
468758Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru dla budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie
468756Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Węgierska Górka
Modernizacja drogi lesnej Osiek leśnictwo Sikorczane
468754Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie ogrodzenia i nagrobków na Cmentarzu Wojskowym na Rossie - Wilno, Litwa
468742Izba Celna we Wrocławiu
Sprzedaż wraz z dostawą mebli biurowych do Izby Celnej we Wrocławiu.
468740Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dostawa testów do diagnostyki choroby Aujeszkyego oraz testów do diagnostyki enzootycznej białaczki bydła
468738Powiat Będziński
Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4700 S - ulica Wolności w Będzinie - etap I - roboty uzupełniające
468736Lubuski Urząd Wojewódzki
Usługa wykonania operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajete pod drogi publiczne ( GN-I.272.3.2012)
468734Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługa związana z organizacją i przeprowadzeniem działań z zakresu programu profilaktycznego odnośnie przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz przeprowadzenie 88 godzin zegarowych zajęć dla grupy 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z zakresu treningu umiejętności społecznych w projekcie Powrót do Aktywności
468714Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Budowa kontenerowej stacji paliw wraz z urządzeniami towarzyszącymi, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C
46870813 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
DOSTAWA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO I BIUROWEGO - sprawa nr 100/2012
468700Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Prace utrzymaniowe rowów i poboczy dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi w 2012 roku- Rejon I - teren dzielnicy Łódź - Bałuty- zamówienie uzupełniające
468698Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Dostawa surowców farmaceutycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
468696Gmina Świdnica
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM PN.:BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JAGODNIKU I BOLEŚCINIE WRAZ Z RUROCIĄGIEM PRZESYŁOWYM JAGODNIK-PSZENNO
468686Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
Dostawa sprzętu i oprogramowania do digitalizacji wraz z instalacją
468680Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
Odbiór, wywóz oraz utylizację odpadów medycznych i wywóz odpadów komunalnych
468668Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mebli medycznych oraz urządzeń medycznych dla Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego, znak: SM/ZP/251/N/51/2012 - DO
468664Zarząd Powiatu w Olkuszu
Dostawa materiałów biurowych i kalkulatorów w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
468660Gmina Pyskowice
Przebudowa ul. Lompy w Pyskowicach
468648Powiat Nowodworski
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMIN: ZAKROCZYM, POMIECHÓWEK I NASIELSK W SEZONIE 2012/2013
468642107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów opatrunkowych, jednorazowego użytku, pomocniczych chirurgicznych
468640Gmina Stary Sącz
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Stary Sącz w sezonie 2012/2013
468636Burmistrz Ozimka
Przebudowa ul. Rzecznej w Krasiejowie
468634Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU CYKLU SZKOLEŃ W FORMIE WARSZTATÓW
468630Gmina Knurów
Zakup papieru kserograficznego dla Urzędu Miasta Knurów
468626Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Dostawa produktów toaletowych z papieru oraz środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
468612Zakład Karny
Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw do Zakładu Karnego w Dębicy
468610Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Sprawa 286/2012 Roboty dodatkowe - Montaż półśluzy osobowej w budynku przy ul. Tokarzewskiego - Karaszewicza 4
468606Gmina Kobyłka
Odbudowa oraz modernizacja rowu komunalnego A-10 w Kobyłce - zamówienie uzupełniające
468604Narodowe Centrum Kultury
Produkcja gadżetów kampanii /Ojczysty - dodaj do ulubionych/
468602Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Wykonanie usługi uzupełniającej w zakresie: Zarządzania i nadzoru nad projektem: Budowa obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 nad robotami prowadzonymi w okresie przedłużenia.
468600Urząd Skarbowy w Złotoryi
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek według kategorii ekonomiczna lub priorytetowa oraz zwracania przesyłek do nadawcy
468594Miasto Inowrocław
PRZEBUDOWA JEZDNI I CHODNIKÓW W REJONIE ULIC: PAWŁA CYMSA, GENOWEFY JAWORSKIEJ I MAKSYMILIANA GRUSZCZYŃSKIEGO W INOWROCŁAWIU - I ETAP
468580Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Udział aktorski w próbach i spektaklach sztuki pt. Makbet w reżyserii R. Matusza.
468570Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kapturów ucieczkowych w ilości 220 sztuk do magazynu Zamawiającego znajdujacego się w Warszawie przy ul. Nieświeskiej 54/56.
468568Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 1000 sztuk toreb papierowych z nadrukiem.
468566Gmina Brzostek
Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Kompetencje kluczowe w szkołach w Gminie Brzostek
468560Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Wykonanie kanalizacji deszczowej w Parku Szwajcaria w Gliwicach
468558Gmina Stary Sącz
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Stary Sącz w sezonie 2012/2013
468556Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie
Roboty budowlane dotyczace dostawy i wymiany okien w internacie
468554Areszt Śledczy w Poznaniu
Dostawa tłuszczów roślinnych i zwierzęcych do Aresztu Śledczego w Poznaniu
468552Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa do siedziby Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ sprzętu medycznego, 6 zadań.
468544Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
Dostawa oleju opałowego do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie.
468538Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
Remont pokrycia dachowego.
468532Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY sp. z o.o.
Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o. o. na okres 24 miesięcy
468530Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Budynków Komunalnych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu: przesyłek o wadze do 50 g, określonych w ustawie Prawo pocztowe jako zastrzeżone usługi pocztowe, przesyłek ważących ponad 50 g oraz ich ewentualnych zwrotów a także świadczenie usługi pn. Poczta Firmowa
468526Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Dostawa klipsownicy jednorazowego użytku.
468516Urząd Gminy Krupski Młyn
Budowa sali gimnastycznej w Krupskim Młynie
468504Gmina Kozłowo
Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie
468502Gmina Miasto Sieradz
Wydanie publikacji promocyjnej wraz z płytą DVD w ramach serii Open Hair Art
468496Nadleśnictwo Toruń
Dostawa mebli biurowych do siedziby Nadleśnictwa Toruń - II
468494Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
dostawa pieczywa do SPZZOZ w Żurominie
468492Zarząd Dróg Powiatowych
Budowa chodnika z odwodnieniem pasa drogowego przy drodze powiatowej 5608S na odcinku ulicy Rybnickiej w Gaszowicach - zamówienie uzupełniające.
468482Burmistrz Gminy Kostrzyn Urząd Miejski w Kostrzynie
ZADANIE POD NAZWĄ MOJE MIEJSCE ZABAW - BUDOWA PLACU ZABAW W BUSZKÓWCU
468476Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Remont chodników na drogach publicznych na terenie miasta Łodzi - Część 2 - teren dzielnicy Łódź-Górna- zamówienie uzupełniające
468464Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"
Dostawa MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - NA POKRYCIE DACHU budynku mieszkalno - usługowego w Mińsku Mazowieckim.
468462Gmina Babimost
Budowa ścieżek rowerowych w gminie Babimost na odcinku: Babimost - Podmokle Wielkie, ul. Sulechowska w Babimoście, Kolesin - Janowiec, Babimost - Nowe Kramsko
468452Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Udział aktorski w próbach i spektaklach sztuki pt. Makbet w reżyserii R. Matusza
468450Areszt Śledczy
Dostawa przypraw i herbaty ekspresowej
468448Centrum Projektów Informatycznych
Organizacja wyjazdu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia dla uczestników wyjazdu
468442Szkoła Policji w Słupsku
RZP-14/12 na dostawy ryb
468440Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych/poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie w zakresie Podstawy obsługi komputera
468438Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy
Przebudowa gruntowej drogi gminnej Pieski 2012
468436Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Uzupełniające nasadzenia oraz pielęgnacja wcześniej nasadzonych drzew w pasach dróg powiatowych ( Przetarg 11/U/2012 )
468434Powiat Wołomiński
Remont przepustów w drogach powiatowych z podziałem na zadania
468432Miasto Poznań
wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynków Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Cegielskiego 1 oraz sali gimnastycznej przy ul. Garbary 20 w Poznaniu na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z zagospodarowaniem terenu
468420Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Świadczenie usług szkoleniowych
468418Administracja i Obsługa
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 do 2 kotłowni w budynkach na terenie miasta Jędrzejów
468416Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Usługi medyczne dla pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i członków ich rodzin
468410Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawa stymulatorów mózgowych
468402Gmina Siedlec
Droga Wojciechowo
468400Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Usługi E - rejestracji w zakresie POZ oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w tym: portal i dedykowana strona WWW, licencje na oprogramowanie, usługi wdrożenia. Dostawy i wdrożenie infrastruktury zabezpieczającej typu zapora ogniowa.
468392Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wykonanie uporządkowania i dobudowy przewodów kominowych w budynku przy ul. Grottgera 17 w Gliwicach
468390Prezydent Miasta Tychy
Dostawa dwóch sztuk samoobsługowych urządzeń przeznaczonych do realizowania płatności wobec Urzędu Miasta Tychy
468382Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Budowa Centrum Transplantologii
468380Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
Naprawa dwóch głowic ultradźwiękowych przezprzełykowych typ S72OMNI do aparatu USG typ Ie33 firmy PHILIPS
468378Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Przedłużenie licencji oprogramowania prawniczego Lex
468374Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane w kompleksie wojskowym przy Placu J. Piłsudskiego 4 w Warszawie remont elewacji i pokrycia dachowego.
468370Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
45/2012 Dostawa części samochodowych
468364Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
ZRB/KZB/NDM: Przebudowa i rozbudowa budynku nr 124 na potrzeby Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie - Rembertowie (klapa wentylacji pożarowej)
468362Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Świadczenie usług szkoleniowych
468358Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
Oczyszczanie ulic miasta Zamość w latach 2013 - 2015
468354Nadleśnictwo Szklarska Poręba
Wykonanie usług z zakresu demontażu ogrodzeń w Leśnictwach Szklarska Poręba, Zieleniec, Jakuszyce, Michałowice, Górzyniec, Kopaniec, Roztoka, Kamieniecka Góra, Rozdroże w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w 2012 roku
468350Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminy Kielce wokół budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r. - zamówienia uzupełniające
468344Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"
Dostawa, celem dalszej odsprzedaży WĘDLIN WIEPRZOWYCH do kantyn w Zakładach Karnych w Czerwonym Borze, Przytułach Starych i Grądach Woniecko oraz kuchni , baru i sklepu w Czerwonym Borze.
468342Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
przeprowadzenie dwóch cykli treningów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych na rzecz zawierciańskiej społeczności romskiej - uczestników projektu Lepsza droga do przyszłości - działania na rzecz zawierciańskich Romów, o numerze: POKL.01.03.01-00-409/11, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej.
468338Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Mielec
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi leśnej nr inw. 242/425 w Leśnictwie Malinie.
468334Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Zakup i dostawa węgla sortyment groszek do budynku PP w Świerklańcu na sezon grzewczy 2012-KPP Tarnowskie Góry
468324Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Świadczenie usług szkoleniowych
468318Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
468316Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont polegający na przystosowaniu istniejących pomieszczeń na cele filii bibliotecznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w pawilonie przy ul. Bielskiego 3 w Warszawie.
468304Gmina Miasto Szczecin
Budowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych Warszewo etap II - regulacja cieku Bystry rów i budowa drogi dojazdowej część II przy ul. Duńskiej w Szczecinie
468282Ministerstwo Sportu i Turystyki
Opracowanie programu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki, na obiektach Orlik oraz przeprowadzenie pilotażu w zakresie jego wdrożenia procedura znak: 26/usł./2012
468280Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Dostawa materiałów pędnych do stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu przy ul. Objazdowej 2
468278Szkoła Podstawowa w Porąbkach
Sukcesywna dostawa i wyładunek oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012/2013.
468274Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Świadczenie usług szkoleniowych
468272Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Dostawa sprzętu optoelektronicznego i optomechanicznego
468262Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej
468250Biblioteka Publiczna
Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej w miejscowości Świerczyna, Gmina Wierzchowo
468242Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Wykonanie reżyserii spektaklu pt.: Bohaterowie A. Wakulik
468240Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego
468238Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi
Montaż instalacji odgromowej na dziewięciu budynkach mieszkalnych najemców na terenie województwa mazowieckiego (w miejscowościach: Czarnominek, Dzierżanowo, Pawłowo, Strugi, Kosemin, Srebrna Grodkowo), należących do Zasobu Mieszkaniowego Własności Rolnej Skarbu Państwa.
468236Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie
Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych realizowanych w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Krzyżanowice w ramach projektu pt.Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia.Dostawa pomocy dydaktycznych do SP w Owsiszczach.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Poddziałanie 9.1.2-Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych
468234Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
49/2012 Dostawa produktów farmaceutycznych III
468230Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
Dostawa sprzętu komputerowego, biurowego oraz oprogramowania dla Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie
468228Instytut Ogrodnictwa
Dostawa urządzeń UPS
468226Ministerstwo Sportu i Turystyki
Opracowanie programu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej, na obiektach Orlik oraz przeprowadzenie pilotażu w zakresie jego wdrożenia procedura znak: 25/usł./2012
468224Gmina Stary Sącz
Zimowe utrzymanie drogi gminnej od Ronda Jana Pawła II do Mostu na rzece Dunajec - w sezonie zimowym 2012-2013
468220Urząd Gminy
Demontaż, odbiór, zabezpieczenie w trakcie transportu oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal w ramach projektu: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal.
468218Gmina Garbów
Dostawa węgla orzech kl 30.000 kJ i miału węglowego kl 28.000 kJ na sezon grzewczy 2012/2013 do kotłowni Zespołu Szkół w Przybysławicach.
468212Warszawski Uniwersytet Medyczny
znak sprawy: AEZ/S-230/2012 Dostawa sprzętu AGD, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi w podziale na pakiety
468208Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce
Dostawa znaków legitymujących upoważniających ich posiadacza do nabycia towarów w określonych punktach handlowych, zwanych bonami towarowymi, finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
468206Ministerstwo Finansów, Departament Finansów Resortu, FR4
Zakup, dostawa, przemieszczenie, montaż oraz ustawienie mebli biurowych dla pracowników Ministerstwa Finansów
468204Urząd Skarbowy
Świadczenie usług wprowadzania danych, usług kancelaryjnych, obsługi urządzeń kopiujących oraz wykonywanie dodatkowych usług biurowych na potrzeby Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. (wg CPV 72312000-5 Usługi wprowadzania danych, 79570000-0 Usługi w zakresie tworzenia list adresowych oraz usługi wysyłkowe, 79521000-2 Usługi fotokopiowania, 79500000-9 Dodatkowe usługi biurowe)
468196Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na 13 pakietów
468194Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku biurowego na działce nr 1492/7 przy ul. Wrzosowej w Kielcach.
468184Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec
Utwardzenie linii gospodarczej w Nadleśnictwie Świerklaniec
468178Szpital Powiatowy w Radomsku
Usługa polegająca na przeglądach funkcjonalnych i pomiarach bezpieczeństwa sprzętu medycznego w Zakładzie Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Radomsku
468174Gmina Cedry Wielkie
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia pn.: Utwardzenie dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie
468166Nadleśnictwo Żednia
Zamówienie uzupełniające do usług związanych bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Żednia w roku 2012
468162Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
SUKCESYWNA DOSTAWA PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
468160Muzeum Górnośląskie
Rozbudowa pracowni digitalizacji obiektów przyrodniczych. Etap II.
468156Powiat Tomaszowski
Zakup materiałów i wyposażenia biurowego dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tomaszowie Mazowieckim
468150Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego
468148Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne
Dostawa wraz z transportem i montażem mebli laboratoryjnych w ramach projektu:Modernizacja zaplecza naukowo-badawczego Instytutu Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej przy ul. Stefanowskiego 4/10 w Łodzi - I faza
468146Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2013 - 2014 roku
468142Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Mielec
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie Nadleśnictwa Mielec w Leśnictwie Ostrowy
468126Gmina Chodzież
Zakup energii elektrycznej
468124Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu technik sprzedaży z elementami przedsiębiorczości, kursu obsługi komputera z elementami poruszania się po Internecie oraz coachingu dla osób niepełnosprawnych z terenu gmin:Damnica, Dębnica Kaszubska,Smołdzino,Główczyce,Kępice,Potęgowo-uczestników projektu konkursowego pn. Rękodzieło sposobem na przełamanie barier realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
468108Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
DOSTAWA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO W ILOŚCI 1 SZTUKA DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W RAMACH PROJEKTU POD TYTUŁEM: BIOTECHNOLOGIA SZANSĄ NA LEPSZĄ POZYCJĘ NA RYNKU PRACY
468104Samorządowy Ośrodek Oświaty w Gorzkowie
Doposażenie w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej w Gorzkowie i Gimnazjum w Gorzkowie, prowadzonych przez Gminę Gorzków, w ramach projektu pt. Szkoły z Sukcesem - wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Gorzków
468102Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dostawa sond do pomiaru impedancji /pH oraz buforów kalibracyjnych..
468100Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi wraz z Wydziałami Spraw Terenowych w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach
468098Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy.
468096Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie.
468094Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Zapewnienie usługi restauracyjnej dla 10 osób w dniu 20 listopada 2012 r. o godzinie 15:00.
468092Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świętoszów
Wykonanie usług z zakresu hodowli lasu, pozyskania, zrywki drewna i ochrony p.poż. na terenie Leśnictwa Dębowiec
468086Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco- dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ w Sanoku
468082Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Ochrona terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150
468076Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
dostawa oprogramowania zapewniającego jednoczesny dostęp on-line do informacji prawnej dla 600 (sześciuset) użytkowników wraz z aktualizacjami i kodami dostępu na okres 3 lat (Nr postępowania: BEF-V-ZP-38-61/2012).
468072Komenda Wojewódzka Policji
Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
468070Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowego Studium Zamówień Publicznych, obejmującego maks. 15 osób (1 grupa), realizowanego w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 POKL pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim
468066Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych
468062Powiatowy Urząd Pracy
Dostawa papieru kserograficznego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach
468058Urząd Miasta Mszana Dolna
Remont ul. Spadochroniarzy w Mszanie Dolnej w km 0+300 - 0+540.
468054Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Świadczenie usług wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku - Białej
468040Gmina Stolno
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie - etap III budowa sali sportowej
468038Gmina Żychlin
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żychlin w sezonie zimowym 2012/2013 r.
468032Politechnika Warszawska
Budowa serwerowni dla Chmury - Nauki Techniczne - w Gmachu Elektroniki w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19
468022Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Świadczenie usług transportowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w zakresie przewozu osób.
468020Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
468018Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świętoszów
Wykonanie usług z zakresu ochrony lasu i ochrony p.poż. na terenie Leśnictwa Jeziornik
468014Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych MSW
468004Gmina - Miasto Elbląg
Zaprojektowanie dokumentacji projektowej pn.: a) Stare Miasto: przebudowa drogi ul. Studziennej, b) Stare Miasto: przebudowa drogi ul. Wieżowej, c) Stare Miasto: przebudowa drogi ul. Rybackiej.
468002Urząd Miasta Mszana Dolna
Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg miejskich wraz z chodnikami na terenie Miasta Mszana Dolna w sezonie zimowym 2012-2013 (część A/B)
467998Prokuratura Okręgowa w Gliwicach
Usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Raciborzu, Tarnowskich Górach i Rudzie Śląskiej
467990Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Usługa przeprowadzenia praktyk dla uczestników/ uczestniczek Projektu: Handel i Reklama w Praktyce - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach. Nr ref. nadany przez zamawiającego: ZP/WR/SZP/73/2012
467984Narodowe Centrum Kultury
Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
467982Urząd Skarbowy
Remont systemu sygnalizacji p.pożarowej w budynku Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu
467980Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świętoszów
Wykonanie usług z zakresu ochrony lasu i ochrony p.poż. na terenie Leśnictwa Ławszowa
467978Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
Utwardzenie terenu komunikacji pieszej na Stadionie Miejskim - I etap.
467974Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
Dostawa bonów towarowych dla Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie
467964Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku przy ul. Wyzwolenia 9 w Bielsku-Białej
467960Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Zakup i dostawa do zamawiającego sprzętu laboratoryjnego
467954Gmina Tyczyn
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej i Borku Starym
467952Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2012/13.
467950Zespół Szkół im.14 Pułku Powstańców Śląskich
Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Zespołu Szkół
467948Śremski Ośrodek Kultury
Cyfryzacja kinoteatru Słonko w Śremie
467946Urząd Miasta
Zakup usług edukacyjnych w ramach realizacji projektu pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III z Miasta Zielona Góra - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (trzy zadania)
467934Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi
Oszacowanie nieruchomości gruntowych i rolnych położonych na terenie woj. łódzkiego. Zamówienie podzielono na 2 części od A do B
467932Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin Bierawa i Cisek w sezonie zimowym 2012/2013
467928Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej. Energia elektryczna ma być dostarczana do budynków Państwowej Straży Pożarnej położonych w Białymstoku ul. Warszawska 3 oraz położonych w Łapach ul. Płonkowska 1.
467926Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Przetarg Nr 2.
467906Kuratorium Oświaty w Kielcach
Dostawa samochodu osobowego dla Kuratorium Oświaty w Kielcach
467902Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr
467898Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
Dostawa wody i odprowadzenie scieków z budynku przy ul. 11 Listopada 48 w Bielsku-Białej
467896Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Dostawa pomocy dydaktycznych (2) w ramach projektu pn. Indywidualizacja pracy z uczniami w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (2 edycja) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
467894Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Remont drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica w km 141+600 - 142+819 w m. Gniewczyna Tryniecka
467888Zakład Karny w Rzeszowie
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości oraz środków do utrzymania czystości do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.
467884Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Naprawy i remonty posypywarek, pługów odśnieżnych i pługów wirnikowych w jednostkach terenowych PZDW - 6 zadań
467880Gmina Krosno
Wykonanie folderów promocyjnych w ramach projektu pn. Odlotowa Polska Wschodnia
467876Gmina Otyń
Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Otyń na rok 2012 w kwocie 740.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.060.000 zł
467872Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
Dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla Oddziału WDW Międzyzdroje
467870Jednostka Wojskowa Nr 5350
Naprawa nawierzchni dróg pożarowych nr 9 i 7 do PCT Joanna i BSCz. Karliki w kompleksie 0550 - OSPWL Żagań.
467860Gmina Kazimierz Dolny
Remont pokrycia dachowego na części budynku dawnej szkoły w Zbędowicach
467858Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Budynek rekreacyjny na potrzeby dzieci i młodzieży wraz z przyłączami wodociągowo-kanalizacyjnym i elektrycznym w ramach realizacji zadania inwestycyjnego - Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ogólnodostępnych stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce -Łazy
467856Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Dostawa amortyzatorów
467850Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świętoszów
Wykonanie usług z zakresu ochrony lasu i ochrony p.poż. na terenie Leśnictwa Rudawica
467848Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Remont dachu budynku w zabudowie bliźniaczej przy ul. Działkowej 3/2 w Katowicach
467844Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu
Usługi opiekuńcze w 2013
467840Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
Detektor rozpraszania światła laserowego (detekcja MALS-RI) do chromatografii żelowej (GPC/SEC)
467834Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
dostawa sprzętu medycznego z podziałem na zadania
467832Gmina Grodzisk Mazowiecki
Wykonanie usług promocji gminy Grodzisk Mazowiecki podczas turniejów sportowych o mistrzostwo III ligi piłkarskiej przez Grodziski Klub Sportowy POGOŃ
467826Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
Sukcesywne dostawa drobiu i wędlin drobiowych w 2013 roku..
467824Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Tuchola gm. Tuchola, pow. tucholski, woj. kujawsko-pomorskie
467822Zakład Karny w Garbalinie
dostawa cukru białego
467818Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem: Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko w km 455+900-479+000
467812Powiat Opolski
Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla gminy Opole Lubelskie -obszar wiejski w systemie EWMAPA
467810Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa asortymentu do diagnostyki laboratoryjnej
467808Tramwaje Śląskie S.A.
Dostawa biletów specjalnych R1 tzw. biletów wolnej jazdy dla grup uprawnionych określonych w załączniku nr 20 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
467804Zespół Szkół Elektrycznych
REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH INTERNATU
467800Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sukcesywna 24 miesięczna dostawa wyrobów higienicznych oraz systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi
467798Prezydent Miasta Tychy
Remont nawierzchni boiska przy ul. Sikorskiego
467794SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pralniczych dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
467790Gmina Zakliczyn
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012/2013 i 2013/2014
467786Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego
Zakup, dostawa, montaż i serwisowanie urządzeń do miejscowego schładzania powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych nr 1013 i 1014 Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji WNoŻ w budynku nr 32 SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159 w Warszawie.
467782Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świętoszów
Wykonanie usług z zakresu ochrony lasu i ochrony p.poż. na terenie Lesnictwa Lubiechów
467780Gmina Mirzec
Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca obejmującego zadania inwestycyjne pn.: Zad. III - Budowa podstrefy widowiskowo-sportowej (scena widowiskowa, plac rekreacyjny, przebudowa boiska sportowego) za palcówkami oświaty: Gimnazjum i SP Mirzec Zad. IV - Renowacja stawu dla wędkarzy
467772Burmistrz Miasta Grybów
Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi wraz z odwodnieniem z korytek nr K290846 Dz. Nr 1355, 1262 obr. 4 m. Grybowa, droga Zawodzie wzdłuż rzeki w kierunku Kamiennej Góry km 0+500-0+600 i 0+685-0+840
467770Areszt Śledczy
Dostawa art. żywnościowych
467752Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Udrożnienie i zabudowa wyrwy potok Radawka w km 0+220-0+320
467750Gmina Miasto Boguszów-Gorce
Budowa drogi dojazdowej do boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 3 w Boguszowie-Gorcach w ramach zdania inwestycyjnego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 1 w Boguszowie-Gorcach.
467746Zakład Karny
Przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu technologa robót wykończeniowych wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej
467742Jednostka Wojskowa 4213
Ochrona obiektów realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w kompleksie wojskowym 2854 przy ul. Ligockiej 2 -4 we Wrocławiu. Nr sprawy: POIN/320/2012
467738Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Przywrócenie właściwego przekroju poprzecznego oraz remont umocnień brzegowych i dennych rzeki Bystrzycy Dusznickiej w km 4+400 - 4+900 oraz 5+050 - 5+600 na terenie miejscowości Szalejów Dolny - etap III - roboty uzupełniające
467732Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
DOSTAWA LEKÓW DO SPSK NR 1 PUM.OS ZP 128 12
467730Szpital Powiatowy
Dostawa materiałów do sterylizacji
467728Zakład Karny w Barczewie
Dostawa autoklawu na potrzeby ZK w Barczewie
467726Sąd Okręgowy w Olsztynie
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Okręgowego w Olsztynie.
467718Gmin Poczesna
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Poczesna w sezonie zimowym 2012/2013
467714Miasto Wodzisław Śląski
Wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta
467712Gmina Polkowice
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY SIECI OŚWIETLENIA WYBRANYCH DRÓG W SOBINIE WRAZ Z KONCEPCJĄ UKŁADU DROGOWEGO
467706Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawa sytemu do dwu- i trójwymiarowego mapowania, wizualizacji oraz rekonstrukcji miejsc zdarzeń kryminalnych dla KWP w Gdańsku z zastosowaniem prawa opcji w ilości minimalnej 2 kpl i maksymalnej 3 kpl.
467698Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji i prac remontowo - adaptacyjnych w obiekcie PP w Krasnobrodzie - zamówienie uzupełniające
467696Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
Odczynniki do badań serologicznych
467688Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
DOSTAWA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I TABLETÓW 3 G
467684Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
dostawa AMPHOTERICINUM B W POSTACI LIPOSOMALNEJ do SPSK NR 1 PUM
467682Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usunięcie niesprawności kanalizacji na Małym Rynku - droga wojewódzka Nr 755 w m. Zawichost
467676Jednostka Wojskowa 3674
Dostawa sprzętu RTV
467674Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawa i montaż chromatografu cieczowego wraz z wyposażeniem autosamplera oraz dodatkowego oprogramowania do optymalizacji metod chromatograficznych ujętych w projekcie Specjalizacja i Kompetencje - Program Rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
467672Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA DO OZNACZANIA IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI BAKTERII I GRZYBÓW ORAZ APARATU DO POSIEWÓW KRWI DO LABORATORIUM BAKTERIOLOGII SPSK NR 1 PUM NA OKRES 2 LAT. OS/ZP/129/12
467668Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
Roboty konserwacyjne urządzeń melioracji podstawowych i wód istotnych dla rolnictwa. Roboty konserwacyjne-obiekt: Krzewsk, Marwica - RO Elbląg - zadanie nr 30.
467664Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługa odbioru odpadów medycznych - II
467662Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych warsztatów rozwojowych w ramach II edycji projektu PO KL Grecka Arate rozwija oświatę
467654Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Zakup energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
467646Prezydent Miasta Zawiercie
Przebudowa nawierzchni ulicy Wapiennej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz przebudową linii napowietrznej i oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Wapiennej wraz z budową kanalizacji deszczowej
467644"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu
Obsługa prawna.
467640Jednostka Wojskowa 5286
NAPRAWĘ I OBSŁUGĘ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
467638Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin
Budowa drogi leśnej nr 12 w leśnictwie w oddz.92,93,105 o długości 1,15km
467634Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin
Budowa drogi leśnej nr 7 w leśnictwie w oddz. 73,74 o długości 0,6 km
248865Stowarzyszenie "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej" Biuro w Polkowicach
produkcja, emisja i dostawa filmów promocyjnych
248857Zespół Szkół w Iwoniczu
Świadczenie w roku szkolnym 2012/2013 usługi cateringowej na potrzeby realizacji kursu spawania metodą TIG w ramach projektu pt.: Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu.
248853Zespół Szkół w Iwoniczu
Świadczenie w roku szkolnym 2012/2013 usług cateringowych w ramach projektów pt.: Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu oraz Kształcenie zawodowe, szanse i wyzwania.
248843Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala 59-900 Zgorzelec ul. Lubańska 11/12
248823Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zamrzenica
Dostawa torfu na potrzeby Nadleśnictwa Zamrzenica
248821Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
Budowa ulicy Panny Wodnej w Warszawie
248813Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
Dostawa wraz z rozładunkiem i montażem wyposażenia sportowego do Hali Sportowo - Widowiskowej
248811Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
Dostawa wyposażenia na potrzeby Akademickiego Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej
248789Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Druk kalendarza trójdzielnego i kolportaż, druk ulotek składanych w ramach realizacji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów, nr sprawy 162/12/AR
248783Wojskowy Instytut Medyczny
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego:Zestaw do badań spiroergometrycznych - 1 szt., Analizator holterowski - 1 szt., System wysiłkowy - 1 szt.,Rejestrator ambulatoryjny ciśnienia tętniczego - 1 szt.,Aparat EKG - 1 szt., Zamrażarka laboratoryjna - 1 szt., Zestaw do endosonografii - 1 kpl., nr sprawy P/223/2012/SZ/WIM/MON/MNiSW - 143/ZP/12
248763Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz oprogramowania biurowego
248761Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły - schody wejściowe i taras w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach przy ul. Witosa 23.
248755Wojewódzki Urząd Pracy
DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ CZYTNIKÓW KODÓW KRESKOWYCH
248753Powiatowy Zespół Szkół Nr 1
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, telewizora, odtwarzaczy CD-DVD, tablic interaktywnych, rzutnika multimedialnego, kamery video na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie dla projektu pn. Edukacja i praktyka zrobi z Ciebie pracownika, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
248751Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Inwestycje dotyczące kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 72 w Katowicach przy ul. Bielskiej 1.
248745Polskie Radio S.A. Sekcja Zamówień Publicznych
Wykonanie wydzieleń pożarowych na ciągach komunikacyjno-ewakuacyjnych w budynku O-1 Polskiego Radia S.A. w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85 wraz z niezbędą infrastrukturą techniczną systemu oddymiania (znak sprawy: BZ/DPzp-14/11)
248741Chrobry Głogów S.A. (dawniej Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.)
Całodobowa ochrona i dozór mienia na terenie Chrobry Głogów S.A
248733Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Dostawy gazu do celów grzewczych dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie
248729Akademia Morska w Szczecinie
Przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń AutoCad 2D w ramach projektu - Autoryzowane szkolenia AutoCad BZP/BC/7/2012
248721Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
248719Komenda Wojewódzka Policji
Dostawa samochodowych części zamiennych do pojazdów
248711Urząd Miasta i Gminy Ryn
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki
248691Miasto Ostrołęka
Budowa ul. Steyera bis na odcinku od ul. Przytulnej do wjazdu do placówek handlowych w Ostrołęce
248681Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Przeprowadzenie: Spotkania edukacyjno - szkoleniowego dla rodzin zastępczych i mieszkańców powiatu lęborskiego pn Rodzinne formy opieki zastępczej w ramach Programu Aktywności Lokalnej w projekcie systemowym nt. POTRZEBY DZIECKA W WIEKU SZKOLNYM Warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu systemowego nt. ROLA PŁCI W RODZINIE Indywidualnego i grupowego poradnictwa prawnego dla uczestników i uczestniczek projektu systemowego Szkolenia funkcjonujących rodzin zastępczych z terenu powiatu lęborskiego nt. KOMUNIKACJA W RODZINIE PODSTAWĄ JEJ PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA. - 4 zadania
248677Jednostka Wojskowa 4217
Dostawę ziemniaków, warzyw i owoców dla jednostki wojskowej w Gliwicach, ul. Andersa 47. Dostawę ziemniaków, warzyw i owoców dla jednostki wojskowej w Bielsku - Białej, ul. Bardowskiego 2
248673Biuro Ochrony Rządu
Remont łazienek w budynku administarcyjnym przy ul. Podchorążych 32 w Warszawie
248671Ministerstwo Gospodarki
Świadczenie przez Wykonawcę usług gastronomicznych na potrzeby spotkań organizowanych przez Zamawiającego
248653Gmina Goleniów
Remont Urzędu Gminy i Miasta przy Plac Lotników 1 w Goleniowie
248633Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
Zakup i dostawa materiałów kancelaryjno biurowych
248623Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu..
248621Nadleśnictwo Ruszów
Dostawa rur przepustowych PEHD SN 8
248619Politechnika Śląska
Dostawa drutów termoparowych. Oznaczenie sprawy: OZ/D/234/TB/12.
248611Wójt Gminy Słupsk
Budowa drogi 004 KD z płyt betonowych w miejscowości Siemianice - Gmina Słupsk
248609Rządowe Centrum Legislacji
Dostawa, instalacja i konfiguracja urzadzeń wielofunkcyjnych wraz z czytnikami uwierzytelniającymi
248607Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Dostawa bonów towatowych
248599Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Remont drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 19+925 - 21+890 w m. Rymanów, ul. Kolejowa
248593I Szpital Miejski im. dr E. Sonnenberga
PRZETARG NIEOGRANICZONY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA , WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH, RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA DOSTAWY LEKÓW, NR SPRAWY 3/2012..
248585Gmina Piła
Dostawa bonów towarowych
248583Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
TLZP/2-23/233/125/12 zakup i dostawa bielizny operacyjnej jednorazowego użytku
248569Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
UMW/AZ/PN-90/12 cz. A-G Dostawa urządzeń laboratoryjnych do jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
248563Gmina Nowa Sól - Miasto
Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego - przebudowy i rozbudowy ulicy Muzealnej w Nowej Soli
248557Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Usługi w zakresie organizacji przelotów lotniczych w ruchu międzynarodowym wraz z rezerwacją i pośredniczeniem w zakupie noclegów hotelowych związane z realizacją projektu p.n. PPP nowe perspektywy- stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno - prywatne dla Krakowa - zamówienie uzupełnijące. Nr sprawy NZ.274.13.2012.AMA
248553Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
Dostawa środków czystości do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu oraz jednostek terenowych
248539Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Odnowa centrum wsi Jawornik - po zdrowie przez sport i rekreację
248527Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Zakup dwóch serwerów w architekturze SPARC dla środowiska ESPI z rocznym wsparciem serwisowym.
248523Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Zakup serwerów
248515Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Zamówienie uzupełniające w zakresie branży drogowej, torowej, elektrycznej, konstrukcyjnej, mostowej oraz sanitarnej do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera, udzielonego umową z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr DZ/IB/3413/159/11.
248511Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2012.
248509Gmina Nowa Sól - Miasto
Zamówienia dodatkowe do zamówienia podstawowego - przebudowy i rozbudowy ulicy Muzealnej w Nowej Soli
248501Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Odnowa centrum wsi Krzyszkowice. Przebudowa istniejącego pobocza drogi na ciąg pieszo - rowerowy, utwardzenie terenu
248495Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz sprzedaż wraz z dostawą lodówki i przetwornicy napięcia w ramach projektu PO RYBY 2007-2013. Projekt pilotażowy. Testowanie technologii produkcji pstrąga stosowanych w Polsce w świetle Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 710/2009 Umowa nr 00001-61724-OR1400002/10 z dnia 02 listopada 2010 r.
248489Jednostka Wojskowa 4228
Dostawa wyposażenia laboratorium chemicznego
248481Gmina Wałbrzych
Wykonanie robót dodatkowych w obiekcie nr 11 dot. zadania Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia POIS.11.01.00-00-005/0/ w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
248473Gmina Opole Lubelskie
Dostawa i montaż aparatury do projekcji 3D oraz dostawa i montaż systemu nagłośnienia sali widowiskowej i sali tanecznej budynku kina Opolanka w Opolu Lubelskim
248455Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
Zagospodarowanie Placu Wagnera - II POSTĘPOWANIE
248447Prezydent Miasta Zawiercie
Zamówienie dodatkowe dotyczące przebudowy ul. Gałczyńskiego w Zawierciu.
248445Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Geodezji i Nieruchomości
Wykonanie podziału geodezyjnego
248441Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Dostawy środków stymulujących erytropoezę
248439Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lutowiska
Wykonanie oczek wodnych w Nadleśnictwie Lutowiska w ramach projektu Ochrona in-situ żubra w Polsce - część południowa. NZ-2710-11/12
248433Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dostępu do gier symulacyjnych na potrzeby projektu pt. Przejdźmy do praktyki! - Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy
248427Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Geodezji i Nieruchomości
Wykonanie prac geodezyjnych
248425Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dostawa 1 samochodu osobowego na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
248411Miasto Katowice
Obsługa komunalna festynów i zgromadzeń publicznych
248395Zakład Karny nr 1
Dostawa sprzętu do rehabilitacji
248391Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Rzeka Gunica - odmulenie koryta w km 2+100 - 3+830
248389Miasto Stołeczne Warszawa
Doubezpieczenie majątku ZGN Śródmieście polegające na przeszacowaniu majątku w wartości księgowych brutto na wartości nowoodtworzeniowe - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr ZP/AB/271/III-114/11
248383Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Dostawa mikrocewników i prowadników dla radiologii naczyniowej dla UCK
248377Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawa zestawu do chromatografii cieczowej HPLC z detektorami UV-Vis i koronowym wraz z niezbędnymi kolumnami i akcesoriami
248371Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Budowa kanału deszczowego w ul. Prostej i ul. Wojska Polskiego w Kielcach
248369Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Dostawa oprogramowania - systemu zarządzania zasobami IT oraz helpdeskiem
248367Gmina Nowa Sól - Miasto
Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego - przebudowy i rozbudowy ulicy Muzealnej w Nowej Soli
248365Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zakup wyposażenia laboratoryjnego - zestaw kamer i urządzenie rejestrujące obraz oraz elektroniczna centrala sterująca - komputer sterujący w ramach realizacji projektu Budowa laboratorium analiz zagrożeń biologicznych i opracowanie metod bioasekuracji w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego , regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 1.1.3.
248363Powiat Goleniowski
Dostawa mebli recepcyjnych/biurowych z aranżacją wnętrz oraz montażem i ich rozmieszczeniem
248353Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dostawa oraz instalacja oświetlenia - 8 szt. świecących elementów aranżacyjnych na 2 parkingach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
248347Lubuski Urząd Wojewódzki
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą serwisu
248341Zakład Zieleni Miejskiej
Budowa placu zabaw na Pl. fojkisa w Katowicach - roboty dodatkowe
248339Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw
Dostawa oleju opałowego
248337Gmina Dębnica Kaszubska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, stacji uzdatniania wody oraz kanalizacji deszczowej w gminie Dębnica Kaszubska - III etap
248335Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku
Remont nawierzchni z kostki betonowej na chodniku przy drodze powiatowej 4714 S w Będzinie przy ulicy Piłsudskiego - wzdłuż osiedla mieszkaniowego
248311Powiat Puławski
Nadzór inwestorski nad zamówieniem Budowa nowego internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kęble
248309Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu pn. Rewitalizacja fragmentu kampusu Politechniki Łódzkiej - renowacja, przebudowa i rozbudowa zespołu obiektów pofabrycznych dla celów dydaktyki Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
248307Powiat Puławski
Budowa nowego internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kęble
248303Politechnika Śląska
Dostawa z montażem urządzenia klimatyzacyjnego. Oznaczenie sprawy: OZ/D/220/KP/12.
248301Samorząd Województwa Pomorskiego
Wykonanie stoiska i materiałów ekspozycyjnych na wystawy promujące przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja planowanego polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa, Zalew Wiślany)
248299Urząd Miejski w Żelechowie
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia - oświetlenia ulicznego w miejscowości Piastów
248297Powiat Sanocki
Dostawa samochodu typu doka przystosowanego do przewozu osób oraz ciągnika wraz z osprzętem dla Centrum Integracji Społecznej w Sanoku
248295Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
BOF-II.272.1.70.2012 - Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego dla pracowników Zamawiającego pt.: Podatek VAT w projektach m.in. opodatkowanie transakcji międzynarodowych i wewnątrzwspólnotowych w zakresie dostaw towarów i usług z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2011 r., finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
248283Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
Usługa udzielenia pożyczki finansowej dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój
248281Sąd Okręgowy w Częstochowie
Dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego do Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
248275Gmina Rogowo
Budowa kanalizacji ściekowej z przykanalikami, kolektorami tłocznymi i przepompowniami ścieków w miejscowości Grochowiska Księże
248255Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kompleksowa realizacja usługi - kursu DECOUPAGE dla 14 osób nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego p.n. Ty też możesz - Zadanie 1 Aktywna integracja
248249Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu pn. Rewitalizacja fragmentu kampusu Politechniki Łódzkiej - renowacja, przebudowa i rozbudowa zespołu obiektów pofabrycznych dla celów dydaktyki Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
248245Instytut Hematologii i Transfuzjologii
IHiT/P/70/2012 - dostawa testów i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń markerów wirusologicznych metodą chemiluminescencji wraz z dzierżawą chemiluminometru, oraz testów do oznaczania markerów wirusologicznych, odczynników chemicznych i laboratoryjnych (zadania 1-6).
248241Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
248235Gmina Brzostek
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Brzostek
248229Powiat Sanocki
Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatu Sanockiego
248227Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem
Organizacja poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie tatrzańskim, współfinansowanego przez Unię Europejską
248213Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z.
Dostawa szczotek jednorazowych do mycia rąk, myjek jednorazowych, materiałów do sterylizacji oraz środków do myjni dezynfektora
248209Szpital Specjalistyczny
Dostawa preparatów dezynfekcyjnych.
248197Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Informatyk - nowe horyzonty rozwoju osobistego i zawodowego
248195Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
DOSTAWA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU >MAM SZANSĘ< REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM.
248193Szpital Powiatowy Limanowa
Dostawy sprężonego tlenu medycznego w butlach wraz z ich dzierżawą, tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika, dostawy medycznego dwutlenku węgla w butlach wraz z dzierżawą butli oraz mieszanki 50% O2 / 50% N2O
248189Biuro Ochrony Rządu
Zakup celi strzelniczych - systemu 5 bezprzewodowych obrotników lekkich figur z osłonami balistycznymi z 2 pulpitami sterowniczymi wraz z adaptacją systemu do użycia z zespołem 5 obrotników - podnośników typu WP (WP-O) 25
248185Wojewódzki Szpital Zespolony
Zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla WSZ w Lesznie - DZ-751-41/12
248183Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie
Remont Urzędu Pocztowego Starachowice 1
248177Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym 2012/2013
248175Zarząd Dróg Wojewódzkich Lublin Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie
: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 819 Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska w m. Wola Uhruska o długości 0,367 km realizowana na podstawie umowy Nr 24/F/12 z dnia 28.09.2012 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Wola Uhruska..
248173Gmina Niedrzwica Duża
świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE wójta gminy niedrzwica duża W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013
248171Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w trakcie trwania konferencji organizowanej przez Instytut Pedagogiki
248167Gmina Miasto Szczecin
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Budowa Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
248165Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
zakup i dostawy implantów ortopedycznych oraz elementów do osteosyntezy.
248143Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dostawa leków psychotropowych
248141Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
Dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej
248137Wojskowa Akademia Techniczna
DOSTAWA SPRZĘTU RTV, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ AKCESORIÓW
248133Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawa termocyklerów
248117Powiat Raciborski
Dostawa tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego OKI MC 562 DN
248111Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zakup i dostawa dwóch drukarek o podwyższonej wydajności
248101Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz
Budowa chodnika - ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 36 w Załęczu wraz z odwodnieniem
248099Akademia Morska w Gdyni
CRZP/72/2012/AEZ/ Budowa podwozia do modelu II (Bukovina) w ramach projektu rozwojowego nr 0008/R/T00/2010/11
248095Gmina Górowo Iławeckie
Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
248083Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice
WZMOCNIENIE SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LASÓW POPRZEZ BUDOWĘ DROGI LEŚNEJ WEWNĘTRZNEJ NR I-B, I-8;137 (WG EWIDENCJI NADLEŚNICTWA STARACHOWICE) W OBRĘBIE LUBIENIA W NADLEŚNICTWIE STARACHOWICE NA TERENIE LEŚNICTW KUTERY I ZAWAŁY ORAZ BUDOWA STAŁYCH SKŁADNIC DREWNA PRZY DRODZE POŻAROWEJ NR 2 NA TERENIE LEŚNICTWA ZAWAŁY OBRĘBU LUBIENIA NADLEŚNICTWA STARACHOWICE
248075Biblioteka Śląska w Katowicach
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
248073Gmina Nisko
Remont dróg gminnych położonych na terenie miasta Niska- II etap 2012 rok
248071Gmina Zagórz
Budowa targowiska miejskiego w miejscowości Zagórz
248061Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawa, instalacja i uruchomienie generatora germanowo-galowego dla pracowni PET-CT
248057Województwo Podkarpackie
Prowadzenie czynności technicznych poprzedzających wydanie nowego lub zmianę istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linie komunikacyjne o długości do 100 km, poprzez wykonywanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób
248055Urząd Gminy
Zimowe utzrymanie dróg gminnych na terenie gminy Rędziny
248049Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
Organizacja obozu Aktywnej Integracji dla uczestników projektu: Centrum Aktywności Społecznej LARGO
248041Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Krzczonowie
Dostawa węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Krzczonowie w sezonie grzewczym 2012/2013
248037Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Remont instalacji wewnętrznych i toalet na I piętrze w budynku głównym Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa przy ul. K. Królewicza 4 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
248033Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach
248027Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Dostawa myjni dezynfektora
248021Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
Dostawa klipsów tytanowych, elktrod, etykiet samoprzylepnych i testów diagnostycznych do aparatu Pico Scan - 4 pakiety
248019Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawa opraw elektrycznych wraz z demontażem i montażem, nr sprawy Pn-154/12/AR
248017Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
Zapewnienie łączności telefonicznej w Oddziale ZUS w Bydgoszczy oraz w podległych terenowych jednostkach organizacyjnych
248007Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki
W-11/P-29/2012
248005Gmina Wołomin
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego we wsi Cięciwa w ul. Wołomińskiej - Etap I robót na odcinku od projektowanego słupa S-80 nr 1/1, zlokalizowanego na wysokości działki nr ewid. 223/1 do projektowanego słupa S-80 nr 1/21 na wysokości działki nr ewid. 120, wraz z włączeniem linii oświetlenia do istniejącej stacji transformatorowej nr [0460] ZABRANIEC - CIĘCIWA
248003Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
PT i przebudowa parkingu przy ul. Lompy.
248001Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
PT i budowa placu zabaw przy ul. Jasnej
247999Jednostka Wojskowa 4217
Dostawę ochronników słuchu dla Jednostki Wojskowej w Gliwicach
247997Uniwersytet Warszawski
Dostawa 4 central wentylacyjnych oraz 1 wentylatora dla budynku Uniwersytetu Warszawskiego - Audytorium Maksimum przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie
247995Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
247993Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa licencji oprogramowania dla PIG-PIB z podziałem na części
247981Gmina Kartuzy
Roboty budowlane związane z zasypaniem reliktów architektury murowanej związanych z Zespołem Kartuzji Gdańskiej
247977Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi w Marzeninie
Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła
247971Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
Dostawa środków dezynfekcyjnych - 2 pakiety w ciągu 12 miesięcy
247969Urząd Skarbowy w Ostrołęce
Dostawa komputerów - 2012
247967Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka
Rozbudowa Infrastruktury aktywnych form turystyki Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie - roboty dodatkowe. Nr 38/WR/B/DT/12
247965Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Serwis techniczny parkomatów w Strefach Płatnego Parkowania Wrzeszcz, Śródmieście i Aniołki w Gdańsku w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r
247963Urząd Skarbowy
Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Urzędu Skarbowego w Nowym Targu
247961Gmina Borne Sulinowo
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2012-2013
247959Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską w Warszawie - na podstawie Projektu budowlano - wykonawczego.
247953Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawa akcesoriów pomiarowych. Postępowanie nr WEiTI/180/BZP/2012/1035.
247943Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dostawa wraz z montażem regałów stacjonarnych i przesuwnych w dwóch pomieszczeniach archiwum zakładowego w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30
247941Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
Utwardzenie placu przy siedzibie ANR GNiAZ WRSP w Skarszewach
247939Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawa i montaż systemu do dokumentacji żeli znakowanych fluorescencyjnie i chemiluminescencyjnie; nr sprawy UM-ZP-262-100/12
247937Instytut Nafty i Gazu
Dostawa rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II do Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, ul. Łukasiewicza 1
247935Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie posadzki, malowanie korytarza II piętra Komendy Powiatowej Policji w Żurominie. Nr sprawy 136/2012
247931Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawa i montaż analizatora komórek w czasie rzeczywistym dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; nr sprawy UM-ZP-262-89/12.
247929Gmina - Miasto Elbląg
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju
247927Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
Remont części budynku mieszkalnego w miejscowości Palczewo 35, gm. Ostaszewo
247923Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6
Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła
247917Urząd Miejski w Libiążu
Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów, parkingów na terenie gminy Libiąż w 2013 roku.
247913Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku przy ul. Wzgórze 19/Barlickiego 1 w Bielsku-Białej
247909Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Jakubowie
Odtworzenie korpusu i nawierzchni drogi powiatowej nr 1913E w m. Wygoda
247907Jednostka Wojskowa 4620
WYMIANA OKIEN BUDYNKÓW NR 125, 131, 132, 136 NA TERENIE JW. 4620, UL. OKÓLNA 37 W TORUNIU Nr referencyjny P/66/IW/12
247905Gmina - Miasto Elbląg
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego
247899Gmina Szepietowo
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szepietowo w roku szkolnym 2012/2013
247895Zarząd Oczyszczania Miasta
Opróżnianie koszy ulicznych na terenie m.st. Warszawy - w rejonie III
247893Nadleśnictwo Cisna
Przebudowa drogi leśnej Zawój III oraz drogi dojazdowej o łącznej długości 2065 mb
247891Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pełnienie funkcji opiekuna podczas trwania studenckich praktyk pedagogicznych dla studentów Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/12-2012/WA)
247889Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zakup i dostawa środków eksploatacyjnych: myjąco-dezynfekujących do myjni z systemem ETD-3 firmy Olympus
247887Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Dostawa artykułów spozywczych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
247875Starostwo Powiatowe
Sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych z określeniem wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na obszarze Powiatu Lubińskiego dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomością
247873Gmina Poniatowa
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Poniatowa w miejscowościach Plizin i Poniatowa Kolonia I.
247869Najwyższa Izba Kontroli
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych
247867Zespół Szkół Nr 2
Remont dachu w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Hangarowej 14 w Poznaniu
247865Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie
Remont drogi o nawierzchni asfaltowej dla 21 Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach realizowany przez Jednostkę Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno -znak postępowania: 705/2012
247863Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Opracowanie ekspertyz technicznych wraz z koncepcją remontu dwóch mostów: Zad. Nr 1 - most przez potok Jabłonka w miejscowości Bystre w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 24+714 Zad. Nr 2 - most przez potok Jabłonka w miejscowości Jabłonki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 28+923
Wygenerowano dnia 28 marca 2017 02:18:50