Lista ogłoszeń z dnia 30 listopada 2012 769 ogłoszeń

484064Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce
Usługa pełnienia funkcji personelu projektu w ramach projektu: EDUKACJA SZANSĄ NA LEPSZY START ZP-1/ZSCKR/POKL9.2/12
484058Politechnika Gdańska
usługa wykonania i wdrożenia Modułu Wizytówki Multimedialne portalu internetowego Interizon - Pomorskiego Klastra ICT, w ramach projektu ICT INNOVA - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
484048Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
484036Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego
Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Etap II
484022Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża
Usługi edukacyjne - przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rozszerzających, wyrównawczych, pozalekcyjnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży w ramach projektu realizowanego przez gminę Łomża: ,W przyszłość bez obaw, nr projektu WND-POKL.09.01.02-20-740/12.
484016Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni
ZAKUP ŚRODKA TRANSPORTU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NA POTRZEBY KLUBU SAMOPOMOCOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I BEZROBOTNYCH WCHODZĄCEGO W SKŁAD GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WITONI, UL. SZKOLNA 5, 99-335 WITONIA
484004Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna
Opracowanie i wydrukowanie folderów promocyjnych przedstawiających kompleksowy wachlarz usług oferowanych na rynku przez Lubelski Park Naukowo - Technologiczny S.A.
484000Jednostka Budżetowa USŁUGI KOMUNALNE
Dostawa, montaż i uruchomienie prefabrykowanej, automatycznej toalety publicznej, wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia
483992Miasto Przasnysz
Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Przasnysz i 9 placówek miejskich Gminy Miasta Przasnysz na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego
483990Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYJAZDOWYCH WARSZTATÓW SOCJOKULTURALNYCH W RAMACH PROJEKTU DOBRY START.
483980Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień"
Dostawa i montaż elektronicznych tablic meteorologicznych, infokiosku, hot-spotów, monitoringu wizyjnego, streaming video oraz urządzenia do zliczania turystów
483978Instytut Adama Mickiewicza
Koordynator merytoryczny projektu CULTURE.media.
483976Gmina Radomin
Wykonanie usługi związanej z certyfikacją Systemu Zarządzania Jakością, za zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy Radomin
483970Zespół Szkół w Gorzycach
zakup sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach
483966Zarząd Powiatu Mikołowskiego
Zakup i dostawa zestawów nowych podręczników do zajęć z zakresu kompetencji kluczowych i zawodowych w ramach projektu pn. Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 - 2014, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
483958Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
483952Zarząd Powiatu Mikołowskiego
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul.K.Prusa 7 - zakres VIII - dostawa i montaż mebli, komputerów wraz z konfiguracją i innych urzadzeń stanowiących wyposażenie pomieszczeń drugiego piętra modernizowanego budynku oraz piwnicy. Zadanie I : Dostawa i montaż mebli w następujących pomieszczeniach: gabinet Komendanta, biuro Zastępcy Komendanta, biuro Dowódcy JRG, Sekretariat (kadry), biuro wydziału operacyjnego, biuro wydziału kwatermistrzowsko-technicznego, biuro sekcji ds. finansów, biuro sekcji prewencyjno kontrolnej,
483944Muzeum Historii Żydów Polskich
Dostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów dla Muzeum Historii Żydów Polskich
483940Miasto Radomsko
Zakup energii elektrycznej
483938Instytut Adama Mickiewicza
Dodruk 150 szt. naklejek w ramach postępowania uzupełniającego dotyczące zadania nr 1 poz. 6
483930Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu, Radio Wrocław Spółka Akcyjna
Dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja serwerów, macierzy dyskowej i biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem sieciowym, konfiguracja platformy wirtualizacyjnej oraz dostosowanie pomieszczenia do spełniania funkcji serwerowni.
483916Dom Pomocy Społecznej "Promień Życia"
Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich
483908Nadleśnictwo Żmigród
Wykonanie projektu wyposażenia sali edukacyjno-konferencyjnej dla 50 osób oraz sali wystawowej, zlokalizowanej w budynku LKP Lasy Doliny Baryczy ul. Parkowa 4a, Żmigród
483902Muzeum Regionalne w Jarocinie
Dostawa sprzętu multimedialnego
483898Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala
483882Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Usługa druku katalogu
483878Narodowe Centrum Kultury
Opracowanie autorskiej koncepcji wystawy /Londyńczycy/ poświęconej polskiej emigracji w Londynie, wraz z jej realizacją
483870Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
Zakup materiałów biurowych
483868Muzeum Historii Żydów Polskich
Usługi drukowania na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich
483866Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Usługa napełnienia pięciu sztuk butli gazem HFC 227 eu (FM 200) oraz uruchomienie i przywrócenie do pełnej sprawności stałego urządzenia gaśniczego w Muzeum - Domu Urodzenia Fryderyka w Żelazowej Woli
483862Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
Usługa z zakresu zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, dróg wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie miasta stołecznego Warszawy, będących w zarządzie Dzielnicy Wola (numer sprawy: 71/ZP/12).
483854Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Dostawa serwerów z oprogramowaniem oraz licencją
483852Gmina Wodzisław
Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu
483850Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
Dostawy gazów medycznych i technicznych - wraz z dzierżawą zbiorników i butli
483846Kancelaria Prezydenta RP
DOSTAWA 3 SZTUK MAŁYCH SAMOCHODÓW OSOBOWO-DOSTAWCZYCH TYPU CARGO DLA KANCELARII PREZYDENTA RP
483844Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla wskazanych przez Zamawiającego uczestników projektu systemowego Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie 7.1.2
483832Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich
Wykonanie usług uzupełniających do zamówienia pn.: Świadczenie usługi w zakresie: doradcy zawodowego BO (beneficjentów ostatecznych), z którymi zostaną zawarte kontrakty socjalne w ramach projektu pn.: Bądź aktywny - zmień swoje życie -2
483830Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 70.000,00 zł.
483824Gmina Krzywiń
Usługa edukacyjna w ramach projektu Edukacyjne Laboratorium Wczesnoszkolne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
483822Zarząd Inwestycji Miejskich
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Polnej 4 we Wrocławiu o wolnostojący budynek dydaktyczny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
483814Urząd Gminy w Błędowie
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro na Doposażenie szkół w sprzęt oraz materiały i pomoce dydaktyczne.
483798Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 55.000,00 zł.
483792Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawa, wykonanie i montaż wyposażenia w pomieszczeniach dydaktycznych WWNiG AGH ZP/0519/2012
483782Drugi Urząd Skarbowy
Kompleksowe świadczenie usługi utrzymywania czystości w budynku i ciągów komunikacyjnych oraz wykonywanie prac porządkowo-gospodarczych w budynku i na terenie wokół budynku Drugiego Urzędu Skarbowego przy ul. Mazowieckiej 63/65 w Toruniu
483780Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 50.000,00 zł.
483776Nadleśnictwo Kłodawa
Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Kłodawa w roku 2012
483752Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych z języków: angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, niemieckiego, francuskiego, portugalskiego, hiszpańskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, rosyjski, ukraiński, niemiecki, francuski, portugalski, hiszpański.
483750Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Organizacja zabawy mikołajkowej dla 150 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat, uczestników zajęć prowadzonych w placówkach Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Mokotów
483742Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa
Dowożenie niepełnosprawnego ucznia z terenu gminy Halinów
483740Gmina Miejska Kętrzyn
Wykonanie robot dodatkowych związanych z przebudową i modernizacją targowiska miejskiego w Kętrzynie
483732Gmina Strzelce Opolskie
Dostawa urządzenia do pielęgnacji i czyszczenia lodu (rolba)
483728Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
Dostawa tuszy i tonerów do drukarek
483718Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie
Dostawa oleju opałowego lekkiego do ZSOiP w Siennie
483716Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Usługa druku kalendarzy.
483702Urząd Gminy Biały Dunajec
BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W BIAŁYM DUNAJCU - III ETAP
483694Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku
Ochrona obiektów i mienia na terenie posesji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lęborku
483692Gmina Miasto Grudziądz
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego zabudową mieszkaniową przy ul. Rydygiera, ulicą Rydygiera, terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, terenami pod poszerzenie ul. Warszawskiej, zabudową mieszkaniową i lasem przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu
483676Gmina Ropczyce
Dostawa pomocy dydaktycznych, programów edukacyjnych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, materiałów biurowych do Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej w ramach projektu pn.: Uczeń - najlepsza inwestycja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.2, gdzie zastosowano podział na zadania.
483666Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
483660Nadleśnictwo Kłodawa
Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Kłodawa w roku 2012
483654Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Zakup i dostawa luksomierza ręcznego
483640Powiat Wadowicki
Prowadzenie zajęć dodatkowych - doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego realizowanych w ramach projektu systemowego Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego wg 9 zadań..
483630Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa aparatu do elektroterapii z wyposażeniem oraz aparatu do terapii ultradźwiękowej z wyposażeniem
483628Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach
Zakup wyprawek edukacyjnych
483622Gmina Lwówek Śląski
Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku A i D Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
483620Gmina Żyrardów
Dostawa samochodu pożarniczego lekkiego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie
483616Gmina Miejska Kętrzyn
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską oraz inne usługi do realizacji w 2012r. zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach robót publicznych
483602Gmina Tryńcza
Dystrybucja energii elektrycznej
483600Nadleśnictwo Jabłonna
Dostawa kaset do produkcji sadzonek loco szkółka Skierdy
483594Gmina Kazimierza Wielka
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Kazimierza Wielka w sezonie 2012/2013.
483592Gminny Ośrodek Kultury w Jaworniku Polskim
Zakup sceny wraz z zadaszeniem w ramach działania 313,322,323 - Odnowa i rozwój wsi - objętego PROW na lata 2007 - 2013
483586Gmina Zakrzówek
Dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego i konferencyjnego wraz z dokumentacją powykonawczą oraz dostawa i montaż sprzętu oświetleniowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu muzycznego dla Gminnego Domu Kultury w Zakrzówku
483582Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach
Przeprowadzenie zajęć grupowego kursu przedsiębiorczości
483576Gmina Komańcza
Usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych, placów, chodników na terenie Gminy Komańcza i drogi powiatowej nr 2263 R w Nowym Łupkowie w sezonie zimowym 2012/2013
483568Uniwersytet Medyczny
Dostawa paliw dla pojazdów służbowych UM w Łodzi ZP/142/2012
483558Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Zakup i dostawa dekoracji świątecznych słupowych w liczbie 119 szt. oraz choinki sztucznej.
483546Urząd Gminy Laskowa
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013, 2013/2014
483530Gmina Łuków
Zimowe utrzymanie dróg
483520Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Dostawa materiałów biurowych i fryzjerskich na potrzeby projektu Dobry zawód lepsza przyszłość.
483518Jednostka Wojskowa 4430
Dostawa akcesoriów i podzespołów informatycznych
483510Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa wraz z oznakowaniem i modernizacją oświetlenia dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów - roboty uzupełniające. Zadanie 1. Utrzymanie, remont, konserwacja, naprawa i modernizacja oświetlenia w drogach gminnych oraz drogach będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów
483486Narodowe Centrum Kultury
Stworzenie autorskiego scenariusza i reżyserii spektaklu /Wesele w Kurnej Chacie/ z wykorzystaniem utworów Jana Kaczmarka oraz zapewnienie udziału artystów mających wystąpić podczas spektaklu, wraz z poniesieniem ich honorariów
483482Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
PZD.3210.23.2012 - Remont drogi powiatowej Nr 1694N od DK nr 63 - Łysonie od km 1+615 do km 2+010
483480Gmina Cedry Wielkie
Zagospodarowanie centrum wsi Giemlice
483476Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu
Dostawa do siedziby Zamawiającego serwera spełniającego wymagania określone przez Zamawiającego
483464Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu do ciągnika rolniczego
483462Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup i dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-069/12-00 z dnia 28 września 2012 r..
483460Nadleśnictwo Kłodawa
Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Kłodawa w roku 2012
483456Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
483454Miejskie Centrum Kultury
Świadczenie usługi sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 01.01.2013 do 31.03.2014r.r. do obiektów Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.
483452Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
Roboty budowlane obejmujące przebudowę pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie
483446Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
483440Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
143/12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
483434Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Zakątna"
Przebudowa budynku mieszkalnego - roboty dodatkowe
483432Powiat Wadowicki
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Andrychów w miesiącu październiku
483424Narodowe Centrum Kultury
Produkcja gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury
483422Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Dostawa materiałów biurowych, artykułów papierniczych
483416Gmina Pruchnik
pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
483412Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Ełku
Wybór kadry szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedagogicznej w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
483410Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Remont drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów - zamówienie uzupełniające
483408Powiat Górowski
DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO.
483406Uniwersytet Łódzki
Dostawa pomocy naukowo - dydaktycznych (podręczników i książek) dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego.
483402Powiat Niżański
Dostawa materiałów dydaktycznych, na potrzeby prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
483390Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie
Dostawa i montaż rozdzielnic niskiego napiecia na Stacji Uzdatniania Wody w Zdunach
48338023 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ
Dostawa ciekłej mieszanki azot / tlen wraz z dzierżawą zbiornika i transportem - postępowanie Nr 23 PN 12
483378Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
Usługi Transportowe związane z przewozem ryb
483376Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
Dostawa oleju opałowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
483374Ogród Zoologiczny
Całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób, obiektów ,oraz monitorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przy ul. Spacerowej 10
483372Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa wraz z montażem wyposażenia stałego do Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta przy ul. Brzozowej 11/13 w Warszawie - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
483366Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
114/12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
483362Akademia Sztuk Pięknych
Dostawa oprogramowania oraz sprzętu Audio- Video w ramach Projektu ASP w Gdańsku w przestrzeni wirtualnej: Moduł II (E-learning) oraz Moduł III (Ekultura).
483354Zespół Szkół Nr 11
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła na terenie Szkoły Podstawowej Nr 28 w Zespole Szkół Nr 11 przy ul.Piasecznej 40 w Szczecinie
483350Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
Remont cząstkowy ulicy Sandomierskiej w Nisku
483348Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Dostawa żeliwnego kotła parowego typu ECA IV
483342Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
Dostawa bonów towarowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
483338Szkoła Podstawowa nr 2
Organizacja wycieczki 6-dniowej do Hiszpanii w terminie 27.04- 02.05.2013r. dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS szkoły.
483334Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach
Zakup i dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach na okres 12 miesięcy. Znak sprawy 12/PN/2012
483332Gimnazjum w Lubominie
Dostawa oleju grzewczego do kotłowni Gimnazjum w Lubominie
483326Powiatowy Urząd Pracy
Dostawa bonów towarowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
483322Szkoła Podstawowa Nr 13 w Głogowie im. Orląt Lwowskich
Dostawę oleju opałowego lekkiego
483318Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
wykonanie rozbudowy istniejącego Systemu Monitoringu Wizyjnego IP w Oddziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Pienistej 71
483310Uniwersytet Łódzki
Usługa restauracyjna podczas szkoleń odbywających się w ramach realizacji projektu - WDROŻENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO DLA ZARZĄDZANIA UŁ I PODNIESIENIE KOMPETENCJI KADRY KIEROWNICZEJ UŁ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
483302Nadleśnictwo Brzesko
Realizacja programu produkcji szkółkarskiej - wykonanie robót budowlanych w infrastrukturze szkółki leśnej Leśnictwa Jodłówka - Przebudowa betonowych koryt pod sztuczne podłoże - miejscowość Jodłówka, gmina Rzezawa, powiat bocheński, województwo małopolskie
483290Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
Pielęgnacja zadrzewienia przy drogach wojewódzkich nr: 812, 837, 839, 841, 843 administrowanych przez rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
483284Gmina Łabowa
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013 NA TERENIE GMINY ŁABOWA
483274Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu systemowego Aktywność - szansą na przyszłość na 2012 rok, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
483266Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Remont budynku nr 3 KG PSP w zakresie toalet I piętra skrzydła północnego
483262Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie
DOSTAWA OPAŁU - WĘGLA KAMIENNEGO DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W PIŃCZOWIE
483252Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2013.
483250Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie
Wykonanie usługi ochrony osób i mienia w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie oraz podległych Prokuraturach Rejonowych w terminie od 1 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku (1 miesiąc).
483248Zakład Karny Warszawa-Białołęka
Dostawy chleba pszenno-żytniego do Oddziału Zewnętrznego w Popowie Zakładu Karnego w Warszawie Białołęce ul. Nadbużańska 39 gm. Somianka pow. wyszkowski woj. mazowieckie
483246Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik
Wykonanie robót ogólnobudowlanych z zakresu przebudowy budynku administracyjnego
483242Szkoła Podstawowa w Tereszewie
Dostawa oleju opałowego w ilości 30 000 litrów do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Tereszewie
483236Zespół Placówek Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach
Dostawa produktów spożywczych do Zespołu Placówek Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach w podziale na pakiety-liczba pakietów 9.
483224Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny
postępowania o zamówienie publiczne poniżej 200.000 EURO w trybie zapytania o cenę zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.69 ustawy P.Z.P. organizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na dostawę kompletnych zestawów ratowniczych do zapobiegania oraz likwidacji skażeń środowiska w zdarzeniach w transporcie lądowym dla OSP Nr sprawy ZP/3/ZG/2012
483222Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin
Ogrodzenie szkółki leśnej Kartlewo
483220Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Dostawa samochodu do przewozu osób dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
483208Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
42/12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 200 000 EURO na dostawy wyciągów alergenów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
483202Pomorski Urząd Wojewódzki
świadczenie usługi modyfikacji oprogramowania komputerowego. WAG-VIII.272.39.2012.AD
483198Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa
Dostawa mebli biblioteczno-biurowych wraz z ich montażem oraz pozostałego asortymentu stanowiącego wyposażenie Filii bibliotecznej w Biskupicach Radłowskich w ramach realizacji projektu pod nazwą Remont oraz wyposażenie Filii bibliotecznej w Biskupicach Radłowskich na miarę potrzeb instytucji kultury XXI wieku
483188Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania
483186Burmistrz Miasta Bielawa
Adaptacja budynku przy ulicy Lotniczej 5 na potrzeby instytucji pomocy społecznej
483180Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Opracowanie merytoryczne tematyki i zasad przebiegu III edycji Konkursu Polonistycznego i zasad przebiegu III etapu olimpiady polonistycznej dla dzieci i młodzieży polskiej mieszkającej za granicą.
483178Urząd Skarbowy w Nowym Sączu
Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu
483174Gmina Łabunie
Doposażenie bazy dydaktycznej i wyposażenia sal do prowadzenia zajęć w ramach projektu Klucz do przyszłości - program rozwoju szkół podstawowych na terenie gminy Łabunie
483172Politechnika Poznańska
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi usuwania śniegu, nawisów śnieżnych i lodowych sopli z dachów budynków będących we władaniu Politechniki Poznańskiej o łącznej powierzchni 50 339m2 w sezonie zimowym 2012/2013 i 2013/2014 oraz spryzmowanie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
483166Jednostka Wojskowa 4784
Wykonanie usług i świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.
483164Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa
Remont filii bibliotecznej w Biskupicach Radłowskich na miarę potrzeb instytucji kultury XXI wieku
483162Gmina Borów
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Borów.
483160Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu
wykonanie usługi okresowego przeglądu agregatu wody lodowej typu Carrier Model: 30GX-132-A0234-PEE Rok produkcji: 2003
483154Gmina Zduńska Wola
Zamówienie uzupełniające w związku zdostawą pomocy dydaktycznych w ramach pilotażu Rządowego Programu Cyfrowa Szkoła
483150GCI sp. z o. o.
Dostawa sprzętu komputerowego
483136Jednostka Wojskowa 4340
DOSTAWA WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4340 ORAZ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU
483132Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk
Wykonanie, dostawa i montaż elementów wyposażenia wybranych pomieszczeń w budynku Koszar Schronowych na potrzeby Centrum Hewelianum
483122Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Świadczenie usługi kolokacji (hotelingu) serwerów w projekcie Otwarta szkoła - system wsparcia uczniów migrujących.
483116Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
dzierżawa 7 szt. glukometrów oraz dostawa 5500 szt. pasków do pomiaru glikemii krwi noworodkowej kompatybilnych z użyczonymi glukometrami
483110Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.
Dostawa używanego wyposażenia do hali sortowania odpadów
483108Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa; adres korespondencyjny: Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi
Dostawa nowych części zamiennych do wózków widłowych, elektrowózków, podnośników oraz wózków peronowych
483104Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
406/P/2012 - Dostawa radiofarmaceutyku SAMAR 153
483102Zespół Szkół w Marzęcicach
Dostawa oleju opałowego w ilości 32 000 litrów do kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Marzęcicach.
483098Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa
Dostawa materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i sprzętu RTV stanowiących wyposażenie Filii bibliotecznej w Biskupicach Radłowskich w ramach realizacji projektu pod nazwą Remont oraz wyposażenie Filii bibliotecznej w Biskupicach Radłowskich na miarę potrzeb instytucji kultury XXI wieku
483096Gmina Sobótka
Sporządzanie operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w Gminie Sobótka- przetarg trzeci
483090Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawa
Dostawa systemu chromatografii cieczowej FPLC
483088Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
483086Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Rogowo gmina Rogowo, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie
483082Powiatowy Urząd Pracy
zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. /ABC Przedsiębiorczości/ dla 8 osobowej grupy bezrobotnych
483076Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i koncentratów na Stację Dializ Zespolu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
483062Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Wyposażenie kamienicy Rynek 3 w meble do zabudowy, w ramach zadania inwestycyjnego Rewaloryzacja i modernizacja siedziby Muzeum Okręgowego w Tarnowie
483060Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
483056Burmistrz Miasta Bielawa
wykonanie ogrodu dydaktycznego na terenie interaktywnego centrum poszanowania energii..
483040Gmina Kąty Wrocławskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu i Bogdaszowicach
483036Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Część 1: Usługa wywozu odpadów komunalnych w systemie dwupojemnikowym z podziałem na odpady mokre i suche (system dualny) oraz odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzących z gospodarstw domowych z terenu osiedli mieszkaniowych zamawiającego. Część 2: Usługa wywozu odpadów komunalnych w systemie dwupojemnikowym z podziałem na odpady mokre i suche (system dualny) pochodzących z pomieszczeń biurowych, w których mieści się siedziba zamawiającego..
483034Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawa helu ciekłego o czystości 99.99%
483008Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny
Postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 200.000 EURO w trybie zapytania o cenę zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.69 ustawy P.Z.P. organizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na dostawę kompletnych zestawów do ratowania ludzi i zwierząt z zamarzniętych akwenów wodnych dla OSP nr sprawy ZP/6/ZG/2012
483006Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Rozbudowa linii logicznych dla telefonii IP i sieci strukturalnej w Oddziale ZUS w Gdańsku i podległych Inspektoratach
483000Urząd Miasta Radlin
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: BUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO PRZY UL. MARIACKIEJ W RADLINIE.
482980Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
USŁUGA DRUKU GAZETY UNIWERSYTECKIEJ
482976Gmina Żórawina
Dostawa zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żórawina
482970Tarnogrodzki Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawa samochodu ciężarowego (używanego)
482964Uniwersytet Rzeszowski
Przeprowadzenie kursów specjalistycznych z zakresu nauk społecznych w ramach zadania nr 7 Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim
482962Gmina Ludwin
Dostawa kruszywa spełniającego PN-EN 13043:2004: - kruszywo dolomitowe - o granulacji 0-31,5 mm w ilości ogółem 422 tony, z przeznaczeniem do przeprowadzenia remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Ludwin.
482950Jednostka Wojskowa 4340
DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH, AKCESORIÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO INSTRUMENTÓW
482948Dom Pomocy Społecznej
Dostawa artykułów spożywczych dla DPS Ruda Różaniecka
482934Straż Miejska Wrocławia
Dostawa dwóch samochodów terenowo - osobowych na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia
482930Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Marcule
USŁUGI Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) W NADLEŚNICTWIE MARCULE W 2012 ROKU - GODZENIA UPRAW - zamówienie uzupełniające.
482926Gmina Kąty Wrocławskie
Wykonanie ewidencji dróg gminnych o długości ok. 95 km znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych
482922Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Dostawa książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
482918Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Dostawa wraz z montażem sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
482912Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
482908Gmina Repki
Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
482902Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Dostawa preparatów dezynfekcyjnych na okres 1-go roku dla SzW w Suwałkach
482892Zakład Energetyki Cieplnej
Naprawa pokrycia dachu budynku maszynowni w Końskich przy ul. Odlewniczej 5.
482890Urząd Gminy w Psarach
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych.
482886Politechnika Wrocławska
Wykonanie robót uzupełniających do Remontu pomieszczeń laboratoryjnych oraz biurowych w budynku F-3 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Gdańskiej 7/9 we Wrocławiu.
482884Gmina Dobrzyniewo Duże
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - etap I
482882Województwo Małopolskie
Realizacja trzech koncertów grupy multi-instrumentalnej Piwnica Św. Norberta na Festiwalu Siedmiu Kultur w Londynie.
482878Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, włamań i kontroli dostępu, instalacji CCTV, videodomofonowej w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Grottgera 4. Znak sprawy ZP-2151-16/2012..
482876Gmina Kamieniec
Dostawa wyposażenia do budynków z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne na terenie Gminy Kamieniec
482872Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Dostawa kopert biurowych w 2013 roku dla potrzeb Oddziału ZUS w Gdańsku
482866Muzeum Budownictwa Ludowego
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
482862Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz OC działalności w zakresie zarządzania drogami Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na rok 2013 i 2014
482860Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
Zakup i dostawa projektora multimedialnego
482858Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Dostawa książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
482856Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
dostawa talonów dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu
482854Jednostka Wojskowa Nr 4724
Szkolenie specjalistyczne operatorów systemu BSP FlyEye
482850Instytut Matki i Dziecka
Materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
482832Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia
482830Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Przywrócenie pierwotnego przekroju normalnego koryta rzeki Pełcznicy, km 10+900-11+200, 16+800-17+000, m. Świebodzice.
482828Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Wymiana stolarki okiennej na PCV w bud nr 5 i 10 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy
482826Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami branży mostowej, wykonywanymi w ramach zad. inwest. pn.: Kanał Rudzki jaz z mostem, kładką i przepławką w m. Przechody zlokalizowanego w gm. Grajewo, pow. grajewski, woj. podlaskie
482824Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Dostawa książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
482810Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Zamówienie dodatkowe do umowy GDDKiA O/WR 178/PN/R/R-2/2012, polegające na przełożeniu kabli telekomunikacyjnych przy remoncie drogi krajowej nr 36 w miejscowości Wąsosz, ul. Kolejowa w km 58+684 do 59+085, strona Prawa. Nr postępowania: GDDKiA O/WR 297/ZWR/R/R-2/2012
482808Urząd Miasta Radlin
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA ULICY SPACEROWEJ W RADLINIE - ETAP I ODWODNIENIE.
482796Zakład Karny
Dostawy artykułów mleczarskich
482792Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Dostawa druków szpitalnych
482788Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo - materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w okresie 01.11.2012r. - 31.12.2013r.
482776Uniwersytet Rzeszowski
Tłumaczenia konsekutywne wizyty studyjnej z języka rosyjskiego na język polski i odwrotnie w ramach zadania nr 4 Organizacja staży i wizyt studyjnych dla kadry akademickiej UR w ramach projektu Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim
482768Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ochrona Targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada 7a w Koninie
482762Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawa materiałów biurowych, druków oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek - według 5 pakietów
482756Gmina Złotów
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta
482748Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2012/2013
482744Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Dostawa książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
482740Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu
Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km 4+050 wraz z odbudową rowu odpływowego długości 1,4 km gm. Solec nad Wisłą
482738Zakład Karny Wołów
Dostawy ryb i konserw rybnych
482736Zespół Oświaty i Wychowania
Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych /Cyfrowa Szkoła/ dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej - Gmina Kruszwica
482732Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
Dostawa systemu nadzorującego obieg materiału sterylnego na terenie Szpitala w Słupsku 73/PN/2012
482728Urząd Gminy Kowal
Zakup zestawu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych
482722Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektu Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
482720Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Dostawa dodatkowego orz uaktualnienie już posiadanego oprogramowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniwoej w podziale na 2 części
482718Zakład Karny
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Zakładzie Karnym w Chełmie w ramach projektu nr. 3 : Cykl szkoleniowo- aktywizacyjnym służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbycia kary pozbawienia wolności.
482714Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA: Część I Naprawa części ogrodzenia w JW 3949 w m. Skwierzyna, Część II Wymiana bram garażowych, naprawa instalacji elektrycznej w budynku nr 17 w JW 3949 w m. Skwierzyna.
482712Urząd Gminy w Psarach
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary.
482696Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki
Dostawa paliw do samochodów osobowych wraz z usługą mycia samochodów
482694Gmina Baranów
Budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej w Łęce Mroczeńskiej
482692Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
482688Gmina Zielonki
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Zielonki
482684Zespół Szkół Samorządowych
Zakup i dostawa oleju opałowego
482682Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
modernizacja wewnętrznej drogi wjazdowej na posesję Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie przy ul.Korczaka 4.
482680Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tychowo
Budowa drogi leśnej Nr L20P ( dojazd pożarowy Nr 20 ) na terenie leśnictwa Bukowo i Bąbnica. Realizacja odcinka od km 3+000 do 5+276,15
482676Gmina Zielonki
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia miejsc publicznych i budynków na terenie Gminy Zielonki
482672Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wyprawki edukacyjnej do realizacji zajęć wyrównawczych w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i w Sieradzu w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-069/12-00 z dnia 28 września 2012 r.
482668Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
WYKONANIE REDAKCJI JĘZYKOWEJ, KOREKTY, SKŁADU KOMPUTEROWEGO DZIEWIĘCIU PUBLIKACJI, W TYM UZUPEŁNIENIE W DWÓCH PUBLIKACJACH ŚLEPYCH INDEKSÓW PRZYGOTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
482652Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny
Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na kompletnych zestawów przeciwpowodziowych z pompą dużej wydajności dla OSP. nr sprawy ZP/5/ZG/2012.
482648Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów biorących udział w projekcie pn. Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie, realizowanym przez Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie.
482636Gmina Bielsk
Usługa w zakresie zadania Utylizacja płyt azbestowych z terenu gminy Bielsk w 2012 roku.
482628Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu studiów podyplomowych dla pracowników przedsiębiorstw
482626Komenda Wojewódzka Policji
Dostawa szaf metalowych na dokumenty oraz regałów metalowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
482624Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Dostawa książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
482622Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 52 w Nowym Sączu
482618Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o.
Dostawa samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z podziałem na 2 zadania: Zadanie Nr 1 - Dostawa samochodu do opróżniania szamb. Zadanie Nr 2 - Dostawa samochodu do odbioru osadów ściekowych.
482614Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego
przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatu do równowagi kwasowo - zasadowej do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
482610Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
WYKONANIE REDAKCJI JĘZYKOWEJ, KOREKTY ORAZ SKŁADU KOMPUTEROWEGO PUBLIKACJI DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
482608Jednostka Wojskowa 1158
Serwisowanie i naprawa pojazdów ciężarowych Iveco i Mercedes
482606Skarb Państwa - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
Zakup dwóch samochodów osobowych
482604Dom Pomocy Społecznej
Zakup paliwa do samochodów służbowych dla Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
482600Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Świadczenie usług serwisowania szpitalnego systemu informatycznego SIS GEM
482596Gmina Baranów
Budowa sali gimnastycznej w Słupi pod Kępnem
482576Komenda Główna Policji
182/Cir/12/UM - Wykonanie remontu wytypowanych korytarzy i pomieszczeń II piętra budynku KGP przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie
482574Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Usługi asenizacyjne wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
482562Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2012/2013
482558Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tychowo
Budowa drogi leśnej Nr L10P ( dojazd pożarowy Nr 10 ) o długości 2,8km na terenie leśnictwa Pobądź
482556Gmina Stara Biała
Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej w pomoce dydaktyczne w ramach programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
482554Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
Przeprowadzenie szkoleń i usługi doradcze usprawniające funkcjonowanie biura obsługi klienta w ramach projektu Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Podziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej).
482550Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płock
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego: Usługi związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w PGL LP Nadleśnictwie Płock w latach 2010-2012 w części zamówienia nr 5 leśnictwo Miszewo.
482548PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Nadzór i zarządzanie nad zamówieniem uzupełniającym dla zadania pn. Projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej E 65, CMK, Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie
482546Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dobudowę przewodów kominowych wraz z uzyskaniem pozwoleń wynikających z obowiązujących przepisów prawa
482544Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Dostawa książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
482536Urząd Gminy w Dywitach
Wybór wykonawców usługi szkoleniowej w projekcie Akademia Wysokich Lotów.
482526Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu
Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K, ul. Podlesie w Przeciszowie
482518Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Druk materiałów informacyjnych dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
482514Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny
Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na kompletnych zestawów ratowniczych do działań na wodzie w razie wystąpienia powodzi oraz wystąpienia zanieczyszczenia powierzchniowego zbiorników wodnych dla OSP. Nr sprawy ZP/4/ZG/2012.
482506Wójt Gminy Niebylec
Świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2012/2013
482502Dom Pomocy Społecznej
Dostawa pieczywa
482500Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie
Zakup usługi przeprowadzenia kursu języka migowego w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
482496Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
Zamówienie z wolnej ręki na usługę przeglądu i remontu 1 agregatu prądotwórczego w Przewoźnej Jednostce Nadzoru (sprawa nr 74/ZP/WŁ/12)
482494Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Powiatowego Urzędu Pracy
482490Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Wywóz odpadów żużlowych z placów o nawierzchni żużlowej w Krośnie Odrzańskim - zamówienie uzupełniające
482478Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Usługi samochodem towarowo-osobowym w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie obejmującym obszar poszczególnych obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 1 - Obwód Drogowy Kożuchów Zadanie nr 2 - Obwód Drogowy Sława Zadanie nr 3 - Obwód Drogowy Żagań
482470Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Dostawa książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
482468Muzeum Górnośląskie
Druk i oprawa 4 tytułów książek.
482454Zakład Karny
Dkw-220/09/12/ZP
482446Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dostarczenie wyposażenia stanowiska do projektowania wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi na potrzeby realizacji projektu Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego.
482444Urząd Miasta i Gminy Żarki
Termomodernizacja oraz modernizacja systemu grzewczego budynków Szkoły Podstawowej w Jaworzniku - wykonanie kanalizacji deszczowej z drenażem
482438Gmina Miejska Polanica-Zdrój
Przebudowa chodnika w m. Polanica-Zdrój ul. Zdrojowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 (przebudowa chodnika + budowa ścieżki rowerowej)
482436Agencja Komunalna Sp. z o.o.
Ochrona mienia Agencji Komunalnej Sp. z o.o. - Zakładu Gospodarki Odpadami usytuowanego w Brzeszczach ul. Graniczna 48.
482426Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Dostawa książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
482420Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lublinie
482416Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
WYKONANIE USŁUGI DRUKARSKIEJ - DRUK WIZYTÓWEK DLA WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
482412Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów szewnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
482408Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Spółki na zakup artykułów spożywczo - przemysłowych
482406Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
482404Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdów służbowych MSZ
482402Zarząd Dróg Powiatowych
- ustawienie zasłon przeciwśnieżnych na wybranych odcinkach dróg powiatowych długości 0,460km
482396Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Mikroskop polaryzacyjny
482388Powiat Tarnogórski
Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z promocją projektu Centrum Kultury Śląskiej.
482386Dom Pomocy Społecznej
Dostawa mięsa, wędlin i drobiu
482378Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa w 2013 roku posiłków profilaktycznych
482362Urząd Gminy Nowa Sucha
Przebudowa instalacji c.o. i wod-kan. w rozbudowywanym budynku Gimnazjum na potrzeby Urzędu Gminy w Nowej Suchej - etap I
482360Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa leku Evoltra (Clofarabine)
482354Gmina Myszyniec
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.
482350Starostwo Powiatowe
dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń- kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, pozwoleń czasowych wielokrotnego stosowania, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy
482342Sąd Okręgowy w Legnicy
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla sądów okręgu legnickiego.
482338Miasto Sulejówek
Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku dla uczestników projektu Równy start w przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
482332Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
DOSTAWA PRZEDŁUŻENIA NA KOLEJNE 12 MIESIĘCY LICENCJI NA AKTUALIZACJĘ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO
482330Szpital św. Anny w Miechowie
44/2012
482328Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Remont korytarzy i łazienek w budynku C Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie
482326Nadleśnictwo Durowo
Pozyskanie i zrywka drewna w leśnictwie Żelice.
482324Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Usunięcie gruntu skażonego metalami ciężkimi oraz substancjami ropopochodnymi z terenu budowy drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko na składowisko odpadów.
482322Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w trybie przetargu nieograniczonego podzielonego na trzy części: I. Dostawę, instalację i uruchomienie systemu zabezpieczeń sieciowych zgodnie z koncepcją Unified Threat Management (UTM) wraz z systemem centralnego logowania i raportowania zdarzeń z sieci III. Dostawę, instalację i uruchomienie kompleksowego systemu backupu i archiwizacji danych.
482318Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej w workach, do układania na zimno
482310Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych
DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH DLA WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
482308Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wykonanie usługi gastronomicznej oraz cateringowej w związku z organizacją Święta Uczelni dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
482304Gmina Radzyń Podlaski
Dostawa 800 ton żuzla kotłowego wraz z załadunkiem i wyładunkiem na potrzeby Gminy Radzyń Podlaski
482302Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
Szkolenie Fotografia portretowa i reportażowa z obsługą Photoshopa dla 2 osób NR DPI.5520-14/DD/12
482290Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
482288Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa samochodów
482286Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Pompy próżniowe membranowe, chemoodporne
482284Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"
Dostawa PRZETWORÓW WARZYWNO-OWOCOWYCH do kantyny w Zakładzie Karnym we Włodawie.
482280Urząd Gminy w Damnicy
Budowa placu rekreacyjnego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz przebudowa trybun na 168 siedzisk na stadionie sportowym w Damnicy
482278Gmina Dwikozy
Udzielenie kredytu w wysokości 300.000,00 zł
482274Gmina Miejska w Chodzieży
Zakup fotoradaru dla Gminy Miejskiej w Chodzieży.
482272Miejski Zarząd Dróg
Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Grudziądzkiej - budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z odgałęzieniami w ulicy Batorego w Toruniu - zamówienie uzupełniające.
482270Powiat Aleksandrowski
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Aleksandrowskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
482266Zakład Karny
Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych zaworów umywalkowych, ściennych, czasowych, na wodę ciepłą, wraz z przedłużką długości 100 mm, w ilości 134 szt.
482262Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
482260Gmina Widawa
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 492 517,92 zł słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemnaście złotych 92/100
482252Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
Termomodernizacja budynku oświatowego z podziałem na zadania: Zadanie 2: budynek Szkoły Podstawowej Nr 81 i Przedszkola nr 283 przy ul. Puszczyka 6 w Warszawie -roboty uzupełniające.
482250Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku
Dostawa oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku
482238Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie
DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE W KRUCHOWIE - GMINA TRZEMESZNO
482236Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
OCHRONA OBIEKTÓW TEATRU IM. W. BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU
482230Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach, kandydatów do pracy w Urzędzie oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy (nr AO-JBK-381-5/2012)
482228Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
Świadczenie usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w terminie od 19 listopada 2012 roku do 28 czerwca 2013 roku - zamówienie uzupełniające na 1 dziecko.
482214Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
Zimowe utrzymanie chodników dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie w sezonie 2012/2013
482204Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego oraz wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa
482200Nadleśnictwo Chojna
Wykonywanie usług leśnych z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna w Leśnictwie Lubiechów Dolny.
482192Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
przygotowanie i wykonanie przedstawienia mikołajkowego w dniu 07.12.2012 r. w Chorzowie
482188Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Usługa polegająca na wykonaniu konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie instalacji sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław w rejonach J,K, znak postępowania WM/SZP/WR/50/2012/G
482182Miasto Zduńska Wola
Odmulenie stawów parkowych oraz części rzeki Pichny na terenie Parku Miejskiego im. St. Złotnickiego w Zduńskiej Woli.
482166Narodowe Centrum Kultury
Produkcja Digipacku z 1 płytą CD-R w ramach projektu URUCHOMUCHO
482162Powiatowy Urząd Pracy w Piszu
świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych o wadze do 50g i powyżej 50g, paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 189, poz. 1159 z późn. zm)
482158Gmina Zakrzówek
Przedszkolny Zakrzówek - dostawa dzienników, wyprawek, materiałów i pomocy dydaktycznych oraz zabawek równościowych i mebli do Przedszkola w Zakrzówku
482156Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie
DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH Z TERENU GMINY TRZEMESZNO
482152Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Katedry Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie.
482150Prokuratura Apelacyjna w Łodzi
Dostawa serwera wraz z UPS, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi
482146Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Pionkach
Dostawa laptopów i mebli szkolnych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pionki - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
482136Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
koncert zespołu New For You 24.11.2012r. w Chorzowie
482134Krakowskie Biuro Festiwalowe
Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby koncertów La fede ne tradimenti oraz Motezuma z cyklu Opera Rara
482126Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
482122Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
Usługa sprzątania obiektów Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu
482114Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
dostawa fabrycznie nowego urządzenia do pomiaru wielkości cząstek zdyspergowanych dla IKiFP PAN w Krakowie
482110Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (klientów), w tym również dla osób z autyzmem, w miejscu ich zamieszkania lub innym wskazanym przez Zamawiającego
482108Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku
Dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku
482106Centrum Badań Kosmicznych PAN
Dostawa prasy codziennej i czasopism krajowych w roku 2013 do siedziby CBK PAN w Warszawie oraz filii w Borowcu pod Poznaniem i we Wrocławiu.
482102Gmina Pieńsk
ZAKUP I DOSTAWA: a) średniego wozu bojowego wraz z wyposażeniem, b) 2 motopomp, c) umundurowania bojowego, koszarowego i dresów dla młodzieżówki, W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ Poprawa infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk - budowanie transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków katastrof na polsko-saksońskim pograniczu
482096Gmina Zakrzówek
Przedszkolny Zakrzówek - dostawa telewizora TV LCD, odtwarzacza DVD, laptopa z oprogramowaniem systemowym (2 szt.), oprogramowania biurowego i antywirusowego,projektora multimedialnego, ekranu przenośnego, aparatu fotograficznego
482086Narodowe Centrum Kultury
Druk publikacji /Maski i twarze patriotyzmu/ posiadającej ISBN wraz z dostawą
482084Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
współorganizacja występu Zbigniewa Wodeckiego wraz z Big Silesian Band w dniu 16.11.2012r.
482082Urząd Gminy Sypniewo
Odśnieżanie dróg w Gminie Sypniewo w sezonie 2012/2013
482078Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
dostawa samochodu osobowego w ramach zadań: Zakup samochodów oraz Zakup samochodów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi na potrzeby prowadzenia monitoringu wód i urządzeń wodnych umożliwiających ograniczenie skutków działań żywołów
482076Powiat Lubaczowski
Realizacja szkoleń, praktyk, zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych oraz wyjazdów dydaktycznych dla uczestników projektu: Podkarpacie stawia na zawodowców - ETAP I - Zadanie nr 2
482072Gmina Chąśno
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
482070Miasto Gorlice
DOSTAWA I MONTAŻ OKIEN W CZĘŚCI BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NR 2 W RAMACH ZADANIA - ADAPTACJA BUDYNKU PRZY PLACU KOŚCIELNYM NA POTRZEBY URZĄDU MIEJSKIEGO W GORLICACH
482068Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
Utwardzenie poboczy korą asfaltową przy drodze wojewódzkiej Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie wraz z mechanicznym zagęszczeniem i nadaniem wymaganego spadku
482060Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
482048Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Podkuwacz
482042Miasto Oświęcim
Wykonanie szaletów miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją ściany południowej budynku Ratusza.
482040Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
Wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie uzupełniające do postępowania OR 10.271.197.2011.
482036Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
DOSTAWA ASFALTU DROGOWEGO D 20/30 W BECZKACH sukcesywnie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,
482024Areszt Śledczy w Świdnicy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY NABIAŁU, TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH, JAJA DO ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŚWIDNICY
482022Miasto Zabrze
Dostawa drzew, krzewów i róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 1: Dostawa drzew do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu. Zadanie nr 2: Dostawa krzewów do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu. Zadanie nr 3: Dostawa róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu.
482020Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Dostawa Książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
482016Powiatowy Urząd Pracy
Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usługi szkolenia zawodowego CPV 80423000-5 w zakresie szkoleń z uprawnieniami państwowymi.
482012Akademia Morska w Szczecinie
Dostawa mebli na potrzeby projektu Kierunki Zamawiane - Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie II
482010Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania urządzeń radiografii cyfrowej firmy AGFA.
482000Politechnika Warszawska
Wykonanie przyłącza kanalizacji ściekowej Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego PW w Grybowie do miejskiej sieci oczyszczalni, oznaczenie sprawy ZP/RB/SE/30/12
481996Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Struga Parzynowska - etap I, gm. Kępno
481982Urząd Gminy i Miasta w Korszach
Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Korsze w 2013r
481978Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
DOSTAWA PALIW CIEKŁYCH SILNIKOWYCH OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ Pb 95 w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie w skali 1 roku od dnia 01.01.2013 r., nie dłużej niż do 31.12.2013 r.,
481970Zakład Karny we Włocławku
Dostawa pieczywa oraz produktów piekarskich i wyrobów ciastkarskich (znak sprawy DKw-220/19/2012)
481968Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie
Dostawa drzew, krzewów oraz bylin ozdobnych.
481964Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Wykonanie dokumentacji wykonawczej, w ramach zamówienia pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
481962Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim
Dostawa serwera wg specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ
481960Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania istniejącego laboratorium na część szpitalną w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu
481948Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Opracowanie scenariusza Festiwalu TALIA - KORZENIE oraz zrealizowanie go
481944Gmina Murowana Goślina
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Indywidualizacja nauczania klas I-III szkół podstawowych Gminy Murowana Goślina POKL.09.01.02-30-205/12 w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Murowana Goślina
481938Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Dostawa 5 szt samochodów dostawczo-osobowych
481930Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
481928Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych
Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Nauk Biologicznych
481926Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania
Dostawa wyposażenia i sprzętu kuchennego, sprzętu komputerowego, zabawek, wyposażenia biurowego oraz wyposażenia zewnętrznego placu zabaw żłobka przeznaczonego na realizację projektu p.n. /Aktywny powrót Mam do pracy/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
481916Miasto Racibórz
Wykonanie usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VI raciborskich szkół w ramach projektu pt. Nauka bez tajemnic
481912Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Dostosowanie układów pomiaru energii elektrycznej do zasad TPA w 12 pompowniach melioracyjnych na terenie województwa zachodnio- pomorskiego tj. Stepnica I, II, III, Gąsierzyno gm. Goleniów, Marwice, Krajnik, Żurawie gm. Gryfino, Mscięcino gm. Szczecin, Skoszewo gm. Wolin, Sybin gm. Kamień Pomorski, Kolin, Pomietów gm. Dolice
481908Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
wykonanie usługi polegającej na zwalczaniu śliskości zimowej ulic i miejsc niebezpiecznych na terenie Gminy Radziłów.
481906Zakład Karny
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Monter sieci teleinformatycznej połączonego z seminarium aktywizacji zawodowej
481904Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
Remont klatki schodowej polegający na ułożeniu wykładziny z tworzywa sztucznego w budynku mieszkalnym nr 17 Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
481898Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Usługa polegająca na ekspozycji wraz z drukiem materiału reklamowego dotyczącego projektu MŁODE TALENTY W MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA na nośnikach typu TRAFFIC (40 sztuk).
481894Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych w celu określenia zakresu doszczelnienia wału przeciwpowodziowego lewego rz. Warty, w ramach zamówienia pn.: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
481892Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z wymianą podbudowy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach 288 m2
481884Gmina Dąbrowa Górnicza
Kompleksowe badania geotechniczne dla terenu Hałda Jadwiga i terenu Kazdębie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Aktywizacja ekonomiczna obszarów poprzemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej
481876Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawa książek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
481870Zarząd Powiatu Nakielskiego
Przetarg nieograniczony na wykonanie wektoryzacji map glebowo-rolniczych dla 59 obrębów geodezyjnych gmin: Szubin, Mrocza, Sadki, Kcynia powiatu nakielskiego oraz implementacja i załadowanie w trybie wsadowym wyników do bazy danych prowadzonej w systemie TurboEWID ver. 7.9.
481868Urząd Miasta Imielin
Realizacja przewozu osób na trasie Imielin - Tychy w 2013 roku
481866Główny Urząd Miar
Dostawa 4 szt. samochodów typu kombivan dla potrzeb Głównego Urzędu Miar oraz terenowej administracji miar - poniżej 130 000 EUR
481860Miasto Racibórz
Dostawa, wykonanie i zaprojektowanie graficzne materiałów promocyjnych do projektów Świat wokół nas i Nauka bez tajemnic, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
481854Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego łącznie z analizami rynku transportowego na terenie województwa podlaskiego.
481852Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach
Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich przy użyciu betonu asfaltowego na sieci dróg administrowanej przez RDW w Kartuzach w ilości 500m2
481850Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu
Dostawa oleju napędowego grzewczego do MOW w Podzamczu
481844Miasto i Gmina Trzemeszno
Remont drogi w miejscowości Kruchowo działka 207/1
481842Miejski Ośrodek Kultury
Wynajem kopii filmowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, celem zapewnienia stałego wyświetlania filmów w Kinie Centrum w Jastrzębiu-Zdroju Al. Piłsudskiego 27.
481838Gminny Zespół Oświaty w Walcach
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..
481836Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu pn. Dziecko niepełnosprawne w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
481830Urząd Gminy Bobrowniki
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Kuźnia Kadr współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
481828Akademia Morska w Szczecinie
dostawa do Katedry Fizyki i Chemii Akademii Morskiej w Szczecinie fabrycznie nowej wagosuszarki. BZP/AG/40/2012
481824Gmina Łapsze Niżne
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Łapszance w sezonie 2012/2013
481822Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.
481820Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach
Ustawienie drogowych barier stalowych ochronnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach w ilości 160 mb.
481814Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku
świadczenie usługi cateringowej (całodzienne żywienie pacjentów hospitalizowanych) wraz z dostawą posiłków do szpitala, znak zp/38/2012
481810Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wykonanie przebudowy wewnętrznych linii zasilających wraz z wymianą rozdzielnicy głównej oraz dostawą, montażem i uruchomieniem ups-ów w starym budynku Szpitala
481800Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Przygotowanie, organizacja i obsługa konferencji podsumowującej realizację projektu TERYT 2 - ZP/BO-4-2500-66/KN-2500-17/T2/2012
481796Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Tysiąclecia 32a w Bolesławcu.
481794Uniwersytet Warszawski
Wywóz nieczystości stałych z poszczególnych posesji Uniwersytetu Warszawskiego
481788Zakład Karny w Uhercach Mineralnych
dostawa nabiału
481786Powiatowy Urząd Pracy
Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usługi szkolenia zawodowego CPV 80423000-5 w zakresie następującego szkolenia: 1. Pracownik przetwórstwa mięsa białego - 1 grupa szkoleniowa - 18 osób. Szkolenie realizowane jest pod potrzeby produkcyjne Indyk-Mazury w Ostródzie
481784Gmina Krzywiń
wykonanie usługi transportowej dowożenia ucznió do szkół Gminy Krzywiń wraz z opieką nad uczniami dowożonymi w roku 2013
481778Zakład Karny w Żytkowicach
przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu glazurnik
481774Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Dostawa materiałów biurowych do świetlic środowiskowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
481772Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku
sukcesywna dostawa siatek przepuklinowych i materiałów szewnych, znak zp/35/2012
481764Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie
Remont oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w Olsztynie - zamówienie uzupełniające
481762Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
Organizacja i przeprowadzenie 4 szkoleń dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku w ramach Projektu Aktywni i Sprawni Niepełnosprawni z Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 6.1.1
481760Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych oraz opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 - według 2 pakietów
481752Zakład Robót Drogowych
Wypełniacz spoin bezrozpuszczalnikowy
481748Miejski Zarząd Oświaty
Zakup i dostawa pomocy, materiałów, sprzętu i akcesoriów dydaktycznych do projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
481736Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
Dostawa artykułów mleczarskich dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
481734Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu
Modernizacja wraz z rozbudową Pawilonu ZOL - Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia - rolety
481730Instytut Technologii Elektronowej
Dostawa urządzenia do montażu mikrosystemów (die bonder)
481726Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o masie do 50 g Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w wyznaczonych Urzędach Pocztowych
481724Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku
sukcesywna dostawa gotowych materiałów z włókniny, znak zp/34/2012
481722SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Dostawa kozetek lekarskich, stołu do badań niemowląt, łóżek rehabilitacyjnych, urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych, fotela ginekologicznego, stolików zabiegowych, narzędzi chirurgicznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
481716Gmina Knurów
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od ronda Jana Pawła II do ronda Zacisze Leśne - I Etap obejmujący budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od wiaduktu kolejowego do ronda Zacisze Leśne
481714Uniwersytet Medyczny
Wykonanie wielobranżowego zamiennego projektu budowlanego oraz wykonawczego - Centrum Aktywności dla Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia 71
481712Gmina Somianka
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somianka
481708Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów
Zakup oraz dostawa kursów e-learningowych
481706Urząd Skarbowy w Zakopanem
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Skarbowego w Zakopanem, ul. Szymony 14 , 34-500 Zakopane w okresie: 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. - sprawa OL/2511-2/12
481704Instytut Matki i Dziecka
Endoprotezy onkologiczne
481702Urząd Miasta Bydgoszczy
Wykonanie zamówienia dodatkowego, niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, w przedmiocie wykonania mapy akustycznej miasta Bydgoszczy
481694Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących w trwałym zarządzie RZI Zielona Góra w miejscowościach Czerwieńsk, Krosno Odrz., Nowogród Bobrzański, Potok, Sulechów, Radnica, Szklarka Radnica, Zielona Góra administrowanych przez Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim.
481688Województwo Mazowieckie
Usługa opracowania graficznego oraz druku broszur, kalendarzy i materiałów informacyjnych
481676Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawa narzędzi endoskopowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
481668Miasto Jelenia Góra
Opracowanie dokumentacji projektowej wybranych ulic w Jeleniej Górze w tym: - dla węzła przesiadkowego na ul. 1-go Maja (PKP) oraz pętli końcowej na ul. Łomnickiej i Podgórzyńskiej, - dla przebudowy ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze
481666SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
Wykonanie drogi technologicznej (wraz z instalacja elektryczną i rozdzielnią) do fundamentu pod zbiornik z tlenem 6 t.
481662Zakład Karny
Przyłączenie Zakładu Karnego w Medyce do gminnej sieci wodociągowej
481660Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 38 w budynku przy ul. Marszałkowskiej 45/49 w Warszawie
481658Politechnika Białostocka
Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie używanego systemu produkcji offsetowych form drukowych CTP
481656Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
481654Urząd Miejski w Żabnie
Wymiana kotłów c.o. z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów w budynku Publicznego Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim
481646Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Przygotowanie graficzne i publikacja w ramach promocji artykułu prasowego, informującego o realizacji projektu pn: Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej - etap II.
481638Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
Dostawa bonów towarowych dla uprawnionych pracowników i pracowników emerytowanych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.
481636Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
Dostawa bonów towarowych lub kart przedpłaconych dla pracowników Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
481634"Górna Raba" Sp. z o.o.
Zakup energii elektrycznej do punktów poboru administrowanych przez Górna Raba Sp. z o.o.
481632Nadleśnictwo Różanna
Roboty budowlane na terenie Leśnictwa Różanna - roboty dodatkowe
481624Zespół do Spraw Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej
Zakup urządzeń radiowych standardu ETSI DMR
481618Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Dostawa energii elektrycznej
481612Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Odbudowa drogi gminnej Gruszów - Kuchary od km 1+210 do km 1+850 (działka nr ewid. 184)
481610Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Usługa cateringowa, na potrzeby zorganizowania Giełdy Instytucji Szkoleniowych i Szkół Wyższych oraz konferencji partnerstwa lokalnego pn: Edukacja Dialog Satysfakcja organizowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku
481606Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Bieżące utrzymanie ulic części zachodniej miasta Rzeszowa.
481604Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Opracowanie, druk i dostawa folderu promującego projekt pn: Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej - etap II.
481600Gmina Łukta
Dostawa energii elektrycznej
481590Urząd Gminy Jodłownik
Odbudowa obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, który wystąpił w 2010 roku na terenie Gminy Jodłownik
481582Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Wystawienie scenki obyczajowej pt: MAGLOWANIE, przez Koło Gospodyń Wiejskich w Męcinie
481580Wójt Gminy Brzuze
Remont gminnej oczyszczalni ścieków w Ugoszczu Gmina Brzuze i rowu melioracyjnego poniżej wlotu ścieków oczyszczonych.
481578Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
zakup (dostawa) szerokopasmowej, wielopłaszczyznowej głowicy przezprzełykowej 6Tc do Echokardiografu VIVIDS6
481574Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Roboty dodatkowe w zakresie tymczasowych płotków ograniczających wchodzenie zwierząt na plac budowy , realizowane w ramach zadania pt. ,,Budowa drogi S8 Syców-Kepno-Sieradz-A1 (Łódź) odcinek I: Syców - Kępno, długości 15,3 km,,
481572Gmina Ceków-Kolonia
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 900.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
481570Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Roboty dodatkowe niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia publicznego ZP-2710-1/12 na budowę i montaż windy osobowej
481568Zakład Karny w Zarębie
Dostawa chleba pszennego krojonego foliowanego 400 g , pszenno żytniego krojonego foliowanego 400 g do Zakładu Karnego w Zarębie.
481566Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie krajowe i zagraniczne na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
481564Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
remont hali sportowej, internatu Sydney i pływalni w zakresie malowania pomieszczeń
481556Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej
Dostawa warzyw i owoców wraz z transportem
481548Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej
Dostawa wkładów drukujących i papieru do drukowania - sprawa nr 143/2012
481546Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Wystawienie widowiska pt: WOLORZE, przez Orawską Grupę Teatralną im. E. Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej
481544Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Dostawa osprzętu do inkubatorów
481538Urząd Gminy w Ślemieniu
Poprawa infrastruktury publiczno - turystycznej poprzez budowę parkingu w Ślemieniu.
481536Urząd Gminy Turek
Rozbudowa, przebudowa oraz remont świetlic wiejskich na terenie gminy Turek.
481532Powiat Wodzisławski - Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
Usługi geodezyjno - kartograficzne - zamówienie uzupełniające
481530Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Ujsoły w sezonie 2012/2013. Nr sprawy S-2710-26/2012.
481526Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
Zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu Liceum tuż przed NAMI! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
481516Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
481512Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowo-dostawczych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
481508Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Wystawienie widowiska pt: ŚMIGUŚNIOKI, przez Zespół Regionalny LIMANOWIANIE z Limanowej
481500Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Usługi konserwacji, przeglądów, napraw urządzeń kserograficznych, zakup tonerów do urządzeń kserograficznych dla potrzeb KMP w Katowicach.
481498Gmina Sanniki
Prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych w klasach I-III na terenie Gminy Sanniki w ramach projektu pt.Jesteśmy z indywidualizacją współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
481496Miasto Zabrze
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kąpieliska przy ul.Krakowskiej w Zabrzu -Rokitnicy- zamówienie uzupełniające
481494Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Dostawa sprzętu: Serwer RACK (10 szt.), szafa serwerowa RACK 42U (8 szt.), zasilacz awaryjny UPS 3000VA RACK (10 szt.), projektor multimedialny (1 szt.), dysk twardy 3TB 3,5 7200obr/min (15 szt.), dysk twardy 1TB 2,5 5400obr/min (5 szt.), obudowa HDD 3,5 USB2.0 3TB (8 szt.), pamięć RAM do komputerów stacjonarnych i przenośnych (49 szt.), płyty CD-R 700MB i DVD+R 4.7GB (400 szt.), taśma do streamera LTO5 (18 szt.), kabel KVM-USB do konsoli KVM (5 szt.)
481488Gmina Olszewo-Borki
Doposaenie bazy dydaktycznej w ramach projektu INDYWIDUALIZACJA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY OLSZEWO-BORKI KLUCZEM DO SUKCESU
481486Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych
481480Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Wystawienie widowiska pt: HANUSINE WIONO, przez Grupę Obrzędową z Pisarzowej
481474Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
Zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu Podstawówka na START współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
481472Nadleśnictwo Brzesko
Remont drogi leśnej w oddz. 19/23/27 w Leśnictwie Jodłówka od km 0+000 do km 1+650
481470Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Budowa krytej pływalni na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu- zamówienie dodatkowe
481464Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy worków na odpady.
481460Gmina Końskie
Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych Gminy Końskie oraz do zasilania obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich przy ul. Partyzantów 1
481456Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Dostawa sprzętu komputerowego
481454Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
Przebudowa rowu melioracyjnego J-3 (urządzenie melioracji szczegółowej na odcinku od Stawu Pozytywka do wlotu do Kanału Jeziorki)
481452Zakład Karny w Sztumie
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów zbożowych i strączkowych
481450Powiat Legionowski
Świadczenie usług hotelowych, restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych w związku z organizacją szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie
481446Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Dostawa pomocy dydaktycznych (1) w ramach projektu pn. Indywidualizacja pracy z uczniami w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (2 edycja) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
481444Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Dostawa sprzętu jednorazowego uzytku do aparatu endoskopowego EBUS firmy Olympus.
481440Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
zakup i dostawa leków
481438Gmina Wielopole Skrzyńskie
Przetarg nieograniczony na interwencyjne odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2012-2013
481436Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych wymagających opieki osoby drugiej w miejscu zamieszkania wynikające z art.17 ust.1 pkt 11, art.50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) na rzecz klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
481432Urząd Gminy Turek
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Turek
481430Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
Zadanie II - remont zieleńca przy ul. Roosevelta w Pile
481428Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Regulacja rz. Nysy Kłodzkiej w km 164+550 (ujście pot. Różanka) - 166+000 w m. Długopole Górne - roboty uzupełniające
481426Zarząd Dróg Wojewódzkich
Zamówienie uzupełniające na dostawę znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi wojewódzkie administrowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg w Kętrzynie
481424Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Wystawienie widowiska pt: NA WIOZANIU U SOŁTYSA JANA, przez Zespół Regionalny ŚWARNI ŁOCJE z Sadku-Kostrzy
481418Miasto Gorlice
BUDOWA OŚWIETLENIA LEWOSTRONNEGO DROGI KRAJOWEJ NR 28 - ULICY BIECKIEJ W GORLICACH W KM 180+500 - 181+112
481414Gmina Janów Lubelski
Udzielenie kredytu Gminie Janów Lubelski w wysokości 2 100 000 zł z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
481410Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych
481404Urząd Morski w Szczecinie
Kontynuację prac czerpalno - refulacyjne w 2012r
481402Gmina Skarszewy
Dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Godziszewie oraz Zespołu Szkół Publicznych im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach w ramach programu pn. Cyfrowa Szkoła - III postępowanie
481398Gmina Świdnica
Zakup niesortu kamiennego wraz z załadunkiem
481390Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
Zadanie I - zagospodarowanie terenu zieleni na osiedlu Motylewo
481386Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Świadczenie usług doraźnego wsparcia - monitorowania działalności partnerów
481374Komenda Portu Wojennego
DOSTARCZANIE ZIEMNIAKÓW, WARZYW GR. I ORAZ WARZYW GR. II DLA KOMENDY PORTU WOJENNEGO W ŚWINOUJŚCIU
481372Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Tenofovir disoproxil
481370Gmina Myszyniec
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszyniec
481366Zakład Karny w Żytkowicach
Przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu glazurnik
481364Miasto i Gmina Mordy
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2012 r.
481362Urząd Gminy Wieliszew
Obsługa komunikacyjna obszaru wsi Olszewnica Stara, na odcinku od ronda 11-go listopada we wsi Olszewnica Stara do wsi Chotomów
481360Jednostka Wojskowa 3674
Dostawa elektronicznego systemu ewidencji kluczy wraz z montażem i przeszkoleniem administratora i użytkowników dla RWT w Olsztynie
481356Gmina Nowa Dęba
Budowa budynku socjalno - szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany
481350Nadleśnictwo Gościeradów
Remonty dróg leśnych w leśnictwach Kotówka, Świeciechów, Marynopole, Stawki, Chwałowice i Nowiny
481348Starostwo Powiatowe w Przemyślu
UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH POWIATU PRZEMYSKIEGO.
481346Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Świadczenie usług transportu bielizny szpitalnej oraz usług transportu w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej w POZ.
481344Powiat Strzelecki (OR)
Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelce Opolskie - roboty dodatkowe
481340Jednostka Wojskowa 4938
MEBLE LABORATORYJNE DLA JW 4938 W 2012R.
481334Urząd Miejski
Rozbudowa świetlicy wiejskiej o sanitariaty i zaplecze kuchenne w Nowej Róży gmina Nowy Tomyśl
481332Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
Zakup aparatury i sprzętu medycznego: spirometru, nebulizatora do dozowania leku do Poradni Alergologicznej.
481330Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
KZB Gniezno: Wykonanie pogrubienia tynków gipsowych o 7 mm w budynku nr 5 zlokalizowanym na terenie kompleksu wojskowego Nr 6068 w Siemirowicach
481328Urząd Gminy w Parzęczewie
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Parzęczew - etap II, Budowa sieci wodociągowej we wsi Pustkowa Góra
481326Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Usługa dozoru mienia - ochrony obiektu przed kradzieżą, włamaniem z zewnątrz, pożarem i dewastacją w obiektach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
481320Urząd Gminy Dębowiec
Dostawa mebli szkolnych w ramach projektu realizowanego przez Gminę Dębowiec pn.Czas na rozwój w Gminie Dębowiec współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
481318Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
zapewnienie oprawy artystycznej II Kiermaszu Adwentowego w dniu 02.12.2012 r. w Chorzowie
481316Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Bezgotówkowy zakup paliw: benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
481314Wojskowy Instytut Medyczny
dostawa specjalistycznych produktów chemicznych, odczynników i akcesoriów laboratoryjnych oraz probówek i pipet przeznaczonych do realizacji projektów naukowo-badawczych (Sprawa Nr: 166/ZP/12-100/Apteka/2012)
481312Urząd Gminy Rudziniec
Remont sieci wodociągowej przy ulicy Bocznej w Pławniowicach w ramach zadania pn.: Wymiana odcinków sieci wodociągowych cementowo-azbestowych w miejscowości Pławniowice
481306Powiat Strzelecki (OR)
Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelce Opolskie - roboty dodatkowe
481304Miasto i Gmina Mikstat
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Dajmy dzieciom równe szanse w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mikstat
481300Komenda Portu Wojennego
DOSTARCZANIE OWOCÓW GR. I DLA KOMENDY PORTU WOJENNEGO W ŚWINOUJŚCIU
481290Izba Skarbowa w Olsztynie
Dostawa bonów towarowych papierowych lub elektronicznych kart podarunkowych dla pracowników Izby Skarbowej w Olsztynie
481288Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych
481286Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - doposażenie oddziałów łóżkowych w meble
481284Gmina Mielec
Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013 na terenie Gminy Mielec.
481282Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
Talony świąteczne na 2012r.
481280Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługa ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-132/2012)
481278Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
Dostawa paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
481276Jednostka Wojskowa 4226
DOSTAWA GENERATORA SYGNAŁU, numer sprawy D/287/11/2012.
481274Powiatowy Zarząd Dróg
Sukcesywna dostawa paliw płynnych w stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Mrągowo.
481270Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Zakup wraz z dostawą odczynników do diagnostyki FISH dla Zakładu Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach .
481268Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
OPIEKUNKA DZIECIĘCA Z MODUŁEM KREOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO
481264Zakład Gospodarki Komunalnej
Sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku
254613Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o.
Dostawa pojazdów elektrycznych
254611Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o.
Dostawa barierek metalowych oraz wózków transportowych
254609Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o.
Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów w otoczeniu Stadionu Narodowego w Warszawie
254605Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o.
Zapewnienie Służb Informacyjnych oraz osób do tymczasowych prac operacyjnych dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia imprez organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie
254599Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o.
Zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych organizowanych na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie
254593Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
UM/AZ/PN-95/12 wykonywanie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania ochrony w kraju na rozwiązania opracowywane na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w okresie do dnia 30.06.2014 r
254583Gmina Dopiewo
ROA.271.50.2012 Zamówienia uzupełniające do bieżącego utrzymania dróg i ulic gminnych na terene Gminy Dopiewo
254573Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty remontowe na przepustach w ciągu dróg wojewódzkich na terenie administrowanym przez RDW Jarosław: Zad. Nr 1 - remont przepustu drogowego Ø 100 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w km 71 + 577 w m. Orzechowce Zad. Nr 2 - naprawę uszkodzeń przepustu drogowego Ø 80 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp - Żurawica w km 63 + 227 w m. Rokietnica Zad. Nr 3 - naprawę uszkodzeń przepustu drogowego Ø 60 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w km 76 + 877 w m. Żurawica
254571Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
dostawa środków cieniujących oraz diet w płynie i zestawów do żywienia dojelitowego w rozbiciu na 2 odrębne zadania
254565Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
zakup i dostawa środków czystości
254561Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, których stroną jest Polski Instytut Sztuki Filmowej w sprawach przeciwko podmiotom, które nie wywiązują się z zobowiązań wobec Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wynikających z art. 19 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii;
254559Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Dostawa papieru, materiałów biurowo-eksploatacyjnych i urządzeń biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
254551Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Opracowanie ekspertyzy technicznej mostu przez rzekę Jodłówka w miejscowości Żabno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów - Dąbrowa Rzeczycka w km 11+046
254535Zespół Placówek Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach
Dostawa produktów spożywczych do Zespołu Placówek Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach w podziale na pakiety-liczba pakietów 7
254523Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Opracowanie ekspertyz technicznych wraz koncepcją remontu dwóch mostów: Zad. Nr 1 - most przez potok bez nazwy w miejscowości Zabratówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w km 57+878 Zad. Nr 2 - most przez rzekę Stary Wisłok w miejscowości Krzemienica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Żurawica w km 19+007
254517Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
254507Politechnika Warszawska
Wykonanie instalacji odgromowej oraz wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej gzymsów dachowych rynien i rur spustowych budynku Gmachu Głównego PW w Warszawie przy Placu Politechniki 1, sygnatura sprawy ZP/RB/ML/40/12
254505Gmina Wojnicz
Wykonanie kompleksowej usługi zimowego utrzymania newralgicznych dróg gminnych na terenie miasta Wojnicza
254503Gmina Miasta Gdyni
Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie roboty dodatkowej w ramach zadania: Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych w Gdyni
254499Województwo Śląskie
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych.
254495Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej.
254491Powiat Legionowski
dostawa sprzętu oraz oprogramowania informatycznego w ramach zadania pt. e-standard w urzędzie czyli nowa jakość usług w administracji publicznej
254485Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Rozwój i utrzymanie centralnego systemu backupu i archiwizacji
254483Urząd Gminy w Cielądzu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Cielądz w okresie od 01 stycznia 2013r do 30 kwietnia 2014r
254479Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków farmaceutycznych (leków)
254459Urząd Gminy w Parzęczewie
Zakup energii elektrycznej przez Gminę Parzęczew na potrzeby administrowanych obiektów oraz oświetlenia ulicznego.
254453Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim
Dostawa sprzętu komputerowego
254447Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
PRZEPROWADZENIE STAŻU - WIZYTY ZAWODOZNAWCZEJ W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE (3)
254445Urząd Miejski
Roboty drogowe w ramach zamówienia dodatkowego do Umowy nr 35/WIR/2012
254437Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Dostawa artykułów spożywczych ZP/PN - 36/12
254427Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
dostawa leków różnych oraz heparyn drobnocząsteczkowych w rozbiciu na 6 odrębnych zadań
254423Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łosie
Budowa szlaków zrywkowych w Leśnictwie Ropa, Kwiatoń i Regetów
254411Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁU REHABILITACJI
254397Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Dostawa materiałów zużywalnych do sterylizacji parowej , tlenkiem etylenu Zad.1 Testy do sterylizacji parowej Zad.2 Czyściki do usuwania zanieczyszczeń Zad.3 Papier krepowany i taśmy do zamykania pakietów Zad.4 Osłonki na ostrza Zad.5 Materiały eksploatacyjne do myjni dezynfektora Typu 46-S
254395Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych; nr sprawy UM-ZP-262-102/12
254393Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
PRZEPROWADZENIE STAŻY - WIZYT ZAWODOZNAWCZYCH W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE (7)
254387Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Dostawa materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych na potrzeby Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu Pawilon nr 3
254375Zakład Karny Nr 1
Dostawa aparatu USG dla Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu
254371Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i kontenerów.
254367Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
Kompleksowe wykonanie systemu przyzywowego -analogowego w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
254363Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki
OCHRONA MIENIA I OSÓB W BUDYNKACH POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ PRZY UL. MARYNARKI POLSKIEJ 148, UL. PODWALE STAROMIEJSKIE 69 W GDAŃSKU, W DELEGATURZE POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ W SŁUPSKU PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 4 ORAZ DOZOROWANIE PARKINGÓW
254359Gmina Wojciechów
Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy Wojciechów w sezonie zimowym 2012/2013 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg
254353Zarząd Zasobu Komunalnego
Ochrona mienia w nieruchomości przy ul. Skwierzyńskiej 21 we Wrocławiu zarządzanej przez Zarząd Zasobu Komunalnego
254349Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
DOSTAWA BIELIZNY OPERACYJNEJ JEDNORAZOWEJ FIZELINOWEJ
254341Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
Usługi w zakresie sporządzania wycen wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Wola - zamówienie uzupełniające (sprawa nr 75/ZP/12)
254335Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
szwy chirurgiczne, opatrunki
254333Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Dostawa sprzętu komputerowego (nr ref. sprawy: ZP/52/12)
254329Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
DOSTAWA APARATU USG DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
254325Gmina Dąbrowa Górnicza
Rozszerzenie funkcjonalności posiadanego oprogramowania autorstwa firmy Rekord SI sp. z o.o. o moduły Egzekucja oraz Inwentaryzacja Środków Trwałych
254319Szpital Wojewódzki
wykonanie robót dodatkowych na budowie: wykonanie przebudowy pomieszczeń po przeniesionym Oddziale Nefrologicznym i Chorób Wewnętrznych na potrzeby Oddziału Hematologicznego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101
254315Politechnika Poznańska
przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej multisensorowej optycznej maszyny współrzędnościowej wraz z układem sterowania dla Politechniki Poznańskiej oraz przeszkolenie 5 pracowników w siedzibie Zamawiającego
254313Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Świadczenie powszechnych usług pocztowych
254311Zarząd Zasobu Komunalnego
Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław w zakresie robót sanitarnych w rejonie A, B. ZZK-WP/3405/182/12
254307Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Świadczenie usług porządkowych w nieruchomościach przy ul. Odrzańskiej 10,12,14,16,18,20-22-24 oraz przy ul. Odrzańskiej 9,13,15,17, 19-21-23 w Policach, administrowanych przez ZGKiM w okresie 12 miesięcy
254305Samorząd Województwa Pomorskiego
Wykonanie aplikacji multimedialnych w postaci filmów, wraz ze scenariuszami
254303Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Zawarcie umowy ramowej na dostawy różnych artykułów higienicznych i czystościowych wg bieżących potrzeb Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy ramowej
254299II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
dostawa: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla opisanych szczegółowo w 9 pakietach ilościowo - asortymentowych dołączonych do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla II Szpitala Miejskiego im dr L. Rydygiera w Łodzi.
254295Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
Dostawa licencji na oprogramowanie
254291Urząd Miejski
Dodatkowa naprawa dróg w ramach Budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina - I etap ulica Żeromskiego (zamówienie uzupełniające)
254287Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dostawa serwerów oraz sprzętu peryferyjnego dla PARP oraz RIF
254277Zakład Karny w Goleniowie
Dostawa wyrobów mięsnych dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie
254265Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
Dostawa samochodu używanego śmieciarki zabudowanej na podwoziu trzyosiowym dla Z-du Oczyszczania Miasta PUIK Sp. z o.o. w Łukowie
254261Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ODMULENIE ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO PRZY PRZEPOMPOWNI MELIORACYJNEJ M. WISŁA WIELKA - USUWANIE SZKÓD POWODZIOWYCH Z 2010 R
254251Burmistrz Leśnicy
Przebudowa stodoły na działce nr.1882/1 w Leśnicy
254245Prokuratura Okręgowa w Gliwicach
Dostawa dwóch serwerów wraz z zasilaczami awaryjnymi i oprogramowaniem dla Prokuratury Okręgowej w Gliwicach
254225Burmistrz Brzeska
Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego w ramach projektu : Złap szansę - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawa jakości kształcenia w ramach indywidualizacji nauczania w Szkołach Podstawowych w Gminie Brzesko - Przetarg 2
254221Gmina Pakość
Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2012/2013 na terenie miasta i gminy Pakość
254209Gmina Stara Dąbrowa
Przebudowa, remont pomieszczeń remizy strażackiej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Parlino.
254197Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
TLZP/2-23/233/108/12 zakup i dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych
254195Miasto Katowice
Przystosowanie instalacji elektrycznej do systemu sieci TN-C dla budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Katowicach oraz wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla lokalu użytkowo-gastronomicznego..
254191Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Dostawa samochodu osobowego typu SUV, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2012r., z napędem na 4 koła,z silnikiem benzynowym, 5-osobowy.
254189Uniwersytet Zielonogórski - Dział Aparatury
Dostawa systemu rdzeniowych usług sieciowych (DNS, DHCP, IPAM) (znak sprawy: RN-T-20/2012)
254183Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
Dostawa wózków akumulatorowych oraz podestu przegubowego dla DPG w Dołhobyczowie w woj. lubelskim
254181Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawa foteli do pobierania krwi.
254179Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Dostawa leku Immunoglobulin human Hepatitis B.
254175Politechnika Poznańska
przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego systemu do akwizycji i obróbki sygnałów szybkozmiennych wraz z czujnikami pomiarowymi ciśnienia spalania w świecach zapłonowych w siedzibie Zamawiającego
254169Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Wynajem profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego (aparatury) wraz z montażem, demontażem oraz kompleksową obsługą dla potrzeb zorganizowania Jubileuszu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
254159Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
dostawa leków
254137Gmina Prudnik
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty humanistyczne
254127Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"
Wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia - IV etap.
254119Gmina Kowalewo Pomorskie
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw w gminie Kowalewo Pomorskie
254111Burmistrz Miasta Lubań
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU: MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 PRZY UL.RÓŻANEJ 1 W LUBANIU
254101Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia
Budowa podłączeń rynien do kanalizacji deszczowej - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej
254097Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli
254091Centralne Biuro Antykorupcyjne
Dostawa 3 sztuk samochodów klasy średniej D w wersji kombi
254087Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Dostawa armatury pożarniczej dla wojskowych straży pożarnych - postępowanie nr 96/D/PN/2012.
254083Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Dostawa 1050 paczek świątecznych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w 2012r.
254071Gmina Ochotnica Dolna
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu: Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Ochotnica Dolna
254061Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr ZP/PN/13/2011/WIN na zakup oprogramowania firmy QBS do ewidencji majątku trwałego wraz z wdrożeniem, szkoleniem i świadczeniem usług serwisowych
254053Politechnika Opolska
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury badawczo - pomiarowej dla Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/91/2012)
254051Centralne Biuro Antykorupcyjne
Świadczenie usług asysty technicznej i serwisu pogwarancyjnego na serwery HP, IBM, Fujitsu-Siemens
254049Areszt Śledczy w Świdnicy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ RYB DO ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŚWIDNICY
254045Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
Dostawa wielozadaniowego ultrasonografu wraz z wyposażeniem
254039Komenda Stołeczna Policji
Dostawa paczek świątecznych
254027Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Demontaż, przestawienie, montaż i uruchomienie linii sortowniczej na składowisku odpadów w Woli Pawłowskiej wraz z wykonaniem płyty żelbetowej pod linię sortowniczą.
254023Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Dostawa materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych Gminy Grodzisk Wielkopolski w ramach projektu pt.: Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu dziecka
254013Wójt Gminy Kamienica Polska
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Kamienica Polska oraz obiektów Gminy Kamienica Polska i jej jednostek organizacyjnych.
254011Urząd Miejski w Wyrzysku
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk
254005Politechnika Śląska
Remont pomieszczeń Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Oznaczenie sprawy: OZ/B/45/JC/12
254003Gmina Kielce
Wykonanie analizy dotyczącej oferty inwestycyjnej Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego w sektorze nowoczesnych usług outsourcingowych, wdrożenie zarekomendowanego w analizie projektu pilotażowego oraz organizacja konferencji krajowej dotyczącej współpracy regionalnej i lokalnej w sektorze nowoczesnych usług outsourcingowych
254001Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów - Huta Żelechowska - Bród km 3+716 ÷ 4+336
253993Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
ZP/K/7/12 Dostawa bonów towarowych (znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi) dla pracowników zatrudnionych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
253991Centralne Biuro Antykorupcyjne
Zakup oprogramowania antywirusowego F-Secure oraz odnowienie posiadanych licencji lub zakup oprogramowania równoważnego
253989Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursu prawa jazdy kat. C i D dla uczestników projektu /Popatrz w przyszłość, zainwestuj w siebie/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
253979Wójt Gminy Kamienica Polska
Dostawa sprzętu komputerowego i projekcyjnego w celu realizacji usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia w ramach programu edukacyjnego dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.
253959Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych
253951Teatr Narodowy
Ochrona i prewencja p.poż
253941Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o.
Dostawa i montaż przekryć dla zbiorników osadu na oczyszczalni ścieków w Wągrowcu
253937Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
Dostawa i montaż 1 sztuki klimatyzatora typu split do I/ZUS w Jeleniej Górze
253915Zarząd Oczyszczania Miasta
Opróżnianie koszy ulicznych na terenie m.st. Warszawy - w rejonie I
253911Urząd Gminy Pawłowice
Budowę pawilonu handlowego targowiska oraz zajezdnię autobusową wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Zjednoczenia
253907Inspekcja Weterynaryjna-Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Dostawa 3 komór laminarnych. WIWagz.272.08.2012
253905Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Budowa oświetlenia ulicy Górnej w Grodzisku Wielkopolskim
253903Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
Przeprowadzenie badania pilotażowego realizowanego w ramach projektu Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie
253901Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu POKL pod nazwą Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
253899Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Dostawa sprzętu komputerowego
253883Powiat Świdnicki
Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu dostawczego na potrzeby wyposażenia bazy sprzętowo - magazynowej
253881Nadleśnictwo Jamy
Realizacja wybranych zadań gospodarczych z zakresu zagospodarowania lasu przewidzianych do wykonania w 2012 roku w Nadleśnictwie Jamy, Znak sprawy NN-2710-02/11. Zamówienie uzupełniające - przetarg - znak sprawy NN-2715/05/12.
253875Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza
Zakup i dostawa szwów chirurgicznych
253873Gmina Niedrzwica Duża
świadczenie usług sprzetowych przy zimowym utrzymaniu dróg będacych w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica DUża w sezonie zimowym 2012/2013
253867Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Remont Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych.
253861Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
Dostawa materiałów szewnych
253859Instytut Lotnictwa
Dostawa wyspecjalizowanych hydraulicznych pomp ssąco - tłoczących.
253853Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
DOSTAWA ZAGRANICZNYCH WYDAWNICTW CIĄGŁYCH DLA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
253849Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa Oddział Regionalny w Poznaniu
Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem - cz. VII
253847Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Dostawa sprzętu sterylnego do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii
253841Gmina Błonie
Wykonanie przedsięwzięcia: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Błonie termomodernizacja budynków: 1. Domu Kultury nr 1 w Radzikowie, 2. Domu Kultury nr 2 w Radzikowie, 3. Przedszkola nr 3 przy ul. Poniatowskiego w Błoniu, 4. Przedszkola nr 4 przy ul. Grodziskiej w Błoniu, 5. Przedszkola nr 5 w Radzikowie, 6. Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Poniatowskiego 19 w Błoniu
253825Jednostka Wojskowa 4224
Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników wojska i żołnierzy zawodowych.
253813Nadleśnictwo Mińsk
Zakup urządzeń komputerowych - urządzenia wielofunkcyjnego skanera z ploterem A0 i 2 szt. palmtopów z GPS
253809Gmina Łask
Bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy Łask
253807Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z.
Pierwsze wyposażenie oddziału Intensywnej Terapii I Anestezjologii
253801Biblioteka Narodowa
Społeczne trajektorie książek. Badanie praktyk lekturowych metodą wywiadu narracyjnego
253799Nadleśnictwo Czerwony Dwór
Dostawa samochodu osobowego
253795Gmina Krokowa
Przebudowa istniejących zbiorników wodnych w miejscowościach Sławoszyno, Sobieńczyce i Tyłowo oraz Rozbiórka zbiornika wodnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Karlikowo
253787Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa kamer termowizyjnych
253779Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
253777Miejski Zespół Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa
zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa w Płocku w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r
253769Centrum Kultury i Spotkań Europejskich
Zakup sprzętu do projekcji cyfrowej w standardzie DCI w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin - Cyfryzacja
253757Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
Odtworzenie rowów 0 w Bijasowicach 580m
253755Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
Dostawa odczynników
253751Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
zakup i dostarczenie sprzętu medycznego: kardiomonitory, respirator transportowy, defibrylator, bronchofiberoskop intubacyjny, wózek anestezjologiczny
253745Gmina Wiązowna
Remont ulic poprzez wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminych ul. Mlądzkiej w Emowie i ul. Pęclińskiej w Wiązownie
253739Powiat Sieradzki
Sporządzenie operatu szacunkowego - m. Sieradz
253735Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dostawa bonów towarowych,w wersji papierowej, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy
253725Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Perzatarg nieograniczony
253723Urząd Miejski w Pszczynie
Serce Wsi-modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społeczności Etap I 1. Budowa małej architektury-budowa wiaty zadaszenia typu grill w miejscowościach: Jankowice, Studzienice, Poręba, Piasek. 2. Budowa małej sceny na cele rekreacyjno-kulturalne w miejscowości Łąka. 3.Montaż elementów małej architektury w miejscowości Wisła Mała. 4. Utwardzenie ażurowe placu w Studzionce.
253717Zakład Karny
Sukcesywne dostawy mięs i wędlin do Zakładu Karnego w Siedlcach
253713Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Dostawa urządzenia typu Firewall do ochrony sieci teleinformatycznej w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
253711SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań diagnostycznych
253705Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Opracowanie 4 ekspertyz badawczych z zakresu gospodarczego i innowacyjnego w ramach projektu systemowego pn. Lubuskie Centrum Innowacji, Poddziałanie 8.2.2. PO KL w podziale na części
253699Zakład Karny w Łupkowie
Dostawa artykułów mleczarskich i margaryny
253691Zarząd Oczyszczania Miasta
Opróżnianie koszy ulicznych na terenie m.st. Warszawy - w rejonie VI
253689Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku
Zimowe odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2012-2013
253687Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wykonanie instalacji alarmowej w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu, ul. Katedralna 13.. Znak sprawy ZP-2151-17/2012.
253683Powiat Tatrzański, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane - Pełnomocnik Zamawiającego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Korekta przebiegu planowanej obwodnicy Zakopanego (korekta wariantu wybranego) w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Zakopanego - zamówienie dodatkowe do umowy 2/2010 zawartej w dniu 25.05.2010 r.
253679Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego dla ŚCRMiTS w Kielcach
253667Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"
Ochrona obiektów Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
253659Gmina Głuchów
Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pt. Z małej szkoły w wielki świat
253657Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Przygotowanie i edycja muzycznych wydawnictw poligraficznych wraz z płytą audio CD lub DVD - dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w ramach istniejących serii fonograficznych (dgpack, booklet, nadruk na płytę, nośnik: 1 CD, 2 CD, 1 DVD)
253649Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu
Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych (elektronicznych kart podarunkowych) dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A finansowanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych
253647Wójt Gminy Brzuze
Przebudowa drogi gminnej Giżynek - Ruże
253641Gmina Tuszów Narodowy
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Urzędu Gminy i szkół Zamawiającego
253639Polskie Radio S.A. Sekcja Zamówień Publicznych
Dostawa bonów towarowych dla dzieci pracowników Polskiego Radia S.A. (znak sprawy: BZ/SZP-77/12)
253625Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Przetarg nieograniczony na dostawę biologicznego mikroskopu laboratoryjnego. 907/PN/53/12
253623Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Przetarg nieograniczony
253619Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Oddziału IMGW - PIB w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 174/176
253613Ministerstwo Finansów, Departament Finansów Resortu, FR4
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych
2536115 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
253607Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
253605Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Przeprowadzenie badania społecznego pt. Wiedza lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie równego traktowania osób nieheteroseksualnych w praktyce lekarskiej
253599Uniwersytet Medyczny
Dostawa zestawów komputerowych oraz sprzętu peryferyjnego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
253595Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
Obsługa techniczna systemu komputerowego, stacji roboczych i serwerów Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
253591Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
Zakup i dostawa leków
253585Nadleśnictwo Smardzewice
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego na usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Smardzewice w roku 2012. Zamówienie uzupełniające do części 1 w Leśnictwie Trzebiatów, Jaksonek, Twarda
253583Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
Dostawa dwóch monitorów i komputera
253579Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
PN-41/12 NA DOSTAWĘ RESPIRATORA DLA DOROSŁYCH I DZIECI KLASY PREMIUM DLA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ W ZACHODNIOPOMORSKIM CENTRUM ONKOLOGII
253577Urząd Gminy w Promnie
Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Pacew
253571Uniwersytet Zielonogórski - Dział Aparatury
Dostawa mikroskopu sił atomowych (AFM) (znak sprawy: RR-T-13/2012)
253569Nadleśnictwo Smardzewice
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego na usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Smardzewice w roku 2012. Zamówienie uzupełniające do części 2 w Leśnictwie Małe Końskie Prucheńsko Taraska WPG Frez
253563Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu - zabezpieczenie i odgruzowanie lamusa oraz części sklepień piwnic - II POSTĘPOWANIE
253557Jednostka Wojskowa 4228
Dostawa przetworów warzywnych kwaszonych oraz warzyw i owoców konserwowych, sprawa nr 106/2012
253553Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.
Dostawy specjalistycznego sprzętu urologicznego j.uż.
253543Gmina Wałbrzych
Wykonanie zamówienia dodatkowego dla Zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w zakresie termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej przy ul. Osiedle Górnicze 19a w Wałbrzychu (dz. nr 98, obręb Rusinowa nr 36)
253539Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Wykonanie 3 sztuk operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową pn.: Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego odcinek ul. Radiowej i al. Tysiąclecia PP w Kielcach
253537Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
Budowa silosu do magazynowania pasz przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku
253527Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
Budowa ulicy Kanonierów
253525Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Zestawy komputerowe, komputery przenośne, drukarki i skanery dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; nr sprawy UM-ZP-262-88/12
253523Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatorów XT-2000i i COBAS B221 (wersja S5) oraz zestawów dla Banku Komórek Macierzystych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 46/12
253521Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Prenumeratę prasy dla Politechniki Rzeszowskiej na 2013 r.
253515Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego
253511Burmistrz Miasta Mława
Wykonanie robot dodatkowych związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej w ulicy łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą Płocką (na wysokości od Sienkiewicza 13/14 do ul. Płockiej)
253507Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawa tablic interaktywnych 2 szt, tablic suchościeralnych 2 szt. oraz tablicy korkowej.
253505Jednostka Wojskowa 4226
DOSTAWA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH ORAZ STOPERÓW, numer sprawy D/288/11/2012
253503Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz ubezpieczenia komunikacyjne
253499Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
253497Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Dostawa bonów towarowych - talonów - dla pracowników Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
253489Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawa zagranicznych czasopism dla Politechniki Krakowskiej na rok 2013
253487Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Organizacja spotkania Rady Partnerów w Krakowie w ramach Projektu Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych
253479Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Świadczenie usług transportowych, dwoma pojazdami wraz z kierowcami, obejmujących przewóz łączny materiałów i osób do budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Piła, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na potrzeby: MZGM - ADM-1 oraz ADM-2 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz.7.00 do godz. 15.00 na terenie miasta Piły
253473Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Bałuty Nowe"
Przetarg ZP/11/2012 NA Świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno - porządkowego nieruchomości wraz z terenami przynależnymi, pow. ekspl. zewn. 20 518,84 m2, pow. teren. ziel. 14 854,83 m2 OBSZAR III
253471Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Przeglądy okresowe budynków w myśl art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
253469Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Świadczenie usług przeglądów, napraw i konserwacji samochodów marki SKODA eksploatowanych w Podlaskim Oddziale Regionalnym ARiMR
253457Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
dostawa oleju napędowego
253455Gminny Zakład Komunalny
Modernizacja stacji uzdatniania wody na dz. 347/5 ul. Jastrzębia 32 w miejscowości Żołędowo gmina Osielsko
25345320 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
Modernizacja instalacji grzewczej central wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia kuchni , jadalni oraz zaplecza kuchennego 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Krynicy-Zdroju.
253449Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z zabezpieczeniem w środki higieny oraz sprzątanie terenu wokół budynków w Inspektoratach ZUS w Piotrkowie Tryb., Bełchatowie, Radomsku, Opocznie i Skierniewicach, Biurze Terenowym ZUS w Rawie Maz. oraz budynku C Oddziału ZUS w Tomaszowie Maz.
253443Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Przeprowadzenie audytu projektu Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Priorytet2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych.
253441Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Dostawa 10000 szt. płyt CD białych do nadruku atramentowego i 29000 szt. kopert papierowych do płyt CD z okienkiem
253435Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin
Dostawa hurtowa paliw
Wygenerowano dnia 30 marca 2017 08:38:42