Lista ogłoszeń z dnia 11 grudnia 2012 975 ogłoszeń

504618Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Doposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
504580Ośrodek Pomocy Społecznej
ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH NA: OPIEKUN OSÓB STARSZYCH, MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH, SPRZEDAWCĘ Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I FAKTUROWANIEM, FAKTURZYSTKĘ, FLORYSTĘ,
504578Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej w budynku WPOW w Płońsku
504574Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Remont przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
504568Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł"
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł 84-200 Wejherowo ul. Strzelecka 9 Znak Sprawy: Zam. publ. Nr PN-2-2012-ZSP nr 2
504566Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Dostawy mięsa i wędliny do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
504564Pogotowie Opiekuńcze Nr 1
Usługa ochrony obiektu Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 w Warszawie, ul. Dembińskiego 1
504560Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Dostawy mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
504556Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu systemowego pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej.
504554Ambasada RP w Ankarze
zakup komputerów stacjonarnych
504552Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu
Dowóz uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2012/2013 w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
504546Gmina Chocz
Kredyt w wysokości 1.450.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
504542Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku
Pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w RDW w Lęborku - sezon zimowy 2012 - 2013
504526Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Przetarg Nr 3.
504522Nadleśnictwo Jabłonna
Remont dojazdu przeciwpożarowego nr 94 w Leśnictwie Pomiechówek
504514Centralny Ośrodek Informatyki
Serwis urządzeń firmy IBM tj. serwerów z procesorami Intel oraz macierzy i bibliotek klasy midrange
504496Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Kamieniec-Zbrosławice
Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice sukcesywnie na przestrzeni całego 2013 roku.
504488Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Wykonanie 2 egz. operatów szacunkowych z wyceny nakładów Polskiego Związku Działkowców - Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz sporządzenie brakujących opisów nieruchomości na nakłady poniesione na Rodzinnych Ogrodach Działkowych w związku z realizowaną inwestycją drogową polegającą na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek B.
504484Gmina Kleszczów
Dostawa pojazdu typu mikrobus - nr zam. IZP.271.1.28.2012
504476Miasto Oświęcim
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych - umowa ramowa.
504464Szpital w Szczecinku sp. z o.o.
Dostawa artykułów higieny gospodarczej.
504456Urząd Skarbowy w Garwolinie
Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu-ochrony elektronicznej budynku Urzędu Skarbowego w Garwolinie
504446Gmina Strzegowo
Dostawa energii elektrycznej
504438Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w republice Macedonii
Zakup, dostawa i montaż mebli do nowego budynku Ambasady RP w Skopje
504436Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach
Dostawa artykułów żywnościowych na 2013r w podziale na 4 części: 1 Dostawa mięsa i produktów mięsnych 2. Dostawa mleka i produktów mlecznych 3. Dostawa produktów spożywczych 4. Dostawa pieczywa
504434Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
Założenie trawnika, wymiana gruntu oraz montaż 1 szt. ławki bez oparcia i 1 szt. stołu, na terenie zieleńca, na którym zlokalizowany jest Pomnik Poległych w Powstaniu Warszawskim, przy ul. Przyczółkowej w Warszawie w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr WIL.WKŚ.W.C.WIL.III.P3.2.GPOS.18.551.65.2012.44
504430Gmina Łącko
Remont trzech budynków mieszkalnych w miejscości Jazowsko - roboty uzupełniające
504422Gmina Stare Miasto
Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Razem po sukces II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
504420Gmina Wadowice Urząd Miejski
Zakup oprogramowania.
504404Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
Zimowe utrzymanie toru lodowego w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
504398Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku
504390Wójt Gminy Nawojowa
Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa
504388Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Domu Kultury w Piwnicznej-Zdroju
504384Sąd Rejonowy
Dostawa paliwa gazowego do budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Poniatowskiego 2
504376Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Dostawa 14 kpl. gazoszczelnych ubrań specjalnych chroniących przed czynnikami chemicznymi na potrzeby Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie (nr sprawy WL-2370/47/12)
504366Gmina Łąck
Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu po byłej fermie trzody chlewnej w Łącku - etap III
504362Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Świadczenie usług doraźnego wsparcia - usługi finansowo-sprawozdawcze przy realizacji projektu systemowego
504360Zakład Karny w Nysie
Kurs operator wózków widłowych - 2 edycje
504358Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Informatyzacji
Dostawa sprzętu komputerowego, monitorującego i audio-wideo oraz oprogramowania do Urzędu Miasta Tarnowa
504356Gmina Grudziądz
Dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego w zakresie rozliczania odbiorców za wodę i ścieki
504352Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany
504350Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
Dostawa kapsuł do krioterapii kriogenicznej do internatu sportowego Zakopane
504338Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W WOLINIE - I ETAP - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE
504328Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jakuba Wejhera
Wymiana instalacji grzewczej w ZSP4 w Wejherowie - III etap
504316Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W KALISZU
504314Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Przebudowa i modernizacja budynku nr 5 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17
50431013 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
DOSTAWA RÓŻNEGO SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO - nr sprawy 122/2012
504300Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy
Zakup i dostawa bonów towarowych dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy.
504296Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
Dostawa dwóch serwerów i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych..
504292Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z terenu Szpitala Miejskiego w Morągu Sp.zo.o.
504290Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyprawek edukacyjnych do jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP tj. do OSiW Łobez i CEiPM Koszalin w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3..
504284Gmina Ostrów
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ocieka oraz Borek Mały.
504280Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Dostawa urządzeń komputerowych
504278Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
IFPS/72/12
504274Gmina Wohyń
Zakup energii elektrycznej
504270Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup i dostawa tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-069/12-00 z dnia 28 września 2012 r..
504266Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej przyczepy ciągnikowej o ładowności min. 6 Mg.
504258Kancelaria Senatu
dostawę oprogramowania w ramach umowy Select.
504254Gmina Miasto Mysłowice
Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżna Zachodnia-Pukowca-Wybickiego w Mysłowicach
504252Województwo Śląskie
Zakup i dostawa sprzętu RTV
504250Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
Konserwacja i naprawa kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i podległych jej Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego
504248Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach
Detaliczna dostawa paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach
504234Sąd Okręgowy w Kielcach
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
504230Gmina Stara Kamienica
Adaptacja budynku nr 59 w Kopańcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z pomieszczeniami dla Ochotniczej Straży Pożarnej
504226Instytut Energetyki Instytut Badawczy
część I: Dostawa komputerowego sprzętu obliczeniowego wraz z osprzętem. część II: Dostawa licencji na oprogramowanie wspomagające obliczenia
504224Gmina Niemce
Gospodarka drzewostanem w parku w Niemcach.
504222Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012/2013.
504216Uniwersytet Opolski
Remont II-go piętra w Domu Studenckim KMICIC Uniwersytetu Opolskiego
504214Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu synchronizacyjnego z pełnym rozliczeniem KW oraz wyjaśnieniem różnicy powierzchni działek gminnych w porównaniu z ewidencją gruntów i zapisami na kartach inwentaryzacyjnych oraz wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku na dr dla działek położonych w Radomiu
504196Ośrodek Pomocy Społecznej
Przygotowywanie i wydawanie posiłków w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013
504190Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Przebudowa fragmentu parteru Budynku Głównego Szpitala w Sierpcu w celu likwidacji barier i ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych.
504182Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Konkurs na koncepcję pracy eksperta w ramach Projektu Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza
504180Urząd Miasta
Wdrożenie procedury i wzrost liczby zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe - realizowane w ramach projektu Urządźmy się mądrze kształcenie podstawą do poprawy jakości zarządzania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
504170Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Katowicach
Przesył energii elektrycznej dla potrzeb Oddziału Okręgowego NBP w Katowicach
504164Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Dostawa skanerów 3 D, zestawów komputerowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
504154Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
Odbudowa drogi Radwanów na odcinku - Głębokie I - roboty uzupełniające
504148Gmina Bobowa
Zbiórka segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów nie nadających się do segregacji na terenie Gminy Bobowa od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r
504134Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
Wykonanie odwodnienia północnej części terenu zieleńca zlokalizowanej pomiędzy ul. Ulubioną i Cmentarzem Powstańców Warszawy.
504122Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Konkurs na koncepcję pracy eksperta w ramach Projektu Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza
504108Sąd Rejonowy w Koszalinie
Dostawa wyposażenia dwóch sal rozpraw i mebli biurowych
504104Szkoła Podstawowa Nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny
Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 312
504100Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Fiołkowej na odcinku od ul. G. Zapolskiej do ul. Skowrokowej oraz sprawowanie nadzorów autorskich.
504098Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
504092Gmina Paczków
Dostawa do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Paczków pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu pn. W DRODZE DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
504090Departament Administracyjny MON
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa medali i opakowań do medali, nr sprawy: 138/ZP/12
504086Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Przetarg nieograniczony powyżej wartości 14 000 euro z podziałem na części na Część 1: Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym dla Starostwa Powiatowego w Węgorzewie i jednostek organizacyjnych Powiatu Węgorzewskiego Część 2: Świadczenie usług telefonii komórkowej z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych dla Starostwa Powiatowego w Węgorzewie i jednostek organizacyjnych Powiatu Węgorzewskiego
504084Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena"
Dostawa artykułów spożywczych/ różne produkty spożywcze, pieczywo, warzywa świeże i owoce/ do Ośrodka SYRENA w Mielnie ul. Piastów 10.
504078Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków przy ul. Waryńskiego 27, 39B; ul. Putry 9; ul. Kościuszki 45, 76 i 82; ul. Pułaskiego 26A; ul. Wigierskiej 32; ul. Utrata 9A; ul. Utrata ( PKS ); ul. Młynarskiego 9 i ul. Sejneńska 13 w Suwałkach
504074Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Pojemniki plastikowe na odpady medyczne
504072Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ROPS-PSO/3321/49/12 - Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej obejmującej obsługę dwudniowego szkolenia dla liczby osób nie większej niż 60
504068Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Przetarg nieograniczony PN/40RTG/11/2012 o wartości poniżej 200 000 euro na dostawę systemu ucyfrowienia Zakładu Diagnostyki Obrazowej
504066Gmina Platerów
Doposażenie bazy dydaktycznej trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Platerów w ramach projektu Indywidualizacja z Gminą Platerów - drugie postępowanie.
504064Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
Dostawa i zakup oleju opałowego do Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu w ilości około 15000 litrów.
504060Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku przy ul. Żaglowej 2
504056Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Gdańsku na terenie powiatu słupskiego: gmina Słupsk, Główczyce, na terenie powiatu bytowskiego: gmina Kołczygłowy oraz na terenie powiatu człuchowskiego: gmina Czarne, Przechlewo, Rzeczenica z możliwością składania ofert częściowych
504052Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dostawa i instalacja 1 szt. spektrofotometru UV dla Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
504048Gmina Olszewo-Borki
Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych na potrzeby projektu pn.: INDYWIDUALIZACJA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY OLSZEWO-BORKI KLUCZEM DO SUKCESU
504044Warszawski Uniwersytet Medyczny
Świadczenie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych, w podziale na pakiety, AEZ/S-296/2012.
504038Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek - Bierawa
504036Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługa przeprowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w projekcie Moja przyszłość - aktywność realizowanym przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
504026Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
Transport i opieka nad 1 uczniem niepełnosprawnym w czasie przewozu z domu do szkoły i z powrotem w roku szkolnym 2012/2013
504024Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Organizacja wycieczek edukacyjnych dla uczestników projektu-Akademia Rozwoju Umiejętności
504020Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Usługa polegająca na wykonaniu konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław w rejonach J,K; znak postępowania: WM/SZP/WR/49/2012/G
504014Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
Dostawa paliwa - etyliny Pb-95 i oleju napędowego.
503992Drawieński Park Narodowy
Wykonanie platformy widokowej oraz wiaty przystankowej na terenie DPN
503990Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ w Nowym Jorku (placówka dyplomatyczna podległa MSZ)
Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku
503984Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach zarządzanych przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
503968Muzeum Narodowe w Kielcach
Druk Rocznika Muzeum Narodowego w Kielcach tom 27 i Raportu za 2011 rok oraz wydawnictw towarzyszących wystawom: Biało-czerwona i Świat Zwierząt
503954Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do pojazdów będących w użytkowaniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 65/ZP/WTiZ/12).
503944Gmina Miasto Chełmża
remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2013- 2014
503942Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIERKLANACH - OSADY ŚCIEKOWE KOD 19 08 99
503938Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Dostawa talonów uprawniających do bezgotówkowych zakupów
503926Areszt Śledczy
wywóz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz segregowanych
503924Dom Pomocy Społecznej
Dostawa leków oraz materiałów opatrunkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej SENIOR w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
503922Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku przy ul. Żaglowej 2
503918Urząd Miejski
Ułożenie nakładki bitumicznej na ulicy Wczasowej w Puszczykowie - zamówienie uzupełniające
503916Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
Świadczenie usług edukacyjnych polegających na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w klasach I-III szkół podst. na terenie Gminy Chełmiec w ramach realizacji projektu ABC nauki-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podst. Gminy Chełmiec finansowanego przez UE w ramach POKL-Dz.9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług eduk. świadczonych w systemie oświaty, Poddz.9.1.2 Wyrównywanie szans eduk. uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
503914Muzeum Śląskie
Roboty przygotowawcze związane z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego ETAP 2
503906Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"
Dostawa warzyw i owoców: część A - warzywa i owoce do Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ciechanowie ul. Batalionów Chłopskich 12
503902Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Usługi pralnicze świadczone dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
503898Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe wydawanie artykułów spozywczych z wyłaczeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej pomocy w formie zasiłku celowego, okresowego i stałego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
503896Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zakup i dostawa kamer mikroskopowych oraz lodówko-zamrażarki do przechowywania próbek badawczych dla potrzeb Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie
503888Gmina Kowiesy
Zakup energii elekttrycznej dla obiektów gminy Kowiesy.
503886Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Skomponowanie i nagranie muzyki do spektaklu pt.: Brzydal
503880Zakład Poprawczy
dostawa oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu
503876Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zakup sprzętu IT do rozbudowy Bramki Internetowej
503866Gmina Miasta Gdyni
Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek dla Urzedu Miasta Gdyni
503864Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy
Dostawa benzyny bezołowiowej PB 95, oleju napędowego, oraz oleju opałowego w 2013 roku dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy.
503860Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa, ul. Chałubińskiego 3A, Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Adaptacja pomieszczeń na lokal internatowy w Leźnicy Wielkiej
503856Gmina Miasto Chełmża
remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2013-2014
503852Uniwersytet Opolski
Remont sal dydaktycznych i administracyjnych Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
503850Zakład Karny Gdańsk Przeróbka
Sukcesywne dostawy warzyw świeżych do Zakładu Karnego w Gdańsku - Przeróbce
503844Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
36/W3/D/2012
503832Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ROPS-PSO/3321/46/12 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych obejmujących obsługę konferencji oraz szkolenia
503828Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szczawne"
Modernizacja oczyszczalni ścieków
503814Sąd Okręgowy w Tarnowie
Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Tarnowie
503810Narodowe Centrum Kultury
Wykonanie wystawy czasowej prezentującej wyniki prac archeologicznych prowadzonych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze
503792Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
Dostawa implantów do leczenia pacjentów z dyskopatią szyjną dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
503790Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 B wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Piłsudskiego w Koninie
503788Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach
Dostawa Samochodu Rozpoznawczo-Ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach
503786Powiat Krakowski
dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wydziału GKiK
503784Uniwersytet Jagielloński
Zakup i dostawa terminala wideokonferencyjnego zawierającego kodek, kamerę, telewizor, mobilny wózek, oprzyrządowanie mikrofonowe, pilot sterowania, okablowanie, o parametrach technicznych i ilościowych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym UJ, mieszczącej się w Krakowie, kod: 31-110, przy ul. Czapskich 4 wraz z innymi usługami
503780Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
Dostawa bonów towarowych w wersji papierowej dla pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze
503776Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
Dostawa leków i materiałów opatrunkowych dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
503774Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z zamówieniem podstawowym pn. Wykonanie bieżącego utrzymania i konserwacji oznakowania pionowego na terenie miasta Radomia
503772Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG POGRZEBOWYCH DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE
503762Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Upgrade środowiska IBM Lotus Domino i IBM Lotus Notes.
503758Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
Dostawa systemu tablic interaktywnych dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku
503752Gmina Olszewo-Borki
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu INDYWIDUALIZACJA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY OLSZEWO-BORKI KLUCZEM DO SUKCESU
503746Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych stałych z nieruchomości zarządzanych przez MZBM w Kaliszu. Część 1- budynku komunalne, część 2- budynki stanowiące własność osób prywatnych lub współwłasność osób fizycznych i Gminy, zamówienie uzupełniające do zamówienia nr MZBM.341/WZ/I/26/2011
503744Miasto Zabrze
MODERNIZACJA BUDYNKU PO DYREKCJI HUTY ZABRZE DLA POTRZEB ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ - ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU - zamówienie uzupełniające. Część 2
503742Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim
ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z MECHANICZNYM ODŚNIEŻANIEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE KAMIEŃ KRAJEŃSKI Z WYŁACZENIEM MIASTA KAMIEŃ KRAJEŃSKI W ROKU 2012, 2013.
503736Powiat Krakowski
dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
503734Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"
Dostawa ryb mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych
503730Narodowe Centrum Kultury
Skład i druk książki /Orzeł bielszy niż gołębica/ posiadającej nr ISBN oraz druk czasopisma specjalistycznego /Rocznik Lwowski/ posiadającego numer ISSN
503726Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
Dostawa instalacja i uruchomienie mikroskopów laboratoryjnych w WOMP Kielce
503720Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Utworzenie 40 miejsc żłobkowych dla małych dzieci w wieku do lat 3 z terenu Tarnobrzega realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowanym w roku 2012. -adaptacja wymiennikowni na żłobek
503710Kuratorium Oświaty w Łodzi
Dostawa bonów towarowych dla Kuratorium Oświaty w Łodzi.
503708Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
Dostawa wyrobów medycznych 68/PN/2012
503706Gmina Miejska Żory
Świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet dla Gminy Miejskiej Żory wraz z dostawą niezbędnego przenośnego sprzętu komputerowego
503690Wójt Gminy Choczewo, Urząd Gminy Choczewo
Kredyt w wysokości 870.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, spowodowany koniecznością wyprzedzającego finansowania inwestycji pod nazwą Przebudowa oczyszczalni ścieków w Choczewie, na okres spłaty 10 lat.
503680Miasto Zabrze
MODERNIZACJA BUDYNKU PO DYREKCJI HUTY ZABRZE DLA POTRZEB ADMINISTRACJI SAMORZADOWEJ - ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU - zamówienie dodatkowe część druga
503678Agencja Nieruchomości Rolnych Gospodarstwo Mieszkaniowe Skarbu Państwa
Usługa polegająca na dostawie udzieleniu licencji, wdrożeniu, rozwoju i rozbudowie, opieki nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym Wspomagającym Zarządzanie Nieruchomościami Granit FM
503664Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych
DOSTAWA ZMYWARKI LABORATORYJNEJ ORAZ MYJKI ULTRADŹWIĘKOWEJ DLA WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
503662Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego
Dostawa komputerów stacjonarnych oraz notebooków dla Ministerstwa Środowiska - zamówienie realizowane w III częściach
503660Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie
Dostawy pieczywa, ciast i wyrobów ciastkarskich do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie
503656Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
KZB Gniezno: Wykonanie dodatkowych robót budowlanych branży sanitarnej związanych z realizacją robót instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni olejowej w budynku nr 13 zlokalizowanym na terenie jednostki wojskowej Nr 1158 w Łasku.
503650Sąd Okręgowy w Tarnowie
Dostawy materiałów biurowych dla Sądu Okręgowego w Tarnowie
503644Urząd Skarbowy w Rybniku
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Urzędu Skarbowego w Rybniku
503640Województwo Mazowieckie
Druk, oprawa i dostawa 4000 szt. kolorowanki promującej atrakcje turystyczne Mazowsza prezentowane w publikacji Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. Mazowsze
503630Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową wraz z usługa hotelarską, gastronomiczną i tłumaczenia realizowaną przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, z podziałem na 2 zadania
503626Gmina Kuczbork Osada
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Idziemy przez świat z indywidualizacją
503614Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Udział aktorski w próbach i spektaklach sztuki pt.: Mały Książę, w reż. C. Domagały
503610Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla projektu Cyfrowa Szkoła - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Zespole Szkół w Halinowie.
503606Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w Cigacicach
Zakup niesortu bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 573 ton wraz z dostawą na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Powiatu Zielonogórskiego
503604Przedszkole Publiczne Nr 2
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu
503602Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Dostawa wraz z instalacją sprzętu telekomunikacyjnego przeznaczonego do modernizacji systemu łączności
503600Zakład Karny w Jaśle
Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu montera stolarki drzwiowej aluminiowej dla 8 skazanych Zakładu Karnego w Jaśle.
503596Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Znak : AG/zp/ XXV/2012 r.
503594Gmina Polkowice
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY SIECI OŚWIETLENIA WYBRANYCH DRÓG W POLKOWICACH, OBRĘB IV WRAZ Z KONCEPCJĄ UKŁADU DROGOWEGO
503592Sąd Rejonowy
Usługi kompleksowej ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Przemyślu.
503590Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Udział aktorski podczas prób i spektakli sztuki pt.: Makbet, w reż. R. Matusza
503588Dom Pomocy Społecznej
dostawa warzyw i owocw
503580Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie
Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnej w gminie Zakliczyn -2013roku.
503576Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
W12/ZP-18A/2012
503570Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.
Ochrona obiektów, osób i mienia.
503564Katowice Miasto Ogrodów
Organizacji imprezy- Intel Extreme Masters
503562Areszt Śledczy
Kurs doskonalenia zawodowego Kucharz małej gastronomii
503560Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Udział aktorski podczas prób i spektakli sztuki pt.: Makbet w reż. R. Matusza
503558Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Utwardzenia placu na dz. nr ewid. 137/22 i 137/24 w Podzamczu koło Chęcin celem wykonania zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogi wewnętrznej, chodnika, kanału technologicznego, oświetlenia, ogrodzenia terenów oraz wyburzenia na terenach Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin.
503556Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie
Dostawy produktów mleczarskich do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie
503550Powiat Człuchowski
Wykonanie elewacji 2 części budynku magazynowego w Czarnem ul. Leśna dz. nr 8/1
503544Główny Urząd Statystyczny
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego
503530Areszt Śledczy w Poznaniu
Dostawa sprzętu medycznego: defibrylatora i aparatu do elektrokoagulacji do Aresztu Śledczego w Poznaniu
503524Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o.
Udzielenie kredytu bankowego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki
503520Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
Usługi serwisowe obejmujące naprawy i przeglądy sprzętu medycznego
503512Nadleśnictwo Miękinia
Usługi leśne w leśnictwie Chwalimierz
503510Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Wykonanie przebudowy instalacji CWU z regulacją wraz z dostawą i montażem pompy recyrkulacyjnej z regulacją pionów dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
503508Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Udział aktorski w próbach i spektaklach sztuki pt. Mały Książę w reżyserii C. Domagały
503506Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
503496Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Dostawa komputerów biurowych i przenośnych
503494Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Dostawa łodzi motorowej dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
503492Gmina Ojrzeń
Usługa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ojrzeń w 2013.
503488Izba Celna w Gdyni
dostawa 17 szt. przełączników sieciowych dla Izby Celnej w Gdyni
503486Zespół Szkół w Kunowie
Zamówienie uzupełniające na zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach zamówienia na usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych, doradztwa zawodowego oraz szkolenia w ramach projektu: Zespół Szkół w Kunowie - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych
503476Gmina Góra
,,Opracowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra,,
503474Gmina Sulechów
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Sulechów w 2013 r. - II przetarg
503466Teatr Wielki - Opera Narodowa
Zadyrygowanie przez Keri-Lynn Wilson spektaklami opery Oniegin P. Czajkowskiego w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej.
503444Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Dostawa i montaż baterii do UPS dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
503442Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej
Zakup i dostawa przedpłaconych kart płatniczych dla pracowników Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie
503440Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Agrofizyki w Lublinie przy ul. Doświadczalnej 4
503432Urząd Gminy Filipów
Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Filipów
503430Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
przygotowywanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla 35 mieszkanek Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 22 w Poznaniu
503416Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Remont i wymiana agregatów pompowych w studniach głębinowych na Ujęciach Wody na terenie Gminy Kartuzy w 2013 r.
503402Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów od 02 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w dniach nauki szkolnej.
503396Europejskie Centrum Solidarności
Wydruk książki dla Europejskiego Centrum Solidarności
503384Gmina Ludwin
Dostawa kostki brukowej, krawężników drogowych, płytek chodnikowych oraz obrzeży betonowych
503380Gmina Miasto Częstochowa
Zakup energii elektrycznej dla 4 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 130 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej
503372Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów
PM 22, PM 25, ZSS, ZSOS 7 - termomodernizacja i modernizacja budynków - wykonanie dokumentacji projektowej
503370Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie
Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach projektu ABC nauki - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
503368Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Rzeka Stobrawa poniżej zbiornika Kluczbork, etap I - wydzielenie koryta i podział działek (zamówienie dodatkowe)
503362Nadbużański Oddział Straży Granicznej
WYWÓZ STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z OBIEKTÓW BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NOSG
503356Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zakup usługi edukacyjnej.
503352Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
503348Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o.
Utrzymanie czystości budynków Inkubatora Innowacji Technologicznych i Usługowych - Architektura i Budownictwo przy ulicy Szyb Walenty 26, 26 A w Rudzie Śląskiej na 2013 rok
503342Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Znak ; AG/zp/ XXVII/2012 r.
503336Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych z zakresu rozliczania wynagrodzeń osobowych i bezosobowych
503332Gmina Czerwonak
Remont dróg gruntowych kamieniem łamanym na terenie Gminy Czerwonak
503328Gmina Stare Miasto
Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Razem po sukces II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
503318Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawa i montaż aparatu USG przenośnego - 1 szt.; nr sprawy UM-ZP-262-109/12
503312Gmina Otwock
Dostawa sztucznego lodowiska i infrastruktury towarzyszącej wraz z ich obsługą oraz realizacją Programu Miejskie Lodowisko
503308Gmina Ustrzyki Dolne
Remont drogi w Równi k Orłowskiego dz.399 w km 0+000 - 0+800
503300Muzeum Śląskie

Wykonanie rekonstrukcji lewego pomostu i bariery zabezpieczającej zabytkowego silnika parowego wyciągu górniczego szybu Bartosz, oraz wykonanie uzupełnienia brakujących osłon z blachy wraz z brakującymi odcinkami obramowań dla kanałów technologicznych w podłodze maszynowni
503296Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju
dostawa fabrycznie nowej, motopompy szlamowej z wyposażeniem oraz innego sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju,
503288Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
Wyposażenie Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie, ul. Jesionowa 11 - II zakres zamówienia.
503278Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
Wyposażenie Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie, ul. Jesionowa 11 - III zakres zamówienia.
503264Zakład Karny w Barczewie
Realizacja 1 kursu w specjalności malarz - szpachlarz dla grupy 12-osobowej oraz 1 cyklu zajęć aktywizacji zawodowej z obsługą komputera dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie
503256Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawa i montaż zestawów dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych UP we Wrocławiu - sprawa RAP.164.2012
503252Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ramach zadania Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie, w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych
503240Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach
Przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne
503230Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Budowa sieci strukturalnej światłowodowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonym w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5
503228Gmina Miasto Grudziądz
Dostawa 14 wiat przystankowych dla gminy - miasto Grudziądz
503226Gmina Sułkowice
Modernizacja parkingu w Sułkowicach
503224Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o.
Zakup i sukcesywna dostawa nowych opon do samochodów i maszyn budowlanych
503222Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki
Obsługa prawna Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
503212Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych oraz prowadzenie bufetu.
503208Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko - II etap
503202Szpital w Szczecinku sp. z o.o.
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
503198Zakład Opiekuńczo Leczniczy
usługi pralnicze
503194Regionalny Ośrodek Kultury
ZP WR 01/12/12/abc. Autorskie przygotowanie prelekcji i jej prezentacji na konferencji podsumowującej badanie projektu Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Obserwatorium kultury.
503190Muzeum Górnictwa Węglowego
Druk materiałów promocyjnych - usługi uzupełniające realizowane w ramach zamówienia podstawowego pn.: Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - zadanie I
503184Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.
Kompleksowa usługa prania
503176Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja gruntowna rzek Siennica i Sielczanka na terenie gm. Grodzisk, Boćki, Dziadkowice, pow. Siemiatycze, Bielsk Podlaski, woj. podlaskie.
503172Komenda Stołeczna Policji
Granaty akustyczne P-1 i gazowo-akustyczne P-2
503170Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ
Dostawa bonów towarowych w formie papierowej przeznaczonych dla pracowników Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii.
503164Trzebińskie Centrum Administracyjne
Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu Już wiem, umiem, rozumiem. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Trzebinia projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach EFS POKL
503154Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
ZG-2715-34/12; Wykonanie usług z zakresu ochrony lasu (wykonanie nowego grodzenia z siatki) w Leśnictwie Rabe
503152Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby krytej pływalni oraz hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
503150Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
Usługa odprowadzania ścieków z obiektu Ośrodka Konferencyjno Szkoleniowego położonego w Świdrze przy ul. Żurawiej 15.
503138Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
Przygotowywanie, wydawanie na miejscu i dowóz gorących posiłków klientom Ośrodka w ramach realizacji decyzji przyznających posiłek, w rejonach ujętych w gminie Góra Kalwaria 3 części zamówienia
503132Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP
Wykonanie robót remontowych pomieszczeń oddziału XIV i sali operacyjnej nr 6 w budynku E wraz z wykonaniem wielobranżowego projektu wykonawczego prac remontowych szpitala SPSK w Otwocku
503130Politechnika Opolska
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, nr sprawy ZP/D/87/2012.
503128Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Modernizacja lokalnej sieci strukturalnej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonym w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11
503122Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi w zakresie konserwacji i usuwania awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy.
503120Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja gruntowna Kanału A Rybaki na terenie gm. Dobrzyniewo, pow. białostocki, woj. podlaskie.
503116Gmina Małkinia Górna
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Małkinia Górna w sezonie 2012/2013
503114Gmina Miasto Szczecin
Promocja Miasta Szczecin przez Klub Sportowy Koszykówki AZS Szczecin oraz Szczecińskie Towarzystwo Koszykówki Wilki Morskie
503108Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dostawa oprogramowania statystycznego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 2 części.
503102Przedszkole Publiczne Nr 4
OCHRONA BUDYNKU i MIENIA W OBIEKCIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 4 W BOGATYNI, UL. CHOPINA 12.
503100Urząd Gminy Jastrząb
Dostawy lekkiego oleju opałowego do Urzędu Gminy Jastrząb i placówek oświatowych na terenie Gminy Jastrząb
503098Gmina Olszyna
Udzielenie kredytu złotowego długoterminowego w kwocie do 250 000,00 złotych na sfinansowanie nadzoru i opracowania dokumentacji na zadania realizowane ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powódź 2012.
503094Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia skweru przy ul. Urzędniczej w Łodzi
503088Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Dostawa sprzętu informatycznego dla Oddziału GDDKiA w Opolu - 2 części.
503082Nadleśnictwo Chojnów
Zamówienie uzupełniające do zamówienia Modernizacja wewnątrzzakładowego szlaku komunikacyjnego ppoż nr 41
503080Gmina Miasto Łęczyca
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Łęczycy w ramach projektu: Kompetentny urzędnik - wyższa jakość obsługi mieszkańców, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Szkolenie: Kodeks Etyczny, Szkolenia dla kadry zarządzającej
503076Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.
503074Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Dostawa leków - Etanercept.
503072Specjalistyczny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji.
503066Jednostka Wojskowa 4620
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH (NIEREGENEROWANYCH), TONERÓW I TUSZY DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW BARWIĄCYCH.
503062Uniwersytet Jagielloński
Zakup i dostawa mikrofalowego systemu do przeprowadzania syntez wraz z oprogramowaniem niezbędnym do jego prawidłowego działania, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, ul. Ingardena 3 i innymi usługami
503050Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Dostawa Kardiomonitorów.
503048Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych przy Starostwie Powiatowym w Człuchowie
Dostawa mrożonek
503046Cmentarz Komunalny
Usługa pełnienia dozoru i ochrony mienia, obiektów i terenu Cmentarza Komunalnego w Częstochowie
503044Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład Budżetowy
Ochrona i dozorowanie niżej wymienionych obiektów: 1) cmentarz komunalny w Płocku, 2) Park Północny w Płocku, 3) siedziba ZUM Muniserwis Z.B. w Płocku ul. Przemysłowa 33, 4) Plac zabaw w lasku Brzozowym w Płocku. 5) teren bazy przy ul. Jędrzejewo w Płocku
503042Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ramach zadania Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- nauki matematyczno- przyrodnicze, w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych
503038Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach
Zakup i dostawa obłożeń chirurgicznych dla SPZOZMSW w Kielcach na okres 12 miesięcy. Znak sprawy 15/PN/2012
503034Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wymiana okien w budynku Stacji Doświadczalnej Katedry Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy na Bielanach. Nr zamówienia: DZP-291-2582/2012
503028Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawa materiałów różnych i wyposażenia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
503022Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
503016Gmina Kielce
Przygotowanie, druk oraz powielenie w wersji elektronicznej publikacji na potrzeby realizacji projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
503000Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej
Zakup obrazu: Portret Kobiety w białej sukni
502996Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
USŁUGI UBEZPIECZENIOWE DLA PGK SP. Z O.O. W KRASNYMSTAWIE.
502994Gmina Świdnica
Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa - roboty dodatkowe
502992Prezydent Miasta Legnicy
Bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Legnica
502990Izba Celna w Katowicach
Sprzedaż i dostawa licencji / sublicencji na oprogramowanie wraz z wersjami instalacyjnymi.
502988Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki
502986Jednostka Wojskowa 1158
Zakup narzędzi ręcznych i sprzętu biurowego
502976Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
502974Komenda Główna Policji
Doposażenie infrastruktury sieci OST 112 w dodatkowe moduły oraz urządzenia niezbędne do dołączenia lokalizacji PSP oraz PRM - 183/BŁiI/12/MK
502966Gmina Mochowo
Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2013
502952Wojskowa Akademia Techniczna
USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH W BUDYNKU NR 3 DOM ASYSTENTA I W BUDYNKU NR 6 KLUB WAT
502948Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
Dostawa oraz montaż komputerów i innych pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - CYFROWA SZKOŁA.
502946Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Przebudowa infrastruktury informatycznej OUW w ramach zamówień uzupełniajacych do umowy nr OUW/BIL - 95/2012
502944Gmina Ojrzeń
Usługi w zakresie transportu dzieci i młodzieży do szkół w 2013 roku.
502940Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Interwencyjne usuwanie i utylizacja zwłok zwierząt padłych w trakcie kolizji drogowych na drogach krajowych nr 7, S7, 22 i 54 administrowanych przez Rejon w Elblągu
502938Urząd Gminy Goraj
Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z osprzętem
502936Instytut Logistyki i Magazynowania
Wprowadzenie zmian do projektu Krajowego Centrum Innowacji przy Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.
502934Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Znak : AG/zp/ XXVI/ 2012 r.
502928Miejska Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie
wykonywanie robót sanitarnych (instalacje gazowe, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne) w nieruchomościach zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie - 296 budynków na terenie miasta Ostródy.
502920Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
KZB GNIEZNO: Dostawa opraw oświetleniowych dla potrzeb remontu budynku koszarowego nr 41 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego 1449 w Grudziądzu
502918Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa mięsa wieprzowego i wędlin oraz mięsa drobiowego i jego przetworów
502914Zakład Karny Warszawa-Białołęka
Dostawy artykułów spożywczych różnych, nabiału, tłuszczy, jaj kurzych do Oddziału Zewnętrznego w Popowie Zakładu Karnego w Warszawie Białołęce ul. Nadbużańska 39 gm. Somianka powiat wyszkowski woj. mazowieckie
502898Gmina Ostrów Wielkopolski
Budowa linii oświetleniowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzyce Wielkie przy ulicach Agrestowa, Porzeczkowa, Ogrodowa, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie.
502890Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota
Świadczenie usług edukacyjnych polegające na prowadzeniu zajęć z przedmiotów zawodowych w zakresie nauki zawodów: technik elektryk, technik mechatronik, technik logistyk, technik spedytor oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego dla 80 uczniów/uczennic technikum nr 7 w Warszawie
502888Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
Ochrona osób i mienia muzealnego w obiektach zabytkowych - bezpośrednia ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne
50288613 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
DOSTAWA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, ELEKTROMAGNETYCZNYCH ZAWORÓW, LIN - sprawa 124/2012
502884Jednostka Wojskowa Nr 4352
Roboty budowlane polegające na wymianie: - stolarki okiennej w budynku nr 2 JW. 4222 w Giżycku ul. Moniuszki 7; - stolarki okiennej w budynku nr 5 JW. 3797 w Giżycku ul. 1 Maja 11; - stolarki okiennej w budynku nr 3 JW. 4352 w Giżycku ul. Nowowiejska 20.
502882Urząd Skarbowy w Pruszkowie
Dostawa do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie sprzętu komputerowego i projektora multimedialnego oraz oprogramowania
502880Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników PUP w Głogowie
502874Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Przetarg ograniczony - Sprawa 255/2012
502872Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawa mięsa i wędlin
502870Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Świadczenie usługi ochrony w okresie funkcjonowania lodowiska
502868Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Dostawa informatycznego systemu zarządzania gospodarka odpadami
502866Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Usługi ochrony osób i mienia PUP w Bydgoszczy
502860Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
Sukcesywna dostawa części zamiennych do pojazdów należących do Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
502858Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa
Przebudowa dróg w Okuniewie polegająca na budowie rowów odwadniających z tzw. korytek krakowskich - Etap I odcinek ul. 1-go Maja od drogi wojewódzkiej 637 do ul. Działkowej włącznie z ul. Ogrodową, ul. Spółdzielczą i ul. Działkową,
502856Gmina Ostrów Wielkopolski
Dostawa artykułów biurowych, armatury wodno-kanalizacyjnej do Szkoły Podstawowej w Słaborowicach w Gminie Ostrów Wielkopolski, w ramach projektu - Podajmy sobie ręce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
502852Straż Miejska Miasta Krakowa
Dostawa wkładów barwiących - tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa - III
502850Dom Pomocy Społecznej
Dostawy pieczywa do DPS Brańszczyk w 2013r. tj. od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
502844Urząd Gminy Ciechocin
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
502840Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
DOSTAWA SZAF STEROWNICZYCH WRAZ Z SONDAMI HYDROSTATYCZNYMI I ICH MONTAŻ DLA ZADANIA PN. MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W RASZOWA, KRZECZYN WIELKI I PIESZKÓW WRAZ Z INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA DO MONITORINGU
502838Urząd Gminy w Łącznej
Budowa budynku kotłowni ( XVIII kategoria obiektu budowlanego ) wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, przyłączem kanalizacji sanitarnej, drogi dojazdowej wewnętrznej oraz przełożenie linii kablowej nn., na działce nr ewid.1003 w miejscowości Kamionki, obręb Czerwona Górka
502836Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla studentów oraz nauczycieli opiekunów praktyk w ramach projektu Wiedza i praktyka drogą do sukcesu
502830Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
Ubezpieczenie Fortu Bema przy ul. J. Waldorffa oraz nieruchomości przy ul. Sobczaka 8, 15, 23 - w Dzielnicy Bemowo
502822Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP, DOSTAWĘ I URUCHOMIENIE WIDEOKOLONOSKOPÓW
502812Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa materiałów pomocniczych
502810Szpitale Tczewskie S. A.
28/PN/2012
502808Gmina Pruszcz Gdański
Świadczenie usług zimowego utrzymania jedni dróg gminnych położonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański w roku 2013
502802Urząd Skarbowy
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r
502796Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Dostawa leków - Cytostatyki.
502794Starostwo Powiatowe
Zamówienie publiczne obejmujące swym zakresem montaż dodatkowego naczynia wzbiorczego zabezpieczającego instalację solarną dla budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, ul. Kaliska 2a
502792Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KCYNI
502788Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ramach zadania Zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych
502784Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Opracowanie koncepcji architektonicznej odtworzenia bramy, mostu oraz dwóch bastionów po stronie wschodniej Willi Decjusza oraz przygotowanie terenu do badań i realizacji - roboty dodatkowe do umowy 441/ZIKiT/2012 z dnia 23.07.2012 roku.
502780Zakład Karny
Dostawy jaj, mrożonek, owoców świeżych, kiszonek oraz przypraw
502778Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Dostawa sprzętu komputerowego i oporgramowania
502776Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
DOSTAWA INKUBATORA DO PROWADZENIA HODOWLI KULTUR KOMÓRKOWYCH Z KONTROLĄ TEMPERATURY I STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA (nr sprawy: ZP-1370/12)
502774Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów dla Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie.
502764Sąd Okręgowy w Siedlcach
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 31 oraz utrzymania porządku na terenie przyległym.
502762Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
Przetarg nieograniczony na zakup usługi wsparcia technicznego (przedłużenie supportu macierzy dyskowej, serwerów HP i licencji NetWorker) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
502760Urząd Skarbowy
Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp., znajdujących się w budynku przy ul. Jagiellończyka 10 w Gorzowie Wlkp.
502758Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Znaki drogowe
502756Jednostka Wojskowa 4228
Dostawa wyrobów papierniczo - konserwacyjnych
502752Uniwersytet Warszawski
Dostawa oprogramowania
502748Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Przetarg nieograniczony PN/36PL/11/2012 poniżej 200 000 euro na dostawy produktów leczniczych
502742Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH I TABLETÓW NA POTRZEBY CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
502738Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Zarządzanie Kontraktem pn.: Zaprojektowanie i budowa Miejsca Obsługi Podróżnych kat. I Występa Zachód w ciągu drogi ekspresowej S7w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót
502730Narodowe Centrum Kultury
Druk książki/Kryzys bydgoski/ tom III posiadającej nr ISBN
502728Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawa czasopism zagranicznych dla jednostek UMCS (oznaczenie sprawy: PN/32-2012/DOP-p)
502726Akademia Muzyczna w Krakowie
Prace porządkowe w budynku Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul.Św.Tomasza 43
502724Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ykonanie prac remontowych - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru z funkcji żłobka na lokale usługowe w budynku przy ul. Wojska Polskiego 23,25,25a w Świnoujściu
502722Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie
BUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO CENTRUM REHABILITACJI W WYRACH, PRZY UL. LESZCZYNOWEJ - wykonanie konstrukcji więźby dachowej
502718Urząd Morski w Szczecinie
Zatoki Ławica Osiecka w miejscu planowanej rozbudowy pola refulacyjnego D
502710Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Rejonu w Wieluniu z przeznaczeniem do kotłowni olejowych usytuowanych w Obwodach Drogowych w Wieluniu i w Wieruszowie.
502706Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa odczynników laboratoryjnych
502704Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.
Usługa transportu sanitarnego-specjalistycznego.
502698Akademia Muzyczna w Krakowie
Kompleksowa obsługa auli koncertowej Akademii Muzycznej FLORIANKA w Krakowie przy ul. Basztowej 8
502696SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie na 2013 rok
502694Narodowe Centrum Kultury
Druk książki pt./Pestka, drops, cukierek. Liczby kultury/ posiadającej nr ISBN oraz druk zakładek z insertowaniem wraz z wniesieniem
502690Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje
Rozbiórka 8 istniejących domków kempingowych i budowa 8 nowych domków kempingowych na Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym Lasów Państwowych, wraz z przebudową istniejących zewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej na działce 163/3 jedn. ew. m. Międzyzdroje przy ul. Gryfa Pomorskiego 80 a
502686Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna
ZP/PN/RTG przyłóżkowe /44/12
502678Gmina Rychwał
Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Rychwał i jej Jednostek Organizacyjnych
502676Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawa płytek Petriego sterylnych PS 14,5 -17 x 90 mm; płytek Petriego sterylnych PS 14,5-17 x 140 mm; pipet Pasteura i innych jednorazowych; krążków bibułowych antybiotykowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
502672Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
DOSTAWA 3 PROCESORÓW MOWY
502670Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, w formie treningu umiejętności i kompetencji społecznych dla uczestników-uczestniczek projektu systemowego i osób z ich otoczenia oraz zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci uczestników-uczestniczek projektu systemowego INTEGRA - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
502666Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
03510 - wykonanie zamówień dodatkowych obejmujących demontaż istniejącego rurociągu żeliwnego oraz montaż nowego rurociągu DN 500 z kształtkami FF DN 500
502662Miasto i Gmina Olkusz
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic oraz eksploatacji budynków w Mieście i Gminie Olkusz
502660Urząd Miasta
Budowa ul. Modrzewiowej - etap I.
502658Gmina Bieliny
Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 2 200 000 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
502652Nadleśnictwo Ośno Lubuskie
Konserwacja dróg leśnych nie będących środkami trwałymi
502648Gmina i Miasto Odolanów
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów
502644Zakład Karny w Hrubieszowie
Przebudowa kuchni, łaźni, magazynów żywnościowych i depozytowych w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie i Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie
502642Wrocławski Zespół Żłobków
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW WROCŁAWSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW - Z PODZIAŁEM NA DWA ZADANIA. ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP-D-30/WZZ/2012
502636Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa narzędzi chirurgicznych III dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-144/2012
502634Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
Dostawa oleju opałowego
502628Zespół Szkół Ogólnokształcących
Dostawa oleju opałowego lekkiego
502624Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Dostawa wozów kopalnianych małych do transportu materiałów pomocniczych (drzewiarek) dostosowanych do pracy w warunkach podziemnych wyrobisk górniczych
502620Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Dostawa sprzętu komputerowego dla Oddziału GDDKiA w Opolu.
502618Samorządowe Przedszkole w Zielonkach
Zakup i dostawa wyżywienia całodziennego dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Zielonkach na zasadach cateringowych w roku 2013.
502614Zakład Usług Komunalnych
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH
502610Centrum Nauki Kopernik
Wykonanie muzyki do pokazu Dream To Fly (nr sprawy: PO/ZP/59/2012/CNK/KM).
502604Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej
Dostawa oleju opalowego lekkiego
502602Gmina Miasto Gniezno
Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie
502596Gmina Hyżne
Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 835 i w. m. Szklary
502594Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawa rur i płaskowników do wskazanych Obwodów Drogowych Rejonu w Elblągu w łącznej ilości 170 szt. - zgodnie z kosztorysem ofertowym
502590Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Usługi kompleksowego sprzątania budynków DS. Grześ i Femina (oznaczenie sprawy: PN/33-2012/DOP-p)
502582Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 5 części. - nr postępowania 099/12
502578Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Rozbiórka budynków nr 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej i drutu kolczastego na słupkach prefabrykowanych, demontaż linii napowietrznej wraz z osprzętem, roboty ziemne i rozbiórkowe - likwidacja nasypów, obwałowań, transzei, schronu, kojca dla psów, wyrobisk na terenie gruntów leśnych w kompleksie wojskowych przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy
502576Urząd Miejski w Morągu
Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Morągu
502574Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawa i montaż spektrofotometru i myjki ultradźwiękowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
502566Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
usługi transportowe
50256413 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
Dostawa filtrów do pojazdów samochodowych - sprawa nr 101/2012
502560Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dostawa profesjonalnego sprzętu gastronomicznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w ramach programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - doposażenie istniejących punktów.
502556Gmina Knurów
Remont dróg żużlowych - roboty uzupełniające.
502552Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Dostawa roślin do nasadzeń wiosennych dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
502546Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego, Projektora multimedialnego wraz z uchwytem, ekranem i wskaźnikiem laserowym.
502544Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta i obsługi centrali telefonicznej
502542Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
Usługi drukarskie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze
502536Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Przygotowywanie i wydawanie posiłków dzieciom (w szczególnych sytuacjach), młodzieży realizującej obowiązek nauki i osobom dorosłym z terenu miasta i gminy Pułtusk wraz z dowozem do miejsca zamieszkania
502532Zakład Gospodarki Komunalnej
SPRZEDAŻ PALIWA I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO POJAZDÓW BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU ZGK
502526Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
Przetarg nieograniczony na zakup usługi wsparcia technicznego (dla urządzeń FORTINET) dla Powiatowego urzędu Pracy w Częstochowie
502524Izba Celna w Szczecinie
Świadczenie usług pocztowych dla Izby Celnej w Szczecinie, Urzędu Celnego w Szczecinie oraz komórek organizacyjnych w Lubieszynie
502522Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Budowa gospodarstwa rybackiego Rybaczówka przy Zbiorniku Wodnym Świnna Poręba wraz z drogą dojazdową a także wykonanie drogi gruntowej utwardzonej łączącej drogę na działce 947/7 z drogą na działkach 945/8 i 453/52 w m. Świnna Poręba, gm. Mucharz, pow. wadowicki woj. małopolskie - zamówienie uzupełniajace do umowy podstawowej nr 51/IBŚ/2012 z dnia 20.04.2012 r
502520Zakład Karny w Hrubieszowie
DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA DO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO W ZAKŁADZIE KARNYM W HRUBIESZOWIE
502518Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawa i montaż chłodziarek laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
502514Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
502510Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie
Dostawa Środków Czystościowych
502508Areszt Śledczy
Dostawa ryb do Aresztu Śledczego w Szczecinie
502506Zespół Szkół nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie
Dostawa 180 ton węgla kamiennego energetycznego typ 31.2 o granulacji 5-25mm lub o równoważnych parametrach do budynku kotłowni Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie przy ul. Kopernika 24/26 w partiach po ok. 27 ton wraz z transportem na koszt wykonawcy.
502502Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawa artykułów elektroinstalacyjnych nr DZP.381.148.2012.DW.
502496Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Pn-149/61/2012/testy,przyrządy
502488Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzgowie
dostawa oleju opałowego lekkiego
502486Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy
Dostawa mebli biurowych dla Oddziału OIP Poznań w Pile
502484Gmina Złocieniec
Świadczenie usługi oświetlenia dróg i terenów publicznych na urządzeniach usługodawcy na terenie Gminy Złocieniec w okresie od 1.09.2012 - 31.08.2013r.
502482Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
REALIZOWANIE NA RZECZ KLIENTÓW MOPR -IMIENNYCH KART ŻYWNOŚCIOWYCH W SKLEPIE Z ARTYKUŁAMI OGÓLNOSPOŻYWCZYMI
502480Gmina Zbójna
Ulepszenie-naprawa drogi gminnej na terenie Leśnictwa Wyk i Gminy Zbójna.
502472Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie
Dostawa Odczynników
502470Urząd Gminy w Łącznej
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 160 000,00 PLN dla Gminy Łączna
502468Starostwo Powiatowe w Sztumie
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2013r.
502466Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
Wynajem sal szkoleniowych oraz catering dla projektu Zapobieganie Zakażeniom HCV.
502464Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
Wykonanie robót naprawczych i modernizacyjnych istniejących instalacji: sygnalizacji alarmu pożarowego /SAP/, sygnalizacji włamania i napadu /SAWIN/, sygnalizacji monitoringu telewizyjnego /CCTV/ w obiektach budowlanych Zespołu Pałacowo Parkowego w Sieniawie ul. Kościuszki 32, pow. Przeworski, woj. podkarpackie
502446Areszt Śledczy
Dostawa przypraw, tłuszczów i mleka granulowanego
502444Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
1.cześć przetargowa nr 1 - usługa kompleksowa ochrony fizycznej siedzib ZGN: przy ul. Szwoleżerów 5 Działu Nadzoru Właścicielskiego przy ul. Mokotowskiej 55, ADK 1-16 oraz budynków: przy ul. Ordynackiej 9, ul. Kruczkowskiego 3 i ul. Foksal 11 2.cześć przetargowa nr 2 - konwojowanie wartości pieniężnych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
502438Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.
Dostawa implantów do artroskopii.
502436Filmoteka Narodowa
DOSTAWA SPRZĘTU ORAZ USŁUGI INFORMATYCZNE DLA REPOZYTORIUM CYFROWEGO FILMOTEKI NARODOWEJ ORAZ KINA ILUZJON
502434Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
502428Miasto Białystok
Druk oraz dostawa kalendarza wieloplanszowego poziomego na rok 2013 dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku
502424Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Wykonanie usługi pralniczej
502420Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Wdrożenie założeń strategii promocyjno-informacyjnej dla projektu Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 8.3 - Rozwój inteligentnych systemów transportowych - znak sprawy 5/X/2012
502416Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
502414Zakład Usług Komunalnych
Wywóz odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych, zużytego sprzętu AGD i RTV, z nieruchomości zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.
502412Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim
Usuwanie szkód powodziowych na potoku Targaniczanka w km 3+000 - 4+536 w msc. Targanice, gm. Andrychów, pow. wadowicki.
502410PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni na linii kolejowej nr 273 Wrocław Gł. - Szczecin Gł. w torze nr 1 na odcinku Nowa Sól - Niedoradz od km 129,776 do km 139,073 wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra - roboty dodatkowe na stacji Nowa Sól
502406Zarząd Dróg Wojewódzkich
Zakup wraz z dostawą materiałów do remontu chodnika w m. Ranty w ciągu dr. woj. nr 656
502394Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej
502386Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
Wykonanie robót budowlanych dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym w budynku Oddziału ZUS w Opolu przy ul. Obrońców Stalingradu 66
502382Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Organizacji i Nadzoru, Referat Administracyjno-Gospodarczy
Dostawa dwóch samochodów osobowych dla Urzędu Miejskiego w Bielsku - Białej.
502380Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawa urządzeń informatycznych, akcesoriów telekomunikacyjnych wraz z akcesoriami i urządzeniami monitoringu audio-video, telewizorów LCD oraz wzmacniacza sygnału TV według 10 pakietów
502378Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i na wydzielonym terenie przed budynkiem.
502376Nadleśnictwo Żmigród
Rozbudowa budynku gospodarczego o pomieszczenie garażowe oraz budowa wiaty o charakterze gospodarczym na terenie osady leśnej Dębno 23 w Nadleśnictwie Żmigród
502374Gmina Niechlów
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 520 000,00 zł Gminie Niechlów
502370Dom Pomocy Społecznej Nr 2
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów mleczarskich i tłuszczów dla potrzeb żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Maz.ul.Jana Pawła II 37 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i w załączniku nr 2 do SIWZ .Znak sprawy: GZ.2311-6/2012
502368Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu
Dostawa paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu na 2013 r.
502358Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach
Dowóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach w 2013r.
502354Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
dostawa leków
502352Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie oraz Ośrodków Badawczych ING PAN w Krakowie i Wrocławiu
502350Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie
Dostawa artykułów biurowych
502346Urząd Skarbowy w lipnie
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Skarbowego w Lipnie
502342Zarząd Dróg Powiatowych
Prace przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2012/2013, obręb Wołów, dł. 86 km
502340Gmina Radzyń Podlaski
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Radzyn Podlaski
502338Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych od odbiorców obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej
502336Województwo Lubelskie
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektywności działalności Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Lubelskiem . [OP-IV.272.106.2012.AM].
502330Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
Usługi prania
502328Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
Zakup i montaż regałów kompaktowych w Nowym Magazynie PAN Biblioteki Kórnickiej
502326Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Organizacji i Nadzoru, Referat Administracyjno-Gospodarczy
świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych dla Urzędu Miejskiego w Bielsku - Białej.
502324Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
Wynajem sal szkoleniowych oraz catering dla projektu Zapobieganie Zakażeniom HCV
502318Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
PRZEBUDOWA OGRODZENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. DABROWSKIEGO 41 W CHORZOWIE
502316Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektów Chrzanów, ul. Jordana 7, Trzebinia, ul. Kościuszki 35, Libiąż, ul. 1-go Maja 12.
502314Uniwersytet Łódzki
Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
502312Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
Przetarg nieograniczony na dostawy jaj kurzych świeżych, owoców i warzyw (sprawa nr 58/ZP/WTiZ/12
502308Jednostka Wojskowa 4226
Dostawa baterii litowych LS - 14500
502306Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie
COW -ZAF 27/RB/14/2012
502304Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
Dostawa sprzętu i maszyn eksploatacyjnych dla potrzeb Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.
502300Sąd Rejonowy
Bezpośrednia ochrona osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich ul. Rynek 2-3
502290Gmina Radzyń Podlaski
Dostawa 1000 ton kruszywa żwirowego wraz z załadunkiem i wyładunkiem na potrzeby Gminy Radzyń Podlaski
502288Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń multimedialnych, peryferyjnych i oprogramowania oraz aparatury pomiarowej z podziałem na 12 części
502286Gmina Mochowo
Dostawa oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie na rok 2013
502284Miejski Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.
502274Wójt Gminy Trzebiel
Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół z terenu Gminy Trzebiel - zajęcia dodatkowe
502270Krakowskie Biuro Festiwalowe
Zapewnienie usług ochrony Pawilonu Wyspiańskiego i Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie oraz usług asysty przy transporcie wartości pieniężnych z punktów Sieci Informacji Miejskiej InfoKraków do wyznaczonych placówek bankowych w Krakowie w 2013 roku
502268Gmina Józefów
ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013
502264Urząd Gminy Zabierzów
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabierzów w 2012 r. - etap II .
502262Jednostka Wojskowa 4784
Dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi oraz kosiarek dla 34 WOG.
502254Szpital w Szczecinku sp. z o.o.
Usługi prania bielizny i odzieży szpitalnej
502252Dom Pomocy Społecznej
Dostawa pieczywa i ciast
502250Zarząd Dróg Powiatowych
Prace przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie 2012/2013 w m. Brzeg Dolny
502244Urząd Gminy Gołcza
Dostawa eko-groszku w sezonie grzewczym 2012-2013
502242Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku - przetarg II uzupełniający
502240Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych
502236Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Wykonanie trailera promującego spektakl pt.: Brzydal
502234Centrum Psychiatrii w Katowicach
Dostawa środków czystości.
502232Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
usługi porządkowe
502230Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych
502228Wojskowy Instytut Medyczny
Dostawa oprogramowania modelowania matematycznego i symulacyjnego - 5 licencji sieciowych; Rozbudowa oprogramowania analizy statystycznej danych będącego w posiadaniu Zamawiającego - wersja sieciowa dla 16 jednoczesnych użytkowników.
502224Dom Pomocy Społecznej
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu pomocy Społecznej w Gnojnie na rok 2013.
502222Zespół Szkół Energetycznych
DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU NAUKA KLUCZEM DO DOBREJ PRACY
502218Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Przedmiotem zamówienia jest skład Biuletynu Rady OPWiM pt. Przeszłość i Pamięć nr 40/2012 oraz Ilustrowanego Kalendarza Rady OPWiM na rok 2013.
502212Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie
Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw w roku 2013
502210Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA"
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmujaca sprzedaż oraz swiadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Pomorskiej Instytucji Gospodarku Budżetowej z siedzibą w Czarnem
502208Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Zakup usługi publikacji czterostronicowego dodatku specjalnego
502206Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego
Zakup, dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej dla Placówek Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
502204Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Przetarg nieograniczony na druk i dostawę publikacji oraz ulotek
502196Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
Dostawa sprzetu i akcesoriów komputerowych oraz licencji oprogramowania biurowego.
502192Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
Remont dachu budynku meteorologii (taras obserwacyjny) w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie.
502188Województwo Małopolskie
Druk plakatów i zaproszeń oraz przeprowadzenie kampanii reklamowej wydarzenia z okazji obchodów Święta Niepodległości.
502182Ośrodek Pomocy Społecznej
Dożywianie dzieci szkolnych oraz dorosłych mieszkańców Gminy Złoty Stok
502180Uniwersytet Wrocławski
Dostawa urządzeń komputerowych, multimedialnych i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
502172Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Świadczenie usługi transmisji danych za pośrednictwem sieci GSM/GPRS/3G/LTE
502170Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Szkolenie okresowe kierowców
502164Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Konserwacja budynków komunalych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w branży elektrycznej.
502162Gmina Szydłowo
Budowę budynku kontenerowej świetlicy wiejskiej w m. Tarnowo wraz z własnym ujęciem wody - studnią oraz zbiornikiem bezodpływowym
502160Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie
Dostawa soli drogowej
502156Pogotowie Opiekuńcze im. Karola Olgierda Borchardta
świadczenie usług produkowania posiłków na bazie kuchni Oferenta zlokalizowanej poza obiektem Zamawiającego i dostarczania posiłków do Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku im Karola Olgierda Borchardta
502154Miasto Chełm
Dostawa materiałów biurowych przeznaczonych na potrzeby Urzędu Miasta Chełm
502152Uniwersytet Medyczny
Roboty dodatkowe do umowy ZP/8/2012 - docieplenie połaci dachowej
502146Urząd Skarbowy w Piasecznie
Dostawa sprzętu komputerowego
502144Pomorski Urząd Wojewódzki
Dostawa Sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. WAG-VIII.272.42.2012.AD
502142Jednostka Wojskowa 4226
Dostawa akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
502138Ochotnicze Hufce Pracy Podlaska Wojewódzka Komenda
Dostawa aktualizacji licencji oprogramowania antywirusowego do Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy
502136Gmina Bogatynia
Dostawa sprężarki śrubowej zmienno-obrotowej, bezolejowej , jednomodułowej do Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni, ul. Środkowa 4.
502128Dom Pomocy Społecznej
Swiadczenie usłyg pralniczych wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na rok 2013.
502126Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Dostawa warzyw i margaryny
502124Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
Bony podarunkowe dla pracowników
502122Urząd Skarbowy w Piasecznie
Dostawa samochodu osobowo-dostawczego
502120Muzeum Sztuki w Łodzi
Wypożyczenie wraz z przygotowaniem do wypożyczenia eksponatów do wystawy pn. Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm
502118Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego oraz doradztwo prawne
502114Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
502112Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu w ramach projektu pn. Na wysokich obcasach i w krawatach. Edukacja z nowoczesnymi technologiami
502110Muzeum Powstania Warszawskiego
Zakup pojazdów do 3,5 ton, realizowany w 3 częściach: - Zakup pojazdu typu sedan - część I - Zakup pojazdu typu kombi - część II - Zakup pojazdu typu bus - część III
502104Gmina Kisielice
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1664300,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2012 r. deficytu budżetu Gminy Kisielice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
502094Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2345 C Gąsawa - Rogowo od km 2+060 do km 8+047 dł. 5,987 km
502088Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Zakup i dostawa bonów towarowych ( papierowych ) dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
502086Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów - Lublin - Piaski, Zadanie nr 1: odcinek Kurów od węzła Sielce (wraz z węzłem) - do węzła Bogucin (wraz z węzłem) polegające na odwodnieniu terenu przy węźle Bogucin
502084Główny Instytut Górnictwa
dostawa materiałów elektrycznych
502080Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Dostawa sprzętu komputerowego
502078Gmina Połajewo
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 1.200.000 zł na sfinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego w roku 2012.
502076Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
ROBOTY DODATKOWE SANITARNE, ENERGETYCZNE I DROGOWE DO UMOWY NR WES/ZP/C/Wes/I/1/40/25/20/2012 NA BUDOWĘ ULICY PSTROWSKIEGO
502072Gmina Chełmża
Dostawa komputerów i innych pomocy dydaktycznych w ramach programu CYFROWA SZKOŁA
502070Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Zadanie nr 1: Dostawa lemiesza stalowego do pługa dwu stronnego PD-20 w ilości 4 kpl (2szt. na 1 kpl) wymiary: dł. 2,50, szer 0,31, gr. min. 0,02 wraz z śrubami (Ø 20, Ø 16) dla potrzeb RDW Jarosław Zadanie nr 2 : Dostawa części do pługa wielolemieszowego PVF 30-04 (kostki gumowe do łączenia elementów pługa o wymiarach 33 cm/15 cm/gr.2,5 cm, 4 otwory o rozstawie 26 cm i 8 cm - szt 4, Ślizgi - 4 szt, Lemiesze z blachy odpornej na ścieranie, mocowane uchwytami, dł 90 cm , - szt 8 (2 kpl) dla potrzeb RDW Jasło.
502068Gmina Kawęczyn
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu pod nazwą Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn
502066Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Utrzymanie przepraw promowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w latach 2013 do 2014 z podziałem na zadania.
50206226 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809
dostawa sprzętu i akcesoriów RTV, sprzętu fotograficznego, rzutników multimedialnych, gablot, urządzeń biurowych, szafek ekspozycyjnych dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu JW. 4809
502060Urząd Komunikacji Elektronicznej
Opracowanie koncepcji, harmonogramu, materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkoleń dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w podziale na 5 zadań
502058Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej MPGK - Rzeszów Spółka z. o.o.
502056Uniwersytet Warszawski
Dostawa urządzenia do eye-trackingu/śledzenia ruchów gałek ocznych/okulografu dostosowanego do potrzeb prowadzenia badań z udziałem małych dzieci
502050Izba Skarbowa w Kielcach
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Izby i Urzędów Skarbowych woj. świętokrzyskiego.
502046Biuro Festiwalowe Impart 2016
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na potrzeby Biura Festiwalowego Impart 2016 we Wrocławiu
502044Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich w Krakowie - etap I. Oznaczenie sprawy: 2/XI/2012
502036Gmina Baranów Sandomierski
Świadczenie usług rozumianych jako przeprowadzanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I - III
502034Urząd Miasta Płocka
Roboty dodatkowe (budowlano-montażowe) związane z budową kompleksu sportowego Moje boisko - ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Nr 2 realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Moje boisko - ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Nr 2.
502032Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
Sprzedaż i dostarczanie ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w okresie sezonu grzewczego na 2012/2013 rok do obiektów Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. Znak sprawy: SZP/WR/1/2012
502030Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
Nr sprawy: 27/12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy regałów magazynowych, worków polietylenowych na odpady, pojemników na odpady oraz pojemników na segregację odpadów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
502026Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
Zakup i sukcesywna dostawa jednorazowych zestawów do termoregulacji pacjenta metodą śródnaczyniową IVTM wraz z dzierżawą aparatu
502024Zarząd Nieruchomości Miejskich
Wywóz nieczystości stałych z terenów zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie
502016Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Dostawa dozymetru RTG
502008Gmina i Miasto Drzewica
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2012.
502006Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Przedłużenie i rozszerzenie subskrypcji na oprogramowanie do obsługi incydentów. znak postępowania - ZP-PN-195-2012-WIN
502002Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Usługi konwojowania
502000Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej
usługa polegająca na przeprowadzeniu badań i analiz oraz opracowaniu raportu na temat: Analiza społeczno-ekonomiczna nowych miejsc pracy na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska realizowanego w ramach projektu Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
501996Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zakup odblaskowych artykułów reklamowych z logo ARiMR zapewniających bezpieczeństwo dzieci na drogach wiejskich (czapki kamizelki odblaskowe bejsbolówki odblaskowe, zestawy lampek rowerowych, breloki odblaskowe, opaski odblaskowe)
501994Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie
Renowacja kanału DN 500 metodą rękawa utwardzonego
501992Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Sprawa 285/2012
501986Politechnika Łódzka Osiedle Akademickie
Konserwacja powłok malarskich wraz z odgrzybianiem wybranych pomieszczeń II, III, IV, VI oraz IX Domu Studenta Politechniki Łódzkiej
501984Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Prowadzenie Punktu Informacji Drogowej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
501980Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie
501976Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
remont stropów nad piwnicami lokali mieszkalnych nr 20 i 21 wraz z remontem tych lokali w budynku przy ul. Ogrodowej 56 na podstawie projektu budowlanego - roboty dodatkowe
501972Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie grupowe dla 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. w zakresie: Kurs kierowcy wózków jezdniowych..
501970Powiat Strzelecki (OR)
Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelce Opolskie - roboty uzupełniające
501966Zespół Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego
Doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie w ramach projektu Mój zawód - moja przyszłość
501964Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
KOMPLEKSOWY PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. NA 2013 ROK
501962Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawa odczynników oraz podłoży do hodowli drobnoustrojów wraz z najmem analizatora mikrobiologicznego i analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi, oraz dostawa E-testów, szczepów wzorcowych, krążków antybiogramowych na okres 36 miesięcy dla ZZOZ w Wadowicach, Znak ZP/PRZET/64/2012
501958Zakład Usług Komunalnych
DOSTAWA ŁAWEK PARKOWYCH I KOSZY
501956Zakład Karny Kalisz
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia kursowego dla osób pozbawionych wolności, w zakresie przeprowadzenia kursu Kucharz.
501952Szkoła Policji w Słupsku
RZP-22/12 wykonanie przebudowy budynku przy ul. Policjantów 2
501950Zakład Karny Gdańsk Przeróbka
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera oraz zajęcia aktywizacyjno - wzmacniające
501946Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Dostawa bonów towarowych.
501942Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Realizacja obsługi konserwacyjnej i serwisowej systemu SIMPLE.ERP użytkowanego w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w roku 2013
501938Gmina Chełmża
SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W 2013 R. W PLANOWANEJ MAKSYMALNEJ ŁĄCZNEJ ILOŚCI DO 200.000 LITRÓW
501930Urząd Gminy w Rudniku
Uzupełniający zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją projektu POKL.09.01.02-06-237/11 Droga do sukcesu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
501928Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczelnik"
Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pszczelnik
50192613 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
DOSTAWA KSIĄŻEK BIBLIOTECZNYCH DO BIBLIOTEKI CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKU W GRUDZIĄDZU- sprawa 121/2012
501922Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim
Usuwanie szkód na potoku Sułkowickim w km 0+000 - 0+449 w msc. Andrychów, gm. Andrychów.
501920Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych
501918Szkoła Podstawowa Nr 14 w Białymstoku
Dostawa oleju opałowego wraz z transportem
501916Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Materiały na potrzeby projektu pt. -OHP jako realizator usług rynku pracy- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
501912Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w 2012 r
501908Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
Obsługa przepompowni ścieków na terenie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. Nr sprawy: 25/PN/12
501906Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
Wycena nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/32/2012
501904Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Budowa budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach
501902Szpital Chorób Wewnętrznych - "Hutniczy"
USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH KOMUNALNYCH
501900Gmina Zwoleń
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, dostawa i montaż sprzętu multimedialnego i innych pomocy dydaktycznych dla PSP w Sycynie.
501896Gmina Głuchołazy
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie, w ramach realizacji projektu: Moja szkoła - uczy, informuje i doradza
501892Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
Utrzymanie i konserwacja dróg zarządzanych przez Dzielnicę Bemowo m. st. Warszawy
501886Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
501880Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
Sadzenie drzew i krzewów wraz z ich pielęgnacją przez okres 1 roku
501878Uniwersytet Rzeszowski
Usługa patrolowania terenu kampusu Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie-Zalesiu.
501876Uniwersytet w Białymstoku
Usługa całodobowego monitoringu wraz z kwartalną konserwacją systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach UwB oraz kwartalną konserwacją systemów rejestracji obrazu i systemów CCTV w obiektach UwB
501872Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Dostawa artykułów biurowych i tonerów dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
501868Sąd Okręgowy w Suwałkach
Zadanie I - Dostawa dwóch przełączników sieciowych RACK dla Sądu Okręgowego w Suwałkach. Zadanie II -Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Sądu Okręgowego w Suwałkach
501862PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Centrum Realizacji Inwestycji - Oddział w Warszawie - Dział Zamówień
zakup centralek do zapowiadania pociągów
501858Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Przetarg nieograniczony na: dostawę i znakowanie 1 500 sztuk plecaków na ramię oraz dostawę i znakowanie 1 500 notesów ekologicznych z długopisem
501856Zespół Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego
Doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie w ramach projektu Mój zawód - moja przyszłość.
501848Zakład Karny
Organizacja kursu dla skazanych odbywajacych karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Stargardzie Szczecińskim
501846Gmina Ustrzyki Dolne
Udzielenie Gminie Ustrzyki Dolne kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na: Pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek
501844Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Dostawa energii elektrycznej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddziału w Gliwicach ul. Mitręgi 2
501842Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa czujników prędkości i kierunku wiatru
501838Miasto Rybnik
Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika.
501836Urząd Gminy Poronin
Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Gminy Poronin.
501834Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Zakup olejów silnikowych i przekładniowych do samochodów i motocykli eksploatowanych w jednostkach Policji podległych KWP zs. w Radomiu. Nr sprawy 119/2012.
501830Gmina Lelów
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytułowanych w granicach administracyjnych Gminy Lelów
501826Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Dostawa sprzętu komputerowego
501824Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wywóz i odbiór odpadów komunalnych z posesji zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku na terenie miasta Płońsk i w miejscowości Goszczyce Średnie oraz użyczenie pojemników i kontenerów przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych na tych posesjach , a także wywóz nieczystości płynnych z szamb i w.c. wolno stojących usytuowanych na terenie miasta Płońsk i miejscowości Goszczyce Średnie gm. Baboszewo
501820Główny Instytut Górnictwa
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Przebudowy Hali Laboratoryjnej Nr 4 na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Opadów Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych.
501818Gmina Ułęż
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
501816Urząd Gminy Poronin
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
501812Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu
Dowóz i odwóz 6 osób niepełnosprawnych - beneficjentów ostatecznych projektu pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim w latach 2007-2013 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
501810Gmina Nowy Targ
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 969 Nowy Targ - Nowy Sącz odc. 040 w km od 1+775 do odc. 050 km 0+372 w m. Łopuszna
50180813 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
DOSTAWA TONERÓW DO DRUKAREK, WKŁADÓW DRUKUJĄCYCH ORAZ PAPIERU KSERO-sprawa nr 102/2012
501804Nadleśnictwo Płaska w Żylinach
Budowa leśniczówki Gorczyca
501802Gmina Dobra
Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Dobra - zakup biletów miesięcznych oraz dzierżawa autobusów gminnych w 2013 roku
501800Ośrodek Pomocy Społecznej
Vouchery na usługi stomatologiczne nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla uczestników/ uczestniczek PROJEKTU KOMPAS
501796Szkoła Podstawowa nr 68
Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków do placówki oświatowej we Wrocławiu.
501794Gmina Głuchołazy
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach, w ramach realizacji projektu: Moja szkoła - uczy, informuje i doradza
501790Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów
Pozyskanie drewna z wyróbką sortymentów i zrywka drewna na powierzchniach pohuraganowych i szkód pośniegowych w leśnictwie Sieradowice na łączną masę 3200 m³; numer postępowania ZP-2715-2 /2012
501788Wójt Gminy w Dębicy
Zakup urządzenia do czyszczenia boisk
501784Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Remont i modernizacja dachu budynku przy ul. Żołnierskiej 14-16 w Świętochłowicach
501780Urząd Gminy
Wykonanie robot uzupełniających do zadania pn. Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Zawada Uszewska przy drodze powiatowej nr 1438 K Łoniowa - Zawada Uszewska wraz z przebudową istniejących zjazdów - Etap V
501778Gmina Baranów Sandomierski
Remont elewacji wraz z przebudową dachu na Ośrodku Zdrowia oraz poprawa estetyki dworca PKS w Baranowie Sandomierskim
501776Gmina Kęty
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, pompowni wód opadowych oraz obiektów komunalnych na terenie Gminy Kęty w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r
501774Uniwersytet Łódzki
Wdrożenie systemu centralnego zarządzania tożsamością i usług Cloud Computing w infrastrukturze IT Centrum Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
501772Wójt Gminy Łubniany
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu - Z indywidualizacją rozwijamy się i uczymy
501770Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy
Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych w roku 2013
501768Powiat Rzeszowski
Przebudowa przyłączy wodociągowych dla DPS w Górnie
501766Instytut Badań Edukacyjnych
Pilotaż narzędzi badawczych mierzących postawy nauczycieli nauczania zintegrowanego wobec procesu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów
501758Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Dostawa specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji
501756Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43 i 45 z podziałem na 2 zadania. Zadanie realizowane w ramach Projektu Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznych MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
501750Nadleśnictwo Orneta
Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego leśniczówki Karbowo oraz odtworzenie ogrodzenia posesji leśniczówki. (AD2-2710-7/12).
501748Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43 i 45 z podziałem na 2 zadania. Zadanie realizowane w ramach Projektu Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznych MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
501744Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Dostawa specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji
501742Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu
usługa prania
501740Gmina Rogowo
Dostawa wegla w ilości 38 ton i miału węglowego w ilości 64 ton dla zaopatrzenia kotłowni co w podległych jednostkach organizacyjnych gminy
501736Gmina Kęty
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, pompowni wód opadowych oraz obiektów komunalnych na terenie Gminy Kęty w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r
501730Uniwersytet Łódzki
Wdrożenie systemu centralnego zarządzania tożsamością i usług Cloud Computing w infrastrukturze IT Centrum Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
501728Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43 i 45 z podziałem na 2 zadania. Zadanie realizowane w ramach Projektu Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznych MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
501726Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ "Nowy Dworek"
Dostawa oleju napędowego.
501724Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu
usługa prania
501722Gmina Rogowo
Dostawa wegla w ilości 38 ton i miału węglowego w ilości 64 ton dla zaopatrzenia kotłowni co w podległych jednostkach organizacyjnych gminy
501720Zarząd Dróg Powiatowych
Pielęgnacja 107 drzew rosnących w pasie drogowym ulicy Wolności w Chociwlu
501718Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy
Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych w 2013 r.
501716Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dostawa ANAGRELIDUM w ramach programu lekowego Leczenie nadpłytkowości samoistnej
501714Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawa zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi na okres 2 lata dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/65/2012
501710Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna
DOSTAWA PRALNICOWIRÓWKI NA POTRZEBY PRALNI ZAMAWIAJĄCEGO
501708Nadleśnictwo Durowo
Pozyskanie i zrywka drewna w Leśnictwie Antoniewo.
501700Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Przystosowanie wybranych obszarów dachu Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie dla celów widokowych
501698Nadleśnictwo Durowo
Pozyskanie i zrywka drewna w Leśnictwie Przysieka.
501694Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Dostawa materiałów szewnych na potrzeby COZL - 5 zadań
501692Gmina Miejska Lubin
Dostawa sprzętu komputerowego w postaci zestawów komputerowych
501690Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z budowaną kanalizacją deszczową śr 1600 mm, czyli z elementem systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie ulicy Bestwińskiej w Bielsku-Białej
501686Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Nysie w okresie 12 miesięcy - powtórne postepowanie.
501684Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Odtworzenie chodnika na ulicy Staszica w Pilźnie po wykonaniu remontu kanalizacji deszczowej
501680Nadleśnictwo Durowo
Pozyskanie i zrywka drewna w Leśnictwie Rąbczyn.
501678Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
Roboty konserwacyjne: Obiekt: Wały ppow. Tyny Dolnej i Młynówki Marwickiej. RO - Elbląg - zadanie nr 31
501670Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Zwycięstwa, Ligonia w Krzyżowicach i ul. Boryńskiej w Warszowicach - etap I ul. Ligonia w Krzyżowicach - zamówienia uzupełniające
501668Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu szaf kablowych w WT Gdynia.
501666Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dożywianie dzieci w szkołach gminy Sitno w okresie I-XII 2013r
501664Regionalny Ośrodek Kultury
wyłonienie wykonawcy na druk dwóch wydawnictw: Kalendarza Kulturalnego Województwa Śląskiego 2013 oraz katalogu wystawy z kolekcji Leszka Macaka - Triumf Maryi
501658Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Wydziału Infrastruktury i Geodezji w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie ŚUW i udział rzeczoznawców majątkowych w rozprawach administracyjnych
501656Urząd Gminy
Przebudowa nawierzchni ulicy Kochanowskiego w Poraju
501654Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Zakup z poz. harmonogramu nr 2.4 pn. Zakup materiałów i surowców do projektu realizowanego w ramach POIG, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, program MPD dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach
501652Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.
Dostawy zestawów do podawania diet przemysłowych produkcji Fresenius
501650Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje
Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej CO i CW, przy ul. Niepodległości 35C w Międzyzdrojach.
501644Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa klipsów medycznych i prowadnic endoskopowych
501642Nadleśnictwo Durowo
Pozyskanie i zrywka drewna w Leśnictwie Orla.
501640Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach
Sukcesywna dostawa materiałów kontrolnych i kalibratorów do oznaczania CRPu i D-dimerów na analizatorze Accent 200
501636Gmina Kwilcz
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Kwilcz na potrzeby Urzędu Gminy, świetlic, strażnic i innych obiektów oraz oświetlenia ulicznego
501632Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
Świadczenie usługi dzierżawy łącza relacji O/ZUS w Rzeszów - ZETO Rzeszów
501622Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie
zakup materiałów budowlanych (tłuczeń 880 ton i gruz budowlany 800 ton z wbudowabniem na drogach leśnych w 10 leśnictwach Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie
501616Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Wykonanie robót dodatkowych w ramach modernizacji budynku Samorządowego Przedszkola nr 11 w Krakowie przy ul. Saskiej 11
501614Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Dostawa części zamiennych dla Zakładu Diagnostyki PET
501612Zespół Opieki Zdrowotnej
Dzierżawę sprzętu medycznego do opieki domowej wraz z serwisem
501606Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
Naprawa uszkodzeń umocnień siatkowo-kamiennych zabezpieczających skarpę drogi od strony rzeki Dunajec w miejscowości Kadcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 odc. 130 km 1+825 - 1+900 - zamówienie dodatkowe do umowy nr 44/2012/RDW-NS z dnia 22.10.2012 r.
501604Zespół Opieki Zdrowotnej
ODPŁATNE ŚWIADCZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ USŁUG UBEZPIECZNIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZIEJ
501596Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Zamówienie uzupełniajace-całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej -Wrzeszcz
501594Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
Ułożenie nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Polkowickiego
501590Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej w zakresie: budowy chodnika i zatok autobusowych, remontu nawierzchni oraz odwodnienia
262911Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Dostawa licencji na użytkowanie specjalistycznych oprogramowań dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
262909Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Dostawa komputerów przenośnych, drukarki, akcesoriów komputerowych oraz licencji na użytkowanie oprogramowań dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
262893Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o.
Wykonanie robót dodatkowych dotyczących zagospodarowania terenu otaczającego Stadion Narodowy w Warszawie - na działkach Skarbu Państwa (w przedmiotowym zamówieniu zamawiający działa jako Skarb Państwa, reprezentowany przez Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. oraz Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, działający jako wspólny Zamawiający, w imieniu których działa Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.)
262889Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o.
Wykonanie robót budowlanych, w ramach zamówienia uzupełniającego, dotyczących zagospodarowania terenu otaczającego Stadion Narodowy w Warszawie - na działkach Skarbu Państwa
262871Nadleśnictwo Dobrzany
Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Dobrzany w roku 2012 z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwach Krzemień, Dobrzany, Błotno, Suchań i Kielno - zamówienia uzupełniające.
262863Państwowe Muzeum na Majdanku
Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń w ramach realizacji projektu pn. _Adaptacja baraku nr 62 na cele wystawiennicze_
262853Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
dostawa suszarki laboratoryjnej dla WGiG
262831Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Dostawa artykułów biurowych dla MCDN. znak sprawy: N1-ZP/271/50/2012
262825Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Digitalizacja dokumentów ze zbioru Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu
262821Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wykonanie druków promocyjnych i informacyjnych Powiatu Poznańskiego
262815Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Zadanie nr 1 - Wymiana istniejącej rozdzielnicy na nową na Dworcu Śródka. Zadanie nr 2 - Bieżąca konserwacja wyposażenia przystanków autobusowych, polegająca na montażu oraz demontażu szyb, pleksi, elementów metalowych w wiatach.
262809Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Przeprowadzenie szkolenia Podstawy obsługi programu CorelDraw dla 15 nauczycieli szkół zawodowych oraz przeprowadzenie egzaminu końcowego potwierdzonego certyfikatem/zaświadczeniem w ramach projektu: Modernizacja systemu doskonalenia kadry szkół zawodowych w Małopolsce (dz. 9.4. POKL). znak. sprawy: MSD-ZP/271/43/2012
262795Gmina Więcbork
Świadczenie usług związanych z mechanicznym odśnieżaniem dróg na terenie Gminy Więcbork w sezonie 2012-2013
262793Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Dostawa komputerów przenośnych dla pracowników MCDN ODN w Oświęcimiu. znak sprawy: N1-ZP/271/49/2012
262783Gmina Woźniki
Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.
262779Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk
Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie.
262769Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w 2013 roku
262767Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
usługa specjalisty ds. koncepcji z ramienia Partnera - PUP w Płocku w projekcie innowacyjnym pn.: Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
262759Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokarów, autobusów, mikrobusów i samochodów osobowych wraz z kierowcą/ kierowcami na terenie kraju i za granicą na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
262755Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Dostawa kostki brukowej dla zadania Przebudowa ul. Obozowej
262753Muzeum Narodowe w Krakowie
Zakup do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie obrazu Włodzimierza Tetmajera, Jawnogrzesznica, ok. 1907-1910, olej, płótno, 134 x 248 cm - wykup depozytu ND 11283
262749Urząd Kontroli Skarbowej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
262747Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
DOSTAWA ZESTAWU KOMPUTEROWEGO Z MONITOREM I OPROGRAMOWANIEM ORAZ CZYTNIKA KART
262743Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna
Zamówienia uzupełniające dotyczące wykonania remontu nawierzchni drogi leśnej w Leśnictwie Cięgardło
262739Jednostka Wojskowa 4340
Usługi introligatorskie na potrzeby JW. 4340 oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu
262737Urząd Miejski
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z modernizacją budynku świetlicy w Grodzanowie
262727Gmina Miejska Zgorzelec
Strefy rekreacji w Parku Błachańca w Zgorzelcu - zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego
262725Urząd Miejski
Zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych w granicach administracyjnych Konstantynowa Łódzkiego 2012/2013 z możliwością składania ofert częściowych.
262723Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (w organizacji)
Wykonanie robót ziemnych - wykop - w ramach umowy na Wykonanie Suchego Wykopu w ramach inwestycji pn. Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
262717Zarząd Oczyszczania Miasta
Mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy - rejon XIII
262701Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
262699Zarząd Oczyszczania Miasta
Mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy - rejon XV
262693Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Organizacja wyjazdu dla dziennikarzy w ramach RPO WD - DU-Z.272.141.2012
262691Poleski Park Narodowy w Urszulinie
Remont mieszkania nr 18 oraz mieszkania nr 7 w bloku 18- rodzinnym PPN przy ul. Chełmskiej 7 w Urszulinie
262683Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
262677Miejski Zakład Komunikacyjny
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej
262657Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach
Przebudowa Drogi Nowa Droga Szczawne w Leśnictwie Szczawne - zamówienie uzupełniające
262649Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
DOSTAWA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH
262635Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dostawa defibrylatora, fantomu dziecka do nauki zabiegów reanimacyjnych i systemu do nauki resuscytacji i defibrylacji
262633Gmina Ścinawa
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
262631Przedszkole Nr 206
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej
262623Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Przygotowanie do druku i druk publikacji
262621Gmina Grodzisko Dolne
Zakup , dostawa i montaż wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Podlesiu, gmina Grodzisko Dolne
262617Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
dostawy różnych materiałów do dializ
262609Gmina Miejska Świdnik
Adaptacja budynku kina LOT na Centrum Kultury w Świdniku roboty dodatkowe
262603Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wykonanie i dostawa zwrotnych potwierdzeń odbioru
262599Gmina Złoczew
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej w miejscowościach Broszki, Czarna, Dąbrowa Miętka - Oleśnica, Gronówek, Złoczew, ulice Cmentarna, Wyzwolenia, Spółdzielcza oraz studni głębinowych w miejscowościach Grójec Wielki i Stolec.
262597MEGREZ Sp. z o.o.
Kompleksowa usługa polegająca na organizacji, realizacji, obsłudze i promocji pikniku wiedzy w ramach projektu Naukowy biznes
262585Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
Zakup dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem - dla potrzeb realizacji Rządowego projektu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - Cyfrowa Szkoła
262579Jednostka Wojskowa Nr 1189
Farby specjalne do malowania maskującego spełniające wymogi normy NO-80-A200
262577Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
Wywóz nieczystości stałych z terenów WFDiF
262575Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262567Gmina Niemce
Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 2217L Ciecierzyn - Dys i przy drogach gminnych nr 106093L i nr 106055L w m. Dys.
262563Gmina Grodzisko Dolne
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Grodzisko Dolne wraz z obsługą budżetów jednostek budżetowych
262561Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Dostawa testów do oznaczeń immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego
262557Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
okresowe dostawy ryb świeżych, mrożonych, konserw rybnych, owoców morza w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.
262551Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262545Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa energii elektrycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich.
262543Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ZP65/2012 System pagerowy
262541Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
dostawa zintegrowanego wielomodułowego stanowiska badawczego do pomiaru charakterystyki elektrycznej materiałów półprzewodnikowych do analizatora parametrycznego - ZP/0779/2012
262535Powiat Wołomiński
Remont przepustów w drogach Powiatu Wołomińskiego z podziałem na zadania
262513Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Dostawa leków różnych dla COZL - 2 zadania
262507Akademia Morska w Gdyni
CRZP/2/2012/AEZ/ Zawarcie umowy ramowej na drukowanie publikacji uczelnianych oraz gazety uczelnianej
262505Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2012r z podziałem na 2 części.
262501Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Dostawa gazów medycznych w butlach i zbiornikach wraz z ich dzierżawą
262497Gmina Miejska Giżycko
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z przyjęciem w rozliczenie używanego pojazdu stanowiącego własność zamawiającego
262489Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie
Roboty budowlane polegające na: Część 1: Wykonanie modernizacji okablowania strukturalnego w budynku Inspektoratu ZUS Warszawa-Żoliborz przy ul. Kasprowicza 151 w Warszawie dla potrzeb budowy telefonii IP. Część 2: Wykonanie modernizacji okablowania strukturalnego w budynku Inspektoratu ZUS Warszawa-Wola przy ul. Wrocławskiej 20 w Warszawie dla potrzeb budowy telefonii IP.
262483Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Spychowo
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie podległej Zamawiającemu szkółki leśnej
262481Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa urządzenia do tłoczenia oleju roślinnego oraz surowego tłoczonego na zimno oleju rzepakowego na potrzeby Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Projekt Kluczowy nr POIG 01.01.02-00-016/08 pt. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii.
262475Miasto Stołeczne Warszawa
Dostawa materiałów archiwizacyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy w 2012r
262471Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Miłomłyn
Pozyskanie i zrywka drewna w leśnictwie Tabórz
262469Nadleśnictwo Rymanów
Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w leśnictwach: Klimkówka i Rymanów Zdrój
262463Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Miłomłyn
Pozyskanie i zrywka drewna w leśnictwie Kaczory
262461Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Miłomłyn
Roboty uzupełniające w leśnictwie Piekło
262459Teatr Muzyczny w Poznaniu
Dostawa papierowych bonów podarunkowych o wartości 66 050,00 PLN o nominałach 50 złotowych w ilości 135 szt. i 100 złotowych w ilości 593 szt. dla Teatru Muzycznego w Poznaniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia
262457Teatr Narodowy
Dostawa urządzeń oraz programów komputerowych
262455Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM.
262453Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
262447Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych w ramach kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
262445Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Miłomłyn
Roboty uzupełniające w obwodzie łowieckim nr 248
262439Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262437Gdański Uniwersytet Medyczny
ZP/148/2012 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach
262427Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
89/B/UE/2012 Usługa polegająca na montażu i demontażu dostarczonych przez Zamawiającego elementów świątecznej iluminacji Miasta Gdańska i ich przechowaniu po zdemontowaniu do dnia 05.12.2013r.
262423Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku
Dostawa prasy oraz wydawnictw fachowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
262421Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262419Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną środków dezynfekcyjno-myjących w ramach projektu PO RYBY 2007-2013. Projekt pilotażowy. Testowanie technologii produkcji pstrąga stosowanych w Polsce w świetle Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 710/2009 Umowa nr 00001-61724-OR1400002/10 z dnia 02 listopada 2010 r.
262413Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów
262405Gmina Pęcław
Remont lokali mieszkalnych : -w Droglowicach nr 37A-2, 37B-1; -w Pęcławiu nr 7-1, 9B-1, 9A-1, 36B-1, 36B-3, 37B-6; -w Białołęce nr 54-12 -w Piersnej 20-5,20-2.
262401Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Przebudowa ciągu pieszego w ul. Ikara w Częstochowie na odcinku od ul. Św. Rocha do posesji 136
262399Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ZP-28/FRSE/2012
262395Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
Czyszczenie i konserwacje przewodów kominowych
262393Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH
262391Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262389Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
DOSTAWA - OBEJMUJĄCA DRUK - MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH W POSTACI ULOTEK
262387Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Usługa w zakresie wywozu nieczystości stałych z terenów UMCS (oznaczenie sprawy: PN/42-2012/DOP-p)
262385Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Zaprojektowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Komunikacji Miejskiej w Rzeszowie w ramach realizacji projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic
262383Gmina Mosina
Dostawa do placówek oświatowych w 2013 roku lekkiego oleju opałowego
262381Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262369Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
DOSTAWA RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH, CHIRURGICZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH, MASEK OCHRONNYCH ORAZ OSŁONEK MEDYCZNYCH
262367Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Wykonanie obsługi laboratoryjnej nowobudowanego i remontowanego majątku drogowego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie - usługi uzupełniające.
262365Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262363Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
262361Gmina Kobylnica
Bieżące sukcesywne wykonywanie wycen nieruchomości dla Gminy Kobylnica w okresie do 12 miesięcy
262359Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Spychowo
Dostawa pospółki wraz z rozplantowaniem
262357Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Dostawa defibrylatorów
262349Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262345Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawa częsci komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH - nr sprawy ZP/0806/2012
262341Zakład Opiekuńczo Leczniczy
usługi pralnicze
262335Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262333Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Dostawa blach, kształtowników, ceowników, płaskowników i prętów stalowych dla ZGKiM
262327Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
Remont poddasza dawnego budynku domu Karola Guze przeznaczonego na pomieszczenia dydaktyczne - roboty uzupełniające (przetarg nr PN/13/2012).
262323Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
PCZ/II-ZP/20/2012
262319Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie oraz Delegatury IPN KŚZpNP w Kielcach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbiór przesyłek i dokumentów nadawczych z siedziby Zamawiającego.
262315Gdański Uniwersytet Medyczny
ZP/151/2012 Dostawa sprzętu AGD w 5 pakietach
262307Nadleśnictwo Legnica
Remont dróg leśnych oraz dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Legnica- Remont drogi leśnej w Leśnictwie Zimna Woda o długości 1500,0 mb w oddziałach 162, 180
262303Urząd Morski w Słupsku
Dostawa mebli biurowych
262301Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Sprawienie pogrzebów osób zmarłych wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art.36 pkt 2 f ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zamówienie uzupełniające
262299Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka
DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
262295Gmina Wołomin
Zamówienie dodatkowe dla zadania Budowa ulicy Matejki od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 - ul. 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Lipińską w Wołominie
262293Miasto Stołeczne Warszawa
Przebudowa pomieszczeń parteru i piwnic w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Dzielnej 78 w Warszawie
262291Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262287Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Wymiana barier mostowych stalowych na wiaduktach w ciągu Trasy Łazienkowskiej nad ul. Paryską (wraz z dojazdami) oraz na murach oporowych wschodnich Trasy Łazienkowskiej przy Rondzie Jazdy Polskiej w Warszawie
262285Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
dostawa opatrunków
262283Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262281Gmina Hrubieszów
Dostawa ciągnika o mocy silnika co najmniej 110 KM w ramach operacji pn. zakup zestawu do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Hrubieszów.
262275Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Dostawa leków różnych dla COZL - 5 zadań
262271Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262269Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna
Zamówienia uzupełniające dotyczące wykonania pozyskania i zrywki drewna w Leśnictwie Ludwikowo
262265Gmina Pęcław
Remont dachów budynków mieszkalnych położonych w Pęcławiu nr 7 i 9 oraz w Piersnej nr 20.
262263Miasto Kalisz
Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza
262261Uniwersytet Medyczny
Dostawa, integracja i konfiguracja Hybrydowego Systemu Telefonii skłądającego się z zestawu central i aparatów telefonicznych dla CKD oraz CD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
262257Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych do PJN Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
262255Nadleśnictwo Krynki z siedzibą w Poczopku
Przebudowa drogi leśnej nr 7 w Nadleśnictwie Krynki
262251Województwo Śląskie
Usługa drukowania i tłoczenia materiałów informacyjnych wraz z opracowaniem projektów graficznych i dostawą
262245Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawa wraz instalacją i pierwszym uruchomieniem urządzenia fotokopiujacego na potrzeby Biura Rektora AGH - nr sprawy ZP/0762/2012
262241Nadleśnictwo Rymanów
Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Pastwiska.
262239Gmina Żukowo
Dostawa sprzętu: Część I: Dostawa komputerów przenośnych typu laptop wraz z oprogramowaniem Część II: Dostawa tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem
262235Nadleśnictwo Tuszyma
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH BUDOWY KANCELARII LEŚNICTWA PRZYŁĘK.
262231Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
262229Zespół Szkół
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD, mebli szkolnych, odzieży ochronnej oraz wyposażenia pracowni gastronomicznej i obsługi konsumenta w ramach projektu Młodzi, zdolni zawodowcy
262225Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
PZOZ.DZP.PN.280.3-55/2012 SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 3
262219Zakład Karny Nr 2
220/24/2012 - Przeprowadzenie usługi szkoleniowej KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ wraz z zajęciami aktywizacyjnymi dla docelowo 12 osadzonych Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich
262215Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262211Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-154/2012)
262207Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawa jednorazowa odczynników chemicznych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej.
262205Gmina Inowrocław
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Inowrocław w sezonie 2012/2013
262199Wojskowa Akademia Techniczna
DOSTAWA SILNIKOWYCH PALIW PŁYNNYCH
262197Gdański Uniwersytet Medyczny
ZP/149/2012 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 7 pakietach
262195114 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa lampy kabinowej do leczenia łuszczycy
262187Gmina Terespol
Tereny rekreacyjne i place zabaw - dostawa i montaż wyposażenia w Kobylanach, Kuzawce, Neplach, Lechutach Małych, Małaszewiczach - plac zabaw w Neplach działka nr 148
262183Gmina Niedrzwica Duża
świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg, będących w zarządzie Wójta Gminy Niedrzwica Duża, w sezonie zimowy 2012/2013 na terenie Gminy Niedrzwica Duża sprzętem odśnieżającym drogi o nawierzchni twardej oraz drogi o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej na szerokość pozwalającą bezpieczne wymijanie nadjeżdżających pojazdów lub odśnieżenie miejsc tzw. mijanek o długości co najmniej 25 mb - o szerokości odśnieżania lub odśnieżaniu tzw. mijanek decyduje pracownik zamawiającego upoważniony do koordynacji akcji odśnieżania.
262181Komenda Wojewódzka Policji
Dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych, zalecanych przez producenta sprzętu lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych
262179Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262171Gmina Miejska Lubin
Przebudowa lokalu po Rossmanie na salę treningową dla szermierki przy ul.Mieszka I 4 w Lubinie
262169Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH NA POTRZEBY SPSNPCH W MIĘDZYRZECZU W 2013 R
262165Urząd Miejski w Środzie Wlkp.
Bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska w 2013 r.
262163Starostwo Powiatowe w Łęcznej
DOSTAWA ART. BIUROWYCH (ZADANIE NR 1) I EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK (ZADANIE NR 2) DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓW I TUSZY. ZP.272.4.12.2012
262161Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna
ZP/PN/aparat USG /46/12
262157Gmina Szypliszki
Dostawa węgla i miału węglowego Gminie Szypliszki w sezonie grzewczym 2012/2013.
262155Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262153Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Badanie ewaluacyjne projektu Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia.
262143Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262137Województwo Śląskie
Dostawa i instalacja sprzętu biurowego - urządzenia wielofunkcyjnego i niszczarek
262135Zespół Szkół
dostawa sprzętu informatycznego i RTV w ramach projektu Młodzi, zdolni zawodowcy
262131Gmina Miejska Lubin
Przebudowa lokalu po Rossmanie na salę treningową dla szermierki przy ul.Mieszka I 4 w Lubinie
262129Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Dostawy w 2013 roku wody mineralnej i kubków jednorazowych do zimnej i gorącej wody oraz przeprowadzi bezpłatnie sanitaryzację urządzenia dozującego wodę dwa razy w roku-w I i IV kwartale Numer postępowania DZP/76/PN/66/12
262127Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262121Gdański Uniwersytet Medyczny
ZP/158/2012 Dostawa sprzętu multimedialnego w 2 pakietach
262119Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262117Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
Usługa kompleksowa obejmująca dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.
262113Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Świadczenie usług serwisowych nad systemem WEGA 2010
262107Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Przetarg nieograniczony na organizację przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy spotkania informacyjnego z beneficjentami projektów systemowych Priorytetu VII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie Legnicy
262105Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
Sprzedaż i dostarczenie wodnego roztworu siarczanu żelazowego KEMIRA PIX 123.
262103Politechnika Częstochowska
Dostawa komory grzewczej wraz z płytą grzewczą, stelażem żaroodpornym na wsad oraz wózkiem załadowczym i prowadnicami dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej
262099Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262095Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka Akcyjna
Roboty zduńskie NSP
262089Gmina Szypliszki
ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINY SZYPLISZKI W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013.
262087Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
Remont opraw ewakuacyjnych i awaryjnych w I/ZUS Kamienna Góra
262085Karpacki Oddział Straży Granicznej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
262081Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262073Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Germanistyki UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka niemieckiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262071Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa; adres korespondencyjny: Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi
Dostawa sznurka i nici lnianych
262069Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Dostawa bonów towarowych w formie papierowej na potrzeby Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
262055Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Zakup nadzoru autorskiego dla systemów informatycznych: System Rozliczania Mandatów Karnych TBD - MK Mandaty Karne, Internetowy System Ewidencji Mandatów i-SEM funkcjonujących w Oddziale Dochodów Budżetowych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
262049Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i ploterów OCE
262047Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
Zamówienie uzupełniające w ramach zadania: Remont laboratoriów Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 34
262045Izba Celna w Opolu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych i serwerów dla Izby Celnej w Opolu
262043Uniwersytet Rzeszowski
Dostawa wirówki, odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów jednorazowego użytku dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego..
262041Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Przedłużenie okresu licencyjnego oprogramowania firmy GEO- SYSTEM oraz wsparcie techniczne
262039Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku
Dostawa talonów PUK/EŁK/ 7/6972/15/11/2012 -ZP
262037Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka rosyjskiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262029SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
dostawa materiałów radiologicznych
262023Sąd Okręgowy w Płocku
Dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Płocku
262021Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka rosyjskiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
262019Jednostka Wojskowa 4226
Dostawa dystrybutorów kolumnowych z układem VRS do benzyn oraz dystrybutorów kolumnowych bez układu VRS do oleju napędowego
262017Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
CTM/BZ/ZZ/139/12
262015Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Przygotowanie projektu, produkcja 400 szt. kalendarzy trójdzielnych oraz dostawa.
262009Powiat Gnieźnieński
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
262003Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Zimowe oczyszczanie miasta Szczecin - oczyszczanie miejsc parkingowych w SPP znajdujących się na jezdni, usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego z ulic nie ujętych w stałym zimowym harmonogramie oraz na skutek wycieków wód.
261999Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka rosyjskiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
261997Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pt. EuroBioRef - EUROpean mulitlevel integrated BIOREFinery desing for sustainable biomass processing Europejska wieloproduktowa zintegrowana biorafineria projektowana w celu zrównoważonego przetwarzania biomasy
261993Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Dostawa kardiomonitorów.
261983Polska Organizacja Turystyczna
Druk z plików pdf Press quality na potrzeby CTP wydawnictw promocyjnych POT wraz z dostawą do magazynu. Postepowanie nr 68_12
261981Izba Skarbowa w Katowicach
Dostawa sprzętu komputerowego, ZKP-13/2012
261971Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie
świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenach zewnętrznych
261967Szpital Wojewódzki w Poznaniu
dostawa ostrzy oscylacyjnych, staplerów wraz z ładunkami jednorazowego użytku oraz rękawic chirurgicznych
261965Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Jednorazowa dostawa artykułów biurowych, papierniczych i kalendarzy na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z podziałem na Zadania.
261961Nadleśnictwo Ruszów
Wyszukiwanie terytoriów lęgowych jastrzębia (Accipiter gentilis) na terenach nadleśnictw: Ruszów, Węgliniec, Pieńsk, Wymiarki, Żagań na powierzchni 45 tys. ha. Działania środowiskowe związane z restytucją populacji głuszca (Tetrao urogallus L.) w Nadleśnictwie Ruszów. Zadanie realizowane w ramach projektu Czynna ochrona populacji głuszca w południowo-zachodniej części Borów Dolnośląskich.
261955Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa mebli medycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-148/2012)
261953Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie
usługi kominiarskie w budynkach i lokalach gminnych w roku 2013.
261947Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z języka rosyjskiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
261945Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dostawa odczynników histopatologicznych.
261943Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
TLZP/2-23/233/117/12 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
261941Gmina Wołomin
Zamówienie uzupełniające dla zadania Budowa ulicy Matejki od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 - ul. 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Lipińską w Wołominie
261939Urząd Miejski
Dostawa 2 samochodów osobowych dla Urzędu Miejskiego w Jaworznie w podziale na 2 zadania.
261937Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Tlen medyczny, dwultenek węgla syfonowy do krioterapii oraz laparoskopowy, Pakiet Nr II Gaz medyczny sprężony łagodzący bóle podczas akcji porodowej
261933Gmina Lublin
usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki i zrealizowania programu nauczania wraz ze wszystkimi wymaganymi egzaminami wraz z usługą cateringową, w roku szkolnym 2012/2013,w ramach projektu nr POKL.09.04.00-06-055/11, pt. Nowoczesne kompetencje- Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
261931Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Odbudowa drogi gminnej Dziewięczyce - Przecławka nr 321076T na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 260, długości 260mb
261929Zarząd Inwestycji Miejskich
Roboty uzupełniajace w zakresie robót elektrycznych w ramach zadania pn. Remont i przebudowa pomieszczenia pracowni technologii gastronomicznej w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul Kamiennej 86 we Wrocławiu.
261927Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach gminnych mieszkalnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM nr 4 w Gorzowie Wlkp.
261925Muzeum Powstania Warszawskiego
Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych dla Muzeum Powstania Warszawskiego realizowane w 3 częściach: Wykonanie i dostawa breloków stalowych i znaczków typu pins- część I Wykonanie i dostawa metalowych długopisów Liberator- część II Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych - część III
261923Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy
dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
261921Gmina Dobczyce
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kornatka i Brzezowa
261919Zarząd Dróg Wojewódzkich
Montaż barier drogowych stalowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych żelbetowych dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2012 r
261917Instytut Metali Nieżelaznych
Dostawa proszku srebra i jego stopów .
261911Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
1. Wykoszenie roślinności ze skarp i dna rzeki Morawki w km 16+300 - 17+400 oraz Potoku Włoszczowickiego w km 0+000 - 1+200 w miejscowości Suliszów, gmina Chmielnik, powiat kielecki. 2. Wykoszenie roślinności wraz z wycinką i karczowaniem zakrzaczeń ze skarp i dna rzeki Trupień oraz oczyszczenie przepustów w km 1+030 - 5+490 w m. Strawczynek, Oblęgor, Oblęgorek, gmina Strawczyn, powiat kielecki.
261907Powiatowy Urząd Pracy
Usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia pod nazwą i w zakresie tematycznym ABC Przedsiębiorczości dla 18 osób bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej - uczestników Projektu Rozwiń skrzydła realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
261903Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego
Przetarg nieograniczony ZP/PN/5/2012 na systematyczną dostawę prasy w roku 2013.
261901Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Dostawa zestawu układu do akwizycji danych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
261899Zakład Karny w Łupkowie
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawy obsługi komputera oraz zajęć aktywizacji zawodowej
261895Sąd Okręgowy w Krakowie
Dostawa prasy na 2013 rok dla Sądu Okręgowego w Krakowie
261893Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego.
261891Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Przetarg nieograniczony.
261885Gmina Resko
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół.
261881Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa leków dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-155/2012)
261877Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Druk oraz dostawa książki pt. Wyniki badań specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego zespołu osadniczego
261873Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usuwanie konarów drzew na terenie działania RDW w Chojnie
261871Samorząd Województwa Pomorskiego
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 tys. EURO na dostawę papieru
261869Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
Zakup podwozia wraz z cysterną asenizacyjną i funkcją czyszczenia przykanalików.
261863Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
Wykonanie usług polegających na wykonaniu badań geoelektrycznych-elektrooporowych metodą sondowań geoelektrycznych elektrooporowych (SGE) na powierzchni ok. 1.100 ha dla działek będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Zamawiającego.
261857Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy sukcesywne wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
261851Uniwersytet Łódzki
Usługa użytkowania elektronicznych wersji publikacji udostępnionych przez PWN w systemie ibuk.pl
261849Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
Dostawa systemu komunikacji wewnętrznej Dużej Sceny - interkom..
261847Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Dostawa dozymetrów monitorujących
261843Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1
Dostawy systemu zamkniętego do pobierania krwi
261837Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Usługa przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok 2012
261835Gmina Nidzica
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NIDZICA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NIDZICA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY NIDZICA CZĘŚĆ III: UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY NIDZICA
261833SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
dostawa staplerów
261829Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawa PAPIERU KSERO dla KWP w Gdańsku
261825Gmina Rogóźno
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Rogóźno
261823Urząd Miejski
Zakup sprzętu komputerowego i sieciowego w podziale na 5 pakietów.
261821Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
Zakup i dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla Urzędu Miasta i Cmentarza Miejskiego w Tomaszowie Mazowieckim.
261819Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwera oraz kopiarko-drukarek na potrzeby wydziałów w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim
261817Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Skład, druk i dostawa indeksów oraz druk i dostawa materiałów promocyjnych w postaci ulotek reklamowych dla PWSZ w Sulechowie.
261815Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
dostawa implantów neurochirurgicznych
261813Karpacki Oddział Straży Granicznej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu
Wykonywanie usług w zakresie napraw blacharsko - lakierniczych, konserwacji pojazdów i montażu szyb do pojazdów należących do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
26181122 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
Roboty budowlane- malowanie
261809Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Druk i dostawa publikacji pod roboczym tytułem Gen. Haller w zbiorach CBW Postępowanie Zp_62_2012.
261807Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Przystosowanie infrastruktury do posadowienia kontenerowego magazynu materiałów wybuchowych (KMMW) w kompleksie wojskowym Jednostki Wojskowej 1195 w Olsztynie - postępowanie 133/RB
261801Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawa i montaż aparatu USG do badań mięśniowo-szkieletowych; nr sprawy UM-ZP-262-106/12
261799Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Kruklanki - Dostosowanie infrastruktury budowlanej i teleinformatycznej dla potrzeb systemu Dunaj do poziomu NATO SECRET w budynku nr 22 - postępowanie 131/RB
261797Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawa mebli biurowych dla Politechniki Rzeszowskiej
261795Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
Roboty zduńskie BOM 4
261785Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Świadczenie usług serwisu i bieżącej konserwacji nad systemem GEO - INFO
261783Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Skompletowanie dokumentów dla 9 działek nie dzielonych jako zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego dotyczącego wykonania projektów podziału nieruchomości oraz aktualizacji dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zadania pn. Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Dorotka - Leśne Chałupy w km 2+550 - 3+460, 3+600 - 5+000, gm. Tarłów, woj. świętokrzyskie
261781Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
261777Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Remont elewacji budynku, stanowiącego siedzibę Komisariatu Policji w Gniewie przy ul. Kościuszki 2
261769Izba Celna w Białymstoku
Dostawa oleju opałowego do Urzędu Celnego w Łomży i Suwałkach
261767Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu
usługa prania
261765Brzeskie Centrum Medyczne
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
261763Nadleśnictwo Korpele
Zadanie uzupełniające - wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Korpele w roku 2012 leśnictwa: Marksewo, Wykno, Sawica
261761"Opera Krakowska" w Krakowie
Obsługa cateringowa w związku z realizacją konferencji prasowej oraz premiery Napoju miłosnego w dniu 2 grudnia 2012 roku.
261755Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Postępowanie o udzielenie zamówienia uzupełniającego i przewidzianego w zamówieniu podstawowym, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni polegającej na: wycince drzew, podcince suchych gałęzi drzew, frezowaniu pni drzew, utylizacji wyciętych gałęzi wraz z wywozem w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2012 roku
261753Urząd Miejski w Pszczynie
Roboty i usługi w zakresie utrzymania dróg w Gminie Pszczyna, dla których zarządcą jest Burmistrz Pszczyny.
261749Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Dostawę materiałów eksploatacyjnych do faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek komputerowych, akcesoriów komputerowych i preparatów czyszczących
261747Jednostka Wojskowa 4226
Dostawa sprzętu metrologicznego
261745Gmina Głowaczów
Bezgotówkowe zakupy paliw płynnych i gazu (ON, Pb 95, LPG) oraz innych produktów do eksploatacji pojazdów w 2013 r.
261743Powiat Gliwicki
DOSTAWA I MONTAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE SIŁOWNI I SALI FITNESS W HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO PRZY UL. 1 MAJA 21 W KNUROWIE.
261739Muzeum Narodowe w Krakowie
zakup do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie obrazu Wojciecha Weissa Muzykanci na moście
261731Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Dostawa opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach w sezonie 2012/2013.
261729Miasto Gorlice
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO W MIEŚCIE GORLICE - DOSTAWA I MONTAŻ
261727Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
Rozbudowa sieci strukturalnych w budynkach ZUS O/Olsztyn przy ulicy: Pl. Konsulatu Polskiego 4, Partyzantów ½, 1 Maja 10 o dodatkowe punkty logiczne i przeprowadzenie pomiarów końcowych wraz z certyfikacją
261725Muzeum Narodowe w Krakowie
Dostawa sprzętu oświetleniowego i elektrycznego na potrzeby oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie
261723Izba Celna w Olsztynie
Naprawy i przeglądy pozagwarancyjne samochodów służbowych Izby Celnej w Olsztynie (w rejonie elbląskim )
261715Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Catering podczas Konferencji w ramach Indywidualnego Projektu Kluczowego Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym.
261711Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej
261709Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie
usuwanie awarii oraz bezzwłoczne wykonywanie robót elektrycznych w mieszkaniach i budynkach gminnych w roku 2013.
261705Urząd Komunikacji Elektronicznej
Zakup subskrypcji 3 programów (w formie baz danych i Raportów) dotyczących wskaźników rynku telekomunikacyjnego, prognoz jego rozwoju i inwestycji w NGA
261703Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"
Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci Przedszkola nr 73 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu w okresie od 02.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
261701Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zdroje
Przebudowa budynku gospodarczego przy siedzibie Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej ul. Krótka 5 - Zamówienie dodatkowe
Wygenerowano dnia 30 marca 2017 08:38:58