Lista ogłoszeń z dnia 18 grudnia 2012 954 ogłoszeń

518056Teatr Muzyczny w Lublinie
Dostawa wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla
518054Zespół Szkół w Krempnej
Dostawa oleju opałowego w okresie od 01.12.2012 r. do 30.11.2013r dla kotłowni olejowej Zespołu Szkół w Krempnej, Krempna 45.
518052Gimnazjum Nr 18 im. Armii Krajowej
Przygotowywanie i wydawanie obiadów dla dzieci Zespołu Szkół nr 20 i Gimnazjum nr 18 we Wrocławiu
518048Urząd Gminy Porąbka
Wykonanie robót dodatkowych przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej S4480 ul. Wielka Puszcza w Porąbce, od km 0+000 do km 1+705,60, obejmująca przebudowę części nawierzchni jezdni wraz z budową chodnika, budową krawężników, wjazdów do posesji, budową kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z zamkniętej krawężnikiem jezdni asfaltobetonowej; polegających na wymianie przepustu ø 400 pod jezdnią w rejonie projektowanej studni S13
518044Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2013
518040Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie
Zajęcia z zakresu terapii psychospołecznej, doradztwa zawodowego, warsztatów przedsiębiorczości dla uczestników projektu systemowego Nowe umiejętności - Nowa jakość życia
518036Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko - pomorskim: zajęcia z doradcą zawodowym pt Planowanie kariery zawodowej, zajęcia wyrównawcze z matematyki
518032Gmina Nowosolna
Zamówienie uzupełniające polegające na remoncie cząstkowym dróg o nawierzchni nieutwardzonej na terenie gminy Nowosolna.
518028Gmina Nowosolna
Usługa uzupełniająca polegająca na bieżacej konserwacji dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Nowosolna
518020Zespół Szkół Nr 14
Świadczenie usług dozoru obiektów i statku należących do Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r
518018Zespół Oświaty Samorządowej w Sycowie
Dostawa biletów miesięcznych na dojazd dzieci z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych działających na terenie miasta i gminy Syców w 2013 roku
518016Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu poznańskiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
518004Wojewódzki Ośrodek Kultury
dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu minivan na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie
518002Dzienny Dom Pomocy Społecznej z Filią
usługa cateringu
517996Biuro Rzecznika Praw Dziecka
DRUK WYDAWNICTW DLA BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
517988Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku
Dostawy artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
517984Gmina Ropczyce
Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, komputerów przenośnych (laptopów) w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Ropczyce realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie zastosowano podział na zadania.
517978Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych
ZAKUP OPROGRAMOWANIA ADOBE
517976Trzebińskie Centrum Kultury
dostawa i dystrybucja energii cieplnej na rok 2013 do obiektów Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini: - Dwór Zieleniewskich w Trzebini - Dom Kultury Sokół w Trzebini.
517974Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Dostawa ulotek, kalendarzy oraz gadżetów reklamowych w ramach projektu Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
517972Pałac Młodzieży
Dostawa grzejników oraz elementów dodatkowych
517966Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
kursy zawodowe
517962Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.
Dostawa materiałów opatrunkowych
517960Biuro Rzecznika Praw Dziecka
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA BRPD
517952Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
517948Prokuratura Okręgowa w Sieradzu
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego: dziewięciu zestawów komputerowych i trzech notebooków na rzecz Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i podległych jej prokuratur rejonowych opisanych następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30214000-2, 30231300-0, 30237460-1, 30213100-6, 30237410-6..
517944Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Organizacja wyjazdów socjoterapeutyczno - wypoczynkowych dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)
517942Konsulat Generalny RP w Stambule
Zakup urządzenia RTG do kontroli paczek/bagażu
517940Zespół Szkół w Kunowie
Zamówienie uzupełniające na szkolenie z nauki Prawa Jazdy kat.B w ramach zamówienia na usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych, doradztwa zawodowego oraz szkolenia w ramach projektu: Zespół Szkół w Kunowie - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych
517938Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.
Dostawa rękawic medycznych
517934Centrum Nauki Kopernik
dostawa i montaż systemu klimatyzacji i osuszania powietrza w pomieszczeniach warsztatowych Centrum Nauki Kopernik, nr sprawy: PO ZP 57 2012 CNK IS
517932Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy sp. z o.o. im. dr. Władysława Biegańskiego
Dostawa sprzętu informatycznego -przetarg drugi.
517930Teatr Wielki - Opera Narodowa
Przygotowanie sceniczne i reżyseria opery Don Carlo w oryginalnej wersji Prof. Willy Deckera w celu wystawienia spektaklu na Scenie Głównej Teatru Wielkiego -Opery Narodowej w sali im. Stanisława Moniuszki.
517926Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Bałuty Stare I"
Postępowanie w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług w zakresie konserwacji, napraw i usuwania awarii instalacji wod-kan, co, gaz. i ogólnobudowlanych w budynkach administrowanych przez AN BS I w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
517924Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.
Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych
517922Prokuratura Okręgowa w Sieradzu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup sprzętu komputerowego: czterech zestawów komputerowych, jednego notebooka, siedmiu drukarek laserowych, dziesięć myszek optycznych, dziesięć myszek radiowych, dziesięć ups, dziesięć baterii do ups, jeden printserwer, czterysta płyt CD-R, sześćset płyt DVD-R na rzecz Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i podległych jej prokuratur rejonowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na części tj. trzy zadania.
517918Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla pracowników PFRON w 2013 r.
517916Zarząd Dróg Wojewódzkich
Remont nawierzchni drogi woj. nr 652 w m. Kowale Oleckie - roboty uzupełniające etap II
517914Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) wyjazd do Torunia
517912Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie
Dostawa oleju opałowego dla szkoły podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie.
517910Teatr Wielki - Opera Narodowa
Organizacja Benefisu Bernarda Ładysza w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej.
517906Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Realizacja inwestycji polegająca na budowie windy - platformy pionowej dla niepełnosprawnych przy budynku Terenowej Delegatury Paszportowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Rybniku - III postępowanie
517900Archiwum Państwowe w Krakowie
Dostawa materiałów do zabezpieczenia zasobu Archiwum Państwowego w Krakowie
517892Urząd Gminy Łodygowice
Dowóz uczniów na basen w ramach projektu - Wszechstronna edukacja uczniów ZS w Pietrzykowicach.
517890Prokuratura Okręgowa w Sieradzu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i podległych jej prokuratur rejonowych (których wykaz stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ) opisanych następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 64110000-0.
517884Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa w Płocku
Konserwacja terenów zieleni, utrzymanie czystości i porządku oraz odśnieżanie terenów zewnętrznych Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostka Budżetowa ORLEN ARENA
517878Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj
517876Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dostawę komputera z oprogramowaniem i monitorem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie
517872Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu. CPV 30.23.30.00-0
517870Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
Wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla gminy Bieruń: do budynków komunalnych, do siedziby Urzędu Miejskiego, na potrzeby oświetlenia ulicznego
517866Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z tematu Monitorowanie kosztów kwalifikowanych, w tym kwalifikowalności podatku VAT w 5-letnim okresie trwałości projektów finansowanych ze środków unijnych, zapewnienia bazy noclegowo - konferencyjnej oraz transport - II postępowanie
517860Gmina Miasta Radomia
Zamówienia prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę papieru oraz materiałów papierniczo biurowych
517856Narodowe Centrum Kultury
Wykonanie aranżacji utworów autorstwa Katarzyny Stankiewicz do projektu pod roboczym tytułem /Lucy and the Loop/
517854Gmina Dąbrowa Zielona
Zakup paliw płynnych dla samochodów służbowych , sprzętu silnikowego Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej oraz pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego jednostek OSP na terenie gminy Dąbrowa Zielona w okresie od 01.01.2013r do 31.12.2013r, obejmujących benzynę bezołowiową Pb 95 oraz olej napędowy.
517848Województwo Małopolskie
Zakup przez Województwo Małopolskie usług promocyjnych w ramach realizacji filmu dokumentalnego pt. Ukryty skarb - 400 lat obecności Karmelitanek w Małopolsce, którego konspekt scenariusza został zgłoszony do programu Filmoteka Małopolska i wybrany decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego.
517842Gmina Warka
Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Warka
517838Instytut Techniki Budowlanej
Dostawa termoelementów płaszczowych typu K dla Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach.
517836Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Badanie sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sprawozdań finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2012 rok.
517830Izba Skarbowa w Krakowie
Usługi pocztowe i kurierskie dla Izby Skarbowej w Krakowie
517824Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
Pełnienie dyżuru technicznego na wypadek awarii lub braku działania instalacji elektrycznej wraz z jej elementami w obiektach Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy Al. KEN 61 i ul. Dereniowej 52/54.
517820Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej w Makowcu.
517818Miasto Poznań
Realizacja badań dotyczących wdrażania Strategii Promocji Marki Poznań
517816Urząd Gminy Brzeźnica
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2012
517814Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Dostawa bonów podarunkowych dla pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
517812SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
Usługi wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z kompleksów szpitalnych USK im. WAM-CSW w Łodzi
517810Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych
517808Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
Remont elewacji budynku biurowego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka
517804Publiczne Gimnazjum w Przysusze
Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i wyładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni Publicznego Gimnazjumim. im. św. Stanisława Kostki w Przysusze.
517800Gmina Tuszyn
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Tuszyn 2012 - 2013.
517796Państwowa Szkoła Muzyczna I-go Stopnia
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku pokoszarowego na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Krośnie Odrzańskim- IV etap - roboty dodatkowe
517794Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w ramach obsługi projektu Nowe Perspektywy.
517788Gmina Radzymin
Dowóz dziecka niepełnosprawnego, zamieszkałego na terenie Gminy Radzymin z domu do szkół/placówek oświatowych w Warszawie oraz ze szkół do domu samochodem specjalistycznym w roku szkolnym 2012/2013
517786Gmina i Miasto Żuromin
Dostawa sprzętu multimedialnego do szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Żuromin na potrzeby realizacji projektu 9.1.2 Sukces osiągniemy gdy indywidualizację zastosujemy.
517782Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"
Dostawa NABIAŁU do kantyny w Zakładzie Karnym we Włodawie.
517780Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze
Wykonanie usług ochrony obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ulicy Kochanowskiego 18 w Jeleniej Górze
517772Centrum Kultury i Sportu
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim
517770Gmina Jarosław
Konserwacja, bieżące utrzymanie i obsługa urządzeń oświetleniowych ulic, dróg, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Jarosław
517768Szpital Specjalistyczny
Dostawa szwów chirurgicznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
517764Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zakup usługi edukacyjnej
517762Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie
517760Urząd Skarbowy w Legionowie
Usługa związaną z utrzymaniem w czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych, korytarzy, klatek schodowych pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Skarbowego oraz sprzątanie terenu wokół budynku przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 43c
517758Uniwersytet Łódzki
Roboty budowlano - instalacyjne związane z II etapem przebudowy i doposażeniem budynku XIV DS. UŁ przy ul. Matejki 21/23 w Łodzi
517756Powiatowy Urząd Pracy
OBSŁUGA KAS FISKALNYCH
517752Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu
517750Nadleśnictwo Torzym
Konserwacja nawierzchni i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Torzym - 2012 - II
517746Gmina Wieczfnia Kościelna
Roboty uzupełniające do zamówienia Minicentrum sportowo-kulturalne wsi Kuklin
517742Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynku Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach - siedziby Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga przy ul. Żeromskiego 12.
517736Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Gać w okresie od 10.01.2013r. do 27.06.2013r.
517732Urząd Gminy Wieliszew
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego do szkół podstawowych Gminy Wieliszew w ramach projektu Szkoła malucha-mój lepszy start współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013r.Priorytet. IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,Poddziałanie 9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjny
517728Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.
517726Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie
Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie
517724Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Zagospodarowanie terenów zielonych w dzielnicy Brzeziny Śląskie w Piekarach Śląskich w ramach projektu CIRCUSE - etap II a.
517708Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Świadczenie usług czystościowo-porządkowych w budynku: Zadanie nr 1 - budynek Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego Kożuchów ul. Szprotawska 30 Zadanie nr 2 - budynek Obwodu Drogowego Lubsko ul. Kolejowa 44 Zadanie nr 3 - budynek Obwodu Drogowego Sława ul. Kolonia 4 Zadanie nr 4 - budynek Obwodu Drogowego Żagań ul. Lotników Alianckich 27B
517704Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
rozbudowa posiadanego przez IKiFP PAN w Krakowie aparatu do pomiaru kątów zwilżania i napięć powierzchniowych Kruss DSA 100M
517698Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego
usługi pralnicze-A.ZP-271-20/12
517696Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY SOSNOWIEC
517692Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Przasnyszu.
517676Gmina Dobre
OBSŁUGA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY DOBRE W OKRESIE 01.01.2013r. - 30.06.2013r.
517674Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczno
Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Starostwa Powiatowego w Opocznie, w budynkach przy ul. Kwiatowej 1a i ul. Rolnej 6
517666Gmina Potęgowo
usługa oświetlenia ulicznego
517664Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) wyjazd do Gdańska
517660Izba Celna w Warszawie
Dostawa artykułów biurowych
517656Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota
Zakup artykułów biurowych do Urzędu Dzielnicy Ochota
517652Gmina Miasto Częstochowa
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do 5 placówek oświatowych w Częstochowie na sezon grzewczy 2013.
517650Gmina Chełmża
SUKCESYWNA SPRZEDAŻ OLEJU NAPĘDOWEGO W PLANOWANEJ ŁĄCZNEJ ILOŚCI DO 110.000 LITRÓW ORAZ ETYLINY PB-95 W PLANOWANEJ ŁĄCZNEJ ILOŚCI DO 5.000 LITRÓW
517644Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Zakup i dostawa do Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego materiałów biurowych w ramach projektu Grant Plus
517638Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
Nr ICM-371-21/2012 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu POWIEW - Program Obliczeń Wielkich wyzwań nauki i techniki - POIG 02.03.00-00-018/08, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.1 i 2.3.3., współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
517636Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, BUDOWLANYCH MATERIAŁÓW DO KLIMATYZACJI I WENTYLACJI, NARZĘDZI BUDOWLANYCH ORAZ INNYCH AKCESORIÓW BUDOWLANYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
517632Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie
517630Starostwo Powiatowe w Miechowie
Sporządzenie map do regulacji stanu prawnego dróg powiatowych
517624Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie
Remont 3 szt. lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Sandomierz
517622Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"
Dostawa betonu na budowę budynku penitencjarnego w Areszcie Śledczym w Hajnówce.
517614Zarząd Dróg Powiatowych
Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie prześwietlania koron drzew i wycinki krzaków dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie
517606Województwo Małopolskie
Zakup przez Województwo Małopolskie usług promocyjnych podczas przedsięwzięcia Operowy Koncert Andrzejkowy, który odbędzie się w dniu 24 listopada 2012 r. w Regietowie.
517598Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Świadczenie usług ochrony mienia w: Oddziale Drogowym w Chocianowie, Oddziale Drogowym w Lądku Zdroju, Oddziale Drogowym w Olszyńcu, Oddziale Drogowym w Tylicach z podziałem na zadania. CPV 79.71.00.00-4.
517596Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu i mienia Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 10
517594Gmina Polkowice
Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Polkowicach w ramach zadania: Budowa dróg na terenie gminy.
517590Gmina Wieczfnia Kościelna
Roboty uzupełniające do zamówienia Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Grzebsk- budowa parkingu, ciągów komunikacyjnych, zespołu boisk i placu zabaw
517588Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
Wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych własności Gminy Będzin wraz z przygotowaniem dokumentacji do ich zbycia, wycena nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Będzin zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz inwentaryzacja budowlana budynków mieszkalnych tj. lokali użytkowych, lokali mieszkalnych wraz z piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami przynależnymi do lokali z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych dla poszczególnych lokali w nieruchomościach będących własnością Gminy Będzin, celem ich zbycia - zamówienie uzupełniające
517580Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - integracyjnego dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)
517578Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wykonywanie usług opiekuńczych na terenie gminy Mikołów (usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych)
517574Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
NA DOSTAWĘ ZWIERZĄT LABORATORYJNYCH (MYSZY SZCZEPU BALB c/Nude) ORAZ PREPARATU MATRIGELU
517572Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
zaciągnięcie kredytu, w wysokości 2.000.000 zł. (słownie: dwa miliony złotych) na sfinansowanie pokrycia deficytu budżetu powiatu w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez powiat, na cele inwestycyjne oraz pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych i spłatę zobowiązań przejętych po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
517568Uniwersytet Jagielloński
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Zdalnego Nauczania UJ w Krakowie
517566Prezydent Miasta Siedlce
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym
517556Dom Pomocy Społecznej w Płazie
Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Domu Opieki Społecznej w Płazie przy ul. Wiosny Ludów 4
517552Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową pn.: Przebudowa i rozbudowa ulic na osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych - Przebudowa i rozbudowa ulicy Łopianowej
517550Urząd Gminy
Dowóz uczniów do szkół
517548Sąd Rejonowy w Będzinie
Dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Będzinie
517546Pomorski Urząd Wojewódzki
Wykonanie usług drukarskich dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku WAG-VIII.272.27.2012AD
517544Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Dostawa trenażerów na potrzeby projektu Rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim, dofinansowanego w ramach dz. 3.1 RPO WKP
517542Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Udzielanie odpłatnie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy policjantom i pracownikom KPP w Sejnach
517538Gmina Radzymin
Dowóz dwójki dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy Radzymin do placówek oświatowych w Wołominie w roku 2012
517536Gmina Miasto Chełmża
Utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży w latach 2013 - 2015.
517534Areszt Śledczy
Dostawa artykułów spożywczych: mięsa i wędlin, konserw rybnych i mięsnych
517530Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ZAKUP I DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH DLA SZPITALA SPZOZ W ŚRODZIE WLKP.
517528Gmina Dydnia
Modernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego budynku na Dom Pracy Twórczej w Dydni
517522Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Usługi wymiany zużytych akumulatorów wraz z kalibracją w zasilaczach awaryjnych UPS w okresie styczeń 2013 - grudzień 2013
517516Zakład Gospodarki Komunalnej
Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego
517514Województwo Małopolskie
Zakup usług promocyjnych realizowanych podczas XIV Libiąskiej Biesiady Patriotycznej W ZDROWYM CIELE PATRIOTYCZNY DUCH
517512Urząd Skarbowy
Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektu, osób i mienia dla Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie
517510Zakład Usług Komunalnych
Dostawa płyt drogowych
517502Zespół Lecznictwa Otwartego Spółka z o.o.
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do laboratorium
517500Biuro Ochrony Rządu
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - ubrań ochronnych
517492Gdański Uniwersytet Medyczny
Wykonanie miejsc parkingowych, odwodnień liniowych, schodów, barierek w ramach modernizacji układu drogowego na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku ZP/160/2012.
517486Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych zlokalizowanych wokół Domu Studenta PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
517484Gmina Malechowo
Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Malechowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławnie ul. Kopernika 9 w roku 2013
517480Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wymiana drzwi i okna
517476Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dostawa artykułów spożywczych do placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2013 roku.
517470Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie komputerów z oprogramowaniem, akcesoriami i drobnym sprzętem towarzyszącym
517468ZUS I Oddział w Łodzi
Remont instalacji gniazd wtyczkowych w budynku Inspektoratu ZUS w Kutnie, ul. Jagiełły 12
517466Warszawski Uniwersytet Medyczny
znak sprawy: AEZ/S-271/2012 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi w podziale na pakiety
517464Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Zamówienie dodatkowe - sprawa 292/2012
517460Uniwersytet Medyczny
dostawa aparatury laboratoryjnej dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
517458Urząd Skarbowy
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Skarbowego w Końskich, ul. Marszałka Piłsudskiego 156,26-200 Końskie
517448Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie - 11 części
517446Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o.
SUKCESYWNA DOSTAWA KOAGULANTU PIX-113 WRAZ Z APLIKACJĄ DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
517442Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu
517438Instytut Odlewnictwa
Doposażenie infrastruktury informatycznej
517432Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice
Opracowanie dokumentacji projektowej dróg leśnych w leśnictwach Lipnik i Toporzysko
517428Szpital Specjalistyczny
Dostawa sprzętu laboratoryjnego 1xużytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
517426Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego
Zakup i dostawa instrumentarium
517424Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych
517420Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu
DOSTAWA SZCZEPIONEK
517418Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) - szkolenie zajęcia kompensacyjne
517414Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
517410Uniwersytet Jagielloński
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii UJ w Krakowie
517408Urząd Skarbowy
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. oraz członków ich rodzin (wg CPV 66511000-5 Usługi ubezpieczeń na życie).
517406Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w roku 2013
517404Nadleśnictwo Piotrków
Usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2000r Nr 56 poz. 679 z póź. zm.) w roku 2012 polegające na: - zrywce drewna i wyróbce w leśnictwie Meszcze w oddziałach: 12f,g,d ; 14l; 15b,g,k,d ; 16b,j ; 21g ; 29f ; 37a,b ; 38a,c,d,g ; 39b,l ; 43a,b,c ; 56m ; 59b ; 60b,k;
517402Gmina Miasto Złotów
Wykonywanie rzutów lokali, budynków wraz z pomieszczeniami przynależnymi na terenie Gminy Miasto Złotów
517398Sąd Rejonowy
Zakup sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Rybniku
517396Areszt Śledczy
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do Aresztu Śledczego w Kędzierzynie-Koźlu
517394Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
Dostawa 80 egzemplarzy Angielsko - polskiego słownika terminów poligraficznych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Poligrafia XXI wieku (znak sprawy ZP-122/12).
517392Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim pn. Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000 -12+167 miasto Elbląg, gmina Milejewo woj. warmińsko - mazurskie.
517390Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Wykonanie ogrodzenia Domu Studenta PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
517386Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Polanów
ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA SALI EDUKACYJNEJ OŚRODKA EDUKACJI NADLEŚNICTWA POLANÓW ORAZ DOSTAWA MEBLI DO BIURA NADLEŚNICTWA
517382Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o.
Dostawa 70 000 litrów oleju opałowego do kotłowni lokalnych.
517376Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.
Dzierżawa fabrycznie nowego lub używanego nie starszego niż rok produkcji 2010, liczba godzin przepracowanych nie większa niż 2300mth mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru
517374Urząd Miasta Wojkowice
Zakup nowego samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Wojkowice
517372Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
Dostawa oprogramowania do wirtualizacji
517370Gimnazjum Nr 1 im. Olgi i Andrzeja Małkowskich
Świadczenie usługi przygotowania i dostarczania obiadów do stołówki Gimnazjum nr 1 im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem.
517368Gmina Ostrów Wielkopolski
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Ostrów Wielkopolski w ramach projektu Z zabawą przez świat, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
517364Zespół Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze
Zadanie 1 Dostawa mięsa do internatu przy Zespole Szkół nr 2 Ludwika Skowyry w Przysusze, Zadanie 2 Dostawa drobiu do internatu przy Zespole Szkół nr 2 Ludwika Skowyry w Przysusze, Zadanie 3 Dostawa wędlin do internatu przy Zespole Szkół nr 2 Ludwika Skowyry w Przysusze
517360Gmina Miasto Złotów
Wycena lokali, budynków i nieruchomości gruntowych na terenie Gminy Miasto Złotów
517354Sąd Okręgowy w Toruniu
Dostawa sprzętu komputerowego
517338Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa oprogramowania dla PIG-PIB w dwóch częściach
517336Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
Wykonywanie usług w zakresie obsługi oczyszczalni ścieków wraz z zapewnieniem ciągłości pracy urządzeń elektrycznych w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach
517334Politechnika Lubelska
PN/53/PL/PKAero/2012 dostawa materiałów do badań tensometrycznych, materiałów do ciecia ceramiki oraz obiektów kalibracyjnych
517332Gmina Grodzisk Mazowiecki
Zakup usług ubezpieczenia mienia i OC Gminy Grodzisk Maz.
517328Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
Dostawa leków do Apteki Szpitalnej Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp.z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Numer postępowania 29/E/P/2012.
517324Gmina Pisz
Świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
517322Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
dostawa pojazdu do utrzymania dróg w okresie zimy
517318Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa i montaż stolarki drzwiowej i urządzeń stanowiących elementy systemu oddymiania klatek schodowych w 5 budynkach SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim.
517312Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Dostawa cyfrowych laserowych sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych
517310Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o.
OCHRONA OBIEKTÓW PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
517306Sąd Rejonowy w Brzegu
Usługa sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 31
517300Miasto Racibórz
Wykonanie kubków z logo Miasta Racibórz
517292Miasto Kalisz
Budowa sieci wodociągowej w ul. Sąsiedzkiej w Kaliszu na odcinku od istniejącego wodociągu przy posesji 34-38 do włączenia w ul. Świetlanej
517290Powiat Wołowski
Przebudowa budynku na potrzeby stołówki przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie.
517286Prokuratura Okręgowa
Przewóz zwłok na wniosek Prokuratur Rejonowych w: Gdańsku, Sopocie, Pruszczu Gdańskim, Gdyni, Wejherowie, Pucku, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie
517284Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie konserwacji wód tzw. pozostałych na terenie działania ŚlZMiUW w Katowicach - Oddział Bielsko-Biała z siedzibą w Żywcu
517282Szczecińskie Centrum Renowacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Usługi stałej konserwacji i remontowe w nieruchomościach zlokalizowanych w kwartałach nr 9, 16, 17, 21 i 22 Miasta Szczecin, stanowiących zasób SCR sp. z o.o.
517280Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego
Utrzymanie czystości w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich
517276Dziecięcy Szpital Kliniczny
Przetarg nieograniczony na dostawy implantów ortopedycznych
517272Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu
Dostawa odczynników laboratoryjnych
517270Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
98/P/2012
517264Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.
Naprawa i konserwacja instalacji budynkowych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych w okresie od 01.01.2013 r. do 31.10.2014 r.
517262Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
Dostawa oleju napędowego
517260Zarząd Dróg Powiatowych
Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie frezowania karp, prześwietlania koron drzew i wycinki krzaków dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie
517252Gmina Chybie - Wójt Gminy Chybie
Remont chodnika w centrum Chybia na odcinkach: 1) od ul. Cieszyńskiej do przejazdu PKP 2) od ul. Dworcowej do przejazdu PKP
517248Izba Skarbowa w Katowicach
Zakup licencji dostępowych dla konsultantów infolinii w BKIP, ZKP-17/2012
517246Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Zakup energii elektrycznej dla DVOR/DME Lublin umową kompleksową dla zasilania podstawowego
517244Dom Pomocy Społecznej
Dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2013r. tj. od 10.01.2013r. do 31.12.2013r.
517240Powiatowy Urząd Pracy
Świadczenie usług pocztowych o masie wagowej do 50 gram oraz powyżej 50 gram w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku oraz Filii w Kowalu i Lubrańcu
517236Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Dostawa oprogramowania użytkowego i specjalistycznego
5172303 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
Dostawa mięsa i wędlin.
517226Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Świadczenie powszechnych usług pocztowych
517224Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu medycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem
517220Starostwo Powiatowe
Usługa sprzątania i utrzymywania ciągłej czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5.
517218Gdański Uniwersytet Medyczny
ZP/161/2012 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 4 pakietach
517214Powiat Krakowski
zakup energii elektrycznej
517212Sąd Okręgowy w Toruniu
Dostawa sprzętu komputerowego
517208Instytut Nafty i Gazu
Usługi teleinformatyczne - łączność komputerowa i dostęp do Internetu dla Oddziału Instytutu Nafty i Gazu w Krośnie, ul. Armii Krajowej 3, na okres 24 miesięcy.
517206Izba Skarbowa w Katowicach
Zakup bonów towarowych dla pracowników Izby Skarbowej w Katowicach, ZKP-18/2012
517200Zakład Karny w Rzeszowie
Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu - technolog robót wykończeniowych w budownictwie (2 edycje) oraz zajęć aktywizacyjnych (2 edycje) w ramach projektu współfinansowanego przez UE - Poddziałanie 1.3.4 POKL 2008 - 2014.
517194Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Dostawa produktów mleczarskich i jaj
517192Dom Pomocy Społecznej
dostawa węgla kamiennego
517186Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
Dostawa mleka i jego przetworów
517182Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
517176Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
Zabezpieczenie panelami ochronnymi nieruchomości komunalnych w Poznaniu
517172Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa komputerów typu All-in-One do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ.
517168Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii
Dostawa izotermicznego mikrokalorymetru miareczkującego (ITC) dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1
517158Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Dostawa komputera przenośnego
517154Sąd Rejonowy
Dostawa sprzętu komputerowego
517152Powiat Wołowski
Przebudowa budynku na potrzeby stołówki przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie.
517150Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Empegek" sp. z o.o. w Sierpcu
Dostawa samochodu osobowego
517148Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu badawczego pt. Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
517146Teatr Wielki w Łodzi
Modernizacja podłóg w pomieszczeniach zascenia Teatru Wielkiego w Łodzi, numer referencyjny sprawy: IP/PN/9/2012
517144Gmina Wielka Wieś
Adaptacja akustyczna sali gimnastycznej przy gimnazjum w Białym Kościele
517138Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych
517136Powiat Kamieński
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w projekcie pn Realizacja zajęć wyrównawczych, naukowych, doradczych oraz pedagogiczno - psychologicznych w ramach projektu Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w Powiecie Kamieńskim - z podziałem na 25 zadań
5171303 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
dostwa warzyw i owoców
517128Samorządowa Administracja Szkół Podstawowych i Gimnazjum
Zakup usług edukacyjnych w ramach Projektu Droga do Sukcesu - program wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Kłoczew
517124Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie
Zakup oleju opałowego wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2013 roku.
517112Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
517110Miasto Sokołów Podlaski
Wykonanie usługi edukacyjnej
517108Gmina Mielec
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
517104Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Utrzymanie porządku i czystości w budynkach komunalnych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy oraz na terenach do nich przyległych.
517102Gmina Tomaszów Mazowiecki
Utrzymanie i konserwację oraz bieżącą naprawę i usuwanie awarii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki
517100Gmina Olszewo-Borki
Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych na potrzeby projektu pn.: INDYWIDUALIZACJA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY OLSZEWO-BORKI KLUCZEM DO SUKCESU
517094Urząd Miasta Bydgoszczy
DOSTAWA ARTYKUŁÓW KANCELARYJNO-BIUROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY W 2013 ROKU
517092Jednostka Wojskowa 5286
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW
517084Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawa paliw płynnych /sukcesywne tankowanie na stacjach paliw wykonawcy, pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych, w roku 2013/ w m. Łuków i m. Stoczek Łukowski.
517082Gmina Tuszyn
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej
5170763 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
dostawa ciepła
517072Starostwo Powiatowe w Wejherowie
dostawa serwerów i macierzy
517070Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem
Usługa korzystania z krytej pływalni dla młodzieży szkolnej
517068Sąd Okręgowy w Katowicach
Świadczenie usługi archiwizacyjnej: Sporządzenie elektronicznej ewidencji zasobu archiwalnego.
517066Miejskie Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich
zakup i dostawa żywności dla potrzeb Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Ślaskich
517058Instytut Techniki Budowlanej
Dostawa zintegrowanego systemu do analiz metodą elementów skończonych wraz z instalacja i szkoleniem.
517056Jednostka Wojskowa 4228
Dostawa artykułów metalowych i materiałów konserwacyjnych oraz technicznych środków materiałowych
517054Zespół Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze
Zakup z dostawą artykułów spożywczych do internatu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze
517052Politechnika Lubelska
PN/52/PL/PKAero/2012 dostawa materiałów na próbki oraz materiałow do wykonania próbek hybrydowych
517042Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Transport osobowy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 2013 roku
517036Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Dostawa sprzętu komputerowego
517034Gmina Zduny
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
517030Gmina Nowogard
Budowa pomostu na plaży miejskiej w Nowogardzie - II postępowanie
517026Gmina Świecie
Remont drogi gminnej w Topolinku
517020Gmina Michałowice
Sporządzenie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszarów: Gmina Michałowice Zachód, Gmina Michałowice Północ, Gmina Michałowice Południe
517018Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Dostawa zamknięć wrót szybowych wraz z osprzętem - etap I..
517014Uniwersytet Warszawski
Dostawa soczewek, luster, płytek i kostek światłodzielących, okienek i podkładów optycznych oraz filtrów optycznych, postępowanie nr WF-37-99/12
517006Gmina Radzymin
Dowóz jednego dziecka niepełnosprawnego, zamieszkałego na terenie gminy Radzymin do placówki oświatowej w Wołominie w roku 2012
516996Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przyjmowanie odpadów komunalnych stałych i innych na składowisko
516990Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.znak postępowania: WM/SZP/PN/60/2012/S
516988Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu-przesyłki o wadze powyżej 50 g.- aneks do umowy
516986Zespół Szkół Ogólnokształcących
Usługa przygotowywania i dostarczania gotowych obiadów jednodaniowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie
516982Powiat Wołowski
Przebudowa budynku na potrzeby stołówki przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie
516978Gmina Miasto Chełmża
utrzymanie dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2013-2014.
516976Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz
Wykonanie drenażu podposadzkowego w szatni dziecięcej Przedszkola Nr 361 - roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Wykonanie odwodnienia budynku przedszkola Nr 361 przy ul. Włościańskiej 6a w Warszawie.
516974Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych
1.Świadczenie usługi stałej bezpośredniej ochrony fizycznej mienia Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego ul. Sztutowska 14, 80-722 Gdańsk;2.Świadczenie usługi ochrony w formie monitorowania wraz z użyciem grup interwencyjnych budynków ZMiUW WP w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk;3.Świadczenie usługi ochrony w formie monitorowania wraz z użyciem grup interwencyjnych budynków ZMiUW WP w Gdańsku,ul. Kazimierska 55, 84-240 Reda;4.Świadczenie usługi ochrony w formie monitorowania wraz z użyciem grup interwencyjnych budynków stacji pomp:Rekowo,Mrzezino,Puckie Błota,Ostrowo,Żarnowiec,Dębki II
516970Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego oraz doradztwo prawne
516966Zespół Oświaty Gminnej
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych których organem prowadzącym jest Gmina Strzelin
516964Gmina Pułtusk
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł
516958Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Dostawa żywności do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach
516956Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach
Dostawa odczynników i materiałó laboratoryjnych
516950Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie
Przetarg nieograniczony na zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2013 roku .
516946Muzeum Powstania Warszawskiego
Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków nieruchomości przy ul. Grzybowskiej 79.
516944Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
Usługi ochrony osób i mienia oraz monitorowania systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych w obiektach Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze i podległych mu placówkach terenowych
516942Starostwo Powiatowe w Choszcznie
WYBÓR KADRY ZARZĄDZĄJĄCEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU pn.: ,, NIE TRAĆ CZASU, ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ - SPEŁNIAJ SIĘ ZAWODOWO ! III
516936Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
Dostawa gazów specjalnych.
516934Komenda Stołeczna Policji
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (PB-W) w zakresie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją i towarzyszącymi instalacjami w pomieszczeniach SSK Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 oraz wykonaniem robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji PB-W
516932Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu 1 dniowego spotkania integracyjnego dla 90 osób- w tym niepełnosprawnych - uczestników projektu , ich otoczenia i władz samorządowych.
516928Gmina Bestwina
Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
516926Zespół do Spraw Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej
ZAKUP CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO PRZEWOŹNYCH JEDNOSTEK NADZORU
516924Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny
Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy
516922Gmina Gryfice
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Gryfice
516920Zespół Placówek Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach
Dostawa produktów spożywczych do Zespołu Placówek Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach w podziale na pakiety - liczba pakietów 4
516916Uniwersytet Warszawski
Realizacja pierwszego etapu wentylacji mechanicznej obejmującej pomieszczenia piwnic i parteru budynku przy ul.Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie
516914Gmina Miasto Boguszów-Gorce
Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1 przy ul. Szkolnej 3 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej 3 w Boguszowie-Gorcach.
516912Województwo Małopolskie
Zakup przez Województwo Małopolskie usług promocyjnych podczas przedsięwzięcia w ramach realizacji filmu dokumentalnego pt. Małopolskie ślady Teodora Talowskiego, którego konspekt scenariusza został zgłoszony do Programu Filmoteka Małopolska
516906Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH
516904Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
Dostawa 2 sztuk Zestawów GPS RTK (fabrycznie nowe)
516900Urząd Miasta Imielin
Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych na terenie Miasta Imielin w latach 2013-2015
516896Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Ubezpieczenie samolotu Turbolet L-410 i śmigłowca Mi-2 SP-SHO w zakresie Aero Casco, OC, NNW, Rzeczy Osobiste pilotów i pracowników biorących udział w lotach inspekcyjnych transportem powietrznym Urzędu Morskiego, lotach inspekcyjnych transportem Marynarki Wojennej
516892Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Krakowie
Ochrona osób i mienia w formie gotowości do interwencji oraz bezpośredniej interwencji załogi
516890Uniwersytet Łódzki
Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego
516888Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
świadczenie usług żywienia osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Łasku
516882Sąd Najwyższy
Sukcesywna dostawa środków czystości i higieny
516880Ośrodek Pomocy Społecznej
Przeprowadzenie działań edukacyjno-społecznych dla projektu systemowego Nie wszystko stracone-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
516878Gmina Działdowo
Zakup wraz z tankowaniem Etyliny 95 w ilości 550 litrów oraz oleju napędowego w ilości 22 050 litrów do pojazdów będących w dyspozycji Gminy Działdowo oraz jej jednostek organizacyjnych
516874Prokuratura Okręgowa
Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych
516868Instytut Technologii Drewna
Dostawa w systemie prenumeraty czasopism krajowych na rok 2013
516866Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Usuwanie drzew i krzewów wraz z ich systemem korzeniowym w granicach miasta Sandomierz - etap I
516854Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
sukcesywna dostawa odczynników do mikrobiologii i innych
516846Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu 6 dniowego wyjazdu dla 19 osób niepełnosprawnych intelektualnie wraz z 2 opiekunami w ramach którego prowadzone będą warsztaty kompetencji społeczno zawodowych polegających na przeprowadzeniu (kursu rękodzieła-decoupage na szkle) połączonego z doradztwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym oraz zabiegami rehabilitacyjnymi w ramach realizacji projektu systemowego (Równe Szanse) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
516844Województwo Małopolskie
Zakup przez Województwo Małopolskie usług promocyjnych podczas przedsięwzięcia w ramach realizacji filmu dokumentalnego pt. Koledzy. Portret z pamięci, którego konspekt scenariusza został zgłoszony do Programu Filmoteka Małopolska
516842Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód
Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania.
516840Sąd Okręgowy w Krośnie
wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego do celów grzewczych do budynku Sądu Okręgowego w Krośnie ul. Kletówki 27 A
516838Areszt Śledczy w Poznaniu
Dostawa antybiotyków, aerozoli, materiałów recepturowych do Aresztu Śledczego w Poznaniu
516828Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKTACH ASP WE WROCŁAWIU, znak sprawy ZP-22/10/2012.
516826Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Projekt ujęcia wodnego wraz z tamą wodną poz. 321 m.
516820Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu
Dostawa oleju napędowego na potrzeby SAPO w Warlubiu
516814Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu 4-dniowego wyjazdu dla 16 osób-członków rodzin zastępczych i 1 opiekuna, w ramach którego prowadzone będą warsztaty i poradnictwo psychologiczne dla rodziców zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych jako ich otoczenia w ramach realizacji projektu systemowego Równe Szanse współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Dz. 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez pcpr
516812Areszt Śledczy w Poznaniu
Dostawa produktów leczniczych działających na ukłąd krążenia do Areszu Śledczego w Poznaniu
516808Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych do zabiegów endoskopowych w rozbiciu na 3 Pakiety
516800Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
Postępowanie na dostawy energii cieplnej do obiektów PoOSG przy ul. Bema 100 w Białymstoku (sprawa nr 60/ZP/WTiZ/12)
516794Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Kompleksowe wykonywanie usług związanych ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 i terenu wokół budynku WZDW z terenem przynależnym
516790Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ , DOSTAWĘ , ORAZ WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO INFORMATYCZNEGO SYSTEMU MEDYCZNEGO W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ
516788Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPECJALIZOWANEGO SERWERA OBLICZENIOWEGO TYPU BLADE
516782Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu 10 dniowego wyjazdu dla 10 osób niepełnosprawnych w ramach którego prowadzone będzie doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne, przeprowadzone zostanie szkolenie zawodowe - Kurs komputerowy, oraz prowadzone będą zabiegi rehabilitacyjne w ramach realizacji projektu systemowego (Równe Szanse) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VII.
516780Ośrodek Pomocy Społecznej
Przeprowadzenie działań edukacyjno-społecznych dla projektu systemowego Nie wszystko stracone-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
516778Szkoła Podstawowa Integracyjna
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Polkowice do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przewozu
516774Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Prenumerata prasy w 2013r. dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
516770Gmina Łososina Dolna
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na okres 5 lat w wysokości 2.000.000,00zł (słownie: dwa miliony złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łososina Dolna w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu.
516768Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
AG.210/21/12
516764Województwo Małopolskie
Zakup przez Województwo Małopolskie usług promocyjnych podczas przedsięwzięcia w ramach realizacji filmu dokumentalnego pt. Razem w góry, czyli rodzinne Słopnice, którego konspekt scenariusza został zgłoszony do Programu Filmoteka Małopolska
516760Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Projekt zabudowy kolektorów głównego odwadniania w szybie Gigant.
516758Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych, notebooków, oprogramowania i monitorów na potrzeby Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (znak sprawy: OA-XVI.272.60.2012)
516752Gmina Miasto Chełmża
Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu płatnego obszaru parkowania pojazdów oraz pobierania opłat w okresie od 02.01.2013r. do 31.12.2013r.
516750Prezydent Miasta Siedlce
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Siedlce wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultur
516746Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Remont drogi krajowej nr 5 Leszno-Rydzyna- zamówienie uzupełniające
516742Urząd Miasta
Realizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Świdwin w ramach projektu systemowego pn. Równe szanse na starcie dla najmłodszych współfinansowanego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
516740Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
Dostawa ekogroszku
516738Miasto Białystok
Obniżenie kanalizacji teletechnicznej przy ul. Waszyngtona 14 w Białymstoku oraz wzmocnienie podłoża gruntowego na odcinku od km 0+356 do km 0+707
516736Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 463 000,00 zł na zapewnienie udziału własnego w dokończeniu realizacji zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przewidzianego do realizacji w roku 2012 pn. Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego
516732Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gliwicach
świadczenie usług serwisowych aparatów do znieczulania produkcji firmy Dräger
516728Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa artykułów spożywczych dla kuchni szpitalnej
516722Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Zakup: tonery i tuszy oryginalnych
516712Starostwo Powiatowe w Choszcznie
REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH ADMINISTRACYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W CHOSZCZNIE PRZY UL. B. Chrobrego 27A, DZ. NR EWID. 648/2, PRZY UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 14, DZ.NR EWID. 522/1 OBR. 3 M. CHOSZCZNO.
516704Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.
Usługi drukowania i dostawy: - etykiet na butelki szklane o poj. 0,33 l - etykiet na butelki PET o poj. 1,5 l i 0,5 l - pasków do mocowania uchwytów na zgrzewki butelek PET i kartonów 5l z wodą leczniczą - pasków do mocowania uchwytów na kartonach 5 l oraz materiałów reklamowych i druków dla Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów w Krynicy-Zdroju, ul. Nowotarskiego 9/4
516702Gmina Fabianki
Rozbudowa i adaptacja budynku ochotniczej straży pożarnej na świetlicę wiejską , wymiana pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej
516700Szpital w Szczecinku sp. z o.o.
Dostawa wyrobów medycznych - endoskopia i biopsja
516698Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 438 0000,00 zł na zapewnienie udziału własnego w realizacji zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidzianego do realizacji w roku 2012 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko II etap
516696Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Wykonanie wymiany połaci dachu budynku nr 1 pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego w Legnickim Polu.
516694Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu
Usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu
516692Gmina Sadlinki
Zakup serwera oraz oprogramowania dla Urzędu Gminy Sadlinki
516686Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, oprogramowania, sprzętu biurowego, tablic interaktywnych dla Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz jego Filii
516682Gmina Ostaszewo
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół w Ostaszewie w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła.
516680Urząd Skarbowy Pułtusk
Usługa ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia, monitorowania systemu alarmowego oraz patrole interwencyjne w Urzędzie Skarbowym w Pułtusk.
516678Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
Techniczna obsługa stała w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Oleśnicy oraz świadczenie usług w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Oleśnicy. Wartość zlecenia na techniczną obsługę stałą lub świadczenie usług jednorazowo nie może przekraczać kwoty 10.000,00 zł netto.
516672Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawa miniwirówki laboratoryjnej wraz z montażem i uruchomieniem na rzecz projektu: Regionalne Centrum Badań i Transferu Wiedzy Żywność dla Zdrowia. Inwestycja w aparaturę badawczą tworzącą powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostką naukowo-badawczą a przedsiębiorstwami - etap II, realizowanego w ramach programu RPO WiM, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1.3 Umowa nr UDA-RPWM WND-RPWM.01.01.03-28-003;12 z dn. 29.08.2012rdla IRZiBŻ PAN w Olsztynie.
516660Gmina Bolesław
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Bolesław
516656Gmina Żukowo
Dostawa wody do budynków Urzędu Gminy Żukowo oraz odprowadzenie ścieków z budynków Urzędu Gminy Żukowo za pomocą systemu kanalizacji sanitarnej.
516652Województwo Małopolskie
Zakup przez Województwo Małopolskie usług promocyjnych podczas przedsięwzięcia w ramach realizacji filmu dokumentalnego pt. Muzeum AK, którego konspekt scenariusza został zgłoszony do Programu Filmoteka Małopolska
516648Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Dostawa materiałów i artykułów biurowych
516646Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
dostawa samochodu
516642Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH , DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ, 24-320 PONIATOWA UL.FABRYCZNA 6
516640Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Dostawy w 2013 roku artykułów biurowych i papieru do urządzeń biurowych.
516634Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Usługi restauracyjne
516632Żłobek Nr 1
Dostawa artykułów żywnościowych do Żłobka nr 1 przy ul. Grabowej 7 w Pile
516628Trzebińskie Centrum Kultury
Dostawa energii cieplnej wraz z dystrybucją do obiektów Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini: Dom Kultury Willa NOT, Dom Kultury w Myślachowicach
516626Izba Skarbowa
Ochrona obiektu Izby Skarbowej w Zielonej Górze
516624Gmina Knurów
Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie - I Etap
516622Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej - etap I. Znak sprawy 6/XI/2012
516618Miasto Radomsko
Modernizacja ul. Rolnej przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 5 w Radomsku przy ul. Rolnej 65
516616Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
516610Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych do SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście ul. Ciołka 11.
516608Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych firmy Polgen.
516604Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o.
Dostawa pojemników o poj. 240 l na odpady
516602Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZADKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M. ST. WARSZAWY - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE
516596Powiat Świdwiński
Dostawa paliw do pojazdów i maszyn Powiatowego Zarządu Dróg (PZD) w Świdwinie
516594Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na 2 pakiety
516588Dom Pomocy Społecznej w Kutnie
Dostawy oleju opałowego lekkiego od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013
516586Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
rozbudowa infrastruktury serwerowej
516580Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
ZAKUP I DOSTAWY LEKÓW
516578Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Dostawa żywności na rok 2013 dla SOSW w Kartuzach
516576Starostwo Powiatowe w Iławie
Przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Iławie w ramach Projektu Urzędnik Przyszłości współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
516572Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dostawa odczynników na potrzeby Instytutu Zdrowia Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
516568Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu
Dostawa do kotłowni szkolnej typu VIESSMANN oleju opałowego lekkiego
516566Gmina Buczkowice
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Buczkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Buczkowice na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych oraz oświetlenia ulicznego.
516564Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Usługa kompleksowego sprzątania 29 obiektów biurowych o łącznej powierzchni 5401,90 m2, po godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rordzinie w Lublinie, przy użyciu własnych środków czystości, materiałów i maszyn czyszczących oraz transportu w roku 2013
516562Gmina Lasowice Wielkie
odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie w sezonie zimowym 2012/2013
516560Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Remont pomieszczeń laboratorium Kliniki Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Wewnętrznych w SPSK-1 w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1
516558Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki
Doposażenie pracowni urządzeń energetyki odnawialnej.
516554Gmina Miasto Lębork
zapytanie o cenę
516552Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
Roboty demontażowe, rozbiórkowe oraz wykonie posadzki
516550Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie
Dostawa oleju napędowego grzewczego.
516548Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz
Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska - Boczna 10.
516542Gmina Miejska Kościan
Roboty dodatkowe związane z przebudową wieży ciśnień w Kościanie przy ul. Czempińskiej
516536Prokuratura Okręgowa w Zamościu
Dostawa papieru do kopiarek, drukarek,fax-ów i plotera dla prokuratur okręgu zamojskiego
516532Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Oprogramowanie CAMEO
516530Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawa 2 zasilanych akumulatorowo przenośnych systemów bezprzewodowej transmisji dźwięku o małej masie i małych wymiarach zewnętrznych
516528Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Opracowanie i dostawa w ilości 1000 egzemplarzy przewodnika dla rowerzystów pn. Przewodnik rowerowy - Trasa Twierdzy Wrocław
516520Województwo Małopolskie
Zakup przez Województwo Małopolskie usług promocyjnych podczas przedsięwzięcia w ramach realizacji filmu dokumentalnego pt. Taniec Życia, którego konspekt scenariusza został zgłoszony do Programu Filmoteka Małopolska
516508Infrastruktura Euro Poznań 2012 sp. z o. o.
Zamówienie robót budowlanych zabezpieczających w ramach realizacji inwestycji pn. Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce - wykonanie ścian elewacyjnych budynku głównego, płyty stropowej pawilonu parkingowego wraz z niezbędnymi pracami zabezpieczającymi
516496Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja w likwidacji
Dostawa wodomierzy
516492Agencja Mienia Wojskowego
dostawa sprzętu komputerowego i biurowego - II
516490Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
OBSŁUGA PORTIERNI WRAZ Z OCHRONĄ MIENIA ORAZ OBSŁUGA SZATNI BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
516486Sąd Rejonowy
Dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Zabrzu.
516484Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli "Bochnia" z siedzibą w Bochni w likwidacji
16/2012 - Rozbiórka budynku nadszybia szybu Moszczenica
516476Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie
Remont pompy
516468Gmina Kęty
Pielęgnacja zieleni przydrożnej w pasach drogowych i na działkach gminnych na terenie gminy Kęty
516466Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
516464Urząd Gminy Opatów
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Opatów
516460Jednostka Wojskowa 4938
Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do celów grzewczych dla JW4938 w 2013 r.
516456Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie.
516450Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach
Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych
516448Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
Promocja Miasta Leszna przez sport
516440Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
DOSTAWA PROGRAMU DO MIKROSYMULACJI RUCHU DROGOWEGO DLA GDDKIA.
516438Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
Sukcesywna dostawa artykułów porządkowych i higienicznych dla Muzeum Historycznego m.st. Warszawy..
516434Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
Budowa budynku kontenerowego szatniowo-sanitarnego - obiektu modułowego wraz z elementami infrastruktury na terenie składowiska odpadów w Trzebczu
516428Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie
Usługa całodobowej ochrony fizycznej mienia
516422Urząd Gminy Domaniów
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
516420Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 3 zadania częściowe.
516418Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Kongregację Sióstr Boromeuszek
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Nysie Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Nysie Etap II - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na pralnię projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Inwestujemy w Twoją przyszłość
516416Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa płytek do zespolenia dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej oraz do zespolenia kości ręki oraz śruby i płytki do kości stopy i pięty dla SPZOZ Krotoszyn.
516414Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Przeglądy i obsługa serwisowa aparatów medycznych pracujących na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
516412Gmina Białobrzegi
Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Białobrzegi
516410Pogotowie Opiekuńcze Nr 2
Przetarg nieograniczony nieprzekraczający kwoty 14000 EURO
516404Ogród Zoologiczny w Poznaniu
Świadczenie usługi przewozu osób kolejkami kołowymi
516402Gmina Wielbark
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego
516398Muzeum Powstania Warszawskiego
Wykonanie reżyserii dźwięku filmu Powstanie w kolorze/Warszawa 44.
516396Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Posiłki szkolne
516392PGL LP Nadleśnictwo Brzozów
Uzupełniające prace leśne na 2012 roku.
516386Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.
516384Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego
516382Gmina Nowogród Bobrzański
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych w latach 2013 - 2015
516378Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi
516376Gmina Knurów
Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania pn. Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie - I Etap
516374Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Koncert-spektakl z cyklu Śmietanka Łowicka.
516372Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla uczniów w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Chełmiec w ramach realizacji projektu ABC nauki - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Chełmiec finansowanego przez UE w ramach POKL - Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych świadczonych świadczonych w systemie oświaty
516370Zarząd Powiatu w Olkuszu
Zakup wraz z dostawą soli drogowej DR niezbrylajacej luzem do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2013 roku w maksymalnej ilości 1250 ton - Obwód Drogowo-Mostowy Olkusz 850 ton - Obwód Drogowo- Mostowy Wolbrom 400 ton
516368Gmina Tułowice
Zakup, dostawa i montaż mebli szkolnych w ramach projektu pt Liczymy na sukces dzięki indywidualizacji dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach
516366Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Dostawa kabli elektroenergetycznych 6 kV - w ramach realizacji zadania Budowa pompowni głównego odwadniania wraz z rozdzielnią zasilającą na poz. 206 m przy szybie Bańgów
516364Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO STRZELNICY OTWARTEJ WITU ZIELONKA
516358Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2013 roku na potrzeby Urzędu Gminy Nowe Miasto Lub i budynku mieszkalnego w Gwiździnach (Pałac)
516354Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Wrocław w części obejmującej zmiany struktur podziału lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego na budowie znak postępowania: WM/SZP/PN/41/2012/G
516352Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gliwicach
świadczenie usług serwisowych aparatów do znieczulania produkcji firmy Dräger
516350Gmina Myślibórz
Dostawa materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych klas 1-3 Gminy Myślibórz niezbędnych w procesie indywidualizacji na
516346Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów osobowych i samochodów ciężarowych ZDiTM w Szczecinie
516338Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Rozbiórka budynku usługowego wraz z przyłączami, położonego w Poznaniu przy ul. Sikorskiego 13 A, działka 13/1, arkusz 13, obręb Wilda oraz utylizacja materiałów po rozbiórce.
516330Sąd Okręgowy w Zamościu
Dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Okręgowego w Zamościu
516326Dom Pomocy Społecznej
Dostawa węgla do Domu Pomocy Społecznej w Śremie
516324Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
Przetarg nieograniczony na usuwanie odpadów komunalnych (nieczystości stałych) z posesji Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak (sprawa nr 69/ZP/WTiZ/12)
516322Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Dostawa książek krajowych do Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej w 2012 roku (5
516320Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
ZP/104/2012 Dostawa produktów z tworzyw sztucznych w postaci: worków foliowych na odpady dla Instytutu CZMP
516316Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie
Leasing elementów redundancyjnych do systemu koordynacyjnego
516314Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dostawa dla GDDKiA oprogramowania bazy danych wraz z usługami asysty technicznej oraz niezbędnego sprzętu.
516312Zespół Szkół Sportowych w Supraślu
Obiady do stołówki
516308Gmina Kościelisko
Wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół na terenie Gminy Kościelisko.
516306Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Znak sprawy: ZZP-130/12. Usługa bieżącego opracowywania na rzecz zamawiającego wyników ankiet monitorowanych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu systemowego - Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
516300Gmina Gryfino
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I GRUNTOWYCH Z TERENU ZAWALA POMIĘDZY ULICAMI CZECHOSŁOWACKĄ, ŁUŻYCKĄ I PRZYSTANIĄ WĘDKARSKĄ DELFINEK W GRYFINIE
516296Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
Uprzątnięcie śmieci i wywiezienie odpadów komunalnych z nieruchomości, położonych w obrębie Zabrze, miasto Zabrze pow. Zabrze woj. śląskie.
516294Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
516288Gmina Giżycko
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Giżycko w roku 2013
516286Urząd Gminy Opatów
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Opatów
516280Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie
Projekt przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 27
516278Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Dostawa urządzeń elektrycznych do zabudowy w wyrobiskach podziemnych w ramach realizacji zadania Budowa pompowni głównego odwadniania wraz z rozdzielnią zasilającą na poz. 206 m przy szybie Bańgów
516274Uniwersytet Warszawski
Dostawa papierowych artykułów higienicznych dla UW na rok 2013
516272Miasto i Gmina Krotoszyn
Wykonywanie usług transportowo-sprzętowych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w 2013 r
516270Gmina Przygodzice
Zakup ciągnika i przyczepy
516268Dom Pomocy Społecznej w Psarskim
DOSTAWA MIĘS I WĘDLIN DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARSKIM
516264Telewizja Polska S.A. - Oddział w Bydgoszczy
Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynku Oddziału TVP S.A. w Bydgoszczy
516262Gmina Nowe Miasto
Dostawa-sprzedaż oleju napędowego w 2013 roku
516260Gmina Żukowo
Modernizacja drogi gminnej w Żukowie - łącznik pomiędzy ul. Witosławy a ul. Kruczkowskiego w Żukowie - nawierzchnia z płyt drogowych typu YOMB o długości 78 mb
516256Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie
Świadczenie usług pocztowych dla Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie
516254Biuro Ochrony Rządu
Rozbiórka magazynu opału i utwardzenie terenu w obiekcie przy ul.Miłobędzkiej 38 w Warszawie oraz utwardzenie działki budowlanej nr 3 przy ul.Podchorążych 32 w Warszawie
516252Urząd Miasta i Gminy Mrocza
Bieżące tankowanie na stacji paliw oddalonych do 8 km od siedziby Zamawiającego
516250Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Zapewnienie bazy gastronomiczno - noclegowo - konferencyjnej oraz przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego
516248Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka
Wytwarzanie i dostawa posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście.
516242Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Zakup paliw tj. etyliny Pb 95 i oleju napędowego dla pojazdów będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (Przetarg 6/D/2012)
516238Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
SPZZOZ.NT.III.382-22/12 Dostawa mięsa i wędlin dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
516234Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i floty samochodowej
516232Nadleśnictwo Dąbrowa
Roboty dodatkowe w postępowaniu: Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku siedziby Nadleśnictwa Dąbrowa
516230Jednostka Wojskowa 4938
Dostawa sprzętu nagłośnieniowego, multimedialnego, oświetleniowego i instalacyjnego dla JW 4938 w 2012 r.
516228Gmina Lublin
Występ artystyczny zespołu muzycznego podczas Sylwestra Miejskiego w Lublinie
516226Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
Termomodernizacja budynku oświatowego z podziałem na zadania: Zadanie 1: budynek Przedszkola Nr 79 i Gimnazjum Nr 91 przy ul. Kajakowej 10 w Warszawie - roboty uzupełniające
516218Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
przeprowadzenie wykładów na studiach podyplomowych w języku angielskim, oraz przeprowadzenie egzaminu i wystawienie certyfikatów ISO 50001, związanych ze studiami podyplomowymi Menedżerskie Studium Handlu i Zarządzania Energią, w ramach projektu Studia Podyplomowe Energia
516214Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu lub pożyczki dla SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-67/09/12
516212Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
- tuneli na terenie zamkniętym PKP - Etap II - Drogi Zielonej z kładkami nad Drogą Zieloną oraz skrzyżowaniem ulic: Droga Zielona - Niepodległości - Grunwaldzka - Czyżewskiego - Etap III w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) - Budowa Drogi Zielonej na odcinku od Al. Niepodległości/ul. Grunwaldzkiej do skrzyżowania ulic Gospody i Łokietka wraz z rondem Gospody i fragmentem ul. Łokietka z tunelem
516210Nadleśnictwo Dąbrowa
roboty dodatkowe w postępowaniu: Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku siedziby Nadleśnictwa Dąbrowa
516208Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku
ZP.271.2.2012 Leasing operacyjny fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu przedmiotu leasingu dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.
516202Gmina Tułowice
Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt Liczymy na sukces dzięki indywidualizacji dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach
516198Uniwersytet Warszawski
Dostawa gazów technicznych, postępowanie nr WF-37-86/12
516194Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wykonanie kalendarzy na 2013 r. dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z dostawą w ramach wojewódzkiej kampanii Porozumienie dla trzeźwości.
516192Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DOSTAWA SPRZĘTU DO RESPIROTERAPII DOMOWEJ
516190Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Dostawa sprżętu komputerowego
516186Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Dostawa odczynników chemicznych
516184Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
Dostawa artykułów spożywczych - nr sprawy 7/ż/12
516182Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
Dostawa odczynników chemicznych w roku 2012 (DZ-2401/112/12)
516180Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków
Remont elewacji budynku administracyjnego Nadleśnictwa Prószków, 46-060 Proszków ul. Opolska 11
516176Miasto Jastrzębie Zdrój
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
516172Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku - część III.
516170Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Zakup grzejników do pomieszczeń ŚUW w Kielcach
516168Agencja Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, Oddział Terenowy AMW w Olsztynie
Usługa polegająca na wykonaniu prac geodezyjnych - podział nieruchomości będącej w zasobie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie
516166Gmina Miejska Polanica-Zdrój
Przebudowa chodnika w m. Polanica-Zdrój ul. Zdrojowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 (remont chodnika + budowa ścieżki rowerowej)
516164Gmina Sławno
Zaciągniecie kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
516160Nadleśnictwo Dąbrowa
Roboty dodatkowe w postępowaniu: Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku siedziby Nadleśnictwa Dąbrowa
516156Białowieski Park Narodowy
Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży
516154Szpital Powiatowy
Dostawa materiałów budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu
516152Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
Zakup paliw płynnych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie w 2013 roku .
516148Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu i urządzeń medycznych
516146Prokuratura Okręgowa
Dostawa papieru dla Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i podległych jej jednostek..
516144Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dostawa komponentu sprzętowego, komponentu softwareowego do systemu łączności radiowej wraz z instalacją i konfiguracją komponentu sprzętowego i softwareowego wchodzącego w skład systemu łączności radiowej oraz przeprowadzenie szkolenia 4 administratorów systemu łączności radiowej
516140Urząd Gminy
Udzielenie kredytu długoterminowego w 2012 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 430.691,09 PLN
516138Centrum Usług Logistycznych "Lotnisko Warszawa Babice"
Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw silnikowych w formie tankowanie pojazdów służbowych Centrum Usług Logistycznych - Lotnisko Warszawa-Babice.
516132Główny Urząd Miar
Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych (II p. bud. G) oraz klatki schodowej (bud. E) w budynkach Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2.
516130Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Wykonywanie czynności z zakresu wyceny gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, inwentaryzacji w budynkach stanowiących własność m. st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy Praga - Południe
516128Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla osób uprawnionych i ich rodzin w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu
516122Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Dostawa ciągnika rolniczego
516120Uniwersytet Medyczny
Dostawa pipet automatycznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
516116Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatorów Omni Cobas B 121, ABL 800 Flex i ABL 835 Flex
516110Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO TYPU: SIGNA HDx 1.5T ECHOSPEED SN:PL1672MRO1:WYMIANA KABLA EKG,DOLNEJ CZĘŚCI CEWKI ORAZ NAGRYWARKI CD ASK/DZP/WR-155/2012
516106Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń medycznych
516100Jednostka Wojskowa 4226
Dostawa karmy suchej dla psów
516098Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Wykonanie robót polegających na wywozie i utylizacji odpadów i gruzu powstałych w wyniku likwidacji nielegalnego wysypiska śmieci i gruzu znajdującego się na trasie budowanego wału przeciwpowodziowego, na terenie będącym wcześniej w zarządzie Policji
516096Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Dostawa i montaż doposażenia infrastruktury Zwierzętarni na rzecz projektu: Regionalne Centrum Badań i Transferu Wiedzy Żywność dla Zdrowia. Inwestycja w aparaturę badawczą tworzącą powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostką naukowo-badawczą a przedsiębiorstwami - etap II, realizowanego w ramach programu RPO WiM, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1.3 Umowa nr UDA-RPWM WND-RPWM.01.01.03-28-003;12 z dn. 29.08.2012r dla IRZiBŻ PAN w Olsztynie.
516092Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
Usługi telefoniczne w ruchu wychodzącym i przychodzącym dotyczące centrali telefonicznej obsługującej budynek sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie
516090Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej W Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu
516088Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Wywóz nieczystości płynnych z szamb obsługujących budynki mieszkalne rejonu miast: Sosnowiec, Czeladź, Będzin, Jaworzno, Bytom będące w 100% własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
516084Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
Dostawa materiałów budowlanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach
516082Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna
Wykonanie usługi druku, oprawy i dostarczenia wydawnictwa pt. Zbiór podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych
516080Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie
UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KUTNIE
516074Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
dostawa papieru ksero
516072Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Dostawa 1 szt. samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach
516068Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
SPZZOZ.NT.III.382-20/12 Dostawa artykułów spożywczych i pieczywa dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
516066Powiatowy Urząd Pracy
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy i Filii PUP w Łapach
516056Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "GRANIT" w Szklarskiej Porębie
Dostawa artykułów ogólnospożywczych dla CRR KRUS GRANIT w Szklarskiej Porębie
516054Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
Sukcesywne dostawy pieczywa świeżego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży w Częstochowie
516050Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie
Wykonywanie drobnych robót remontowych, napraw, wymiany, konserwacji i usuwanie awarii instalacji budynkowych, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego (na osobne wystawiane zlecenia), w lokalach użytkowych, wchodzących w skład zasobu Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie
516040Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem budynków oraz dróg, chodników i parkingów, znajdujących się na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
516032Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dostawa implantów
516030Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2013 roku
516026Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska
Świadczenie usług serwisu konserwacyjnego systemu urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonii Gorzowskiej w okresie od 26.11.2012 roku do 30.11.2014.
516024Sąd Rejonowy w Olkuszu
Usługi sprzątania pomieszczeń i otoczenia Sądu Rejonowego w Olkuszu
516022Nadleśnictwo Dąbrowa
Roboty dodatkowe w postępowaniu; Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku siedziby Nadleśnictwa Dąbrowa
516020"Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ZP/Nr16/12
516018Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
Dostawa sprzętu komputerowego
516014Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Dostawa tonerów, tuszów, taśm do drukarek i maszyn elektronicznych
516012Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Dostawa mieszanki mineralno- asfaltowej na bazie asfaltu upłynnionego o frakcji 0-8 mm do konserwacji nawierzchni dróg wojewódzkich Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie
516010Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
Dostawa oleju opałowego dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie na 2013 rok
516008Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych - prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy.
516006Powiat Sanocki
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek
516004Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU
516002Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dostawy świeżych, nie mrożonych artykułów drobiowych do placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
516000Urząd Miasta Płocka
dodatkowa usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami dodatkowymi przy realizacji zadania pn. Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą
515998Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Sprzedaż sprzętu komputerowego dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
515996Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna
Wykonanie usługi druku, oprawy i dostarczenia w roku 2013 dwunastu numerów miesięcznika pt. Paragraf na drodze - Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego
515990Centralna Komisja Egzaminacyjna
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
515986Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wykonywanie pochówków osób na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
515984Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
zakup i dostawa sprzętu komputerowego: komputery, monitory, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, serwer, urządzenia faxowe - doposażenie dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
515980Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Audyt projektów realizowanych w ramach SPO-WKP 1.2.3
515978Miejskie Przedszkole Nr 24
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych ( produktów spożywczych ) dla Miejskiego Przedszkola nr 24 w Rudzie Śląskiej przy ul. Energetyków 9
515976Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
dostawa paliw płynnych
515974Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Czyszczenie kolektorów głównego odwadniania Ruch II Pompownia Pstrowski.
515968Miasto i Gmina Olkusz
Kontynuacja budowy przedszkola przy SP nr 5 w Olkuszu
515964Szpital Pediatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wykonywanie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
515956Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ruciane-Nida
515954Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa mebli w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
515952Wrocławski Zespół Żłobków
UZUPEŁNIAJĄCE USŁUGI MEDYCZNE OBEJMUJĄCE PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE, SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE0. ZNAK POSTĘPOWANIA ZP-U-37-WZZ/2012
515950Starostwo Powiatowe w Śremie
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Śremie
515948Gmina Celestynów
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i zatok autobusowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów
515946Gmina Zagrodno
Zakup specjalnego samochodu pożarniczego
515938Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Dostawa rur z polietylenu
515936Dom Pomocy Społecznej "Ostoja"
Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Spolecznej Ostoja w Sośnicowicach, ul. Kozielska 1
515928Zarząd Zasobu Komunalnego
Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych przy ulicach: Pułaskiego 22/4, Maślickiej 10A/15, Maślickiej 8D/14, Kotlarskiej 35-36/2, Kotlarskiej 35-36/4 oraz Żelaznej 37/2 we Wrocławiu. ZZK-WP/3408/178/12
515926Ośrodek Przetwarzania Informacji
Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowych wyjazdowych warsztatów dla beneficjentów POIG na temat: Odpłatnego przenoszenia wyników badań do praktyki gospodarczej (znak sprawy: szkolenie-341-2012)
51592421 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
Zakup i dostawy ryb w 2013 roku
515922Gmina Pelplin
Wyposażenie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach programu CYFROWA SZKOŁA
515920Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach
Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitoringu oraz inkaso wartości pieniężnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach
515916Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda
Bezgotówkowa dostawa artykułów żywnościowych dla ROSZM w 2013 r.
515914Zakład Karny
REALIZACJA DOSTAW ARTYKUŁÓW GRUPY 158 PRZYPRAWY w okresie 12 miesięcy.
515912Izba Celna w Olsztynie
Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych na potrzeby Izby Celnej w Olsztynie
515910Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W REJONIE ULIC: JASPISOWA, RUBINOWA, TURKUSOWA, SZMARAGDOWA WRAZ Z SYSTEMEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP II - roboty dodatkowe
515906Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Dostawa urządzeń mechanicznych do zabudowy w wyrobiskach podziemnych - w ramach realizacji zadania Budowa pompowni głównego odwadniania wraz z rozdzielnią zasilającą na poz. 206 m przy szybie Bańgów.
515902Urząd Statystyczny w Kielcach
Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu poligraficznego dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2
515900Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
ZAKUP RATALNY APARATU RENTGENOWSKIEGO DO ZDJĘĆ KOSTNO-PŁUCNYCH
515898Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
Detektory do dozymetrii in vivo mobile Mosfet firmy Best Medical Canada typ TN-502RD-H (weryfikacja dawki w trakcie radioterapii na aparatach Artiste oraz Artiste 2)
515896Nadleśnictwo Dąbrowa
Roboty dodatkowe w postępowaniu: Przebudowa z rozbudową i nadbudową siedziby Nadleśnictwa Dąbrowa
515892Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Dostawa tonerów do kserokopiarek na potrzeby wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
515888Tarnogórskie Centrum Kultury
Remont pomieszczeń piwnicznych Tarnogórskiego Centrum Kultury celem przystosowania do prowadzenia pracowni technicznej - ETAP I - remont korytarza prowadzącego do pracowni
515886Gmina Józefów
USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 1.000.000,00 PLN PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA Z UDZIAŁEM
515884Wojewódzki Szpital Zespolony
EZ/ZP/102/2012 Sprzedaż i dostawa bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
515880Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Świadczenie usług odśnieżania dachów budynków Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zlokalizowanych przy ul. Sidorskiej 95/97, ul. Sidorskiej 102 oraz ul. Sidorskiej 105 w Białej Podlaskiej
515874Powiat Częstochowski
Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego
515872Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Dostawa samochodu osobowego
515870Szpital Powiatowy
Wykonanie instalacji gazów medycznych dla Oddziału Opieki Paliatywnej Szpitala Powiatowego w Zawierciu
515868Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
515866Powiat Sanocki
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.894.240 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sanockiego w roku 2012
515860Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych
świadczenie usługi żywienia w oparciu o dzierżawę kuchni wraz zapleczem
515858Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
SPRZĄTANIE BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 2 W OLEŚNICY oraz SAL GIMNASTYCZNYCH PRZY GIMNAZJUM nr 3 W OLEŚNICY
515856Zarząd Dróg Wojewódzkich
Ustawienie barier stalowych ochronnych w ciągu dr. woj. nr 653, 655 i 656 - roboty uzupełniające
515854Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
Zakup plastrów do stabilizacji cewników donosowych , Foleya , oraz taśm elastycznych do tapingu
515850Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Dostawa sprzętu komputerowego i telefonu w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
515846Burmistrz Dzierzgonia
Dostawa paliw płynnych dla Gminy Dzierzgoń w 2013 roku
515844Urząd Skarbowy
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.
515842Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna
DOSTAWA DWUTLENKU WĘGLA NA POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI ZDROJOWEJ
515840Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
DOSTAWA GRYSU
515832Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń
515830Powiat Częstochowski
Przeprowadzenie analizy dokumentacji archiwalnej ksiąg wieczystych (3 zadania)
515828Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Przetarg nieograniczony nr 44/n/do/2012 r.
515824Szkoła Podstawowa w Krzczonowie
USŁUGA RESTAURACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU, DOWIEZIENIU I WYDANIU POSIŁKÓW DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KRZCZONOWIE W RAMACH PROJEKTU POKL PN. MAGICZNY ŚWIAT MALUCHA.
515822Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Usługa wydruku i dostawy zeszytów nr 7/2012 i 8/2012 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, o nr ISSN 2084-5669
515818Jednostka Wojskowa 1131
Na usługę naprawy żurawia typ. Hiab 550-6,nr fabr. 550304,rok produkcji 2001 na podwoziu pojazdu JELCZ P 842 K nr rej. UE 00313 - wykonanie naprawy skrzyni przekładniowej
515814Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych
Dostawa - Samochodów Nowa Dęba 2012r.
515812Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Remont instalacji oświetlenia zewnętrznego w Rezydencji Prezydenta RP Belweder w Warszawie
515810Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu gminy Iława w roku 2012
515804Dom Pomocy Społecznej
Dostawa warzyw, owoców i mrożonek
515802Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o.
dostawa środków dezynfekcyjnych dozowników łokciowych, siatek do przepuklin,
515798Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy i miasta Czerwionka - Leszczyny w roku 2013
515796Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Dostawa artykułów biurowych
515794Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów pomocniczych wg pakietów zamkniętych
515790Urząd Skarbowy
Dostawa fabrycznie nowych drukarek kodów kreskowych oraz Print Serwerów dla Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. ( wg CPV - 30232100-5 Drukarki i plotery, 30237200-1 Akcesoria komputerowe)
515788Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
Zakup Encyklopedii Gdańskiej wraz z dostawą
515784Muzeum Sztuki w Łodzi
Dostawa z montażem mebli do Pałacu Herbsta w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 72
515782Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Usługa wydruku i dostawy periodyku naukowego MAZOWSZE Studia Regionalne - nr 11/2012
515780Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dostawa oprogramowania do wymiany informacji i współpracy Uczelnia-pracodawcy (aplikacja współpracująca z systemem e-dziekanatowym/platforma internetowa) oraz dostawa oprogramowania do realizacji ankiet ewaluacyjnych dot. nauczycieli akademickich współpracującego z systemem e-dziekanatowym,
515778Straż Miejska w Bydgoszczy
sukcesywne dostawy paliw (ON oraz benzyny PB95) dla pojazdów służbowych SM w roku 2013.
515772Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Dostawa instrumentów muzycznych z futerałami
515770Dom Pomocy Społecznej
dostawa artykułów spożywczych w I-szym półroczu 2013r.
515768Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Wykonanie druku pozycji wydawniczej: Fest Design 2012 wraz z dostawą i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach (ul. Dąbrówki 9).
515766Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Pełnienie nadzoru autorskiego - dla zadania Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie część I
515764Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
Zakup paliw płynnych i akcesorii samochodowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku w roku 2013.
515756Zespół Szkół w Pamiątkowie
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Pamiątkowie ul. Szkolna 13
515754Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Dostawa odczynników diagnostycznych i odczynnika radioizotopowego
5157524 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu medycznego wg 3 pakietów
515750Nadleśnictwo Dąbrowa
roboty dodatkowe w postępowaniu :Przebudowa z rozbudową i nadbudową siedziby Nadleśnictwa Dąbrowa
515744Nadleśnictwo Korpele
Zamówienie uzupełniające - dostawa pospółki wraz z jej rozplantowaniem na drogi leśne w Leśnictwach: Targowo i Sawica
515740Powiat Częstochowski
Archiwizacja operatów geodezyjnych stanowiących zasób PODGiK w Częstochowie
515738Burmistrz Gminy Kostrzyn Urząd Miejski w Kostrzynie
KONSERWACJA GMINNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO
515734Powiat Łańcucki
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PODRĘCZNIKÓW W RAMACH PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW W POWIECIE ŁAŃCUCKIM
515732Miasto Jastrzębie Zdrój
DRUK GAZETY JASTRZĄB ORAZ OPRACOWANIE GRAFICZNE I DRUK KALENDARZY IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH
515730Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Ireny Mrożewskiej
Dostawa opału dla Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach na 2013 rok
515728Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do zbierania odpadów komunalnych stałych do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. , Ozn. sprawy: ZP/DO/01/2012.
515722Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
Usługa polegająca na wykonaniu prac w zakresie codziennego, kompleksowego utrzymania czystości w budynkach oraz wokół budynków Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
515720Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
KZB Krotoszyn: Zakup wraz z dostawą świetlików dachowych z klapami oddymiającymi dla potrzeb przebudowy budynku magazynowego nr 736 w Nowogrodzie Bobrzańskim
515716Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Dostawa papieru ksero
515714Urząd Gminy Oświęcim
Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Oświęcim
515712Pogotowie Ratunkowe
Usługi ochroniarskie w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia
515710Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich
WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH OSADZONYCH W ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W STRZELCACH OPOLSKICH
515706Ministerstwo Gospodarki
Objęcie opieką serwisową oprogramowania księgowego użytkowanego w placówkach zagranicznych Ministerstwa Gospodarki
515702Drugi Urząd Skarbowy
Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Drugiego Urzedu Skarbowego w Toruniu
515696Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Polityki Społecznej
Druk i dostawa kalendarza trójdzielnego na 2013 rok, w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Co czwarty z nas.
515690Szkoła Podstawowa nr 5
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu cyfrowa szkoła
515684Powiatowy Zarząd Dróg
Zakup paliw w obrocie bezgotówkowym dla Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu, w 2013 roku
515682Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR
515680Zarząd Dróg Powiatowych
Zakup i dostawy żużla stalowniczego na bazę Zamawiającego
515676Nadleśnictwo Korpele
Zamówienie uzupełniające - dostawa pospółki wraz z jej rozplantowaniem na drogi leśne w Leśnictwie Dźwierzuty
515672Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Katowice
Roboty budowlane w zakresie przebudowy strefy wejściowej i rejestracji w budynku Działu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Sosnowcu przy ul. Staszica 44a,
515670Drugi Urząd Skarbowy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla potrzeb Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu
515666Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Dostawa Endoprotez stawu biodrowego i kolanowego
515664Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie
Usługi monitoringu systemów alarmowych z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w obiektach Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
515660Politechnika Warszawska
Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach budynków administracyjno - gospodarczych wraz z wymianą stolarki okiennej w Ośrodku Wypoczynkowym w Wildze przy ul. Wiewiórek 1, nr postępowania ZP/RB/ES/41/2012
515658Jednostka Wojskowa 5286
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA DOSTAWIE I MONTAŻU DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH
515656Gmina Biskupiec
Udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki.
515652Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o
Organizacja Meczu w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w Danii w 2014 r. pomiędzy reprezentacjami narodowymi Polski i Szwecji w piłce ręcznej mężczyzn
515650Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
Dostawa bonów towarowych dla pracowników RPWiK Tychy
515648Gmina Sieniawa
Odbudowa drogi Pigany - Borki- Rudka dz. nr 81/17, 81/31, 1144 w km 0+000 do 0+490 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r.
515640Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Budowa chodnika w miejscowości Marcinowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363
515638Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Dostawa pieczywa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
515630Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina
Świadczenie usług pocztowych oraz usług kurierskich
515628Urząd Miejski w Koninie
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie Miasta Konina na rok 2013
515626Ośrodek Pomocy Społecznej
Dostawa materiałów budowlanych, narzędzi oraz odzieży roboczej- do remontu mieszkania z przeznaczeniem na lokal socjalny z zasobów Gminy Świętochłowice
515624Akademia Morska w Szczecinie
Dostawa instalacji przeciwwłamaniowej w ramach projektu Zielona Energetyka - Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie nr AG JŁ 61 2012
515622Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych z zasobów mieszkaniowych będących w 100 % własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z rejonu miast: Sosnowiec, Czeladź, Będzin, Jaworzno, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Radzionków
515620Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: instalacji elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.
515618Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
Zakup z dostawą samochodu dostawczego poniżej 3,5 t z wywrotem trójstronnym
515612Dom Pomocy Społecznej
Dostawa warzyw, owoców i mrożonek
515606Jednostka Wojskowa 4228
Usługi w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów
515604Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odczynników chemicznych dla Laboratorium WIOŚ w Lublinie
515596Zespół Opieki Zdrowotnej
Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych szt.2 oraz dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych
515594Ośrodek Pomocy Społecznej
świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie Łomianek
268175Zespół Szkół Nr 20
Przygotowywanie i wydawanie obiadów dla dzieci Zespołu Szkół nr 20 i Gimnazjum nr 18 we Wrocławiu
268173Zespół Szkół w Łęgu
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola w Łęgu
268171Zespół Szkół w Łęgu
Dostawa ziemniaków do Zespołu Szkół w Łęgu
268169Zespół Szkół w Łęgu
Dostawa ryb, mrożonek i innych produktów do Zespoły Szkół w Łęgu
268167Zespół Szkół w Łęgu
Dostawa warzyw, owoców, produktów mleczarskich oraz różnych produktów żywnościowych do Zespołu Szkół w Łęgu
268165Zespół Szkół w Łęgu
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do Zespołu Szkół w Łęgu
268163Gmina Zwoleń
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w południowo-wschodniej części gminy Zwoleń.
268161Centrum Technologii Audiowizualnych - CeTA
Remont ścian Hali A w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1 polegający na odtworzeniu izolacji akustycznej - wełna mineralna kładziona metodą hydrodynamiczną.
268157Zespół Szkół w Przebrodzie
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Przebrodzie oraz dostawa oleju napędowego
268151Miejskie Centrum Kultury
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.
268149Instytut Adama Mickiewicza
druk Publikacji PKK Sieci
268141Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW (13 ZADAŃ)
268137Centralne Biuro Antykorupcyjne
ZAKUP SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO KLASY TEMPEST
268135Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakup uprawnień do przejazdów z ulgą 50% w komunikacji krajowej w klasie dowolnej, w pociągach pasażerskich uruchamianych przez przewoźników w 2013 r. dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2013 r.
268133Urząd Kontroli Skarbowej
Zakup komputerów przenośnych i stacjonarnych
268129Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Dostawa tonerów do Kserokopiarek
268125Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Dostawa sprzętu gastrostomijnego
268121Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Dostawa tonerów do drukarek laserowych i kartridży do drukarek atramentowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
268119Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców świeżych do jednostek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
268117Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu teleinformatycznego i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 przy ul. Powstańców Wlkp. 3 w Poznaniu w ramach programu Cyfrowa Szkoła
268113Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Dostawa różnych produktów medycznych
268111Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup materiałów dydaktyczno - biurowych w ramach projektu AKADEMIA SUKCESU - Artykuły biurowe i szkolne
268109Burmistrz Miasta Piastowa
Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZP.272.13.2012 z dnia 11.04.2012 polegające na remoncie chodników (ciągów pieszych i jezdnych) na terenie Miasta Piastowa.
268101Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
Odbudowa ulicy Gąsiorowskiego w miejscowości Piwniczna-Zdrój, droga nr K 293582 - roboty uzupełniające
268083Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
Dostawa komputerów dla Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza
268081Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt. 1) Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia 1/5 na żłobek 2) Modernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10 3) Adaptacja skrzydła budynku pogotowia opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na mini żłobek
268079Województwo Łódzkie
Świadczenie usługi restauracyjnej podczas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
268075Centralne Biuro Antykorupcyjne
Dostawa 1 sztuki samochodu klasy średniej niższej C w wersji sedan
268071Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. Bezprzewodowa identyfikacja (RFID), bezprzewodowe sieci sensorowe (WSN) jako technologie najbliższej przyszłości oraz praktyczna prezentacja technologii, przykłady wdrożeń i zastosowań a także przeprowadzenie egzaminu końcowego potwierdzonego certyfikatem/zaświadczeniem w ramach projektu: Modernizacja systemu doskonalenia kadry szkół zawodowych w Małopolsce (dz. 9.4. POKL). Znak sprawy: MSD- ZP/271/46/2012
268067Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Zakup urządzeń przenośnych do kontroli nieopłaconych czasów postoju w strefie płatnego parkowania w Częstochowie
268065Teatr Muzyczny w Poznaniu
Sukcesywna dostawa koksu opałowego grubego o łącznej ilości 130 ton do kotłowni obiektu OLIMPIA przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu
268061Zakład Karny w Cieszynie
Sukcesywna dostawa owoców i warzyw przetworzonych dla potrzeb Zakładu Karnego w Cieszynie
268059Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Dostawa optycznego mikroskopu metalograficznego
268057Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Bałuty Nowe"
ZP/12/2012 NA Świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno - porządkowego nieruchomości wraz z terenami przynależnymi OBSZAR I
268055Jednostka Wojskowa 4228
Dostawa wędlin wieprzowych, wędlin drobiowych, wędlin podrobowych
268053Teatr Muzyczny w Poznaniu
Wykonanie usługi w zakresie ochrony i dozoru mienia obiektu OLIMPIA przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu
268049Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU MULTIMEDIALNEGO DLA POTRZEB WYSTAWY STAŁEJ W APTECE POD ORŁEM - FILII ODDZIAŁU ZAMAWIAJĄCEGO STARA SYNAGOGA PRZY PLACU BOHATERÓW GETTA 18 W KRAKOWIE.
268047Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Przetarg nieograniczony na dostawę 8 000 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95 w temperaturze rzeczywistej dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z miejscem dostawy ul. Jana Styki 3, znak sprawy OA-XVI.272.59.2012
268045Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Dostawa rolek papieru termicznego do automatów biletowych stacjonarnych i mobilnych.
268041Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Projekt, wykonanie, dostawa oraz montaż 3 wiat przystankowych. ZTM.NZ.3410-37/12
268039Gmina Miasta Zakopane
BZP.271.119.2012 świadczenie usług polegających na użytkowaniu eksploatacyjnym przejścia podziemnego znajdującego się pod drogą wojewódzką nr 958 w ciągu ulic Krupówki i Na Gubałówkę
268033Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego w podziale na zadania
268031Urząd Miejski
Usługi edukacyjne w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Drezdenko
268029Nadleśnictwo Komańcza
Prace z zakresu dokarmiania żubrów w sezonie zimowym 2012/2013, obejmujące odśnieżanie dojazdów do karmisk w lasach Nadleśnictwa Komańcza oraz dowóz i wykładanie karmy w ustalonych terminach i ilościach (DZ-2710-9/12)
268027Urząd Komunikacji Elektronicznej
Dostawa 14 szt. urządzeń wielofunkcyjnych
268021Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
2/wn/2012
268019Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki
Zakup i montaż zasilacza awaryjnego oraz wykonanie instalacji gwarantowanego zasilania
268013Jednostka Wojskowa 4228
Dostawa pakowarek i zgrzewarek próżniowych oraz tunelu obkurczającego
268011Jednostka Wojskowa 2063
zakup systemu konferencyjnego dla potrzeb Dowództwa Garnizonu Warszawa
268007Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
wykonanie folderów informacyjno-promocyjnych w celu pozyskania inwestorów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, w ramach realizacji zadania pt. Zakup publikacji w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora.
268005Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa bonów towarowych ( talonów) dla pracowników Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie..
268001Sąd Rejonowy
f-281/01/2012
267997Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
3/wn/2012
267991Centralne Biuro Antykorupcyjne
ZAKUP MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA i AKCESORIÓW TELEINFORMATYCZNYCH
267985Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Dostawa artykułów żywnościowych Zad. 1 - Nabiał- jaja.
267981Zespół Szkół w Łęgu
Dostawa mięsa i wędlin do Zespołu Szkół w Łęgu
267979Ogród Zoologiczny
Sprzedaż i dostawa płoci mrożonej w ilości 6000 kg, makreli mrożonej w ilości 3500kg i szprota mrożonego w ilości 8000kg śledzia w całości 1500 kg, ryby słodkowodnej ( karaś, kromp itp.) 3000kg wraz z dostawą do magazynu Zamawiającego położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przy ul. Spacerowej 10.
267973Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na ulicach, drogach, chodnikach, schodach, alejkach i na innych ciągach komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta Lidzbark Warmiński
267969Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawa środków czystości
267967Komenda Stołeczna Policji
Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw kserokopiarek
267963Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Dostawa sprzętu, akcesoriów i oprogramowania komputerowego, sprzętu aktywnego sieci komputerowej, sprzętu audio wizualnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
267957Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
Świadczenie usług kompleksowych w zakresie ciepła do mieszkań komunalnych przy ul. Homera i Oświęcimskiej w Bieruniu
267955Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Zamówienia uzupełniające na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2012 r z podziałem na zadania (części)
267953Gmina Łambinowice
Udzielenie Gminie Łambinowice kredytu długoterminowego w kwocie 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łambinowice w 2012 roku.
267945Areszt Śledczy w Świdnicy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ART. ROŻNYCH DO ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŚWIDNICY - CZĘŚĆ II, III, IV, V
267943Gmina Pępowo
Dowożenie uczniów do szkół : Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach i Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie w roku budżetowym 2013
267941Gmina Tuchola
Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Tuchola w latach 2013 - 2014
26792914 Wojskowy Oddział Gospodarczy
WYKONANIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH Nr sprawy: 5/Z/2013.
267915Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania zawiesiny autologicznych płytek krwi z czynnikami wzrostu oraz usługę wykonania zawiesiny komórek macierzystych szpiku kostnego z krwi obwodowej.
267913Gmina Mszczonów
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do wysokości 3.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mszczonów w wysokości 1.646.160,00 zł oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w wysokości 1.353.840,00 zł
267911Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie i jej jednostek podległych oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci
267901Powiat Wołomiński
Zadanie 1: Konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych (konwój). Zadanie 2: Ochrona fizyczna obiektu przy ul. Prądzyńskiego 3 i ul. Powstańców 8/10 w Wołominie
267899Zespół Szkolno-Przedszkolny
Jednorazowa dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu Wsi
267897Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Dostawa Systemu Komunikacji głosowej IP wraz z podsystemem Contact Center
267891Województwo Lubelskie
Druk oraz dostawę kalendarzy na rok 2013 opatrzonych logo Lubelskie Smakuj życie.
267881Gmina Bielsk Podlaski
Obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
267879Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/103/12
267875Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
267873Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Dostawa leków do Apteki Ogólnodostępnej SPZOZ w Hrubieszowie
267871Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawa zestawów do osteosyntezy kości wraz z dzierżawą instrumentarium
267867Urząd Miejski w Zabłudowie
Dostawa węgla kamiennego do kotłowni gminnych w Gminie Zabłudów
267861Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawa testów paskowych do oznaczania najmniejszego stężenia hamującego wzrost drobnoustrojów (MIC), nr PN-174/12/TM
267855Gmina Wojnicz
Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania ( utrzymanie przejezdności) na terenie wszystkich sołectw Gminy Wojnicz w okresie sezonu zimowego 2012/2013 w poszczególnych 11 rejonach obszarowych
267853Komenda Wojewódzka Policji
Dostawa mebli biurowych
267851Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto
Dostawa energii elektrycznej do budynku Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto
267845Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Dostawa urządzeń komputerowych dla Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
267839Polska Organizacja Turystyczna
Dostawa artykułów promocyjnych z nadrukami - karta identyfikacyjna
267827Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
Selektywna zbiórka odpadów
267821Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
Dostawa oleju napędowego
267819Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu (zamówienie dodatkowe).
267817Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Świadczenie usługi monitoringu lokali użytkowanych przez MOPS w Krakowie - zamówienie uzupełniające.
267815Jednostka Wojskowa Nr 2573
Usługa wycinki drzew w Leźnicy Wielkiej i Tomaszowie Mazowieckim (108/ZP/2012)
267813Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych zmieszanych.
267811Miejski Zarząd Nieruchomości
: Dostawa wody, odbiór ścieków i przyłącza wodne do budynków administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju.
267807Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie
267803Gmina Chorzele
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawdę działa - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Chorzele
267793Rejonowy Zarząd Infrastruktury
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU NR 23 W ŚWIĘTOSZOWIE WRAZ Z WYSTĄPIENIEM Z WNIOSKIEM O ZATWIERDZENIE PROJEKTU I WYDANIE POZWOLENIA NA WYKONANIE ROBÓT W DOLNOŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WE WROCŁAWIU I Z PÓŹNIEJSZYM PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZAMIERZENIA
267789Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
Badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy
267783Instytut Lotnictwa
dostawa dwóch kompletów wyspecjalizowanej nagrzewnicy oleju hydraulicznego wraz z szafą sterującą
267777Politechnika Śląska
Dostawa kalorymetru komputerowego. oznaczenie sprawy: OZ/D/257/AS/12
267773Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Przemyślu
267771Województwo Śląskie
Wykonanie, druk oraz dostawa kalendarzy na 2013 rok
267769Urząd Skarbowy
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Skarbowego w Leżajsku w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
267765Gmina Chocianów
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów na terenie miasta i gminy Chocianów
267763Gmina Baranów
Udzielenie Kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.700.000,00złotych na sfinansowanie inwestycji p.n. Budowa ulic Kwiatowej i Słonecznej wraz z odwodnieniem, Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie - etap I finansowany łącznie ze środków Council of Europe Development Bank oraz European Investment Bank na okres od 17.12.2012 do 16.12.2017r.
267757Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód
Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Międzychód w roku 2013 w ramach projektu pn. Ochrona gatunków i siedlisk in situ w Nadleśnictwie Międzychód i Nadleśnictwie Łobez, dofinansowanego z EFRR
267753Sąd Okręgowy w Koszalinie
Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku przy ul. Bohaterów Warszawy 42. Znak sprawy ZP-2151-13/2012.
267749Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Nr sprawy DZP/36PN/2012
267747Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i informatycznych
267745Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Dostawa literatury do zajęć dla Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
267739Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
Badania lekarskie pracowników
267737Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi doradcze w ramach projektu: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej realizowany w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
267733Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dostawa rozpuszczalników dla Zakładu Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM. DZP/CM/242/3-152/ZP/12
267729Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Dostawa produktów leczniczych dla COZL - 2 zadania
267725Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie
Wykonywanie usług technicznego pogotowia drogowego Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie
267723Sąd Okręgowy w Koszalinie
Instalacja telewizji dozorowej w budynkach Sądu Rejonowego w Białogardzie przy ul. Lipowej 1 i 1A, Wileńskiej 2 i Świdwinie przy ul. Batalionów Chłopskich 6. Znak sprawy ZP-2151-21/2012.
267721Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wykonanie dodatkowych robót budowlano-montażowych polegających na montażu nowych żelbetonowych przekryć świetlików studzienek doświetlających w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
267717Miasto Jelenia Góra
Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzeniu operatów szacunkowych nieruchomości (etap XII)
267711Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dostawa mebli: Zadanie 1 - meble biurowe Zadanie 2 - regały metalowe stacjonarne
267703Gmina Łomianki
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 który będzie realizowany w dwóch szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kownackiej w Łomiankach, Szkoła Podstawowa im. A Pilcha Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim
267701Gmina Końskie
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY KOŃSKIE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2013 - 2015
267695Nadleśnictwo Sulęcin
Usługi leśne do wykonania w Leśnictwie Sulęcin z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, realizowane ze środków własnych Lasów Państwowych
267693Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Świadczenie usług w zakresie nagłaśniania sal, cyfrowego lub analogowego rejestrowania dźwięku i obrazu oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń symultanicznych wraz z obsługą na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2013
267687Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Udział w szkoleniu otwartym pt. :Strefa płatnego parkowania i opłata dodatkowa
267685Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
Wykonanie dokumentacji
267677Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Dostarczenie i wdrożenie laboratoryjnego systemu informatycznego. Znak sprawy: 50/ZPN/12
267671Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
na dostawę szczepionek w roku 2013
267669Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego
Opracowanie dokumentacji projektowej i audytów na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego - III etap
267663Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawa protez rewizyjnych i kaniul artroskopowych
267657Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.
Dostawa leku Abiraterone
267653Gmina Murów
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych
267643Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne do uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych obrębu Orla gm. Orla w zakresie informacji dotyczących użytków gruntowych oraz budynków i lokali
267641Instytut Włókiennictwa
Analizator wielkości cząstek z wyposażeniem.
267639Urząd Miejski w Radzionkowie
Świadczenie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie usług opiekuńczych wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz.1362 z późn. zm.) na terenie Gminy Radzionków w 2013 roku
267635Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawa zestawów do stabilizacji zęba obrotnika
267633Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
USŁUGA UBEZPIECZENIA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
267629Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Modernizacja pomieszczeń na I piętrze z przeznaczeniem na chirurgię oraz pomieszczeń parteru z przeznaczeniem na ortopedię w budynku Przychodni przy ul. Płockiej 49 w Warszawie - zamówienie uzupełniające
267627Powiat Kaliski
Przeprowadzenie egzaminów - ECDL Start w ramach realizacji projektu pn.: Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego
267621Górnośląski Związek Metropolitalny
Promocja Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w czasie Property Forum w dniu 19 listopada 2012 roku.
267613Jednostka Wojskowa Nr 4352
ODBIÓR I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW Z JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4352, Z PODZIAŁEM NA IV CZĘŚCI
267611Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
Zakup oleju napędowego i etyliny z tankowaniem pojazdów w Łukowie w roku 2013
267609Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych oraz foteli na potrzeby Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
267607Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Kołobrzeskiego
267599Gmina Miejska Lubin
Nadzór autorski podczas realizacji inwestycji pn.: Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie
267595Zarząd Budynków Komunalnych
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w Sukiennicach należących do mienia Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa
267591Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Zaprojektowanie 3 broszur informacyjno-promocyjnych przedstawiających nową infrastrukturę rowerową we Wrocławiu oraz dostawa tych broszur w nakładzie po 1000 szt. każda
267585Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
Zakup wraz z dostawą Produktu Leczniczego Zapobiegającego Zakażeniu Wirusem RS do 30.04.2013 roku
267577Gmina Duszniki
Prowadzenie autobusowej komunikacji gminnej na terenie Gminy Duszniki do Ceradza Kościelnego gm. Tarnowo Podgórne.
267573Gmina Żukowo
Dostawa materiałów dydaktycznych i artykułów biurowych
267569Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Dostawa ciast - numer Zp/pn/47/2012
267567Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Dostawa materiałów biurowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 r.
267565Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
Dostawa materiałów eksploatacyjnych, biurowych i papieru na potrzeby Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
267563Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
Dostawa samochodu osobowego oraz samochodu dostawczego do 3,5 tony dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu.
267561Zespół Szkół Nr 21
rzygotowywanie i wydawanie obiadów dla dzieci Zespołu Szkół nr 21 we Wrocławiu
267559Urząd Miejski w Olecku
Utrzymanie szaletów na terenie miasta Olecko
267555Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dostawa systemu adapterów
267553Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Wykonanie badań lekarskich
267551Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
Dostawa projektora dla Urzędu Miejskiego w Andrychowie w ramach projektu: Patrząc w przyszłość - Małopolska Zachodnia wykorzystuje europejską szansę w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
267549Urząd Miasta Płocka
Na dodatkowe roboty budowlane przy zadaniu pn. Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą
267543Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, na potrzeby Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
267531Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
Dostawa zestawu urządzeń do profesjonalnego stanowiska montażu filmowego oraz instalację oprogramowania.
267529Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnym Domu Pomocy.
267527Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
DOSTAWA CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH
267525Gmina Stare Babice
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Babice
267521Urząd Miejski w Radomiu - Biuro Zamówień Publicznych
Zamówienia prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę papieru ksero oraz kopert
267517Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Usługa drukowania skryptu Materiały do prac w laboratorium chemicznym dla studentów wydziałów: Budownictwa i Elektrotechniki dla PWSZ w Chełmie
267515Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
Wykonanie robót dodatkowych w zakresie instalacji teletechnicznych w budynku nr 23 w JW 2399 Świętoszów
267513Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
Świadczenie usług porządkowych na nieruchomości będącej w zarządzie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie położonej przy ul. Ciągłówka 7 w Zakopanem
267511Nadleśnictwo Skwierzyna
Zakup usług dozorowania mienia, Nadleśnictwa Skwierzyna w roku 2013
267505Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Północ m.st. Warszawy
Realizacja usług specjalistycznych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci z niesprawnością intelektualną w 2013 roku
267499Powiat Lipnowski
Kurs spawania MAG dla 30 uczniów (3 grupy po 10 uczniów ZST w Lipnie ) w ramach Projektu pn. Powiat Lipnowski PL- Zdobyć więcej realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
267497Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
wykonanie 1 operatu szacunkowego, sześciu segmentów domków letniskowych (bez gruntu i wyposażenia) o numerach 89, 90, 118, 119, 124, 125 usytuowanych w Antoninie przy ul. Wrocławskiej 6 na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego LIDO
267487Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2012 -2013
267485Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Wywóz odpadów komunalnych Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
267481Gmina Dobroń
Konserwacja, eksploatacja i modernizacja instalacji oświetlenia dróg, placów, parków i innych miejsc publicznych na terenie Gminy Dobroń.
267477Województwo Śląskie
Dostawa sprzętu biurowego
267473Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej
Dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu na czas nieokreślony
267471Powiat Chełmski
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na lata 2013 - 2014
267463Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie
267461Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawa projektora, oprogramowania, artykułów biurowych i komputerowych, tonerów dla Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki. Postępowanie nr WEiTI/209/BZP/2012/1035.
267455Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i ploterów OCE.
267453Brzeskie Centrum Medyczne
świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennych posiłków dla pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
267451Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
267447Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
Dostawa olejów i smarów dla PGM Polkowice
267443Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Zakup wyprawki edukacyjnej w ramach Projektu pn. Nowe Perspektywy.
267441Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych oraz książek elektronicznych do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w 2013 r. z podziałem na sześć Części
267435Miasto Racibórz
Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w formie pobierania opłat przez parkingowych
267433Pogotowie Ratunkowe
Dostawa koszulek dla pracowników zespołów RTM w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu
267425Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawa wyparki próżniowej oraz wykonanie źródła prądowego.
267417Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu
Usługa ochrony osób i mienia oraz dozór obiektu Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu przy ulicy Piłsudskiego 76/78.
267413Miejsko-Gminna Przychodnia Zdrowia
Wybór wykonawcy na pełnienie usług transportowych dla potrzeb Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim w okresie od 01.01.2013r do 31.12.2015r
267411Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Dostawa słupków hektometrowych dla potrzeb Rejonów Dróg Wojewódzkich przy Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
267409Akademia Morska w Gdyni
CRZP/74/2012/AEZ/ Prenumerata prasy polskiej i zagranicznej w 2013 roku na potrzeby AMG
267407Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Audyt finansowy Raportów finansowych KOSZI
267401Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Zakup wraz z dostawą leków onkologicznych, leków ogólnych oraz antybiotyków dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
267399Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
Modernizacja węzła c.o. 2-funkcyjnego w budynku Legnicka 11 na terenie miasta Polkowice
267393Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
Roboty zduńskie
267391Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy
Opracowanie dokumentacji projektowej pn Projekt budowlany i wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Kamieniec Gmina Cewice.
267385Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
267383Powiat Chełmski
ZAKUP SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
267381Gmina Skierniewice
Dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2013.
267373Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu
Druk i oprawa katalogu towarzyszącego wystawie Helke i Thomasa Bayrle wraz z dostawą
267371Dom Pomocy Społecznej
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie w 2013roku.
267367Miasto KOstrzyn nad Odrą
Zakup usługi edukacyjnej w ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
267365Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zakup i dostarczenie środków czystości dla Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
267361Pałac Młodzieży
Dostawa środków czystości do Pałacu Młodzieży w Warszawie oraz Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie w roku 2013
267359Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Dostawa ciepła dla budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6
267353Gmina Miasta Zakopane
BZP.271.138.2012 dostawa nowego sprzęt komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Zakopane i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej w Zakopanem i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem celem realizacji zadań profilaktycznych.
267351Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Prace związane z dostosowaniem budynków Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim do przepisów przeciwpożarowych.
267349Publiczne Gimnazjum w Warcie
Dostawa opału w postaci brykietu z trocin drzew iglastych lub liściastych w ilości 180 ton do Publicznego Gimnazjum w Warcie w okresie od 1 stycznia 2013 rok do 31 grudnia 2013 roku
267343Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dystrybucja energii elektrycznej
267341Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
dostawa urządzeń komputerowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
267337Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z ułożeniem zintegrowanej sieci teletechnicznej na Osiedlu Dąbrowskiego w Polkowicach
267335Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Dostawa dwóch nowych samochodów użytkowych skrzyniowych o DMC 2800 kg i homologacji samochodu ciężarowego
267333Samorządowy Zespół Oświaty
Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Miękinia w pierwszej połowie 2013 roku
267329Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Lesko w 2012 r. - zamówienie uzupełniające
267325Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Podstawy księgowości z obsługą sekretariatu dla 1 uczestniczki projektu systemowego pt. Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
267321Dom Pomocy Społecznej
Dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie
267319Gmina Czernice Borowe
Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Czernice Borowe
267315Gmina Udanin
Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów i sprzętu Gminy Udanin
267313Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej
Wynajem powierzchni magazynowych na potrzeby Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
267311Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
Dostawa odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń leukocytów resztkowych w ubogoleukocytarnych składnikach krwi oraz jednoczesnego oznaczania resztkowych leukocytów, erytrocytów i płytek krwi w świeżym osoczu na cytometrze BD FASCCalibur 4CA w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
267309Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
Remont nawierzchni drogi na Leszkowie
267307Dom Pomocy Społecznej
Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie
267305Gmina i Miasto Warta
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
267303Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
Dostawa ciepła i ciepłej wody do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie
267301Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza
Zakup i dostawa sprzetu jednorazowego i opatrunków zwykłych
267297Zespół Opieki Zdrowotnej
Wywóz nieczystości stałych oraz odbiór odpadów posegregowanych z placówek Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
267293Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim
Wyposażenie pracowni gastronomicznej w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
267291Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla Grupy Zakupowej
267289Samorząd Województwa Pomorskiego
Wykonanie dokumentacji pod nazwą Programy ochrony środowiska przed hałasem na lata 2013-2017 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych i ekspresowych oraz wzdłuż odcinków linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN
267285Dom Pomocy Społecznej
Dostawa gazu płynnego propan
267283Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Dostawa artykułów piśmienniczych, tonerów i matryc z podziałem na 2 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/77/2012
267281Śląskie Centrum Chorób Serca
Dostawa wszczepialnej sztucznej komory serca
267279Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
Dostawa sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego
267277Gmina Stalowa Wola
Dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2013 roku.
267275Województwo Lubelskie
Wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych z podziałem na 3 części OP-IV.272.89.2012.AO
267271Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego dla oddziałów psychiatrycznych
267267Powiat Konecki
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Operator koparki jednonaczyniowej kl.III dla 14 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich.
267265Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
Dostawa krwinek wzorcowych w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu: Zadanie 1: Dostawa krwinek wzorcowych do układu ABO Zadanie 2: Dostawa krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał
267263Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Świadczenie usług medycznych z zakresu badań osób zatrzymanych na obszarze działania KPP w Trzebnicy
267261Miasto Jelenia Góra
Administrowanie terenem giełdy samochodowo-towarowej oraz pobieranie opłaty targowej na terenie miasta Jelenia Góra
267259SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
Dostawa płynów do mycia i dezynfekcji endoskopów w automatycznych myjniach dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
267257Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2012/2013, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg na terenie Gminy Cewice
267255Gimnazjum Nr 131 im. K.K. Baczyńskiego
Umowa kompleksowa na dostarczenie energii cieplnej
267253Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Sporządzenie projektu wykonawczego: Naprawa oraz zabezpieczenie przed osiadaniem lewej jezdni drogi S7 na odcinku Pasłęk - Miłomłyn w km 35+850
267251Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Zakup sprzętu komputerowego: komputery przenośne, komputery stacjonarne z panelami LCD
267249Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: demontażu sygnalizacji ostrzegawczej na istniejącym przejściu dla pieszych przy ul. Żeglarskiej, montażu elementów tymczasowej organizacji ruchu wraz z aktualizacjami projektów i utrzymaniem przejścia dla pieszych z sygnalizacją wzbudzaną, pompowaniu wody przy przebudowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia, rozebraniu nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych (...)
267247Gmina Pszczółki
Konserwacja i kompleksowa dostawa energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych, znajdujących się na terenie Gminy Pszczółki.
267245Urząd Miejski w Zabłudowie
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Zabłudów
267241Zarząd Budynków Komunalnych
Świadczenie usług polegających na dezynsekcji, dezynfekcji oraz deratyzacji w budynkach i lokalach zarządzanych przez Gminę Miejską Kraków działającą poprzez Zarząd Budynków Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
267239Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
Dostawa artykułów spożywczych (pieczywa, jajek, makaronu, ryb i przetworów rybnych, pozostałych art. spożywczych)
267237SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
Świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok osób zmarłych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedziba w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15
267235Starostwo Powiatowe w Lęborku
Dostawa książek i filmów z zakresu profilaktyki uzależnień do bibliotek szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
267231Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Dostawa mięsa i jego przetworów
267229Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Dostawa środków gaśniczych, gaśnic, proszku gaśniczego, wyposażenia indywidualnego strażaka, zadymiarki elektrycznej i ubrania żaroodpornego
267227Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
DOSTAWA WKŁADÓW DRUKUJĄCYCH DO DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I FAKSÓW BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU CWTID MW
267225Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku
Dostawa pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej dla Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku
267221Areszt Śledczy
Dostawy ryb przetworzonych
267213Gmina Turośń Kościelna
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO I BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
267211Szpital Powiatowy
Napę ortopedyczny z osprzętem i kardiotokograf/45/2012
267203Szpital Powiatowy
Napęd ortopedyczny z osprzętem i kardiotokograf/45/2012
267201Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH, FAKSÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU CWTID MW
267199Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
dostawa gazu ziemnego do KP w Gdynia ul. Redłowska
267187Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Wykonanie 4 sztuk operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową pn.: Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach
267185Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
Dostawa prefabrykatów betonowych na remont chodników w ciągach dróg powiatowych
267183Urząd Miejski Oława
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI DRÓG MIEJSKICH
267181Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Dostawa i montaż wyposażenia kwaterunkowego - foteli do pracy 24 - godz. i krzeseł obrotowych dla KMP w GDAŃSKU
267179Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Usługi nadawania przekazów pocztowych w formie bezgotówkowej z tytułu świadczeń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
267177Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
: Dostawa aparatury badawczej dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
26717510 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu komputerowego 4
Wygenerowano dnia 30 marca 2017 08:46:43