Lista ogłoszeń z dnia 18 lipca 2012 760 ogłoszeń

259132Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze
Usunięcie awarii zasilania wody ciepłej i cyrkulacji segmentów A, B, C, D budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze ( II-gi etap)
259124Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakup szczepionek wraz z dostawą dla SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim
259118Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych EEG Biofeedback dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych nr 43 w Częstochowie w latach 2012, 2013 i 2014 na potrzeby projektu Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS
259116Gmina Nowosolna
Roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetlenia dróg na terenie Gminie Nowosolna.
259108Gmina Kolbuszowa
Zadanie nr 1: przebudowa drogi gminnej Werynia -Kolonia - II etap Zadanie nr 2: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1 215 R Werynia -Kłapówka - etap II.
259106Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
Realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego OPS i Twoja aktywność ku integracji w roku 2012
259102Teatr Miejski im. W. Gombrowicza
Remont pokrycia dachu budynku Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza przy ul. Bema 26w Gdyni poprzez naprawę pokrycia z papy zgrzewalnej z wykonaniem instalacji ogrzewania rynien i rur spustowych
259098Przedszkole Miejskie
dostawa produktów żywnościowych
259068Związek Gmin Regionu Płockiego
Kompleksowa usługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu miasta Płocka oraz gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk, Gąbin, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród do instalacji lub organizacji odzysku
259064Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ludomira Różyckiego
Zakup Tynku Japońskiego Bawełnianego wraz z pokryciem ścian i sufitów
259048Burmistrz Miasta
Wykonanie robót związanych z termomodernizacją Przedszkola nr 3 w Lublińcu
259044Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny W-3
Wykonanie doświadczalnej instalacji półtechnicznej dla Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej Znak sprawy W-3/ZP-28/2012
259042Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ PRZYCZEPY DO PRZEWOZU BEL SŁOMY
259034Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany dwóch dźwigów osobowych w budynku C NIZP-PZH
259028Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Termomodernizacja w zakresie ocieplenia ścian, stropodachu, wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej- budynku kotłowni w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
259024Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna im. Wł. St. Reymonta
Modernizacja lokalu MBP Łódź-Górna im. Wł. St. Reymonta przy ul.Paderewskiego 11a w Łodzi
259022Miasto Oleśnica
Zakup komputerów przenośnych
259020Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki
Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Brużyczka Mała na terenie gm. Aleksandrów Łódzki
259018Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH
259012Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Dostawa macierzy dyskowej wraz z dyskami i oprogramowaniem niezbędnym do uruchomienia w już istniejącym środowisku informatycznym (macierz IBM DS4700) wraz z zasilaczem awaryjnym (UPS) umożliwiającym bezproblemową pracę środowiska informatycznego dla Repozytorium Cyfrowego - związaną z zadaniem Rozbudowa systemu długoterminowego przechowywania danych oraz Repozytorium Cyfrowego w ramach realizacji projektu współfinansowanego z grantu bezpośredniego z Komisji Europejskiej pn.:Auschwitz - Zachowanie Autentyzmu, dziewięć zadań na lata 2012-2015
259002Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Roboty dodatkowe dotyczące inwestycji pn.: budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Modrzewskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim
258998Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
ZRB/ZT1: Budowa garaży przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie
258994Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla uczestników projektu Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi oraz wyjazdu integracyjnego dla dzieci uczestników projektu.
258988Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
Wykonanie elewacji, naprawa dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej
258984Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w zakresie: Kompetencji zawodowych dla 38 Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Akademia pracy w Gminie Aleksandrów Kujawski realizowanego w ramach POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
258978Zarząd Powiatu Zgierskiego
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego - 3 zadania.
258972Burmistrz Miasta Lubawa
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Lubawa
258958Gmina Pyskowice
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4.
258956Komenda Wojewódzka Policji
Całodobowe świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych
258950Gmina Wiśniew
Adaptacja, remont i wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Wisniewie wraz z budową windy dla niepełnosprawnych część 1: roboty budowlane
258946Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
DOSTAWA BŁON I ODCZYNNIKÓW RTG DLA SPZOZ KROTOSZYN
258942Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
Dostawa odczynników chemicznych w roku 2012 (DZ-2401/60/12).
258938Gmina Lubsko
Dostawa fabrycznie nowych (nie regenerowanych) tonerów i tuszy do drukarek, faksów oraz kserokopiarek oraz dostawa papieru do drukarek dla Urzędu Miejskiego w Lubsku.
258936Gmina Miasto Łęczyca
Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce, sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta - CZĘŚĆ II: Częściowa wymiana więźby dachowej, łacenia połaci dachowej oraz pokrycia dachowego - Dom Nowy, Zamek w Łęczycy
258934Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w zakresie: Kompetencji społecznych dla 38 Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Akademia pracy w Gminie Aleksandrów Kujawski realizowanego w ramach POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
258928Komenda Wojewódzka Policji
Całodobowe świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych
258920Gmina Szemud
Adaptacja strychu budynku szkolnego w Karczemkach na cele dydaktyczne
258904Urząd Gminy Aleksandrów
Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy 3) - Rozbudowa i przebudowa budynku byłej wodomistrzówki w miejscowości Aleksandrów Pierwszy z przeznaczeniem na przedszkole
258894Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Zakup i dostawa żarówek i akcesoriów elektrycznych do pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu nr spr.57/2012
258892Polski Związek Zapaśniczy
dostawa odżywek na potrzeby związku
258874Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Ściegiennego na terenie Aleksandrowa Łódzkiego
258870Wrocławskie Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji
Wykonanie projektu zabezpieczenia trasy dla 30-go Hasco-Lek Wrocław Maratonu wraz z jego realizacją
258864Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych (stacjonarnych i wyjazdowych) dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego PO KL 7.1.1. Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi
258862Jednostka Wojskowa Nr 4026
Dostawa pojemników transportowych na sprzęt i uzbrojenie
258856Prezydent Miasta Legnicy
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obszaru w rejonie ulicy Jaworzyńskiej -wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
258850Komenda Portu Wojennego Gdynia
DOSTAWA URZĄDZEŃ WARSZTATOWYCH GRUPA A: DOSTAWA PODNOŚNIKA DWUKOLUMNOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM GRUPA B: DOSTAWA BĘBNOWEGO ODCIĄGU SPALIN DO SAMOCHODÓW O MASIE POWYŻEJ 3,5 t WRAZ Z MONTAŻEM 3 KPL GRUPA C: DOSTAWA UNIWERSALNEGO URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNEGO (TESTER DIAGNOSTYCZNY) GRUPA D: DOSTAWA MASZYNY DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI SZCZĘK HAMULCOWYCH
258842Prezydent Miasta Legnicy
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obszaru w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo-zachodniej w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
258836Wójt Gminy Dąbrówka
Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrówka
258834Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
DOSTAWA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
258832Urząd Gminy Komorniki
Rozbudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chomęcicach w zakresie instalacji c.o.
258826Komenda Wojewódzka Policji
Całodobowe świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych.
258822Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
39/P/2012
258820Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
WB.2421.2B.2012.NG
258818Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
usługę bankowej obsługi kredytu obrotowego w rachunku kredytowym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku
258816Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
Wykonanie robót remontowych budowlanych w budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście.
258812Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Wykonanie materiałów reklamowych w związku z organizacją VI i VII posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego dla WST PBU 2007-2013.
258806Urząd Miasta Kołobrzeg
Remont Sali gimnastycznej wraz z przedsionkami wejściowymi i magazynem sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu
258802Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu
Dostawa pieczywa, warzyw i owoców, jaj spożywczych
258798Urząd Gminy Elbląg
Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1138 N Nowina-Czechowo-Sierpin o długości 1,50 km
258794Uniwersytet Medyczny
Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kliniczno Dydaktycznego - zabezpieczenie łącznika C-8 z dobudową wózkowni - ZP/23/2012
258778Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Usługa przeprowadzenia zajęć aktywizująco - motywujących przez psychologa dla słuchaczy uczestniczących w projekcie Szkoła przyszła do Ciebie.
258776Gmina Węgorzewo
Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Węgorzewo (2007-2012).
258774Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
Szkolenie pn. Konserwator budynków
258768Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do Ośrodka Zamiejscowego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Muszynie
258762Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer
Dostawa zestawów komputerowych do Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer
258758Uniwersytet Łódzki
Dostawa publikacji dla Podyplomowego Studium Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej w ramach realizacji projektu 1.45 Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
258754Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych nie ujętych dokumentacją przetargową na Przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
258744Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu
Materiały na inwestycje drogowe - ul. Korczaka, Makuszyńskiego, Sadowa
258734Gmina Kleszczów
remont budynku Domu Kultury w Antoniówce; IZP.271.17.2012
258732Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Organizacja imprezy masowej pn.: Dni Zelowa - Dożynki Powiatowe.
258728Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
Aktualizacja dokumentacji przetargowej dla Kontraktów 9,10,11 realizowanych w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6.
258722Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Usługa opieki dziennej nad dziećmi w wieku przedszkolnym w ramach projektu Szkoła przyszła do Ciebie
258716Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I SPRZĘTU LABORATORYJNEGO. Oznaczenie sprawy LL/1/2012
258714Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Elblągu
Dostawa i sprzedaż warzyw i owoców dla Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Elblągu
258712Ochotnicza Straż Pożarna w Łososinie Górnej
Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Łososinie Górnej
258710Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto
Wykonanie inwentaryzacji szczegółowej oraz projektu rewitalizacji zieleni na Bulwarze im. F. Kruschego w Pabianicach ze szczególnym uwzględnieniem pomników przyrody
258708Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sprzęt jednorazowy, sprzęt medyczny
258696Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji gazów medycznych dla Traktu Zespołu Porodowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
258694Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawa mikroskopu stereoskopowego dla potrzeb Katedry Rozrodu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Sprawa RAP.272.80.2012.
258692Starostwo Powiatowe
Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie powiatu radzyńskiego
258690Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych dla SGGW w Warszawie.
258688Urząd Gminy Rudziniec
Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków i lokalnej kanalizacji dla części sołectwa Chechło
258684Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
WB.2421.2A.2012.NG
258682Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
Konserwacja urządzeń melioracji podstawowych: 1. Rzeka Borecki, 2. Rzeka Stobrawa, 3. Rzeka Juianpolka, 4. Rzeka Sowczycki, 5. Rzeka Wyderka II, 6. Rzeka Skrzydłowicki, 7. Myślina.
258678Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
Usługa opieki dziennej nad dziećmi w wieku przedszkolnym w ramach projektu Szkoła przyszła do Ciebie
258674Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy
Dostawa środków czystości
258672Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontami w Szkołach Podstawowych w Ceradzu Kościelnym i Przeźmierowie oraz budową skateparku w Przeźmierowie
258670Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie windy zewnętrznej platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Dziennego Pobytu Senior 59-300 Lubin ul. Sienkiewicza 3.
258668Miejski Zarząd Dróg
Wykonanie remontów, napraw, bieżące utrzymanie nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych, brukowcowych w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego 2012/2013r
258640Powiat Lubartowski
Sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości
258638Urząd Miejski w Koninie
Budowa ulicy Janiny Porazińskiej w Koninie.
258630Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Pomoc techniczna w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego
258628Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wykonanie robót dodatkowych, koniecznych i warunkujących zakończenie zadania określonego umową na roboty budowlane nr DOS 342-80/NZ/12 z dnia 18.04.2012 r. - Remont wieży do skoków do wody na pływalni PANORAMA w Bielsku-Białej - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pływalni PANORAMA ul. M. Konopnickiej 5. (znak sprawy: ZP 340-6/12)
258626Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Wykonanie remontów cząstkowych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na drogach utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie w roku 2012 - zamówienie uzupełniające do umowy nr 34/2012 z dnia 29.02.2012 r.
258616Gmina Wilkowice
Remont cząstkowy dróg gminnych w sołectwach Meszna, Bystra i Wilkowice-zamówienie uzupełniające
258612Jednostka Wojskowa 4651
17/INFR/4651/2012
258608Gmina Biała Podlaska
Budowa drogi gminnej w Rakowiskach w systemie zaprojektuj i wybuduj , na potrzeby Gminy Biała Podlaska.
258598Gmina Gołdap
Kładka w m. Boćwiński Młyn
258596Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
Dostawa elementów konstrukcyjnych
258594Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - słupków prowadzących U-1a.
258586Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów komunikacyjnych w ruchu międzynarodowym, oraz rezerwacji hoteli za granicą RP
258584Gmina Biała
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Biała oraz podległych obiektów i infrastruktury.
258572Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Przygotowanie wraz z dostawą raportu, monografii i materiałów pokonferencyjnych
258562Powiatowy Zarząd Dróg
Zamówienie uzupełniające realizowane w zadaniu pn.: wynajem koparko-ładowarki i samochodu samowyładowczego wraz z obsługą w roku 2012
258554Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
dostawa ultrasonografu wysokiej klasy
258550Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Przygotowanie merytoryczne wydanie i wprowadzenie do obrotu Tekstów zebranych Jerzego Grotowskiego
258548Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa błon rtg, mammograficznych, tomograficznych oraz sprzętu do tomografii komputerowej dla SPZOZ Krotoszyn.
258530Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie
Migracja systemu SZarP do narzędzi WebLogic
258526Zarząd Inwestycji Miejskich
Budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej dla przedszkola, na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej 59 we Wrocławiu
258524Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW I NARZĘDZI DO PRAC BUDOWLANYCH ORAZ MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI TERENÓW ZIELONYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
258516Zarząd Inwestycji Miejskich
Remont i przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 118 przy ul. Bulwar Ikara 19 we Wrocławiu
258512Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Wykonanie ekspertyz dla 3 obiektów mostowych pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca
258510Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy
Dostawa warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy
258506Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz pojemników na zużyty toner dla ANR OT w Gdańsku oraz podległych jgZ
258504Gmina Jerzmanowice-Przeginia
Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.820.466,58 PLN
258498Miejski Zarząd Dróg
Remonty cząstkowe, naprawy oraz bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
258494Urząd Gminy Koszarawa
Odbudowa drogi gminnej Do Dyrdzioka uszkodzonej podczas powodzi w 2010r
258490Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
Zorganizowanie i przeprowadzenie działania o charakterze środowiskowym tj. wycieczki grupowej dla Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do udziału - w ramach projektu pt. Efektywna pomoc w Gminie Puławy.
258488Dom Pomocy Społecznej
Dostawa pieluchomajtek
258486Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie
Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Archiwista - CPV - 80530000-8, w wymiarze 80 godzin dydaktycznych dla grupy 10 osób bezrobotnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, realizowanych w ramach projektu Aktywni niepełnosprawni współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
258482Miasto Katowice
Przygotowanie wytycznych niezbędnych do zakończenia postępowania nr K/1/IN/09 przeprowadzanego w trybie koncesji na roboty budowlane oraz sposobu wyboru Partnera Prywatnego dla przedsięwzięcia pn. PARK WODNY w Katowicach oraz przygotowanie protokołu z postępowania wraz z projektami zawiadomień o zakończeniu.
258472Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Dostawa stabilizatorów kręgosłupa
258470Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
Sprzedaż, dostarczenie i zamontowanie oraz wykonanie testów akceptacyjnych lampy RTG do urządzenia VCT 64 XTR - znak sprawy 4/ZP/Z/2012
258468Nadleśnictwo Brodnica
Usługi dodtkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2012 r.
258464Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Parczew
Remont dróg leśnych w leśnictwie Brzeziczno.
258460Wójt Gminy Zbuczyn
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krzesku-Królowa Niwa.
258458Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Przebudowa chodnika w m. Przemocze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 141
258440Wojewódzki Szpital Zespolony
Dostawa implantów i narzędzi jednorazowego użytku do rekonstrukcji ACL z systemem do szycia łąkotek oraz rekonstrukcji ścięgien stożka rotatorów i obrąbka barkowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
258434Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach
Budowa chodnika i zjazdów w ul. Kniaźnina w Puławach
258424Gmina Brudzew
Budowa placu zabaw w msc. Krwony i w msc. Cichów
258410Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Centrali NFZ.
258408Gdański Archipelag Kultury
Obsługa estradowa festiwalu Gdańsk Dźwiga Muzę 2012
258406Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
dostawa ostrzy do strzygarek chirurgicznych do przygotowania pola operacyjnego - 3 zadania
258402Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu sieciowego.
258398Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa)
Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich przy dwóch kaplicach grobowych, usytuowanych na Cmentarzu Komunalnym w Lubaczowie - Etap I
258394Główny Urząd Miar
Dostawa czujników temperatury SPRT - poniżej 130 000 EUR
258392Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy
Dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej
258384Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
DOSTAWA 1 SZTUKI POSYPYWARKI FABRYCZNIE NOWEJ.
258382Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
Zakup i sukcesywna dostawa obuwia roboczego, artykułów BHP: ochrony osobistej i środków czystości dla PIGB CARPATIA
258362Miasto Ruda Śląska
Przeprowadzenie przegladów okresowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie miasta Ruda Śląska
258360Gmina Jeżewo
Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie płyt eternitowych zawierających azbest
258358Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
DOSTAWA KONCENTRATÓW DO DIALIZ DLA SPZOZ W KROTOSZYNIE.
258354Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Usługa wywozu nieczystości stałych i płynnych z KPP w Złotoryi, KPP w Środy Śląskiej, KMP w Legnicy, KPP w Lubinie, KPP w Trzebnicy, KPP w Miliczu, KPP w Wołowie oraz jednostek podległych
258352Urząd Gminy Sieroszewice
Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2012/2013
258332Nadleśnictwo Dojlidy
Modernizacja nawierzchni dróg leśnych w leśnictwach Antoniuk i Majówka
258330Miasto Nowy Sącz
Przygotowanie i realizacja programu taneczno - pantomimicznego Tańce dawne przez wieki na sądeckim rynku.
258328Wójt Gminy Zbuczyn
Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Zbuczynie
258324Nadleśnictwo Parciaki
Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr P035L w leśnictwie Bramura
258322Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Dostawa myjni
258318Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla poszczególnych Sekcji Działu Technicznego
258314Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego Nr 1 - etap III, ul. Płk. Dąbka 277
258312Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mogilanach
Zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mogilany w ramach projektu Moja szansa na sukces
258310Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego
258308Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu
Szkolenie :ABC Przedsiębiorczości
258306Urząd Miasta Szczecin
Produkcja banerów, płyt PCV, taśm grodzeniowych i samoprzylepnych oraz flag i rollbanerów
258304Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy
Dostawa wędlin i mięsa dla Domu Pomocy Społecznej
258302Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Przetarg nieograniczony.
258296Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
Remont schodów wejściowych do budynku B Oddziału ZUS w Białymstoku
258288Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto
Wykonanie inwentaryzacji szczegółowej pomników przyrody
258286Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Dostawa sprzętu jednorazowego
258282Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zakup i dostawa elektrod do operacji ginekologicznych z użyciem urządzenia do histeroskopii.
258278Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa koncentratów i igieł dializacyjnych dla SPZOZ Krotoszyn
258270Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wykonanie usług w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Bielska-Białej.
258260Sadecki Urząd Pracy
Usługa pn. Przygotowanie do pracy.
258256Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Nadzór inwestorski nad budową ul. Letniskowej w Baranowie i przebudową ul. Wysogotowskiej w Przeźmierowie
258252Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej
Zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
258248Miejski Zespół Żłobków w Łodzi
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do 30 żłobków i administracji MZŻ w Łodzi
258246Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Igołomi
258236Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie
Prace remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń dla potrzeb kompleksu budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 w branży : a.ogólnobudowlanej b.elektrycznej c.sanitarnej
258234Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki
Dostawa zestawu inspicjenta, cyfrowej centrali telefonicznej, podnośnika słupowego, podnośnika nożycowego, dźwignika hydraulicznego, wyposażenia wizażystek oraz wyposażenia medycznego na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej
258230Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
ICM-371-13/2012 Rozbudowa systemu do usługi powszechnej archiwizacji PLATON.
258224Gmina Kościelec
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gozdów
258220Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów
Zamówienia uzupełniającego do przetargu nieograniczonego na Wykonanie usług leśnych w Nadleśnictwie Dynów w roku 2012 (ZG-2710-10/11)
258208Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach
regulacja układu mocy biernej w sieci energetycznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 27
258204Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mogilanach
Usługa przewozowa w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mogilany do szkół specjalnych i integracyjnych, przedszkola, do Krakowa i Skawiny oraz ich odwóz po zakończeniu zajęć, w roku szkolnym 2012/2013.
258192Gmina Czechowice-Dziedzice
Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4116S ul. Legionów z drogą gminną nr 350185S ul. Sobieskiego w Czechowicach - Dziedzicach
258190Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Pl. Wolności 1 wraz z budową parkingu.
258186Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego
Roboty remontowo budowlane i instalacyjne w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie przy ul. Lanca 10. Kod CPV 45000000-7 roboty budowlane Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Kod CPV 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Kod CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 1. remont kuchni i zmywalni, remont instalacji wentylacji w pomieszczeniach kuchni w budynku internatu oraz montaż balustrady schodowej na klatce schodowej w internacie. 2. remont sal lekcyjnych nr 41, 41+ w budynku szkoły
258182Urząd Gminy Nozdrzec
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko -ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej w Wesołej.
258174Politechnika Częstochowska
DOSTAWA WYPOSAŻENIA LABORATORIUM ERGONOMII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
258172Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2012/2013
258170Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Roboty budowlane związane z remontem obiektów na Cmentarzu Komunalnym Północnym
258162Nadleśnictwo Nidzica
Przebudowa drogi leśnej Wykno-Kurki.
258154Centrum Informatyki Statystycznej
CIS-4/2012
258148Chełmski Dom Kultury
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do wyposażenia kina Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie.
258144Jednostka Wojskowa Nr 4101
Dostawa kamizelek taktycznych dla Jednostki Wojskowej 4101 w Lublińcu
258140Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Lubin
DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
258138Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wymiana pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Krochmalnej 8,14,15,16 i 17 w Głogowie
258128Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
Przeprowadznie badań mammograficznych i gruczołu krokowego PSA w Inspektoracie ZUS w Ełku dla pracowników Oddziału ZUS w Olsztynie zatrudnionych w Inspektoracie w Ełku, Giżycku oraz Biurze Terenowym w Godapi i Piszu.
258126Dom Pomocy Społecznej
Przygotowanie i dostawa całodniowego wyżywienia dla 152 mieszkańcow Domu Pomocy Społecznej w Krosnicach
258112Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Modernizacja budynku przy ul. Lubelskiej 23 na terenie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
258108Powiatowy Urząd Pracy
Przeprowadzenie szkolenia grupowego osób bezrobotnych w zakresie - KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
258102Zespół Szkół nr 1 w Świdniku
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku oraz Zespołu Szkół w Piaskach.
258096Gmina Olkusz - Gimnazjum Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida
Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do Gimnazjum Nr 4 w Olkuszu ul. Kosynierów 14
258094Urząd Gminy Maków
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków.
258090Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie.
258082Urząd Gminy w Brodach
Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz Stacja Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą dla miejscowości Marianka.
258072Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie robót ogólnobudowlanych, wymiana osprzętu elektrycznego z naprawą instalacji elektrycznych oraz częściowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przy ul. Perseusza 11 w Głogowie
258066Gmina Sadkowice
Zakup wyposażenia w celu organizowania imprez kulturalnych w miejscowości Sadkowice - sceny, zadaszenia i krzeseł
258062Gminny Zespół Oświaty Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, w roku szkolnym 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych uprawniających do korzystania z usługi.
258060Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Przebudowa mostu przez kanał Zdryński (Jerzwałdzki) w ciągu drogi powiatowej Nr 1307N Susz - Zalewo w m. Jerzwałd
258058Urząd Lotnictwa Cywilnego
Organizacja międzynarodowej konferencji
258046Gmian Książ Wlkp.
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym
258044Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
realizacja posiłków
258036Powiatowy Urząd Pracy
Przeprowadzenie szkolenia grupowego osób bezrobotnych w zakresie - Obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem
258032Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Remont, rozbudowę i termomodernizację szkoły w Opaczy - zamówienie uzupełniające
258026Uniwersytet im. A. Mickiewicza
remont łazienek i malowanie pokoi studenckich oraz remont 2 apartamentów hotelowych wraz z wyposażeniem w D.S. JOWITA [część 1] naprawa schodów i wymiana okładzin stopnic, podstopnic i podestów na elementy z płyt granitowych przy wejsciu do budynku Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Biologii, Collegium Geologicum i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa [część 2]
258016Wójt Gminy Skórzec
Przebudowa drogi do pól uprawnych w m. Żelków i Teodorów gm. Skórzec
258014Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
produkty hematologiczne - 35 zadań
258004Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont i modernizację budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Solec 57 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
258002Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Admin.Oświaty we Władysławowie
Dowozy dzieci i młodzieży do Przedszkola Gminnego we Władysławowie, Szkoły Podstawowej im.Wł. Broniewskiego we Władysławowie i Gimnazjum im.ks.Jana Twardowskiego we Władysławowie w roku szkolnym 2012- 2013
257996Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Przebudowa ul. Radockiego w Katowicach wraz z przebudową oświetlenia oraz wycinką i nasadzeniem drzew
257994Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26, 00-940 Warszawa, jednostka Zamawiającego prowadząca postępowanie: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddz. Regionalny w Białymstoku
Remont i termomodernizacja budynku UP Goniądz przy ul. 11 Listopada 1, 19-110 Goniądz
257986Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Wyłonienie dostawcy usługi hotelowej.
257984Centrum Badań Kosmicznych PAN
Heat Transfer Module, licencja akademicka sieciowa FNL 1 user -rozszerzenie licencji Comsol Multiphysics
257980Środowiskowy Dom Samopomocy
Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja - remont pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (ŚDS), ul. Słowackiego 1a, 32-602 Oświęcim
257974Gmina Godów
Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skrzyszowie
257972Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
257970Izba Celna w Szczecinie
Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad funkcjonariuszami i pracownikami Izby Celnej w Szczecinie
257968Urząd Gminy w Płońsku
Modernizacja dróg gminnych
257966Urząd Gminy Rusinów
Remont istniejących chodników wokół ogólnodostępnych obiektów sportowo - rekreacyjnych w Rusinowie
257962Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
Świadczenie usług dzierżawy łączy w Oddziałach ZUS w Jaśle, Tarnowie i Nowym Sączu.
257956Wojewódzki Urząd Pracy
Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń nt. Kontrola procesu udzielania zamówień publicznych w projektach w ramach POKL- warsztaty , Kontrola dokumentacji projektów z elementami pomocy publicznej w ramach POKL
257952Powiat Wielicki
Sporządzenie w formie operatów szacunkowych opinii o wartości nieruchomości- część I
257940Urząd Miasta Bydgoszczy
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ODWODNIENIU TERENU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 23 ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NAKIELSKIEJ 273 W BYDGOSZCZY
257938Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Mycie ciśnieniowe wybranych chodników w śródmieściu Poznania w 2012 roku
257930Powiatowy Urząd Pracy
przeprowadzenie szkolenia grupowego osób bezrobotnych w zakresie - Obsługa komputera z elementami aktywnego poszukiwania pracy
257924Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz z montażem do siedziby Zamawiającego w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
257912Gminny Ośrodek Kultury
Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury
257898Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Banie Mazurskie w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
257896Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości
257874Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Remont lokali mieszkalnych (wolnostanów) w budynkach mieszkalnych - wielorodzinnych w Tychach przy ul. Dąbrowskiego 23/11- Zadanie nr 1, ul. De Gaullea 28/10 - Zadanie nr 2, Al. Niepodległości 57/147- Zadanie nr 3
257870Miasto Krasnystaw
Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy publicznych dróg gminnych w Krasnymstawie
257866GIMNAZJUM NR 1
remont posadzek w szatni i ciągów komunikacyjnych Gimnazjum Nr 1 ul. St. Wyszyńskiego 101 w Zielonej Górze
257864Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu
Konkurs na koncepcję pracy eksperta w ramach Projektu Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza
257858Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Remont pomieszczeń biurowych w budynku użytkowym przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 w Elblągu
257854Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Dostawy pasków do analizy moczu, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą dwóch czytników do odczytu pasków dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35
257852Nadleśnictwo Rozwadów
Zamówienie uzupełniające - Przebudowa drogi PARKOWA położonej w leśnictwie Charzewice o dł. 2390 mb
257850Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów
Odnowienie granic zewnętrznych Nadleśnictwa Dynów w trybie wznowienia i (lub) rozgraniczenia w obrębach ewidencyjnych: Wołodź, Huta Poręby, Borownica, Lipa, Brzeżawa, Iskań, Piątkowa, Polchowa, Jawornik Ruski
257848Areszt Śledczy
Dostawa cukru i art. sypkich
257834Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie
Roboty remontowe w budynkach podległych Inspektoratów Oddziału ZUS w Koszalinie.
257826Gmina Mosina
Budowa chodników w Gminie Mosina
257824Miasto Krasnystaw
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu dla samochodów osobowych na działce o numerze ewidencyjnym 1703/4 przy ulicy Piłsudskiego 7 w Krasnymstawie
257820Powiat Chojnicki
Roboty uzupełniające powstałe przy realizacji zadania: Sporządzenie numerycznego opracowania mapy zasadniczej na podstawie analogowych map zasadniczych oraz implementacji wynikowych opracowań do systemu EWID2007 obejmującej część powiatu chojnickiego wraz z implementacją zeskanowanej dokumentacji archiwalnej.
257818POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu
257816Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Dostawa analizatora dynamiczno-mechanicznego DMA do pomiaru mechanicznych i lepko-sprężystych właściwości materiałów w funkcji temperatury, czasu i częstotliwości, podczas periodycznych zmian obciążenia dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego
257810Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
DOSTAWA MEBLI - 12 STANOWISK DLA LABORATORIUM BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH BIOFEEDBACK W BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 13/15 W CZĘSTOCHOWIE
257800Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu
Konkurs na koncepcję pracy eksperta w ramach Projektu Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza
257798Powiatowy Urząd Pracy
Przeprowadzenie szkolenia grupowego osób bezrobotnych w zakresie - Obrabiarki sterowane numerycznie
257796Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
Opracowanie koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i wskaźników jakości usług publicznych dla JST na przykładzie Krakowa i Poznania, przeprowadzenie badań szkoleń, upowszechnianie
257794Gmina Gryfino
Budowa kanału deszczowego w ulicy Targowej w Gryfinie
257792Politechnika Lubelska
BZP/PN/33/2012 - Dostawa sprzętu i oprogramowania do stworzenia stanowiska dla osoby niepełnosprawnej - niedowidzącej
257782Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
dostawa artykułów nabiałowych dla SZW w Suwałkach
257780Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego
zakup i dostawa: analizatora do hemoglobiny glikowanej, testów do hemoglobiny glikowanej, grot Apex, worków do dobowej zbiórki moczu,butelek do dobowej zbiórki moczu, sond Sengstakena, nożyków alergologicznych, zestawów podstawowych PEG, zestawów do drenażu niskociśnieniowego ran pooperacyjnych, zestawów do drenażu pęcherza, zestawów do nefrostomii, cewników, zestawów wymiennych jednorazowego użytku do kaniul laparoskopowych wielorazowego użytku, foliowych samoprzylepnych posterylizacyjnych opakowań osłonowych, rękawic nitrylowych do podawania cytostatyków, jałowych, układów oddechowych do res
257778Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKACH: RÓŻANKI - NIERZYM OD KM 69+085 DO KM 69+920, NIERZYM - ZDROISKO OD KM 73+192 DO KM 74+000, PRZYŁĘG - STRZELCE KRAJEŃSKIE OD KM 80+023 DO KM 80+700, PRZYŁĘG - STRZELCE KRAJEŃSKIE OD KM 84+070 DO KM 85+000, LICHEŃ - DŁUGIE OD KM 91+650 DO KM 92+350, LICHEŃ - DŁUGIE OD KM 93+500 DO KM 93+900
257772Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
Dostawa 2 szt. pojazdów bazowych przeznaczonych do adaptacji na ambulanse drogowe typu C.
257764Urząd Gminy
Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych.
257758Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej
Zakup i dostawę sprzętu oświetleniowego dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie Postępowanie Nr PCKiSz-A-213-2/12.
257754Urząd Gminy Grajewo
Przygotowywanie oraz dostarczanie posiłków w okresie od 04 września 2012r do 27 czerwca 2013r w ramach programu wieloletniego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania
257750Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży, dostarczania biletów lotniczych oraz dodatkowego ubezpieczenia w czasie podróży służbowych.
257748Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego systemu ostróg na brzegu Półwyspu Helskiego
257742Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
Dostawę zestawów i igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych oraz zestawów do pomp typu HOSPIRA do SPSK NR 1 PUM na okres 2 lat. OS ZP 61 12
257740Uniwersytet Łódzki
Roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń w budynkach Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ przy ul. Pomorskiej 46-48 i ul. Smugowej 10-12.
257734Urząd Miejski w Policach
Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach
257728Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w 2012 roku materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie oraz podległych mu Biur Powiatowych.
257722Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
257708Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
Dostawa wraz z montażem wyposażenia kina cyfrowego z funkcją 3D
257706Zarząd Zasobu Komunalnego
Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław, w zakresie robót elektrycznych w rejonach F i G - zamówienie uzupełniające do postępowania nr ZZK-WP/3400/195/11 (Zadanie nr I)
257702Uniwersytet Jagielloński
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ
257700Gmina Ujsoły
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w UJSOŁACH
257698Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Zagospodarowanie otoczenia Remizy OSP w Wielkich Drogach
257696Powiat Bieruńsko-Lędziński
Budowa parkingu przy Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu (etap I).
257686Gmina Twardogóra
Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz do Oleśnickiego Parku Wodnego w Oleśnicy na naukę pływania w roku szkolnym 2012-2013
257674Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze
Dostawa materiałów biurowych i papierniczych do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze.
257656Gmina Nekla
Budowa ulic: Słonecznej, Sikorskiego oraz części ulicy Szczepańskiego i Słowackiego w Nekli - etap IV wraz z przebudową oświetlenia drogowego
257640Gmina Sędziszów Małopolski
Remont drogi dojazdowej do pól w Wolicy Piaskowej (Malinówka) na działkach nr ewid. 238, 910, 260/2, 732 i 907.
257636Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
Usuwanie szkód powodziowych na prawym wale potoku Uszewka w km 4+500 - 9+840 w msc. Rajsko, Niedzieliska gm. Szczurowa
257628Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Dostawa sprzętu sanitarnego i pożarniczego.
257622Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Remont dróg wewnętrznych na terenie miasta Przemyśla
257620Uniwersytet Łódzki
Roboty budowlane związane z wymianą chodnika na kostkę betonową z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ w Łodzi ul. Pomorska 149
257618Urząd Gminy
Zakup i dostawa węgla i miału na terenie gminy Bejsce.
257616Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi
Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łodzi przy ul. Jaracza 26
257610Gmina Miasto Puławy
Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Urzędu Miasta Puławy..
257608Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
Renowacja wieży Bramy Głogowskiej (XIV/XV w.) wchodzącej w skład murów miejskich miasta Legnicy
257606Gmina Solec Kujawski
Usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów zawodowych dla klientów Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim uczestników projektu systemowego Nasza przyszłość w naszych rękach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
257600Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Zakup telebimu
257596Areszt Śledczy w Krakowie Podgórzu
Dostawy warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Krakowie Podgórzu, ul. Czarnieckiego 3
257594Gmina Sędziszów Małopolski
Przebudowa drogi gminnej w Górze Ropczyckiej za rzeką (Nawsie)
257590Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Pawłówek polegająca na przebudowie chodnika w km 71+300 do km 71+794.
257588Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
Nabrzeże Wiślane w Wyszogrodzie
257584Gmina Czaplinek
Wykonanie robót dodatkowych wyszczególnionych w protokole konieczności spisanym w dniu 06.06.2012r. na zadaniu - Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu remizy OSP w Czaplinku na Centrum Ratownictwa Gminnego.
257578Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego
Pełnienie funkcji specjalisty do spraw monitoringu i administracji danych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
257576Powiat Jeleniogórski
Docieplenie (termomodernizacja) budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze
257574Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
Remont sali rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 30.
257572Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
Transport i opieka nad 1 uczniem niepełnosprawnym w czasie przewozu z domu do szkoły i z powrotem w roku szkolnym 2011/2012
257560Gmina Strzelce Krajeńskie
Remont fragmentu ciągu pieszego nad Jeziorem Górnym w Strzelcach Krajeńskich współfinansowanego z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 realizowanego w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
257558Gmina Sędziszów Małopolski
Przebudowa drogi gminnej Szkodna - Plackówka w km 0+020 - 0+460.
257550Gmina Krosno
Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w ramach projektu pn. PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW
257548Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
Pielęgnacja i konserwacja drzew rosnących pojedynczo i w alejach, będących pomnikami przyrody na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
257544Gmina Piła
Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na rozbiórkę budynku przy ul. Zygmunta Starego.
257540Gmina Pilzno
Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn. Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem
257538Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i przetestowanie mobilnego zespołu o napędzie elektrycznym akwizycji, przetwarzania i przesyłania danych pomiarowych o obiekcie dynamicznym opisanym równaniami różniczkowymi niecałkowitych rzędów
257534Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
Remont wolnego lokalu mieszkalnego : ul. Kaszubska 19/1 w Żarach
257532Gmina Szczecinek
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Sitno
257530Miasto Nowy Sącz
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich przy ul. Mała Poręba 57 w Nowym Sączu.
257524Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach
Remont drogi powiatowej Nr 2026W Woźniki - Czuchleby - Chotycze
257518Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa leku CINACALCETUM dla Stacji Dializ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
257516Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa jaj świeżych dla kuchni szpitalnej
257514Termy Maltańskie Sp. z o. o.
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie w Poznaniu
257506Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
Remont podłóg, szatni, korytarzy i schodów wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 246 ul. Białowieska 22
257504Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Dostawa materiałów medycznych niesterylnych oraz innego sprzętu i wyposażenia medycznego
257500Politechnika Śląska
Dostawa napędów z silnikami BLDC wraz z układem sterowania oraz przekształtników zasilających. Oznaczenie sprawy: OZ/D/148/HP/12.
257498Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
Usuwanie szkód powodziowych na potoku Podkosówka w km 1+440 - 1+900 m. Bytomsko, Łąkta Górna gm. Żegocina, pow. bocheński
257486Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów: część 1 -obsługa podstawowych programów komputerowych; część 2 -opieka nad osobami starszymi połączony z pierwszą pomocą; część 3 -florystyczny podstawowy; część 4 -operator koparki, część 5 -operator koparko - ładowarki, część 6 -operator spycharki; część 7 -magazynier-operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej dla beneficjentów ostatecznych projektu Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu
257480Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu umiejętności i kompetencji społecznych, treningu budżetowego, doradztwa zawodowego oraz poradnictwa specjalistycznego Do aktywności zawodowej
257478Uniwersytet Łódzki
Roboty budowlane związane z kontynuacją wymiany stolarki okiennej w budynku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ w Łodzi, ul. Narutowicza 59a.
257476Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sukcesywne dostawy odczynników do analizatorów oraz manualnie wykonywanych testów dla potrzeb laboratorium analitycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
257472Uniwersytet Wrocławski
Dostawa systemu laserowego OPO do badań konformacji i fotochemii w matrycach niskotemperaturowych dla Wydziału Chemii UWr.
257468Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja nieruchomości osiedla A z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej : Pl. Św. Anny 4-4c, Pl. Św. Anny 1-1c, Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b, ul. Arkadowa 8-8c, Pl. Św. Anny 3, ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b, Pl. Św. Anny 6-6a, Pl. Św. Anny 7-7c. DLA ZADANIA 3,7
257466Urząd Gminy Mstów
Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Wancerzowie.
257454Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Dostawa laboratoryjnego zestawu pomiarowego optycznej tomografii koherentnej (OCT) do badania struktur podpowierzchniowych tkanek i materiałów.
257444Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Postępowanie nr PCZ/II-ZP/12/2012 - Aparat RTG z ramieniem C - Przetarg nieograniczony.
257438Jednostka Wojskowa 4340
Wykonanie remontu wraz z badaniem zasilania w Jednostce Wojskowej 4340, przy ul. Narutowicza 10 A w Szczecinie
257436Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie
Przeprowadzenie wykładów na kursie przygotowawczym do egzaminu na uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym wg programu opracowanego na podstawie 1 części załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r.
257434Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOBIERNIKACH K/PŁOCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
257430Urząd Gminy Kiszkowo
Przebudowa drogi gminnej do wsi Brudzewko km0+623 do km 1+608
257428Urząd Gminy Krasnosielc
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krasnosielcu
257426Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim
Dostawa wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim
257424Gmina Wołczyn
Remont dachu Szkoły Podstawowej w Wąsicach oraz przebudowa dachu Urzędu Miejskiego w Wołczynie
257420Gmina Ryczywół
Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Gorzewie.
257418Wrocławski Zespół Żłobków
roboty budowlane polegające na przebudowie i montażu wewnętrznej instalacji i urządzeń do celów przeciwpożarowych w żłobku nr 6 przy ul. Krowiej 1 we Wrocławiu
257416Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
na świadczenie usług w zakresie przygotowania i podawania posiłków do pacjenta
257408Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
Organizacja i przeprowadzenie usług szkolenia zawodowego oraz usług szkół nauki jazdy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzesni realizowanych w ramach projektu systemowego Program aktywizacji społecznej i zawodowej -Bądźmy aktywni- współfinansowanego przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
257406PZOZ Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw
opracowanie projektu pełnobranżowego rozbudowy Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze przy ul. Zyty 26.
257402Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Karola Miarki
Modernizacja Budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 2 - etap II
257388Gmina Dolice
Dostawa posiłków obiadowych do szkół na terenie gminy Dolice i prowadzenie kuchni w gimnazjum w Dolicach.
257384Urząd Miasta Marki
Dostawa worków z tworzyw sztucznych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Marki.
257382Zakład Obsługi Placówek Oświatowych
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie.
257378Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
DOSTAWA MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH ZUŻYWALNYCH DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
257376Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie
Zakup ciągnika wraz z głowicą tarczową do cięcia gałęzi oraz czołowym ładowaczem
257374Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
Aktywna Integracja realizowana w ramach projektu systemowego pn. Dobra Przyszłość - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej V
257368Zarząd Powiatu w Olkuszu
Remont chodnika na odcinku drogi powiatowej w miejscowości Bolesław - Ćmielówka
257366Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu To ja kształtuję swój los współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
257364Gmina Szczecinek
Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Skotniki
257360Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu
Dostawa odczynników laboratoryjnych
257356Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o.
Dostawa materiałów opatrunkowych (II postępowanie) PN 29/DZP/2012
257352Rejonowy Zarząd Infrastruktury
REMONT WIAT STALOWYCH PRZY BUDYNKU Nr 100 NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 2286 OPOLE
257350Powiat Łaski
Modernizacja części kartograficznej i opisowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Okup Wielki, Orchów położonych w gminie Łask, z wykorzystaniem rezultatów realizowanego przez GUGiK projektu (Phare 2003 - nr 2003)005-710.01.08 - wektoryzacja map katastralnych oraz projektów realizowanych przez ARiMR
257344Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
Usługa autorskiego nadzoru nad oprogramowaniem RUOM
257342Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Wykonanie robót koniecznych do wykonania realizowanego zadania pn. Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 50 w Gdańsku ul.Grobla IV nr 8
257340Bank Gospodarstwa Krajowego
Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Banku Gospodarstwa Krajowego w ryzykach: AC, OC, NNW, Assistance
257336POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU
Przebudowa drogi powiatowej nr 2745 E Domaniewice - Skaratki, odcinek Skaratki - Stara Wieś
257330Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Zakup wraz z dostawą środków czystości dla potrzeb placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
257328Katowicki Holding Węglowy S.A.
Udzielenie i obsługa kredytu w rachunku bieżącym o wartości 19.000.000 zł na finansowanie działalności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
257318Biblioteki Publiczna Miasta i Gminy
PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GŁĘBOCZKU
257316Nadleśnictwo Świebodzin w Świebodzinie
Zamówienie uzupełniające na usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Staropole
257314Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
Wykonanie robót budowlano- remontowych w Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 25.
257312Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
remontu dwóch sprężarek urządzenia chłodzącego chiller w maszynowni na obiekcie Lodowiska Jastor w Jastrzębiu - Zdroju
257310Gmina Ryczywół
Modernizacja budynku przedszkola w Ludomach
257306Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabli światłowodowych
257302Zarząd Powiatu Tureckiego
Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w technologii pasywnej i energooszczędnej przy Zespole Szkół Technicznych w Turku
257300Urząd Gminy Dębowiec
Remont drogi Koło Misiołka Jana nr ew. dz.318 Wola Dębowiecka w km 0+000-0+255
257298Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
Roboty dodatkowe do umowy 412/10 z dnia 23.06.2010 roku w ramach zadania Budowa nawierzchni ulic os. Grocholice wraz z odwodnieniem i brakującym oświetleniem
257296Nadleśnictwo Miastko
Zamówienie uzupełniające na świadczenie usług leśnych w Nadleśnictwie Miastko w 2012 roku
257294Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
Usługa wykonywania działań promocyjnych na rzecz MPO - łódź przez drużynę Organika Budowlani Łódź.
257292Województwo Śląskie
Wyceny nieruchomości w położonych Zabrzu, Chorzowie i Bytomiu
257290Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Wymiana stolarki okiennej
257286Urząd Gminy Skrzyszów
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w miejscowości Pogórska Wola
257284Zarząd Powiatu w Bełchatowie
DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WADLEWIE
257282Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby GDDKiA Oddziału w Lublinie oraz podległych mu jednostek terenowych.
257272Zarząd Dróg Powiatowych
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych
257268Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
Usuwanie szkód powodziowych na prawym wale potoku Uszewka w km 0+000 - 2+980 w msc. Górka, Rząchowa, Szczurowa, gm. Szczurowa
257260Politechnika Śląska
Przeprowadzenie zajęć, konsultacji i egzaminów - kursy specjalistyczne. Oznaczenie sprawy: OZ/U/27/NC/12
257258Szpital Powiatowy
DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH
257254Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Usługa polegająca na konserwacji w WAK Siemirowice, WAK Malbork, WAK Nr 3 Gdynia, WAK Nr 4 Gdynia.
257250Burmistrz Tykocina reprezentujący Gminę Tykocin
Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Tykocinie
257248Centrum Leczenia Oparzeń
Dystrybucja energii elektrycznej do punktów poboru
257238Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
dostawa komputerów dla IKiFP PAN w Krakowie
257236Gmina Starachowice
Wykonanie n/w zadań Projektu p.n. Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej: a) Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieciowej zapewniającej dostęp do szerokopasmowego Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice, b) Utworzenie portalu internetowego, związanego z realizowanym projektem, c) Dostawa hurtowego dostępu do internetu szerokopasmowego dla 30 jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice
257234Powiatowy Urząd Pracy
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek oraz akcesoriów do czyszczenia komputerów na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej
257230Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa odczynników laboratoryjnych
257228Gmina Żołynia
Budowa publicznego placu zabaw w Brzózie Stadnickiej.
257220Ministerstwo Gospodarki
Wykonanie badania ewaluacyjnego Ocena wpływu inwestycji w ramach działania 9.1, 9.4, 9.5, 9.6 oraz 10.3 PO IiŚ na realizację zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE
257216Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Usługi zdrowotne w zakresie badań lekarskich i psychologicznych z zakresu medycyny pracy osób bezrobotnych i poszukujących pracy kierowanych przez Zamawiającego.
257214Szpital Specjalistyczny
na usługę: odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych nie niebezpiecznych i odpadów niebezpiecznych oraz odbiór i wywóz odpadów komunalnych ze Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
257210Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa układów elektronicznych
257208Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
Dostawa produktów medycznych sterylizacyjnych - 1 pakiet ( powtórzenie).
257204Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Wykonanie robót uzupełniających do umowy ze spółką Elektrobudowa z dnia 18.10.2011r.do postępowania na: Modernizację systemu zasilania Centrum Onkologii -Instytutu im.Marii Skłodowskiej -Curie w Warszawie w zakresie II etapu
257202Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia
Dostawa materiałów do zespoleń kostnych dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach
257200Nadleśnictwo Świebodzin w Świebodzinie
Zamówienie uzupełniające na usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Lubrza
257192Gmina Józefów
REWITALIZACJA PARKU W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW - ETAP III
257190Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
Remonty dróg powiatowych
257188Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki
Usługa miarowego szycia obuwia na potrzeby musicalu Korczak
257182Jednostka Wojskowa Nr 2573
Dostawa części samochodowych do pojazdów Star, Jelcz, Honker, Lublin, Ził, Ural, Fiat Ducato, Tarpan, żarówek, bezpieczników i akcesoriów elektrycznych oraz filtrów (31/ZP/2012)
257170Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przetworników pomiarowych napięcia
257168Instytut Elektrotechniki
Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych
257166Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzózka
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych
257154Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Usługę polegającą na przygotowaniu Urzędu Miasta Torunia do realizacji zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, poprzez przeprowadzenie szkoleń z zasad funkcjonowania ppp oraz warsztatów z zakresu opracowania, stosowania procedur i przygotowania ofert współpracy w ramach ppp dla maksymalnie 40 pracowników UMT
257152Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologoczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
Dostawa środków dezynfekcyjnych i innych w zestawach od 1 do 4.
257146Muzeum w Bielsku-Białej
Wykonanie zadaszenia dziedzińca zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich
257144Urząd Gminy i Miasta
Wymian podłogi w świetlicy wiejskiej w Unikowie
257142Gmina Stromiec, w imieniu której działa Wójt Gminy Stromiec
Wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: -Kompleksowa Gospodarka Wodno-Ściekowa Gminy Stromiec..
257136Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa w okresie trwania umowy artykułów papierniczych
257134Burmistrz Miasta Turku
PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO DLA PROJEKTU PN.: BUDOWA TURECKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W CELU REALIZACJI KOMPLEKSOWYCH USŁUG NA RZECZ BIZNESU PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013, DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIĄZANYCH Z REGIONALNĄ STRATEGIĄ INNOWACJI. SCHEMAT I KOMPLEKSOWE WSPARCIE ŚWIADCZENIA USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORSTW.
257132Komenda Wojewódzka Policji
Zakup wraz z dostawą środków do utrzymania czystości w obiektach garnizonu lubuskiego policji oraz środków higieny osobistej dla policjantów i pracowników cywilnych.
257130Uniwersytet Jagielloński
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
257122Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
Sprzedaż z dostawą soli drogowej
257120Gmina Tarnów
Budowa ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją opadową w Zawadzie -etap II.
257116Gmina Marcinowice
Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 25 w Chwałkowie.
257114Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.
Remont kanału dopływowego do bioreaktorów (nr5) 08e i (nr6)08f w Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A.w Częstochowie.
257112Gmina Gardeja
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Gardeja w roku szkolnym 2012/2013 w oparciu o linie otwarte.
257110Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego na terenie obszaru scalenia gruntów obiekt Brzeźnica obejmującego część wsi Stara Brzeźnica i Nowa Brzeźnica, gmina Brzeźnica, powiat pajęczański.
257108Morski Oddział Straży Granicznej
Udzielenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej
257102Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
Remonty dróg powiatowych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych
257100Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych w zakresie - kierowca operator wózka jezdniowego z napędem mechanicznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez projekt: Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia.
257092Centrum Rekreacyjno-Sportowe miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany
Dostawa chemii basenowej
257086Nadleśnictwo Wipsowo
Przebudowa dróg leśnych gruntowych w Nadleśnictwie Wipsowo podzielona na trzy części : 1 część- Droga w leśnictwie Bartołty- Nr 1, Droga w leśnictwie Bartołty - Nr 2,; 2 część - Droga w leśnictwie Radostowo- Nr 1, Droga w leśnictwie Radostowo - Nr 2; 3 część - Droga w leśnictwie Kobułty.
257084Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
Prawy wał Uszwicy - usuwanie szkód powodziowych w km 0+600 - 3+680 w msc. Wola Przemykowska, Księże Kopacze gm. Szczurowa
257082Powiat Lubartowski
Wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Lubartowie, obręb 8- Za Fabryką
257080Urząd Skarbowy
Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych
257076Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań poświęconych wdrażaniu i realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
257072Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Usługi żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
257066Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Usunięcie usterek i awarii na drogach powiatowych i gminnych oraz usterki kanału sanitarnego w ul. Wytrzyszczek - nawierzchnie asfaltowe
257064Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla realizacji projektu Centralny Ośrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego - Rewitalizacja Obiektów WITD w Radomiu
257060Gmina Krzepice
Przebudowa chodnika oraz remont dróg polegający na budowie chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Krzepice.
257058"Wyspa Dzieci" Przedszkole Nr 146
WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 146 WE WROCŁAWIU
257054Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Dostawę oprogramowania Pardiso Software - ZW/395/2012
257046Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Roboty remontowe KPP w Żyrardowie Nr Sprawy 69/2012
257044Zespół Szkół Leśnych
Remont toalet na I piętrze w Internacie Zespołu Szkół Leśnych w Lesku
257042Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych, doradztwa zawodowego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu systemowego Im więcej tym lepiej
257040Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa pieczywa
257038Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26, 00-940 Warszawa, jednostka Zamawiającego prowadząca postępowanie: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddz. Regionalny w Białymstoku
Dostawa plomb plastikowych
257034Gmina Siedlce
Adaptacja, rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach
257030Gmina Rogoźno
Zorganizowanie i wyposażenie obiektu małej architektury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Cieśle, Wełna, Dziewcza Struga leżących na terenie Gminy Rogoźno
257026Powiat Lubartowski
Wykonanie wyceny nieruchomość niezabudowanej stanowiącą własność Skarbu Państwa położonej w Lubartowie w obrębie geodezyjnym 9-Glinianki
257022SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku (powtórka) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
257020PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łuków
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi leśnej w uroczysku Gaj
257016Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Zadanie 1. Remont pomieszczeń i korytarza na II piętrze w budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie. Zadanie 2. Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze w budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie.
257014Gimnazjum w Opatowie
Dowóz uczniów do Gimnazjum w Opatowie w roku szkolnym 2012-2013
257008Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach
Dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach - współny słownik CPV15500000-3
257006Uniwersytet Jagielloński
Dostawa gier komputerowych w ramach projektu Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
257004Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie
remont sanitariatów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, roboty elektryczne w budynku nr 42 w miejscowości Oleszno realizowany przez Jednostkę Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie, ul. Główna 1,78-513 Oleszno
257002Miejski Zakład Kąpielowy w Zabrzu
Wymiana instalacji elektrycznej w hali basenowej Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu, Plac Krakowski 10
256996Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa kostki brukowej, krawężników ulicznych i obrzeży chodnikowych
256994Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach
Remont drogi powiatowej nr 3707E Poddębice (ul.Mickiewicza) - Góra Bałdrzychowska - Kałów - Złotniki - Dalików - Bardzynin - Parzęczew, na odcinku relacji Rąkczyn - Góra Bałdrzychowska długości 2,925 km
256990Gmina Skołyszyn
Odbudowa drogi gminnej Stygarówka nr ew. 236/1 w Harklowej w km 0+000 do 0+900.
256988Nadleśnictwo Bytnica
Dostawa sprzętu komputerowego dla Nadleśnictwa Bytnica
256986Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy peronów tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Krupniczą oraz na skrzyżowaniu ul. Podwale z Piłsudskiego (na południowym wlocie ul. Orląt Lwowskich) w ramach zadania 03460 Przebudowa układu ulic Krupnicza -Podwale-Sądowa wraz z torowiskiem tramwajowym we Wrocławiu
256976Wójt Gminy Sochaczew
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski
256962Gmina Dobrodzień
Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
256960Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Konstantynowo
Przebudowa dojazdu pożarowego o nr DL27 w Leśnictwie Brodniczka
256958Agencja Nieruchomości Rolnych - Biuro Prezesa
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów benzynowych marki Hyundai eksploatowanych w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych
256952Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach
Dostawa ryb i produktów rybnych dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach - wspólny słownik CPV15200000-0
256946Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa odczynników laboratoryjnych
256942Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Sprawa 116/2012
256938Uniwersytet Jagielloński
Dostawa mikroskopu stereoskopowego i biologicznego dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
256936Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Środki i artykuły czystości.
256930Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudów obiektów inżynierskich wraz z nadzorem autorskim i przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego w podziale na 3 zadania. Zadanie 1 - przepust w m. Kurowice, droga nr 63 w km 226+969. Zadanie 2 - most w m. Kalinowiec, droga nr 62 km 276+458. Zadanie 3 - most w m. Błaziny, droga nr 9 km 37+163.
256928Urząd Gminy
zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Kalinowo Stare i Faszcze.
256920Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Remont chodnika i nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września -Kalisz w m. Chocz ul. Pleszewska
256910Urząd Gminy w Drwini
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012.
256906Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu
Dostawa paliw silnikowych płynnych w formie tankowania do zbiorników samochodów służbowych KP PSP Oświęcim oraz do kanistrów.
256904Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Remont ulicy Limanowskiego w Radomiu na odcinku od ul. Pawiej do ul. Suchej
256900Zakład Karny w Barczewie
Realizacja 1 kursu w specjalności brukarz oraz 1 cyklu zajęć aktywizacji zawodowej z obsługą komputera dla 10 osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie
256898Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Sprzedaż energii elektrycznej
256890Gmina Kamienna Góra
Remont dachu budynku Janiszów 53 część A i C
256884Uniwersytet Jagielloński
Dostawa kitów 6 keto-PGF 1 alpha EIA (80 zestawów) w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
256882Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego PO KL 7.1.1. Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi.
256880Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Zespołu Szkół nr 67 przy ul. Klonowej 16 w Warszawie - I etap (znak sprawy ZP-62/12).
256876Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Remont pomostu żelbetowego przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
256872Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Spr. 56/2012 Wykonanie DP-K dla zadania: Przebudowa bud. sztabowego wraz z infrastrukturą przy ul. Winnickiej 1.
256862Przedszkole Miejskie
dostawa produktów żywnościowych
256860Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym
Remont pomieszczeń, korytarza w budynku internatu oraz remont istniejących chodników i budowa altany przy internacie ZS CKR w Sichowie Dużym.
256858Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawa doposażenia układu pomiarowego PPMS-7: skraplarka - 1 szt. oraz kompresor - 1 szt
256848II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Dostawa materiałów gospodarczych, artykułów piśmiennych, środków czystości, tonerów opisanych szczegółowo w czterech pakietach
256844Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowych
Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych z podziałem na zadania z zapewnienim opieki podczas przejazdu
256840Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach
Dostawa mrożonych warzyw, owoców i ryb dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach - wspólny słownik CPV15331170, CPV15332100, CPV15221000-3
256838Ochotnicze Hufce Pracy Lubuska Wojewódzka Komenda
Wykonanie robót dekarskich wraz z elewacją i wymianą stolarki zewnętrznej w ramach zadania pn. Przebudowa zespołu obiektów szkolnych przy ul. Zamenhofa 1 w Zielonej Górze przeznaczonych na realizację zadań statutowych Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
256836Uniwersytet Jagielloński
Dostawa systemu napełniania/opróżniania komór do miografu 620M, firmy DMT w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
256830Gmina Laszki
Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w Laszkach w ramach Programu Moje Boisko Orlik 2012
256828Instytut Ogrodnictwa
Wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych
256824Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dostawa drobnego sprzętu do zabiegów ortopedycznych
256822Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowych
Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą z podziałem na zadania z zapewnieniem opieki podczas przejazdu
256820Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
Sukcesywna dostawa materiałów czystościowych
256818Gmina Wierzbinek
Przebudowa drogi Wójcinek-Broniszewo
256810Jednostka Wojskowa 3711
Roboty konserwacyjne części wojskowej bocznicy kolejowej nr 270 Nowa Dęba. Sprawa 29/2012.
256808Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
256806Powiat Strzyżowski
Wykonanie robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie
256800Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Sprawa 44/2012 Wykonanie PI wraz z ekspertyzą ppoż i DP-K dla zadania: Przebudowa bud. nr 30 i 530 przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.
256796Zarząd Powiatu w Olkuszu
Docieplenie południowej ściany zewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 21 w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynków Powiatu Olkuskiego
256794Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dostawa leków
256792Gmina Nędza
Wykonanie robót budowlanych dla:BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY NĘDZA -etap I sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nędza i Ciechowice -Zad 1 - Ciechowice- część 1 - ul. Melioracyjna
256790Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wyłonienie organizatora siedmiodniowego turnusu wyjazdowego dla uczestników projektu Bądź aktywny w życiu i ich rodzin.
256788Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
Zabezpieczenie przeciwpożarowe ul. Wiślanej w m. Wyszogród - budowa sieci wodociągowej
256786Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
dostawa ultrasonografu
256778Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym
Remont pracowni, łazienek, nawierzchni dróg wewnętrznych i placu manewrowego przy ZS CKR w Sichowie Dużym.
256774Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Przygotowywanie i dostarczanie- do miejsc wydawania- posiłków w formie gorącego dania obiadowego dla dzieci objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie wakacji w roku 2012 oraz ich wydawanie do spożycia w tych miejscach
256770Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Usunięcie usterek i awarii na drogach powiatowych i gminnych oraz usterki kanału sanitarnego w ul. Wytrzyszczek - podbudowy, humusowanie, naprawa kolektora sanitarnego
256768Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
Remont drogi Nr 1506 Kozerki - Czarny Las - Makówka.
256764Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Dostawa paliwa na terenie Warszawy i obszarze Polski w ilościach detalicznych, rozliczana bezgotówkowo kartą dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
256762Gmina Chodel
Zagospodarowanie do funkcji rekreacyjno-turystycznej zalewu i terenu wokół zalewu w Chodlu oraz poprawa estetyki miejscowości poprzez: Zadanie I: Roboty ziemne i budowlane w obrębie zalewu i terenu wokół zalewu oraz remont chodnika zlokalizowanego na trasie prowadzącej do zalewu Zadanie II: Budowa zjazdów i miejsc parkingowych dla autobusów na działkach nr ew.943, 908, 1512, 889, 904, 888 i 891 w m. Chodel (w zakresie objętym wnioskiem o dofinansowanie)
256760Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego, pn.: Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność miasta Tychy, przy ul. Hetmańskiej 3-5
256756Miasto Białystok
Dostawa 600 szt. pamięci przenośnej z logo Miasta Białegostoku dla Departamnetu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku
256754Politechnika Wrocławska
Wyłonienie Wykonawcy remontu i przebudowy pomieszczeń nr 1001 - 1006 i korytarza w Studium Nauk Humanistycznych w budynku C-7 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 11 we Wrocławiu..
256752Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej w lokalu użytkowym - ul. Rabsztyńska 8
256750Jednostka Wojskowa 3711
Remont parkingu przy bud nr 10 w JW 2090 Nowa Dęba, Sprawa 28/2012.
256744Urząd Miejski w Olecku
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko
256740Powiat Świecki - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu
Na przeprowadzenie szkolenia zawodowego
256738Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodników w kwadracie ulic: Weteranów - Czwartaków - Godebskiego - Langiewicza i Wysockiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego
256734Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Prace adaptacyjno-remontowe na obiektach Uniwersytetu Technologiczno -Przyrodniczego w Bydgoszczy
256724Gmina Banie
Skwerek nad Tywą w miejscowości Banie w ramach działania Odnowa i rozwój wsi realizowanego w ramach Programu, osi 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
256722Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Dostawa kardiochirurgicznego sprzętu jednorazowego użytku oraz wielorazowych obłożeń chirurgicznych.
256720Nadleśnictwo Miękinia
Przebudowa drogi leśnej długości 849m położonej w leśnictwie Wilczków
256716Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
SUKCESYWNE DOSTAWY TAŚM STOSOWANYCH W LECZENIU NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET
256714Powiat Lubaczowski
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
256712Gmina Gorzyce
Roboty dodatkowe przy realizacji zadania pn.: Budowa mostu na rzece Łęg w ciągu projektowanej drogi gminnej Gorzyce - Orliska.
256710Gmina Zaklików
Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Zaklików
256708Miasto Nowy Sącz
Przygotowanie i wykonanie występu grupy wokalnej Capella Sandeciensis podczas uroczystości związanych z promocją XL tomu Rocznika Sądeckiego w ramach plenerowej imprezy pn. Imieniny Miasta Nowego Sącza 2012.
256706Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Zorganizowanie opieki nad osobami zależnymi uczestników projektu Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
256704Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
Okazanie punktów granicznych pomiędzy działką nr 24 i częścią działek nr 30/2 i 33/73 położonymi w obrębie Kierzkowo, gmina Choczewo, powiat wejherowski
256700Szpital Specjalistyczny w Pile
Wykonanie robót budowlanych II
256698Gmina Kościerzyna
Organizacja obozów językowych w ramach projektu SUPERUCZEŃ
256694Gmina Kamienna Góra
Odbudowa kanalizacji deszczowej i drenarskiej zniszczonych przez powódź przy budynku szkolnym w Szarocinie.
256690Urząd Gminy
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wielkolesie
256688Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku przy ul. Komorowickiej 22 w Bielsku-Białej
256686Instytut Ogrodnictwa
Dostawa wstępnego wyposażenia w przebudowanych pomieszczeniach po bibliotece
256684Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Remont przepustu na dojeździe do Huty Paprockiej w Tychach
256682Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PN-61/26/2012/G/WORKI LDPE
256678Powiat Lubartowski
Wykonanie robót dodatkowych Rewaloryzacja dziedzińca Pałac Sanguszków w Lubartowie
256676Powiatowy Zarząd Dróg
Remont ulicy Ogrodowskiego w Krotoszynie
256674Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki
Świadczenie usług pocztowych o wadze powyżej 50g i do 2000g.
256672Medyczne Studium Zawodowe
Remont łazienek - Internat III piętro
256668Gmina Gołdap
Całodobowa obsługa monitoringu wizyjnego miasta Gołdapi
256666Gmina Syców
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Sycowie przy Gimnazjum ul. Kościelna 3.
256662Gminny Dom Kultury w Cycowie
Zakup wyposażenia do celów edukacyjnych w Gminnym Domu Kultury w Cycowie
256660Nadleśnictwo Chotyłów
Remont budynku mieszkalnego leśniczówki Zabłocie
256656Szpital Specjalistyczny w Pile
Dostawa gazów medycznych i technicznych
256654Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Ubezpieczenie brzegu rzeki Dunajec w km 41+570 - 42+815 w m. Szczepanowice, gm. Pleśna, pow. tarnowski, woj. małopolskie
256648Powiat Lubartowski
Wykonanie robót dodatkowych Rewaloryzacja dziedzińca Pałac Sanguszków w Lubartowie
256644Zarząd Dróg Powiatowych
Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2059B Krzyżewo - Kowalewszczyzna w lok. 5+468,0 - 9+848,0 na dł. 4,380 km
256638Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy
remont Hotelu IOR w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin-PIB [w tym: wymiana drzwi do pokoi hotelowych, biurowych, do aneksów gospodarczych i na klatkach schodowych, montaż drzwi przy klatkach schodowych na parterze i w piwnicy, wydzielenie przeciwpożarowe restauracji, wymiana hydrantów wewnętrznych, wyposażenie w podręczny sprzęt ppoż., obudowa szachtów instalacyjnych na korytarzach] - znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Remont/H//2012
256636Gmina Zgorzelec
Odbudowa mostu wraz z odbudową drogi na dz. nr 287/1 w Koźlicach
256630Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Zabezpieczenie wału przeciwpowodziowego w miejscowości Kościerzyce w km wału 11+600-12+000 gm. Lubsza
256622Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących projektu pn.:Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza - etap I Tychy Miasto - Katowice
256620Powiat Lubartowski
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb powiatu lubartowskiego oraz jednostek organizacyjnych
256618Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
Wykonanie prac remontowych w obiektach budowlanych Inspektoratu ZUS w Stargardzie Szczecińskim ul. Składowa 2, w przedmiocie malowania ciągów komunikacyjnych i wymiany drzwi oraz wymiany opraw oświetleniowych.
256614Zakład Karny
Przetarg nieograniczony na dostawę siatki zgrzewanej z drutu ostrzowego z klipsami montażowymi i drutem naciągowym do Zakładu Karnego w Dębicy
256612Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Przebudowa drogi powiatowej nr 1852 N Zelki - Skomack Wlk. - Rożyńsk - Bartosze - do dr. kraj. nr 16 w miejscowości Skomack Wielki
256610V Liceum Ogólnokształcące im. ks.Piotra Ściegiennego
zwiększony zakres modernizowanego budynku o roboty tożsame z zakresem podstawowym
256606Miasto Inowrocław
WYKONANIE II ETAPU PRAC DOTYCZĄCYCH REMONTU NAWIERZCHNI BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W INOWROCŁAWIU
256604Zespół Opieki Zdrowotnej
Gospodarowanie odpadami medycznymi
256600Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu studyjnego z zakresu aktywizacji społecznej dla uczestników Programu Rewitalizacji Społecznej o tytule: Miasto równych możliwości -program rewitalizacji szansą dla młodych oraz niepełnosprawnych, znak: PRZET-3/RS/UE/MOPS/2012
157147Gmina Miasto Gniezno
KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE MIASTA GNIEZNA - I etap - Konserwacja letnia
157139Politechnika Śląska
Opracowanie materiałów dydaktycznych dla studentów nowego kierunku, nowych specjalności i słuchaczy kursów specjalistycznych. Oznaczenie sprawy: OZ/U/24/OB/12
157119Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
Przetarg nieograniczony na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysem i przedmiarem ), dla inwestycji - Pracownia Konserwacji Wraków Zabytkowych wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie - i uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę
157117Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Zamówienie dodatkowe na wykonanie naprawczych robót budowlanych pokryć dachowych budynku laboratoryjno - biurowego Nr 2
157113Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
Modernizacja kotłowni w Zielonkach, gm. Stary Targ
157111Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Zamówienie dodatkowe na prowadzenie inwestorskiego nadzoru nad robotami budowlanymi
157107Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Zamówienie dodatkowe na wykonanie robót budowlanych zgodnie z protokołem konieczności
157103Gmina Międzyzdroje
Organizacja IV Gali Boksu Zawodowego p.n. Międzyzdroje Seaside Boxing Show - imprezy o charakterze sportowym
157099Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu
Usługi przygotowania i dostarczania posiłków dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
157079Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Remont kuchni i zaplecza w Miejskim Przedszkolu nr 73 w Katowicach przy ul. Słonecznej 77a.
157077Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy
opiekuńcze usługi specjalistyczne w zakresie rehabilitacji fizycznej świadczone w warunkach domowych.
157073Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz kamery 3D z podziałem na 5 części
157069Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego, prześcieradeł papierowych oraz powłok na kozetki PN 50/12/KE
157063Gmina Łapanów
Budowa chodnika z kanalizacją opadową z kanalizacją opadową przy drodze wojewódzkiej nr 966 w odc. 130 km 0+583 - odc. 140 km 0+991 - etap I
157059Nadleśnictwo Smardzewice
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego na usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Smardzewice w roku 2012. Zamówienie uzupełniające do części 2 w Leśnictwie Małe Końskie.
157053Gmina Miejska Ostróda
ZAPEWNIENIE WYSTĘPÓW ARTYSTÓW W RAMACH FESTIWALU OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL
157043"Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Poznaniu
Dostawa pocztowych skrzynek nadawczych i części zamiennych do skrzynek
157037Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera SP ZOZ
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego składającego się z dwóch zadań pn. : I zadanie - Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania, II zadanie - Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania.
157035Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Budowa skateparku przy ul.Okulickiego w Piasecznie.
157029Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Objęcie nadzorem autorskim oprogramowania INFOMEDICA Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.
157025Urząd Gminy Brzeźnica
Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego realizowanego przez Gminę Brzeźnica - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy pod nazwą Czas na aktywność w Gminie Brzeźnica- jesteśmy aktywni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
157023Ośrodek Kultury
Dostawa zestawu do organizacji imprez plenerowych w ramach zadania Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni i biur OK w Drawsku Pom.
157021Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
Dostawa filmów i odczynników rtg
157009Gmina Lesznowola
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI OBRĘBU: ZADANIE NR 1 WOLA MROKOWSKA (rejon ul. Postępu) - pow. planu ok. 186 ha ZADANIE NR 2 WÓLKA KOSOWSKA (południowa część wsi, przy granicy ze Stachowem)- pow. planu ok. 16 ha ZADANIE NR 3 STACHOWO i KOSÓW - pow. planu ok. 80 ha ZADANIE NR 4 LESZNOWOLA (rejon ulicy Poprzecznej)- pow. planu ok. 175 ha ZADANIE NR 5 LESZNOWOLA (rejon ulicy Jedności)- pow. planu ok. 3,5 ha ZADANIE NR 6 ZGORZAŁA (północno wschodnia część wsi)- pow. planu ok. 22 ha.
157007Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów
Świadczenie stałej całodobowej i bezpośredniej usługi ochrony fizycznej budynku Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynalazek 3.
157001Wojewódzki Urząd Pracy
KAMPANIA REKLAMOWA NA NOŚNIKACH WIELKOFORMATOWYCH ORAZ KAMPANIA PRASOWA
156995Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa asortymentu i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Projekt Kluczowy nr POIG 01.01.02-00-016/08 pt. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii
156993Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty na nawierzchniach asfaltowych w ciągu dróg krajowych nr 3, 12, 12B.
156991Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
156989Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Zakup specjalizowanej pamięci RAM do zestawu uruchomieniowego FPGA z przetwornikami ADC - zamówienie uzupełniające. WEITI/ 99/BZP/2012/1035.
156973Teatr Wielki - Opera Narodowa
Występ Pana Daniela Kircha w charakterze solisty - śpiewaka w partii Waltera podczas spektakli operowych PASAŻERKA w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie.
156971Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Budowa zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym - MOJE BOISKO ORLIK-2012 na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: - Część 1 - Zespół Szkół nr 24 przy ul. Ogrodowej 3/5, Część 2 - Zespół Szkół nr 8 przy ul. Łyskowskiego 28, Część 3 - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Bażyńskich 30/36, Część 4 - Zespół Szkól nr 14 przy ul. Hallera 79, - Część 5 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Raszei 1
156963Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
Dostawy drobiu i wyrobów z drobiu
156951Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ROBOTY BUDOWLANE DODATKOWE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK - KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA) - przebudowa systemu melioracyjnego Żuław Gdańskich - budowa przepustów fi 600 z rur GRP, rowu R-G 1.1 oraz przepustów fi 400.
156947Zakład Karny w Opolu Lubelskim
6/2012
156943Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
Wymiana ogrodzenia części nieruchomości na terenie dziedzińca wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12
156939Akademia Morska w Gdyni
CRZP/45/2012/AEZ/ Dostawa sprzętu komputerowego dla AMG w roku 2012 cz. 4 na potrzeby projektu STER dla B+R w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
156937Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dostawa odczynników do badan laboratoryjnych - panele pokarmowe i inhalacyjne
156927Kuratorium Oświaty w Krakowie
Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego.
156923Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
ZRB/ZT1/Dostawa opraw i świetlówek do budynku Nr 63 w Kazuniu
156921Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Dostawa materiałów opatrunkowych i materiałów do sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
156919Warszawski Uniwersytet Medyczny
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Collegium Anatomicum przy ul. Chałubińskiego 5 w Warszawie - I etap, znak sprawy: AEZ/S-47/2012
156911Gmina Karczew
ZP.271.11.2012 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Sobiekursku, do Szkoły Podstawowej w Glinkach oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie, w roku szkolnym 2012/2013
156907Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
IFPS/43/12
156905Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Adaptacja pomieszczeń po czytelni i magazynie książek w budynku L-27 na archiwum dokumentacji projektowej i pokoje dla pracowników pionu technicznego Politechniki Rzeszowskiej
156899Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instalacja wyciągu oraz doprowadzenia instalacji sprężonego powietrza do sitodrukarki POSTĘPOWANIE NUMER WEiTI/107/BZP/2012/1035
156895Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Przetarg nieograniczony nadostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.
156893Miejski Zakład Komunikacji
Naprawa automatycznych skrzyń biegów ZF Ecomat i Voith DIWA (ZP 03/2012)
156889Starostwo Powiatowe w Lesznie
Dostawa sprzętu ratowniczo-medycznego
156885Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Dostawa podłoży mikrobiologicznych
156879Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
Remont pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Łomży
156861Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
Remont drogi powiatowej nr 1728B Wólka Zamkowa - Minczewo - Arbasy - Osnówka - Granne w msc. Wierzchuca
156859Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
156855Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy leków, parafiny granulowanej i substancji recepturowych.
156849Zakład Karny w Tarnowie-Mościcach
Dostawa i instalacja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa
156843Uniwersytet Wrocławski
Sukcesywne dostawy helu ciekłego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego - 3 zadania
156841Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH Nr sprawy DZP-751/15/2012
156833Gmina Rudna
Adaptacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Rudnej na lokale mieszkalne
156827Gmina Kietrz
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice przy ul. PGR.
156821Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku do hodowli komórkowej i diagnostyki..
156819Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dzierżawa automatycznego czytnika do OB wraz z dostawami elementów zamknietego systemu pobierania krwi metodą próźniową.
156811Uniwersytet im. A. Mickiewicza
wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji wewnętrznych, natężenia oświetlenia awaryjnego w budynkach oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowych budynków Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Kaliszu
156805Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Remont schodów terenowych - ul. Kaszubska- ul. Warmińska - Jar Południowy - ul. Wielkopolska 43 - Jar Południowy - ul. Wielkopolska 53
156803Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy: nosków z portem i filtrem, filtrów antybakteryjnych, przyrządów do pompy infuzyjnej firmy ABBOTT, cewników i zgłębników.
156785Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej ( nauka i doskonalenie pływania, oswajanie z wodą, aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna itp.) na basenach krytych w Oddziale Chwiałka, Poznań ul. Chwiałkowskiego 34
156783Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Budowa chodnika przy ul. Wodzisławskiej na odcinku od ul. Witczaka do budynku nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju
156775Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
Remont podłogi w szatni dla uczniów oraz podłóg w salach nr 3, 5, 8, 12, 13, 14, 18 oraz 21 w budynku XXVII L.O. przy ul. Polnej 5 w Warszawie (znak sprawy ZP-67/12)
156771Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Asystent rodziny świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
156767Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A.
Dostawa masy mineralno - bitumicznej (asfaltobeton) o ziarnistości do 8 mm, rozkładanej ręcznie na gorąco - warstwa ścieralna do naprawy dróg, dostarczanej okresowo, w miarę potrzeb zamawiającego
156763Ośrodek Kultury w Byczynie
Utworzenie kompleksu rodzinnego rekreacyjno - sportowego w Ciecierzynie
156761Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza
Dostawa aplikatorów
156755Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Remont chodnika ul. Arki Bożka
156753Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1
przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku
156749Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawa materiałów elektrycznych
156747Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
Konserwacja Oświetlenia ulicznego w Koszalinie.
156743Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie VRF w układzie 10 jednostek wewnętrznych podłączonych do 1 jednostki zewnętrznej..
156739Gmina Kobylnica
Roboty budowlane dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica
156735Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD -II Terumo Sterile Tubing Welder firmy Terumo
156725Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Zakup środków transportu na potrzeby związane z utrzymaniem sieci dróg wojewódzkich. CPV 34110000-1
156723Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
Przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC przy ul. Wańkowicza w Koszalinie - kontynuacja realizacji.
156719Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja potoku Szlachcianka w km 0 + 000 - 6 + 600 w m. Rogoźnica, Wola Cicha, Głogów Młp., gmina Głogów Małopolski
156703Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Malowanie wybranych pomieszczeń w Domu Studenckim Ikar Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej 6 w Rzeszowie
156701Gmina Trzciel
Wykonanie elewacji na budynku Szkoły w Brójcach.
156695Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Rozbudowa skrzyżowań DW nr 783 z ul.Jana III Sobieskiego oraz z ul.Podzamcze w Miechowie-opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych.
156683Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Najem samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy wraz z możliwością ich późniejszego odkupu od wykonawcy po okresie wynajmowania
156679Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
dostawa oprogramowania dla wszystkich Jednostek AGH
156675Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
Dostawa elektrod oraz masek tlenowych do SPSK NR 1 PUM na okres 2 lat.
156667Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów interpersonalnych, szkoleń zawodowych i kursu prawa jazdy kat B dla 28 klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach.
156663Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu ściany oporowej zlokalizowanej przy ulicy Tamka 40/Konopczyńskiego 5/7 w Warszawie
156653Jednostka Wojskowa Nr 4724
Zakup i dostawa aktywnych i półaktywnych ochronników słuchu
156649Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja potoku BRATKOWSKIEGO w km 0+000 -6+700, 8+300-9+360
156647Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
usługa świadczona dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, z podziałem na 2 pakiety, polegającą na : 1. Unieszkodliwianiu i transporcie odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej w ilości 122.000 kg w okresie 24 miesięcy 2. Transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych w ilości 5.120 m3 w okresie 24 miesięcy.
156645Gmina Staszów
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach - Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz świetlicę socjośrodowiskową - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej: 1) przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku na lokale socjalne, 2) przebudowę części pomieszczeń budynku na świetlicę socjośrodowiskową
156641Miasto Stołeczne Warszawa
Świadczenie usług wsparcia licencji Microsoft Premier Suport
156637Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. CZĘŚĆ I zamówienia - /Operator koparko - ładowarki/, CZĘŚĆ II zamówienia - /Operator koparki jednonaczyniowej kl. III/, CZĘŚĆ III zamówienia - /Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie kategorii C, C+E, C1 i C1+E prawa jazdy/, CZĘŚĆ IV zamówienia - /Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1kV/
15663310 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy sukcesywne worków na odpady medyczne
156627Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania podziału działki położonej w Radomiu przy ul. Armii Ludowej.
156625Gmina Udanin
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
156611Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Biłgoraj
Dostawa komputerów stacjonarnych typu All-in-One dla Nadleśnictwa Biłgoraj..
156609Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCW w budynkach Gminy Bytom
156605Teatr Rozrywki
Wakacyjny Przegląd Przedstawień
156603Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH, DRUKAREK, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO-FAKSU ORAZ TONERÓW
156601Starostwo Powiatowe
Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy przy ul. Sportowej 24
156599Areszt Śledczy w Poznaniu
Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku mieszkalnego OZ Poznań
156597Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Remont lokali mieszkalnych (wolnostanów) w budynkach mieszkalnych - wielorodzinnych w Tychach przy ul. Cienistej 15/38- Zadanie nr 1, przy Al. Bielskiej 72/6- Zadanie nr 2
156593Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja potoku OSINA w km 4+660 - 6+000
156589Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć wyrównawczych i pogotowia lekcyjnego w placówkach szkolnych objętych projektem pn. Szkoła w centrum uwagi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - PO KL - Priorytet IX - działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 Z podziałem na części zamówienia
156587Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Budowa budynku garażowego wraz z urządzeniami budowlanymi, wiaty dla rowerów oraz ogrodzenia frontowego
156585Urząd Miejski w Radzionkowie
Wykonanie elementów promocyjnych dla projektu pn. Budowa ul Księżogórskiej w Radzionkowie - etap I
156577Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Remont budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach - 2012
156575Powiat Pszczyński
Termomodernizacja budynku internatu przy PZS nr 2 w Pszczynie: Etap I, część 1 - Dach.
156567Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 175 odc. Pomierzyn - Kalisz Pomorski
156563Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
USŁUGĘ WYKONANIA NAPRAWY WYNIKOWEJ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA MW
156557Gmina Sędziszów Małopolski
Przebudowa drogi gminnej Zagorzyce - Lipie w km 0+010 - 0+360..
156555Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania realizowanego pod nazwą Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie.
156551Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych opłaconych w formie opłaty z dołu dla potrzeb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
156547Dom Pomocy Społecznej
Dostawa samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdami.
156543Województwo Podkarpackie
Wykonanie działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas masowych imprez sportowych na najwyższym szczeblu rozgrywek - rozgrywkach siatkarzy Asseco Resovia S.A. Rzeszów podczas meczów PlusLigi, Ligi Mistrzów oraz rozgrywek Młodej PlusLigi
156539Gmina i Miasto Warta
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rożdżały od km 0+620 do km 2+100 na długości 1480 mb.
156537Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Sukcesywna usługa druku książek, czasopism i akcydensów dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, sprawa numer RAP.272.91.2012.
156533Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Adaptacja poddasza na cele mieszkalne dla czterech lokali przy ul. Matejki 34-36 w Jaworznie w zakresie: 1) nadbudowy, 2) przebudowy, 3) zmiany konstrukcji dachu, 4) zmiany sposobu użytkowania strychu, istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na mieszkania
156527Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Przebudowa części pomieszczeń budynku szpitala Namysłowskiego Centrum Zdrowia NZOZ w Namysłowie w celu ich przystosowania do prowadzenia Oddziału Dziecięcego.
156523Województwo Łódzkie
Usługa promocji w prasie polegająca na edycji artykułów prasowych (sponsorowanych) z możliwością zamieszczenia ich w serwisie internetowym
156517Gmina Michałowice
Wykonanie uzupełniających elementów odwodnienia oraz usunięcie kolizji z przyłączami sanitarnymi i wodociągowymi w ul. Kasztanowej, Poniatowskiego i Borowskiego w Michałowicach Wsi zam. uzupełniające zp.2712.36.2012
156515Urząd Gminy Szczytno
Zakup samochodów pożarniczych dla OSP w miejscowościach Lipowiec, Olszyny, Szymany służących podniesieniu bezpieczeństwa ekologicznego w gminie Szczytno
156511Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych w ciągu drogi krajowej nr 7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - węzeł Ostróda Północ wraz z opracowaniem wyników badań
156503Województwo Małopolskie
Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
156497Gmina - Miasto Elbląg
Kompleksowa realizacja VII edycji Elbląskiego Święta Chleba
156495Politechnika Częstochowska
Wykonanie matrycy, stempla i wsadu do wyciskania kątowego oraz matrycy, stempla i wsadu do wyciskania przeciwbieżnego dla Wydziału Inżynierii Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej
156493Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach
Dostawa mieszanki kruszywa na remont dróg w gminie Dubeninki nr postępowania OLSU.SGZ.0160.7.2012.HŁ
156491Gmina Żukowo
Budowa ulic osiedlowych na Osiedlu Nowe w Żukowie - zadanie 3.
156489Gmina Lutomiersk
BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU - MOJE BOISKO-ORLIK 2012 - (BOISKO PIŁKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM) W LUTOMIERSKU
156483Uniwersytet Łódzki
Dostawa oraz instalacja zestawu laboratoryjnego sprzętu chłodniczego w ramach projektu unijnego Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii - testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej
156479Gminny Zakład Komunalny
Przyjęcie i unieszkodliwianie nieczystości komunalnych płynnych w roku 2012/2013.
156477Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 48 w budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów DOM Wiśniowa w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
156475Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Wykonanie połączenia komunikacyjnego między budynkiem A i budynkiem C przez nadszybie szybu Kinga.
156473Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
AM/AZ/PN-32/12 Dostawa i uruchomienie urządzeń lab. z wyposażeniem, dla jednostek AM we Wrocławiu, ocenianych odrębnie:cz.A-Płaszcz grzejny z mieszadłem magnetycznym,cz.B-Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem,cz.C-Termostatowana wytrząsarka mikropłytkowa,cz.D-System elektroforetyczny do analizy chipowej,cz.E-Termocykler PCR z blokiem 96 dołkowym,cz.F-Komora laminarna,cz.G-Komora do PCR,cz.H-Termo-wytrząsarka,cz.I-Komora do PCR,cz.J-Łaźnia wodna z wytrząsaniem,cz.K-Mini wirówka,cz.L-Ręczny homogenizator tkankowy,cz.M-Komora laminarna,cz.N-Zestaw do elektroforezy poziomej,cz.O-Amplifikator DNA
156471Gmina Miasto Sieradz
Remont dróg poprzez wykonanie nakładek z masy mineralno-asfaltowej w Sieradzu
156465Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Druk i dostawa publikacji Kobiety w Wojsku Polskim.
156457Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Usługa przeprowadzenia autoryzowanego szkolenia dedykowanego z oprogramowania ESRI
156451Burmistrz Kobylina
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Rębiechowie w ramach projektu MAŁA WIEŚ LECZ ATRAKCJI WIELE - MOŻESZ PRZYJECHAĆ DO NAS NIE TYLKO W NIEDZIELĘ
156443Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
156441Politechnika Poznańska
Przeprowadzenie specjalistycznych praktycznych szkoleń lotniczych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny: Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej
156429Zarząd Inwestycji Miejskich
Przebudowa ul. Maleczyńskich na odcinku od posesji nr 53 do 95 wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wodociągowej w sięgaczu I ul. Maleczyńskich nr 85 do 95 we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1: Przebudowa ul. Maleczyńskich na odcinku od posesji nr 53 do 95 wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wodociągowej w sięgaczu I ul. Maleczyńskich nr 85 do 95 we Wrocławiu,Zadanie 2: Pielęgnacja zieleni wykonanej w Zadaniu 1
156425Gmina - Miasto Elbląg
Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia dodatkowe w 3 szkołach podstawowych w klasach I-III na terenie Gminy Miasto Elbląg w ramach realizacji projektu systemowego Indywidualnie znaczy lepiej - wsparcie dla procesu nauczania początkowego w klasach I-III w elbląskich szkołach podstawowych i specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych
156423Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o.
Leasing finansowy fabrycznie nowego stacjonarnego ultrasonografu
156421Urząd Gminy Pcim
Roboty remontowe w pomieszczeniu dydaktycznym w Szkole Podstawowej Nr 2 Pcim Krzywica
156419Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Dostawa strugarko wyrówniarko-grubościówki, pilarki tarczowej oraz urządzenia nawilżającego z polerką w ramach trzech zadań
156417Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Wydruk i skład Sprawozdania z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2011 oraz Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012
156407Gmina Lipno
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipowej w Wilkowicach
156403Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie
Zakup i dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach projektu Żaczek - gryfiński projekt wspierania rozwoju osobistego ucznia. A
156399Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka
Nr sprawy: 36/U/DA/12: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku S.A. im. Gen. J. Ziętka
156395Gmina Pińczów
Przebudowa drogi w Krzyżanowicach Średnich
156391Urząd Gminy
Dołuje - Kościno budowa chodnika
156389Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
Dostawa artykułów jednorazowego użytku: uzupełnienie systemu do pobierania krwi
156381Gmina Lubrza
Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalno - gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na cele socjalne położonego w miejscowości Zagórze nr 26
156375Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN sp. z o.o.
Sprzątanie Centrum Treningowego Nr 6 przy ul. Hallera 81 we Wrocławiu
156371Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych
156369Urząd Gminy
Kościno - budowa chodnika Wąwelnica - budowa chodnika do drogi krajowej
156367Zarząd Geodezji , Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocław
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych na terenie miasta Wrocławia
156363Zarząd Dróg Powiatowych
Ścinka poboczy w ciągu dróg wojewódzkich nr 340 i nr 342 utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy.
156353Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
WARP-4/12
156349Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
Dostawy odczynników oraz sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla szpitala w Pilchowicach, nr spr 07/ZP/2012
156347Gmina Wałbrzych
Remont muru oraz nawierzchni placu zlokalizowanego przy budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu.
156343Gmina Miasta Radomia
Przetarg nieograniczony na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Kąkolowej.
156341Gmina Miejska Tczew
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa skateparku przy Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji
156339Politechnika Warszawska
Zastępstwo prawne Politechniki Warszawskiej, obejmujące przeprowadzenie działań i czynności o charakterze administracyjnym
156335Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawa koszy na śmieci oraz akcesorów łazienkowych ze stali nierdzewnej do Pawilonu Dydaktycznego WIMiC - nr sprawy ZP/0444/2012
156333Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
WARP-3/12
156329Ministerstwo Zdrowia
Dostawa artykułów spożywczych
156325Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA: Cześć nr I - naprawa pokrycia dachowego bud. nr 36 w JW 4229 Skwierzyna. Część nr II - częściowa wymiana ogrodzenia, budowla nr 39 w JW 4229 Skwierzyna. Część nr III - wymiana linii kablowej o długości 700m w JW 3868 Skwierzyna
156323Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Wykonanie i dostawa artykułów informacyjno - promocyjnych
156315Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Usługi poligraficzne polegające na wykonaniu wkładek do zaproszeń, zaproszeń, dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie.
156311Miasto Jastrzębie Zdrój
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
156309Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa
Prace pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych znajdujących się na Międzywalu Wisły będące we władaniu m.st. Warszawy - Służba Brzegowa
156307Państwowe Liceum Plastyczne
Wymiana stolarki budowlanej budynku głównego Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie.
156301Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
Dostawa artykułów spożywczych do kawiarni Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego Pałac Biesa w Olszanicy
156299Miasto i Gmina Krotoszyn
Przebudowa ulicy Mazowieckiej w Krotoszynie
156293Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Ustawienie poręczy stalowych energochłonnych i ogrodzeń łańcuchowych na drogach powiatowych
156289Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawa i instalacja systemu do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej wraz z nawigacją: Magstim TMS + Brainsight Neuronavigator z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem, wraz ze szkoleniem użytkowników sprzętu
156283Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń WCO..
156271Gmina Pabianice
świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2012/2013 w dni nauki szkolnej
156263Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich dopuszczających do uczestnictwa w szkoleniu
156257Wojewódzki Urząd Pracy
OPRACOWNIE GRAFICZNE ORAZ WYDRUK PAPIERU FIRMOWEGO
156251Jednostka Wojskowa 3294
WYKONANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG TECHNICZNYCH NA SPRZĘCIE I SYSTEMACH ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW
156243Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wykonanie podłączenia do kanalizacji deszczowej budynku mieszkalnego przy ul. Podlesie 4 w Gliwicach wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian piwnic.
156239Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek o wadze poniżej 50 g i ich ewentualnych zwrotów.
156235Gmina Augustów
Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na terenie gminy Augustów
156231Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Wykonanie remontu dachu wraz z wykonaniem zewnętrznej pionowej izolacji przeciwwilgociowej w budynku mieszkalnym przy ul. Piekarskiej 73 w Bytomiu
156229Urząd Gminy Gaszowice
Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Powstańców i Sobieskiego w Czernicy - etap I
156227Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera SP ZOZ
dostawy środków dezynfekcyjnych
156223Zespół Opieki Zdrowotnej
Remont bloku operacyjnego z sala cięć, remont oddziału ginekologiczno-położniczego z apteką pod potrzeby laboratorium oraz dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu pn. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w powiecie chełmińskim poprzez doposażenie oraz modernizację SP ZOZ w Chełmnie dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego
156213Gmina Nowa Wieś Lęborska
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013
156211Zakład Karny nr 1
Dostawa termosów
156207Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i podległych jej prokuratur rejonowych
156205Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Remont dachu, zadaszeń i kominów w Gimnazjum nr 1 w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17.
156201Sąd Okręgowy w Warszawie
Remont (renowacja) części elewacji budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy Al. Solidarności 127 -ZP/INW/18/12
156195Gmina Wisznice
Wykonanie kotłowni na pelet w budynku GOK Wisznice
156193Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Odwiercenie otworu piezometrycznego PZ-2
156191Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Zakup i dostawy zastawek aortalnych
156183Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Remont budynku magazynu głównego.
156181Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wiśniowie Ełckim
Przebudowa kotłowni węglowej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wiśniowie Ełckim
156179Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji remontu konserwatorskiego Baszty Złodziejskiej w zespole zabytkowym Zamku Królewskiego na Wawelu, Wawel 5 (A-7) wraz z nadzorami w 2013 r - sprawa nr VIII/ZKnW/12
156175Powiat Chodzieski
Remont boiska I LO wraz z zapleczem.
156167Gmina Opole Lubelskie
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Grabówka, Franciszków Stary, Zosin, ul. Szpitalnej w Opolu Lubelskim, ul. Rynek w m. Wrzelowiec oraz modernizacja drogi w m. Kamionka
156165Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK 88) w ciągu ul. Szymanowskiego w Gliwicach
156161Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty dodatkowe polegające na usunięciu i utylizacji rur azbestowych z kap chodnikowych oraz demontaż kabla SN 6kV na zadaniu: Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności wraz z remontem mostów.
15615922 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
Aparat do ozonoterapii
Wygenerowano dnia 26 marca 2017 20:45:59