Lista ogłoszeń z dnia 28 sierpnia 2013 727 ogłoszeń

348208Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
: Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala, ETAP I - zabudowa atrium, stropy stan surowy.
348192Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda
Dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu
348188Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
WARSZTATY WYJAZDOWE DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH I RODZIN ZASTĘPCZYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO POMOCNA DŁOŃ PLUS WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - PRIORYTET VII.
348180Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
Budowa wieży i platform widokowych.
348178Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w ramach projektu /Z Tobą Pójdę Dalej/ będącego programem wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego polegającym na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zajęcia warsztatowe dla uczniów dotyczące promocji zdrowia i radzenia sobie z seksualnością.
348174Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w ramach projektu /Z Tobą Pójdę Dalej/ będącego programem wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego polegającym na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zajęcia Doradztwa Zawodowego
348172Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w ramach projektu /Z Tobą Pójdę Dalej/ będącego programem wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego polegającym na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zajęcia terapeutyczne - Logoterapia.
348170Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w ramach projektu /Z Tobą Pójdę Dalej/ będącego programem wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego polegającym na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zajęcia terapeutyczne - Terapia Taktylna.
348166Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w ramach projektu /Z Tobą Pójdę Dalej/ będącego programem wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego polegającym na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zajęcia terapeutyczne - Kinezyterapia.
348164Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w ramach projektu /Z Tobą Pójdę Dalej/ będącego programem wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego polegającym na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zajęcia terapeutyczne - Choreoterapia.
348162Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w ramach projektu /Z Tobą Pójdę Dalej/ będącego programem wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego polegającym na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zajęcia terapeutyczne - Terapia słuchowa Johansena.
348160Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w ramach projektu z /Tobą Pójdę Dalej/ będącego programem wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego polegającym na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zajęcia terapeutyczne - Kynoterapia.
348158Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w ramach projektu z Tobą Pójdę Dalej będącego programem wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego polegającym na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zajęcia terapeutyczne zaburzeń integracji sensorycznej, integracji psychomotorycznej i bilateralnej.
348156Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Głubczycach - PN / 14 / VI / 13
348154Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły
Modernizacja 3 dróg leśnych w Nadleśnictwie Ujsoły. Znak sprawy S-2710-11/2013.
348146Muzeum Sztuki w Łodzi
zakup dzieła sztuki do kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi Krzysztof Wodiczko i Szabolcs Esztenyia SAME TRANZYSTORY 1970/2012
348144Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słaboszowie
PRZEWÓZ UCZNIÓW DO I ZE SZKÓŁ GMINY SŁABOSZÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
348124Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów i szkoleń - dla uczestników projektu pt. Daj sobie szansę! Aktywizacja zawodowa osób z terenu gminy Łęczna.
348122Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu w roku szkolnym 2013/2014
348118Gimnazjum im. Św. Jadwigi - Królowej Polski w Brzeznej
Dowóz uczniów do Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Brzeznej w roku szkolnym 2013/2014
348116Gmina Prusice
Budowa placu zabaw w miejscowości Krościna Mała
348114Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej - na potrzeby realizacji seminarium w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 2
348112Agencja Rezerw Materiałowych
Wykonanie termoizolacji części ścian i dachu oraz wymiana bram budynku magazynowego nr 2 w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu - postępowanie nr BPzp-262-82/13
348108Gmina Trojanów-Urząd Gminy Trojanów
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Trojanów w roku szkolnym 2013/2014
348106Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia komputerowo-biurowego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. A-2401- 19/13
348104Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krosno z siedzibą w Osiecznicy
Remont i konserwacja dróg leśnych Nadleśnictwa Krosno
348092Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie
Dostawa sprzętu komputerowego dla Oddziału IPN-KŚZpNP w Lublinie, ul. Szewska 2
348090Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Dostawa zestawu do pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów i produktów ciekłych pochodzenia rolniczego w ramach realizacji Projektu Sensory dielektryczne do badania wilgotności gleby oraz jakości materiałów i produktów rolniczych. A-2401-17/13
348086Gmina Boniewo
Usługi transportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
348084Urząd Gminy Rzewnie
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Rzewnie w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015
348080Gmina Starogard Gdański
Szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu.
348074Centralny Ośrodek Informatyki
Dostawa kart kryptograficznych, konsoli LCD oraz dodatkowych materiałów eksploatacyjnych
348070Gmina Padew Narodowa
Przewóz uczniów do gimnazjum i szkoły podstawowej na terenie Gminy Padew Narodowa w roku szkolnym 2013/2014
348068Gmina Baranowo
Kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranowo
348066Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Modernizacja sali kinowej im. Piotra Kosińskiego i Zofii Rysiówny zlokalizowanych w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Długosza 3
348056Nadleśnictwo Szczecinek
Budowa odcinka drogi leśnej nr 267 wraz z placem manewrowo-składowym oraz przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1263Z w leśnictwie Przystawy
348052Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kolektora północnego na odcinku od Przepompowni Stary Port (studnia S40) do terenu należącego do firmy Hydrokrusz Sp. z o.o. (studnia S32) na długości ok. 804,1 m
348050Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Obsługa hotelarsko - gastronomiczna szkolenia kierowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
348048Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej odwodnienia budynków przy ul. Gospodarczej 10 i Gospodarczej 12 w Siedlcach
348046Gmina Lisków
Zakup i montaż 70 przepompowni do ścieków oczyszczonych
348044Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Zorganizowanie i przeprowadzenie branżowego szkolenia z języka angielskiego dla studentów kierunku Budownictwo objętych realizowanym przez Zamawiającego projektem pt.: Budownictwo - kierunek zamawiany
348038Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
Świadczenie pomocy prawnej dla biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 90
348030Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu
Wykonanie usług przy profilowaniu dróg powiatowych
348020Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego.
348014Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. -Modernizacja budynku KPZMiUW we Włocławku przy ul. Okrzei 74a-, z podziałem na 5 części
348012Jednostka Wojskowa 4217
Remont pomieszczeń parteru oraz piętra w kompleksie wojskowym w Katowicach
348006Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie
Świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników III Oddziału ZUS w Warszawie
348002Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niepołomice
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Leśniczówki Hysne nr inw. 110/34 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
347998Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu
Dostawa sprzętu komputerowego dla Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu
347992Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
Wykonanie remontu ogrodzenia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Oznaczenie sprawy: SZP - 371/2/35/2013
347990Powiatowy Urząd Pracy
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH DO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WŁOCŁAWKU
347988Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Wieliszew
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliszew do Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Legionowie mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 69, 05-120 Legionowo oraz uczniów zamieszkałych na terenach nieobjętych komunikacją publiczną do szkół prowadzonych przez Gminę Wieliszew wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu, w roku szkolnym 2013/2014.
347986Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
Zakup i dostawa zestawów operacyjnych, pokrowców na kończyny oraz fartuchów chirurgicznych
347982Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej "PIAST"
Dostawa energii elektrycznej dla ZIGB PIAST
347972Gmina Stoszowice
Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Stoszowice
347964Urząd Gminy Biały Dunajec
ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU OSP GLICZARÓW DOLNY
347962Zarząd Powiatu w Giżycku
Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Giżycku i organów powiatu.
347960Jednostka Wojskowa 4340
Remont budynku nr 7 JW 4340, 71 -231 Szczecin, ul. Narutowicza 10A
347954Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Zakup i dostawa wyrobów medycznych
347950Starostwo Powiatowe w Gołdapi
Wykonanie klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w ramach pomocy Unii Europejskiej i PROW w 2009 roku w powiecie gołdapskim, województwo warmińsko-mazurskie
347946Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawa łóżek medycznych oraz szafek przyłóżkowych do Oddziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych
347944Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, znak postępowania: ZP-PN-118-2013-WOU
347942Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji projektu p. n. Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Złotoryjskim - pilotażowe wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli
347934Rzymsko-Katolicka Parafia Porajów
Część I - Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej Kościoła Filialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sieniawce; Część II - Wykonanie nowej posadzki w prezbiterium oraz zakrystii Kościoła Filialnego pw. św. Józefa Oblubienica w Kopaczowie
347930Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE na Politechnice Gdańskiej
347928Uniwersytet Jagielloński
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie kontynuacji remontu wnętrz, poziom suteren i piwnic, w budynku CW UJ, przy ul.Gołębiej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/219/2013
347926Gmina Nowy Targ
Remont drogi gminnej Na Cuderman Nr K 363273 w miejscowości Łopuszna w km 0+350-0+650 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
347918Gmina Zbójno
Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory.
347914Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie stacji wymienników ciepła w budynkach przy ul. Katowickiej 46c, 48a i 50a oraz wykonanie instalacji c.o. w budynkach przy ul. Katowickiej 48a i 50 w Katowicach.
347912Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych.
347908Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Instytutu Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
347906Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Dostawa materiałów szkoleniowych i promocyjnych dla uczestników szkoleń w zakresie Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
347900Gmina Szczutowo
Dowóz dzieci z terenu gminy Szczutowo do szkół w Szczutowie i Gójsku w roku szkolnym 2013/2014
347898Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
Dostawy akcesoriów do badań i zabiegów endoskopowych
347884Politechnika Wrocławska
Dostawa jednostanowiskowej (dwurękawicowej) komory rękawicowej na potrzeby realizacji projektu Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych AC/BZP/138/2013
347878Gmina Tarnowiec
Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec obejmujący 3 zadania
347876Gmina Szczebrzeszyn
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie w ramach programu Radosna Szkoła
347874Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Szkolenia dla nauczycieli
347872Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Biuro Realizacji Inwestycji w Centrum Rozwoju Miasta
Remont ul. Koszyckiej
347868Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, integracyjno- rehabilitacyjnych, integracyjno-edukacyjnego oraz przeprowadzenie usługi szkoleniowej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
347866Gmina Waganiec
Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brudnowo, Gmina Waganiec
347864Prezydent Miasta Zawiercie
Świadczenie usług pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad pracami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach Projektu Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej - Obszar A.
347860Prezydent Miasta Zawiercie
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie 5 zadań
347856Gmina Miasta Zakopane
BZP.271.58.2013 świadczenie usługi polegającej na dowozie i opiece uczniów na terenie miasta Zakopane do szkół w roku szkolnym 2013-2014.
347854Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2013 roku kursów zawodowych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku w ramach projektu systemowego pn. Chwyć drugą szansę!, zwanego dalej projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
347852Gmina Kołobrzeg
Rozbudowa budynku gospodarczego przy swietlicy w Grzybowie
347840Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.
347836Gmina Czemierniki
Remont pokrycia dachowego budynku Gimnazjum im. hm. Michała Stefana Lisowskiego w Czemiernikach
347830Gmina Czerwonak
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne w Kicinie ul. Gwarna 1
347826Gmina Długołęka
DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W DŁUGOŁĘCE NA UL. SZKOLNEJ 40 REALIZOWANEGO W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH 2013-EDYCJA 1 Z MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ W RAMACH PROJEKTU MALUCHY DO ŻŁOBKA - MAMA WRACA DO PRACY WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET I. ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 1.5. WSPIERANIE ROZWIĄZAŃ NA RZECZ GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO
347822Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
Zakup odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego
347816Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
sprawa 75/P/2013 Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w budynkach przy ul. Orla 16/4, Nakielska 25/2, Stroma 37/5, Terasy 3/9 oraz Przemysłowa 38/12, 34/13, 38/15, 34/4 w Bydgoszczy
347812Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Obsługa serwisowa zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA/MARC21
347810Gmina Kołobrzeg
Moernizacja świetlicy wiejskiej w Zieleniewie
347800Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
usługa szkoleniowa dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie pn. Kultura zawodu.
347788Sokołowski Ośrodek Kultury
Przebudowa budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim
347784Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
Remont dachów - BOM5
347770Areszt Śledczy
Zamówienie z wolnej ręki nr 1/DSz/WR/2013 na dostawę łóżka do pionizacji-pionizatora
347768Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polska Akademia Nauk
dostawa i montaż mebli laboratoryjnych.
347760Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI NOWOCZESNY SPRZEDAWCA (z obsługą komputera, terminala, kasy fiskalnej)
347752Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Znak : AG/zp/ XIX/ 2013 r.
347750Gmina Miasto Darłowo
Budowa ulicy Nagietkowej, Makowej i Fiołkowej w Darłowie
347748Gmina Miasta Gdyni
Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek w ramach projektu Odkryj moje możliwości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskieo Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakosci usług edukacyjnych.
347742Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Wykonanie robót dodatkowych na podstawie protokołów konieczności dla zadania pn:. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ul. Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego
347734Gmina Somonino
Budowa hali sportowej wraz z rozbudową szkoły o część dydaktyczną i łącznik przy Szkole Podstawowej w Egiertowie.
347726Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu do Zakładów Optycznych w Jeleniej Górze i Warszawie dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Świerkowej 8 w Poznaniu w ramach priorytetu numer IX priorytet Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie numer 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego projekt Edukacja na miarę naszych potrzeb
347722Urząd Miasta i Gminy
Remont niecki basenu i zaplecza oraz zagospodarowanie terenu wokół basenu we wsi Stara Kraśnica
347720Gmina Kluczbork
Budowa szatni LZS w Borkowicach
347718Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1: 5 000 dla 6 powiatów województwa lubuskiego
347712Areszt Śledczy
Usługa przeprowadzenia kursu pn. Malarz.
347710Komenda Wojewódzka Policji
Naprawa, kalibracja i wzorcowanie urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkostp P
347694Gmina Pyrzyce
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Mechowo, w zakresie małych projektów w ramach działania 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
347688Miasto Mysłowice
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej DW 934 w Mysłowicach.
347678Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Dostawa wraz z montażem mebli kuchennych, sprzętu gospodarstwa domowego oraz wyposażenia kuchennego stanowiącego wyposażenie pracowni szkolnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu, projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2
347670Jednostka Wojskowa 4213
Naprawa trałów przeciwminowych. Nr sprawy: INŻ-SAP/361/2013
347668Gmina Marianowo
Renowacja wraz z termomodernizacją zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Marianowie
347666Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
Dostawa filmów ogólnodiagnostycznych rtg
347656Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Remonty dróg krajowych nr 22 i 54 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Elblągu z podziałem na 3 zadania
347650Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Świadczenie usługi przewozu osób
347646Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A.
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg.
347636Miasto Inowrocław
REMONT ELEWACJI KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 32 W INOWROCŁAWIU
347634Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych oraz warsztatów szkoleniowo-integracyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego
347632Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ŚWIADCZENIE USŁUG DRUKOWANIA DLA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH DZP.282.54.2013
347630Powiatowy Urząd Pracy
Realizacja szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych oraz dla osób poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie finansowanego z Funduszu Pracy - Spawanie podstawowe spoinami pachwinowymi metodą MAG i drutem proszkowym stali węglowych
347628Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW
Roboty budowlane w budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie
347626Wójt Gminy Jedlnia Letnisko
WYBÓR PRZEWOŹNIKA NA DOWÓZ DZIECI NA ZAJĘCIA SZKOLNE NA TERENIE GMINY JEDLNIA LETNISKO NA LATA 2013 - 2015
347622Muzeum Wsi Kieleckiej
Przebudowa kotłowni opalanej węglem na kotłownię opalaną paliwem ekologicznym w Parku Etnograficznym w Tokarni
347620Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu
Termomodernizacja budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ ul. Kapitańska 8b, 72-600 Świnoujście
347618Gmina Krzyżanowice

Przebudowa drogi transportu rolnego - ul. Dolna w Zabełkowie
347616Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
14/2013 na dostawę agregatów głębinowych
347614Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Udzielenie krótkoterminowego kredytu bankowego dla Województwa Lubuskiego w 2013.
347610Zarząd Dróg Miejskich
Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - budowa oświetlenia w ul. Przemkowskie
347600Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Zlewnia rz. Ślęzy - udrożnienie cieków, gm. Domaniów, Kondratowice
347598Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Wiżajny - Rutka Tartak w km 47+870 - 48+860.
347592Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Dostawa ambulansu do transportu pacjentów typu A1 zgodnego z PN-EN 1789 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach- 1 szt
347588Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku
Świadczenie usług związanych z dostępem do Internetu w Oddziale ZUS w Rybniku, Oddziale ZUS Chrzanów oraz Oddziale ZUS Bielsko-Biała
347586Uniwersytet Jagielloński
Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń do rozbudowy posiadanego routera Brocade MLX-8 i przedłużenia okresu wsparcia technicznego dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/331/2013)
347584Gmina Ujście
Budowa placu zabaw w Bronisławkach
347582Dom Pomocy Społecznej SYRENA
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Syrena przy ul. Syreny - wymiana 2 wind osobowych w istniejących szybach wraz z instalacjami sterującymi w budynku Domu Pomocy Społecznej Syrena w Warszawie przy ul. Syreny 26
347580Powiat Głogowski
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych polegające na odśnieżaniu oraz likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych zamiejskich
347578Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe
Wykonanie instalacji odzysku ciepła dla zespołu wentylacyjnego NW-1, SUOP, bud. 35. na terenie ZUOP - PP w Otwocku - Świerku
347574Zarząd Zasobu Komunalnego
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie wnętrza podwórzowego zlokalizowanego w kwartale ulic Oleśnicka - Jedności Narodowej - Kluczborska - Żeromskiego we Wrocławiu (działka nr 84/32, AM-13, pl. Grunwaldzki) obejmującej wprowadzenie zmian projektowych na części obszaru
347572Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
Przeprowadzenie kursów prawo jazdy i kursów zawodowych w celu aktywnej integracji beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach pod nazwą AKADEMIA AKTYWNOŚCI
347568Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 29 NA ODCINKU OD KM 23+420 DO KM 26+580 (M. CYBINKA
347566Nadleśnictwo Jastrowie
Modernizacja szlaku rowerowo-pieszego Wokół Jastrowskich Jezior wraz z budową promenady drewnianej łączącej kąpieliska nad Jeziorem Dużym w Jastrowiu
347562Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzeziny
Przebudowa dróg leśnych położonych w leśnictwach: Poćwiardówka i Rokiciny oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi w Nadleśnictwie Brzeziny w 2013 roku
347554Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
Przebudowa ulicy Chorzowskiej w Świętochłowicach etap 2 o długości 670 mb (Km 0.5+60 - 1.2+30) na odcinku od nr 109 do skrzyżowania z ul. Dr Bukowego
347548Wójt Gminy Iława
Dostawa węgla do szkół Gminy Iława w sezonie gzrewczym 2013/2014
347544Uniwersytet Jagielloński
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu i przebudowy sanitariatów w budynku UJ, przy ul. Jabłonowskich 5 w Krakowie.Nr sprawy: CRZP/UJ/233/2013
347542Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Ambasada RP w Tunisie
samochód opancerzony na potrzeby personelu dyplomatyczno konsularnego
347522Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno
Budowa dojazdu pożarowego DP-6/39 na istniejącym dukcie leśnym, budowa drogi leśnej DP-37, pełniącej funkcję drogi pożarowej położonych na terenie Nadleśnictwa Dębno oraz budowa nowego utwardzonego przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w ciągu dojazdu pożarowego DP-6/39.
347516Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0019T Chwałowice - Szaniec - Zwierzyniec, odcinek granica powiatu - Galów od km 6+445 do km 6+918 długości 473 mb.
347512Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach
Usługa cateringu podczas szkoleń z metodyki i andragogiki oraz konferencji podsumowującej w ramach projektu pt. BELFER ONLINE+ - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych WND-POKL.09.04.00-24-001/13 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty..
347508Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie - Koźlu - etap II
347506Gmina Polanów
Zakup wyposażenia do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie.
347496Wójt Gminy Iława
Dostawa ojelu opałowego do szkół Gminy Ilawa w sezonie grzewczym 2013/2014
347492Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 13 części
347490Gmina Jedlina-Zdrój
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju - Etap III współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Działanie 6.1 - Turystyka uzdrowiskowa
347488Akademia Morska w Gdyni
CRZP/54/2013/AEZ/ Wykonanie remontu pionów instalacji wod-kan. i pionu łazienkowego C.O. w mieszkaniach typu M-3 i M-4 budynku SDM-3 przy ul. Beniowskiego 15/17 w Gdyni
347486Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego działek położonych na terenie województwa łódzkiego, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
347482Gmina Wadowice Urząd Miejski
Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Wadowice w 2013 r
347478Pierwszy Urząd Skarbowy
Zakup i dostawa drukarek, czytników kodów kreskowych oraz etykiet foliowych i taśm dla potrzeb Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie
347474Urząd Gminy
Sprzedaż paliw na potrzeby Gminy Sońsk na rok 2013.
347468Gmina Miasto Szczecin
Przebudowa pomieszczeń sanitariatów - etap I w budynku Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Cyryla i Metodego 44 w Szczecinie
347462Politechnika Śląska
Dostawa maszyny wytrzymałościowej 100kN z kompletem wkładek do uchwytów hydraulicznych. Oznaczenie sprawy OZ/D/133/JP/13.
347454Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Remont drogi krajowej nr 36 na odc. Topólka - Krotoszyn od km 91+700 do km 102+052 oraz od km 103+506 do km 107+140 o łącznej dł. 13,986 km
347446Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Świadczenie usług w zakresie wdrażania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz zapewnienie usług pomocy technicznej systemu informatycznego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.
347432Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Dostawa oleju napędowego i etyliny 95
347430Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
Dostawa części eksploatacyjnych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie
347428Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów - 7 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/22/13
347424Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
Dostawa paliwa gazowego GZ-50 do instalacji znajdującej się w siedzibie Inspekcji Handlowej w Łodzi, przy ul Gdańskiej 38, 90-730 Łódź
347420Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Sol
347418Gmina Pielgrzymka
UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W KWOCIE 1.387.677,77 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY, W TYM NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
347416Urząd Miasta i Gminy
Dowożenie do szkół uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świerzawa w latach 2013-2015 - poprzez zakup biletów
347414Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
dostawa samochodów rozpoznawczych
347408Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie
Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: IX - XI 2013 r.
347406Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Dostawa materiałów opatrunkowych
347404Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU -RĘKAWICE MEDYCZNE DLA SP ZOZ KRAŚNIK.
347402Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej oraz wynajem sal konferencyjnych w związku z organizacją konferencji podsumowującej Narodową Strategię Spójności
347400Urząd Gminy Siemiątkowo
Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014 na terenie Gminy Siemiątkowo
347398Gmina Sieniawa
Realizacja gminnego programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sieniawa
347396Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec - Kotki - Janina od km 1+170 do km 2+120 długości 950 mb
347388Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu
Przeprowadzanie badań profilaktycznych dla pracowników Inspektoratu ZUS w Miedzychodzie i Szamotułach
347378Gmina Ulhówek
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ulhówek.
347374Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie
Usuwanie szkód powodziowych na rzece Białucha km 11+100-11+150 m. Zielonki ,gm. Zielonki, pow.krakowski
347372Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja usług szkoleniowych II dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem w ramach projektu systemowego p.t. Czas na zmiany !. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.
347366Gmina Pyskowice
Przebudowa ul. Traugutta i ul. Młyńskiej w Pyskowicach
347364Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych
Obiekt nr 1: Struga Rąty w km 0+000 - 2+000, Struga Chwaszczyno w km 2+970 - 6+800 - konserwacja gruntowna 5,8 km, gmina Somonino, Żukowo, powiat kartuski. Obiekt nr 2: Struga Leśna - konserwacja gruntowna 5,2 km, gmina Przodkowo, Kartuzy, powiat kartuski. Obiekt nr 3:Struga Mirachowska - konserwacja bieżąca 5,2 km, konserwacja gruntowna 4,1 km, gmina Kartuzy, Sierakowice, Chmielno, powiat kartuski. Obiekt nr 4: Okoszenia skarp i dna cieków na terenie powiatu kartuskiego - konserwacja bieżąca 55,2 km.
347358"Aqua Żyrardów" Spółka z o.o.
Świadczenie usług związanych z obsługą instruktorską: Część I. zajęć w zakresie kultury fizycznej - nauki i doskonalenia pływania, aquaaerobiku i rehabilitacji ruchowej na pływalni przy ul. Stefana Jodłowskiego 25/27 w Żyrardowie Część II. siłowni na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Stefana Jodłowskiego 25/27 w Żyrardowie.
347356Urząd Gminy Karniewo
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla Gminy Karniewo.
347354Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
ZP/68/2013 - na dostawę surowców farmaceutycznych oraz alkoholu etylowego dla Instytutu CZMP
347352Politechnika Śląska
Dostawa zbiornika na ciekły azot oraz reduktorów do gazów technicznych. Oznaczenie sprawy OZ/D/103/EK/13.
347348Jednostka Wojskowa 3811
Szkolenie z języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych w ramach szkolenia programowego realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Znajomości Języków Obcych (ODZJO) w KRAKOWIE przy ul. Rakowickiej 29.
347344Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Wykonanie remontów dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie z podziałem na 6 zadań.
347342Miasto Mińsk Mazowiecki
Wykonanie robót dodatkowych związanych z przebudową placu MDK wraz z budową oświetlenia i fontanny.
347340Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawa grobnego sprzetu medycznego według 2 grup
34733213 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
REMONT BUDYNKU GARAŻOWEGO NR 176 W KOMPLEKSIE PRZY UL. DWORCOWEJ W GRUPIE K/GRUDZIĄDZA - SPRAWA NR 53/2013
347330Muzeum w Wałbrzychu
Remont posadzek oraz malowanie wnętrz budynku Muzeum w Wałbrzychu ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
347318Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie
REMONT BUDYNKU NR 22 W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM W m. MIROSŁAWIEC
347316Miasto Mińsk Mazowiecki
Zakup oprogramowania, sprzętu informatycznego dla potrzeb Urzędu Miasta
347314Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze
Świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w SPZZOZ w Przysusze(w systemie cateringowym).
347312Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Przeprowadzenie badania pn. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu RPO WO 2014 - 2020
347306Gmina Rząśnia
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego.
347298Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa profesjonalnych środków higieny
347294Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Opracowanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy ul. Myślenickiej w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Znak sprawy: 29/VII/2013
347290Powiat Kartuski
Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. System wspierania rozwoju szkół w powiecie kartuskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
347282Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Organizacja dwóch imprez plenerowych w ramach projektu p. n. Et Labora - rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa.
347274Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie
Modernizacja Hurtowni SPREM
347268Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy
zakup sprzętu laboratoryjnego w zw. z realizacją zad. nr 2 (Doposażenie Lab. Nr 2 Spektrofotometrycznego i Lab. Nr 3 Chromatografii Gazowej) oraz zad. nr 3 (Doposażenie Lab. Nr 1 Przygotowania i Ekstrakcji Próbek i Lab. Nr 4 Chromatografii Cieczowej) w ramach Projektu: Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności - LAPESTY, który jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 2.1 Infrastruktura B+R ( POIG.02.01.00-20-105/09)
347264Gmina Olsztyn
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
347250Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1249 O w Naczęsławicach
347248Powiat Głogowski
Ścięcie poboczy dróg powiatowych zamiejskich
347246Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
Aktualizacja oprogramowania VMware vCloud Sute 5 Standard Academic służącego do rozbudowy infrastruktury wirtualizacyjnej Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
34724223 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ
Usługi prania i czyszczenia na sucho - postepowanie nr 13 PN13
347236Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Wykonanie usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego: Ocena wpływu projektów zrealizowanych w województwie pomorskim w ramach Priorytetu VI i VII POKL na integrację działań regionalnych instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej
347234Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach
Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla 22 osób w ramach projektu POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Przez trudności do celu
347228Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
Robota budowlana pn. wymiana ogrodzenia terenu NwOSG od strony ul. 17 Stycznia 23 i ul. Wirażowej
34722217 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Usługa wykonania okresowych badań i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych obiektów budowlanych znajdujących się w administracji 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie , znak sprawy: 51/WOG/Infrastr./13
347216Agencja Oceny Technologii Medycznych
Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu do sieci Internet na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 07/2013
347214Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
Naprawy bieżące zasobu lokalowego - roboty ogólnobudowlane, stolarskie, szklarskie, ślusarskie, dekarskie w budynkach administrowanych przez ZGN Żoliborz
347210Prokuratura Okręgowa
Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego podczas remontu budynku zabytkowego w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 11a
347202Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
Wybór kadry zarządzającej w projekcie pn: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego.
34719613 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
WYKONANIE SUCHYCH TYNKÓW NA SUFITACH ORAZ WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR 6 W GRUDZIĄDZU-SPRAWA NR 59/2013
347194Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Udzielenie kredytu inwestycyjnego o wartości 200.000,00 zł na sfinansowanie prac remontowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Piękna 17 w Inowrocławiu
347192Jednostka Wojskowa 1128
remont w budynku nr 111 na terenie lotniska wojskowego w Królewie Malborskim - Jednostka Wojskowa 1128 w Malborku.
347184Nadleśnictwo Drawno
Dostawa sprzętu komputerowego do Nadleśnictwa DRAWNO w ramach realizacji projektu pt.: Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia POMERANIA (ForseenPOMERANIA) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Woj. Zachodniopomorskie) 2007 - 2013 INTERREG IV A
347182Nadleśnictwo Zielona Góra
Dostawa i montaż tablic edukacyjnych przy wiacie edukacyjno-rekreacyjnej w Wilkanowie, Przysiółek Rybno nr 31 w ramach zadania p.n.: Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra na cele edukacji przyrodniczo-leśnej.
347168Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Dostawa środków farmaceutycznych w pakietach dla SPS ZOZ Zdroje - II postępowanie
347164Urząd Miasta Płocka
Dostawa i montaż urządzeń kuchennych do jednostek oświatowych miasta Płocka
347160Krakowskie Biuro Festiwalowe
Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie branżowej zagranicznej oraz reklam w portalach internetowych na potrzeby realizacji projektu Filmowa Małopolska
347158Gmina Trzeszczany
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Trzeszczanach
347146Urząd Gminy Pcim
Remont dróg w miejscowości Pcim, Stróża Gmina Pcim.
347144Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Remont chodników na terenie Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie. Znak sprawy 1/VII/2013
347142Gminny Zespół Obsługi Oświaty
Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2013/2014
347140Uniwersytet Rzeszowski
Elektronizację kursów kształcenia na odległość i przeprowadzenie szkolenia z e-learningu dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku MATEMATYKA w ramach projektu Matematyka klucz do sukcesu
347132Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz sprzętu wykorzystywanego do systemu zamkniętego pobierania krwi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu.
347122Gmina Sułoszowa
Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 601954K nr dz. ewid. 1942/2
347120Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
Dostawa artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
347116Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wykonanie remontu pomieszczeń Domu Studenta nr 2 przy ul. Waszyngtona 23 i przedsionka, portierni i chodnika przy budynku przy ul. Mieszka I Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: - roboty budowlane 20 segmentów mieszkalnych i 24 łazienek - DS. nr 2 przy ul. Waszyngtona 23; - roboty budowlane i sanitarne portierni, przedsionka i chodnika - budynek przy ul. Mieszka I
347114Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
Zakup zestawu pomiarowego GPS RTK
347112Zarząd Powiatu Rawskiego
: Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Cielądz-Regnów- Lesiew na odc. Cielądz - Regnów od km 10+160 do km 12+760 - I Etap
347110Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Płatkownica, gm. Sadowne, powiat węgrowski
347108Gmina Trąbki Wielkie
Wymiana pieca CO w budynku Urzędu Gminy
347106Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Wykonanie 20 sztuk grobów murowanych dwupoziomowych z płyt prefabrykowanych żelbetowych na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn przy ul. Wilkoszyn w Jaworznie
347102Politechnika Wrocławska
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę siedzisk audytoryjnych i wykładziny wraz z niezbędnymi pracami do wykonania w salach wykładowych nr 101 i 102 w bud. C-7Politechniki Wrocławskiej. AC/BZP/141/2013.
347090Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Zakup energii elektrycznej dla obiektów Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.
347086Miejski Urząd Pracy
Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych
347084Gmina Łowicz
Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Łowicz w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
347082Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Usługę napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego oraz przeglądów konserwacyjnych i kalibracji aparatury medycznej w SPSK Nr 1 w Lublinie
347080Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane polegające na dostosowaniu infrastruktury budowlanej i teleinformatycznej do potrzeb systemu DUNAJ do poziomu NATO Secret na terenie Jednostki Wojskowej w Darżewie (PKOB 2420).
347078Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Zakup wraz z dostawą materiałów metalowych i hutniczych dla Działu Technicznego i Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
347076Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Jedlicze.
347074Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
remont pustostanów, w budynkach mieszkalnych przy ul. Młynarskiej 27 m 11, przy ul. Leszno 32 m 61, przy ul. Długosza 23 m 1
347070Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 w km 2+244 w miejscowości Piechowice. CPV 71.30.00.00-1.
347068Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście
świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia budynku mieszkalnego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 132a
347066Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp.z o.o.
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzenia zabezpieczającego sieć wewnętrzną Zamawiającego, elementów infrastruktury sieciowej oraz drzwi antywłamaniowych do pomieszczenia serwerowni z kontrolą dostępu. Zamówienie jest częścią projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na lata 2007 - 2013 ZP/09/2013
347046Dom Pomocy Społecznej
WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DLA DPS GOŚCIERADÓW
347042Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa
Zagospodarowanie rekreacyjno - turystyczne zalewu w Wasilkowie i zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie
347038Gmina Miasto Szczecin
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w realizacji Projektu Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie- zamówienie uzupełniające (zakres 4)
347036Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Przeróbka stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Collegium Maius
347028Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do: drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, telefaksów oraz nośników elektronicznych i kopert na płyty CD
347026Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługa zorganizowania działań w ramach aktywnej integracji dla uczestników projektu Otwieramy Drzwi w Przyszłość- kursy zawodowe oraz warsztaty wyjazdowe..
347024Urząd Gminy w Dywitach
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Spręcowo w ramach Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.
347020Gmina Secemin
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
347018Gmina Klembów
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY KLEMBÓW .
347012Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych VIP
347010Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowego remontu pomieszczeń w korpusie głównym Pałacu Branickich obejmującego: przebudowa pomieszczeń na II piętrze z przeznaczeniem na Salę Senatu UMB, usunięcie przyczyn i następstw zawilgocenia poddasza i stropu Auli Magna, remont dachu i poddasza, prace konserwatorskie przy odnawianiu Auli Magna, wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, klimatyzacji oraz elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego
347004Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1
ZP/SM/11/2013
347000Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Dziedzictwo Archeologiczne Regionów Szansą na Rozwój Turystyki Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka, oś priorytetowa - Rozwój społeczno-gospodarczy, temat osi priorytetowej - Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki
346990Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
Usługi przeprowadzenia szkoleń dla pracowników ZUS/O Kraków
346988Zakład Robót Publicznych
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Nakło nad Notecią w roku szkolnym 2013/2014
346984Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na dwa zadania: 1. Zakup videogastroskopu i videokolonoskopu. 2. Zakup dwóch sztuk pomp objętościowych.
346980Gmina Chociwel
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chociwel - 2013.
346978Instytut Ogrodnictwa
Usługa hotelowa i restauracyjna w ramach realizacji Projektu Szkoleniowego Better Training for Safer Food
346976Nadleśnictwo Zielona Góra
Usługi z zakresu gospodarki leśnej do wykonania w 2013 roku - zamówienie dodatkowe.
346970Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Dostawę klimatyzatorów zlokalizowanych w budynkach A i B dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie eksploatacji dostarczonych urządzeń
346968Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO DO JEDNOSTEK KWP W BIAŁYMSTOKU
346964Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania
Usługi administracyjne w zakresie rozwoju projektu.
346962REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o. o.
Dostawa fabrycznie nowych pojemników o pojemności 120 l i 240 l przeznaczonych do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w ramach realizowanego projektu Rozbudowa zakładu sortowania i składowania odpadów o kompostownię pryzmową do biologicznego przetwarzania odpadów w Tarnowskich Górach - Rybnej przy ul. Laryszowskiej.
346958Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Usługi drukowania książek na potrzeby Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
346952Prezydent Miasta Świnoujścia
Dostawa płyt żelbetowych drogowych na potrzeby remontu dróg w Świnoujściu
346948Gmina i Miasto Nowogrodziec
Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 z podziałem na dwa zadania
346942Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Przebudowa nawierzchni drogowych ulic, budowa chodników, zatok autobusowych, zatoki parkingowej na terenie Miasta Łodzi - część I - Rozbudowa ul. Deczyńskiego na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Gibalskiego - zamówienie uzupełniające
346940Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego
Malowanie 21 segmentów na VI piętrze w budynku ZDS nr 7 - Domu Studenckiego LIMBA SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 161 L w Warszawie
346938Zakład Usług Komunalnych
Dostawa samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie.
346934Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH WRAZ Z ICH WYMIANĄ ORAZ WYKONANIEM PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO W WYBRANYCH APARATACH MEDYCZNYCH
346930Wójt Gminy
Przebicia w ścianie klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy w Jabłonnie oraz związane z tym prace remontowe, służące utworzeniu punktu informacji turystycznej w strefie obsługi interesanta.
346920Ośrodek Pomocy Społecznej
Przygotowanie i dowóz gorącego posiłku dla około 260 osób w okresie nauki szkolnej od 02.09.2013r. do 20.12.2013r. dla uczniów Szkoły Podstawowej w Warcinie, Zespołu Szkół w Biesowicach, Zespołu Szkół w Barcinie, Zespołu Szkół w Kępicach, Gimnazjum w Kępicach i Zespołu Szkół w Korzybiu oraz dla dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym i innych osób skierowanych przez OPS w Kępicach.
346912Urząd Miasta i Gminy
Przebudowa chodnika w Świerzawie elementem kształtującym obszar o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców, położnego na dz. nr 151/4, 210, 75, 76/3
346908Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Remont odtworzeniowy nawierzchni bitumicznej oraz chodników ulicy Wólczańskiej na odcinku od ul. Wróblewskiego do ul. Pabianickiej - zamówienie uzupełniające
346904Gmina Koniusza
Remont drogi gminnej Biórków Wielki - Polekarcice Koło Kościoła Nr 273, Nr działki 578/2 w miejscowości Biórków Wielki od km 0+000-0+650
346902Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Wykonanie bezinwazyjnych badań geofizycznych trzech wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 10,593 km
346894Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie CZĘŚĆ I zamówienia - Księgowość komputerowa małych i średnich przedsiębiorstw dla 20 osób, CZĘŚĆ II zamówienia - Własna firma krok po kroku dla 10 osób, szkolenia przyjęte do realizacji w 2013 r. - zgodnie z planem szkoleń
346884Gmina Świecie
Remont drogi dojazdowej, parkingów i chodników przy ul. Skłodowskiej 1a, 1b, 1c, 1d w Świeciu
346882Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie
Przetarg nieograniczony ZP-28/13 na dostawę stołu zabiegowego hydraulicznego (1 szt.) dla SP ZOZ MSW w Krakowie.
346880Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. -Modernizacja budynku Biura Terenowego w Nakle przy ul. Długiej 35-, z podziałem na 2 części
346878Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
dostawa słupków prowadzących uchylnych U-1a w ilości 2 500 szt i U-1b w ilości 200 szt z dostawą do siedziby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Giżycku ul. Węgorzewska 4
346868Muzeum Narodowe w Poznaniu
AZ-5-2013 Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie - Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu - etap II oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
346866Gmina Nowa Wieś Wielka
Budowa chodnika i poszerzenie ulicy Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ul. Gajowej do ul. Śliwkowej w Brzozie
346864Miasto Ruda Śląska
Wycinka drzew na terenie miasta Ruda Śląska
346860Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w lab. 515 w pawilonie C-3 AGH w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pom. Katedry Elektroniki WIEiT zlokalizowanych na V p. Pawilonu C 3 KC-zp.272-483/13
346858Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy XII w Krakowie. Znak sprawy 7/VII/2013
346852Miasto i Gmina Grabów nad Prosną
Usługi transportowe na przewóz młodzieży szkolnej z gminy Grabów nad Prosną
346850Ośrodek Pomocy Społecznej
Przygotowanie i dowóz gorącego posiłku dla około 260 osób w okresie nauki szkolnej od 02.09.2013r. do 20.12.2013r. dla uczniów Szkoły Podstawowej w Warcinie, Zespołu Szkół w Biesowicach, Zespołu Szkół w Barcinie, Zespołu Szkół w Kępicach, Gimnazjum w Kępicach i Zespołu Szkół w Korzybiu oraz dla dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym i innych osób skierowanych przez OPS w Kępicach.
346844Bieszczadzki Park Narodowy
Koszenia ręczne łąk i ziołorośli na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2013 roku
346840Uniwersytet Warszawski
zakup i dostawa środków do uzdatniania wody do obiektu Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2a w Warszawie.
346838Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Dostawa kruszywa łamanego w ilości 1500 ton
346836Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Dostawa leków
346830Miasto i Gmina Mordy
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
346828Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa rękawów do sterylizacji oraz akcesori do koagulacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
346824Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
wykonanie punktów świetlnych w obrębie ulic: Jana Olbrachta, Antka Rozpylacza, Pustola w Warszawie
346820Gmina Miasto Szczecin
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w realizacji Projektu Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - zamówienie uzupełniające (zakres 3)
346814Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
DOSTAWA PRZEWOŹNEGO APARATU RTG.
346812Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
Przedmiotem zamówienia są prace obejmujące zagospodarowanie terenu oraz roboty instalacyjne i elektryczne w trzech budowanych budynkach przy ul. Podolańskiej w Poznaniu
346808Agencja Rezerw Materiałowych
Dostawa materiałów budowlanych, wykończeniowych i narzędzi do wykonywania remontów dla Składnic Agencji Rezerw Materiałowych - postępowanie nr BPzp-262-63/13
346800Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7
Dostawa i instalacja sprzętu gastronomicznego w Projekcie pn. Bezpieczna zywność od pola do stołu.
346798Zespół Opieki Zdrowotnej
Świadczenie stałej obsługi prawnej Zamawiającego
346796Muzeum Wsi Kieleckiej
Druk materiałów akcydensowych - jesień - zima 2013 r.
346792Gmina Kawęczyn
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 02.09.2013 do 27.06.2014 r.
346790Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 Poznań - Stare Miasto
Wykonanie remontu pomieszczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
346786Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście
roboty budowlane polegające na usunięciu usterek w lokalach mieszkalnych i lokalu użytkowym rewitalizowanych budynków nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 48, 67 i 71
346782Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Będzinie
Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła przy Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Będzinie przy ul. Kołłątaja 63
346774Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
opracowanie i wydanie albumu p.n. Piękno Puszczy Solskiej i Roztocza - Ziemia Biłgorajska
346772Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego
Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji oraz spotkań organizowanych w ramach realizacji projektu pn. /Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim/
346770Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zorganizowanie obsługi gastronomicznej na targach z możliwością składania ofert częściowych
346766Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wacławice polegającej na budowie chodnika w m. Skołoszów w km 2+150 do km 2+339,50
346756Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU ULIM-GORZÓW WLKP. OD KM 2+535 DO KM 3+163.
346748Urząd Gminy w Ciężkowicach
Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w Szkole Podstawowej w Pławnej
346744Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
Zorganizowanie usług szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
346740Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
roboty budowlane
346738Akademia Obrony Narodowej
MODERNIZACJA BUDYNKU NR 25 W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ
346736Urząd Gminy w Sosnowicy
Dostawa oleju opałowego
346732Gmina Miejska Bolesławiec
Dostawa wyposażenia dla Centrum Integracji Kulturalnej w Bolesławcu
346726Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
Naprawy bieżące instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz stanowiących własność Miasta stołecznego Warszawy.
346720Gmina Gorzyce
Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2013/2014.
346712Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Modernizacja i przebudowa terenu przyległego bezpośrednio do budynku Przychodni Lekarskiej przy ulicy Elekcyjnej 54 wraz z organizacją ruchu i odwodnieniem terenu oraz modernizacja instalacji hydrantowej przeciwpożarowej
346706Gmina Krapkowice
Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice- mechaniczne zamiatanie ulic i chodników, ręczne zamiatanie chodników i placów, opróżnianie koszy ulicznych.
346704Gmina Sompolno
Przewozy uczniów autobusami do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie oraz do Zespołu Szkół Nr 3 w Mąkolnie na terenie gminy Sompolno w roku szkolnym 2013/ 2014.
346694Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Graby, Kąpiel, Pawłowo, Rakowo Gm. Czerniejewo
346692Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Dostawa ciśnieniowych materacy przeciwodleżynowych
346686Gmina Fałków
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Gminie Fałków
346682Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Remont pomieszczeń mieszkalnych i technicznych, węzłów sanitarnych, ciągów komunikacyjnych oraz wymiany stolarki okiennej czwartego i piątego piętra części A w budynku 365 w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
346678Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie
Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. Wykuwaj swój los
346676Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Przebudowa schodów głównych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karpackiej 162 w Bielsku-Białej - ETAP I
346674Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawa różnego rodzaju standardów i kontroli
346668Gmina Czerniewice
Adaptacja /przebudowa i rozbudowa/ budynku szkolnego na świetlicę wiejską w Stanisławowie Studzińskim
346664Gmina Olsztyn
Budowa odcinka sieci wodociągowej i makroniwelacja odcinka drogi w ul. Piwnika w Olsztynie - etap I
346654Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Wykonanie pojedynczego oraz podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez PZD w Wieluniu
346650Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakup , dostawa i instalacja wideokolonoskopu - oznaczenie sprawy PN-13/2013.
346648Gdański Teatr Szekspirowski
Wystawienie przez WYKONAWCĘ, w ramach XVII Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, przedstawienia TITUS ANDRONICUS w reżyserii Jana Klaty.
346644Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Góra Św.Małgorzaty w roku szkolnym 2013/2014
346642Gmina Miasto Lębork
Wycena nieruchomości
346640Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Remont pomieszczeń parteru, V i VI piętra w budynku administracyjnym GDDKiA Oddział Kraków przy ul. Mogilskiej 25
346636III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera
Dostawa leku: toksyna botulinowa typu A. (Sprawa nr 35/2013)
346632Urząd Miasta Skierniewice
Roboty dodatkowe polegające na przeprowadzeniu ratowniczych badań wykopaliskowych w związku z realizacją zadania pn: Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach dawnego ogrodu Prymasów Polski.
346626Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A.
Dostawa fabrycznie nowych praso-kontenerów.
346620Gmina Górzno
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Górznie w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
346612Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
Rozbiórka budynku użytkowego położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 2
346608Komenda Wojewódzka Policji
Wybór Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich, działka nr 809
346606Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą zbiornika tlenu i azotu. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
346598Narodowe Centrum Kultury
druk materiałów promujących projekt /Uruchomucho/
346590Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz łat naczyniowych.
346586Gmina Nowe Miasto nad Wartą
Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Boguszyn, Boguszyn-Chromiec
346584Gmina Wieliczka
Organizacja Startu 70. Tour de Pologne UCI World Tour
346582Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Projekt, kosztorys i dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem systemu projekcji i systemu sterowania dla Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP, ul. Przybyszewskiego 37a
346576Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Dostawy leków do Apteki Szpitalnej PN-30/13/1
346568Akademia Morska w Gdyni
CZP/57/2013/AEZ/ Usługi hotelarskie w zakresie konferencji Kones 2013 organizowanej przez Akademię Morską w Gdyni (powtórne)
346560Szkoła Policji w Pile
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, DŻEMÓW ZAPRAWY KOMPOTOWEJ, PRZETWORÓW RYBNYCH, WARZYW OWOCÓW KONSERWOWYCH dla Szkoły Policji w Pile.
346556Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Zakup bezgotówkowy paliw płynnych w dwóch pakietach dla potrzeb floty Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie oraz w Filii WSPR na terenie województwa zachodniopomorskiego w stacjach paliw na okres trzech lat
346552Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie z podziałem na zadania
346550Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Budowa drogi dojazdowej do budynków nr 22 i 24 przy ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim
346546Urząd Skarbowy
Dostawa sprzętu komputerowego dla Us w Mińsku Mazowieckim
346542Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Odtworzenie ścieżek rowerowych - ul. Jeździecka odcinek od pętli autobusowej do kładki nad torami
346540Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wykonanie i dostawa zwrotnych potwierdzeń odbioru
346538Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawa kompresora sprężonego powietrza - 1 sztuka
346534Zespół Szkół nr 1 w Sanoku
Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku
346526Gdański Teatr Szekspirowski
wystawienie przez WYKONAWCĘ przedstawienia KAŻDY MUSI KIEDYŚ UMRZEĆ PORCELANKO, CZYLI RZECZ O WOJNIE TROJAŃSKIEJ
346524Gmina Borek Wlkp.
Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Borek Wlkp. oraz do szkół specjalnych poza terenem gminy Borek Wlkp. w roku szkolnym 2013/2014.
346520Szkoła Podstawowa Nr 203
Wykonanie robót dodatkowych w zakresie dokonczenia instalacji eletrycznej i instalacji centralnego orzewania
346518Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej
Dostawa drobnego sprzętu medycznego, jednorazowego sprzętu medycznego i laboratoryjnego Znak: ZP/03/06/2013.
346516Urząd Miejski w Olecku
Przebudowa drogi gminnej Szczecinki-Borawskie od 0+850km do 1+000 km w miejscowości Szczecinki, Gmina Olecko-V etap
346514Jednostka Wojskowa 4784
Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, narzędzi oraz produktów do czyszczenia broni dla JW 4784 w Rzeszowie.
346510Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
Usługi geodezyjne GO.SOP.016.36.13
346500Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dostawa Środków czystości
346492Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
Monter sieci wodno-kanalizacyjnej, Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie
346490Gmina Szczutowo
Dostawa żwiru do remontu dróg na terenie gminy Szczutowo
346486Prezydent Miasta Tarnobrzega
Remont budynków komunalnych w Tarnobrzegu
346484Powiat Wołomiński
Zamówienie dodatkowe do remontu ul. Piłsudskiego w Ząbkach
346482Nadleśnictwo Gniewkowo
Budowa zbiornika p-poż wraz z placem manewrowym na terenie leśnictwa Karczemka.
346480Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Dostawa akcesoriów do urządzenia Gas Bench
346476Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjno - laboratoryjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle ul. Floriańska 108
346474Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
Przetarg nieograniczony na usługę pielęgnacji zieleni na potrzeby Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
346472Akademia Morska w Gdyni
CRZP/28/2013/AEZ/ Roboty budowlane polegające na remoncie poziomów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz poziomów instalacji hydrantowej w budynku SDM 2 Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Sędzickiego 19
346470Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Budowa ulicy Dybowskiego w Pruszczu Gdańskim
346466Wójt Gminy Haczów
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na terenie gminy Haczów.
346464Powiat Chojnicki
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO z podziałem na części: Część I Część II
346462Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i OCE - II Części
346460Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu, implantów do zabiegów neurochirurgicznych i ortopedycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-104/2013)
346458Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
Wiślana Trasa Rowerowa w Grudziądzu
346456Gmina Wielka Wieś
Budowa pętli autobusowej w Będkowicach przy drodze powiatowej nr 2130K Więckowice- Będkowice- Bębło
346454Gmina Wądroże Wielkie
Dostawa energii elektrycznej
346452Nadleśnictwo Celestynów
Udrożnienie systemu odwadniającego dla terenu wokół budynku Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie
346450Wrocławski Zespół Żłobków
Dostawa artykułów biurowych do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków Znak postępowania: ZP-25/WZŻ/2013.
346442Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
REMONTY CZĄSTKOWE CHODNIKÓW I CIĄGÓW PIESZYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO W LATACH 2013-2015
346440Nadleśnictwo Gniewkowo
Modernizacja odcinka drogi leśnej p-poż nr 7, leśnictwo Otłoczyn, oddz.298.
346438Gmina Samborzec
Dowóz uczniów z terenu gminy Samborzec do szkół w 2013 roku
346434Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
Przeprowadzenie kursów zawodowych w celu aktywnej integracji beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach pod nazwą AKADEMIA AKTYWNOŚCI
346432Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
Pracownik kancelaryjno-biurowy, Specjalista ds. kadr i płac
346428Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Usługa drukowania książki pt. Od Wzgórz Golan przez Afganistan do Chełma dla PWSZ w Chełmie - II edycja
346422Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
TRANSPORT I OPIEKA NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
346416Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa koncentratora tlenu do zasilania centralnej instalacji tlenowej w SP ZOZ Bychawa
346412Jednostka Wojskowa Nr 2573
REMONT BUDYNKU NR 8 W ZGIERZU ( ZADANIE NR 1 ) ,BUDYNKU NR 44 W NOWYM GLINNIKU ( ZADANIE NR 2 ) ,BUDYNKU NR 133 W NOWYM GLINNIKU ( ZADANIE NR 3 ) , BUDYNKU NR 59 W ŁODZI ( ZADANIE NR 4 ) BUDYNKU NR 101 W REGNACH ( ZADANIE NR 5 ) numer sprawy: 75/ZP/13
346406Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Prezentacja przez Teatr Bagatela spektaklu pt.: Mayday w reżyserii: Wojciecha Pokory.
346402Wójt Gminy Haczów
Budowa terenowych urządzeń sportowych w miejscowości Trześniów - .Budowa boiska wielofunkcyjnego z rozbieżnią do skoku w dal w miejscowości Trześniów.
346396Miasto Gorzów Wlkp.
1: BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W GORZOWIE WLKP. 2: PRZEBUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH W REJONIE UL. JANA PAWŁA II, UL. MACZKA W GORZOWIE WLKP.
346394Nadleśnictwo Olsztynek
Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego i budowa budynku gospodarczo-garażowego w leśnictwie Napromek, działka nr 3174/1, obręb Czerlin, gm. Lubawa, pow. iławski, woj. Warmińsko-Mazurskie
346390Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Budowa ciągu komunikacyjnego w śladzie byłej ulicy Szczęsnej w Przemyślu
346378Prezydent Miasta Zawiercie
Zadanie nr 1:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w specjalności energetycznej przy budowie 12 szt.budynków mieszkalnych jednorodzinnych socjalnych w zabudowie szeregowej oraz oświetleniem zewnętrznym w ramach zad.pn.:Zagospodarowanie przestrzeni(...). Zadanie nr 2: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w specjalności energetycznej przy budowie oświetlenia w Parku Miejskim przy ul.Kościuszki w Z-ciu, remontu oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Parku Miejskim oraz oświetlenia przejścia dla pieszych pod torami kolejowymi w ramach zad.pn.:Poprawa bezpieczeństwa(...).
346376Gmina Nowa Wieś Lęborska
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014
346374Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Przebudowa ulicy Prądzyńskiego w Przemyślu - etap I
346370Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Modernizacja pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem do wymagań p. poż. w budynku głównym przy ul. C. K. Norwida 25 we Wrocławiu - sala wykładowa nr 2R. (RAP.272.89.2013).
346368Miasto Suwałki
Ułożenie nawierzchni asfaltowych na parkingach przy ul. Daszyńskiego 3, 3A. 3B w Suwałkach
346356Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Wykonanie projektów środków inscenizacji do spektaklu pt.: W pokoju obok, prezentowanego w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii TALIA - Centrum
346352Gmina Milicz
Dowozy i opieka nad uczniami dowożonymi do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Milicz w okresie od 1 września 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku
346350Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - roboty dodatkowe
346348Jednostka Wojskowa 3674
Roboty budowlane polegające na odnowieniu powłok ściennych, podłóg, wymianie stolarki drzwiowej oraz wymianie instalacji elektrycznej w budynku biurowo - sztabowym nr 2 w JW 2031 Lipowiec, 12-100 Szczytno (nr spr. 335/PN/13)
346340Gmina Mońki
Budowę Systemu bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych
346332Gmina Biały Bór
Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Biały Bór w roku szkolnym 2013/2014
346330Zarząd Powiatu Toruńskiego
Zmiana układu współrzędnych: płaskich z 1965 na PL-2000, wysokościowych z Kronsztadt+60 na PL-KRON86-NH oraz założenie baz danych osnów geodezyjnych w zintegrowanym systemie informatycznym EWID 2007
346328Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.
Dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem paliw stałych w 5 sortymentach opałowych w sezonie grzewczym 2013/2014.
346326Gmina Miasto Boguszów-Gorce
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie - Gorcach (etap II) - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach - roboty dodatkowe.
346322Gmina Nowa Wieś Lęborska
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2013/2014
346320Nadleśnictwo Nidzica
Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego i budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z budową ogrodzenia od strony drogi publicznej na części działki nr ewid. 3320/3, położonej w miejscowości Nibork Drugi, gm. Nidzica
346318Wojewódzki Szpital Okulistyczny
Dostawa artykułów biurowych, druków i tonerów do drukarek
346316Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
Budowa oświetlenia ulicy Żeglarskiej, ulicy Pasażerskiej oraz wymiana oświetlenia placu zabaw przy ulicy Frenkla w Warszawie
346310Jednostka Wojskowa 1128
Regeneracja pługów odśnieżnych LPK - 82, nr 26, 32, 51, do zimowego utrzymania dróg JW 1128 Malbork - 3 szt..
346308Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych dla WSRM w Łodzi
346296Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW, środków transportowych WORD w Opolu.
346292Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Dozorowanie i sprzątanie terenów zewnętrznych w obiekcie szkoleniowo-wypoczynkowym ,,DROGOWIEC,, w Pokrzywnej w okresie od 01.09.2013r. do 31.12.2014r.
346290Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość
Dostawa materiałów drogowych 2013
346288Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Remont dróg wewnętrznych na terenie miasta Przemyśla
346286Miasto i Gmina Pilawa
Przebudowa ulic w Pilawie
346282Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego
Przetarg na usługę wykonania, z materiałów własnych Wykonawcy, stałej zabudowy pomieszczeń kuchennych oraz blatów do sali komputerowej wraz z montażem, w ramach projektu ZSZ - kuźnia dobrych praktyk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
346278Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"
Dostawa materiałów elektrycznych na budowę i remont budynków nr 24 oraz nr 25 Ośrodka dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze
346274Gmina Pułtusk
Przebudowa ul. Łącznej w Pułtusku.
346270Gmina Rzepin
BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU: MICKIEWICZA I LEŚNYM W RZEPINIE..
346266Urząd Gminy Pniewy
Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych - w ramach zamkniętych przewozów.
346258Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów
Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Komorzno
346252Nadleśnictwo Bolesławiec
Wykonywanie usług związanych bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bolesławiec w leśnictwie Golnice w 2013r.
346250Wójt Gminy Słupsk
Dostawa komputerów i drukarek wraz z oprogramowaniem i innych urządzeń peryferyjnych w ramach realizacji projektu: Sz@nsa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupsk
346242Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów - etap I
346236Urząd Gminy Masłów
Budowa placu zabaw przy SP Mąchocicach Scholasterii.
346234Prezydent Miasta Tarnobrzega
Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali mieszkalnych
346232Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2013 / 2014
346228Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach
Zakup sceny estradowej wraz z zadaszeniem.
346226Urząd Gminy Wejherowo
Utworzenie nowego gminnego centrum wiedzy, kultury i czytelnictwa w Bolszewie
346224Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja i usuwanie szkód powodziowych w km 0+200 -2+500; km 5+180-5+215 na pot. Mogielnicki.
346218PKP PLK S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu której działa PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowane przez PKP PLK S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
Przebudowa stacji Wrocław Leśnica wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z wymogów decyzji środowiskowych dla odcinka Wrocław - Malczyce, realizowanym w ramach projektu pn. Odbudowa i modernizacja linii kolejowych E 30 i C-E 30, odcinek Legnica - Wrocław - Opole
346216Gmina Płużnica
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY W WYSOKOŚCI 1 741 290,00 PLN
346210Gmina Głowaczów
Wykonanie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzózie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce - Brzózkiej w roku szkolnym 2013/2014.
346204Wojewódzki Szpital Zespolony
usługa w zakresie konserwacji i napraw systemu sygnalizacji pożaru firmy ESSER oraz monitorowanie SSP do Komendy Miejskiej Straży Pożarnej DZ-751-33/13
346202Uniwersytet Szczeciński
Zakup bielizny pościelowej na potrzeby Domów Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego
346200Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Dostawy zestawów do dializy otrzewnowej dla pacjentów (dializa dziecięca) dializowanych na cyklerach firmy Baxter -kontynuacja leczenia; USK/DZP/WR-118/2013
346198Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o.
Dostawa leków (IV postępowanie) PN 18/DZP/2013
346194Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Kontrola stanu technicznego nawierzchni bitumicznych na wyznaczonych odcinkach dróg wojewódzkich terenu województwa wielkopolskiego
346190Gmina Biały Bór
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór, etap V
346188Urząd Miejski w Libiążu
Roboty budowlane uzupełniające i wykończeniowe powierzchni ścian i podłóg po termomodernizacji w budynkach położonych na terenie Gminy Libiąż w ramach zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Libiąż
346180Zespół Szkół Specjanych Nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu w okresie od 02.09.2013 r. do 31.12.2013 r.
346176Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Poprawa warunków odwodnienia dróg powiatowych nr 2461P w m. Babki , 2460P w m. Czapury i Rogalinek
346174Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zamówienie dodatkowe do zadania polegającego na remoncie mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (V/2013) - dotyczy lokalu przy ul. Czerwińskiego 7/5.
346172Szpital Powiatowy w Radomsku
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Szpitala Powiatowego w Radomsku
346170Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Pana Wołodyjowskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich
346168Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Wałczu
Wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy nr 2/JRP/2010 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, wizualizacyjnych oraz informacyjnych dla Projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza współfinansowanego ze środkó Funduszu Spójności
346166Uniwersytet Szczeciński
Część nr 1: Dostawy tonerów i tuszy oryginalnych do Uniwersytetu Szczecińskiego Część nr 2: Dostawy tonerów i tuszy zamiennych do Uniwersytetu Szczecińskiego.
346164Urząd Skarbowy
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.
346162Gmina Miasto Gniezno
KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE MIASTA GNIEZNA
346158Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach i członków ich rodzin
346156Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego - odnowa nawierzchni
346152Nadleśnictwo Osie
Przebudowa budynku mieszkalnego leśniczówki Zajęczy Kąt.
346146Nadleśnictwo Leśny Dwór
Zamówienie uzupełniające w leśnictwie Łysomice
346144Główny Instytut Górnictwa
Dostawę oprogramowania do obliczeń cieplno-hydraulicznych sieci ciepłowniczych wraz z licencją terminową
346142Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego pn. Czas na aktywność w mieście Łańcut realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
346138Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
Dostawa kruszywa naturalnego do remontu dróg w Gminie Czarna Dąbrówka
172035Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Sułkowicach
Dostawa i montaż foteli do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Sułkowicach.
172033Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
Dostawa produktów spożywczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu
172031Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
Dostawa produktów spożywczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu
172029Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
Dostawa produktów spożywczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu
172027Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
Dostawa produktów spożywczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu
172025Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
Dostawa produktów spożywczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu.
172019Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Świadczenie usług publikowania ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym (województwo warmińsko-mazurskie) oraz w dzienniku ogólnokrajowym posiadającym jednocześnie dodatek regionalny obejmujący województwo warmińsko-mazurskie, na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
172015Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Przeprowadzenie cyklu szkoleń i seminariów mentoringowych oraz doradztwa dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Letniej Szkoły Młodych Przedsiębiorczych na potrzeby realizacji projektu pt. Rozwój systemu wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i Mazur dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej
172013INWEST-KOM w Gniewie sp. z o.o.
POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TRZYOSOBOWYCH TYPU FURGON, nr sprawy KP/3/2013
172009Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Recenzowanie, opiniowanie i zatwierdzanie materiałów i zasobów edukacyjnych z języka polskiego
172005Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Świadczenie usługi hotelowo-gastronomicznej na potrzeby realizacji Letniej Szkoły Młodych Przedsiębiorczych w ramach projektu pt. Rozwój systemu wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i Mazur dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej
172001SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
dostawa substancji recepturowych i innych produktów leczniczych
171997Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Weryfikacyjne badania podłoża gruntowego sonda statyczną CPTU celem zoptymalizowania rozwiązań projektowych dotyczących wzmocnień stref przejściowych i podpór obiektów mostowych w ciągu autostrady A4, odc. Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna)
171995Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
Dostawa produktów spożywczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu.
171991Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zakup i dostawę leku Revlimid
171989Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
Dostawa produktów spożywczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu.
171987Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
Dostawa produktów spożywczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu.
171983Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
Dostawa produktów spożywczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu.
171981Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
Dostawa produktów spożywczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu.
171971Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
Dostawa produktów spożywczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr5 w Zamościu
171965Wielkopolskie Centrum Onkologii
Serwis i rozbudowa szpitalnej sieci komputerowej
171961Urząd Gminy Porąbka
Remont ulic Kasztanowej oraz Krajobrazowej w sołectwie Porąbka - gmina Porąbka
171959Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej
Organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu w ramach Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Poniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
171949Urząd Gminy Porąbka
Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Porąbce - etap obejmujący wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej poddasza
171947Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zadanie nr 1 - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Smorawińskiego w Lublinie, na odcinku od rejonu skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich do zakresu objętego remontem wiaduktów w ciągu ulicy oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącego chodnika po stronie południowej al. Smorawińskiego, na odcinku od zakresu objętego remontem wiaduktów do rejonu skrzyżowania z ul. Szeligowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, Zadanie nr 2 - Remont dwóch wiaduktów południowego i północnego w ciągu drogi krajowej nr 19, ul. Smorawińskiego w Lublinie
171943Powiat Tarnobrzeski
Remont drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w miejscowości Wola Baranowska w km 15+340 - 15+996
171937Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu
Dostawa produktów spożywczych dla Bursy Międzyszkolnej Nr 1
171931SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
PN/230/ZP/D/2013 Dostawa leków do apteki szpitalnej
171923Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zakup i dostawę filmów GAFCHRONIC
171919Gmina Cegłów
Budowa sieci wodociągowej - etap II Wólka Wiciejowska.
171911Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu
Dostawa produktów spożywczych dla Bursy Międzyszkolnej Nr 1
171909Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
Remont drogi gminnej Sienna-Lipie (nr 290685K) w Lipiu
171899Gmina Słupno
Remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych destruktem na terenie gminy Słupno w 2013r
171893Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zakup wraz z dostarczeniem artykułów nabiałowych dla Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.
171887Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Remont elementów budynku Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Krakowie
171885Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
Utrzymanie czystości wewnątrz budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych oraz na terenach zewnętrznych zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy przez okres12 miesięcy:
171883Gmina Staszów
Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów- Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Wiązownicy Kolonii (powtórzenie procedury)
171879Muzeum Lubelskie w Lublinie
promocja projektu: KONSERWACJA NAJCENNIEJSZYCH ZABYTKÓW LUBLINA - KAPLICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ I ZABUDOWY WZGÓRZA ZAMKOWEGO ORAZ BRAMY KRAKOWSKIEJ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 - Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki - III części
171871Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
77/P/2013
171867Gmina Lubań
Wyposażenie świetlicy w Nawojowie Łużyckim w ramach zadania pn. Uaktywnienie i integracja mieszkańców Gminy Lubań poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim
171865Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu
Dostawa produktów spożywczych dla Bursy Międzyszkolnej Nr 1
171859Gmina Annopol
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ANNOPOL WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY.
171857Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
Remont drogi gminnej Tropie - Habalina-Sarys (nr 290612K) w Tropiu w km 0+450 do 0+800
171855Gmina Staszów
Odbudowa drogi gminnej nr 1133 w Smerdynie dł. 190 mb, od km 0+000 do km 0+190 - nadzór inwestorski
1718535 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
DOSTAWY LEKÓW
171849Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bądkowie
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
171847Zakład Obsługi Oświaty
Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkoły w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015
171843Gmina Kartuzy
Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kartuzy w 2013 r
171835Gmina Niemce
Remont drogi wewnętrznej gminnej na długości 630 mb (zadanie 1) oraz remonty cząstkowe pozostałych dróg gminnych na terenie Gminy Niemiec w roku 2013 (zadanie 2)..
171825Gmina Trawniki
Usługa transportowa przewozu uczniów z terenu gminy Trawniki w roku szkolnym 2013/2014: 1) do szkół prowadzonych przez gminę Trawniki (zadanie 1), 2) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku (zadanie 2)
171821Gmina Staszów
Odbudowa drogi gminnej nr 1133 w Smerdynie dł. 190 mb, od km 0+000 do km 0+190
171815Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu
Dostawa produktów spożywczych dla Bursy Międzyszkolnej Nr 1
171813Gmina Annopol
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Annopol
171805S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego
16/PN/2013
171795Urząd Gminy Brzeszcze
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pszczynie, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu transportem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych i na basen Pod Platanem w Brzeszczach.
171787Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie
Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36, obejmująca dwa etapy realizacji prac
171781Gmina Zapolice
Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Beleń-Kolonia, gm. Zapolice
171773Gmina Brzozów
Dostawa wyposażenia do żłobka przy ul. Armii Krajowej 5 w Brzozowie w ramach zadania z zakresu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, pod nazwą Program Maluch 2013 - Edycja Pierwsza 2013 w gminie Brzozów
171771SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
PN/373/ZP/D/2013 dostawa sprzętu medycznego.
171769Miasto Kutno
Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miasta Kutno i Urzędu Stanu Cywilnego w Kutnie
171759Urząd Gminy
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie
171749Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
Utrzymanie terenów zieleni gminnej i zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, powiatowych i wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Piły
171741Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o.
Wykonanie usług ogrodniczych na nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Czwartaków
171739Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
wykonanie węzła cieplnego, przyłącza sieci cieplnej, tranzytu instalacji co (do USC i Kina) i doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej w budynku użytkowym przy ul. gen. W. Andersa 5 (kino Muranów)
171731Zarząd Dróg Powiatowych
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1 204 R Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniżów w km 0+075 - 3+760 strona lewa
171725Gmina Polkowice
Utrzymanie wiejskich terenów zielonych Gminy Polkowice
171705Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
dostawa energii elektrycznej
171703Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa drobnego wyposażenia technicznego oraz szkła laboratoryjnego na potrzeby Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze środków pozyskanych z projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Projekt Strategiczny - Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, Zadanie nr 4 - Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych.
171701Miasto Stołeczne Warszawa
Zakup i dostawa druków akcydensowych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego m. st. Warszawy.
171699Powiat Puławski
Inwentaryzacja osnowy wysokościowej oraz sporządzenie projektu technicznego modernizacji osnowy wysokościowej oraz jej zagęszczenia na terenie Powiatu Puławskiego
171693Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Dostawę klimatyzatorów dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie eksploatacji dostarczonych urządzeń.
171689Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
wykonanie płaskorzeźb: zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch granitowych kompozycji rzeźbiarskich wraz z dwiema granitowymi formami rzeźbiarskimi oraz projekt zagospodarowania terenów zielonych, które zostaną zlokalizowane przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
171685Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Prace remontowe w budynku nr 1 - OSzŻMW w Gdyni polegające na remonci węzłów sanitarnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej .
171681Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dostawa licencji do oprogramowania, jego instalacja, konfigurowanie i wdrożenie
171669Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Dostawa materiałów budowlanych
171665Województwo Małopolskie
Organizacja promocji Województwa Małopolskiego podczas VI Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej Natura Food 2013 w Łodzi w dniach 11 - 13 października 2013 r
171645SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
PN/357/ZP/D/2013 dostawa leków do apteki szpitalnej.
171641Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Rzeka Orla - roboty udrożnieniowe, gm. Żmigród
171639Gmina Trzciel
Świadczenie usług dowozu dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach
171635SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu ABL735 firmy Radiometer Kopenhagen
171631Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Przetarg nieograniczony na: udzielenie osobom uprawnionym tj: uczniom Szkoły im. Jana Pawła II w Sitnicy, Szkoły Podstawowej w Bugaju, Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Racławicach, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Bieczu - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Bieczu posiłku w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
171627Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Dostawa komputerów
171623Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Kompleksowe ubezpieczenie Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Olsztynie.
171617Zespół Obsługi Oświaty i Kultury Fizycznej w Kobylej Górze
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014 w okresie od 02.09.2013 r. do 20.12.2013 r.
171615Zespół Szkół Elektrycznych
ZSE.V.230/02/13
171607S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego
15/PN/2013
171601Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu
Zakup z dostawą materiałów eksploatacyjnych do drukarek
171597Instytut Tele- i Radiotechniczny
Prace remontowe w obiektach Instytutu
171587Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
Poprawa parametrów technicznych drogi gminnej G000013 położonej na działce nr ewid. 3531/3 w m. Lubatowa w km 0+206-0+416
171585Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
171581Gmina Dobrzeń Wielki
Remont dróg gminnych w miejscowościach Kup, Chróścice, Dobrzeń Wielki - roboty uzupełniające
171579Urząd Gminy w Paprotni
Przebudowa drogi gminnej nr 360617 Trębice Górne - Łozy
171571Kancelaria Prezydenta RP
Usługa aktualizacji licencji oprogramowania oraz dostawa 3 licencji dla Kancelarii Prezydenta RP.
171567S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego
11/PN/2013
171565Gmina Biskupiec
Roboty pozostałe do zakończenia zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kojtryny oraz wzdłuż terenów rekreacyjnych Nasy-Rukławki
171559Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa asortymentu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych do Katedry Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
171553Gmina Brańszczyk
Dowóz uczniów na terenie gminy Brańszczyk do Gimnazjów w Brańszczyku i w Porębie Średniej oraz do Publicznych Szkół Podstawowych w Brańszczyku, Porębie Średniej i w Knurowcu w okresie od 2.09.2013 r. do zakończenia roku szkolnego w 2014 r.
171551Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie
Wykonanie podziału działek dla zadania Południowy Kanał Obry - obwałowanie rzeki w km 0+000 - 38+387. Etap I, gmina Sława Śl., Wolsztyn, Przemęt, powiat wschowski, wolsztyński, województwo lubuskie, wielkopolskie
171547Powiatowy Urząd Pracy
Profesjonalne usługi porządkowe z obsługą nowoczesnych urządzeń sprzątających
171545Powiat Gliwicki
MODERNIZACJA OSNOWY SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ 3 KLASY DLA TERENU MIASTA PYSKOWICE
171525Urząd Miejski w Koluszkach
Dostawa wraz z montażem drzwi i armatury łazienkowej dla zaplecza Hali Sportowej w Koluszkach
171521Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Dostawa autoklawu kasetowego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/46/2013
171511Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Budowa Ogródka Jordanowskiego ul. Do Wilgi w Krakowie. Znak sprawy: 13/VII/2013
171509Jednostka Wojskowa nr 4198
Dostawa artykułów promocyjno - reklamowych i nagród rzeczowych
171507Gmina Strzyżewice
Zakup energii elektrycznej
171505Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej- warsztatów dla 30 osób, o tematyce Praca z trudnym klientem realizowanych metodą Horse Assisted Education oraz zapewnienie usługi hotelarsko- gastronomicznej oraz miejsca szkoleniowo- treningowego na potrzeby ww. warsztatów.
171501Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii
Dostawę aparatów medycznych
171495Urząd Gminy w Parzęczewie
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 120115E przez wieś Żelgoszcz w gminie Parzęczew.
171491Szpital Solec Sp. z o.o.
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w okresie 12 miesięcy dla Szpitala Solec - część I
171489Gmina Lisewo
Sukcesywna dostawa tektury szarej 3 W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.
171487Szpital Powiatowy
Dostawa aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu - 3 zadania..
171483Urząd Gminy
Dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Joniec w roku 2012/2013
171481Urząd Gminy w Ciężkowicach
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Ciężkowicach - budynek zachodni
171479Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Organizacja wycieczki do Turcji dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, współfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych..
171477SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie - I część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie wraz z modernizacją i wyposażeniem Poradni Przyszpitalnych
171475Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty konserwacyjno-remontowe na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Lubartów
171473Urząd Gminy
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie bieżących remontów (nawożenie żwirem) oraz równanie równiarką dróg gminnych na terenie gminy Joniec
171469Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans
Świadczenie usług hotelarskich dla potrzeb Festiwalu Forum Musicum
171461Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu.
171459Zarząd Powiatu Grajewskiego
Budowa terenowych urządzeń sportowych (boisko wielofunkcyjne i siłownia terenowa) w Niećkowie
171455Gmina Kąkolewnica
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Lipniakach
171453Gmina Lisewo
Sukcesywna dostawa tektury szarej o symbolu %EB dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie
171451Miasto Racibórz
Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu DW 919 (ul. Gliwicka) i DW 923 (ul. Odrodzenia)
171441Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dostawa głowicy przezprzełykowej pediatrycznej typ S7-3t TEE do aparatu ultrasonograficznego IE33 producenta Philips
171429Narodowy Instytut Audiowizualny
Dostawa gadżetów promocyjnych dla NInA w ramach działań informacyjno-promocyjnych dla Projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie(nr sprawy: NInA_PN_POIiS_5_2013)
171427Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
Świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Czarne Człuchowskie w 2013 roku - część zamówienia nr 11
171425Uniwersytet Łódzki
1. Roboty budowlane związane z remontem dachów budynków Uniwersytetu Łódzkiego
171413Gmina Łańcut
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ MAŁE DOŁY KM 0+000-0+592,50 W KOSINIE
171411Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Organizacja wycieczki do Rosji i krajów nadbałtyckich dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, współfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
171407Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Zakup i dostawa odczynników, testów, podłóż, krążków antybiotykowych do wykonywania badań mikrobiologicznych.
171403Urząd Miejski w Człuchowie
Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - zabezpieczenie i konserwacja muru obronnego podzamcza.
171395Instytut Hematologii i Transfuzjologii
IHiT/P/33/2013 Dostawa worków foliowych na odpady medyczne i niebezpieczne,torebki zamykane na zacisk,druki medyczne,administracyjne,wg wzoru i książki,środki czystościowe,kosze na śmieci ,sprzęt rehabilitacyjny oraz podkłady przeciwodleżynowe z runem ze sztucznego włókna (zadania 1-6)
171393Gmina Miasto Częstochowa
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz urządzeń multimedialnych na potrzeby realizacji projektu pn. Edukacja bez granic
171389Urząd Miejski w Choroszczy
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Choroszcz
171385Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Zakup i dostawa materiałów RTG wraz z użyczeniem nowych kaset rentgenodiagnostycznych.
171381Województwo Małopolskie
Promocja Województwa Małopolskiego podczas Summer Music Festival w Wieliczce.
171375Burmistrz Kobylina
Renowacja budynku wieży zegarowej
171373Polskie Radio S.A. Sekcja Zamówień Publicznych
Dostarczenie oprogramowania do analizay i planowania kampanii reklamowych w radiu (znak sprawy: BZ/SZP-35/13)
171369Gmina Górno
Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej na działce Nr 9 obręb 10 Podmąchocice na odcinku 400 mb od km 0+000 do 0+400
171365Miasto Ostrów Mazowiecka
Udzielenie kredytu długoterminowego
171363Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Przebudowa drogi dojazdowej do KSSE w dzielnicy Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
171361Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
wymiana instalacji elektrycznych w budynku głównym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie
171357Izba Celna w Łodzi
Dostawa papieru ksero cz.1
171355SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
PN/399/ZP/D/2013 dostawa leków i materiałów medycznych dla Apteki Ogólnodostępnej.
171349Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów
Przebudowa trzech dróg w Nadleśnictwie Dynów
171339Gmina Sędziszów Małopolski
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim z Oddziałem Zamiejscowym w Wolicy Ługowej w ramach Projektu pn.: Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu (R. Fulghum).
171337Gmina Pińczów
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów
171335Gmina Kobylnica
Roboty uzupełniające dotyczące montażu dwóch zasuw na sieci wodociągowej w dz. nr 919 (ul. Bukowa) w Kobylnicy
171331Powiat Kamieński
Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na okres do 31.12.2013 r.
171329Województwo Podkarpackie
Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pn. Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego
171325Akademia Morska w Gdyni
CRZP/8/2013/AEZ/ Postępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej na usługi drukowania i dostawy publikacji, skryptów, podręczników, monografii, Zeszytów Naukowych oraz innych materiałów na potrzeby uczelni.
171323Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
Świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Czarne Człuchowskie w 2013 roku - część zamówienia nr 1
171313Urząd Gminy Gowarczów
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gowarczów (dz. nr ewid. 514)
171309Województwo Małopolskie
Promocja Województwa Małopolskiego podczas 23. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie
171307Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Remont i przebudowa budynku administracyjnego - socjalnego na terenie Miasteczka Akademickiego przy ul. Czarnieckiego 16.
171301Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Wykonanie azyli w rejonach przejść dla pieszych na terenie miasta Wrocławia wraz z niezbędnymi robotami drogowymi i oznakowaniem docelowym w nw. lokalizacjach: 1. ul. Moniuszki/Karłowicza 2. ul. Szczęśliwa /przy szkole podstawowej/ 3. ul. Inżynierska/Pierwiosnkowa 4. ul. Moniuszki/Szymanowskiego 5. ul. Grochowa/Kłośna 6. ul. Spółdzielcza/Sempołowskiej 7. ul. Stalowa/Grochowa 8. ul. Zachodnia/Młodych Techników 9. ul. Buforowa/Sarnia 10. ul. Kurkowa 11. ul. Opolska/Rybnicka 12. ul. Zemska - rondo 13. ul. Spółdzielcza/Jackowskiego.
171299Rejonowy Zarząd Infrastruktury
WYKONANIE DOKUMENTACJI: - ZGŁOSZENIA KONTENEROWEJ STACJI PALIW Z TERENU: 4 WOG GLIWICE, KOMPLEKS W KRAPKOWICACH, - MONITORINGU LOKALNEGO ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO TERENU STACJI I BAZY PALIW ORAZ OPRACOWANIE SPRAWOZDAŃ Z PRZEPROWADZONYCH PRAC I BADAŃ W JW. 1245 WROCŁAW - LEŚNICA, UL. TRZMIELOWICKA 28. ( DLA II CZĘŚCI ) . Realizacja przedmiotu umowy wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE dla części I
171295Gmina Janikowo
Dostawa pomostu wypłycającego dno basenu
171291Województwo Śląskie
Usługa tłumaczenia przysięgłego z języka angielskiego na język polski
171285Miasto i Gmina Debrzno Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Budowa separatorów na wylotach istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Jeziornej wraz z przebudową rowu otwartego do jeziora Staw Miejski ul. Okrzei w Debrznie.
171283Gmina Janikowo
Docieplenie dachu sali gimnastycznej i łącznika Gimnazjum w Janikowie.
171277Gmina Trzebinia
Budowa rowu odwadniającego w rejonie zlewni przy ul. Słonecznej w Pile Kościeleckiej - etap I
171269Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Kompleksowa organizacja oraz przeprowadzenie jednodniowego eventu dot. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 pn. Kalejdoskop innowacji. Spójrz w przyszłość
171267Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i termomodernizacji Zespołu Szkół nr 8 oraz adaptacji części pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu
171263Gmina Polkowice
Przebudowa Żłobka Miejskiego nr 1 w Polkowicach - roboty uzupełniające nr 1
171261Gmina Bukowsko
Remont Boiska Sportowego I Etap - wykonanie remontu odwodnienia boiska sportowego, wymiana nawierzchni trawiastej
171257Miasto Stołeczne Warszawa
Świadczenie usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych i napraw kserokopiarek biurowych oraz dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek biurowych, użytkowanych w komórkach organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr ZP/AC/271/II-26/13
171255Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Dostawa preparatów i środków do dezynfekcji i pielęgnacji przez okres 24 miesięcy.
171247Miasto i Gmina Debrzno Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeczona
171243Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie
Dostawa sprzętu technodydaktycznego do pracowni mechaniki samochodowej dla Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu w ramach projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
171241Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Budowa dróg wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu - Zdroju - odcinek F-J. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
171239Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Dostawa worków do stomii i urostomii, płytek, środków do pielęgnacji skóry, cewników zewnętrznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
171237Gmina Janikowo
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na PCV w Gimnazjum w Janikowie.
171235Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawa materiałów pomocniczych wg kat AB SCIEX
171227Gmina Górno
Przebudowa drogi gminnej Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki Nr 000891T na odcinku 3000 mb od km 0+000 do 3+000
171221Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
IFPS/34/13
171217Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Remont kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramska przy ul. Kinowej w Warszawie.
171215Gmina Miejska Żory
Dostawa i montaż urządzeń do Skateparku w Żorach przy ul. Folwareckiej
171213Urząd Gminy w Gnieźnie
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Gniezno w roku szkolnym 2013-2014 i 2014-2015.
171211Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych III
171209Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
171207Gmina Miejska Kraków-Wydział Inwestycji
usługi nadzoru autorskiego nad przebudową Związkowca na Krakowską Scenę Variete - postępowanie nr WI-01-2.271.15.2013
171205Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Roboty konserwacyjno-remontowe na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Ryki
171199Gmina Wądroże Wielkie
PRZEWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
171197Gmina Choceń
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
171195Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Przetarg nieograniczony na dzierżawę 2 sztuk analizatorów do oznaczeń RKZ wraz z dostawą odczynników, kapilar, kontroli i materiałów zużywalnych dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
171191Biuro Ochrony Rządu
Dostawa sprzętu do ćwiczeń fizycznych
171185SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
PN/387/ZP/D/2013 Dostawa łóżek rehabilitacyjnych w ilości 23 sztuk wraz z szafkami przyłóżkowymi oraz dwóch bezolejowych kompresorów stomatologicznych.
171183Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Konserwacja bieżąca i udrożnienie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - potok Boberka w km 0+000-6+886, m. Zręcin-Bóbrka, gm. Chorkówka
171179Wielkopolskie Centrum Onkologii
Obsługę serwisową sterylizatora na tlenek etylenu w skład którego wchodzi: STERI-VAC 5XL Sn. 820139, Aeratora Sn. 150124, Abatora 50AE, nr fabr. 170022. Rok prod. 2005r obejmującą okresowe przeglądy techniczne wraz z wymianą materiałów wymienionych podczas przeglądu.
171175Gmina Grodków
Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków
171173Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2013-2014
171171Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2013-2014 realizowane przez Gminę Wronki
171169Rejonowy Zarząd Infrastruktury
REMONT CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ W CSWInżiCH PRZY UL. OBORNICKIEJ 108 WE WROCŁAWIU
171159Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
Remont drogi gminnej Koszarka - Wzdłuż Potoku (nr 290676K) w Gródku nad Dunajcem
171153Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do Katedry Diagnostyki i Patofizjologii Roślin Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
171149Gmina Grodków
Remont zabezpieczający byłego Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie - I etap
171147Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
Dostawa zestawu do diagnostyki i leczenia zaburzeń snu - 1 sztuka.
171141Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
Świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Czarne Człuchowskie w 2013 roku - część zamówienia nr 6
1711375 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
DOSTAWY LEKÓW
171135Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna
DOSTAWA NABIAŁU I PRODUKTÓW MLECZNYCH
171133Województwo Podkarpackie
Oznakowanie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej
171129Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
Zamówienie uzupełniające dotyczące postępowania podstawowego dotyczącego dowożenia uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2013/2014 z terenu miasta Legionowo do szkół w Warszawie, w których będą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki wg. ich indywidualnych potrzeb oraz powrót do miejsca zamieszkania
171127Powiat Chełmski
DOSTAWA KRUSZYWA
171123Gmina Grodków
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jędrzejowie
171117Gmina Trzebinia
Szkoła Podstawowa w Psarach- roboty związane z budową boiska szkolnego.
171115Gmina Krobia
KRUSZENIE GRUZU BUDOWLANEGO I KAMIENIA POLNEGO ZMAGAZYNOWANEGO NA TERENIE SOŁECTW W OBRĘBIE GMINY KROBIA
171113Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
DOSTAWY ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH
171111Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dostawa, instalacja i uruchomienie bronchoskopów optycznych - 3 sztuki
171105Akademia Morska w Gdyni
CRZP/4/2013/AEZ/ Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Akademii Morskiej
171103Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Brzechwy
Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.
171101Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi
Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSW w Katowicach. Nr ref. 18/13
171097Gmina Wola Uhruska
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Woli Uhruskiej oraz Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Woli Uhruskiej
171093Gmina Grodków
Montaż instalacji sygnalizacji pożarowej w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Grodkow
171091Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Ochrona Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie
171089Gmina Czechowice-Dziedzice
Remont nawierzchni ul. Junackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Włókienniczą do skrzyżowania z ul. Komorowicką w Czechowicach - Dziedzicach
171083Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi
Zakup sprzętu medycznego III dla SP ZOZ MSW w Katowicach Nr ref. 23/13
171081Urząd Gminy Goleszów
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminy Goleszów
171079Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
dostawa środków czystości dla potrzeb AGH KC-zp.272-539/13
171077Gmina Annopol
Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą żywności na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu
171075Politechnika Koszalińska
Remont pomieszczeń i naprawa dachu w Domu Studenta Nr 2 przy ul. Rejtana 13 oraz Domu Studenta Nr 3 przy ul. Rejtana 11 w Koszalinie w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.
171073Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Dostawa i wymiana wodomierzy w gminnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu
171071Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
Wywóz odpadów komunalnych z Oddziału ZUS w Tomaszowie Maz i t.j.o. w okresie od 01.09.2013r. do 31.08.2016r
171067Gmina Koźmin Wielkopolski
Budowa kanalizacji wraz z przykanalikami w ulicy Słonecznej w m. Koźmin Wlkp
171063Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
AG.210/12/13
171057Akademia Morska w Gdyni
CRZP/4/2013/AEZ/ Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Akademii Morskiej
171053Gmina Sulechów
Przygotowanie dokumentacji budowlanej na budowę pawilonu ŚDS w parku przy ul. Kruszyna 5 w Sulechowie
171051Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
Świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Czarne Człuchowskie w 2013 roku - część zamówienia nr 5
171049Gmina Ostrów Wielkopolski
Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wtórku, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
171047Zarząd Dróg Powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej nr 1259 L Łuków - Podgaj w km 1+850 - 2+900
171045Urząd Gminy w Przyłęku
Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku
171043Politechnika Białostocka
Wykonanie robót remontowych w budynku A i B Wydziału Mechanicznego i parkingu przed budynkiem, robót remontowych w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz robót dotyczących przebudowy wejścia głównego i fragmentu ściany szczytowej w budynku dydaktycznym Wydziału Architektury, należących do Politechniki Białostockiej. Nr sprawy: DO-120.362/62/13
171041Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Promocja Miasta Ostrowa Wielkopolskiego poprzez zawody sportowe z udziałem sekcji lekkoatletycznej oraz koszykówki młodzieżowej Klubu Sportowego STAL w rozgrywkach pozaszkolnych w roku 2013
171039Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem z Tobą będę Sobą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
171037Gmina Tyszowce
Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych do obsługi projektu- Absolutna szansa
171035Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zakup i dostawa zużywalnych części komputerowych i podzespołów komputerowych i oprogramowania.
171031Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Modernizacja pomieszczeń Gabinetu Dermatologicznego
171027Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku
171021Akademia Morska w Gdyni
CRZP/4/2013/AEZ/ Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Akademii Morskiej
171019Gmina Lipie
PRZEŁOŻENIE WODOCIĄGU Z RUR AC NA RURY PE WRAZ Z WYMIANĄ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: STANISŁAWÓW, LINDÓW I CZĘŚCI JULIANOWA.
171001Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Remont korytarzy i klatki schodowej , naprawa posadzki w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej , Kraków ul.Warszawska 24
170999Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2013r. Zadanie Nr I - RDW Jasło; Zadanie Nr II - RDW Mielec; Zadanie Nr III - RDW Rymanów.
170993Gmina Suszec
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Nierad i Łoskutowa w Kryrach - IV etap
170987Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Opracowanie aktualizacji projektów tymczasowej organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 Inowłódz - Dęborzeczka od km 29+300 do km 34+600 w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno -Żarnów
Wygenerowano dnia 30 marca 2017 08:43:32