Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2015-07-07

  ×
 • Przetargi

  ×


Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o minimalnej mocy homologowanej min 140 KM mierzonej przy zmiennej prędkości obrotowej. Opis wymaganych parametrów tec ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-21 10:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową i zagospodarowaniem terenu wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną zewnętrzną i wewnętrzną oraz wyposażeniem, budynku administrac ( ... )

 • 30 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-30 11:00
  termin mija za 22 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej, odzieży ochronnej, bielizny osobistej, obuwia, artykułów pościelowych, obrusów, ręczników, pralek automatyc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-07-16 11:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są: Roboty remontowo budowlane budynku mieszkalnego przy ulicy Cisowej 2 w Bydgoszczy oraz terenu przyległego Zakres robót: - remontu balkonów (16 balkonów narożnych - dla jedn ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-22 10:45
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją inwestycji w 2015 roku: - przewidywana kwota kredytu: do kwoty 1.600.000 zł (słownie: jedenm ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-07-16 12:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia: 2.1. Roboty ziemne. 2.2. Podbudowa. 2.3. Nawierzchnia chodnika. ( ... )

 • 7,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-07-22 11:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego fabrycznie nowych części zapasowych tj. zespołów i modułów elektroniki do symulatorów broni zgodnie z wymaganiami systemu ŚNIEŻNIK , wg ( ... )

 • 13,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-07-14 10:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie w trybie indywidualnym nw. szkoleń dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie: 1) Szkolenie przygotowujące do egzaminu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-07-17 09:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

1) Zakres robót budowlanych: a. Kompleksowa modernizacja wszystkich pomieszczeń - w zakresie wymiany posadzek wraz z podłożami i izolacjami, stolarki drzwiowej i przegród wewnętrznych, tynków wewnętrz ( ... )

 • 40 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-10
  data realizacji
 • 2015-07-22 13:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje: a) budowę drogi, b) budowę odwodnienia drogi, d) wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjny pomiar powykonawczy. ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-30
  data realizacji
 • 2015-07-23 09:30
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Przewodnika dla inwestora pn. Invest in Wielkopolska. Zamówienie obejmuje: opracowanie merytoryczne i graficzne przewodnika, przetłumaczenie przewodnika na 6 ję ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-07-15 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa materiałów eksploatacyjnych RTG, opaski identyfikacyjne dla pacjentów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ (pakiet nr 1 i 2) ( ... )

 • 2,25 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-16 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych mebli wraz z wyposażenia na potrzeby Centrum Diagnostyki Urologicznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego oraz zakupu niezbędnego sprzętu m ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-15
  data realizacji
 • 2015-07-16 11:30
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Wykonanie czterech mikroinstalacji - elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną i układami pomiarowymi na terenie SUW Krążkowo, SUW Lubogoszcz, SUW Łupice i SCKiW ( ... )

 • 26 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-15
  data realizacji
 • 2015-07-22 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Usługi gastronomiczne, hotelarskie i konferencyjne w związku z organizacją konferencji międzynarodowej w Krakowie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-15 09:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do wykonywania badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora. Szczegółowy opis parametrów technicznych analizatora oraz ilości odczynników zawier ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-06-21
  data realizacji
 • 2015-07-15 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektów nr 15, 16, 18 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82-84 w Toruniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. Prz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-23 11:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Piskorskiej 9 w Toruniu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-23 11:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od dnia 1 sierpnia 2015r. do dnia 31 lipca 20 ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-07-31
  data realizacji
 • 2015-07-15 12:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 646 Strona wygenerowana : 2015-07-07 22:01:29