Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2014-11-26

  ×
 • Przetargi

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawaróżnych urządzeń medycznych. Zamówienie podzielone na 4 części. tj. Dostawa worków półautomatycznych do zabiegów chirurgicznych, dostawa misek i szpatułek do zabiegó ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-04 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Serwis eksploatacyjny i naprawczy kserokopiarek, dostawy materiałów eksploatacyjnych do faksów, które są na wyposażeniu w ZDM w roku 2015 Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-03 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice - część wschodnia Zakres obejmuje budowę: a) kolektory: - z rur PCV-U klasy S o średnicy D ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-15
  data realizacji
 • 2014-12-12 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych.Całość zamówienia podzielono na trzy zadania.Zadanie nr 1 dostawa - 7 szt. jednostek centralnych , zadanie nr 2 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-04 09:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym, niezbędnych do sporządzenia posiłków w roku szkolnym 2015 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-02 11:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia - jest zakup z dostawą do kotłowni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej oleju opałowego lekkiego o parametrach odpowiadającego normom: zawartość siarki ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-04 09:30
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są naprawy pogwarancyjne drukarek w I Oddziale, II Oddziale i III Oddziale ZUS w Warszawie ( ... )

 • 1,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-03 10:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1.Zakres robót obejmuje: bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic krajowych, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza: 31 skrzyżo ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-04 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Organizacja i przeprowadzenie kursu Obsługi kasy fiskalnej dla 7 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w realizowanym projekcie systemowym PO KL pt.: Czas na aktywność w Gminie Uście Gorlickie. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-17
  data realizacji
 • 2014-12-03 09:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sokółka w roku 2015. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-03 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Administrowanie w zakresie określonym w niniejszej umowie kanalizacją sanitarną stanowiącą własność Gminy Brzeszcze opisaną w §2 projektu umowy (dodatek nr 2 do SIWZ), zgodnie z ustawą z dnia 07.06 ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-04 09:30
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są usługi prenumeraty prasy dla I Oddziału, II Oddziału i III Oddziału ZUS w Warszawie oraz Oddziału ZUS w Siedlcach oraz Oddziału ZUS w Radomiu, z podziałem na 5 części. ( ... )

 • ,81 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-03 11:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w gminie Bieruń, w rejonie Bierunia Starego, obejmujące swoim zakresem w szczególności oczyszczanie należących do gminy terenów otwartych tj. chodni ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-03 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

2014-11-25 IFPS/64/14

Dostawę kontrastów - wg 2 pakietów. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-05 09:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą do 100 m3 (w skali roku) oleju opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom zgodnych z normą PN-C-96024:2011 - (kod CPV 09135100-5) dla k ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-05 09:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Zarządzanie-administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi znajdującymi się w budynkach stanowiących własność Gminy Brzeszcze obejmującymi: 15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-04 09:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup paliw napędowych (spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ci ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-03 10:20
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drutów, gwoździ, grotowkrętów, płytek, syntetycznych materiałów kościozastępczych, stabilizatorów, implantów do barku, systemów do pozyskiwania i podaży ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-03 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan do kotłowni gazowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Siemiątkowie, w okresie od dnia 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016 r. do 2 zbiornikó ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-04 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Podstawowy zakres robót remontowych w ramach tzw. wiosennego remontu dróg (przez dwie niezależne brygady wyposażone w niezbędny sprzęt), oraz każdorazowo w razie stwierdzenia lub zgłoszenia uszkodzeń ( ... )

 • 8,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-10 10:30
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 558 Strona wygenerowana : 2014-11-26 04:49:03