Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2016-07-26

  ×
 • Przetargi

  ×


Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-03 15:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego posiadającego podwyższoną liczbę cetanową nie mniejszą niż 55,0 do samochodów Nadleśnictwa Syców. Szczegółowy zakres rzeczowy dostawy: 1.1. Jak ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-09-30
  data realizacji
 • 2016-08-05 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II Etapu prac remontowych progu z ujęciem wody, zgodnie z Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 9/14 z dnia 28.03.2014 r. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-28
  data realizacji
 • 2016-08-16 10:00
  termin mija za 20 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej - ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie, a w szczególności: 1) roboty przygotowawcze; 2) podbudowa; 3) roboty związane z budową nawierzchni jezdni (u ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-31
  data realizacji
 • 2016-08-10 09:30
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Budowa elementów uspokojenia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507, w miejscowościach Wapnik i Kunik. Podział zamówienia na 2 części: Część 1. Przebudowa skrzyżowania w msc. Wapnik w km 54+870. Cz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-10 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są prace projektowe oraz roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmujące: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy - po 5 egzemplarzy ( ... )

 • 30 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-10 11:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa elementów uspokojenia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507, w miejscowościach Wapnik i Kunik. Podział zamówienia na 2 części. Cz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-04 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są prace projektowe oraz roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmujące: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy - po 5 egzemplarzy ( ... )

 • 25 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-10 12:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje: I. Roboty terenowe 1. Ogrodzenie z przęseł stalowych na słupkach, na fundamencie (cokole) częściowo istniejącym a w części nowym. Wykonać po trasie starego ogrodzenia z ( ... )

 • 2,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-31
  data realizacji
 • 2016-08-10 11:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Budowa rowerowego placu zabaw w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Budowa rowerowego placu zabaw. Zamówienie dotyczy realizacji robót związanych z budową rowerowego placu zabaw z asfaltowymi ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-11-10
  data realizacji
 • 2016-08-11 12:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45261900-3 - naprawa i konserwacja dachów. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na konserwacji ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-08-03 09:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem - 69 777 m2 wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem - 11 351 m2 usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%. Dopu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-31
  data realizacji
 • 2016-08-18 08:30
  termin mija za 22 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2201W na odcinku od km 0+000 do km 0+585. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie m. in.: frezowanie nawierzchni bitumicznej, budowa pre ( ... )

 • 18 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-11-15
  data realizacji
 • 2016-08-19 13:00
  termin mija za 24 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej ul. Granicznej w Lubomi na ogólnej długości 1240 mb. Parametry określające wielkość robót: powierzchnia nawierzchni - 7788,33 m ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-21
  data realizacji
 • 2016-08-10 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem - 27 345 m2 wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem - 3 923 m2 hakowanie roślin korzeniących się w dnie - 3 923 m2 ręczne ścinanie i karczowanie, krza ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-26
  data realizacji
 • 2016-08-18 08:30
  termin mija za 22 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont węzłów ciepłowniczych w K- 426 i K-427 w JW. Nr 4808 w Gołdapi. Roboty będą realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę oraz dokumentacji projektowej. szcz ( ... )

 • 23 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-12 09:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję do obiektów Zamawiającego Przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018 r. w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-09 10:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) jest wykonanie docieplenia budynku przy ulicy Czołgistów 5 w Sosnowcu wraz z adaptacją części budynku na potrzeby ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2016-08-10 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie w działkach gminnych nr ew. 80/20; 80/53; 80/54 odcinka sieci wodociągowej wykonanej z rur PE o długości 1.016,00m, na odcinku od trójnika T-1 do hydrantu HP-7 ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-23 10:00
  termin mija za 27 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: 1). Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola oraz zagospodarowanie terenu - roboty budowlane polegające między innymi na: dociepleniu ścian zewnętrznych, do ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-03-31
  data realizacji
 • 2016-08-12 09:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 789 Strona wygenerowana : 2016-07-26 12:19:22