Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2014-10-22

  ×
 • Przetargi

  ×


1. Rodzaj zamówienia publicznego: usługi w zakresie ubezpieczenia. 2. Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne i złożenia oferty na: usługi w zakresie kompl ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-30 09:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Badanie realizowane jest w ramach projektu badawczego Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością. I. Głównym celem naukowym projektu jest analiza najbardziej skut ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-03 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wędlin drobiowych (CPV 15131135-0) oraz pasztetów drobiowych- konserwy (CPV 15131310-1) do Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, 22-105 Okszów woj. lubelskie. tj. Sa ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-05 09:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest : Odbudowa drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna w km 7+600 - 7+675 oraz 7+775 - 8+600 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Ogółem długość odcinków ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-06 09:45
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie, przez okres 12 miesięcy, usług polegających na zapewnieniu dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych w ramach pakietu (abonamentu) udostępnionego przez Wykon ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-30 14:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia obejmuje: 1.1. zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie miasta i gminy Jędrzejów: a). na terenie miasta Jędrzejów - systemem ciągłym - ok. 90 km - odśni ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-30
  data realizacji
 • 2014-10-30 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

świadczenie usług w zakresie kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Zadanie nr 1 : przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia mienia i poj ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-12 10:45
  termin mija za 21 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu bankowego/pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Studzianki i przebudowa stacji uzdat ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-11-07 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z każdej miejscowości położonej na terenie Gminy Damnica : Bięcino, ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-30 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa błon do zdjęć mammograficznych oraz chemikalii do obróbki maszynowej według asortymentu i ilości wymienionych w załączniku nr 2 do SWZ. Błony, che ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-30 09:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu pt. NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM - realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli, dofinansowanego z Unii Euro ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-31
  data realizacji
 • 2014-10-30 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku i materiałów eksploatacyjnych wg załącznika nr 1 do oferty. CPV: 33.10.00.00-1 - urządzenia medyczne 33.14.10.00-0 - jednor ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-30 11:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

CZEŚĆ I - Obiekt nr 1 Wykonanie w dwóch egzemplarzach operatu szacunkowego mającego na celu określenie wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-30 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W BUSKU-ZDROJU. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-30 08:45
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Finansowanie w formie leasingu finansowego śmieciarki ekologicznej, dwukomorowej OLYMPUS TWIN PACK OLTP22 na podwoziu VOLVO MFM 6x2 330 KM o wartości 1095 000,00 zł netto + 251 850,00 zł VAT -= 1 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-29 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i tankowanie: oleju napędowego w ilości 20 000 litrów - kod CPV: 09134100-8 i etyliny bezołowiowej PB 95 w ilości 10 000 litrów - kod CPV: 09132100-4 Wymagania do ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-07 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Wspólny Słownik Zamówień: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg Utrzymanie atrakcyjności obiektu turystycznego nad jeziorem Lubniewsko i jeziorem ( ... )

 • 2,86 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-06 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje: Sukcesywne dostawy oleju opałowego typu lekkiego kwalifikowanego na podstawie PN-C-96024:2011 dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych w Nagłowicach w ilości do 70 000 l ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-15
  data realizacji
 • 2014-10-30 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu robót i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2014/2015. Zamówienie składa się z części D,E, z których każda stan ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-15
  data realizacji
 • 2014-10-30 09:45
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa borowiny leczniczej typu wysokiego na potrzeby zabiegów wydawanych u Zamawiającego ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-30 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 600 Strona wygenerowana : 2014-10-22 11:34:43