Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2016-12-08

  ×
 • Przetargi

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia celem utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia. Wyposażenie obejmuje pracownię do nauki i egzaminowania w zawodzie technik logistyk oraz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-16 14:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu do miejsca dalszego zagospodarowania i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. 2. Usługa świadczona będzie w miejscach ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-16 11:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i narzędzi budowlanych w oresie trwania umowy według potrzeb, do siedziby zamawiajacego, na koszt wykonawcy. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-19 12:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Stacji Obsługi Teleinformatycznej w m. Bydgoszcz - zgodnie z projektami zagospodarowania terenu, wykonawczymi oraz z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-16 11:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Jednorazowa dostawa materiałów pomocniczych, odczynników laboratoryjnych, odczynników do biologii molekularnej oraz szkła laboratoryjnego, znak sprawy DZ-2501/412/16, liczba zadań 43 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-16 11:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego w ilości do 80.000 litrów w okresie rocznym – (dostawy partiami w ilości od 2.000 do 5.000 litrów jednorazowo). Zamawiający zastrzega sobie prawo do ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-12 10:00
  termin mija za miesiąc
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA ELEKTROD IGŁOWYCH, ENDOSAMPLERA, EWAKUATORA LAPAROSKOPOWEGO ORAZ AKCESORIÓW I OSPRZĘTU STOSOWANEGO PODCZAS TERAPII WCZEŚNIAKÓW, NOWORODKÓW I DZIECI dla Wojewódzkieg ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-19 10:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Gubin. 2. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi II część SIWZ. 3. Zakup będzie się odbywać na ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-16 09:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przewozie osób niepełnosprawnych - mieszkańców Gorzowa Wlkp. - w granicach administracyjnych Miasta w roku 2017. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Zorgan ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-16 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej SOSW nr 2 w Kielcach w roku 2017. Poszczególne zadania: Mięso i wędliny, pieczywo, nabił i ryby, warzywa i owoce, ogólnospożywcze ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-15 10:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-15 10:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych tj. oleju napędowego grzewczego w ilości 55 000 litrów rocznie w systemie bezgotówkowym. 2. Dostawca dostarczy zamówiony olej opałowy d ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-11 10:00
  termin mija za miesiąc
 • 0
  powiązane

Zakup używanego ciągnika rolniczego jako nośnika sprzętu potrzebnego do pracy przy zimowym i letnim utrzymaniu dróg powiatowycSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ Za ( ... )

 • 1,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-16 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie i odwozie uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Wojaszówka i do Specjal ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-16 07:50
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń melioracji podstawowych. Zamówienie zostało podzielone na 6 części (obiektów). Wykaz c ( ... )

 • 1,1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-16 10:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1.2. Przedmiotem zadania jest realizacja zadania p.n. „Sprzątanie wybranych dróg będących w zarządzie Gminy Kępno w 2017 r.” 1.3. Zakres zamówienia obejmuje: a) Sprzątanie ręczne (bez odśnieżania) ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-16 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są „Usługi transportowe samochodami ciężarowymi dla Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z podziałem na dwie części.” Zamówienie podzielono na dwie (2) części. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-16 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu dzieci i młodzieży (zwanych dalej: osobami) niepełnosprawnej zamieszkałej w Bieruniu do ośrodków edukacji specjalnej ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-16 11:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Aparat RTG uzywany (rok proukcji - nie starszy niż 2005) ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-16 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 litrów w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy wg normy PN-EN 590 w ilości szacowanej 246 000 litr ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-19 09:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 820 Strona wygenerowana : 2016-12-08 17:05:57