Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2015-03-01

  ×
 • Przetargi

  ×


ilości określone w SIWZ ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-09 12:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Zawoja - Rybna, zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót , przedmiarem - załącznik nr 6 do SIWZ ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-30
  data realizacji
 • 2015-03-16 11:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym w tym obsługa geodezyjna (tyczenie i inwentaryzacja) Oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych 1220 x 3,7 = ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2015-03-17 11:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zakres i warunki zamówienia podano w SIWZ. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-09 12:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, polegająca na sprzedaży dodatkowego wyposażenia dla potrzeb Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie (zgodnie z opisem i wymaganiami ws ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-17 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego ciągnika rolniczego przystosowanego do nauki jazdy.Szczegółowy opis charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz wymagania dot. warunk ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-15
  data realizacji
 • 2015-03-09 13:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont lokalu mieszkalnego ul. E. Plater 2 m.10 w Łodzi w zakresie prac ogólnobudowlanych, gazowych i elektrycznych. Szczegółowy zakres prac do zrealizowania określony zost ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-20 08:00
  termin mija za 19 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych (wraz z załadunkiem i wywozem gruzu, wyrównaniem i uporządkowaniem terenu) zlokalizowanyc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-16 08:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy błon, wywoływaczy i utrwalaczy do zdjęć rentgenowskich i mammograficznych z podziałem na 2 części, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SI ( ... )

 • 3,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-09 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

produkty lecznicze - linezolid 2 pozycje asortymentowe ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-09 09:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, środków czystościowych oraz dezynfekcyjnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 pakietów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Szczegóło ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-09 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

wg załącznika nr 1 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-09 11:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 poprzez Nadarzyn do miejscowości Płotno Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z dr ( ... )

 • 70 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-16
  data realizacji
 • 2015-03-16 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach przy ul. Klonowej 51. 2. Zamówienie obejmuje między innymi: a) Boiska do piłk ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-15
  data realizacji
 • 2015-03-17 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Zakres zamówienia obejmuje: 1.Roboty branży drogowej: 1.1.budowa nowych konstrukcji jezdni ulic, 1.2.budowa chodników, 1.3.budowa zjazdów, 2.Roboty branży sanitarnej: 2.1.budowa, przebudowa, renowa ( ... )

 • 70 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-05-31
  data realizacji
 • 2015-03-16 10:30
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Remont budynku Oddziału Gastrologii, Reumatologii i Zakaźnego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim - remont i przebudowa instalacji wodociągowej - zgo ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-03-31
  data realizacji
 • 2015-03-16 09:45
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów w 16 lokalach mieszkalnych administrowanych przez swoje komórki organizacyjne, tj.: Rejony Obsługi Mieszkańców ( ... )

 • ,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-15
  data realizacji
 • 2015-03-16 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

1) Przedmiot zamówienia obejmuje prace porządkowe na niezagospodarowanych terenach będących we władaniu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, polegające na: a) usuwaniu odpadów wielkogabarytowych (podrzu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-20
  data realizacji
 • 2015-03-09 11:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie druku i oprawy wydawnictwa albumowego : Publikacji o Politechnice Świętokrzyskiej. (Próbny wydruk do akceptacji). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawier ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-10 12:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 564 Strona wygenerowana : 2015-03-01 07:50:03