Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2014-09-02

  ×
 • Przetargi

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu do poligonowego systemu monitoringu, w składzie: - stacja dokująca dla tabletu Getac F110: F110V Dock - zasilacz samochodowy dla tabletu Getac F110: F110 D ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-22 09:00
  termin mija za 20 dni
 • 0
  powiązane

Część I Bieżąca konserwacja rowów na terenie miasta Częstochowy: - rów W-1 o długości 1720 mb położony w rejonie ulicy Kolejowej w Częstochowie; - rów W-2 o długości 1100 mb położony w rejonie ulicy ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-09-10 09:15
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Wykonanie instalacji C.O. dla mieszkań w dwóch budynkach przy ul. Roosevelta 73-75 w Zabrzu oraz wspólnej kotłowni na eko-groszek w części lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 73 ( ... )

 • 5,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-16 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ostrzy i wierteł kompatybilnych z napędem firmy Synthes - szczegóły określa załącznik Formularz Cenowy ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-09 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Wykonanie instalacji C.O. etażowego gazowego w mieszkaniach przy ul. 11 listopada 110 w Zabrzu ( ... )

 • 1,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-16 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

dostosowanie części niskiej obiektu dydaktycznego przy ul. Malczewskiego 10/12 w Szczecinie do potrzeb Wydziału Filologii US - wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz CCTV ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-17 11:30
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczno-projektową budynku: 1. docieplenie wełną mineralną o gr. 15 cm i 5 cm dachu poddasza II p ( dwie sale konferencyjne, zaplecze ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-16 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17 szt. kontenerów mieszkalnych. ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-01
  data realizacji
 • 2014-09-12 10:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Roboty budowlane w zakresie remontu istniejących pomieszczeń mieszkalnych budynku wielorodzinnego, na lokal mieszkalny Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Jaworznie, ul. Morcinka 7 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-30
  data realizacji
 • 2014-09-16 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia : Zgodnie z dokumentacjami budowlano wykonawczymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót opracowanych dla każdej z branż ( ... )

 • 50 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-31
  data realizacji
 • 2014-09-16 09:45
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Kopernika w Puszczykowie. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-15
  data realizacji
 • 2014-09-17 10:55
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych w ilości 8 sztuk (roboty malarskie, roboty posadzkarskie, wymiana okien i drzwi, roboty elektryczne, roboty sanitarne), w podziale na 8 części. O ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-14
  data realizacji
 • 2014-09-16 10:45
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie. Szczegółowy zakres rzeczow ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-03-31
  data realizacji
 • 2014-09-25 09:00
  termin mija za 23 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu jednorazowego medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitala w 12 zadaniach, przez okres 24 miesięcy szczegółowo określonych w SIW ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-09 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Jednorazowa dostawa pomocy dydaktycznych - elektronika odbywać się będzie do następujących obiektów WZŻ: 1) Żłobek nr 1 - ul. Lwowska 20, Wrocław, 2) Żłobek nr 13 - ul. Wieczysta 107, Wroc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-10
  data realizacji
 • 2014-09-09 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym. Przy wszystkich pojemnikach należy wykonać: 1/ malowanie płaszcza zew ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-09 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Dokończenie zagospodarowania terenu przy budynku Wydziału Chemii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w: - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót [załącznik 8 do SIWZ ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-09-24 10:00
  termin mija za 22 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych i odczynników dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach. Przedmiot zamówienia obej ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2014-09-16 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przebudowa nawierzchni drogowych: Zakres robot stanowi przebudowę nawierzchni drogowych. Nawierzchnia wykonana jako asfaltowa o szerokości 3,5 m, na istniejącej podbudowie z kruszywa oraz nawierzchni ( ... )

 • 9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-16 09:45
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 539 Strona wygenerowana : 2014-09-02 06:14:32