Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2017-03-26

  ×
 • Przetargi

  ×


Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu tynków renowacyjnych. Montażu stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonanie izolacji przeciwwilgo ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-10 09:45
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bednarach. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-03 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

W ramach inwestycji przewiduje się zaprojektowanie oraz przebudowę chodnika na chodnik i drogę rowerową w ciągu ul. Szosa Lubicka w Toruniu. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przep ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-12 08:45
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu z podziałem na zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zam ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-03 15:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Etap I : Roboty (oczyszczenie przepustów Fi 0,80 m z zanieczyszczeń komunalnych, gałęzi etc.; oczyszczenie przepustu Fi 1,25 m z zanieczyszczeń komunalnych, gałę ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-26 10:00
  termin mija za miesiąc
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót j/n: Wały p.pow. potoku Kurowy prawy w km 0+000–1+100 i lewy w km 0+000–1+200: - Czyszczenie z malowanie klap śluz wałowych; Potok Kurowy prawy w km 0+000– ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-26 10:00
  termin mija za miesiąc
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Etap I : Roboty: Potok Hrabeń w km 0+000–1+826 (Usunięcie biodegradalnych zatorów umożliwiających naturalny spływ wód wraz z rozplantowaniem); Wał p.pow. potoku ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-26 10:00
  termin mija za miesiąc
 • 0
  powiązane

2017-03-24 Pestycydy

Część I Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania chwastów o zawartości substancji czynnej: Glifosat (związek z grupy aminofosotamianów w formie soli potasowe ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-03 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 21 wagomieszarek do pobierania krwi ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-03 10:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Nr 1858L – dwa odcinki, 1834L, 1835L, 1818L, 3152L oraz skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi nr 1815L, 1814L, 1811L, 1823 ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-03 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo – Specjalistycznej w Mikołowie działającej przy Miejskim Ośr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-04 09:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Naprawa samochodów służbowych, ciągników, przyczep i sprzętu eksploatacyjnego wraz z częściami z podziałem na 6 zadań. Zadanie 1: RDW Łomża - naprawy, przeglądy 2 szt. samochodów osobowych, 5 szt. sam ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-03 09:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-03 12:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1242N Biskupiec – Krotoszyny na odcinku Czachówki - Krotoszyny. Projekt zakłada przebudowę drogi o nawierzchni asfa ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-10 11:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie „Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. 1081 w m. Złotniki polegająca min. na budowie chodnika dla pieszych i budowie oświetlenia ulicznego na fragmencie drogi o ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-10 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie ulicy Leśnej o długości 281,5 m i szerokości 4,8 m – 6,4 m. Zadanie polega na remoncie nawierzchni jezdni i zjazdów do posesji po ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-07 09:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia obejmuje pobudowanie pieców kaflowych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. w rejonie Administracji Domów Mieszkalnych nr 3, zgodn ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-12 08:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

I koszenie Ręczne wykoszenie porostów, porost gęsty twardy, koszenie ręczne 20% pow.- 1,5603ha. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m- Koszenie mechaniczne wałów kosi ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-11 08:30
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej: Druk materiałów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części: 2.1. Część nr I zamó ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-04 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku biurowym RDLP w Radomiu w zakresie instalacji klimatyzacji w podziale na dwie części: - Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach na part ( ... )

 • 4,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-11 09:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 775 Strona wygenerowana : 2017-03-26 20:46:15