Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2016-09-29

  ×
 • Przetargi

  ×


1. Przedmiotem zamówienia są dostawy „Dostawy mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego tłuszczy zwierzęcych oraz mięsa drobiowego" zwanych dalej środkami spożywczymi lub produktami, do jednoste ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-06 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem niniejszej zamówienia jest remont Zakładu Medycyny Nuklearnej polegajacy na: zmianie usytuowania części ścianek działowych na terenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Międzyleskiego Szpitala ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-13 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia budynku przy ul. Mariańskiej 6 w Chorzowie. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także przedmia ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-19 10:00
  termin mija za 20 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia obejmuje : "Budowę sal gimnastycznych wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Marchwaczu oraz Zespołu Szkół w Radliczycach". Zadanie zostało objęte pomocą w ramach P ( ... )

 • 50 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-14 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest naprawa bram i szlabanów w kompleksach wojskowych administrowanych przez JW 2063 w Warszawie. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-06 08:45
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1.ETAP I - Wykonanie przebudowy wspólnego ( dla dwóch budynków ) odcinka kanalizacji deszczowej dla budynków przy ul. Przemysłowej 6a-6b i 8a-8b 2.ETAP II – Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowe ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-14 09:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 R Tyczyn - Hermanowa - Straszydle – budowa chodnika w km 4+185 do 4+520 w miejscowości Hermanowa Zamówienie obejmuje m.in: - cięcie nawierzchni z betonu asf ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-13 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 000 euro na dostawę olei i tłuszczy roślinnych ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-10 10:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

Zaciągnięty kredyt zostanie przeznaczony zgodnie z powołaną wyżej uchwałą na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nielisz i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-14 11:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Zamówienie, obejmuje 23 Pakiety. Szc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-07 09:30
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

 mechaniczne i ręczne roboty ziemne,  ręczne i mechaniczne usuwanie nanosu mineralnego z dna cieków,  wydobycie z dna cieków roślin korzeniących się,  rozbiórka uszkodzonych elementów budowli i ub ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-06 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jordanów, na kt ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-12 10:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Zamówienie dotyczy świadczenia opieki medycznej- w tym: w zakresie Medycyny Pracy, konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych. ( ... )

 • 12 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-06 10:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na odcinku 0,4 km wraz z system jej odwaniania oraz budową kanalizacji sanitarnej. W zakres niniejszego zadania wchodzą: 1) roboty drogowe (szerokoś ( ... )

 • 22 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-14 08:45
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczenia na krypto kancelarię w budynku nr 7, usytuowanym na terenie zamkniętym, kompleksu wojskowego 1872 w Trzebiatowie przy uli ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-14 11:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki oraz z zabezpieczeniem depozytu magazynu z pełną gamą rozmiarów sprzętu medycznego określonego w zadaniach 1,2,3 przez okres trwani ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-06 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (sanitarnej, HVAC, elektryczne ( ... )

 • 4,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-06 12:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa gminnego przedszkola ”Leśna Chatka” w gminie Konstancin-Jeziorna. 1. Podstawą wykonania robót budowlanych jest następująca dokumentacja techniczna: a) projekt budo ( ... )

 • 200 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-17 10:00
  termin mija za 18 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 804 Strona wygenerowana : 2016-09-29 06:59:44