Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2014-08-21

  ×
 • Przetargi

  ×


1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja placu zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz wyposażenie na potrzeby realizacji projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Głogów reali ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-29 11:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Zadanie polega na dostawie i montażu nowego separatora powietrznego (wraz z urządzeniami towarzyszącymi) zamontowanego na końcu przenośnika wychodzącego z istniejącej kabiny sortowniczej w celu oddzie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-29 11:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: 1.Cz.I. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Napoleońska w Czarnówce. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ul. Napoleońska w Czarnówce na dz.ew. nr 180, obręb ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-09-05 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia jest przedsięwzięciem realizowanym przy współfinansowaniu środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-03-31
  data realizacji
 • 2014-08-29 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i zrealizowania Międzynarodowych Targów Pracy - Pracuj bez granic w dniu 8 października 2014 r. z uwzględnieniem wszystkich niżej wymienionych element ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-08
  data realizacji
 • 2014-09-04 12:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej CIT o powierzchni 54 m2 Rozbiórka istniejących ścianek działowych, posadzek i okładzin ściennych z glazury.Budowa wiatrołapu o powier ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-09-05 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu języka migowego. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia, kt ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-02-27
  data realizacji
 • 2014-08-29 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 3.000.000,00 zł dla Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu wg opisu w SIWZ ( ... )

 • 60 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2025-09-30
  data realizacji
 • 2014-09-17 10:00
  termin mija za 26 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego, lewej oficyny, o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny z poddaszem częściowo mieszkalnym na nieruchomości poł ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-05 07:30
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Zakres zamówienia: CZĘŚĆ nr 1: Prowadzenie zajęć matematycznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego Przewidywana liczba osób prowadzących zajęcia: min. 2 osoby; Przewidywana ilość godzin ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-30
  data realizacji
 • 2014-09-08 09:30
  termin mija za 17 dni
 • 0
  powiązane

Zakres robót obejmuje m.in: 1. Roboty instalacyjno - montażowe (kanał kryty od pkt B do wlotu do potoku Kozi Bród - montaż studni żelbetowej o średnicy 1000 mm - montaż studni żelbetowej o średnicy ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-28
  data realizacji
 • 2014-09-05 10:30
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji rowu przydrożnego - ulica Wolności w Wodzisławiu Śląskim. Parametry określające wielkość obiektu/robót: - długość rowów do oczyszczenia - 543mb, - dłu ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-14
  data realizacji
 • 2014-09-05 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacyjno-inżynieryjne obejmujące: 1. Roboty ziemne i przygotowawcze. 2. Ułożenie linii kablowej. 3. Montaż słupów oświetleniowych z fundamentami, wysi ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-05 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD, a w tym: 1. Zestaw garnków kuchennych - kpl 33 2. Sokowirówka - szt 19 3. Kuchenka mikrofalowa - szt 50 4. Frytkownica - szt 12 5. Robot wi ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-28 09:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Humięcino-Klary gm.Grudusk. Zamówienie obejmuje: 1/ sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej ora ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-30
  data realizacji
 • 2014-09-05 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie roboty budowlanej pn. Modernizację cmentarza komunalnego w Chlebówku, gmina Stara Dąbrowa. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zagospodarowanie te ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-28
  data realizacji
 • 2014-09-05 10:30
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa nożyków do zgrzewarek, filtrów do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek czerwonych, krioodczynnika DMSO, pojemników transferowych oraz nakłuwacz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-29 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:<br> <br> - roboty nawierzchniowe (frezowanie, rozebranie podbudowy, zagęszczanie i profilowanie podłoża, wyrównanie podbudowy, wykonanie nawierzchni) ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-28
  data realizacji
 • 2014-09-05 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Remont nawierzchni zatoki parkingowej w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów- Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w m. Trześcianka w km od 12+397 do km 12+467. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-05 09:45
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i wyrobów elektrycznych oraz sanitarnych według asortymentu i ilości podanych w Załączniku nr 2 do SIWZ. 1. Dostarczone materiały elektryczne muszą być ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-15
  data realizacji
 • 2014-08-29 08:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 598 Strona wygenerowana : 2014-08-21 14:05:18