Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2014-07-23

  ×
 • Przetargi

  ×


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w pkt. 3.2. SIWZ. Baterie litowe muszą być wyprodukowane w 2014r. (przy zamówieniu w 2015r. baterie muszą być wyprodukowane w 2015r.) Baterie a ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-31
  data realizacji
 • 2014-08-01 11:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia składa się z 9 części: Część 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu specjalista do spraw Public Relations w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Częś ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-30
  data realizacji
 • 2014-07-31 08:30
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiajacego RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH wyszczególnionych w załączniku 1 do SIWZ - formularzu asortymentowo-cenowym. Ilości wyszczególnione w Zał. 1 są i ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-07 08:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 20 kursów tematycznych zawodowych dla 4 grup uczestników Projektu Daj Sobie Szansę (w tym 61 osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-30
  data realizacji
 • 2014-07-30 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku dla kur i budowa pawilonu wystawowego kolekcji kur nieśnych wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan., elektrycznymi, zbiornikiem na ścieki, na działc ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-12 10:00
  termin mija za 20 dni
 • 0
  powiązane

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego ( żywienie wewnątrzjelitowe) 2 pozycje asortymentowe - łącznie 1 500 op. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-07-30 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni boiska sportowego ze sztucznej trawy - przebudowa w Zespole Szkół nr 60 przy ul. Sempołowskiej 4 w Warszawie, zgodnie z: 1. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-11 11:00
  termin mija za 19 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Skateparku polegającego na zagospodarowaniu części terenu przy ul. Diany i ul. Heleny w Gdańsku Osowej w ramach programu Budżet Obywatelski 2014 r. Przewiduje ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-14
  data realizacji
 • 2014-08-06 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa posiadające wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważny: Zadanie nr 1: Odczynnik ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-07-30 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Integracja trzech instytutowych sieci LAN w Krakowie, poprzez dostawę urządzeń sieciowych wraz z ich wdrożeniem (instalacja, konfiguracja, integracja z pracującymi w INiG urządzeniami oraz instruktaż) ( ... )

 • 2,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-07-31 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Zadanie Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych, monitorów, komputerów PC, projektorów multimedialnych, dysków twardych, wielofunkcyjnych kontrolerów przystosowanych do sterowa ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-07-30 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 1
  powiązane

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro na naprawę instalacji odgromowej w budynkach nr 55, 56, 57, 58, 59, 60, 104 w kompleksie wojskowym w Jastrzębiu k. Namysłowa. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-12 10:00
  termin mija za 20 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowej podczas konferencji w dniu 10 października 2014 roku na terenie Łodzi, w skład której wchodzi przygotowanie, dekoracja, zapewnienie poczęstun ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-10
  data realizacji
 • 2014-07-29 09:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego i Milickiego w sezonie zimowym 2014/2015 z podziałem na zadania: zadanie nr 1 - zwalczanie ś ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-07-30 09:45
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Systemy wizyjne w robotyce dla 24 studentów kierunku zamawianego automatyka i robotyka na potrzeby projektu nr pokl.04.01.02-00-046/12 pn.: Kształcenie w dziedzinie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-07-31 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz rurociągu tłocznego pod rzeką Czarna Hańcza wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów do pozwoleni ( ... )

 • ,75 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-01-31
  data realizacji
 • 2014-08-19 11:00
  termin mija za 27 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-07-31 11:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną i testem pomocy publicznej w ramach projektu pn. Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-17
  data realizacji
 • 2014-07-30 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń parteru w zakresie wymiany izolacji i posadzek- parkietu a także zniszczonych płytek lastrico w kuchni, Doprowadzenie ścian i sufitów do właściwego st ( ... )

 • 2,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-20
  data realizacji
 • 2014-08-06 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

a/ Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni asfaltowych niżej wymienionych ulic na terenie Miasta Jasła w zakresie ułożenia nowych nakładek asfaltowych: - ul. Wiśniowa 1025,00 m2 - ul. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-08-06 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 514 Strona wygenerowana : 2014-07-23 09:39:18