Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2017-02-27

  ×
 • Przetargi

  ×


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót. Zakres prac projektowych, zgodnie z op ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-07 09:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1.Zakup usługi przeprowadzenia kursów dla uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie zakwalifikowanych do proj ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-08 12:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. 2.CPV: 39.71.72.00 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-08 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stymulatorów jednojamowych oraz dwujamowych serca z elektrodami i introducerami dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został po ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-08 08:30
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Dokumentacja techniczna - Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowy ( ... )

 • ,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-07 11:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Środek ochrony roślin KEMIFAM SUPER KONCENTRAT 320EC lub równoważny w ilości 150 litrów HERBICYD Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, prze ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-07 12:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Środek ochrony roślin SAFARI 50WG lub równoważny w ilości 6360 gram HERBICYD + adiuwant TREND 90EC Środek chwastobójczy w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, pr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-07 12:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. ,,Modernizacja nawierzchni wraz z zatoką autobusową na dr. powiatowej nr 1651N w m. Łupowo km 5+421 ÷ 6+020”. 2. Przedmiot umowy reali ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-15 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z podziałem na dwie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-14 11:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Środek ochrony roślin GOLTIX TITAN 565SC lub równoważny w ilości 400 litrów HERBICYD Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub na ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-07 12:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa materiałów do centralnej sterylizatornii dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - 7 pakietów ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-07 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Środek ochrony roślin TILMOR 240EC lub równoważny w ilości 200 litrów Opakowanie - beczka FUNGICYD Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu układowym. Do ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-07 12:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Dokumentację wykonać należy na podstawie koncepcji Budowy Budynku Obsługi Technicznej i Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Papry” na terenie O.W. Paprocany opracowanej przez jednostkę projektową RS+ Robe ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-07 10:15
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Środek ochrony roślin DAFNE 250EC lub równoważny w ilości 90 litrów FUNGICYD Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu układowym. Do stosowania zapobiegaw ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-07 12:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi (droga Prosta). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonawstwa zawar ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-14 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Środek ochrony roślin ARTEMIS 450EC lub równoważny w ilości 230 litrów FUNGICYD Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu wgłębnym i układowym. Do stosowa ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-07 12:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku toalety znajdującego się na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach, polegających na: 1) przebu ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-14 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu nr 22 w Tychach przy ul. Dąbrowskiego 85 – ograniczony zakres. Przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlano - w ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-14 10:15
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia są: Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Parczewie na terenie miasta: •Łęczna – droga nr 820 od km 28+288 do km 29+688 ( ... )

 • ,2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-07 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Pakiet A – Wzorce metali ASA Pakiet B – Produkty chemiczne: roztwory buforowe, wzorce chemiczne: barwy, jonów, konduktrometryczne ,nefelometryczne , chlor wolny , twardość,. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-07 11:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 848 Strona wygenerowana : 2017-02-27 16:55:03