Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2015-01-28

  ×
 • Przetargi

  ×


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. Szacunkowa ilość nawierzchni do naprawy wynosi: 500m2 mieszanką minera ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-02-13 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego IDARUBICINUM 3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.60.00.00-6 - Produkty farmaceutyczne 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-02-05 10:45
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych i środków czystości wymienionych w załączniku nr 1 do oferty siwz. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-02-05 11:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 pakiety: Pakiet nr 1 - Nici chirurgiczne i materiały szewne dla Bloku Operacyjnego Oddziału ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-02-04 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagosp ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-02-09 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

przegląd, regeneracja, kalibracja i wzorcowanie analizatora spalin - 1 poz. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-02-04 12:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1) Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis toalet przenośnych i kabin prysznicowych oraz wynajem barier ochronnych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowi ( ... )

 • 2,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-02-05 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia dotyczy prac geodezyjnych w zakresie wykonania: wstępnych projektów podziału, podziału działek, wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych oraz rozgraniczen ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-23
  data realizacji
 • 2015-02-04 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych rezonansu magnetycznego Ingenia 1,5T Philips wraz ze stacją roboczą extender MR wokrspace polegających na konserwacji i naprawach urządzenia. Miejsce rea ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-01-31
  data realizacji
 • 2015-02-04 11:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

2015-01-27 Zakup leków

Przedmiotem zamówienia jest zakup leków dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Wysokiem mazowieckiem . Oferent przystępujący do przetargu może przystąpić do całości zamówienia lub do danego pakietu zachowuj ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-02-09 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie w ilości 297 675,6 kWh w grupie taryfowej O11, oraz 133 852,5 w C11 dla zamówienia podstawowego, a z uwzględ ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-02-10 11:45
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ - Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamówienia składa się z 7 części. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-02-05 09:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zabłudów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy 2 448 83 ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-03-31
  data realizacji
 • 2015-02-06 09:45
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu: - remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i z kostki betonowej - wykonanie nakładek asfaltowych o powierzchni do 10 m2 - pr ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-15
  data realizacji
 • 2015-02-26 09:30
  termin mija za 29 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa płynów do dializy i produktów leczniczych ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-02-04 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 1 szt., fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej, zgodnej ze szczegółowym opisem umieszczonym w załączniku nr 1 do siwz. 2. Dostawca kosiarki powinien posiadać na ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-02-09 09:50
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne grupy artykułów spożywczych zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, które opisano poniżej. Wykonawca może z ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-03-31
  data realizacji
 • 2015-02-10 09:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni wysokiej, wycinkę i przycinkę drzew. 2. Zakres rzeczowy: 1) Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, tj: cięcia sanitarne, ( ... )

 • 2,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-15
  data realizacji
 • 2015-02-05 12:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w związku z remontem dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Zatory, ul. Pułtus ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-02-18 11:00
  termin mija za 21 dni
 • 0
  powiązane

2015-01-27 Dostawa złączek

ostawa złączek. 1.Uszczelka do złącza VCR 3/4 cala posrebrzana - średnica zewnętrzna 29 mm, średnica wewnętrzna 16.8 mm - uszczelka metaliczna niklowa z naniesioną powłoką srebra wraz z elementami moc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-02-04 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 566 Strona wygenerowana : 2015-01-28 02:20:52