Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2015-05-30

  ×
 • Przetargi

  ×


Montaż i instalacja anten LBA i HBA stacji LOFAR w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu Budowa polskich stacji europejskie ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-15
  data realizacji
 • 2015-06-08 11:30
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem pokrycia papowego dachu budynku szkoły. Powierzchnia dachów- około 1216 m2. W wyniku realizacji zadania zamawiający ma uzyskać przedmiot ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-21
  data realizacji
 • 2015-06-15 13:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi nr 104624D ulica Ogrodowa w Ziemnicach etap 2 na odcinku od skrzyżowania z ulicą Pod Wzgórzem do skrzyżowania z ulicą Południową. 3.2. W ram ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-12 10:45
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

dostawa: Metalowych długopisów (3 kolory), drewnianych ołówków okrągłych z gumką, papierowych toreb reklamowych, smyczy reklamowych, pamięci USB 8 GB (pendrive) w opakowaniu, pinsów reklamowych AGH w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-10 10:30
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej nr P011L z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową, położonej w leśnictwie Przegańsk o długości 2,645 km. Realizacja zamówienia polega na: kar ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-06-15 09:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-06-30
  data realizacji
 • 2015-06-09 09:00
  termin mija za 10 dni
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr ewid. 226 w miejscowości Eligiów celem połączenia z drogą powiatową nr 1901E oraz przebudowa drogi gmin ( ... )

 • 7,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-30
  data realizacji
 • 2015-06-15 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Termomodernizacja obiektu Państwowej Straży Pożarnej w Paczkowie przy ul. Jagiellońskiej 6. Zakres rzeczowy zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do niniej ( ... )

 • 22,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-30
  data realizacji
 • 2015-06-15 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Zamówienie obejmuje: 1. Przedmiotem zamówienia Modernizacja i utwardzenie dróg gminnych: 1) Modernizacja drogi gminnej Zielenica obejmuje: - korytowanie, wykonanie podbudowy, - układanie betonowyc ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-30
  data realizacji
 • 2015-06-16 13:00
  termin mija za 17 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach ( ... )

 • 13,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-08 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem - 69 777 m2 wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem - 11 351 m2 hakowanie roślin korzeniących się w dnie w km - 11 351 m2 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-25
  data realizacji
 • 2015-06-08 08:30
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawier ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-08 09:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem - 38 142 m2 wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem - 7 943 m2 hakowanie roślin korzeniących się w dnie - 7 943 m2 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-17
  data realizacji
 • 2015-06-08 08:30
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup ratalny wózków do dystrybucji leków w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca udzieli gwara ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-08 09:30
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

2015-05-29 6/CZ-SAM/2015

Wykonanie naprawy dwóch technicznych namiotów pneumatycznych typu TNP/2008 ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-30
  data realizacji
 • 2015-06-10 11:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem - 75 578 m2 wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem - 14 813 m2 hakowanie roślin korzeniących się w dnie - 14 813 m2m2 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-26
  data realizacji
 • 2015-06-08 08:30
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cukru białego w ilości 48 000 kg, w kategorii 2 KN jakościowo odpowiadający Polskiej Normie PN-A-74850:1996, pakowany w worki 25 kg.Inne elementy związane z zamówie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-31
  data realizacji
 • 2015-06-08 09:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem - 33 891 m2 wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem - 6 532 m2 hakowanie roślin korzeniących się w dnie - 6 532 m2 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-17
  data realizacji
 • 2015-06-08 08:30
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem remontu jest wykonanie akustyki sufitu i ścian sali (szczegółowy opis znajduje się w STWOiOR i przedmiarze robót).Zakres wykonywanych prac remontowych przewiduje się następujący:Sala sport ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-14
  data realizacji
 • 2015-06-26 11:30
  termin mija za 27 dni
 • 0
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie, w szczególności następujących robót: - roboty ziemne, - fundamenty, - podłoża pod posadzki, - ściany przyziemia łącznie ze ścianką kolankową, - nadpro ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-06-18 11:00
  termin mija za 19 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 656 Strona wygenerowana : 2015-05-30 00:06:41