Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2016-07-01

  ×
 • Przetargi

  ×


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łokietka 29 w Gorzowie Wlkp. w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach gminnych, zgodnie z załączoną ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-15
  data realizacji
 • 2016-07-20 09:00
  termin mija za 18 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie naprawy rewizyjnej P4 dwóch sztuk silników trakcyjnych MCT-542x258 zdemontowanych z lokomotywy SP32, która ma na celu przywrócenie pełnych właści ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-08 09:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym, funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamó ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-26 10:00
  termin mija za 24 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia, o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro, są roboty budowlane (remontowe) w budynku Inspektoratu ZUS w Łukowie przy ulicy Wyszyńskiego 56. 1.1. Zakres przedmiotu zamówi ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-29
  data realizacji
 • 2016-07-18 12:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulic: Ełckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej, Oleckiej i Węgorzewskiej, sięgacza ulicy Lubelskiej oraz uzupełnienia uzbrojenia technicznego terenu na osiedlu Hańcza w Su ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-11-15
  data realizacji
 • 2016-07-18 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7, 45261210-9, 45400000-1, 45421000-4, 45442100-8, 45442190-5, 45442180-2, 45261920-9, 45261910-6. 2. Przedmiotem zamówienia jest: wykon ( ... )

 • 11 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-18 11:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Lotniczej 2 w Zabrzu ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-18 09:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) dla potrzeb Gmi ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2018-12-31
  data realizacji
 • 2016-07-18 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 148/193 obr. Ostrów-Osiedle Fort I w miejscowości Ostrów od km 0+000 do km 0+408 w zakresie: 1.1. roboty ziemne - nasypy 60, ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-07-18 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie (zbieranie oraz załadowanie) i transport (wywiezienie) do miejsc prawem dopuszczonych, odpadów (w tym gruzu - zgodnie z kategorią 200399) z miejsc nieprzeznaczo ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2016-07-11 08:45
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Zakup wraz z dostawą zestawów do znieczuleń przewodowych na okres do 30.09.2017 r. dla potrzeb Działu Anestezjologii. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-09-30
  data realizacji
 • 2016-07-08 10:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbudowie i przebudowie budynku administracyjnego siedziby Nadleśnictwa Tuchola w Gołąbku nr 4 o danych technicznych rozbudow ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-30
  data realizacji
 • 2016-07-15 12:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury, zwanej dalej sprzętem dla Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego, wg części: 1) I część- dostawa analizatora hematologicznego ( ... )

 • ,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-12 10:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej w Nadleśnictwie Knyszyn Leśnictwo Szelągówka o długości 2 037,86 m. 2. Przebudowa drogi leśnej zlokalizowana jest w Leśnictwie Szelągówka w oddzi ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-20 09:30
  termin mija za 18 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup i dostawa indywidualnego pakietu IPLS-1 oraz uniwersalnego odkażalnika proszkowego 400 g. Przedmiot ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-07-18 08:45
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Zakres inwestycji obejmuje modernizację oświetlenia drogowego w ośmiu wsiach: Rusinów, Niska Jabłonica, Rudno, Wola Kuraszowa, Bolęcin, Zdonków, Ninków, Wymysłów. W tym w szczególności : - wymiana 23 ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-30
  data realizacji
 • 2016-07-18 12:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Przetarg dotyczy wyboru Wykonawcy, który wykona: a) Czyszczenie elewacji szklanej zewnętrznej oraz wewnętrznej Terminala A (1540 m2) Specyfikacja pozycji 1. Wysokość w najwyższym punkcie 6,88 m. 2. My ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-07 09:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę drewnianych drzwi wejściowych na drzwi aluminiowe od strony ulicy M.C. Skłodowskiej wraz z remontem schodów z użyciem płyt granitowych i zadaszenia Politechniki R ( ... )

 • ,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-07-18 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Zadanie I:Dowieszenie na istniejącej linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej dz. 271/15 w miejscowości Trzeboś: wymiana słupa (1 szt.), wykonanie linii napowietrznej przewodem AsXSn2x25 mm2 (2 ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-07-18 09:45
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązania drogowego, odwodnienia, usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem występującym na trasie inwestycji wraz z ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-31
  data realizacji
 • 2016-07-08 09:45
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 793 Strona wygenerowana : 2016-07-01 18:58:35