Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2016-02-14

  ×
 • Przetargi

  ×


Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Roboty przygotowawcze. 2. Roboty ziemne. 3. Podbudowy. 4. Nawierzchnie. 5. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 6. Elementy ulic. 7. Zieleń. ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-06-20
  data realizacji
 • 2016-02-29 11:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa dwóch macierzy wraz ze wsparciem serwisowym ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-02-22 13:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę ul. Honoratki, Rudego i Pancernych w Toruniu wraz z oświetleniem. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-07-15
  data realizacji
 • 2016-03-04 11:45
  termin mija za 19 dni
 • 0
  powiązane

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę ul. Trzcinowej w Toruniu - etap I wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst ( ... )

 • 11 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-07-15
  data realizacji
 • 2016-03-09 11:45
  termin mija za 24 dni
 • 0
  powiązane

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont wszystkich sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 211 przy ul. Nowy Świat 21a w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-02-23 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wydawnictw dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz ich dostarczenie do siedziby zamawiającego (magazyn wydawnictw - ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z ich rozładun ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-03-24
  data realizacji
 • 2016-02-22 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przebudowa następujących odcinków dróg/ulic gminnych w zakresie: A) w Brdowie nr G-492590 - ul. Błotna o dł. 0,417 km: roboty przygotowawcze, podbudowy, roboty nawierzchniowe, roboty wykończeniowe, ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-03-04 11:45
  termin mija za 19 dni
 • 0
  powiązane

prowadzenie zajęć z matematyki dla kierunków technicznych na Wydziałach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w semestrze letnim roku 2015/2016 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-02-22 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F wraz z budową kładki pieszo rowerowej nad rzeką Brzeźnica 2. W km od 10+120 do km 13+699,69 do ( ... )

 • 80 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-03-03 09:00
  termin mija za 18 dni
 • 0
  powiązane

I. Przebudowa chodników przy ul. Roździeńskiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Piotra Skargi. 1) Przebudowa chodnika przy ul. Roździeńskiego Przedmiotem zadania jest przebudowa chodnika ul. Roździeńskieg ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-06-30
  data realizacji
 • 2016-02-29 11:30
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Kępno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony zo ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-02-28
  data realizacji
 • 2016-02-22 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych do analizatora/ów (zwane w dalszej treści odczynniki lab ( ... )

 • 2,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-02-19 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów służbowych dla Straży Miejskiej. Pojazd nr 1 - samochód osobowy w wersji Kombi/Van oznakowany jako radiowóz, przystosowany do pr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-02-29 10:30
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

SVA K: Wykonanie robót dekarskich, robót budowlanych na poddaszu oraz instalacji odgromowej na dachu w ramach przebudowy budynku nr 6 w JW. 2423 Żagań. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został ok ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-07-30
  data realizacji
 • 2016-02-26 13:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

2016-02-12 3/WSP/ŻYW/16/17

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cukru do magazynów jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Okręgu Szczecińskiego (ZK Goleniów, AŚ Szczecin, ZK Stargard Szczeciński, ZK Nowogard, OZ Płoty, ZK G ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-03-08
  data realizacji
 • 2016-02-22 09:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Opracowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury rowerowej realizowanej w ramach projektów z budżetu partycypacyjnego CZĘŚĆ 1 Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru au ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-02-22 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 27a w Toruniu na salę szermierki. 2 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-02-29 12:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Utwardzenie terenu wraz z podbudową kostką betonową szarą o grubości 8 cm w ilości 941 m2 i 15 m2 kostka betonową o grubości 6 cm. Ułożenie wraz z podbudową płyt ażurowych w ilości 249 m2. Zagospoda ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-02-29 11:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części wyszczególnione w załączniku do niniejszego ogłoszenia oraz w opisie przedmiotu zamówienia, zamieszczonym jako Załącznik nr 1 do SIWZ na stronie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-02-23 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 698 Strona wygenerowana : 2016-02-14 04:40:03