Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2014-10-31

  ×
 • Przetargi

  ×


Świadczenie przez Wykonawcę usług w formie fizycznej i stałej ochrony obiektów i mienia należącego do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie oraz obsługa systemu monitorującego obiekt ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-12 10:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych urządzeń fitness na wyznaczone place zabaw w Olsztynie. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części. 1) Część I: a) Bramka do gry w piłkę nożną ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-11-10 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej na nową stalową w lokalach i budynkach gminnych mieszkalnych w zasobach administrowanych przez ZGM w rejonie ADM nr 2 w Gorzowie Wlkp. zgodnie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-11-17 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego - znaków legitymacyjnych (zwanych dalej bonami towarowymi) w wersji papierowej - podlegających wymianie na towary, o łącznej wartości nominalnej 22 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-13 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje 1 zadanie Zadanie nr 1a- Odczynniki do elektroforezy - 33.69.65.00-0 Zadanie nr 1 b- Dzierżawa analizatora- PA02-0 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-13 11:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa różnego rodzaju sprzętu medycznego - zgodnie ze siwz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-07 09:45
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech nowych fabrycznie samochodów osobowych do przewozu osób na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przystosowanych do ruchu prawostronnego (k ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-19
  data realizacji
 • 2014-11-13 12:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Wojska Polskiego - na odcinku od ul. Żwirowej do granicy gm. Lesznowola i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Słonecznej do granicy gminy Lesznowola. Z ( ... )

 • 55 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-11-17 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z 10 przyłączami oraz wodociągu wraz z 10 przyłączami. W kwestii zakresu ilościowego zamówienia obowiązują ilości zawarte w przedmiarze robót. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-15
  data realizacji
 • 2014-11-18 12:00
  termin mija za 17 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie miasta Działdowo oraz po zakończen ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-30
  data realizacji
 • 2014-11-07 09:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Milickiego. Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dow ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-12 13:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

Pisemny przetarg na sprzedaż Pakietu 3.854 udziałów CHŁODNIA OLSZTYN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, co stanowi 19,27% kapitału zakładowego Spółki. (KRS: 000 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-20 15:00
  termin mija za 19 dni
 • 0
  powiązane

PAKIET 1(1) Produkty farmaceutyczne-cytostatyki PAKIET 2(3) Produkty farmaceutyczne-cytostatyki PAKIET 3(6) Wosk kostny PAKIET 4(7) Produkty farmaceutyczne- leki PAKIET 5(8) Produkty farmaceu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-14 10:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

I. Przedmiotem zamówienia jest: remont pomieszczeń Apteki oraz pomieszczeń pracowni RTG Wielospecjalistycznego szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-17 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Zakres prac remontowych do wykonania w świetlicy wiejskiej: a)wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na aluminium ciepłe - kolor brąz - szt. 2 b) wymiana stolarki okiennej - PCV - kolor biały - 7 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-03-30
  data realizacji
 • 2014-11-17 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców grupy I oraz warzyw grupy II na potrzeby JW 1156. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w zał. nr 7 a i b do SIWZ oraz w Formularzu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2014-11-10 11:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu na temat Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie lubelskim realizowanego w ramach projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-03-31
  data realizacji
 • 2014-11-12 12:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

1) sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego biblioteki taśmowej, zwanej dalej Sprzętem oraz udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji na oprogramowanie Sprzętu, zwane dalej Oprog ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-07 12:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Opis przedmiotu zamówienia: 1) 2 sztuki mechanicznych manipulatorów powielających do komory nr 1 i nr 2 dla Zespołu Komór Gorących do produkcji I-131 w pomieszczeniach 13- 15D 2) montaż ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-12 11:00
  termin mija za miesiąc
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiotelefonów cyfrowych nasobnych, przewoźnych i stacjonarnych oraz akcesoriów: 1) dostawa 30 kpl. radiotelefonów nasobnych cyfrowych (I) spełniających wymagania t ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-10
  data realizacji
 • 2014-11-10 11:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 579 Strona wygenerowana : 2014-10-31 17:17:42