Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2015-05-05

  ×
 • Przetargi

  ×


1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń grupowych dla 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu, z wykształceniem minimum średnim pn. Kompetentny praco ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-11
  data realizacji
 • 2015-05-12 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

- wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów z wygrabieniem - 18,6 km - zabudowa uszkodzeń korpusu wałów ppow. (nory) - 0,5 km - zabezpieczenie wału ppow. rusztem stalowy ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-15
  data realizacji
 • 2015-05-22 09:00
  termin mija za 17 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Łodzi WARZYW I OWOCOW wyszczególnionych w załączniku 1 do SIWZ- formularzu asortymentowo-cenowym. Ilości wyszczególnione w Zał.1 są iloś ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-12 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Elementy przedmiotu zamówienia: 1.Kwota i waluta kredytu - 1.500.000,00 zł - spłata zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji 2.Okres spłaty kredytu - od 01.01.2019 do 31.12.2027 r. 3.O ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2027-12-31
  data realizacji
 • 2015-05-22 12:00
  termin mija za 17 dni
 • 0
  powiązane

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z termomodernizacją dachu budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie oraz termomodernizacją dachu i ścian sali gimnastycznej wraz z wymianą ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-05-19 10:30
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

- wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów z wygrabieniem - 21,0 km - zabudowa uszkodzeń korpusu wałów ppow. (nory) - 0,3 km - zabezpieczenie wału ppow. rusztem stalo ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-15
  data realizacji
 • 2015-05-22 09:00
  termin mija za 17 dni
 • 0
  powiązane

Remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18A w Warszawie ( ... )

 • 2,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-05-19 08:45
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje drobne naprawy bieżące i konserwacje ogólnobudowlane (wg stawek do kosztorysowania) wyszczególnione w zakresie prac, ujętym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załąc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-12 08:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu z wykształceniem min. podstawowym pn. Profesjonalny ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-31
  data realizacji
 • 2015-05-12 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przebudowa węzłów sanitarnych (klatka nr 2) w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7 w Warszawie wraz z wykonaniem uziomu otokowego instalacji odgromowej budynku szkolnego B1 i ( ... )

 • 9,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-28
  data realizacji
 • 2015-05-19 09:45
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

- wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów z wygrabieniem - 33,7 km - zabudowa uszkodzeń korpusu wałów ppow. (nory) - 1,0 km - zabezpieczenie wału ppow. rusztem stal ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-15
  data realizacji
 • 2015-05-22 09:00
  termin mija za 17 dni
 • 0
  powiązane

Łężce: Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 10 cm na długości całkowitej 320,00 m i średniej szerokości 0,5 m, rozebranie jezdni z kostki brukowej na szerokości 2,00 m i długości 20,00m, me ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-07-31
  data realizacji
 • 2015-05-19 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

dostawa aparatu fotograficznego wraz z obiektywem ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-12 10:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Uwzględniając obecny stan nawierzchni gruntowo - żwirowej oraz jej utrwalony w terenie przebieg przewiduje się wykonanie przebudowy polegającej na: - wykonanie wyrównania i wyprofilowania istniejącej ( ... )

 • 45 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-31
  data realizacji
 • 2015-05-20 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń grupowych dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu, z wykształceniem minimum zawodowym o profilu elektryc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-05-12 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

I. Zakres robót objętych zamówieniem: 1. Wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej do szerokości 4,30 m (konstrukcja poszerzenia: 20 cm - kruszywo łamane) wraz z wykonaniem koryta głę ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-07-15
  data realizacji
 • 2015-05-19 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pławna na działce nr 1678. Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie konstrukcji jezdni, - wykonan ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-19 09:30
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

- wykoszenie porostów ze skarp kanałów z wygrabieniem - 12,8 km - hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie kanałów - 12,8 km - wykoszenie porostów ze skarp i k ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-15
  data realizacji
 • 2015-05-22 09:00
  termin mija za 17 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu frontowej elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 47 w Inowrocławiu (wielokondygnacyjny, podpiwniczony, pow. zabudowy ok. 341 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-19 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

- wykoszenie porostów ze skarp kanałów z wygrabieniem - 43,7 km - wykaszanie porostów z dna kanału kosiarką pływającą - 5,2 km - hakowanie roślinności korzeniącej się w ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-15
  data realizacji
 • 2015-05-22 09:00
  termin mija za 17 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 647 Strona wygenerowana : 2015-05-05 06:11:00