Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2016-05-03

  ×
 • Przetargi

  ×


Utwardzenie drogi osiedlowej kostką betonową w istniejącym pasie drogowym na dł. 150m w zakresie: - wykonania robót przygotowawczych: opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu i oznakowania ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-07-08
  data realizacji
 • 2016-05-17 10:15
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego, tj. świadczenie usługi dotyczącej koordynacji, zarządzania, kontroli, nadzoru i rozliczenia częściowego i całościowego nad robotami budowlanymi określonymi w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-13 11:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego, tj. świadczenie usługi dotyczącej koordynacji, zarządzania, kontroli, nadzoru i rozliczenia częściowego i całościowego nad robotami budowlanymi określonymiw p ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-13 12:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Wymiana okładzin wnęk ściennych w Galerii PF polega na przykręceniu płyt g-k z przeszpachlowaniem i pomalowaniem. Całkowita powierzchnia wynosi 58.650 m2. Przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-22
  data realizacji
 • 2016-05-18 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów foliowych i rękawów foliowych dla Działu Usług Niemedycznych. Przedmiotem zamówienia obejmuje 6 pozycji asortymentowych szczegółowo wyspecyfikowanych w za ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-12 11:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

1. Zamówienie polega w szczególności na: 1.1. Zaprojektowaniu i wybudowaniu miasteczka ruchu drogowego wraz z organizacją ruchu umożliwiającą wprowadzenie dzieci i młodzieży szkolnej w podstawy bezpie ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-05-17 11:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Dobra w Świdwinie. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony przy p ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-05-18 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego o konstrukcji stalowo - drewnianej oraz wykonanie nowego obiektu w technologii żelbetowej zgodnie z załączoną dokumentacją projek ( ... )

 • 30 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-11-30
  data realizacji
 • 2016-05-20 11:45
  termin mija za 17 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał następujące wymogi: 1. parametry techniczne - rok produkcji nie starszy ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-10 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i ploterów: tusze, tonery, bębny i inne. Szczegółowe określenie przedmiotu znajduje się w załączni ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-11-25
  data realizacji
 • 2016-05-13 10:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń specjalistycznych do obsługi statków powietrznych na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (2 zadania). 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-20 10:00
  termin mija za 17 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem w Gdyni przy ul. Godebskiego 12 m. 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techni ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-17 12:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu dwóch lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Piaskowej 25 m. 20 i ul. Piaskowej 49 m. 28 w Legionow ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-17 12:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu oraz montażu 12 sztuk kompletnych lamp solarnych, z których każda musi spełnić parametry minimalne określone w załączniku nr 5 tj. Program funkcjonalno - użytkowy. ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-12 12:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w okresie dwóch lat do budynków, lokali i budowli będących w administrowaniu ZGKiM w Kamionku, strefa całodobowa ok. 338 000 kWh. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-12 15:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na uregulowaniu stosunków gruntowo-wodnych poprzez odprowadzenie nadmiaru wody z profilu glebowego w wierzchniej warstwie gleby za pomocą drenowan ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-31
  data realizacji
 • 2016-05-31 10:00
  termin mija za 28 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8, przy ulicy Al. Jana Pawła II /8 w Świeciu polegająca na : - budowie boiska wielofunkcyjnego sportowego wraz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-17 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanału deszczowego w pasie drogi powiatowej klasy L nr 3611W Mokobody-Suchożebry i 3612W Mokobody-Nakory w Mokobodach. Parametry inwestycji: - kanał deszczowy Øw400 ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-06-30
  data realizacji
 • 2016-05-17 11:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach w zakresie: Stan istniejący Odcinek drogi przewidziany do przebudowy przebiega przez tereny rolnicze oraz p ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-31
  data realizacji
 • 2016-05-18 10:30
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 761 Strona wygenerowana : 2016-05-03 05:06:42