Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2014-09-22

  ×
 • Przetargi

  ×


Rozbudowa drogi powiatowej nr 4504P w m. Skęczniew - budowa chodnika Przedmiot zamówienia obejmuje min. nw. zakres robót: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4504P w m. Skęczniew - budowa chodnika Zakre ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-07 08:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa transportem własnym soli drogowej, wykorzystywanej do zimowego utrzymania dróg. 2. Opis przedmiotu zamówienia: a) Sól przeznaczona jest do zwalczania ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-03-31
  data realizacji
 • 2014-09-30 11:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia, prowadzonego w ramach Programu restytucji populacji głuszca (Tetrao urogallus L.), jest sukcesywna w okresie trwania umowy, według wymagań Zamawiającego, dostawa materiału do r ( ... )

 • 2,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-09-29 12:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Pakiet usług serwisowych IBM ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-30 15:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w okresie trwania umowy, według wymagań Zamawiającego, dostawa materiału do remontu dróg, tj: 1) dostawa do 2200 ton żwiru - pospółki zagęszczającej się; 2) do ( ... )

 • 3,55 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-09-30 12:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa sprzętu komputerowego, dla Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Filologiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-03 13:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach krajowych nr 11 , 42 , 43 i 45 będących w administracji Rejonu w Kluczborku w okresie 24 miesięcy. W ramach zamówienia Wykona ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-29 10:50
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, działka nr ewid. 492 i 3953 w miejscowości Posada Jaśliska, która obejmuje m.in.: 3.1) Modernizację drogi (dz. nr ewid. 492) w miejscowości Posada Jaś ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-10-06 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu - Sp ZOZ oraz Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie w ilościach i asortymencie określ ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-03-31
  data realizacji
 • 2014-10-02 11:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

dostawa i montaż w sali koncertowej i kameralnej w budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie przy ul. Krasińskiego 1, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: foteli widowiskowych t ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-07-15
  data realizacji
 • 2014-09-29 14:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Remont dachu budynku Z położonego na terenie Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-06 09:45
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską z ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-10-28 09:30
  termin mija za miesiąc
 • 0
  powiązane

Obejmuje on dostawę i montaż następujących mebli wg wykazu poniżej: Przedmiot zamówienia podany w opisie (załącznik nr 5b): 1. Biurko narożne- 20 szt. 2. Kontener-15 szt. 3. Szafa aktowa-56 szt. 4. N ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-20
  data realizacji
 • 2014-10-01 10:15
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Zakup samochodu specjalnego ratownictwa technicznego uterenowionego z napędem 4x4, zapłonem samoczynny o mocy min. 200 kW wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratownictwa wodno-ekologiczno-chemiczneg ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-29 10:00
  termin mija za miesiąc
 • 0
  powiązane

Zakres zadania obejmuje: Etap I: - spadki podłużne - do 7 % - spadki poprzeczne - 2 ÷ 4 % - szerokość poboczy - 0,5 ÷ 1,5 m - spadek poprzeczny poboczy - 5 ÷ 6 % - pochylenie skar ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-03
  data realizacji
 • 2014-10-06 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: Budowa placu zabaw nad zalewem polegająca na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ dokumentacją projektową, przedmiarem rob ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-07 09:45
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w Leśnictwie Kolonia - zadanie nr I, składających się z: rowu me ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-20
  data realizacji
 • 2014-10-06 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem dozoru jest budynek przy ulicy Złotego Smoka jest niepodpiwniczony czterokondygnacyjny o łącznej powierzchni 4 727,71 m2 .Wyposażony w instalację : ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2014-09-29 08:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1.Dostawa oleju napędowego w ilości do 50 000 litrów rocznie na potrzeby własne dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku na podstawie cząstkowych zamówień miesięcznych w ciągu 12 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-31
  data realizacji
 • 2014-09-30 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

IMPLANTY, W FORMIE BANKU IMPLANTÓW, WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTRUMENTARIUM DO IMPLANTACJI PROTEZY STAWU BIODROWEGO WRAZ Z POMPĄ I PODAJNIKIEM CEMENTU - poz. 1 - 7 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-29 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 531 Strona wygenerowana : 2014-09-22 08:11:20