Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2014-12-22

  ×
 • Przetargi

  ×


Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Skulsk polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomo ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-01-05 09:45
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogic ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2015-01-09 12:30
  termin mija za 18 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie utrzymania zdolności techniczno-eksploatacyjnej oraz utrzymania w bezawaryjnym, nieprzerwanym działaniu systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjny ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-30 09:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.:Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 przy ul. Zygmunta Krasińskiego 45/U2 w Szczecinie okreslone w Programie funkc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-01-14 09:30
  termin mija za 23 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych i konsultacji grupowych dla nauczycieli bytomskich szkół w ramach projektu Klucze do sukcesu - nowoczesny syste ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-20
  data realizacji
 • 2014-12-29 08:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej, obejmująca dostawę, przesył i dystrybucję energii cieplnej dla Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II, ul. Deotymy 25/33, 01-407 Warszawa d ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-29 08:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa udogodnienia do porodów w pozycjach wertykalnych z modułami szczegółowo określonego w załącznikach nr 2 oraz 3 do siwz. 2. Zaoferowany sprzęt winien sp ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-30 09:30
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Zamówienie obejmuje dostawy produktów spożywczych do stołówki Ośrodka w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-30 11:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie administrowania osiedlami mieszkaniowymi obejmujące: - prowadzenie i aktualizacja spisu lokali właścicieli i najemców wchodzących w skład nieruchomości, - ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-29 09:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Zamówienie obejmuje przygotowanie wyceny potrzeb remontowych na podstawie uprzednich przeglądów rocznych i pięcioletniego - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - z wyłączeniem wyce ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-29 09:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie gminy Pałecznica ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-30 11:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zam. jest sprzedaż i dostawa paliwa gazowego do Szkoły Podstawowej nr 94 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Cietrzewia 22a zgodnie z warunkami zawartymi sp ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-30 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów spożywczych niżej wymienionych produktów spożywczych w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zakres ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-29 15:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku w maksymalnie 4 (czterech) partiach, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego materiałów biurowych i wyposażenia zgodnie ze specyfik ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2014-12-29 15:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na I-II 2015 dla Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich w następujących asortymentach : Warzywa - owoce - Załą ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-29 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Wyroby medyczne jednorazowego użytku - 18 pakietów asortymentowych. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-30 09:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacyjne zadania tj.: opracowanie Programu Inwestycji oraz Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej przebudowy budynku nr 87 dla potrzeb Systemu ( ... )

 • 11 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-01-20 09:30
  termin mija za 29 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów określonych w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-01-05 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odławianiu oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej. Odłowieniu podlegać będą zwierzęta domowe ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-29 10:45
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 650 Strona wygenerowana : 2014-12-22 07:18:52