Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2016-08-31

  ×
 • Przetargi

  ×


Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie konferencji oraz materiały informacyjne i promocyjne dla jej uczestników. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-08 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: jest dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej na gorąco w otaczarkach odpowiadająca wymogom OST-D-05.03.05 (jak dla warstwy ścieralnej, kat. ruchu KR1 - 2), Ilo ( ... )

 • 2,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-08 11:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI ZAKŁADU POPRAWCZEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2016-2017; W ILOŚCI OKOŁO 160.000 LITRÓW ; O PARAMETRACH WSKAZANYCH W NORMIE: PN-C-96024:2011 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-19 08:00
  termin mija za 18 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia w części I jest przebudowa następujących dróg gminnych: 1. Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 55/2 i nr 100 obr. Będargowo gmina Pełczyce 2. Przebudowa drogi gminn ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-15 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem umowy jest „Modernizacja obiektu Szpitala Dziecięcego przy ul. Mącznej – wymiana odcinka rurociągu ciepłej wody użytkowej na odcinku od kotłowni do pawilonu 11 oraz wymiana odcinka pierści ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-15 11:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawy do siedziby zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku w asortymencie i ilościach określonych w formularzach asortymentowo-cenowych podzielonyc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-07 09:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

1 Temat: Leki podstawowe Opis: Norfloxacin 400 mg x 20 tabl. powl. Ceftriaxon natrium 1 g x fiol. Amoxycicillnum 0,5 x 16 kaps. Perhydrol 30% x 1 kg Woda utleniona 3%; 100 g Bisoprololi fumaras 2,5 m ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-08 12:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni drogowych, zjazdów, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej ulicznej na całej długości ulicy Cisowej. Inwestycja zlokalizowana jest w Kol ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-14 12:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Opis przedmiotu zamówienia – stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, Zakres zamówienia: 1. Przygotowanie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach łącznie z raportem oddzi ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-09 09:45
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa akumulatorów według poniższego wykazu: 1/ Akumulator CSB GPL 1272 12V 7,2Ah – 26 szt. 2/ Akumulator CSB GP 1272 F2 12V 7,2Ah – 2 szt. 3/ Akumulator SSB BL18-12 12V 18Ah – 1 szt. 4/ Akumulator ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-08 12:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech stanowisk mikroskopowych ( mikroskop z podglądem obrazu na monitorze komputera wchodzącego w skład zestawu). Szczegółowy Opis przedmiotu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-12 12:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w: - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót [załącznik A do SIWZ], przedmiarze robót budowlanych [załącznik B], p ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-22 10:00
  termin mija za 21 dni
 • 0
  powiązane

 • ,64 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-14 10:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łubno, działka nr 250/6, nr 5 obręb ewidencyjny Łobzowo. CPV 45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 2. Przedmiot zamówieni ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-13 12:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów testujących tkanki, narządy i komórki ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-08 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są: Część zamówienia nr 1 – Endoproteza całkowita bezcementowa szyjkowo-przynasadowa stawu biodrowego w ilości: Endoproteza całkowita bezcementowa szyjkowo-przynasadowa - 5 komp ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-09 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy pn. „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-09 12:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi transportu rolnego polegająca na ułożeniu nowych płyt drogowych o wymiarach 300x150x15 cm w śladzie istniejącej drogi gruntowej. W ramach zamówienia na ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-15 11:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa serwerów, urządzeń sieciowych oraz systemu do wykonywania kopii zapasowych o parametrach nie gorszych niż ujęte w załącznikach do SIWZ nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-16 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 777 Strona wygenerowana : 2016-08-31 17:56:07