Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2015-10-10

  ×
 • Przetargi

  ×


Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe w zakresie przewozu osób na trasach krajowych dla potrzeb JW. 1223 Koszalin, realizowane przez JW. 5308 - 17 Wojskowy, opisanej w załączniku nr 1 do SIWZ ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-10-14 10:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń fabrycznie nowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Białymsto ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-22 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Remont dróg leśnych na odcinku 8,40km, zgodnie z przedmiarem robót. ( ... )

 • 6,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-10-23 09:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ORION ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-22 08:45
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych, realizowanych w oparciu o sporządzoną dokumentację, podzi ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-01-29
  data realizacji
 • 2015-10-23 10:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Orion 2. Prze ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-22 08:45
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy broszury informacyjnej Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2016, wraz z do ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-19 12:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

2015-10-09 dostawa drukarek

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa : a Drukarki Laserowe Monochromatyczne w ilości - 40 szt. b Dodatkowy trzeci podajnik papieru do oferowanej drukarki w ilości 40 szt c Kable USB do drukarek dł. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-19 08:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmujących: przebudowę Pawilonu Nr 3 i budowę Pawilonu nr 5 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-19 11:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych jak: wata, lignina, gaza, kompresy, przylepce, opaski elastyczne, opatrunki specjalistyczne, opaski gipsowe oraz środki do pielęgnacji pacj ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-11-03 10:00
  termin mija za 24 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów i materiałów do operacji zaćmy oraz dostawa wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie - 7 zadań. 2. Szczegółowy opis przedmiot ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-19 08:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi w zakresie środków Funduszu Pracy, programów oraz funduszy związanych z realizacją projektów unijnych, łącznie z obsługą elektroniczną i innymi ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-19 08:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Domu Kultury w Wolbromiu, z udziałem środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictw ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-19 10:30
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Sporządzenie podziału nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-19 10:30
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in. następujący zakres prac: budowa ścieżki pieszo rowerowej jako przebudowa istniejącego chodnika na ścieżkę pieszo rowerową wraz z odwodnieniem, kana ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-11
  data realizacji
 • 2015-10-26 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa zestawów do pomiaru ciśnienia metodą krwawą - 683 szt ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-19 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Sporządzenie podziałów nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-19 10:30
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KROBIA W SEZONIE ZIMOWYM NA LATA 2015/2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-04-30
  data realizacji
 • 2015-10-22 08:45
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych nr 1) Zadanie nr 1 - DP 1348 O i DP 1325 O - przebudowa skrzyżowania w m. Zawiść 2) Zadanie nr 2 - DP 1132 O w m. Domaradz. W zakres robót wcho ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-14
  data realizacji
 • 2015-10-26 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty teletechniczne związane z remontem urządzeń systemu alarmowego, kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej zlokalizowanych w budynkach nr 4 i 5 na terenie kompleksu woj ( ... )

 • 2,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-26 10:30
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 740 Strona wygenerowana : 2015-10-10 07:17:38