Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2015-08-02

  ×
 • Przetargi

  ×


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na utrzymaniu i remoncie dróg leśnych w Nadleśnictwie Syców w roku 2015 z podziałem na zadania. Zamawiający podzielił zamówienie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-08-20 14:00
  termin mija za 18 dni
 • 0
  powiązane

1. Adresaci i szacunkowa ilość godzin szkoleniowych: Założono, że z zajęć skorzysta łącznie 112 osób. Zajęcia będą prowadzone w szesnastoosobowych grupach (średnio). Łącznie 7 grup. 2. Poniżej podano ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-04-30
  data realizacji
 • 2015-08-07 15:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy ok. 40 kW w tym : Wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej. Dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych (24V) o powierzchni za ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-10
  data realizacji
 • 2015-08-18 09:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Rozbudowie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w lożach VIP w budynku hali Ergo Arena. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-08-21 12:00
  termin mija za 19 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17 (siedemnaście) kompletnych zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-30
  data realizacji
 • 2015-08-21 09:30
  termin mija za 19 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane polegające na: Przebudowie pomieszczeń strychu SP WZOZ MSW w Bydgoszczy na cele statutowe - sala konferencyjna oraz dostosowanie SP WZOZ MSW w Bydgoszcz ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-17 12:30
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Szczegółowy opis ( ... )

 • 2,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-07
  data realizacji
 • 2015-08-17 08:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów naftowych oraz preparatów smarnych (inhibitora korozji)w ilościach szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). ( ... )

 • 6,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-13 08:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu osób na potrzeby Spółki Tyski Sport S.A., polegające na przewozie zawodników sekcji piłki nożnej, hokeja na lodzie oraz koszykówki na zgrupowan ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-31
  data realizacji
 • 2015-08-10 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę ul. Czarlińskiego w Toruniu wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również wykonanie projektu organizacji ruchu na ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-15
  data realizacji
 • 2015-09-02 11:45
  termin mija za miesiąc
 • 0
  powiązane

ZADANIE NR 1. Ulica GRUNTOWA. Kategoria ruchu KR1, klasa drogi D. W zakres zamówienia wchodzi m.in.: - budowa drogi gminnej (początek w km. 0+345 do końca opracowania projektowego) o długości 245m z b ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-31
  data realizacji
 • 2015-08-18 09:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny zakup wraz z dostarczeniem do loco- Apteka Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, produktu leczniczego SIMPONI (G ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-10 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Zakres zamówienia obejmuje głównie: -wykonanie kanału rurowego na długości 261 m,, -wykonanie studzienek ściekowych 10 szt, -wykonanie studni rewizyjnych 7 szt. -wykonanie nawierzchni z kostki brukowe ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-31
  data realizacji
 • 2015-08-17 09:45
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskie ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-31
  data realizacji
 • 2015-08-10 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników i kontenerów wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych segregowanych, niesegregowanych, liści, gruzu, odpadów budow ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-09-30
  data realizacji
 • 2015-08-11 09:45
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Zakup komputerów biurowych (stacje robocze), komputerów przenośnych, tabletów, monitorów, ekranu elektrycznie opuszczanego, rzutnika krótkoogniskowego, macierzy dyskowych. Część 1 - Komputery przenośn ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-10 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę, za wynagrodzeniem, robót budowlanych mających na celu przebudowę odcinkową kanału otwartego kondensatu z Zakładu Utyliza ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-18 11:30
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

2015-07-31 Dostawa ciągnika

Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o minimalnej mocy homologowanej od 100 do 110 KM ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-10 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Budowa oświetlenia drogowego w m. Wilkowo-etap I , które obejmują m.in.: ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-20
  data realizacji
 • 2015-08-17 12:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Stała serwisowa obsługa oraz bieżące naprawy sprzętu endoskopowego w SPSK NR 1 PUM ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-12 08:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 638 Strona wygenerowana : 2015-08-02 10:16:55