Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2014-10-26

  ×
 • Przetargi

  ×


Przedmiot zamówienia: Utrzymanie zimowe terenów miejskich zlokalizowanych w Częstochowie wykonywane zgodnie z wymaganymi standardami określonymi w Zał. Nr 1 do SIWZ. Zakres zamówienia: 1. Część I - R ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-31 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

dostawa środków czystości do Instytutu w roku 2015, znak sprawy DZ-2501/420/14 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-04 11:30
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, ustawienie oraz montaż mebli dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 2; 62-300 Września. Przedmiot zamówienia przeznaczony ( ... )

 • 2,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-31 09:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobiu, warzyw i owoców mrożonych, mleka i przetworów nabiałowych w ilości podanej szacunkowo ( zał. nr 4 Formularz cenowy ) na podstawie średniego zapotrzebowani ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-04 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest odzysk lub unieszkodliwienie odpadów wraz z załadunkiem i transportem, które zostaną wytworzone przez oczyszczalnię ścieków w Luzinie, takich jak: 1) Ustabilizowane komuna ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-30
  data realizacji
 • 2014-11-03 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa urządzeń zabawowych, nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej (mieszanka kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR) oraz krawężników bezpiecznych (mieszanka kleju poliuretanowego oraz granulatu S ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-31 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych w nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Knyszyn - szczegółowy opis zawarto w zał. nr ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-07 09:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotowe zamówienie podzielone jest na dwie części, które stanowią odrębne zadania częściowe: Część 1 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0163T od dr. powiatowej nr 0160T ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-05
  data realizacji
 • 2014-11-07 09:45
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostępu do internetu oraz świadczenie usługi dostępu do internetu dla Gmin: Bierawa i Tarnów Opolski Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: Część ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-11-03 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Część 1: Pieczywo i wyroby cukiernicze (bułki, drożdżówki, pączki) - CPV 15.00.00.00-8, 15.81.00.00-9; Część 2: Wyroby garmażeryjne (naleśniki, pierogi, pyzy, kopytka, krokiety, leniwe) - CPV 15.00.00 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-11-17 08:30
  termin mija za 22 dni
 • 0
  powiązane

1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu dla zadania Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kolektora s ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2014-11-03 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 207.000 Euro ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-04 11:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za okres: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w myśl postanowień ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-30
  data realizacji
 • 2014-11-04 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kopert do siedziby Zamawiającego w ilości 200 000 sztuk. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-11-04 09:30
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z zakresu usług telefonii stacjonarnej w standardzie GSM w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telek ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2014-11-05 10:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie do 1 600.000,00 PLN słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych, 00/100 z p ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-04 10:00
  termin mija za miesiąc
 • 0
  powiązane

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, po doprowadzonych łączach Operatora do ZDM, za pomocą dostarczonych urządzeń oraz opł ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-11-30
  data realizacji
 • 2014-11-03 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych budynku Domu Ludowego w Łaskach polegającą na: dobudowie do istniejącego budynku Domu Ludowego przy ścianie s ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-02-16
  data realizacji
 • 2014-11-10 09:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa materiałów reklamowych wraz z nadrukiem dla Politechniki Rzeszowskiej, zakupywanych w ramach projektu POIG pn. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYSLE LOTNICZYM. 1. 300 szt. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-03 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Zamówienie do 134.000 euro. Przedmiot - sprzęt laboratoryjny ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-28
  data realizacji
 • 2014-11-04 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 600 Strona wygenerowana : 2014-10-26 00:48:37