Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2015-09-02

  ×
 • Przetargi

  ×


Dostawa przekładni ślimakowych typu RSX 383/0 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-21
  data realizacji
 • 2015-09-09 12:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Zamówienie dotyczy dzierżawy kompletnego zbiornika kriogenicznego z parownicą, dostawy tlenu medycznego w ilości 60 000 kg , dzierżawy 2 wiązek butli po 12 szt. oraz dostawy tlenu medycznego w butlac ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-09 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja środowiska technicznego serwerowni, w którym działają systemy komputerowe zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-09 11:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

<br> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części komputerowych, wymienionych w załącznikach nr 2A - 2E do SIWZ, zwanych dalej częściami lub podzespołami. Części winny być fabrycznie nowe, nieużywane ( ... )

 • ,35 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-09 10:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrukowych ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-31
  data realizacji
 • 2015-09-09 10:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usług jn. : - wykoszenie skarp i dna potoku z wygrabieniem i wywozem, - wycięcie zakrzaczeń ze skarp, - hakowanie roślin korzeniących się w dnie, - roze ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-23
  data realizacji
 • 2015-09-09 09:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu dwóch komór laminarnych do pracy z patogenami klasy III bezpieczeństwa biologicznego z wyposażeniem, wra ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-10 11:00
  termin mija za 8 dni
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest :Budowa sieci sanitarnej w ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania drogi ul. Wodziczki z ul. Niepodległości do skrzyżowania drogi ul. Niepodległości z drogą krajową w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-09-16 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

SVA K: Wykonanie robót dachowych, elewacyjnych oraz instalacji odgromowej w ramach budowy dwóch garaży dla KTO na terenie JW. 5700 Międzyrzecz. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określon ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-15
  data realizacji
 • 2015-09-15 13:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej wraz z regulacją wysokości studzienek kanalizacyjnych i wymianą krawężników na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie. Zamówienie obejmuje również wywóz gruzu ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-15
  data realizacji
 • 2015-09-16 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-30
  data realizacji
 • 2015-09-16 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Prace geodezyjne - 6 zadań częściowych. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-10 09:45
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usług jn. : -wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem, - hakowanie roślin korzeniących się w dnie, - oczyszczenie ubezpieczenia skarp z roślinności przy st ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-22
  data realizacji
 • 2015-09-09 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 1
  powiązane

Usługa wsparcia eksperckiego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na aktualizację systemu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz skład ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-21
  data realizacji
 • 2015-09-08 11:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Zad. 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 65/1 w m. Dąbrowa Bór gm. Kraśnik: Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, który to przedmiar należy traktować jako materia ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-20
  data realizacji
 • 2015-09-16 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

-Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna bezgotówkowa dostawa artykułów żywnościowych dla OSiW w Człuchowie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku do: Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Człu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-09-10 08:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przebudowa drogi na odcinku 1058m., rodzaj nawierzchni- mieszanka kruszywa naturalnego ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-09-18 09:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

1) Zamówienie polega na sukcesywnej dostawie (w tym załadunek, transport i rozładunek) miału węglowego (energetycznego) loco na plac kotłowni Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ustroniu przy ul ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-15
  data realizacji
 • 2015-09-09 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Usuwanie szkód powodziowych na potoku Łużnianka w km 16+830-16+930, 17+200-17+400 w m. Łużna, pow. Gorlicki, woj. małopolskie ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-09-16 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa biletów lotniczych na przejazdy służbowe pracowników i artystów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje szacunkowo zakup: do 300 sztuk bile ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-30
  data realizacji
 • 2015-09-09 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 827 Strona wygenerowana : 2015-09-02 06:22:30