Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2015-04-01

  ×
 • Przetargi

  ×


wg zał. 2 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-14 11:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

1.Zamówienie obejmuje zakup i sukcesywną dostawę w 2015r. emulsji szybkorozpadowej K1-70%w ilości 60 ton 2.Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: - Wykonawca zobowiązany b ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-31
  data realizacji
 • 2015-04-09 09:45
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego, na terenie gminy Prudnik, polegającej na podstawowych pracach należących do konserwacji oświetlenia oraz rem ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-07 12:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa produktów leczniczych i preparatów do żywienia doustnego i enteralnego - 6 pakietów ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-08 09:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Tygodni ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-08 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Radomska w Jedlni-Letnisko wraz z budową kanalizacji deszczowej w km 7+060 do km 8+216 etap II, gmina Jedlnia-Letnisko, powiat radomski, województwo mazowieck ( ... )

 • 48,74 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-31
  data realizacji
 • 2015-04-16 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Usługa sprzątania obiektu Zamawiającego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Królowej Jadwigi 1 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-08 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie: medycyny pracy, dodatkowych badań profilaktycznych dla pracowników oraz badań lekarskich dla kandydatów na studia, stud ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-13 12:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

1) Uzupełnienie poboczy w ciągu dr woj. nr 600 Mrągowo - Kałęczyn - Szczytno na odcinku od km 24+100 do km 28+700 na powierzchni 6 800.00 m² wraz z mechaniczną stabilizacją - średnia grubość uzupełnie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-16 11:30
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej w mieście Kościanie. 2.Zakres zamówienia obejmuje: 1)wykaszanie trawy na terenach pochyłych i płaskich 1 605 312 m² ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-10 10:30
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2015 dla sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z prawem opcji. A. Zamówienie podstaw ( ... )

 • 8,2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-15
  data realizacji
 • 2015-04-15 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej - I etap, obejmująca laboratoria chemiczne nr 8, 12 i 13 na parterze pawilonu A-1 w zakresie m.in.: montażu centrali wentyl ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-15
  data realizacji
 • 2015-04-15 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót objętych zadaniem pn. Remont dróg gminnych: nr 103270R Pławo- Lasek -Gizowa w miejscowościach Borowa i Pławo w km 0+010 ÷ 1+010 i nr 103272 R Orłów - Czer ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2015-04-15 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stropów nad lokalami 20, 21, 22 i 23 w budynku mieszkalnym przy ul. Stalowej 37 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji znajduje s ( ... )

 • 4,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-14 10:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania i obejmuje w szczególności: - montaż instalacji oświetlenia awaryjnego - instalacje sygnalizacji pożaru - wydzielenie p.poż. klatki schodowej ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-16 12:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, akcesorii komputerowych i oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikac ( ... )

 • 2,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-17 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Roboty remontowe konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu dachówką ceramiczną, obróbki blacharskie, remont gzymsów , instalacji odgromowej. ( ... )

 • 27 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-21
  data realizacji
 • 2015-04-15 09:30
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych, remontowo-budowlanych w zakresie ścian wewnętrznych, elewacji, dachu i więźby, stropów międzykondygnacyjnych, ścian i posadzki kondygnac ( ... )

 • 22 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-04-14 10:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Roboty budowlane w kompleksach administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia : Część I 1) wymiana drzwi na przeciwpożarowe w budynkach nr 1,2- Gdynia, ul. Rondo Bitwy Pod Oliwą 1 2) wymiana ok ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-20 13:30
  termin mija za 19 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa loco Turośl ul. Jana Pawła II 49 fabrycznie nowej, kołowej, wyprodukowanej w 2015 roku koparko -ładowarki z dodatkowym osprzętem spełniającym poniżs ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2015-04-16 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 625 Strona wygenerowana : 2015-04-01 00:00:22