Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2016-05-31

  ×
 • Przetargi

  ×


1. Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 99 we Wrocławiu. CPV 55523100-3, 55524000-9. 2. Dzieci szkolne: w ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-07-31
  data realizacji
 • 2016-06-09 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie Zakres prac remontowych w lokalach mieszkalnych obejmuje: -wymiana instalacji elektryc ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-31
  data realizacji
 • 2016-06-15 08:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gospodarstwa domowego i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-10 11:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek do intensywnej terapii z materacami przeciwodleżynowymi ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-10 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do i ze szkół na terenie Gminy Krasocin przez cały rok szkolny 2016/2017. Dowozy realizowane będą w dni nauk ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-08 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa trzech mostów nad potokiem Iwiełka w ciągu drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa - Draganowa - Głojsce. Zakres robot obejmuje: przebudowę i wykonanie robót in ( ... )

 • 50 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-15
  data realizacji
 • 2016-06-15 10:30
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

drukarki kodów kreskowych i serwer NAS ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-16 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Usługa dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) doznanych przez ubezpieczonego na terenie RP i zagranicy. Zakres czasow ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-09-30
  data realizacji
 • 2016-06-10 11:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

dostawa odczynników chemicznych ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-08 08:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej ( ... )

 • 5,82 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-20 12:00
  termin mija za 19 dni
 • 0
  powiązane

Roboty remontowe w budynku nr 14 przy ul. Ciasnej 7 w Wałczu realizowane przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówie ( ... )

 • 9,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-16 07:30
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. fabrycznie nowych urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej wraz z wyposażeniem. Szczegółowe opis urządzenia znajduje się w załącznik nr 6 do SI ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-08 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Wykonanie robót remontowych malarsko-posadzkarskich w budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina ul. Ołowianka 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych malarsko-pos ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-15 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 19520000-7 - produkty z tworzyw sztucznych, 39522530-1 - namioty, 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45262110-5 - de ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-02
  data realizacji
 • 2016-06-08 09:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Siatka do grodzenia upraw leśnych rodzaj: 200/25/15 M, ilość: 78.000 Minimalny okres gwarancji na każdy rodzaj siatki wynosi 8 lat. Wymiary siatki zestawionej poniżej określone są cyfrowo według poniż ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-08 08:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających w obrębie zamku średniego w Rabsztynie - etap III. 2. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie z udziałem dotacji ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-15
  data realizacji
 • 2016-06-15 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej drewnianej na drewnianą z odwzorowaniem detali architektonicznych w lokalach gminnych mieszkalnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-15 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części podwozia samolotu klasy VLA (kpl. 1) ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-13 09:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Zakres zadania obejmuje: 1) wykonanie kompletnej dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-13 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malczkowo oraz wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych 30x30x4: - długość drogi : 210m; - w zakres zadania wchodzi wymi ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-15 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 736 Strona wygenerowana : 2016-05-31 16:05:55