Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2015-11-25

  ×
 • Przetargi

  ×


Zamówienie dzieli się na zadania: Zadanie nr 1: obszar gmin Kruszwica, Inowrocław; Zadanie nr 2: obszar gmin Dąbrowa Biskupia, Inowrocław; Zadanie nr 3: obszar gmin Janikowo, Pakość, Inowrocław; Zadan ( ... )

 • 3,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-04-15
  data realizacji
 • 2015-12-02 07:45
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie gminy Pałecznica w roku 2016. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-04 11:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach na rok 2016 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w VIII częściach. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-03 11:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na monitoringu, obsłudze i konserwacji systemów alarmowych w budynkach znajdujących się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 55, ul. Dworcowej 17E, ul. ( ... )

 • ,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-02 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Zamówienie polega na świadczeniu usługi ochrony obiektów i automatów do sprzedaży biletów poprzez ich monitorowanie oraz przegląd i konserwację lokalnych systemów alarmowych ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-12-11 11:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje ochronę i bieżące utrzymanie: 1.mini dworców autobusowych w Kielcach zlokalizowanych: - na Osiedlu Świętokrzyskim, ul. J.Nowaka Jeziorańskiego, - na Osiedlu Ślichowice, u ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-12-10 11:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-04 09:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika ON TITAN FuelMaster (o pojemności 5000 l) przez okres 12-u miesięcy z przeznaczeniem dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komuna ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-04 09:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA DLA DZIECI Z DIETAMI I ZALECENIAMI SANEPIDU ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-12-01 10:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia drogowego w ramach następujących zadań: I. Oświetlenie drogi dz. Nr 464,482,485,456 Mściszów Długość wykonywanej sieci wynosi 290mb oraz linii kabl ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-03-30
  data realizacji
 • 2015-12-08 09:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Remont elewacji budynku Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przy ul. Pawłowskiego , obejmujący : 1. Roboty rozbiórkowe , w tym : odbicie tynków wewnętrznych i rozebranie wykładziny ściennej cok ( ... )

 • 4,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-06-30
  data realizacji
 • 2015-12-09 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i sprzątaniu terenów zieleni miejskiej na terenie Miasta Piastowa ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-02 11:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Sprzedaż, montaż klimatyzatorów w 20 pomieszczeniach Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i dostarczenie do Łodzi, ul. Sanitariuszek nr 70/72. Zakres zamówie ( ... )

 • 2,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-03-31
  data realizacji
 • 2015-12-15 09:00
  termin mija za 20 dni
 • 0
  powiązane

Kompletne zestawy eudiometryczne do oceny uzysku biogazu. Szczegółowe wymagania i zakres zamówienia podano w SIWZ ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-03 12:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w gminie Bieruń, obejmujące swoim zakresem w szczególności oczyszczanie należących do gminy terenów otwartych tj. chodników, placów, skwerów, wykon ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-03 11:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia kontrolera MTS FlexTest200 będącego w posiadaniu przez Zamawiającego o dodatkowe kanały obciążenia (24 kanały) ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-23
  data realizacji
 • 2015-12-02 09:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-12-03 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 1
  powiązane

Dostawa odczynników bakteriologicznych o wartości poniżej 207 000 euro. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-12-02 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego oprogramowania do budowy siatek MES (kpl. 1). ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-23
  data realizacji
 • 2015-12-03 09:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałych na terenie Gminy Wągrowiec: z domu do szkoły i z powrotem oraz opieka opiekuna podczas tego dowozu. Dowóz ucznió ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-03 09:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 698 Strona wygenerowana : 2015-11-25 05:11:03