Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2016-10-25

  ×
 • Przetargi

  ×


1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie ujęcia wód podziemnych o głębokości 112 m wraz z wykonaniem urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody wynoszącej ok. 130 m3/h n ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-09 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIW ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-02 09:45
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu Statystycznego w Katowic ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-07 09:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest –opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłąc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-04 08:50
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Część I RÓŻNE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE Majonez (zaw. tłuszcz. 25%) kg 1226 Kawa zbożowa kg 1 161 Herbata granulowana kg 394 Cukier kg 13 287 Cukier waniliowy kg 25 Proszek do pieczenia kg 6 Kakao ciemne ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-07 08:45
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1808N Sedranki - Łęgowo oraz odcinka drogi gminnej (dz. nr 44/1). Zadanie częściowe nr 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1808N Sedranki - Łę ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-10 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki 68 szt. drzew oraz 1532 m2 krzewów oraz prześwietlanie 544 szt. drzew oraz 2962 m2 krzewów na terenie Glinianek zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia o ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-02 08:45
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu nurkowego zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w Części Nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia w dwóch częściach (zadaniach) - dokumentacja zawarta na strona ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-02 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa wzorców i próbek do badań międzylaboratoryjnych mleka surowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-03 08:30
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w łącznej ilości 88 000 litrów. Podana w ust. 2 ilość jest ilością szacowaną. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie sukcesywn ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-02 09:30
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych. 2. Zakres rzeczowy. 1)Ulice I kolejności zimowego utrzymania - ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-02 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-03 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-03 11:30
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (nieregenerowanych), tonerów, tuszy do drukarek komputerowych, ploterów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz kserokopiarek, a także innych materiałów b ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-02 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego drogi Cotoń – Ostrów na odcinku od drogi krajowej nr 5 do ostatniej zabudowy w m. Cotoń na ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-09 11:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Remont połaci i więźby dachu w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3 Bydgoszcz w zakresie opisanym ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-08 09:30
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa domu dziennego pobytu dla seniora oraz zagospodarowanie terenu z rozbiórką istniejącej infrastruktury. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiają ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-08 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

1.1..Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.„ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Guliwera 13-15 w Toruniu w ramach gminnego budownictwa mieszkaniowego”. 1.2. Przedmiot ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-08 12:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku , z podziałem na 2 częś ( ... )

 • ,1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-08 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynków i lokali mieszkalnych znajdujących się w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, położonych na terenie gminy Kętrzyn i gminy ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-08 08:30
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 765 Strona wygenerowana : 2016-10-25 05:15:42