Filtrowanie ogłoszeń

 • Termin składania ofert Od 2017-01-19

  ×
 • Przetargi

  ×


Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na kompleksowej termomodernizacji segmentu 1 budynku Gimnazjum Nr 1 w Morągu. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części I ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-07-26 09:00
  termin mija za miesiąc
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 licencji procesorowych (CPU) nieograniczonych czasowo, typu FULL USE serwera aplikacji Oracle WebLogic Suite wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej na poz ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-26 12:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w Gminie Milicz. Sieć wodociągowa w Gogołowicach. Sieć wodociągowa w Gogołowicach od Węzła G23 do Węzła G1. Zakres: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-02 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II przy ul. Tysiąclecia 29 w Brzozowie, niezbędnych do sporządzania posiłków w r ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-27 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia są: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWY I SOCJALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2017 ROKU. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących ( ... )

 • ,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-25 08:45
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

CPV: 71.22.00.00-6 –usługi projektowania ; 45.11.00.00-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-02 08:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo-sztabowego nr 8 w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław, wraz z uzy ( ... )

 • 250 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-06 11:00
  termin mija za 18 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w gminnych lokalach mieszkalnych położonych we Wrocławiu. Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia na remonty pustostanów w zasobie mieszkaniowym zarz ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-03 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja licencji na serwisy bezpieczeństwa do urządzeń zapewniających zintegrowany system zabezpieczeń wraz z instruktażem oraz usługą wsparcia technicznego i gwaran ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-26 13:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2017r, obejmujące niżej wymienione dwa zadania: Zadanie nr 1 – drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe; Zadani ( ... )

 • 17 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-02 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-27 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Przechlewko na działce nr 425/2, 439, 432 obręb Przechlewko. Zakres przedmiotu zamówienia ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-02 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej. Przewidywane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie objętym umową – 148 000 kWh. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-26 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

2017-01-18 Apteka I/1/2017

Dostawa leków, antybiotyków, surowców farmaceutycznych i innego asortymentu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-27 09:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem umowy jest dostawa paliwa – benzyna Pb 95, Pb 98, ON, usługi mycia samochodów oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, kosmetyków i akcesoriów do samochodów dla Wielkopolskiego Oddziału Woj ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-01 09:30
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-26 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa odczynników i pożywek do hodowli komórkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie tj: Pakiet 1: Odczynniki do hodowli komórkowej; Pakiet 2: Pożywki do hodowli komórkowej; - zgodnie z ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-27 09:30
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z rozładunkiem (tankowaniem do zbiornika) oleju opałowego (typ lekki) do kotłowni 115 Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Helu. 2.W okresie reali ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-27 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

4.1 Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę na bazę siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach piasku z przeznaczeniem do zwalczania śliskości na drogach objętych zimowym ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-26 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 799 Strona wygenerowana : 2017-01-19 01:16:59