Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Numer ogłoszenia: 72355 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 183496 - 2013 data 09.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasta Łowicza - Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 46 8309151, fax. 46 8309160.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).
  • W ogłoszeniu jest: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;.
  • W ogłoszeniu powinno być: pozycja usunięta.

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.1).
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: pozycja usunięta.
2013-05-10
data publikacji ogłoszenia

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×