Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Numer ogłoszenia: 502268 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 489676 - 2013 data 28.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego, ul. Przystankowa 32, 52-235 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 36 44 206, fax. 71 36 44 206.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2013 godzina 11:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Przystankowa 23, sekretariat..
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 11:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Przystankowa 23, sekretariat..
2013-12-05
data publikacji ogłoszenia

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×