Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Numer ogłoszenia: 58577 - 2011; data zamieszczenia: 18.02.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 52531 - 2011 data 15.02.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Karny nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6750415, 6750415, fax. 042 6750500.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
  • W ogłoszeniu jest: Wykonawca zapewnia materiały do przeprowadzenia zajęć praktycznych w takiej ilości, aby na każdego z uczestników przypadał zakres prac w postaci przygotowania jednego otworu pod nowe okno, zamontowania jednego nowego okna wraz z parapetem zewnętrznym oraz obróbką murarską okna. Wartość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych musi zawierać się w przedziale 39 - 40% całkowitej ceny kursu.
  • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca zapewnia materiały do przeprowadzenia zajęć praktycznych w takiej ilości, aby na każdego z uczestników przypadał zakres prac w postaci przygotowania jednego otworu pod nowe okno, zamontowania jednego nowego okna wraz z parapetem zewnętrznym oraz obróbką murarską okna. Okna nie mogą zmienić wyglądu architektonicznego elewacji budynku w którym będzie przeprowadzona część praktyczna kursu. Obecnie zamontowane okna są dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem rozwierno-uchylnym, symetryczne. Dla potrzeb wyceny oferty przyjmuje się, że okna będą wykonane z PVC i posiadać następujące przybliżone wymiary: wysokość 143 cm. szerokość 114 cm. Ostateczny dokładny wymiar okien zostanie ustalony przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji kursu. Wartość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych musi zawierać się w przedziale 39 - 40% całkowitej ceny kursu..
2011-02-18
data publikacji ogłoszenia

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×