Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Firma Mangor-Bis Sp. J Roman Fabiański i Spółka 1 / 9 82 766,73 90 660,00 82 766,73 140 994,00 0,74 0,74
Hurtownia Owoców i Warzyw Piotrek Jadwiga Żmudzka 2 / 11 147 497,25 150 925,00 147 497,25 191 702,25 0,79 0,87
AB Frost Sp. z o.o. Hurtownia Koszalin 3 / 6 29 492,93 30 800,00 29 492,93 36 072,75 0,78 0,90
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Koszalin: Owoce świeże, warzywa świeże, warzywa i owoce mrożone, jaja świeże, ziemniaki jadalne, woda mineralna
Numer ogłoszenia: 459 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269463 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 3488103, faks (094) 3488103.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Owoce świeże, warzywa świeże, warzywa i owoce mrożone, jaja świeże, ziemniaki jadalne, woda mineralna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. OWOCE ŚWIEŻE:
1) Jabłka - 7100 kg;
2) Cytryny - 800 kg;
3) Pomarańcze - 50 kg;
4) Banany - 300 kg;
5) Mandarynki - 50 kg.
2. WARZYWA ŚWIEŻE:
1) Marchew - 17500 kg;
2) Buraki - 11000 kg;
3) Pietruszka korzeń - 1200 kg;
4) Seler korzeń - 1500 kg;
5) Por - 550 kg;
6) Kapusta biała - 5500 kg;
7) Kapusta pekińska - 500 szt.;
8) Kapusta włoska - 1000 kg;
9) Kapusta czerwona - 1000 kg;
10) Kapusta kiszona - 1700 kg;
11) Ogórki kiszone - 600 kg;
12) Cebula - 2000 kg;
13) Pieczarki - 900 kg;
14) Pietruszka natka, koper - pęczki 100g - 16000 szt.;
15) Czosnek świeży - główka - 150 szt.;
16) Botwina - 150 kg.
3. WARZYWA I OWOCE MROŻONE:
1) Kalafior mrożony - 1200 kg;
2) Zupa jesienna - 50 kg;
3) Mieszanka 8-składnikowa - 50 kg;
4) Marchew - kostka - 500 kg;
5) Truskawka - 500 kg;
6) Mieszanka owocowa - 3000 kg;
7) Brokuły - 1100 kg;
8) Fasolka szparagowa - 400 kg;
9) Pyzy ziemniaczane - 150 kg;
4. JAJA ŚWIEŻE: Jaja świeże - średnie (ok. 60g) - 75000 szt.
5. ZIEMNIAKI JADALNE: Ziemniaki jadalne - 80 ton.
6. WODA MINERALNA:
1) Woda mineralna w butelkach plastikowych o poj. 0,5l - gazowana wzbogacona w sole mineralne i witaminy - 60000 szt.;
2) Woda mineralna w butelkach plastikowych o poj. 0,5l - niegazowana wzbogacona w sole mineralne i witaminy - 40000 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 03.14.25.00-3, 03.21.21.00-1, 41.10.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Owoce świeże i woda mineralna (zad. 1 i 6)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Mangor-Bis Sp. J Roman Fabiański i Spółka, ul. Szczecińska 35A, 75-122 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90660,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 82766,73

 • Oferta z najniższą ceną: 82766,73 / Oferta z najwyższą ceną: 140994,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Warzywa świeże, jaja i ziemniaki (zad. 2, 4, 5)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hurtownia Owoców i Warzyw Piotrek Jadwiga Żmudzka, ul. M. Konopnickiej 11, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150925,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 147497,25

 • Oferta z najniższą ceną: 147497,25 / Oferta z najwyższą ceną: 191702,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Warzywa i owoce mrożone (zad. 3)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AB Frost Sp. z o.o. Hurtownia Koszalin, ul. Szczecińska 34C, 75-137 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29492,93

 • Oferta z najniższą ceną: 29492,93 / Oferta z najwyższą ceną: 36072,75

 • Waluta: PLN.

2014-01-02
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×