Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Ekopak Sp. z o. o. 1 / 2 56 003,40 51 795,00 56 003,40 78 221,10 0,88 0,83
Centrowet-Cezal Sp. z o. o. 2 / 5 19 546,20 22 500,00 19 546,20 35 100,00 0,71 0,72
Zarys Sp. z o. o. 3 / 5 8 424,00 36 000,00 8 424,00 11 529,34 0,19 0,84
Bialmed Sp. z o. o. 4 / 6 1 188,00 1 300,00 1 188,00 1 425,60 0,74 0,91
Bialmed Sp.z o. o. 5 / 5 71 475,30 73 600,00 71 475,30 99 562,35 0,79 0,84
Beryl Med Ltd 6 / 2 4 320,00 9 600,00 4 320,00 10 725,60 0,37 0,57
Bio Lead-Lok Sp. z o. o. 7 / 5 12 960,00 18 000,00 12 960,00 22 000,00 0,59 0,74
Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o. o. 8 / 5 41 040,00 48 000,00 41 040,00 72 324,00 0,70 0,72
Zarys Sp. z o. o. 9 / 6 3 888,00 3 600,00 3 888,00 4 752,00 0,88 0,90
Centrowet- Cezal Sp. z o. o. 10 / 5 13 104,00 33 000,00 31 104,00 41 472,00 0,32 0,36
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Poznań: Zakup i dostawa niesterylnego sprzętu medycznego. Kaczka sanitarna Nerki jednoraz Basen sanitarny Pokrywka do basenu Dren balonowy Kieliszki do leków Z estaw do lewatywy Pojemnik do zużytych igieł, Proszek żelujący Elektrody EKG, Szczotka do chirurgicznego mycia rąk, Opaska identyfikacyjna dla dorosłych - Worek do moczu,
Numer ogłoszenia: 71389 - 2011; data zamieszczenia: 03.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11019 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8540500, faks 061 8521948.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa niesterylnego sprzętu medycznego. Kaczka sanitarna Nerki jednoraz Basen sanitarny Pokrywka do basenu Dren balonowy Kieliszki do leków Z estaw do lewatywy Pojemnik do zużytych igieł, Proszek żelujący Elektrody EKG, Szczotka do chirurgicznego mycia rąk, Opaska identyfikacyjna dla dorosłych - Worek do moczu,.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa niesterylnego sprzętu medycznego. Kaczka sanitarna Nerki jednoraz Basen sanitarny Pokrywka do basenu Dren balonowy Kieliszki do leków Z estaw do lewatywy Pojemnik do zużytych igieł, Proszek żelujący Elektrody EKG, Szczotka do chirurgicznego mycia rąk, Opaska identyfikacyjna dla dorosłych - Worek do moczu,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Kaczka sanitarna 1000 szt. Nerki jednorazowego użytku 200 000 szt. Basen sanitarny 1500 szt. Pokrywka do basenu 500 szt..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ekopak Sp. z o. o., ul. Sosnowa 15 Plichowo, 72-004 Tarnowo, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51795,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 56003,40

 • Oferta z najniższą ceną: 56003,40 / Oferta z najwyższą ceną: 78221,10

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dren balonowy, niesterylny, długość 30 m x 7 mm, z poszerzeniem co 90 cm 500 szt..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrowet-Cezal Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19546,20

 • Oferta z najniższą ceną: 19546,20 / Oferta z najwyższą ceną: 35100,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Kieliszki do leków jednorazowego użytku, plastikowe 300 000 szt..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zarys Sp. z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8424,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8424,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11529,34

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zestaw do lewatywy - pojemność worka 1750 ml ; worek wykonany ze wzmocnionej folii; z uchwytem do zawieszania; możliwość kontroli objętości płynu do ; wlewu z dokładnością do 250ml; dren z klamra zakończony plastyczna ; z kanką z klamrą na drenie; długość drenu 100cm 1000 szt..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bialmed Sp. z o. o., Ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1188,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1188,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1425,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Pojemnik do zużytych igieł, wykonany z tworzywa z pokrywą ;po założeniu brak możliwości zdjęcia pokrywy - otwarcia pojemnika
a/ pojemnik poj. 0,7 l 1500 szt.
b/ pojemnik poj. 1 l 15000 szt.
c/ pojemnik poj 2 l 4000 szt.
d/ pojemnik poj. 3,5 l 10000 szt.
e/ pojemnik poj. 10 l 3500 szt..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bialmed Sp.z o. o., ul. Konopnicjiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 71475,30

 • Oferta z najniższą ceną: 71475,30 / Oferta z najwyższą ceną: 99562,35

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Proszek żelujący do zabezpieczenia pojemnika po użyciu. Niebezpieczne płyny biologiczne mogą być zestalane za pomocą środka żelującego, co zapewnia zabezpieczenie przed wydostaniem się płynu z pojemnika podczas transportu do utylizacji. Opakowania - saszetki
a/20 g. Ilość 2000 szt..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beryl Med Ltd, ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4320,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10725,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Elektrody EKG, żelowe, na piance, dla dorosłych 100 000 szt..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bio Lead-Lok Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 22, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12960,00

 • Oferta z najniższą ceną: 12960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Szczotka do chirurgicznego mycia rąk, z gąbką i pilniczkiem do paznokci, moczona w hibitanie, jednorazowego użytku, pakowane osobno 40000 szt..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o. o., ul. Bawełłniana 17, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 41040,00

 • Oferta z najniższą ceną: 41040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 72324,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Opaska identyfikacyjna dla dorosłych - plastikowy identyfikator 20000 szt..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zarys Sp. z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3888,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3888,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4752,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Worek do moczu, niesterylny, z odpływem, wykonany ze szczelnego tworzywa - nie przeciekający 60000 szt. Uwaga! Zaoferowanie i dostawa worków przeciekających będzie skutkowało natychmiastowym - bez reklamacji - zerwaniem umowy..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrowet- Cezal Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13104,00

 • Oferta z najniższą ceną: 31104,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41472,00

 • Waluta: PLN.

2011-03-03
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×