Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Przeworno: Budowa placów zabaw w miejscowościach na terenie Gminy Przeworno
Numer ogłoszenia: 49256 - 2011; data zamieszczenia: 21.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przeworno , ul. Kolejowa 4a, 57-130 Przeworno, woj. dolnośląskie, tel. 074 8102052, 8101311, faks 074 8102002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przeworno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów zabaw w miejscowościach na terenie Gminy Przeworno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa placów zabaw na terenie Gminy Przeworno w miejscowościach: Cierpice, Dzierzkowa, Strużyna, Jegłowa, Krzywina, Miłocice, Samborowiczki, Romanów, Ostrężna, Jagielno, Jagielnica, Samborowice, Konary, Karnków, Rożnów, zgodnie z poniższym zestawieniem zakresu robót dla poszczególnych miejscowości. A.Plac zabaw w Cierpicach 1.Roboty przygotowawcze; 2.Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych; 3.Ogrodzenie; 4.Plac zabaw: a.huśtawka sprężynowa ( typu bujak)- 1 szt; b.regulamin placu zabaw - 1 szt; c.huśtawka wahadłowa pojedyncza - 1 szt; d.huśtawka sprężynowa ( typu ważka) - 1 szt; e.zestaw dwuwieżowy (parametry charakteryzujące przedmiot: zjeżdżalnia wieża z daszkiem, podest i trap wejściowy, mostek z lin, zestaw do przewrotów, drabinka pozioma, rura strażacka, drabinka ukośna) - 1 szt; f.karuzela - 1 szt; g.ławka żeliwna - 2 szt; h.kosz na śmieci (parkowy)- 1 szt; i.stojak rowerowy - 1 szt ; B.Plac zabaw w Dzierzkowej 1.Roboty przygotowawcze; 2.Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych; 3.Ogrodzenie; 4.Plac zabaw: a.huśtawka sprężynowa ( typu bujak)- 1 szt; b.regulamin placu zabaw- 1 szt; c.huśtawka wahadłowa pojedyncza - 1 szt; d.huśtawka sprężynowa ( typu ważka)- 1 szt; e.zestaw dwuwieżowy (parametry charakteryzujące przedmiot: zjeżdżalnia wieża z daszkiem, podest i trap wejściowy, mostek z lin, zestaw do przewrotów, drabinka pozioma, rura strażacka, drabinka ukośna) - 1 szt; f.karuzela - 1 szt; g.ławka żeliwna - 2 szt; h.kosz na śmieci ( parkowy) - 1 szt; i.stojak rowerowy - 1 szt ; C.Plac zabaw w Strużynie 1.Roboty przygotowawcze; 2.Roboty ziemne; 3.Ławy i ściany fundamentowe; 4.Płyta i schody zewnętrzne; 5.Pochylnia; 6.Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych; 7.Ogrodzenie; 8.Plac zabaw: a.huśtawka sprężynowa ( typu bujak)- 1 szt; b.regulamin placu zabaw - 1 szt; c.huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt; d.huśtawka sprężynowa ( typu ważka) - 1 szt; e.zestaw trzywieżowy (parametry charakteryzujące przedmiot: zjeżdżalnia wieża z daszkiem, podest i trap wejściowy, mostek z lin, zestaw do przewrotów, drabinka pozioma, rura strażacka, drabinka ukośna) - 1 szt; f.karuzela - 1 szt; g.ławka żeliwna - 3 szt; h.kosz na śmieci (parkowy)- 1 szt; i.stojak rowerowy- 1 szt ; D.Plac zabaw w Jegłowej 1.Roboty przygotowawcze; 2.Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych; 3.Ogrodzenie; 4.Plac zabaw: a.huśtawka sprężynowa ( typu bujak)- 1 szt; b.regulamin placu zabaw - 1 szt; c.huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt; d.huśtawka sprężynowa ( typu ważka) - 1 szt; e.zestaw trzywieżowy (parametry charakteryzujące przedmiot: zjeżdżalnia wieża z daszkiem, podest i trap wejściowy, mostek z lin, zestaw do przewrotów, drabinka pozioma, rura strażacka, drabinka ukośna) - 1 szt; f.karuzela - 1 szt; g.ławka żeliwna - 4 szt; h.kosz na śmieci (parkowy)- 1 szt; i.stojak rowerowy - 1 szt; j.zestaw gimnastyczny - 1 szt; E.Plac zabaw w Krzywinie 1.Roboty przygotowawcze; 2.Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych; 3.Ogrodzenie; 4.Plac zabaw: a.huśtawka sprężynowa ( typu bujak) - 1 szt; b.regulamin placu zabaw - 1 szt; c.huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt; d.huśtawka sprężynowa ( typu ważka) - 1 szt; e.zestaw trzywieżowy (parametry charakteryzujące przedmiot: zjeżdżalnia wieża z daszkiem, podest i trap wejściowy, mostek z lin, zestaw do przewrotów, drabinka pozioma, rura strażacka, drabinka ukośna) - 1 szt; f.karuzela - 1 szt; g.ławka żeliwna - 3 szt; h.kosz na śmieci (parkowy) - 1 szt; i.stojak rowerowy - 1 szt ; F.Plac zabaw w Miłocicach 1.Roboty przygotowawcze; 2.Ogrodzenie; 3.Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych; 4.Plac zabaw: a.huśtawka sprężynowa ( typu bujak) - 1 szt; b.regulamin placu zabaw - 1 szt; c.huśtawka wahadłowa pojedyncza - 1 szt; d.huśtawka sprężynowa ( typu ważka) - 1 szt; e.zestaw dwuwieżowy (parametry charakteryzujące przedmiot: zjeżdżalnia wieża z daszkiem, podest i trap wejściowy, mostek z lin, zestaw do przewrotów, drabinka pozioma, rura strażacka, drabinka ukośna) - 1 szt; f.ławka żeliwna - 4 szt; g.kosz na śmieci (parkowy) - 1 szt; h.stojak rowerowy - 1 szt; G.Plac zabaw w Samborowiczkach 1.Roboty przygotowawcze; 2.Ogrodzenie; 3.Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych; 4.Plac zabaw: a.huśtawka sprężynowa ( typu bujak) - 1 szt; b.regulamin placu zabaw - 1 szt; c.huśtawka wahadłowa pojedyncza - 1 szt; d.huśtawka sprężynowa ( typu ważka) - 1 szt; e.zestaw dwuwieżowy (parametry charakteryzujące przedmiot: zjeżdżalnia wieża z daszkiem, podest i trap wejściowy, mostek z lin, zestaw do przewrotów, drabinka pozioma, rura strażacka, drabinka ukośna) - 1 szt; f.karuzela - 1 szt; g.ławka żeliwna - 2 szt; h.kosz na śmieci (parkowy) - 1 szt; i.stojak rowerowy - 1 szt; H.Plac zabaw w Romanowie 1.Roboty przygotowawcze; 2.Ogrodzenie; 3.Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych; 4.Plac zabaw: a.huśtawka sprężynowa ( typu bujak) - 1 szt; b.regulamin placu zabaw - 1 szt; c.huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt; d.huśtawka sprężynowa ( typu ważka) - 1 szt; e.zestaw trzywieżowy (parametry charakteryzujące przedmiot: zjeżdżalnia wieża z daszkiem, podest i trap wejściowy, mostek z lin, zestaw do przewrotów, drabinka pozioma, rura strażacka, drabinka ukośna) - 1 szt; f.karuzela - 1 szt; g.ławka żeliwna - 3 szt; h.kosz na śmieci (parkowy) - 1 szt; i.stojak rowerowy - 1 szt; I.Plac zabaw w Ostrężnej 1.Roboty przygotowawcze; 2.Roboty ziemne; 3.Pochylnia dla niepełnosprawnych; 4.Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych; 5.Ogrodzenie; 6.Plac zabaw: a.huśtawka sprężynowa (typu bujak) - 1 szt; b.regulamin placu zabaw - 1 szt; c.huśtawka wahadłowa pojedyncza - 1 szt; d.huśtawka sprężynowa (typu ważka) - 1 szt; e.zestaw dwuwieżowy (parametry charakteryzujące przedmiot: zjeżdżalnia wieża z daszkiem, podest i trap wejściowy, mostek z lin, zestaw do przewrotów, drabinka pozioma, rura strażacka, drabinka ukośna) - 1 szt; f.ławka żeliwna - 2 szt; g.kosz na śmieci (parkowy) - 1 szt; h.stojak rowerowy - 1 szt; J.Plac zabaw w Jagielnie 1.Roboty przygotowawcze; 2.Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych; 3.Ogrodzenie; 4.Plac zabaw: a.huśtawka sprężynowa (typu bujak)- 1 szt; b.regulamin placu zabaw- 1 szt; c.huśtawka wahadłowa pojedyncza - 1 szt; d.huśtawka sprężynowa (typu ważka) - 1 szt; e.zestaw dwuwieżowy (parametry charakteryzujące przedmiot: zjeżdżalnia wieża z daszkiem, podest i trap wejściowy, mostek z lin, zestaw do przewrotów, drabinka pozioma, rura strażacka, drabinka ukośna) - 1 szt; f.karuzela - 1 szt; g.ławka żeliwna - 2 szt; h.kosz na śmieci (parkowy) - 1 szt; i.stojak rowerowy- 1 szt; K.Plac zabaw w Jagielnicy 1.Roboty przygotowawcze; 2.Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych; 3.Ogrodzenie; 4.Plac zabaw: a.huśtawka sprężynowa ( typu bujak) - 1 szt; b.regulamin placu zabaw - 1 szt; c.huśtawka wahadłowa pojedyncza - 1 szt; d.huśtawka sprężynowa (typu ważka) - 1 szt; e.zestaw dwuwieżowy (parametry charakteryzujące przedmiot: zjeżdżalnia wieża z daszkiem, podest i trap wejściowy, mostek z lin, zestaw do przewrotów, drabinka pozioma, rura strażacka, drabinka ukośna) - 1 szt; f.ławka żeliwna - 2 szt; g.kosz na śmieci (parkowy) - 1 szt; h.stojak rowerowy- 1 szt; L.Plac zabaw w Samborowicach 1.Roboty przygotowawcze; 2.Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych; 3.Ogrodzenie; 4.Plac zabaw: a.huśtawka sprężynowa (typu bujak) - 1 szt; b.regulamin placu zabaw - 1 szt; c.huśtawka wahadłowa pojedyncza - 1 szt; d.huśtawka sprężynowa (typu ważka) - 1 szt; e.zestaw dwuwieżowy (parametry charakteryzujące przedmiot: zjeżdżalnia wieża z daszkiem, podest i trap wejściowy, mostek z lin, zestaw do przewrotów, drabinka pozioma, rura strażacka, drabinka ukośna) - 1 szt; f.ławka żeliwna - 2 szt; g.kosz na śmieci (parkowy) - 1 szt; h.stojak rowerowy - 1 szt; M.Plac zabaw w Konarach 1.Roboty przygotowawcze; 2.Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych; 3.Ogrodzenie; 4.Plac zabaw: a.huśtawka sprężynowa (typu bujak) - 1 szt; b.regulamin placu zabaw - 1 szt; c.huśtawka wahadłowa pojedyncza - 1 szt; d.huśtawka sprężynowa (typu ważka) - 1 szt e.zestaw dwuwieżowy (parametry charakteryzujące przedmiot: zjeżdżalnia wieża z daszkiem, podest i trap wejściowy, mostek z lin, zestaw do przewrotów, drabinka pozioma, rura strażacka, drabinka ukośna) - 1 szt; f.karuzela - 1 szt; g.ławka żeliwna - 2 szt; h.kosz na śmieci (parkowy) - 1 szt; i.stojak rowerowy - 1 szt; N.Plac zabaw w Karnkowie 1.Zarurowanie rowu wymiana; 2.Roboty przygotowawcze; 3.Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych; 4.Ogrodzenie; 5.Plac zabaw: a.huśtawka sprężynowa (typu bujak)- 1 szt; b.regulamin placu zabaw - 1 szt; c.huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt; d.huśtawka sprężynowa (typu ważka) - 1 szt; e.zestaw trzywieżowy (parametry charakteryzujące przedmiot: zjeżdżalnia wieża z daszkiem, podest i trap wejściowy, mostek z lin, zestaw do przewrotów, drabinka pozioma, rura strażacka, drabinka ukośna) - 1 szt; f.karuzela - 1 szt; g.ławka żeliwna - 3 szt; h.kosz na śmieci (parkowy)- 1 szt; i.stojak rowerowy - 1 szt; O.Plac zabaw w Rożnowie 1.Roboty przygotowawcze; 2.Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych; 3.Ogrodzenie; 4.Plac zabaw: a.huśtawka sprężynowa (typu bujak) - 1 szt; b.regulamin placu zabaw - 1 szt; c.huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt; d.huśtawka sprężynowa ( typu ważka) - 1 szt; e.zestaw trzywieżowy (parametry charakteryzujące przedmiot: zjeżdżalnia wieża z daszkiem, podest i trap wejściowy, mostek z lin, zestaw do przewrotów, drabinka pozioma, rura strażacka, drabinka ukośna) - 1 szt; f.karuzela - 1 szt; g.ławka żeliwna - 3 szt; h.kosz na śmieci (parkowy) - 1 szt; i.stojak rowerowy - 1 szt; Szczegółowy zakres robót określa załączony przez Zamawiającego przedmiar robót, charakterystyka wyposażenia placów zabaw oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.61.19-7, 45.34.20.00-6, 45.21.22.21-1, 45.11.27.23-9, 45.26.23.11-4, 45.33.23.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 roboty budowlane o zbliżonym zakresie do zakresu, którego dotyczy przedmiot zamówienia o łącznej wartości min. 500 000 zł Na potwierdzenie spełniania tego warunku w ofercie należy przedstawić informację o doświadczeniu Wykonawcy- wykaz robót budowlanych - oraz załączyć do wykazu dokumenty w formie referencji lub protokołu odbioru potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 5 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować min. 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, związanych z przedmiotem zamówienia Na potwierdzenie spełniania tego warunku wraz z ofertą należy przedłożyć: a) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 4 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować min. 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, związanych z przedmiotem zamówienia Na potwierdzenie spełniania tego warunku wraz z ofertą należy przedłożyć: a) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 4 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1) Akceptacja warunków umownych - na uzupełnionym projekcie umowy zgodnym z treścią załącznika Nr 6 do SIWZ 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub rejestr przedsiębiorców

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: a)konieczności zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, tj. przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca i Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie to miało na przebieg realizacji zamówienia b) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wynikających ze zmiany stosunków społeczno gospodarczych lub z innych powodów wystąpi konieczność zmiany terminu, zakresu, bądź innych zapisów, bez zmiany których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa lub narazi Zamawiającego na szkodę, c) zmiany danych osobowych i zmiany osób tj. przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w treści umowy, d) zmiany danych teleadresowych, zmiana danych związanych z obsługą administracyjną umowy np. zmiana rachunku bankowego, e) zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa, f) z powodu uzasadnionych zamian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przeworno.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego: ul. Kolejowa 4 A, 57-130 Przeworno, pokój nr 14.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: ul. Kolejowa 4 A, 57-130 Przeworno, Sekretariat - pokój nr 15.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja pn. Budowa placów zabaw w miejscowościach na terenie Gminy Przeworno. Umowa o przyznanie pomocy nr 00010-6922-UM0100023/10 zawarta w dniu 14 marca 2011 r. w ramach Programu oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  2011-04-04 10:00:00
  termin składania ofert minął 5 lata temu
  2011-03-21
  data publikacji ogłoszenia

  0,00 PLN
  wartośc wadium
  Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

  Strony ogłoszenia

  • Raport ofert
  • od 19,99 zł
  • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
  • Lista startujacych firm
  • Ceny wszystkich ofert
  • Ranking ofert Inwestora
  • Dane finansowe (budżet)
  • Zamów

  Zaloguj się

  Strona wymaga logowania

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×

  Przekaż ogłoszenie

  Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×