Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
MBJ electronics. s.c. Maciej Wróbel. Jarosław Szynal 1 / 3 16 236,00 14 000,00 16 236,00 18 450,00 0,94 0,94
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Chełm: Dostawa testera miernika /analizatora drgań/ dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - II edycja
Numer ogłoszenia: 130982 - 2011; data zamieszczenia: 26.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118891 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5640456, 5640359, faks 082 5640456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa testera miernika /analizatora drgań/ dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie - II edycja.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: MIERNIK ZUŻYCIA ŁOŻYSK przyrząd służący do prowadzenia kompleksowej diagnostyki drganiowej w przemyśle. Przyrząd powinien łączyć w sobie funkcje miernika i analizatora drgań z możliwością szybkiego i wygodnego zbierania danych. Musi posiadać oprogramowanie na komputer PC, umożliwiające automatyczny odbiór zapamiętanych w przyrządzie pomiarów, ich archiwizację, analizę oraz tworzenie dokumentacji w formie wydruków. ZASTOSOWANIE: - pomiary charakterystyk drganiowych łożysk tocznych, pomiary jakości ich wykonania, pomiary zużycia, - weryfikacja maszyn przeznaczonych do remontu, - zapobieganie niespodziewanym awariom, - obniżenie kosztów remontów i utrzymania ruchu. MOŻLIWOŚCI POMIAROWE: - ogólne pomiary drgań i ocena stanu maszyny w/g ISO, - kontrola łożysk tocznych, - analiza częstotliwościowa drgań FFT, - analiza obwiedni. POZOSTAŁE WŁASNOŚCI I FUNKCJE: - możliwość zapamiętania wszystkich pomiarów, - transmisja danych do komputera, - wyświetlacz graficzny z podświetlaniem, - zasilanie akumulator na 8 godzin, zasilacz do ładowania z sieci 230 V-AC, - wbudowany układ ładowania akumulatorów, - sygnalizacja wyczerpanych akumulatorów, - funkcja samowyłączenia, - wbudowany zegar czasu rzeczywistego, - temperatura pracy 0-50 °C, - wilgotność powietrza 0-90% , - szczelność obudowy min 65 IP. WYPOSAŻENIE: - Czujnik drgań 1 - Kabel prosty do czujnika drgań 1 - Stopka magnetyczna do czujnika drgań 1 - Kabel do komunikacji z komputerem 1 - Zasilacz do ładowania akumulatorów 1 - Instrukcja obsługi 1 - Walizka transportowa 1 - Skórzany futerał 1 - Oprogramowanie na komputer 1 - Instrukcja obsługi programu 1 ZAKRESY POMIAROWE DLA MIERNIKA: Przyspieszenie szczytowe typ. m/s2 0-500 Prędkość szczytowa typ. mm/s 0-500 Przemieszczenie szczytowe typ ?m 0 + 5000 ZAKRESY CZĘSTOTLIWOŚCI DLA MIERNIKA: Przyspieszenie, prędkość i przemieszczenie Hz 2-10k ZAKRESY CZĘSTOTLIWOŚCI DLA ŁOŻYSK TOCZNYCH: Impulsy Hz 10k-30k Obwiednia Hz 5 - 30k Kurioza Hz 5k -30k DETEKTORY: Miernik: RMS, P-K i P-P Łożyska toczne: Impulsy, Obwiednia,AVG, P-K Łożyska toczne: kurtoza ANALIZATOR: Zakresy częstotliwości 100hz -25k hz Liczba linii widma 100-1600 lini Zoom lokalny min 15 krotność Uśrednianie w dziedzinie 1-99 ilość widm Rodzaje uśredniania rms, maksimum Okienka czasowe Hanninga, prostokątne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.55.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MBJ electronics. s.c. Maciej Wróbel. Jarosław Szynal, ul. Lipińskiego 17/D, 30-349 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16236,00

 • Oferta z najniższą ceną: 16236,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18450,00

 • Waluta: PLN.

2011-05-26
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×