Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Smith Nephew Sp. z. o. o. 1 / 1 797 040,00 738 000,00 797 040,00 797 040,00 0,88 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Końskie: sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych
Numer ogłoszenia: 227495 - 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218667 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3902314, faks 041 3902319.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego. -40 szt. Trzpień tytanowy , prosty typu taper,spłaszczony w płaszczyźnie A-P, dostępny w co najmniej 12 rozmiarach o skoku co 1,5mm; dostępny w 2 wersjach offsetu: standard i high -bez zmiany kąta CCD. Trzpień w 1-3 części bliższej pokryty porowatą okładziną ułatwiającą przerost kostniny,w środkowej części piaskowany , natomiast koniec dalszy gładko polerowany. Trzpień ze skróconym stożkiem 12-14 o cyrkutrapezoidalnym przekroju szyjki , zwiększającym zakres ruchu. Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzania .Opcja z dodatkowym napylaniem hydroksyapatytem. Głowa metalowa CoCr o średnicach 22,28,32 mm, przy czym dla rozmiaru 28 mm wymaga się 6 długości szyjki.Dostępna opcja głowy metalowej z cyrkonu (5 szt.) - nie zawierająca niklu- dla osób uczulonych na stop kobaltowo-chromowy. Panewka bezcementowa- ze stopu tytanowego, umożliwiająca śródoperacyjny wybór artykulacji (metal - metal, ceramika - ceramika, metal - polietylen, ceramika - polietylen) napylana czystym tytanem, w rozmiarach 40 - 66 mm -ze skokiem co 2 mm, w wersji pressfit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, dostępna w wersji z 3 otworami i bez , do każdej panewki z otworami - śruba lub zaślepka do otworu. System umożliwia śródoperacyjne wyjęcie i włożenie wkładki polietylenowej, bez jej uszkodzania, w celu lepszego dopasowania pozycji nadbudowy do warunków anatomicznych pacjenta. Możliwość zastosowania głowy o średnicy 36 mm do panewki w rozmiarze 52 mm. Wkładka panewkowa- z kroslinkowanego polietylenu przystosowana do średnic głów 28, 32 i 36mm, w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową lub opcjonalnie wkładka metalowa ze stopu CoCr z progresywna średnicą wewnętrzną dla głów od 38 do 56mm i wkład ceramiczny wzmacniany tytanowym pierścieniem. 2.Endoproteza bezcementowa antyluksacyjna stawu biodrowego-20 szt. Trzpień tytanowy , prosty typu taper,spłaszczony w płaszczyźnie A-P, dostępny w co najmniej 12 rozmiarach o skoku co 1,5mm; dostępny w 2 wersjach offsetu: standard i high -bez zmiany kąta CCD. Trzpień w 1-3 części bliższej pokryty porowatą okładziną ułatwiającą przerost kostniny,w środkowej części piaskowany , natomiast koniec dalszy gładko polerowany. Trzpień ze skróconym stożkiem 12-14 o cyrkutrapezoidalnym przekroju szyjki , zwiększającym zakres ruchu. Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzania .Opcja z dodatkowym napylaniem hydroksyapatytem. Głowa metalowa CoCr o średnicach 28,32 mm, przy czym dla rozmiaru 28 mm wymaga się 6 długości szyjki.Dostępna opcja głowy metalowej z cyrkonu (5 szt.) - nie zawierająca niklu- dla osób uczulonych na stop kobaltowo-chromowy. Panewka ze stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umożliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43-67 mm ze skokiem co 2mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania śrub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnętrzna powłoka panewki pokryta tytanem lub hydroksyapatytem z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. Brzeg gładko polerowany . Opcje panewek: a) panewka pokryta tytanem z otworami na kołki i uchwytami na śruby b) panewka pokryta tytanem bez uchwytów i otworów c) panewka pokryta hydroksyapatytem z otworami na kołki i uchwytami na śruby Kołki o długości 13 mm. Śruby mocujące o przekroju 4,5 mm w długościach 40,44,48,52,55,60 mm Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67 3.Endoproteza cementowa stawu biodrowego-10 szt. Trzpień kobaltowo-chromowy,w wersji z kołnierzem i bezkołnierzowej,w 5 rozmiarach, skrócony stożek 12-14, szyjka o przekroju cyrkulotrapezoidalnym ( nie cylindrycznym); po obu stronach trzpienia- kieszenie do dodatkowej presuryzacji cementu Głowa matalowa CoCr w rozmiarze 28 mm ,dostępna w 6 rozmiarach długości szyjki Panewka polietylenowa z 20 stopniowym zadaszeniem, dostępna w rozmiarach od 46 do 61mm średnicy, ze skokiem co 3mm, wyposażona w dystansery z cementu kostnego oraz dodatkowy kołnierz do presuryzacji cementu.Znacznik rentgenowski. 4.Endoproteza bipolarna, cementowa stawu biodrowego.-10 szt. Trzpień kobaltowo-chromowy,w wersji z kołnierzem i bezkołnierzowej,w 5 rozmiarach, skrócony stożek 12-14, szyjka o przekroju cyrkulotrapezoidalnym ( nie cylindrycznym); po obu stronach trzpienia- kieszenie do dodatkowej presurezacji cementu Głowa bipolarna CoCr w rozmiarach 38-59 mm średnicy,z możliwością zamiany śródoperacyjnie na wersję unipolarną w rozmiarach 40-61 mm, stop CoCr, 1 taca narzędziowa do obu wersji Głowa CoCr w rozmiarze 28 mm ,dostępna w 6 rozmiarach długości szyjki 5.Pakiet rewizyjny enoprotez stawu biodrowego w tym- Panewka bezcementowa tytanowa- napylana czystym,porowatym tytanem w rozmiarach 40 - 76 mm, pressfit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, dostępna w wersji z 3 otworami i bez , do każdej panewki z otworami - śruba lub zaślepka do otworu.Możliwa opcja z dodatkowym pressfitem na krawędzi panewki.Opcja z dodatkowym napylaniem hydroksyapatytem.Z możliwością zatrzaśnięcia antyluksacyjnego głowy w panewce.- 3 szt. Kabel rewizyjny do trzpienia z zapięciem umożliwiającym jego wielokrotne zamykanie kluczem imbusowym 3 szt. Kabel bez zapięcia- 3 szt. Płytka prosta - w 3 długościach:150,200,250 mm ,tytanowa- 3 szt. Płytka nakrętarzowa w 4 wersjach długości na 3,5,8 i 11 kabli - 3 szt. Instrumentarium z kluczem dynamometrycznym w użyczenie. Trzpień cementowy-stop CoCr,konus 12-14, z kołnierzem 0,+15,+30 mm, o długościach 175,225,300mm 3 szt Trzpień rewizyjny bezcementowy- ze stopu tytanu,modularny-składający się z modułu proksymalnego i trzpienia właściwego o przekroju kwadratowym z 8 krawędziami mocującymi trzpień w korówce.-1 szt. Koszyk rewizyjny- prawy-lewy; w wersji z 3 skrzydełkami, o średnicach:50,56 i 62mm lub bez skrzydełek o średnicy od 44 do 68 mm z odstępem co 3 mm; śruba mocująca -3 szt. 6.Endoproteza odtwarzająca powierzchnie stawowe stawu biodrowego-kapoplastyka- 5 szt. Proteza stawu biodrowego w systemie wymiany powierzchni stawowej (resurfacingu): - stop CoCr typu as cast- zarówno głowa , jak i panewka po odlaniu nie są poddawane dodatkowym procesom termicznym, takim jak np. napylanie czystym tytanem. Głowa protezy- osadzona na cemencie na powierzchni zachowanej głowy kości udowe. Rozmiary: 38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58 mm Panewka protezy- typu pressfit, o powierzchni zewnętrznej z porowatościami będącymi integralną częścią panewki( nie napylanymi) oraz pokrytymi HA-hydroxyapatytem, dwie płetwy antyrotacyjne do założenia na kość kulszową i łonową podczas implantacji. Rozmiary: 44-66 mm ze skokiem co 2 mm. 1. opcja- panewka stosowana w przypadku dysplazji, w 6 rozmiarach:46,50,54,58,62,66 mm z 2 otworami na śruby dysplastyczne stabilizacyjne ; Rozmiary śrub: długości od 24 do 88 mm ze skokiem co 4mm. 2. opcja- panewki pomostowej w 5 rozmiarach:50,54,58,62,66 mm (stosowana w razie konieczności rewizji panewki, pozwala pozostawić istniejącą głowę,zachowując wewnętzny wymiar panewki dopasowany do głowy,jednocześnie pozwalając na dofrezowanie zewnętrzne). 7.Endoproteza krótkotrzpieniowa, przynasadowa-10 szt. Trzpień-dostępny w co najmniej 9 rozmiarach,z konusem 12-14mm ,szyjka gładkopolerowana ,niemodularna; trzpień pokryty bonitem Głowa: metalowa ZrV-stop oksydowanego cyrkonu- o średnicach 32 i 36 mm,w co najmniej 6 długościach szyjki Panewka bezcementowa- ze stopu tytanowego, umożliwiająca śródoperacyjny wybór artykulacji (metal - metal, ceramika - ceramika, metal - polietylen, ceramika - polietylen) napylana czystym tytanem, w rozmiarach 40 - 66 mm -ze skokiem co 2 mm, w wersji pressfit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, dostępna w wersji z 3 otworami i bez , do każdej panewki z otworami - śruba lub zaślepka do otworu. System umożliwia śródoperacyjne wyjęcie i włożenie wkładki polietylenowej, bez jej uszkodzania, w celu lepszego dopasowania pozycji nadbudowy do warunków anatomicznych pacjenta. Możliwość zastosowania głowy o średnicy 36 mm do panewki w rozmiarze 52 mm. Wkładka panewkowa- z kroslinkowanego polietylenu przystosowana do średnic głów 28, 32 i 36mm, w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową lub opcjonalnie wkładka metalowa ze stopu CoCr z progresywna średnicą wewnętrzną dla głów od 38 do 56mm i wkład ceramiczny wzmacniany tytanowym pierścieniem. 8.Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa przynasadowa z dużą głową -5 szt. Panewka protezy- typu pressfit, o powierzchni zewnętrznej z porowatościami będącymi integralną częścią panewki( nie napylanymi) oraz pokrytymi HA-hydroxyapatytem, dwie płetwy antyrotacyjne do założenia na kość kulszową i łonową podczas implantacji. Rozmiary: 44-66 mm ze skokiem co 2 mm. opcja- panewka stosowana w przypadku dysplazji, w 6 rozmiarach:46,50,54,58,62,66 mm z 2 otworami na śruby dysplastyczne stabilizacyjne ; Rozmiary śrub: długości od 24 do 88 mm ze skokiem co 4mm. Głowy modularna -do trzpienia o konusie 12-14, w 6 rozmiarach:38,42,46,50,54,58 mm , każdy rozmiar z 4 długościami offsetu szyjki: -4; 0; +4; +8 mm (stosowana w razie konieczności rewizji głowy, pozwala pozostawić istniejącą panewkę) Krótki trzpień-dla młodych pacjentów o kącie CCD<145>125.wykonany w całości ze stopu tytanu,w co najmniej 10 rozmiarach,o przekroju stożkowym w trzech płaszczyznach,pokryty czystym tytanem i bonitem 9.Endoproteza całkowita stawu kolanowego-cementowa, anatomiczna ,kłykciowa -35 szt. Endoproteza w wersji z zachowaniem(CR) lub wycięciem tylnego więzadła krzyżowego(PS).Możliwość rozbudowy, w oparciu o podstawową ,standardową wersję w system rewizyjny, składający się z podkładek,klinów oraz trzpieni z 4 stopniowym offsetem.Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną.Bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Część udowa anatomiczna -prawa, lewa , z wbudowaną 3 stopniową rotacją zewnętrzną dla poprawy trakcji rzepki,dostępna w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron. Taca piszczelowa anatomiczna-prawa, lewa, gładkopolerowana dla zmniejszenia zużycia polietylenu;z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron. Wkładka polietylenowa-uniwersalna, dostępna w 7 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. 10.Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego-2 szt. Część udowa -anatomiczna lewa-prawa, z tylną stabilizacją, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron; z pełną (A-P i M-L) stabilizacją i możliwością założenia trzpieni bezcementowych i cementowych o co najmniej 2 długościach z 2,4 i 6mm offsetem.Możliwość uzupełniania ubytków kostnych systemem podkładek. - wykonana ze stopu Co-Cr Taca piszczelowa -tytanowa, anatomiczna lewa-prawa dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym; Możliwość rozbudowy tacy o system podkładek i trzpieni bezcementowych z 2,4 i 6mm offsetem. Offsety udowe i piszczelowe wzajemnie kompatybilne. Wkładka polietylenowa- uniwersalna,półzwiązana,dostępna w co najmniej 6 wysokościach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Smith Nephew Sp. z. o. o., ul. Marynarska 15, 02-374 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 738000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 797040,00

 • Oferta z najniższą ceną: 797040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 797040,00

 • Waluta: PLN.

2011-08-25
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×