Numer ogłoszenia: 402614 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 399998 - 2011 data 28.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem", ul. Norwida 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 32 264 25 60, fax. 32 264 23 92.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1).
  • W ogłoszeniu jest: www.dps.pl.
  • W ogłoszeniu powinno być: www.dpsdg.pl.
2011-11-29
data publikacji ogłoszenia

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×