Numer ogłoszenia: 422232 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 420144 - 2011 data 09.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Karny w Nysie, ul. Kościuszki 4a, 48-300 Nysa, woj. opolskie, tel. 077 4332471.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1.
  • W ogłoszeniu jest: www.sw.gov.pl.
  • W ogłoszeniu powinno być: www.zp.sw.gov.pl.
2011-12-12
data publikacji ogłoszenia

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×