Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko 1 / 1 405 000,00 391 780,29 405 000,00 445 000,00 0,84 0,95
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Radom: Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie porządku wokół obiektów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych
Numer ogłoszenia: 129913 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 101225 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21 A, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3856350, faks 048 3856415.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie porządku wokół obiektów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie porządku wokół obiektów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych. Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione czynności:
1. kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w niżej wymienionych obiektach (14.719,54 m2);
1.a. Oddział ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A (budynek nr 1 i nr
2) + winda wolnostojąca od ul. Żeromskiego - 8.477,27 m2;
1.b. Inspektorat ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10 - 1.553,60 m2;
1.c. Inspektorat ZUS w Przysusze, ul. Radomska 30 - 877,51 m2;
1.d. Inspektorat ZUS w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 6 - 1.354,10 m2;
1.e. Inspektorat ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza 20 - 1.191,00 m2;
1.f. Inspektorat ZUS w Kozienicach, ul. Radomska 43 (łącznie z powierzchnią wynajmowaną) - 407,74 m2;
1.g. Biuro Terenowe ZUS w Pionkach, ul. Spokojna 9 - 485,00 m2;
1.h. Biuro Terenowe ZUS w Lipsku, ul. Partyzantów 10 - 373,32 m2;
2. czyszczenie - pranie żaluzji pionowych we wszystkich pomieszczeniach (2.696 m2) - 1 raz w roku w miesiącach kwiecień/maj;
3. czyszczenie - pranie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach(4.325m2) - 1 raz w roku w miesiącach kwiecień/maj;
4. czyszczenie - pranie tapicerki meblowej (780 szt. krzeseł) - 1 raz w roku w miesiącach kwiecień/maj;
5. mycie okien - dwustronnie (3.040,00 m2) - 2 razy w roku w miesiącu wrześniu i kwietniu;
5.a. w przypadku O/ZUS Radom, Inspektoratu ZUS w Grójcu oraz Inspektoratu ZUS w Szydłowcu mycie okien musi odbywać się z tzw. zwyżki lub metodą alpinistyczną ze względu na wysokość budynku oraz konstrukcję okien plastikowych (nieotwieralne 70%), okna myte ze zwyżki - 1.737,00 m2 (nieotwieralne 70%) okna myte bez zwyżki - 1.303,00 m2 ogółem: - 3.040,00 m2
6. mycie sufitów podwieszanych w O/ZUS w Radomiu, wykonanych z paneli aluminiowych lub PCV (370 m2) - 2 razy w roku w miesiącach październik/listopad i kwiecień/maj;
7. wykonanie polimeryzacji następujących powierzchni: posadzek, PCV, tarketu (5.200 m2) - 1 raz w roku (w II kwartale) - w obiektach Oddziału ZUS w Radomiu i jednostkach terenowych ZUS (holle, korytarze i pomieszczenia biurowe). Polimeryzację pomieszczeń biurowych należy wykonać po wcześniejszym wystawieniu biurek, krzeseł i stolików.
8. utrzymanie porządku wokół niżej wymienionych obiektów :
8.a. Oddział ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A;
8.b. Inspektorat ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10;
8.c. Inspektorat ZUS w Przysusze, ul. Radomska 30;
8.d. Inspektorat ZUS w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 6;
8.e. Inspektorat ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza 20;
8.f. Inspektorat ZUS w Kozienicach, ul. Radomska 43;
8.g. Biuro Terenowe ZUS w Pionkach, ul. Spokojna 9;
8.h. Biuro Terenowe ZUS w Lipsku, ul. Partyzantów
10..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4, 90.91.13.00-9, 90.62.00.00-9, 90.91.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Licytacja elektroniczna

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko, ul. gen. Józefa Hauke-Bosaka 1, 25-217 KIELCE, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 391780,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 405000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 405000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 445000,00

 • Waluta: PLN.

2012-06-14
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×