Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Numer ogłoszenia: 295396 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 291962 - 2012 data 08.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761193, fax. 17 2761193 wew. 68.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: 16.08.2012 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie 38 - 100 Strzyżów ul. Mickiewicza 11..
  • W ogłoszeniu powinno być: 20.08.2012 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie 38 - 100 Strzyżów ul. Mickiewicza 11..
2012-08-10
data publikacji ogłoszenia

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×