Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Agencja C4 Sp. z o.o. 1 / 3 13 493,10 12 357,72 13 493,10 17 964,64 0,89 0,86
BASPOL Barbara Jarota 2 / 4 5 535,00 5 121,95 5 166,00 9 571,86 0,88 0,75
Agencja C4 Sp. z o.o. 11 / 3 3 542,40 5 463,41 3 542,40 5 510,40 0,53 0,78
Agencja C 4 Sp. z o.o. 12 / 3 1 328,40 2 048,78 1 328,40 2 066,40 0,53 0,78
METALOPLASTYKA Elżbieta Szulc 13 / 3 2 460,00 1 829,27 2 460,00 6 765,00 1,09 0,53
BASPOL Barbara Jarota 14 / 3 5 341,27 4 349,59 2 257,66 7 758,23 1,00 1,07
Agencja C4 Sp. z o.o. 15 / 1 2 435,40 3 804,88 2 435,40 2 435,40 0,52 1,00
METALOPLASTYKA Elżbieta Szulc 16 / 2 3 690,00 2 756,91 3 690,00 8 333,25 1,09 0,61
BAS KREACJA Robert BOBROWICZ 3 / 1 1 494,45 975,61 1 494,45 1 494,45 1,25 1,00
BASPOL Barbara Jarota 4 / 2 4 981,50 2 439,02 4 981,50 6 009,53 1,66 0,91
BASPOL Barbara Jarota 5 / 2 8 364,00 10 609,76 8 364,00 15 006,00 0,64 0,72
Pracownia Rzemiosł Artystycznych TOMAR 6 / 2 6 974,10 5 662,60 6 974,10 11 322,15 1,00 0,76
Agencja C4 Sp. z o.o. 7 / 2 6 285,30 6 260,16 6 285,30 9 901,50 0,82 0,78
Pracownia Rzemiosł Artystycznych TOMAR 8 / 2 3 997,50 3 252,03 3 997,50 6 242,25 1,00 0,78
Pracownia Rzemiosł Artystycznych TOMAR 9 / 2 2 398,50 1 951,22 2 398,50 3 763,80 1,00 0,78
METALOPLASTYKA Z.A. KOWALSKI Tatiana Mądro 10 / 3 1 937,25 2 235,77 1 937,25 2 767,50 0,70 0,82
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Warszawa: Dostawa artykułów promocyjno-reklamowych i nagród rzeczowych
Numer ogłoszenia: 322234 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253054 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa nr 4198, ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6821316, faks 022 6821316.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa nr 4198.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów promocyjno-reklamowych i nagród rzeczowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZADANIE NR 1 - Album -Historia Lotnictwa w Polsce- - szt. 30 ZADANIE NR 2 - MATERIAŁY PROMOCYJNE PAPIERNICZE i PIŚMIENNICZE . Pozycja nr 1. Torby reklamowe z logo SP -duże--200 szt. Pozycja nr 2. Torby reklamowe z logo SP -małe- - 300 szt. Pozycja nr 3. Zestaw piśmienniczy w etui z logo SP - 50 szt. Pozycja nr 4. Smycz promocyjna SP - 1000 szt. Pozycja nr 5. Długopis promocyjny z logo SP - 1000 szt. ZADANIE NR 3 - MATERIAŁY PROMOCYJNE TEKSTYLNE. Pozycja nr 1. Koszulka polo z logo Sił Powietrznych - 100 szt. Pozycja nr 2. Koszulka bawełniana z logo Sił Powietrznych - 100 szt. ZADANIE NR 4 - MATERIAŁY PROMOCYJNE - SŁODYCZE. Pozycja nr 1. Cukierki promocyjne z logo Sił Powietrznych - 20 kg. ZADANIE NR 5 - MATERIAŁY PROMOCYJNE - PORTFELE, TORBY. Pozycja nr 1. Portfel promocyjny z logo Sił Powietrznych - 30 szt. 1. Portfel męski wzór: PL-190 - szt. 30 ZADANIE NR 6 - MATERIAŁY PROMOCYJNE SZKLANE. Pozycja nr 1. Model samolotu F-16 grawerowany laserem w szkle - 15 szt. Pozycja nr 2. Logo Sił Powietrznych grawerowane laserem w szkle - 20 szt. ZADANIE NR 7 - MATERIAŁY PROMOCYJNE - SPINKI, SYGNETY. Pozycja nr 1. Spinki promocyjne w etui z gapą lotniczą - 40 szt. 1. Spinki do mankietów: 2. Spinka do krawata: Pozycja nr 2 . Sygnet z gapą lotniczą- szt. 30 ZADANIE NR 8 - MATERIAŁY PROMOCYJNE - MEDALE, RYNGRAFY, RAMKI. Pozycja nr 1. Ramka z panoramą Warszawy i samolotami - szt. 35 Pozycja nr 2. Ryngraf w kształcie szachownicy z gapą lotniczą- 70 szt. Pozycja nr 3. Ramka z Gapą Lotniczą - 25 szt. Pozycja nr 4.Ramka z Orłem Sił Powietrznych - 15 szt. Pozycja nr 5. Medal pamiątkowy SP w etui - 25 szt. Pozycja nr 6. Medal -coin - wersja polskojęzyczna - 160 szt. Pozycja nr 7. Medal -coin - wersja anglojęzyczna - 60 szt. Pozycja nr 8.Tablo promocyjne - 25 szt. ZADANIE NR 9 - MATERIAŁY PROMOCYJNE - PINSY, BUTONY. Pozycja nr 1. Znaczek pins z logo Sił Powietrznych - 300 szt. Pozycja nr 2. Znaczek button z logo Sił Powietrznych - 950 szt. Pozycja nr 3. Znaczek pins -Szachownica- -200 szt. ZADANIE NR 10 - MATERIAŁY PROMOCYJNE - PUCHARY. Pozycja nr 1. Puchar promocyjny z modelem samolotu F-16 - 20 szt. ZADANIE NR 11 - NAGRODY RZECZOWE. Pozycja nr 1. Statuetka Ikara - 15 szt. Pozycja nr 2 . Kordzik Lotniczy- szt. 5.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 18.53.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: MATERIAŁY PROMOCYJNE PAPIERNICZE i PIŚMIENNICZE .

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja C4 Sp. z o.o., ul. Gdańska 25c/2, 01-614 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12357,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13493,10

 • Oferta z najniższą ceną: 13493,10 / Oferta z najwyższą ceną: 17964,64

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: MATERIAŁY PROMOCYJNE TEKSTYLNE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BASPOL Barbara Jarota, ul. Łukasińskiego 18/20/1, 96-300 Żyrardów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5121,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5535,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5166,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9571,86

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: MATERIAŁY PROMOCYJNE - SŁODYCZE.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BAS KREACJA Robert BOBROWICZ, ul. Bagatela 10/27, 00-585 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 975,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1494,45

 • Oferta z najniższą ceną: 1494,45 / Oferta z najwyższą ceną: 1494,45

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: MATERIAŁY PROMOCYJNE - PORTFELE, TORBY.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BASPOL Barbara Jarota, ul. Łukasińskiego 18/20/1, 96-300 Żyrardów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2439,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4981,50

 • Oferta z najniższą ceną: 4981,50 / Oferta z najwyższą ceną: 6009,53

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: MATERIAŁY PROMOCYJNE - SPINKI, SYGNETY.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BASPOL Barbara Jarota, ul. Łukasińskiego 18/20/1, 96-300 Żyrardów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10609,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8364,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8364,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15006,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: MATERIAŁY PROMOCYJNE - MEDALE, RYNGRAFY, RAMKI. Pozycja nr
1. Ramka z panoramą Warszawy i samolotami

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pracownia Rzemiosł Artystycznych TOMAR, ul. Ujejska 85, 42-520 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5662,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6974,10

 • Oferta z najniższą ceną: 6974,10 / Oferta z najwyższą ceną: 11322,15

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: MATERIAŁY PROMOCYJNE - MEDALE, RYNGRAFY, RAMKI. Pozycja nr
2. Ryngraf w kształcie szachownicy z gapą lotniczą

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja C4 Sp. z o.o., ul. Gdańska25c/2, 01-614 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6260,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6285,30

 • Oferta z najniższą ceną: 6285,30 / Oferta z najwyższą ceną: 9901,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: MATERIAŁY PROMOCYJNE - MEDALE, RYNGRAFY, RAMKI. Pozycja nr
3. Ramka z Gapą Lotniczą

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pracownia Rzemiosł Artystycznych TOMAR, ul. Ujejska 85, 42-520 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3252,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3997,50

 • Oferta z najniższą ceną: 3997,50 / Oferta z najwyższą ceną: 6242,25

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: MATERIAŁY PROMOCYJNE - MEDALE, RYNGRAFY, RAMKI. Pozycja nr
4.Ramka z Orłem Sił Powietrznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pracownia Rzemiosł Artystycznych TOMAR, ul. Ujejska 85, 42-520 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1951,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2398,50

 • Oferta z najniższą ceną: 2398,50 / Oferta z najwyższą ceną: 3763,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: MATERIAŁY PROMOCYJNE - MEDALE, RYNGRAFY, RAMKI. Pozycja nr
5. Medal pamiątkowy SP w etui

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • METALOPLASTYKA Z.A. KOWALSKI Tatiana Mądro, ul. Górna 3/1, 20-005 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2235,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1937,25

 • Oferta z najniższą ceną: 1937,25 / Oferta z najwyższą ceną: 2767,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: MATERIAŁY PROMOCYJNE - MEDALE, RYNGRAFY, RAMKI. Pozycja nr
6. Medal -coin - wersja polskojęzyczna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja C4 Sp. z o.o., ul. Gdańska 25c/2, 01-614 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5463,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3542,40

 • Oferta z najniższą ceną: 3542,40 / Oferta z najwyższą ceną: 5510,40

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: MATERIAŁY PROMOCYJNE - MEDALE, RYNGRAFY, RAMKI. Pozycja nr
7. Medal -coin - wersja anglojęzyczna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja C 4 Sp. z o.o., ul. Gdańska 25c/2, 01-614 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2048,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1328,40

 • Oferta z najniższą ceną: 1328,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2066,40

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: MATERIAŁY PROMOCYJNE - MEDALE, RYNGRAFY, RAMKI. Pozycja nr
8.Tablo promocyjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • METALOPLASTYKA Elżbieta Szulc, ul. Olimpijska 12 m. 37, 94-043 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1829,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2460,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2460,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6765,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: MATERIAŁY PROMOCYJNE - PINSY, BUTONY.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BASPOL Barbara Jarota, ul. Łukasińskiego 18/20/1, 96-300 Żyrarfów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4349,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5341,27

 • Oferta z najniższą ceną: 2257,66 / Oferta z najwyższą ceną: 7758,23

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: MATERIAŁY PROMOCYJNE - PUCHARY.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja C4 Sp. z o.o., ul. Gdańska 25c/2, 01-614 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3804,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2435,40

 • Oferta z najniższą ceną: 2435,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2435,40

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: NAGRODY RZECZOWE - Pozycja nr
2 . Kordzik Lotniczy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • METALOPLASTYKA Elżbieta Szulc, ul. Olimpijska 12 m. 37, 94-043 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2756,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3690,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3690,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8333,25

 • Waluta: PLN.

2012-08-30
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×