Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Numer ogłoszenia: 257959 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 478256 - 2012 data 28.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, woj. opolskie, tel. 077 4471388, fax. 077 4187788.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2012 godzina 08:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy 46-200 Kluczbork ul. Sienkiewicza 22b sekretariat..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2012 godzina 08:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy 46-200 Kluczbork ul. Sienkiewicza 22b sekretariat..
2012-12-05
data publikacji ogłoszenia

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×