Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Numer ogłoszenia: 265095 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: .

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 262565 - 2012 data 11.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku, ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 3004841, 3023817, fax. 058 3004843.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3).
  • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Świadczenie usług pocztowych, stanowiących usługi zastrzeżone, na podstawie przepisów ustawy Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 189 poz.1159, j.t. z poźn. zm.) w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnej: 1) Oddział Terenowy Gdańsk z/s w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28, 2) sekcja zamiejscowa w Bytowie, ul. Zakładowa 4 3) biuro w Przechlewie, Os. Jóźkowa 1 4) sekcja zamiejscowa w Skarszewach, ul. Starogardzka 11 5) sekcja zamiejscowa w Słupsku, ul. 3 Maja 44. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zwarty w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy (załącznik nr 1). 2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami umowy. 3. Zamawiający szacuje, że w okresie obowiązywania umowy, tj. od 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. zleci wykonawcy: A. Przesyłki listowe do 50 g w obrocie krajowym: Rodzaj przesyłki: 1) Nie rejestrowana ekonomiczna; zakładana ilość 25 880 szt 2) Nie rejestrowana priorytetowa; zakładana ilość 1 448 szt 3) Rejestrowana polecona-ekonomiczna; zakładana ilość 10 094 szt 4) Rejestrowana polecona-priorytetowa; zakładana ilość 873 szt 5) Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej; zakładana ilość 6 674 szt B. Przesyłki listowe do 50 g w obrocie zagranicznym (obszar Europy) Rodzaj przesyłki: 1) Nie rejestrowana ekonomiczna; zakładana ilość 5 szt 2) Nie rejestrowana priorytetowa; zakładana ilość 2 szt 3) Rejestrowana polecona-ekonomiczna; zakładana ilość 3 szt 4) Rejestrowana polecona-priorytetowa; zakładana ilość 1 szt 5) Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna; zakładana ilość 2 szt 6) Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa; zakładana ilość 1 szt C. Przesyłki listowe do 50 g w obrocie zagranicznym (poza obszarem Europy) 1) Nie rejestrowana ekonomiczna; zakładana ilość 2 szt D. Zwroty nieodebranych przesyłek 1) Rejestrowana polecona-ekonomiczna; zakładana ilość 40 szt. 2) Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna; zakładana ilość 109 szt. Faktyczna ilość zakupionej usługi w stosunku do zakładanej ilości przedstawionej w powyższych tabelach może ulec zmianie. 5. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe do 50g (Gabaryt A i B): a) zwykłe - przesyłka nie rejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii, b) zwykłe priorytetowe - przesyłka nie rejestrowana listowa najszybszej kategorii, c) polecone - przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, d) polecone priorytetowe - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, g) z zadeklarowaną wartością - przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum - Żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, szerokość 230mm. Gabaryt B minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, maksimum - suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
  • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Świadczenie usług pocztowych, stanowiących usługi zastrzeżone, na podstawie przepisów ustawy Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 189 poz.1159, j.t. z poźn. zm.) w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnej: 1) Oddział Terenowy Gdańsk z/s w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28, 2) sekcja zamiejscowa w Bytowie, ul. Zakładowa 4 3) biuro w Przechlewie, Os. Jóźkowa 1 4) sekcja zamiejscowa w Skarszewach, ul. Starogardzka 11 5) sekcja zamiejscowa w Słupsku, ul. 3 Maja 44. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zwarty w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy (załącznik nr 1). 2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami umowy. 3. Zamawiający szacuje, że w okresie obowiązywania umowy, tj. od 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. zleci wykonawcy: A. Przesyłki listowe do 50 g w obrocie krajowym: Rodzaj przesyłki: 1) Nie rejestrowana ekonomiczna; zakładana ilość 25 880 szt 2) Nie rejestrowana priorytetowa; zakładana ilość 1 448 szt 3) Rejestrowana polecona-ekonomiczna; zakładana ilość 10 094 szt 4) Rejestrowana polecona-priorytetowa; zakładana ilość 873 szt 5) Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej; zakładana ilość 6 674 szt B. Przesyłki listowe do 50 g w obrocie zagranicznym (obszar Europy) Rodzaj przesyłki: 1) Nie rejestrowana ekonomiczna; zakładana ilość 5 szt 2) Nie rejestrowana priorytetowa; zakładana ilość 2 szt 3) Rejestrowana polecona-ekonomiczna; zakładana ilość 3 szt 4) Rejestrowana polecona-priorytetowa; zakładana ilość 1 szt 5) Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna; zakładana ilość 2 szt 6) Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-priorytetowa; zakładana ilość 1 szt C. Przesyłki listowe do 50 g w obrocie zagranicznym (poza obszarem Europy) 1) Nie rejestrowana ekonomiczna; zakładana ilość 2 szt D. Zwroty nieodebranych przesyłek 1) Rejestrowana polecona-ekonomiczna; zakładana ilość 40 szt. 2) Rejestrowana z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna; zakładana ilość 109 szt. Faktyczna ilość zakupionej usługi w stosunku do zakładanej ilości przedstawionej w powyższych tabelach może ulec zmianie. 5. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe do 50g (Gabaryt A): a) zwykłe - przesyłka nie rejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii, b) zwykłe priorytetowe - przesyłka nie rejestrowana listowa najszybszej kategorii, c) polecone - przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, d) polecone priorytetowe - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, g) z zadeklarowaną wartością - przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum - Żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, szerokość 230mm. Gabaryt B minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, maksimum - suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
2012-12-13
data publikacji ogłoszenia

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×