Numer ogłoszenia: 57758 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 54188 - 2013 data 08.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Nadleśnictwo Strzyżów, ul. Mostowa 9, 38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie, tel. 017 2761011.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2013 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego (w sekretariat, pokój 2)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2013 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego (w sekretariat, pokój 2)..
2013-02-12
data publikacji ogłoszenia

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×