Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Numer ogłoszenia: 32205 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 28453 - 2013 data 21.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Karny, ul. Piłsudskiego 47, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 25 6445231, fax. 25 6322944.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 01.03.2013 godzina 09:30.
  • W ogłoszeniu powinno być: 04.03.2013 godzina 08:30.
2013-03-01
data publikacji ogłoszenia

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×