Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
ZIMNY 93-020 ŁÓDZ, ul. Wótowska 7, Autoryzowany Dealer Volkswagena 1 / 1 120 000,00 97 560,98 120 000,00 120 000,00 1,00 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Tolkmicko: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 -cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku - II przetarg nieograniczony.
Numer ogłoszenia: 115400 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86720 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2316163, faks 055 2316163.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 -cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku - II przetarg nieograniczony..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 -cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku. II przetarg nieograniczony..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZIMNY 93-020 ŁÓDZ, ul. Wótowska 7, Autoryzowany Dealer Volkswagena, ul. Wojska Polskiego 102, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97560,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 120000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 120000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 120000,00

 • Waluta: PLN.

2013-03-22
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×