Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Numer ogłoszenia: 140058 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 139742 - 2013 data 10.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice, Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice, woj. małopolskie, tel. 12 388 50 37, fax. 12 388 50 37.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: 1.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak. Zmiana ogłoszenia dokonana dnia 22.03.2013, Nr 75602-2013.
2013-04-10
data publikacji ogłoszenia

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×