Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
P.H.U. Aura Krzysztof Michałowski 1 / 10 68 880,00 93 600,00 68 880,00 380 076,00 0,60 0,31
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Gniewino: Kompleksowe sprzatanie w obiektach należących lub dzierżawionych przez Zamawiajacego
Numer ogłoszenia: 6208 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 412942 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu sp. z o.o., ul. Sportowa 1, 84-250 Gniewino, woj. pomorskie, tel. 058 6706698, faks 058 6706342.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe sprzatanie w obiektach należących lub dzierżawionych przez Zamawiajacego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie usług polegajacych na: 1. Kompleksowym sprzataniu obiektów należących lub dzierżawionych przez Zamawiajacego w tym: pływalnia kryta w Gniewinie, Hala sportowo - widowiskowa w Gniewinie, budynek Gminnego Osrodka Turystyki i Sportu w Gniewinie, szatniowiec przy Stadionie Gminnym w Gniewinie. . Obowiazki te beda realizowane poprzez: I. Budynek Gminnego Osrodka Turystyki i Sportu w Gniewinie. 1.1.Sprzatanie pomieszczen biurowych w budynku GOTiS w Gniewinie Zamiatanie i zmywanie płaskich powierzchni podłóg - codziennie Odkurzanie wykładzin dywanowych - codziennie Sprzatanie biurek, przecieranie kurzu z mebli, stolików, parapetów, krzeseł - codziennie Opróżnianie i mycie popielniczek - codziennie Opróżnianie koszy, wymiana wkładów foliowych - codziennie Mycie powierzchni oszklonych - codziennie Czyszczenie grzejników - 1 raz tygodniu Wycieranie drzwi, klamek i słuchawek telefonicznych - 1 raz w tygodniu Pranie wykładziny dywanowej - 1 raz w roku Mycie okien - 3 razy w roku Pranie firanek - 2 razy w roku Czyszczenie żaluzji - 1 raz w roku 1.2. Sprzatanie pomieszczen sanitarnych: Zamiatanie i zmywanie płaskich powierzchni podłóg (glazura) - codziennie Mycie i dezynfekcja ceramiki sanitarnej i armatury (umywalki, muszle, pisuary, baterie umywalkowe) - codziennie Opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych - codziennie Uzupełnianie i przecieranie na wilgotno pojemników na materiały eksploatacyjne (papier toaletowy, reczniki papierowe, mydło w płynie, kostki zapachowe) - codziennie Mycie okien - 3 razy w roku Mycie drzwi - 1 raz w tygodniu 1.3. Sprzatanie sal konferencyjnych, pomieszczen socjalnych, kuchni: Zamiatanie i zmywanie płaskich powierzchni podłóg - codziennie Sprzatanie pomieszczen sanitarnych - codziennie Sprzatanie biurek, przecieranie kurzu z mebli, stolików, parapetów, krzeseł - codziennie Czyszczenie grzejników - 1 raz tygodniu Wycieranie drzwi, klamek i słuchawek telefonicznych - 1 raz w tygodniu Oprónianie koszy i wymiana wkładów foliowych - codziennie Mycie okien - 3 razy w roku Pranie firanek - 2 razy w roku Sprzatanie kuchni - codziennie Pastowanie parkietów - 1 raz w miesiacu Zmywanie naczyn po uroczystosciach i imprezach organizowanych przez Zleceniodawce Pielegnacja kwiatów znajdujacych sie w obiekcie II. Sprzatanie pływalni krytej: Zamiatanie i zmywanie płaskich powierzchni podłóg - codziennie Mycie powierzchni oszklonych - codziennie Opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych - codziennie Czyszczenie grzejników - 1 raz w tygodniu Wycieranie drzwi, klamek - 1 raz w tygodniu Mycie okien - 3 razy w roku Codzienne sprzatanie pomieszczen sanitarnych: zamiatanie, mycie i dezynfekcja twardych podłóg (glazura), mycie i dezynfekcja ceramiki sanitarnej i armatury (umywalki, muszle, pisuary, baterie umywalkowe) Uzupełnianie i przecieranie na wilgotno pojemników na materiały eksploatacyjne (papier toaletowy, mydło w płynie, kostki zapachowe) Ciagłe utrzymanie czystosci w szatniach: wycieranie szafek, zmywanie płaskich powierzchni podłóg, utrzymanie czystosci i dezynfekcja urzadzen sanitarnych i pryszniców Ciagłe utrzymanie czystosci w pomieszczeniach odnowy biologicznej tj.: sauna i hydromasaż oraz w pomieszczeniach przylegajacych do nich (łazienki, szatnia) Sprzatanie antresoli - zamiatanie i mycie powierzchni płaskich oraz oszklonych - codziennie Mycie powierzchni płaskich w maszynowni - 1 raz w tygodniu Utrzymanie czystosci obejscia budynku oraz opróżnianie koszy i wymania wkładów foliowych - codziennie III. Sprzatanie hali widowiskowo - sportowej: 3.1 Sprzatanie pomieszczen sanitarnych i szatni: Zamiatanie i zmywanie płaskich powierzchni podłóg (glazura) - codziennie Mycie i dezynfekcja ceramiki sanitarnej i armatury (umywalki, muszle, pisuary, baterie umywalkowe) - codziennie Mycie luster- codziennie Opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych - codziennie Uzupełnianie i przecieranie na wilgotno pojemników na materiały eksploatacyjne (papier toaletowy, reczniki papierowe, mydło w płynie, kostki zapachowe) - codziennie Mycie glazury na scianach w łazienkach i kabinach prysznicowych - 1 raz w tygodniu Mycie okien - 3 razy w roku Mycie drzwi - 1 raz w tygodniu Sprzatanie 2-ch klatek schodowych - codziennie 3.2. Sprzatanie hali Zamiatanie płaskich powierzchni parkietu - codziennie Mycie płaskich powierzchni parkietu - 1 raz w tygodniu Mycie drzwi - 1 raz w tygodniu Odkurzanie i mycie trybun - w tym; podłogi, krzesełka, balustrady wraz z powierzchniami szklanymi - po każdym meczu i innej imprezie kulturalno - sportowej Czyszczenie grzejników - 1 raz w tygodniu 4. Sprzatanie budynku szatniowca na Stadionie Gminnym: Zamiatanie i zmywanie płaskich powierzchni podłóg - codziennie Odkurzanie wykładziny dywanowej - codziennie Opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych - codziennie Czyszczenie grzejników - 1 raz w tygodniu Mycie drzwi, klamek - 1 raz w tygodniu Mycie okien - 3 razy w roku sprzatanie pomieszczen sanitarnych: zamiatanie i mycie twardych podłóg (glazura), mycie ceramiki sanitarnej i armatury (umywalki, muszle, pisuary, baterie umywalkowe) mycie luster - codziennie Mycie glazury na scianach w łazienkach i kabinach prysznicowych - 1 raz w tygodniu Uzupełnianie i przecieranie na wilgotno pojemników na materiały eksploatacyjne (papier toaletowy, mydło w płynie, kostki zapachowe) Ciagłe utrzymanie czystosci w szatniach: wycieranie szafek, zmywanie płaskich powierzchni podłóg, utrzymanie czystosci i dezynfekcja urzadzen sanitarnych i pryszniców 5. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia sprzetu i wyposaenia oraz srodków chemicznych , myjacych, czyszczacych, dezynfekujacych i toaletowych w ilosciach niezbednych do utrzymania obiektów w stałej czystosci, a w szczególnosci: 1) papieru toaletowego, (wielkosc rolki dopasowana do pojemników); 2) reczników papierowych w listkach, 3) mydła w płynie 4) srodków myjacych, czyszczacych, dezynfekujacych Srodki chemiczne używane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy beda posiadały wymagane atesty, zezwalajace na stosowanie ich w Polsce. Wszystkie w/w produkty beda należytej jakosci. 5. Wykonawca zobowiazany bedzie do zapewnienia swoim pracownikom estetycznej odzieży ochronnej i srodków ochrony osobistej- zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 6. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do: 1).zapewnienia dyżurów serwisu sprzatajacego w przypadku okazjonalnych potrzeb Zamawiajacego 2). wykonywania innych czynnosci, koniecznych do utrzymania czystosci w obiekcie. 7. Godziny wykonywania czynnosci sprzatania musza byc dostosowane do specyfiki funkcjonowania w/w obiektów zarówno w dni robocze jak i niedziele i swieta w czasie ustalonym przez Zamawiajacego i Wykonawce..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.90.00.00-6, 90.91.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. Aura Krzysztof Michałowski, Gniewino, Ul. Pomorska 24/2, 84-250 Gniewino, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 68880,00

 • Oferta z najniższą ceną: 68880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 380076,00

 • Waluta: PLN.

2011-01-14
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×