Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Administracja Nieruchomościami Łódź-Widzew Wodny Rynek

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonywanie w ramach stałej obsługi konserwacji, napraw, i zabezpieczeń kominiarskich w zasobach administrowanych przez AN WWR zgodnie z zakresem prac i wykazem adresow ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonywanie w ramach stałej obsługi konserwacji, napraw, i zabezpieczeń ogólnobudowlanych t.j. usuwanie usterek i awarii: stolarsko-ślusarsko-szklarskich innych ogólnobu ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonywanie w ramach stałej obsługi konserwacji, napraw, zabezpieczeń i remontów awaryjnych instalacji elektrycznych w zasobach AN Łódź-Widzew Wodny Rynek ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonywanie w ramach stałej obsługi: konserwacji, napraw, zabezpieczeń i remontów awaryjnych instalacji sanitarnych w zasobach administrowanych przez AN Łódź-Widzew Wodn ( ... )

wykonywanie w ramach stałej obsługi konserwacji, napraw, i zabezpieczeń ogólnobudowlanych t.j. usuwanie usterek i awarii: stolarsko-ślusarsko-szklarskich innych ogólnobudowlanych 1) dokonywanie napraw ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-31
  data realizacji
 • 2012-12-28 09:00
  termin minął 4 lata temu
 • 1
  powiązane

wykonywanie w ramach stałej obsługi konserwacji, napraw, i zabezpieczeń kominiarskich w zasobach administrowanych przez AN WWR zgodnie z zakresem prac i wykazem adresowym ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-31
  data realizacji
 • 2012-12-28 09:00
  termin minął 4 lata temu
 • 1
  powiązane

wykonywanie w ramach stałej obsługi konserwacji, napraw, i zabezpieczeń dekarskich w zasobach administrowanych przez AN WWR zgodnie z zakresem prac i wykazem adresowym ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-31
  data realizacji
 • 2012-12-28 09:00
  termin minął 4 lata temu
 • 1
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonywanie w ramach stałej obsługi: konserwacji, napraw, zabezpieczeń i remontów awaryjnych instalacji sanitarnych w zasobach administrowanych przez AN Łódź-Widzew Wodn ( ... )

 • 2,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-31
  data realizacji
 • 2012-12-21 09:00
  termin minął 4 lata temu
 • 1
  powiązane

wykonywanie w ramach stałej obsługi konserwacji, napraw, zabezpieczeń i remontów awaryjnych instalacji elektrycznych w zasobach AN Łódź-Widzew Wodny Rynek zgodnie z formularzem cenowym, opisem przedmi ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-31
  data realizacji
 • 2012-12-21 09:30
  termin minął 4 lata temu
 • 1
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych (wraz z dostarczeniem pojemników metalowych). 2. Odbiór i wywóz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (wraz z dostarczeni ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-06-30
  data realizacji
 • 2012-12-20 09:00
  termin minął 4 lata temu
 • 1
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonywanie prac porządkowo - czystościowych (sprzątanie na zewnątrz budynku, sprzątania wewnątrz budynku, wykonywania prac sezonowych i doraźnych oraz przeprowadzanie d ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-31
  data realizacji
 • 2012-12-20 09:30
  termin minął 4 lata temu
 • 1
  powiązane

Remont budynków mieszkalnych przy ul. Wojewódzkiego 4/6/8 w Łodzi został podzielony na części: część 1 zadanie: docieplenie ścian szczytowych oraz docieplenie stropodachów w sekcjach skrajnych część 2 ( ... )

Remont budynków mieszkalnych przy ul. Wojewódzkiego 4/6/8 w Łodzi i został podzielony na części: Część 1 zadanie: docieplenie ścian szczytowych: północno-zachodniej, południowo-zachodniej, północno-w ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-09-30
  data realizacji
 • 2012-08-07 10:00
  termin minął 4 lata temu
 • 1
  powiązane

wykonywanie w ramach stałej obsługi konserwacji, napraw, i zabezpieczeń ogólnobudowlanych t.j. usuwanie usterek i awarii: stolarsko-ślusarsko-szklarskich, innych ogólnobudowlanych, dokonywanie napraw ( ... )

 • 2,4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-12-31
  data realizacji
 • 2011-12-09 09:30
  termin minął 5 lata temu
 • 1
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonywanie w ramach stałej obsługi konserwacji, napraw, zabezpieczeń i remontów awaryjnych instalacji elektrycznych w zasobach AN Łódź-Widzew Wodny Rynek zgodnie z form ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-12-31
  data realizacji
 • 2011-12-05 09:30
  termin minął 5 lata temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie w ramach stałej obsługi konserwacji, napraw, i zabezpieczeń dekarskich w zasobach administrowanych przez AN WWR zgodnie z zakresem prac i wykazem adresowym ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-12-31
  data realizacji
 • 2011-12-07 09:30
  termin minął 5 lata temu
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonywanie w ramach stałej obsługi: konserwacji, napraw, zabezpieczeń i remontów awaryjnych instalacji sanitarnych w zasobach administrowanych przez AN Łódź-Widzew Wodn ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-12-31
  data realizacji
 • 2011-11-28 09:30
  termin minął 5 lata temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 36 Strona wygenerowana : 2017-03-28 02:30:57