Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat Bytom

  ×
 • Po słowach: Bytomskie Mieszkania

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest: 2.Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości stanowiących własność Gminy Bytom, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-12-31
  data realizacji
 • 2011-12-21 09:00
  termin minął 4 lata temu
 • 0
  powiązane

Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych zgodnie z załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykazem nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, zawierającym ilość osób, powierzc ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-12-31
  data realizacji
 • 2011-12-28 13:00
  termin minął 4 lata temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia budynków obejmująca ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 2. Zamawiający w związku z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-12-31
  data realizacji
 • 2011-12-28 12:00
  termin minął 4 lata temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia budynków obejmująca ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 2. Zamawiający w związku z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz odpadów komunalnych odbieranych od użytkowników nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Bytom w tym: a) zapewnienie i dostarczenie przez Wykonaw ( ... )

Dostawa i przesył ciepła do obiektów wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Bytom z zachowaniem standardów jakościowych obsługi Zamawiającego oraz parametrów technicznych energii cieplnej okr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wody i odprowadzenie ścieków do obiektów wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Bytom z zachowaniem standardów jakościowych obsługi Zamawiającego zgodnie ( ... )

Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych zgodnie z załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykazem nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, zawierającym ilość osób, powierzc ( ... )

Zapewnienie miejsc zakwaterowania dla 85 mieszkańców wykwaterowanych z zasobów mieszkaniowych Gminy Bytom, przy spełnianiu nw. wymagań: a. zapewnienia dla każdej rodziny oddzielnego pokoju, posiadają ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-12-31
  data realizacji
 • 2012-03-26 11:00
  termin minął 4 lata temu
 • 1
  powiązane

Zapewnienie miejsc zakwaterowania dla 85 mieszkańców wykwaterowanych z zasobów mieszkaniowych Gminy Bytom, przy spełnianiu nw. wymagań: a. zapewnienia dla każdej rodziny oddzielnego pokoju, posiadając ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sezonowa obsługa eksploatacyjna kotłowni opalanych paliwem stałym z podziałem na części: Część I - całodobowa sezonowa (w sezonie grzewczym 2012/2013) obsługa eksploat ( ... )

 • 2,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-04-30
  data realizacji
 • 2012-09-25 13:00
  termin minął 3 lata temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej dla celów ogrzewania budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Piecucha 8 i 10 oraz ul. Pasteura 4 w Bytomiu w sezonie grzewczym 201 ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz odpadów komunalnych, tj. świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych zgodnie z załączonym do SIWZ - Załącznikiem nr 1 na który składają się wykazy nieruchomości ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-06-30
  data realizacji
 • 2012-12-28 09:00
  termin minął 3 lata temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zapewnienie 20 miejsc zakwaterowania dla mieszkańców wykwaterowanych z zasobów mieszkaniowych Gminy Bytom, przy spełnianiu nw. wymagań: a) zapewnienia dla każdej rodz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-31
  data realizacji
 • 2012-12-28 11:00
  termin minął 3 lata temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Sezonowa obsługa eksploatacyjna kotłowni opalanych paliwem stałym z podziałem na części: Część I - całodobowa sezonowa (w sezonie grzewczym 2012/2013) obsługa eksploatacyj ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciepła dla celów ogrzewania budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Piecucha 8 i 10 oraz Pasteura 4 w Bytomiu w sezonie grzewczym 2012/2013 tj. od ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz odpadów komunalnych, tj. świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych zgodnie z załączonym do SIWZ - Załącznikiem nr 1 na który składają się wykazy nieruchomości ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zapewnienie 20 miejsc zakwaterowania dla mieszkańców wykwaterowanych z zasobów mieszkaniowych Gminy Bytom, przy spełnianiu nw. wymagań: a) zapewnienia dla każdej rodzin ( ... )

Świadczenie usług w zakresie wykonywania zastępstwa prawnego w sprawach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych w których stoną są Bytomskie Mieszkania. ( ... )

Wyszukano w czasie : 122 Strona wygenerowana : 2016-05-05 08:41:01