Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: CLAR SYSTEM S. A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania wewnątrz budynków Urzędu Miasta Poznania, polegająca na: - codziennym sprzątaniu ciągów komunikacyjnych, - codziennym sprzątaniu pomieszczeń biurowych, p ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1099) polegającej na: 1) stałej ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz terenach wokół budynków Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. mieszczących się przy ul. Chopina 52, blok nr 10 i 15, ul ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania w nowo wybudowanym obiekcie Zamawiającego w szczególności w zakresie: 1) utrzymania czystości, 2) obsługi sanitarnej szpitala, 3 ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania obiektów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ oraz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w lokalizacjach Zamawiającego w Warszawie : 1) Pl. Powstańców Warszawy 1 2) ul. Niedźwiedzia 6E 3) ul. J ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i gospodarczych należących do Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi - Wydział Wspierania Ro ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania wraz z całodobowym dozorem budynku i obsługą szatni oraz windy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Część I - świadczenie usług utrzymania czystości na terenie nieruchomości oraz w budynkach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Gorzowie Wlkp. tj. świa ( ... )

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R. ( ... )

Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZOU.IV.272.20.2013 - usługa sprzątania wewnątrz budynków Urzędu Miasta Poznania obejmująca następujące budynki: pl. Kolegiacki 17, Rynek Śródecki 3, ul. Czarniecki ( ... )

Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZOU.IV.272.21.2013 - usługa sprzątania wewnątrz budynków Urzędu Miasta Poznania obejmująca następujące budynki: - os. Bohaterów II Wojny Światowej 36, - ul. Libelt ( ... )

Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZOU.IV.272.22.2013 - usługa sprzątania wewnątrz budynków Urzędu Miasta Poznania obejmująca następujące budynki: ul. Gronowa 20, ul. Gronowa 22 a, b, os. Bolesława ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest staranne i kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Granicznej 2 - budynek główny ( ... )

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków dydaktycznych i posesji zewnętrznych otaczających obiekty Państwowej Wyższej Szkoły ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie utrzymania czystości obiektów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży, obejmująca Zespoły Gabinetów Lekarzy Rodzinnych wymienione w załąc ( ... )

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków wraz z przyległymi terenami zielonymi oraz obsługą szatni Wydziału Inżynie ( ... )

Świadczenie usługi sprzątania Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu ( ... )

Wyszukano w czasie : 77 Strona wygenerowana : 2015-08-28 21:08:56