Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: CLAR SYSTEM S. A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania w nowo wybudowanym obiekcie Zamawiającego w szczególności w zakresie: 1) utrzymania czystości, 2) obsługi sanitarnej szpitala, 3 ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania obiektów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ oraz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w lokalizacjach Zamawiającego w Warszawie : 1) Pl. Powstańców Warszawy 1 2) ul. Niedźwiedzia 6E 3) ul. J ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i gospodarczych należących do Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi - Wydział Wspierania Ro ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania wraz z całodobowym dozorem budynku i obsługą szatni oraz windy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Część I - świadczenie usług utrzymania czystości na terenie nieruchomości oraz w budynkach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Gorzowie Wlkp. tj. świa ( ... )

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R. ( ... )

Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZOU.IV.272.20.2013 - usługa sprzątania wewnątrz budynków Urzędu Miasta Poznania obejmująca następujące budynki: pl. Kolegiacki 17, Rynek Śródecki 3, ul. Czarniecki ( ... )

Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZOU.IV.272.21.2013 - usługa sprzątania wewnątrz budynków Urzędu Miasta Poznania obejmująca następujące budynki: - os. Bohaterów II Wojny Światowej 36, - ul. Libelt ( ... )

Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZOU.IV.272.22.2013 - usługa sprzątania wewnątrz budynków Urzędu Miasta Poznania obejmująca następujące budynki: ul. Gronowa 20, ul. Gronowa 22 a, b, os. Bolesława ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest staranne i kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Granicznej 2 - budynek główny ( ... )

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków dydaktycznych i posesji zewnętrznych otaczających obiekty Państwowej Wyższej Szkoły ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie utrzymania czystości obiektów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży, obejmująca Zespoły Gabinetów Lekarzy Rodzinnych wymienione w załąc ( ... )

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków wraz z przyległymi terenami zielonymi oraz obsługą szatni Wydziału Inżynie ( ... )

Świadczenie usługi sprzątania Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług sprzątania i utrzymania czystości obiektów Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakow ( ... )

Opis obiektu: Budynek murowany z konstrukcjami żelbetonowymi zawierający: basen sportowy o długości 25m x12,5m - 6 torów, basen rekreacyjny o nieregularnej powierzchni z atrakcjami wodnymi, widownia: ( ... )

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości oddziałów szpitalnych oraz transportu wewnątrzszpitalnego 4 ZP 2015 ( ... )

Wyszukano w czasie : 32 Strona wygenerowana : 2015-07-29 08:50:59