Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: CLAR SYSTEM S. A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego, jak również usługi porządkowe na zlecenie, w komórkach organizacy ( ... )

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków dydaktycznych i posesji zewnętrznych otaczających obiekty Państwowej Wyższej Szkoły ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania i obsługi szatni w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 51 w Gdańsku. Wielkoś ( ... )

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości oddziałów szpitalnych oraz transportu wewnątrzszpitalnego 14 ZP 2016 w okresie 12 miesięcy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych Oddziału ZUS w Bielsku - Białej: Oddział ZUS w Bielsku - Białej przy ul. Krasińskiego 34 (bu ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i gospodarczych należących do Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi - punkt ( ... )

Sprzątanie pomieszczeń w budynku Zamawiającego znajdującym się przy ul. Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu oraz posesji, na której budynek się znajduje, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Cz ( ... )

Wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu tego samego rodzaju zamówień, co będące przedmiotem umowy nr 61/ZP/2014 z dnia 23.12 2014r., związanych z: Pozycja nr 1 SP WZOZ MSW w Byd ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa: Sprzątania budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i jego Delegatur w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie. Integralną częścią opisu przed ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń (biurowych, socjalnych i sanitarnych, klatek schodowych, oraz okresowo składnic akt) Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu i podl ( ... )

Zakres zamówienia obejmuje: Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Morskiego w Szczecinie - Czerwony Ratusz, Kapitanat Portu Szczecin, Kapitanat Portu Świnoujście o łącznej powierzchni 9 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku i czystości oraz transport wewnętrzny szpitala w Chodzieży - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest stałe sprzątanie pomieszczeń biurowych siedziby ARiMR Łódzkiego Oddziału Regionalnego i 21 Biur Powiatowych zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz utrzymanie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Sądu Rejonowego w Koninie usług sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych, pielęgnacji terenów zielonych, odśnieżania terenów zewnętr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i gospodarczych należących do Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, codziennie od poniedziałk ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i higieny w obiekcie Krytej Pływalni w Kole. 1) Prace porządkowe w pływalni muszą odbywać się w systemie trzyzmianowym, od poniedziałku do niedzieli - ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi sprzątania Gmachu Dydaktycznego i części Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi sprzątania Gmachu Dydaktycznego i części Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia ( ... )

1) Usługa utrzymania czystości wewnątrz pomieszczeń szpitalnych w zakresie utrzymania prawidłowego stanu sanitarnego w szpitalu, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 7.1 - 7.9 do SIWZ. 2) ( ... )

Wyszukano w czasie : 306 Strona wygenerowana : 2016-05-24 13:44:02