Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: CLAR SYSTEM S. A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie. 2. W ram ( ... )

Wykonywanie usług sprzątania w budynku 2.1 i Audytorium Novum przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy ( ... )

Sprzątanie biur, usługi czyszczenia okien, odśnieżanie, sprzątanie i konserwacja pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych sądu oraz konserw ( ... )

Utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ w budynkach przy ul. Grójeckiej 186 oraz ul. Hankiewicza 2 w War ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje prace dotyczące sprzątania obiektu rekreacyjno-sportowego i terenu zewnętrznego położonego przy ul. Jagiellońskiej 7, w tym także zabezpieczenie w artykuły czystościowe p ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu oraz podległych placówkach terenowych, w budynkach: OR KRUS w Opolu wra ( ... )

Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta tj. - pomieszczenia budynków administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 7 i 8 - powierzchnia podłóg do ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zamówienie uzupełniające do umowy podstawowej na świadczenie usługi sprzątania dla Izby Skarbowej w Łodzi oraz jednostek administracji podatkowej woj. łódzkiego. Przedmiot ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa techniczna budynków Instytutu w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1 oraz w Konstancinie Jeziorna przy ul. Piasta 10, w szczególności: 1) utrzymanie w ci ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5 i pomieszczeń Opiniodawczego Zespołu Sądowych ( ... )

rzedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania wraz z całodobowym dozorem budynku i obsługą szatni oraz windy. Szczegółowe wymagania w stosunku do ww usługi zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamów ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego, jak również usługi porządkowe na zlecenie, w komórkach organizacy ( ... )

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków dydaktycznych i posesji zewnętrznych otaczających obiekty Państwowej Wyższej Szkoły ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania i obsługi szatni w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 51 w Gdańsku. Wielkoś ( ... )

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości oddziałów szpitalnych oraz transportu wewnątrzszpitalnego 14 ZP 2016 w okresie 12 miesięcy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych Oddziału ZUS w Bielsku - Białej: Oddział ZUS w Bielsku - Białej przy ul. Krasińskiego 34 (bu ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i gospodarczych należących do Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi - punkt ( ... )

Sprzątanie pomieszczeń w budynku Zamawiającego znajdującym się przy ul. Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu oraz posesji, na której budynek się znajduje, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Cz ( ... )

Wyszukano w czasie : 205 Strona wygenerowana : 2016-10-22 05:41:45