Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: CLAR SYSTEM S. A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiot zamówienia w postępowaniu stanowią usługi utrzymania czystości, wykonywanie prac pomocniczych przy pacjencie i prac porządkowych w oddziałach szpitalnych, bloku operacyjnym, poradniach specj ( ... )

Wykonanie usług portierskich, stróżowania i dozorowania obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, przy ul. Uzdrojowej nr 2 oraz Hotelu Pracowniczego Szpitala wojewódzkiego w P ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w Sądzie Okręgowym w Płocku, Sądzie Rejonowym w Sierpcu i Sądzie Rejonowym w Gostyninie. Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątan ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Lubaniu ul. Armii Krajowej 31 oraz na terenie przyległym do budynku. Zakres usług częstotliwość wykonywania ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i ich posesji, w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem materiałów i środków o nie n ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje stałe kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, węzłów sanitarnych, klatek schodowych i korytarzy w budynkach biurowych zlokalizowanych przy ul. Nowej 4, ul. Nowej 3 ( ... )

Przedmiot zamówienia podzielony jest na III części i obejmuje prace dotyczące sprzątania obiektów rekreacyjno-sportowych i terenów zewnętrznych położonych w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 7 – część ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Zamawiającego. Szczegółowy zakres usługi określa Załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu jest świadczenie usługi sprzątania i pielęgnacji pomieszczeń w budynkach, parkingów, chodników, terenów zielonych na podległych terenach zewnętrzny ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Świadczenie usług sprzątania w budynkach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, obejmujący 2 zadania: Zadanie 1- Sprzątanie Gmachu Głównego i Gmachu Dydakty ( ... )

Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach pływalni MOSiR w Łodzi przy ul. Wiernej Rzeki 2 na rok 2017 Utrzymanie czystości na Pływalni „Wodny Raj” przy ul. Wiernej Rzeki 2 w części dotyczące ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości użytkowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie przez 12 m-cy (tj. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń krytej pływalni przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wolsztynie o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ogółem: ok. 1.800 m2. P ( ... )

Skrócony opis przedmiotu zamówienia : Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach budynku przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie Szczegóły określa załącznik do pkt. D. ppkt 1. SIWZ (opis przedmiotu z ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości: 1.1. w pomieszczeniach WSRM w Łodzi o łącznej powierzchni użytkowej 12.950,45 m²: a. pomieszczenia medyczne w budynku - Łódź, ul. Sien ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń wewnętrznych budynku Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz budynków podległych ( ... )

Wyszukano w czasie : 451 Strona wygenerowana : 2017-02-27 16:57:21