Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: CLAR SYSTEM S. A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w obiektach Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, ul. Żeromskiego 87, ul. Tuwima 28 oraz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i ich posesji, w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem materiałów i środków o nie ni ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości powierzchni wewnętrznych budynków oraz powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych na terenie komp ( ... )

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załączniki nr 7,8,9 do siwz Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 4 usta ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych obiektu Kaliskiego Parku Wodnego będącego własnością Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportow ( ... )

Świadczenie usług specjalistycznego sprzątania, całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach Oddziału Chirurgii i Bloku Operacyjnego w szczególności dezynfekcja, segregacja i transport surowców ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania budynków Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Budynki zlokalizowane są przy ul. Sądowej 1 oraz przy ul. Joannitów 14 we Wrocławiu. Zakres usługi obejmuje również ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Sprzątanie w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego szczegółowo opisane w załączniku nr 7 do SIWZ ( ... )

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości Transportowego Dozoru Technicznego oraz usługi sprzątania biur wynajmowanych przez Tr ( ... )

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące konserwację i bieżący nadzór oraz serwis nad systemami wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia w obiektach Politechniki Wrocławskiej. ( ... )

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku ZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9A przez okres 48 miesięcy i ul. Trubadurów 4 przez okres 14 miesięcy wraz z terenami przyległymi. ( ... )

Zamówienie Nr: OZ.271.324.2014.JW. z dnia 01.10.2014 r.. Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, przy ul. Wąwozowej 34 i 34B oraz na wydziel ( ... )

1.Kompleksowe utrzymanie czystości w siedzibach Biur Powiatowych i Wielkopolskim Oddziale Regionalnym ARiMR obejmujące m.in. pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia biurowe sprząt ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń krytej pływalni przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wolsztynie o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ogółem: ok. 1.800 m2. P ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, archiwach, salach konferencyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i ciągach komunika ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości na terenie obiektów szpitala w Pucku wykonane zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego procedurami, instrukcjami, planami higieny. Łączna p ( ... )

1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia : Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach budynku przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie Szczegóły określa załącznik do pkt. D. ppkt 1. SIWZ (opis przedmiot ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń wewnętrznych (biurowych) oraz terenów zewnętrznych (wraz z podstawową pielęgnacją zieleni, odśnieżaniem w sezonie zimow ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w obiekcie Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi zlokalizowanym przy ul. Narutowicza 64. Zakres usługi obejmuje: a) sprzątanie codzienne p ( ... )

Wyszukano w czasie : 72 Strona wygenerowana : 2014-12-20 07:28:47