Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: CLAR SYSTEM S. A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzatania pomieszczeń w obiektach Straży Miejskiej m. st. Warszawy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: - bieżące utrzymanie techniczne obiektu Centrali KRUS zlokalizowanego przy Al. Niepodległości 190 wraz z infrastrukturą techniczną, - zapewnienie konserwacji i napraw bud ( ... )

Usługa stałego kompleksowego sprzątania w budynkach biurowych Urzędu Miasta Tarnowa zlokalizowanych przy ul. Nowej 4, ul. Nowej 3, ul. Goldhammera 3, ul. Mickiewicza 2, ul. Bernardyńska 24, ul. Wałowa ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie pomieszczeń socjalnych i biurowych w budynkach GDDKiA Oddział w Gdańsku i jednostek terenowych (Rejonów i Obwodów Drogowych), z podziałem na poniższe części: 1 ( ... )

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu posesji oraz utrzymanie terenów zielonych, z zastrzeżeniem, że: - łączna powierzchnia objęta usługą sp ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu jest świadczenie usługi sprzątania i pielęgnacji biur, parkingów, chodników, terenów zielonych na podległych terenach zewnętrznych oraz usług odśni ( ... )

Usługi sprzątania powierzchni biurowych w nieruchomościach użytkowanych przez ZZK - postępowanie nr ZZK-WP/3405/174/14, będące zamówieniem uzupełniającym do postępowania ZZK-WP/3400/70/13 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na Pływalni WODNY RAJ przy ul. Wiernej Rzeki 2 w części dotyczącej pomieszczeń basenowych, pomieszczeń usługowych, pomieszczeń sauny a także utrzymanie ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie Bramy Poznania Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu wraz z terenem przyległym tj. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług sprzątania w budynkach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, obejmujący 3 zadania: Zadanie 1- Sprzątanie Gmachu Głównego i Gmachu Dydaktycznego przy ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje prace dotyczące sprzątania obiektu rekreacyjno-sportowego i terenu zewnętrznego położonego przy ul. Jagiellońskiej 7 w Warszawie, w tym także zabezpieczenie w artykuły cz ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w obiektach Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, ul. Żeromskiego 87, ul. Tuwima 28 oraz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i ich posesji, w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem materiałów i środków o nie ni ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości powierzchni wewnętrznych budynków oraz powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych na terenie komp ( ... )

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załączniki nr 7,8,9 do siwz Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 4 usta ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych obiektu Kaliskiego Parku Wodnego będącego własnością Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportow ( ... )

Świadczenie usług specjalistycznego sprzątania, całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach Oddziału Chirurgii i Bloku Operacyjnego w szczególności dezynfekcja, segregacja i transport surowców ( ... )

Wyszukano w czasie : 199 Strona wygenerowana : 2015-02-01 22:10:40