Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: CLAR SYSTEM S. A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku ZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9A przez okres 48 miesięcy i ul. Trubadurów 4 przez okres 14 miesięcy wraz z terenami przyległymi. ( ... )

Zamówienie Nr: OZ.271.324.2014.JW. z dnia 01.10.2014 r.. Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, przy ul. Wąwozowej 34 i 34B oraz na wydziel ( ... )

1.Kompleksowe utrzymanie czystości w siedzibach Biur Powiatowych i Wielkopolskim Oddziale Regionalnym ARiMR obejmujące m.in. pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia biurowe sprząt ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń krytej pływalni przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wolsztynie o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ogółem: ok. 1.800 m2. P ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, archiwach, salach konferencyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i ciągach komunika ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości na terenie obiektów szpitala w Pucku wykonane zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego procedurami, instrukcjami, planami higieny. Łączna p ( ... )

1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia : Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach budynku przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie Szczegóły określa załącznik do pkt. D. ppkt 1. SIWZ (opis przedmiot ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń wewnętrznych (biurowych) oraz terenów zewnętrznych (wraz z podstawową pielęgnacją zieleni, odśnieżaniem w sezonie zimow ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w obiekcie Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi zlokalizowanym przy ul. Narutowicza 64. Zakres usługi obejmuje: a) sprzątanie codzienne p ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i higieny w obiekcie Krytej Pływalni w Kole. 1) Prace porządkowe w pływalni muszą odbywać się w systemie trzyzmianowym, od poniedziałku do niedzieli ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia uzupełniającego do umowy CRM nr 1041399 zawartej z CLAR SYSTEM S.A. w dniu 25.07.2014r. na usługi sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Kompleksowe sprzątanie pływalni krytej w Koziegłowach wraz z terenem przyległym( w tym skateparku). Zakres zamówienia obejmuje: A) sprzątanie g ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych w położonym przy ul. Podwale 28/Sądowa 2 budynku Prokuratur Rejonowych dla miasta Wrocławia tj. Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Fabrycz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku i czystości oraz transport wewnętrzny szpitala w Chodzieży oraz filii w Szamocinie - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w czystości: pokoi biurowych, pomieszczenia ochrony, pomieszczeń socjalnych, pokoi gościnnych wraz z zapleczem socjalnym i węzłem sanitarnym, sali narad, klat ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku oraz przyległym do niego terenie zewnętrznym siedziby Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji M ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług porządkowo - czystościowych w części białej - oddziały szpitala, w tym transport wewnątrzszpitalny. Szczegółowy zakres prac oraz stosowanych ś ( ... )

Przedmiotem zamówienia było świadczenie usług sprzątania budynków Oddziału ZUS i podległych Inspektoratów, utrzymania posesji wraz z odśnieżaniem posesji oraz dachów budynków. Miejsce świadczenia usłu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych w obiektach: O/Opole, PT Strzelce Opolskie, PT Olesno , PT Nysa, PT Głubczyce, PT Brzeg, PT ( ... )

Wyszukano w czasie : 267 Strona wygenerowana : 2014-11-23 06:35:22