Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: CLAR SYSTEM S. A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi sprzątania Gmachu Dydaktycznego i części Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi sprzątania Gmachu Dydaktycznego i części Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia ( ... )

1) Usługa utrzymania czystości wewnątrz pomieszczeń szpitalnych w zakresie utrzymania prawidłowego stanu sanitarnego w szpitalu, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 7.1 - 7.9 do SIWZ. 2) ( ... )

Przedmiot zamówienia podzielony jest na IV części i obejmuje prace dotyczące sprzątania obiektów rekreacyjno-sportowych i terenów zewnętrznych położonych przy ul. Jagiellońskiej 7, ul. Kawęczyńskiej 4 ( ... )

Szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 5, do którego zostały załączone przedmiary robót. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług utrzymania czystości i higieny w obiektach pływalni MOSiR w Łodzi, według poniższego opisu: Utrzymanie czystości na Pływalni Wodny Raj przy ul. Wiernej R ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach Grodzkiego Urzędu Pracy przy ul. Wąwozowej 34 i 34B oraz na wydzielonym terenie przed budynkiem. Termin reali ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu jest świadczenie usługi sprzątania i pielęgnacji biur, parkingów, chodników, terenów zielonych na podległych terenach zewnętrznych oraz usług odśni ( ... )

Sprzątanie przez 12 miesięcy pomieszczeń w budynku, mycie okien i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i ul Nowogrodzkiej 82 zgodnie z SIWZ ( ... )

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ 4938. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sp ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń krytej pływalni przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wolsztynie o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ogółem: ok. 1.800 m2. P ( ... )

Wykonywanie usług sprzątania w budynku 2.1 przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Wykonawca przedstawi w ofercie informację o sposobie realizacji usług. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości: 1.1. w pomieszczeniach WSRM w Łodzi o łącznej powierzchni użytkowej 12792,13 m² : a. pomieszczenia medyczne w budynku - Łódź, ul. Sienkiew ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie z należytą starannością usługi kompleksowego utrzymania czystości w niżej wymienionych obiektach ASP w Warszawie : ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 (Nowy budy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości na terenie obiektów szpitala w Pucku wykonane zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego procedurami, instrukcjami, planami higieny. Łączna p ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa codziennego sprzątania gabinetów lekarskich, poczekalni, pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz wszystkich innych pomieszczeń zlokalizowanych w: Katowica ( ... )

1.Kompleksowe utrzymanie czystości w siedzibach Biur Powiatowych i Wielkopolskim Oddziale Regionalnym ARiMR obejmujące m.in. pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, toalety, ciągi komunikacyjne ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, archiwach, salach konferencyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i ciągach komunika ( ... )

Wyszukano w czasie : 91 Strona wygenerowana : 2016-02-11 01:18:42