Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: CLAR SYSTEM S. A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Opis obiektu: Budynek murowany z konstrukcjami żelbetonowymi zawierający: basen sportowy o długości 25m x12,5m - 6 torów, basen rekreacyjny o nieregularnej powierzchni z atrakcjami wodnymi, widownia: ( ... )

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości oddziałów szpitalnych oraz transportu wewnątrzszpitalnego 4 ZP 2015 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa techniczna budynków Instytutu Reumatologii w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1 oraz w Konstancinie Jeziorna przy ul. Piasta 10, w szczególności: 1) utr ( ... )

Usługa sprzątania pomieszczeń, mycia okien, wykładania środków czystości w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, Prokuraturach Rejonowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wlkp., Kościanie, Les ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: usługa kompleksowego utrzymania czystości oraz transport wewnątrzszpitalny w obiektach SPZOZ w Słupcy. Szczegółowy zakres usług określają: 1. Charakterystyka stref czystoś ( ... )

Przedmiotem zamówienia: jest kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 ( ... )

Wykonywanie usług portierskich, stróżowania i dozorowania obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, przy ul. Uzdrowiskowej 2, oraz Hotelu Pracowniczego Szpitala Wojewódzkieg ( ... )

Stałe sprzątanie pomieszczeń biurowych siedziby ARiMR Łódzkiego Oddziału Regionalnego i 21 Biur Powiatowych zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz utrzymanie czystości na zewnątrz na te ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i gospodarczych należących do Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, codziennie od poniedział ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie (budynek D) o łącznej ( ... )

Przedmiot zamówienia w postępowaniu stanowią usługi utrzymania czystości, wykonywanie prac pomocniczych przy pacjencie i prac porządkowych w oddziałach szpitalnych, bloku operacyjnym, poradniach specj ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania, polegająca na stałym utrzymaniu czystości pomieszczeń w budynkach: Izby Celnej w Rzepinie przy ul. Dworcowej 5 i przy ul. Zachodniej 1, Centralnego Magaz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest codzienne świadczenie specjalistycznych usług sprzątania Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego znajdującego się w Wieliczce, przy ul. Tadeusza Kościuszki 15. Wykazy pomieszczeń ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie. 2. W ramac ( ... )

Wyszukano w czasie : 77 Strona wygenerowana : 2015-04-21 15:06:36