Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: CLAR SYSTEM S. A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku oraz przyległym do niego terenie zewnętrznym siedziby Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji M ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług porządkowo - czystościowych w części białej - oddziały szpitala, w tym transport wewnątrzszpitalny. Szczegółowy zakres prac oraz stosowanych ś ( ... )

Przedmiotem zamówienia było świadczenie usług sprzątania budynków Oddziału ZUS i podległych Inspektoratów, utrzymania posesji wraz z odśnieżaniem posesji oraz dachów budynków. Miejsce świadczenia usłu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych w obiektach: O/Opole, PT Strzelce Opolskie, PT Olesno , PT Nysa, PT Głubczyce, PT Brzeg, PT ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania wraz z całodobowym dozorem budynku i obsługą szatni. ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Kompleksowa usługa polegająca na obsłudze technicznej, konserwacji i utrzymaniu czystości krytej pływalni w Nowym Dworze Mazowieckim. 2.Przedmiotem ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości: 1.1. w pomieszczeniach WSRM w Łodzi o łącznej powierzchni użytkowej 12.652,13 m² : a. pomieszczenia medyczne w budynku - Łódź, ul. Sienkie ( ... )

Zakres zamówienia: sprzątanie pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu krakowskiego o łącznej pow. ok. 11 991 m2 i utrzymanie w czystości otoczenia budynku, w tym pow. utwardzonych ok. 5048 m2 i po ( ... )

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków dydaktycznych i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 i przy ul. Wojska ( ... )

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości oddziałów szpitalnych oraz transportu wewnątrzszpitalnego ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu bieżącego utrzymania czystości pomieszczeń: a) Usługa nr 1 - Urzędu Celnego w Białymstoku (budynki znajdujące się w Białymstoku przy ul. Octo ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości na terenie obiektów szpitala w Pucku wykonane zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego procedurami, instrukcjami, planami higieny. Łączna p ( ... )

Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w obiekcie Przychodni Dermatologicznej ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń (biurowych, socjalnych i sanitarnych, klatek schodowych, oraz okresowo składnic akt) Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu i podl ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzatania obiektu LOW NFZ w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9B i terenu do niego przyległego oraz wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych. szczegóło ( ... )

Wykonywanie usług portierskich, stróżowania i dozorowania obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, przy ul. Uzdrowiskowej 2, oraz Hotelu Pracowniczego Szpitala Wojewódzkieg ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, sanitarnych oraz sprzątanie i utrzymanie czystości koryt ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: usługa kompleksowego utrzymania czystości oraz transport wewnątrzszpitalny w obiektach SPZOZ w Słupcy. Szczegółowy zakres usług określają: 1. Charakterystyka stref czystoś ( ... )

Wyszukano w czasie : 185 Strona wygenerowana : 2014-07-23 09:52:31