Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: CLAR SYSTEM S. A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiot zamówienia podzielony jest na III części i obejmuje prace dotyczące sprzątania obiektów rekreacyjno-sportowych i terenów zewnętrznych położonych w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 7 – część ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Zamawiającego. Szczegółowy zakres usługi określa Załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu jest świadczenie usługi sprzątania i pielęgnacji pomieszczeń w budynkach, parkingów, chodników, terenów zielonych na podległych terenach zewnętrzny ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Świadczenie usług sprzątania w budynkach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, obejmujący 2 zadania: Zadanie 1- Sprzątanie Gmachu Głównego i Gmachu Dydakty ( ... )

Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach pływalni MOSiR w Łodzi przy ul. Wiernej Rzeki 2 na rok 2017 Utrzymanie czystości na Pływalni „Wodny Raj” przy ul. Wiernej Rzeki 2 w części dotyczące ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości użytkowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie przez 12 m-cy (tj. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń krytej pływalni przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wolsztynie o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ogółem: ok. 1.800 m2. P ( ... )

Skrócony opis przedmiotu zamówienia : Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach budynku przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie Szczegóły określa załącznik do pkt. D. ppkt 1. SIWZ (opis przedmiotu z ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości: 1.1. w pomieszczeniach WSRM w Łodzi o łącznej powierzchni użytkowej 12.950,45 m²: a. pomieszczenia medyczne w budynku - Łódź, ul. Sien ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń wewnętrznych budynku Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz budynków podległych ( ... )

Usługa sprzątania obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego Państwowego Instytutu Badawczego oraz pomieszczeń statku r/v BALTICA ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zamówienie uzupełniające do umowy podstawowej na świadczenie usługi sprzątania dla Izby Skarbowej w Łodzi oraz jednostek administracji podatkowej woj. łódzkiego. Przedmiot ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w budynkach Sądu Rejonowego we Włocławku o łącznej powierzchni 5410,30 m² przez w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dn ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w Siedzibie, Oddziałach Terenowych (OT) oraz Zespołach Inspektorów (ZI) Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: usługa kompleksowego utrzymania czystości oraz transport wewnątrzszpitalny w obiektach SPZOZ w Słupcy w okresie 12 miesięcy. Szczegółowy zakres usług określają: 1. Charakt ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku przyszpitalnego (część administracyjna) o pow. ok. 4100 m² przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakres ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie. 2. W ram ( ... )

Wyszukano w czasie : 73 Strona wygenerowana : 2017-01-19 01:11:15