Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: CLAR SYSTEM S. A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


1.Kompleksowe utrzymanie czystości w siedzibach Biur Powiatowych i Wielkopolskim Oddziale Regionalnym ARiMR obejmujące m.in. pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, toalety, ciągi komunikacyjne ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, archiwach, salach konferencyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i ciągach komunika ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: 1. świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Zamawiającego, 2. bieżące uzupełnianie środków higieny osobistej (mydło w płynie, papier toaletowy, rę ( ... )

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług sprzątania dla ZZOZ w Ostrzeszowie w okresie 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ. ( ... )

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności w zakresie usług utrzymania czystości w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w ( ... )

1. Słownik Zamówień (CPV) : 90911200-8; 98341140-8. 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania i obsługa szatni w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytet ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie kompleksowej obsługi technicznej budynku Aquaparku Tarnowskie Termy wraz z budynkiem kotłowni oraz elementami zagospodarowania terenu, drogami i parkingiem or ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 (znak sprawy: OA-XVI.27 ( ... )

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie przy Placu Lotników 1 oraz pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej Żółty D ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania wewnątrz budynków Urzędu Miasta Poznania, polegająca na: - codziennym sprzątaniu ciągów komunikacyjnych, - codziennym sprzątaniu pomieszczeń biurowych, p ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1099) polegającej na: 1) stałej ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz terenach wokół budynków Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. mieszczących się przy ul. Chopina 52, blok nr 10 i 15, ul ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania w nowo wybudowanym obiekcie Zamawiającego w szczególności w zakresie: 1) utrzymania czystości, 2) obsługi sanitarnej szpitala, 3 ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania obiektów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ oraz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w lokalizacjach Zamawiającego w Warszawie : 1) Pl. Powstańców Warszawy 1 2) ul. Niedźwiedzia 6E 3) ul. J ( ... )

Wyszukano w czasie : 187 Strona wygenerowana : 2015-11-28 15:48:21