Filtrowanie ogłoszeń

 • Wyniki przetargów

  ×
 • Po słowach: Firma Budowlana HERZOG Sławomir Herzog

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I UTWARDZENIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR EWID. 439; 353/3; 248/4; 494 W M. MOSTKI Teren ( ... )

1. Inwestycja zlokalizowana jest w pasie: drogi powiatowej nr 1239F - działki ewid. 139/2, 108/1; drogi powiatowej nr 1237 F - działka ewid. 109/2; droga gmina - działka ewid. 109/3. Wszystkie działki ( ... )

1.Droga gminna posiada nawierzchnię gruntową, brak jest elementów odwodnienia. Szerokość pasa drogowego jest zmienna i waha się od 10 m do ponad 13 m. Droga wojewódzka nr 187 na wysokości działki nr 1 ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.: Budowa parkingów przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie 2. Realizacja zadania p.n.: Budowa parkingów przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie ob ( ... )

Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Rakoniewice do miejscowości Wioska - Etap I o długości ok. 1,8 km- ROBOTY DODATKOWE w tym m.in.: wykonanie niwelety i od ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku o długości 1 km (droga nr 2712P od km 13+650 do km 14+650). Zakres robót obejmuje: a) usunięcie warstwy grunt ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych wiejskich na terenie gminy Nowy Tomyśl o nawierzchni utwardzonej i gruntowej na okres 3 lat w następujących sołectwach ( ... )

Budowa ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 3578P na odc. Granowo - Granówko Remont chodnika na ulicy Kościańskiej w m. Granowo ( ... )

1.1. Zamówienie obejmuje realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi nr 3246F - ulica Walki Młodych w Sulechowie. Zakres robót do wykonania obejmuje wykonanie m. in.: 1) robót rozbiórkowych i ziemny ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z przebudową nawierzchni drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do lądowiska od strony ul. Szpitalnej na terenie Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu. Zakres ro ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest ustawienie krawężników betonowych celem wytyczenia miejsc postojowych. Zakres prac uwzględnia m.in.: a) wykonanie rowków pod krawężnik i ławę, b) wykonanie ławy betonowej z ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg i chodników na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Cześć I ULICA BORÓWKOWA W PRZEŹMIEROWIE roboty drogowe: - naw ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Czereśniowej w Przeźmierowie, odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Leśnej. Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w do ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm w miejscowości Kwilcz. Średnia szerokość chodnika : 1,50 m na długości 293 m. Zakres robót obejmuje rozbiór ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika na ulicy Powstańców Chocieszyńskich w Grodzisku Wielkopolskim. Zakres robót obejmuje: Remont chodnika. Remont istniejącego chodnika na ulicy Powstańców Choc ( ... )

W zakres prac wchodzi wykonanie : 1) Odnowa CENTRUM wsi Boruja Kościelna poprzez przebudowę Placu Kościelnego oraz terenów wokół OSP i Wiejskiego Domu Kultury zgodnie z załączonym p ( ... )

 • «
 • 1
 • »
Wyszukano w czasie : 129 Strona wygenerowana : 2017-03-26 20:46:41