Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Firma Budowlano - Drogowa PRASBET s.j

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP w związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) polegające na ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana nawierzchni parkingu z kostki brukowej przed budynkiem Urzędu Skarbowego w Grudziądzu przy ul. Łąkowej 23. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja inwestycji polegającej na zagospodarowaniu Pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem. W zakres inwestycji wchodzi min.: 1) wykonanie ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej oraz budowa infrastruktury w ramach zagospodarowania terenu dla zadania nr 4 - zagospodarowanie terenu przy stawku Jeziorku Seekenmoore, ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej oraz budowa infrastruktury w ramach zagospodarowania terenu dla zadania nr 3 - zagospodarowanie terenu leśnego w rejonie ulic: Rybackie ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: Zagospodarowanie zieleńca w kwartale ulic: Szeroka - Grobla II - Świętojańska -Szklary - etap 1 Teren przebudowy znajduje się w granica ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach rewitalizacji skweru ul. Kr. Jadwigi w Iławie, polegających na zagospodarowaniu terenu dla zorganizowania przestrzeni publicznej w ( ... )

Zamówienie dodatkowe dla zadania Budowa ulic Bluszczowej i Makowej w Bydgoszczy (dz. nr ew. 20/1, 135, 136, 183 i 184 w obrębie 46) wraz z odwodnieniem drogi oraz budową kanalizacji kablowej związane ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji boksów w całorocznym hangarze z warsztatem szkutniczym oraz zagospodarowanie terenu na Słonecznej Polanie nad jeziorem Krzywym w Olsztynie. Szczegółowy ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową ulic Bluszczowej i Makowej w Bydgoszczy. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) roboty drogowe związane z budową ulicy Bluszczowej i ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem remontu ulicy Zamkowej w Grudziądzu Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni ulicy Zam ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Osi Królewskiej wraz z budową fontanny, zagospodarowaniem terenu i przyłączami - Etap I. Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP oraz art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm) polegających n ( ... )

Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni placu z płyt betonowych, fontanny, masztów, małej architektury, oświetlenia, zieleni ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej Godziszka-Grabiny - dojazdu pożarowego nr 11, położonego w Nadleśnictwie Brodnica, Leśnictwo Grabiny i Górale, na odcinku 8,93 km. 2. Roboty będą ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nasypu przy drodze i parkingu. ( ... )

Wyszukano w czasie : 178 Strona wygenerowana : 2017-03-30 08:47:22