Filtrowanie ogłoszeń

 • Przetargi

  ×
 • Po słowach: Gmina Łęczyce

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1) Zamówienie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Łęczyce, w miejscowości Rozłazino w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Łęczyce pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-31
  data realizacji
 • 2016-05-13 09:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Zamówienie obejmuje wykonanie utwardzeń płytami betonowymi typu IOMB dróg wewnętrznych gruntowych będących w zarządzie Gminy Łęczyce (ul. Rzemieślniczej i Akacjowej w Bożympolu Wielkim, ul. Lotników ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-02-23 08:45
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ube ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2019-01-20
  data realizacji
 • 2016-01-15 11:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Zamówienie obejmuje: 1) budowę nowych punktów oświetleniowych odcinka ul. Wejherowskiej w Bożympolu Małym w ilości 10 szt.; 2) budowę nowych punktów oświetleniowych odcinka ul. Szkolnej w Rozłazinie ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-04-29
  data realizacji
 • 2015-12-15 09:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 3
  powiązane

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków zlokalizowanej w m. Nawcz W zakres powyższej usługi wchodzą następujące elementy zamów ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-06-15
  data realizacji
 • 2015-11-20 10:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Wykonanie remontu części budynku wraz z lokalem mieszkalnym w miejscowości Godętowo 5 m 1, remontu części budynku wraz z lokalem mieszkalnym w miejscowości Witków 5 m 2, remontu lokalu mieszkalnego ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-11-23 10:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest następująca usługa: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Brzeźno Lęborskie, dla następującego zakresu: a) budow ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-05-31
  data realizacji
 • 2015-11-12 10:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Budowa dziewięciu miejsc parkingowych na terenie działek nr 284/65, 284/75 przy ul. M. Curie Skłodowskiej w miejscowości Strzebielino Osiedle, obejmująca wykonanie miejsc parkingowych z kostki brukowe ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-14 09:00
  termin minął 6 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi leśnej w leśnictwie Chmieleniec, Nadleśnictwo Strzebielino, oddz. 21, 30, 38, 54 i 63 (nazwa zwyczajowa - droga graniczna), o długości 3,745 km, na częściach d ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-15
  data realizacji
 • 2015-09-24 09:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Zamówienie obejmuje budowę linii oświetleniowej kablowej nn-0,4 kV - oświetlenia chodnika wzdłuż ul. Wejherowskiej w Strzebielinie, gmina Łęczyce, przy częściowym wykorzystaniu materiałów przekazanych ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-03-15
  data realizacji
 • 2015-09-22 09:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Osiek, Nadleśnictwo Strzebielino, oddz. 232 (nazwa zwyczajowa - droga Kamienne Mosty), o długości 1,508 km, na części dz. ewid. nr 655, ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-09-11 09:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęborskim o bibliotekę gminną z czytelnią, na działce nr 33/5, obr. Brzeźno Lęborskie, gmina Łęczyce, dla której Starosta Wejherowski wydał decyzję ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-31
  data realizacji
 • 2015-09-03 10:00
  termin minął 8 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi leśnej w leśnictwie Chmieleniec, Nadleśnictwo Strzebielino, oddz. 21, 30, 38, 54 i 63 (nazwa zwyczajowa - droga graniczna), o długości 3,745 km, na częściach d ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-08-24 09:00
  termin minął 8 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Zamówienie obejmuje wykonanie utwardzeń płytami betonowymi typu IOMB dróg wewnętrznych gruntowych będących w zarządzie Gminy Łęczyce (ul. Kwiatowej i Słonecznej w Rozłazinie, Słonecznej w Strzebielin ( ... )

 • 4,28 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-07 08:45
  termin minął 9 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu częściowego czterech dróg leśnych w leśnictwach: a) Zwartowo (Droga Myśliwska), przebiegająca przez działki nr ewid.: 360, ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-29 09:30
  termin minął 9 miesiące temu
 • 1
  powiązane

4.1 Wykonanie remontu mieszkań na terenie gminy Łęczyce 1) Zadanie A. Remont części budynku wraz z lokalem mieszkalnym w miejscowości Bożepole Małe, ul. Młyńska 9/2, 84-218 Łęczyce, działka nr 91/2 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-21
  data realizacji
 • 2015-06-05 10:00
  termin minął 11 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1) Zamówienie obejmuje budowę drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedlu i Strzebielinie, w zakresie: - wykonania drogi (o długości 240,0 mb i szerokości 6,0 m) i chodnika (o długości ( ... )

 • 12 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-31
  data realizacji
 • 2015-05-27 09:00
  termin minął 11 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1) Przebudowa drogi powiatowej, dróg gminnych i dróg wewnętrznych, budowę m-c. postojowych dla samochodów osobowych oraz utwardzonych pow. gruntu na działkach budowlanych - zakresy 1 oraz 2 obejmują ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-12
  data realizacji
 • 2015-04-30 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zamówienie obejmuje budowę chodnika wzdłuż ulicy Kwiatowej w Bożympolu Wielkim, obejmującą wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o długości 236 mb (w tym zjazdy indywidualne) i szerokości 1,5 ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-29
  data realizacji
 • 2015-04-24 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zamówienie obejmuje konserwację dróg gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Wójta Gminy Łęczyce w latach 2015 i 2016, wraz z urządzeniami umieszczonymi w pasie drogowym, związanymi z utrzymaniem d ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-04-22 08:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 210 Strona wygenerowana : 2016-05-03 18:22:06