Filtrowanie ogłoszeń

 • Przetargi

  ×
 • Po słowach: Gmina Łęczyce

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Budowa linii oświetleniowej kablowej nn-0,4 kV - oświetlenia chodnika wzdłuż ul. Wejherowskiej w Strzebielinie, gmina Łęczyce, obejmująca budowę części linii oświetleniowej określonej projektem budowl ( ... )

 • 2,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-02-27
  data realizacji
 • 2015-01-27 08:30
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na odśnieżaniu dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Łęczyce do stanu przejezdności oraz na usuwaniu śliskości występującej na odcinkach w/w dróg w miejsca ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-04-30
  data realizacji
 • 2014-12-01 08:30
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wraz ze znajdującymi się na nich obiekta ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-03 11:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę w następujących zada ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-13 11:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane: Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Kształcenia i Wychowania w miejscowości Rozłazino na terenie działek nr 141 i 142 wraz z wypo ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-07-17
  data realizacji
 • 2014-09-23 09:30
  termin minął 6 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane: Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Kształcenia i Wychowania w miejscowości Rozłazino na terenie działek nr 141 i 142 wraz z wypo ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-07-17
  data realizacji
 • 2014-09-05 09:30
  termin minął 6 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Rozbudową ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszkolnego na mieszkania komunalne na dz. nr 25/2, 185/1 w Dzięcielcu. Zamówienie dotyczy rozbudo ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-31
  data realizacji
 • 2014-08-27 08:30
  termin minął 7 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane: Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Kształcenia i Wychowania w miejscowości Rozłazino na terenie działek nr 141 i 142 wraz z wyp ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2014-08-22 09:30
  termin minął 7 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Rozbudową ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszkolnego na mieszkania komunalne na dz. nr 25/2, 185/1 w Dzięcielcu. Zamówienie dotyczy rozbudo ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-31
  data realizacji
 • 2014-07-21 08:30
  termin minął 8 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.955.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na finansowanie zadań: a) Budowa Gimnazjum w m. Strzebielino Osied ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2019-12-31
  data realizacji
 • 2014-06-18 12:00
  termin minął 9 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w m. Kisewo oraz w m. Strzelęcino w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Łęczyce pn.: Projekt i budowa wodociągu Kisewo - Str ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-04-30
  data realizacji
 • 2013-12-06 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Wykonanie studni zastępczej nr 2 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Węgornia, gmina Łęczyce w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ujęcia wody w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-04-30
  data realizacji
 • 2013-12-06 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁĘCZYCE: - Część 1 zamówienia - Dla fragmentu obrębu geodezyjnego Rozłazino, gm. Łęczyce (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łęczyce Nr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2013-12-04 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ul. Sienkiewicza (etap II) w m. Strzebielino wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w zakres której wchodzą następujące elementy zamówienia: projekt ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-04-30
  data realizacji
 • 2013-11-29 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na odśnieżaniu dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Łęczyce do stanu przejezdności oraz na usuwaniu śliskości występującej na odcinkach w/w dróg w miejsca ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-04-30
  data realizacji
 • 2013-11-25 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania ul. Długiej z ul. Jana Pawła II w Łęczycach, w zakres której wchodzą następujące elementy zamówienia: - projekt budowlany - projekt wykonawczy ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-05-31
  data realizacji
 • 2013-11-06 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową elementów małej architektury w Łęczycach, na działkach nr 425/2, 425/3, 425/7, obr. Łęczyce. W zakres zamówienia wchodzi : - wykonanie nowej nawierz ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2013-11-12 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przebudowa boiska sportowego wraz z budową elementów małej architektury w Rozłazinie, na działce nr 78, obr. Rozłazino, gmina Łęczyce. W zakres zamówienia wchodzi : - wykonanie nowej nawierzchni boisk ( ... )

 • 7,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2013-11-12 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Budowa Parku Wiejskiego w Bożympolu Wielkim, obejmująca: - budowę wiaty estradowej z podpiwniczeniem i wyposażeniem; - budowę zadaszonych drewnianych ław; - ciąg pieszy na działce nr 178/3, obr. Bożep ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-08-31
  data realizacji
 • 2013-11-05 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Część 1 Nazwa kursu: Sprzedawca (z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem) dla 7 osób skierowanych przez OPS w Łęczycach. Program kursu: łączna ilość godzin szkolenia przypadająca na każdego uczestn ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-02-19
  data realizacji
 • 2013-10-23 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 73 Strona wygenerowana : 2015-03-30 22:00:49