Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Celestynów

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


2014-10-13 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 270117W ul. Leśnej w miejscowości Celestynów na odcinku od km 0+719,00 do km 1+028,00, tj. na długości 309,00 m. Prace polegać będą na: 1.1. ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-29
  data realizacji
 • 2014-10-27 10:00
  termin mija za 2 dni
 • 0
  powiązane

2014-10-08 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników w granicach administracyjnych Gminy Celestynów. Zakres zamówienia obejmuje odśnieżanie dróg gminnych i chodn ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-30
  data realizacji
 • 2014-10-16 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż i dostawa 43 sztuk zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem antywirusowym oraz niezbędnymi licencjami na aktualizację zains ( ... )

 • 3,65 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-10-20 12:00
  termin minął 4 dni temu
 • 1
  powiązane

2014-10-07 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu projektów technicznych z badaniami geotechnicznymi, dostawie, montażu i uruchomieniu 15 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków (PB ( ... )

 • 7,65 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-30
  data realizacji
 • 2014-10-14 13:00
  termin minął 10 dni temu
 • 2
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 264 w miejscowości Ostrów, gmina Celestynów na odcinku od km 0 +150 do km 0 + 200. Prace polegać będą na: 1.1. Robotach przygotowawczych: Roboty ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-28
  data realizacji
 • 2014-10-07 10:00
  termin minął 17 dni temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup masy bitumicznej wraz z dostawą na drogę powiatową Nr 2716W Dyzin-Ostrowik w miejscowości Jatne, gm. Celestynów, w tym: 1.1. zakup 330,00 ton masy bitumicznej - be ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 264 w miejscowości Ostrów, gmina Celestynów na odcinku od km 0 +150 do km 0 + 200. Prace polegać będą na: 1.1. Robotach przygotowawczych: Roboty ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-09-22 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup masy bitumicznej wraz z dostawą na drogę powiatową Nr 2716W Dyzin-Ostrowik w miejscowości Jatne, gm. Celestynów, w tym: 1.1. zakup 330,00 ton masy bitumicznej - b ( ... )

 • 4,75 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-15
  data realizacji
 • 2014-08-29 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: mieszanki piasku i żwiru (pospółki) w ilości 500 ton po telefonicznym uzgodnieniu ilości, potwierdzonych pisemnym zamówieniem przesłanym faksem. Dostawa mieszanki ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-08-04 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych skrzydła lewego budynku Zespoły Szkół ul. Św. Kazimierza 55 w Celestynowie 1.1. Przedmiote ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne wraz z ogrodzeniem i chodnikiem w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne w zakres ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na budowie gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie. 1.1. P ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie na działce nr ew. 513/3 w Celestynowie. 1.1. Szczegółowy opis zamówienia zawierają: a) Adaptacja architektura ( ... )

1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych skrzydła lewego budynku Zespoły Szkół ul. Św. Kazimierza 55 w Celestynowie 1.1. Przedmiote ( ... )

 • 6,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-08-25
  data realizacji
 • 2014-05-29 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Odwodnienia drogi gminnej nr 270121W ul. Mokrej w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów. Prace polegać będą na: 1.1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe - Robo ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na budowie gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie. 1.1. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2014-05-15 12:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

2014-05-07 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Wyszukano w czasie : 151 Strona wygenerowana : 2014-10-25 06:10:35