Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Celestynów

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów w zakresie budowy studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w ulicy: Leśnej, Reguckiej, Podgórnej ( ... )

 • 9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-07-31
  data realizacji
 • 2015-03-16 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu obejmującego budynek tzw. Willi Katelbachów wraz z niezbędnym zakresem infrastruktury w jej otoczeniu, w ramach zadania inwestycyjnego Park Innowacy ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-15
  data realizacji
 • 2015-03-10 11:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Celestynów: Część 1: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projekt ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych do siedziby IWC PAN w Celestynowie. a/ Zadanie I - dostawa i montaż mebli biurowych, których wykaz wraz ze szczegółowym opisem technicznym ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-15
  data realizacji
 • 2015-02-10 11:00
  termin minął 21 dni temu
 • 0
  powiązane

2014-12-12 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

2014-12-03 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

2014-12-01 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

2014-11-28 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

2014-11-24 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup masy bitumicznej wraz z dostawą na drogę powiatową Nr 2715W w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów, w tym: 1.1. zakup 170,00 ton masy bitumicznej - beton asfaltow ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Celestynów: Część 1: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projekt ( ... )

 • 5,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-17 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 4
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina, gmina Celestyn ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-30
  data realizacji
 • 2014-12-03 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 2
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 270117W ul. Leśnej w miejscowości Celestynów na odcinku od km 0+719,00 do km 1+028,00, tj. na długości 309,00 m. Prace polegać będą na: 1.1. ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż i dostawa 43 sztuk zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem antywirusowym oraz niezbędnymi licencjami na aktualizację zains ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup masy bitumicznej wraz z dostawą na drogę powiatową Nr 2715W w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów, w tym: 1.1. zakup 170,00 ton masy bitumicznej - beton asfaltow ( ... )

 • 2,45 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-11-17 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników w granicach administracyjnych Gminy Celestynów. Zakres zamówienia obejmuje odśnieżanie dróg gminnych i chodn ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: mieszanki piasku i żwiru (pospółki) w ilości 500 ton po telefonicznym uzgodnieniu ilości, potwierdzonych pisemnym zamówieniem przesłanym faksem. Dostawa mieszanki ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa asfaltu drogowego D 50/70 w ilości 260 ton. Asfalt drogowy D 50/70 powinien być zgodny z PN-EN 12591:2010. Asfalt powinien posiadać aktualną, kompletną Aprobatę ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 264 w miejscowości Ostrów, gmina Celestynów na odcinku od km 0 +150 do km 0 + 200. Prace polegać będą na: 1.1. Robotach przygotowawczych: Roboty ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu projektów technicznych z badaniami geotechnicznymi, dostawie, montażu i uruchomieniu 15 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków (PB ( ... )

Wyszukano w czasie : 201 Strona wygenerowana : 2015-03-03 19:43:37