Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Celestynów

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Wykonanie zamówienia polegać będzie na wykonaniu: 1.1. Robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 1.2. Odwodnienia drogi, 1.3. Wykonania poboczy, 1.4. Wykonania zjazdów i dojść do furtek, 1.5. Wykonania ( ... )

 • 4,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-10 11:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju napędowego grzewczego o parametrach wg PN-C-96024:2001 w ilości 34 000 litrów. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-29 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 2.750.000,00 zł. 2. Kredyt długoterminowy zostanie przeznaczony na: 2.1. sfinansowan ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-04 12:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu wokół szkoły przy ulicy Św. Kazimierza w Celestynowie – Etap II w zakresie: 1.1. Robót przygotowawczych. 1.2. Robót ziemnych, 1.3. Robót ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-28 10:00
  termin mija za -9 godziny
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa asfaltu drogowego D 50/70 w ilości 155 ton. Asfalt drogowy D 50/70 powinien być zgodny z PN-EN 12591:2010. Asfalt powinien posiadać aktualną, kompletną Aprobatę ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-06 10:30
  termin minął 21 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów targowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w sezonie zimowym 2017. Część nr 1 przedmiotem zamówienia jes ( ... )

1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ o szacunkowym zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 ( ... )

CZEŚĆ I - Zakup paliwa- oleju napędowego o parametrach wg PN-EN 590:2006 w ilości 110 000 litrów.Zamawiający może odbierać paliwo w odległości do 4 km od swojej siedziby. CZĘSĆ II – Dostawa oleju na ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-23 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów targowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w sezonie zimowym 2017. 1.Część nr 1 przedmiotem zamówienia j ( ... )

 • 2,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-13 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ o szacunkowym zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-18 13:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 0
  powiązane

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu (część I i II) wokół Zespołu Szkół przy ulicy Św. Kazimierza w Celestynowie - teren w bezpośrednim otoczeniu szkoły. Część I postępo ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego złotówkowego. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Celestynów na 2 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 12 części postępowania ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie gminy Celestynów. 2. Zamawiający określa, że pod pojęciem urządzeń wodnych należy rozumieć zarówno urządzenia melioracji wodnych ( ... )

2016-08-19 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

2016-08-12 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

2016-08-04 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego złotówkowego w kwocie 1.800.000,00 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na: 2. Kredyt będzie wykorzystany do 30.1 ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-30
  data realizacji
 • 2016-08-11 10:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 12 części postępowania: ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-08 10:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie gminy Celestynów. 2. Zamawiający określa, że pod pojęciem urządzeń wodnych należy rozumieć zarówno urządzenia melioracji wodn ( ... )

 • 3,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-28 10:00
  termin minął 8 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 202 Strona wygenerowana : 2017-03-28 02:26:07