Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Celestynów

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów targowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w sezonie zimowym 2017. Część nr 1 przedmiotem zamówienia jes ( ... )

1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ o szacunkowym zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 ( ... )

CZEŚĆ I - Zakup paliwa- oleju napędowego o parametrach wg PN-EN 590:2006 w ilości 110 000 litrów.Zamawiający może odbierać paliwo w odległości do 4 km od swojej siedziby. CZĘSĆ II – Dostawa oleju na ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-23 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów targowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w sezonie zimowym 2017. 1.Część nr 1 przedmiotem zamówienia j ( ... )

 • 2,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-13 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ o szacunkowym zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-18 13:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu (część I i II) wokół Zespołu Szkół przy ulicy Św. Kazimierza w Celestynowie - teren w bezpośrednim otoczeniu szkoły. Część I postępo ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego złotówkowego. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Celestynów na 2 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 12 części postępowania ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie gminy Celestynów. 2. Zamawiający określa, że pod pojęciem urządzeń wodnych należy rozumieć zarówno urządzenia melioracji wodnych ( ... )

2016-08-19 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

2016-08-12 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

2016-08-04 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego złotówkowego w kwocie 1.800.000,00 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na: 2. Kredyt będzie wykorzystany do 30.1 ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-30
  data realizacji
 • 2016-08-11 10:00
  termin minął 6 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 12 części postępowania: ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-08 10:00
  termin minął 6 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie gminy Celestynów. 2. Zamawiający określa, że pod pojęciem urządzeń wodnych należy rozumieć zarówno urządzenia melioracji wodn ( ... )

 • 3,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-28 10:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii zraszanych złóż biologicznych 21 instalacji o nominalnym ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów przebudowy drogi gminnej nr 270155W ul. Żabiej w miejscowości Celestynów ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-08 10:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 32 części postępowania oraz 5 części dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 32 części postępowania oraz 5 części dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych. ( ... )

Wyszukano w czasie : 408 Strona wygenerowana : 2017-02-24 04:35:19