Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Celestynów

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie polegająca na budowie łącznika sali z budynkiem Zespołu Szkół w Celestynowie. 2. Szczegółowy opis ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ul. Kupieckiej w miejscowości Celestynów od km 0+000,00 do km 0+148,00, tj. na długości 148,00 m i szerokości 5,00 m (początek opracowania - skrzyżo ( ... )

 • ,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-19 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

2015-10-01 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Pogorzelskiej w Dąbrówce na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej tj. od km 0+893,00 do km 1+138,00, tj. na długości 245,00 mb i szerokości 5,00 m w rama ( ... )

 • 2,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-13 10:00
  termin minął 13 godziny temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Szpaczej w Zabieżkach (dz. nr ew. 54 obręb 14) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+230,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie projek ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ul Osieckiej w Celestynowie na odcinku od km 0+148,00 do km 1+170,00 tj. na długości 1.022,00 m i szerokości 5,50 m, o łącznej powierzchni 5.621,00 ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Szkolnej w Celestynowie. 2.Budynek przedszkola to obiekt wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, nie ( ... )

 • 90 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-06-30
  data realizacji
 • 2015-10-08 10:00
  termin minął 5 dni temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Pogorzelskiej w Dąbrówce na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej tj. od km 0+893,00 do km 1+138,00, tj. na długości 245,00 mb w ramach zadania inwestycy ( ... )

 • 2,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-28 10:00
  termin minął 15 dni temu
 • 0
  powiązane

2015-09-02 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

2015-09-02 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ul Osieckiej w Celestynowie na odcinku od km 0+148,00 do km 1+170,00 tj. na długości 1.022,00 m i szerokości 5,50 m, o łącznej powierzchni 5.621,0 ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-14 10:00
  termin minął 29 dni temu
 • 1
  powiązane

3.1.1. Robót przygotowawczych i pomiarowych: Roboty przygotowawcze i pomiarowe będą polegać na robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych na odcinku od km 0+000,00 do km 0+230,00, tj. na dł ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-30
  data realizacji
 • 2015-09-08 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 2
  powiązane

3.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie polegająca na budowie łącznika sali z budynkiem Zespołu Szkół w Celestynowie. 3.2. Szczegółowy ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2015-09-07 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 3
  powiązane

2015-08-19 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla kategorii ruchu KR-2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w Dyzinie - pomoc rzeczowa ( ... )

2015-07-02 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 22 części.. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 22 części ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 22 części. ( ... )

Wyszukano w czasie : 257 Strona wygenerowana : 2015-10-14 01:00:52