Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Celestynów

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu (część I i II) wokół Zespołu Szkół przy ulicy Św. Kazimierza w Celestynowie - teren w bezpośrednim otoczeniu szkoły. Część I postępo ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego złotówkowego. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Celestynów na 2 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 12 części postępowania ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie gminy Celestynów. 2. Zamawiający określa, że pod pojęciem urządzeń wodnych należy rozumieć zarówno urządzenia melioracji wodnych ( ... )

2016-08-19 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

2016-08-12 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

2016-08-04 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego złotówkowego w kwocie 1.800.000,00 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na: 2. Kredyt będzie wykorzystany do 30.1 ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-30
  data realizacji
 • 2016-08-11 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 12 części postępowania: ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-08 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie gminy Celestynów. 2. Zamawiający określa, że pod pojęciem urządzeń wodnych należy rozumieć zarówno urządzenia melioracji wodn ( ... )

 • 3,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-28 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii zraszanych złóż biologicznych 21 instalacji o nominalnym ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów przebudowy drogi gminnej nr 270155W ul. Żabiej w miejscowości Celestynów ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-08 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 32 części postępowania oraz 5 części dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 32 części postępowania oraz 5 części dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów przebudowy drogi gminnej nr 270117W ul. Leśnej w miejscowości Celestynów z ( ... )

2016-05-17 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

2016-05-17 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli przebudowy drogi gminnej nr 271617W ul. Ogrodowej w miejscowości Pogorzel na odcinku ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 32 części postępowania oraz 5 części dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych. ( ... )

Wyszukano w czasie : 310 Strona wygenerowana : 2016-10-25 17:43:00