Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Celestynów

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego złotówkowego w kwocie 1.800.000,00 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na: 2. Kredyt będzie wykorzystany do 30.1 ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-30
  data realizacji
 • 2016-08-09 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 12 części postępowania: ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-08 10:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie gminy Celestynów. 2. Zamawiający określa, że pod pojęciem urządzeń wodnych należy rozumieć zarówno urządzenia melioracji wodn ( ... )

 • 3,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-28 10:00
  termin mija za -7 godziny
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii zraszanych złóż biologicznych 21 instalacji o nominalnym ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów przebudowy drogi gminnej nr 270155W ul. Żabiej w miejscowości Celestynów ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-08 10:00
  termin minął 19 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 32 części postępowania oraz 5 części dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 32 części postępowania oraz 5 części dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów przebudowy drogi gminnej nr 270117W ul. Leśnej w miejscowości Celestynów z ( ... )

2016-05-17 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

2016-05-17 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli przebudowy drogi gminnej nr 271617W ul. Ogrodowej w miejscowości Pogorzel na odcinku ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 32 części postępowania oraz 5 części dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 32 części postępowania oraz 5 części dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych ( ... )

ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedz ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii zraszanych złóż biologicznych 21 instalacji o nominalny ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-16 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli przebudowy drogi gminnej nr 271617W ul. Ogrodowej w miejscowości Pogorzel na odcinku ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-04 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 270196W, tj. ul. Pogorzelskiej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+774,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: Pogorz ( ... )

 • 8,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-04 12:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

2016-04-13 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Wyszukano w czasie : 211 Strona wygenerowana : 2016-07-28 04:52:20