Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Celestynów

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedz ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii zraszanych złóż biologicznych 21 instalacji o nominalny ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-16 10:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli przebudowy drogi gminnej nr 271617W ul. Ogrodowej w miejscowości Pogorzel na odcinku ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-04 10:00
  termin minął 18 godziny temu
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 270196W, tj. ul. Pogorzelskiej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+774,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: Pogorz ( ... )

 • 8,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-04 12:00
  termin minął 16 godziny temu
 • 0
  powiązane

2016-04-13 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów przebudowy drogi gminnej nr 270117W ul. Leśnej w miejscowości Celestyn ( ... )

 • 12,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-04-26 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Celestynów w zakresie: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialnoś ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-04-13 11:00
  termin minął 21 dni temu
 • 1
  powiązane

2016-04-05 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 32 części postępowania oraz 6 części dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych. ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-04-20 08:30
  termin minął 14 dni temu
 • 2
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina, gmina Celestyn ( ... )

 • 4,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-03-30 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 2
  powiązane

2016-03-14 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontu dachów, o łącznej powierzchni ok. 1417,6 m² wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz demontażem i wykonaniem nowej instalacji odgromo ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego złotówkowego w kwocie 1.240.037,00 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na: 1.1. spłatę zaciągniętych w latach pop ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, chodników i placów targowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów. Zakres zamówienia obejmuje odśnieżanie dró ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Szkolnej w Celestynowie. 2. Budynek przedszkola to obiekt wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony w zak ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontu dachów, o łącznej powierzchni ok. 1417,6 m² wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz demontażem i wykonaniem nowej instalacji odgromo ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-22
  data realizacji
 • 2015-11-16 11:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

2015-10-28 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ul. Kupieckiej w miejscowości Celestynów od km 0+007,00 do km 0+148,00, tj. na długości 141,00 m i szerokości 5,00 m (początek opracowania - skrzyżo ( ... )

 • ,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-11-12 10:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Pogorzelskiej w Dąbrówce na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej tj. od km 0+893,00 do km 1+138,00, tj. na długości 245,00 mb i szerokości 5,00 m w rama ( ... )

Wyszukano w czasie : 319 Strona wygenerowana : 2016-05-05 06:50:32