Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Celestynów

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ul Osieckiej w Celestynowie na odcinku od km 0+148,00 do km 1+170,00 tj. na długości 1.022,00 m i szerokości 5,50 m, o łącznej powierzchni 5.621,0 ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-14 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

3.1.1. Robót przygotowawczych i pomiarowych: Roboty przygotowawcze i pomiarowe będą polegać na robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych na odcinku od km 0+000,00 do km 0+230,00, tj. na dł ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-30
  data realizacji
 • 2015-09-07 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

3.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie polegająca na budowie łącznika sali z budynkiem Zespołu Szkół w Celestynowie. 3.2. Szczegółowy ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2015-09-03 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 1
  powiązane

2015-08-19 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla kategorii ruchu KR-2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w Dyzinie - pomoc rzeczowa ( ... )

2015-07-02 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 22 części.. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 22 części ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 22 części. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla kategorii ruchu KR-2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w Dyzinie - pomoc rzeczowa ( ... )

 • 1,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-07-31
  data realizacji
 • 2015-06-24 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina, gmina Celestyn ( ... )

 • 4,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-07-31
  data realizacji
 • 2015-06-16 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa asfaltu drogowego D 50/70 w ilości 440 ton. Asfalt drogowy D 50/70 powinien być zgodny z PN-EN 12591:2010. Asfalt powinien posiadać aktualną, kompletną Aprobatę ( ... )

2015-05-25 Dostawa kruszyw

4.1. Przedmiotem zamówienia jest: 4.1.1. CZĘŚĆ I dostawa kruszyw: dolomitu dewońskiego frakcji 2-6,3 mm w ilości 200 ton, dolomitu dewońskiego frakcji 2-8 w ilości 2600 ton, dolomitu dewońskiego frakc ( ... )

Przedmiotem zamówienia są prace uzupełniające i dodatkowe polegające na przebudowie drogi gminnej nr 270117W ul. Leśnej w miejscowości Celestynów na odcinku od km 0+719,00 do km 1+028,00, tj. na długo ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z późn. zm.) do obiektów Zamawiającego. 2. Operatorem Systemu Dys ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na 22 części. ( ... )

 • ,15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-05-27 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 3
  powiązane

2015-04-27 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) do obiektów Zamawiającego. 2. Operatorem Systemu ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-04-30 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 2
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia są prace uzupełniające polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dokończenia budowy kanalizacji na obszarze zlewni ulicy Witosa i ulicy Radzińskiej w ( ... )

Wyszukano w czasie : 164 Strona wygenerowana : 2015-08-29 02:11:30