Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Celestynów

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 264 w miejscowości Ostrów, gmina Celestynów na odcinku od km 0 +150 do km 0 + 200. Prace polegać będą na: 1.1. Robotach przygotowawczych: Roboty ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-28
  data realizacji
 • 2014-10-07 10:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup masy bitumicznej wraz z dostawą na drogę powiatową Nr 2716W Dyzin-Ostrowik w miejscowości Jatne, gm. Celestynów, w tym: 1.1. zakup 330,00 ton masy bitumicznej - be ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 264 w miejscowości Ostrów, gmina Celestynów na odcinku od km 0 +150 do km 0 + 200. Prace polegać będą na: 1.1. Robotach przygotowawczych: Roboty ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-09-22 10:00
  termin minął wczoraj
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup masy bitumicznej wraz z dostawą na drogę powiatową Nr 2716W Dyzin-Ostrowik w miejscowości Jatne, gm. Celestynów, w tym: 1.1. zakup 330,00 ton masy bitumicznej - b ( ... )

 • 4,75 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-15
  data realizacji
 • 2014-08-29 10:00
  termin minął 25 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: mieszanki piasku i żwiru (pospółki) w ilości 500 ton po telefonicznym uzgodnieniu ilości, potwierdzonych pisemnym zamówieniem przesłanym faksem. Dostawa mieszanki ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-08-04 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych skrzydła lewego budynku Zespoły Szkół ul. Św. Kazimierza 55 w Celestynowie 1.1. Przedmiote ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne wraz z ogrodzeniem i chodnikiem w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne w zakres ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na budowie gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie. 1.1. P ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie na działce nr ew. 513/3 w Celestynowie. 1.1. Szczegółowy opis zamówienia zawierają: a) Adaptacja architektura ( ... )

1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych skrzydła lewego budynku Zespoły Szkół ul. Św. Kazimierza 55 w Celestynowie 1.1. Przedmiote ( ... )

 • 6,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-08-25
  data realizacji
 • 2014-05-29 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Odwodnienia drogi gminnej nr 270121W ul. Mokrej w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów. Prace polegać będą na: 1.1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe - Robo ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na budowie gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie. 1.1. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2014-05-15 12:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

2014-05-07 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 264 w miejscowości Ostrów, gmina Celestynów na odcinku od km 0 + 150 do km 0 + 330. Prace polegać będą na: 1.1.Robotach przygotowawczych: - Robot ( ... )

 • 3,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-06-30
  data realizacji
 • 2014-05-16 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 0
  powiązane

2014-04-30 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych skrzydła lewego budynku Zespoły Szkół ul. Św. Kazimierza 55 w Celestynowie 1.1. Przedmiote ( ... )

 • 6,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-08-25
  data realizacji
 • 2014-05-14 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 0
  powiązane

2014-04-23 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne wraz z ogrodzeniem i chodnikiem w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne w zakres ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-05-14 11:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 4
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa asfaltu drogowego D 50/70 w ilości 260 ton. Asfalt drogowy D 50/70 powinien być zgodny z PN-EN 12591:2010. Asfalt powinien posiadać aktualną, kompletną Aprobatę ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-04-23 10:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 0
  powiązane

2014-04-10 Dostawa kruszyw

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw: grysu bazaltowego frakcji 2-5 mm w ilości 80 ton miału kamiennego bazaltowego frakcji 0-4 mm w ilości 30 ton dolomitu dewońskiego frakcji 2-6,3 mm w ilości ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-04-18 10:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 119 Strona wygenerowana : 2014-09-24 06:26:14