Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Celestynów

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa asfaltu drogowego D 50/70 w ilości 260 ton. Asfalt drogowy D 50/70 powinien być zgodny z PN-EN 12591:2010. Asfalt powinien posiadać aktualną, kompletną Aprobatę ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-04-23 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

2014-04-10 Dostawa kruszyw

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw: grysu bazaltowego frakcji 2-5 mm w ilości 80 ton miału kamiennego bazaltowego frakcji 0-4 mm w ilości 30 ton dolomitu dewońskiego frakcji 2-6,3 mm w ilości ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-04-18 10:00
  termin mija za -18 godziny
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa asfaltu drogowego D 50/70 w ilości 260 ton. Asfalt drogowy D 50/70 powinien być zgodny z PN-EN 12591:2010. Asfalt powinien posiadać aktualną, kompletną Aprobatę ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-04-11 10:00
  termin minął 6 dni temu
 • 0
  powiązane

1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Odwodnienia drogi gminnej nr 270121W ul. Mokrej w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów. Prace polegać będą na: 1.1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe - Rob ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-06-30
  data realizacji
 • 2014-04-15 10:00
  termin minął 2 dni temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest odmulenie rowu przy ul. Karczewskiej w Dąbrówce w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojn ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Celestynowie, który będzie realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w s ( ... )

2014-03-07 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

2014-03-07 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w zachodniej części ul. Leśnej na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Orzeszkowej w ramach zadania inwestycyjnego Dokoń ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-03-18 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest odmulenie rowu przy ul. Karczewskiej w Dąbrówce w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojn ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-06-30
  data realizacji
 • 2014-03-14 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

1.Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Odwodnienia drogi gminnej nr 270121W ul. Mokrej w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów. Prace polegać będą na: 1.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe - Robo ( ... )

 • 4,4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-05-30
  data realizacji
 • 2014-03-11 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

2014-02-21 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

2014-02-18 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi gminnej nr 264 w miejscowości Ostrów, gmina Celestynów na odcinku od km 0 +150 do km 0 + 250. 1.1. Prace polegać będą na: 1.2. Robotach przygotowawczych: R ( ... )

 • 2,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-05-30
  data realizacji
 • 2014-03-05 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

2014-02-17 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w zachodniej części ul. Leśnej na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Orzeszkowej w ramach zadania inwestycyjnego Doko ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-02-28 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Celestynowie, który będzie realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w s ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-03-31
  data realizacji
 • 2014-02-25 11:00
  termin minął miesiąc temu
 • 2
  powiązane

1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu robót budowlanych, dostawie i montażu modułów budynku Przedszkola oraz finanso ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2014-03-14 12:00
  termin minął miesiąc temu
 • 2
  powiązane

2014-02-04 Gmina Celestynów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie na działce nr ew. 513/3 w Celestynowie. 1. Szczegółowy opis zamówienia zawierają: a) Adaptacja architektura - Za ( ... )

 • 30 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2014-03-18 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 2
  powiązane
Wyszukano w czasie : 247 Strona wygenerowana : 2014-04-17 17:25:52