Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat głogowski

  ×
 • Po słowach: Gmina Jerzmanowa

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 100512D wraz z odwodnieniem w m. Modła polegających na rozbudowie drogi gminnej nr 100512D prze ( ... )

 • 90 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-31
  data realizacji
 • 2016-02-22 08:30
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

1. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje zakres prac mających na celu zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi (opady śniegu, o ( ... )

1. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje zakres prac mających na celu zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi (opady śniegu, o ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-29 08:30
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa ul. Polnej w Jerzmanowej, polegających na budowie drogi - odcinka ulicy Polnej wraz z siecią kanalizacji deszczowej, ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wapna nawozowego pn.: Zakup i dostawa wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gleb rolników na terenie Gminy Jerzmanowa. 2. Zakres zamówienia: 2.1 Zakup ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wapna nawozowego pn.: Zakup i dostawa wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gleb rolników na terenie Gminy Jerzmanowa. 2. Zakres zamówienia: 2.1 Zakup ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-09 08:30
  termin minął 8 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa ul. Polnej w Jerzmanowej, polegających na budowie drogi - odcinka ulicy Polnej wraz z siecią kanalizacji deszczowej, ( ... )

 • 12 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-06-11 08:30
  termin minął 8 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Przebudowa ul. Polnej w Jaczowie, polegających na przebudowie drogi - ulicy Polnej w Jaczowie wraz z odwodnieniem - siecią kanalizacji deszc ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa ul. Stromej w Jaczowie, polegających na budowie drogi - ul. Stromej w Jaczowie, budowie ciągu pieszo - jezdnego wraz z odwodnieniem i ( ... )

2015-04-07 Gmina Jerzmanowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa drenażu boiska sportowego w m. Potoczek. Przedmiotem zamówienia jest budowa drenażu odwadniającego teren boiska sportowego w miejscow ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Przebudowa ul. Polnej w Jaczowie, polegających na przebudowie drogi - ulicy Polnej w Jaczowie wraz z odwodnieniem - siecią kanalizacji deszc ( ... )

 • 30 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-10 08:30
  termin minął 10 miesiące temu
 • 2
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa ul. Stromej w Jaczowie, polegających na budowie drogi - ul. Stromej w Jaczowie, budowie ciągu pieszo - jezdnego wraz z odwodnieniem i ( ... )

 • 13 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-07-20
  data realizacji
 • 2015-03-20 08:30
  termin minął 10 miesiące temu
 • 1
  powiązane

2015-03-04 Gmina Jerzmanowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

2015-03-03 Gmina Jerzmanowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa drenażu boiska sportowego w m. Potoczek. Przedmiotem zamówienia jest budowa drenażu odwadniającego teren boiska sportowego w miejsc ( ... )

 • 13 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-03-11 08:30
  termin minął 11 miesiące temu
 • 3
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa miejsc parkingowych przy szatni sportowej w m. Potoczek wraz z przykryciem rowu i przebudową przepustu, polegających na budowie: - mi ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lipowa w Jerzmanowej, w zakresie rzeczowym wynikającym z załączonej dokumentacji projektowej i zapisów SIW ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa miejsc parkingowych przy szatni sportowej w m. Potoczek wraz z przykryciem rowu i przebudową przepustu, polegających na budowie: - ( ... )

 • 9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-22
  data realizacji
 • 2014-10-27 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej - ul. Leśna w Jerzmanowej. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji s ( ... )

Wyszukano w czasie : 140 Strona wygenerowana : 2016-02-07 00:00:14