Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat głogowski

  ×
 • Po słowach: Gmina Jerzmanowa

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


2016-04-21 Gmina Jerzmanowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z szatnią sportową w miejscowości Łagoszów Mały polegających na budowie: - budynku świetli ( ... )

 • 70 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-08-31
  data realizacji
 • 2016-04-29 08:30
  termin minął 5 dni temu
 • 1
  powiązane

A. Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (konserwatorskiej) określającej stan zachowania i możliwość adaptacji zabytkowego Pałacu w Jerzmanowej. (A/2921/168/318/L z 15.03.1961 r., zlo ( ... )

 • 2,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-03-31
  data realizacji
 • 2016-04-14 13:00
  termin minął 20 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku stodoły i obory na świetlicę wiejską wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Budynek stodoły i obory z ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-04-14 13:30
  termin minął 20 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej (boisko do piłki halowej) koszy do piłki koszykowej i łapaczy wraz z rozb ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 100512D wraz z odwodnieniem w m. Modła polegających na rozbudowie drogi gminnej nr 100512D przeb ( ... )

2016-02-18 Gmina Jerzmanowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej (boisko do piłki halowej) koszy do piłki koszykowej i łapaczy wraz z rozb ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-03-03 08:30
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 100512D wraz z odwodnieniem w m. Modła polegających na rozbudowie drogi gminnej nr 100512D prze ( ... )

 • 90 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-31
  data realizacji
 • 2016-02-25 08:30
  termin minął 2 miesiące temu
 • 2
  powiązane

1. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje zakres prac mających na celu zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi (opady śniegu, o ( ... )

1. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje zakres prac mających na celu zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi (opady śniegu, o ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-29 08:30
  termin minął 6 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa ul. Polnej w Jerzmanowej, polegających na budowie drogi - odcinka ulicy Polnej wraz z siecią kanalizacji deszczowej, ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wapna nawozowego pn.: Zakup i dostawa wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gleb rolników na terenie Gminy Jerzmanowa. 2. Zakres zamówienia: 2.1 Zakup ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wapna nawozowego pn.: Zakup i dostawa wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gleb rolników na terenie Gminy Jerzmanowa. 2. Zakres zamówienia: 2.1 Zakup ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-09 08:30
  termin minął 11 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa ul. Polnej w Jerzmanowej, polegających na budowie drogi - odcinka ulicy Polnej wraz z siecią kanalizacji deszczowej, ( ... )

 • 12 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-06-11 08:30
  termin minął 10 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Przebudowa ul. Polnej w Jaczowie, polegających na przebudowie drogi - ulicy Polnej w Jaczowie wraz z odwodnieniem - siecią kanalizacji deszc ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa ul. Stromej w Jaczowie, polegających na budowie drogi - ul. Stromej w Jaczowie, budowie ciągu pieszo - jezdnego wraz z odwodnieniem i ( ... )

2015-04-07 Gmina Jerzmanowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa drenażu boiska sportowego w m. Potoczek. Przedmiotem zamówienia jest budowa drenażu odwadniającego teren boiska sportowego w miejscow ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Przebudowa ul. Polnej w Jaczowie, polegających na przebudowie drogi - ulicy Polnej w Jaczowie wraz z odwodnieniem - siecią kanalizacji deszc ( ... )

 • 30 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-10 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 2
  powiązane
Wyszukano w czasie : 171 Strona wygenerowana : 2016-05-05 04:57:48