Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat głogowski

  ×
 • Po słowach: Gmina Jerzmanowa

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Przebudowa ul. Polnej w Jaczowie, polegających na przebudowie drogi - ulicy Polnej w Jaczowie wraz z odwodnieniem - siecią kanalizacji deszc ( ... )

 • 30 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-10 08:30
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa ul. Stromej w Jaczowie, polegających na budowie drogi - ul. Stromej w Jaczowie, budowie ciągu pieszo - jezdnego wraz z odwodnieniem i ( ... )

 • 13 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-07-20
  data realizacji
 • 2015-03-20 08:30
  termin minął 11 dni temu
 • 0
  powiązane

2015-03-04 Gmina Jerzmanowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

2015-03-03 Gmina Jerzmanowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa drenażu boiska sportowego w m. Potoczek. Przedmiotem zamówienia jest budowa drenażu odwadniającego teren boiska sportowego w miejsc ( ... )

 • 13 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-03-11 08:30
  termin minął 20 dni temu
 • 2
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa miejsc parkingowych przy szatni sportowej w m. Potoczek wraz z przykryciem rowu i przebudową przepustu, polegających na budowie: - mi ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lipowa w Jerzmanowej, w zakresie rzeczowym wynikającym z załączonej dokumentacji projektowej i zapisów SIW ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa miejsc parkingowych przy szatni sportowej w m. Potoczek wraz z przykryciem rowu i przebudową przepustu, polegających na budowie: - ( ... )

 • 9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-22
  data realizacji
 • 2014-10-27 08:30
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej - ul. Leśna w Jerzmanowej. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji s ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lipowa w Jerzmanowej, w zakresie rzeczowym wynikającym z załączonej dokumentacji projektowej i zapisów SIW ( ... )

 • 4,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-04
  data realizacji
 • 2014-09-29 08:30
  termin minął 6 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - Przebudowa mostu na przepust na cieku Sępolno w ramach zadania przebudowa ul. Polnej w Jaczowie, w zakresie rzeczowym wynikającym z załączo ( ... )

: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej, w zakresie rzeczowym wynikającym z załączonej dokumentacji projektowej i zapisów SIWZ. ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - Przebudowa mostu na przepust na cieku Sępolno w ramach zadania przebudowa ul. Polnej w Jaczowie, w zakresie rzeczowym wynikającym z załączo ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-08-29 08:30
  termin minął 7 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej - ul. Leśna w Jerzmanowej. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji s ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-30
  data realizacji
 • 2014-08-19 08:30
  termin minął 7 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Polegających na przebudowie drogi ul. Głogowskiej - droga gminna nr 100236D w Jerzmanowej, w celu wykonania zatok autobusowych o następujący ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa chodnika - ul.Wspólna w obrębie geodezyjnym Kurowice Modła, polegających na budowie chodnika, budowie sieci kanalizacji deszczowej jak ( ... )

2014-07-09 Gmina Jerzmanowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa sieci wodociągowej do budynku ul. Głogowska nr 32 w Jerzmanowej. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej na terenie dzi ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej, w zakresie rzeczowym wynikającym z załączonej dokumentacji projektowej i zapisów SIWZ. ( ... )

 • 40 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-29
  data realizacji
 • 2014-07-21 08:30
  termin minął 8 miesiące temu
 • 2
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa chodnika - ul.Wspólna w obrębie geodezyjnym Kurowice Modła, polegających na budowie chodnika, budowie sieci kanalizacji deszczowej jak ( ... )

 • 12 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2014-07-03 08:30
  termin minął 9 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 204 Strona wygenerowana : 2015-03-31 14:35:24