Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat głogowski

  ×
 • Po słowach: Gmina Jerzmanowa

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


2014-07-09 Gmina Jerzmanowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa sieci wodociągowej do budynku ul. Głogowska nr 32 w Jerzmanowej. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej na terenie dzi ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej, w zakresie rzeczowym wynikającym z załączonej dokumentacji projektowej i zapisów SIWZ. ( ... )

 • 40 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-29
  data realizacji
 • 2014-07-21 08:30
  termin minął 3 dni temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa chodnika - ul.Wspólna w obrębie geodezyjnym Kurowice Modła, polegających na budowie chodnika, budowie sieci kanalizacji deszczowej jak ( ... )

 • 12 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2014-07-03 08:30
  termin minął 21 dni temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Polegających na przebudowie drogi ul. Głogowskiej - droga gminna nr 100236D w Jerzmanowej, w celu wykonania zatok autobusowych o następując ( ... )

 • 4,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-07-01 08:30
  termin minął 23 dni temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa drenażu przy świetlicy wiejskiej obręb Kurowice - Modła 1.1. Przewidziany do wykonania zakres prac będzie prowadzony na istniejącym i ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa sieci wodociągowej do budynku ul. Głogowska nr 32 w Jerzmanowej. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej na terenie dzi ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2014-06-16 08:30
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100514D do m. Kurów Mały wraz z remontem zapory i przepustu. Zadanie obejmuje: 1.1 przebudowę jezdni w z ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa drogi asfaltowej w m. Zofiówka polegających na budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Zofiówka, w dwóch odcinkach, ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa drenażu przy świetlicy wiejskiej obręb Kurowice - Modła 1.1. Przewidziany do wykonania zakres prac będzie prowadzony na istniejącym ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-08-31
  data realizacji
 • 2014-05-15 08:30
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1.1. Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa na podstawie Uchwały Rady Gminy Jerzmanowa Nr XXXIV/261/2013 z ( ... )

1. Zadanie polega na budowie drogi gminnej długości 336,75m z kostki betonowej o przekroju ulicznym wraz z obustronnymi chodnikami i zjazdami oraz kanalizacją deszczową z włączeniem do istniejącej kan ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100514D do m. Kurów Mały wraz z remontem zapory i przepustu. Zadanie obejmuje: 1.1 przebudowę jezdni w z ( ... )

 • 30 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-04-22 08:30
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa drogi asfaltowej w m. Zofiówka polegających na budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Zofiówka, w dwóch odcinkac ( ... )

 • 28 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-04-15 08:30
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1.1. Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa na podstawie Uchwały Rady Gminy Jerzmanowa Nr XXXIV/261/2013 z ( ... )

 • 2,1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-03-24 08:30
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Zadanie polega na budowie drogi gminnej długości 336,75m z kostki betonowej o przekroju ulicznym wraz z obustronnymi chodnikami i zjazdami oraz kanalizacją deszczową z włączeniem do istniejącej kan ( ... )

 • 25 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-03-21 08:30
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. 2. Przedmiot zamówi ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. 2. Przedmiot zamówi ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-07-31
  data realizacji
 • 2014-01-13 08:30
  termin minął 6 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostępu do sieci Internet i świadczenie usługi stałego dostępu do tej sieci przez okres 24 miesięcy dla 43 Beneficjentów Ostatecznych - uczestników Projektu pn. ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 43 zestawów komputerowych wraz z ich montażem i świadczeniem usług serwisowych. Przedmiotowe zestawy komputerowe przekazane będą przez Zamawiającego w nieodpłatn ( ... )

Wyszukano w czasie : 136 Strona wygenerowana : 2014-07-25 03:33:17