Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Kąkolewnica

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy polegającej na sprzedaży, transporcie i rozładunku ekogroszku oraz węgla do jednostek gminnych. Do wykonania zamówienia będą użyte pojazdy dostawcy przys ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kąkolewnicy - III etap (ul. Lipowa, ul. Świerkowa, ul. Różana, ul. Sosnowa i ul. Długa). Zadanie obejmuje również k ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kąkolewnica, ich transport do odpowiedniej instalacji (do Zakładu Zagospodarowania Od ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kąkolewnicy - III etap (ul. Lipowa, ul. Świerkowa, ul. Różana, ul. Sosnowa i ul. Długa). Zadanie obejmuje również k ( ... )

 • 50 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-30
  data realizacji
 • 2015-01-23 14:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kąkolewnica, ich transport do odpowiedniej instalacji (do Zakładu Zagospodarowania Od ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-01-08 14:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kąkolewnica, ich transport do odpowiedniej instalacji (do Zakładu Zagospodarowania Od ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-29 14:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kąkolewnica, ich transport do odpowiedniej instalacji (do Zakładu Zagospodarowania Od ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-10 14:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są uzupełniające roboty budowlane w branży sanitarnej w zakresie objętym przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Kąkolewnica kredytu długoterminowego w wysokości 1 790 000 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na okres od uruchomien ( ... )

Przedmiotem zamówienia są dodatkowe roboty budowlane w branży sanitarnej i elektrycznej w zakresie objętym przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie drogi gminnej nr 101703L i placu w Brzozowicy Dużej. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w opisie i planie zagospodarowania (załącznik nr 7 do SI ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-10-17 14:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia są dodatkowe roboty budowlane w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej w zakresie objętym przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji ( ... )

Przedmiotem zamówienia są dodatkowe roboty budowlane w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej w zakresie rzeczowym objętym protokołem konieczności, stanowiącym załącznik do negocjacji ( ... )

Przedmiotem zamówienia są uzupełniajace roboty budowlane w zakresie zagospodarowania pozostałej przyfrontowej części działki poprzez ułożenie kostki oraz wykonanie dodatkowych dwóch studzienek przy pr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie drogi gminnej nr 101703L i placu w Brzozowicy Dużej. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w opisie i planie zagospodarowania (załącznik nr 7 do SI ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-09-23 14:00
  termin minął 6 miesiące temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Kąkolewnica kredytu długoterminowego w wysokości 1 790 000 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na okres od uruchomien ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2022-12-31
  data realizacji
 • 2014-09-19 14:00
  termin minął 6 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie drogi gminnej nr 101703L i placu w Brzozowicy Dużej. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w opisie i planie zagospodarowania (załącznik nr 7 do SI ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-15
  data realizacji
 • 2014-09-05 14:00
  termin minął 6 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej Nr 101732L w miejscowości Miłolas na odcinku od km 0+000 do km 0+800, czyli na długości 800 mb. tj. od krawędzi drogi powiatowej w kierunku miejs ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej Nr 101732L w miejscowości Miłolas na odcinku od km 0+000 do km 0+800, czyli na długości 800 mb. tj. od krawędzi drogi powiatowej w kierunku miejs ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-08-31
  data realizacji
 • 2014-07-25 14:00
  termin minął 8 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 66 Strona wygenerowana : 2015-03-28 19:48:10