Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Kąkolewnica

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja Domu Ludowego w Żakowoli Radzyńskiej. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w dokumentacji rysunkowej (załącznik nr 6 do SIWZ) i przedmia ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2014-05-07 14:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kąkolewnicy - I etap (ul. Północna i ul. Ks. A. Kornilaka) i II etap (ul. Rudnik). Zadanie obejmuje również koszt o ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu 1000 (słownie: jeden tysiąc) kompletnych instalacji solarnych w celu przygotowania w okresie ( ... )

 • 100 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-15
  data realizacji
 • 2014-04-07 10:00
  termin minął 16 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kąkolewnicy - I etap (ul. Północna i ul. Ks. A. Kornilaka) i II etap (ul. Rudnik). Zadanie obejmuje również koszt o ( ... )

 • 50 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2014-03-28 14:00
  termin minął 26 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Kąkolewnica w roku 2014, w następujących ilościach: Benzyna bezołowiowa (Pb 95) w orientacyjnej ilości 500 litrów; Olej napędowy (O ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zgodnie z opracowaną dokumentacją przebudowy istniejącej kotłowni na olej opałowy i budowy kontenerowej kotłowni ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-15
  data realizacji
 • 2014-03-07 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Kąkolewnica w roku 2014, w następujących ilościach: Benzyna bezołowiowa (Pb 95) w orientacyjnej ilości 500 litrów, Olej napędowy (O ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-02-14 14:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu 1000(słownie: jeden tysiąc) kompletnych instalacji solarnych w celu przygotowania w okresie całoroczny ( ... )

 • 150 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-15
  data realizacji
 • 2014-02-14 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984). Zakup energii el ( ... )

Wykonanie robót budowlanych nie ujętych w przedmiarze robót dla zamówienia pn. Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Żakowoli Starej - a niezbędnych do realizacji w/w zamówienia w zakre ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984). Zakup energii el ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • Nie podano
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 101725L Kąkolewnica - Żakowola Poprzeczna na odcinku od km 0+660 do km 2+295. Szczegółowy zakres zamówienia określają następujące Załączniki do ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy polegającej na sprzedaży, transporcie i rozładunku ekogroszku oraz węgla do jednostek gminnych wyszczególnionych w załączniku Nr 5, dołączonym do niniejs ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Żakowoli Starej wraz z przebudową dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 1231L do działki nr 35. W zakres zamówienia wchod ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Żakowoli Starej wraz z przebudową dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 1231L do działki nr 35. W zakres zamówienia wchod ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-15
  data realizacji
 • 2013-09-18 14:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sokule (droga nr 101700L) o długości 500 mb. Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: a) nr 5 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku świetlicy wiejskiej w Lipniakach, który obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i robót wewnątrz budynku. Szczegółowy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 101725L Kąkolewnica - Żakowola Poprzeczna na odcinku od km 0+660 do km 2+295. Szczegółowy zakres zamówienia określają następujące Załączniki do ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-15
  data realizacji
 • 2013-09-10 14:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oświetlenia ulicznego linią kablową nN 0,4 kV w pasie drogi gminnej nr 101701L w Brzozowicy Dużej, która obejmuje swym zakresem roboty w branży elektrycznej. Szcz ( ... )

Wyszukano w czasie : 40 Strona wygenerowana : 2014-04-24 10:30:55