Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Kąkolewnica

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest budowa 1-kondygnacyjnego budynku świetlicy wiejskiej w Zosinowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą m.in. wykonanie instalacji wewnętrznych, podłączenia w wodę i ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-17 14:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kąkolewnica, ich transport do odpowiedniej instalacji (do Zakładu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kąkolewnica, ich transport do odpowiedniej instalacji (do Zakładu ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-29 14:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017, odwozu dzieci po zajęciach szkolnych do miejsca zamieszkania oraz zapewnienie im bezpiecznej o ( ... )

Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017, odwozu dzieci po zajęciach szkolnych do miejsca zamieszkania oraz zapewnienie im bezpiecznej o ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy polegającej na sprzedaży, transporcie i rozładunku ekogroszku oraz węgla do jednostek gminnych. Do wykonania zamówienia będą użyte pojazdy dostawcy przys ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej Nr 101701L w miejscowości Brzozowica Duża na odcinku od km 1+855 do km 2+115, tj. na długości 260 mb. oraz na odcinku od km 2+585 do km 3+125, tj ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej Nr 101701L w miejscowości Brzozowica Duża na odcinku od km 1+855 do km 2+115, tj. na długości 260 mb. oraz na odcinku od km 2+585 do km 3+125, tj ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-31
  data realizacji
 • 2016-07-12 14:00
  termin minął 8 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są dodatkowe roboty budowlane w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w zakresie objętym przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie/dokończenie robót budowlanych w ramach zaplanowanych działań termomodernizacyjnych i modernizacyjnych oraz remontów w obiektach użyteczności publicznej na terenie ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie/dokończenie robót budowlanych w ramach zaplanowanych działań termomodernizacyjnych i modernizacyjnych oraz remontów w obiektach użyteczności publicznej na terenie ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-03-24 14:00
  termin minął ponad rok temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kąkolewnica, ich transport do odpowiedniej instalacji (do Zakładu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie 24 miesięcy: 02.2016-01.2018, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kąkolewnica, ich transport do odpowiedniej instalacji (do Zakładu ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-12-30 14:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w latach 2016-2017, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984, ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-16 14:00
  termin minął ponad rok temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy polegającej na sprzedaży, transporcie i rozładunku ekogroszku oraz węgla do jednostek gminnych. Do wykonania zamówienia będą użyte pojazdy dostawcy przys ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Kąkolewnica wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w następującym zakresie: 1. otwarcie i prowadzenie 1 rachunku bieżącego ( ... )

Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie zakupionych przez Gminę biletów miesięcznych, odwozu dzieci po zajęciach szkolnych ( ... )

Wyszukano w czasie : 184 Strona wygenerowana : 2017-03-30 08:48:11