Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Kąkolewnica

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia są dodatkowe roboty budowlane w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w zakresie objętym przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie/dokończenie robót budowlanych w ramach zaplanowanych działań termomodernizacyjnych i modernizacyjnych oraz remontów w obiektach użyteczności publicznej na terenie ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie/dokończenie robót budowlanych w ramach zaplanowanych działań termomodernizacyjnych i modernizacyjnych oraz remontów w obiektach użyteczności publicznej na terenie ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-03-24 14:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kąkolewnica, ich transport do odpowiedniej instalacji (do Zakładu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie 24 miesięcy: 02.2016-01.2018, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kąkolewnica, ich transport do odpowiedniej instalacji (do Zakładu ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-12-30 14:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w latach 2016-2017, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984, ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-16 14:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy polegającej na sprzedaży, transporcie i rozładunku ekogroszku oraz węgla do jednostek gminnych. Do wykonania zamówienia będą użyte pojazdy dostawcy przys ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Kąkolewnica wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w następującym zakresie: 1. otwarcie i prowadzenie 1 rachunku bieżącego ( ... )

Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie zakupionych przez Gminę biletów miesięcznych, odwozu dzieci po zajęciach szkolnych ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa budynku Domu Ludowego i Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu. Szczegółowy zakres rzeczowy robót, obejmujący prace w branży architektoniczno-konstrukcyjnej i ins ( ... )

Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie zakupionych przez Gminę biletów miesięcznych, odwozu dzieci po zajęciach szkolnych ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-13 14:00
  termin minął 9 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Kąkolewnica wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w następującym zakresie: 1. otwarcie i prowadzenie 1 rachunku bieżącego ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-31 14:00
  termin minął 10 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zaplanowanych działań termomodernizacyjnych i modernizacyjnych oraz remontów w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Kąkol ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa budynku Domu Ludowego i Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu. Szczegółowy zakres rzeczowy robót, obejmujący prace w branży architektoniczno-konstrukcyjnej i ins ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-04-30
  data realizacji
 • 2015-07-20 14:00
  termin minął 10 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej Nr 101732L w miejscowości Miłolas na odcinku od km 0+800 do km 1+595, tj. na długości 795 mb. oraz modernizacja drogi gminnej wewnętrznej od km 1 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zaplanowanych działań termomodernizacyjnych i modernizacyjnych oraz remontów w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Kąkol ( ... )

 • 50 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-06-29 14:00
  termin minął 11 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 106 Strona wygenerowana : 2016-05-31 19:56:11