Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Kąkolewnica

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kąkolewnica, ich transport do odpowiedniej instalacji (do Zakładu Zagospodarowania Od ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-29 14:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kąkolewnica, ich transport do odpowiedniej instalacji (do Zakładu Zagospodarowania Od ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-10 14:00
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są uzupełniające roboty budowlane w branży sanitarnej w zakresie objętym przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Kąkolewnica kredytu długoterminowego w wysokości 1 790 000 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na okres od uruchomien ( ... )

Przedmiotem zamówienia są dodatkowe roboty budowlane w branży sanitarnej i elektrycznej w zakresie objętym przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie drogi gminnej nr 101703L i placu w Brzozowicy Dużej. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w opisie i planie zagospodarowania (załącznik nr 7 do SI ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-10-17 14:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia są dodatkowe roboty budowlane w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej w zakresie objętym przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji ( ... )

Przedmiotem zamówienia są dodatkowe roboty budowlane w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej w zakresie rzeczowym objętym protokołem konieczności, stanowiącym załącznik do negocjacji ( ... )

Przedmiotem zamówienia są uzupełniajace roboty budowlane w zakresie zagospodarowania pozostałej przyfrontowej części działki poprzez ułożenie kostki oraz wykonanie dodatkowych dwóch studzienek przy pr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie drogi gminnej nr 101703L i placu w Brzozowicy Dużej. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w opisie i planie zagospodarowania (załącznik nr 7 do SI ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-09-23 14:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Kąkolewnica kredytu długoterminowego w wysokości 1 790 000 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na okres od uruchomien ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2022-12-31
  data realizacji
 • 2014-09-19 14:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie drogi gminnej nr 101703L i placu w Brzozowicy Dużej. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w opisie i planie zagospodarowania (załącznik nr 7 do SI ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-15
  data realizacji
 • 2014-09-05 14:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej Nr 101732L w miejscowości Miłolas na odcinku od km 0+000 do km 0+800, czyli na długości 800 mb. tj. od krawędzi drogi powiatowej w kierunku miejs ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej Nr 101732L w miejscowości Miłolas na odcinku od km 0+000 do km 0+800, czyli na długości 800 mb. tj. od krawędzi drogi powiatowej w kierunku miejs ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-08-31
  data realizacji
 • 2014-07-25 14:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zarządzania projektem pn.: CZYSTA ENERGIA W POWIECIE RADZYŃSKIM, realizowanym przez Miasto Radzyń Podlaski. W ramach ZARZĄDZANIA wykonawca zapewnia nadz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Olszewnicy wraz z remontem dwóch zjazdów z drogi powiatowej Nr 1206L. W zakres zamówienia wchodzi również opracowanie p ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej wraz z parkingami przy drodze gminnej Nr 101707L w Turowie. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w: dokumentacji projektowej (załączn ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja Domu Ludowego w Żakowoli Radzyńskiej. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w dokumentacji rysunkowej (załącznik nr 6 do SIWZ) i przedmia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zarządzania projektem pn.: Czysta energia w Powiecie Radzyńskim, realizowanym przez Miasto Radzyń Podlaski. W ramach zarządzania wykonawca zapewnia n ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-06-06 10:00
  termin minął 6 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 75 Strona wygenerowana : 2014-12-19 23:40:57