Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Kąkolewnica

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej Nr 101732L w miejscowości Miłolas na odcinku od km 0+000 do km 0+800, czyli na długości 800 mb. tj. od krawędzi drogi powiatowej w kierunku miejs ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej Nr 101732L w miejscowości Miłolas na odcinku od km 0+000 do km 0+800, czyli na długości 800 mb. tj. od krawędzi drogi powiatowej w kierunku miejs ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-08-31
  data realizacji
 • 2014-07-25 14:00
  termin minął 26 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zarządzania projektem pn.: CZYSTA ENERGIA W POWIECIE RADZYŃSKIM, realizowanym przez Miasto Radzyń Podlaski. W ramach ZARZĄDZANIA wykonawca zapewnia nadz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Olszewnicy wraz z remontem dwóch zjazdów z drogi powiatowej Nr 1206L. W zakres zamówienia wchodzi również opracowanie p ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej wraz z parkingami przy drodze gminnej Nr 101707L w Turowie. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w: dokumentacji projektowej (załączn ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja Domu Ludowego w Żakowoli Radzyńskiej. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w dokumentacji rysunkowej (załącznik nr 6 do SIWZ) i przedmia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zarządzania projektem pn.: Czysta energia w Powiecie Radzyńskim, realizowanym przez Miasto Radzyń Podlaski. W ramach zarządzania wykonawca zapewnia n ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-06-06 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zgodnie z opracowaną dokumentacją przebudowy istniejącej kotłowni na olej opałowy i budowy kontenerowej kotł ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej wraz z parkingami przy drodze gminnej Nr 101707L w Turowie. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w: dokumentacji projektowej (załączn ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-07-31
  data realizacji
 • 2014-05-26 14:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Olszewnicy wraz z remontem dwóch zjazdów z drogi powiatowej Nr 1206L. W zakres zamówienia wchodzi również opracowanie p ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-07-31
  data realizacji
 • 2014-05-21 14:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja Domu Ludowego w Żakowoli Radzyńskiej. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w dokumentacji rysunkowej (załącznik nr 6 do SIWZ) i przedmia ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2014-05-07 14:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kąkolewnicy - I etap (ul. Północna i ul. Ks. A. Kornilaka) i II etap (ul. Rudnik). Zadanie obejmuje również koszt o ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu 1000 (słownie: jeden tysiąc) kompletnych instalacji solarnych w celu przygotowania w okresie ( ... )

 • 100 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-15
  data realizacji
 • 2014-04-07 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kąkolewnicy - I etap (ul. Północna i ul. Ks. A. Kornilaka) i II etap (ul. Rudnik). Zadanie obejmuje również koszt o ( ... )

 • 50 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2014-03-28 14:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Kąkolewnica w roku 2014, w następujących ilościach: Benzyna bezołowiowa (Pb 95) w orientacyjnej ilości 500 litrów; Olej napędowy (O ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zgodnie z opracowaną dokumentacją przebudowy istniejącej kotłowni na olej opałowy i budowy kontenerowej kotłowni ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-15
  data realizacji
 • 2014-03-07 10:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Kąkolewnica w roku 2014, w następujących ilościach: Benzyna bezołowiowa (Pb 95) w orientacyjnej ilości 500 litrów, Olej napędowy (O ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-02-14 14:00
  termin minął 6 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu 1000(słownie: jeden tysiąc) kompletnych instalacji solarnych w celu przygotowania w okresie całoroczny ( ... )

 • 150 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-15
  data realizacji
 • 2014-02-14 10:00
  termin minął 6 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984). Zakup energii el ( ... )

Wyszukano w czasie : 81 Strona wygenerowana : 2014-08-21 06:19:43