Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Mieszkowice

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych, gromadzonych w pojemnikach lub workach na terenie Gminy Mieszkowice oraz ich wyposażenie nieruchomośc ( ... )

Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mieszkowice w 2015 roku. Kredyt w wysokości do 2.380.000,00 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych ( ... )

Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt w wysokości do 1.544 984,52 zł (jeden milion pięćset czterdzieści ( ... )

Drugi etap robót obejmuje: Prace rozbiórkowe i demontażowe demontaż stolarki drzwiowej i naświetli okiennych drewnianych rozebranie posadzki z parkietu, podłogi ślepej z desek i legarów rozebranie po ( ... )

Remont budynku szkoły podstawowej w Zielinie - etap I roboty wewnętrzne. Pierwszy etap robót obejmuje: skucie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, oczyszczenie ścian i uzupełnienie spoin, rozebranie ok ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych, gromadzonych w pojemnikach lub workach na terenie Gminy Mieszkowice oraz ich wyposażenie nieruchomo ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-09 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mieszkowice w 2015 roku Kredyt w wysokości do 2.380.000,00 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2025-11-30
  data realizacji
 • 2015-11-30 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt w wysokości do 1.544 984,52 zł (jeden milion pięćset czterdzieści ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2025-11-30
  data realizacji
 • 2015-12-01 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na ternie powiatu gryfińskiego i kamieńskiego województwa ( ... )

Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych. ( ... )

2015-07-09 Gmina Mieszkowice

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Remont budynku szkoły podstawowej w Zielinie - etap I roboty wewnętrzne. Pierwszy etap robót obejmuje: skucie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, oczyszczenie ścian i uzupełnienie spoin, rozebranie o ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-31
  data realizacji
 • 2015-07-23 11:00
  termin minął 6 miesiące temu
 • 0
  powiązane

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na ternie powiatu gryfińskiego województwa zachodniopomor ( ... )

Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-06-30
  data realizacji
 • 2015-07-16 11:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 2
  powiązane

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na ternie powiatu gryfińskiego i kamieńskiego województwa ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-10 10:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla 302 punktów poboru Gminy Mieszkowice, Gminy Moryń oraz Gminy Cedynia i ich jednostek organizacyjnych w imieniu których rolę Zamawiającego upo ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni na niżej wymienionych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego: 1. droga Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórski w m.Witnica ul. Moryń ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-15
  data realizacji
 • 2015-07-03 10:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla 302 punktów poboru Gminy Mieszkowice, Gminy Moryń oraz Gminy Cedynia i ich jednostek organizacyjnych w imieniu których rolę Zamawiającego upo ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-24 10:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Kredyt w wysokości do 1.933.000,00 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych) udzielony będzie na okres od 2015r. do 2023r. 2. Waluta kredytu: PLN 3.Planowane uruchomienie kre ( ... )

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na ternie powiatu gryfińskiego województwa zachodniopomor ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-18 10:00
  termin minął 8 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 73 Strona wygenerowana : 2016-02-14 19:48:24