Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Mieszkowice

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Kredyt w wysokości do 1.933.000,00 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych) udzielony będzie na okres od 2015r. do 2023r. 2. Waluta kredytu: PLN 3.Planowane uruchomienie kre ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2023-12-31
  data realizacji
 • 2015-06-08 11:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Drugi etap robót obejmuje: Prace rozbiórkowe i demontażowe demontaż stolarki drzwiowej i naświetli okiennych drewnianych rozebranie posadzki z parkietu, podłogi ślepej z desek i legarów rozebranie pos ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-04-29 12:00
  termin minął 29 dni temu
 • 0
  powiązane

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice ( ... )

Roboty uzupełniające dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach. ( ... )

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice. ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-19 10:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 2
  powiązane

2014-12-12 Gmina Mieszkowice

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie : 1.Piaskownik wirowy, a w tym komora piaskowa, żelbetowa o, komora przykryta, blacha nierdzewna z włazem, wyposażenie komory pompa zatapialna zastawka kanałowa ze ( ... )

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.290 000,00 (słownie dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014r. o ( ... )

2014-09-25 Gmina Mieszkowice

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.290 000,00 (słownie dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014r. o ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2020-05-31
  data realizacji
 • 2014-10-10 11:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Zielinie ( ... )

Odbudowa zabytkowych murów obronnych w Mieszkowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje odbudowę zniszczonego odcinka zabytkowych murów obronnych przy ulicy Ogrodowej w Mieszkowicach. Głównym celem inwest ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni na niżej wymienionych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego: 1.droga Nr 1412Z Witnica - Wisław na odcinku od drogi krajowej nr ( ... )

Budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach tj. budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki i ul. ks. B. Dąbrowskiego (dawna ul. Żymierskiego); aktua ( ... )

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Zielinie ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-10
  data realizacji
 • 2014-08-13 12:00
  termin minął 9 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Zielinie ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-10
  data realizacji
 • 2014-08-06 12:00
  termin minął 9 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje: - naprawę ścian, - remont elewacji - tynków, - przemurowanie kominów na cegłę z klinkieru, - remont pokrycia dachu, - wymiana ob ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej i wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W i AC11S grubości po 4 cm po zagęszczeniu na niżej wymienionych odcinkac ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-15
  data realizacji
 • 2014-07-18 10:00
  termin minął 10 miesiące temu
 • 1
  powiązane

2014-06-26 Gmina Mieszkowice

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Wyszukano w czasie : 269 Strona wygenerowana : 2015-05-28 19:57:56