Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Mieszkowice

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-06-30
  data realizacji
 • 2015-07-14 11:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na ternie powiatu gryfińskiego i kamieńskiego województwa ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-10 10:00
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla 302 punktów poboru Gminy Mieszkowice, Gminy Moryń oraz Gminy Cedynia i ich jednostek organizacyjnych w imieniu których rolę Zamawiającego upo ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni na niżej wymienionych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego: 1. droga Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórski w m.Witnica ul. Moryń ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-15
  data realizacji
 • 2015-07-03 10:00
  termin minął 3 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla 302 punktów poboru Gminy Mieszkowice, Gminy Moryń oraz Gminy Cedynia i ich jednostek organizacyjnych w imieniu których rolę Zamawiającego upo ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-24 10:00
  termin minął 12 dni temu
 • 1
  powiązane

1. Kredyt w wysokości do 1.933.000,00 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych) udzielony będzie na okres od 2015r. do 2023r. 2. Waluta kredytu: PLN 3.Planowane uruchomienie kre ( ... )

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na ternie powiatu gryfińskiego województwa zachodniopomor ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-18 10:00
  termin minął 18 dni temu
 • 0
  powiązane

2015-06-02 Gmina Mieszkowice

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1. Kredyt w wysokości do 1.933.000,00 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych) udzielony będzie na okres od 2015r. do 2023r. 2. Waluta kredytu: PLN 3.Planowane uruchomienie kre ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2023-12-31
  data realizacji
 • 2015-06-08 11:00
  termin minął 28 dni temu
 • 2
  powiązane

Drugi etap robót obejmuje: Prace rozbiórkowe i demontażowe demontaż stolarki drzwiowej i naświetli okiennych drewnianych rozebranie posadzki z parkietu, podłogi ślepej z desek i legarów rozebranie pos ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-04-29 12:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice ( ... )

Roboty uzupełniające dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach. ( ... )

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice. ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-19 10:00
  termin minął 6 miesiące temu
 • 2
  powiązane

2014-12-12 Gmina Mieszkowice

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie : 1.Piaskownik wirowy, a w tym komora piaskowa, żelbetowa o, komora przykryta, blacha nierdzewna z włazem, wyposażenie komory pompa zatapialna zastawka kanałowa ze ( ... )

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.290 000,00 (słownie dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014r. o ( ... )

2014-09-25 Gmina Mieszkowice

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.290 000,00 (słownie dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014r. o ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2020-05-31
  data realizacji
 • 2014-10-10 11:00
  termin minął 8 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Zielinie ( ... )

Odbudowa zabytkowych murów obronnych w Mieszkowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje odbudowę zniszczonego odcinka zabytkowych murów obronnych przy ulicy Ogrodowej w Mieszkowicach. Głównym celem inwest ( ... )

Wyszukano w czasie : 95 Strona wygenerowana : 2015-07-07 06:56:19