Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Mieszkowice

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Zielinie ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-10
  data realizacji
 • 2014-08-06 12:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje: - naprawę ścian, - remont elewacji - tynków, - przemurowanie kominów na cegłę z klinkieru, - remont pokrycia dachu, - wymiana ob ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej i wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W i AC11S grubości po 4 cm po zagęszczeniu na niżej wymienionych odcinkac ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-15
  data realizacji
 • 2014-07-18 10:00
  termin minął 13 dni temu
 • 0
  powiązane

2014-06-26 Gmina Mieszkowice

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla 212 punktów poboru Gminy Mieszkowice i gminy Moryń oraz ich jednostek organizacyjnych w imieniu których na podstawie zawartego porozumienia u ( ... )

Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicach Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowy ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-15
  data realizacji
 • 2014-07-02 12:00
  termin minął 28 dni temu
 • 1
  powiązane

Budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach tj. budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki i ul. ks. B. Dąbrowskiego (dawna ul. Żymierskiego); aktu ( ... )

 • 25 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2014-07-04 12:00
  termin minął 26 dni temu
 • 1
  powiązane

Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje: - naprawę ścian, - remont elewacji - tynków, - przemurowanie kominów na cegłę z klinkieru, - remont pokrycia dachu, - wymiana obróbe ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2014-06-23 12:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla 212 punktów poboru Gminy Mieszkowice i gminy Moryń oraz ich jednostek organizacyjnych w imieniu których na podstawie zawartego porozumienia u ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-05-30 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje remont odcinka zabytkowych murów obronnych w Mieszkowicach od ulicy Słowackiego do Baszty Nr 3. Głównym celem inwestycji jest remont i zabezpieczenie wskazanej powyżej pa ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje remont odcinka zabytkowych murów obronnych w Mieszkowicach od ulicy Słowackiego do Baszty Nr 3. Głównym celem inwestycji jest remont i zabezpieczenie wskazanej powyżej p ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2014-04-15 12:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

2014-02-21 Gmina Mieszkowice

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach tj. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Żymierskiego w Zielinie Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kości ( ... )

 • 25 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2014-03-07 12:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę Mieszkowice pożyczek i kredytów ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Starym Błeszynie. 2. Zakres zamówienia został określony w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Budowa chodników przy ulicy jagiellońskiej w Mieszkowicach. Zakres zamówienia został określony w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach ro ( ... )

dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Troszynie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka trzech obiektów budowlanych: Obora - świniarnia nr inwentarzowy 1073050256 Stodoła - owczarnia nr inwentarzowy 1073050193 Budynek wagi i waga wozowa nr inwenta ( ... )

2013-10-10 Gmina Mieszkowice

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Wyszukano w czasie : 98 Strona wygenerowana : 2014-07-31 13:27:02