Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Ruda-Huta

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Chromówka-Marynin. Przedmiot zamówienia to przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 1+150 km (dz. nr ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-16
  data realizacji
 • 2015-09-25 09:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych związanych z realizacją przez Starostę Chełmskiego zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii - Wydzielanie działek siedliskowych. W rama ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-09 10:00
  termin minął 24 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie i filii w Rudzie w roku szkolnym 2015/2016 na następujących trasach: a) Ruda-Huta - Hniszów powyż ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie i filii w Rudzie w roku szkolnym 2015/2016 na następujących trasach: a) Ruda-Huta - Hniszów p ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-19 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej Ruda-Łukówek stanowiącej dojazd do gruntów rolnych i zabudowań w miejscowości Ruda. Przedmiot zamówienia to II etap budow ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej Ruda-Łukówek stanowiącej dojazd do gruntów rolnych i zabudowań w miejscowości Ruda. Przedmiot zamówienia to II etap budo ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2015-04-17 09:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda-Huta, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta - Etap III miejscowości Zarudnia część 1 i Ruda-Huta , ul. Polna, ul. Niepodległości cz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu na rzece Gdolance w ciągu drogi powiatowej Nr 1824L w miejscowości Ruda Kolonia, gmina Ruda Huta i remont przepustów Zakres robót obejmuje: Zadanie 1 - Prz ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda-Huta, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-01 10:00
  termin minął 10 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowań w miejscowości Ruda. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi dojazdowej do grunt ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta - Etap III miejscowości Zarudnia część 1 i Ruda-Huta, ul. Polna, ul. Niepodległości czę ( ... )

 • 30 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-15
  data realizacji
 • 2014-10-16 11:00
  termin minął 11 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu na rzece Gdolance w ciągu drogi powiatowej Nr 1824L w miejscowości Ruda Kolonia, gmina Ruda Huta i remont przepustów Zakres robót obejmuje: Zadanie 1 - Prz ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-28
  data realizacji
 • Nie podano
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowań w miejscowości Ruda. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi dojazdowej do gruntów ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-24
  data realizacji
 • 2014-09-19 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie i filii w Rudzie w roku szkolnym 2014/2015 na następujących trasach: a) Ruda-Huta - Ruda - Iłow ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowań w miejscowości Ruda. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi dojazdowej do gruntów ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-15
  data realizacji
 • 2014-09-04 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie i filii w Rudzie w roku szkolnym 2014/2015 na następujących trasach: a) Ruda-Huta - Ruda - Ił ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-19 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Zakup i montaż wraz z rozruchem pomp ciepła oraz wykonanie odwiertów dla 6 budynków użyteczności publicznej: a) BUDYNEK NR 1 - Budynek komunalny/GS/ - ul. Targo ( ... )

Usługi doradcze w zakresie przeprowadzenia monitoringu i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych przez eksperta zewnętrznego w przeprowadzeniu ( ... )

Usługi doradcze w zakresie przeprowadzenia monitoringu i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych przez eksperta zewnętrznego w przeprowadzeniu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-07-31
  data realizacji
 • 2014-04-28 12:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 144 Strona wygenerowana : 2015-10-04 09:29:51