Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Gmina Ruda-Huta

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowań w miejscowości Ruda. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi dojazdowej do gruntów ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-24
  data realizacji
 • 2014-09-19 09:00
  termin mija za -13 godziny
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie i filii w Rudzie w roku szkolnym 2014/2015 na następujących trasach: a) Ruda-Huta - Ruda - Iłow ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowań w miejscowości Ruda. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi dojazdowej do gruntów ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-15
  data realizacji
 • 2014-09-04 09:00
  termin minął 14 dni temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie i filii w Rudzie w roku szkolnym 2014/2015 na następujących trasach: a) Ruda-Huta - Ruda - Ił ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-19 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Zakup i montaż wraz z rozruchem pomp ciepła oraz wykonanie odwiertów dla 6 budynków użyteczności publicznej: a) BUDYNEK NR 1 - Budynek komunalny/GS/ - ul. Targo ( ... )

Usługi doradcze w zakresie przeprowadzenia monitoringu i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych przez eksperta zewnętrznego w przeprowadzeniu ( ... )

Usługi doradcze w zakresie przeprowadzenia monitoringu i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych przez eksperta zewnętrznego w przeprowadzeniu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-07-31
  data realizacji
 • 2014-04-28 12:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja świetlicy wiejskiej w Leśniczówce poprzez remont budynku i zakup wyposażenia. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Prace remontowe w świetlicy i pomieszczeniu ( ... )

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Zakup i montaż wraz z rozruchem pomp ciepła oraz wykonanie odwiertów dla 6 budynków użyteczności publicznej: a) BUDYNEK NR 1 - Budynek komunalny/GS/ - ul. Targo ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-04-24 11:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta - Etap II miejscowość Ruda-Huta, ul. Łączna i Niepodległości część B. Przedmiot za ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja świetlicy wiejskiej w Leśniczówce poprzez remont budynku i zakup wyposażenia. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Prace remontowe w świetlicy i pomieszczeniu ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-15
  data realizacji
 • 2014-03-21 11:00
  termin minął 6 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta - Etap II miejscowość Ruda-Huta, ul. Łączna i Niepodległości część B. Przedmiot za ( ... )

 • 30 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-01-15
  data realizacji
 • 2014-02-17 11:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda-Huta na których zamieszkują mieszkańcy w sposób z ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowań w miejscowości Ruda-Huta ul. Polna na odcinku od km 0+000 do km 0+550m w skład, której wchodzi: - Oczyszczeni ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda-Huta na których zamieszkują mieszkańcy w sposób z ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2013-11-25 10:00
  termin minął 9 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowań w miejscowości Ruda-Huta ul. Polna na odcinku od km 0+000 do km 0+550m w skład, której wchodzi: - Oczyszczeni ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-20
  data realizacji
 • 2013-11-25 09:00
  termin minął 9 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych - 2960m2, wyrównanie podbudowy tłuczniem- 444m3, skropienie asfaltem /połączenie międzywarstwowe/-2590m2, uł ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie i filii w Rudzie w roku szkolnym 2013/2014 na następujących trasach: a) Ruda-Huta - Ruda - Iłowa do 10 km, b ( ... )

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zarudnia. Zadanie obejmuje mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni, wyrównanie tłuczniem, ułożenie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej zgodnie z ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych - 2960m2, wyrównanie podbudowy tłuczniem - 444m3, skropienie asfaltem /połączenie międzywarstwowe/ - 2590m2, ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-08-20 10:50
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 103 Strona wygenerowana : 2014-09-18 21:43:05