Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat sieradzki

  ×
 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 1551

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch specjalistycznych autoryzowanych przez firmę CISCO szkoleń z podziałem na dwie części : część 1 - Deploying Cisco ASA Firewall Features v 2.0 (FIRE ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch specjalistycznych autoryzowanych przez firmę CISCO szkoleń z podziałem na dwie części : część 1 - Deploying Cisco ASA Firewall Features v 2.0 (FIRE ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-10-30
  data realizacji
 • 2012-06-11 12:00
  termin minął 4 lata temu
 • 1
  powiązane

Dostawa i montaż systemu depozytorów na klucze pracujących w systemie Master Key, umożliwiających automatyzację przechowywania kluczy do pomieszczeń służbowych, technicznych i szaf stalowych wg opisu ( ... )

Dostawa i montaż systemu depozytorów na klucze pracujących w systemie Master Key, umożliwiających automatyzację przechowywania kluczy do pomieszczeń służbowych, technicznych i szaf stalowych wg opisu ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-06-22
  data realizacji
 • 2012-05-21 12:00
  termin minął 4 lata temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wraz z transportem i rozładowaniem do magazynu Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do faksów, drukarek i urządzeń wielofunkcyj ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem w magazynie Zamawiającego materiałów biurowych w 2012 r. z podziałem na 2 części: część 1 - materiały biurowe, część 2 - papier. 2.Szczegółowe ( ... )

1.Przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie urządzeń systemu alarmowego z dwóch pomieszczeń magazynowych do dwóch nowo wybudowanych pomieszczeń znajdujących się na terenie Zamawiającego tj. w Jedno ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wraz z transportem i rozładowaniem do magazynu Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do faksów, drukarek i urządzeń wielofunkcyj ( ... )

 • 3,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-05-11
  data realizacji
 • 2012-04-02 12:00
  termin minął 4 lata temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie urządzeń systemu alarmowego z dwóch pomieszczeń magazynowych do dwóch nowo wybudowanych pomieszczeń znajdujących się na terenie Zamawiającego tj. w Jednos ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-03-30
  data realizacji
 • 2012-03-09 12:00
  termin minął 5 lata temu
 • 1
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem w magazynie Zamawiającego materiałów biurowych w 2012 r. z podziałem na 2 części: część 1 - materiały biurowe, część 2 - papier. 2.Szczegółowe ( ... )

 • 2,2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-10-15
  data realizacji
 • 2012-03-07 12:00
  termin minął 5 lata temu
 • 2
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację i naprawę awaryjną elektronicznych systemów zabezpieczeń, a także zakup niezbędnych materiałów i części w celu wykonania ich naprawy, w zakresie: 1) sys ( ... )

1.Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację i naprawę awaryjną elektronicznych systemów zabezpieczeń, a także zakup niezbędnych materiałów i części w celu wykonania ich naprawy, w zakresie: 1) syst ( ... )

 • 2,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-12-31
  data realizacji
 • 2012-01-30 12:00
  termin minął 5 lata temu
 • 1
  powiązane

1)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2-3 do SIWZ, stanowiące jej integralną część. 2)Dostarczony przedmiot umowy musi spełniać wymagania zawarte w załącznikach nr 2-3 do SI ( ... )

1.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - wycena przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część SIWZ. 2.Dostarczone materiały biurowe mają być fabrycznie now ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i rozładowaniem do magazynu Zamawiającego sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do faksów i drukarek, zgodn ( ... )

 • ,68 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2011-11-30
  data realizacji
 • 2011-10-28 12:00
  termin minął 5 lata temu
 • 1
  powiązane

1.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - wycena przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część SIWZ. 2.Dostarczone materiały biurowe mają być fabrycznie now ( ... )

 • ,75 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2011-11-14
  data realizacji
 • 2011-10-17 12:00
  termin minął 5 lata temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i rozładowaniem do magazynu Zamawiającego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na 3 części, zgodnych z opisem przedmiotu zamówien ( ... )

ROZBUDOWA SYSTEMU ELEKTRONICZNO - MECHANICZNYCH DEPOZYTORÓW NA KLUCZE W JW 1551 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 78 W SIERADZU, WG OPISU I ILOŚCI WYMIENIONEJ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUN ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem do magazynu Zamawiającego rzutników multimedialnych i kserokopiarki z podziałem na 2 części, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. 2.Przedm ( ... )

Wyszukano w czasie : 230 Strona wygenerowana : 2017-03-28 02:21:46