Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów które zostały wyszczególnione w załącznikach nr 2 Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3, do SIWZ – formularz cenowy. b) Kos ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-31 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: spalinowych, dymowych i wentylacyjnych oraz ich czyszczenie i udrażnianie w budynkach na terenie Jednostek, Inst ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-28 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi czyszczenia i konserwacji kanalizacji sanitarnej, zgodni z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 12 III- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-26 10:00
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

 • 16,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-26 10:00
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

Remont pomieszczeń w budynkach nr: 1, 27, 29 i 31,zlokalizowanych przy ul. Dąbrowszczaków w Choszcznie. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zosta ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie warzyw gr. I i gr. II oraz owoców gr. I i gr. II dla 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 38 – Szcz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-18 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup tablic informacyjnych tablic pomocniczych i oznakowań które zostały wyszczególnione w załącznikach nr 2 Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-19 10:00
  termin minął 3 dni temu
 • 0
  powiązane

Remont kanału c.o. przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Zagospodarowaniu terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez 15 WOG Szczecin polegającym na dostawie, nasadzeniu drzew, krzewów innych rośl ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-14 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczów zwierzęcych dla 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załączni ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-13 10:00
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie pieczywa oraz wyrobów cukierniczych dla 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 19 – Szczegółowy opis ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-13 10:00
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, akumulatorów ołowiowo –kwasowych, żelowych i zasadowych nadwozi specjalnych, do pojazdów ciężarowo - terenowych, dostawczych oraz gąsienicowych pochodzący ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-12 10:00
  termin minął 10 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu pozyskania drewna oraz porządkowanie terenu po zabiegu. Przedmiot zamówienia obejmuje: pozyskanie i zrywka – szacunkowej masy 793 m3 drewna z oddziału 687n ( ... )

 • 2,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-11 10:00
  termin minął 11 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonane usługi konserwacyjnej a wojskowych bocznicach kolejowych. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o załączoną specyfikację techniczną wykonania i odb ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-05 10:00
  termin minął 17 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu elektrycznego i kuchennego, szczegółowo opisanego w załączniku nr 2, do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, oraz 2a warunki dostawy ( stan ( ... )

 • 14,85 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-28 10:00
  termin minął 24 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych narzędzi i urządzeń warsztatowych, wyszczególnionych w załącznikach od nr 3 - do 3 k ( formularza cenowego) do niniejszej specyfikacji Koszty tr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-23 10:00
  termin minął 29 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest - zakup i dostawa materiałów pielęgnacyjnych akcesoriów i osprzętu teleinformatycznego , materiałów elektrotechnicznych , części do radiostacji oraz części do radiotelefon ( ... )

Wyszukano w czasie : 154 Strona wygenerowana : 2016-10-22 13:39:08