Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i akcesoriów komputerowych określonych w załączniku nr 3, 3a, formularze cenowe , oraz w opisie przedmiotu zamówienia do SIWZ . Oferowane artykuły musz ( ... )

 • 3,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-18
  data realizacji
 • 2014-11-28 10:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia urządzeń sozotechnicznych ( separatorów substancji ropopochodnych, tłuszczu , skrobi, osadników piaskowników) zlokalizowanych na terenie administrowanym ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-11-27 10:00
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew na gruntach leśnych na terenie składu materiałowego Mosty administrowanego przez JW 4340. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączn ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie warzyw gr. I i gr. II oraz owoców gr. I dla Jednostki Wojskowej 4340 Szczecin, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 38 - Szczegółowy opi ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-11-28 10:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych (stałych segregowanych i niesegregowanych) oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z jednostek, inst ( ... )

 • 8,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-11-25 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów w wyznaczonych budynkach i magazynach , zwanych w dalszej części umowy towarem zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do u ( ... )

 • 7,4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-11-21 10:00
  termin minął 2 dni temu
 • 0
  powiązane

Usunięcie niesprawności pozagwarancyjnych 6 egz. KTO ROSOMAK o numerach: UB02396, UB02081, UB02029, UB02027, UB02065, UB02283 ( ... )

1. montaż nowych przęseł prefabrykowanego betonowego ogrodzenia w miejsce ubytków w istniejącym ogrodzeniu 2. wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie z siatki w ramkach 3. wymiana ogrodzenia z siatk ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załącznik nr 8a, 8b, 8 ( ... )

Zakres prac związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 1. Roboty ziemne liniowe 2. Montaż uziomów poziomych w wykopie 3. Układanie kabla YAKY 4X35 4. Montaż opraw oświetleniowych na słupach 5. Monta ( ... )

Roboty rozbiórkowe Instalowanie drzwi Roboty instalacyjne elektryczne Roboty budowlane ( ... )

I. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - 45111000-8 1. Roboty rozbiórkowe (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 33, 44 przedmiaru) 2. Prace pomiarowe geodezyjne (poz. 9, 11 przedmiaru) 3. Transport złom ( ... )

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem konserwacji i czyszczenia sieci kanalizacyjnej w kompleksach wojskowych znajduje się w załącznikach nr 2, 2a 2b, 2c - Specyfikacja Tech ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych elementów maskujących , kamuflażowych oraz opończ do pojazdów kołowych, ciężarowo-terenowych, terenowych , specjalnych i przyczep dla jednostek i ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odzieży specjalnej , rękawic i obuwia dla żołnierzy motocyklistów. Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami techniczno ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie mleka i przetworów mlecznych, olejów i tłuszczów roślinnych oraz jaj do Jednostki Wojskowej 4340 Szczecin, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami o ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-01-31
  data realizacji
 • 2014-11-12 10:00
  termin minął 11 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i sprzętu powszechnego użytku, akcesoriów komputerowych oraz zasilaczy i akumulatorów do sprzętu łączności tj. faksów, skanerów ,tablicy multimedialnej ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-11
  data realizacji
 • 2014-11-07 10:00
  termin minął 16 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych drobnych narzędzi warsztatowych , urządzeń podnośnikowo-transportowych , elektronarzędzi , urządzeń pneumatycznych oraz zestawów narzędzi wyszczeg ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-11
  data realizacji
 • 2014-11-06 10:00
  termin minął 17 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 21 Strona wygenerowana : 2014-11-23 11:45:40