Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Usprawnienie instalacji przeciwpożarowej poprzez konserwację i kontrolę techniczną sieci zewnętrznej i wewnętrznej przeciwpożarowej wraz z urządzeniami w celu zidentyfikowania przyczyn braku ochro ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-13 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży ochronnej , koszulki polowej z napisem , rękawic ,obuwia i kasków dla żołnierzy zawodowych Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Opis przedmiotu zamówien ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-09 10:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne 45000000-7 - Roboty budowlane i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowią ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-24 10:00
  termin mija za 19 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowana jednorazowo dostawa odzieży roboczej, ochronnej , specjalnej odzieży roboczej dodatków i obuwia dla jednostek i instytucji będących na zaopatrze ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-18 10:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Oferty częściowe Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w 83 ust.2 i 3 ustawy p ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest szycie, z użyciem tkanin producenta, umundurowania wyjściowego dla żołnierzy zawodowych. Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy skład ( ... )

 • 15,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-09 10:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

ciesielskie Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-12 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej, środków do utrzymania czystości dla służby mundurowej i żywnościowej w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Szczecinie. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i ubiorów sportowych na potrzeby 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz instytucji i Jednostek Wojskowych będących na jego zaopatrzeniu. Ubiory i ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży ochronnej , koszulki polowej z napisem , rękawic ,obuwia i kasków dla żołnierzy zawodowych Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Opis przedmiotu zamówien ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-04-26 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, materiałów ściernych i elektrod. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 3, 3a, 3b, f ( ... )

 • 1,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-06-30
  data realizacji
 • 2016-04-27 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 1
  powiązane

Usprawnienie sieci przeciwpożarowej poprzez konserwację i kontrolę techniczną sieci zewnętrznej i wewnętrznej przeciwpożarowej wraz z urządzeniami w celu zidentyfikowania przyczyn braku ochrony prz ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-04-22 10:00
  termin minął 12 dni temu
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-05 10:00
  termin mija za -12 godziny
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 31 Strona wygenerowana : 2016-05-04 23:15:03