Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8A, 8B do SIW ( ... )

 • 17 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-22 10:00
  termin mija za 28 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw zespołów i części do bojowych wozów piechoty BWP-1, KTO ROSOMAK ,STAR oraz HONKER, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a - Opis przedmiotu zamówienia oraz z za ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu sportowego na potrzeby 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz instytucji i Jednostek Wojskowych będących na jego zaopatrzeniu. Sprzęt sportowy wy ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8A, 8B do SIW ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-15 10:00
  termin mija za 21 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

 • 18 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-10 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8A, 8B, 8C do ( ... )

 • 28 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-14 10:00
  termin mija za 20 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8A, 8B, 8C, 8 ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-07 10:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Studzienki ściekowe, studnie rewizyjne - podniesieni kratki przy położeniu asfaltu, transport gruzu. ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8A, 8B, 8C do ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8, 8A do SIWZ ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-02 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-06 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8A, 8B, 8C do ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-08 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych nieregenerowanych części zamiennych do pojazdów samochodowych marki STAR 266 i jego odmian, oraz HONKER wyszczególnionych w załącznikach nr 7 i 7a ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

 • 40 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-08 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 1
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Usprawnienie instalacji przeciwpożarowej poprzez konserwację i kontrolę techniczną sieci zewnętrznej i wewnętrznej przeciwpożarowej wraz z urządzeniami w celu zidentyfikowania przyczyn braku ochro ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-13 10:00
  termin minął 11 dni temu
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Wyszukano w czasie : 537 Strona wygenerowana : 2016-05-24 17:34:26