Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Remontu budynku nr 44 zlokalizowanego przy Al. Żołnierza 37, 73-110 Stargard. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacj ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-01
  data realizacji
 • 2016-07-26 10:00
  termin mija za 24 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Remont dachów na budynkach nr 69, 70, 88, 89 zlokalizowanych w Składzie Mosty - Gmina Glewice. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały okreś ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do utrzymania higieny osobistej oraz worków na odzież dla służby mundurowej w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Szczecinie. ( ... )

 • 1,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-08 10:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Remont dachu, wentylacji mechanicznej i instalacji oświetlenia - budynek nr 15 zlokalizowany w JW. 1749 przy ul. Dąbrowszczaków, Choszczno. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne ( ... )

Wykonanie robót konserwacyjnych pomieszczeń w budynku nr 25 zlokalizowanym przy ul. Narutowicza 10A w Szczecinie. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówi ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-20 10:00
  termin mija za 18 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu elektrycznego i kuchennego, szczegółowo opisanego w załączniku nr 2, do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, oraz 2a warunki dostawy ( stanowią ( ... )

 • 14,85 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-07 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

 • 12 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-14 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Naprawa dachu papowego w budynku nr 5 Chlebowo Szczecin Podjuchy oraz częściowa naprawa dachu papowego w budynku nr 3 Chlebowo Szczecin Podjuchy. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techn ( ... )

Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych, instalacji sanitarnych i OAZ w budynku nr 1 zlokalizowanym przy ul. Narutowicza 10A w Szczecinie. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy technicz ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-11 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8A, 8B, 8C do ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót wraz z Programem prac konserwatorskich ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-06 10:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie mleka i przetworów mleczarskich, tłuszczów roślinnych, soków oraz jaj dla 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załączni ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2016-06-23 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8A, 8B, 8C do ( ... )

Remontu dachów na budynkach nr 4, 39, 84, 85 zlokalizowanych w Składzie Mosty - Gmina Goleniów. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały okre ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-01 10:00
  termin minął 10 godziny temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa baterii i akumulatorków. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 3 formularz cenowy do SIWZ , oraz w załączniku nr 2 do SIWZ - ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-07-20
  data realizacji
 • 2016-06-22 10:00
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

 • 21 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-23 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 639 Strona wygenerowana : 2016-07-01 22:32:03