Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 22 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zastosowanie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu - pieca konwekcyjno -parowego dla służby żywnościowej szczegółowo opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ Wymagania taktyczno-techniczne ( ... )

 • 1,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-18
  data realizacji
 • 2015-12-02 10:00
  termin mija za -19 godziny
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych akumulatorów ołowiowo-kwasowych, żelowych nadwozi specjalnych do pojazdów ciężarowo- terenowych, dostawczych, oraz gąsienicowych pochodzą ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-18
  data realizacji
 • 2015-12-01 10:00
  termin minął 4 godziny temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych z terenów jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Go ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-11-27 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wdrożenie i prowadzenie programu zwalczania szkodników dla obiektów infrastruktury żywnościowej oraz przeprowadzenie zabiegów DDD w pozostałych obiektach na te ( ... )

 • 3,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-11-25 10:30
  termin minął 6 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem kotłów warzelnych i elektrycznych szczegółowo opisanych w załączniku nr 2, do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, oraz w załączniku nr 4 ( ... )

Na wypadek wykorzystania dostaw i środków objętych zamówieniem podstawowym, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 B do SIWZ. Wykonawca składa ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-11-26 10:00
  termin minął 5 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych, spalinowych, dymowych i wentylacyjnych oraz ich czyszczenie i udrażnianie w budynkach na terenie jednostek i ins ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-11-25 10:00
  termin minął 6 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia urządzeń sozotechnicznych (separatorów substancji ropopochodnych, tłuszczu, skrobi, osadników piaskowników) zlokalizowanych na terenie administrowanym pr ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-11-23 10:30
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Dostawa warzyw gr. I i gr. II oraz owoców gr. I i gr. II. dla 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 51 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówien ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych (stałych segregowanych i niesegregowanych) oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z jednostek, inst ( ... )

 • 8,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-11-23 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń warsztatowych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego wyszczególnionych w załączniku nr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-16
  data realizacji
 • 2015-11-18 10:00
  termin minął 13 dni temu
 • 0
  powiązane

Na wypadek wykorzystania dostaw i środków objętych zamówieniem podstawowym, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 B do SIWZ. Wykonawca składa ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-11-19 10:00
  termin minął 12 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem przymierzalni na potrzeby Jednostki Wojskowej 4340 oraz Jednostek i Instytucji będących na jej zaopatrzeniu zgodnie z formularzem cenowym ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych nieregenerowanych części zamiennych do pojazdów samochodowych marki STAR 944 oraz STAR - 266 i jego odmian, wyszczególnionych w załącznikach nr ( ... )

 • 3,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-16
  data realizacji
 • 2015-11-16 10:00
  termin minął 15 dni temu
 • 0
  powiązane

2015-11-04 Dostawa ryb.

Na wypadek wykorzystania dostaw i środków objętych zamówieniem podstawowym, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 B do SIWZ. Wykonawca składa ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-11-17 10:00
  termin minął 14 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wycinka ,frezowanie oraz nasadzanie drzew wraz z pielęgnacją na terenie działki nr 556 obręb 3 w Choszcznie. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w zał ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży sportowej oraz sprzętu sportowego na potrzeby JW. 4340 oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu. Artykuły i sprzęt spo ( ... )

Na wypadek wykorzystania dostaw i środków objętych zamówieniem podstawowym, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 B do SIWZ. Wykonawca składa ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-11-12 10:00
  termin minął 19 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 29 Strona wygenerowana : 2015-12-01 15:37:35