Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa: farb, lakierów, szpachli, pędzli i taśmy malarskiej maskującej, preparatów chemicznych odrdzewiająco- konserwujących, płynów do spryskiwaczy szyb , materiałów śc ( ... )

Roboty remontowe i renowacyjne. ( ... )

 • 4,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-03 10:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Roboty izolacyjne Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie urządzeń wenty ( ... )

 • 14 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-01 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacyjnej urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych ,systemów osuszania dynamicznego zgodnie z Specyfikacją techniczną załącznik nr 2 do SIWZ, Formula ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej, środków do utrzymania czystości i dezynfekcji dla służby mundurowej, żywnościowej , infrastruktury Jednostki Wojskowej 4340 Szczeci ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-07-30
  data realizacji
 • 2015-05-08 10:00
  termin minął 15 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń warsztatowych i zestawów narzędziowych wyszczególnionych w załącznikach 3, 3a, 3b, 3c, 3d- formularze cenowe do SIWZ, oraz w opisie przed ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2015-04-22 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Montaż konstrukcji metalowych Roboty murowe Roboty w zakresie usuwania gruzu Roboty rozbiórkowe Instalow ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-10
  data realizacji
 • 2015-04-27 10:00
  termin minął 26 dni temu
 • 2
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szaf stalowych klasy A - zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 57 MON - MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2015-04-14 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacyjnej urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych ,systemów osuszania dynamicznego zgodnie z Specyfikacją techniczną załącznik nr 2 do SIWZ, Formula ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-15
  data realizacji
 • 2015-04-17 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacyjnej urządzeń i instalacji myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych w Jednostkach Wojskowych w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim, zgodnie z Ha ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-04-14 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: farb, lakierów, szpachli, pędzli i taśmy malarskiej maskującej, preparatów chemicznych odrdzewiająco- konserwujących, płynów do spryskiwaczy szyb , materiałów śc ( ... )

 • 2,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-15
  data realizacji
 • 2015-04-13 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacyjnej urządzeń i instalacji myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych w Jednostkach Wojskowych w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim, zgodnie z Ha ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-03-30 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-30
  data realizacji
 • 2015-03-26 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, produktów i wyposażenia do usuwania skutków wycieków substancji niebezpiecznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia oraz z ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew, krzewów, frezowanie pni drzew, nasadzenie drzew , zabiegi pielęgnacyjne oraz usunięcie zwałów/wiatrołomów na terenach administrowanych przez JW.4340 w Szcze ( ... )

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zabezpieczeniem medycznym procesu szkolenia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska Jednostki Wojskowej 4340, a także żołnierzy zawodowych i pracowników ( ... )

Wyszukano w czasie : 25 Strona wygenerowana : 2015-05-23 15:22:44