Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest zrealizowana jednorazowo dostawa odzieży roboczej, ochronnej , specjalnej odzieży roboczej dodatków i obuwia dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4340 Sz ( ... )

 • 1,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-09 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8, do SIWZ. P ( ... )

 • 4,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-27 10:00
  termin mija za 26 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych części zamiennych do pojazdów samochodowych marki HONKER oraz STAR 266 i jego odmian, wyszczególnionych w załączniku nr 5 A, ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy technicznei jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Prz ( ... )

 • 16 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-07 10:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niszczarek do dokumentów w klasie niszczenia P5 wg DIN 66399. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ - ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-31
  data realizacji
 • 2015-06-25 10:00
  termin minął 5 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacyjnej urządzeń i instalacji myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych w Jednostkach Wojskowych w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim, zgodnie z ha ( ... )

Przystosowanie pomieszczeń magazynu służby czołgowo - samochodowej do nowych standardów użytkowych - przebudowa i zmiana funkcji części pomieszczeń budynku magazynowo - usługowego - opis zamówienia zn ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej, środków do utrzymania czystości i dezynfekcji dla służby mundurowej, żywnościowej , infrastruktury Jednostki Wojskowej 4340 Szczeci ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

 • 14,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-29 10:00
  termin minął wczoraj
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest szycie, z użyciem tkanin producenta, umundurowania wyjściowego. Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klas ( ... )

 • 14,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-18 10:00
  termin minął 12 dni temu
 • 0
  powiązane

Roboty budowlane związane z ochroną budynków historycznych. ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-30 10:00
  termin minął 20 godziny temu
 • 1
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń warsztatowych i zestawów narzędziowych wyszczególnionych w załącznikach 3, 3a, 3b, 3c, 3d- formularze cenowe do SIWZ, oraz w opisie przed ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacyjnej urządzeń i instalacji myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych w Jednostkach Wojskowych w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim, zgodnie z ha ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-06-09 10:00
  termin minął 21 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szaf stalowych klasy A - zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 57 MON - MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji ( ... )

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, o których mowa w art. 83 ust.2 i 3 ustawy pzp. ( ... )

 • 6,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-01
  data realizacji
 • 2015-06-10 10:00
  termin minął 20 dni temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: farb, lakierów, szpachli, pędzli i taśmy malarskiej maskującej, preparatów chemicznych odrdzewiająco- konserwujących, płynów do spryskiwaczy szyb , materiałów śc ( ... )

Roboty remontowe i renowacyjne. ( ... )

 • 4,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-03 10:00
  termin minął 27 dni temu
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Wyszukano w czasie : 70 Strona wygenerowana : 2015-07-01 08:33:15