Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


I. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - 45111000-8 1. Roboty rozbiórkowe (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 przedmiaru) 2. Prace pomiarowe geodezyjne (poz. 7, 11 przedmiaru) 3. Transport złomu do m. ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-15
  data realizacji
 • 2014-09-11 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

1. Prace demontażowe (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 przedmiaru) 2. Roboty przygotowawcze (poz. 10, 11, 13 przedmiaru) 3. Roboty montażowe (poz. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 przedmia ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-29
  data realizacji
 • 2014-09-10 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-29
  data realizacji
 • 2014-09-10 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektrycznego i kuchennego, wyszczególnionego w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury elektrycznej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 2 - opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3, 3a - fo ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-10
  data realizacji
 • 2014-08-14 10:00
  termin minął 18 dni temu
 • 0
  powiązane

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Roboty w zakresie dróg pieszych ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-30
  data realizacji
 • 2014-08-14 10:00
  termin minął 18 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest szycie, z użyciem tkanin producenta, umundurowania wyjściowego. Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klas ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji oczyszczalni ścieków i przepompowni na terenie kompleksów wojskowych w : Szczecinie , Szczecin -Podjuchy , Stargard Szczeciński , Glewice gm. Goleniów, ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektrycznego i kuchennego, wyszczególnionego w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu. ( ... )

 • 5,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-20
  data realizacji
 • 2014-08-04 10:00
  termin minął 28 dni temu
 • 1
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowana jednorazowo dostawa odzieży branżowej, specjalnej odzieży roboczej, dodatków, obuwia oraz obuwia sportowego dla JW. 4340 Szczecin. Opis przedmiotu zamówienia z ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Budynek 22 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45331210-1 Instalowanie wentylacji Budynek 23 45443000-4 Roboty elewacyjne B ( ... )

Wyrównanie podłóg Roboty rozbiórkowe Roboty instalacyjne elektryczne Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów Instalowanie krat Kładzenie płytek Roboty malarskie Roboty sanitarne ( ... )

Roboty rozbiórkowe Roboty murarskie Tynkowanie Instalowanie ogrodzenia, płotów i sprzętu ochronnego ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, sanitarnych , baterii akumulatorków , elektrod spawalniczych oraz materiałów zabezpieczenia szkolenia. Przedmiot zamówienia z ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-01 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji oczyszczalni ścieków i przepompowni na terenie kompleksów wojskowych w : Szczecinie , Szczecin -Podjuchy , Stargard Szczeciński , Glewice gm. Goleniów, ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-07-15 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 21 Strona wygenerowana : 2014-09-02 08:41:12