Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych z terenów jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szcz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-03-12 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zabezpieczeniem medycznym procesu szkolenia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska Jednostki Wojskowej 4340, a także żołnierzy zawodowych i pracowników ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-18
  data realizacji
 • 2015-03-04 10:00
  termin minął 2 dni temu
 • 0
  powiązane

Usługa kompleksowej obsługi prawnej Wojskowej Komendy Transportu w Szczecinie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i naprawy Systemów i Urządzeń Alarmowych w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu JW.4340 w Szczecinie. Opis przedm ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji oczyszczalni ścieków i przepompowni na terenie kompleksów wojskowych w : Szczecinie , Szczecin -Podjuchy , Stargard Szczeciński , Glewice gm. Goleniów, ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-15
  data realizacji
 • 2015-02-24 10:00
  termin minął 10 dni temu
 • 0
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Usługa kompleksowej obsługi prawnej JW. 2901 Szczecin-Podjuchy, JW. 5889 Stargard Szczeciński realizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ( ... )

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zabezpieczeniem medycznym procesu szkolenia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska Jednostki Wojskowej 4340, a także żołnierzy zawodowych i pracowników ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-18
  data realizacji
 • 2015-02-18 10:00
  termin minął 16 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie prowadzenia kursów języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych (CPV 80580000-3) zgodnie z STANAG 6001 oraz na podstawie Ramowego i szczegółow ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, produktów i wyposażenia do usuwania skutków wycieków substancji niebezpiecznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia oraz z ( ... )

 • 7,2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-02-13 10:00
  termin minął 21 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacyjnej podziemnych ujęć wody- studnie głębinowe oraz hydroforni- stacje uzdatniania wody na terenie kompleksów wojskowych w: Wołczkowa gm. Police ( ... )

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Część nr 1 - Pojazdy marki Opel Część nr 2 - Pojazdy marki Ford Część nr 3 - Pojazdy marki IVECO Część nr 4 - Pojazdy marki Jelcz Część nr 5 - Pojaz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-11
  data realizacji
 • 2015-02-12 10:00
  termin minął 22 dni temu
 • 0
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Wykonywanie w okresie trwania umowy konserwacji stacjonarnych zespołów prądotwórczych wymienionych w WYKAZIE stacjonarnych zespołów prądotwórczych- załącznik nr 3 do SIWZ, a zainstalowanych w poszczeg ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-11
  data realizacji
 • 2015-02-03 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób autokarami i autobusami (w zależności od ilosci przewożonych osób), w transporcie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Jednostki Wojskowej 4 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew, krzewów, frezowanie pni drzew, nasadzenie drzew , zabiegi pielęgnacyjne oraz usunięcie zwałów/wiatrołomów na terenach administrowanych przez JW.4340 w Szcze ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-01
  data realizacji
 • 2015-01-30 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie prowadzenia kursów języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych (CPV 80580000-3) zgodnie z STANAG 6001 oraz na podstawie Ramowego i szczegółow ( ... )

 • 4,55 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-01-29
  data realizacji
 • 2015-01-28 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych , medycznych oraz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów jednoste ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Wyszukano w czasie : 67 Strona wygenerowana : 2015-03-06 12:02:34