Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu pozyskania drewna oraz porządkowanie terenu po zabiegu. Przedmiot zamówienia obejmuje: pozyskanie i zrywka – szacunkowej masy 793 m3 drewna z oddziału 687n ( ... )

 • 2,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-11 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonane usługi konserwacyjnej a wojskowych bocznicach kolejowych. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o załączoną specyfikację techniczną wykonania i odb ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-05 10:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu elektrycznego i kuchennego, szczegółowo opisanego w załączniku nr 2, do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, oraz 2a warunki dostawy ( stan ( ... )

 • 14,85 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-28 10:00
  termin minął 8 godziny temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych narzędzi i urządzeń warsztatowych, wyszczególnionych w załącznikach od nr 3 - do 3 k ( formularza cenowego) do niniejszej specyfikacji Koszty tr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-23 10:00
  termin minął 5 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest - zakup i dostawa materiałów pielęgnacyjnych akcesoriów i osprzętu teleinformatycznego , materiałów elektrotechnicznych , części do radiostacji oraz części do radiotelefon ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń warsztatowych wyszczególnionych w załącznikach nr 3, 3a, 3b, formularze cenowe do SIWZ, oraz w opisie przedmiotu zamówienia załąc ( ... )

Remont pomieszczeń w budynkach nr: 1, 27, 29 i 31 zlokalizowanych przy ul. Dąbrowszczaków w Choszcznie. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zost ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-22 10:00
  termin minął 6 dni temu
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8A, 8B do SIW ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przygotowania urządzeń technicznych do sezonu grzewczego w Jednostkach Wojskowych w Stargardzie, Choszcznie, Bielkowie (gm. Kobylanka), Mostach (gm. Goleni ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-16 10:00
  termin minął 12 dni temu
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8A, 8B, 8C, 8 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do utrzymania czystości dla służby żywnościowej w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Szczecinie. Opis przedmiotu i warunki dostawy zamówienia zostały szc ( ... )

Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń warsztatowych wyszczególnionych w załącznikach 3- 3i do SIWZ. ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8A, 8B, 8C, 8 ( ... )

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych z terenów jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Go ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do utrzymania higieny osobistej oraz worków na odzież dla służby mundurowej w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Szczecinie. ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Wyszukano w czasie : 843 Strona wygenerowana : 2016-09-28 20:44:18