Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni drzew na terenach administrowanych przez JW.4340 w Szczecinie. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączni ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczów zwierzęcych dla Jednostki Wojskowej 4340 Szczecin - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-11-03 10:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem konserwacji i czyszczenia sieci kanalizacyjnej w kompleksach wojskowych znajduje się w załącznikach nr 2, 2a 2b, 2c - Specyfikacja Tech ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-12
  data realizacji
 • 2014-10-24 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest szycie, z użyciem tkanin producenta, umundurowania wyjściowego. Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klas ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu chłodniczego -szaf chłodniczych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew na gruntach leśnych na terenie składu materiałowego Mosty administrowanego przez JW 4340. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączn ( ... )

 • 2,4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-12
  data realizacji
 • 2014-10-22 10:00
  termin minął 13 godziny temu
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odzieży specjalnej , rękawic i obuwia dla żołnierzy motocyklistów. Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami techniczno- ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-21 10:00
  termin minął wczoraj
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-12
  data realizacji
 • 2014-10-23 10:00
  termin mija za -10 godziny
 • 0
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

I. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - 45111000-8 1. Roboty rozbiórkowe (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 33, 44 przedmiaru) 2. Prace pomiarowe geodezyjne (poz. 9, 11 przedmiaru) 3. Transport zło ( ... )

 • 9,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-29
  data realizacji
 • 2014-10-21 10:00
  termin minął wczoraj
 • 1
  powiązane

Roboty murowe w zakresie gleby Roboty izolacyjne Roboty instalacyjne kanalizacyjne Tynkowanie Montaż konstrukcji metalowych Instalowanie drzwi Instalowanie wyrobów metalowych Betonowanie Wymiana nawie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych elementów maskujących , kamuflażowych oraz opończ do pojazdów kołowych, ciężarowo-terenowych, terenowych , specjalnych i przyczep dla jednostek i ( ... )

 • 3,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-10
  data realizacji
 • 2014-10-08 10:00
  termin minął 14 dni temu
 • 0
  powiązane

Roboty rozbiórkowe Instalowanie drzwi Roboty instalacyjne elektryczne Roboty budowlane ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-05
  data realizacji
 • 2014-10-21 10:00
  termin minął wczoraj
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu chłodniczego- szaf chłodniczych szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia ( stanowiący jego integralną część). ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-03
  data realizacji
 • 2014-10-01 10:00
  termin minął 21 dni temu
 • 1
  powiązane

I.Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - 45111000-8 1.Roboty rozbiórkowe (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 przedmiaru) 2.Prace pomiarowe geodezyjne (poz. 7, 11 przedmiaru) 3.Transport złomu do m. Koby ( ... )

1. montaż nowych przęseł prefabrykowanego betonowego ogrodzenia w miejsce ubytków w istniejącym ogrodzeniu 2. wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie z siatki w ramkach 3. wymiana ogrodzenia z sia ( ... )

 • 9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-12
  data realizacji
 • 2014-10-07 10:00
  termin minął 15 dni temu
 • 0
  powiązane

Zakres prac związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 1. Roboty ziemne liniowe 2. Montaż uziomów poziomych w wykopie 3. Układanie kabla YAKY 4X35 4. Montaż opraw oświetleniowych na słupach 5. Monta ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-12
  data realizacji
 • 2014-10-07 10:00
  termin minął 15 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni drzew na terenach administrowanych przez JW.4340 w Szczecinie. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączni ( ... )

 • 1,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-30
  data realizacji
 • 2014-09-30 10:00
  termin minął 22 dni temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 65 Strona wygenerowana : 2014-10-23 01:01:09