Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8A, 8B, 8C, 8 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do utrzymania czystości dla służby żywnościowej w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Szczecinie. Opis przedmiotu i warunki dostawy zamówienia zostały szc ( ... )

Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń warsztatowych wyszczególnionych w załącznikach 3- 3i do SIWZ. ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8A, 8B, 8C, 8 ( ... )

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych z terenów jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Go ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do utrzymania higieny osobistej oraz worków na odzież dla służby mundurowej w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Szczecinie. ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń warsztatowych wyszczególnionych w załącznikach nr 3, 3a, 3b, formularze cenowe do SIWZ, oraz w opisie przedmiotu zamówienia załąc ( ... )

 • 1,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-31
  data realizacji
 • 2016-08-08 10:00
  termin minął 16 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych z terenów jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Go ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2016-08-02 10:00
  termin minął 22 dni temu
 • 1
  powiązane

Wykonanie robót konserwacyjnych pomieszczeń w bud. nr 25 zlokalizowanym przy ul. Narutowicza 10A w Szczecinie. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówieni ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do utrzymania czystości dla służby żywnościowej w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Szczecinie. Opis przedmiotu i warunki dostawy zamówienia zostały szc ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-04 10:00
  termin minął 20 dni temu
 • 1
  powiązane

Wykonanie remontu pomieszczeń budynku nr 1 w Chlebowie; budynku nr 28 przy ul. Szklanej i budynku nr 3 przy ul. Metalowej 39, zlokalizowanych w m. Szczecin Podjuchy. Szczegółowy zakres i sposób wykona ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-01
  data realizacji
 • 2016-08-18 10:00
  termin minął 6 dni temu
 • 0
  powiązane

Wykonanie prac konserwatorskich (empor bocznych, chóru wschodniego oraz kruchty z przedsionkiem) we wnętrzu Kościoła Garnizonowego pw. św. Wojciecha w Szczecinie przy pl. Zwycięstwa. Szczegółowy zakre ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa baterii i akumulatorków.Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 3 formularz cenowy do SIWZ , o ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie mleka i przetworów mleczarskich, tłuszczów roślinnych, soków oraz jaj dla 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznik ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Wykonanie remontu pomieszczeń budynków nr: 1, 27, 29 i 31, zlokalizowanych przy ul. Dąbrowszczaków w Choszcznie. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówie ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-01
  data realizacji
 • 2016-08-16 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu gastronomicznego , myjącego dla służby żywnościowej szczegółowo opisanego w załączniku nr 2, do SIWZ - Opis przedmiotu zamówieni ( ... )

 • 15,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-29 10:00
  termin minął 26 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 36 Strona wygenerowana : 2016-08-25 09:54:26