Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wycinka ,podcinka drzew i krzewów, frezowanie pni drzew, przesadzanie krzewów, nasadzanie wraz z pielęgnacją oraz zagospodarowanie terenów zielonych na terenach administr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-20
  data realizacji
 • 2015-09-10 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży sportowej oraz sprzętu sportowego na potrzeby JW. 4340 oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu. Artykuły i sprzęt spo ( ... )

 • 1,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-09-14 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych akumulatorów ołowiowo-kwasowych do pojazdów ciężarowo- terenowych, dostawczych, osobowych pochodzących z bieżącej produkcji, wyszczególnio ( ... )

 • 4,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-20
  data realizacji
 • 2015-08-28 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Projekcie budowlanym sanitarnym i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót: bud ( ... )

 • 30 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-01
  data realizacji
 • 2015-09-08 10:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu elektrycznego i kuchennego, szczegółowo opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia ( stanowiący jego integralną część ( ... )

 • 11,1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-30
  data realizacji
 • 2015-08-27 10:00
  termin minął 5 dni temu
 • 0
  powiązane

Przystosowanie pomieszczeń magazynu służby czołgowo - samochodowej do nowych standardów użytkowych - przebudowa i zmiana funkcji części pomieszczeń budynku magazynowo - usługowego. ZAMÓWIENIE DODATKO ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8, do SIWZ. P ( ... )

 • 4,1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-27 10:00
  termin minął 5 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych akumulatorów ołowiowo-kwasowych do pojazdów ciężarowo- terenowych, dostawczych, osobowych pochodzących z bieżącej produkcji, wyszczególnio ( ... )

 • 4,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-20
  data realizacji
 • 2015-08-18 10:00
  termin minął 14 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowana jednorazowo dostawa odzieży roboczej, ochronnej , specjalnej odzieży roboczej dodatków i obuwia dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4340 Sz ( ... )

Remont i przebudowa pomieszczeń warsztatowych i magazynowych w budynku nr 34 w JW 4340 w Szczecinie. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały ( ... )

Usługa kompleksowej obsługi prawnej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niszczarek do dokumentów w klasie niszczenia P5 wg DIN 66399. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ- op ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, materiałów ściernych i elektrod. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 3, 3a, 3b, 3 ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-03 10:00
  termin minął 29 dni temu
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Wykonanie prac konserwatorskich wnętrz kościoła garnizonowego p.w. św. Wojciecha pl. Zwycięstwa 1 Szczecin ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 oraz projek ( ... )

 • 12 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-28 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest szycie, z użyciem tkanin producenta, umundurowania wyjściowego. Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klas ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowana jednorazowo dostawa odzieży roboczej, ochronnej , specjalnej odzieży roboczej dodatków i obuwia dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4340 Sz ( ... )

 • 1,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-09 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 188 Strona wygenerowana : 2015-09-02 02:17:25