Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Wykonanie remontu pomieszczeń budynku nr 1 w Chlebowie; budynku nr 28 przy ul. Szklanej i budynku nr 3 przy ul. Metalowej 39, zlokalizowanych w m. Szczecin Podjuchy. Szczegółowy zakres i sposób wykona ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-01
  data realizacji
 • 2016-08-18 10:00
  termin mija za 25 dni
 • 0
  powiązane

Wykonanie prac konserwatorskich (empor bocznych, chóru wschodniego oraz kruchty z przedsionkiem) we wnętrzu Kościoła Garnizonowego pw. św. Wojciecha w Szczecinie przy pl. Zwycięstwa. Szczegółowy zakre ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa baterii i akumulatorków.Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 3 formularz cenowy do SIWZ , o ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie mleka i przetworów mleczarskich, tłuszczów roślinnych, soków oraz jaj dla 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznik ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Wykonanie remontu pomieszczeń budynków nr: 1, 27, 29 i 31, zlokalizowanych przy ul. Dąbrowszczaków w Choszcznie. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówie ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-01
  data realizacji
 • 2016-08-16 10:00
  termin mija za 23 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu gastronomicznego , myjącego dla służby żywnościowej szczegółowo opisanego w załączniku nr 2, do SIWZ - Opis przedmiotu zamówieni ( ... )

 • 15,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-29 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych, instalacji sanitarnych i OAZ w budynku nr 1 zlokalizowanym przy ul. Narutowicza 10A w Szczecinie. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne ( ... )

Remont budynku nr 16 zlokalizowanego przy al. Żołnierza 37, 73-110 Stargard. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacj ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-01
  data realizacji
 • 2016-08-10 10:00
  termin mija za 17 dni
 • 0
  powiązane

Remont dachów na budynkach nr 4, 39, 69, 70, 84, 85 zlokalizowanych w Składzie Mosty - Gmina Goleniów. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zosta ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-02 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Wykonanie naprawy elementów zagospodarowania terenu przy budynku nr 1, zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Zaleskiego 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiot ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-05 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Remont węzłów sanitarnych, malowania pomieszczeń oraz remont wewnętrznej instalacji elektrycznej i c.o. - budynek nr 23 Bielkowo, gm. Kobylanka. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techni ( ... )

Remont budynków nr 3, 16, 30, 37, zlokalizowanych w m. Glewice, gmina Goleniów. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfika ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-01
  data realizacji
 • 2016-07-28 10:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

Remont budynku nr 4, zlokalizowanego w Szczecinie (Podjuchy) przy ul. Metalowej 52. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specy ( ... )

Remontu budynku nr 11 zlokalizowanego przy ul. Szkolnej, 73-110 Stargard. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Te ( ... )

Remontu budynku nr 44 zlokalizowanego przy Al. Żołnierza 37, 73-110 Stargard. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacj ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-01
  data realizacji
 • 2016-07-29 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 1
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Remont dachów na budynkach nr 69, 70, 88, 89 zlokalizowanych w Składzie Mosty - Gmina Glewice. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały okreś ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do utrzymania higieny osobistej oraz worków na odzież dla służby mundurowej w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Szczecinie. ( ... )

 • 1,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-08 10:00
  termin minął 15 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 830 Strona wygenerowana : 2016-07-23 17:04:35