Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Budynek 22 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45331210-1 Instalowanie wentylacji Budynek 23 45443000-4 Roboty elewacyjne B ( ... )

Wyrównanie podłóg Roboty rozbiórkowe Roboty instalacyjne elektryczne Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów Instalowanie krat Kładzenie płytek Roboty malarskie Roboty sanitarne ( ... )

Roboty rozbiórkowe Roboty murarskie Tynkowanie Instalowanie ogrodzenia, płotów i sprzętu ochronnego ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, sanitarnych , baterii akumulatorków , elektrod spawalniczych oraz materiałów zabezpieczenia szkolenia. Przedmiot zamówienia z ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-07-29 10:00
  termin mija za 6 dni
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji oczyszczalni ścieków i przepompowni na terenie kompleksów wojskowych w : Szczecinie , Szczecin -Podjuchy , Stargard Szczeciński , Glewice gm. Goleniów, ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-07-15 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 0
  powiązane

Usunięcie niesprawności pozagwarancyjnych 14 egz. KTO ROSOMAK o numerach: UB02319, UB02318, UB02313, UB02296, UB02294, UB02274, UB02266, UB02262, UB02090, UB02030, UB02028, UB02013, UB02012, UB02011. ( ... )

Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów lub ic ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest naprawa kotłów grzewczych i warzelnych zlokalizowanych w kompleksach wojskowych w Choszcznie, Szczecinie, Szczecin- Podjuchy, Glewice, Stargard Szczeciński. Szczegółowy za ( ... )

45 11 13 00- 1 Roboty rozbiórkowe 45 11 21 00- 6 Roboty w zakresie kopania rowów 45 22 32 00- 8 Roboty konstrukcyjne 45 34 20 00- 6 Wznoszenie ogrodzeń 45 22 32 10- 1 Roboty konstrukcyjne z wykorzysta ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest szycie, z użyciem tkanin producenta, umundurowania wyjściowego. Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klas ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-07-04 10:00
  termin minął 18 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na naprawie spycharko-ładowarek , spycharek hydraulicznych i koparek samochodowych. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji oczyszczalni ścieków i przepompowni na terenie kompleksów wojskowych w : Szczecinie , Szczecin -Podjuchy , Stargard Szczeciński , Glewice gm. Goleniów, ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-06-24 10:00
  termin minął 28 dni temu
 • 0
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Zamówienie jest realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa pzp) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej dostaw poniż ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowana jednorazowo dostawa odzieży branżowej, specjalnej odzieży roboczej, dodatków, obuwia oraz obuwia sportowego dla JW. 4340 Szczecin. Opis przedmiotu zamówienia z ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-06-23 10:00
  termin minął 29 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 298 Strona wygenerowana : 2014-07-23 03:29:36