Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Wykonywanie w okresie trwania umowy konserwacji stacjonarnych zespołów prądotwórczych wymienionych w WYKAZIE stacjonarnych zespołów prądotwórczych- załącznik nr 3 do SIWZ, a zainstalowanych w poszczeg ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-11
  data realizacji
 • 2015-02-03 10:00
  termin mija za 2 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób autokarami i autobusami (w zależności od ilosci przewożonych osób), w transporcie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Jednostki Wojskowej 4 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew, krzewów, frezowanie pni drzew, nasadzenie drzew , zabiegi pielęgnacyjne oraz usunięcie zwałów/wiatrołomów na terenach administrowanych przez JW.4340 w Szcze ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-01
  data realizacji
 • 2015-01-30 10:00
  termin minął wczoraj
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie prowadzenia kursów języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych (CPV 80580000-3) zgodnie z STANAG 6001 oraz na podstawie Ramowego i szczegółow ( ... )

 • 4,55 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-01-29
  data realizacji
 • 2015-01-28 10:00
  termin minął 3 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych , medycznych oraz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów jednoste ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia urządzeń sozotechnicznych ( separatorów substancji ropopochodnych, tłuszczu , skrobi, osadników piaskowników) zlokalizowanych na terenie administrowanym ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i naprawy Systemów i Urządzeń Alarmowych w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu JW.4340 w Szczecinie. Opis pr ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-01-20 10:00
  termin minął 11 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie prowadzenia kursów języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych (CPV 80580000-3) zgodnie z STANAG 6001 oraz na podstawie Ramowego i szczegółow ( ... )

 • 4,55 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-01-29
  data realizacji
 • 2015-01-14 10:00
  termin minął 17 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacyjnej podziemnych ujęć wody- studnie głębinowe oraz hydroforni- stacje uzdatniania wody na terenie kompleksów wojskowych w: Wołczkowa gm. Police ( ... )

 • 3,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-15
  data realizacji
 • 2015-01-09 10:00
  termin minął 22 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji sprzętu gastronomiczno - chłodniczego znajdującego się stołówkach wojskowych i w magazynach żywnościowych JW 4340 Szczecin. 1.Usługa konserwacji będzie wyk ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych (stałych segregowanych i niesegregowanych) oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z jednostek, inst ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób autokarami i autobusami (w zależności od ilosci przewożonych osób), w transporcie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Jednostki Wojskowej 4 ( ... )

 • 11 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-20
  data realizacji
 • 2014-12-30 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Naprawy pogwarancyjna silnika w kooperacji z pojazdu KTO ROSOMAK ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie warzyw gr. I i gr. II oraz owoców gr. I dla Jednostki Wojskowej 4340 Szczecin, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami od 1-38 -Szczegółowy opi ( ... )

Naprawy pogwarancyjnej silnika w kooperacji z pojazdu KTO ROSOMAK ( ... )

Wyszukano w czasie : 121 Strona wygenerowana : 2015-01-31 20:10:34