Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji sprzętu gastronomiczno - chłodniczego znajdującego się stołówkach wojskowych i w magazynach żywnościowych JW 4340 Szczecin. 1.Usługa konserwacji będzie wyk ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych (stałych segregowanych i niesegregowanych) oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z jednostek, inst ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób autokarami i autobusami (w zależności od ilosci przewożonych osób), w transporcie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Jednostki Wojskowej 4 ( ... )

 • 11 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-20
  data realizacji
 • 2014-12-30 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Naprawy pogwarancyjna silnika w kooperacji z pojazdu KTO ROSOMAK ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie warzyw gr. I i gr. II oraz owoców gr. I dla Jednostki Wojskowej 4340 Szczecin, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami od 1-38 -Szczegółowy opi ( ... )

Naprawy pogwarancyjnej silnika w kooperacji z pojazdu KTO ROSOMAK ( ... )

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych , medycznych oraz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów jednoste ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-22 10:00
  termin minął 1 godziny temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i sprzętu powszechnego użytku, akcesoriów komputerowych oraz zasilaczy i akumulatorów do sprzętu łączności tj. faksów, skanerów ,tablicy multimedialnej ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych drobnych narzędzi warsztatowych , urządzeń podnośnikowo-transportowych , elektronarzędzi , urządzeń pneumatycznych oraz zestawów narzędzi wyszczeg ( ... )

Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji sprzętu gastronomiczno - chłodniczego znajdującego się stołówkach wojskowych i w magazynach żywnościowych JW 4340 Szczecin. Usługa konserwacji będzie wykon ( ... )

 • 3,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-20
  data realizacji
 • 2014-12-15 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów w wyznaczonych budynkach i magazynach , zwanych w dalszej części umowy towarem zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do u ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mlecznych,olejów i tłuszczów roślinnych oraz jaj do Jednostki Wojskowej 4340 Szczecin, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami od 1-35 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczów zwierzęcych dla Jednostki Wojskowej 4340 Szczecin - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i akcesoriów komputerowych określonych w załączniku nr 3, 3a, formularze cenowe , oraz w opisie przedmiotu zamówienia do SIWZ . Oferowane artykuły musz ( ... )

 • 3,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-18
  data realizacji
 • 2014-11-28 10:00
  termin minął 24 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia urządzeń sozotechnicznych ( separatorów substancji ropopochodnych, tłuszczu , skrobi, osadników piaskowników) zlokalizowanych na terenie administrowanym ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-11-27 10:00
  termin minął 25 dni temu
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew na gruntach leśnych na terenie składu materiałowego Mosty administrowanego przez JW 4340. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączn ( ... )

Wyszukano w czasie : 65 Strona wygenerowana : 2014-12-22 12:59:35