Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu chłodniczego- szaf chłodniczych szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia ( stanowiący jego integralną część). ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-03
  data realizacji
 • 2014-10-01 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

I.Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - 45111000-8 1.Roboty rozbiórkowe (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 przedmiaru) 2.Prace pomiarowe geodezyjne (poz. 7, 11 przedmiaru) 3.Transport złomu do m. Koby ( ... )

1. montaż nowych przęseł prefabrykowanego betonowego ogrodzenia w miejsce ubytków w istniejącym ogrodzeniu 2. wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie z siatki w ramkach 3. wymiana ogrodzenia z sia ( ... )

 • 9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-12
  data realizacji
 • 2014-10-07 10:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Zakres prac związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 1. Roboty ziemne liniowe 2. Montaż uziomów poziomych w wykopie 3. Układanie kabla YAKY 4X35 4. Montaż opraw oświetleniowych na słupach 5. Monta ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-12
  data realizacji
 • 2014-10-07 10:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni drzew na terenach administrowanych przez JW.4340 w Szczecinie. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączni ( ... )

 • 1,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-30
  data realizacji
 • 2014-09-30 10:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

1.Prace demontażowe (po. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 przedmiar) 2. Roboty przygotowawcze 9 poz. 10,11,13,przedmiaru) 3. Roboty montażowe ( poz. 12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, przedmiaru) 4. Roboty pomiar ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest szycie, z użyciem tkanin producenta, umundurowania wyjściowego. Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klas ( ... )

 • 6,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-24 10:00
  termin mija za -5 godziny
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załącznik nr 8a, 8b, 8 ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-12
  data realizacji
 • 2014-09-30 10:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych , elektrycznych, sanitarnych, baterii , akumulatorków, elektrod spawalniczych oraz materiałów zabezpieczenia szkolenia. Przedmiot zamówienia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży sportowej i sprzętu sportowego na potrzeby JW. 4340 oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu. Artykuły i sprzęt sportowy wyszcz ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-18
  data realizacji
 • 2014-09-19 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, Roboty w zakresie dróg pieszych ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

 • 4,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-29
  data realizacji
 • 2014-09-22 10:00
  termin minął wczoraj
 • 0
  powiązane

Roboty murowe Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty izolacyjne Roboty instalacyjne kanalizacyjne Tynkowanie Montaż konstrukcji metalowych Instalowanie drzwi Instalowanie wyrobów metalowych Betonowan ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-29
  data realizacji
 • 2014-09-17 10:00
  termin minął 6 dni temu
 • 0
  powiązane

I. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - 45111000-8 1. Roboty rozbiórkowe (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 przedmiaru) 2. Prace pomiarowe geodezyjne (poz. 7, 11 przedmiaru) 3. Transport złomu do m. ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-15
  data realizacji
 • 2014-09-11 10:00
  termin minął 12 dni temu
 • 1
  powiązane

1. Prace demontażowe (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 przedmiaru) 2. Roboty przygotowawcze (poz. 10, 11, 13 przedmiaru) 3. Roboty montażowe (poz. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 przedmia ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-29
  data realizacji
 • 2014-09-10 10:00
  termin minął 13 dni temu
 • 1
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-29
  data realizacji
 • 2014-09-10 10:00
  termin minął 13 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektrycznego i kuchennego, wyszczególnionego w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury elektrycznej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 2 - opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3, 3a - fo ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-10
  data realizacji
 • 2014-08-14 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 21 Strona wygenerowana : 2014-09-24 06:26:20