Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, naprawy systemów i urządzeń alarmowych w jednostkach wojskowych i instytucjach będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie. Zamówienie musi być reali ( ... )

 • 2,24 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-02 10:00
  termin mija za 2 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu sportowego na potrzeby 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz instytucji i Jednostek Wojskowych będących na jego zaopatrzeniu. Sprzęt sportowy wy ( ... )

 • 6,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-01 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji ujęć wody podziemnej – studni głębinowych oraz hydroforni - stacji uzdatniania wody w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym. Szczegółowy zakres i sposób wyk ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-28 10:30
  termin mija za -18 godziny
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów Jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Odd ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:  farb,  lakierów,  szpachli,  pędzli i taśmy malarskiej maskującej,  preparatów chemicznych odrdzewiająco- konserwujących,  płynów do spryskiwaczy szyb , ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-27 10:00
  termin minął 5 godziny temu
 • 0
  powiązane

REMONT BUDYNKU NR 25 ZGODNIE Z DECYZJĄ ZWINB, UL. ZWYCIĘZCÓW 1, 73-110 STARGARD. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfik ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-06 10:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są dostawy 50 ton koksu przemysłowo opałowego dla jednostek i paliw: oleju napędowego grzewczego, węgla kamiennego (miał IIA) i koksu przemysłowo - opałowego do kotłowni będąc ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-01 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8A, 8B, 8C do ( ... )

 • 9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-22 10:00
  termin minął 5 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji oczyszczalni ścieków i przepompowni na terenie kompleksów wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecini ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-13 10:00
  termin minął 14 dni temu
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. P ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-24 10:00
  termin minął 3 dni temu
 • 0
  powiązane

Szczegółowy opis zamówienia związanego z wykonaniem remontu posadzki w sali konsumpcyjnej oraz stolarki drzwiowej w stołówce budynku nr 5, ul. Metalowa 52, 70-727 Podjuchy, znajduje się w załącznikac ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-20 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie obsług okresowych serwisowych pogwarancyjnych pojazdów zgodnie z wymogami technicznymi producenta według załącznika nr 2 do SIWZ – opis przedmiot ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-09 10:00
  termin minął 18 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 83 Strona wygenerowana : 2017-02-27 16:57:57