Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji ujęć wody podziemnej – studni głębinowych oraz hydroforni - stacji uzdatniania wody w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym. Szczegółowy zakres i sposób wyk ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-30 10:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych z terenów jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodar ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów Jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Odd ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-19 10:00
  termin mija za -9 godziny
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie warzyw gr. I i gr. II oraz owoców gr. I i gr. II dla 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 51 – Szcz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie Ryb dla 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 14 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ( ... )

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usługi, do niniejszej SIWZ. Zestawienie miejsc oraz powierzchni będących przedmi ( ... )

 • 4,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-09 10:00
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie pieczywa i wyrobów cukierniczych dla 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 23 – Szczegółowy opis prz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlanych wyszczególnionych i opisanych w załączniku nr 4 „ Formularz cenowy”. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na podany poniżej adre ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu gastronomicznego , myjącego dla służby żywnościowej szczegółowo opisanego w załączniku nr 2, do SIWZ – Opis przedmiotu zamówieni ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie drobiu , wędlin drobiowych dla 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz załącznikami od 1 d ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób autokarami i autobusami (w zależności od ilości przewożonych osób), w transporcie krajowym i zagranicznym, na potrzeby 15 Wojskowego Oddział ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej i środków do utrzymania czystości zgodnie z załącznikami nr 2 Opis przedmiotu zamówienia oraz z załącznikiem nr 3 , formular ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji sprzętu gastronomicznego,chłodniczego, grzejnego, myjącego polowego. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w „Opi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie mleka i przetworów mleczarskich, tłuszczów roślinnych, soków oraz jaj dla 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznik ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tablic wielofunkcyjnych do ZKMRJ 15 WOG Szczecin, zgodnie z załącznikiem nr 7- Opis przedmiotu zamówienia oraz z załączniki ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych (stałych segregowanych i niesegregowanych) oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z jednostek, inst ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania oraz przyborów do higieny osobistej dla żołnierzy służby przygotowawczej 15 Wojskowego Oddziału gospodarczego. Opis prz ( ... )

 • 5,92 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-21 10:00
  termin minął 28 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych z terenów Jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodar ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-21 10:00
  termin minął 28 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 604 Strona wygenerowana : 2017-01-19 01:10:08