Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie obsługi okresowej i międzyprzebiegowej pojazdów zgodnie z wymogami technicznymi producenta. ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do SIWZ. ( ... )

 • 8,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-05-06 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługa konserwacji i naprawy systemów i urządzeń alarmowych w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu JW.4340 Szczecin. Opis przedmiotu z ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji kotłów warzelnych gazowych, kotłów warzelnych z grzałką elektryczną , kotłów warzelnych olejowych z palnikiem gazowym, stacji uzdatniania wody zainsta ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-04-23 10:00
  termin mija za 2 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są usługi introligatorskie na potrzeby JW. 4340 oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cen ( ... )

Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji sprzętu gastronomiczno - chłodniczego znajdującego się stołówkach wojskowych i w magazynach żywnościowych JW 4340 Szczecin. 1.Konserwacji podlega następują ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w CHARAKTERYSTYCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na załączniku nr 7 do SIWZ. Przedmiot zamówienia po ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-04-22 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu Wojskowego Biura Emerytalnego w Szczecinie przy ul. Głowackiego 5 w kompleksie wojskowym Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie przy ul. Narutowi ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do SIWZ. ( ... )

 • 7,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-05-06 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 2 , opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3 formularz cenowy stanowiących integralną część of ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-05-25
  data realizacji
 • 2014-04-16 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zabezpieczeniem medycznym procesu szkolenia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska Jednostki Wojskowej 4340, a także żołnierzy zawodowych i pracowników ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-23
  data realizacji
 • 2014-04-14 10:00
  termin minął 6 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń warsztatowych (kontrolno pomiarowych, indukcyjnych urządzeń podgrzewających zapieczone elementy pieca komorowego do wygrzewania oraz oprz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-07-31
  data realizacji
 • 2014-04-15 10:00
  termin minął 5 dni temu
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do SIWZ. ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-17
  data realizacji
 • 2014-04-28 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do SIWZ. ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-08-20
  data realizacji
 • 2014-04-22 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacyjnej podziemnych ujęć wody oraz hydroforni na terenie kompleksów wojskowych w Szczecinie, Szczecinie- Podjuchy, Stargardzie Szczecińskim, Mostac ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-04-10 10:00
  termin minął 10 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji kotłów grzewczych, węzłów cieplnych , kotłów pary, zmiękczaczy wody , systemów detekcji gazów i urządzeń pomiarowych zainstalowanych w kompleksach wojsk ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do SIWZ. ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-08-20
  data realizacji
 • 2014-04-17 10:00
  termin minął 3 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 70 Strona wygenerowana : 2014-04-21 09:04:22