Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Jednostka Wojskowa 4340

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Usługa kompleksowej obsługi prawnej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niszczarek do dokumentów w klasie niszczenia P5 wg DIN 66399. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ- op ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, materiałów ściernych i elektrod. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 3, 3a, 3b, 3 ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-03 10:00
  termin minął 2 dni temu
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

Wykonanie prac konserwatorskich wnętrz kościoła garnizonowego p.w. św. Wojciecha pl. Zwycięstwa 1 Szczecin ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 oraz projek ( ... )

 • 12 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-28 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest szycie, z użyciem tkanin producenta, umundurowania wyjściowego. Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klas ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowana jednorazowo dostawa odzieży roboczej, ochronnej , specjalnej odzieży roboczej dodatków i obuwia dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4340 Sz ( ... )

 • 1,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-09 10:00
  termin minął 27 dni temu
 • 0
  powiązane

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8, do SIWZ. P ( ... )

 • 4,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-27 10:00
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych części zamiennych do pojazdów samochodowych marki HONKER oraz STAR 266 i jego odmian, wyszczególnionych w załączniku nr 5 A, ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy technicznei jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Prz ( ... )

 • 16 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-07 10:00
  termin minął 29 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niszczarek do dokumentów w klasie niszczenia P5 wg DIN 66399. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ - ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-31
  data realizacji
 • 2015-06-25 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacyjnej urządzeń i instalacji myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych w Jednostkach Wojskowych w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim, zgodnie z ha ( ... )

Przystosowanie pomieszczeń magazynu służby czołgowo - samochodowej do nowych standardów użytkowych - przebudowa i zmiana funkcji części pomieszczeń budynku magazynowo - usługowego - opis zamówienia zn ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej, środków do utrzymania czystości i dezynfekcji dla służby mundurowej, żywnościowej , infrastruktury Jednostki Wojskowej 4340 Szczeci ( ... )

Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Pr ( ... )

 • 14,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-29 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest szycie, z użyciem tkanin producenta, umundurowania wyjściowego. Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klas ( ... )

 • 14,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-18 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Roboty budowlane związane z ochroną budynków historycznych. ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-30 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 2
  powiązane
Wyszukano w czasie : 69 Strona wygenerowana : 2015-08-05 12:25:44