Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat Kraków

  ×
 • Po słowach: Jednostka Wojskowa Nr 1155 Kraków - Balice

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wnętrz budynku nr 1 w WOSZK Zakopane, polegającego na:1.1. przełożeniu grzejników;1.2. wykonaniu prac porządkowych po zakończonych robotach;1.3. wykona ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy sieci wodociągowej w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, polegającej na: - naprawie poszczególnych odcinków sieci wodociągowej, - naprawie przyłąc ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-19 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 39 i nr 111 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, polegającego na: 1.1. remoncie budynku nr 39 obejmującego: 1.1.1. remont ogrodzenia; 1 ( ... )

 • 9,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-20 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie szkolenia ośmiu załóg z Jednostki Wojskowej 4328 na symulatorze lotu śmigłowca Mi-8 (jedna załoga składa się z trzech osób: pierwszy pilot, drugi pilot, te ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wnętrz budynku nr 1 w WOSZK Zakopane, polegającego na:1.1. przełożeniu grzejników;1.2. wykonaniu prac porządkowych po zakończonych robotach;1.3. wy ( ... )

 • 14,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-04 10:00
  termin minął 23 dni temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kursów języka angielskiego dla żołnierzy i pracowników wojska Jednostki Wojskowej 1155, Jednostki Wojskowej 4750, Jednostki Wojskowej 4658 oraz Jednostki Wojs ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie szkolenia ośmiu załóg z Jednostki Wojskowej 4328 na symulatorze lotu śmigłowca Mi-8 (jedna załoga składa się z trzech osób: pierwszy pilot, drugi pilot, te ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-02-16 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przetworów owocowo-warzywnych, artykułów ogólnospożywczych i wody, zwanych dalej towarem, dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków - Balice. Szczegółowy zakres niniejsze ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia dróg, placów, parkingów i chodników wewnętrznych, odśnieżanie powierzchni utwardzonych, odśnieżanie połaci dachowych, koszenie trawy, grabienie liści, ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców, zwanych dalej towarem, dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków - Balice. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia został określony w Specyf ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przetworów owocowo-warzywnych, artykułów ogólnospożywczych i wody, zwanych dalej towarem, dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków - Balice. Szczegółowy zakres niniejsze ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych, zwanych dalej towarem, dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków - Balice. Szczegółowy zakres niniejszego zamówie ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kursów języka angielskiego dla żołnierzy i pracowników wojska Jednostki Wojskowej 1155, Jednostki Wojskowej 4750, Jednostki Wojskowej 4658 oraz Jednostki Wojs ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-23
  data realizacji
 • 2015-01-16 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach Jednostki Wojskowej 1155, Jednostki Wojskowej 4658, Jednostki Wojskowej 3533, WKU Oświęcim, WKU Nowy Targ oraz ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa wołowego, mięsa wieprzowego, cielęciny, drobiu, produktów mięsno-wędliniarskich, zwanych dalej towarem, dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków - Bal ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualny ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych niesegregowanych, stałych segregowanych, nieczystości płynnych oraz odpadów wielkogabarytowych z JW 1155 w m. Balic ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przetworów owocowo-warzywnych, artykułów ogólnospożywczych i wody, zwanych dalej towarem, dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków - Balice. Szczegółowy zakres niniejsze ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-01-08 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przetworów owocowo-warzywnych, artykułów ogólnospożywczych i wody, zwanych dalej towarem, dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków - Balice. Szczegółowy zakres niniejsze ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-23 11:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia dróg, placów, parkingów i chodników wewnętrznych, odśnieżanie powierzchni utwardzonych, odśnieżanie połaci dachowych, koszenie trawy, grabienie liści, ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-18 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 295 Strona wygenerowana : 2015-03-28 01:30:30