Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat Kraków

  ×
 • Po słowach: Jednostka Wojskowa Nr 1155 Kraków - Balice

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia oraz ilości zamawianych materiałów budowlanych zosta ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-10-12 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi wzdłuż ogrodzenia części operacyjnej lotniska w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków - Balice. Zakres remontu obejmuje:1.1. roboty pomiarowe - wykonan ( ... )

 • 24,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-13 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest stały nadzór i konserwacja urządzeń kotłowi gazowych i olejowych, gazowych urządzeń gastronomicznych, hydroforni i wymiennikowni w obiektach wojskowych zlokalizowanych w ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych i części zamiennych do samolotów C-295M i M28B/PT z awioniką GLASS COCKPIT, w ilościach i asortymencie określonym w Specyfikacji ( ... )

 • 13,54 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-10
  data realizacji
 • 2015-09-24 10:00
  termin minął 10 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia oraz ilości zamawianych narzędzi zostały określone w zał. nr 5 A - D ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu płyt betonowych przed budynkiem nr 75 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, polegającego na: 1.1. remoncie płyt betonowych, 1.2. wywozie gruzu, zie ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-25 10:00
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych polegających na bieżącej konserwacji oraz wykonaniu okresowych przeglądów technicznych i napraw instalacji, urządzeń i systemów znajdujących ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-10-31
  data realizacji
 • 2015-09-17 10:00
  termin minął 17 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie szkolenia 11 członków personelu latającego (11 dowódców załóg) z Jednostki Wojskowej 4328 na symulatorze lotu śmigłowca Mi-2, które odbędzie się w trzech t ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 10 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, polegającego na: 1.1.remoncie elewacji; 1.2.budowlanych robotach wewnętrznych; 1.3.remoncie inst ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącego oświetlenia terenu w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków - Balice, polegający na: 1.1.odłączeniu oraz demontażu istniejących słupów żelbetowych wraz z ust ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych polegających na bieżącej konserwacji oraz wykonaniu okresowych przeglądów technicznych i napraw instalacji, urządzeń i systemów znajdujących s ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest stały nadzór i konserwacja urządzeń kotłowi gazowych i olejowych, gazowych urządzeń gastronomicznych, hydroforni i wymiennikowni w obiektach wojskowych zlokalizowanych w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-09-30
  data realizacji
 • 2015-08-27 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia oraz ilości zamawianych narzędzi zostały określone w zał. nr 5 A - D ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-16
  data realizacji
 • 2015-08-21 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie szkolenia 11 członków personelu latającego (11 dowódców załóg) z Jednostki Wojskowej 4328 na symulatorze lotu śmigłowca Mi-2, które odbędzie się w trzech t ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-08-14 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów administracyjno - biurowych, zwanych dalej materiałami i sprzętu biurowego, zwanego dalej sprzętem dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice. Szczegół ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia oraz ilości zamawianych narzędzi zostały określone w zał. nr 5 A - ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych, faksów i kserokopiarek dla zamawiającego, zwanych dalej materiałami eksploatacyjnym ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia oraz ilości zamawianych środków zostały określone w zał. nr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych polegających na bieżącej konserwacji oraz wykonaniu okresowych przeglądów technicznych i napraw instalacji, urządzeń i systemów znajdujących s ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-09-30
  data realizacji
 • 2015-08-12 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącego oświetlenia terenu w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków - Balice, polegający na: 1.1.odłączeniu oraz demontażu istniejących słupów żelbetowych wraz z us ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-10 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 91 Strona wygenerowana : 2015-10-05 03:22:51