Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat Kraków

  ×
 • Po słowach: Jednostka Wojskowa Nr 1155 Kraków - Balice

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie szkolenia 11 członków personelu latającego (11 dowódców załóg) z Jednostki Wojskowej 4328 na symulatorze lotu śmigłowca Mi-2, które odbędzie się w trzech t ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-08-14 10:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów administracyjno - biurowych, zwanych dalej materiałami i sprzętu biurowego, zwanego dalej sprzętem dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice. Szczegół ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia oraz ilości zamawianych narzędzi zostały określone w zał. nr 5 A - ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych, faksów i kserokopiarek dla zamawiającego, zwanych dalej materiałami eksploatacyjnym ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia oraz ilości zamawianych środków zostały określone w zał. nr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych polegających na bieżącej konserwacji oraz wykonaniu okresowych przeglądów technicznych i napraw instalacji, urządzeń i systemów znajdujących s ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-09-30
  data realizacji
 • 2015-08-12 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącego oświetlenia terenu w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków - Balice, polegający na: 1.1.odłączeniu oraz demontażu istniejących słupów żelbetowych wraz z us ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-10 10:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest stały nadzór i konserwacja urządzeń kotłowi gazowych i olejowych, gazowych urządzeń gastronomicznych, hydroforni i wymiennikowni w obiektach wojskowych zlokalizowanych w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-09-30
  data realizacji
 • 2015-08-03 10:00
  termin minął 13 godziny temu
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 10 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, polegającego na: 1.1.remoncie elewacji; 1.2.budowlanych robotach wewnętrznych; 1.3.remoncie in ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-05 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wnętrz budynku nr 2 w WOSZK Zakopane, polegającego na: 1.1. przełożeniu grzejników;1.2. wykonaniu prac porządkowych po zakończonych robotach;1.3. wykon ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia oraz ilości zamawianych środków zostały określone w zał. nr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-07-01 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych, faksów i kserokopiarek dla zamawiającego, zwanych dalej materiałami eksploatacyjnym ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-15
  data realizacji
 • 2015-06-30 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wnętrz budynku nr 2 w WOSZK Zakopane, polegającego na: 1.1. przełożeniu grzejników;1.2. wykonaniu prac porządkowych po zakończonych robotach;1.3. wyko ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-26 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 161 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, polegającego na: 1.1. remoncie opaski budynku; 1.2. przełożeniu chodnika; 1.3. wykonaniu stanow ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia oraz ilości zamawianych narzędzi zostały określone w zał. nr 5 A - ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-06-16 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu: CISCO, VMWARE, MICROSOFT, ORACLE I RED HAT z podziałem na osiem zadań: Zadanie nr 1 - przeprowadzenie szkoleń z zakresu CISCO - CCNA; Z ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania terenów zielonych, zwana dalej usługą, realizowana w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, w WOSZK w Zakopanem i w WKU Oświęcim, w następujących ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ogrodzenia w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, polegającego na: 1.1.rozbiórce prefabrykowanych elementów ogrodzenia; 1.2.karczowaniu pni i krzewów ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów administracyjno - biurowych, zwanych dalej materiałami i sprzętu biurowego, zwanego dalej sprzętem dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice. Szczegół ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-16
  data realizacji
 • 2015-06-02 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 1 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, z podziałem na dwa zadania. Zakres remontu budynku nr 1 obejmuje: Zadanie nr 1 1.1.REMONT KANCELA ( ... )

Wyszukano w czasie : 365 Strona wygenerowana : 2015-08-04 01:18:10