Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat Kraków

  ×
 • Po słowach: Jednostka Wojskowa Nr 1155 Kraków - Balice

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców, zwanych dalej towarem, dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków - Balice. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia został określony w Spe ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-03 10:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa wołowego, mięsa wieprzowego, cielęciny, drobiu, produktów mięsno-wędliniarskich, zwanych dalej towarem, dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków - Bal ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-02 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualny ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-28 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach Jednostki Wojskowej 1155, Jednostki Wojskowej 4658, Jednostki Wojskowej 3533, WKU Oświęcim, WKU Nowy Targ ora ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-11-27 10:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych i części zamiennych do samolotów CASA C-295M i M28B/PT z awioniką Glass Cockpit oraz sprzętu w ilościach i asortymencie określony ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi i nawierzchni chodników w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, z podziałem na dwa zadania. Zakres remontu obejmuje: 1.1. Zadanie nr 1- remont ( ... )

 • 9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-21 10:00
  termin minął wczoraj
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych niesegregowanych, stałych segregowanych, nieczystości płynnych oraz odpadów wielkogabarytowych z JW 1155 w m. Bali ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-11-12 10:00
  termin minął 10 dni temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 160 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, z podziałem na dwa zadania. Zakres remontu budynku nr 160 obejmuje: Zadanie nr 1: 1 Remont wej ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych polegających na bieżącej konserwacji oraz wykonaniu okresowych przeglądów technicznych i napraw instalacji, urządzeń i systemów znajdujących s ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wnętrz budynku nr 3 w WOSZK Zakopane, polegającego na: 1.1 remoncie okładzin ściennych wewnętrznych;1.2 remoncie posadzek w pomieszczeniach;1.3 remonci ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia oraz ilości zamawianych materiałów budowlanych został ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży sportowej, sprzętu sportowego: narciarskiego, rowerowego, wyposażenia sportowego i wspinaczkowego, materiałów do konserwacji sprzętu: narciarskiego oraz row ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych i części zamiennych do samolotów CASA C-295M i M28B/PT z awioniką Glass Cockpit w ilościach i asortymencie określonym w Specyfi ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 49 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, polegającego na: 1.1 remoncie dachu; 1.2 remoncie opaski budynku; 1.3 remoncie rur spustowych; ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych polegających na bieżącej konserwacji oraz wykonaniu okresowych przeglądów technicznych i napraw instalacji, urządzeń i systemów znajdujących s ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-31
  data realizacji
 • 2014-10-14 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych i części zamiennych do samolotów CASA C-295M i M28B/PT z awioniką Glass Cockpit oraz sprzętu w ilościach i asortymencie określony ( ... )

 • 16,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-28
  data realizacji
 • 2014-10-09 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy budynku nr 48 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice. Zakres naprawy budynku nr 48 obejmuje:1. KONSTRUKCJĘ MUROWĄ, w tym:1.1.naprawę dachu,1.2.naprawę o ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 160 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, z podziałem na dwa zadania. Zakres remontu budynku nr 160 obejmuje: Zadanie nr 1: 1 Remont ( ... )

 • 24 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-10-14 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wnętrz budynku nr 3 w WOSZK Zakopane, polegającego na: 1.1 remoncie okładzin ściennych wewnętrznych;1.2 remoncie posadzek w pomieszczeniach;1.3 remon ( ... )

 • 18 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-10-06 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 294 Strona wygenerowana : 2014-11-23 05:25:08