Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat Kraków

  ×
 • Po słowach: Jednostka Wojskowa Nr 1155 Kraków - Balice

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1.Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania terenów zielonych, zwana dalej usługą, realizowana w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, w WOSZK w Zakopanem i w WKU Oświęcim, w następujących ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ogrodzenia w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, polegającego na: 1.1.rozbiórce prefabrykowanych elementów ogrodzenia; 1.2.karczowaniu pni i krzewów ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów administracyjno - biurowych, zwanych dalej materiałami i sprzętu biurowego, zwanego dalej sprzętem dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków-Balice. Szczegół ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-16
  data realizacji
 • 2015-06-02 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 1 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, z podziałem na dwa zadania. Zakres remontu budynku nr 1 obejmuje: Zadanie nr 1 1.1.REMONT KANCELA ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców, zwanych dalej towarem, dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków - Balice. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia został określony w Specyf ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 39 i nr 111 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, polegającego na: 1.1. remoncie budynku nr 39 obejmującego: 1.1.1. remont ogrodzenia; 1. ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 161 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, polegającego na: 1.1. remoncie opaski budynku; 1.2. przełożeniu chodnika; 1.3. wykonaniu sta ( ... )

 • 5,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-14 10:00
  termin minął 10 dni temu
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania terenów zielonych, zwana dalej usługą, realizowana w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, w WOSZK w Zakopanem i w WKU Oświęcim, w następującyc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-05-07 10:00
  termin minął 17 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców, zwanych dalej towarem, dla Jednostki Wojskowej 1155 Kraków - Balice. Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia został określony w Specyf ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-10
  data realizacji
 • 2015-05-04 10:00
  termin minął 20 dni temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy sieci wodociągowej w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, polegającej na: - naprawie poszczególnych odcinków sieci wodociągowej, - naprawie przyłączy ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu: CISCO, VMWARE, MICROSOFT, ORACLE I RED HAT z podziałem na osiem zadań: Zadanie nr 1 - przeprowadzenie szkoleń z zakresu CISCO - CCNA; ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-04-28 10:00
  termin minął 26 dni temu
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ogrodzenia w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, polegającego na: 1.1.rozbiórce prefabrykowanych elementów ogrodzenia; 1.2.karczowaniu pni i krzewó ( ... )

 • 4,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-05 10:00
  termin mija za 11 dni
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 1 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, z podziałem na dwa zadania. Zakres remontu budynku nr 1 obejmuje: Zadanie nr 1 1.1.REMONT KANC ( ... )

 • 17,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-21 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wnętrz budynku nr 1 w WOSZK Zakopane, polegającego na:1.1. przełożeniu grzejników;1.2. wykonaniu prac porządkowych po zakończonych robotach;1.3. wykona ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy sieci wodociągowej w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, polegającej na: - naprawie poszczególnych odcinków sieci wodociągowej, - naprawie przyłąc ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-19 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 39 i nr 111 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, polegającego na: 1.1. remoncie budynku nr 39 obejmującego: 1.1.1. remont ogrodzenia; 1 ( ... )

 • 9,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-20 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie szkolenia ośmiu załóg z Jednostki Wojskowej 4328 na symulatorze lotu śmigłowca Mi-8 (jedna załoga składa się z trzech osób: pierwszy pilot, drugi pilot, te ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wnętrz budynku nr 1 w WOSZK Zakopane, polegającego na:1.1. przełożeniu grzejników;1.2. wykonaniu prac porządkowych po zakończonych robotach;1.3. wy ( ... )

 • 14,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-04 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kursów języka angielskiego dla żołnierzy i pracowników wojska Jednostki Wojskowej 1155, Jednostki Wojskowej 4750, Jednostki Wojskowej 4658 oraz Jednostki Wojs ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie szkolenia ośmiu załóg z Jednostki Wojskowej 4328 na symulatorze lotu śmigłowca Mi-8 (jedna załoga składa się z trzech osób: pierwszy pilot, drugi pilot, te ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-02-16 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 156 Strona wygenerowana : 2015-05-24 21:08:13